Léto 2013 SYMBOL ÚSPĚCHU. Bohdan Wojnar. Škoda je českou značkou. Václav Horák. Čemu slouží reklama RADIM PASSER. Další rozměr zodpovědnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léto 2013 SYMBOL ÚSPĚCHU. Bohdan Wojnar. Škoda je českou značkou. Václav Horák. Čemu slouží reklama RADIM PASSER. Další rozměr zodpovědnosti"

Transkript

1 Léto 2013 SYMBOL ÚSPĚCHU Bohdan Wojnar Škoda je českou značkou Václav Horák Čemu slouží reklama RADIM PASSER Další rozměr zodpovědnosti

2

3 MAGAZÍN SDRUŽENÍ CZECH TOP 100 (www.czechtop100.cz) O ÚSPĚŠNÝCH PRO ÚSPĚŠNÉ Ročník IX. Pro Sdružení CZECH TOP 100 vydává Sport-Press, spol. s r.o. Okrasná 116, Praha 10 Tel./Fax: Předseda redakční rady Jan Struž Vedoucí projektu Antonín Fischer antonin.fi Šéfredaktor Petr Dufek Zástupce šéfredaktora Jiří Hájek Editor Marek Chvála Inzerce: Sport-Press, spol. s r.o. Tel./Fax: Sdružení CZECH TOP 100 Tel.: Fax: Grafická úprava Martin Došek Sazba Maxx Creative Communication s. r. o. Tisk Triangl, a. s. Internetové vydání Registrační číslo MK ČR E ISSN Expedice T VÁŽENÍ PŘÁTELÉ! aky se vám zdá, že se v našich zeměpisných šířkách a délkách vytrácejí jaro a podzim, zima přechází přímo v léto a léto v zimu? Přičemž zima už není to, co bývala (viz Vánoce na blátě), a v létě už naše řeky ke koupání moc často nelákají. Tak mě napadlo, jestli nenastal čas změnit názvy ročních období podle lidských aktivit. A jako nejstabilnější se mi jeví období prázdnin. Ty jsou za každého počasí dva měsíce. Prázdniny jsou odvozeny od slova prázdno, což v červenci a srpnu je snadno realizovatelné bez ohledu na globální klimatické změny. Vyprazdňují se školy (po všech reformách školství se prý na prázdniny těší více učitelé než žáci), vyprazdňují se parlamenty a ministerstva (a volič to ani nepozná), vyprazdňují se ulice měst (podle zákona o zachování hmoty a principu spojitých nádob se naopak plní pláže a chaty), vyprázdnily by se i noviny, protože politici na prázdninách nedělají chyby (pokud neběhají v Itálii bez plavek). Ale novináři mají v záloze nahamoněné drny, kachny, katastrofi cké předpovědi konce světa a jiné závažné informace, které jim vydrží, dokud se nevyprázdní i šuplíky. Vyprazdňují se peněženky, bankovní konta (znáte taky lidi, kteří při placení kartou v drahé přímořské restauraci mají pocit, že se najedli a napili zadarmo?). Aktivní lupiči mají o prázdninách více pracovních příležitostí, vyprazdňují byty dovolenkářů. Vyprazdňují se úřady a úřadovny, což může znamenat, že pro jejich účelnou existenci by stačil počet úředníků, kteří právě nejsou na prázdninách. Je zajímavé, že o prázdninách se částečně vyprazdňují i čekárny lékařů a nemocniční pokoje, jakoby lidé byli zdravější, když nepracují nebo mají děti na táboře či u prarodičů na vsi. Pravda, o to víc se plní čekárny zubařů, protože zuby nejčastěji bolí o dovolené nebo těsně před odletem k moři, ale v rámci celkové prázdninové atmosféry jde o výjimku potvrzující pravidlo. Prázdniny jako stabilní roční období neměnné i v případě, že by nastala doba ledová, jsou tedy nasnadě. Zbývá doplnit název zbývající části roku. Opakem prázdnin by mohly být plniny, protože to, co bylo dva měsíce prázdné, se opět naplní. Ale uznávám, že plniny se jako slovo zvukem i významem podobá blbinám. Naštěstí není třeba spěchat. O nastávajících prázdninách o tom můžete se mnou přemýšlet. Je to dobrý způsob, jak si vyprázdnit i hlavu, což je jedním z hlavních poslání prázdnin. I předseda CZECH TOP 100 Jan Struž si na dovolené vyprazdňuje hlavu, takže jsem úvodník za něho napsal já. ANTONÍN FISCHER UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČCÍCH JE SPRAVEDLIVÝM ODRAZEM DOSAHOVANÝCH VÝSLEDKŮ CZECH TOP 100 SYMBOL ÚSPĚCHU družení CZECH TOP 100 vzniklo již v roce 1993 s cílem sestavit přehled nejvýznamnějších subjektů českého hospodářství podle ekonomických údajů. V S roce 1994 CZECH TOP 100 zveřejnilo první žebříček 100 nejvýznamnějších fi rem ČR. Postupně se CZECH TOP 100 stalo vyhledávaným zdrojem informací a důležitým ukazatelem jak pro média a tuzemské obchodní partnery, tak pro zahraniční investory a dodavatele. Umístění fi rem v žebříčcích a jejich partnerství a spolupráce se Sdružením CZECH TOP 100 se stále častěji objevují jako pravidelný odkaz v jejich komunikačních a prezentačních materiálech. CZECH TOP 100 se nadále věnuje podpoře principů podnikatelské etiky a zdravé soutěživosti při porovnávání objektivních ekonomických kriterií. CZECH TOP 100 v současnosti publikuje každoročně pět hlavních žebříčkových projektů. Hlavní žebříček Nejvýznamnějších fi rem doplňují žebříčky Obdivovaných fi rem, TOP 100 ICT fi rem, soutěž nejlepších výročních zpráv a hodnocení TOP Firemní Filantrop. EDITORIAL VE SPOLUPRÁCI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100 CZECH TOP 100 FORUM LÉTO

4 OBSAH NEJVÝZNAM- NĚJŠÍCH FIREM ČR Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnil také prezident České republiky Miloš Zeman 36 ŠÉFOVAT MĚ PROSTĚ BAVÍ Generálnímu řediteli ČPP Ing. Jaroslavu Besperátovi pomáhají při řízení firmy zkušenosti ze sportu 48 INVESTICE DO ZDRAVÍ FIRMY Potřebujete shodit nějaké to kilo? Zkuste komplexní nutriční typologii! 12 ŠKODA JE SILNOU ČESKOU ZNAČKOU Rozhovor s členem představenstva společnosti Škoda Auto Ing. Bohdanem Wojnarem 38 ČEMU SLOUŽÍ REKLAMA Společnost Cetelem ČR využívá fenoménu sociálních sítí k získávání dalších klientů 52 KAPITÁN LEDOVÉHO KORÁBU Jak profesor Pavel Prošek budoval navzdory osudu i úředníkům českou polární stanici v Antarktidě : ČÍSLO JISTOTY Komunikační centra České pojišťovny slaví deset let existence a rozšiřují záběr své činnosti 42 NEBOJÍ SE A NEKRADE! Ing. Tomáši Březinovi, majiteli společnosti Best, přezdívají přátelé Betonový Baťa. A nás zajímalo, proč. 54 NE ZA KAŽDOU KORUNU Den na turisty permanentně obléhaném Karlštejně aneb slasti a strasti zdejšího kastelána 26 DALŠÍ ROZMĚR ZODPOVĚDNOSTI Se šéfem Passerinvest Group Radimem Passerem o BB Centru a křesťanském přístupu k podnikání 46 JÍT PŘED DOBOU Ing. Jiří Dohnal řídí největší kongresové zařízení v Evropě pražský Top Hotel EKONOMICKÁ DIPLOMACIE JINAK V českém hlavním městě se konala významná konference hospodářského uskupení BRICS 18 2 CZECH TOP 100 FORUM LÉTO 2013

5

6 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY ŠKODA AUTO ZNOVU PRVNÍ Na pražském Žofíně vyvrcholil ve čtvrtek 20. června další ročník ankety 100 nejvýznamnějších firem České republiky. Na nejvyšší příčce žebříčku se opět umístila mladoboleslavská Škoda Auto, následovaná společnostmi ČEZ a RWE Transgas. HLAVNÍ PARTNEŘI 4 CZECH TOP 100 FORUM LÉTO 2013 www. czechtop100. cz

7 OD JOSEFA KOTRBY (DELOITTE ADVISORY) PŘEVZAL ZVLÁŠTNÍ CENU DELOITTE ZA INOVACE V KATEGORII VELKÝCH FIREM JIŘÍ VLASÁK (KOFOLA) ZDENĚK ČIHÁK (ALPIQ ENERGY, PRVNÍ ZLEVA) PŘEVZAL OCENĚNÍ ZA UMÍSTĚNÍ MEZI DESETI NEJVÝZNAMNĚJŠÍMI FIRMAMI ČESKÉ EKONOMIKY, SVATOPLUK BŘEZÍK (IMPROMAT INT.) ZÍSKAL ZVLÁŠTNÍ CENU ČEKIA STABILITY AWARD ČESTNÝM HOSTEM GALAVEČERA BYL PREZIDENT REPUBLIKY MILOŠ ZEMAN. NA FOTOGRAFII S JANEM STRUŽEM A REKTOREM VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE RICHARDEM HINDLSEM (PRVNÍ ZPRAVA). L etošní slavnostní večer, který uspořádalo Sdružení CZECH TOP 100 nářsko-chemický Agrofert Holding, který v celkovém pořadí stoupá rok po roce neu- ve spolupráci se svými partnery již podeva- stále vzhůru. tenácté, se nesl v duchu ústředního hesla Ve fi nanční sféře, která je hodnocena Motory české ekonomiky. A nešlo jen o to, zvlášť, se nehvýznamnější bankovní institu- že si před žofínským palácem mohli hosté cí stala Československá obchodní banka, prohlédnout kompletní modelovou řadu pojišťovnou Česká pojišťovna a penzijním Škoda Auto a uvnitř se například svézt ve fondem Penzijní fond České pojišťovny. formulovém trenažéru. Vždyť podniky, kte- Zvláštní Cenu Deloitte za inovace si v kate- ré se umístily v popředí žebříčku, by měly gorii velkých fi rem odnesla Kofola a mezi být těmi, jež se podstatnou měrou postarají těmi menšími STROS-Sedlčanské strojírny. o tolik potřebné znovunastartování růstu Zajímavé výstupy poskytují i některá dal- našeho národního hospodářství. ší zkoumaná kritéria. Nejziskovější fi rmou Důležitost celé akce podtrhla účast a současně premiantem, pokud jde objem Foto Sdružení CZECH TOP 100 řady významných osobností, včetně prezidenta České republiky Miloše Zemana. Ve složení elitní desítky nejvýznamnějších fi rem došlo k jediné změně, když se po určité přestávce do ní navrátil petrolejářský gigant Eni. Jinak její portfolio tvoří již tradičně subjekty ze segmentu těžkého strojírenství, energetiky, zpracování a distribuce surovin. Jedinou výjimku představuje potravi- přidané hodnoty, byl v minulém roce ČEZ, nejdůležitějším exportérem, vcelku podle očekávání, Škoda Auto. Největším zaměstnavatelem i nadále zůstává Česká pošta. Nejvyššího nárůstu tržeb a zisku dosáhl RWE Transgas. Nejdynamičtější fi rmou pak byl podle příslušného koefi cientu vyhlášen Ammann Czech Republic. MAREK CHVÁLA BOHDAN WOJNAR (ŠKODA AUTO) PŘIJAL OCENĚNÍ ZA VÍTĚZSTVÍ V ŽEBŘÍČKU NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM OD PREZIDENTA REPUBLIKY MILOŠE ZEMANA A PŘEDSEDY SDRUŽENÍ CZECH TOP 100 JANA STRUŽE PARTNEŘI CZECH TOP 100 FORUM LÉTO

8 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY PODLE OBORU Firma Tržby za r ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, TĚŽBA DŘEVA A RYBOLOV 1. AGROFERT HOLDING, a. s Lesy České republiky, s. p AGRO CS a.s Opavská lesní a.s Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 1. OKD, a. s Severočeské doly a. s Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s MND a. s DIAMO, státní podnik POTRAVINÁŘSKÝ A TABÁKOVÝ PRŮMYSL 1. Philip Morris ČR a. s Bidvest Czech Republic s.r.o Tereos TTD, a.s HAMÉ, s.r.o MADETA a. s TEXTILNÍ, ODĚVNÍ A KOŽEDĚLNÝ PRŮMYSL 1. JUTA a.s Nová Mosilana, a.s KORDÁRNA Plus, a.s VEBA, textilní závody a.s PLEAS a.s DŘEVOZPRACUJÍCÍ, PAPÍRENSKÝ A POLYGRAFICKÝ PRŮMYSL, VYDAVATELSKÁ ČINNOST 1. Mondi Štětí a. s WOOD & PAPER a. s Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o Biocel Paskov a.s Stora Enso Wood Products Planá s.r.o CHEMICKÝ, FARMACEUTICKÝ, GUMÁRENSKÝ A PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL 1. UNIPETROL, a. s ČEPRO, a. s MITAS a. s DEZA, a.s Lovochemie, a.s. Lovosice PRŮMYSL SKLA, KERAMIKY, PORCELÁNU A STAVEBNÍCH HMOT 1. AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s. r. o ZAPA beton a.s VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Federal-Mogul Friction Products HUTNICTVÍ A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ 1. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s ArcelorMittal Ostrava a.s Vítkovice Holding a.s EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s SAFINA, a.s STROJÍRENSTVÍ BEZ AUTOMOBILOVÉ VÝROBY 1. DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o Daikin Industries Czech Republic s.r.o Sochorová válcovna TŽ, a.s ŠKODA JS a.s ŽĎAS, a.s AUTOMOBILOVÁ VÝROBA A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI, VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 1. ŠKODA AUTO a. s Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o BOSCH DIESEL s.r.o ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o Iveco Czech Republic, a. s ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA A OPTIKA 1. FOXCONN CZ s. r. o Siemens, s.r.o Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o ABB s.r.o nkt cables s.r.o CZECH TOP 100 OCEŇUJE NEJEN EKONOMICKÉ VÝSLEDKY, ALE I DOBROU NÁLADU A MILÝ ÚSMĚV CZECH TOP SMILE. LETOS PATŘÍ BOHUSLAVU VÁVROVI, STAROSTOVI BORŠIC U BLATNICE. PRVNÍ DESÍTKU NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM REPREZENTOVALI ZPRAVA JAN DUSPĚVA (ČEPRO), ANDREJ BABIŠ (AGROFERT HOLDING) A MARTIN DURČÁK (UNIPETROL) OCENĚNÍ ZA UMÍSTĚNÍ NA DRUHÉM MÍSTĚ PŘEVZALA MICHAELA CHALOUPKOVÁ (ČEZ) Z RUKOU ARNOŠTA BROŽE (ACTIVA). Tržby nejvýznamnějších firem (v mld. Kč) Top 1 Top 10 Top 100 Poznámka: Počet nejlepších (top 10, top100) vychází z žebříčků ukazatele tržeb každého roku. Cílem je vyjádření změny ekonomického potenciálu stejně umístěného souboru podniků. Obecně neplatí, že 10 (či 100) nejlepších z roku 2009 bylo z hlediska daného ukazatele zároveň nejlepších v roce 2008, resp či dříve. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 6 CZECH TOP 100 FORUM LÉTO 2013 www. czechtop100. cz

9 ELITNÍ DESÍTKA ŽEBŘÍČKU DOZNALA OPROTI MINULÉMU ROČNÍKU JEDINÉ ZMĚNY VRÁTILA SE DO NÍ FIRMA ENI ČR. Zaměstnanost nejvýznamnějších firem (tis. osob) Top 10 Top 100 Poznámka: Počet nejlepších (top 10, top100) vychází z žebříčků ukazatele zisku každého roku. Cílem je vyjádření změny ekonomického potenciálu stejně umístěného souboru podniků. Obecně neplatí, že 10 (či 100) nejlepších z roku 2009 bylo z hlediska daného ukazatele zároveň nejlepších v roce 2008, resp či dříve. PODLE OBORU Firma Tržby za r OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 1. KIEKERT-CS, s.r.o Fehrer Bohemia s.r.o KOH-I-NOOR holding a.s DEMONTA Trade SE GEOSAN GROUP a.s VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, VODY, PLYNU A PÁRY 1. ČEZ, a. s RWE Česká republika a.s ALPIQ ENERGY SE Energetický a průmyslový holding, a.s Pražská energetika, a.s STAVEBNICTVÍ 1. Metrostav a. s ŠKODA PRAHA Invest s.r.o Skanska a.s EUROVIA CS, a.s STRABAG a.s PRODEJ, ÚDRŽBA A OPRAVY MOTOR. VOZIDEL A PRODEJ POHONNÝCH HMOT 1. ENI Česká republika, s.r.o Slovnaft Česká republika, spol. s r.o OMV Česká republika, s.r.o Shell Czech Republic a.s AAA Auto Group N.V VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU 1. MORAVIA STEEL a. s AHOLD Czech Republic, a.s GECO, a.s METALIMEX a. s CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o POHOSTINSTVÍ A UBYTOVÁNÍ 1. EUREST, spol. s r.o ARAMARK, s.r.o Sodexo s.r.o Zátiší Catering Group a.s Lázně Luhačovice, a.s DOPRAVA, POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVĚ A CESTOVNÍ KANCELÁŘE 1. České dráhy, a. s Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost ČD Cargo, a.s Advanced World Transport B.V Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ SLUŽBY 1. Telefónica Czech Republic, a. s T-Mobile Czech Republic, a.s Česká pošta, s.p Vodafone Czech Republic a.s GTS Czech s.r.o INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A SYSTÉMY 1. SWS a.s T-Systems Czech s.r.o Seznam.cz, a.s AutoCont CZ a.s Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, SLUŽBY SUŽ PRO PODNIKY 1. AGEL a. s PROMET GROUP a.s CTP Invest, s.r.o AB Facility a.s KPMG Česká republika, s.r.o OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 1. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze SAZKA sázková kancelář, a.s Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice Ostrava Údaje v tisících Kč INFORMACE PRO SVOBODNÉ LIDI CZECH TOP 100 FORUM LÉTO

10 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KRAJE Firma Tržby 2012 (v tis. Kč) JIHOČESKÝ Robert Bosch, spol. s r. o PLZEŇSKÝ Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o KARLOVARSKÝ Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s STŘEDOČESKÝ ŠKODA AUTO a. s ÚSTECKÝ AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group PRAHA ČEZ, a. s LIBERECKÝ TRW Automotive Czech s r. o KRÁLOVÉHRADECKÝ Lesy České republiky, s. p PARDUBICKÝ FOXCONN CZ s. r. o VYSOČINA BOSCH DIESEL s. r. o JIHOMORAVSKÝ AHOLD Czech Republic, a. s ZLÍNSKÝ DEZA, a. s OLOMOUCKÝ AGEL a. s MORAVSKOSLEZSKÝ MORAVIA STEEL a. s FINANČNÍ INSTITUCE Firma 2012 BANKY výnosy v tis. Kč 1. Československá obchodní banka, a. s Komerční banka, a.s Česká spořitelna, a.s UniCredit Bank Czech Republic, a.s Raiffeisenbank a.s POJIŠŤOVNY pojistné v tis. Kč 1. Česká pojišťovna a. s Kooperativa pojišťovna, a. s., V.I.G ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Allianz pojišťovna, a. s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., V.I.G PENZIJNÍ FONDY přijaté příspěvky v tis. Kč 1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s Allianz penzijní společnost, a.s KB Penzijní společnost, a.s AXA penzijní společnost a.s FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ tržby v tis. Kč 1. ČSOB Leasing, a. s Home Credit a.s VB Leasing CZ, spol. s r.o ŠkoFIN s.r.o Provident Financial s.r.o SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY vstupní dluh v tis. Kč 1. CETELEM ČR, a. s ČSOB Leasing, a. s UniCredit Leasing CZ, a.s Provident Financial s.r.o VB Leasing CZ, spol. s r. o MEZI FINANČNÍMI INSTITUCEMI SE V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH PROSADILY ČSOB, ČESKÁ POJIŠŤOVNA, PENZIJNÍ FOND ČP, ČSOB LEASING A CETELEM ČR. KAROLÍNA TOPOLOVÁ (AAA AUTO) A RICHARD HINDLS (VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE). OCENĚNÝM NA ČTVRTÉM AŽ DESÁTÉM MÍSTĚ ŽEBŘÍČKU POGRATULOVAL RICHARD HINDLS (VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE). VE SPOLUPORÁCI S 8 CZECH TOP 100 FORUM LÉTO 2013 www. czechtop100. cz

11 Foto archiv Zvláštní cena Deloitte ZA INOVACE 2013 Slovo inovace patří do základního slovníku každého podnikatele. Spolu s pojmy, jakými jsou efektivita, produktivita nebo konkurenceschopnost, popisuje nutné podmínky pro rozvoj, ne-li dokonce přežití v dnešním globálním a vysoce konkurenčním světě. případě České republiky to platí V dvojnásob. Poté, co počátkem tohoto milénia její ekonomika dosahovala rychlého růstu, stojícímu na masivní investiční vlně, která těžila z velmi dobrého mixu nákladů, kvality pracovní síly a infrastruktury, nachází se prakticky od krize roku 2009 v již dlouhotrvající stagnaci či dokonce recesi. Její konvergence k bohatému západu byla nahrazena citelným zaostáváním za všemi okolními zeměmi. Oživení ekonomiky, které, jak všichni věříme, se nakonec dostaví, přitom bude muset být postaveno na jiných hlavních faktorech než těch, které jej nastartovalo před více než 10 lety. Cenová výhoda naší země se totiž mezitím snížila a objem dostupných investic, díky pomalejšímu růstu v Evropě a do jisté míry i globálně, je značně nižší než dříve. Právě cesta zaměření ekonomiky na vyšší přidanou hodnotu, vysokou efektivitu, nové služby a zavádění nových produktů musí být mnohem důležitějším motorem růstu než kdykoliv dříve. Tyto procesy v ní přitom probíhají, což dokládají zkušenosti naší fi rmy ze spolupráce s desítkami klientů. Snahy je ještě více podpořit a jasně zviditelnit nemalé úspěchy českých podniků byly popudem k rozhodnutí Deloitte vytvořit ve spolupráci s CZECH TOP 100 Zvláštní cenu Deloitte za inovace. Určitá abstraktnost samotného pojmu inovace vedla ke snaze uchopit tuto cenu co nejvíce exaktním způsobem, který však musí být sklouben s uznáním faktu, že hodnocené inovace se zcela LUDĚK NIEDERMAYER, EKONOMICKÝ EXPERT SPOLEČNOSTI DELOITTE tržeb z inovované produkce k celkovým tržbám) a technologických inovací (průměrné výrobní náklady na produkci před inovací a po inovaci). Dále je pak sledován jako indikátor soustavné snahy o inovace poměr objemu investic do vědy a výzkumu k celkovému objemu tržeb a také počtu patentů a průmyslových vzorů. Protože cena je určena subjektům, které dokáží za pomocí inovací dosáhnout úspěchů v podnikání, nebyly hodnoceny nově založené společnosti nebo ty, které nemají historii delší tří let (v tomto období by mohla být jakákoli činnost považována za inovaci). Na základě analýzy údajů, předložených přihlášenými podniky, byl sestaven tzv. short list, který byl ve druhé fázi posouzen odborným panelem hodnotitelů. Vzhledem k rozdílnému kontextu inovací byly podniky rozděleny do dvou kategorií velké a malé/střední fi rmy. Pořadí v nich určil součet bodů, udělených hodnotiteli při expertním posouzení ve druhé fázi hodnocení. Hodnotitelé přidělovali jednotlivým přihlášeným fi rmám body v rozsahu od nuly do dvaceti podle toho, jak celkově hodnotili kvalitu inovací a jejich ekonomický přínos, přičemž mohli v obou kategoriích rozdělit celkem 50 bodů. V každé kategorii byly dle objektivních i subjektivních kritérií hodnoceny minimálně tři fi rmy. ZVLÁŠTNÍ CENU DELOITTE ZA INOVACE ZÍSKALY LETOS MEZI VELKÝMI SPOLEČNOSTMI KOFOLA A MEZI MEN- ŠÍMI PODNIKY PAK STROS-SEDLČANSKÉ STROJÍRNY. zásadně liší dle podniků i oblastí, do kterých směřují. Ve spolupráci CZECH TOP 100, Deloitte a Vysoké školy ekonomické vznikala od počátku letošního roku metodika, podle níž se ceny udělují. Ta našla vyjádření v dotazníku, který fi rmy oslovované v rámci CZECH TOP 100 mohly vyplnit a poté se o ocenění ucházet. Hodnocení sestává ze dvou částí. První zkoumá inovační výkon podniku prostřednictvím klíčových ekonomických indikátorů. Těmi jsou v souladu se zahraniční praxí přínos produktových (podíl Na základě výroku poroty získaly v letošním roce Zvláštní cenu Deloitte za inovace mezi velkými společnostmi Kofola a mezi malými fi rmami STROS-Sedlčanské strojírny. Hodnocena byla i vítězná fi rma z předchozího ročníku Třinecké železárny. Její výsledky potvrdily, že cenu loni obdržela oprávněně. Zároveň bylo organizátory soutěže rozhodnuto, že předchozí vítězové nebudou v následujících dvou ročnících zařazeni do hodnocení. LUDĚK NIEDERMAYER, ekonomický expert, Deloitte CZECH TOP 100 FORUM LÉTO

12 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY Žebříček 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok Firma Tržby 2012 Tržby 2011 Aktiva Počet zaměstnanců Hosp. výsledek Vývoz ŠKODA AUTO a.s ČEZ, a.s RWE Česká republika a.s AGROFERT HOLDING, a.s UNIPETROL, a.s FOXCONN CZ s.r.o ALPIQ ENERGY SE ČEPRO, a.s MORAVIA STEEL a.s ENI Česká republika, s.r.o n/a Telefónica Czech Republic, a.s n/a AHOLD Czech Republic, a.s n/a n/a n/a OKD, a.s TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s n/a ArcelorMittal Ostrava a.s Energetický a průmyslový holding, a.s n/a n/a Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o n/a České dráhy, a.s BOSCH Group ČR n/a n/a n/a Siemens, s.r.o Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o Slovnaft Česká republika, spol. s r.o n/a Metrostav a.s T-Mobile Czech Republic a.s OMV Česká republika, s.r.o n/a Shell Czech Republic a.s Pražská energetika, a.s n/a Česká pošta, s.p ŠKODA PRAHA Invest s.r.o BOSCH DIESEL s.r.o Skanska a.s n/a GECO, a.s Vodafone Czech Republic a.s n/a Vítkovice Holding a.s Veolia Voda Česká republika, a.s n/a DP hl.m. Prahy, akciová společnost ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o EUROVIA CS, a.s ČD Cargo, a.s METALIMEX a. s Dalkia Česká republika, a.s n/a Philip Morris ČR a.s STRABAG a.s n/a ABB s.r.o n/a n/a AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Lesy České republiky, s.p CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o Iveco Czech Republic, a. s ALTA Invest, a.s AGEL a.s n/a Údaje v tisících Kč, n/a neuvedeno 10 CZECH TOP 100 FORUM LÉTO 2013

13 Žebříček 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok Firma Tržby 2012 Tržby 2011 Aktiva Počet zaměstnanců Hosp. výsledek Vývoz Severočeské doly a.s n/a MITAS a.s n/a 53. NET4GAS, s.r.o n/a TRW Automotive Czech s.r.o AT Computers, a.s n/a n/a n/a n/a Robert Bosch, spol. s r.o Lumius, spol. s r.o EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s DEZA, a.s nkt cables s.r.o OHL ŽS, a.s Pražská plynárenská, a.s n/a Mondi Štětí a.s VEMEX s.r.o n/a DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o Daikin Industries Czech Republic s.r.o AAA Auto Group N.V n/a Bidvest Czech Republic s.r.o n/a n/a COOP Centrum družstvo n/a Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o n/a n/a HRUŠKA, spol. s r.o Advanced World Transport B.V Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s PSJ, a.s Tereos TTD, a.s sanofi-aventis, s.r.o Automotive Lighting s.r.o DEK a.s Správa železniční dopravní cesty, státní organizace n/a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze n/a PSG-International a.s HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o MND a.s Česká lékárnická, a.s n/a 85. SAZKA sázková kancelář, a.s n/a SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o SWS a.s Lovochemie, a.s. Lovosice WITTE Nejdek, spol. s r.o Centropol Energy a.s n/a n/a Sochorová válcovna TŽ, a.s n/a SAFINA, a.s ARMEX Oil, s.r.o n/a Fakultní nemocnice Brno SPOLANA a.s KIEKERT-CS, s.r.o Varroc Lighting Systems, s.r.o n/a n/a 98. JUTA a.s HP TRONIC Zlín, spol. s r.o Linde Gas a.s Údaje v tisících Kč, n/a neuvedeno CZECH TOP 100 FORUM LÉTO

14 OSOBNOST ŠKODA je silnou českou značkou Stejně jako v předchozím roce i tentokrát přebíral Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast HR management, v pražském Paláci Žofín ocenění pro nejvýznamnější firmu České republiky. Při této příležitosti jsme ho požádali o rozhovor. ING. BOHDAN WOJNAR, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO, S CENOU PRO NEJVÝZNAMNĚJŠÍ FIRMU ČR CZECH TOP 100 Poslední obchodní výsledky společnosti ŠKODA AUTO naznačují, že sice v meziročním srovnání prodává poněkud méně vozů, ale její tržní podíl přitom roste. Jak hodnotíte tento trend? Ano, zvyšujeme tržní podíly ve všech evropských regionech a to i přesto, že v celkových prodejích vykazujeme mírný meziroční pokles. Vnímání skutečného růstu zkreslují náběhy nových modelů. Například v květnu jsme prodali vozů, tedy jen o 2,9 % méně než loni. Pokud by ale běžela výroba naplno s novými modely, byli bychom v černých číslech. Zůstáváme optimisty a očekáváme, že se prodejní výsledky po náběhu našich nových modelů Octavia a Superb v druhém pololetí zase vrátí k plusu. Stále platí, že do roku 2018 chce ŠKODA AUTO celosvětově prodávat 1,5 milionu automobilů ročně. CZECH TOP 100 Jak jako výrazně proexportně orientovaná firma reagujete na v současnosti mnohdy turbulentní vývoj zejména na evropských trzích? Chystáte se hledat, nová odbytiště? Výhodou značky ŠKODA je, že poklesy některých trhů, se kterými zápasí konkurence, dokáže úspěšně kompenzovat růstem na jiných odbytištích. Dnes prodává ŠKODA AUTO automobily ve více než 100 zemích celého světa a na celkovém exportu ČR se podílí více než 7 %. Domácím trhem je a zůstává i nadále Česká republika, ale význam mezinárodních trhů stále roste. Vstup na nové trhy v nejbližším období vysloveně neplánujeme, spíše se chceme zaměřit na další posilování tržních podílů v Evropě a růst prodejů na růstových trzích, jakými jsou Rusko a Čína. CZECH TOP 100 ŠKODA AUTO však má díky nabízené užitné hodnotě za příznivou cenu a široké nabídce modelů velmi dobré postavení na trhu. Máte pravdu. Naše fi lozofi e vyjádřená sloganem Simply Clever je v současné nelehké době velmi účinná. Její výhody objevují i ti zákazníci, kteří dříve jezdili konkurenční- 12 CZECH TOP 100 FORUM LÉTO 2013

15 CZECH TOP 100 Již dlouhou dobu se u nás hovoří o chronickém nedostatku technických odborníků, a to jak se středoškolským, tak vysokomi vozy. V době, kdy mají lidé omezené fi nanční zdroje, hledají především kvalitu, dlouhou životnost, nízké provozní náklady, včetně servisních, a vysokou zůstatkovou hodnotu a to vše naše značka nabízí v optimálním poměru. CZECH TOP 100 Letošní rok jste prohlásili za období modelové ofenzívy. Kolik tedy představíte nových modelů a v jakém časovém horizontu? Plán pro rok 2013 počítá s představením celkem osmi nových nebo přepracovaných modelů. Značka ŠKODA v prvním pololetí uvedla na trh novou Octavii ve verzích liftback, kombi, 4x4 a nyní zavádíme nejrychlejší Octavii RS. K tomu přidala modernizovaný Superb a Superb Combi. V dalším období pak chce obměnit celou modelovou paletu. A také ji rozšířit. CZECH TOP 100 V poslední době jste výrazně rozšířili svoji modelovou řadu, vstoupili jste do nových segmentů. S jakým ohlasem jste se u domácích zákazníků setkali? Obsazení nových segmentů bylo nezbytné pro další rozvoj značky nejenom na domácím trhu. Pro příklad nemusíme chodit daleko: loňské novinky Citigo a Rapid jsou aktuálně lídry svých tříd, Citigo dokonce s více než 50% podílem, a Rapid je v současné době třetí nejprodávanější vůz na českém trhu. Oba modely přispívají k tomu, že značka ŠKODA je doma silnou jedničkou u privátních i fi remních zákazníků. Během prvních pěti měsíců roku 2013 bylo v ČR zaregistrováno vozů ŠKODA, což představuje tržní podíl 30 %. ŠKODA Citigo je navíc i Autem roku 2012, ŠKODA Rapid Autem roku 2013 nižší střední třídy a Fleetovou novinkou, ŠKODA Octavia držitelem titulu Auto, které bych si koupil. Navíc všechna naše auta jsou nejprodávanější ve svých třídách, což je samo o sobě to největší ocenění, které může výrobce od zákazníků získat. renceschopnost, ale vytváří i atraktivní pracovní místa pro kvalifi kované specialisty. V současné době v oblasti technického vývoje pracuje téměř 2000 zaměstnanců. Tito kvalifi kovaní specialisti, inženýři, designéři a konstruktéři se podílejí na vývoji nových automobilů značky ŠKODA a vyvíjejí také komponenty a agregáty i pro další značky skupiny Volkswagen. Při tom spolupracujeme také s externími výzkumně-vývojovými fi rmami a institucemi. Externím subjektům částečně zadáváme například dílčí vývojové práce na jednotlivých komponentech a částech vozů. ŠKODA AUTO investovala od roku 1991 více než 250 miliard korun zejména do nových modelů, do výzkumu a vývoje i do rozšiřování kapacit v České republice. V roce 2012 vydala ŠKODA AUTO jenom přímo na technický vývoj celkem 11 miliard korun, meziročně o 17 % více. školským vzděláním. Jak se vám je daří získávat, respektive vychovávat? ŠKODA AUTO se ve spolupráci s vysokými školami, se Sdružením automobilového průmyslu a se Svazem průmyslu a dopravy snaží zabránit poklesu zájmu o studium technických oborů, ke kterému dlouhodobě dochází. Konkrétně je velká pozornost věnována projektu POSPOLU, jehož cílem je implementovat prvky duálního systému do českého vzdělávání. Na něm je vidět, že LOŇSKÉ NOVINKY CITIGO A RAPID JSOU AKTUÁLNĚ LÍDRY SVÝCH TŘÍD. RAPID JE NAVÍC V SOUČASNOSTI TŘETÍM NEJPRODÁVANĚJŠÍM VOZEM NA ČESKÉM TRHU. ŠKODA AUTO INVESTOVALA OD ROKU 1991 VÍCE NEŽ 250 MILIARD KORUN. jsou v podobných otázkách velmi důležité široká společenská diskuse a také shoda o dalším postupu. Navíc naše společnost sama aktivně vzdělává budoucí mladé zaměstnance ve vlastním odborném učilišti. V současné době se zde na svoje budoucí zaměstnání připravuje více než 950 učňů a učnic. Kromě toho je domácí automobilka největším soukromým investorem do výzkumu a vývoje v ČR. Během uplynulých let rozvinula spolupráci s hlavními českými technickými univerzitami formou sponzoringu, grantů nebo outsourcingu výzkumných projektů. Foto ŠKODA AUTO CZECH TOP 100 Jaká je situace v oblasti vývoje? Kolik peněz do výzkumu a inovací ročně investujete? Skutečnost, že ŠKODA AUTO má k dispozici i vlastní technický vývoj, ji staví do podstatně stabilnější pozice než společnosti, které se zabývají pouze výrobou. Tím, že ŠKODA AUTO stále investuje do nejnovějších technologií, posiluje nejen svou konku- CZECH TOP 100 FORUM LÉTO

16 OSOBNOST Podpora technického vzdělávání se dotkla také programů na zvýšení atraktivity tohoto typu studia pro dívky. ŠKODA AUTO nabízí studentům vysokých škol také propracovaný systém spolupráce již v průběhu studia formou odborné praxe nebo podpory při psaní závěrečné práce. Absolventům pak nabízí jednoletý Trainee program nebo možnost přímého nástupu v rámci celé fi rmy. CZECH TOP 100 ŠKODA AUTO se v žebříčku 100 nejvýznamnějších firem ČR pravidelně umisťuje na nejvyšších příčkách. Jak ale vy sami hodnotíte své postavení v rámci české ekonomiky? Toto ocenění je symbolem těsné provázanosti společnosti ŠKODA AUTO s Českou republikou. Potvrzuje její význam pro českou ekonomiku, který by ale nemohl dosahovat takové míry, kdybychom tu neměli ŠKODA AUTO SE STÁLE VÍCE INTERNACIONALIZUJE. V SOUČASNÉ DOBĚ ZAMĚSTNÁVÁME SPECIALISTY TÉMĚŘ 40 NÁRODNOSTÍ. stabilní zázemí a perfektně fungující tým. ŠKODA je a zůstane silnou českou značkou. ŠKODA AUTO jako jediná automobilka má v České republice vlastní vývojové centrum. Na domácí půdě vyvíjí nejenom všechny vozy ŠKODA, vyráběné v našich třech domácích závodech, ale i řadu komponentů a agregátů i pro další značky skupiny Volkswagen. A také všechny vozy ŠKODA, vyráběné v zahraničí, například v Číně v závodě Volkswagen Shanghai, byly vyvinuté ve vývojovém centru v Mladé Boleslavi. Proto je možné konstatovat, že společnost ŠKODA AUTO je v rámci ČR nejenom nejvýznamnějším exportérem zboží, tedy automobilů a jejich agregátů, ale také know-how a vývojových prací. CZECH TOP 100 Kolik lidí ŠKODA AUTO zaměstnává? Společnost ŠKODA AUTO celosvětově zaměstnává více než lidí. V posledních dvou letech jsme vytvořili téměř 2000 nových pracovních míst a v současné době je počet zaměstnanců stabilní. ŠKODA AUTO se stále více internacionalizuje. Stejně jako v minulém roce, také letos chce společnost rozšířit své řady o talenty jak z České republiky, tak ze zahraničí. V současné době zaměstnáváme specialisty téměř 40 národností. CZECH TOP 100 Automobilka už není výhradně mužským světem. Kolik žen pracuje v českých závodech ŠKODA AUTO, jaké jsou programy pro jejich podporu? Podíl žen mezi zaměstnanci ŠKODA AUTO činí téměř 20 %. Ženy pracují téměř ve všech oblastech a na všech úrovních. Několik desítek z nich je i ve vedoucích pozicích. Společnost ŠKODA AUTO se dlouhodobě zaměřuje na konkrétní opatření, směřující ke zvýšení podílu žen ve fi rmě. Pro společnost ŠKODA AUTO je genderová problematika opravdu velice významná a tvoří integrální součást naší podnikové strategie. Není myslitelné rigiditou organizace vyloučit celou polovinu populace z možnosti pracovat v jakémkoliv podniku. Intenzivně rovněž podporujeme ženy při studiu technických oborů. Technika je dnes skutečně pro všechny a techničky najdou také výborné uplatnění v průmyslových podnicích. CZECH TOP 100 Jaký dopad na zaměstnanost může mít prohlubující se stagnace českého hospodářství a negativní nálada na evropském automobilovém trhu? Plánujete letos propouštět zaměstnance? ŠKODA AUTO plánuje do roku 2018 vyrábět minimálně 1,5 milionu vozů ročně, což představuje například ve srovnání s rokem 2010 zdvojnásobení produkce. Pro zajištění tohoto cíle počítáme jak s využitím našich tří domácích závodů, tak i s našimi zaměstnanci. Naším cílem je zaručit všem stávajícím zaměstnancům jistotu zaměstnání. Jsme si však vědomi toho, že bude nezbytné rozšířit nástroje fl exibility a dále posílit možnost reakce na aktuální situaci na trzích a zajistit tím značce ŠKODA i nadále vysokou míru konkurenceschopnosti. Poprvé byla proto s Odbory KOVO uzavřena také Dohoda o zaměstnanosti. Tato dohoda platí do 31. prosince 2018 a zvyšuje jistotu práce zaměstnancům v závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Dohoda o zaměstnanosti je v rámci České republiky skutečně ojedinělým dokumentem. Jejím uzavřením zdůraznily společnost ŠKODA AUTO a vedení odborů svou společnou odpovědnost za další rozvoj a zachování trvale udržitelné zaměstnanosti a zároveň zvýšení konkurenceschopnosti. CZECH TOP 100 Závěrem nám dovolte jednu osobní otázku. Se společností ŠKODA AUTO jste tím či oním způsobem spojen již bezmála tři desítky let. To je dnes rozhodně už ne zcela obvyklý jev. V čem spatřujete hlavní důvody, že jste jí zůstal tak dlouho věrný? Značka ŠKODA je pro mě více než jen pouhý zaměstnavatel. Má pro mě velké kouzlo, kouzlo tradice s budoucností. Před více než dvaceti lety jsme měli pouze tradici. Vytrvalost, lidský rozměr a produkty pro lidi dnes už po celém světě, to jsou přeci krásné důvody! MAREK CHVÁLA ŠKODA AUTO JE V RÁMCI ČR NEJEN NEJVÝZNAMNĚJ- ŠÍM EXPORTÉREM AUTOMOBILŮ A JEJICH AGREGÁTŮ, ALE ZÁROVEŇ I KNOW-HOW A VÝVOJOVÝCH PRACÍ. 14 CZECH TOP 100 FORUM LÉTO 2013

17 INZERCE CH 4 Linde Gas. Jsme spolehlivým partnerem eského pr myslu. Dodáváme produkty, které pokrývají široký rozsah aplikací technických plyn v pr myslu, potraviná ství, léka ství, výzkumu i vývoji. Stavíme za ízení na výrobu technických plyn. Naší prioritou je bezpe nost a ochrana životního prost edí. S našimi produkty se m žete setkat na každém kroku. final prvky 184x126 mm.indd :13:10 Základní dílo české literatury v jedinečné knižní úpravě Karel Jaromír Erben Kytice Nakladatelství BVD přichází s replikou nejvíce ceněného vydání z roku 1924 s ilustracemi akademického malíře Václava Součka. Výjimečná příležitost! Knihu nekoupíte v žádném knihkupectví, pouze prostřednictvím našeho e-shopu knihakytice.cz. Třináct klasických básnických skladeb Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba a Věštkyně. Pouhých 999 číslovaných kusů každý výtisk je originálem. Číslo 1 obdržel prezident republiky Miloš Zeman, číslo 2 předseda Senátu Milan Štěch, číslo 3 předseda vlády a číslo 4 ministr kultury. Exkluzivní polygrafické zpracování použitý papír a tisková technologie (plátěná vazba, sítotisk) jsou téměř identické s vydáním z roku Cena 2990 Kč včetně poštovného a balného (kniha vám bude doručena společností PPL) CZECH TOP 100 FORUM LÉTO

18 : číslo jistoty Zdá se to být neuvěřitelné, ale ještě v roce 2002 nemohly oběti povodní řešit svoji pojistnou událost přes zákaznickou linku. Česká pojišťovna byla první pojišťovnou, která v roce 2003 komunikační centra se silným zázemím a profesionálními službami v ČR zavedla. Od té doby uplynulo 10 let a letošní povodně opět ukazují, o jak důležitý komunikační kanál mezi klientem a pojišťovnou se jedná. vyřešení a odeslání peněz na účet poškozeného. Na telefonní lince klientského servisu jsme k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin připraveni řešit jakékoliv požadavky. V tuto dobu lze samozřejmě nahlásit také pojistné události. Nenechte se zmást pracovní dobou. Asistenční služby pro pomoc klientům jsou k dispozici 24 hodin každý den na stejném telefonním čísle, vysvětluje Antonín Pekárek, vrchní ředitel Komunikačního centra České pojišťovny. Současná úspěšnost v obsluze zákazníků a správné fungování všech procesů jsou dány náskokem před konkurencí a neustálým vývojem. KOMUNIKAČNÍ CENTRUM MÁ ČP KROMĚ BRNA A PARDUBIC TAKÉ V PRAŽSKÉ CENTRÁLE KOMUNIKACE S KLIENTY DNES V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ PROBÍHÁ NA ŘADĚ MÍST I PŘES VIDEOTELEFONY L etos v květnu oslavilo kontaktní centrum České pojišťovny deset let od svého vzniku. Spouštěcím momentem přitom bylo dokončení transformace, v jejímž rámci se služby spojené se správou smluv a také likvidací škod soustředily nejen do nového provozního systému TIA, ale především do tří moderních kontaktních komunikačních center (KC) v Praze, Brně a Pardubicích. Dnes v nich rozsáhlou podporu klientům poskytuje 260 operátorů. Jejich týmy jsou vysoce profesionalizovaným základem Komunikačních center ČP, jejichž zaměstnanci obsluhují klienty se servisními požadavky, prodávají pojistné produkty a pečují o jejich smlouvy. Dnes již samozřejmou záležitost představuje také servis spojený s hlášením POSTUPNÉ ZAČÁTKY Budování zákaznického servisu největší české pojišťovny bylo postupné. Komunipojistné události navázaný na osobní likvidátory s nimi klienti řeší pojistnou událost od momentu její registrace až po 16 CZECH TOP 100 FORUM LÉTO 2013

19 POJIŠŤOVNICTVÍ nili očekávání klienta. K tomu jim pomáhají aktivity zaměřené na empatii a vyřešení požadavku na poprvé. O úspěchu jejich snažení vypovídají nejen vysoké hodnocení v průzkumu, kdy empatie dosáhla 86,75 % a vyřešení požadavku na poprvé 87,16 %, ale také pochvalné odezvy přímo od klientů, vyzdvihuje zásluhy svých kolegů Antonín Pekárek, vrchní ředitel Komunikačního centra ČP. Operátoři či likvidátoři mají navíc srdce Foto Česká pojišťovna PROFESIONÁLNÍ A LIDSKÝ PŘÍSTUP Znalosti, ochota, empatie to je základ práce operátora. Všichni naši operátoři směřují veškeré své úsilí k tomu, aby naplkační centrum jsme původně zprovoznili v Praze a Brně. Celkem tu pracovalo 13 týmů, tedy zhruba 180 operátorů. Kromě operátorů zelené linky jsme měli hned od počátku speciální týmy, a to na reklamace a na zahraniční pojistné události. Zelená linka zajišťovala nonstop provoz a asistenci pro vozidla. Začínali jsme registracemi pojistných událostí a pracovali s čerstvě elektronizovanými pojistnými smlouvami. Vyzkoušeli jsme si formu jednoduché likvidace škody přímo po telefonu. V roce 2005 přibylo k Praze a Brnu ještě KC v Pardubicích, vzpomíná Dana Rychetská, která stála u zrodu call center ČP před deseti lety. V roce 2005 se portfolio dovedností, která komunikační centra zajišťují, rozšířilo také do obchodní sféry. Vznikla nová podoba prodeje s názvem Service to Sales. Česká pojišťovna tak reagovala na přání klientů, kteří možnost uzavřít pojištění po telefonu často požadovali. Na počátku komunikační centrum nabízelo pouze cestovní, majetková a odpovědnostní pojištění. Později přibyly produkty typu pojištění motorových vozidel a v posledních třech letech i životní a úrazové pojištění. Jednou z výhod sjednání smluv bez nutnosti návštěvy pobočky je jejich rychlý vznik. Jakmile zákazník zaplatí první pojistné, vyjádří tak souhlas s pojistnými podmínkami a smlouva je uzavřena. Dnes je přitom komunikační centrum schopno pokrýt téměř kompletní portfolio produktů pro standardního koncového klienta. RŮST A SPECIALIZACE DNES JE KOMUNIKAČNÍ CENTRUM SCHOPNO POKRÝT TÉMĚŘ KOMPLETNÍ PORTFOLIO POJISTNÝCH PRODUKTŮ. Fakta a čísla hovoří jasně komunikační centra ČP se rozrůstala a více se specializovala. V současné době na tomto úseku pracuje 260 operátorů v 19 týmech. Operátoři přijmou za rok zhruba 2 miliony hovorů, 2 miliony hovorů uskuteční směrem ke klientům a zpracují asi 2 miliony dokumentů v elektronické podobě. Měření kvality servisu je samozřejmostí a Česká pojišťovna v tomto ohledu dosahuje hodnot nad průměrem českého trhu. V nezávislých náhodných testech (mystery callingu) se operátoři ČP pravidelně umisťují na prvních příčkách v žebříčcích spokojenosti klientů. V rámci interního hodnocení si kvalitu zákaznického servisu ČP sama prověřuje: od počátku měření se operátoři zlepšili o 30 procentních bodů. I to je výsledek celé řady opatření, která udržují kvality nabízeného servisu přes tak náročný kanál, kterým telefon je, na vysoké úrovni. ANTONÍN PEKÁREK, VRCHNÍ ŘEDITEL KOMU- NIKAČNÍHO CENTRA ČESKÉ POJIŠŤOVNY KOMUNIKAČNÍ CENTRA ČP MAJÍ VAZBU NEJEN NA TE- LEFONNÍ INFOLINKU, ALE TAKÉ NA FIREMNÍ WEBOVÉ STRÁNKY na pravém místě a velmi ochotně se zapojují do charitativních projektů zázemí call centra i zkušenosti jeho pracovníků se například využívá pro potřeby projektů UNICEF. Lidé z komunikačního centra ale pomáhají i jinak. Doma třeba vlastnoručně upečou zákusky, které ráno následujícího dne prodávají svým kolegům k snídani. Výtěžek putuje na pomoc dětem v Klokánku. Věřím, že pokud se se svými požadavky obrátíte na naše komunikační centra, setkáte se s přístupem, který vás mile překvapí. Pro spokojeného klienta se v České pojišťovně snažíme dělat maximum, podotýká Antonín Pekárek. ANETA ČORNEJOVÁ, JAN MAREK VÝMLUVNÁ ŘEČ ČÍSEL V historii komunikačních center ČP byly velmi perné momenty, ve kterých museli pracovníci zvládnout enormní počet příchozích hovorů. Tzv. černými dny na call centrech byly kulminace živelních katastrof, jako řádění orkánu Kyrill v roce 2007 a kalamity Emma v roce 2008, kdy operátoři odbavili přes 20 tisíc hovorů za den. Datum Počet příchozích hovorů Důvod orkán Kyrill orkán Kyrill kalamita Emma krupobití v Praze Běžný pracovní den operátora spočívá ve striktním režimu, velkém množství hovorů, administrativě a úspěšném obchodním jednání. Operátor KC ČP věnuje telefonním hovorům v průměru šest hodin denně. Dalších 30 minut vyřizuje dokumenty nebo y od klientů. Během pracovního dne přijme pracovník komunikačního centra průměrně 41 hovorů a zvládne další 16 odchozích hovorů. Zpracuje 10 dokumentů nebo ů. V 18 hovorech nabídne nové pojištění. CZECH TOP 100 FORUM LÉTO

20 EKONOMICKÁ DIPLOMACIE V RUKOU PODNIKATELŮ Čas nečeká! Zatímco se politici dohadují o kompetencích a premiér a ministři se vracejí z cest do zahraničí s výčtem smluv, z nichž mnohé jsou spíše memoranda než skutečné obchodní případy, podnikatelské subjekty České republiky se rozhodly jít příkladem v tom, jak si ekonomickou diplomacii představují v praxi. ZAPLNĚNÝ MAJA- KOVSKÉHO SÁL NÁ- RODNÍHO DOMU NA VINOHRADECH HOVO- ŘIL ZA VŠE: ČAS BĚŽÍ! JE TŘEBA SPĚCHAT, ABY NÁM V EKONO- MICKÉ SPOLUPRÁCI SE ZEMĚMI BRICS A DALŠÍMI NEUJEL VLAK. KONKURENCE Z JINÝCH ZEMÍ V NĚM UŽ SEDÍ. N koberců. Potvrdily to nejen osobní účast prezidenta republiky Miloše Zemana a ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby, ale i vystoupení velvyslanců členských zemí BRICS: Brazílie, Ruské federace, Indie, Číny a Jihoafrické republiky, stejně jako účast velvyslanců Slovenska, Ukrajiny, Běloruska, Moldávie a Arménie, představitelů ruských regionů a velkých společností. V Národním domě na Vinohradech se sešlo kolem tří set osoba pražské konferenci o perspektivách ekonomické spolupráce České republiky se zeměmi BRICS a s dalšími státy, tradičními partnery českých fi rem, svolané na 6. června 2013 nevládními organizacemi CZECH TOP 100, Sdružení české energetické technologie a Rada podnikatelů České republiky pro spolupráci s Ruskou federací, se ukázalo, že ekonomickou diplomacii lze dělat bez letadel, vrtulníků a červených BRICS VELCÍ HRÁČI BUDOUCNOSTI BRICS je označení společného hospodářského uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky. Bylo poprvé použito Jimem O Neillem z investiční banky Gol- ností, jimž leží na srdci nejen rozkvět vlastních podniků a zemí, ale i rychlé překonání ekonomické krize která zdaleka nemusí být světovou. 18 CZECH TOP 100 FORUM LÉTO 2013

Škoda Auto znovu první

Škoda Auto znovu první Škoda Auto znovu první Na pražském Žofíně vyvrcholil ve čtvrtek 20. června další ročník ankety 100 nejvýznamnějších firem České republiky. Na nejvyšší příčce žebříčku se opět umístila mladoboleslavská

Více

Bernard Chrétien. Václav Horák. Zdeněk Kratochvíl. Renault dosahuje úspěchů díky pestré nabídce vozů. dodržujeme zásady rozumného úvěrování

Bernard Chrétien. Václav Horák. Zdeněk Kratochvíl. Renault dosahuje úspěchů díky pestré nabídce vozů. dodržujeme zásady rozumného úvěrování Léto 2011 SYMBOL ÚSPĚCHU Václav Horák dodržujeme zásady rozumného úvěrování Zdeněk Kratochvíl kormidelník dopravního gigantu z Vysočiny Bernard Chrétien Renault dosahuje úspěchů díky pestré nabídce vozů

Více

Martin Diviš. Aktuální žebříček. Aleš Buksa. Chceme být pojišťovnou poskytující nejlepší servis EXPO 2010. 100 nejvýznamnějších fi rem České republiky

Martin Diviš. Aktuální žebříček. Aleš Buksa. Chceme být pojišťovnou poskytující nejlepší servis EXPO 2010. 100 nejvýznamnějších fi rem České republiky Léto 2010 SYMBOL ÚSPĚCHU Aktuální žebříček 100 nejvýznamnějších fi rem České republiky Aleš Buksa od kosmetiky ke golfu EXPO 2010 česká expozice Čínu nadchla Martin Diviš Chceme být pojišťovnou poskytující

Více

Josef Novák. Jiří Jirovec. Carmen. Kvalitní africký brokát z české textilky Veba. největší prodejce automobilů BMW

Josef Novák. Jiří Jirovec. Carmen. Kvalitní africký brokát z české textilky Veba. největší prodejce automobilů BMW Podzim 2010 SYMBOL ÚSPĚCHU Jiří Jirovec největší prodejce automobilů BMW Carmen Andrea Kalivodová Hvězda z Kroměříže Josef Novák Kvalitní africký brokát z české textilky Veba MAGAZÍN SDRUŽENÍ CZECH TOP

Více

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU CZECH TOP 100 FORUM ZIMA 2014/2015 Radek Jaroš Čtrnáct vrcholků zeměkoule Petr Kmoch Snad by byl táta pyšný JAROSLAV BESPERÁT Jsem týmový hráč Jen jedno řešení má cenu zlata.

Více

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (6/2010) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Myslete na novoročenky už nyní! www.vasepf.cz Sen začíná prací Na otázky

Více

Business očekává od nové vlády

Business očekává od nové vlády Ročník 16 (4/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Na prvním místě je dnes konkurenceschopnost Zájem o služby CzechTrade vzrostl, potvrdil Ing. Ivan Jukl, generální ředitel, v rozhovoru pro náš list

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24 Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (12/2008) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Více

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (1/2013) www.iprosperita.cz

Více

MANAŽER ROKU 2014 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ 23. DUBEN 2015

MANAŽER ROKU 2014 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ 23. DUBEN 2015 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ MANAŽER ROKU 2014 tvím prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Jsou naším národním pokladem a tak bychom se k nim měli chovat. (je to text z loňska, zalomte

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Turecko ve třetím tisíciletí. aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 NOVINKY

Turecko ve třetím tisíciletí. aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 NOVINKY NOVINKY 3 / 2012 Turecko ve třetím tisíciletí aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 Kazachstán: země s rostoucím ratingem a nečekanými možnostmi str. 26 31 Když to šlo v Cambridge, proč

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

součástí vydání je SON Sdružení nájemníků ČR Nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 Žižkov e-mail: son@cmkos.cz kovaní odborníci

součástí vydání je SON Sdružení nájemníků ČR Nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 Žižkov e-mail: son@cmkos.cz kovaní odborníci Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Fleetový program je významnou součástí naší obchodní strategie Pod jakým zorným úhlem dnes vybírají podnikatelé a manažeři auta do svých firem, o

Více

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO 2015 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny Vážené dámy, vážení pánové, tak a máme tady třináctku. 13. ročník soutěže Zlatá koruna. Číslo pro někoho k zapomenutí a pro jiné naopak šťastné.

Více

Alespoň léto nabídne víc práce

Alespoň léto nabídne víc práce Ročník 16 (6/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více

Středem zájmu je člověk,

Středem zájmu je člověk, NOVÁ ŠŤAVNAÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 () www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Středem

Více

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (3/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více