ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI Adresa školy: Na Stráni 879/2, Děčín VI, Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. Vít Průša (koordinátor ŠVP) Mgr. Petra Křivánková, Mgr. Jitka Šolcová Kontakty: telefon: web: Zřizovatel školy: Město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV telefon: IČO: IZO: REDIZO: Aktuální verzi ŠVP schválila školská rada dne , platnost od (č.j. 206/2013, zahrnuty úpravy RVP ZV platné od )

2 Jaký chce být žák naší školy? Základní škola Na Stráni Potřebuji výborně ovládat počítač a další digitální technologie. Chci se dobře domluvit anglicky a hlavně se nestydět angličtinu používat! Nezbytné je umět souvisle mluvit a dobře vystupovat na veřejnosti. Musím umět spolupracovat se svými spolužáky a kamarády, abychom zvládli vše vyřešit. Neobejdu se bez tělesného, ale i duševního zdraví. Je skvělé dokázat vidět příčiny a následky všeho kolem nás. Profil žáka - 2 -

3 OBSAH: str. 1. Úvod 4 2. Charakteristika školy Poloha školy 2.2. Základní údaje 2.3. Dopravní dostupnost 2.4. Velikost školy Vybavenost školy 2.6. Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků 2.8. Projekty, nadace Spolupráce s rodiči 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Výchovné a vzdělávací strategie - hlavní cíle, standardy, klíčové kompetence 3.2. Naše priority ve výchově a vzdělávání Individuální péče Dobrá konverzační znalost Aj Praktické používání digitálních technologií, běžná práce na PC Hudební, dramatická a výtvarná vyspělost Tělesná zdatnost Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci tělesně postižení Žáci se specifickými poruchami učení Žáci pocházející z odlišného prostředí (sociální, kulturní nebo jazykové) Žáci mimořádně nadaní Program STUDENT 3.3. Výchovné a vzdělávací strategie Model výuky Výuka motivací, vše v praxi Školní časopis, školní rozhlas a školní parlament Prožitek velkého úspěchu Vztah žáků ke škole a ke vzdělávání Metoda CLIL

4 4. Učební plán Vzdělávací oblasti 4.2. Tabulková část Průřezová témata Poznámky k učebnímu plánu 5. Hodnocení žáků Zájmové vzdělávání Školní družina 6.2. Školní klub 6.3. Školní knihovna 7. Autoevaluace školy Spolupráce s rodiči Spolupráce s dalšími organizacemi Závěr 62 Přílohy (ŠVP ŠD, ŠVP ŠK, Osnovy jednotlivých výukových oblastí) 1. Úvod Současné proměny našeho školství, které vyjadřují moderní trendy ve vzdělávání, staví školy před možnost (ale také povinnost), vytvořit si svůj vlastní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Na vytvoření tohoto dokumentu se podílel tým pedagogů naší školy. Školní vzdělávací program Cesta k osobnosti není uzavřenou knihou, neboť by měl neustále vyjadřovat aktuálnost a otevřenost novému vědeckému poznání, stále novým dějům ve společnosti a aktivně zachycovat vyvíjející se zdroje informací. Předpokládáme tedy naši pokračující práci s předkládaným textem školního vzdělávacího programu. Zvolený název Cesta k osobnosti vyjadřuje naši prvořadou ambici: Profesionální, kvalifikovanou vzdělávací péčí pomoci každému dítěti, často s různými vzdělávacími potřebami, najít si svou cestu, která povede k rozvoji vlastní osobnosti. Motto: Dítě je společným a jediným cílem rodičů a učitelů! Vít Průša - 4 -

5 2. Charakteristika školy 2.1. Poloha školy ŠD Škola leží na levém Labe, břehu v centru města ve vilové čtvrti v Děčíně 6, Jídelna v nadmořské výšce 164 m. Obr Základní údaje Zřizovatel Magistrát města Děčín Úplná ZŠ, počet tříd 18 ( ročník) Počet učeben: Škola byla postavena 22 v r Budovy 2 Hygienická Základní škola kapacita (kapacita 450 žáků) Školní družina ul. Varšavská ul. Na Stráni 450 žáků (4 oddělení, kapacita 100 dětí) Název školy: Obr. 2 Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 příspěvková organizace - 5 -

6 2.3. Dopravní dostupnost do školy (pěší dostupnost červeně) Obr. 3 autobus č. 2 4 min. jídelna AUTOBUS 8 min. č. 1, 4, 7, Velikost školy maximální hygienická kapacita školy = 450 Obr. 4 žáků - 6 -

7 2.5. Vybavenost školy Charakteristika Současný stav Výhled do dalšího období Velikost a naplněnost Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Škola vzdělává do 450 žáků. (Aktuální Nechystáme velké změny. Naší snahou je srovnat průměrné počty žáků na cca 24 ve třídě. Vzhledem Vybavení školy Nábytek Kabinety, sborovna Hygienické zázemí Občerstvení počet se mění a pohybuje se mezi ). Průměrná naplněnost tříd je asi 24 žáků. Výuka probíhá ve všech ročnících paralelně. V budově školy je 18 kmenových tříd, které jsou zároveň odbornými učebnami, a 4 samostatné odborné pracovny (Hv1, Hv2, PC, Čj). Součástí prostor jsou také prostory školního klubu. Najdeme zde knihovnu, čítárnu a učebnu počítačů. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a pěkné hřiště s umělým povrchem před školou. Dále travnaté hříště v zadní části školy. Ve všech třídách jsou nové židle a lavice. Učitelé II. stupně mají kvalitní zázemí vytvořené v předmětových kabinetech. Všichni učitelé mají k dispozici kvalitně vybavenou sborovnu (PC s internetem, kopírka), kterou je možno využívat také jako zasedací místnost, místnost pro školení, porady atd. Kabinet I. stupně. tvoří zázemí pro pedagogy I. stupně. Škola má kvalitní hygienické zázemí v souladu s normami. Ve škole je několik automatů na občerstvení (nápoje studené, teplé, obložené pečivo, sušenky, oplatky) ve kterých si žáci mohou zakoupit svačinku a pití v případě, že nebudou mít svačinu k odchodům na víceletá gymnázia to však bude složité, ale přesto se to částečně již daří. Pokračovat budeme ve vybavování odborných pracoven. Zahájit práce na travnatém hřišti v zadním traktu školy. Dále je potřeba obnovovat skříně ve třídách. Kabinety postupně vybavovat modernějšími učebními pomůckami dle koncepcí rozvoje jednotlivých kabinetů. Ještě však je zapotřebí zrekonstruovat WC a umývárnu ve školním klubu. Nechystáme změny.

8 z domova. Preferujeme však přípravu hodnotných svačin dle individuálních potřeb dítěte z domova. Jídelna Škola nemá svou vlastní jídelnu. Žáci i personál využívají nedaleké jídelny (cca 3 minuty chůze), která patří VÚDM Boletice n. L. Školní družina Všechna 4 oddělení ŠD jsou od r. 2011/2012, kdy jsme se přestěhovali do vhodnějších prostor, umístěna ve vile Klostermannova ul. 869/74 (cca 3 minuty chůze od školy). Budovu ŠD obklopuje velká udržovaná zahrada s vytvořenými hracími koutky. Nechystáme změny. V dalším období bychom dále rádi postupně upravili zahradu družiny a opravili fasádu budovy Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 27 členů ZŠ a 5 členů ŠD a ŠK. Ve sboru jsou mladí i zkušenější pedagogové. Věková struktura pedagogického sboru se jeví jako velmi příhodná a vyvážená. Muži však tvoří jen 16%, a to bychom rádi posunuli. Tab 1 Obr. 5 Prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy. Škola umožňuje (resp. vyžaduje) doplnění chybějící kvalifikace. V současnosti je kvalifikovanost i aprobovanost sboru na velmi dobré úrovni

9 Obr. 6 Na škole pracuje výchovný poradce (zástupce ředitele pro výchovu) a školní psycholog (projekt VIP III), ICT koordinátor, metodik environmentální výchovy, školní logoped, metodik primární prevence, zdravotník, preventista PO, BOZP, metodik dopravní výchovy a metodik krizové připravenosti. Dále pak jsou pedagogové pověřeni metodickými povinnostmi v rámci jednotlivých předmětů. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech a mají kurz první pomoci. V rámci vzdělávání ICT většina absolvovala v minulosti kurzy ICT dovedností (Z,P) a dále systémovou přípravu v rámci projektu Evropské peníze do škol (tzv. Šablony). Zároveň se také snažíme motivovat pedagogy k získávání nebo prohlubování jazykových znalostí (angličtina). Ve škole organizujeme také školení Aj pro naše zaměstnance i pro rodiče našich žáků Charakteristika žáků Většina žáků jsou děti z blízkého okolí. Někteří k nám přicházejí i z nedaleké centrální části města. Část dětí má vývojovou poruchu učení či chování (62 dětí s diagnostikovanou poruchou, z toho 39 pod normativem, 2012)). Daří se nám tyto děti zcela integrovat a podle možností jim věnovat speciální péči (individuální plány, hodiny nápravy, zohlednění při hodnocení atd.). Obr

10 2.8. Projekty, nadace Účast na projektech byla vždy naší silnou stránkou. Škola získala během 5 let ( ) v rámci projektů, grantů, nadací cca ,- Kč. Např. v letech jsme se zapojili do dlouhodobého projektu Sokrates Comenius. Spolupracovali jsme se školami v Německu a v Polsku (Lohsa, Jeleni Gora). Dále se účastníme celé řady krátkodobých projektů, díky kterým zlepšujeme pracovní prostředí a zkvalitňujeme výuku ve škole (viz obr. 8). V období jsme získali další krásný projekt Comenius. Jednalo se o bilaterární projekt a partnerskou školou byla škola Norddjurs Friskole z dánského Grenaa. Projekt byl jazykově-hudební s názvem Music that Join us a byl velmi úspěšný! Od jsme realizovali projekt v rámci OPVK 1.4. Evropské peníze do škol (tzv. Šablony) s názvem Využijme ICT ve vzdělávání. Na tento projekt, jehož výstupem byla, kromě vybavení školy interaktivními technologiemi, kompletní elektronická učebnice naší školy, jsme dostali ,- Kč. V letech jsme podali ještě dva velké projekty, tentokrát v rámci OPVK 1.3. a OPVK 1.2. V prvním případě se jednalo o vzdělávání pedagogických a vedoucích zaměstnanců, a projekt se týkal našeho nového velmi slibného systému plateb za školní akce a práci s dětmi. Druhý pak byl zaměřen na děti s ADHD a byl provázán s mateřskými školami. Ačkoli jsme dostali velmi solidní hodnocení a doporučení obou projektů (71,5 a 72,5 bodů), projekty jsme nakonec nezískali. Radost jsme měli na druhé straně z dalšího úspěšně podaného projektu z nadace ČEZ (od r jsme byli u ČEZ úspěšní celkem již čtyřikrát v celkové výši cca ,- Kč). Naposledy jsme získali ,- Kč na vybavení moderní učebny fyziky. Projekt Socrates (Jelení Hora- Polsko, Budyšín-Německo) Projekt Euroregion LabeInterreg III.A - Grund Schulle v Pirně Mezinárodní projekt Comenius (Dánsko) Projekt Bezpečná cesta do školy 2006 Obr

11 2.9. Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli, po vzájemné dohodě s vyučujícím. (Individuální konzultace a třídní schůzky). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školní vývěsky a webových stránek. Shrnutí školního roku je k dispozici ve výroční zprávě. Na škole působí od r. 2005/2006 školská rada, která se pravidelně 2-3 krát do roka schází. Rodiče jsou také zváni do školy na odborné semináře, které se týkají jejich dětí (výchova, vzdělávání)

12 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Hlavní motto naší školy: Cesta k osobnosti předurčuje vysoce individuální práci s každým žákem. Naší snahou je pomoci dítěti ve spolupráci s rodinou otevřít ty správné dveře na cestě k moderní osobnosti. Při určování hlavních cílů jsme vycházeli z RVP ZV a z koncepce, která vzniká ve škole již několik let. Ačkoli jsme školou bez zvláštního zaměření, velmi dobré podmínky zde najdou děti s hudebním a dramatickým nadáním (volitelné a nepovinné předměty, bohatá zájmová činnost) Výchovné a vzdělávací strategie - hlavní cíle, standardy, klíčové kompetence HLAVNÍ CÍLE Obr. 9 Podporovat získávání základních dovedností, strategií a motivací k celoživotnímu učení. Podněcovat tvořivé myšlení, logické uvažování a schopnost řešit problémy. Vedení žáků k všestranné komunikaci. Rozvíjet schopnost spolupráce a dovednosti zastávat různé role při práci v týmu. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

13 STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ byly doplněny do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ministerstvem školství s účinností od pro obory: Český jazyk a literatura, Matematika a Anglický jazyk. Standardy představují nepodkročitelné minimum toho, co žák musí na konci 5. a 9.ročníku základní školy znát a umět. Vše, co standardy obsahují, je aktuálně zapracováno do našeho ŠVP tabulková část (učební osnovy). KLÍČOVÉ KOMPETENCE představují souhrn vědomostí, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého našeho žáka. Klíčové kompetence se prolínají a lze je získat jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Pouze prostřednictvím postupného osvojování klíčových kompetencí je možné naplňovat výše uvedené hlavní cíle vzdělávacího programu (Obr. 9). Vše výše uvedené je možné docílit především změnou vzdělávací strategie, která se zaměřuje na postupné získání klíčových kompetencích (obr.10). Kompetence k učení Kompetence Kompetence pracovní k řešení problémů OSOBNOST Kompetence Kompetence občanské komunikativní Kompetence sociální a personální Obr

14 Co si především představujeme v našem vzdělávacím programu pod hlavními kompetencemi? 1. Kompetence k učení a) Učitel využívá při přípravě hodin, v co největší míře, aktivního 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence občanské Tab. 2 přístupu žáků. Žáci i novou látku v maximální míře objevují sami. b) Žák se učí s porozuměním. Každou dovednost a znalost dokáže aplikovat v dalších oborech, umí si organizovat proces učení. Žák zvládne kriticky zhodnotit výsledky svého učení. c) V žákovské knížce (I. st) je prostor pro poznámky k jednotlivým dílčím hodnocením a na II. stupni si žák může zaznamenávat např. své výstupní znalostí a dovedností Knížka budoucího středoškoláka a) Učitel připravuje hodiny tak, aby žák hledal různá řešení. b) Žák pracuje ve třídních a školních samosprávných orgánech. Žák aplikuje získané dovednosti při řešení různých problémů. Žák obhajuje své postupy řešení různých problémů a tyto hodnotí. kriticky c) V průběhu školního roku se každý žák zapojí do soutěže, olympiády, sportovní akce atd. a) Učitel klade důraz na vhodnou verbální i neverbální komunikaci žáků mezi sebou i s dospělými osobami. b) Žák rozumí různým typům textů a záznamů (informační a komunikační prostředky). Žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro komunikaci se světem. c) Účast na mezinárodních projektech, využívání moderních digitálních technologií v různých předmětech. a) Učitel připravuje výuku tak, aby zde byla také práce ve skupině a žáci se měli možnost učit základním pravidlům práce ve skupině. b) Žák se aktivně podílí na společné týmové práci. c) Prezentace projektů žáků v rámci více vyučovacích hodin a různých předmětů. a) Učitel cíleně zahrnuje do své výuky základní principy respektování druhých, odmítání jakéhokoliv útlaku, základní povědomí o zákonech a společenských normách. Dále pak význam kvalitního životního prostředí a jeho ovlivňování činností člověka. b) Žák se chová zodpovědně na všech akcích školy a nejen na nich. Žák je vstřícný k žákům z odlišného sociokulturního prostředí, k cizincům a k žáků s jiným náboženským vyznáním či k žákům různě handicapovaným. c) Aktivní přístup k odstraňování záporných jevů ve škole - účast ve třídních a celoškolních samosprávných orgánech.

15 6. Kompetence pracovní a) Učitel plní významnou roli přípravy mladého člověka pro samostatné fungování v osobním životě moderní doby. Důraz klade na praktickou stránku nezbytných úkonů žáků. Učitel připravuje žáky na vše, co je může potkat při hledání a volbě své profese. b) Žák aktivně spolupracuje a spolupodílí se na skladbě a hloubce probíraných témat. c) Vhodně zvolený typ školy s ohledem na zájem a schopnost žáka. Příprava modelového projektu s podnikatelským záměrem Naše priority ve výchově a vzdělávání OSOBNOST ŽÁKA individuální péče dobrá konverzační znalost Aj vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami praktické používání digitálních technologií, běžná práce na PC tělesná zdatnost hudební a dramatická vyspělost Obr

16 Individuální péče A/ Realizační skupina individuální péče: Obr. 12 Třídní učitel Výchovný poradce (ZŘ) Vedení školy Školní metodik prevence Předmětový učitel Školní psycholog Výchovná komise (1x14 dní) Nutná aktivní spolupráce rodičů! B/ Hlavní sledované cíle individuální péče: Objevení a rozvoj vloh, nadání Motivace k učení, výsledky výchovy a Pomoc při práci znevýhodněným žákům vzdělávání Obr. 13 Prožitek velkého úspěchu

17 Dobrá konverzační znalost Aj Výuka angličtiny Výuka probíhá od ročníku Zvýšená hodinová dotace ( ročník) = 4 hod./týden Anglické dny (2x za rok) (metoda CLIL) Účast v mezinárodních projektech - Výměnné pobyty Aarhus (Dánsko) (Snaha o získávání prostředků - Comenius, INTERREG ) Obr Praktické používání digitálních technologií, běžná práce na PC Výuka práce na PC Výuka probíhá od ročníku v informatice Využívání výukových programů v dalších předmětech práce na PC (I. i II.stupeň) Zájmová činnost Školní kapela (videoklipy) Masmediální kroužek Volitelné předměty ročník (Filmová AV tech.) I. stupeň Výukové hry II. stupeň Výukové a testovací programy Projektové dny Školní klub, internetová kavárna Školní družina internetová kavárna

18 Obr Hudební a dramatická vyspělost Hudební a dramatická výchova je pro nás příležitostí upevňovat u žáků sebevědomí ve vystupování, postupně zlepšovat verbální (ale i neverbální) projev a rozšiřovat slovní zásobu. Obr. 16 Hudební a dramatická výchova Hudební výchova Nepovinné předměty Volitelné předměty Školní klub + ŠD ročník 6.-9.ročník práce na PC SHv - Hudební semináře Volitelné předměty ( roč.) Volitelné předměty Kapela - Yxes Joke ( roč.) Akademie školy ročník Sborový zpěv Kvítka ze Stráně ( roč.) Hudební nástroje bicí, kytara ( roč.) Tělesná zdatnost Tělesná výchova a sport Tělesná výchova ročník Sportovní kurzy dle zájmu Sportovní soutěže Zájmová činnost, zájmová činnost ve ŠD, ŠK Sportovní den Lyžařský výcvikový zájezd ( ročník) (během ročníku) Plavecký výcvik (3. a 4. ročník) Sportovní kroužky (kroužky jsou otevřeny pro žáky ročníku)

19 Obr. 17 Mentální, tělesné, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( 16) Do této kategorie žáků patří především: Žáci se zdravotním postižením zrakové, sluchové, vady řeči, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Ž. se zdravotním znevýhodněním Ž. se sociálním znevýhodněním Zdravotní oslabení, nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy Např. rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy Žáci se zdravotním postižením (dosud byli u nás všichni plně integrováni do běžné výuky) např. tělesně postižený žák má nárok na: Individuální vzdělávací plán (dle druhu postižení) Výuku podle běžného učebního plánu (v závislosti na možnostech ) + zařazení předmětů speciální péče v rámci disponibilní časové dotace Způsob hodnocení a klasifikaci určenou na základě individuálního plánu Obr

20 Patří sem také žáci se specifickými poruchami učení nebo chování a) Podíl dětí s diagnostikovanou poruchou učení nebo chování se pohybuje v naší škole dlouhodobě mezi cca 13-18% z celkového počtu žáků. b) Převažují děti s dyslexií, dysortografií či dysgrafií. Většinou jde o kombinaci několika poruch. c) Část z výše uvedeného podílu žáků jsou děti s prokázaným ADHD + ADD (3-6% z celkového počtu žáků) Obr. 19 Formy práce s dětmi se specifickou poruchou učení Využívání kompenzačních pomůcek (výukový software, spec.texty.),. Nápravné skupiny vedené kvalifikovaným pedagogem Úzká spolupráce TU, učitelů nápravy, spolupráce s VP a s PPP Volba nejvhodnějšího typu hodnocení Formy práce Individuální náplň práce ve vybraných předmětech Individuální plán (ve spolupráci s rodiči) Logopedická péče

21 zohlednění při vzdělávání Žáci se zdravotním znevýhodněním - dvojí učebnice, klasifikace, pomoc s přípravou na hodinu, internetová komunikace, uvolnění z některých vyučovacích hodin atd Žáci se sociálním znevýhodněním Mohou jimi být: Obr. 20 Obr. Žáci odlišných etnik či jiných menšin Děti azylantů Děti z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožené sociálně patologickými jevy Přístup školy: Pomoc při osvojování jazyka Přístup ke všem potřebným materiálům Intenzivnější komunikace s rodinou Obr Zohlednění jazykové bariéry při klasifikaci

22 Žáci mimořádně nadaní ( 17) Vycházíme z následujících předpokladů: a/ Každý žák bývá v odlišné míře nadaný pro různý druh činnosti nebo činností. b/ Pro další školní a později pracovní a životní budoucnost je nezbytné tyto vlohy objevit a následně rozvíjet. c/ V naší populaci se vyskytuje také malé procento v určitých oblastech zvlášť nadaných dětí. Pro tyto děti má škola připraven zvláštní program Talent (dále str.23). d/ Žáci nadaní v jedné nebo v úzkém okruhu oblastí mohou být v jiných oblastech průměrní nebo dokonce podprůměrní. Obr. 22 Odhalení nadání Zapojení nadaného dítěte do procesu vzdělávání * Koordinace s mimoškolní činností Nadaný žák postup školy Pomoc a tolerance v oblastech, kde nadané dítě zaostává Individuální plán práce (vyjádření školského poradenského zař.) Sledování výsledků Nadané dítě se stává pomocníkem učitele ve výuce. V rámci zvláštního programu se stává asistentem učitele při

23 výuce v nižších ročnících. Program Talent Tento program je určen pro rozvíjení základního vzdělávání zvlášť nadaných žáků. Nejdůležitější částí programu je identifikace (objevení) výjimečného nadání dítěte a specifikace nadání. Pro realizaci programu je nezbytná správná diagnostika výjimečného nadání (rozlišujeme talentovaného žáka a mimořádně talentovaného žáka) v určité oblasti vzdělávání. Diagnostika výjimečného nadání: Obr. 23 Vyjádření školního psychologa (popř. PPP) Komunikace s MŠ Průběžné projevy Názor rodičů talentu - TU Výsledky v mimoškolních Výsledky ve školních soutěžích soutěžích a zájmových činnostech Podpora, kterou získají mimořádně nadaní žáci od školy: Realizace programu Obr. 24 1/ Individuální plán 2/ Rozvoj nadání 3/ Uplatnění

24 1. Individuální plán - plán vzdělávání, který je připraven přesně pro daného žáka. Může obsahovat rozvrhové změny, systém ověřování znalostí, netradiční formy výuky, náročnější učební plán atd. 2. Rozvoj nadání - škola zajistí výjimečně nadanému dítěti v souvislosti s individuálním plánem a dle jeho zájmu konzultace s pedagogem, který pracuje v oboru, který koresponduje s žákovým nadáním. - žák má možnost docházet na výuku konkrétního předmětu do vyšších ročníků. 3. Uplatnění, příklad - žák se stává asistentem pedagoga (pomáhá při výuce v rámci svého výjimečného nadání) ve třídě nebo v nižších ročnících. - žák se stává příkladem, motivačním prvkem pro ostatní (nástěnka úspěšných žáků, školní rozhlas, školní film, školní periodika, výstavy malířů, koncerty hudebníků, sbírky básníků ) (Tento prvek realizujeme i u ostatních dětí). - více prostoru v přípravě projektových dnů Program STUDENT Obr. 25 Naprostá většina žáků zvažuje v posledních letech po ukončení naší základní školy studium na střední škole gymnaziálního nebo ekonomického typu. Žáci však mají pochopitelně různý přístup ke vzdělávání. Dlouho jsme hledali způsob, jak zapojit samotné žáky do vzdělávacího procesu. Chybělo vlastní hodnocení (autoevaluace). Nakonec se nám podařilo uvést do praxe autoevaluační formu, kterou jsme označili názvem Student. Žák si musí uvědomit: 1. Chci dále pokračovat na střední škole? 2. Jako budoucí student nemohu vystačit se základním učivem. 3. Musím využít všechny nabízené možnosti práce na naší škole. 4. Nemohu být stále pasivní

25 5. Pokud sám nechci na sobě pracovat, škola nic nezmůže. Program zahajují všichni žáci od 6. ročníku. V této době ještě většinou nemají vytvořenou představu o dalším studiu, ale tento program jim postupně pomůže v orientaci získaných znalostí a dovedností. Žáci by měli zodpovědně plnit vše podle instrukcí, které najdou v Knížce budoucího středoškoláka, která je nedílnou součástí tohoto programu a slouží především k vlastní evaluační činnosti žáků. Knížka obsahuje hlavní oblasti výstupních znalostí a dovedností, kterých by žák měl postupně až do devátého ročníku dosáhnout v jednotlivých předmětech (viz příklad níže). Žáci si po absolvování určitého tématu či dovednosti mohou k tomuto tématu udělat poznámku nejen o probrání, ale také o zvládnutí nebo naopak. To proto, aby se k tomuto mohli ještě v dalším období vrátit. Velkou výhodou je fakt, že se před žákem otevírá daný obor i z pohledu konkrétních témat, která se na základní škole realizují (např. v matematice - Pravoúhlý trojúhelník, kde si žák poznamená + a naopak u procent si třeba napíše zatím -). Knížka žákům pochopitelně zůstává a vzhledem k obsahu poskytuje další stupeň informace pro žáky i rodiče. Známky jsou zadávány ve všech ročnících do E-ŽK, popřípadě dostává i žák II.stupně svou ŽK na zaznamenávání průběžné klasifikace, kterou mají děti jen na prvním stupni (i tento moment je možné chápat jako motivační!). Obrovskou výhodou je, že žáci po celou dobu na 2. stupni pracují na opakování a zvyšování úrovně svých výstupů, a mohou si vše podle Knížky budoucího středoškoláka lépe koordinovat a také kontrolovat (viz ukázka níže). Informatika Ze školního vzdělávacího programu Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, p.o. CESTA K OSOBNOSTI pč předmět, téma zvládnuto p.č předmět, téma 1. Chápu význam PC v současném světě Bez problémů používám elektronickou poštu. Orientuji se v učebně PC, Vytvářím obaly a 2. dodržuji pravidla BOZP. polepky na CD, DVD 3. Popíši jednotlivé hardwarové součásti PC Umím pořídit, upravit a exportovat videozáznam. KNÍŽKA BUDOUCÍHO STŘEDOŠKOLÁKA 4. Dobře se orientuji na klávesnici K nastavení PC používám ovládací panely. Jméno studenta: Zvládám psát správným prstokladem Instaluji jednoduché a hlavně legální software. Gymnázium EOA SPŠ Libverda SPŠSaD SZŠ SŠ řemesel a služeb Ruská 6. Používám vybraný textový editor (WORD) 25. Orientuji se v různých formátech (MP3, Avi Dovedu pořídit,stáhnout a uložit fotografii (FOTO1) 26. Pracuji s audio záznamy (např.grebuji, upravuji ) Období : / Ovládám úpravu fotekvelikost,kvalita (FOTO2) 27. Chápu princip a také tvořím jednoduché www Dovedu vytvořit koláž Dokáži částečně použít

26 3.3. Výchovné a vzdělávací strategie Ve vzdělávacím obsahu školního vzdělávacího programu učivo chápeme jako prostředek k osvojení žádaných kompetencí (Tab. 2). Žák, který je postaven před problém, úkol či nečekanou situaci, řeší tento podnět (na své úrovni) aktivním využíváním již získaných kompetencí Paprsčitý model výuky Cesta k osobnosti Anglický jazyk Hudební a dramatická výchova Volitelné předměty učivo Matematika Dějepis podnět, problém, téma Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis CÍL = Kompetence znalost Dopravní výchova Český jazyk Tělesná výchova Zájmová činnost učivo Člověk a příroda Práce na PC Obr

27 Výuka motivací, vše v praxi Naší prvořadou snahou je předkládat žákům informace a učivo v co nejširší míře, v přímých souvislostech s praktickým životem. Žák musí vědět, proč se novou látku učí a kdy se mu znalosti a dovednosti mohou v běžném životě hodit. Učivo je koncipováno tak, aby ryze teoretických kapitol bylo co nejméně. Přípravy na vyučování budou obsahovat velmi silnou motivační část, které věnujeme, podle reakce žáků, až 20% vyučovacího času k danému tématu! Žák ví, proč se dané téma učí! Obr. 27 Žáka lze motivovat vhodným způsobem ke všemu! Motivace musí být zajímavá Motivace musí být aktuální Motivace musí být pochopitelná Motivace musí být žákům blízká Motivace může být pro žáky vzrušující Motivace musí vyjadřovat využitelnost v běžném životě

28 Praktická výuka - žák je vtažen do problematiky (Co vše využíváme při seznamování žáků se zvoleným tématem) Problémová výuka Projektová výuka Výukové programy využití internetu TEMATICKÝ CELEK Práce v týmu Jak je to u nás doma a v našem okolí? Exkurze Přednáška odborníka Obr

29 Školní časopis, školní rozhlas a školní parlament Všude tam, kde se žák aktivně zapojuje do dění své školy, dochází, vedle posilování kladných vztahů pedagogů a dětí, také k utváření pracovních návyků a k praktickému využívání získaných znalostí a dovedností. Ve škole se již několik let pravidelně vydává školní časopis Letňák. Ve školní redakci pracuje skupina redaktorů - dětí z různých ročníků a každý měsíc nás seznamují se životem v naší škole. Školní rozhlas Letňák vede druhá skupinka dětských moderátorů, která pravidelně jedenkrát týdně před vyučováním informuje a baví své spolužáky. Školní parlament je již tradičním nástrojem komunikace, návrhů i rozhodování jak žáků tak také pedagogů a schází se jedenkrát za měsíc. Členy parlamentu jsou vždy dva zástupci (chlapec a dívka) z každé třídy ( ročník)

30 Prožitek velkého úspěchu Pro další motivaci k učení a celoživotnímu učení je důležitým momentem prožitek velkého úspěchu, který završuje dílčí snažení žáka. Žák, který prožije tento pozitivní moment, velmi často pokračuje v práci s cílem zopakovat podobný hezký pocit. Jedná se vlastně o základní stavební kámen motivace k další školní a později i profesní práci. Tento výstup pravidelně sleduje také ředitel školy. Obr. 29 Třídní učitel sleduje snahu o dosažení úspěchu u každého Třídní učitel cíleně spolupracuje s rodiči žáka* Osobní úspěch žáka Třídní učitel spolupracuje s VP a ostatními pedagogynasměruje žáka k úspěchu Třídní učitel sleduje mimoškolní aktivity a úspěchy žáků (vede si záznamy)* Napomoci každému žáku zažít pocit vlastního úspěchu Využití úspěchu žáka k motivaci ostatních (žák pomáhá s výukou..) Žákovské portfolio = shromažďování materiálů, prací.. žáka tak, aby dokumentovaly stav vědomostí a dovedností žáka (I.stupeň). Materiály jsou sem zařazovány se souhlasem žáka! Nejsou sem zařazovány

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍ KOPIE Základní škola Ústí nad Labem Rabasova 3282/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODANÁ RUKA PRO VAŠI BUDOUCNOST ver.8.0 platná od 1.9.2014 (Jednotlivé části dokumentu jsou

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY STAŇKOV, KOMENSKÉHO 196 1 Z á k l a d n í š k o l a S t a ň k o v, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 Tel.: 379410611

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Heřmánek Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41, 190 15 Praha 9 Předkládá: Mgr. Miroslava Adamcová Ředitelka ZŠ a MŠ Heřmánek Schválila

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY... 5 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY... 5 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 6 2.4 GRANTY A GRANTOVÁ POLITIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více