Prodej dříví - významný zdroj výnosů lesního majetku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prodej dříví - významný zdroj výnosů lesního majetku"

Transkript

1 Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví - významný zdroj výnosů Základní manažerské znalosti problematiky prodeje dříví Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny Prodej dříví společného - významný základu zdroj 1 reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ za výnosů přispění finančních lesního prostředků majetku EU a státního rozpočtu České republiky

2 Úvod strana 2 Ekonomická stabilita lesních majetků je velkou měrou závislá na úspěšných výnosech z prodeje dříví na jedné straně a nízkých nákladech lesní výroby na straně druhé. Vedle dříví každý lesní majetek poskytuje mimoprodukční účinky, ty však jsou poskytovány zpravidla zdarma. Podíl tržeb za dříví je pro výnosy z lesních majetků rozhodující. Uvádí se, že výnosy z prodeje dříví činí cca % ze všech výnosů lesních majetků Prodej dříví - významný zdroj výnosů

3 strana 3 Výnosy z prodeje dříví tvoří cca % ze všech výnosů 10% Výnosy z prodeje dříví Výnosy ostatní 90% Prodej dříví - významný zdroj výnosů

4 strana 4 Bylo by nošením dříví do lesa zdůrazňovat, že ekonomická udržitelnosti lesních majetků je spojena s efektivním prodejem dříví Prodej dříví - významný zdroj výnosů

5 strana 5 Prodejem dříví se uzavírá koloběh lesnické činnosti, sklízíme výsledky práce předchozích generací lesníků, získáváme prostředky na reprodukci lesní výroby Prodej dříví - významný zdroj výnosů

6 strana 6 Mezigenerační odpovědnost!!! Majitelé a správci lesních majetků mají odpovědnost k budoucím generacím za co nejvýhodnější prodej dříví a použití výnosů z tohoto prodeje na reprodukci lesní výroby Prodej dříví - významný zdroj výnosů

7 strana 7 Úspěšné zvládnutí procesu prodeje dříví vyžaduje mnoho znalostí a dovedností. Z těchto znalostí a dovedností jsou v následující přednášce vybrány ty nejdůležitější Prodej dříví - významný zdroj výnosů

8 Obsah Dříví jako výrobek a zboží, způsoby a metody prodeje. Měření, příjem a evidence dříví, rizika nedostatečné kontroly celého procesu vlastníkem. Související legislativa upravující měření, evidenci a prodej dříví. Kontroly celého procesu vlastníkem. Účetní a daňové aspekty prodeje dříví Systém náležité péče při prodeji dříví

9 Dříví jako výrobek a zboží Dříví jako předmět obchodní činnosti (komodita, produkt) je hromadný název pro různé výřezy vzniklé druhováním kmenů (případně i větví) pokácených stromů. Dříví při obchodování mění svého majitele, prodávající a kupující si musí definovat jak dříví z hlediska sortimentu, jakosti, množství a ceny

10 Sortiment dříví Sortimentem dříví jako zboží rozumíme jeho zatřídění do skupin podle kritérií, kterými je účel výrobku, jeho hlavní užitná vlastnost. Jsou to takové výřezy, které dřevinou, rozměry, tvarem a jakostí odpovídají ustanovení norem, obchodní uzancí, nebo požadavkům odběratele podle objednávky případně smluvních podmínek

11 Jakost dříví je použitelnost pro určitou skupinu výrobků. V Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví (2008) je uveden přehled třídění výřezů do I až VI jakosti a to ve vazbě účel použití a dřevinu

12 Jakostní třída I. jakostní třída II. jakostní třída III. jakostní třída IV. jakostní třída V. jakostní třída VI. jakostní třída Jakostní třídění dříví Účel použití rezonanční výřezy výřezy pro výrobu krájené dýhy a jiné speciální výřezy výřezy pro výrobu loupané dýhy jiné speciální výřezy pro pilařské zpracování výřezy pro pilařské zpracování výřezy pro výrobu sloupů (sloupovina) dříví pro výrobu dřevoviny dolovina a důlní výřezy Tyčovina dříví pro výrobu buničiny a desek na bázi dřeva (vláknina) palivové dříví

13 Způsoby a metody prodeje dříví Způsoby prodeje dříví Pod způsobem prodeje se rozumí spíše výrobní aspekt, to znamená, zda budeme prodávat stojící strom na lokalitě peň (P) nebo pokácený strom na lokalitě při pni (P) nebo výřezy na lokalitě OM. Metody prodeje dříví Pod metodou prodeje dříví rozumíme hledání zákazníka a postupu stanovení ceny

14 Způsoby prodeje Lokalita P (pařez) - varianta nastojato prodej stojících stromů (práva těžby). Dříví je nastojato změřeno a takto prodáno. Garantován je počet stromů, ne objem. Jedná se o způsob prodeje dříví, který je používán jak u LČR tak u jiných vlastníků. V úvahu zde přichází především prodej mýtních porostů, kde je možné zřetelně označit hranice těžby a relativně přesně spočítat objem dříví určeného k těžbě, případně provést i sortimentaci stojících stromů. Takto připravené porosty se nabízejí k prodeji zpravidla prostřednictvím veřejných trhů (aukcí)

15 Způsoby prodeje Lokalita P (pařez) - varianta po pokácení prodej dříví ležícího u pařezu. Tento způsob prodeje využívají zejména Lesy České republiky, s.p., které formou veřejné soutěže na těžební a pěstební práce nabízejí soukromým lesnickým firmám celé územní jednotky na dobu několika let. Vítězné firmy zde vykonávají veškeré pěstební i těžební práce a zároveň odkupují vytěžené dříví

16 Způsoby prodeje Lokalita OM (odvozní místo) prodej dříví ze skládky u odvozní cesty. Jedná se o velice častý způsob prodeje dříví, kdy prodávající zajistí na vlastní náklady těžbu a přibližování dříví až na odvozní místo. Kupující kupuje již hotové sortimenty, jejichž parametry si buď předem dohodnul s prodávajícím, nebo prodávající vyrábí určité standardní sortimenty, které může nabídnout například na veřejných trzích (internetové nebo prezenční aukce) ve variantě na OM

17 Způsoby prodeje Lokalita ES (expediční sklad). Podmínky jsou prakticky stejné jako u lokality OM. Prodávající však dříví z lesa soustředil na expediční sklad, kde je ho možné lépe vydruhovat a roztřídit podle jednotlivých dřevin, kvalit a tloušťkových stupňů. Pro prodávajícího však vznikají dodatečné dopravní náklady a proto se prodej z této lokality používá spíše u cenných výřezů

18 Lokalita sklad odběratele Způsoby prodeje Častý způsob prodeje dříví, kdy vlastnické právo ke dříví přechází na kupujícího až v místě zpracování. Tento způsob prodeje je často spojen s takzvanou elektronickou, nebo váhovou přejímkou dříví odběratelem. Prodávající se smluvně zaváže k tomu, že tuto činnost ponechá na odběrateli

19 Metody prodeje dříví Pod metodou prodeje dříví rozumíme hledání zákazníka a postupu stanovení ceny. Hledání zákazníka a stanovení ceny dohodou. Hledání zákazníka a stanovení ceny na transparentním trhu

20 Hledání zákazníka a stanovení ceny dohodou Prodávající a kupující se dohodnou na podmínkách prodeje. Dohodnuta je cena, množství, kvalita, termín dodávky a další podmínky. U státního lesa a (obecního lesa) je tento prodej problematický- viz problematika veřejných zakázek

21 Hledání zákazníka a stanovení ceny na Obálková metoda transparentním trhu Odevzdání cenové nabídky Aukce Prezenční nebo elektronické. (anglická vzestupná s limitní cenou, holandská sestupná) Komoditní burza V ČR Kladno

22 Přímý a nepřímý prodej dříví Prodeje dříví můžeme také rozdělit na tzv. přímý prodej a nepřímý prodej dříví. Přímý prodej znamená dodávku přímo konečnému odběrateli. Nepřímý prodej znamená dodávku konečnému spotřebiteli přes prostředníka

23 Doprava dříví ve vztahu k cenám dříví, pojem parita nebo franco Výslednou cenu, za kterou prodávající prodává dříví, výrazně ovlivňuje i cena dopravy. V nedávné minulosti si ve většině případů zajišťoval a platil dopravu prodávající. Dnes již všechny větší dřevozpracující podniky nabízí možnost zajištění dopravy a nabízenou cenu za 1 m3 dříví dané kvality vztahují k lokalitě OM. Prodávající se již nemusí starat o zajišťování dopravců a zpravidla je to pro něj i finančně výhodnější. Například i ceny dříví, které každý kvartál vyhlašuje Český statistický úřad jsou vztaženy k lokalitě OM

24 Pojem parita nebo franco V praxi se můžeme setkat s pojmy parita, nebo franco jedná se o místo, do kterého platí dopravu prodávající a od kterého již kupující. Termín fco vagon tedy například znamená, že dopravu včetně naložení do vagonu platí prodávající a náklady spojené s dopravou po železnici a případné vyložení vagonu již hradí kupující, termín fco hranice znamená, že na státní hranici hradí dopravu prodávající a dále již kupující. Těchto kombinací existuje celá řada a přesněji je upravují například nejnovější směrnice INCOTERMS 2010, které mají celkem 13 doložek upravující nejen místo, po které platí dopravu prodávající, ale i celkovou odpovědnost za zboží včetně plateb cla apod

25 Měření a evidence dříví V lesnické praxi se dříví měří a eviduje pro účely: lesní hospodářské evidence, odměňování nebo fakturace za provedenou službu prodeje. V systému měření a evidence dříví jsou důležité nejprve jednotky měření:

26 Jednotky měření a evidence dříví Měření objemové m 3 (plm - plnometr, nebo lidově kubík) 1 m 3 je krychle o straně 1m, jejíž prostor je dokonale vyplněn dřevní hmotou. prm (prostorový metr) 1 prm je krychle o straně 1 m, jejíž prostor není dokonale vyplněn dřevní hmotou

27 Jednotky měření a evidence dříví Měření váhové (příchází v úvahu na skladu odběratele) 1 t (tuna) jednotky hmotnosti Existují dnes dvě základní metody: ATRO a LUTRO Atro váží se náklad a zjišťuje vlhkost. Převádí se na sušinu a poté na m³ (SM kg/m³). Lutro váží se náklad bez zjišťování vlhkosti a koeficientem se převádí na sušinu (případně na m³)

28 Hroubí a nehroubí Hroubí je dříví s čepovou tloušťkou horního čela 7 cm s kůrou (s. k.) a více. Nehroubí je dříví s tloušťkou spodního čela maximálně 7 cm s kůrou (s. k.)

29 Měření a evidence dříví pro výrobu a lesní hospodářskou evidenci Lesní hospodářská evidence Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ( ZOL) stanovuje v 40 : Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech. Souhrnné údaje uvedené v odstavci 1 předá vlastník lesa orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok. Závazné ustanovení plánu ( 24 ZOL) Maximální celková výše těžeb v m 3 hroubí bez kůry

30 Měření jednotlivých výřezů dříví ručně Měříme samostatně jednotlivé kmeny (výřezy) délkou výřezu v m a tloušťkou v cm, pro měření se používá pásmo a průměrka

31 Kubírovací tabulky Používají se pro určení objemu podle naměřených rozměrů Je jich více: Nejpoužívanější je podle: Délky v m a středové tloušťky v cm

32 Kubírovací tabulky

33 Rizika vzniku rozdílů měření tloušťky jednotlivých výřezů v lese a u odběratele Záměrné naměření vyšší hodnoty v lese ( zokrouhlení nad 19 cm) Úbytek tloušťky v procesu výroby Odření kůry Sesychání Co znamená rozdíl 1 cm tloušťky Výřez délka 4 m, tloušťka 27 cm objem = 0,21 m 3 tloušťka 28 cm objem = 0,23 m 3 rozdíl + 0,02 + to je 10 %

34 Kubírovací tabulky- Teplická metoda

35 Kde vznikají rozdíly při teplické metodě Záměrné rozdíly: na rozhraní délek, kde rozdíl v délce 1 m znamená značný rozdíl v objemu: Příklad: délka/tloušťka : 10/14 znamená objem 0,1 m 3 délka/tloušťka : 11 /14 znamená objem 0,2 m 3 Rozdíl je 0,1 m 3 to je 200 %

36 Měření rovnaného dříví - hromadné Dříví rovnané do hrání se měří : v prm prostorový metr(nebo m 3 p. o. = metr krychlový prostorového objemu). prm se přepočítává na m 3 pomocí převodních čísel - převodních koeficientů, které vyjadřují poměr podílu dřevní hmoty v jednotce změřeného prostoru. Rozměry se zjišťují s přesností na 0,01 m (1 cm)

37 Měření rovnaného dříví (hromadné) V = objem hráně dříví v prm V= l x h x š Kde l- je délka hráně v m v- je výška hráně v m š je šířka hráně v m rozměry se zjišťují s přesností na 0,01 m ( 1 cm)

38 Postup měření dříví v hráních Obrázek:

39 Převodní koeficienty Tabulka:

40 Měření harvestorem Harvestor je těžební stroj, který umí změřit těžené dříví, měří délku a průměr a z toho počítá objem výpočtem, který je součástí programového vybavení stroje. O změřeném množství lze pořídit záznam- tiskový výstup z počítače. Měření harvestorem je třeba pravidelně kalibrovat. Kalibrace je kontrolní změření části dříví průměrkou a pásmem a porovnáním s naměřenými údaji harvestorem

41 Číselník je prvotní evidenční doklad o výrobě dříví. V praxi se dnes používají dvě skupiny číselníků : Zpracované ručně: Nejčastěji se používá se tiskopis L 10 Číselník dlouhého a rovnaného dříví ( lze si vytvořit tiskopis vlastní) Zpracované elektronicky: Těch je celá řada od různých tabulek v programu excel, až po číselníky, které jsou součástí různých lesnických programů

42 Číselník Je jedno jak se číselníky zpracovávají, důležité je aby byl zaveden takový vnitropodnikový systém, který eliminuje možnosti manipulací, korekcí. Toho lze dosáhnout různými způsoby které jsou obdobné jako při práci se všemi účetními doklady

43 Číselník Zásada nepřerušovaných evidenčních pořadových čísel dokladů. Zásada čitelných oprav obdobným účetnictví od opravy jednotlivého záznamu až po storno celého dokladu Zásada adresné odpovědnosti a kontroly- kdo vyhotovuje číselník a kdy kdo a jak kontroluje jeho správnost, shoda stavu v lese s údaji v číselníku. Každý číselník musí být podepsán

44

45

46

47 Číselník a jeho části Záhlaví Změřené údaje a výpočet objemu

48 Tradiční měření jednotlivých kusů U každého kusu se se změří délka v m a průměr v cm a to se vyznačí na čelo kusu číslovačkou nebo lesnickou křídou

49 Kusy se středovým průměrem nad 20 cm včetně se navíc zpravidla označí pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou (štítkem) Délka v m Tloušťka v cm Pořadové číslo

50 Na čele kusu je Pořadové číslo Délka Středová tloušťka Může být sortiment zpravidla je to kulatina Může být kvalita V číselníku je Pořadové číslo Vyznačení oddenkového kusu Dřevina Délka Středový průměr Může být sortimentzpravidla je to kulatina Může být kvalita Objemy jednotlivých kusu ( podle tabulek) Sumární objemy Průměrné hmotnatosti Podpisy: Vyhotovil Kontroloval

51 Kusy se středovým průměrem do 19 cm včetně se označí hmotovým číslem vyznačeným číslovačkou. Hmotové číslo vyjadřuje objem v desetinách m 3. Hmotové číslo 0 = 0,05 m 3 Hmotové číslo 1 = 0,1 m

52 Kusy se střední průměrem do 19 cm včetně Na čele kusu je Délka Středový průměr Hmotové číslo- což je objem kusu v desetinách V číselníku jsou Počty kusů podle hmotových čísel a dřevina Počty oddenkových kusů Může být sortiment zpravidla jsou to surové kmeny Může být kvalita Může být sortimentzpravidla jsou to surové kmeny Může být kvalita Sumární objemy Průměrné hmotnatosti Podpisy: Vyhotovil Kontroloval

53 Měření v hráních

54

55

56

57 Na hráni je Na hráni je Číselník na měření v hráních Pořadové číslo Sekce s naměřenými výškami ( přesnost 0,01 m) Může být sortiment Může být kvalita V číselníku jsou V číselníku jsou Pořadová čísla hrání Dřevina Rozměry hráně: Výšky sekcí ( s šířkou sekce) Šířka hráně ( délka výřezu) Výpočet objemu v prm Výpočet objemu v m3 s uvedením použitých převodních koeficientů. Počty oddenkových kusů Měření v hráních Může být sortiment Může být kvalita Sumární objemy Průměrné hmotnatosti Podpisy: Vyhotovil Kontroloval

58 Číselník na dříví změřené harvestorem Na hráni je V číselníku je Pořadová číslo hrání Pořadová čísla hrání členěné podle dřevin a sortimentů Zjištěné objemy podle počítačového výstupu harvestoru ( výstup je přílohou číselníku. Záznamy o provedených kontrolních měřeních- kalibraci. Průměrná hmotnatost Podpisy: Vyhotovil Kontroloval

59 Průměrná hmotnatost Co je to za parametr a proč ho zjišťujeme? Průměrnou hmotnatostí těžených stromů se rozumí podíl evidovaného objemu hroubí a oddenkových kusů za dřevinu ze sumáře číselníku. Matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Podle hmotnatosti jsou dnes zpravidla dohodnuty ceny těžebních prací. Je také průměrná hmotnatost vyrobených kusů. Je to podíl evidovaného objemu hroubí a počtu vyrobených ( kusů)výřezů

60 Měření a evidence dříví pro účely prodeje Je zde prodávající a kupující: Objem dříví a jeho kvalita zjištěný při výrobě a pro LHE se neshoduje shoduje? s objemem dříví a jeho kvalitou zjištěným při prodeji. Rozdíl je ovlivněn variantou přejímky

61

62 Varianty přejímky Objemové přejímky Prodávající změří v lese jednotlivé výřezy, kupující výřezy přeměřuje namátkově, přejímá rozměry vyznačené na čele kusů. Prodávající změří v lese výřezy jednotlivě nebo hromadně, kupující si jednotlivé výřezy přeměřuje všechny elektronicky na své provozovně. Váhové přejímky Prodávající změří v lese objemově (zpravidla hromadně) kupující je měří na své provozovně váhově a je přepočteno na objem. Jsou dvě metody ATRO a LUTRO- viz předchozí snímky

63 KULATINOVÉ SORTIMENTY ELEKTRONICKÁ PŘEJÍMKA VLÁKNINOVÉ SORTIMENTY A DŘEVNÍ ŠTĚPKA ATRO PŘEJÍMKA

64 Podstata elektronické přejímky Technický princip Laserové zářiče promítají na povrch výřezu rovinné paprsky a jejich průsečnice s pláštěm měřeného kusu jsou snímány infračervenými kamerami

65 Podstata elektronické přejímky

66 Podstata elektronické přejímky Vývoj metody 1D měření v jedné rovině 2D měření ve dvou rovinách na sebe kolmých 3D prostorové měření U systému 3D je vytvořen prostorový model kmene/výřezu a vlastní měření probíhá na tomto modelu

67 Expedice dříví k odběrateli Při odvozu dříví je důležité mít také zavedený systém měření a evidence. Lesnická praxe používá dodací lístky na kterém se zaznamenává množství a kvalita dodávky. To i bez ohledu na to, že vlastní přejímka je prováděna elektronicky nebo váhově

68

69 Expedice dříví k odběrateli Proces odvozu k odběrateli je nutno mít pod kontrolou: Odvážet pouze dříví, které již bylo evidováno v číselnících včetně kontroly. Zamezit možnostem manipulace s dodacími listy. Evidence dodacích listů, pořadová čísla nepřetržitá řada. Kontrolovat shodu mezi fyzickým množstvím a kvalitou expedovaného dříví a množstvím a kvalitou uvedeném v dodacím listu. U elektronické přejímky uvádět na dodacím listu kromě změření objemu počty kusů. Kontrolou odvozních prostředků ( seznam odběratelůaut)

70 Označování dříví v průvodních dokladech V průvodních dokladech (dodacích listech) dodávaných sortimentů surového dříví, jejichž objem se zjišťuje jednotlivě (pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak) se uvádí: číslo kusu, jakostní třída a kvalita (plným označením nebo profesně známou a používanou zkratkou, jmenovitá délka a středová tloušťka kusu, objem výřezu v m 3, množství m 3 v jednotlivých jakostních třídách, kvalitách a tloušťkových stupních, celkové množství v m 3 v dodávce, datum expedice a číslo dodacího listu

71 Označování dříví v průvodních dokladech V průvodních dokladech (dodacích listech) dodávaných sortimentů surového dříví, jejichž objem se zjišťuje skupinově (pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak) se uvádí: jakostní třída a kvalita (plným označením nebo profesně známou a používanou zkratkou, počet kusů a množství m 3 v jednotlivých objemových třídách, celkové množství v m 3 v dodávce, datum expedice a číslo dodacího listu

72 Označování dříví v průvodních dokladech V průvodních dokladech (dodacích listech) dodávaných sortimentů surového dříví, jejichž objem se zjišťuje hromadně (pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak) se uvádí: jakostní třída a kvalita (plným označením nebo profesně známou a používanou zkratkou, celkové množství v prostorových jednotkách, celkové množství v m 3 v dodávce, datum expedice a číslo dodacího listu

73 Výkaz skladů- lokality Dříví se eviduje ve výkazu skladů Dříví je evidováno na těchto lokalitách- skladech. P-Pařez- peň dříví je vyrobené v lese v porostu. OM-odvozní místo- dříví je dopraveno na místo, odkud lze dřevo expedovat- zpravidla na skládkách u odvozní cesty

74 Přehled lokalit

75 Inventura zásob dříví Důležitý kontrolní mechanismus. Pravidelná roční ( podle pravidel účetnictví). Mimořádná. Provede se soupis veškerého dříví na lokalitách P a OM k určitému datu. Sepsané dříví se označí ( barvou). Soupis fyzického množství se porovná s evidovaným

76 Účetní a daňové aspekty prodeje dříví Z pohledu zákona č. 563/1992 Sb., o účetnictví a jeho prováděcích předpisů (vyhláška, české účetní standardy) patří vytěžené dříví v různém stavu rozpracovanosti (nedokončená výroba, polotovary, výrobky) k zásobám vlastní výroby

77 Účtování na lokalitách Podle stavu rozpracovanosti se pak účtuje vytěžené dříví podle stavu rozpracovanosti na jednotlivých lokalitách: pařez (P), odvozní místo (OM), expediční sklad (E Pozor!!!! Porostní zásoby dříví (tj. dříví na pni ) evidované v dílech lesního hospodářského plánu, nejsou předmětem zásob v rámci oběžného majetku

78 Měrné jednotky v účetnictví Stav a pohyby zásob vlastní výroby jsou vedeny v měrných jednotkách a sledují se ke konci zúčtovacího období (zpravidla měsíc či rok jako změna stavu zásob). Základní měrnou jednotkou je m 3, u rovnaného dříví prostorový metr (prm), který se převádí na m 3 dle redukčního faktoru

79 Vstup dříví do finančního účetnictví Do finančního účetnictví vstupuje vnitropodniková cena dříví vypočtená kalkulací tzv. vlastních nákladů. Tyto náklady jsou zaúčtovány na nákladové účty, jako protihodnota účtů výnosových účtové skupiny nazvané Změny stavu zásob vlastní výroby

80 Co vyvolává změnu stavu zásob? V zásadě: zvýšení stavu zásob dříví příjmem snížení stavu zásob dříví vydáním

81 Zvýšení stavu zásob dříví příjmem na lokalitě P těžba, výkup vytěženého dříví u pařezu, příjem z manipulace u P, lokalitě OM soustřeďování dříví, výkupem dříví na OM, příjem z manipulace na OM, lokalitě ES odvoz dříví z OM na ES, výkup dříví na ES, příjem z manipulace na ES

82 Snížení stavu zásob dříví vydáním z: lokality P soustřeďování dříví, prodej dříví na OM, výdej do manipulace u P, vlastní spotřeba dříví u P, lokality OM odvoz dříví z OM na ES, prodej dříví na OM, výdej do manipulace na OM, vlastní spotřeba dříví na OM, lokality ES dodávky dříví z ES, výdej do manipulace na ES, vlastní spotřeba dříví na ES

83 Fázová kalkulace V uvedených kvantifikovaných tocích dříví v měrných jednotkách dochází dle lokalit k postupnému zvyšování vlastních nákladů výroby a tím zvyšování hodnoty zásob. K účetnímu vyjádření této změny se používá postup tzv. fázové kalkulace

84 Vyskladnění a následný prodej dříví Zásoba dříví se vyskladní pomocí účtu skupiny Změny stavu zásob vlastní výroby. Při prodeji dříví vznikne podniku výnos neboli tržba z prodeje vlastních výrobků. Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů jsou účty skupiny Změny stavu zásob vlastní výroby i tržby z prodeje daňovým výnosem, který jde snížit o náklady prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení

85 Účetní a daňové aspekty evidence objemu dříví V účetnictví je zaznamenáván objem dříví: evidovaný pro účely výroby evidovaný pro účely vedení lesní hospodářské evidence evidovaný při prodeji

86 Inventarizace množství dříví z pohledu účetního Účetní jednotka (organizace) je dle zákona o účetnictví povinna průběžně zjišťovat a porovnávat účetní a fyzický stav zásob dříví dle jednotlivých skladů (lokalit, organizačních útvarů, firmy), tedy provádět tzv. inventarizaci majetku a závazků. Řádná inventarizace zásob dříví se provádí minimálně jedenkrát ročně, mimořádná podle potřeby organizace. Na základě zjištěných skutečností z inventarizace objemových (množství dříví v m 3 nebo v jiných technických jednotkách) a kvalitativních je povinností vlastníka dříví uvést do souladu k datu inventarizace účetní a fyzický stav zásob dříví

87 Rozdíly mezi evidovanými stavy Je zřejmé, že při v případě rozlišné evidence vznikají rozdíly mezi vyrobeným a prodaným dřívím buď v záporných hodnotách (manka), kladných hodnotách (přebytky). Jedním z důvodů může být právě nové přeměření při přejímce odběratelem. Přebytky jsou z účetního pohledu považovány za výnos, manka jsou daňově neuznatelným nákladem

88 Řešení rozdílů (přebytků a mank) v účetnictví Řešení inventarizačních rozdílů musí být podloženo vnitropodnikovou směrnicí, kde se uvede, jakými způsoby budou manka a přebytky vypořádány a jak budou zaúčtovány. Jelikož jde o náklady daňově neuznatelné, je třeba při sestavování daňového přiznání tuto skutečnost zohlednit a přičíst položku k výsledku hospodaření při výpočtu základu daně z příjmů

89 Závěry Prodejem se uzavírá koloběh lesnické činnosti, sklízíme výsledky práce předchozích generací lesníků, získáváme rozhodující část prostředků na reprodukci lesní výroby. V tomto smyslu je důležitá odpovědnost majitelů a správců lesních majetků za co nejvýhodnější prodej dříví

90 Závěry Dříví v lese se měří a eviduje objemově v m 3 b.k. pro zjištění vyrobeného množství a pro účely LHE

91 Závěry Při prodeji se vyrobené množství evidované v LHE konfrontuje s množstevní a kvalitativní přejímkou kupujícího. Přejímka kupujícího může používat nejen jiné metody měření ale také jiné jednotky (váhové) a proto logicky vznikají rozdíly - ztráty nebo přebytky. Praxe zdůrazňuje ztráty

92 Závěry Ztráty v množství a v kvalitě mohou vzniknout také při nekontrolovaném a nesprávném měření a evidenci dříví lese. Ztráta kontroly nad celým procesem umožňuje bezděčný ale také úmyslný únik dříví, kdy nejsme schopni odlišit ztráty vzniklé objektivně při přejímkách odběratelů od ztrát vzniklých vlivem nesprávného a nekontrolovaného měření v lese

93 Závěry Při prodeji dříví je nutno hledat zákazníka a prodávat hospodárně, to znamená za průkazně výhodnou cenu. Výhodnou cenu lze dosáhnout na transparentním trhu s možností konkurence kupujících. Vedle obálkové metody lze využívat aukcí. Vedle ceny je však také důležitým momentem, že dříví je skutečně zaplaceno. Slíbená cena neznamená zaplacená cena

94 Závěry Nutno mít jasná pravidla Jak měřit a evidovat dříví při výrobě. Jak měřit a evidovat dříví při prodeji. Pro výběr jak budu prodávat, komu budu prodávat a jak transparentně bude stanovena cena za prodávané dříví. Kontroly. To znamená jasné vymezení kontroly celého procesu. Pro řešení inventarizačních rozdílů ve vnitropodnikových směrnicích

95 Závěry Za nástroj efektivního prodeje dříví lze považovat také tzv. systém náležité péče hospodářských subjektů, které uvádějí dřevo a dřevařské výrobky poprvé na trh podle Zákona č. 226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Tento zákon sice reaguje na tzv. nařízení o dřevu (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 995/2010),jehož cílem je zabránit a omezit obchod s nelegálně vytěženým dřevem. Tyto cíle se zejména prostřednictvím systému náležité péče promítají do efektivního prodeje. Jde zejména o ty části systému náležité péče, kterými je subjekt vázán v oblasti: popisu způsobů měření evidence a prodeje dříví, soupisu používaných dokladů, způsobů jejich oběhu a schvalování. Jde o číselníky, odvozní lístky a doklady vedení lesní hospodářské evidence

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví jako významný výnos lesního majetku

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví jako významný výnos lesního majetku Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví jako významný výnos lesního majetku Konference SVOL 5. února 2015 - Kostelec nad Černými lesy 10. Února 2015 - Křtiny strana 2 Bylo by nošením dříví do lesa zdůrazňovat,

Více

Sortimentace surového dřeva

Sortimentace surového dřeva 30 Sortimentace surového dřeva Vady dřeva jsou vlastnosti, nemoci, poranění a poškození dřeva, které nepříznivě ovlivňují jeho účelové použití. K znehodnocování dřevní hmoty dochází v době růstu stromu,

Více

Těžební zbytky u LČR

Těžební zbytky u LČR Těžební zbytky u LČR Základní pojmy Těžební zbytky dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů, jejich odvětvování a po druhování surového dříví, tj. větve, vršky stromů, třísky, manipulační odřezky,

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

EUTR. (EU Timber Regulation) Ing. Zbyněk Šafránek

EUTR. (EU Timber Regulation) Ing. Zbyněk Šafránek EUTR (EU Timber Regulation) Ing. Zbyněk Šafránek NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010 Dne 3. března 2013 vešlo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

O b e c B í l á. Systém náležité péče. obce B í l á uvádějící poprvé na vnitřní trh vytěžené dřevo

O b e c B í l á. Systém náležité péče. obce B í l á uvádějící poprvé na vnitřní trh vytěžené dřevo O b e c B í l á Systém náležité péče obce B í l á uvádějící poprvé na vnitřní trh vytěžené dřevo 1 Právní předpisy pro uvádění dříví na trh 1.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.995/2010, kterým

Více

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc SORTIMENTACE DŘÍVÍ Sestavil: Ing. Jiří Franc dohoda dodavatele a odběratele je vždy nadřazena obecně přijatým předpisům 2 Měření a sortimentace dříví v ČR do 31.3.1997 vycházelo měření z původních národních

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Těžební zbytky u LČR

Těžební zbytky u LČR Těžební zbytky u LČR Základní pojmy Těžební zbytky = dendromasa, zbývající na pracovišti po kácení stromů, odvětvování a po druhování surového dříví, tj. větve, vršky stromů, třísky, manipulační odřezky,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR

Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR Hledání vlastnického zadání pro Lesy České republiky, s.p. Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR Zadání vlastníka (ČR) pro Lesy ČR od roku 1992 transformace lesního hospodářství. Od roku

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Získávání taxačních dat v porostech

Získávání taxačních dat v porostech Získávání taxačních dat v porostech Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Využití digitální průměrky Digitech professional a laserových výškoměrů pro určení zásoby

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování)

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Účtovánío zásobách Školnístravování (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Vedení účetnictví školní jídelny Zákon o účetnictví vymezuje předmět účetnictví,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Inventarizace. Vymezení a účtování

Inventarizace. Vymezení a účtování Inventarizace Vymezení a účtování Obsah 1. Podstata inventarizace 2. Druhy inventarizace 3. Podstata inventury 4. Druhy inventury 5. Inventarizační rozdíly 6. Řešení inventarizačních rozdílů 7. Účtování

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V.2.21 Daňová evidence a účetnictví

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Ekonomická efektivnost LH

Ekonomická efektivnost LH Ekonomická efektivnost LH Nově vytvořený předmět Úvod do studia předmětu Lektor : Ing Vlastimil Vala, CSc. Zpracoval:Ing Vlastimil Vala, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Realizace pěstební a těžební činnosti

Realizace pěstební a těžební činnosti Realizace pěstební a těžební činnosti Ukázka realizace pěstební činnosti (na příkladu zalesňování) Kontrola sazenic před výsadbou (třídění sadebního materiálu; standard a nestandard) Sazenice se před výsadbou

Více

Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov

Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov I. Úvodní ustanovení 1) Obec Mnichov umožňuje v souladu s ustanovením 38 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, občanům

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

Zjištění objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin měřených na pařezu pro dřevinu SMRK

Zjištění objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin měřených na pařezu pro dřevinu SMRK Zjištění objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin měřených na pařezu pro dřevinu SMRK Metodika terénního měření a zpracování dat Copyright ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Plzeň prosinec

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Management Kontrola- cvičení

Management Kontrola- cvičení Management Kontrola- cvičení Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

SSOS_EK_1.01 Podstata a funkce účetnictví

SSOS_EK_1.01 Podstata a funkce účetnictví Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Zaúčtování inventarizačních rozdílů video.notebook

Zaúčtování inventarizačních rozdílů video.notebook Inventura: zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni (např. inventura ve skladu materiálu k 31.12.). Členění: a) fyzická inventura : provádí se u majetku hmotné povahy, např. materiál

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby Finanční účetnictví (LS 07/08) 3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby g) Účtování zboží se shoduje s účtováním materiálových zásob. použité účty : a/ kalkulační účet:

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění ZÁSOBY str. 1 ZAS Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zejména: 24 odst. 2 písm. zg) 25 odst. 1 písm. n) 25 odst. 2 Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

OBCHODNÍ MODELY PRODEJE DŘÍVÍ

OBCHODNÍ MODELY PRODEJE DŘÍVÍ OBCHODNÍ MODELY PRODEJE DŘÍVÍ Ing. Ondřej Pecháček Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Výroba a uplatnění energetické štěpky v současných podmínkách České republiky. Ing. Petr Brodský 24. 4. 2014

Výroba a uplatnění energetické štěpky v současných podmínkách České republiky. Ing. Petr Brodský 24. 4. 2014 Výroba a uplatnění energetické štěpky v současných podmínkách České republiky Ing. Petr Brodský 24. 4. 2014 SOLITERA spol. s r. o. firma v lesnických službách od roku 1991 výroba energetické štěpky z lesní

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

L Vyhodnocení dodržení vyhlášky č~ 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

L Vyhodnocení dodržení vyhlášky č~ 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci. INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Obec TBTČICE, Se sídleni Palackého 177, 664 17 Tetčice íč: 44947917 Datum zahájení inventarizace: 31. 12. 2014 Datum ukončení inventarizace: 5. 1. 2015 Datum, ke kterému

Více

Praktická Lesnická Ekonomika v kostce.

Praktická Lesnická Ekonomika v kostce. Praktická Lesnická Ekonomika v kostce. Přednáška 25.3.2014. LDF Brno. Ing.Venuše Komárková,Ph.D. PLE Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více