ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI Adresa školy: Na Stráni 879/2, Děčín VI, Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. Vít Průša (koordinátor ŠVP) Mgr. Petra Křivánková, Mgr. Jitka Šolcová Kontakty: telefon: web: Zřizovatel školy: Město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV telefon: IČO: IZO: REDIZO: Aktuální verzi ŠVP schválila školská rada dne , platnost od (č.j. 206/2013, zahrnuty úpravy RVP ZV platné od )

2 Jaký chce být žák naší školy? Základní škola Na Stráni Potřebuji výborně ovládat počítač a další digitální technologie. Chci se dobře domluvit anglicky a hlavně se nestydět angličtinu používat! Nezbytné je umět souvisle mluvit a dobře vystupovat na veřejnosti. Musím umět spolupracovat se svými spolužáky a kamarády, abychom zvládli vše vyřešit. Neobejdu se bez tělesného, ale i duševního zdraví. Je skvělé dokázat vidět příčiny a následky všeho kolem nás. Profil žáka - 2 -

3 OBSAH: str. 1. Úvod 4 2. Charakteristika školy Poloha školy 2.2. Základní údaje 2.3. Dopravní dostupnost 2.4. Velikost školy Vybavenost školy 2.6. Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků 2.8. Projekty, nadace Spolupráce s rodiči 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Výchovné a vzdělávací strategie - hlavní cíle, standardy, klíčové kompetence 3.2. Naše priority ve výchově a vzdělávání Individuální péče Dobrá konverzační znalost Aj Praktické používání digitálních technologií, běžná práce na PC Hudební, dramatická a výtvarná vyspělost Tělesná zdatnost Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci tělesně postižení Žáci se specifickými poruchami učení Žáci pocházející z odlišného prostředí (sociální, kulturní nebo jazykové) Žáci mimořádně nadaní Program STUDENT 3.3. Výchovné a vzdělávací strategie Model výuky Výuka motivací, vše v praxi Školní časopis, školní rozhlas a školní parlament Prožitek velkého úspěchu Vztah žáků ke škole a ke vzdělávání Metoda CLIL

4 4. Učební plán Vzdělávací oblasti 4.2. Tabulková část Průřezová témata Poznámky k učebnímu plánu 5. Hodnocení žáků Zájmové vzdělávání Školní družina 6.2. Školní klub 6.3. Školní knihovna 7. Autoevaluace školy Spolupráce s rodiči Spolupráce s dalšími organizacemi Závěr 62 Přílohy (ŠVP ŠD, ŠVP ŠK, Osnovy jednotlivých výukových oblastí) 1. Úvod Současné proměny našeho školství, které vyjadřují moderní trendy ve vzdělávání, staví školy před možnost (ale také povinnost), vytvořit si svůj vlastní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Na vytvoření tohoto dokumentu se podílel tým pedagogů naší školy. Školní vzdělávací program Cesta k osobnosti není uzavřenou knihou, neboť by měl neustále vyjadřovat aktuálnost a otevřenost novému vědeckému poznání, stále novým dějům ve společnosti a aktivně zachycovat vyvíjející se zdroje informací. Předpokládáme tedy naši pokračující práci s předkládaným textem školního vzdělávacího programu. Zvolený název Cesta k osobnosti vyjadřuje naši prvořadou ambici: Profesionální, kvalifikovanou vzdělávací péčí pomoci každému dítěti, často s různými vzdělávacími potřebami, najít si svou cestu, která povede k rozvoji vlastní osobnosti. Motto: Dítě je společným a jediným cílem rodičů a učitelů! Vít Průša - 4 -

5 2. Charakteristika školy 2.1. Poloha školy ŠD Škola leží na levém Labe, břehu v centru města ve vilové čtvrti v Děčíně 6, Jídelna v nadmořské výšce 164 m. Obr Základní údaje Zřizovatel Magistrát města Děčín Úplná ZŠ, počet tříd 18 ( ročník) Počet učeben: Škola byla postavena 22 v r Budovy 2 Hygienická Základní škola kapacita (kapacita 450 žáků) Školní družina ul. Varšavská ul. Na Stráni 450 žáků (4 oddělení, kapacita 100 dětí) Název školy: Obr. 2 Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 příspěvková organizace - 5 -

6 2.3. Dopravní dostupnost do školy (pěší dostupnost červeně) Obr. 3 autobus č. 2 4 min. jídelna AUTOBUS 8 min. č. 1, 4, 7, Velikost školy maximální hygienická kapacita školy = 450 Obr. 4 žáků - 6 -

7 2.5. Vybavenost školy Charakteristika Současný stav Výhled do dalšího období Velikost a naplněnost Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Škola vzdělává do 450 žáků. (Aktuální Nechystáme velké změny. Naší snahou je srovnat průměrné počty žáků na cca 24 ve třídě. Vzhledem Vybavení školy Nábytek Kabinety, sborovna Hygienické zázemí Občerstvení počet se mění a pohybuje se mezi ). Průměrná naplněnost tříd je asi 24 žáků. Výuka probíhá ve všech ročnících paralelně. V budově školy je 18 kmenových tříd, které jsou zároveň odbornými učebnami, a 4 samostatné odborné pracovny (Hv1, Hv2, PC, Čj). Součástí prostor jsou také prostory školního klubu. Najdeme zde knihovnu, čítárnu a učebnu počítačů. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a pěkné hřiště s umělým povrchem před školou. Dále travnaté hříště v zadní části školy. Ve všech třídách jsou nové židle a lavice. Učitelé II. stupně mají kvalitní zázemí vytvořené v předmětových kabinetech. Všichni učitelé mají k dispozici kvalitně vybavenou sborovnu (PC s internetem, kopírka), kterou je možno využívat také jako zasedací místnost, místnost pro školení, porady atd. Kabinet I. stupně. tvoří zázemí pro pedagogy I. stupně. Škola má kvalitní hygienické zázemí v souladu s normami. Ve škole je několik automatů na občerstvení (nápoje studené, teplé, obložené pečivo, sušenky, oplatky) ve kterých si žáci mohou zakoupit svačinku a pití v případě, že nebudou mít svačinu k odchodům na víceletá gymnázia to však bude složité, ale přesto se to částečně již daří. Pokračovat budeme ve vybavování odborných pracoven. Zahájit práce na travnatém hřišti v zadním traktu školy. Dále je potřeba obnovovat skříně ve třídách. Kabinety postupně vybavovat modernějšími učebními pomůckami dle koncepcí rozvoje jednotlivých kabinetů. Ještě však je zapotřebí zrekonstruovat WC a umývárnu ve školním klubu. Nechystáme změny.

8 z domova. Preferujeme však přípravu hodnotných svačin dle individuálních potřeb dítěte z domova. Jídelna Škola nemá svou vlastní jídelnu. Žáci i personál využívají nedaleké jídelny (cca 3 minuty chůze), která patří VÚDM Boletice n. L. Školní družina Všechna 4 oddělení ŠD jsou od r. 2011/2012, kdy jsme se přestěhovali do vhodnějších prostor, umístěna ve vile Klostermannova ul. 869/74 (cca 3 minuty chůze od školy). Budovu ŠD obklopuje velká udržovaná zahrada s vytvořenými hracími koutky. Nechystáme změny. V dalším období bychom dále rádi postupně upravili zahradu družiny a opravili fasádu budovy Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 27 členů ZŠ a 5 členů ŠD a ŠK. Ve sboru jsou mladí i zkušenější pedagogové. Věková struktura pedagogického sboru se jeví jako velmi příhodná a vyvážená. Muži však tvoří jen 16%, a to bychom rádi posunuli. Tab 1 Obr. 5 Prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy. Škola umožňuje (resp. vyžaduje) doplnění chybějící kvalifikace. V současnosti je kvalifikovanost i aprobovanost sboru na velmi dobré úrovni

9 Obr. 6 Na škole pracuje výchovný poradce (zástupce ředitele pro výchovu) a školní psycholog (projekt VIP III), ICT koordinátor, metodik environmentální výchovy, školní logoped, metodik primární prevence, zdravotník, preventista PO, BOZP, metodik dopravní výchovy a metodik krizové připravenosti. Dále pak jsou pedagogové pověřeni metodickými povinnostmi v rámci jednotlivých předmětů. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech a mají kurz první pomoci. V rámci vzdělávání ICT většina absolvovala v minulosti kurzy ICT dovedností (Z,P) a dále systémovou přípravu v rámci projektu Evropské peníze do škol (tzv. Šablony). Zároveň se také snažíme motivovat pedagogy k získávání nebo prohlubování jazykových znalostí (angličtina). Ve škole organizujeme také školení Aj pro naše zaměstnance i pro rodiče našich žáků Charakteristika žáků Většina žáků jsou děti z blízkého okolí. Někteří k nám přicházejí i z nedaleké centrální části města. Část dětí má vývojovou poruchu učení či chování (62 dětí s diagnostikovanou poruchou, z toho 39 pod normativem, 2012)). Daří se nám tyto děti zcela integrovat a podle možností jim věnovat speciální péči (individuální plány, hodiny nápravy, zohlednění při hodnocení atd.). Obr

10 2.8. Projekty, nadace Účast na projektech byla vždy naší silnou stránkou. Škola získala během 5 let ( ) v rámci projektů, grantů, nadací cca ,- Kč. Např. v letech jsme se zapojili do dlouhodobého projektu Sokrates Comenius. Spolupracovali jsme se školami v Německu a v Polsku (Lohsa, Jeleni Gora). Dále se účastníme celé řady krátkodobých projektů, díky kterým zlepšujeme pracovní prostředí a zkvalitňujeme výuku ve škole (viz obr. 8). V období jsme získali další krásný projekt Comenius. Jednalo se o bilaterární projekt a partnerskou školou byla škola Norddjurs Friskole z dánského Grenaa. Projekt byl jazykově-hudební s názvem Music that Join us a byl velmi úspěšný! Od jsme realizovali projekt v rámci OPVK 1.4. Evropské peníze do škol (tzv. Šablony) s názvem Využijme ICT ve vzdělávání. Na tento projekt, jehož výstupem byla, kromě vybavení školy interaktivními technologiemi, kompletní elektronická učebnice naší školy, jsme dostali ,- Kč. V letech jsme podali ještě dva velké projekty, tentokrát v rámci OPVK 1.3. a OPVK 1.2. V prvním případě se jednalo o vzdělávání pedagogických a vedoucích zaměstnanců, a projekt se týkal našeho nového velmi slibného systému plateb za školní akce a práci s dětmi. Druhý pak byl zaměřen na děti s ADHD a byl provázán s mateřskými školami. Ačkoli jsme dostali velmi solidní hodnocení a doporučení obou projektů (71,5 a 72,5 bodů), projekty jsme nakonec nezískali. Radost jsme měli na druhé straně z dalšího úspěšně podaného projektu z nadace ČEZ (od r jsme byli u ČEZ úspěšní celkem již čtyřikrát v celkové výši cca ,- Kč). Naposledy jsme získali ,- Kč na vybavení moderní učebny fyziky. Projekt Socrates (Jelení Hora- Polsko, Budyšín-Německo) Projekt Euroregion LabeInterreg III.A - Grund Schulle v Pirně Mezinárodní projekt Comenius (Dánsko) Projekt Bezpečná cesta do školy 2006 Obr

11 2.9. Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli, po vzájemné dohodě s vyučujícím. (Individuální konzultace a třídní schůzky). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školní vývěsky a webových stránek. Shrnutí školního roku je k dispozici ve výroční zprávě. Na škole působí od r. 2005/2006 školská rada, která se pravidelně 2-3 krát do roka schází. Rodiče jsou také zváni do školy na odborné semináře, které se týkají jejich dětí (výchova, vzdělávání)

12 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Hlavní motto naší školy: Cesta k osobnosti předurčuje vysoce individuální práci s každým žákem. Naší snahou je pomoci dítěti ve spolupráci s rodinou otevřít ty správné dveře na cestě k moderní osobnosti. Při určování hlavních cílů jsme vycházeli z RVP ZV a z koncepce, která vzniká ve škole již několik let. Ačkoli jsme školou bez zvláštního zaměření, velmi dobré podmínky zde najdou děti s hudebním a dramatickým nadáním (volitelné a nepovinné předměty, bohatá zájmová činnost) Výchovné a vzdělávací strategie - hlavní cíle, standardy, klíčové kompetence HLAVNÍ CÍLE Obr. 9 Podporovat získávání základních dovedností, strategií a motivací k celoživotnímu učení. Podněcovat tvořivé myšlení, logické uvažování a schopnost řešit problémy. Vedení žáků k všestranné komunikaci. Rozvíjet schopnost spolupráce a dovednosti zastávat různé role při práci v týmu. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

13 STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ byly doplněny do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ministerstvem školství s účinností od pro obory: Český jazyk a literatura, Matematika a Anglický jazyk. Standardy představují nepodkročitelné minimum toho, co žák musí na konci 5. a 9.ročníku základní školy znát a umět. Vše, co standardy obsahují, je aktuálně zapracováno do našeho ŠVP tabulková část (učební osnovy). KLÍČOVÉ KOMPETENCE představují souhrn vědomostí, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého našeho žáka. Klíčové kompetence se prolínají a lze je získat jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Pouze prostřednictvím postupného osvojování klíčových kompetencí je možné naplňovat výše uvedené hlavní cíle vzdělávacího programu (Obr. 9). Vše výše uvedené je možné docílit především změnou vzdělávací strategie, která se zaměřuje na postupné získání klíčových kompetencích (obr.10). Kompetence k učení Kompetence Kompetence pracovní k řešení problémů OSOBNOST Kompetence Kompetence občanské komunikativní Kompetence sociální a personální Obr

14 Co si především představujeme v našem vzdělávacím programu pod hlavními kompetencemi? 1. Kompetence k učení a) Učitel využívá při přípravě hodin, v co největší míře, aktivního 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence občanské Tab. 2 přístupu žáků. Žáci i novou látku v maximální míře objevují sami. b) Žák se učí s porozuměním. Každou dovednost a znalost dokáže aplikovat v dalších oborech, umí si organizovat proces učení. Žák zvládne kriticky zhodnotit výsledky svého učení. c) V žákovské knížce (I. st) je prostor pro poznámky k jednotlivým dílčím hodnocením a na II. stupni si žák může zaznamenávat např. své výstupní znalostí a dovedností Knížka budoucího středoškoláka a) Učitel připravuje hodiny tak, aby žák hledal různá řešení. b) Žák pracuje ve třídních a školních samosprávných orgánech. Žák aplikuje získané dovednosti při řešení různých problémů. Žák obhajuje své postupy řešení různých problémů a tyto hodnotí. kriticky c) V průběhu školního roku se každý žák zapojí do soutěže, olympiády, sportovní akce atd. a) Učitel klade důraz na vhodnou verbální i neverbální komunikaci žáků mezi sebou i s dospělými osobami. b) Žák rozumí různým typům textů a záznamů (informační a komunikační prostředky). Žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro komunikaci se světem. c) Účast na mezinárodních projektech, využívání moderních digitálních technologií v různých předmětech. a) Učitel připravuje výuku tak, aby zde byla také práce ve skupině a žáci se měli možnost učit základním pravidlům práce ve skupině. b) Žák se aktivně podílí na společné týmové práci. c) Prezentace projektů žáků v rámci více vyučovacích hodin a různých předmětů. a) Učitel cíleně zahrnuje do své výuky základní principy respektování druhých, odmítání jakéhokoliv útlaku, základní povědomí o zákonech a společenských normách. Dále pak význam kvalitního životního prostředí a jeho ovlivňování činností člověka. b) Žák se chová zodpovědně na všech akcích školy a nejen na nich. Žák je vstřícný k žákům z odlišného sociokulturního prostředí, k cizincům a k žáků s jiným náboženským vyznáním či k žákům různě handicapovaným. c) Aktivní přístup k odstraňování záporných jevů ve škole - účast ve třídních a celoškolních samosprávných orgánech.

15 6. Kompetence pracovní a) Učitel plní významnou roli přípravy mladého člověka pro samostatné fungování v osobním životě moderní doby. Důraz klade na praktickou stránku nezbytných úkonů žáků. Učitel připravuje žáky na vše, co je může potkat při hledání a volbě své profese. b) Žák aktivně spolupracuje a spolupodílí se na skladbě a hloubce probíraných témat. c) Vhodně zvolený typ školy s ohledem na zájem a schopnost žáka. Příprava modelového projektu s podnikatelským záměrem Naše priority ve výchově a vzdělávání OSOBNOST ŽÁKA individuální péče dobrá konverzační znalost Aj vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami praktické používání digitálních technologií, běžná práce na PC tělesná zdatnost hudební a dramatická vyspělost Obr

16 Individuální péče A/ Realizační skupina individuální péče: Obr. 12 Třídní učitel Výchovný poradce (ZŘ) Vedení školy Školní metodik prevence Předmětový učitel Školní psycholog Výchovná komise (1x14 dní) Nutná aktivní spolupráce rodičů! B/ Hlavní sledované cíle individuální péče: Objevení a rozvoj vloh, nadání Motivace k učení, výsledky výchovy a Pomoc při práci znevýhodněným žákům vzdělávání Obr. 13 Prožitek velkého úspěchu

17 Dobrá konverzační znalost Aj Výuka angličtiny Výuka probíhá od ročníku Zvýšená hodinová dotace ( ročník) = 4 hod./týden Anglické dny (2x za rok) (metoda CLIL) Účast v mezinárodních projektech - Výměnné pobyty Aarhus (Dánsko) (Snaha o získávání prostředků - Comenius, INTERREG ) Obr Praktické používání digitálních technologií, běžná práce na PC Výuka práce na PC Výuka probíhá od ročníku v informatice Využívání výukových programů v dalších předmětech práce na PC (I. i II.stupeň) Zájmová činnost Školní kapela (videoklipy) Masmediální kroužek Volitelné předměty ročník (Filmová AV tech.) I. stupeň Výukové hry II. stupeň Výukové a testovací programy Projektové dny Školní klub, internetová kavárna Školní družina internetová kavárna

18 Obr Hudební a dramatická vyspělost Hudební a dramatická výchova je pro nás příležitostí upevňovat u žáků sebevědomí ve vystupování, postupně zlepšovat verbální (ale i neverbální) projev a rozšiřovat slovní zásobu. Obr. 16 Hudební a dramatická výchova Hudební výchova Nepovinné předměty Volitelné předměty Školní klub + ŠD ročník 6.-9.ročník práce na PC SHv - Hudební semináře Volitelné předměty ( roč.) Volitelné předměty Kapela - Yxes Joke ( roč.) Akademie školy ročník Sborový zpěv Kvítka ze Stráně ( roč.) Hudební nástroje bicí, kytara ( roč.) Tělesná zdatnost Tělesná výchova a sport Tělesná výchova ročník Sportovní kurzy dle zájmu Sportovní soutěže Zájmová činnost, zájmová činnost ve ŠD, ŠK Sportovní den Lyžařský výcvikový zájezd ( ročník) (během ročníku) Plavecký výcvik (3. a 4. ročník) Sportovní kroužky (kroužky jsou otevřeny pro žáky ročníku)

19 Obr. 17 Mentální, tělesné, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( 16) Do této kategorie žáků patří především: Žáci se zdravotním postižením zrakové, sluchové, vady řeči, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Ž. se zdravotním znevýhodněním Ž. se sociálním znevýhodněním Zdravotní oslabení, nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy Např. rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy Žáci se zdravotním postižením (dosud byli u nás všichni plně integrováni do běžné výuky) např. tělesně postižený žák má nárok na: Individuální vzdělávací plán (dle druhu postižení) Výuku podle běžného učebního plánu (v závislosti na možnostech ) + zařazení předmětů speciální péče v rámci disponibilní časové dotace Způsob hodnocení a klasifikaci určenou na základě individuálního plánu Obr

20 Patří sem také žáci se specifickými poruchami učení nebo chování a) Podíl dětí s diagnostikovanou poruchou učení nebo chování se pohybuje v naší škole dlouhodobě mezi cca 13-18% z celkového počtu žáků. b) Převažují děti s dyslexií, dysortografií či dysgrafií. Většinou jde o kombinaci několika poruch. c) Část z výše uvedeného podílu žáků jsou děti s prokázaným ADHD + ADD (3-6% z celkového počtu žáků) Obr. 19 Formy práce s dětmi se specifickou poruchou učení Využívání kompenzačních pomůcek (výukový software, spec.texty.),. Nápravné skupiny vedené kvalifikovaným pedagogem Úzká spolupráce TU, učitelů nápravy, spolupráce s VP a s PPP Volba nejvhodnějšího typu hodnocení Formy práce Individuální náplň práce ve vybraných předmětech Individuální plán (ve spolupráci s rodiči) Logopedická péče

21 zohlednění při vzdělávání Žáci se zdravotním znevýhodněním - dvojí učebnice, klasifikace, pomoc s přípravou na hodinu, internetová komunikace, uvolnění z některých vyučovacích hodin atd Žáci se sociálním znevýhodněním Mohou jimi být: Obr. 20 Obr. Žáci odlišných etnik či jiných menšin Děti azylantů Děti z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožené sociálně patologickými jevy Přístup školy: Pomoc při osvojování jazyka Přístup ke všem potřebným materiálům Intenzivnější komunikace s rodinou Obr Zohlednění jazykové bariéry při klasifikaci

22 Žáci mimořádně nadaní ( 17) Vycházíme z následujících předpokladů: a/ Každý žák bývá v odlišné míře nadaný pro různý druh činnosti nebo činností. b/ Pro další školní a později pracovní a životní budoucnost je nezbytné tyto vlohy objevit a následně rozvíjet. c/ V naší populaci se vyskytuje také malé procento v určitých oblastech zvlášť nadaných dětí. Pro tyto děti má škola připraven zvláštní program Talent (dále str.23). d/ Žáci nadaní v jedné nebo v úzkém okruhu oblastí mohou být v jiných oblastech průměrní nebo dokonce podprůměrní. Obr. 22 Odhalení nadání Zapojení nadaného dítěte do procesu vzdělávání * Koordinace s mimoškolní činností Nadaný žák postup školy Pomoc a tolerance v oblastech, kde nadané dítě zaostává Individuální plán práce (vyjádření školského poradenského zař.) Sledování výsledků Nadané dítě se stává pomocníkem učitele ve výuce. V rámci zvláštního programu se stává asistentem učitele při

23 výuce v nižších ročnících. Program Talent Tento program je určen pro rozvíjení základního vzdělávání zvlášť nadaných žáků. Nejdůležitější částí programu je identifikace (objevení) výjimečného nadání dítěte a specifikace nadání. Pro realizaci programu je nezbytná správná diagnostika výjimečného nadání (rozlišujeme talentovaného žáka a mimořádně talentovaného žáka) v určité oblasti vzdělávání. Diagnostika výjimečného nadání: Obr. 23 Vyjádření školního psychologa (popř. PPP) Komunikace s MŠ Průběžné projevy Názor rodičů talentu - TU Výsledky v mimoškolních Výsledky ve školních soutěžích soutěžích a zájmových činnostech Podpora, kterou získají mimořádně nadaní žáci od školy: Realizace programu Obr. 24 1/ Individuální plán 2/ Rozvoj nadání 3/ Uplatnění

24 1. Individuální plán - plán vzdělávání, který je připraven přesně pro daného žáka. Může obsahovat rozvrhové změny, systém ověřování znalostí, netradiční formy výuky, náročnější učební plán atd. 2. Rozvoj nadání - škola zajistí výjimečně nadanému dítěti v souvislosti s individuálním plánem a dle jeho zájmu konzultace s pedagogem, který pracuje v oboru, který koresponduje s žákovým nadáním. - žák má možnost docházet na výuku konkrétního předmětu do vyšších ročníků. 3. Uplatnění, příklad - žák se stává asistentem pedagoga (pomáhá při výuce v rámci svého výjimečného nadání) ve třídě nebo v nižších ročnících. - žák se stává příkladem, motivačním prvkem pro ostatní (nástěnka úspěšných žáků, školní rozhlas, školní film, školní periodika, výstavy malířů, koncerty hudebníků, sbírky básníků ) (Tento prvek realizujeme i u ostatních dětí). - více prostoru v přípravě projektových dnů Program STUDENT Obr. 25 Naprostá většina žáků zvažuje v posledních letech po ukončení naší základní školy studium na střední škole gymnaziálního nebo ekonomického typu. Žáci však mají pochopitelně různý přístup ke vzdělávání. Dlouho jsme hledali způsob, jak zapojit samotné žáky do vzdělávacího procesu. Chybělo vlastní hodnocení (autoevaluace). Nakonec se nám podařilo uvést do praxe autoevaluační formu, kterou jsme označili názvem Student. Žák si musí uvědomit: 1. Chci dále pokračovat na střední škole? 2. Jako budoucí student nemohu vystačit se základním učivem. 3. Musím využít všechny nabízené možnosti práce na naší škole. 4. Nemohu být stále pasivní

25 5. Pokud sám nechci na sobě pracovat, škola nic nezmůže. Program zahajují všichni žáci od 6. ročníku. V této době ještě většinou nemají vytvořenou představu o dalším studiu, ale tento program jim postupně pomůže v orientaci získaných znalostí a dovedností. Žáci by měli zodpovědně plnit vše podle instrukcí, které najdou v Knížce budoucího středoškoláka, která je nedílnou součástí tohoto programu a slouží především k vlastní evaluační činnosti žáků. Knížka obsahuje hlavní oblasti výstupních znalostí a dovedností, kterých by žák měl postupně až do devátého ročníku dosáhnout v jednotlivých předmětech (viz příklad níže). Žáci si po absolvování určitého tématu či dovednosti mohou k tomuto tématu udělat poznámku nejen o probrání, ale také o zvládnutí nebo naopak. To proto, aby se k tomuto mohli ještě v dalším období vrátit. Velkou výhodou je fakt, že se před žákem otevírá daný obor i z pohledu konkrétních témat, která se na základní škole realizují (např. v matematice - Pravoúhlý trojúhelník, kde si žák poznamená + a naopak u procent si třeba napíše zatím -). Knížka žákům pochopitelně zůstává a vzhledem k obsahu poskytuje další stupeň informace pro žáky i rodiče. Známky jsou zadávány ve všech ročnících do E-ŽK, popřípadě dostává i žák II.stupně svou ŽK na zaznamenávání průběžné klasifikace, kterou mají děti jen na prvním stupni (i tento moment je možné chápat jako motivační!). Obrovskou výhodou je, že žáci po celou dobu na 2. stupni pracují na opakování a zvyšování úrovně svých výstupů, a mohou si vše podle Knížky budoucího středoškoláka lépe koordinovat a také kontrolovat (viz ukázka níže). Informatika Ze školního vzdělávacího programu Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, p.o. CESTA K OSOBNOSTI pč předmět, téma zvládnuto p.č předmět, téma 1. Chápu význam PC v současném světě Bez problémů používám elektronickou poštu. Orientuji se v učebně PC, Vytvářím obaly a 2. dodržuji pravidla BOZP. polepky na CD, DVD 3. Popíši jednotlivé hardwarové součásti PC Umím pořídit, upravit a exportovat videozáznam. KNÍŽKA BUDOUCÍHO STŘEDOŠKOLÁKA 4. Dobře se orientuji na klávesnici K nastavení PC používám ovládací panely. Jméno studenta: Zvládám psát správným prstokladem Instaluji jednoduché a hlavně legální software. Gymnázium EOA SPŠ Libverda SPŠSaD SZŠ SŠ řemesel a služeb Ruská 6. Používám vybraný textový editor (WORD) 25. Orientuji se v různých formátech (MP3, Avi Dovedu pořídit,stáhnout a uložit fotografii (FOTO1) 26. Pracuji s audio záznamy (např.grebuji, upravuji ) Období : / Ovládám úpravu fotekvelikost,kvalita (FOTO2) 27. Chápu princip a také tvořím jednoduché www Dovedu vytvořit koláž Dokáži částečně použít

26 3.3. Výchovné a vzdělávací strategie Ve vzdělávacím obsahu školního vzdělávacího programu učivo chápeme jako prostředek k osvojení žádaných kompetencí (Tab. 2). Žák, který je postaven před problém, úkol či nečekanou situaci, řeší tento podnět (na své úrovni) aktivním využíváním již získaných kompetencí Paprsčitý model výuky Cesta k osobnosti Anglický jazyk Hudební a dramatická výchova Volitelné předměty učivo Matematika Dějepis podnět, problém, téma Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis CÍL = Kompetence znalost Dopravní výchova Český jazyk Tělesná výchova Zájmová činnost učivo Člověk a příroda Práce na PC Obr

27 Výuka motivací, vše v praxi Naší prvořadou snahou je předkládat žákům informace a učivo v co nejširší míře, v přímých souvislostech s praktickým životem. Žák musí vědět, proč se novou látku učí a kdy se mu znalosti a dovednosti mohou v běžném životě hodit. Učivo je koncipováno tak, aby ryze teoretických kapitol bylo co nejméně. Přípravy na vyučování budou obsahovat velmi silnou motivační část, které věnujeme, podle reakce žáků, až 20% vyučovacího času k danému tématu! Žák ví, proč se dané téma učí! Obr. 27 Žáka lze motivovat vhodným způsobem ke všemu! Motivace musí být zajímavá Motivace musí být aktuální Motivace musí být pochopitelná Motivace musí být žákům blízká Motivace může být pro žáky vzrušující Motivace musí vyjadřovat využitelnost v běžném životě

28 Praktická výuka - žák je vtažen do problematiky (Co vše využíváme při seznamování žáků se zvoleným tématem) Problémová výuka Projektová výuka Výukové programy využití internetu TEMATICKÝ CELEK Práce v týmu Jak je to u nás doma a v našem okolí? Exkurze Přednáška odborníka Obr

29 Školní časopis, školní rozhlas a školní parlament Všude tam, kde se žák aktivně zapojuje do dění své školy, dochází, vedle posilování kladných vztahů pedagogů a dětí, také k utváření pracovních návyků a k praktickému využívání získaných znalostí a dovedností. Ve škole se již několik let pravidelně vydává školní časopis Letňák. Ve školní redakci pracuje skupina redaktorů - dětí z různých ročníků a každý měsíc nás seznamují se životem v naší škole. Školní rozhlas Letňák vede druhá skupinka dětských moderátorů, která pravidelně jedenkrát týdně před vyučováním informuje a baví své spolužáky. Školní parlament je již tradičním nástrojem komunikace, návrhů i rozhodování jak žáků tak také pedagogů a schází se jedenkrát za měsíc. Členy parlamentu jsou vždy dva zástupci (chlapec a dívka) z každé třídy ( ročník)

30 Prožitek velkého úspěchu Pro další motivaci k učení a celoživotnímu učení je důležitým momentem prožitek velkého úspěchu, který završuje dílčí snažení žáka. Žák, který prožije tento pozitivní moment, velmi často pokračuje v práci s cílem zopakovat podobný hezký pocit. Jedná se vlastně o základní stavební kámen motivace k další školní a později i profesní práci. Tento výstup pravidelně sleduje také ředitel školy. Obr. 29 Třídní učitel sleduje snahu o dosažení úspěchu u každého Třídní učitel cíleně spolupracuje s rodiči žáka* Osobní úspěch žáka Třídní učitel spolupracuje s VP a ostatními pedagogynasměruje žáka k úspěchu Třídní učitel sleduje mimoškolní aktivity a úspěchy žáků (vede si záznamy)* Napomoci každému žáku zažít pocit vlastního úspěchu Využití úspěchu žáka k motivaci ostatních (žák pomáhá s výukou..) Žákovské portfolio = shromažďování materiálů, prací.. žáka tak, aby dokumentovaly stav vědomostí a dovedností žáka (I.stupeň). Materiály jsou sem zařazovány se souhlasem žáka! Nejsou sem zařazovány

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI Adresa školy: Na Stráni 879/2, Děčín VI, 405 02 Ředitel školy: Zástupce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI Adresa školy: Na Stráni 879/2, Děčín VI, 405 02 Ředitel školy: Zástupce

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI Adresa školy: Na Stráni 879/2, Děčín VI, 405 02 Ředitel školy: Zástupce

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více