Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství"

Transkript

1 Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství Sborník příspěvků ze čtvrté mezinárodní konference Mezinárodní konference se uskutečnila pod záštitou pod záštitou pana Stanislava Juránka, senátora Parlamentu České republiky Brno 2011

2 Odborní garanti konference: Prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. Prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. Doc. Ing. Darina Eliášová, Ph.D. Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. Organizační výbor: Mgr. Štěpánka Jurčíková Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Mgr. Jakub Trojan Mgr. Petra Trunečková Text publikace připravili: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Mgr. Petra Trunečková Recenzent: Prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2010 ISBN

3 OBSAH ÚVOD... 6 HOTELIÉR A JEHO MIESTO V GASTRONOMICKÝCH SLUŽBÁCH... 7 Ing. Danica Balušková PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY KVALITY ŽIVOTA A MANAŽMENT UDRŽATEL'NÉHO PRIESTOROVÉHO ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V PODMIENKACH SR doc. Ing. Arch. Janka Betáková, PhD., doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. PROPOJENÍ TEORETICKÉ VÝUKY S PRAXÍ NA ZÁKLADĚ METODY PROBLEM BASED LEARNING NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Martina Černá, Ph.D. VÝVOJOVÉ TRENDY V REKREAČNOM CESTOVNOM RUCHU doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. VÝUKA ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA NA VYSOKÝCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÝCH NA CESTOVNÍ RUCH Mgr. Jana Jašková POUŽITÍ PROGRAMU GERTL PRO VÝUKU STATISTIKY Mgr. Tomáš Jeřábek POZITIVA A NEGATIVA KULTURNÍHO POZNÁVACÍHO CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Taťána Karásková HUMAN RESOURCES KNOWLEDGE AND SKILLS AS THE BARRIERS OF ENTREPRENEURSHIP OF SMEs IN TOURISM AND HOSPITALITY Ing. Alena Klapalová, Ph.D. ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY U ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE ZNOJMĚ Bc. Kamila Klemešová, Bc. Martin Slezáček KOMUNIKATIVNÍ JAZYKOVÁ KOMPETENCE A SCHOPNOST ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Mgr. Hana Kolisková DISCOVERING SPA HOTELS AND RESORTS IN SLOVENIA Alexey Kondrashov MARKETINGOVÝ VÝZKUM A PROFESNÍ PŘÍPRAVA STUDENTŮ Ing. Miroslava Kostková, Ph.D., Mgr. Klára Królová

4 PIVOVARSKÁ TURISTIKA Z POHLEDU KULINÁŘSTVÍ doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOPOTRAVIN JAKO PROSTŘEDEK OBOHACENÍ NABÍDKY GASTRONOMICKÉHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Klára Królová, Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. KONKRÉTNÍ REALIZACE PŘEDMĚTU METODIKA PRÁCE PRŮVODCE PŘÍPRAVA A VEDENÍ ZAHRANIČNÍHO ZÁJEZDU Ing. Olga Kubová VEŘEJNOPRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠŤOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Ondřej Melichar TLMOČENIE V PROFESII SPRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU PaeDr. Andrea Molnárová, PaeDr. Lucia Záhumenská, PhD. ÚLOHA CESTOVNÉHO RUCHU V REGIONÁLNOM ROZVOJI Ing. Emília Sabolová EURÓPSKY TRH SO SLUŽBAMI MOŽNOSTI A VÝZVY PhDr. Veronika Sklenková, PhD., doc. PhDr. Martin Klus, PhD. KOORDINAČNÍ CENTRUM CESTOVNÍHO RUCHU JAKO SOUČÁST PRAKTICKÉ VÝUKY doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. KVALITA PODNIKŮ SLUŽEB V ČR doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. POTREBA SYNCHRONIZÁCIE EDUKÁCIE A PRAXE V CESTOVNOM RUCHU Ing. Kristína Šambronská, PhD. INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ RUCH A HOTELNICTVÍ prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. MODERNIZACE VÝUKY GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMU Ing. Jiří Štindl ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE HOSPODÁRSKYCH ÚČINKOV CESTOVNÉHO RUCHU doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. TVORBA ŠTUDIJNÝCH MATERIÁLOV NA VŠOH doc. Ing. Jana Štofilová, CSc., prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. KULTIVAČNÍ VÝZNAM AKTIVNÍHO PŘÍRODNÍHO TURISMU doc. PaeDr. Jiří Štyrský, CSc. INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ A HOTELOVÉ S PODPOROU STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Mgr. Bc. Jakub Trojan

5 JE CESTOVNÍ RUCH OBOREM, KTERÝ BY SE MĚL SAMOSTATNĚ STUDOVAT? doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. CESTOVNÍ RUCH NÁSTROJ I ŠANCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. VÝUKA ÚČETNICTVÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE OBCHODNÍ A HOTELOVÉ V BRNĚ Ing. Eva Vincencová, Ing. Roman Horák, CSc. INSPIRACE Z RAKOUSKA PŘÍSTUP PEDAGOGŮ A STUDENTŮ K VÝUCE CESTOVNÍHO RUCHU Ing. Hana Zábranská

6 ÚVOD Již čtvrtá mezinárodní vědecko-odborná konference Vysoké školy obchodní a hotelové se uskutečnila dne 19. května 2011 pod záštitou pana Stanislava Juránka, senátora Parlamentu České republiky a to na téma do určité míry provokativní, které zní: Učíme cestovní ruch a pohostinství učíme se cestovní ruch a pohostinství. Cílem konference bylo podnítit odbornou debatu jak praktiků, tak i teoretiků z akademické sféry prezentovat zkušenosti, poznatky, nápady, ale i problémy, se kterým se setkávají ve své práci. Téma konference navazovalo na téma předchozího roku, které bylo zaměřené na předávání nejlepších zkušeností z praxe v oblasti cestovního ruchu a pohostinství. Konference byla zahájena přednesením zdravice pana senátora Juránka a to prostřednictvím prorektorky pro vzdělávací činnost docentky Jany Štofilové, která přednesla taktéž úvodní slovo. Účastníky konference ve svém proslovu pozdravila taktéž paní Jana Drápalová, starostka Místní části Brno Nový Lískovec. V plenárním zasedání vystoupili zástupci praxe a to Mgr. Jakub Stárek, ředitel odboru dalšího vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělesné výchovy s tématem Cestovní ruch v celoživotním učení/ cestovní ruch v dalším vzdělávání, Ing. Lukáš Bačík z Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, který představil projekty Centrály, na kterých se spolupracuje s akademickou sférou, paní Marína Sedláková, vice-prezidentka Asociace průvodců ČR, Česká republika s tématem Průvodce - integrální součást nabídky služeb cestovního ruchu, ve kterém se zamýšlela i nad potřebou znalostí a vzdělávání průvodců a Ing. Jan Privarčák, místostarosta Místní části Brno Nový Lískovec. Za akademickou obec vystoupili Mgr. Jakub Trojan z hostitelské školy, který prezentoval projekt Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové s podporou strukturálních fondů EU, docent Štyrský z Univerzity Hradec Králové tématem Kultivační význam aktivního přírodního turismu, docent Vaníček z Vysoké školy polytechnické Jihlava, zamýšlející se nad významem a účelností samostatného studijního oboru cestovní ruch, Ing. Vavrečka, prorektor Vysoké školy podnikání Ostrava s tématem Cestovní ruch nástroj i šance ekonomického rozvoje a docentka Darina Eliašová z hostitelské školy s příspěvkem zaměřeným na vývojové trendy v rekreačním cestovním ruchu. V rámci tří sekcí odeznělo celkem 35 příspěvků, z toho 7 v rámci studentského workshopu. Příspěvky z workshopu jsou součástí speciální edice sborníku. Příspěvky zcela naplnily cíl konference pro účastníky konference přinesly řadu nových informací a podnětů jak pro další pedagogickou činnost, tak pro rozvoj vzdělávání v oboru cestovního ruchu a pohostinství, ale i pro výzkumnou činnost. Za organizátory konference děkuji všem účastníkům a doufám, že i v roce 2012 bude další ročník konference minimálně tak úspěšný jako v tomto roce. Brno, 20. června 2011 PhDr. Ludmila Bartoňová rektorka VŠOH s.r.o. 6

7 Hoteliér a jeho miesto v gastronomických službách Hotelier and his/her position in gastronomic services Danica Balušková Abstrakt: V svojej prezentácii som sa snažila priblížiť začínajúcim hoteliérom aj našim poslucháčom a širokej verejnosti odborné rady skúsených profesionálov z praxe v hoteliérskej branži. Hosť očakáva nepoznané - zážitok. Zážitková gastronómia sa stáva moderným trendom na celom svete. Je na hoteliéroch ponúknuť kvalitný produkt, dostatok časového priestoru, či profesionálnu odbornosť personálu, ktoré vedú k spokojnosti hosťa. Abstract: In my presentation I tried to introduce to hotelier beginners and also to our students and to general public the guidance of experts from hotelier business. The guest expects unrecognized an experience. The experience gastronomy becomes a modern trend all over the world. It is on hoteliers to propose a quality product, sufficient time space or the proficiency of hotel staff. Od staroveku sa chudoba, aristokracia, či umelci vydávali na cesty do všetkých kútov sveta za účelom poznania prírody, bohatstva, kultúry krajiny, či diplomatických povinností, náboženstva, existencie... Na každej dlhej ceste kočom, koňmi alebo pešo sa riešil základný problém ako nájsť strechu nad hlavou s chlebom a vínom pre pocestných. Je to dlhá púť, ktorá odkrýva dianie v dejinách ľudstva a jej tajomný čas prežitia či bytia v danom vývoji spoločnosti. Je to história o každodenných príbehoch ľudského života či hľadaní prvých ubytovacích prístreškov na cestách z druhého tisícročia p.n.l., ktorá tvorí nepretržitú niť s minulosťou po dnešné hotelové reťazce. Ubytovanie, prístrešok vyjadruje slovo Hotel, ktoré sa od prvej tretiny 19. storočia stáva podstatným symbolom. Hôtel vo francúzskom výraze charakterizuje ako dom či ubytovanie pre hostí. Hôte = hosť. Hotel ako veľkohostinec v češtine sa udomácnil v roku Hoteliérstvo, česky hotelnictví, je odvedené od francúzskeho slova Hôtel, ktorého definícia znie ako väčší podnik zariadený na prechodné ubytovanie pre hostí so stravovacími či spoločensko-zábavnými službami. Hôtelier z franc. znamená v preklade majiteľ hotela. Byť úspešným hoteliérom je ako fľaša červeného vína... Potrebuje čas, aby dozrel, hovorí svoje vyznanie riaditeľ legendárnej dubajskej plachetnice - sedemhviezdičkového hotela Burj Al Arab, Heinrich Morio, ktorý začínal svoju kariéru pred 30 rokmi ako hotelový poslíček. Úspechu predchádza tvrdá práca, vzdelanie, zručnosti, skúsenosti, ktoré sa dajú naučiť iba v praxi. Dôležité je pozitívne myslenie. Ak si hovoríme, že nenávidíme svoju prácu, nikam sa nedostaneme. Zmena je prirodzený zákon nášho života. V hoteliérstve platí stonásobne mať rád svoju prácu, tešiť sa z nej, prenášať svoje profesionálne nadanie a schopnosti, nadšenie na svojich kolegov či hostí. Atmosféru dokonalosti v praxi zdôrazňujú odborné tréningy či školenia zamestnancov, kolegov či personálu pre dosiahnutie profesionálnej úrovne poskytovaných služieb, ktoré vedú k hosťovej spokojnosti. Hostia očakávajú nepoznané, sú 7

8 nároční, skúsení svetobežníci, ktorí reťazovo porovnávajú, kritizujú a doporučujú svoje gastronomické zážitky. Celý život sa venujem gastronómii, z môjho odborného pohľadu by mal byť hoteliér predovšetkým reprezentant, ktorý neustále zdokonaľuje svoj angažmán aj v tejto časti hotelového biznisu a postupuje v nej. Produktom hotela by nemali byť iba ubytovacie či stravovacie služby, ale neopakovateľný zážitok, ktorý hosť očakáva. Svetovým moderným trendom je zážitková gastronómia. Je to umenie niečo neopakovateľné pripraviť pre hosťa, dokonale komponovať či prezentovať menu s nápojom. Veď už v starovekom Egypte sa bežne usporadúvali hostiny, kde sa starostlivo strážilo menu a dbalo sa na to, aby nápoje chuťovo ladili k jednotlivým chodom. Slávnostne a pútavo prestretá slávnostná tabuľa je vynálezom už dávnych čias a pôsobí aj v súčasnosti na hosťa ako pôžitok zo stolovania. Pojem stolovanie zahŕňa všetko, čo súvisí s prípravou, či podávaním jedál a hlavne atmosférou ich konzumovania, čo vonia tradíciou aj kultúrou z rôznych kútov sveta už celé tisícročia po dnešok. Z hľadiska odbornosti sa jedná o vyššiu formu zložitej obsluhy, ktorá sa realizuje priamo pred zrakom hosťa. Patrí sem flambovanie - jedná sa o dohotovenie pokrmu pri stole hosťa s horiacim alkoholom. Ďalej tranšírovanie - je to najstarší spôsob krájania, porciovania mäsa od stredoveku po súčasnosť. Tranšér vykosťuje napríklad rybu priamo pred hosťom. Dochucovanie či príprava jedál na mieru, miešanie nápojov zručným barmanom, či dekantácia vína a obsluha profesionálnym someliérom tvorí tzv. gastronomickú šou pre hosťa, ktorej dianie či súhru dotvára ladnosť obsluhujúcich čašníkov a stáva sa tak neopakovateľným zážitkom či podnetom pre kritiku hosťa. Hoteliér je povinný poskytnúť zamestnancom dostatok času a priestoru postarať sa o hosťa. Dostatočný počet odborného personálu, kvalitný produkt je výsledkom profesionálnych služieb, ktorý vedie k spokojnosti hosťa. Služba bez ľudí sa v reštauračnom či hotelovom biznise robiť nedá - konštatuje výrazná osobnosť Jaroslav Žídek - šéfkuchár bratislavských reštaurácií, ktorý radí a pomáha zlepšiť úroveň poskytovaných gastronomických služieb v Čechách i na Slovensku. Treba bojovať s kvalitou a schopnosťou a pýtať si od hosťa reálnu cenu. Je pochopiteľné, že je lepšie denne obslúžiť 100 hostí za vyššiu cenu ako 300 za 3 eurá. Výsledný efekt bude nezničený personál a náklady na energiu budú omnoho nižšie - prezentuje názor J. Žídek. Zrkadlom či prezentom hotela je jedálny a nápojový lístok pre daný segment, ktorý by mal vzorne reprezentovať naše krajiny, tradíciu ale aj odbornosť či gastronomické poradie, ponuku kulinárskych špecialít z diviny, ovčej bryndze alebo napríklad ochutnávku čaju. Plne doporučujem podať šálku čaju pri privítaní hosťa v hoteli na znak priateľstva, ako je bežné v krajinách nielen ďalekého východu. Veď aj slávny čechoslovák, držiteľ Michelinovej hviezdy Pavel Pospíšil, gastronóm, hoteliér, žijúci v Nemecku od roku 1967 odkazuje svojím kolegom: Buďte stále prítomní v svojom podniku, nesnažte sa hneď zbohatnúť. Podnik musí byť ako Vaše dieťa, či je to malinká krčma alebo veľký hotel, či ste majiteľ alebo generálny manažér. Ak to niekto nechápe, z podniku nikdy nič nebude. 8

9 Hosť, ktorého kvalita služieb v danom segmente zaujme, sa vždy rád vráti alebo odporučí obľúbený podnik ďalším svojím známym, Spokojný zákazník je najlepšou reklamou, ktorá sa nedá nahradiť inou formou. Zdroje: HOLUB, KAREL: Vybrané kapitoly z dějin gastronomie a hotelnictví, s. 7, 18, 19, vyd. VŠH v Praze 8, 2004, ISBN X L. HAYOVÁ, LOUISE: Miluj svoj život, s.106, vyd. Gardenia Publishers Bratislava, 1994, ISBN SALAČ, GUSTÁV: Stolničení, s. 99, 100, 102, 105, vyd. nakladatelství učebnic Fortuna Praha, 2001, ISBN TAPPER, HANS: Stôl pre každú príležitosť, s. 7, 8, vyd. Ikar, a. s., Bratislava 1994, ISBN VIOLA VON WACHENDORF: Čaj, s. 8, vyd. Slovart, spol. s r.o., Bratislava 2007, ISBN Časopis Hoteliér, ročník IV., leto 2010 s 87-90, vyd. Direct press, s.r.o. Žilina, ISSN Časopis Hoteliér, ročník V., leto 2011 s , s.46, 83-86, vyd. Direct press, s.r.o. Žilina, ISSN Kontaktné údaje: Ing. Danica Balušková VŠOH, Bosonožská 9, Brno (ČR) 9

10 Psychologické aspekty kvality života a manažment udržateľného priestorového rozvoja cestovného ruchu v podmienkach SR Psychological Aspects of Quality of Life and Sustainable Space Development Management of Tourism in Slovakia Janka Betáková, Anton Heretik Abstrakt: Cestovný ruch v povojnovom období je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví svetovej ekonomiky. Jeho vzťah k životnému prostrediu je však dlhodobo problematický, hoci je tu potenciál pre zlepšenie kvality života obyvateľov i prostredia zacieleného cestovného ruchu. V prvej časti článku sa zaoberáme koncepciou cestovného ruchu a jeho vzťahu k environmentálnym dopadom na prostredie a obyvateľov regiónu so zameraním na legislatívu a odporúčania v Slovenskej republike. V druhej časti článku rozoberáme rozličné najmä psychologické a sociálne kritériá pre meranie a posúdenie kvality života so zameraním na posúdenie kvality života nielen užívateľov ale najmä obyvateľov cieľových turistických destinácií. Kľúčové slová:kvalita života, udržateľný priestorový rozvoj, cestovný ruch Abstract: Tourism is one of the most dynamic developing branches of Word economy after The World War Second. It s relationship towards life environment has been quite problematic; even it creates high potential for improved quality of life of residents living in area of tourist destinations. In first part of the article we analyze conception of tourism and it s relationship towards environment with focus on legislation in Slovak Republic. In second part of article we focused on different social and psychological criteria for measuring quality of life with special focus not only on tourists but on residents of tourist destinations. Keywords: Quality of life, sustainable space development, tourism Cestovný ruch a udržateľný priestorový rozvoj v podmienkach SR Cestovný ruch v povojnovom období je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví svetovej ekonomiky. Drží sa na štvrtom mieste medzi najvýznamnejšími odvetviami vývozu tovarov a služieb. To je najčastejší dôvod prečo je cestovný ruch charakterizovaný ako priemysel. Základnou vlastnosťou cestovného ruchu ako odvetvia je, že na rozdiel od všetkých iných odvetví, body výroby a body spotreby sa priestorovo zhodujú. Coccossis a Psycharis (2008). Ako jedno z prierezových odvetví hospodárstva predstavuje dôležitú súčasť spoločensko-ekonomického života. Tvorí dôležitý faktor ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov, ktorý ovplyvňuje tvorbu nových pracovných príležitostí, stimuluje rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšuje starostlivosť o životné prostredie a občiansku vybavenosť, je zdrojom príjmov obcí a regiónu. Jeho podiel na národnom HDP je veľmi významný, tiež aj počet pracovných miest, ktoré vytvára. V niektorých málo rozvinutých oblastiach sa zdá, že cestovný ruch je jednou z mála možností ako zlepšiť životnú úroveň obyvateľstva, chrániť životné prostredie a rozvíjať miestne hospodárstvo. 10

11 Cieľavedomý rozvoj a plánovanie rozvoja cestovného ruchu sú podmienené vypracovaním a prijatím koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ktorá formuje poslanie cestovného ruchu v predmetnom území rozvoja cestovného ruchu a čiastkové stratégie na dosiahnutie cieľov rozvoja. Svetový summit o udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v Johanesburgu v roku 2002 sa v rámci svojho implementačného plánu v bode 41 podrobnejšie venuje cestovnému ruchu z hľadiska udržateľného rozvoja. Dosiahnutie udržateľného cestovného ruchu sa sústreďuje na: Minimalizáciu negatívnych ekonomických, environmentálnych a sociálnych dopadov, Generovanie väčších ekonomických výhod pre miestne obyvateľstvo a zvýšenie blahobytu hostiteľskej komunity pri súčasnom zlepšení pracovných podmienok Zapojenie miestneho obyvateľstva do rozhodnutí. Ktoré majú dopad na kvalitu ich života a životné podmienky Pozitívny príspevok ku kultúrnemu a prírodnému dedičstvu a udržanie jeho svetovej diverzity Poskytnutie hodnoty pre zákazníka i s väčším porozumením kultúrnych, sociálnych a environmentálnych dôsledkov Kollár, Brokeš, (2005). Všetky aktivity majúce podiel na rozvoji cestovného ruchu úzko súvisí s priestorom, v ktorom sa odohrávajú. Práve tam sa vytvára komplexný priemet a s tým súvisiace synergické a kumulatívne javy, ktoré majú významný dopad na vznik novej kvality a jeho formovanie, v závislosti od prírodných, civilizačných a socioekonomických podmienok, v ktorom sa tieto aktivity odohrávajú. Územné plánovanie rieši základné otázky využívania krajiny v priestore a čase za účelom jej vhodného rozvoja a spravovania. Usmerňuje sa vecná a časová koordinácia činností vplývajúcich na stav životného prostredia, ekologickú stabilitu, kultúrne a historické dedičstvo s ohľadom na základné princípy zakotvené v Národnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja. Jeho cieľom je zabezpečiť optimálne využívanie krajiny so snahou minimalizovať negatívne vplyvy vyplývajúce z jednotlivých socioekonomických aktivít (Zákon č. 237/2000 Z.z.). Na prostredie negatívne pôsobia intenzívne formy rekreácie, ktorými sú v území na malej ploche sústreďujúce sa väčšie množstvo návštevníkov. Pri takomto využívaní územia dochádza často k nekontrolovateľným aktivitám, ktoré majú za následok ohrozenie prírodných zdrojov. Okrem toho sa s devastáciou prostredia objavujú aj sociálne konflikty návštevníkov a obyvateľov územia, ktorí strácajú svoje pôvodné územie. Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu ako základného predpokladu pre jeho samotnú existenciu, podlieha územnému plánovaniu na jednotlivých úrovniach. 11

12 Úlohou územného plánovania je skoordinovať všetky záujmy, ktoré sa v danom území odohrávajú a zabezpečiť predpoklady efektívneho rozvoja územia v kontexte naplnenia cieľov jeho udržateľného rozvoja. Princípy TUR Dosiahnutie TUR si žiada zmenu Zmena správania voči potrebám budúcich generácií Zmena správania a postojov hlavných skupín spoločnosti pri uplatňovaní slobody a rovnoprávnosti (medzigeneračná, vnútrogeneračná a medziregionálna solidarita) Zmena správania a postoja občanov k prevzatiu časti zodpovednosti za rozvoj spoločnosti, za rešpektovanie práv budúcich generácií, za dzigeneračnú, vnútrogeneračnú, regionálnu a edzinárodnú Celkové posúdenie súladu zámerov, úloh a opatrení KURS 2001 z hľadiska podpory princípov TUR Dokument stanovuje ciele z hľadiska priestorovej a funkčnej organizácie územia SR, navrhuje funkčné využitie regiónov, organizáciu centier, sídelných štruktúr a nadradenej infraštruktúry. Dokument stanovuje základné územné rozvojové ciele a zásady. Tieto jepotrebné v plnej autonómnosti jednotlivýchnižších, predovšetkým regionálnych celkov, ďalej rozvíjať a tvorivo uplatňovať so zohľadňovaním regionálnych a lokálnychšpecifík v participácii s čo najširším okruhom dotknutých sociálnych a podnikateľských partnerov a verejnosťou. Pred schválením bol dokument široko propagovaný a diskutovaný na všetkých hierarchických úrovniach. Relevantné výsledky týchto diskusií boli zohľadňované pri spracovaní konečného návrhu dokumentu. Návrhy ďalších zámerov, úlohy a opatrenia, ktoré by posilnili význam KURS 2001 z hľadiska podpory smerovania k TUR Realizácia návrhov dokumentu musí byť akceptovaná a uplatňovaná v ďalších plánovacích dokumentoch a rozhodnutiach týkajúcich sa priestorového rozvoja. Obzvlášť je potrebné zlaďovať krátkodobé a strednedobé ciele regionálnej politiky s dlhodobými cieľmi KURS, ako aj vytvoriť potrebné spätné väzby. Dokument pred jeho schválením prešiel verejným prerokovaním a diskusiou. Pri realizácii jeho cieľov bude potrebné tak isto uplatniť princípy partnerstva a to či na celoštátnej alebo regionálnej úrovni. Schválené ciele, zásady a princípy platňovania výsledkov KURS 2001 bymali byť pred ich realizáciou dostatočne medializované a vysvetľované všetkým dotknutým partnerom, aby pri ich ďalšom uplatňovaní, boli tieto všetkými zúčastnenými ako východiskové princípy a ciele prijaté a následne tvorivo rozvíjané. 12

13 solidaritu Zmena hodnotovej orientácie vo vzťahu k významu kultúrneho dedičstva, kultúrnej a spoločenskej identity, vzdelávania a výchovy Zmena správania a postojov k dosahovaniuvysokej a stabilnej úrovne hospodárskeho rastu a zamestnanosti, a to v súlades požiadavkami TUR Základné ciele dokumentu sú spracované v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Zvláštny dôraz sa pri rozvoji územia kladie v dokumente na otázky aktívneho a tvorivého zapájania kultúrneho a prírodného dedičstva a okálnych špecifík do rozvojového procesu, pri zohľadnení ich nevyhnutnej ochrany. Dokument zohľadňuje výsledky Národného plánu regionálneho rozvoja a jeho regionálnych a sektorových operačných projektov. Rozvoj hospodárstva a stabilizáciu zamestnanosti dokument navrhuje prostredníctvom podpory rozvojapolycentrickej sídelnej sústavy s vybudovaním adekvátnej nadradenejtechnickej, najmä dopravnej, infraštruktúry. Vytvorenie súrodej polycentrickej sústavy miest a aglomerácií rovnomerne po celom území štátu, dáva predpoklad vytvorenia rovnocenného sociálneho a podnikateľského prostredia. Optimálne využitie lokálnych kultúrnych a prírodných hodnôt a lokálnych špecifík,je možné iba za aktívnej účasti lokálnych autorít, kde nezastupiteľnú úlohu budú zohrávať regionálne samosprávy, ako nositelia regionálnych rozvojových zámerov a súčasne aj ako autorít zabezpečujúcichochranu kultúrneho a prírodného dedičstva. Pre zabezpečenie realizácie navrhovaných opatrení bude potrebné na všetkých hierarchických úrovniach uplatňovať princípy regionálnej politiky, ktorej strategickým cieľom je zabezpečiť taký rast HDP, aby Slovenská republika do roku 2006 dosiahla úroveň % z priemeru HDP/obyv. štátov EÚ, pričom predpokladaný rast HDP sa musí uskutočňovať za týchto rozhodujúcich podmienok: Vyvážaného ekonomického a sociálnehorozvoja regiónov Harmonického usporiadania a racionálneho využívania celého územia SR Harmonického usporiadania a racionálneho využívania celého územia SR, najmä dôsledným uplatňovaním princípu polycentrickej sústavy mestského osídlenia Ochrany a tvorby životného prostredia tak, aby súbežne s ekonomickým rozvojom regiónu boli obnovené environm. Funkcie územia 6. Zmena správania a hodnotových orientácií vo vzťahu k životnému prostrediu najmä vo vzťahu k prírode a prírodným zdrojom 7. Zmena v spôsobe organizácie a riadenia (s dôrazom na kompetentnosť, efektívnosť a transparentnosť, princíp subsidiarity, integrovaný prístup a pod.) Dokument akcentuje rešpektovania cieľov schválených dokumentov environmentálnej politiky SR: - Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky, - Národný environmentálny akčný program Slovenskej republiky II, - Koncepcia uplatňovania Agendy 21, - Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky. KURS 2001 vytyčuje základné ciele, ktorými pripravuje priestorové a funkčné usporiadanie aktivít v území. KURS 2001 predpokladá realizovať tieto aktivity v súlade s princípmi vyjadrených v koncepcii reformy verejnej správy. Navrhovaná sídelná štruktúra ťažísk osídlenia, rozvojových osí a sídelných centier plne podporuje princípy územného členenia vyjadrené v pripravovanej koncepcii reformy verejnej správy. 8. Zmena správania a KURS 2001 vychádza z teoretických princípov Ciele environmentálnej politiky štátu a princípy TUR pri realizácii cieľov KURS 2001 je potrebné tvorivo a so zohľadnením miestnych špecifík uplatňovať podľa konkrétnych okolností pri daných konkrétnych priestorových, environmentálnych, ekonomických a spoločenských podmienkach. Uplatnenie princípu je závislé od realizácie koncepcie reformy verejnej správy predovšetkým vytvorením samosprávnych orgánov na regionálnej úrovni s príslušnými kompetenciami. Navrhované ciele v rámci medzinárodnej spolupráce by 13

14 postojov v rámci medzinárodnej spolupráce a zabezpečenia globálnej bezpečnosti deklarovaných v medzinárodne prijatých dokumentov a priamo aplikuje niektorá zásady územného rozvoja vyjadrené v dokumente Európska perspektíva priestorového rozvoja, ktorý bol prijatý štátmi EU. KURS 2001 kladie dôraz na medzinárodnú a cezhraničnú spolupráci z pohľadu tvorby priestorových systémov. sa mali aktívne uplatňovať ako z polohy celoštátnej územnoplánovacej politiky pri medzinárodných kontaktoch, tak najmä pri aktívnej činnosti Euroregiónov a ostatných cezhraničných spoločenstiev pri všetkých aktivitách s priestorovým dopadom. Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie štátu, regiónov a obcí. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej správy, programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja a koncepcie rozvoja obcí musia byť v súlade so záväznými časťami ÚPD. ÚPD komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Komplexný rozvoj územného potenciálu SR, ktorý zahŕňa aj rozvoj rekreácie, turizmu a cestovného ruchu a jeho priestorovom priemete rieši Koncepcia územného rozvoja Slovenska, Vlastná realizácii jednotlivých aktivít musí byť následne spodrobňovaná a konkretizovaná v ďalších plánovacích postupoch a dokumentoch pri ktorých sa musia zabezpečiť ďalšie vyhodnotenia zhodnocujúce ďalšie súvislosti a vplyvy na životné prostredie konkrétnych aktivít v konkrétnych podmienkach. Koncepcia tvorby funkčno-priestorového systému rekreácie, turizmu a cestovného ruchu na celoslovenskej úrovni vychádza z regionálneho stupňa, na ktorom sa prejavuje aj vo vzťahu 14

15 k celkovému socioekonomickému rozvoju regiónu. Systém sa skladá z rekreačných územných celkov, rekreačných území väčších miest a územných celkov vidieckeho osídlenia. Menšími územnými jednotkami sú jednotlivé rekreačné a turistické priestory. Záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska nasledujúce regulatívy pre rozvoj rekreácie, turizmu a cestovného ruchu: podporovať tie druhy a formy turizmu, ktoré sú predmetom medzinárodného záujmu (kúpeľný, poznávací kultúrny, horský letný a zimný, tranzitný turizmus a poľovníctvo), nadviazať na medzinárodný turizmus, najmä sledovaním turistických tokov a dopravných trás prechádzajúcich, resp. končiacich na Slovensku. Venovať väčšiu pozornosť aktívnemu zahraničnému turizmu, cezhraničným vzťahom a malému prihraničnému turizmu, previazať dôslednejšie ciele rekreačného a poznávacieho turizmu, dotvoriť funkčno-priestrový systém rekreácie a turizmu na celoslovenskej úrovni vytváraním siete rekreačných územných celkov, siete rekreačných záujmových území väčších miest a siete ucelených území vidieckeho osídlenia, viazať lokalizáciu služieb zabezpečujúcich proces rekreácie a turizmus prednostne na sídla s cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie rekreačných útvarov vo voľnej krajine, pritom využiť aj obnovu a revitalizáciu historických mestských a vidieckych celkov a kultúrnych pamiatok, utvárať podmienky na prímestskú rekreáciu obyvateľov miest v ich záujmovom území, zabezpečovať v liečebných kúpeľoch únosný pomer funkcie liečebnej, turistickorekreačnej, kultúrno-spoločenskej a ich funkčných plôch, podporovať vznik a rozvoj miestnych kúpeľov na základe využitia špecifík daných území, využiť najmä cestnú dopravu na podporu rozvoja turizmu. Uvedené trendy predstavujú značný vplyv (typu trhový ťah), ktorý inšpiruje stakeholderov k vedomej inovácii v CR. Vplyvy sú nasledovné: demografické zmeny (napr. viac domácností obývaných mladými, staršími a slobodnými jednotlivcami) meniaci sa životný štýl (napr. individualizmus, zvyšujúce sa príjmy, cestovanie ako súčasť života, uvedomovanie si dôležitosti zdravia) štrukturálne zmeny v životnom štýle (meniace sa množstvo času venované práci, voľnému času, vzdelaniu a regenerácii) rastúca orientácia na zážitok ako novej hodnoty, meniace sa konkurenčné podmienky, značne nadmerná ponuka a voľné kapacity znamenajú intenzívnu cenovú konkurenciu, liberálne podmienky pre vyšší počet konkurentov, globálna ponuka vytvára tlak na lokálnych podnikateľov, efekty spolupôsobenia, vývoj IT a nové riešenia. 15

16 Tieto trendy si vyžadujú nové štruktúry služieb a zariadení, majú za následok značné zmeny v distribučných kanáloch, otvoria nové marketingové možnosti, ako riešenia založené na databázach, nových sieťových zariadeniach. Úspech čoraz viac závisí na pridanej hodnote turistických produktov (zákaznícka hodnota znižovanie ceny spolu s rastúcou kvalitou), zvyšovaní zážitkového charakteru balíka, pozostávajúceho z nezávislých komponentov a integrácii zákazníkov do procesu služieb. Psychologické aspekty kvality života rozvoj cestovného ruchu v podmienkach SR Kvalita života (v angličtine Quality of Life) ako téma sa stala v posledných 20. rokoch významnou súčasťou hodnotenia efektivity ľudskej činnosti v najrôznejších oblastiach ekonómie a podnikania, v environmentálnych vedách, zdravotníctve, sociológii i psychológii. Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) napríklad rozoznáva indikátory kvality života v nasledovných oblastiach a kategóriách: Tab. X. Oblasti, indikátory a kategórie kvality života (OECD, podľa Ferris, 2010) Oblasti Indikátory Kategórie Zdravie Dĺžka života, Miera zdravia v živote.(prežitie, zdravie) Vzdelanie Zamestnanosť Vplyv na tovary a služby Fyzické prostredie Osobná bezpečnosť Sociálne prostredie Využívanie možností vzdelávania Dostupnosť, kvalita pracovného života Príjem, bohatstvo Podmienky bývania, Prístup k službám, Environmentálna záťaž Vystavenie riziku, Vnímané ohrozenie Sociálne pripútanie (Intelektuálne, Autonómia) (Ovládanie, Hierarchia) (Hierarchia) (Harmónia) (Konzervativizmus) (Spoločenské prijatie, Afektívna autonómia) Voľný čas Využívanie času (Rovnostársky Zdravie) prístup, Napriek (alebo práve kvôli) enormnému množstvu teoretickej i výskumnej literatúry je koncept kvality života nejednoznačný. To je sčasti vysvetliteľné rôznou šírkou pohľadu (iný je makroekonomický, sociologický a iní psychologický pohľad) ale zároveň výberom tém, či faktorov, ktoré podľa rôznych prístupov kvalitu života ovplyvňujú. Interdisciplinárne úsilie je následne zamerané buď na zohľadnenie viacerých pohľadov do výsledného (komplexného) zhodnotenia kvality života, alebo sa hľadajú styčné body pre jej určenie. Niekedy tak dochádza k zdanlivým paradoxom napr. kvalita života vyjadrená priemernými príjmami či HDP krajiny sa môže významne rozchádzať so subjektívnou spokojnosťou jej obyvateľov. Paradox rozchádzajúcich sa mier kvality života posúdenie príjmom a pocitom šťastia bol analyzovaný už v 70.rokoch a po autorovi štúdie dostal názov Easterlinov paradox (pozri napr. Ferris, 2010). Neskoršie štúdie poukázali na súvis nárastu príjmov a kvality života, 16

17 pričom kvalita života posúdená príjmami a kvalita posúdená subjektívnou pohodou (subjective well-being) sú do silnej miery vzájomne nezávislými premennými (Diener, 2005). Téma kvality života z hľadiska psychológie a príbuzných odborov býva posudzovaná a dávaná do vzťahu s ďalšími témami a pojmami ako napr. subjektívna pohoda, spokojnosť, šťastie, sebaaktualizácia či dobrý život (Rapley, 2003, Švehlíková a Heretik, 2008). Ďalej budeme vychádzať z predpokladu, že kvalita života nie je nejaká objektívna realita, či jednoduchá premenná, ale konštrukt s rôznym obsahom, šírkou záberu a uhlom pohľadu. Psychologické a príbuzné pohľady sa tiež líšia v názore či v prípade šťastia či subjektívnej pohody/spokojnosti ide o jednorozmerný či mnohorozmerný konštrukt, dosť často sa rozlišuje či ide o vyhodnotenie momentálneho pohľadu na vlastnú kvalitu života (stav), alebo dlhodobé nastavenie/zhodnotenie, ktoré má napr. významnú súvislosť s niektorými osobnostnými črtami (Heretik, ml. a spol., 2009, Heretik, ml., 2010). Iný klasický pohľad uplatnený na mieru kvality života - subjektívnej pohody či spokojnosti, je že subjektívna pohoda a spokojnosť a subjektívna nepohoda a nespokojnosť sú dve nezávislé dimenzie (v angličtine napr. označované ako well-being vs. ill-being, Diener, 2009). Človek tak môže byť v hodnotení svojho života veľmi spokojný a zároveň veľmi nespokojný (môže ísť o rôzne hodnotené aspekty jeho života), prípadne aj zároveň málo spokojný aj málo nespokojný ( indiferentný ). Spoločnými pre rôzne poňatia kvality života ako pohody, spokojnosti v psychológii sú práve subjektivita, závislosť od momentálnej nálady, ale aj určitá dlhodobá stála tendencia hodnotiť svoj život ako podobne dobrý či zlý. Subjektívna pohoda a spokojnosť či pocit šťastia sú významne ovplyvnené s hodnotením svojho života a teda budú významne závislé od kontextu či formulácie otázok, ktorými sa snažíme získať odpoveď. Zdá sa však, že ak sa opýtame, ako je konkrétny človek spokojný/šťastný so svojím životom pri hodnotení bude porovnávať svoj terajší stav s minulým, významne tu budú vstupovať tiež premenné očakávania (ako sa mám vz. akoby som sa mal mať). Ďalšou dôležitou súčasťou vyhodnotenia subjektívnej kvality života bude jeho porovnanie sa s (jeho predstavou) ako sa majú druhí ľudia, najmä tí ktorí sú mu blízki nazvime to referenčná skupina. Dôležité je, že zhodnotenie na základe ktorého človek podá odpoveď o svojej subjektívnej kvalite života nemusí byť uvedomované a významnú rolu tu hrajú aj emocionálne procesy. Vyššie uvedené spôsoby nazerania na tému kvality života majú aj priamy dopad na osobnú spokojnosť ľudí s ich životným prostredím a vnímanú environmentálnu kvalitu ich života. Vyššie uvedené poznatky majú tiež významné dopady na to, ako sa bude kvalita života posudzovať s rizikami, že nebude správne/dostatočne/či primerane zachytená nehovoriac o úmyselných či neuvedomených manipuláciách. Uvedomenie si komplexnosti a vzájomnej spätosti objektívnych a subjektívnych indikátorov kvality života môžeme pozorovať aj v snahách o tvorbu meracích nástrojov kvality života v oblastiach cestovného ruchu, využívania voľného času ale aj ich marketingu (Budruk a Philips, 2011). Zatiaľ čo rôznych formulárov, dotazníkov či inovatívnych metód (JungKook a Mills, 2010) pre zhodnotenie zákazníckej spokojnosti, lojality aj v oblasti cestovného ruchu je mnoho 17

18 (pozri napr. Wen, 2009 ) existuje však pomerne málo metodík, ktoré by sa snažili o subjektívne ale vedecké posúdenie kvality života samotných obyvateľov vo vzťahu k cestovnému ruchu. Príkladom môže byť dotazník Residents perceptions of tourism impacts on QOL, nazvaný autormi tiež Tourism and Quality of Life Measurement Instrument (TQOL), ktorý meria 38 indikátorov kvality života z pohľadu rezidentov vo vzťahu k cestovnému ruchu v mieste ich bydliska (Andereck a Nyaupane, 2011). Príbuzným je aj dotazník Tourism-Specific Quality-of-Life Index, ktorý sa snaží o posúdenie dopadov turizmu aj rezidentov aj u návštevníkov (Puczkó a Smith, 2011). Na záver sa pokúsime uplatniť vyššie uvedené úvahy o sýtení subjektívnej kvality života vo vzťahu k cestovnému ruchu ilustrovať na téme, ktorá súvisí s aktuálnou situáciou Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji SR 2011 (ďalej MS). V čase písania príspevku bolo pár dní do začiatku MS. V reportážach, najmä v TV a regionálnych denníkoch sa pravidelne objavovali negatívne príspevky na témy znečistené okolie štadiónov, príjazdových dopravných bodov (vlakové a autobusové stanice). Domáci aj opýtaní turisti sa silne pohoršovali nad špinou a nízkou úrovňou prostredia a služieb. Toto pranierovanie malo zo strany médií uvedomený či neuvedomený cieľ zmeniť veci k lepšiemu. Kontext a formulácie otázok priamo vyzývali k nespokojnosti. Z pohľadu kontextu (a asi aj reportážneho zostrihu vzorky oslovených) išlo o to, že pred takým významným sviatkom má ich životné prostredie vyzerať inak (tu vidíme vplyv kontextu, stavu a porovnania o ktorých sme hovorili vyššie). Väčšina domácich a dovolíme si tvrdiť i cudzincov (veľké transportné uzly ako sú hlavné stanice vyzerajú málokde pekne a čisto) však dlhodobo žije v týchto podmienkach! Je však možné, že miera nespokojnosti je v tomto kontexte (dlhodobý stav) oveľa nižšia (čím netvrdíme, že odpadky, striekance farbou či málo útulné prostredie je v poriadku). Opäť to bude súvisieť s porovnaním (bolo-je, je-mohlo-by-byť), čím bude miera subjektívnej ne/spokojnosti ovplyvnená. A napokon odpoveď by vyzerala úplne inak, keby sme sa opýtali, čo je dobré, s čím sú spokojní, čo treba ponechať a doplnili otázkami, čo je zlé, s čím sú nespokojní, čo je treba napraviť. Čo je dôležité, nezískame tým len rôzne odpovede, ale ovplyvňujeme aj subjektívnu mieru ne/spokojnosti, či ne/pohody (Diener, 2009)! A napokon z hľadiska MS ako potenciálneho zdroja cestovného ruchu by nás tiež mala z hľadiska kvality života (tu skôr kvality služieb) komplexnejšie zaujímať celková subjektívna spokojnosť návštevníkov, ktorá bude určite ovplyvnená aj ďalšími faktormi. Z hľadiska dopadov na obyvateľov je možné vzťah objektívnych a subjektívnych mier spokojnosti posúdiť komplexne (je možné a pravdepodobné, že objektívna kvalita ľudí blízko štadiónu sa prechodne významne zníži napr. vplyvom hluku, odpadkov produkovaných fanúšikmi či dopravnými obmedzeniami, ale subjektívna miera spokojnosti môže byť z rôznych dôvodov zachovaná napr. hrdosť na našich hokejistov, to že sa podujatie koná u nás a podobne). Podľa našich vedomostí nebola subjektívne spokojnosť rezidentov ani návštevníkov na tomto podujatí nijako systematicky posudzovaná. 18

19 Záver V článku sme sa pokúsili uviesť teoretické koncepcie plánovania cestovného ruchu a udržateľného rozvoja v SR s indikátormi kvality života so zameraním sa na psychologické aspekty hodnotenia kvality života ako je pocit šťastia, subjektívnej spokojnosti a podobne. Chceli sme tiež upozorniť, ako uvedené témy a vyhodnotenia môžu byť merané, ovplyvňované, využívané ale aj zneužívané v neprospech občanov ako užívateľov a zároveň subjektov kvality života. Literatúra 1 Andereck, K.L., Nyaupane, G. (2011). Development of a Tourism and Quality-of-Life Instrument. In: Budruk, M., Phillips, R. (eds). Quality-of-Life Community Indicators for Parks, Recreation and Tourism Management, Budruk, M., Phillips, R. (eds). (2011). Quality-of-Life Community Indicators for Parks, Recreation and Tourism Management (Social Indicators Research Series, 43). Dordrecht: Springer. 3 Coccosis, H., Psycharis, Y. (2008) Regional Analysis And Policy: The Greek Experience. Heidelberg: Physica-verlag. 4 Diener, E. (2005). Guidelines for national indicators of subjective well-being and illbeing. SINET, 84(Nov), s Diener, E. (ed). (2009). Assessing Well-Being. (Social Indicators Research Series, 39). Dordrecht: Springer. 6 Ferris, A.L. (2010). Approaches to Improving the Quality of Life: How to Enhance the Quality of Life. Dordrecht: Springer. 7 Heretik, Anton, ml. (2010). Úzkostlivosť : psychologický a psychopatologický konštrukt (a jeho využitie v epidemiologickom a psychologickom aplikovanom výskume). Bratislava : Stimul. 8 Heretik, A., ml., Heretik, A., st. Novotný, V., Pečeňák, J., Ritomský, A. (2009) Úzkostlivosť vo vzťahu k životnej spokojnosti. Analýza vzťahu na podklade dát zo štúdie EPIA. Psychologica 40. Bratislava : Stimul, s Hnilicová, H. (2005). Kvalita života a její význam pro medicínu a zdravotnictví. In: Payne, J. a spol. Kvalita života a zdraví. Praha: Triton. 10 JungKook, L., Mills, J.E. (2010). Exploring Tourist Satisfaction with Mobile Experience Technology. International Management Review. 6,1, Kollár, V, Brokeš, P. (2005). Environmentálny manažment. Sprint. 1 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja. (2001) 12 Puczkó, L., Smith, M. (2011). Tourism-Specific Quality-of-Life Index: The Budapest Model. In:. In: Budruk, M., Phillips, R. (eds). Quality-of-Life Community Indicators for Parks, Recreation and Tourism Management, Rapley, M. (2003). Quality of Life Research: Critical Introduction, London: Sage publications. 14 Švehlíková, L., Heretik, A. (2008). Kvalita života o čom to hovoríme? Psychiatria- Psychoterapia-Psychosomatika, 15, 3, s Wen, I. (2009). Factors affecting the online travel buying decision: a review. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 21, 6/7, s

20 Kontaktné údaje: Doc. Ing. Arch. Janka Betáková, PhD. Instituce: Trenčianska univerzita Alexadra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálnoekonomických vzťahov. Katedra manažmentu a ľudských zdrojov. Poštovní adresa: Študentská 1, Trenčín ová adresa: Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. Instituce: Dubnický technologický inštitút. Poštovní adresa: Ul. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom, Slovensko ová adresa: 20

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch Program konference Regionální rozvoj a cestovní ruch Čtvrtek 1. 12. 2011, Aula,, Tolstého 16 8:30-10:00 Prezence a ranní občerstvení 10:00-12:00 Zahájení konference - Aula Úvodní slovo prorektorky Vysoké

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Obor Předchozí vzdělání Stupeň studia Délka studia Cena/1 semestr Ekonomika a řízení lidských zdrojů (dle specializací) všeobecná nebo v jiném oboru ve stejném

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Kvalita života v kontextech vzdělávání vědecká monografie. VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad

Kvalita života v kontextech vzdělávání vědecká monografie. VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad vědecká monografie VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad Zielona Góra 2011 Zielona Góra 2011 Ediční rada: Krzystof Urbanowski (przewodniczący) Marian Adamski, Andrzej Maciejewski,

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

jsi dovolují pozvat Vás na 22. mezinárodní vědeckou konferenci InteRRa 22 a 42. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem:

jsi dovolují pozvat Vás na 22. mezinárodní vědeckou konferenci InteRRa 22 a 42. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem: [MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE INTERRA 22 A SETKÁNÍ HNUTÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL R ] 25. října 2013 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Ústav pedagogických věd, Město Šluknov Hnutí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Zaměření IT Podnikání v IT

Zaměření IT Podnikání v IT Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT VOŠ 11. září 2014 Autor: Mgr. Pavel Anderle Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT Předpokládané uplatnění studenta Podnikání v

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ IVA KIROVOVÁ VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu Abstrakt: Význam vzdělávání je v současnosti všeobecně akceptován. Jeho přínos je zřejmý, v souvislosti se znalostní

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava

Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě 20. - 21. 10. 2011 Ostrava Martina Kuncová 1, Hana Vojáčková

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více