Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora"

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora

2 Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/ DATOVÉ SÍTĚ II Autor: Jiří Hlaváček Tato studijní opora byla vytvořena pro projekt Zkvalitňujeme cestu k poznání CZ.1.07/1.1.02/ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Boskovice 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Obsah 1 Úvod Cíle předmětu kurzu Struktura a cíl této studijní opory Použité symboly Domácí a malé podnikové sítě Hardware osobního počítače Operační systémy Připojení k síti Připojení k Internetu přes ISP Adresace v sítích Síťové služby Bezdrátové technologie Základy bezpečného provozu sítí Řešení problémů sítí Středně velké podnikové sítě, sítě poskytovatelů internetu Internet a jeho použití Help Desk Plánování inovace sítě (upgrade) Plánování adresní struktury Konfigurace síťových zařízení Směrování (Routing) Služby poskytovatele internetového připojení (ISP služby) Povinnosti a odpovědnost poskytovatele internetového připojení Řešení problémů Úvod do směrování a přepínání v rozsáhlých podnikových sítích Zasíťování rozsáhlé podnikové sítě Síťová infrastruktura rozsáhlé podnikové sítě Přepínání v rozsáhlé podnikové síti Adresace v rozsáhlých podnikových sítích Správa rozsáhlé podnikové sítě Směrování a Link-State protokol Implementace WAN propojení rozsáhlé podnikové sítě Filtrování provozu pomocí Access Control Lists...49 Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 3 z 63

4 4.9 Řešení problémů rozsáhlých podnikových sítí Vytváření designu a podpora počítačových sítí Úvod do designových konceptů sítí Shromažďování síťových požadavků Charakteristika existující sítě Identifikace dopadu používaného aplikačního softwaru na design sítě Tvorba návrhu sítě Použití IP adresace v návrhu sítě Prototypování LAN a WAN designu sítě Literatura...62 Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 4 z 63

5 Kapitola 1 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle předmětu kurzu Umět nastavit PC včetně OS a I/O rozhraní Znát síťové komunikační protokoly Umět identifikovat a navrhnout řešení síťové architektury Umět navrhnout a realizovat lokální síťovou infrastrukturu Znát ISO OSI model a princip zapouzdření dat při komunikaci Umět nastavit síťové protokoly Umět konfigurovat síťová zařízení Umět vytvořit a konfigurovat bezdrátové spojení v rámci sítě Umět monitorovat stav sítě a odhalovat a řešit poruchy Umět nastavit serverové webové služby a sdílení v síti Znát způsoby zálohování dat Umět popsat řešení uzavřených rozsáhlých sítí Znát různé způsoby komunikace v rozsáhlých sítích Znát způsoby a činitele ovlivňující návrh rozsáhlých podnikových sítí 1.2 Struktura a cíl této studijní opory Tato studijní opora slouží pro podporu úspěšného absolvování kurzů CCNA Discovery. Tato opora je doplněna druhou oporou, která obsahuje cvičební příklad. Struktura kapitol je téměř shodná se strukturou kurzů CCNA Discovery. V každé kapitole je na začátku stručně uveden cíl dané kapitoly a minimální čas potřebný ke zvládnutí tématu na požadované úrovni. Věcný obsah kapitol se převážně skládá z výčtu klíčových pojmů, které jsou buď pouhým překladem odborných termínů potřebných pro pochopení interaktivních on-line materiálů (minimálně) anebo jsou popsány či podrobněji vysvětleny technologie popisované v on-line materiálech, kde jsou doplněny interaktivními schématy či ukázkami. Tato opora je věcným shrnutím a vysvětlením klíčových pojmů potřebných pro úspěšné absolvování CCNA Discovery. Není však samostatně dostačujícím materiálem pro plné porozumění daných témat. Pro dokonalé zvládnutí probíraných témat je třeba kombinovat obsah této opory s on-line materiály Cisco Networking Academy a e-learningovou podporou předmětu Počítačové sítě. 1.3 Použité symboly Časová náročnost Úkol Důležité Poznámka Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 5 z 63

6 Kapitola 2.1 Hardware osobního počítače 2 Domácí a malé podnikové sítě 2.1 Hardware osobního počítače - seznámit Vás s výskytem počítačového vybavení téměř ve všech oblastech lidské činnosti, - objasnit funkce hardwaru, operačního systému a aplikačního software, - naučit Vás rozlišit a různé typy počítačů a jejich aplikaci v běžném životě - dokázat popsat způsob digitální reprezentace informací a vysvětlit a spočítat velikost dat - rozpoznat jednotlivé komponenty PC a popsat jejich funkčnost a aplikaci v praxi Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny Hardware termín označující všechny fyzicky existujících částí výpočetní techniky (lze je fyzicky uchopit). Software programové vybavení počítače, datová část zabezpečující chod počítače, případně výpočty, manipulaci s daty nebo další potřebné čínnosti Operating System v překladu operační systém, používá se zkratka OS základní software zabezpečující rozhraní mezi hardwarem a ostatním programovým vybavením. OS zabezpečuje také základní softwarové uživatelské rozhraní mezi počítačem a uživatelem. Application Software aplikační programové vybavení software mimo OS poskytující typicky nějakou užitečnou službu uživateli textový editor, tabulkový procesor, aplikace plánovací, aplikace účetní, hry, atd. Local software lokální software software instalovaný a běžící na konkrétním jednom počítači Network software síťový software software instalovaný na síťovém serveru a poskytující služby a funkce počítačům připojeným k tomuto serveru pomocí počítačové sítě Storage úložiště hardware umožňující fyzicky uložit data počítače hard disk, USB flash disk, paměťová karta, diskové pole, přenosný disk, atd. Internet celosvětová počítačová síť vzájemně propojující mnoho (většinu) menších či větších sítí na celém světě. Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 6 z 63

7 Kapitola 2.1 Hardware osobního počítače Server typicky se jedná o počítač připojený k počítačové síti poskytující nějaké služby klientům. Typicky má nainstalován speciální serverový OS. Serverem však může být i aplikace nebo může být serverem uživatelský počítač záleží pouze na nastavení služeb. Mainframe centralizovaný, výkonný, většinou dobře zabezpečený počítač (soustava více počítačů), typicky zpracovávající klíčové aktivity větších organizací (výpočet meteorologických modelů, finanční operace bank, složité vědecké výpočty, apod.). Přístup k těmto počítačům je pro uživatele zprostředkován přístupovým terminálem (hardware nutný pouze pro funkci uživatelského rozhraní) typicky nemá OS a neběží na něm žádný aplikační software. Desktop termín používaný pro klasický počítač pro běžného uživatele. Workstatoin pracovní stanice jedná se o desktop hardwarově konfigurovaný pro práci v konkrétní oblasti výpočetní techniky grafika, kancelář, programování, konstruktérství, testování her. Typicky takto označené počítače mají větší výpočetní výkon než počítače označené desktop. Notebook přenosný počítač s integrovaným monitorem výkonově srovnatelný s desktopy v cenově vyšších kategoriích s pracovními stanicemi. Rozměry jsou kompromisem mezi pracovním komfortem a přenositelností zařízení. Handheld přenosný počítač velikostí do ruky. V počátcích této kategorie byl GameBoy a v dnešní době se používají herní zařízení Sony PSP, případně Nintendo DS a další. Další používaná zařízení jsou v průmyslu používané ve skladových evidencích mají integrované čtečky čárových kódů, wifi a potřebné softwarové vybavení. Pocket PC kategorie počítačů velikostně podobná kategorii Handheld. Vývoj těchto zařízení se spojil s vývojem mobilních telefonů. Používá se také označení PDA a do této kategorie lze zahrnout i mobilní telefony kategorie SmartPhone. RAM zkratka z anglického Random-Access Memory paměť s přímým přístupem používaná pro označení operační paměti počítače CPU zkratka z anglického Central Processing Unit procesor počítače, sloužící k vykonávání programových instrukcí realizující binární výpočty, na kterých je postaven veškerý software. Graphic card grafická karta část počítače, součást hardware zabezpečující zobrazení grafického rozhraní na monitoru pro uživatele. Může být součástí základní desky počítače nebo jako samostatná karta, která se do základní desky zapojuje. Grafické karty existují v mnoha výkonově odlišných kategoriích. Binary representation of information binární reprezentace dat (informací) všechna data uložená v počítači nebo zpracovávaná počítačem se pro práci s hardwarem musí převést do binární (dvojkové) soustavy. Veškerý text i čísla jsou kódovány na jedničky a nuly a pouze v takové formě je hardware počítače schopen data zpracovávat. Bit je nejmenší jednotka informace v počítači jedná se o jednocifernou binární informaci, tedy jeden bit má hodnotu buď 1, nebo 0. Označuje se malým písmenem b (např. 4b jsou čtyři bity). Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 7 z 63

8 Kapitola 2.1 Hardware osobního počítače Byte je další jednotka udávající počet binárních dat. 1 Byte = 8 bitů. Označuje se velkým písmenem B (např. 4B jsou čtyři byty tedy 4x8=32 bitů, 4B = 32b). Existují další jako kilobyty (KB), megabyty (MB), gigabyty (GB), atd. Pro přepočet se ale nepoužívá standardní poměr 1:1000, ale 1:1024 tedy: 1B = 1024KB 1MB = 1024KB = B atd. Frekvency frekvence - Frekvence fyzikální veličina udávající počet opakování periodického děje za jednotku času. Má jednotku Hz (Hertz). Ve výpočetní technice se používá k určení rychlosti (souvislost s výpočetním výkonem) procesoru, pamětí, sběrnic, atd. potažmo tedy celého počítače. Motherboard základní deska jedná se o základní součást hardware počítače poskytující napájení a sběrnice ostatním na ni připojeným součástem, jako jsou grafická karta, procesor, zvuková karta, atd. Základní deska je většinou řešena jako modulární část, do které lze připojovat další části hardware, může být však řešena i jako pevně spojena se všemi dalšími komponentami (obzvláště u malých zařízení). Chipset čipová sada je to jeden nebo více spolupracujících čipů (integrovaných obvodů) na základní desce počítače. Typicky se stará o komunikaci mezi procesorem, sběrnicemi, sloty a dalšími součástmi na základní desce Bus sběrnice sada vodičů vedoucí elektrický signál (informaci) mezi dvěma koncovými umístěními na sběrnici. V konstrukci základních desek se během vývoje používalo mnoho různých druhů sběrnic (ISA, EISA, PCI, a další), v současnosti je nejrozšířenější sběrnice PCI-Express. Označení Bus se také používá pro sběrnicovou topologii (architekturu) počítačové sítě. Cvičení: CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Kapacita datových úložišť CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Rozlišení obrazovky Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 8 z 63

9 Kapitola 2.2 Operační systémy 2.2 Operační systémy - seznámit s nejrozšířenějšími operačními systémy s jejich významem a základními funkcemi - objasnit faktory ovlivňujícími výběr vhodného operačního systému pro aplikaci v praxi - vyzkoušet si instalaci a konfiguraci nejrozšířenějšího operačního systému Microsoft Windows. Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny Funkce a účel OS jak bylo zkráceně objasněno v předchozí kapitole OS je software. Bez OS je počítač pouze skupinou elektronických součástek navržených pro konkrétní funkci. Po startu počítače a úvodní kontrole hardwaru (POST Power On Self Test) má řízení funkce počítače pod kontrolou BIOS (Basic Input Output Systém), který je součástí základní desky a po provedení všech nastavených kroků spustí OS a předá mu kontrolu nad počítačem. Základními funkcemi OS je: 1. abstrakce hardware vytváří softwarové rozhraní pro hardware počítače, ke kterým přistupují ostatní aplikace běžící na daném OS chtějící pracovat s daným hardwarem. Výhodou je, že vývojáři aplikací nemusí nutně znát veškeré funkce každého hardware, ale pouze programují pro daný OS. 2. správa prostředků OS přiděluje prostředky (prostor v operační paměti, výpočetní čas procesoru, atd.) spouštěným a běžícím aplikacím (ostatnímu softwaru) 3. ovládání počítače umožňuje spouštět programy, předávat spuštěným aplikacím vstupní data, případně získávat výstupy z aplikací (zobrazení na monitoru, tisk, atd.) Instalace OS je postup nahrání funkčního OS na počítač. OS se instaluje na pevný disk počítače do definované části zvané partition. Těchto částí může být více a i instalovaných OS může být na jednom počítači více, nedoporučuje se však více instalací OS na stejnou partition disku. Typy instalací OS: 1. Čistá instalace provádí se na nových počítačích nebo v případě fatální havárie systému nebo v případech kdy uživatel chce změnit OS a nelze provést upgrade z jednoho na druhý. Všechna data na partition disku, na kterou se čistá instalace provádí, jsou vymazána. 2. Upgrade přechod z jedné verze OS na vyšší, kdy data a instalované aplikace zůstávají a obměňují se pouze data OS. Některé aplikace na novější verzi nemusí běžet. Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 9 z 63

10 Kapitola 2.2 Operační systémy 3. Dual Boot (Multi Boot) pevný disk (nebo více disků) lze dělit na více partition a poté lze do každé partition provést čistou instalaci různých OS, kde každý OS má vlastní prostor a po startu počítače si uživatel vybere z nabídky, který operační systém chce načíst. Mezi OS nainstalovanými tímto způsobem nelze jednoduše přepínat. Je třeba jeden vypnout a po restartu počítače vybrat jiný. 4. Virtualizace jedná se o techniku používanou hlavně na serverech. Umožňuje spustit ve stejnou chvíli na počítači paralelně více operačních systémů a mezi nimi poté lze přepínat pomocí správce virtuálních strojů. Na osobních počítačích lze v OS spustit speciální aplikaci (Virtual PC, VMware), která poté umožňuje instalovat, a spouštět virtuální. Patch záplata v případě, že existuje běžící OS, tak je třeba doinstalovávat záplaty z důvodů opravy bezpečnostních mezer v systému a chyb v systému. Jedná se typicky o vcelku malé instalace cílené na opravu jednoho konkrétního problému. U systému Windows dochází po nějaké době ke kumulaci patchů do servisního balíčku (service pack), který obsahuje všechny dostupné funkční záplaty v jedné instalaci. Cvičení: CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Zjišťování verze OS a instalovaného software Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 10 z 63

11 Kapitola 2.3 Připojení k síti 2.3 Připojení k síti - seznámit s rozšířením a využitím počítačových sítí - seznámit se základními principy a pravidly síťové komunikace - naučit standardy síťové komunikace a síťové hierarchie - seznámit se síťovými zařízeními a jejich funkcí - získat schopnost provést základní nastavení sítě a sdílení dat Hodinová dotace: 12 vyučovacích hodin Network počítačová síť obecně se jedná o označení hardwarových prostředků, sloužících k realizaci propojení počítačů a výměně dat (informací) mezi nimi. Umožňují sdílení dat, hardwarových i softwarových prostředků mezi počítači v síti. Dělení sítí podle velikosti: 1. PAN personal area network osobní síť typicky používaná pro propojení osobních zařízení pomocí technologií krátkého dosahu (většinou bezdrátových), jako je Bluetooth a IrDA. Typicky propojuje mobilní telefon, PDA, Notebook, apod. 2. LAN local area network lokální síť síť malého rozsahu (fyzického), typicky v jedné místnosti či budově. Výhodou je sdílení některých hardwarových prostředků (datová úložiště, tiskárny, apod.) a možnost velmi rychlé komunikace mezi jednotlivými počítači v síti (nejčastěji 100Mb/s, v poslední době i 1Gb/s) 3. MAN metropolitan area network metropolitní síť městská síť, která umožňuje za použití technologií typických spíše pro LAN propojit koncové počítače a LAN sítě do větší sítě za účelem sdílení dat, vysílání videa, zvuku, případně telefonování (VoIP) přes počítačovou síť v rámci města při rychlostech typických pro LAN (100Mb/s) všimněte si rozdílu rychlosti proti WAN (Internet) 4. WAN wide area network rozsáhlá počítačová síť počítačová síť, která se rozkládá na geograficky rozsáhlém území (kraj, stát, zeměkoule). Typicky používá velmi rozmanité technické prostředky k propojení všech svých částí a tím je dána i různá rychlost mezi jednotlivými částmi sítě (56Kb/s cca 1000Mb/s). Nejznámější počítačovou sítí WAN je Internet, který je v dnešní podobě těžko popsatelný, ale téměř většina lidí na světě tuto síť používá k nějakému účelu (využití nějaké služby). V ČR podle statistik má průměrný koncový počítač připojený k Internetu rychlost připojení kolem 3Mb/s (download) všimněte si výhody komunikace v rámci MAN Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 11 z 63

12 Kapitola 2.3 Připojení k síti Source zdroj myšleno v počítačové síti se jedná o počítač, který je zdrojem komunikace (posílá data informace) Destination cíl v počítačové síti se jedná o počítač, který je příjemcem komunikace (přijímá data) Channel komunikační kanál sloužící k propojení zdroje a cíle (dvou počítačů). Přes tento komunikační kanál prochází všechna data. Technické řešení tohoto komunikačního kanálu může být různorodé a bude předmětem v některých dalších kapitolách Protocol v případě počítačové komunikace se vyskytuje mnoho různých protokolů a je třeba důsledně pochopit význam použití tohoto označení. Nejedná se o záznam (zápis) o nějaké činnosti pro záznam činnosti se v počítači používá označení Log. Jedná se o soubor pravidel označujících způsob komunikace pro dané technické prostředky a typ zdroje a cíle (velice zjednodušeně). To znamená, že pokud chceme komunikovat pomocí nějaké technologie, musíme dodržovat protokol pro komunikaci danou technologií tedy data jsou ve smluveném tvaru, elektrické signály mají smluvené modulace, apod. Pro lidskou komunikaci je logické aniž si to uvědomujeme, že protokoly používáme. Takovým protokolem jsou například pravidla českého jazyka. Pokud by dva lidé (zdroj a cíl) komunikovali (pokud jsou tváří v tvář, pak je komunikačním kanálem soustava hlasivky zdroje, vzduch a sluchová soustava cíle), pak pokud by například nedodržovali jistá pravidla, jistě by se nedomluvili. Například jeden by mohl mluvit kompletně pozpátku, a je to. Samozřejmě jistě dovedete vymyslet i výstižnější příklady zkuste. Ethernet jedná se o v současnosti nejrozšířenější protokol pro komunikaci mezi počítači. Popisuje způsoby realizace hardwarového propojení počítačů. Nejčastěji používaným fyzickým médiem je UTP label, používá se i optické vlákno a hlavně ve starších sítích koaxiální kabel (téměř již se nepoužívá) UTP kabel unshielded twisted pair nestíněná kroucená dvojlinka označní pro nejčastěji používaný kabel k realizaci počítačové sítě LAN. Jedná se o čtyři páry měděných drátů (lanek), které jsou v každém páru zakrouceny dohromady a pak všechny čtyři páry jsou krouceny dohromady a obaleny izolací. Obr. 1 - UTP kabel Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 12 z 63

13 Kapitola 2.3 Připojení k síti Access Layer přístupová vrstva je částí sítě, kde koncoví uživatelé přistupují přes koncové počítače k prostředkům sítě. Typicky jsou součástí všechna koncová zařízení (počítače, tiskárny, sdílená datová úložiště, atd.) a síťová zařízení poskytující přístup do dalších částí počítačové sítě. Distribution Layer distribuční vrstva u větších LAN nebo i u menších s požadavkem na oddělení některých částí bývá potřeba rozdělit síť na více přístupových vrstev z různým technickým vybavením a různým oprávněním přístupu ke zdrojům. Distribuční vrstva zajišťuje propojení jednotlivých přístupových vrstev a umožňuje řízení a kontrolu toku dat mezi jednotlivými částmi případně, je-li celá síť připojená k Internetu, umožňuje kontrolovat a omezovat přístup ke zdrojům a službám Internetu. Cvičení: CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Tvorba sítě typu Peer-To-Peer CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Tvorba sítě s centrálním síťovým prvkem Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 13 z 63

14 Kapitola 2.4 Připojení k Internetu přes ISP 2.4 Připojení k Internetu přes ISP - seznámit s významem poskytovatelů připojení k Internetu (ISP) pro funkčnost internetové komunikace - získat přehled o technologických možnostech připojení k poskytovateli - osvojit si pojmy IP protokol a IP pakety - získat schopnost popsat detailně používanou kabeláž a fyzicky pracovat s UTP kabeláží. Hodinová dotace: 7 vyučovacích hodin Internet, jak bylo zmíněno v úvodních kapitolách, je celosvětovou počítačovou sítí, vzájemně propojující další větší či menší sítě a koncové počítače. Jeho unikátní vlastností je, že není nikým vlastněn. Existuje několik společností, které se snaží standardizovat pravidla chování uživatelů a způsob komunikace. Internet se stále vyvíjí a poskytuje různé služby ( , WWW, sociální sítě, datová úložiště, atd.) a další přibývají. ISP Internet Service Provider Poskytovatel internetových služeb jedná se o společnost, která poskytuje koncovým uživatelům (jednotlivci, společnosti, firmy) připojení k internetu. Existuje více úrovní ISP, podle toho, jaké služby a komu poskytují. Na první úrovni (Tier 1) jsou poskytovatelé vlastnící fyzické linky internetu (myšleno páteřní spoje, propojení kontinentů, IXP, apod.). Tito poskytovatelé poskytují služby poskytovatelům druhé úrovně (Tier 2), kteří jsou na úrovni státních poskytovatelů internetu (zabezpečují služby na úrovni státu, spravují fyzické linky na území státu, zabezpečují přidělování IP adres, atd.). Poslední úrovní jsou poskytovatelé třetí úrovně, kteří zprostředkovávají internetové připojení pro koncové uživatele. Toto rozdělení je schematické a v praxi se tyto kategorie mírně prolínají. IP protokol Internet protokol je datový protokol používaný v Internetu i v ostatních sítích. Tvoří část dvojice protokolů TCP/IP. Pomocí IP protokolu se data posílají v tzv. paketech (datagrmech). IP protokol negarantuje doručení paketů, ani doručení ve správném pořadí, o to se stará protokol TCP. IP Packet IP paket je blok dat posílaný počítačovou sítí, na které je provozován IP protokol. Paket obsahuje dvě části hlavičku a data. V hlavičce je uvedena adresa odesílatele a adresa příjemce a další informace, které budou rozebrány v pozdějších kapitolách. Adresy v IP paketu jsou tzv. IP adresy (unikátní číselné označení). Internet Cloud Internetový mrak schematické zobrazení struktury internetu se zobrazuje jako oblak z nápisem internet. Reálná struktura internetu je těžko schematicky zobrazitelná, jelikož se skládá Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 14 z 63

15 Kapitola 2.4 Připojení k Internetu přes ISP z mnoha sítí, směrovačů a dalších zařízení a téměř mezi každými dvěma koncovými body existuje mnoho alternativních kanálů, kudy mohou data jít a to je důvod zjednodušovaného zobrazení. Fiber Optic Cable optický kabel jeho jádro je konstruováno ze skla nebo speciálního plastu. Signál je tímto jádrem veden světelným paprskem. Používá se na vysokorychlostní většinou páteřní spoje Coaxial Cable koaxiální kabel kabel používaný hlavně pro vedení anténního signálu do televizí. Používal se na konstrukci počítačových sítí sběrnicové topologie (bus) Cvičení: CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Kapacita datových úložišť CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Rozlišení obrazovky Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 15 z 63

16 Kapitola 2.5 Adresace v sítích 2.5 Adresace v sítích - naučit detaily IP adresace v síti - naučit teoreticky i prakticky zvládat nastavení získávání IP adres v PC i v síťových zařízeních pro LAN - zvládnout teorii přidělování IP adres DHCP serverem a související oblasti s NAT (překlad síťových adres). - Hodinová dotace: 7 vyučovacích hodin NIC Network Interface Card Síťová karta část hardwaru počítače zabezpečující propojení počítače s počítačovou sítí. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Protokol pro automatické přidělování IP adres. Protokol popisující jakým způsobem může koncový počítač v síti získat platnou IP adresu od DHCP serveru automaticky, aniž by v koncovém počítači musel někdo IP adresu nastavovat. IP Adresa je číslo jednoznačně identifikující každý NIC připojený k počítačové síti. IP adresa je 32-bitové binární číslo (32 jedniček a nul), zapisující se jako čtveřice dekadických čísel v rozmezí (4 byty = 32 bitů) příklady: , , Subnet Mask maska podsítě je 32-bitové binární číslo rozdělené na zleva určitý počet jedniček a poté vpravo zbylý počet nul. Maska se také zapisuje jako čtveřice dekadických čísel odpovídající hodnotě vždy daným 8 bitům čísla. Základní masky podsítí mají vždy počet jedniček násobkem osmi příklady: , , Maska podsítě tvoří vždy dvojici s IP adresou a bity masky, které mají hodnotu 1, označují bity IP adresy, určující identifikaci sítě a bity masky, které mají hodnotu 0, označují bity IP adresy, určující identifikaci koncového počítače v dané síti. IP Address Classes třídy IP adres: třída A IP adresy, kde se k identifikaci sítě používá pouze prvních 8 bitů (maska ) a první osmice bitů je v rozmezí dekadické hodnoty Adresy třídy A jsou přidělovány pouze velkým společnostem (v podstatě jsou již dávno přiděleny, např. ISP Tier 1). Příklad: IP adresa , maska Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 16 z 63

17 Kapitola 2.5 Adresace v sítích třída B IP adresy, kde se k identifikaci sítě používá prvních 16 bitů (maska ) a první osmice bitů je v rozmezí dekadické hodnoty Adresy třídy B jsou typicky přidělovány středně velkým sítím (velké firmy, ISP Tier 2 a 3, některé univerzity, apod.) Příklad: IP adresa , maska třída C IP adresy, kde se k identifikaci sítě používá prvních 24 bitů (maska ) a první osmice bitů je v rozmezí dekadické hodnoty Adresy třídy C jsou přidělovány koncovým počítačům (serverům) nebo sítím s tzv. veřejnou IP adresou. Příklad: IP adresa , maska třída D IP adresy, kde první osmice bitů je v rozmezí dekadické hodnoty Jsou rezervovány pro multicast (posílání dat na více cílů). třída E IP adresy, kde první osmice bitů je v rozmezí dekadické hodnoty Jsou rezervovány pro experimentální účely. NAT Network (Native) Address Translation překlad síťových adres technologie používaná na směrovačích (routerech), kdy se mění IP adresa z lokální sítě (většinou neveřejná soukromá) na adresu veřejnou, pod kterou je reprezentovaná na pohled z vnějšku (většinou z Internetu) celá lokální síť a naopak. Router směrovač síťové zařízení, oddělující jednotlivé lokální sítě se stejným adresovým prostorem (stejnou částí IP adresy identifikující síť u všech koncových zařízení v dané síti). Router je zařízení s více NIC a každý NIC má IP adresu odpovídající síti, do které je připojen. Router poté dokáže přesměrovávat komunikaci s jedné sítě do jiné. K tomu si uchovává směrovací tabulky seznamy dvojic (adresa sítě - odpovídající NIC) Cvičení: CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Počítání IP adres s kalkulačkou v OS Windows Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 17 z 63

18 Kapitola 2.6 Síťové služby 2.6 Síťové služby - seznámit s technologií klient-server a s aplikačními protokoly a službami - osvojit si komunikaci mezi protokoly - získat schopnost instalovat, nastavovat a používat základní aplikace pro využívání základních služeb Internetu. Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin Klient - Server model je architektura síťové komunikace postavená na fyzickém oddělení poskytovatele služby (server) a uživatele služby (klient). Server i klient může být softwarové řešení (tedy běžící aplikace). Typickým příkladem jsou webové stránky uložené na serveru (samostatném počítači někde v Internetu). Pokud chce uživatel vidět nějakou stránku z daného serveru, vznese prostřednictvím klienta (webový prohlížeč) požadavek na server a ten pošle klientovi danou stránku a ten ji zobrazí uživateli. Výhodou je možnost nezávislé obsluhy více klientů v jednu chvíli, minimální duplicita dat a snadnější zabezpečení citlivých dat uložených pouze na serveru. DHCP Server počítač, služba poskytující počítačům, připojeným do stejné sítě a nastavenou automatickou konfigurací IP adres, platné nastavení IP adres. DNS, DNS Server Domain Name System systém doménových jmen systém umožňující vzájemný překlad mezi IP adresami a slovními jmény počítačů (např. URL adresy) např.: DNS server je počítač (nebo běžící služba software) zabezpečující interpretaci jména na IP adresu a naopak. TCP Transmission Control Protocol protokol zabezpečující spojení mezi zdrojem a cílem, zaručuje doručení paketů, jejich pořadí, chybovou kontrolu a opravu. Většina služeb počítačové sítě vyžaduje použití TCP protokolu (http, FTP, Telnet, atd.) HTTP HypertText Transfer Protocol internetový protokol určený pro posílání souborů ve formátu html (webové stránky). Data jsou posílána v nešifrované podobě (nejsou zabezpečena). Existuje šifrované rozšíření tohoto protokolu - https FTP File Transfer Protocol internetový protokol určený pro posílání souborů mezi počítači. Je nezávislý na OS (dva počítače, co si data posílají mohou mít rozdílný OS). Telnet komunikační protokol modelu klient-server umožňující například vzdálené řízení serverů přes textový terminál. Není šifrovaný. Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 18 z 63

19 Kapitola 2.6 Síťové služby Web, WWW World Wide Web je systém internetových stránek (hypertextových dokumentů), na které se odkazuje pomocí URL adres ve webových prohlížečích, tyto stránky jsou načítány pomocí http protokolu ze serverů. Je možné žíci, že je to služba poskytovaná Internetem pomocí http protokolu. internetová služba umožňující pomocí poštovních internetových protokolů(pop3, SMTP, IMAP), na poštovních serverech a klientech realizovat elektronickou poštu. Cvičení: CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Monitorování DNS CVIČENÍ - MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.: Kapitola Přenos dat pomocí FTP Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 19 z 63

20 Kapitola 2.7 Bezdrátové technologie 2.7 Bezdrátové technologie - seznámit s technologiemi používanými pro realizaci bezdrátového datového spojení - naučit plánovat, realizovat, bezpečně provozovat a administrovat lokální bezdrátové sítě. Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin Wireless bezdrátový v počítačových sítích se jedná o všechny technologie realizace spojení mezi dvěma síťovými zařízeními jinak než fyzickým spojením pomocí elektromagnetického vlnění. Velice často je však toto označení používáno pro majoritní technologii spojení na rádiové frekvenci 2,4Ghz a 5Ghz IrDA Infrared Direct Access speciální port (typicky na mobilních zařízeních mobilní telefon, PDA, Notebook, Handheld) používající pro přenos dat infračervené světlo (λ =875nm vlnová délka). Komunikace probíhá na krátkou vzdálenost (1m) a signál neprojde pevným materiálem (např. zeď). Přenos dosahuje rychostí od 2400b/s až po 115,2 kb/s. Radio Frequency (RF) rádiové frekvence elektromagnetické vlnění zahrnující velice široké pásmo od 3Hz až po 300GHz. Pro využití počítačových sítí se používá frekvence 900MHz ( MHz), pro bezdrátové telefony, 2,4GHz (2,4-2,4835GHz) a 5GHz (5,725-5,850GHz) pro bezdrátové sítě. BlueTooth bezdrátová technologie, pracující na frekvenci 2,4GHz. Díky svému, relativně krátkému (10-100m), dosahu se využívá hlavně pro realizaci PAN sítí. Výhodou spojení oproti IrDA je, kromě vzdálenosti, možnost připojení více zařízení v jednu chvíli číselné označení množiny standardů IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) definující bezdrátovou komunikaci v oblasti počítačových sítí a pracuje na 5GHz s maximální rychlostí přenosu dat 54Mb/s s teoretickým dosahem v budovách cca 35m a ve volném prostranství cca 120m. Výhodou je menší provoz na této frekvenci, tedy i menší pravděpodobnost rušení b pracuje na 2,4GHz s maximální rychlostí přenosu dat 11Mb/s s teoretickým dosahem v budovách cca 40m a ve volném prostranství cca 100m g pracuje na 2,4GHz s maximální rychlostí přenosu dat 54Mb/s s teoretickým dosahem v budovách cca 40m a ve volném prostranství cca 100m. Je zpětně kompatibilní se zařízeními standardu b (zařízení obou standardů mohou vzájemně komunikovat) Studijní opora: Datové sítě II CCNA Discovery Stránka 20 z 63

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově 1 - Informatika definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, které dovolují, aby člověk data o reálném objektu v pozorovaném světě

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

Historie počítačových sítí

Historie počítačových sítí Historie počítačových sítí Co je to síť Důvody vzájemného sdílení zařízení Co je to rozhraní (interface) a protokol Historicky standardní rozhraní PC Vznik specializovaného síťového rozhraní NIC Vznik

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Počítačové sítě pro začínající správce

Počítačové sítě pro začínající správce K1210.qxd 7.4.2006 12:11 StrÆnka 1 Jaroslav Horák Milan Keršláger Počítačové sítě pro začínající správce 3. aktualizované vydání chybí slovník (je o něm zmínka v textu) str. 46 špatný obrázek obr. na str.

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

Ochrana a bezpečnost dat a informací

Ochrana a bezpečnost dat a informací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Ochrana a bezpečnost dat a informací Bakalářská práce Autor: Petr Tesař Informační technologie, správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva.

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bezpečnost sítí Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva 2014 Praha Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Uživatel v síti. Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům. vzniká řada problémů dříve nebývalých

Uživatel v síti. Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům. vzniká řada problémů dříve nebývalých A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Uživatel v síti Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům zákony regulační opatření etika kulturní zvyklosti jazyková specifika

Více

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář Nastavení sítě pro Nastavení sítě již není tím složitým a někdy frustrujícím procesem, kterým dříve bývalo. Od systému Microsoft Windows XP provádí průvodce instalací sítě mnoho úkolů nutných ke konfiguraci

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Domácí síť a její nastavení

Domácí síť a její nastavení Domácí síť a její nastavení V dnešní době existuje mnoho domácností a malých firemních sítí, v nichž je více počítačů s běžným síťovým nastavením. Právě nutnost zapojit více počítačů a vybudovat domácí

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více