Prodej dříví - významný zdroj výnosů lesního majetku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prodej dříví - významný zdroj výnosů lesního majetku"

Transkript

1 Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví - významný zdroj výnosů Základní manažerské znalosti problematiky prodeje dříví Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny Prodej dříví společného - významný základu zdroj 1 reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ za výnosů přispění finančních lesního prostředků majetku EU a státního rozpočtu České republiky

2 Úvod strana 2 Ekonomická stabilita lesních majetků je velkou měrou závislá na úspěšných výnosech z prodeje dříví na jedné straně a nízkých nákladech lesní výroby na straně druhé. Vedle dříví každý lesní majetek poskytuje mimoprodukční účinky, ty však jsou poskytovány zpravidla zdarma. Podíl tržeb za dříví je pro výnosy z lesních majetků rozhodující. Uvádí se, že výnosy z prodeje dříví činí cca % ze všech výnosů lesních majetků Prodej dříví - významný zdroj výnosů

3 strana 3 Výnosy z prodeje dříví tvoří cca % ze všech výnosů 10% Výnosy z prodeje dříví Výnosy ostatní 90% Prodej dříví - významný zdroj výnosů

4 strana 4 Bylo by nošením dříví do lesa zdůrazňovat, že ekonomická udržitelnosti lesních majetků je spojena s efektivním prodejem dříví Prodej dříví - významný zdroj výnosů

5 strana 5 Prodejem dříví se uzavírá koloběh lesnické činnosti, sklízíme výsledky práce předchozích generací lesníků, získáváme prostředky na reprodukci lesní výroby Prodej dříví - významný zdroj výnosů

6 strana 6 Mezigenerační odpovědnost!!! Majitelé a správci lesních majetků mají odpovědnost k budoucím generacím za co nejvýhodnější prodej dříví a použití výnosů z tohoto prodeje na reprodukci lesní výroby Prodej dříví - významný zdroj výnosů

7 strana 7 Úspěšné zvládnutí procesu prodeje dříví vyžaduje mnoho znalostí a dovedností. Z těchto znalostí a dovedností jsou v následující přednášce vybrány ty nejdůležitější Prodej dříví - významný zdroj výnosů

8 Obsah Dříví jako výrobek a zboží, způsoby a metody prodeje. Měření, příjem a evidence dříví, rizika nedostatečné kontroly celého procesu vlastníkem. Související legislativa upravující měření, evidenci a prodej dříví. Kontroly celého procesu vlastníkem. Účetní a daňové aspekty prodeje dříví Systém náležité péče při prodeji dříví

9 Dříví jako výrobek a zboží Dříví jako předmět obchodní činnosti (komodita, produkt) je hromadný název pro různé výřezy vzniklé druhováním kmenů (případně i větví) pokácených stromů. Dříví při obchodování mění svého majitele, prodávající a kupující si musí definovat jak dříví z hlediska sortimentu, jakosti, množství a ceny

10 Sortiment dříví Sortimentem dříví jako zboží rozumíme jeho zatřídění do skupin podle kritérií, kterými je účel výrobku, jeho hlavní užitná vlastnost. Jsou to takové výřezy, které dřevinou, rozměry, tvarem a jakostí odpovídají ustanovení norem, obchodní uzancí, nebo požadavkům odběratele podle objednávky případně smluvních podmínek

11 Jakost dříví je použitelnost pro určitou skupinu výrobků. V Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví (2008) je uveden přehled třídění výřezů do I až VI jakosti a to ve vazbě účel použití a dřevinu

12 Jakostní třída I. jakostní třída II. jakostní třída III. jakostní třída IV. jakostní třída V. jakostní třída VI. jakostní třída Jakostní třídění dříví Účel použití rezonanční výřezy výřezy pro výrobu krájené dýhy a jiné speciální výřezy výřezy pro výrobu loupané dýhy jiné speciální výřezy pro pilařské zpracování výřezy pro pilařské zpracování výřezy pro výrobu sloupů (sloupovina) dříví pro výrobu dřevoviny dolovina a důlní výřezy Tyčovina dříví pro výrobu buničiny a desek na bázi dřeva (vláknina) palivové dříví

13 Způsoby a metody prodeje dříví Způsoby prodeje dříví Pod způsobem prodeje se rozumí spíše výrobní aspekt, to znamená, zda budeme prodávat stojící strom na lokalitě peň (P) nebo pokácený strom na lokalitě při pni (P) nebo výřezy na lokalitě OM. Metody prodeje dříví Pod metodou prodeje dříví rozumíme hledání zákazníka a postupu stanovení ceny

14 Způsoby prodeje Lokalita P (pařez) - varianta nastojato prodej stojících stromů (práva těžby). Dříví je nastojato změřeno a takto prodáno. Garantován je počet stromů, ne objem. Jedná se o způsob prodeje dříví, který je používán jak u LČR tak u jiných vlastníků. V úvahu zde přichází především prodej mýtních porostů, kde je možné zřetelně označit hranice těžby a relativně přesně spočítat objem dříví určeného k těžbě, případně provést i sortimentaci stojících stromů. Takto připravené porosty se nabízejí k prodeji zpravidla prostřednictvím veřejných trhů (aukcí)

15 Způsoby prodeje Lokalita P (pařez) - varianta po pokácení prodej dříví ležícího u pařezu. Tento způsob prodeje využívají zejména Lesy České republiky, s.p., které formou veřejné soutěže na těžební a pěstební práce nabízejí soukromým lesnickým firmám celé územní jednotky na dobu několika let. Vítězné firmy zde vykonávají veškeré pěstební i těžební práce a zároveň odkupují vytěžené dříví

16 Způsoby prodeje Lokalita OM (odvozní místo) prodej dříví ze skládky u odvozní cesty. Jedná se o velice častý způsob prodeje dříví, kdy prodávající zajistí na vlastní náklady těžbu a přibližování dříví až na odvozní místo. Kupující kupuje již hotové sortimenty, jejichž parametry si buď předem dohodnul s prodávajícím, nebo prodávající vyrábí určité standardní sortimenty, které může nabídnout například na veřejných trzích (internetové nebo prezenční aukce) ve variantě na OM

17 Způsoby prodeje Lokalita ES (expediční sklad). Podmínky jsou prakticky stejné jako u lokality OM. Prodávající však dříví z lesa soustředil na expediční sklad, kde je ho možné lépe vydruhovat a roztřídit podle jednotlivých dřevin, kvalit a tloušťkových stupňů. Pro prodávajícího však vznikají dodatečné dopravní náklady a proto se prodej z této lokality používá spíše u cenných výřezů

18 Lokalita sklad odběratele Způsoby prodeje Častý způsob prodeje dříví, kdy vlastnické právo ke dříví přechází na kupujícího až v místě zpracování. Tento způsob prodeje je často spojen s takzvanou elektronickou, nebo váhovou přejímkou dříví odběratelem. Prodávající se smluvně zaváže k tomu, že tuto činnost ponechá na odběrateli

19 Metody prodeje dříví Pod metodou prodeje dříví rozumíme hledání zákazníka a postupu stanovení ceny. Hledání zákazníka a stanovení ceny dohodou. Hledání zákazníka a stanovení ceny na transparentním trhu

20 Hledání zákazníka a stanovení ceny dohodou Prodávající a kupující se dohodnou na podmínkách prodeje. Dohodnuta je cena, množství, kvalita, termín dodávky a další podmínky. U státního lesa a (obecního lesa) je tento prodej problematický- viz problematika veřejných zakázek

21 Hledání zákazníka a stanovení ceny na Obálková metoda transparentním trhu Odevzdání cenové nabídky Aukce Prezenční nebo elektronické. (anglická vzestupná s limitní cenou, holandská sestupná) Komoditní burza V ČR Kladno

22 Přímý a nepřímý prodej dříví Prodeje dříví můžeme také rozdělit na tzv. přímý prodej a nepřímý prodej dříví. Přímý prodej znamená dodávku přímo konečnému odběrateli. Nepřímý prodej znamená dodávku konečnému spotřebiteli přes prostředníka

23 Doprava dříví ve vztahu k cenám dříví, pojem parita nebo franco Výslednou cenu, za kterou prodávající prodává dříví, výrazně ovlivňuje i cena dopravy. V nedávné minulosti si ve většině případů zajišťoval a platil dopravu prodávající. Dnes již všechny větší dřevozpracující podniky nabízí možnost zajištění dopravy a nabízenou cenu za 1 m3 dříví dané kvality vztahují k lokalitě OM. Prodávající se již nemusí starat o zajišťování dopravců a zpravidla je to pro něj i finančně výhodnější. Například i ceny dříví, které každý kvartál vyhlašuje Český statistický úřad jsou vztaženy k lokalitě OM

24 Pojem parita nebo franco V praxi se můžeme setkat s pojmy parita, nebo franco jedná se o místo, do kterého platí dopravu prodávající a od kterého již kupující. Termín fco vagon tedy například znamená, že dopravu včetně naložení do vagonu platí prodávající a náklady spojené s dopravou po železnici a případné vyložení vagonu již hradí kupující, termín fco hranice znamená, že na státní hranici hradí dopravu prodávající a dále již kupující. Těchto kombinací existuje celá řada a přesněji je upravují například nejnovější směrnice INCOTERMS 2010, které mají celkem 13 doložek upravující nejen místo, po které platí dopravu prodávající, ale i celkovou odpovědnost za zboží včetně plateb cla apod

25 Měření a evidence dříví V lesnické praxi se dříví měří a eviduje pro účely: lesní hospodářské evidence, odměňování nebo fakturace za provedenou službu prodeje. V systému měření a evidence dříví jsou důležité nejprve jednotky měření:

26 Jednotky měření a evidence dříví Měření objemové m 3 (plm - plnometr, nebo lidově kubík) 1 m 3 je krychle o straně 1m, jejíž prostor je dokonale vyplněn dřevní hmotou. prm (prostorový metr) 1 prm je krychle o straně 1 m, jejíž prostor není dokonale vyplněn dřevní hmotou

27 Jednotky měření a evidence dříví Měření váhové (příchází v úvahu na skladu odběratele) 1 t (tuna) jednotky hmotnosti Existují dnes dvě základní metody: ATRO a LUTRO Atro váží se náklad a zjišťuje vlhkost. Převádí se na sušinu a poté na m³ (SM kg/m³). Lutro váží se náklad bez zjišťování vlhkosti a koeficientem se převádí na sušinu (případně na m³)

28 Hroubí a nehroubí Hroubí je dříví s čepovou tloušťkou horního čela 7 cm s kůrou (s. k.) a více. Nehroubí je dříví s tloušťkou spodního čela maximálně 7 cm s kůrou (s. k.)

29 Měření a evidence dříví pro výrobu a lesní hospodářskou evidenci Lesní hospodářská evidence Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ( ZOL) stanovuje v 40 : Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech. Souhrnné údaje uvedené v odstavci 1 předá vlastník lesa orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok. Závazné ustanovení plánu ( 24 ZOL) Maximální celková výše těžeb v m 3 hroubí bez kůry

30 Měření jednotlivých výřezů dříví ručně Měříme samostatně jednotlivé kmeny (výřezy) délkou výřezu v m a tloušťkou v cm, pro měření se používá pásmo a průměrka

31 Kubírovací tabulky Používají se pro určení objemu podle naměřených rozměrů Je jich více: Nejpoužívanější je podle: Délky v m a středové tloušťky v cm

32 Kubírovací tabulky

33 Rizika vzniku rozdílů měření tloušťky jednotlivých výřezů v lese a u odběratele Záměrné naměření vyšší hodnoty v lese ( zokrouhlení nad 19 cm) Úbytek tloušťky v procesu výroby Odření kůry Sesychání Co znamená rozdíl 1 cm tloušťky Výřez délka 4 m, tloušťka 27 cm objem = 0,21 m 3 tloušťka 28 cm objem = 0,23 m 3 rozdíl + 0,02 + to je 10 %

34 Kubírovací tabulky- Teplická metoda

35 Kde vznikají rozdíly při teplické metodě Záměrné rozdíly: na rozhraní délek, kde rozdíl v délce 1 m znamená značný rozdíl v objemu: Příklad: délka/tloušťka : 10/14 znamená objem 0,1 m 3 délka/tloušťka : 11 /14 znamená objem 0,2 m 3 Rozdíl je 0,1 m 3 to je 200 %

36 Měření rovnaného dříví - hromadné Dříví rovnané do hrání se měří : v prm prostorový metr(nebo m 3 p. o. = metr krychlový prostorového objemu). prm se přepočítává na m 3 pomocí převodních čísel - převodních koeficientů, které vyjadřují poměr podílu dřevní hmoty v jednotce změřeného prostoru. Rozměry se zjišťují s přesností na 0,01 m (1 cm)

37 Měření rovnaného dříví (hromadné) V = objem hráně dříví v prm V= l x h x š Kde l- je délka hráně v m v- je výška hráně v m š je šířka hráně v m rozměry se zjišťují s přesností na 0,01 m ( 1 cm)

38 Postup měření dříví v hráních Obrázek:

39 Převodní koeficienty Tabulka:

40 Měření harvestorem Harvestor je těžební stroj, který umí změřit těžené dříví, měří délku a průměr a z toho počítá objem výpočtem, který je součástí programového vybavení stroje. O změřeném množství lze pořídit záznam- tiskový výstup z počítače. Měření harvestorem je třeba pravidelně kalibrovat. Kalibrace je kontrolní změření části dříví průměrkou a pásmem a porovnáním s naměřenými údaji harvestorem

41 Číselník je prvotní evidenční doklad o výrobě dříví. V praxi se dnes používají dvě skupiny číselníků : Zpracované ručně: Nejčastěji se používá se tiskopis L 10 Číselník dlouhého a rovnaného dříví ( lze si vytvořit tiskopis vlastní) Zpracované elektronicky: Těch je celá řada od různých tabulek v programu excel, až po číselníky, které jsou součástí různých lesnických programů

42 Číselník Je jedno jak se číselníky zpracovávají, důležité je aby byl zaveden takový vnitropodnikový systém, který eliminuje možnosti manipulací, korekcí. Toho lze dosáhnout různými způsoby které jsou obdobné jako při práci se všemi účetními doklady

43 Číselník Zásada nepřerušovaných evidenčních pořadových čísel dokladů. Zásada čitelných oprav obdobným účetnictví od opravy jednotlivého záznamu až po storno celého dokladu Zásada adresné odpovědnosti a kontroly- kdo vyhotovuje číselník a kdy kdo a jak kontroluje jeho správnost, shoda stavu v lese s údaji v číselníku. Každý číselník musí být podepsán

44

45

46

47 Číselník a jeho části Záhlaví Změřené údaje a výpočet objemu

48 Tradiční měření jednotlivých kusů U každého kusu se se změří délka v m a průměr v cm a to se vyznačí na čelo kusu číslovačkou nebo lesnickou křídou

49 Kusy se středovým průměrem nad 20 cm včetně se navíc zpravidla označí pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou (štítkem) Délka v m Tloušťka v cm Pořadové číslo

50 Na čele kusu je Pořadové číslo Délka Středová tloušťka Může být sortiment zpravidla je to kulatina Může být kvalita V číselníku je Pořadové číslo Vyznačení oddenkového kusu Dřevina Délka Středový průměr Může být sortimentzpravidla je to kulatina Může být kvalita Objemy jednotlivých kusu ( podle tabulek) Sumární objemy Průměrné hmotnatosti Podpisy: Vyhotovil Kontroloval

51 Kusy se středovým průměrem do 19 cm včetně se označí hmotovým číslem vyznačeným číslovačkou. Hmotové číslo vyjadřuje objem v desetinách m 3. Hmotové číslo 0 = 0,05 m 3 Hmotové číslo 1 = 0,1 m

52 Kusy se střední průměrem do 19 cm včetně Na čele kusu je Délka Středový průměr Hmotové číslo- což je objem kusu v desetinách V číselníku jsou Počty kusů podle hmotových čísel a dřevina Počty oddenkových kusů Může být sortiment zpravidla jsou to surové kmeny Může být kvalita Může být sortimentzpravidla jsou to surové kmeny Může být kvalita Sumární objemy Průměrné hmotnatosti Podpisy: Vyhotovil Kontroloval

53 Měření v hráních

54

55

56

57 Na hráni je Na hráni je Číselník na měření v hráních Pořadové číslo Sekce s naměřenými výškami ( přesnost 0,01 m) Může být sortiment Může být kvalita V číselníku jsou V číselníku jsou Pořadová čísla hrání Dřevina Rozměry hráně: Výšky sekcí ( s šířkou sekce) Šířka hráně ( délka výřezu) Výpočet objemu v prm Výpočet objemu v m3 s uvedením použitých převodních koeficientů. Počty oddenkových kusů Měření v hráních Může být sortiment Může být kvalita Sumární objemy Průměrné hmotnatosti Podpisy: Vyhotovil Kontroloval

58 Číselník na dříví změřené harvestorem Na hráni je V číselníku je Pořadová číslo hrání Pořadová čísla hrání členěné podle dřevin a sortimentů Zjištěné objemy podle počítačového výstupu harvestoru ( výstup je přílohou číselníku. Záznamy o provedených kontrolních měřeních- kalibraci. Průměrná hmotnatost Podpisy: Vyhotovil Kontroloval

59 Průměrná hmotnatost Co je to za parametr a proč ho zjišťujeme? Průměrnou hmotnatostí těžených stromů se rozumí podíl evidovaného objemu hroubí a oddenkových kusů za dřevinu ze sumáře číselníku. Matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Podle hmotnatosti jsou dnes zpravidla dohodnuty ceny těžebních prací. Je také průměrná hmotnatost vyrobených kusů. Je to podíl evidovaného objemu hroubí a počtu vyrobených ( kusů)výřezů

60 Měření a evidence dříví pro účely prodeje Je zde prodávající a kupující: Objem dříví a jeho kvalita zjištěný při výrobě a pro LHE se neshoduje shoduje? s objemem dříví a jeho kvalitou zjištěným při prodeji. Rozdíl je ovlivněn variantou přejímky

61

62 Varianty přejímky Objemové přejímky Prodávající změří v lese jednotlivé výřezy, kupující výřezy přeměřuje namátkově, přejímá rozměry vyznačené na čele kusů. Prodávající změří v lese výřezy jednotlivě nebo hromadně, kupující si jednotlivé výřezy přeměřuje všechny elektronicky na své provozovně. Váhové přejímky Prodávající změří v lese objemově (zpravidla hromadně) kupující je měří na své provozovně váhově a je přepočteno na objem. Jsou dvě metody ATRO a LUTRO- viz předchozí snímky

63 KULATINOVÉ SORTIMENTY ELEKTRONICKÁ PŘEJÍMKA VLÁKNINOVÉ SORTIMENTY A DŘEVNÍ ŠTĚPKA ATRO PŘEJÍMKA

64 Podstata elektronické přejímky Technický princip Laserové zářiče promítají na povrch výřezu rovinné paprsky a jejich průsečnice s pláštěm měřeného kusu jsou snímány infračervenými kamerami

65 Podstata elektronické přejímky

66 Podstata elektronické přejímky Vývoj metody 1D měření v jedné rovině 2D měření ve dvou rovinách na sebe kolmých 3D prostorové měření U systému 3D je vytvořen prostorový model kmene/výřezu a vlastní měření probíhá na tomto modelu

67 Expedice dříví k odběrateli Při odvozu dříví je důležité mít také zavedený systém měření a evidence. Lesnická praxe používá dodací lístky na kterém se zaznamenává množství a kvalita dodávky. To i bez ohledu na to, že vlastní přejímka je prováděna elektronicky nebo váhově

68

69 Expedice dříví k odběrateli Proces odvozu k odběrateli je nutno mít pod kontrolou: Odvážet pouze dříví, které již bylo evidováno v číselnících včetně kontroly. Zamezit možnostem manipulace s dodacími listy. Evidence dodacích listů, pořadová čísla nepřetržitá řada. Kontrolovat shodu mezi fyzickým množstvím a kvalitou expedovaného dříví a množstvím a kvalitou uvedeném v dodacím listu. U elektronické přejímky uvádět na dodacím listu kromě změření objemu počty kusů. Kontrolou odvozních prostředků ( seznam odběratelůaut)

70 Označování dříví v průvodních dokladech V průvodních dokladech (dodacích listech) dodávaných sortimentů surového dříví, jejichž objem se zjišťuje jednotlivě (pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak) se uvádí: číslo kusu, jakostní třída a kvalita (plným označením nebo profesně známou a používanou zkratkou, jmenovitá délka a středová tloušťka kusu, objem výřezu v m 3, množství m 3 v jednotlivých jakostních třídách, kvalitách a tloušťkových stupních, celkové množství v m 3 v dodávce, datum expedice a číslo dodacího listu

71 Označování dříví v průvodních dokladech V průvodních dokladech (dodacích listech) dodávaných sortimentů surového dříví, jejichž objem se zjišťuje skupinově (pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak) se uvádí: jakostní třída a kvalita (plným označením nebo profesně známou a používanou zkratkou, počet kusů a množství m 3 v jednotlivých objemových třídách, celkové množství v m 3 v dodávce, datum expedice a číslo dodacího listu

72 Označování dříví v průvodních dokladech V průvodních dokladech (dodacích listech) dodávaných sortimentů surového dříví, jejichž objem se zjišťuje hromadně (pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak) se uvádí: jakostní třída a kvalita (plným označením nebo profesně známou a používanou zkratkou, celkové množství v prostorových jednotkách, celkové množství v m 3 v dodávce, datum expedice a číslo dodacího listu

73 Výkaz skladů- lokality Dříví se eviduje ve výkazu skladů Dříví je evidováno na těchto lokalitách- skladech. P-Pařez- peň dříví je vyrobené v lese v porostu. OM-odvozní místo- dříví je dopraveno na místo, odkud lze dřevo expedovat- zpravidla na skládkách u odvozní cesty

74 Přehled lokalit

75 Inventura zásob dříví Důležitý kontrolní mechanismus. Pravidelná roční ( podle pravidel účetnictví). Mimořádná. Provede se soupis veškerého dříví na lokalitách P a OM k určitému datu. Sepsané dříví se označí ( barvou). Soupis fyzického množství se porovná s evidovaným

76 Účetní a daňové aspekty prodeje dříví Z pohledu zákona č. 563/1992 Sb., o účetnictví a jeho prováděcích předpisů (vyhláška, české účetní standardy) patří vytěžené dříví v různém stavu rozpracovanosti (nedokončená výroba, polotovary, výrobky) k zásobám vlastní výroby

77 Účtování na lokalitách Podle stavu rozpracovanosti se pak účtuje vytěžené dříví podle stavu rozpracovanosti na jednotlivých lokalitách: pařez (P), odvozní místo (OM), expediční sklad (E Pozor!!!! Porostní zásoby dříví (tj. dříví na pni ) evidované v dílech lesního hospodářského plánu, nejsou předmětem zásob v rámci oběžného majetku

78 Měrné jednotky v účetnictví Stav a pohyby zásob vlastní výroby jsou vedeny v měrných jednotkách a sledují se ke konci zúčtovacího období (zpravidla měsíc či rok jako změna stavu zásob). Základní měrnou jednotkou je m 3, u rovnaného dříví prostorový metr (prm), který se převádí na m 3 dle redukčního faktoru

79 Vstup dříví do finančního účetnictví Do finančního účetnictví vstupuje vnitropodniková cena dříví vypočtená kalkulací tzv. vlastních nákladů. Tyto náklady jsou zaúčtovány na nákladové účty, jako protihodnota účtů výnosových účtové skupiny nazvané Změny stavu zásob vlastní výroby

80 Co vyvolává změnu stavu zásob? V zásadě: zvýšení stavu zásob dříví příjmem snížení stavu zásob dříví vydáním

81 Zvýšení stavu zásob dříví příjmem na lokalitě P těžba, výkup vytěženého dříví u pařezu, příjem z manipulace u P, lokalitě OM soustřeďování dříví, výkupem dříví na OM, příjem z manipulace na OM, lokalitě ES odvoz dříví z OM na ES, výkup dříví na ES, příjem z manipulace na ES

82 Snížení stavu zásob dříví vydáním z: lokality P soustřeďování dříví, prodej dříví na OM, výdej do manipulace u P, vlastní spotřeba dříví u P, lokality OM odvoz dříví z OM na ES, prodej dříví na OM, výdej do manipulace na OM, vlastní spotřeba dříví na OM, lokality ES dodávky dříví z ES, výdej do manipulace na ES, vlastní spotřeba dříví na ES

83 Fázová kalkulace V uvedených kvantifikovaných tocích dříví v měrných jednotkách dochází dle lokalit k postupnému zvyšování vlastních nákladů výroby a tím zvyšování hodnoty zásob. K účetnímu vyjádření této změny se používá postup tzv. fázové kalkulace

84 Vyskladnění a následný prodej dříví Zásoba dříví se vyskladní pomocí účtu skupiny Změny stavu zásob vlastní výroby. Při prodeji dříví vznikne podniku výnos neboli tržba z prodeje vlastních výrobků. Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů jsou účty skupiny Změny stavu zásob vlastní výroby i tržby z prodeje daňovým výnosem, který jde snížit o náklady prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení

85 Účetní a daňové aspekty evidence objemu dříví V účetnictví je zaznamenáván objem dříví: evidovaný pro účely výroby evidovaný pro účely vedení lesní hospodářské evidence evidovaný při prodeji

86 Inventarizace množství dříví z pohledu účetního Účetní jednotka (organizace) je dle zákona o účetnictví povinna průběžně zjišťovat a porovnávat účetní a fyzický stav zásob dříví dle jednotlivých skladů (lokalit, organizačních útvarů, firmy), tedy provádět tzv. inventarizaci majetku a závazků. Řádná inventarizace zásob dříví se provádí minimálně jedenkrát ročně, mimořádná podle potřeby organizace. Na základě zjištěných skutečností z inventarizace objemových (množství dříví v m 3 nebo v jiných technických jednotkách) a kvalitativních je povinností vlastníka dříví uvést do souladu k datu inventarizace účetní a fyzický stav zásob dříví

87 Rozdíly mezi evidovanými stavy Je zřejmé, že při v případě rozlišné evidence vznikají rozdíly mezi vyrobeným a prodaným dřívím buď v záporných hodnotách (manka), kladných hodnotách (přebytky). Jedním z důvodů může být právě nové přeměření při přejímce odběratelem. Přebytky jsou z účetního pohledu považovány za výnos, manka jsou daňově neuznatelným nákladem

88 Řešení rozdílů (přebytků a mank) v účetnictví Řešení inventarizačních rozdílů musí být podloženo vnitropodnikovou směrnicí, kde se uvede, jakými způsoby budou manka a přebytky vypořádány a jak budou zaúčtovány. Jelikož jde o náklady daňově neuznatelné, je třeba při sestavování daňového přiznání tuto skutečnost zohlednit a přičíst položku k výsledku hospodaření při výpočtu základu daně z příjmů

89 Závěry Prodejem se uzavírá koloběh lesnické činnosti, sklízíme výsledky práce předchozích generací lesníků, získáváme rozhodující část prostředků na reprodukci lesní výroby. V tomto smyslu je důležitá odpovědnost majitelů a správců lesních majetků za co nejvýhodnější prodej dříví

90 Závěry Dříví v lese se měří a eviduje objemově v m 3 b.k. pro zjištění vyrobeného množství a pro účely LHE

91 Závěry Při prodeji se vyrobené množství evidované v LHE konfrontuje s množstevní a kvalitativní přejímkou kupujícího. Přejímka kupujícího může používat nejen jiné metody měření ale také jiné jednotky (váhové) a proto logicky vznikají rozdíly - ztráty nebo přebytky. Praxe zdůrazňuje ztráty

92 Závěry Ztráty v množství a v kvalitě mohou vzniknout také při nekontrolovaném a nesprávném měření a evidenci dříví lese. Ztráta kontroly nad celým procesem umožňuje bezděčný ale také úmyslný únik dříví, kdy nejsme schopni odlišit ztráty vzniklé objektivně při přejímkách odběratelů od ztrát vzniklých vlivem nesprávného a nekontrolovaného měření v lese

93 Závěry Při prodeji dříví je nutno hledat zákazníka a prodávat hospodárně, to znamená za průkazně výhodnou cenu. Výhodnou cenu lze dosáhnout na transparentním trhu s možností konkurence kupujících. Vedle obálkové metody lze využívat aukcí. Vedle ceny je však také důležitým momentem, že dříví je skutečně zaplaceno. Slíbená cena neznamená zaplacená cena

94 Závěry Nutno mít jasná pravidla Jak měřit a evidovat dříví při výrobě. Jak měřit a evidovat dříví při prodeji. Pro výběr jak budu prodávat, komu budu prodávat a jak transparentně bude stanovena cena za prodávané dříví. Kontroly. To znamená jasné vymezení kontroly celého procesu. Pro řešení inventarizačních rozdílů ve vnitropodnikových směrnicích

95 Závěry Za nástroj efektivního prodeje dříví lze považovat také tzv. systém náležité péče hospodářských subjektů, které uvádějí dřevo a dřevařské výrobky poprvé na trh podle Zákona č. 226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Tento zákon sice reaguje na tzv. nařízení o dřevu (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 995/2010),jehož cílem je zabránit a omezit obchod s nelegálně vytěženým dřevem. Tyto cíle se zejména prostřednictvím systému náležité péče promítají do efektivního prodeje. Jde zejména o ty části systému náležité péče, kterými je subjekt vázán v oblasti: popisu způsobů měření evidence a prodeje dříví, soupisu používaných dokladů, způsobů jejich oběhu a schvalování. Jde o číselníky, odvozní lístky a doklady vedení lesní hospodářské evidence

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví jako významný výnos lesního majetku

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví jako významný výnos lesního majetku Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví jako významný výnos lesního majetku Konference SVOL 5. února 2015 - Kostelec nad Černými lesy 10. Února 2015 - Křtiny strana 2 Bylo by nošením dříví do lesa zdůrazňovat,

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR

Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR Hledání vlastnického zadání pro Lesy České republiky, s.p. Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR Zadání vlastníka (ČR) pro Lesy ČR od roku 1992 transformace lesního hospodářství. Od roku

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V.2.21 Daňová evidence a účetnictví

Více

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství Czech Association of Enterpreneurs in Forestry

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství Czech Association of Enterpreneurs in Forestry Lesy České republiky, s. p. Přemyslova 1106 501 68 Hradec Králové 8 V Praze dne 15. 03. 2013 Věc: Veřejné připomínkové řízení ke smluvním podmínkám na tendry od roku 2014. Na základě výzvy Lesů České republiky,

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Ekonomická efektivnost LH

Ekonomická efektivnost LH Ekonomická efektivnost LH Nově vytvořený předmět Úvod do studia předmětu Lektor : Ing Vlastimil Vala, CSc. Zpracoval:Ing Vlastimil Vala, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účastníci: Městys stádlec, Stádlec 150, 391 62 Stádlec IČ: 00252930 zastoupený starostou Ing. Milanem Kelichem

Více

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍLOHA Č. 1 OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PĚSTEBNÍ ČINNOST 008 Pozemky určené k zalesnění (jen bilance) 009 Lesní půda k zalesnění (jen bilance holin) 011 Vyklizování ploch po těžbě 012 Příprava

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov

Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov I. Úvodní ustanovení 1) Obec Mnichov umožňuje v souladu s ustanovením 38 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, občanům

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Zaúčtování inventarizačních rozdílů video.notebook

Zaúčtování inventarizačních rozdílů video.notebook Inventura: zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni (např. inventura ve skladu materiálu k 31.12.). Členění: a) fyzická inventura : provádí se u majetku hmotné povahy, např. materiál

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU

OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU OBSAH TÉMATU Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Charakteristika oběžného majetku Členění oběžného majetku Hospodaření s oběžným majetkem Koloběh a obrat zásob Plánování a normování materiálových zásob Logistika

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Výroba a uplatnění energetické štěpky v současných podmínkách České republiky. Ing. Petr Brodský 24. 4. 2014

Výroba a uplatnění energetické štěpky v současných podmínkách České republiky. Ing. Petr Brodský 24. 4. 2014 Výroba a uplatnění energetické štěpky v současných podmínkách České republiky Ing. Petr Brodský 24. 4. 2014 SOLITERA spol. s r. o. firma v lesnických službách od roku 1991 výroba energetické štěpky z lesní

Více

10. Účetní uzávěrka a závěrka

10. Účetní uzávěrka a závěrka 10. Účetní uzávěrka a závěrka Se provádí ke konci účetního období tj. k 31.12. Musí obsahovat tyto činnosti: Účetní závěrka může být z hlediska času: a) řádná - k poslednímu dni účetního období b) mimořádná

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Situace lesnických dodavatelských firem v podmínkách ČR

Situace lesnických dodavatelských firem v podmínkách ČR Situace lesnických dodavatelských firem v podmínkách ČR Ing. Venuše Komárková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Obsah

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MZE lesnictví a těžba dřeva Těžba dřeva V lesích ČR bylo v roce 2013 vytěženo celkem 15,33 mil. m 3 surového

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Inventarizace. Vymezení a účtování

Inventarizace. Vymezení a účtování Inventarizace Vymezení a účtování Obsah 1. Podstata inventarizace 2. Druhy inventarizace 3. Podstata inventury 4. Druhy inventury 5. Inventarizační rozdíly 6. Řešení inventarizačních rozdílů 7. Účtování

Více

Praktická Lesnická Ekonomika v kostce.

Praktická Lesnická Ekonomika v kostce. Praktická Lesnická Ekonomika v kostce. Přednáška 25.3.2014. LDF Brno. Ing.Venuše Komárková,Ph.D. PLE Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Dřívím se rozumí Nabyvatelem oprávněně vytěžené stromy z Aukčního bloku, k nimž Nabyvatel nabude v souladu se Smlouvou vlastnické právo.

Dřívím se rozumí Nabyvatelem oprávněně vytěžené stromy z Aukčního bloku, k nimž Nabyvatel nabude v souladu se Smlouvou vlastnické právo. Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p. ke Smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům s příjmem dříví č. 2014/01

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin

Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin LESCUS Cetkovice, s.r.o. Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin pro smlouvy uzavírané prostřednictvím objednávkového systému společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o., Cetkovice 43,

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS 1. Úvodní ustanovení ( Příloha č.1 k Příkazu starosty SH ČMS č. 1/2011) 1.1. Zásady pro provádění inventarizace jsou stanoveny 29

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví Použité pojmy Elektronická aukce: způsob

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

Elektronická Aukce dříví

Elektronická Aukce dříví Elektronická Aukce dříví a dřevařských výrobků www.aukcedrivi.cz Provozovatel: Bohemia Brethren, s.r.o. Mlýnská 500 373 82 Boršov nad Vltavou tel. (+420) 602 267 734 email: info@aukcedrivi.cz web: www.aukcedrivi.cz

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Spisový znak Skartační znak Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 05. EVIDENCE MAJETKU ZSJN/89/2008 Mgr.

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 VNITŘNÍ SMĚRNICE SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 Vydává: SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Datum

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 3. MĚŘENÍ STROMU Veškerá měření a popisy se uskutečňují jen na zaměřených stromech, které se v okamžiku šetření nacházejí na inventarizační ploše

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Porostní půda 947,14 Ha Bezlesí a jiné pozemky 28,75 Ha Celkem hospodářské lesy 974,89 Ha plošná tabulka LHP (lesní hospodářský plán) Celková zásoba dříví r. 2007

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Majetek podniku KAPITOLA

Majetek podniku KAPITOLA Kapitola 2 Majetek podniku KAPITOLA 3 Členění majetku podniku Každý podnik byl založen s určitým podnikatelským záměrem vyrábět výrobky, poskytovat služby, prodávat zboží. K zajištění tohoto záměru musí

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více