Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora"

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora

2 Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/ DATOVÉ SÍTĚ II Autor: Jiří Hlaváček Tato studijní opora byla vytvořena pro projekt Zkvalitňujeme cestu k poznání CZ.1.07/1.1.02/ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Boskovice 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Obsah 1 Úvod Cíle předmětu kurzu Struktura a cíl této studijní opory Použité symboly Domácí a malé podnikové sítě Hardware osobního počítače Operační systémy Připojení k síti Připojení k Internetu přes ISP Adresace v sítích Síťové služby Bezdrátové technologie Základy bezpečného provozu sítí Řešení problémů sítí Středně velké podnikové sítě, sítě poskytovatelů internetu Internet a jeho použití Help Desk Plánování inovace sítě (upgrade) Plánování adresní struktury Konfigurace síťových zařízení Směrování (Routing) Služby poskytovatele internetového připojení (ISP služby) Povinnosti a odpovědnost poskytovatele internetového připojení Řešení problémů Úvod do směrování a přepínání v rozsáhlých podnikových sítích Zasíťování rozsáhlé podnikové sítě Síťová infrastruktura rozsáhlé podnikové sítě Přepínání v rozsáhlé podnikové síti Adresace v rozsáhlých podnikových sítích Správa rozsáhlé podnikové sítě Směrování a Link-State protokol Implementace WAN propojení rozsáhlé podnikové sítě Filtrování provozu pomocí Access Control Lists...49 Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 3 z 63

4 4.9 Řešení problémů rozsáhlých podnikových sítí Vytváření designu a podpora počítačových sítí Úvod do designových konceptů sítí Shromažďování síťových požadavků Charakteristika existující sítě Identifikace dopadu používaného aplikačního softwaru na design sítě Tvorba návrhu sítě Použití IP adresace v návrhu sítě Prototypování LAN a WAN designu sítě Literatura...62 Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 4 z 63

5 Kapitola 1 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle předmětu kurzu Umět nastavit PC včetně OS a I/O rozhraní Znát síťové komunikační protokoly Umět identifikovat a navrhnout řešení síťové architektury Umět navrhnout a realizovat lokální síťovou infrastrukturu Znát ISO OSI model a princip zapouzdření dat při komunikaci Umět nastavit síťové protokoly Umět konfigurovat síťová zařízení Umět vytvořit a konfigurovat bezdrátové spojení v rámci sítě Umět monitorovat stav sítě a odhalovat a řešit poruchy Umět nastavit serverové webové služby a sdílení v síti Znát způsoby zálohování dat Umět popsat řešení uzavřených rozsáhlých sítí Znát různé způsoby komunikace v rozsáhlých sítích Znát způsoby a činitele ovlivňující návrh rozsáhlých podnikových sítí 1.2 Struktura a cíl této studijní opory Tato studijní opora slouží pro podporu úspěšného absolvování kurzů CCNA Discovery. Tato opora je doplněna druhou oporou, která obsahuje cvičební příklad. Struktura kapitol je téměř shodná se strukturou kurzů CCNA Discovery. V každé kapitole je na začátku stručně uveden cíl dané kapitoly a minimální čas potřebný ke zvládnutí tématu na požadované úrovni. Věcný obsah kapitol se převážně skládá z výčtu klíčových pojmů, které jsou buď pouhým překladem odborných termínů potřebných pro pochopení interaktivních on-line materiálů (minimálně) anebo jsou popsány či podrobněji vysvětleny technologie popisované v on-line materiálech, kde jsou doplněny interaktivními schématy či ukázkami. Tato opora je věcným shrnutím a vysvětlením klíčových pojmů potřebných pro úspěšné absolvování CCNA Discovery. Není však samostatně dostačujícím materiálem pro plné porozumění daných témat. Pro dokonalé zvládnutí probíraných témat je třeba kombinovat obsah této opory s on-line materiály Cisco Networking Academy a e-learningovou podporou předmětu Počítačové sítě. 1.3 Použité symboly Časová náročnost Úkol Důležité Poznámka Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 5 z 63

6 Kapitola 2.1 Hardware osobního počítače 2 Domácí a malé podnikové sítě 2.1 Hardware osobního počítače - seznámit Vás s výskytem počítačového vybavení téměř ve všech oblastech lidské činnosti, - objasnit funkce hardwaru, operačního systému a aplikačního software, - naučit Vás rozlišit a různé typy počítačů a jejich aplikaci v běžném životě - dokázat popsat způsob digitální reprezentace informací a vysvětlit a spočítat velikost dat - rozpoznat jednotlivé komponenty PC a popsat jejich funkčnost a aplikaci v praxi Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny Hardware termín označující všechny fyzicky existujících částí výpočetní techniky (lze je fyzicky uchopit). Software programové vybavení počítače, datová část zabezpečující chod počítače, případně výpočty, manipulaci s daty nebo další potřebné čínnosti Operating System v překladu operační systém, používá se zkratka OS základní software zabezpečující rozhraní mezi hardwarem a ostatním programovým vybavením. OS zabezpečuje také základní softwarové uživatelské rozhraní mezi počítačem a uživatelem. Application Software aplikační programové vybavení software mimo OS poskytující typicky nějakou užitečnou službu uživateli textový editor, tabulkový procesor, aplikace plánovací, aplikace účetní, hry, atd. Local software lokální software software instalovaný a běžící na konkrétním jednom počítači Network software síťový software software instalovaný na síťovém serveru a poskytující služby a funkce počítačům připojeným k tomuto serveru pomocí počítačové sítě Storage úložiště hardware umožňující fyzicky uložit data počítače hard disk, USB flash disk, paměťová karta, diskové pole, přenosný disk, atd. Internet celosvětová počítačová síť vzájemně propojující mnoho (většinu) menších či větších sítí na celém světě. Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 6 z 63

7 Kapitola 2.1 Hardware osobního počítače Server typicky se jedná o počítač připojený k počítačové síti poskytující nějaké služby klientům. Typicky má nainstalován speciální serverový OS. Serverem však může být i aplikace nebo může být serverem uživatelský počítač záleží pouze na nastavení služeb. Mainframe centralizovaný, výkonný, většinou dobře zabezpečený počítač (soustava více počítačů), typicky zpracovávající klíčové aktivity větších organizací (výpočet meteorologických modelů, finanční operace bank, složité vědecké výpočty, apod.). Přístup k těmto počítačům je pro uživatele zprostředkován přístupovým terminálem (hardware nutný pouze pro funkci uživatelského rozhraní) typicky nemá OS a neběží na něm žádný aplikační software. Desktop termín používaný pro klasický počítač pro běžného uživatele. Workstatoin pracovní stanice jedná se o desktop hardwarově konfigurovaný pro práci v konkrétní oblasti výpočetní techniky grafika, kancelář, programování, konstruktérství, testování her. Typicky takto označené počítače mají větší výpočetní výkon než počítače označené desktop. Notebook přenosný počítač s integrovaným monitorem výkonově srovnatelný s desktopy v cenově vyšších kategoriích s pracovními stanicemi. Rozměry jsou kompromisem mezi pracovním komfortem a přenositelností zařízení. Handheld přenosný počítač velikostí do ruky. V počátcích této kategorie byl GameBoy a v dnešní době se používají herní zařízení Sony PSP, případně Nintendo DS a další. Další používaná zařízení jsou v průmyslu používané ve skladových evidencích mají integrované čtečky čárových kódů, wifi a potřebné softwarové vybavení. Pocket PC kategorie počítačů velikostně podobná kategorii Handheld. Vývoj těchto zařízení se spojil s vývojem mobilních telefonů. Používá se také označení PDA a do této kategorie lze zahrnout i mobilní telefony kategorie SmartPhone. RAM zkratka z anglického Random-Access Memory paměť s přímým přístupem používaná pro označení operační paměti počítače CPU zkratka z anglického Central Processing Unit procesor počítače, sloužící k vykonávání programových instrukcí realizující binární výpočty, na kterých je postaven veškerý software. Graphic card grafická karta část počítače, součást hardware zabezpečující zobrazení grafického rozhraní na monitoru pro uživatele. Může být součástí základní desky počítače nebo jako samostatná karta, která se do základní desky zapojuje. Grafické karty existují v mnoha výkonově odlišných kategoriích. Binary representation of information binární reprezentace dat (informací) všechna data uložená v počítači nebo zpracovávaná počítačem se pro práci s hardwarem musí převést do binární (dvojkové) soustavy. Veškerý text i čísla jsou kódovány na jedničky a nuly a pouze v takové formě je hardware počítače schopen data zpracovávat. Bit je nejmenší jednotka informace v počítači jedná se o jednocifernou binární informaci, tedy jeden bit má hodnotu buď 1, nebo 0. Označuje se malým písmenem b (např. 4b jsou čtyři bity). Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 7 z 63

8 Kapitola 2.1 Hardware osobního počítače Byte je další jednotka udávající počet binárních dat. 1 Byte = 8 bitů. Označuje se velkým písmenem B (např. 4B jsou čtyři byty tedy 4x8=32 bitů, 4B = 32b). Existují další jako kilobyty (KB), megabyty (MB), gigabyty (GB), atd. Pro přepočet se ale nepoužívá standardní poměr 1:1000, ale 1:1024 tedy: 1B = 1024KB 1MB = 1024KB = B atd. Frekvency frekvence - Frekvence fyzikální veličina udávající počet opakování periodického děje za jednotku času. Má jednotku Hz (Hertz). Ve výpočetní technice se používá k určení rychlosti (souvislost s výpočetním výkonem) procesoru, pamětí, sběrnic, atd. potažmo tedy celého počítače. Motherboard základní deska jedná se o základní součást hardware počítače poskytující napájení a sběrnice ostatním na ni připojeným součástem, jako jsou grafická karta, procesor, zvuková karta, atd. Základní deska je většinou řešena jako modulární část, do které lze připojovat další části hardware, může být však řešena i jako pevně spojena se všemi dalšími komponentami (obzvláště u malých zařízení). Chipset čipová sada je to jeden nebo více spolupracujících čipů (integrovaných obvodů) na základní desce počítače. Typicky se stará o komunikaci mezi procesorem, sběrnicemi, sloty a dalšími součástmi na základní desce Bus sběrnice sada vodičů vedoucí elektrický signál (informaci) mezi dvěma koncovými umístěními na sběrnici. V konstrukci základních desek se během vývoje používalo mnoho různých druhů sběrnic (ISA, EISA, PCI, a další), v současnosti je nejrozšířenější sběrnice PCI-Express. Označení Bus se také používá pro sběrnicovou topologii (architekturu) počítačové sítě. Cvičení: CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Kapacita datových úložišť CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Rozlišení obrazovky Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 8 z 63

9 Kapitola 2.2 Operační systémy 2.2 Operační systémy - seznámit s nejrozšířenějšími operačními systémy s jejich významem a základními funkcemi - objasnit faktory ovlivňujícími výběr vhodného operačního systému pro aplikaci v praxi - vyzkoušet si instalaci a konfiguraci nejrozšířenějšího operačního systému Microsoft Windows. Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny Funkce a účel OS jak bylo zkráceně objasněno v předchozí kapitole OS je software. Bez OS je počítač pouze skupinou elektronických součástek navržených pro konkrétní funkci. Po startu počítače a úvodní kontrole hardwaru (POST Power On Self Test) má řízení funkce počítače pod kontrolou BIOS (Basic Input Output Systém), který je součástí základní desky a po provedení všech nastavených kroků spustí OS a předá mu kontrolu nad počítačem. Základními funkcemi OS je: 1. abstrakce hardware vytváří softwarové rozhraní pro hardware počítače, ke kterým přistupují ostatní aplikace běžící na daném OS chtějící pracovat s daným hardwarem. Výhodou je, že vývojáři aplikací nemusí nutně znát veškeré funkce každého hardware, ale pouze programují pro daný OS. 2. správa prostředků OS přiděluje prostředky (prostor v operační paměti, výpočetní čas procesoru, atd.) spouštěným a běžícím aplikacím (ostatnímu softwaru) 3. ovládání počítače umožňuje spouštět programy, předávat spuštěným aplikacím vstupní data, případně získávat výstupy z aplikací (zobrazení na monitoru, tisk, atd.) Instalace OS je postup nahrání funkčního OS na počítač. OS se instaluje na pevný disk počítače do definované části zvané partition. Těchto částí může být více a i instalovaných OS může být na jednom počítači více, nedoporučuje se však více instalací OS na stejnou partition disku. Typy instalací OS: 1. Čistá instalace provádí se na nových počítačích nebo v případě fatální havárie systému nebo v případech kdy uživatel chce změnit OS a nelze provést upgrade z jednoho na druhý. Všechna data na partition disku, na kterou se čistá instalace provádí, jsou vymazána. 2. Upgrade přechod z jedné verze OS na vyšší, kdy data a instalované aplikace zůstávají a obměňují se pouze data OS. Některé aplikace na novější verzi nemusí běžet. Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 9 z 63

10 Kapitola 2.2 Operační systémy 3. Dual Boot (Multi Boot) pevný disk (nebo více disků) lze dělit na více partition a poté lze do každé partition provést čistou instalaci různých OS, kde každý OS má vlastní prostor a po startu počítače si uživatel vybere z nabídky, který operační systém chce načíst. Mezi OS nainstalovanými tímto způsobem nelze jednoduše přepínat. Je třeba jeden vypnout a po restartu počítače vybrat jiný. 4. Virtualizace jedná se o techniku používanou hlavně na serverech. Umožňuje spustit ve stejnou chvíli na počítači paralelně více operačních systémů a mezi nimi poté lze přepínat pomocí správce virtuálních strojů. Na osobních počítačích lze v OS spustit speciální aplikaci (Virtual PC, VMware), která poté umožňuje instalovat, a spouštět virtuální. Patch záplata v případě, že existuje běžící OS, tak je třeba doinstalovávat záplaty z důvodů opravy bezpečnostních mezer v systému a chyb v systému. Jedná se typicky o vcelku malé instalace cílené na opravu jednoho konkrétního problému. U systému Windows dochází po nějaké době ke kumulaci patchů do servisního balíčku (service pack), který obsahuje všechny dostupné funkční záplaty v jedné instalaci. Cvičení: CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Zjišťování verze OS a instalovaného software Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 10 z 63

11 Kapitola 2.3 Připojení k síti 2.3 Připojení k síti - seznámit s rozšířením a využitím počítačových sítí - seznámit se základními principy a pravidly síťové komunikace - naučit standardy síťové komunikace a síťové hierarchie - seznámit se síťovými zařízeními a jejich funkcí - získat schopnost provést základní nastavení sítě a sdílení dat Hodinová dotace: 12 vyučovacích hodin Network počítačová síť obecně se jedná o označení hardwarových prostředků, sloužících k realizaci propojení počítačů a výměně dat (informací) mezi nimi. Umožňují sdílení dat, hardwarových i softwarových prostředků mezi počítači v síti. Dělení sítí podle velikosti: 1. PAN personal area network osobní síť typicky používaná pro propojení osobních zařízení pomocí technologií krátkého dosahu (většinou bezdrátových), jako je Bluetooth a IrDA. Typicky propojuje mobilní telefon, PDA, Notebook, apod. 2. LAN local area network lokální síť síť malého rozsahu (fyzického), typicky v jedné místnosti či budově. Výhodou je sdílení některých hardwarových prostředků (datová úložiště, tiskárny, apod.) a možnost velmi rychlé komunikace mezi jednotlivými počítači v síti (nejčastěji 100Mb/s, v poslední době i 1Gb/s) 3. MAN metropolitan area network metropolitní síť městská síť, která umožňuje za použití technologií typických spíše pro LAN propojit koncové počítače a LAN sítě do větší sítě za účelem sdílení dat, vysílání videa, zvuku, případně telefonování (VoIP) přes počítačovou síť v rámci města při rychlostech typických pro LAN (100Mb/s) všimněte si rozdílu rychlosti proti WAN (Internet) 4. WAN wide area network rozsáhlá počítačová síť počítačová síť, která se rozkládá na geograficky rozsáhlém území (kraj, stát, zeměkoule). Typicky používá velmi rozmanité technické prostředky k propojení všech svých částí a tím je dána i různá rychlost mezi jednotlivými částmi sítě (56Kb/s cca 1000Mb/s). Nejznámější počítačovou sítí WAN je Internet, který je v dnešní podobě těžko popsatelný, ale téměř většina lidí na světě tuto síť používá k nějakému účelu (využití nějaké služby). V ČR podle statistik má průměrný koncový počítač připojený k Internetu rychlost připojení kolem 3Mb/s (download) všimněte si výhody komunikace v rámci MAN Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 11 z 63

12 Kapitola 2.3 Připojení k síti Source zdroj myšleno v počítačové síti se jedná o počítač, který je zdrojem komunikace (posílá data informace) Destination cíl v počítačové síti se jedná o počítač, který je příjemcem komunikace (přijímá data) Channel komunikační kanál sloužící k propojení zdroje a cíle (dvou počítačů). Přes tento komunikační kanál prochází všechna data. Technické řešení tohoto komunikačního kanálu může být různorodé a bude předmětem v některých dalších kapitolách Protocol v případě počítačové komunikace se vyskytuje mnoho různých protokolů a je třeba důsledně pochopit význam použití tohoto označení. Nejedná se o záznam (zápis) o nějaké činnosti pro záznam činnosti se v počítači používá označení Log. Jedná se o soubor pravidel označujících způsob komunikace pro dané technické prostředky a typ zdroje a cíle (velice zjednodušeně). To znamená, že pokud chceme komunikovat pomocí nějaké technologie, musíme dodržovat protokol pro komunikaci danou technologií tedy data jsou ve smluveném tvaru, elektrické signály mají smluvené modulace, apod. Pro lidskou komunikaci je logické aniž si to uvědomujeme, že protokoly používáme. Takovým protokolem jsou například pravidla českého jazyka. Pokud by dva lidé (zdroj a cíl) komunikovali (pokud jsou tváří v tvář, pak je komunikačním kanálem soustava hlasivky zdroje, vzduch a sluchová soustava cíle), pak pokud by například nedodržovali jistá pravidla, jistě by se nedomluvili. Například jeden by mohl mluvit kompletně pozpátku, a je to. Samozřejmě jistě dovedete vymyslet i výstižnější příklady zkuste. Ethernet jedná se o v současnosti nejrozšířenější protokol pro komunikaci mezi počítači. Popisuje způsoby realizace hardwarového propojení počítačů. Nejčastěji používaným fyzickým médiem je UTP label, používá se i optické vlákno a hlavně ve starších sítích koaxiální kabel (téměř již se nepoužívá) UTP kabel unshielded twisted pair nestíněná kroucená dvojlinka označní pro nejčastěji používaný kabel k realizaci počítačové sítě LAN. Jedná se o čtyři páry měděných drátů (lanek), které jsou v každém páru zakrouceny dohromady a pak všechny čtyři páry jsou krouceny dohromady a obaleny izolací. Obr. 1 - UTP kabel Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 12 z 63

13 Kapitola 2.3 Připojení k síti Access Layer přístupová vrstva je částí sítě, kde koncoví uživatelé přistupují přes koncové počítače k prostředkům sítě. Typicky jsou součástí všechna koncová zařízení (počítače, tiskárny, sdílená datová úložiště, atd.) a síťová zařízení poskytující přístup do dalších částí počítačové sítě. Distribution Layer distribuční vrstva u větších LAN nebo i u menších s požadavkem na oddělení některých částí bývá potřeba rozdělit síť na více přístupových vrstev z různým technickým vybavením a různým oprávněním přístupu ke zdrojům. Distribuční vrstva zajišťuje propojení jednotlivých přístupových vrstev a umožňuje řízení a kontrolu toku dat mezi jednotlivými částmi případně, je-li celá síť připojená k Internetu, umožňuje kontrolovat a omezovat přístup ke zdrojům a službám Internetu. Cvičení: CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Tvorba sítě typu Peer-To-Peer CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Tvorba sítě s centrálním síťovým prvkem Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 13 z 63

14 Kapitola 2.4 Připojení k Internetu přes ISP 2.4 Připojení k Internetu přes ISP - seznámit s významem poskytovatelů připojení k Internetu (ISP) pro funkčnost internetové komunikace - získat přehled o technologických možnostech připojení k poskytovateli - osvojit si pojmy IP protokol a IP pakety - získat schopnost popsat detailně používanou kabeláž a fyzicky pracovat s UTP kabeláží. Hodinová dotace: 7 vyučovacích hodin Internet, jak bylo zmíněno v úvodních kapitolách, je celosvětovou počítačovou sítí, vzájemně propojující další větší či menší sítě a koncové počítače. Jeho unikátní vlastností je, že není nikým vlastněn. Existuje několik společností, které se snaží standardizovat pravidla chování uživatelů a způsob komunikace. Internet se stále vyvíjí a poskytuje různé služby ( , WWW, sociální sítě, datová úložiště, atd.) a další přibývají. ISP Internet Service Provider Poskytovatel internetových služeb jedná se o společnost, která poskytuje koncovým uživatelům (jednotlivci, společnosti, firmy) připojení k internetu. Existuje více úrovní ISP, podle toho, jaké služby a komu poskytují. Na první úrovni (Tier 1) jsou poskytovatelé vlastnící fyzické linky internetu (myšleno páteřní spoje, propojení kontinentů, IXP, apod.). Tito poskytovatelé poskytují služby poskytovatelům druhé úrovně (Tier 2), kteří jsou na úrovni státních poskytovatelů internetu (zabezpečují služby na úrovni státu, spravují fyzické linky na území státu, zabezpečují přidělování IP adres, atd.). Poslední úrovní jsou poskytovatelé třetí úrovně, kteří zprostředkovávají internetové připojení pro koncové uživatele. Toto rozdělení je schematické a v praxi se tyto kategorie mírně prolínají. IP protokol Internet protokol je datový protokol používaný v Internetu i v ostatních sítích. Tvoří část dvojice protokolů TCP/IP. Pomocí IP protokolu se data posílají v tzv. paketech (datagrmech). IP protokol negarantuje doručení paketů, ani doručení ve správném pořadí, o to se stará protokol TCP. IP Packet IP paket je blok dat posílaný počítačovou sítí, na které je provozován IP protokol. Paket obsahuje dvě části hlavičku a data. V hlavičce je uvedena adresa odesílatele a adresa příjemce a další informace, které budou rozebrány v pozdějších kapitolách. Adresy v IP paketu jsou tzv. IP adresy (unikátní číselné označení). Internet Cloud Internetový mrak schematické zobrazení struktury internetu se zobrazuje jako oblak z nápisem internet. Reálná struktura internetu je těžko schematicky zobrazitelná, jelikož se skládá Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 14 z 63

15 Kapitola 2.4 Připojení k Internetu přes ISP z mnoha sítí, směrovačů a dalších zařízení a téměř mezi každými dvěma koncovými body existuje mnoho alternativních kanálů, kudy mohou data jít a to je důvod zjednodušovaného zobrazení. Fiber Optic Cable optický kabel jeho jádro je konstruováno ze skla nebo speciálního plastu. Signál je tímto jádrem veden světelným paprskem. Používá se na vysokorychlostní většinou páteřní spoje Coaxial Cable koaxiální kabel kabel používaný hlavně pro vedení anténního signálu do televizí. Používal se na konstrukci počítačových sítí sběrnicové topologie (bus) Cvičení: CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Kapacita datových úložišť CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Rozlišení obrazovky Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 15 z 63

16 Kapitola 2.5 Adresace v sítích 2.5 Adresace v sítích - naučit detaily IP adresace v síti - naučit teoreticky i prakticky zvládat nastavení získávání IP adres v PC i v síťových zařízeních pro LAN - zvládnout teorii přidělování IP adres DHCP serverem a související oblasti s NAT (překlad síťových adres). - Hodinová dotace: 7 vyučovacích hodin NIC Network Interface Card Síťová karta část hardwaru počítače zabezpečující propojení počítače s počítačovou sítí. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Protokol pro automatické přidělování IP adres. Protokol popisující jakým způsobem může koncový počítač v síti získat platnou IP adresu od DHCP serveru automaticky, aniž by v koncovém počítači musel někdo IP adresu nastavovat. IP Adresa je číslo jednoznačně identifikující každý NIC připojený k počítačové síti. IP adresa je 32-bitové binární číslo (32 jedniček a nul), zapisující se jako čtveřice dekadických čísel v rozmezí (4 byty = 32 bitů) příklady: , , Subnet Mask maska podsítě je 32-bitové binární číslo rozdělené na zleva určitý počet jedniček a poté vpravo zbylý počet nul. Maska se také zapisuje jako čtveřice dekadických čísel odpovídající hodnotě vždy daným 8 bitům čísla. Základní masky podsítí mají vždy počet jedniček násobkem osmi příklady: , , Maska podsítě tvoří vždy dvojici s IP adresou a bity masky, které mají hodnotu 1, označují bity IP adresy, určující identifikaci sítě a bity masky, které mají hodnotu 0, označují bity IP adresy, určující identifikaci koncového počítače v dané síti. IP Address Classes třídy IP adres: třída A IP adresy, kde se k identifikaci sítě používá pouze prvních 8 bitů (maska ) a první osmice bitů je v rozmezí dekadické hodnoty Adresy třídy A jsou přidělovány pouze velkým společnostem (v podstatě jsou již dávno přiděleny, např. ISP Tier 1). Příklad: IP adresa , maska Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 16 z 63

17 Kapitola 2.5 Adresace v sítích třída B IP adresy, kde se k identifikaci sítě používá prvních 16 bitů (maska ) a první osmice bitů je v rozmezí dekadické hodnoty Adresy třídy B jsou typicky přidělovány středně velkým sítím (velké firmy, ISP Tier 2 a 3, některé univerzity, apod.) Příklad: IP adresa , maska třída C IP adresy, kde se k identifikaci sítě používá prvních 24 bitů (maska ) a první osmice bitů je v rozmezí dekadické hodnoty Adresy třídy C jsou přidělovány koncovým počítačům (serverům) nebo sítím s tzv. veřejnou IP adresou. Příklad: IP adresa , maska třída D IP adresy, kde první osmice bitů je v rozmezí dekadické hodnoty Jsou rezervovány pro multicast (posílání dat na více cílů). třída E IP adresy, kde první osmice bitů je v rozmezí dekadické hodnoty Jsou rezervovány pro experimentální účely. NAT Network (Native) Address Translation překlad síťových adres technologie používaná na směrovačích (routerech), kdy se mění IP adresa z lokální sítě (většinou neveřejná soukromá) na adresu veřejnou, pod kterou je reprezentovaná na pohled z vnějšku (většinou z Internetu) celá lokální síť a naopak. Router směrovač síťové zařízení, oddělující jednotlivé lokální sítě se stejným adresovým prostorem (stejnou částí IP adresy identifikující síť u všech koncových zařízení v dané síti). Router je zařízení s více NIC a každý NIC má IP adresu odpovídající síti, do které je připojen. Router poté dokáže přesměrovávat komunikaci s jedné sítě do jiné. K tomu si uchovává směrovací tabulky seznamy dvojic (adresa sítě - odpovídající NIC) Cvičení: CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Počítání IP adres s kalkulačkou v OS Windows Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 17 z 63

18 Kapitola 2.6 Síťové služby 2.6 Síťové služby - seznámit s technologií klient-server a s aplikačními protokoly a službami - osvojit si komunikaci mezi protokoly - získat schopnost instalovat, nastavovat a používat základní aplikace pro využívání základních služeb Internetu. Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin Klient - Server model je architektura síťové komunikace postavená na fyzickém oddělení poskytovatele služby (server) a uživatele služby (klient). Server i klient může být softwarové řešení (tedy běžící aplikace). Typickým příkladem jsou webové stránky uložené na serveru (samostatném počítači někde v Internetu). Pokud chce uživatel vidět nějakou stránku z daného serveru, vznese prostřednictvím klienta (webový prohlížeč) požadavek na server a ten pošle klientovi danou stránku a ten ji zobrazí uživateli. Výhodou je možnost nezávislé obsluhy více klientů v jednu chvíli, minimální duplicita dat a snadnější zabezpečení citlivých dat uložených pouze na serveru. DHCP Server počítač, služba poskytující počítačům, připojeným do stejné sítě a nastavenou automatickou konfigurací IP adres, platné nastavení IP adres. DNS, DNS Server Domain Name System systém doménových jmen systém umožňující vzájemný překlad mezi IP adresami a slovními jmény počítačů (např. URL adresy) např.: DNS server je počítač (nebo běžící služba software) zabezpečující interpretaci jména na IP adresu a naopak. TCP Transmission Control Protocol protokol zabezpečující spojení mezi zdrojem a cílem, zaručuje doručení paketů, jejich pořadí, chybovou kontrolu a opravu. Většina služeb počítačové sítě vyžaduje použití TCP protokolu (http, FTP, Telnet, atd.) HTTP HypertText Transfer Protocol internetový protokol určený pro posílání souborů ve formátu html (webové stránky). Data jsou posílána v nešifrované podobě (nejsou zabezpečena). Existuje šifrované rozšíření tohoto protokolu - https FTP File Transfer Protocol internetový protokol určený pro posílání souborů mezi počítači. Je nezávislý na OS (dva počítače, co si data posílají mohou mít rozdílný OS). Telnet komunikační protokol modelu klient-server umožňující například vzdálené řízení serverů přes textový terminál. Není šifrovaný. Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 18 z 63

19 Kapitola 2.6 Síťové služby Web, WWW World Wide Web je systém internetových stránek (hypertextových dokumentů), na které se odkazuje pomocí URL adres ve webových prohlížečích, tyto stránky jsou načítány pomocí http protokolu ze serverů. Je možné žíci, že je to služba poskytovaná Internetem pomocí http protokolu. internetová služba umožňující pomocí poštovních internetových protokolů(pop3, SMTP, IMAP), na poštovních serverech a klientech realizovat elektronickou poštu. Cvičení: CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Monitorování DNS CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Přenos dat pomocí FTP Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 19 z 63

20 Kapitola 2.7 Bezdrátové technologie 2.7 Bezdrátové technologie - seznámit s technologiemi používanými pro realizaci bezdrátového datového spojení - naučit plánovat, realizovat, bezpečně provozovat a administrovat lokální bezdrátové sítě. Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin Wireless bezdrátový v počítačových sítích se jedná o všechny technologie realizace spojení mezi dvěma síťovými zařízeními jinak než fyzickým spojením pomocí elektromagnetického vlnění. Velice často je však toto označení používáno pro majoritní technologii spojení na rádiové frekvenci 2,4Ghz a 5Ghz IrDA Infrared Direct Access speciální port (typicky na mobilních zařízeních mobilní telefon, PDA, Notebook, Handheld) používající pro přenos dat infračervené světlo (λ =875nm vlnová délka). Komunikace probíhá na krátkou vzdálenost (1m) a signál neprojde pevným materiálem (např. zeď). Přenos dosahuje rychostí od 2400b/s až po 115,2 kb/s. Radio Frequency (RF) rádiové frekvence elektromagnetické vlnění zahrnující velice široké pásmo od 3Hz až po 300GHz. Pro využití počítačových sítí se používá frekvence 900MHz ( MHz), pro bezdrátové telefony, 2,4GHz (2,4-2,4835GHz) a 5GHz (5,725-5,850GHz) pro bezdrátové sítě. BlueTooth bezdrátová technologie, pracující na frekvenci 2,4GHz. Díky svému, relativně krátkému (10-100m), dosahu se využívá hlavně pro realizaci PAN sítí. Výhodou spojení oproti IrDA je, kromě vzdálenosti, možnost připojení více zařízení v jednu chvíli číselné označení množiny standardů IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) definující bezdrátovou komunikaci v oblasti počítačových sítí a pracuje na 5GHz s maximální rychlostí přenosu dat 54Mb/s s teoretickým dosahem v budovách cca 35m a ve volném prostranství cca 120m. Výhodou je menší provoz na této frekvenci, tedy i menší pravděpodobnost rušení b pracuje na 2,4GHz s maximální rychlostí přenosu dat 11Mb/s s teoretickým dosahem v budovách cca 40m a ve volném prostranství cca 100m g pracuje na 2,4GHz s maximální rychlostí přenosu dat 54Mb/s s teoretickým dosahem v budovách cca 40m a ve volném prostranství cca 100m. Je zpětně kompatibilní se zařízeními standardu b (zařízení obou standardů mohou vzájemně komunikovat) Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 20 z 63

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen.

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. 1 Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. Bez jejich znalosti však jen stěží nastavíte směrovač tak,

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

3.13 Úvod do počítačových sítí

3.13 Úvod do počítačových sítí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.20 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 09. 01. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

SPŠ a VOŠ Písek, Písek, K. Čapka 402. Učební texty. Datové sítě I. Vypracovala: Mgr. Radka Pecková

SPŠ a VOŠ Písek, Písek, K. Čapka 402. Učební texty. Datové sítě I. Vypracovala: Mgr. Radka Pecková Učební texty Datové sítě I Vypracovala: Mgr. Radka Pecková CZ.1.07/2.1.00/32.0045 ICT moderně a prakticky 1 Obsah Výukové cíle... 3 Předpokládané vstupní znalosti a dovednosti... 3 1 Úvod... 4 2 Základní

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Základy počítačových komunikací

Základy počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 8 Základy počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Maturitní otázky z předmětu Počítačové sítě školní rok 2007/2008

Maturitní otázky z předmětu Počítačové sítě školní rok 2007/2008 Maturitní otázky z předmětu Počítačové sítě školní rok 2007/2008 1. Činnost uživatelů v sítích a. přihlašování do sítě i. znalost důležitých údajů u jednotlivých typů sítí (P2P, W2K3...) ii. hesla a základní

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Metodika Zpracoval: Jiří Hlaváček srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V O

Více

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010 Přednášky o výpočetní technice Hardware teoreticky Adam Dominec 2010 Rozvržení Historie Procesor Paměť Základní deska přednášky o výpočetní technice Počítací stroje Mechanické počítačky se rozvíjely už

Více

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování:

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Přednáška č.1 Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Úvod Strukturovaná kabeláž LAN, WAN propojování počítačových sítí Ethernet úvod

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Technik PC a periferií (kód: 26-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Technik PC a periférií Kvalifikační

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Informační technologie. Název oboru: Školní rok: jarní i podzimní zkušební období 2017/2018

Informační technologie. Název oboru: Školní rok: jarní i podzimní zkušební období 2017/2018 Název oboru: Kód oboru: Druh zkoušky: Forma zkoušky: ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných předmětů informačních technologii (Technické vybavení, Operační systémy, Programové

Více

Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494

Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494 Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494 Obsah Popis modemu... 3 Základní nastavení routeru... 4 Přístup ke konfiguraci routeru... 4 Základní nastavení (Basic setup)... 5 Nastavení

Více

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 NETSPEC e-learningové vzdělávání síťových specialistů registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Důvody

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Inovace výuky prostřednictvím šablon

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Datové komunikace. Informační systémy 2

Datové komunikace. Informační systémy 2 Informační systémy 2 Informační systémy 2 Základní charakteristiky počítačových sítí Propojování počítačů, propojování sítí Přenosová média Přenosové protokoly Bezpečnost sítí IS2-14-08 1 2 Úroveň integrace

Více

Počítačové sítě ve vrstvách model ISO/OSI

Počítačové sítě ve vrstvách model ISO/OSI Počítačové sítě ve vrstvách model ISO/OSI Vzhledem ke komplikovanosti celého systému přenosu dat po sítích bylo vhodné nahlížet na přenosové sítě v určitých úrovních. Pro představu: Jak a čím budeme přenášet

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

CCNA 2. 3. Network Upgrade

CCNA 2. 3. Network Upgrade CCNA 2 3. Network Upgrade 1. krok: Analýza současného stavu počet uživatelů vybavení předpokládaný růst sítě internetové připojení požadavky na aplikace stávající infrastruktura na fyzické vrstvě požadavky

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-08

Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Motherboard, CPU a RAM Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí základní desku počítače.

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Zabezpečení počítačových sítí Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Zabezpečení sítě úvod Důvody pro zabezpečení (interní) sítě? Nebezpečí ze strany veřejného Internetu Spyware Malware

Více

Distribuované systémy a počítačové sítě

Distribuované systémy a počítačové sítě Distribuované systémy a počítačové sítě propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace Maturitní témata pro 1KŠPA Kladno, sro Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Počítačové sítě a komunikace Profilová ústní Informační technologie Denní / Dálková Mgr Martin Štorek MZ2017 strana

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Co je počítačová síť?

Co je počítačová síť? Počítačové sítě Co je počítačová síť? Počítačovou sítí se obecně rozumí spojení dvou a více počítačů prostřednictvím kabelu, telefonní linky, optického vlákna (nebo jiným způsobem) tak, aby byly schopny

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

Počítačové sítě. Rozsah počítačových sítí. Struktura LAN

Počítačové sítě. Rozsah počítačových sítí. Struktura LAN Účel počítačové sítě: dovoluje sdílený přístup k výpočetním zdrojům (např. sdílení jedné tiskárny více uživateli) dovoluje sdílený přístup k programům a datovým souborům, medium pomocí kterého mohou geograficky

Více

Rozdělení (typy) sítí

Rozdělení (typy) sítí 10. Počítačové sítě - rozdělení (typologie, topologie, síťové prvky) Společně s nárůstem počtu osobních počítačů ve firmách narůstala potřeba sdílení dat. Bylo třeba zabránit duplikaci dat, zajistit efektivní

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_5_Protokoly_a_porty Vyučovací předmět: Informatika

Více

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ O b s a h ÚVOD PROČ POČÍTAČOVOU SÍŤ? Výhody sítí Druhy sítí ZÁKLADNÍ PRVKY SÍTĚ Vybavení počítače Prvky sítě mimo PC Klasické dělení součástí sítí Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ KABELY Koaxiální kabel

Více

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Petr Grygárek rek 1 Normalizace v LAN IEEE: normalizace aktuálního stavu lokálních sítí (od roku 1982) Stále se vyvíjejí nové specifikace ISO později převzalo jako normu

Více

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Alice Nguyenová SOFTWARE POČÍTAČE Operační systém Utility pomocné programy Ovladače Aplikační programové vybavení OPERAČNÍ SYSTÉM - OS - správce hardwarových prostředků - služby

Více

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks)

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Cisco Networking Accademy 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Elektromagnetické spektrum vlnová délka a frekvence vhodnost pro různé technologie licenční vs. bezlicenční použití zdravotní omezení IRF

Více

Obrana sítě - základní principy

Obrana sítě - základní principy Obrana sítě - základní principy 6.6.2016 Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz VŠB-TU Ostrava Agenda Základní úvod, přehled designu sítí, technických prostředků a možností zabezpečení. Zaměřeno na nejčastější

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz Model TCP/IP - IP vrstva 2 Obsah 3. bloku IPv4 záhlaví, IP adresy ARP/RARP, ICMP, IGMP,

Více