ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS"

Transkript

1 ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS Ing. Vladimír Šnejd, Ing. Milan Švec, EGÚ ČB, a. s. Principy socketových spojů GPRS Technické řešení Zkušenosti a realizace Hodnocení spolehlivosti provozu 1. ÚVOD Je to něco málo přes deset let, co se u nás objevil první operátor mobilní sítě NMT. Od té doby se počet operátorů rozrostl na tři a počet uživatelů denně narůstá geometrickou řadou. Operátoři se snaží nalákat uživatele nejenom vymýšlením nových tarifů ale především nabídkou nových služeb na zlepšujících se technologií mobilní sítě. K druhé variantě patří i zavedení služby 2,5 generace pro přenos dat pomocí přepínání packetů (GPRS). 2. POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ PŘENOSU DAT NA GSM Digitální mobilní sítě (v Evropě GSM) byly na trh uvedeny primárně pro přenos hlasu. Proto z hlediska uživatele pracují na principu přepínání okruhů s kapacitou pro přenos komprimovaného hlasu (13 kb/s). Pokud chceme mobilní síť využívat pro přenos dat v módu přepínaných okruhů (technologie CSD), pak operátor pro nás blokuje celou šíři kanálu jako při přenosu zkomprimovaného hlasu (celý timeslot) a to i v době, kdy posíláme dat málo a nebo neposíláme data žádná. Proto je tato služba operátorem zpoplatněna za čas po který máme kanál otevřený a ne za množství dat, které za tento čas skutečně přeneseme. Technologie HSCSD je pak pouze znásobením technologie na více komunikačních kanálů (timeslotů). Pokud to nyní shrneme, pro častý přenos malého množství dat (např. telemetrie) je technologie (HS)CSD nevhodná, neboť i když nám sice poskytuje zaručenou přenosovou kapacitu 9,6 kb/s (na 900MHz síti) na jeden kanál, my tuto kapacitu nevyužíváme, leč operátorovi platíme. Komunikační kanály, které síť GSM v té dané chvíli nevyužívá, nabídli operátoři na přenos dat s nezaručenou přenosovou kapacitou technologií přepínání paketů GPRS (General Packet Radio Service). Operátor tak nabízí zákazníkům dělit se při přenosu dat o v tom okamžiku nevyužitou kapacitu sítě, a proto GPRS nabízí přenos dat za nízké ceny. Síť nám nemusí v jedné relaci přidělit žádný prostor, nebo naopak nám může přidělit prostor i přes několik timeslotů. To se rozhoduje dynamicky podle volných kapacit sítě a počet požadavků na GPRS přenos dat. Pokud ale u vámi používané buňky přibývá zájemců o hovorové služby, dynamicky ubývá kapacity na přenos dat službou GPRS. Dalším faktorem, který ovlivní kolik dat službou GPRS přenesete je přidělená kvalita přenosu (QoS). QoS se dělí do tříd (čím nižší číslo třídy, tím je kvalita lepší) a je definována pro čtyři okruhy : priorita, spolehlivost, zpoždění a propustnost. Pakety uživatele s vyšší prioritou, mají přednost před pakety uživatele s nižší prioritou atd. Přenosová kapacita je dána v první řadě volnou kapacitou v GSM síti. Kolik dat můžete přenést ale ovlivní i vybraný modem. Parametr modemu GPRS 3+1 znamená, kolik timeslotů najednou můžete modemem spojit. V tomto případě tři směrem do sítě GPRS a jeden ze sítě GPRS. Teoretické maximum je 8+8. Každý timeslot má pak kapacitu podle použitého kódování (CS1=9,1, CS2=13,4, CS3=15,6 a CS4=21,4 kb/s). Na většině základových stanicích je nyní instalováno kódování CS2 a probíhá implementace kódování CS3 a 4. Vyšší rychlosti jsou však dostupné jen v místě dobrého signálu. 1

2 Přenos dat pomocí služby GPRS je tedy negarantovaný způsob přenosu dat s poměrně širokým prostorem pro operátora, jak nastavit a garantovat podmínky na konkrétní aplikace. Někteří operátoři již dnes vyhradili minimálně jeden timeslot pro službu GPRS, dávají přednost paketům telemetrie před pakety internetu atd. Jedná se tedy o službu, která poměrně levně umožňují časté přenosy středních množství dat (tj. např. telemetrie) s okamžitým doručením, čímž je umožněné i ovládání. Další možností přenosu dat po GSM síti je posílání dat technologií SMS. Zde můžeme posílat data do 190 B (dle operátora) s nezaručenou dobou doručení. Tato technologie se dá použít pro sběr malých množství dat, ale vzhledem dobám odezvy není vhodná pro povelování vzdálených zařízení. 3. PRINCIP PŘENOSU POMOCÍ TECHNOLOGIE GPRS Přenos dat v telemetrii je principiálně z(do) mnoha měřicích(řídicích) terminálů, do(z) jednoho komunikačního serveru s napojením do technologické sítě pro další zpracování (vizualizace, řízení, úložiště dat, prezentace na webu, atd.). GPRS technologie nám v této struktuře spojuje terminál s komunikačním serverem. Jsou dva základní modely spojení terminálů ze serverem. První, nyní podporovaný všemi našimi operátory, napojuje GPRS síť s terminály na internetovou/intranetovou síť, na kterou je pak připojen komunikační server. Druhý model počítá s vynecháním napojení na internetovou/intranetovou síť a komunikační server je připojen stejně jako terminály přímo do GPRS sítě. Zařízení u operátora jsou vždy nastavena tak, že vaše terminály spolu s komunikačním serverem jsou ve své TCP/IP síti. Podíváme se nyní na první, častější, případ. Schéma sítě s GPRS technologií vidíme na obrázku 1. 2

3 Aby bylo možné zahájit komunikaci pomocí IP protokolu mezi terminálem a komunikačním serverem musí terminál vyslat požadavek přes BTS do centra operátora na GSN (GPRS Support Node). Ten pomocí přiděleného přístupového bodu APN (Access Point Name) ověří právo na GPRS službu, příslušnost k patřičné skupině a IP tunelu. Následně je provedeno ověření terminálu na Radius serveru, přidělení statické nebo dynamické a privátní nebo veřejné IP adresy. Nyní je terminál připojen do privátní(veřejné) IP sítě uživatele, je otevřen komunikační kanál na bázi IP protokolu a umožněná komunikace mezi terminálem a serverem přes GPRS a internetovou/intranetovou síť. Terminál se pak může nacházet ve dvou stavech. Stav Standby, kdy je terminál zaregistrován v GPRS síti, má přidělenou IP adresu ale nepřímá ani neodesílá žádná data. Ve chvíli, kdy je potřeba přenést data, přechází terminál automaticky do stavu Ready, kdy navíc alokuje timesloty a sdílí poskytovanou přenosovou kapacitu v GPRS síti. 4. ZABEZPEČENÍ GPRS Zabezpečení cesty přenosu mezi terminálem a serverem rozdělíme na dvě části, GSM síť a internetovou/intranetovou síť. Již vstup do GSM sítě je zabezpečen autentizací uživatelů pomocí algoritmu A3. Šifrování dat přenášených pomocí GPRS služby je pomocí algoritmu A5 s tajným klíčem generovaným algoritmem A8). Přenos dat v IP tunelu je pak zabezpečen. 5. KOMUNIKACE GPRS PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PRVKŮ V DISTRIBUČNÍCH SÍTÍCH VN Při dálkovém ovládání distribučních sítí VN vyžadujeme mezi jednotlivými ovládacími prvky a dispečinkem on-line komunikaci, která je vcelku nenáročná na objem dat, ale vzdálenosti mezi jednotlivými DOÚ, DOR, spínacími stanicemi a dispečinkem jsou velké. Mobilní operátoři mají dnes již tak široké pokrytí signálem, že mohou pomocí směrových antén obsloužit jakýkoli prvek v distribuční síti VN. Příchodem služby GPRS (případně následujících obdobných služeb) se dostávají v telemetrických aplikacích na tak zajímavou cenu, že se bude ve stávajících technologiích jen těžce hledat výhodnější řešení. Pro využití služby GPRS jednoznačně mluví také technické řešení sítě, ať se jedná o zabezpečení přenášených dat, hardwarové zabezpečení základnových stanic nebo o zabezpečení centra operátora proti výpadku. Prvotní nevýhoda, nutnost podporovat IP protokol (v energetice máme mnoho zařízení s komunikací po sériové lince a firemním protokolem) se dnes snadno vyřeší vhodnou hardwarovou komponentou. Zavedení nové technologie GPRS nemusí být tedy nijak zdlouhavé ani finančně náročné. Stačí u stávajících zařízení (v horším případě) předřadit hardwarovou komponentu, nebo (v lepším případě) softwarově upravit vstupní modul terminálu a komunikačního serveru, přidat GSM modemy a máme přechod na komunikaci po GPRS síti. Komunikace pomocí GPRS sítě přináší následující výhody: - cena je výhodná (nulové pořizovací investice do přenosové sítě a žádný servis, neboť to vše zabezpečuje operátor) - možnost tarifikace ceny dle množství přenášených dat - datové kanály o relativně vysoké propustnosti, dostupné okamžitě - nedochází k přerušení z důvodů vstupu hlasové komunikace - doba odezvy od terminálu není závislá na množství terminálů v síti - možnost on-line ovládání a monitorování terminálů - použití standardních protokolů na bázi TCP/IP (DNP3, , , OPC) - zabezpečení rozvoje mobilních sítí operátory 3

4 6. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ GPRS FIRMOU EGÚ ČB, a.s. Naše firma včas rozpoznala výhody služby GPRS pro dálkové ovládání v energetice a proto dnes máme vyvinuto a otestováno řešení dálkového ovládání po GPRS síti. Na obrázku 2 vidíme blokové schéma tohoto dálkového ovládání. Celý systém je navržen modulárně a proto obecně přechod na jiný způsob komunikace znamená jen výměnu modulů (hardwarových i softwarových) zodpovědných za komunikaci a všechny ostatní části zůstávají nezměněny. To s sebou samozřejmě nese nejen úsporu nákladů za fyzickou výměnu, ale i úsporu za testy nového systému. Stačí ověřit pouze vyměněné části, tj. komunikační cestu a celá aplikace je otestována. Pokud tedy chceme přejít z komunikace po analogové fónické síti (dnes nejpoužívanější přenos v energetikách) na síť GSM se službou GPRS, musíme nejdříve na obou stranách spojení odebrat rádia, na straně terminálu jej vyměníme za patřičný modem spolu s částí softwaru zodpovědnou za komunikaci. Na straně komunikačního serveru pak přidáme síťovou kartu s napojením na síť operátora a změníme softwarovou knihovnu zodpovědnou za komunikaci s rádiem, modulem pro socketovou komunikaci po TCP/IP síti. Po spuštění se terminál přihlásí standardním způsobem do GPRS sítě, otevře TCP socket a nahlásí se komunikačnímu serveru. Nyní je terminál připraven přijmout povel od komunikačního serveru, nebo odeslat změnu sledovaných veličin. 7. VÝSLEDKY Z PROVOZU DOÚ Náš zkušební provoz komunikace po GPRS síti probíhal na síti firmy Český Mobil a.s. První dálkově ovládané úsečníky, dodané zákazníkovi s technologií GPRS, pracují v síti firmy Eurotel. Dlouhodobé zkoušky na síti OSKAR dopadly příznivě. Za čtyři měsíce provozu došlo ke třem rozpadům spojení ze strany operátora. Toto spojení se podařilo automaticky znovu navázat vždy do dvou minut. Nedošlo ani k jediné ztrátě manipulace, přičemž povel k manipulaci byl vydáván opakovaně po 6 minutách. Opakování vysílání z jakékoli příčiny je pod 5% hranicí. 4

5 Nastavení parametrů spojení : - max. doba detekce výpadku spojení na straně kom. serveru... 5 min - max. doba detekce výpadku spojení na straně terminálu... 4 min - max. doba přenosu povelu...10 sec - max. doba obdržení odpovědi...40 sec Naměřená data : - přenesená data pro jednu manipulaci...0,5 kb - přenesená servisní data za 24 hod kb - průměrná doba jedné tříkolové manipulace...24 sec - orientační cena měsíčního provozu (0,0025 Kč/kB)...70,- Kč/bod 8. ZÁVĚR Technologie GPRS je svou funkčností, spolehlivostí i zabezpečením vhodná pro dálkové ovládání rozvodných sítí. Zákazník si může v České Republice vybírat z nabídky tří operátorů a vyjednat si pro něj nejvhodnější a nejvýhodnější podmínky. Cenově se technologie GPRS hodí právě pro aplikace s velikým územním rozsahem, nízkou hustotou terminálů na tomto území a potřebou přenášet malé až střední množství dat. Tím že dokáže sdílet komunikační kanály (timesloty) a využít tak jinak nevyužívanou kapacitu sítě, můžou operátoři nabídnout ceny pro zákazníka velice zajímavé. Operátoři dál budou zlepšovat technologie mobilních sítí, ceny za kb přenesených dat se bude spíše zmenšovat a kvalita služeb poroste. To vše naznačuje, že GPRS sítě a jejich nástupci rychle proniknou do dálkového ovládání spínacích stanic a úsečníků. 5

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS

CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : +420 465 521 020 Fax: +420 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz Obsah Obsah 1. Bezpečnostní

Více

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Methods and processes of wireless communication between sensors and central units Petr Dlabač Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně,

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Univerzální OPC server. Control Web jako výkonný podnikový WWW server. Systému Control Web se otevřel svět sběrnice EIB. Novinky, zlepšení, rozšíření

Univerzální OPC server. Control Web jako výkonný podnikový WWW server. Systému Control Web se otevřel svět sběrnice EIB. Novinky, zlepšení, rozšíření průmyslová počítačová technika... jednotky vstupů a výstupů software pro řízení průmyslových procesů... MES... SQL USB... EIB... TCP/IP... HTTP... DHTML Dlouho připravovaný systém Control Web 5 je již

Více

Využití lokalizace mobilních zařízení v řídicích systémech

Využití lokalizace mobilních zařízení v řídicích systémech Využití lokalizace mobilních zařízení v řídicích systémech 1. Lokalizace mobilních zařízení Lokalizace uživatele mobilního zařízení je schopnost určení jeho polohy v dané části prostoru. Tato informace

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

WiFi sítě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií. Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10.

WiFi sítě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií. Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií WiFi sítě Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10.2007 Autor práce: Petr Pechek Obsah 1. Informace o technologii...1

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 Obsah 1 Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 1.1 Komunikace energetických systémů... 2 1.2 Průmyslová síť v oblasti energetických systémů... 2 1.3 Kvalitativní parametry komunikačních

Více

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Diplomová práce Autor: Tomáš Petržílka Informační technologie a management

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NOVÁ VERZE OBLÍBENÉHO OS PRO SÍŤOVÉ PRVKY NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT DVA SVOBODNÍ VOIP PŘES JABBER A SIP DARČEK PRE ZAMESTNANCOV VYUŽITÍ IPADU VE FIRMĚ VOIP V PRAXI

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Historie počítačových sítí

Historie počítačových sítí Historie počítačových sítí Co je to síť Důvody vzájemného sdílení zařízení Co je to rozhraní (interface) a protokol Historicky standardní rozhraní PC Vznik specializovaného síťového rozhraní NIC Vznik

Více

...the broadest narrowband money can buy. O nás MORSE. Profil společnosti

...the broadest narrowband money can buy. O nás MORSE. Profil společnosti Reference Služby Software Hardware Radiomodemy Aplikace MORSE O nás Profil společnosti O nás O nás O n á s Rok 1989 není jen rokem sametové revoluce a pádu komunismu v tehdejším Československu, ale i

Více

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz 2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána Uživatelský manuál Verze 1.06 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Návrh a implementace metropolitní sítě s připojením na internet

Návrh a implementace metropolitní sítě s připojením na internet Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Zdeněk Šubr Návrh a implementace metropolitní sítě s připojením na internet Bakalářská práce

Více

Jak zapojíme síť - díl první: Něco málo z teorie

Jak zapojíme síť - díl první: Něco málo z teorie Jak zapojíme síť - díl první: Něco málo z teorie (Martin Kuchař, 31.8.2005, zpráva) Tento dokument bol prevzatý zo servera http://www.svethardware.cz http://www.svethardware.cz/art_doc-66c86e2cbb1d3897c12570620044406b.html

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář Inovace LAN ve firmě MS technik Mojmír Sedlář Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce řeší problematiku zavedení doménového serveru 2003 ve firmě MS technik s.r.o. a s tím

Více

Otevíráte nové možnosti komunikace

Otevíráte nové možnosti komunikace Otevíráte nové možnosti komunikace Matts Johansen marketingový ředitel pro firemní zákazníky Business Segment Milí kolegové, naším společným úkolem je pomáhat zákazníkům v jejich podnikání, přinášet jim

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více