NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici"

Transkript

1 MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém prosincovém zasedání odsouhlasilo rozpočet města na rok města jsou pro rok 2010 vyčísleny na tisíc korun a výdaje na tisíc korun. Rozpočet je tak koncipován jako schodkový, kde rozdíl ve výši tisíc korun mezi příjmy a výdaji pokryje město svými finančními prostředky z minulých let, především zapojením finančních prostředků z trvalého investičního fondu. Do jaké míry by mělo město do rozpočtu zapojit svůj investiční fond, z něhož by se měly financovat investice nad 10 milionů korun, se stalo předmětem polemiky již ve chvíli, kdy zastupitelé schvalovali úpravu pravidel investičního fondu předloženou na základě doporučení dokončení na str. 2 Zápis do 1. tříd Zápis dětí do prvních tříd základních škol zřizovaných městem Česká Lípa se koná 5. února od 14 do 18 hodin. Kryštof Kučera s mírami 3,6 kg a 51 cm je prvním letošním miminkem narozeným v českolipské porodnici. Ačkoliv se narodil až 2. ledna v podvečer, náleží mu hned dvě prvenství. Pro rok 2010 je jak prvním miminkem České Lípy, tak celého Českolipska. Šťastným rodičům (na snímku) proto k prvorozenému synovi pogratulovali také představitelé České Lípy, starostka Hana Moudrá a místostarostové Jan Stejskal a Tomáš Vlček a předali jim i praktický dárek od města. Dětské oblečení a poukázku v hodnotě 3 tisíc korun na nákup dalšího dětského zboží. Z bloku starostky Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelů města Česká Lípa ještě jednou popřála hodně štěstí do roku Ať se Vám daří v osobním i pracovním životě. I když prognózy odborníků zatím nejsou příliš optimistické, snad už letošní rok přinese tolik očekávané oživení české ekonomiky, jejíž stav se více či méně odráží jak v hospodaření města, tak domácností. V první řadě jde o to, aby se i na Českolipsku snížila vysoká míra nezaměstnanosti, anebo se přinejmenším dál nezvyšovala. I město se proto opět připravuje, že na veřejně prospěšné práce zaměstná několik uchazečů o zaměstnání evidovaných českolipským úřadem práce. Snad Vám vstup do dalšího letopočtu zpříjemní několik zajímavých novinek, které pro Vás na začátek letošního roku připravilo město. Pro milovníky zimní turistiky a lyžování to jsou bezesporu tzv. Českolipské zimobusy, neboli turistické autobusy, které Vás o víkendech i se sportovní výbavou přepraví z České Lípy do nedalekých hor. Zimobusy už jezdí, a proto si jejich nabídku můžete důkladně prostudovat i v tomto vydání Městských novin. Milovníci stříbrného plátna a nevšedních kulturních zážitků nepochybně ocení digitalizaci kina v KD Crystal. S přispěním fondu na podporu české kinematografie ji město zrealizovalo v prvním lednovém týdnu a do našeho kina přinesla i trojrozměrnou projekci, o níž se ve světě filmu teď hodně mluví a filmoví tvůrci ji označují za další technologický směr, jakým se chtějí ubírat. Kromě obrazu ve 3D se návštěvníci mohou těšit také na další projekční lahůdky umožněné novým digitálním vybavením. Poslední novoroční novinkou, kterou bych chtěla opět připomenout, je přijatá vyhláška města, kterou se pro rok 2010 ruší platba poplatku za odpady. Vyhlášku odsouhlasilo zastupitelstvo jako satisfakci za navýšení daně z nemovitosti. Z jejího vyššího příjmu budeme proto financovat likvidaci odpadu a veškeré služby, které jsou s tím spojeny. Znovu proto připomínám, že ačkoliv obyvatelé s trvalým pobytem v ČL nebudou letošní poplatek hradit, veškeré služby jsou pro ně zachovány za stejných podmínek jako vloni, včetně sběrového dvora. Město pak bude pokračovat ve vymáhání poplatku od dlužníků, kteří ho v minulosti neuhradili. Snad i očekávaná sněhová nadílka bude k městské kase vstřícná a děkuji všem, kteří s jejím úklidem městu dál pomáhají. Klidný zbytek ledna vám přeje Hana Moudrá

2 č. 1 z radnice leden 2010 Rozpočet města 2010 pokračování ze str. 1 finančního výboru zastupitelem Karlem Bubeníkem, který výboru předsedá. Z této úpravy vyplývá, že výdajem investičního fondu se pro rok 2010 stane i rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní ve výši 7 mil. korun a splátky jistin z úvěrů na bytové domy Lada ve výši tisíc korun a na Sportareál ve výši tisíc korun. Během diskuse k rozpočtu pak někteří zastupitelé vyjádřili své pochybnosti, zda by město mělo navržený rozpočet přijmout Například Miroslav Hudec se přikláněl k variantě rozpočtového provizoria, která by však podle vyjádření starostky Hany Moudré připravila město o možnost požádat o některé dotace. Klubu KSČM, jehož stanovisko tlumočil Oldřich Panc, se zase nelíbily rozpočtované náklady na odpady, kvůli nimž klub odmítl rozpočet podpořit. Své připomínky k rozpočtu vyjádřil také Petr Skokan, který ho odmítl podpořit, protože je schodkový. Většina zastupitelů (15 pro) se ale nakonec přiklonila k názoru Karla Tejnory, že pro město je důležité rozpočet odsouhlasit. Podle Tejnory je výpadek daňových příjmů kolem Rada města Česká Lípa odsouhlasila nové Zásady vydávání parkovacích karet k Nařízení č. 3/2005 platné od Dne 27. dubna 2005 Rada města Česká Lípa schválila Nařízení č. 3/2005 a Zásady týkající se vydávání a užívání parkovacích karet. Na základě těchto zásad z roku 2005 byly parko-vací karty žadatelům vydávány v průběhu celého kalendářního roku oddělením správy obecního majetku, což značně komplikovalo provoz oddělení, kde není vyčleněn pracov-ník pouze na tuto činnost a jeho další práce v terénu je významně limitována. Z provozních důvodů se proto město rozhodlo 25% realitou a pokud by se u výdajů přistoupilo k drastickým omezením, mohlo by to být v samotném důsledku mnohem horší, než když do svých plánovaných výdajů město zapojí část nahospodařených příjmů. Určitě se dá rozpočet ve výdajích ještě vylepšit o zhruba 10%, ale kvůli tomu nemusíme jít nyní do rozpočtového provizoria. Ani starostka Hana Moudrá se nedomnívá, že by odsouhlasený rozpočet představoval pro hospodaření města, které i pro rok 2010 musí počítat s nižšími daňovými příjmy, nějaké riziko. V první řadě musím zdůraznit, že prostředky z našeho investičního fondu budou použity výhradně na zafinancování investic. Navíc tu jsou stále volné prostředky ve výši 96 milionů a v průběhu roku k nim přibude dalších zhruba 40 milionů, které město získá po proplacení dotací za stavby spolufinancované z dotačních programů (zateplení ZUŠ, pořízení hasičských vozů, zateplení DPS). Naštěstí nejsme v situaci, kdy bychom neměli na nutné výdaje a museli si na zajištění služeb půjčovat. Neznamená to však, že nemusíme šetřit. Musíme a budeme se o to snažit. Nové zásady pro vydání parkovacích karet vydávání parko-vacích karet upravit v nových zásadách, kde jsou specifikována jednoznačná pravidla, jakým způsobem a v jakém časovém intervalu se parkovací karty vydávají. Jednou z největších novinek tak je, že žádosti o vydání nových parkovacích karet a o prodloužení platnosti stávajících parkovacích karet musí být městu doručeny do podatelny Městského úřadu Česká Lípa nejpozději 15 dní před 1. lednem, 1. dubnem, 1. červencem nebo 1. říjnem. V takovém případě bude karta vydána s platností od počátku následujícího čtvrtletí (Zásady budou zveřejněny v příštím vydání MN.) (red) Centrum opuscard na novém místě Městské centrum opuscard, které je jedním ze dvou míst v České Lípě, kde si lze zajistit kartu opuscard, se ze Žižkovy ulice přestěhovalo do nových prostor v Tržní ulici, č.p Svoz vánočních stromků Upozorňujeme občany, že druhý a poslední svoz vánočních stromků se uskuteční 22. ledna. Stromky odkládejte ke stanovištím nádob na KO, nebo nádob na tříděný odpad. Připomínáme občanům, že byla zrušena Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v České Lípě. Proto je od tato služba pro občany zajišťována bezplatně. Vyhláška ukládala povinnost platby poplatků fyzickým osobám s trvalým pobytem v České Lípě a fyzickým osobám, majícím ve vlastnictví stavbu v katastru města, určenou k rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba. Upozorňujeme, že bezplatný svoz komunálního odpadu se netýká podnikatelů a živnostníků. Jim, jako původcům odpadu ukládá povinnost ve vztahu k nakládání s odpady zákon o odpadech a likvidaci jsou povinni zajistit na své náklady. MB Změny v poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla V souvislosti s přijetím úsporných opatření byla schválena změna vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a od 1. ledna 2010 dochází ke změně výše příspěvku na provoz motorového vozidla. Nově tak výše příspěvku na provoz motorového vozidla v roce 2010 bude: ,- Kč pro občany, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně (3.360,- Kč u jednostopých vozidel) ,- Kč pro občany, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně (1.150,- u jednostopých vozidel). Snížení se netýká rodičů nezaopatřených dětí s onkologickým onemocněním, kde příspěvek zůstává i nadále ve výši 9.900,- Kč, rovněž tak hranice ujetých kilometrů a příspěvek se zvyšuje až po ujetí km Současně se snižuje pro rok 2010 hranice ujetých kilometrů, při jejímž překročení se částka příspěvku zvyšuje, na 7000 km. Tato opatření, jejichž cílem je snížení výdajů státního rozpočtu, platí pouze pro rok odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ ČL Sníh zasypal o druhém lednovém víkendu i Českou Lípu. Foto: Eva Markgrafová Příští vydání MN je 29. ledna Uzávěrka tohoto čísla je

3 investice leden 2010 č. 1 Investice v letošním rozpočtu Jednou z nejvýznamnějších položek v letošním rozpočtu jsou jako obvykle investice, které jsou zařazeny do výdajů odboru rozvoje, majetku a investic, případně do trvalého investičního fondu, z něhož budou rovněž financovány některé stavby. Z odsouhlaseného rozpočtu tak vyplývá, že by se v letošním roce měla například opravovat střecha na budově kulturního domu Crystal. Počítá se rovněž s opravou vstupu na ZŠ Sever a s výměnou oken na jednom z pavilonů ZŠ Špičák. Měl by také pokračovat program regenerace sídlišť (2,7 mil. Kč) a ke zvažovaným akcím, které by se v rámci tohoto programu mohly zrealizovat, patří doplnění chodníku v ulici Českých bratří, nebo další úprava parkováni na Špičáku, případně úprava parkovacích stání v ulici Boženy Němcové. Částka ve výši 600 tisíc korun je vyčleněna na revitalizaci dětských hřišť, která by rovněž měla pokračovat. Letošní rozpočet počítá i s dokončením projekční přípravy stavby vodovodu v Častolovicích a s přípravou rekonstrukce budovy Jiráskova divadla, kde už soutěž na dodavatele projekčních prací byla vyhlášena. Rozpočet pamatuje i na dobrovolné hasiče. Kromě toho, že oba sbory dobrovolných hasičů obdrží na jaře po jednom novém hasičském voze (13 mil. Kč), na které město získá dotaci od Euroregionu Nisa, mělo by letos investovat i do přístavby hasičské zbrojnice ve Staré Lípě, kde by mělo být vybudováno především sociální zázemí (3 mil. Kč) odpovídající požadavkům na začlenění sboru do požární ochrany II. stupně. V případě, že se městu podaří získat dotaci, bude se modernizovat další z bezbariérových areálů, které Pod Holým vrchem využívá speciální základní škola patřící pod ZŠ v Moskevské ulici. Na tuto akci je v rozpočtu - respektive v trvalém investičním fondu - připraveno 7 mil. korun. Akcí, kde se počítá s dotací od ministerstva kultury, je pak digitalizace kina v KD Crystal. Na tu jsou v rozpočtu vyčleněny 3,3 mil. korun. Již koncem minulého roku proběhla soutěž na dodavatele, takže její realizace mohla proběhnout již počátkem ledna. V lednu by rovněž měla pokračovat rozsáhlá rekonstrukce fasády a celkové zateplení ZUŠ, jejíž realizaci pozdržela o několik měsíců úprava projektu, jehož původní verze počítala s jinou technologií stavebních prací. Na tuto akci, která by měla být dokončena do letošního září, je v rozpočtu vyčleněno 14,5 mil. korun, a protože jde opět o dotovanou stavbu, většina prostředků na tuto investici se po jejím dokončení městu vrátí. Na podzim letošního roku by měla být dokončena také přestavba hospodářského stavení u vodního hradu, kde vznikne nová expozice textilního tisku. Prostředky na tento dotovaný projekt jsou deponovány na speciálním účtu, a proto nejsou v investičních výdajích zahrnuty. Jakmile to klimatické podmínky dovolí, bude na Špičáku zahájena stavba otočky městské autobusové dopravy (3,4 mil. korun), kde bude vybudována i nová čekárna pro cestující a zázemí pro řidiče. Nepochybně významnou dopravní stavbou plánovanou pro tento rok je okružní křižovatka v Českokamenické ulici s napojením do ulic Roháče z Dubé a Havlíčkovy ulice, která nahradí stávající dvě poměrně nebezpečné křižovatky. Na tu je v rozpočtu vyčleněno 18 milionů korun a v současné době probíhá výběr dodavatele stavebních prací. Z pohledu dalšího rozvoje města je pak v letošních výdajích největší investicí zainvestování lokality U Kola (37 mil. korun) pro výstavbu rodinných domů, kde by kromě inženýrských sítí měly být podobně jako na např. v minulosti na Svárově vybudovány i nové komunikace. Ze schváleného rozpočtu vyplývají i další důležitá čísla. Například, kolik prostředků je vyčleněno na údržbu komunikací, kolik na zeleň, či jak vysoké jsou letošní očekávané daňové příjmy. Celý rozpočet najdete proto v tomto vydání MN. (ema) Digitalizace kina Crystal - Avatar již ve 3D Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie Začátkem ledna byla zrealizována digitalizace českolipského kina Crystal do formátu DCI, který je vyžadován největšími hollywood-skými studii pro zajištění nejvyšší kvality promítání filmů z digitálních kopií. Náklady na digitalizaci kina Crystal budou zčásti hrazeny z grantu, který získalo město z Fondu na podporu a rozvoj kinematografie Ministerstva kultury ČR, zbytek bude dofinancován z letošního rozpočtu města (viz. rozpočet). Díky vstřícnému postoji vedení města tak českolipští diváci již mohli shlédnout tolik očekávaný film Jamese Camerona AVATAR ve formátu DCI 3D, zdůraznil Antonín Nevole, pronájemce kina, a slibuje, že v programové nabídce nebudou projekce ve formátu 3D chybět ani v následujících měsících. Věříme, že i českolipští diváci digitalizaci ocení, což se následně projeví také v návštěvnosti, poznamenala starostka Hana Moudrá. Ostatně návštěvnost byla jedním z hlavních kritérií i pro přidělení dotace od fondu na podporu kinematografie. Není proto bez zajímavosti, že z pohledu návštěvnosti je naše kino v jednosálových kinech, kterých je po republice na 450, na 9. místě. Součástí rekonstrukce byla nejenom instalace zařízení Dolby pro digitální projekci třírozměrného obrazu 3D, ale i satelitního systému pro příjem signálu v HD rozlišení, titulkovacího zařízení a scaleru pro připojení alternativních zdrojů signálu jako je blue-ray, DVD či počítač. Vedle tolik žádaných 3D filmových titulů se tak mohou českolipští diváci v tomto roce těšit i na přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku nebo záznamy hudebních koncertů. Dalším přínosem digitalizace je možnost uvedení nových filmů v den premiéry. Digitální kopie postupně nahradí klasický filmový pás, jsou mnohonásobně levnější, neztrácejí počtem projekcí kvalitu záznamu, dají se plošně nasazovat ve všech kinech najednou a zjednodušují komplikovanou přepravu filmů mezi kiny, vypočítává další výhody digitalizace Antonín Nevole. (red) 3

4 č. 1 z města leden 2010 Turistické autobusy pro pěší, cyklisty i lyžaře aneb Českolipské zimobusy se už rozjely Pilotní projekt turistických autobusů, které by Českolipany přepravovaly do nedalekých turisticky atraktivních míst, připravil vloni odbor dopravy MěÚ Česká Lípa a následně ho vzalo na vědomí Zastupitelstvo města Česká Lípa i rada. Ta zastupitelstvu zároveň doporučila, aby byly na projekt vyčleněny prostředky v rozpočtu pro rok Stalo se a v prosinci odsouhlaseném rozpočtu je na pilotní projekt vyčleněný jeden milion korun. Aby město podobné autobusové linky zřídilo, podpořila i anketa zveřejněná na stránkách města, kde převážná většina respondentů odpověděla kladně na otázku: Uvítali byste v České Lípě víkendové turistické autobusy s možností přepravy lyží nebo kol? Díky pilotnímu projektu tak v rámci rozvoje městské autobusové dopravy v České Lípě dochází k rozšíření dopravních služeb o tzv. turistické autobusy. Rozšíření se tak týká zavedení nových víkendových linek směřujících do turisticky atraktivních oblastí v našem kraji a to jak v letním, tak i v zimním období. Konkrétně jde o speciální autobusy umožňující cestujícím i přepravu lyží nebo kol, vysvětluje hlavní podstatu projektu starostka Hana Moudrá. Přičemž nevylučuje, že finančně se na jejich provozu budou podílet i další města a obce ležící na trase speciálních linek. Podle Víta Horáčka, správce silniční dopravy, se dá předpokládat, že nabídku takových služeb cestující uvítají, neboť ji budou moci využít jak milovníci pěší turistiky tak lyžaři, běžkaři či cyklisté. Pro pilotní projekt a praktický průzkum zájmu o autobus s možností přepravy lyží byl zvolen ski areál Ještěd a ski areál v Bedřichově, s možnou návazností na další ski busy do oblasti Hrabětice. Tato oblast není od našeho města tak vzdálená a milovníkům zimních sportů nabízí solidní sněhové podmínky, vysvětluje volbu cíle Vít Horáček. Dále bude požadováno uznávání mezinárodní jízdenky LIBNET+. Jízdenky LIBNET + platí i na vybraných spojích a u vybraných dopravců v Německu i Polsku. Odhadované náklady na provoz v relaci Česká Lípa Liberec - Bedřichov jsou předběžně Co je Českolipský zimobus? Českolipský zimobus je pilotní projekt města Česká Lípa, jehož prioritním cílem je nabídnout občanům přímé a rychlé spojení autobusy do lyžařských areálů v Liberci a Bedřichově. Trasa linky vede z České Lípy (zastávky Nádraží ČD) přes Nový Bor (aut. nádraží), Cvikov (aut. stanice) do Liberce (Horní Hanychov, u lanovky; a Babylon) a Bedřichova. Jedná se o pravidelnou linku se třemi páry spojů. Nedělní odpolední spoj do Liberce může být navíc i zajímavou alternativou pro studenty dojíždějící do Liberce. Od kdy je speciální linka v provozu? Jedná se o zimní linku provozovanou od do o sobotách a nedělích se třemi páry spojů. Jaký bude tarif? Na lince platí tarif IDOL. Na této lince bude přeprava lyží a snowboardů a zavazadel zdarma. Na základě výsledků výběrového řízení jmenovala od Nového roku Rada města Česká Lípa do funkce vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu - Městského úřadu Česká Lípa Věru Wawrečkovou. V prosinci se město zároveň rozloučilo s bývalou vedoucí Ilonou Kalovou, která ke konci roku odešla na zasloužený odpočinek. Rada města Česká Lípa na svém prosincovém zasedání odsouhlasila přidělení zakázky malého rozsahu na služby: Turistické autobusy s možností přepravy lyží a kol v roce 2010 ČSAD Česká Lípa a. s., Praha 5. Rada města zároveň odsouhlasila uzavření smluv O lyže a zavazadla se cestující bát nemusí. Lyže a zavazadla budou označeny zavazadlovými lístky. Má tarif IDOL v tomto případě nějaké výhody? Výhodou je, možnost pořídit si skupinovou jízdenku IDOL 5+ až pro 5 osob za 250,- Kč. Ve skupině postačí jedna karta OPUSCARD, na kterou je tato jízdenka nahrána. Podmínkou je, že skupina musí cestovat společně. Celodenní jízdenky IDOL+ a IDOL 5+ platí neomezeně po celém Libereckém kraji. Lze tedy i významně za dopravu ušetřit. K volbě vhodné jízdenky mohou pomoci i níže uvedené tabulky. Je důležité upozornit na to, že tyto jízdenky lze nahrát pouze na OPUSCARD. Mohu s OPUSCARD využít nějaké výhody v cílových areálech? Ano. Skiareál Ještěd poskytuje držiteli OPUSCARD 10% slevu na časové jízdenky na vleky. Systém je jednoduchý 1 OPUSCARD = 1 sleva. Stručně z rady o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti s vybraným uchazečem. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na uvedené služby připravil odbor rozvoje, majetku a investic ve spolupráci s odborem dopravy a rozdělil ji na 3 samostatné části. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ČSAD Česká Lípa a. s., a to na všechny 3 části veřejné zakázky. Uvedený uchazeč ve všech částech zakázky předložil nejnižší celkovou prokazatelnou ztrátu. Předmětem zakázky je poskytování veřejné služby ve veřejné linkové dopravě. Jedná se o mimořádné turistické vypočteny na ,-Kč s DPH. Pro turistické autobusy s možností přepravy kol jsou pak navrženy dvě trasy. V prvním případě se jedná o odvoz turistů na atraktivní místa nedaleko hraničních přechodů do SRN a Polska a také ve směru zpět do České Lípy. Vzhledem k tomu, že je trasa volena právě blízko hraničních přechodů, budou moci tyto autobusy využít i zahraniční turisté. Ve druhém případě se jedná o dopravu cyklistů do areálu Ještěd, resp. Liberce a České Lípy. V obou případech je volena trasa tak, aby autobusy zajížděly do zajímavých míst. Navržené trasy: Česká Lípa Nový Bor Cvikov Mařenice - Krompach Heřmanice v Podještědí - Jablonné v Podještědí Hrádek nad Nis. a zpět. Česká Lípa Mimoň Stráž pod Ralskem Hamr na Jezeře Osečná Liberec I v tomto případě bude preferován tarif IDOL. Možnost využití jízdenky IDOL+ s platností 24 hodin po celém Libereckém kraji a skupinové jízdenky IDOL 5+ až pro pět cestujících s platností 24 hodin v celém Libereckém kraji. Dále bude požadováno uznávání mezinárodní jízdenky LIBNET+ a LIBNET 5+ Jízdenky LIBNET platí i na vybraných spojích a u vybraných dopravců v Německu i Polsku. Pilotní projekt předpokládá, že varianta do Hrádku nad Nisou by mohla být provozována od května 2010 do září 2010, o sobotách a nedělích a varianta do Liberce od do , o sobotách a nedělích. Odhadované náklady na provoz pro variantu Česká Lípa Hrádek nad Nisou jsou při 3 párových spojích předběžně vyčísleny na ,- Kč s DPH a u druhé trasy na ,-Kč s DPH, neboť v této variantě by mohl být využit volný autobus umožňující přepravu kol, který je k disposici v Hamru na Jezeře. Skutečné náklady na pilotní projekt by ale měly být podle starostky Hany Moudré nižší, neboť do odhadů nejsou zakalkulovány tržby ani případná spoluúčast ostatních měst a obcí, jejichž obyvatelé budou moci rovněž autobusy využít. Speciální autobusy označené jako Českolipské zimobusy se už rozjely. Více se o jejich nabídce dočtete na str. 10. (ema) autobusové linky se speciálním jízdním řádem upraveným pro víken-dovou přepravu osob (zejména lyžařů a cyklistů) do turistických oblastí v Libereckém kraji. Cestující mohou využít integrovaného dopravního systému IDOL, přičemž doprava kol či lyží bude zdarma. Jedná se o pilotní projekt v rámci rozšíření služeb pro širokou veřejnost a podporu cestovního ruchu, kterému předcházela anketa o možném využití této služby uvedená na webových stránkách města Česká Lípa. Finanční prostředky na výše uvedenou veřejnou zakázku figurují v odsouhlaseném rozpočtu na rok 2010 (1 mil. korun). (red) 4

5 leden 2010 rozpočet 2010 č. 1 Schválený rozpočet města Česká Lípa pro rok 2010 org. jednotka rozpočet r v tis. Kč životní prostředí 465 doprava školství městské informační centrum 0 kultura sport odbor kanceláře tajemníka 60 městská policie mzdy 0 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 ORMI-úsek majetku ORMI-odd. správy obecního majetku všeobecná pokladní správa ORMI-investiční oddělení 0 CELKEM životní prostředí doprava školství městské informační centrum 550 kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI-úsek majetku ORMI-odd. správy obecního majetku všeobecná pokladní správa ORMI-investiční oddělení CELKEM PŘÍJMY-VÝDAJE Financování Kladné financování: Využití IF -úvěry a úroky BD Lada-splátka úvěru Sportareál-splátka úvěru Využití IF -investice ZUŠ-zateplení fasády a výměna oken zainvestování lokality U kola Hasičské vozy CAS-spoluúčast k dotaci rek. křiž. Českokamenická-Roháče z Dubé otočka MAD Žitavská-Východní rekonstr. a dostavba ZŠ speciální Jižní Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál FINANCOVÁNÍ CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší 15 příjmy z vydobývacích prostor 450 PŘÍJMY CELKEM 465 provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat 885 ochrana přírody 30 monitorování ovzduší 10 ekologická výchova 25 granty pro ŽP 100 analýzy, rozbory a havárie 100 provozní celkem investiční investiční celkem 0 VÝDAJE CELKEM ODBOR DOPRAVY sankční platby - pokuty zkoušky odborné způsobilosti 650 PŘÍJMY CELKEM provozní městská doprava úhrada pohledávek věřitelům VETT a. s. z titulu předplacených el. karet 200 dopravní obslužnost Lbc kraje posudky (dopravní nehody + konzultační činnost v dopravě) 100 Turistické autobusy provozní celkem investiční investiční celkem 0 VÝDAJE CELKEM ŠKOLSTVÍ Odpisy PŘÍJMY CELKEM provozní 303-MŠ Arbesova MŠ Sovička, Antonína Sovy MŠ Pastelka, Svárovská MŠ Šikulka, Moskevská MŠ Severní MŠ Špičák, Zhořelecká MŠ Bratří Čapků ZŠ Pátova ZŠ Dr. M. Tyrše,Mánesova ZŠ Partyzánská ZŠ Slovanka, Antonína Sovy ZŠ a MŠ Jižní ZŠ Školní ZŠ 28. října ZŠ Šluknovská ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská DDM Libertin, Škroup. nám DDM Libertin, Škroupovo nám akce celoměstského významu DDM Libertin, Škroupovo nám činnost dětského zastupitelstva ZUŠ Arbesova SŠJ 28. října ostatní výdaje školství 30 granty 100 provozní celkem investiční MŠ Arbesova profi myčka na nádobí 50 MŠ Arbesova rekonkstukce přístupového chodníku do MŠ D. Libch. 50 MŠ Bří. Čapků částečná oprava dřevěného plotu a podezdívky 190 ZŠ Miroslava Tyrše, Mánesova nové osvětlení ve třídách 600 ZŠ Partyzánská elektrická pánev 195 ZŠ Slovanka, Ant. Sovy mobilní učebna výpočetní techniky 250 ZŠ Šluknovská myčka na černé nádobí 300 ZUŠ Arbesova nouzové osvětlení 100 SŠJ 28.října modernizace kamerového systému 20 investiční celkem VÝDAJE CELKEM MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PŘÍJMY CELKEM 0 provozní Propagace města 100 Městské informační centrum 300 Granty v oblasti cestovního ruchu 100 Ediční činnost 50 provozní celkem 550 investiční investiční celkem 0 VÝDAJE CELKEM 550 KULTURA Prodej vstupenek - reprezentační ples Města Česká Lípa 110 Odpisy PO 460 finanční dar ČET a.s PŘÍJMY CELKEM provozní Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Kulturní dům Crystal, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Malá kultura Kulturní granty 200 Kronika města 50 Finanční dar - výtěžek ze vstupného z měst. plesu 110 Mimořádný příspěvek ZM - Arbor o. s. (Festival Lípa Musica) Mimořádný příspěvek ZM - Agentura Beat Promotion (Reggae Ethnic Session) 75 Mimořádný příspěvek ZM - Antonín Nevole (provoz kina Crystal) 500 5

6 rozpočet 2010 č. 1 leden 2010 provozní celkem investiční investiční celkem 0 VÝDAJE CELKEM SPORT Příjem z pronájmu tenisové haly 176 Příjem z pronájmu koupaliště Dubice 15 Splátka půjčky od SK Česká Lípa 114 Odpisy PO Sport PŘÍJMY CELKEM provozní Městské koupaliště Dubice - opravy a údržba 15 Tenisová hala - opravy a údržba 75 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Sportovní granty provozní celkem investiční investiční celkem 0 VÝDAJE CELKEM ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MĚÚ Smlouvy- zřízení společ. jednotky SDH 60 celkem 60 provozní ochranné pomůcky, léky, zdrav. materiál, prádlo, oděvy 200 materiál spotřební knihy, tisk 300 služby pošt služby telekomunikací voda 360 teplo - dálkové vytápění 290 plyn elektrické energie konzultanské a právní služby, poplatky st. rozp. 400 služby peněžních ústavů 400 nájemné 50 školení nákup služeb,vč. str. poukázek pro zaměstnance a uvolněné zastupitele příspěvěk na družební styky 250 cestovné 500 reprezentace, pohoštění,upomínkové předm. 600 fond RM 430 sociální fond a pohřby osamělých osob městské noviny měsíčník Lípa 34 nákup kolků 50 daně a poplatky 50 cestovní pojištění 15 SDH Stará Lípa SDH Dobranov krizové řízení 450 nákup DHIM (kancelářská technika) 250 opravy kancelářské techniky 100 provozní celkem investiční investiční celkem 0 VÝDAJE CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE příjmy z poskyt. služeb ostatní 780 přijaté sankční platby PŘÍJMY CELKEM provozní nákup materiálního vybavení 460 nákup dlouhodobého majetku 270 energie 785 služby a opravy Mzdy mzdy odvody Mzdy celkem provozní celkem investiční technické a výpočetní zařízení 400 investiční celkem 400 VÝDAJE CELKEM MZDY PŘÍJMY CELKEM 0 provozní Mzdy - městský úřad - mzdy ostatní osobní výdaje Městský úřad - mzdové výdaje celkem Ostatní osobní výdaje - zastupitelstvo - odměny ZM - mzdové výdaje celkem Povinné pojistné a zákonné pojištění celkem VÝDAJE CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Příjem z výdeje opiátových receptů 4 celkem 4 provozní Tlumočení neslyšících 5 Akce soc.prevence dětí a mládeže 300 Sociálně právní ochrana 10 Úhrada zdravotních výkonů 3 Výbor lidského porozumění 100 Dávky sociální péče Příspěvek na péči Podpora sociálních programů 200 Klubovna Paramisa 340 Soc. služby Česká Lípa-příspěvek Tiskopisy opiátových receptů 6 Podpora sociální terénní práce 280 Cílený grant os. asistence Centrum ZPLK 250 Komunitní plánování 25 Půjčka K-centrum(Pasant) 200 Bezúročná půjčka pro těžce zdr. postižené (TZP) občany dle vyhl.182/91 Sb. 40 Nákup poukázek na výplatu dávek v hmotné nouzi 160 Příspěvek-Farní charita 200 Dotace ADRA-projekt 2 ter. soc. pracovníci sídliště Sever 100 Finanční podpora protidrogové politiky obce III. typu 200 provozní celkem investiční investiční celkem 0 VÝDAJE CELKEM ORMI - majetkový úsek nájemné - zahrádky 200 předplacený nájem z bytů 300 prodej bytů nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění prodej nemovitostí - budovy nájem pozemků včetně nepeněžního plnění prodej nemovitostí - pozemky pronájem areálu v Poříční ul nájem bytů v Union 99 městské lesy 50 vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn 200 PŘÍJMY CELKEM provozní deratizace 55 informační systémy v rámci ORMI - reklamní poutač 20 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 150 vodní hospodářství + odbahnění rybníka náklady po exekuci - likvidace majetku 30 právní a poradenské služby + historický majetek + výpisy z KN 300 smlouvy na věcná břemena 100 geometrické plány - zpracování 350 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 69 veřejné WC + kašny 500 daň z převodu nemovitostí 600 odměna za realizované prodeje 250 provoz N centra 590 městské lesy 50 odměna správci za vymožené pohledávky 100 správa a údržba nemovitostí od ČLT - kotelny a výměníky 300 Stavební bytové družstvo SEVER - správa bytů a nebyt. prostor 970 reinvestice - neinvestiční opravy 65 správa nemovitostí evidovaných v rámci ORMI provozní celkem investiční výkup nemovitostí - pozemky a budovy5 000 investiční celkem VÝDAJE CELKEM ORMI - Oddělení správy obecního majetku

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2010

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2010 Rozpočet na rok 2010 Schválený usnesením ZM č.667/09 dne 16.12.2009 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2011

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2011 Rozpočet na rok 2011 Schválený ZM č. usnesení 37/2010 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 1 sumarizace_příjmy-třídy

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012 Rozpočet na rok 2012 Schválený usnesením ZM č.246/2011 dne 21.12.2011 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2014

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2014 na rok 2014 Schválený usnesením ZM č. 607/2014 dne 22.1.2014 Obsah Název Počet stran Úvod 1 Obsah 1 Sumarizace 2 Sumarizace - příjmy dle tříd 2 Sumarizace - výdaje dle tříd 1 Odbor životního prostředí

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

rozpočet 2011 k 30.6.2011 v tis.kč

rozpočet 2011 k 30.6.2011 v tis.kč 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2012 - ORJ 906 v k 30.6. Příjmy Daňové příjmy (tř.1) 0 0 0 0 Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem 480 480 480 480 nájemné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012 Rozpočet na rok 2012 Schválený usnesením ZM č.246/2011 dne 21.12.2011 Aktualizovaný dle návrhu rozpočtových změn na ZM 28.3.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016 Č.j.: MUCL /91953/ 2015 Č. zveřej. dok.: 03 OF 2015 Město Česká Lípa Rozpočet na rok 2016 n á v r h Vyvěšeno dne: 30.11.2015 Sejmuto dne: 17.12.2015 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit:

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2014

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2014 Rozpočet na rok 214 Schválený usnesením ZM č. 67/214 dne 22.1.214 Aktualizovaný dle návrhu rozpočtových změn na ZM 19.3.214 rozpočet na rok 214 Obsah Název Počet stran Úvod 1 Obsah 1 Sumarizace 2 Sumarizace

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtový výhled na roky 2017-2021

Rozpočtový výhled na roky 2017-2021 Rozpočtový výhled na roky 2017-2021 n á v r h Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Střednědobý rozpočtový výhled 1 vyhled 2017_2021 Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Č.j.: MUCL /9828/ 2015 Č. zveřej. dok.: 01 OF 2015 Město Česká Lípa Rozpočet na rok 2015 n á v r h Vyvěšeno dne: 9.2.2015 Sejmuto dne: 26.2.2015 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit: a) písemně

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Město Česká Lípa zastupitelstvo města. Rozpočet na rok 2017

Město Česká Lípa zastupitelstvo města. Rozpočet na rok 2017 zastupitelstvo města Rozpočet na rok 2017 Schválený usnesením ZM č. 424/2016 dne 14. 12. 2016 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2015

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2015 ozpočet na rok 25 Schválený usnesením ZM č.6925 dne 25.2.25 Aktualizovaný dle návrhu rozpočtových změn na ZM 29.4.25 rozpočet na rok 25 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod úvod Obsah

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 33. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 16. prosince 2009 (č. usnesení 663/09 č. usnesení 680/09) Č. usnesení 663/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Rozpočet příjmy

Rozpočet příjmy Rozpočet 213 - příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 4 774,2 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 71, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl.

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Rozpočet projednán dne: 10.3.2010 dne: 10.3.2010 dne: 25.3.2010 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) Bilance rozpočtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) I. PŘÍJMY CELKEM 71 206 000 Daňové příjmy 53 816 000 Přijaté transfery 6 600 000 Nedaňové příjmy 10 690 000 Kapitálové příjmy 100 000

Více