Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství"

Transkript

1 Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství Sborník příspěvků ze čtvrté mezinárodní konference Mezinárodní konference se uskutečnila pod záštitou pod záštitou pana Stanislava Juránka, senátora Parlamentu České republiky Brno 2011

2 Odborní garanti konference: Prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. Prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. Doc. Ing. Darina Eliášová, Ph.D. Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. Organizační výbor: Mgr. Štěpánka Jurčíková Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Mgr. Jakub Trojan Mgr. Petra Trunečková Text publikace připravili: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Mgr. Petra Trunečková Recenzent: Prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2010 ISBN

3 OBSAH ÚVOD... 6 HOTELIÉR A JEHO MIESTO V GASTRONOMICKÝCH SLUŽBÁCH... 7 Ing. Danica Balušková PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY KVALITY ŽIVOTA A MANAŽMENT UDRŽATEL'NÉHO PRIESTOROVÉHO ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V PODMIENKACH SR doc. Ing. Arch. Janka Betáková, PhD., doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. PROPOJENÍ TEORETICKÉ VÝUKY S PRAXÍ NA ZÁKLADĚ METODY PROBLEM BASED LEARNING NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Martina Černá, Ph.D. VÝVOJOVÉ TRENDY V REKREAČNOM CESTOVNOM RUCHU doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. VÝUKA ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA NA VYSOKÝCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÝCH NA CESTOVNÍ RUCH Mgr. Jana Jašková POUŽITÍ PROGRAMU GERTL PRO VÝUKU STATISTIKY Mgr. Tomáš Jeřábek POZITIVA A NEGATIVA KULTURNÍHO POZNÁVACÍHO CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Taťána Karásková HUMAN RESOURCES KNOWLEDGE AND SKILLS AS THE BARRIERS OF ENTREPRENEURSHIP OF SMEs IN TOURISM AND HOSPITALITY Ing. Alena Klapalová, Ph.D. ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY U ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE ZNOJMĚ Bc. Kamila Klemešová, Bc. Martin Slezáček KOMUNIKATIVNÍ JAZYKOVÁ KOMPETENCE A SCHOPNOST ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Mgr. Hana Kolisková DISCOVERING SPA HOTELS AND RESORTS IN SLOVENIA Alexey Kondrashov MARKETINGOVÝ VÝZKUM A PROFESNÍ PŘÍPRAVA STUDENTŮ Ing. Miroslava Kostková, Ph.D., Mgr. Klára Królová

4 PIVOVARSKÁ TURISTIKA Z POHLEDU KULINÁŘSTVÍ doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOPOTRAVIN JAKO PROSTŘEDEK OBOHACENÍ NABÍDKY GASTRONOMICKÉHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Klára Królová, Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. KONKRÉTNÍ REALIZACE PŘEDMĚTU METODIKA PRÁCE PRŮVODCE PŘÍPRAVA A VEDENÍ ZAHRANIČNÍHO ZÁJEZDU Ing. Olga Kubová VEŘEJNOPRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠŤOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Ondřej Melichar TLMOČENIE V PROFESII SPRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU PaeDr. Andrea Molnárová, PaeDr. Lucia Záhumenská, PhD. ÚLOHA CESTOVNÉHO RUCHU V REGIONÁLNOM ROZVOJI Ing. Emília Sabolová EURÓPSKY TRH SO SLUŽBAMI MOŽNOSTI A VÝZVY PhDr. Veronika Sklenková, PhD., doc. PhDr. Martin Klus, PhD. KOORDINAČNÍ CENTRUM CESTOVNÍHO RUCHU JAKO SOUČÁST PRAKTICKÉ VÝUKY doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. KVALITA PODNIKŮ SLUŽEB V ČR doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. POTREBA SYNCHRONIZÁCIE EDUKÁCIE A PRAXE V CESTOVNOM RUCHU Ing. Kristína Šambronská, PhD. INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ RUCH A HOTELNICTVÍ prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. MODERNIZACE VÝUKY GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMU Ing. Jiří Štindl ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE HOSPODÁRSKYCH ÚČINKOV CESTOVNÉHO RUCHU doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. TVORBA ŠTUDIJNÝCH MATERIÁLOV NA VŠOH doc. Ing. Jana Štofilová, CSc., prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. KULTIVAČNÍ VÝZNAM AKTIVNÍHO PŘÍRODNÍHO TURISMU doc. PaeDr. Jiří Štyrský, CSc. INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ A HOTELOVÉ S PODPOROU STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Mgr. Bc. Jakub Trojan

5 JE CESTOVNÍ RUCH OBOREM, KTERÝ BY SE MĚL SAMOSTATNĚ STUDOVAT? doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. CESTOVNÍ RUCH NÁSTROJ I ŠANCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. VÝUKA ÚČETNICTVÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE OBCHODNÍ A HOTELOVÉ V BRNĚ Ing. Eva Vincencová, Ing. Roman Horák, CSc. INSPIRACE Z RAKOUSKA PŘÍSTUP PEDAGOGŮ A STUDENTŮ K VÝUCE CESTOVNÍHO RUCHU Ing. Hana Zábranská

6 ÚVOD Již čtvrtá mezinárodní vědecko-odborná konference Vysoké školy obchodní a hotelové se uskutečnila dne 19. května 2011 pod záštitou pana Stanislava Juránka, senátora Parlamentu České republiky a to na téma do určité míry provokativní, které zní: Učíme cestovní ruch a pohostinství učíme se cestovní ruch a pohostinství. Cílem konference bylo podnítit odbornou debatu jak praktiků, tak i teoretiků z akademické sféry prezentovat zkušenosti, poznatky, nápady, ale i problémy, se kterým se setkávají ve své práci. Téma konference navazovalo na téma předchozího roku, které bylo zaměřené na předávání nejlepších zkušeností z praxe v oblasti cestovního ruchu a pohostinství. Konference byla zahájena přednesením zdravice pana senátora Juránka a to prostřednictvím prorektorky pro vzdělávací činnost docentky Jany Štofilové, která přednesla taktéž úvodní slovo. Účastníky konference ve svém proslovu pozdravila taktéž paní Jana Drápalová, starostka Místní části Brno Nový Lískovec. V plenárním zasedání vystoupili zástupci praxe a to Mgr. Jakub Stárek, ředitel odboru dalšího vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělesné výchovy s tématem Cestovní ruch v celoživotním učení/ cestovní ruch v dalším vzdělávání, Ing. Lukáš Bačík z Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, který představil projekty Centrály, na kterých se spolupracuje s akademickou sférou, paní Marína Sedláková, vice-prezidentka Asociace průvodců ČR, Česká republika s tématem Průvodce - integrální součást nabídky služeb cestovního ruchu, ve kterém se zamýšlela i nad potřebou znalostí a vzdělávání průvodců a Ing. Jan Privarčák, místostarosta Místní části Brno Nový Lískovec. Za akademickou obec vystoupili Mgr. Jakub Trojan z hostitelské školy, který prezentoval projekt Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové s podporou strukturálních fondů EU, docent Štyrský z Univerzity Hradec Králové tématem Kultivační význam aktivního přírodního turismu, docent Vaníček z Vysoké školy polytechnické Jihlava, zamýšlející se nad významem a účelností samostatného studijního oboru cestovní ruch, Ing. Vavrečka, prorektor Vysoké školy podnikání Ostrava s tématem Cestovní ruch nástroj i šance ekonomického rozvoje a docentka Darina Eliašová z hostitelské školy s příspěvkem zaměřeným na vývojové trendy v rekreačním cestovním ruchu. V rámci tří sekcí odeznělo celkem 35 příspěvků, z toho 7 v rámci studentského workshopu. Příspěvky z workshopu jsou součástí speciální edice sborníku. Příspěvky zcela naplnily cíl konference pro účastníky konference přinesly řadu nových informací a podnětů jak pro další pedagogickou činnost, tak pro rozvoj vzdělávání v oboru cestovního ruchu a pohostinství, ale i pro výzkumnou činnost. Za organizátory konference děkuji všem účastníkům a doufám, že i v roce 2012 bude další ročník konference minimálně tak úspěšný jako v tomto roce. Brno, 20. června 2011 PhDr. Ludmila Bartoňová rektorka VŠOH s.r.o. 6

7 Hoteliér a jeho miesto v gastronomických službách Hotelier and his/her position in gastronomic services Danica Balušková Abstrakt: V svojej prezentácii som sa snažila priblížiť začínajúcim hoteliérom aj našim poslucháčom a širokej verejnosti odborné rady skúsených profesionálov z praxe v hoteliérskej branži. Hosť očakáva nepoznané - zážitok. Zážitková gastronómia sa stáva moderným trendom na celom svete. Je na hoteliéroch ponúknuť kvalitný produkt, dostatok časového priestoru, či profesionálnu odbornosť personálu, ktoré vedú k spokojnosti hosťa. Abstract: In my presentation I tried to introduce to hotelier beginners and also to our students and to general public the guidance of experts from hotelier business. The guest expects unrecognized an experience. The experience gastronomy becomes a modern trend all over the world. It is on hoteliers to propose a quality product, sufficient time space or the proficiency of hotel staff. Od staroveku sa chudoba, aristokracia, či umelci vydávali na cesty do všetkých kútov sveta za účelom poznania prírody, bohatstva, kultúry krajiny, či diplomatických povinností, náboženstva, existencie... Na každej dlhej ceste kočom, koňmi alebo pešo sa riešil základný problém ako nájsť strechu nad hlavou s chlebom a vínom pre pocestných. Je to dlhá púť, ktorá odkrýva dianie v dejinách ľudstva a jej tajomný čas prežitia či bytia v danom vývoji spoločnosti. Je to história o každodenných príbehoch ľudského života či hľadaní prvých ubytovacích prístreškov na cestách z druhého tisícročia p.n.l., ktorá tvorí nepretržitú niť s minulosťou po dnešné hotelové reťazce. Ubytovanie, prístrešok vyjadruje slovo Hotel, ktoré sa od prvej tretiny 19. storočia stáva podstatným symbolom. Hôtel vo francúzskom výraze charakterizuje ako dom či ubytovanie pre hostí. Hôte = hosť. Hotel ako veľkohostinec v češtine sa udomácnil v roku Hoteliérstvo, česky hotelnictví, je odvedené od francúzskeho slova Hôtel, ktorého definícia znie ako väčší podnik zariadený na prechodné ubytovanie pre hostí so stravovacími či spoločensko-zábavnými službami. Hôtelier z franc. znamená v preklade majiteľ hotela. Byť úspešným hoteliérom je ako fľaša červeného vína... Potrebuje čas, aby dozrel, hovorí svoje vyznanie riaditeľ legendárnej dubajskej plachetnice - sedemhviezdičkového hotela Burj Al Arab, Heinrich Morio, ktorý začínal svoju kariéru pred 30 rokmi ako hotelový poslíček. Úspechu predchádza tvrdá práca, vzdelanie, zručnosti, skúsenosti, ktoré sa dajú naučiť iba v praxi. Dôležité je pozitívne myslenie. Ak si hovoríme, že nenávidíme svoju prácu, nikam sa nedostaneme. Zmena je prirodzený zákon nášho života. V hoteliérstve platí stonásobne mať rád svoju prácu, tešiť sa z nej, prenášať svoje profesionálne nadanie a schopnosti, nadšenie na svojich kolegov či hostí. Atmosféru dokonalosti v praxi zdôrazňujú odborné tréningy či školenia zamestnancov, kolegov či personálu pre dosiahnutie profesionálnej úrovne poskytovaných služieb, ktoré vedú k hosťovej spokojnosti. Hostia očakávajú nepoznané, sú 7

8 nároční, skúsení svetobežníci, ktorí reťazovo porovnávajú, kritizujú a doporučujú svoje gastronomické zážitky. Celý život sa venujem gastronómii, z môjho odborného pohľadu by mal byť hoteliér predovšetkým reprezentant, ktorý neustále zdokonaľuje svoj angažmán aj v tejto časti hotelového biznisu a postupuje v nej. Produktom hotela by nemali byť iba ubytovacie či stravovacie služby, ale neopakovateľný zážitok, ktorý hosť očakáva. Svetovým moderným trendom je zážitková gastronómia. Je to umenie niečo neopakovateľné pripraviť pre hosťa, dokonale komponovať či prezentovať menu s nápojom. Veď už v starovekom Egypte sa bežne usporadúvali hostiny, kde sa starostlivo strážilo menu a dbalo sa na to, aby nápoje chuťovo ladili k jednotlivým chodom. Slávnostne a pútavo prestretá slávnostná tabuľa je vynálezom už dávnych čias a pôsobí aj v súčasnosti na hosťa ako pôžitok zo stolovania. Pojem stolovanie zahŕňa všetko, čo súvisí s prípravou, či podávaním jedál a hlavne atmosférou ich konzumovania, čo vonia tradíciou aj kultúrou z rôznych kútov sveta už celé tisícročia po dnešok. Z hľadiska odbornosti sa jedná o vyššiu formu zložitej obsluhy, ktorá sa realizuje priamo pred zrakom hosťa. Patrí sem flambovanie - jedná sa o dohotovenie pokrmu pri stole hosťa s horiacim alkoholom. Ďalej tranšírovanie - je to najstarší spôsob krájania, porciovania mäsa od stredoveku po súčasnosť. Tranšér vykosťuje napríklad rybu priamo pred hosťom. Dochucovanie či príprava jedál na mieru, miešanie nápojov zručným barmanom, či dekantácia vína a obsluha profesionálnym someliérom tvorí tzv. gastronomickú šou pre hosťa, ktorej dianie či súhru dotvára ladnosť obsluhujúcich čašníkov a stáva sa tak neopakovateľným zážitkom či podnetom pre kritiku hosťa. Hoteliér je povinný poskytnúť zamestnancom dostatok času a priestoru postarať sa o hosťa. Dostatočný počet odborného personálu, kvalitný produkt je výsledkom profesionálnych služieb, ktorý vedie k spokojnosti hosťa. Služba bez ľudí sa v reštauračnom či hotelovom biznise robiť nedá - konštatuje výrazná osobnosť Jaroslav Žídek - šéfkuchár bratislavských reštaurácií, ktorý radí a pomáha zlepšiť úroveň poskytovaných gastronomických služieb v Čechách i na Slovensku. Treba bojovať s kvalitou a schopnosťou a pýtať si od hosťa reálnu cenu. Je pochopiteľné, že je lepšie denne obslúžiť 100 hostí za vyššiu cenu ako 300 za 3 eurá. Výsledný efekt bude nezničený personál a náklady na energiu budú omnoho nižšie - prezentuje názor J. Žídek. Zrkadlom či prezentom hotela je jedálny a nápojový lístok pre daný segment, ktorý by mal vzorne reprezentovať naše krajiny, tradíciu ale aj odbornosť či gastronomické poradie, ponuku kulinárskych špecialít z diviny, ovčej bryndze alebo napríklad ochutnávku čaju. Plne doporučujem podať šálku čaju pri privítaní hosťa v hoteli na znak priateľstva, ako je bežné v krajinách nielen ďalekého východu. Veď aj slávny čechoslovák, držiteľ Michelinovej hviezdy Pavel Pospíšil, gastronóm, hoteliér, žijúci v Nemecku od roku 1967 odkazuje svojím kolegom: Buďte stále prítomní v svojom podniku, nesnažte sa hneď zbohatnúť. Podnik musí byť ako Vaše dieťa, či je to malinká krčma alebo veľký hotel, či ste majiteľ alebo generálny manažér. Ak to niekto nechápe, z podniku nikdy nič nebude. 8

9 Hosť, ktorého kvalita služieb v danom segmente zaujme, sa vždy rád vráti alebo odporučí obľúbený podnik ďalším svojím známym, Spokojný zákazník je najlepšou reklamou, ktorá sa nedá nahradiť inou formou. Zdroje: HOLUB, KAREL: Vybrané kapitoly z dějin gastronomie a hotelnictví, s. 7, 18, 19, vyd. VŠH v Praze 8, 2004, ISBN X L. HAYOVÁ, LOUISE: Miluj svoj život, s.106, vyd. Gardenia Publishers Bratislava, 1994, ISBN SALAČ, GUSTÁV: Stolničení, s. 99, 100, 102, 105, vyd. nakladatelství učebnic Fortuna Praha, 2001, ISBN TAPPER, HANS: Stôl pre každú príležitosť, s. 7, 8, vyd. Ikar, a. s., Bratislava 1994, ISBN VIOLA VON WACHENDORF: Čaj, s. 8, vyd. Slovart, spol. s r.o., Bratislava 2007, ISBN Časopis Hoteliér, ročník IV., leto 2010 s 87-90, vyd. Direct press, s.r.o. Žilina, ISSN Časopis Hoteliér, ročník V., leto 2011 s , s.46, 83-86, vyd. Direct press, s.r.o. Žilina, ISSN Kontaktné údaje: Ing. Danica Balušková VŠOH, Bosonožská 9, Brno (ČR) 9

10 Psychologické aspekty kvality života a manažment udržateľného priestorového rozvoja cestovného ruchu v podmienkach SR Psychological Aspects of Quality of Life and Sustainable Space Development Management of Tourism in Slovakia Janka Betáková, Anton Heretik Abstrakt: Cestovný ruch v povojnovom období je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví svetovej ekonomiky. Jeho vzťah k životnému prostrediu je však dlhodobo problematický, hoci je tu potenciál pre zlepšenie kvality života obyvateľov i prostredia zacieleného cestovného ruchu. V prvej časti článku sa zaoberáme koncepciou cestovného ruchu a jeho vzťahu k environmentálnym dopadom na prostredie a obyvateľov regiónu so zameraním na legislatívu a odporúčania v Slovenskej republike. V druhej časti článku rozoberáme rozličné najmä psychologické a sociálne kritériá pre meranie a posúdenie kvality života so zameraním na posúdenie kvality života nielen užívateľov ale najmä obyvateľov cieľových turistických destinácií. Kľúčové slová:kvalita života, udržateľný priestorový rozvoj, cestovný ruch Abstract: Tourism is one of the most dynamic developing branches of Word economy after The World War Second. It s relationship towards life environment has been quite problematic; even it creates high potential for improved quality of life of residents living in area of tourist destinations. In first part of the article we analyze conception of tourism and it s relationship towards environment with focus on legislation in Slovak Republic. In second part of article we focused on different social and psychological criteria for measuring quality of life with special focus not only on tourists but on residents of tourist destinations. Keywords: Quality of life, sustainable space development, tourism Cestovný ruch a udržateľný priestorový rozvoj v podmienkach SR Cestovný ruch v povojnovom období je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví svetovej ekonomiky. Drží sa na štvrtom mieste medzi najvýznamnejšími odvetviami vývozu tovarov a služieb. To je najčastejší dôvod prečo je cestovný ruch charakterizovaný ako priemysel. Základnou vlastnosťou cestovného ruchu ako odvetvia je, že na rozdiel od všetkých iných odvetví, body výroby a body spotreby sa priestorovo zhodujú. Coccossis a Psycharis (2008). Ako jedno z prierezových odvetví hospodárstva predstavuje dôležitú súčasť spoločensko-ekonomického života. Tvorí dôležitý faktor ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov, ktorý ovplyvňuje tvorbu nových pracovných príležitostí, stimuluje rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšuje starostlivosť o životné prostredie a občiansku vybavenosť, je zdrojom príjmov obcí a regiónu. Jeho podiel na národnom HDP je veľmi významný, tiež aj počet pracovných miest, ktoré vytvára. V niektorých málo rozvinutých oblastiach sa zdá, že cestovný ruch je jednou z mála možností ako zlepšiť životnú úroveň obyvateľstva, chrániť životné prostredie a rozvíjať miestne hospodárstvo. 10

11 Cieľavedomý rozvoj a plánovanie rozvoja cestovného ruchu sú podmienené vypracovaním a prijatím koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ktorá formuje poslanie cestovného ruchu v predmetnom území rozvoja cestovného ruchu a čiastkové stratégie na dosiahnutie cieľov rozvoja. Svetový summit o udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v Johanesburgu v roku 2002 sa v rámci svojho implementačného plánu v bode 41 podrobnejšie venuje cestovnému ruchu z hľadiska udržateľného rozvoja. Dosiahnutie udržateľného cestovného ruchu sa sústreďuje na: Minimalizáciu negatívnych ekonomických, environmentálnych a sociálnych dopadov, Generovanie väčších ekonomických výhod pre miestne obyvateľstvo a zvýšenie blahobytu hostiteľskej komunity pri súčasnom zlepšení pracovných podmienok Zapojenie miestneho obyvateľstva do rozhodnutí. Ktoré majú dopad na kvalitu ich života a životné podmienky Pozitívny príspevok ku kultúrnemu a prírodnému dedičstvu a udržanie jeho svetovej diverzity Poskytnutie hodnoty pre zákazníka i s väčším porozumením kultúrnych, sociálnych a environmentálnych dôsledkov Kollár, Brokeš, (2005). Všetky aktivity majúce podiel na rozvoji cestovného ruchu úzko súvisí s priestorom, v ktorom sa odohrávajú. Práve tam sa vytvára komplexný priemet a s tým súvisiace synergické a kumulatívne javy, ktoré majú významný dopad na vznik novej kvality a jeho formovanie, v závislosti od prírodných, civilizačných a socioekonomických podmienok, v ktorom sa tieto aktivity odohrávajú. Územné plánovanie rieši základné otázky využívania krajiny v priestore a čase za účelom jej vhodného rozvoja a spravovania. Usmerňuje sa vecná a časová koordinácia činností vplývajúcich na stav životného prostredia, ekologickú stabilitu, kultúrne a historické dedičstvo s ohľadom na základné princípy zakotvené v Národnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja. Jeho cieľom je zabezpečiť optimálne využívanie krajiny so snahou minimalizovať negatívne vplyvy vyplývajúce z jednotlivých socioekonomických aktivít (Zákon č. 237/2000 Z.z.). Na prostredie negatívne pôsobia intenzívne formy rekreácie, ktorými sú v území na malej ploche sústreďujúce sa väčšie množstvo návštevníkov. Pri takomto využívaní územia dochádza často k nekontrolovateľným aktivitám, ktoré majú za následok ohrozenie prírodných zdrojov. Okrem toho sa s devastáciou prostredia objavujú aj sociálne konflikty návštevníkov a obyvateľov územia, ktorí strácajú svoje pôvodné územie. Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu ako základného predpokladu pre jeho samotnú existenciu, podlieha územnému plánovaniu na jednotlivých úrovniach. 11

12 Úlohou územného plánovania je skoordinovať všetky záujmy, ktoré sa v danom území odohrávajú a zabezpečiť predpoklady efektívneho rozvoja územia v kontexte naplnenia cieľov jeho udržateľného rozvoja. Princípy TUR Dosiahnutie TUR si žiada zmenu Zmena správania voči potrebám budúcich generácií Zmena správania a postojov hlavných skupín spoločnosti pri uplatňovaní slobody a rovnoprávnosti (medzigeneračná, vnútrogeneračná a medziregionálna solidarita) Zmena správania a postoja občanov k prevzatiu časti zodpovednosti za rozvoj spoločnosti, za rešpektovanie práv budúcich generácií, za dzigeneračnú, vnútrogeneračnú, regionálnu a edzinárodnú Celkové posúdenie súladu zámerov, úloh a opatrení KURS 2001 z hľadiska podpory princípov TUR Dokument stanovuje ciele z hľadiska priestorovej a funkčnej organizácie územia SR, navrhuje funkčné využitie regiónov, organizáciu centier, sídelných štruktúr a nadradenej infraštruktúry. Dokument stanovuje základné územné rozvojové ciele a zásady. Tieto jepotrebné v plnej autonómnosti jednotlivýchnižších, predovšetkým regionálnych celkov, ďalej rozvíjať a tvorivo uplatňovať so zohľadňovaním regionálnych a lokálnychšpecifík v participácii s čo najširším okruhom dotknutých sociálnych a podnikateľských partnerov a verejnosťou. Pred schválením bol dokument široko propagovaný a diskutovaný na všetkých hierarchických úrovniach. Relevantné výsledky týchto diskusií boli zohľadňované pri spracovaní konečného návrhu dokumentu. Návrhy ďalších zámerov, úlohy a opatrenia, ktoré by posilnili význam KURS 2001 z hľadiska podpory smerovania k TUR Realizácia návrhov dokumentu musí byť akceptovaná a uplatňovaná v ďalších plánovacích dokumentoch a rozhodnutiach týkajúcich sa priestorového rozvoja. Obzvlášť je potrebné zlaďovať krátkodobé a strednedobé ciele regionálnej politiky s dlhodobými cieľmi KURS, ako aj vytvoriť potrebné spätné väzby. Dokument pred jeho schválením prešiel verejným prerokovaním a diskusiou. Pri realizácii jeho cieľov bude potrebné tak isto uplatniť princípy partnerstva a to či na celoštátnej alebo regionálnej úrovni. Schválené ciele, zásady a princípy platňovania výsledkov KURS 2001 bymali byť pred ich realizáciou dostatočne medializované a vysvetľované všetkým dotknutým partnerom, aby pri ich ďalšom uplatňovaní, boli tieto všetkými zúčastnenými ako východiskové princípy a ciele prijaté a následne tvorivo rozvíjané. 12

13 solidaritu Zmena hodnotovej orientácie vo vzťahu k významu kultúrneho dedičstva, kultúrnej a spoločenskej identity, vzdelávania a výchovy Zmena správania a postojov k dosahovaniuvysokej a stabilnej úrovne hospodárskeho rastu a zamestnanosti, a to v súlades požiadavkami TUR Základné ciele dokumentu sú spracované v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Zvláštny dôraz sa pri rozvoji územia kladie v dokumente na otázky aktívneho a tvorivého zapájania kultúrneho a prírodného dedičstva a okálnych špecifík do rozvojového procesu, pri zohľadnení ich nevyhnutnej ochrany. Dokument zohľadňuje výsledky Národného plánu regionálneho rozvoja a jeho regionálnych a sektorových operačných projektov. Rozvoj hospodárstva a stabilizáciu zamestnanosti dokument navrhuje prostredníctvom podpory rozvojapolycentrickej sídelnej sústavy s vybudovaním adekvátnej nadradenejtechnickej, najmä dopravnej, infraštruktúry. Vytvorenie súrodej polycentrickej sústavy miest a aglomerácií rovnomerne po celom území štátu, dáva predpoklad vytvorenia rovnocenného sociálneho a podnikateľského prostredia. Optimálne využitie lokálnych kultúrnych a prírodných hodnôt a lokálnych špecifík,je možné iba za aktívnej účasti lokálnych autorít, kde nezastupiteľnú úlohu budú zohrávať regionálne samosprávy, ako nositelia regionálnych rozvojových zámerov a súčasne aj ako autorít zabezpečujúcichochranu kultúrneho a prírodného dedičstva. Pre zabezpečenie realizácie navrhovaných opatrení bude potrebné na všetkých hierarchických úrovniach uplatňovať princípy regionálnej politiky, ktorej strategickým cieľom je zabezpečiť taký rast HDP, aby Slovenská republika do roku 2006 dosiahla úroveň % z priemeru HDP/obyv. štátov EÚ, pričom predpokladaný rast HDP sa musí uskutočňovať za týchto rozhodujúcich podmienok: Vyvážaného ekonomického a sociálnehorozvoja regiónov Harmonického usporiadania a racionálneho využívania celého územia SR Harmonického usporiadania a racionálneho využívania celého územia SR, najmä dôsledným uplatňovaním princípu polycentrickej sústavy mestského osídlenia Ochrany a tvorby životného prostredia tak, aby súbežne s ekonomickým rozvojom regiónu boli obnovené environm. Funkcie územia 6. Zmena správania a hodnotových orientácií vo vzťahu k životnému prostrediu najmä vo vzťahu k prírode a prírodným zdrojom 7. Zmena v spôsobe organizácie a riadenia (s dôrazom na kompetentnosť, efektívnosť a transparentnosť, princíp subsidiarity, integrovaný prístup a pod.) Dokument akcentuje rešpektovania cieľov schválených dokumentov environmentálnej politiky SR: - Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky, - Národný environmentálny akčný program Slovenskej republiky II, - Koncepcia uplatňovania Agendy 21, - Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky. KURS 2001 vytyčuje základné ciele, ktorými pripravuje priestorové a funkčné usporiadanie aktivít v území. KURS 2001 predpokladá realizovať tieto aktivity v súlade s princípmi vyjadrených v koncepcii reformy verejnej správy. Navrhovaná sídelná štruktúra ťažísk osídlenia, rozvojových osí a sídelných centier plne podporuje princípy územného členenia vyjadrené v pripravovanej koncepcii reformy verejnej správy. 8. Zmena správania a KURS 2001 vychádza z teoretických princípov Ciele environmentálnej politiky štátu a princípy TUR pri realizácii cieľov KURS 2001 je potrebné tvorivo a so zohľadnením miestnych špecifík uplatňovať podľa konkrétnych okolností pri daných konkrétnych priestorových, environmentálnych, ekonomických a spoločenských podmienkach. Uplatnenie princípu je závislé od realizácie koncepcie reformy verejnej správy predovšetkým vytvorením samosprávnych orgánov na regionálnej úrovni s príslušnými kompetenciami. Navrhované ciele v rámci medzinárodnej spolupráce by 13

14 postojov v rámci medzinárodnej spolupráce a zabezpečenia globálnej bezpečnosti deklarovaných v medzinárodne prijatých dokumentov a priamo aplikuje niektorá zásady územného rozvoja vyjadrené v dokumente Európska perspektíva priestorového rozvoja, ktorý bol prijatý štátmi EU. KURS 2001 kladie dôraz na medzinárodnú a cezhraničnú spolupráci z pohľadu tvorby priestorových systémov. sa mali aktívne uplatňovať ako z polohy celoštátnej územnoplánovacej politiky pri medzinárodných kontaktoch, tak najmä pri aktívnej činnosti Euroregiónov a ostatných cezhraničných spoločenstiev pri všetkých aktivitách s priestorovým dopadom. Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie štátu, regiónov a obcí. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej správy, programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja a koncepcie rozvoja obcí musia byť v súlade so záväznými časťami ÚPD. ÚPD komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Komplexný rozvoj územného potenciálu SR, ktorý zahŕňa aj rozvoj rekreácie, turizmu a cestovného ruchu a jeho priestorovom priemete rieši Koncepcia územného rozvoja Slovenska, Vlastná realizácii jednotlivých aktivít musí byť následne spodrobňovaná a konkretizovaná v ďalších plánovacích postupoch a dokumentoch pri ktorých sa musia zabezpečiť ďalšie vyhodnotenia zhodnocujúce ďalšie súvislosti a vplyvy na životné prostredie konkrétnych aktivít v konkrétnych podmienkach. Koncepcia tvorby funkčno-priestorového systému rekreácie, turizmu a cestovného ruchu na celoslovenskej úrovni vychádza z regionálneho stupňa, na ktorom sa prejavuje aj vo vzťahu 14

15 k celkovému socioekonomickému rozvoju regiónu. Systém sa skladá z rekreačných územných celkov, rekreačných území väčších miest a územných celkov vidieckeho osídlenia. Menšími územnými jednotkami sú jednotlivé rekreačné a turistické priestory. Záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska nasledujúce regulatívy pre rozvoj rekreácie, turizmu a cestovného ruchu: podporovať tie druhy a formy turizmu, ktoré sú predmetom medzinárodného záujmu (kúpeľný, poznávací kultúrny, horský letný a zimný, tranzitný turizmus a poľovníctvo), nadviazať na medzinárodný turizmus, najmä sledovaním turistických tokov a dopravných trás prechádzajúcich, resp. končiacich na Slovensku. Venovať väčšiu pozornosť aktívnemu zahraničnému turizmu, cezhraničným vzťahom a malému prihraničnému turizmu, previazať dôslednejšie ciele rekreačného a poznávacieho turizmu, dotvoriť funkčno-priestrový systém rekreácie a turizmu na celoslovenskej úrovni vytváraním siete rekreačných územných celkov, siete rekreačných záujmových území väčších miest a siete ucelených území vidieckeho osídlenia, viazať lokalizáciu služieb zabezpečujúcich proces rekreácie a turizmus prednostne na sídla s cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie rekreačných útvarov vo voľnej krajine, pritom využiť aj obnovu a revitalizáciu historických mestských a vidieckych celkov a kultúrnych pamiatok, utvárať podmienky na prímestskú rekreáciu obyvateľov miest v ich záujmovom území, zabezpečovať v liečebných kúpeľoch únosný pomer funkcie liečebnej, turistickorekreačnej, kultúrno-spoločenskej a ich funkčných plôch, podporovať vznik a rozvoj miestnych kúpeľov na základe využitia špecifík daných území, využiť najmä cestnú dopravu na podporu rozvoja turizmu. Uvedené trendy predstavujú značný vplyv (typu trhový ťah), ktorý inšpiruje stakeholderov k vedomej inovácii v CR. Vplyvy sú nasledovné: demografické zmeny (napr. viac domácností obývaných mladými, staršími a slobodnými jednotlivcami) meniaci sa životný štýl (napr. individualizmus, zvyšujúce sa príjmy, cestovanie ako súčasť života, uvedomovanie si dôležitosti zdravia) štrukturálne zmeny v životnom štýle (meniace sa množstvo času venované práci, voľnému času, vzdelaniu a regenerácii) rastúca orientácia na zážitok ako novej hodnoty, meniace sa konkurenčné podmienky, značne nadmerná ponuka a voľné kapacity znamenajú intenzívnu cenovú konkurenciu, liberálne podmienky pre vyšší počet konkurentov, globálna ponuka vytvára tlak na lokálnych podnikateľov, efekty spolupôsobenia, vývoj IT a nové riešenia. 15

16 Tieto trendy si vyžadujú nové štruktúry služieb a zariadení, majú za následok značné zmeny v distribučných kanáloch, otvoria nové marketingové možnosti, ako riešenia založené na databázach, nových sieťových zariadeniach. Úspech čoraz viac závisí na pridanej hodnote turistických produktov (zákaznícka hodnota znižovanie ceny spolu s rastúcou kvalitou), zvyšovaní zážitkového charakteru balíka, pozostávajúceho z nezávislých komponentov a integrácii zákazníkov do procesu služieb. Psychologické aspekty kvality života rozvoj cestovného ruchu v podmienkach SR Kvalita života (v angličtine Quality of Life) ako téma sa stala v posledných 20. rokoch významnou súčasťou hodnotenia efektivity ľudskej činnosti v najrôznejších oblastiach ekonómie a podnikania, v environmentálnych vedách, zdravotníctve, sociológii i psychológii. Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) napríklad rozoznáva indikátory kvality života v nasledovných oblastiach a kategóriách: Tab. X. Oblasti, indikátory a kategórie kvality života (OECD, podľa Ferris, 2010) Oblasti Indikátory Kategórie Zdravie Dĺžka života, Miera zdravia v živote.(prežitie, zdravie) Vzdelanie Zamestnanosť Vplyv na tovary a služby Fyzické prostredie Osobná bezpečnosť Sociálne prostredie Využívanie možností vzdelávania Dostupnosť, kvalita pracovného života Príjem, bohatstvo Podmienky bývania, Prístup k službám, Environmentálna záťaž Vystavenie riziku, Vnímané ohrozenie Sociálne pripútanie (Intelektuálne, Autonómia) (Ovládanie, Hierarchia) (Hierarchia) (Harmónia) (Konzervativizmus) (Spoločenské prijatie, Afektívna autonómia) Voľný čas Využívanie času (Rovnostársky Zdravie) prístup, Napriek (alebo práve kvôli) enormnému množstvu teoretickej i výskumnej literatúry je koncept kvality života nejednoznačný. To je sčasti vysvetliteľné rôznou šírkou pohľadu (iný je makroekonomický, sociologický a iní psychologický pohľad) ale zároveň výberom tém, či faktorov, ktoré podľa rôznych prístupov kvalitu života ovplyvňujú. Interdisciplinárne úsilie je následne zamerané buď na zohľadnenie viacerých pohľadov do výsledného (komplexného) zhodnotenia kvality života, alebo sa hľadajú styčné body pre jej určenie. Niekedy tak dochádza k zdanlivým paradoxom napr. kvalita života vyjadrená priemernými príjmami či HDP krajiny sa môže významne rozchádzať so subjektívnou spokojnosťou jej obyvateľov. Paradox rozchádzajúcich sa mier kvality života posúdenie príjmom a pocitom šťastia bol analyzovaný už v 70.rokoch a po autorovi štúdie dostal názov Easterlinov paradox (pozri napr. Ferris, 2010). Neskoršie štúdie poukázali na súvis nárastu príjmov a kvality života, 16

17 pričom kvalita života posúdená príjmami a kvalita posúdená subjektívnou pohodou (subjective well-being) sú do silnej miery vzájomne nezávislými premennými (Diener, 2005). Téma kvality života z hľadiska psychológie a príbuzných odborov býva posudzovaná a dávaná do vzťahu s ďalšími témami a pojmami ako napr. subjektívna pohoda, spokojnosť, šťastie, sebaaktualizácia či dobrý život (Rapley, 2003, Švehlíková a Heretik, 2008). Ďalej budeme vychádzať z predpokladu, že kvalita života nie je nejaká objektívna realita, či jednoduchá premenná, ale konštrukt s rôznym obsahom, šírkou záberu a uhlom pohľadu. Psychologické a príbuzné pohľady sa tiež líšia v názore či v prípade šťastia či subjektívnej pohody/spokojnosti ide o jednorozmerný či mnohorozmerný konštrukt, dosť často sa rozlišuje či ide o vyhodnotenie momentálneho pohľadu na vlastnú kvalitu života (stav), alebo dlhodobé nastavenie/zhodnotenie, ktoré má napr. významnú súvislosť s niektorými osobnostnými črtami (Heretik, ml. a spol., 2009, Heretik, ml., 2010). Iný klasický pohľad uplatnený na mieru kvality života - subjektívnej pohody či spokojnosti, je že subjektívna pohoda a spokojnosť a subjektívna nepohoda a nespokojnosť sú dve nezávislé dimenzie (v angličtine napr. označované ako well-being vs. ill-being, Diener, 2009). Človek tak môže byť v hodnotení svojho života veľmi spokojný a zároveň veľmi nespokojný (môže ísť o rôzne hodnotené aspekty jeho života), prípadne aj zároveň málo spokojný aj málo nespokojný ( indiferentný ). Spoločnými pre rôzne poňatia kvality života ako pohody, spokojnosti v psychológii sú práve subjektivita, závislosť od momentálnej nálady, ale aj určitá dlhodobá stála tendencia hodnotiť svoj život ako podobne dobrý či zlý. Subjektívna pohoda a spokojnosť či pocit šťastia sú významne ovplyvnené s hodnotením svojho života a teda budú významne závislé od kontextu či formulácie otázok, ktorými sa snažíme získať odpoveď. Zdá sa však, že ak sa opýtame, ako je konkrétny človek spokojný/šťastný so svojím životom pri hodnotení bude porovnávať svoj terajší stav s minulým, významne tu budú vstupovať tiež premenné očakávania (ako sa mám vz. akoby som sa mal mať). Ďalšou dôležitou súčasťou vyhodnotenia subjektívnej kvality života bude jeho porovnanie sa s (jeho predstavou) ako sa majú druhí ľudia, najmä tí ktorí sú mu blízki nazvime to referenčná skupina. Dôležité je, že zhodnotenie na základe ktorého človek podá odpoveď o svojej subjektívnej kvalite života nemusí byť uvedomované a významnú rolu tu hrajú aj emocionálne procesy. Vyššie uvedené spôsoby nazerania na tému kvality života majú aj priamy dopad na osobnú spokojnosť ľudí s ich životným prostredím a vnímanú environmentálnu kvalitu ich života. Vyššie uvedené poznatky majú tiež významné dopady na to, ako sa bude kvalita života posudzovať s rizikami, že nebude správne/dostatočne/či primerane zachytená nehovoriac o úmyselných či neuvedomených manipuláciách. Uvedomenie si komplexnosti a vzájomnej spätosti objektívnych a subjektívnych indikátorov kvality života môžeme pozorovať aj v snahách o tvorbu meracích nástrojov kvality života v oblastiach cestovného ruchu, využívania voľného času ale aj ich marketingu (Budruk a Philips, 2011). Zatiaľ čo rôznych formulárov, dotazníkov či inovatívnych metód (JungKook a Mills, 2010) pre zhodnotenie zákazníckej spokojnosti, lojality aj v oblasti cestovného ruchu je mnoho 17

18 (pozri napr. Wen, 2009 ) existuje však pomerne málo metodík, ktoré by sa snažili o subjektívne ale vedecké posúdenie kvality života samotných obyvateľov vo vzťahu k cestovnému ruchu. Príkladom môže byť dotazník Residents perceptions of tourism impacts on QOL, nazvaný autormi tiež Tourism and Quality of Life Measurement Instrument (TQOL), ktorý meria 38 indikátorov kvality života z pohľadu rezidentov vo vzťahu k cestovnému ruchu v mieste ich bydliska (Andereck a Nyaupane, 2011). Príbuzným je aj dotazník Tourism-Specific Quality-of-Life Index, ktorý sa snaží o posúdenie dopadov turizmu aj rezidentov aj u návštevníkov (Puczkó a Smith, 2011). Na záver sa pokúsime uplatniť vyššie uvedené úvahy o sýtení subjektívnej kvality života vo vzťahu k cestovnému ruchu ilustrovať na téme, ktorá súvisí s aktuálnou situáciou Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji SR 2011 (ďalej MS). V čase písania príspevku bolo pár dní do začiatku MS. V reportážach, najmä v TV a regionálnych denníkoch sa pravidelne objavovali negatívne príspevky na témy znečistené okolie štadiónov, príjazdových dopravných bodov (vlakové a autobusové stanice). Domáci aj opýtaní turisti sa silne pohoršovali nad špinou a nízkou úrovňou prostredia a služieb. Toto pranierovanie malo zo strany médií uvedomený či neuvedomený cieľ zmeniť veci k lepšiemu. Kontext a formulácie otázok priamo vyzývali k nespokojnosti. Z pohľadu kontextu (a asi aj reportážneho zostrihu vzorky oslovených) išlo o to, že pred takým významným sviatkom má ich životné prostredie vyzerať inak (tu vidíme vplyv kontextu, stavu a porovnania o ktorých sme hovorili vyššie). Väčšina domácich a dovolíme si tvrdiť i cudzincov (veľké transportné uzly ako sú hlavné stanice vyzerajú málokde pekne a čisto) však dlhodobo žije v týchto podmienkach! Je však možné, že miera nespokojnosti je v tomto kontexte (dlhodobý stav) oveľa nižšia (čím netvrdíme, že odpadky, striekance farbou či málo útulné prostredie je v poriadku). Opäť to bude súvisieť s porovnaním (bolo-je, je-mohlo-by-byť), čím bude miera subjektívnej ne/spokojnosti ovplyvnená. A napokon odpoveď by vyzerala úplne inak, keby sme sa opýtali, čo je dobré, s čím sú spokojní, čo treba ponechať a doplnili otázkami, čo je zlé, s čím sú nespokojní, čo je treba napraviť. Čo je dôležité, nezískame tým len rôzne odpovede, ale ovplyvňujeme aj subjektívnu mieru ne/spokojnosti, či ne/pohody (Diener, 2009)! A napokon z hľadiska MS ako potenciálneho zdroja cestovného ruchu by nás tiež mala z hľadiska kvality života (tu skôr kvality služieb) komplexnejšie zaujímať celková subjektívna spokojnosť návštevníkov, ktorá bude určite ovplyvnená aj ďalšími faktormi. Z hľadiska dopadov na obyvateľov je možné vzťah objektívnych a subjektívnych mier spokojnosti posúdiť komplexne (je možné a pravdepodobné, že objektívna kvalita ľudí blízko štadiónu sa prechodne významne zníži napr. vplyvom hluku, odpadkov produkovaných fanúšikmi či dopravnými obmedzeniami, ale subjektívna miera spokojnosti môže byť z rôznych dôvodov zachovaná napr. hrdosť na našich hokejistov, to že sa podujatie koná u nás a podobne). Podľa našich vedomostí nebola subjektívne spokojnosť rezidentov ani návštevníkov na tomto podujatí nijako systematicky posudzovaná. 18

19 Záver V článku sme sa pokúsili uviesť teoretické koncepcie plánovania cestovného ruchu a udržateľného rozvoja v SR s indikátormi kvality života so zameraním sa na psychologické aspekty hodnotenia kvality života ako je pocit šťastia, subjektívnej spokojnosti a podobne. Chceli sme tiež upozorniť, ako uvedené témy a vyhodnotenia môžu byť merané, ovplyvňované, využívané ale aj zneužívané v neprospech občanov ako užívateľov a zároveň subjektov kvality života. Literatúra 1 Andereck, K.L., Nyaupane, G. (2011). Development of a Tourism and Quality-of-Life Instrument. In: Budruk, M., Phillips, R. (eds). Quality-of-Life Community Indicators for Parks, Recreation and Tourism Management, Budruk, M., Phillips, R. (eds). (2011). Quality-of-Life Community Indicators for Parks, Recreation and Tourism Management (Social Indicators Research Series, 43). Dordrecht: Springer. 3 Coccosis, H., Psycharis, Y. (2008) Regional Analysis And Policy: The Greek Experience. Heidelberg: Physica-verlag. 4 Diener, E. (2005). Guidelines for national indicators of subjective well-being and illbeing. SINET, 84(Nov), s Diener, E. (ed). (2009). Assessing Well-Being. (Social Indicators Research Series, 39). Dordrecht: Springer. 6 Ferris, A.L. (2010). Approaches to Improving the Quality of Life: How to Enhance the Quality of Life. Dordrecht: Springer. 7 Heretik, Anton, ml. (2010). Úzkostlivosť : psychologický a psychopatologický konštrukt (a jeho využitie v epidemiologickom a psychologickom aplikovanom výskume). Bratislava : Stimul. 8 Heretik, A., ml., Heretik, A., st. Novotný, V., Pečeňák, J., Ritomský, A. (2009) Úzkostlivosť vo vzťahu k životnej spokojnosti. Analýza vzťahu na podklade dát zo štúdie EPIA. Psychologica 40. Bratislava : Stimul, s Hnilicová, H. (2005). Kvalita života a její význam pro medicínu a zdravotnictví. In: Payne, J. a spol. Kvalita života a zdraví. Praha: Triton. 10 JungKook, L., Mills, J.E. (2010). Exploring Tourist Satisfaction with Mobile Experience Technology. International Management Review. 6,1, Kollár, V, Brokeš, P. (2005). Environmentálny manažment. Sprint. 1 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja. (2001) 12 Puczkó, L., Smith, M. (2011). Tourism-Specific Quality-of-Life Index: The Budapest Model. In:. In: Budruk, M., Phillips, R. (eds). Quality-of-Life Community Indicators for Parks, Recreation and Tourism Management, Rapley, M. (2003). Quality of Life Research: Critical Introduction, London: Sage publications. 14 Švehlíková, L., Heretik, A. (2008). Kvalita života o čom to hovoríme? Psychiatria- Psychoterapia-Psychosomatika, 15, 3, s Wen, I. (2009). Factors affecting the online travel buying decision: a review. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 21, 6/7, s

20 Kontaktné údaje: Doc. Ing. Arch. Janka Betáková, PhD. Instituce: Trenčianska univerzita Alexadra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálnoekonomických vzťahov. Katedra manažmentu a ľudských zdrojov. Poštovní adresa: Študentská 1, Trenčín ová adresa: Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. Instituce: Dubnický technologický inštitút. Poštovní adresa: Ul. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom, Slovensko ová adresa: 20

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

LEADER/CLLD v programovom období

LEADER/CLLD v programovom období LEADER/CLLD v programovom období 2014-2020 Metóda LEADER Inovatívny prístup pre rozvoj vidieka Verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny(mas) História LEADER LEADERI(1991 1993) LEADERII(1994

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch Juraj Sabaka

Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch Juraj Sabaka Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch 2014-2020 Juraj Sabaka IKT sektor v EÚ Význam» podľa Európskej komisie má IKT sektor polovičný podiel na hospodárskom raste EÚ za posledných 15

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku Lucia Hrebeňárová, Zuzana Šimková Šachtičky, 25.apríl 2012 OBSAH PREZENTÁCIE Ďalšie vzdelávanie na ŽU Postavenie Univerzity

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

Hodnotiace tabuľky pre výber projektov

Hodnotiace tabuľky pre výber projektov Príloha č.3 Hodnotiace tabuľky pre výber projektov PHSR mesta Nitry 25-223 Hodnotiace tabuľky pre výber projektov Všetky projekty realizované v rámci IÚS MFO mesta Nitry musia zároveň spĺňať všetky kritériá

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. SUPERVÍZIA AKO PROSTRIEDOK ZVYŠOVANIA PROFESIONALITY PRACOVNÍKA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V PROSPECH ZVYŠOVANIA KVALITY PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. Supervízorka Košice,

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. Novela zákona o SS a proces DI 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., MPSVR SR Východiská a súčasný proces deinštitucionalizácie čl. 19 Dohovoru

Více

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety PODNIKOVÝ MANAŽMENT (skúška číslo 12) Cieľ predmetu Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO OPEN WORKSHOPS 2016-2018 InLook system CENTRE Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO Kontakt: kurzy@inlook.eu Obsah 1. Štandardy ISO Business management system 2. Terminológia ISO 3.

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

Stredná odborná škola podnikania Prešov

Stredná odborná škola podnikania Prešov Stredná odborná škola podnikania Prešov Školské vzdelávacie programy / študijné odbory ŠkVP: Imidž, kreativita a poradenstvo 3158 M styling a marketing ŠkVP: Manažment a tvorba produktov CR 6324 M manažment

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

MS OFFICE OUTLOOK 2007

MS OFFICE OUTLOOK 2007 MS OFFICE OUTLOOK 2007 PRÍRUČKA PRE MANAŽÉROV Eleonóra Beňová Michal Greguš 2013 Univerzita Komenského v Bratislave MS Office Outlook 2007 Príručka pre manažérov Mgr. Eleonóra Beňová, PhD., RNDr. Michal

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU

Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU Systémové prvky riadenia Systém je definovaný ako usporiadaný komplex vzájomne pôsobiacich prvkov spolu s ich vlastnosťami a stanoveným účelom. MANAŽMENT

Více

ÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8

ÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 ÚVOD... 7 1. CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 1.1.Z dejín hotelierstva... 8 1.2 Hotelierstvo v Európe......11 1.3 Vplyv globalizácie a internacionalizácie na rozvoj hotelierstva...12 1.4 Trendy v hotelierstve...15

Více

Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti

Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti B 2.1/1 Ing. Ladislava Chvostaľová AMROP HEVER Slovakia GLOBAL EXECUTIVE SEARCH Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti Kedy je organizácia výkonná? Prečo sú ciele dôležité? Ako rozpoznať splnenie cieľa?

Více

Partnerstvo európskej inovácie (EIP) "Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť

Partnerstvo európskej inovácie (EIP) Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť Partnerstvo európskej inovácie (EIP) "Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť Dr. Miklós Maácz PhD vedúci oddelenia Oddelenie pre rozvoj vidieka Ministerstvo pre rozvoj vidieka Kontext Stratégia Európa

Více

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH BUDOV A ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA V PRAXI Ing. Ján Ralbovský aut. ing. Slovenská komora stavebných inžinierov Mýtna 29, 810 05 Bratislava e-mail: sksi@sksi.sk Úvodné

Více

Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR. Ako naskočiť na európsky vlak?

Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR. Ako naskočiť na európsky vlak? Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR Ako naskočiť na európsky vlak? Obsah Slovensko a egovernment Vízia egovernmentu Princípy politiky koordinácie Cieľový stav 2 Slovensko a egovernment Postavenie

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle IngA - Inžinier v automobilovom priemysle Katarína Petruľáková, Volkswagen Slovakia a.s. Naša vízia IngA- Inžinier v automobilovom priemysle I. 2007/2008 II. 2008/2009 III. 2009/2010 Trainee Program Štipendium

Více

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU Teraz originál normy STN EN ISO 9001:201 pre účastníkov ZDARMA! REVÍZIA NORMY ISO 9001:2015 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU STN EN ISO 9001:201 9. JÚNA 201 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN

Více

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA MAAG MAAG - Program na zvýšenie adaptability žiakov stredných škôl pri vstupe na trh práce Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Kód projektu 13120120211 maag.euba.sk maag@euba.sk OBCHOD MARKETING

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

RISK je náš biznis.

RISK je náš biznis. RISK je náš biznis 1 Bezpečnosť je základná potreba Bezpečnosť nemôže byť akokoľvek považovaná za izolovanú požiadavku. Pochopenie potenciálnych rizík je základom pre zaistenie bezpečnosti a zabezpečenia.

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

STRATÉGIA UČIACICH SA REGIÓNOV

STRATÉGIA UČIACICH SA REGIÓNOV STRATÉGIA UČIACICH SA REGIÓNOV 2007-2013 KONCEPT UČIACICH SA REGIÓNOV Teória učiacich sa regiónov je založenána vytváraní sietí rôznych subjektov v regióne Hlavný črty formoval R. Lundvall, ktorý zdôrazňoval

Více

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE 1 OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE K O N F E R E N C I A K P R E D S T A V E N I U O P E R A Č N É H O P R O G R A M U V Ý S K U M A I N O V Á C I E A K P O D P O R E V Ý S K U M U, V Ý V O J A A I N

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO OPEN WORKSHOPS 2016-2018 InLook system CENTRE Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO Kontakt: kurzy@inlook.eu Obsah 1. Štandardy ISO Business management system 2. Terminológia ISO 3.

Více

DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU. Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010

DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU. Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010 DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010 SLOVENSKÝ VIDIEK 86% územia 43% obyvateľov 2747 vidieckych obcí (zo 2891) Vývoj sídelnej štruktúry a správy 1948-1989

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions Finančné a účtovnícke semináre určené pre európske regióny Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu Martin Vejačka

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Veľkosť internetovej populácie SR RUTOTAL(počet) (všetci návštevníci) RUTOTAL(počet) (návštevníci zo SR)

Veľkosť internetovej populácie SR RUTOTAL(počet) (všetci návštevníci) RUTOTAL(počet) (návštevníci zo SR) 01 2014 V mesiaci január 2014 bola internetová populácia na Slovensku v počte 3 273 916 užívateľov. Užívatelia uskutočnili celkovo 2 103 021 245 zobrazení z toho približne 638 miliónov z mobilných zariadení.

Více

Bohumila TAUCHMANNOVÁ, INCOMA Slovakia. Retail Summit 2010 Praha

Bohumila TAUCHMANNOVÁ, INCOMA Slovakia. Retail Summit 2010 Praha Bohumila TAUCHMANNOVÁ, INCOMA Slovakia Retail Summit 2010 EDUKAČNÁ KAMPAŇ NAKUPUJEME DOMA Vysvetliť spotrebiteľovi, prečo je dôležité nakupovať na domácom trhu a kupovať domáce produkty a služby Aký dopad

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE ZA ROK 2013 organizácia predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS); administrácia grantových programov a administrácia malých

Více

Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava,

Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava, Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava, subertov@euba.sk elena.subertova@euba.sk Počet podnikateľských subjektov

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2016 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Čo je predsedníctvo v Rade EÚ? Orgány EÚ v skratke Európska rada Určovanie stratégie Úloha: určuje politické smerovanie

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

REGISTER RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ

REGISTER RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ REGISTER RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ Ako vytvoriť register rizík a príležitostí a implementovať POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ďalších podľa kapitol 4.1, 4.2, 4.4 a 6.1 8. JÚNA

Více

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu Úvodná konferencia 15.12.2015, Košice Lesy pre spoločnosť lesy bez bariér (FOR SOC)/ Národné lesnícke centrum Projekt je financovaný

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur)

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur) Strana: 1 01 Kancelária Národnej rady SR 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 26 460 28 212 28 052 99,4 02 Kancelária prezidenta SR 06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 4 015 3 819 3 802 906,9

Více

Zhrnutie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika Grzegorz Gołda Spoločný technický sekretáriat

Zhrnutie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika Grzegorz Gołda Spoločný technický sekretáriat Zhrnutie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007-2013 Grzegorz Gołda Spoločný technický sekretáriat História financovania spolupráce na poľskoslovenskom pohraničí z prostriedkov

Více

Techniky tímovej práce a možnosti ich aplikácie v manažérstve kvality

Techniky tímovej práce a možnosti ich aplikácie v manažérstve kvality Techniky tímovej a možnosti ich aplikácie v manažérstve kvality Doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. Žilinská univerzita v Žiline 9-1 Charakteristické črty tímovej : Definovaný konkrétny cieľ Dočasnosť (po

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

HR controlling v KA Vráble , Edita Volentierová

HR controlling v KA Vráble , Edita Volentierová HR controlling v KA Vráble 12.11.2015, Edita Volentierová 1 Kongsberg Automotive s.r.o Vráble 2 Kongsberg Automotive s.r.o Vráble Kongsberg Automotive vyrába produkty pre globálny automobilový priemysel

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín

Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín Vedúci partner

Více

Trendy podnikových aplikácií (ERP, CRM, SCM) Tomáš Kollár, Karat Slovakia, a.s., mobile: ,

Trendy podnikových aplikácií (ERP, CRM, SCM) Tomáš Kollár, Karat Slovakia, a.s., mobile: , Trendy podnikových aplikácií (ERP, CRM, SCM) Tomáš Kollár, Karat Slovakia, a.s., mobile: +421 907 750 355, e-mail: tkollar@karat.sk Podnikové aplikácie sa stávajú bežným podporným nástrojom pracovníkov

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Malokarpatská vínna cesta

Malokarpatská vínna cesta Malokarpatská vínna cesta Združenie za viac než 10 rokov svojej existencie významne prispelo k rozvoju cestovného ruchu v regiónoch Bratislavského a Trnavského kraja, zvýšeniu kvality vinohradníctva a

Více

Podpora Stratégií CLLD na území Nitrianskeho kraja LEADER NSK Mojmírovce

Podpora Stratégií CLLD na území Nitrianskeho kraja LEADER NSK Mojmírovce Podpora Stratégií CLLD na území Nitrianskeho kraja LEADER NSK 09.11.2016 Mojmírovce Nástroj 2 LEADER NSK vyhlásené výzvy v roku 2016 Výzva NSK/LEADER2/2016-Op123(jún júl 2016): Opatrenie 1. Obnova obcí

Více

Vizualizácia, jej význam a funkcia v e-learningu. Príklad: vizualizácia násobenia

Vizualizácia, jej význam a funkcia v e-learningu. Príklad: vizualizácia násobenia Vizualizácia, jej význam a funkcia v e-learningu. Abstrakt: Príspevok vychádza zo skúseností pri tvorbe e-learningovej podpory kurzu Vizuálna komunikácia realizovaného v rámci projektu ESF na FHV UMB.

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných.

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. www.etwinning.sk ,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. Čo je etwinning?,,e skratka pre elektronický,,twinning znamená partnerstvo partnerstvá škôl v Európe portál, ktorý umožňuje spoluprácu školám

Více

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku Strana 1 z 5 Okruhy na štátnu magisterskú skúšku 1. Charakteristika marketingového manažmentu. Podstata marketingového manažmentu. Význam marketingového manažmentu. Úlohy marketingového manažmentu. Proces

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více