Statutární město Pardubice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Pardubice"

Transkript

1 Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 (bez městských obvodů)

2 OBSAH: ZmP STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 NÁVRH FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2009 NÁVRH ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROKU ROZDĚLENÍ ZISKU PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 9 NÁVRH AKTUÁLNÍ ÚPRAVY ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2010 AKTUALIZACE ROZPOČTU MĚSTA TEXTOVÁ ČÁST AKTUALIZACE ROZPOČTU MĚSTA PŘÍJMY A VÝDAJE AKTUALIZACE ROZPOČTU MĚSTA PŘESUNY AKTUALIZACE PLÁNU PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 27 AKTUALIZACE ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU 28 AKTUALIZACE ROZPOČTU FOMB 29 POŽADAVKY MO NA ÚPRAVU ROZPOČTU MĚSTA 30 AKTUALIZACE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU MĚSTA ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 TEXTOVÁ ČÁST KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK TABULKOVÁ ČÁST VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ROZPOČTU VYHODNOCENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI MmP VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY HOSPODAŘENÍ REALITNÍCH KANCELÁŘÍ 111 HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ FOMB 112 HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ SOCIÁLNÍ FOND 113 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY 116 PŘEHLED ČERPÁNÍ REZERVY RADY, PRIMÁTORA A NÁMĚSTKŮ PŘEHLED CELKOVÉHO ZADLUŽENÍ A POSKYTNUTÉ ZÁRUKY 121 PŘEHLED OBCHODNÍCH PODÍLŮ MĚSTA 122 PŘEHLED STAVU SDRUŽENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 123 PŘEHLED STAVU NA ÚČTECH CIZÍCH PROSTŘEDKŮ 124 PŘEHLED STAVU POHLEDÁVEK 125 POSKYTNUTÉ PŮJČKY PRÁVNICKÝM OSOBÁM 126 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2009 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK

3 Příloha číslo 1. HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 Přehled provedených rozpočtových opatření MmP za rok 2009 Výkazy hospodaření za rok 2009 město Pardubice včetně městských obvodů - Účetní závěrka - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Hospodaření Městského obvodu I Střed v roce 2009 Hospodaření Městského obvodu II Polabiny v roce 2009 Hospodaření Městského obvodu III Studánka v roce 2009 Hospodaření Městského obvodu IV Pardubičky v roce 2009 Hospodaření Městského obvodu V Dukla v roce 2009 Hospodaření Městského obvodu VI Svítkov v roce 2009 Hospodaření Městského obvodu VII Rosice nad Labem v roce 2009 Hospodaření Městského obvodu VIII Hostovice v roce 2009 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 městské obvody Příloha číslo 2. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA PARDUBIC - Výkazy zisků a ztrát příspěvkových organizací ve školství a zdravotnictví - Hospodaření příspěvkových organizací v kultuře a v sociální oblasti Příloha číslo 3. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA PARDUBIC (informace z roční účetní závěrky společností) - Dopravní podnik města Pardubic, a.s. - Služby města Pardubic, a.s. - Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. - East Bohemian Airport, a.s. - BČOV Pardubice, a.s. - Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. - Dostihový spolek, a.s. - FREE ZONE Pardubice, a.s. - Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. - Přístav Pardubice, a.s. - Pardubická plavební, a.s. - HC MOELLER PARDUBICE, a.s. (účetní období od do ) - ke dni kompletace příloh závěrečného účtu města Pardubice nejsou z důvodu odlišného nastavení účetního období k dispozici výkazy roční účetní závěrky zpracovávané k (blíže viz text této přílohy č. 4) - BK Pardubice a.s. (účetní období od do ) - ke dni kompletace příloh závěrečného účtu města Pardubice nejsou z důvodu odlišného nastavení účetního období k dispozici výkazy roční účetní závěrky zpracovávané k (blíže viz text této přílohy č. 4) Přílohy 1,2 a 3 obsahují údaje pro jednání ZmP vyhotovené ve třech výtiscích, které budou k nahlédnutí u pracovnic organizačního úseku MmP

4 Návrh finančního vypořádání za rok

5 Rozdělení finančních prostředků z roku 2009 Hospodaření města Pardubic za rok 2009 skončilo zůstatkem finančních prostředků k rozdělení na bankovních účtech města ve výši Kč ,1 tis. Dalšími zdroji finančních prostředků byl převod a zapojení části hospodářského výsledku z podnikatelské činnosti města za rok 2009 ve výši Kč ,0 tis. V průběhu tvorby rozpočtu na rok 2010 byly zapojeny finanční prostředky z předpokládaného přebytku roku 2009 ve výši Kč ,0 tis. V I. úpravě rozpočtu na rok 2010 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč ,0 tis. a v rámci první změny rozpočtu na rok 2010 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč ,7 tis. Počátkem roku 2010 proběhlo finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem Pardubického kraje a byly odeslány vratky nevyčerpaných dotací za rok 2009 v celkové výši 3 950,0 tis.: příspěvek na péči oprávněným osobám ve výši Kč 2 367,5 tis., dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši Kč 1 040,9 tis., dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši Kč 13,0 tis., dotace na projekt Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova ve výši Kč 84,7 tis., projekt Podpora integrace cizinců ve výši Kč 278,1 tis. a dotace na provoz kontaktních míst ve výši Kč 52,0 tis., projekt nakládání s odpady Pardubicko- Hradecké aglomerace ve výši Kč 100,0 tis. Dále byly odvedeny vymožené dávky sociální péče a příspěvek na živobytí ve výši Kč 13,8 tis. Zároveň byly podány žádosti o dokrytí zvýšených výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši Kč 375,0 tis. a výdaje na dávky sociální péče pro TZP a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši Kč 118,8 tis. Výdaje prioritní doplatky, smlouvy, převody z minulých let Podrobné informace o požadovaném zapojení těchto finančních prostředků do rozpočtu na rok 2010 poskytnou jednotliví správci rozpočtových prostředků. 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 265,5 tis. Jedná se o doplatek zálohového přídělu do Sociálního fondu za roky 2008 a 2009, který je poskytován ve výši 5 % z vyplacených mezd zaměstnanců MmP a uvolněných zastupitelů města. Správce 314 Odbor kanceláře magistrátu navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 9,0 tis. na položku Prezentace města. 2. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 25,0 tis. na položku Zahraniční služební cesty. 3. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 98,0 tis. na položku Pohoštění. 4. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 350,0 tis. na položku Náklady související s Velkou Pardubickou. Správce 711 Odbor majetku a investic navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 157,6 tis. na položku MŠ Odborářů realizace úspory energie vlastní zdroje z důvodu snížení předpokládané výše dotace. Závěrečný účet města Pardubic za rok

6 2. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 257,0 tis. na položku Zelená brána (sanace omítek) na úhradu doplatky smlouvy uzavřené s PPP. 3. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 70,0 tis. na položku Stavební úpravy parkoviště mezi ulicemi Luční a Dašická na úhradu nefakturované částky dle uzavřené smlouvy. 4. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 2 000,0 tis. na položku Dotace MRFP na správu sportovišť na dotaci MRFP, a.s. na provoz plaveckého areálu (07 08/2010). 5. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 2 100,0 tis. na položku Modulární systémy MŠ MŠ Brožíkova na dokončení výstavby systémů z důvodu nárůstu počtu dětí. 6. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 2 100,0 tis. na položku Modulární systémy MŠ MŠ Jesničánky (Raisova) na dokončení výstavby systémů z důvodu nárůstu počtu dětí. 7. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 2 100,0 tis. na položku Modulární systémy MŠ MŠ Duha (Popkovice) na dokončení výstavby systémů z důvodu nárůstu počtu dětí. 8. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 4 700,0 tis. na položku Modulární systémy MŠ MŠ Ohrazenice na dokončení výstavby systémů z důvodu nárůstu počtu dětí. 9. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 4 600,0 tis. na položku Modulární systémy MŠ MŠ K Polabinám na dokončení výstavby systémů z důvodu nárůstu počtu dětí. 10. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 4 100,0 tis. na položku Modulární systémy MŠ MŠ Mladých na dokončení výstavby systémů z důvodu nárůstu počtu dětí. 11. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 800,0 tis. na položku Oplocení haly Tyršovy sady. 12. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 600,0 tis. na položku I/36 Pardubice, Trnová Fáblovka Dubina na zadání VZ inženýrská činnost Transconsult. 13. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 8 000,0 tis. na položku Snížení energetické náročnosti bytových domů Závodu míru čp Vazba na dotaci z programu Zelená úsporám. 14. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 7 500,0 tis. na položku Snížení energetické náročnosti bytových domů Závodu míru čp Vazba na dotaci z programu Zelená úsporám. 15. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 2 500,0 tis. na položku Výměna výtahů v bytovém domě Okrajová Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 560,0 tis. na položku Rekonstrukce mostu M801 Hostovice, v rámci které bude realizována oprava části místní komunikace Hostovice Mnětice. Závěrečný účet města Pardubic za rok

7 Správce 811 Odbor hlavního architekta navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 2 000,0 tis. na položku Průzkumné a projektové práce Územní studie na zpracování územních studií vybraných lokalit. 2. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 1 000,0 tis. na položku Průzkumné a projektové práce Studie řešení na zpracování studií řešení problémových míst města. 3. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 500,0 tis. na položku Návštěvnické centrum přípravné práce k projektu. Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 35,0 tis. na položku Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství. Správce 1327 Odbor dopravy navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč ,0 tis. na položku Čištění komunikací včetně zimní údržby. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 150,0 tis. na položku LDN Rybitví příspěvek na provoz na vybavení pracoviště odlehčovacích lůžek 5 ks lůžek a nočních stolků, 3 ks antidekubitních matrací pro imobilní klienty, 2 ks signalizačních podložek. 2. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 200,0 tis. na položku KF příspěvek na provoz z důvodu pořádání festivalu Pardubické hudební jaro. 3. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 800,0 tis. na položku Modulární systémy MŠ vybavení na vnitřní vybavení nově postavených modulárních systému v areálech jednotlivých mateřských škol. 4. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 3 172,0 tis. na položku Prostředky na nájemné ČEZ Arény Pardubice, ze kterých budou jednotlivým sportovním subjektům částečně dotovány náklady na nájemné a energie prostor sloužících pro sportovní účely v MFA: ledových ploch (palubové podlahy) a šaten. 5. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 500,0 tis. na položku Dotace FK Junior Pardubice provoz areálu Ohrazenice. Správce 598 Ekonomický odbor navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2009 v celkové výši Kč 213,0 tis. na položku Rezerva rady ve výši Kč 67,0 tis, Rezerva Primátora ve výši Kč 33,2 tis., Rezerva náměstka Ing. Krejčíře ve výši Kč 42,7 tis., Rezerva náměstkyně MUDr. Fraňkové ve výši Kč 30,9 tis., Rezerva náměstka Ing. Koláčka ve výši Kč 39,2 tis. Nevyčerpané prostředky z roku Zapojení finančních prostředků z roku 2009 ve výši Kč 6 000,0 tis. na položku Platba daně z převodu nemovitostí z důvodu nárůstu prodeje bytů. 3. Zvýšení obecné rezervy rozpočtu na rok 2009 ve výši Kč 196,2 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok

8 1 ZDROJE 2 Stav základního běžného účtu vedeného u Komerční banky ,4 3 Stav základního běžného účtu vedeného u České spořitelny 8 513,7 4 Stav základního běžného účtu - kontokorent - vedeného u České spořitelny 235,0 5 Stav ostatních základních běžných účtů k ,0 6 Převod z výsledku podnikatelské činnosti města za rok ,0 7 ZDROJE CELKEM ,1 8 9 VÝDAJE NEZBYTNÉ - již realizované 10 Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2009 (viz tabulka ) ,0 11 Finanční vypořádání se SR a Pk dotací z roku 2009 (viz tabulka ) 3 950,0 12 Zapojení prostředků z přebytku roku 2009 v SR na rok ,0 13 Zapojení prostředků z přebytku roku 2009 v úpravě rozpočtu na rok ,0 14 Zapojení prostředků z přebytku roku 2009 v I. ZR na rok ,7 15 Zapojení prostředků z přebytku roku 2009 v I. ZR na rok usnesení ,0 16 Průběžný součet výdajů , VÝDAJE PRIORITNÍ - doplatky, smlouvy, převody z minulých let požadavky běžné výdaje kapitálové výdaje transfery Dodatečný příděl do SF za rok 2008 a ,5 265, Odbor kanceláře magistrátu 23 Prezentace města 9,0 9,0 24 Zahraniční služební cesty 25,0 25,0 25 Pohoštění 98,0 98,0 26 Náklady související s Velkou pardubickou 350,0 350, Odbor majetku a investic 29 MŠ Odborářů - realizace úspory energie - vlastní zdroje 157,6 157,6 30 Zelená brána (sanace omítek) 257,0 257,0 31 Stavební úpravy parkoviště mezi ulicemi Luční a Dašická 70,0 70,0 32 Dotace MRFP na správu sportovišť 2 000, ,0 33 Modulární systémy MŠ - MŠ Brožíkova 2 100, ,0 34 Modulární systémy MŠ - MŠ Jesničánky (Raisova) 2 100, ,0 35 Modulární systémy MŠ - MŠ Duha (Popkovice) 2 100, ,0 36 Modulární systémy MŠ - MŠ Ohrazenice 4 700, ,0 37 Modulární systémy MŠ - MŠ K Polabinám 4 600, ,0 38 Modulární systémy MŠ - MŠ Mladých 4 100, ,0 39 Oplocení haly Tyršovy sady 800,0 800,0 40 I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina 600,0 600,0 41 Snížení energetické náročnosti bytových domů Závodu míru čp , ,0 42 Snížení energetické náročnosti bytových domů Závodu míru čp , ,0 43 Výměna výtahů v bytovém domě Okrajová , ,0 44 Rekonstrukce mostu M801 Hostovice 560,0 560, Odbor hlavního architekta 47 Průzkumné a projektové práce - Územní studie 2 000, ,0 48 Průzkumné a projektové práce - Studie řešení 1 000, ,0 49 Návštěvnické centrum - přípravné práce PD 500,0 500, Odbor životního prostředí 52 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství 35,0 35, Odbor dopravy 55 Čištění komunikací včetně zimní údržby , , Odbor komunitních služeb 58 LDN Rybitví - příspěvek na provoz 180,0 150,0 59 KF - příspěvek na provoz 200,0 200,0 60 Modulární systémy MŠ - vybavení 800,0 800,0 61 Prostředky na nájemné ČEZ Arény Pardubice 3 172, ,0 62 Dotace FK Junior Pardubice - provoz areálu Ohrazenice 500,0 500, Odbor ekonomický 65 Rezerva rady města, primátora a náměstků 213,0 213,0 66 Platba daně z převodu nemovitostí 6 000, ,0 67 Rezerva rozpočtu obecně (aktuální stav Kč ,7 tis.) 196,3 196,3 68 Havarijní rezerva (aktuální stav Kč ,6 tis.) 69 Výdaje celkem , , , ,5 70 Návrh rozdělení finančních prostředků za rok REKAPITULACE FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK Zdroje celkem ,1 73 Výdaje nezbytné již realizované ,7 74 Výdaje ostatní celkem ,1 75 Zůstatek programu podpory bydlení 0,0 76 Rezerva rozpočtu obecně (zvýšení) 196,3 77 Rozdíl 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

9 město bez obvodů č.ř. údaje jsou v tis. Kč Zdroje Výdaje 1 ZDROJE 2 3 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK REALITNÍCH KANCELÁŘÍ ,3 4 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ODBORŮ MmP ,7 5 6 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA MĚSTO CELKEM ,0 7 8 VÝDAJE 9 10 PŘEVOD Z PODNIKATELSKÉ DO HLAVNÍ ČINNOSTI - rozpočet na rok ,0 11 NEROZDĚLENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,0 12 Rozdělení zisku podnikatelské činnosti za rok CELKEM ,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

10 Návrh aktuální úpravy rozpočtu na rok 2010 Aktualizace rozpočtu města Pardubic na rok 2010 Správce 214 Městská policie navrhuje: 1. Zvýšení příjmové části rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MV ČR ve výši Kč 234,0 tis. na Program prevence kriminality a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky Program prevence kriminality Community policing dotace ve stejné výši. 2. Zvýšení příjmové části rozpočtu o předpokládaný příjem z prodeje služebních vozidel ve výši Kč 150,0 tis. a příjem pojistného plnění ve výši Kč 8,0 tis. a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky Provoz MP včetně DDH v celkové výši Kč 158,0 tis. Správce 598 Ekonomický odbor navrhuje: 1. Zvýšení příjmové části rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč 1 547,2 tis. na úhradu výdajů voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položek Volby do PS Parlamentu ČR dotace (správce 598 Ekonomický odbor) ve výši Kč 1 532,2 tis., Volby do PS Parlamentu ČR dotace (správce 314 Odbor kanceláře magistrátu) ve výši Kč 10,0 tis. a Volby do PS Parlamentu ČR (správce 914 Kancelář tajemníka) ve výši Kč 5,0 tis. 10

11 2. Zvýšení příjmové části rozpočtu o příjem daně z příjmů právnických osob za obec ve výši Kč ,0 tis. a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky Platba daně z příjmů právnických osob za obec (správce 598 Ekonomický odbor) ve stejné výši. Na základě daňového přiznání za Statutární město Pardubice za rok 2009 činí daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za obec částku ve výši Kč. 3. Přesun v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 686,8 tis. ze skupiny 3. Kapitálové příjmy předpokládaná výše dotace MŠ Rumunská do skupiny 4. Přijaté transfery MŠ Rumunská realizace úspor energie dotace SR ve výši Kč 3 482,0 tis. a MŠ Rumunská realizace úspor energie dotace SF ve výši Kč 204,8 tis. a zároveň ve výdajové části rozpočtu přesun ve výši Kč 3 686,8 tis. ze správce 711 Odbor majetku a investic položka MŠ Rumunská realizace úspor energie, I.et. dotace na položku Obecná rezerva rozpočtu. Dotace k dokončené akci z roku Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 382,5 tis. Příjem nadměrného odpočtu DPH od FÚ za rok 2009 ve výši Kč 60,9 tis. a příjmy z FV minulých let mezi obcemi ve výši Kč 321,6 tis. a zároveň ve výdajové části rozpočtu zvýšení položky Obecná rezerva rozpočtu ve výši Kč 382,5 tis. 5. Zvýšení příjmové části rozpočtu o příjem ze SR na ZŠ Prodloužená realizace úspor energie ve výši Kč ,2 tis. a zároveň ve výdajové části rozpočtu zvýšení položky Obecná rezerva rozpočtu. Dotace k dokončené akci z roku Správce 711 Odbor majetku a investic navrhuje: 1. Zvýšení příjmové části rozpočtu o navýšení dotace dle smlouvy se SRŽP ve výši Kč 56,9 tis. položka Předpokládaná výše dotace MŠ Závodu míru a zároveň ve výdajové části rozpočtu položka MŠ Závodu míru realizace úspory energie dotace. 2. Zvýšení příjmové části rozpočtu o navýšení dotace dle smlouvy se SRŽP ve výši Kč 76,3 tis. položka Předpokládaná výše dotace MŠ Ke Kamenci a zároveň ve výdajové části rozpočtu položka MŠ Ke Kamenci realizace úspory energie dotace. 3. Zvýšení příjmové části rozpočtu o navýšení dotace dle smlouvy se SRŽP ve výši Kč 47,0 tis. položka Předpokládaná výše dotace MŠ Brožíkova a zároveň ve výdajové části rozpočtu položka MŠ Brožíkova realizace úspory energie dotace. 4. Snížení příjmové části rozpočtu o snížení dotace dle smlouvy se SRŽP ve výši Kč 337,8 tis. položka Předpokládaná výše dotace MŠ Odborářů a zároveň ve výdajové části rozpočtu položka MŠ Odborářů realizace úspory energie dotace. 5. Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu v celkové výši Kč 9 700,0 tis. na položkách Regenerace panelového sídliště Polabiny Pravý břeh Labe dotace ve výši Kč 4 000,0 tis. a Regenerace panelového sídliště Polabiny Pravý břeh Labe transfer z MO III ve výši Kč 5 700,0 tis. 6. Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Zateplení objektu Sokolovská č. p. 2721, Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 500,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Přechod na digitální systém v bytových domech. 11

12 8. Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 102,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Úprava vnitrobloku U Marka rozšíření díla. 9. Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 24,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Dostihové závodiště rešerše geologických a hydrologických dat. 10. Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 924,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Letní stadion stěhování ocelových konstrukcí a jejich oprava. 11. Zvýšení v příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. na položce Rekonstrukce mostu M801 Hostovice transfer z MO VIII, jako podílu MO na realizaci akce. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje: 1. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Pk na Grand Festival smíchu a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky KC dotace Grand Festival smíchu ve stejné výši. 2. Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 85,0 tis. o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MK ČR položka KC dotace kulturní aktivity a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky KC dotace Elektroconnexion 2010 ve výši Kč 25,0 tis. a KC dotace Jazzconnexion 2010) ve výši Kč 60,0 tis. 3. Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 408,4 tis. o neinvestiční dotaci z rozpočtu Pk na provoz DDM Beta (Štolbova) a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky DDM Beta (Štolbova) dotace na provoz z Pk ve stejné výši. Jedná se o finanční prostředky převedené na základě Dohody o převodu činnosti, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi mezi Pk a MmP: zůstatek Rezervního fondu ve výši Kč 60,2 tis., zůstatek Fondu odměn ve výši Kč 3,8 tis. a zůstatek Fondu reprodukce majetku ve výši Kč 344,4 tis. 4. Poskytnutí schválené dotace v celkové výši Kč 19,0 tis. pro Knihovnu MO III Pardubice z programu podpory volného času na projekty Klub společenských her ve výši Kč 15,0 tis. a Comics strip Týdne knihoven ve výši Kč 4,0 tis., na základě usnesení RM 5919/2010 ze dne Technicky řešeno zvýšením transferu na MO III Studánka. 5. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. o odvod MŠ Odborářů do rozpočtu zřizovatele a zároveň navýšení položky MŠ Odborářů příspěvek na provoz v souvislosti se zvýšenými náklady spojenými s rekonstrukcí MŠ, které nejsou hrazeny z rozpočtu zřizovatele a s úpravou nové třídy. 6. Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 352,0 tis. o odvod nevyčerpaného příspěvku na zavedení projektu Pardubická karta z investičních fondů ZŠ do rozpočtu zřizovatele (ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 173,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 164,0 tis. a ZŠ Závodu míru ve výši Kč 15,0 tis.) a zároveň výdajové části rozpočtu zvýšení položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor). 7. Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 50,0 tis. o poskytnutí neinvestičního grantu z rozpočtu Pardubického kraje na kulturní aktivity a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu na položkách KC dotace (Pk) Pernštýnské noc ve výši Kč 25,0 tis. a KC dotace (Pk) Jazzconnexion ve výši Kč 25,0 tis. 12

13 Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje: 1. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,5 tis. o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Mze na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky Výsadba minimálního podílu MZD dotace ve stejné výši. 2. Přesun v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Pk na provoz monitorovacích stanic z očekávaných dotací do skupiny č. 4 přijaté transfery. Zároveň v příjmové i výdajové části rozpočtu převod přijaté neinvestiční dotace na provoz monitorovacích stanic ve výši Kč 50,0 tis. na MO V Dukla a ve výši Kč 50,0 tis. na MO VII Rosice nad Labem. Správce 914 Kancelář tajemníka 1. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 340,4 tis. o předpokládanou výši dotace z OP LZZ na grantový projekt Zavedení procesního a projektového řízení na Magistrátu města Pardubic a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky Zavedení procesního a projektového řízení MmP dotace ve stejné výši. Správce 6131 Odbor sociálních věcí navrhuje: 1. Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. položka Dotace MPSV ČR na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi z důvodu navýšení rozpočtu MO V Dukla pro nárůst počtu žadatelů. Financování Krátkodobé financování Kč ,0 tis. Správce finančních prostředků 598 Ekonomický odbor navrhuje zapojení kontokorentního úvěru ČS a jeho použití na předfinancování dotačních akci na realizaci úspory energií mateřských a základních škol. MŠ Závodu míru realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 3 165,0 tis. MŠ Odborářů realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 3 633,0 tis. MŠ Ke Kamenci realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 1 114,0 tis. MŠ Grusova realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 3 883,0 tis. MŠ Ohrazenice realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 1 293,0 tis. MŠ Brožíkova realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 3 138,0 tis. ZŠ Svítkov realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 5 199,0 tis. ZŠ Spořilov realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 7 044,0 tis. ZŠ Ressla realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 5 594,0 tis. ZŠ Staňkova realizace úspory energií předfinancování dotace Kč 8 408,0 tis. Krátkodobé financování Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2009 do obecné rezervy. Kč 196,3 tis. 13

14 Komentář odborů MmP k přesunům finančních prostředků v rozpočtu 2010 Správce 598 Ekonomický odbor Přesun č. 1 Přesun v celkové výši Kč 1 550,0 tis.: ve výši Kč 50,0 tis. na položku Rezerva Rady na nákup defibrilátoru a ve výši Kč 500,0 tis. na položku Návštěvnické centrum příprava projektu. Dále přesuny na správce 1734 OKS ve výši Kč 500,0 tis. položka Kontrola hospodaření příspěvkových organizací externí audit k provádění vnější pravidelné nezávislé kontroly příspěvkových organizací, která bude přínosem a vhodným doplněním stávajícího systému kontroly a na správce 914 KT ve výši Kč 500,0 tis. položka Kontrola poskytování dotací z rozpočtu města jiným subjektům v rámci jednotlivých programů podpory. Přesun č. 2 Přesun ve výši Kč 15,0 tis. na položku Platba daně z převodu nemovitostí mimo katastr města z důvodu nárůstu plateb. Správce 314 Odbor kanceláře magistrátu Přesun č. 3 Přesun ve výši Kč 11,0 tis. z položky Slavnostní akce města na správce 914 KT položka Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON. Správce 914 Kancelář tajemníka Přesun č. 4 Přesun ve výši Kč 300,0 tis. na vlastní zdroje k dotační akci Zavedení procesního a projektového řízení MmP. Správce 711 Odbor majetku a investic Přesun č. 5 Přesun ve výši Kč 7 700,0 tis. z položky Modulární systémy MŠ ostatní náklady na výstavbu modulárního systému MŠ u MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 7 200,0 tis. a na položku Modulární systémy MŠ MŠ Mladých ve výši Kč 500,0 tis. Přesun č. 6 Přesun ve výši Kč 2 000,0 tis. na úpravy nesouvisející s dotačním projektem MŠ Ke Kamenci žaluzie a oprava střechy. Přesun č. 7 Přesun ve výši Kč 3 963,0 tis. na úpravy nesouvisející s dotačním projektem MŠ Brožíkova jedná se o rozdělení na dotační a nedotační úpravy. Přesun č. 8 Přesun ve výši Kč 120,0 tis. na ostatní náklady ZŠ Staňkova autorský dozor dle cenové nabídky. Přesun č. 9 Přesun ve výši Kč 150,0 tis. na ostatní náklady ZŠ Npor. Eliáše náklady na autorský dozor. Přesun č. 10 Přesun ve výši Kč 1 300,0 tis. na rozšíření kapacity MŠ Ohrazenice dodatek ke smlouvě o dílo R. Kmoch na rozšíření rozsahu prací o opravu kuchyně a kompletní rozvody zdravotechniky. Přesun č. 11 Přesun ve výši Kč 15,0 tis. na aktualizaci projektové dokumentace k opravě ul. V Ráji (úsek Milheimova Teplého a úsek Staňkova Na Záboří). 14

15 Přesun č. 12 Přesun ve výši Kč 560,0 tis. na rekonstrukci sociálního zařízení pro imobilní a vč. výměny vstupních dveří v NP Karla IV. č. p Přesun č. 13 Přesun ve výši Kč 70,0 tis. na pokrytí doplatku z uzavřené smlouvy. V roce 2009 byla zaplacená zálohová faktura Bytovému poradenskému centru za zpracování podkladů pro privatizaci bytových domů. Původně plánované předání v roce 2009 nebylo dodrženo, protože není vyřešen soudní spor ohledně pozemku pod bytovým domem ul. Devotyho č. p Přesun č. 14 Přesun ve výši Kč 50,0 tis. na nákup movitého majetku pro Sportovní areál Ohrazenice. Přesun č. 15 Přesun ve výši Kč 400,0 tis. na zpracování projektové dokumentace na zateplení bytových domů. Přesun č. 16 Přesun ve výši Kč 4,9 tis. na vratku náhrady škody pojišťovně za škodu způsobenou městu panem Lažkem. V roce 2007 způsobil p. Lažek škodu na majetku města, kterou v rámci pojistného plnění v roce 2008 pojišťovna městu uhradila. V letech však p. Lažek v pravidelných splátkách škodu městu uhradil. Nyní je třeba vrátit pojistné plnění pojišťovně. Přesun č. 17 Přesun ve výši Kč 200,0 tis. na nákup kolků pro privatizaci z důvodu zvýšeného prodeje bytů. Přesun č. 18 Přesun ve výši Kč 180,2 tis. na vlastní zdroje dotační akce RÚE MŠ Odborářů z důvodu snížení dotace. Jedná se o přesun z MŠ, u kterých došlo k navýšení předpokládané výše dotace. Přesun č. 19 Přesun ve výši Kč 1 500,0 tis. na opravu palubovky v tělocvičně ZŠ Studánka. Přesun č. 20 Přesun ve výši Kč 1 250,0 tis. na úpravy nesouvisející s dotačním projektem MŠ Grusova úpravy sociálního a zařízení a pavlačí. Přesun č. 21 Přesun ve výši Kč 1 100,0 tis. na úpravy nesouvisející s dotačním projektem MŠ Odborářů úpravy sociálního zařízení, rekonstrukce pavilonu jeslí, zasklení pavlačí. Přesun č. 47 Přesun ve výši Kč 60,0 tis. na položku Povodně II zatrubnění vodoteče v Dražkovicích GP na dokončení geometrických plánů ke stavbě dokončené v roce Správce 1327 Odbor dopravy Přesun č. 22 Přesun ve výši Kč 100,0 tis. na zpracování PD na rekonstrukci zálivu MHD Polabiny TÚ. Přesun č. 23 Přesun ve výši Kč 92,0 tis. na zpracování PD na rekonstrukci zálivu MHD ul. Jahnova u Krajského úřadu Pardubice. Přesun č. 24 Přesun ve výši Kč 331,0 tis. na správce 711 Odbor majetku a investic na zpracování PD k rekonstrukci ulice Na Ležánkách. 15

16 Přesun č. 25 Přesun ve výši Kč 323,0 tis. na správce 711 Odbor majetku a investic na zpracování PD k rekonstrukci ulice Rokycanova. Přesun č. 26 Přesun ve výši Kč 217,0 tis. na správce 711 Odbor majetku a investic na zpracování PD na akci Pardubice město bez bariér trasa 6. Přesun č. 27 Přesun ve výši Kč 220,0 tis. na správce 711 Odbor majetku a investic na zpracování PD na akci Pardubice město bez bariér trasa 6. Přesun č. 28 Přesun ve výši Kč 80,0 tis. na montáž přenosného zařízení GSM GD-06 dálkový přenos dat v případě poruchy čerpadel v podjezdu ul. 17. listopadu v Pardubicích. Přesun č. 29 Přesun ve výši Kč 800,0 tis. na správce 711 Odbor majetku a investic na zpracování PD na akci oprava lávky M402 Pod Vinicí. Přesun č. 30 Přesun ve výši Kč 1 400,0 tis. na správce 711 Odbor majetku a investic na rekonstrukci zálivu MHD ul. Jahnova u Krajského úřadu. Správce 1734 Odbor komunitních služeb Přesun č. 31 Přesun ve výši Kč 3,0 tis. na správce 914 KT na vyplacení odměny z Dohody o provedení práce moderování akce Ocenění pedagogů. Přesun č. 32 Přesun ve výši Kč 4 400,0 tis. z rezervy PO na dotaci PK na provoz krajské knihovny. Přesun č. 33 Přesun ve výši Kč 73,0 tis. z programu podpory kultury KC Pardubice na vybavení pro kulturní činnost ve výši Kč 23,0 tis. a na vystoupení revivalové kapely ve výši Kč 50,0 tis. Přesun č. 34 Přesun ve výši Kč 980,0 tis. z položky Prostředky na nájemné při programu podpory v sociální a zdravotní oblasti do Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti. Prostředky na nájemné již byly vyplaceny a nevyužité prostředky budou použity na dotace organizacím poskytujících sociální neb zdravotní služby v rámci žádostí podaných do druhého kola. Přesun č. 35 Přesun z rezervy na dofinancování tepla pro jednotlivé školské a zdravotnické organizace na dorovnání skutečných nákladů na vytápění dle vyúčtování od dodavatelů energií. Přesun č. 36 Přesun ve výši Kč 125,0 tis. na Multikulturní centrum. K dojde ke zrušení organizační složky Romské středisko a pod něj spadající činnosti Společenského klubu. Činnosti vykonávané v tomto středisku resp. klubu budou převedeny do Multikulturního centra, které vznikne jako nová organizační složka k Nevyčerpané finanční prostředky Romského střediska ve výši Kč 90,0 tis. a Společenského klubu ve výši Kč 35,0 tis. budou převedeny na novou organizační složku Multikulturní centrum. 16

17 Přesun č. 37 Přesun ve výši Kč 37,5 tis. na příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Ratolest. K dojde ke zrušení organizační složky Městské jesle Teplého. Tato jedna třída bude od odloučeným pracovištěm PO Ratolest léčebná péče a rehabilitace. Činnosti vykonávané v jeslích Teplého zůstanou zachovány, ovšem budou již realizovány pod novou organizací. Nevyčerpané finanční prostředky organizační složky ve výši Kč 37,5 tis. budou převedeny na příspěvkovou organizaci s odloučeným pracovištěm. Přesun č. 38 Přesun z položky Záležitosti předškolní výchovy příspěvek na provoz školských zařízení dofinancování tepla pro jednotlivé školské a zdravotnické organizace na dorovnání skutečných nákladů na vytápění dle dodavatelů energií. Přesun č. 39 Přesun ve výši Kč 720,0 tis. z nedočerpané rezervy na dofinancování tepla na požadavky škol a školských zařízení na navýšení rozpočtů na nutné a neodkladné náklady. ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 290,0 tis. na dofinancování odstupného zaměstnanců školy v souvislosti se zrušením odloučeného pracoviště ZŠ Mozartova a následujícím bezúplatným převodem budovy Pardubickému kraji, MŠ Závodu míru ve výši Kč 240,0 tis. na pořízení nových krytů radiátorů v celém objektu v rámci rekonstrukce MŠ z důvodu zajištění bezpečnosti dětí, DDM Alfa ve výši Kč 125 tis. na pokrytí zvýšené fakturace od ČEZ, DDM Beta ve výši Kč 38,0 tis. a DDM Delta ve výši Kč 27,0 tis. na pokrytí nově uzavřeného pojistného. Přesun č. 40 Přesun ve výši Kč 122,0 tis. z příspěvků na zvláštní výdaje příspěvkových organizací. ZŠ Svítkov ve výši Kč 40,0 tis. na pořízení gastronádob v souvislosti s dovozem stravy do MŠ Ohrazenice v době rekonstrukce ŠJ MŠ Ohrazenice. MŠ Wintrova ve výši Kč 50,0 tis. na pořízení nového ložního povlečení a MŠ Duha Popkovice ve výši Kč 32,0 tis. na dofinancování zvýšených režijních nákladů ve školní jídelně ZŠ Svítkov (dovoz stravy do MŠ Staré Čívice). Přesun č. 41 Přesun ve výši Kč 120,0 tis. na pořízení velkokapacitní myčky v MŠ Brožíkova. Přesun č. 42 Přesun ve výši Kč 600,0 tis. z prostředků na nájemné při programu podpory volného času do programu podpory volného času na posílení prostředků na letní činnosti. Přesun č. 43 Přesun ve výši Kč 10,0 tis. v rámci položky záležitosti předškolní a školní výchovy z BV na BT, na úhradu kolků na zápis do obchodního rejstříku nově zřízených příspěvkových organizací DDM Beta a Delta. Přesun č. 44 Přesun ve výši Kč 136,0 tis. na správce 711 OMI na nákup sekačky s příslušenstvím pro Letní stadion Pardubice se záměrem následné zápůjčky klubu SK DFO Pardubice o. s., který je nájemcem Letního stadionu v Pardubicích. Přesun č. 45 Přesun ve výši Kč 2 620,0 tis. na posílení položky Modulární systémy MŠ vybavení jednotlivých MŠ v souvislosti s navýšením počtu míst v mateřských školách. Přesun č. 46 Přesun ve výši Kč 250,0 tis. na dovybavení školní jídelny pořízení konvektomatu v MŠ Mladých v souvislosti s navýšením počtu míst v mateřské škole. 17

18 Příloha k usnesení č. 1 PŘÍJMY Aktuální úprava rozpočtu na rok 2010 v rámci FV Aktuální rozpočet Úprava rozpočtu údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2010 na rok Daňové příjmy , , Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů ,6 0,0 4 z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,5 5 z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.) ,4 6 z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti ,2 7 z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.) ,2 8 z příjmů FO z kapitálových výnosů ,2 9 doplatky z předchozích let (před r. 1993) 0,0 10 z příjmů právnických osob , Daně z příjmů právnických osob za obce 0, , Daň z přidané hodnoty - celkem ,3 0, Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO , ,0 14 transfer na MO dle statutu - příloha č ,7 15 transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO ,9 16 transfer z MO I - Regenerace panelového sídliště Karla IV ,0 17 transfer z MO II - Regenerace panelového sídliště Polabiny - pravý břeh Labe 5 700, ,0 18 transfer na MO VII - Multifunkční park J. Potůčka ,0 0,0 19 transfer na MO III - Městská knihovna Rumunská 0,0-19,0 transfer z MO VIII - Rekonstrukce mostu M801 Hostovice 0,0 400, Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,5 0, Poplatky a odvody v oblasti životního prostředdí 100,0 0,0 22 odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 50,0 23 poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa 50, Místní poplatky z vybraných činností a služeb 0,0 0,0 25 ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků) 0, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 4 709,5 0,0 27 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení 5 459,5 28 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO I. -500,0 29 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO II. -500,0 30 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO III. -500,0 31 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO V. -500,0 32 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol 1 250, Správní poplatky ,0 0,0 34 za provozování živností 3 500,0 35 ostatní (především na odboru dopravy) , Majetkové daně ,0 0,0 37 daň z nemovitosti , Nedaňové příjmy ,5 742, Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací ,0 452, Příjmy z vlastní činnosti ,0 0,0 41 odbor komunitních služeb - městské jesle Teplého 90,0 42 odbor majetku a investic - provozování hřbitovů 1 500,0 43 kancelář magistrátu - ostatní příjmy 100,0 44 odbor komunitních služeb - příjmy z Britského centra 900,0 45 odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů ,0 46 MP - příjmy z poskytování služeb - botičky 500,0 47 odbor kanceláře magistrátu - příjmy z prodeje zboží 0, Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.) 0,0 452,0 49 Odvod ZŠ Ohrazenice 0,0 173,0 50 Odvod ZŠ Svítkov 0,0 164,0 51 Odvod ZŠ Závodu míru 0,0 15,0 52 Odvod MŠ Odborářů 0,0 100, Příjmy z pronájmu majetku ,0 0,0 55 příjmy z pronájmu hrobových míst 700,0 56 odbor majetku a investic - příjmy za umístění reklam. zařízení na pozemcích města 2 243,0 57 odbor majetku a investic - pronájem budov škol vč. škol. bytů 9 000,0 58 odbor majetku a investic - ubytovna Školská 1 800,0 59 odbor majetku a investic - ubytovna Češkova 1 850, Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2 000,0 0,0 61 z úroků 2 000,0 62 z podílu na zisku a dividend 0, Přijaté sankční platby a vratky transferů ,0 382, Přijaté sankční platby ,0 0, Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let 2 099,0 382,5 66 Dotace na úhradu výdajů - volby do Evropského parlamentu doplatek 375,0 67 MRFP - manipulace s palubovkou - FV ,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

19 Příloha k usnesení č. Aktuální úprava rozpočtu na rok 2010 v rámci FV Aktuální rozpočet Úprava rozpočtu údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2010 na rok Příjem nadměrného odpočtu DPH od FÚ za rok ,0 60,9 69 Příjmy z FV minulých let mezi obcemi - doplatky z veřejnoprávních smluv 0,0 321, Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy ,5-92,0 71 přijaté pojistné náhrady 7 840,0 8,0 72 příjmy od firmy EKO-KOM, a. s ,0 73 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 74 příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky) 0,0 75 náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů 3 200,0 76 ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) 0,0 77 ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše souhrnného dotačního vztahu) 0,0 78 ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na sociální dávky)* 0,0 79 ostatní nedaňové příjmy (před. výše dotace na soc.-práv. ochranu dětí) 2 007,8 80 ostatní nedaňové příjmy (před. výše dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 0,0 81 ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace od Pardubického kraje) 2 100,0 82 ostatní nedaňové příjmy (přepokl. dotace pro SSmP) ,0 83 ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na životní prostředí) 869,7 84 ostatní nedaňové příjmy - monitorovací stanice - očekávaná dotace 100,0-100, Přijaté splátky půjčených prostředků ,0 0,0 86 splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč tis.) 4 000,0 87 splátky půjček EBA, a. s. (Kč tis.) 2 000,0 88 splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč tis.) 0,0 89 splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč tis.) 0,0 90 splátka půjčky Dopravní podnik ,0 91 splátka půjčky Basketbalový klub Pardubice 0,0 92 splátka půjček ostatních - ZŠ Benešovo náměstí (zůstatek 2 450,0 tis.) 320, Příjmy kapitálové , , Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy ,0 150,0 95 příjmy z prodeje pozemků ,0 96 příjmy z prodeje bytů ,0 97 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI 3 740,0 98 ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0 150, Ostatní kapitálové příjmy , ,0 100 Přijaté příspěvky a dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,0 101 Předpokládaná výše dotace - MŠ Závodu míru 6 272,0 56,9 102 Předpokládaná výše dotace - MŠ Ohrazenice 2 586,0 103 Předpokládaná výše dotace - MŠ Grussova 7 765,0 104 Předpokládaná výše dotace - MŠ Odborářů 7 603,0-337,8 105 Předpokládaná výše dotace - MŠ Brožíkova 6 228,0 47,0 106 Předpokládaná výše dotace - MŠ Ke Kamenci 2 150,0 76,3 107 Předpokládaná výše dotace - ZŠ Svítkov ,0 108 Předpokládaná výše dotace - ZŠ Spořilov ,0 109 Předpokládaná výše dotace - ZŠ J. Ressla ,0 110 Předpokládaná výše dotace - Kanalizace Lány na Důlku ,0 111 Předpokládaná výše dotace - Kanalizace Hostovice 2 945,0 112 Předpokládaná výše dotace - Vodovod Hostovice 2 099,0 113 Předpokládaná výše dotace - Kanalizace Staročernsko - Hůrka ,0 114 Předpokládaná výše dotace - IPRM Dukla - Višňovka 8,9,10 etapa ,0 115 Předpokládaná výše dotace - Rekonstrukce PaP ,0 116 Předpokládaná výše dotace - RPS Černá za Bory 0,0 117 Předpokládaná výše dotace - RPS Dubina 0,0 118 Předpokládaná výše dotace - RPS Karla IV ,0 119 Předpokládaná výše dotace - RPS Polabiny - Pravý břeh Labe 4 000, ,0 120 Předpokládaná výše dotace - CS Černá za Bory - Mnětice 4 000,0 121 Předpokládaná výše dotace - MŠ Rumunská 3 686, ,8 122 Předpokládaná výše dotace - ZŠ Staňkova - RÚE ,0 123 Předpokládaná výše dotace - technologická centra sw + hw 5 400,0 124 Předpokládaná výše dotace - Zavedení procesního a projektového řízení MmP 0, , Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0, Přijaté transfery , , Přijaté neinvestiční transfery ,4 777, Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ,3 268,7 129 Dotace na rozvoj infrastruktury (zajištění bydlení podle zákona o azylu) 0,0 130 Souhrnný dotační vztah ,7 131 Dotace MPSV - příspěvek na péči ,0 132 Dotace MPSV - dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN , ,0 133 Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 3 592,2 134 Dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 2 258,1 135 Dotace MPO na výkon činnosti jednotných kontaktních míst 342,0 136 Dotace na úhradu výdajů - volby - mimořádné volby Staré Jesenčany 10,0 137 Dotace na úhradu výdajů - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0, ,2 138 Dotace na úhradu výdajů - volby - MO I. 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

20 Příloha k usnesení č. Aktuální úprava rozpočtu na rok 2010 v rámci FV Aktuální rozpočet Úprava rozpočtu údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2010 na rok Dotace na úhradu výdajů - volby - MO II. 0,0 140 Dotace na úhradu výdajů - volby - MO III. 0,0 141 Dotace na úhradu výdajů - volby - MO IV. 0,0 142 Dotace na úhradu výdajů - volby - MO V. 0,0 143 Dotace na úhradu výdajů - volby - MO VI. 0,0 144 Dotace na úhradu výdajů - volby - MO VII. 0,0 145 Dotace na úhradu výdajů - volby - MO VIII. 0,0 146 Dotace MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře 180,3 147 Dotace MZe ČR na výsadbu MZD 0,0 2,5 148 KC Pardubice - dotace MK na kulturní aktivity 0,0 85, ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - dotace SR 0, ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - dotace SF 0,0 151 Dotace MV ČR na prevenci kriminality 0,0 234,0 152 Východočeské divadlo - dotace MK ČR 0,0 153 Komorní filharmonie - dotace MK ČR 0,0 154 KC - dotace MK - XXII. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů 0,0 155 Podpora terénní sociální práce - dotace ÚV ČR 0,0 156 Dotace MV - CzechPOINT- upgrade, hardware 0,0 157 Dotace MV - Podpora integrace cizinců 0,0 158 Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací 0, Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 3 805,1 508,4 160 převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ 3 150,0 161 převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy 0,0 162 Dotace z rozpočtu PK - P.R.T. - kulturní akce 7,0 163 Dotace z rozpočtu PK - ZŠ A. Krause - Rozvoj osobnosti - grantový projekt 505,0 164 Dotace z rozpočtu PK - ZŠ E.Košťála - grantový projekt 143,1 165 Dotace z rozpočtu PK - Grand Festival smíchu 0,0 50,0 166 Dotace z rozpočtu PK - DDM Beta (Štolbova) 0,0 408,4 167 Dotace Pk - hospodaření v lesích 0,0 168 Dotace Pk - na komunitní plánování 0,0 169 Východočeské divadlo - dotace na provoz z PK 0,0 170 Komorní filharmonie - dotace na provoz z PK 0,0 171 Dotace z rozpočtu PK - kulturní aktivity 0,0 50,0 172 Dotace z rozpočtu PK - školská zařízení 0,0 173 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic 0,0 100,0 174 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO V) 0,0-50,0 175 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO VII) 0,0-50,0 176 Dotace z rozpočtu PK - požární technika a prostředky požární ochrany 0, Převody z vlastních fondů 0,0 0,0 178 z fondu hospodářské činnosti 0,0 179 z ostatních fondů a účtů města 0, Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0,0 0, Přijaté investiční transfery 0, , Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0, , ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - dotace SR 0, , ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - dotace SF 0, , MŠ Rumunská - realizace úspor energie - dotace SR 0, , MŠ Rumunská - realizace úspor energie - dotace SF 0,0 204, Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,0 0,0 188 Kanalizace Hostovice - investiční dotace z rozpočtu PK 0, Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0,0 0, Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery) , ,6 192 Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce , , Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery) , ,0 196 CELKEM PŘÍJMY , , FINANCOVÁNÍ , , Financování z tuzemska , , Krátkodobé financování , ,3 201 změna stavu na bankovních účtech , ,3 202 v tom zapojení prost.- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (z r.2009) - konkrétní položky , NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (z r.2009) ,0 196, NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (z r.2009) - usnesení , REZERVA NA DANI (z roku 2009) 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

Návrh rozpočtu fondu oprav a modernizace byt. fondu na rok 2009

Návrh rozpočtu fondu oprav a modernizace byt. fondu na rok 2009 Návrh rozpočtu fondu oprav a modernizace byt. fondu na rok 2009 město bez obvodů návrh rozpočtu tis.kč 1 Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2008 1 671 2 Splátky z rozpočtu města 0 3 Splátky od fyzických

Více

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny 1 PŘÍJMY Úprava rozpočtu údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2012 na rok 2012 2 1.Daňové příjmy 888 100,2 13 863,8 3 11.Daně z příjmů, zisku

Více

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci I. úpravy R

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci I. úpravy R Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci I. úpravy R 1 PŘÍJMY I. úprava rozpočtu údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2012 na rok 2012 2 1.Daňové příjmy 831 958,6 0,0 3 11.Daně z příjmů, zisku

Více

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO údaje jsou v tis. Kč REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO Celkové zdroje rozpočtu 1 972 625,1 Celkové rozpočtu 1 972 625,1 Celkové saldo rozpočtu 0,0 Běžný rozpočet

Více

Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013. (bez městských obvodů)

Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013. (bez městských obvodů) Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013 (bez městských obvodů) Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický Oddělení rozpočtu Pernštýnské nám. 1, 530

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Příjmy. 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok příjmy daňové ,8-812, ,8. Schválený rozpočet na r před 1. změnou v tis.

Příjmy. 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok příjmy daňové ,8-812, ,8. Schválený rozpočet na r před 1. změnou v tis. MO Pardubice V na rok 2011 Příjmy příjmy daňové 23 605,8-812,0 22 793,8 DPH - podíl na sdílených daních 12 940,8-1 212,0 11 728,8 DPH - podíl na státní správě 10 370,5 0,0 10 370,5 DPH - podíl na živ.prostředí

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013. (bez městských obvodů)

Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013. (bez městských obvodů) Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013 (bez městských obvodů) Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický Oddělení rozpočtu Pernštýnské nám. 1, 530

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 (bez městských obvodů) ZmP 16.6.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 OBSAH : NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘEBYTKU

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2015 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2015 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2014 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2014 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části Komentář k návrhu příjmů Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Hošťálkovice za rok 2013 závěrečný účet Květen 2014 1 Zpráva o hospodaření městského obvodu Hošťálkovice

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNĚ ROZPOČTU NA R Příjmová část rozpočtu. Financování. Výdajová část rozpočtu. Sociální fond V RÁMCI 2.

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNĚ ROZPOČTU NA R Příjmová část rozpočtu. Financování. Výdajová část rozpočtu. Sociální fond V RÁMCI 2. SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNĚ ROZPOČTU NA R. 2014 Příjmová část V rámci 2. změny je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných příjmů o 112,8 tis. Kč. Dále dochází k přesunům mezi některými příjmovými položkami.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Příjmy. Schválená 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok příjmy daňové , , , ,0

Příjmy. Schválená 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok příjmy daňové , , , ,0 Schválená MO Pardubice V na rok 2015 Příjmy příjmy daňové 28 923,0 28 923,0 2 441,0 31 364,0 DPH - podíl na sdílených daních 20 580,3 20 580,3 2 441,0 23 021,3 DPH - podíl na daních 10 796,1 10 796,1 0,0

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2011 (bez městských obvodů) ZmP 14. 12. 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK

Více

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Městský obvod Pardubice VI Rozpočet - příjmy Rozpočet Schválená I.RO Schválená II. RO Schválená III. RO Schválená IV. RO změna změna změna změna - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00245607 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2010 Podklady: - Rozvaha ÚSC ke dni 31.12.2010 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2010 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 - Výkaz pro plnění rozpočtu ke dni 31.12.2010

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice Návrh první změny rozpočtu na rok 2011 (město bez městských obvodů) ZmP 29. 03. 2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Návrh první změny rozpočtu na rok 2011 OBSAH : NÁVRH PRVNÍ ZMĚNY

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 (v Kč) PŘÍJMY CELKEM % 66 459 500 podíl z toho: 1 daňové příjmy 74% 49 060 000 2 nedaňové příjmy 2% 1 132 000 4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 4% 2 385 500

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více