SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_ rocník NEPRODEJNÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2010 7. rocník NEPRODEJNÉ"

Transkript

1 SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #03_ rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Barevná planeta

2 17 BAREVNÁ PLANETA

3 03 Úvodní slovo Pokud v rukou držíte toto 3. číslo bulletinu, zřejmě vám už fouká a zatéká za krk chladný a vlhký podzim. Léto bohužel skončilo a už jsme zapomněli, jaká byla dovolená. Jestli vůbec byla? Mnozí z nás, ne jenom z těch vzdálených zemí, kvůli krizi vůbec nebyli na dovolené. Někteří na to nemohli našetřit, většina ale měla strach ze ztráty zaměstnání a nejisté budoucnosti. Totiž, MPSV vydalo doporučení úřadům práce, aby prodlužovaly povolení k zaměstnání pouze těm cizincům, o jejichž pracovní místa nemají zájem občané Česka, Evropské unie či Švýcarska. O tomto strachu vypovídala i akce s názvem První pochod za práva migrantů, která se konala v červenci na Palackého náměstí (text na straně 9). Před sídlem MPSV byla přečtena petice vyzývající, aby se automaticky nezamítalo pracovní povolení cizincům. Podmínky pro život stovek tisíc cizinců pracujících v Česku se pravděpodobně budou podstatně měnit. Vláda v srpnu schválila novelu zákona o pobytu cizinců a poslala ji do Sněmovny. V textu na straně 7 jsme se snažili zachytit základní teze novely, která v řadě bodů současný stav zpřísňuje. Na změny v novele navazuje i Téma tohoto čísla zdravotní pojištění cizinců (na straně 4). Článek otvíráme otázkou, proč v Česku platí mnohem přísnější zákony pro lékaře, kteří musejí poskytovat základní lékařskou péči, než pro pojišťovny, které cizincům poskytují komerční zdravotní pojištění. O definitivní verzi novely už možná mezitím rozhodli poslanci. Během léta a dovolené jsem přemýšlel o osudech cizinců, kteří přišli o práci i legální pobyt, a jediným výhledem jim bylo živoření v Česku nebo nucený návrat domů. Cizinci, kteří tu většinou, kvůli nesplaceným dluhům ve své zemi, zůstali ilegálně, jsou dle oficiálního pohledu neexistující. Měli strach odcestovat domů mohlo jim tam jít i o život, ve strachu živoří tady a berou jakoukoli otrockou práci, která je jim nabízena. Oni si svou vinou ztrátu práce nezapříčinili, stejně jako mnozí další na celém světě je krize. Jenže za ilegálními cizinci z třetích zemí nestojí žádný stát se svým sociálním mechanizmem. Co se stane, když je policie odhalí a z neexistujících se stanou existující ilegálové? Půjdou do detence. Článek Jak se žije v detenci jsme převzali z Hospodářských novin a nachází se na straně 21. Léto je období, kdy se konají velmi navštěvované festivaly pod otevřeným nebem. Tento rok měly rekordní návštěvnost i dva přistěhovalecké festivaly, a to nejen ze strany cizinců. Česká společnost se více a více zajímá o lidi odlišných kultur, kteří se prezentují prostřednictvím hudby, etnoshopů, rozmanitých workshopů i ochutnávek exotických specialit. Přečtete si reportáže RefuFest 2010 aneb když PřijdeSvátek na straně 15 a Barevná planeta na straně 17. Příjemné čtení vám přeje Dragoljub Matić Obsah: Úvodní slovo 03 Téma: Zdravotní pojištění cizinců 04 Vláda schválila rozsáhlou novelu cizineckého zákona 07 Cíl se nemění místem pobytu, mění se jen cesty, jak ho dosáhnout 07 Půlměsíc se letos vyhoupne nejen nad Prahou, ale i nad Hradcem Králové a Brnem 11 České babičky vietnamských dětí 14 Centrum Ústí nad Labem se 11. září proměnilo v Barevnou planetu 17 Výstava Můj domov 25 Informační bulletin pro cizince a o cizincích vydává občanské sdružení SLOVO 1 Redakce: Dragoljub Matić (šéfredaktor) Goranka Oljača, František Kostlán, Tran Vu Van Anh ADRESA VYDAVATELE: Francouzská 2, Praha 2 Tel. fax: GRAFIKA: Adam Bláha TISK: Datapont s. r. o OBÁLKA: o.s. Humanitas Afrika

4 04 Téma Text: Daniela Vrbová Foto: Redakce Zdravotní pojištení cizincu Téma zdravotního pojištění cizinců v Česku je evergreenem, na nějž můžeme bez omrzení pohlížet ze stále nových perspektiv a jehož různá řešení můžeme diskutovat na různých úrovních. Tolik s notnou dávkou ironie pozitiva. Ke stinným stránkám věci patří to, že se jedná o téma značně akutní, avšak dlouhou dobu neléčené, což má nepříznivé účinky nejen na samotné pojištěnce (cizince), ale i na jejich lékaře a širokou veřejnost. Tento článek si mj. klade otázku, proč v Česku platí mnohem přísnější zákony pro lékaře, kteří musejí poskytovat základní lékařskou péči, než pro pojišťovny, které poskytují cizincům zdravotní pojištění. Žádný povinný základ zdravotního pojištění totiž zákonem stanoven není, takže mezi tím, co je lékař povinen ošetřit, a tím, co pojišťovna uhradí, vzniká propast, do níž neradno padat. Ostatně právě proti mnoha typům úrazů (pád do propasti je jedním z nich) si zde cizinci pojištění nesjednají, stejně jako např. proti psychickým onemocněním, infekčním chorobám, pro něž platí povinné léčení (TBC, syfilis) nebo pro porod a poporodní péči. V danou chvíli nutná ošetření musejí platit z vlastní kapsy za komerční tarify. Otázka by nebyla tak vyhrocená, kdyby práva a povinnosti v trojúhelníku lékařpacient-pojišťovna byly více či méně vyvážené. Tak tomu však není: cizinci zákon ukládá sjednat si komerční zdravotní pojištění (pokud zde nemá trvalý pobyt, který je vázaný mj. podmínkou minimálně 5 let pobytu na území, není občanem EU nebo není zaměstnancem firmy sídlící v Česku), jinak nemůže v Česku pobývat. Lékař je zase povinen poskytnout základní lékařskou péči, což znamená mimo jiné zajistit akutní neodkladnou péči, aby zamezil zhoršení zdraví či ohrožení života. O rozsahu takové péče rozhoduje sám lékař, nicméně za její případné neposkytnutí se vystavuje trestnímu stíhání. Pojišťovna ovšem žádným předpisem či zákonem vázaná není, takže své produkty v oblasti zdravotního pojištění pro cizince může libovolně nastavovat a měnit jejich podmínky. Navíc podle současné platné úpravy jsou cizinci povinni obstarat si zdravotní pojištění pouze u pojišťoven se sídlem v Česku. Riziko, že si sjednají pochybnou pojistku u podvodné zahraniční pojišťovny, se tak sice snižuje, současně jsou však vyloučeny seriózní zahraniční pojišťovny, které nabízejí mnohem kvalitnější pojišťovací produkty s dlouhodobější časovou a širší územní platností. Současná úprava vstoupila v platnost letos v reakci na loňský (2009) zákon o pojišťovnictví a do novely zákona o pobytu cizinců se dostala ve formě přílepku, který prosadila jistá poslanecká iniciativa. Přímé napojení této poslanecké iniciativy na jakousi lobby pojišťoven nelze prokázat, nicméně mnohé nasvědčuje, že za nitky se nejspíš tahalo. Jak potvrdila JUDr. Andrea Fáberová z ministerstva vnitra ve vysílání ČRo 6, návrh, který poslanecká iniciativa přednesla a prosadila, byl odboru azylové a migrační politiky ministerstva znám z jednání s Českou asociací pojišťoven a připomínky a nedořešené problémy, na něž ministerstvo v souvislosti s ním poukázalo, zůstaly nezmíněny i v návrhu poslanecké iniciativy. V srpnu 2010 schválila vláda Petra Nečase další novelu zákona o pobytu cizinců, která by se v ideálním případě měla na podzim projednávat v Parlamentu a Senátu. Novela vrací zpátky některá ustanovení z novely předchozí, například možnost sjednat si zdravotní pojištění u pojišťovny v domovské zemi cizince. Pojištění za cizince může zaplatit i právnická osoba, pokud je jeho zdejší pobyt pro ČR přínosný (typicky zdejší vědecká instituce může platit pojištění zahraničnímu vědci), nebo se za něj může zaručit i státní orgán (např. ministerstvo školství za zahraniční studenty ve vládním stipendijním programu). Novela také nařizuje několik povinných komponent zdravotního pojištění pro cizince: např. zvýšený pojistný limit na euro za jednu pojistnou událost (bez spoluúčasti pojištěnce) pro cizince s pobytem nad 90 dnů. Zakázáno je uplatňovat výluky na některé druhy úrazů a nařízeno stanovovat cenu péče poskytované cizincům s komerčním pojištěním podle tarifů platných pro veřejné zdravotní pojištění. Novela dále ukládá větší odpovědnost zaměstnavatelům cizinců, kteří musejí hradit cizincovy zdravotní výlohy, i pokud ho propustí před vypršením jeho pracovního povolení. Tato změna by měla více chránit zdravotnická zařízení před neplatícími cizinci, kteří zde ne vlastní vinou ztratili práci. Komentáře k současné podobě novely jsou zatím opatrně optimistické, např. podle M UDr. Heleny Hnicilové, koordinátorky projektu Mighealthnet zaměřeného na zdraví migrantů a etnických menšin, jde nepochybně o zlepšení situace, které však má spíše charakter hašení požáru. Systém zdravotního pojištění pro cizince jako takový se novelou nijak nemění. Pro úplnost však dodejme, že zákon o pobytu cizinců by se vlastně detaily zdravotního pojištění neměl zabývat vůbec. Stejně tak je důležitá poznámka, že novela toto pojištění nazývá cestovní zdravotní pojištění, což může být matoucí a zneužitelné při budoucích debatách. Termín cestovní zdravotní pojištění asociuje pobyt cizinců v ČR s jakousi návštěvou či krátkodobou cestou. Pojišťovny (např. VZP a.s., komerční odnož Všeobecné zdravotní pojišťovny) ještě před rokem obhajovaly omezenou nabídku pojistitelných událostí pro cizince právě tím, že tu jsou cizinci pouze dočasně, a tudíž komplexní zdravotní péči vlastně nepotřebují. Pojištění se přitom sjednává a platí na rok dopředu, a takto i několik let, pokud cizinec v budoucnosti chce žádat o trvalý pobyt. Nemluvě o tom, že cizinci často pracují v rizikových oblastech (stavby zvýšené nebezpečí úrazu) a podle nečetných statistik jsou procentuálně více nakaženi nemocemi, pro něž v ČR platí povinné léčení (syfilis). Vzhledem k tomu, že novelu o pobytu cizinců bude teprve projednávat parlament a senát, není vyloučeno, že opět vznikne nějaká poslanecká iniciativa, která ji a debatu o zdravotním pojištění cizinců obecně torpéduje do podoby znovu nevýhodné pro cizince i lékaře. Při řešení této problematiky je přitom nutné citlivě přihlížet k širšímu kontextu celého systému a argumenty podkládat přesnými čísly a statistikami. Což se zatím příliš neděje. Problematice zdravotního pojištění pro cizince se věnovaly s ročním odstupem dva díly pořadu Zaostřeno na cizince, který vysílá Český rozhlas 6 vždy v úterý ve 21:40. Odvysílané pořady s datem a lze nalézt v archivu pořadu, do nějž se dostanete přes portál 6.rozhlas.cz. První díl se zabývá otázkou, zda je výhodné zahrnout cizince paušálně do systému veřejného zdravotního pojištění a přináší argumenty pojišťoven. Druhý díl hodnotí vývoj situace s ročním odstupem a zaměřuje se více na perspektivu lékařů. Cizinci nemají rovný prístup k pojištení Cizinci žijící legálně v ČR nemají podle zjištění kanceláře veřejného ochránce lidských práv rovný přístup ke zdravotnímu pojištění. Problematické je navíc postavení jejich rodinných příslušníků, kteří jsou odkázáni na libovůli komerčních pojišťoven. Listina základních práv a svobod sice podle ní přiznává všem bez rozdílu právo na ochranu zdraví, ale právo na bezplatnou zdravotní péči a účast na veřejném zdravotním pojištění přiznává pouze občanům nebo cizincům-zaměstnancům. Vzhledem k tomu, že rozlišovacím důvodem není národnost či státní příslušnost, ale různá délka a režim pobytu v Česku, se však podle zástupkyně ochránce Jitky Seitlově nejedná o přímou diskriminaci. I nadále české úřady neuspokojivě řeší situaci dlouhodobě legálně pobývajících rodinných příslušníků zaměstnaných cizinců z takzvaných třetích zemí. Manžel, manželka, děti, prarodiče takového cizince nemají po dobu pěti let pobytu v Česku přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění. Po celou dobu jsou odkázáni pouze na komerční zdravotní pojištění, které nepokrývá celý rozsah zdravotní péče a je smluvní, upozornila Jitka Seitlová. Pojišťovny navíc nemají povinnost cizince pojistit a v praxi jsou běžně odmítání starší lidé, nemocní a také cizinci, kterým se narodí dítě s vrozenou vadou či závažným onemocněním. V souvislosti s komerčním pojištěním zástupkyně ochránce upozornila, že smluvní svoboda nesmí být v rozporu se zásadou rovného zacházení. Jestliže pojišťovna paušálně uplatňuje pravidlo, podle kterého neuzavírá smlouvy s klienty nad 70 let, jedná se o přímou diskriminaci v přístupu ke službám z důvodu věku, konstatovala. (Zdroj: První zprávy.cz)

5 06 Text: Redakce Foto: Archiv Obrázkové karty pomohou cizincum, nemocnicím ušetrí desetitisíce Vláda schválila rozsáhlou novelu cizineckého zákona Nemocnice musí ročně vydat desetitisíce korun, aby cizincům při ošetření zajistily tlumočníka. Ze zákona ho musí zajistit. Plzeňské nemocnice kvůli tomu začaly používat obrázkové kartičky s nejdůležitějšími frázemi v devíti cizích jazycích. Podobný projekt funguje už v Pardubicích. Komunikační karty představují výrazné usnadnění. Stává se, že cizinec přijde k lékaři, evidentně s nějakým problémem, a nedokáže to vysvětlit. Kvůli jazykové bariéře může dojít až k životu ohrožujícím stavům. Tlumočníka ale karty nesuplují, představují jenom možnost, jak tuto jazykovou bariéru alespoň částečně překlenout. V každé sadě je 150 až 200 různých kartiček, je ale pravděpodobné, že pro prvotní anamnézu a kontakt s pacientem jich bude lékaři stačit zhruba třicet. Mezi těmi základními je například, jestli má cizinec s sebou průkaz totožnosti nebo je pojištěný. Zájem o karty výrazně převyšuje nabídku. Mohly by o ně mít zájem například i neziskové organizace, které například mohou cizince doprovázet k lékaři. Narážejí totiž na stejný komunikační problém. Podobné karty by navíc mohly sloužit i policii v terénu nebo úředníkům. Jedná se o pilotní projekt. Pokud se ukáže jako úspěšný, rozšíří se zřejmě karty i do dalších regionů. Pořídit si podobné karty ale není jedinou možností, jak vyjít cizincům vstříc. Například motolská fakultní nemocnice má pro cizince samostatný příjem a oddělení se stálými zaměstnanci. Pracují zde lidé, kteří mluví několika cizími jazyky. Pacientů, kteří pocházejí z lokalit se specifickým jazykem, je minimum. Navíc všichni pacienti dostávají informace ve svém jazyce pomocí formuláře k informovanému souhlasu. Pokud není k dispozici tlumočník a pacient nehovoří žádným světovým jazykem, pomocí tohoto formuláře je o svém zdravotním stavu informován. Formulář je velmi podrobný, lékaři stačí potřebné informace pro pacienta zaškrtnout. (Zdroj: Tisk) Loni bylo v Česku oficiálně cizinců, z nichž legálně v zemi pracovalo 230 tisíc a více než 87 tisíc dokonce podnikalo (nejčastěji to byli podle statistik Vietnamci). Podmínky pro život stovek tisíc cizinců, pracujících v Česku, se pravděpodobně budou podstatně měnit. Vláda schválila rozsáhlou novelu zákona o pobytu cizinců, která v řadě bodů současný stav zpřísňuje. Mezi ostatním,reaguje tak i na problémy, které vyvolalo propouštění cizinců v důsledku krize. Tisíce z nich náhle přišly o práci i legální pobyt a jediným výhledem jim bylo živoření v Česku nebo více či méně nucený návrat domů. Cizinci tu však většinou kvůli nesplaceným dluhům zůstali. Jediným, kdo se potížím vyhnul, tak byly agentury, které z jejich práce do té doby těžily. Právě na ně by proto měly dopadnout sankce, které chce vláda zavést z části na přání Evropské unie, z části kvůli problémům, které české úřady musely po nástupu krize řešit. Agentury budou například muset platit návrat do země původu a zdravotní péči cizincům, které propustí dřív, než jim vyprší pobytové vízum. Zpřísnit se mají i postihy za zaměstnávání načerno, se kterým chce vláda rázně skoncovat. Firma, která dá nelegálům práci, bude muset hradit náklady na jejich vyhoštění z Česka. Nelegální zaměstnávání cizinců hlavně z Ukrajiny, Vietnamu, Mongolska či Moldavska zjistil stát loni u více než 400 firem a úřady práce objevily načerno zaměstnaných cizinců. Tím, že jim některé firmy dají práci například na stavbě, snižují své náklady. A zastavit tento stav zatím nepomáhají ani razie, které policie dělá. Zpřísní se i udělování dlouhodobých víz živnostníkům nebo členům družstev. Živnostníci budou muset například prokázat, že platili daně a pojištění a že už dva roky v Česku žijí a pracují. Vláda chce reagovat i na problém vydávání živnostenských listů. Týká se to cizinců, kteří si potřebují udržet status legálního pobytu, ohroženého vlnou propouštění v období krize. Z velkého počtů cizinců, kteří zůstali v nedávné minulosti bez práce, se stali živnostníci. To vysvětluje, proč počet cizinců podnikajících v Česku za poslední rok stoupl o 6000 na Úřady se obávají, že cizinci takto jen obcházejí pracovní právo, a proto bude získání živnostenského listu těžší. Na základě nařízení Evropské unie Česká republika hodlá zavést pro občany zemí mimo Evropskou unii k 1. květnu 2011 průkazy o povolení k pobytu s biometrickým zobrazením obličeje a otisků prstů. Cílem nařízení je podle ministerstva vnitra zavedení jednotného vzoru povolení k pobytu, který bude obsahovat všechny nezbytné informace a splňovat přísné technické normy. Ministerstvo vnitra se domnívá, že se tak zabrání padělání a pozměňování těchto dokladů. Novela zákona počítá i s tím, že se stát pokusí přilákat vysoce kvalifikované cizince například ze třetího světa tím, že jim vydá modrou kartu. Ta by jim po pěti letech práce v Evropské unii, z toho po dvou letech v Česku, měla zaručit získání trvalého pobytu v zemi podobně jako v USA zelená karta. Novinka v podobě takzvané modré karty by cizince opravňovala k dlouhodobému pobytu i k výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Rozhodovat o jejím udělení bude ministerstvo vnitra. Česká republika jde dobrovolně na maximum stanovené směrnicí Evropské unie, řekl o vládou schválené novele zákona o pobytu cizinců ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Podle něj se v ČR v této oblasti stále posiluje restrikce, chybí však výhled, jak by migrace do České republiky měla fungovat. Na druhé straně podporuji omezení agenturního zaměstnávání. Byl bych i pro úplný zákaz agenturního zaměstnávání cizinců, jak to platí například v Německu. Určitě je potřeba došlápnout si hlavně na ty, kteří cizince vykořisťují. Ti jsou ale tak vynalézaví, že si zase nejspíš najdou skuliny a způsob, jak v tom pokračovat. Začátek je ale už v té zemi, odkud lidé přicházejí. Pokud nemohou přímo získat vízum, už tam se navážou na podezřelou firmu, která je pak přeprodává dál, uvedl Rozumek. Novelu tzv. cizineckého zákona má do konce roku schválit Poslanecká sněmovna. Jaká bude definitivní verze novely, o tom budu rozhodovat poslanci.

6 08 Co jsou to Zelené a Modré karty? 09 První pochod pro práva cizincu Co jsou to Zelené a Modré karty? Text a foto: Rena Horvátová Cizinci nejsou na jedno použití Zelené karty Projekt zelených karet je zacílen na občany třetích zemí, jejichž seznam je stanoven Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 461/2008 Sb. Na vydání zelené karty není právní nárok; Proti neudělení se nelze odvolat. Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je umístěna centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty. Evidence je veřejně přístupná na stránce portálu MPSV zahr_zam/zelka. V této evidenci si mohou zájemci z řad cizinců vybírat pracovní pozice podle charakteristik těchto pozic a stanovených kvalifikačních požadavků v závislosti na vlastní kvalifikaci a stupni vzdělání. O zelenou kartu může žádat pouze osoba mající občanství státu, který je uveden na seznamu států, jejichž občané mohou žádat o vydání zelené karty. Formulář žádosti o zelenou kartu je dostupný na portálu MPSV zahr_zam/zelka/form. Přílohami žádosti jsou: cestovní doklad (jeho platnost musí být o 90 dnů delší, než je předpokládaná doba pobytu v České republice), 2 fotografie doklady o vzdělání či kvalifikaci. Další doklady, o které může být cizinec požádán jsou lékařská zpráva, že netrpí závažnou nemocí a doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů vydaný státem jeho občanství a státy, v nichž v posledních třech letech pobýval po dobu delší než 6 měsíců. Všechny doklady přikládané k žádosti (vyjma cestovního pasu, který se vždy předkládá v originálu) musí být v originálu, případně v úředně ověřené kopii a v úředním překladu do českého jazyka. Žádost o zelenou kartu se v zásadě podává na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí. O žádosti podané na zastupitelském úřadu bude rozhodnuto do 30 dnů ode dne, kdy byla tato žádost doručena ministerstvu vnitra. Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu (zelené karty) lze opakovaně prodloužit na dobu výkonu zaměstnání, nejdéle však o 3 roky, jen v případě zelené karty typu A nebo B. Platnost zelené karty typu C se neprodlužuje! Ministerstvo vnitra platnost zelené karty může zrušit když: byl cizinec odsouzen za spáchání trestného činu a byl mu za to uložen trest odnětí svobody na dobu delší 6 měsíců, cizinec neplní účel, pro který mu byla zelená karta vydána, cizinec v žádosti o vydání zelené karty uvedl nepravdivé údaje nebo k žádosti či na požádání předložil padělané nebo pozměněné doklady, cizinec nepředložil v požadované lhůtě vyžadované doklady, cizinec by mohl při pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí, atd. Platnost zelené karty vydané cizinci, jehož pracovní poměr skončil výpovědí, ministerstvo zruší, pokud mu nebyla ve lhůtě 60 dnů ode dne skončení pracovního poměru vydána nová zelená karta. Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost zelené karty, stanoví lhůtu k vycestování cizince z ČR a udělí mu výjezdní příkaz. Cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat. Modré karty EU Evropská unie přijala v květnu 2009 směrnici o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnaní vyžadující vysokou kvalifikaci (tzv. modré karty EU). Směrnice stanoví zvláštní postup pro příjímání státních příslušníků třetích zemí, kteří žádají o pobyt za účelem výkonu vysoce kvalifikovaného zaměstnání na dobu delší než tři měsíce. Vysokou kvalifikací se rozumí vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v trvání minimálně 3 let. Kromě obecných podmínek je podmínkou pro získání modré karty EU pracovní smlouva nejméně na dobu 1 roku, uznávání potřebné profesní kvalifikace a zaručení minimální hranice mzdy, která nesmí být nižší než 1,5násobek průměrné roční hrubé mzdy. Přijatým pracovníkům bude vydáno povolení k pobytu, které jim zároveň bude sloužit jako pracovní povolení (modrá karta EU), to znamená, že nebude třeba žádat zvlášť o pracovní povolení. Rodinní příslušníci držitele modré karty EU budou moci pobývat na území v podstatě okamžitě, bez stanovení minimální doby předchozího pobytu na území. Směrnice předpokládá možnost držitele modré karty EU přestěhovat se za prací vyžadující vysokou kvalifikaci do druhého členského státu. Pobyt na základě modré karty EU se započítává do období 5 let nepřetržitého pobytu na území vyžadovaného pro získání trvalého pobytu na území/postavení dlouhodobě pobývajícího residenta. Započítává se jak pobyt na území České republiky, tak pobyt v jiných členských státech EU za splnění určitých podmínek, přičemž cizinec musí pobývat po dobu nejméně dvou let v tom členském státě, ve kterém si žádá o postavení dlouhodobě pobývajícího residenta. Obdobné podmínky se vztahují na rodinného příslušníka držitele modré karty EU. V současné době se připravuje novela zákona o pobytu cizinců, ve které se má uvedená směrnice odrazit, předpokládaný termín účinnosti systému modrých karet EU je konec roku 2010/začátek roku (Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR) Palackého náměstí krátce po třetí hodině odpoledne. Slunce pálí kolemjdoucí Pražany do zad. Je neděle, ale ani to neodradí zhruba stovku demonstrujících, aby vyjádřili nesouhlas ke stávající situaci migrantů v naší republice. Cizinci nejsou na jedno použití, hlásá jeden z transparentů veřejné protestní akce s názvem První pochod za práva migrantů, který se konal v červnu v Praze. Cílem pochodu bylo upozornit veřejnost na porušování práv cizinců, kteří přijeli do České republiky za prací. Průvod demonstrujících, na který v tu chvíli dohlížela desítka policistů, se pomalu shromáždil před budovou MPSV. Cestou jeho účastnící hlásají hesla v češtině, slovenštině, uruguayštině a dokonce i ve vietnamštině: Chceme stejná práva. Před sídlem úřadu je přečtena petice vyzývající MPSV, aby automaticky nezamítalo pracovní povolení cizincům či aby cizinecká policie a ministerstvo vnitra nerušily cizincům povolení k pobytu. Na toto téma předvede skupinka mladých cizinců z Vietnamu, Ruska a Ukrajiny i divadelní scénku, která je dle reakcí přihlížejících demonstrantů velmi povedená a výstižná. Scénka nastínila neférové jednání, vykořisťování a zotročování cizinců ze strany pracovních agentur zprostředkujících migrantům zaměstnání. Pocházím z Mongolska, jsem v Čechách tři roky, jako migrantka jsem začínala pracovat nejprve jako pracovní síla v restauracích, dělí se o svůj příběh jedna z protestujících cizinek. Momentálně pracuji v jedné organizaci, která pomáhá cizincům. Jde nám o práva všech zaměstnanců, jak Čechů, tak i cizinců. Zákoník práce musí platit pro všechny stejně, říká Tereza Rejšková, členka Iniciativy za práva pracovních migrantů a migrantek. Znám velmi mnoho Mongolů, kteří pracují v Čechách přes agenturu, která jim pak vyplácí velmi málo peněz, neplatí jim žádné zdravotní a sociální pojištění. Pokud se proti tomuto přístupu ohradí, je jim pohroženo, že jim pracovní vízum zruší. Cizinci se tak ocitají v pasti, český stát s neférovým přístupem k zaměstnancům nebojuje, je pro ně pohodlnější cizince vyhostit. Přijel jsem z Vietnamu, začíná svůj příběh pětadvacetiletý sympatický mladík. Jsem tu s maminkou a její sestrou. Štve mě, že mě nikde nechtějí zaměstnat. Chápu, že moje čeština není nikterak dobrá, ale na nějakou pomocnou práci v kuchyni by určitě stačila. Stále se učím, mám motivaci, rád bych tady nějakou dobu zůstal, ale o práci nemohu zavadit. Všude mě odmítají s tím, že nejprve musí práci nabídnout Čechům, posléze občanům EU a pak teprve migrantům z třetích zemí. Vypadá to, že se budeme muset vrátit zpět do své vlasti, což v této chvíli není možné. Ve Vietnamu jsme se velmi zadlužili, máme strach o svou budoucnost a zákony v ČR nám nevycházejí vstříc. Bojíme se, že nás brzy vyhostí. Jediný, kdo z nás tří pracuje, je maminčina sestra, má teta. Zhoršující se postavení asi 150 tisíc pracovních migrantů z Ruska, Ukrajiny, Vietnamu, Moldavska, Mongolska a dalších zemí vidí členové iniciativy v restriktivní politice státu. Pracovní úřady odmítají prodloužit či vůbec vydat pracovní povolení, a to i v případě, že není vůbec jisté, zda na místo nastoupí Čech, říká pro bulletin Slovo právník Poradny pro občanství Pavel

7 10 11 Dvere ceské spolecnosti dokorán Text: Iveta Kováčová Foto: Archiv Cíl se nemení místem pobytu, mení se jen cesty, jak ho dosáhnout Černé jako bota znávali jsme v Česku pouze z filmů jako otroky nebo sluhy a později ještě sportovce a gangové drsňáky. Dnes jsou našimi zeťáky, oblíbenými kamarády, někdy spolupracovníky. Vybavuji si Rubena Daria Peguera hezkého tančícího černouška ze zkoušek na muzikál Hair. Jak jeho životní temporytmus občas ostře až směšně kolidoval s přísnými lajnami společného zkoušení. Mám žízeň, mám hlad v klidu pronesl a v zápětí, když nikdo nereagoval, nebo mu to stihli zakázat, on přesto odešel volně jak hluchý do šatny, aby tam dodal tělu potřebné živiny nebo odpočinek. Vím, obdivujeme jen ty, co vydrží více než my, co jsou nadupáni vědomostmi a jdou neohroženě dál a výš, je možné, že děláme chybu? Čižinský. Problém evidujeme na úrovni státní politiky od konce roku 2008, kdy ministerstvo vnitra začalo proti Vietnamcům zahajovat drsné opatření. Nejprve to byl zásah na Sapě. Dále zastavení pracovních víz. Celkově se v Čechách začala objevovat vůči cizincům nepřátelská rétorika. Naše akce poukazuje na nespravedlivé a protiprávní jednání, vysvětluje Pavel Čižinský a dodává Před začátkem ekonomické krize bylo v ČR zaměstnáno 140 tisíc cizinců ze zemí EU a 130 tisíc cizinců mimo EU. Počet zaměstnanců z EU zůstal víceméně stejný, ale počet cizinců ze třetích zemí poklesl na 60 tisíc. Tento rozdíl nemůže být způsoben pouze ekonomickou krizí, ale již zmíněnou státní restrikcí. Stát by se měl zajistit kontrolu práv cizinců a ne kontrolu nad cizinci. Pokud by úřady cizincům dovolily najít si novou práci, mnoho cizinců by mohlo pracovat legálně, pokračuje právník Pavel Čižinský. Mnohdy se tak podle iniciativy děje za tichého souhlasu zodpovědných úřadů. Dle iniciativy totiž není pravda, že by místa, na která nesmí nastoupit cizinci, obsazovali nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání vedení na úřadech práce. Neexistuje žádná studie prokazující, že by cizinci brali práci Čechům, ani že by současná restriktivní politika prospěla českým nezaměstnaným. Cizinci, kteří ztratili práci, se odmítají vrátit zpět do svých zemí. Jedná se o cizince, kteří návrat domů nemohou uskutečnit, jelikož se zadlužili, jen proto, aby mohli pracovat v ČR. A to jsou pak tito lidé, kteří začínají pracovat ilegálně, načerno a ve velmi otrockých podmínkách. Tímto státu unikají daně a odvody, ale také dochází k deformaci pracovního trhu a k zneužívání a vykořisťování cizinců. Často jim není vyplácena žádná mzda. Setkávají se s otřesným přístupem, kdy jim za práci dávají poloviční mzdu, než by jim měla připadnout. Přístup úřadů k cizincům je do jisté míry pochopitelný, snaží se zajistit práci hlavně domácí populaci, dělají to však dost nepřijatelným způsobem. Výzvu státu na dobrovolný návrat pro legálně pobývající cizince do své rodné země se státním příspěvkem 500 eur využilo zatím na 2100 cizinců, nejvíce pocházejících z Mongolska. Bylo to v době, kdy si problému začaly všímat nevládní organizace a státní orgány, říká pro bulletin Slovo Eva Dohnalová z komunitního centra InBáze a zároveň prozrazuje plány do budoucna. Chceme v prvé řadě dokončit petiční akci. V aktivitách se chystáme pokračovat i nadále, plánujeme další kroky v září. Smysl vidíme v periodických pochodech, při kterých chceme opakovaně požadovat stejné požadavky a reagovat tak i na novelu cizineckého zákona, která by měla být schválena. Ta určitě bude mít nějaké důsledky. Dále je našim cílem vytvořit platformu lidí, která by se pravidelně jednou týdně scházela a řešila společně problémy pracujících migrantů, reagovala na nové skutečnosti, uzavírá Dohnalová. Vzpomínám si na to, a zjišťuji, že jsem nebyl zcela pochopen, vrací se svým životem o patnáct let Ruben. Šlo o to, že pan choreograf nebyl připravený, prodlužoval časy zkoušek a tím obtěžoval všechny umělce, kteří stáli hladoví a žízniví na pláce. Choval se k nám jako ke zvířatům. Byl jsem zvyklý z Dominikánské republiky na jiný přístup. A tady mě to povyšování pana choreografa a pana režiséra štvalo. A tak, i když se ostatní umělci báli projevit nesouhlas, já musel. Už jste se setkali s tím, jak plyne čas Latinoameričanům? Půlhodinové zpoždění nevnímají, cokoli lidského teplého může kdykoli změnit nebo zcela zrušit váš business nebo jiné společné plány. Ta vlající vznešená elegance, pružnost, klid, sálající pohoda a zdraví, opravdový zájem o člověka a jeho ocenění, sršící radost ze života, až transoidní vnímání, a to nejen hudby. Co kdybychom si uvědomili, jak je nám krásně, když nikam nemusíme, když si jen tak lelkujeme, povídáme s přáteli, myslíme na tisíc hloupostí nebo na nic. A to si na to nic možná jen nedokážeme vzpomenout, proto míváme hloupý pocit promarněné chvíle. Je moc dobré si uvědomit, že právě v okamžicích, kdy děláme to, co chceme, vyrábíme pro sebe i pro druhé životodárnou energii, která dělá dobře všemu, kam jen dohlédneme. Ruben Dario Peguero přicestoval do České republiky za studiem v listopadu roku 1989 z Dominikánské republiky. V čase zhruba dva týdny před revolucí začal v Pardubicích se studiem jazykové školy. Musel se nejdříve naučit česky, aby se pak mohl dál v tomto jazyce vzdělávat, a to v chemii na vysoké škole v Praze. Změnu politického klimatu zaznamenal krátce a pouze ve škole. Vnímal jsem s jakou hrdostí prožívali lidé ono soudruhu. Tehdy po nás tohle oslovení vyžadovali i učitelé, kteří si jej vždy s velkým potěšením vyslechli. No, a za čtrnáct dní po revoluci, se titíž při stejném oslovení krčili s ukazováčkem před rty. Byl jsem za svou nepřizpůsobivost lehce pokárán a poučen, že teď jsou to stejně hrdí páni učitelé. K tanci ho přivedla, jak říká, náhoda. Se spolužáky chodil při studiu, v čase volna, tančit do pražských klubů. Bavilo je to. Později s radostí evidoval zájem o jejich tradiční tance. V té době potkal svou partnerku choreografku a tanečnici Moniku Rebcovou, která na konzervatoři vyučuje africké tance. Vzniklo několik společných projektů. Zkraje jsme tančili hip-hop, break dance a disco. V té době jsem potkal výbornou taneční pedagožku a tanečnici moderního tance, Moniku Rebcovou, která později jako první v Česku začala propagovat africké tance. A tomuto se úspěšně věnuje dodnes. Tehdy vzniklo několik společných a ve světě uznávaných tanečních projektů. Zájem o naše tradiční tance jsem začal podporovat, vyučovat je až později. Snažím se o to na svých tanečních kurzech, které organizuji a pořádám společně se svou přítelkyní Lenkou Vackovou nejen v Praze, také v dalších větších městech České republiky. Začal v Česku vyučovat a představovat tradice a kulturu svého národa. Ze začátku jsem soubor poskládal z tanečníků-amatérů z Latinské Ameriky žijících v Praze. Později jsem spolupracoval i s českými tanečníky, které jsem si sám přímo nebo nepřímo tanečně vychoval. Dnes je tu bohužel tanečních pseudo-instruktorů až moc. Ale těch kvalitních, přímo z Karibiku, je velmi málo. Odráží se to pak na špatné interpretaci karibských tanců u široké taneční veřejnosti.

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Tento projekt

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

Cizinci a novináři. Jak sehnat cizince?

Cizinci a novináři. Jak sehnat cizince? Média a migranti Vážení novináři a novinářky, připravili jsme pro vás elektronickou brožurku s informacemi a kontakty k tématu migrace cizinců do České republiky. Pojali jsme ji jako rozcestník, který

Více

Dovedu to pochopit. Migrace

Dovedu to pochopit. Migrace Dovedu to pochopit Migrace Příručka pro učitele 1 Obsah Migrace... 1 Migranti v České republice... 9 Druhy migrace... 16 Integrace migrantů... 24 Slovníček pojmů... 27 Zdroje informací o migraci... 29

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

VE ZPRAVODAJI NAJDETE

VE ZPRAVODAJI NAJDETE ž í ý í š í Vážení čtenáři, představuji vám další, vánoční číslo Zpravodaje. Tentokrát je hlavním tématem studium v zahraničí blíže vám představíme Českou školu bez hranic, projekt založený Lucií Boucher-Slavíkovou.

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

XXIII. ROÈNÍK. Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou. www.vozickar.com 2 2014 XXIII. ROÈNÍK Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 zdarma 800 304 304 STROPNÍ ZVEDACÍ

Více

Zadavatel: Sdružení osob zabývajících se emigranty (SOZE, o.s.), Brno. Zpracovatel: Mgr. Andrea Gerstnerová, Ph.D.

Zadavatel: Sdružení osob zabývajících se emigranty (SOZE, o.s.), Brno. Zpracovatel: Mgr. Andrea Gerstnerová, Ph.D. Zadavatel: Sdružení osob zabývajících se emigranty (SOZE, o.s.), Brno Zpracovatel: Mgr. Andrea Gerstnerová, Ph.D. Praha Září 2010 Obsah Základní charakteristiky studie...3 1. Popis metodologie, metody...4

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský, Libor Studený, Jan Juránek Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17. října 2012. Finální podoba analýzy

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři,

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, ŠANCE NEVRÁTIT SE Václav Havel kdysi řekl. Vyjít z vězení je možná ještě těžší než do něj nastoupit Projekt ŠANCE vymyslela skupina lidí, která si vzala za cíl pomoci vám s návratem do

Více

XXIII. ROÈNÍK. Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let. www.vozickar.com 4 2014 XXIII. ROÈNÍK Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 zdarma 800 304 304 STROPNÍ ZVEDACÍ A

Více

Employees Beyond Borders

Employees Beyond Borders Employees Beyond Borders Výsledky výzkumu: Zaměstnávání cizinců dopad sankční směrnice v praxi Zpráva za Českou republiku PhDr. Marie Jelínková, PhD. Praha 2014 1. Vstupní informace 1 (a) Stručná historie

Více

hranice pøedsudky lhostejnost PØES cena 5 Kč ročník I / číslo 1 uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ / zima 2004

hranice pøedsudky lhostejnost PØES cena 5 Kč ročník I / číslo 1 uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ / zima 2004 PØES hranice pøedsudky lhostejnost ročník I / číslo 1 Slovo na cestu Bezpečí pro uprchlíky... Představujeme: Čečensko V kapkách deště Kolik stojí pevnost Evropa? I část Říci, mě se to netýká, to nechápu

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina časopis YMCA v ČR, ročník XVI 15 Kč / 0,8 1/2014 Zprávy z akcí co nového v Brně, Orlové, Ústí... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok...

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 3 2011 XX. ROÈNÍK V první řadě jsem plavec, říká úspěšný sportovec V Praze měl premiéru znamenitý dokument o hledání cest k porozumění Kladrubské hry www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Obsah Kapitola 1: Úvod Strana 1.1 Co je příručka pro poradce migrantů v EU? 3 1.2 Kdo příručku vypracoval?

Více

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 10, září 2014 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám představila jubilejní - desáté číslo Zpravodaje Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců

Více

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban Dobrovolnictví Publikace, kterou právě držíte v rukou, je již třetí v řadě informačních brožur, které jsme pro vás připravili. Měla by vám pomoci orientovat se v oblasti dobrovolnictví. Přijměte text jako

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe 4/2012 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ VS ČR znovu v Afghánistánu VS ČR na Dnech NATO Zavedení SARPO do praxe Oslavy Dne českého vězeňství poprvé str. 2 str. 14 str. 16 VĚZEŇSTVÍ

Více