Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší"

Transkript

1 Duben 2009 Ročník 14/3 Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., z Matematického ústavu Slezské univerzity po několika měsících opět zazářila! Pětatřicetiletá docentka, která přišla na podzim 1992 do Opavy studovat učitelství matematiky a fyziky, se v úterý 27. ledna 2009 stala jednou ze tří nositelek Stipendia L Oréal pro ženy ve vědě (jedná se o národní stipendijní program realizovaný v rámci mezinárodního projektu podpory žen pracujících ve vědě For Women in Science ). Stipendium je u nás s podporou České komise pro UNESCO udělováno teprve od roku 2006 a o jeho zatím posledních laureátkách (za rok 2008) rozhodla porota sestavená z předních osobností špičkových pracovišť Akademie věd České republiky, jíž předsedala prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Právě skutečnost, že jsem uspěla před tak náročnými posuzovateli a v silné konkurenci přihlášených, jichž bylo celkem 36, mě pochopitelně potěšila. Myslím, že rozhodování poroty v mém případě kladně ovlivnila Cena Učené společnosti České republiky, kterou jsem získala na jaře loňského roku, řekla doc. Štefánková, jejíž vědecká práce tak dostala nový impuls. Na Matematický ústav se totiž po své třetí mateřské dovolené znovu vrátila na počátku prosince 2008 a stipendium získané koncem ledna, den před jejími pětatřicetinami, je pro ni určitě tím nejlepším dárkem. Za mnohem podstatnější pokládám, že mi pomůže nadále kombinovat zátěž v domácnosti s působením na univerzitě. Po roční pauze jsem se už na výuku QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší Doc. Marta Štefánková (na dolním snímku v první řadě třetí zprava) se v závěru ledna v knihovně Akademie věd ČR stala jednou z protagonistek předávání stipendií L Oréal pro ženy ve vědě Foto archiv v letním semestru opravdu těšila, potvrdila doc. Štefánková, jejímž odborným zájmem jsou diskrétní dynamické systémy na kompaktních metrických prostorech. Popsat další vědecké cíle se mi zdá jako čistě matematická záležitost, a tak vám raději prozradím, že mě v nejbližší budoucnosti čeká pracovní pobyt ve Španělsku a konference v Polsku a v Itálii, odhalila jen to, co je pro běžného čtenáře nejstravitelnější. Pro další ilustraci může posloužit fakt, že je od roku 1997 členem úspěšného výzkumného týmu zabývajícího se studiem diskrétních dynamických systémů, který na Matematickém ústavu v Opavě vede prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. Do roku 2004 řešil tento tým pětiletý výzkumný záměr Globální analýza, nyní od roku 2005 řeší sedmiletý výzkumný záměr nazvaný Topologické a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyzice. Od vědecké práce jsem se naučila odpočívat u dětí, od dětí naopak zase na univerzitě, prozradila svůj recept na úspěch doc. Štefánková. Nicméně přiznávám, že mým největším nepřítelem je nedostatek času, dodala. Přesto se s ním mladá matematička z Bystřice nad Olší na Třinecku dál pere jako málokdo. Je ho málo a hodně rychle běží, vždyť si jen představte, že nejmladší syn už začíná chodit, rozloučila se usměvavá nositelka Ceny ministra školství (2000), Ceny rektora Slezské univerzity (2007), Ceny Učené společnosti ČR (2008) a nyní též stipendia L Oréal. (ian)

2 strana 2 Noviny Slezské univerzity duben 2009 Přihlášky ke studiu na Slezskou univerzitu Na Slezské univerzitě (SU) probíhá evidence přihlášek ke studiu v informačním systému STudijní AGenda (STAG). Stav evidence přihlášek ke studiu ke dni 31. března 2009 je totiž podkladem pro zaslání údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání v rámci sběru dat úlohy Uchazeč 2009 jaro. Zmíněná evidence se stala také podkladem pro zpracování následujícího podrobnějšího přehledu o počtu přihlášek k uvedenému datu, s nímž čtenáře univerzitních novin seznamujeme již několik let pravidelně. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě pokračuje v tomto roce v trendu co největšího zpřístupnění oborů, o které je ze strany uchazečů menší zájem, a dále těch, u nichž je žádoucí, aby se tento zájem zvýšil. Přijímací zkoušky byly opět zrušeny pro obory z oblasti fyziky, informatiky a knihovnictví, nově pro studijní obor Česká literatura, v navazujícím magisterském typu ve všech nabízených oborech. Ve značné míře probíhají přijímací zkoušky formou testu obecných studijních předpokladů (SCIO), na jazykové obory se ověřují znalosti z příslušného jazyka, na umělecké obory jsou kritéria nastavena tak, aby ověřila nejen stupeň talentu, ale rovněž již nabytých teoretických znalostí. Přehled o počtu přihlášených na bakalářský typ studia ukazuje tabulka č. 1. Počty uchazečů na navazující magisterské studium by byly zatím pouze informativní, protože na ně mají uchazeči možnost podávat přihlášky až do 20. července Nejvíce zájemců v prezenční formě studia/ bakalářském stupni je o studijní obor Lázeňství a turismus, přes hranici tří set se dostaly studijní programy Filologie a Informační studia Tabulka č. 1 - Filozoficko-přírodovědecká fakulta typ studia/počet uchazečů studijní program prezenční studium bakalářské Aplikovaná fyzika 109 Dramatická umění 35 Filologie 364 Fyzika 21 Gastronomie, hotelnictví a turismus 432 Historické vědy 276 Humanitní studia 229 Informační studia a knihovnictví 326 Informatika 157 Učitelství pro střední školy Celkem prezenční studium typ studia/počet uchazečů studijní program kombinované studium bakalářské Filologie 281 Informační studia a knihovnictví 233 Informatika 85 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média 288 Celkem kombinované studium 887 Celkem typ studia Tabulka č. 2 - Obchodně podnikatelská fakulta typ studia/počet uchazečů studijní program prezenční studium bakalářské Ekonomika a management Gastronomie, hotelnictví a turismus 387 Hospodářská politika a správa 546 Systémové inženýrství a informatika 67 Celkem prezenční studium typ studia/počet uchazečů studijní program kombinované studium bakalářské Ekonomika a management 392 Hospodářská politika a správa 162 Systémové inženýrství a informatika 34 Celkem kombinované studium 588 Celkem typ studia a knihovnictví, velký zájem je o obory z oblasti historických věd (celkem 276) a humanitní studia (229). V kombinované formě je nejvíce zájemců o obor Tvůrčí fotografie, o něco méně uchazečů chce studovat filologii (281), následuje s celkem 233 přihláškami knihovnictví. Magisterské studium Učitelství pro střední školy zastupuje v tomto roce pouze jedna kombinace (angličtina + němčina), proto je evidováno pouze 11 přihlášek. Pětileté studium totiž dobíhá a akreditace učitelských oborů v navazujícím magisterském studiu jsou ve stadiu zpracování. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné měla k datu 31. března 2009 evidováno v bakalářských oborech celkem přihlášek. Navazující magisterské studium má uzávěrku přihlášek až 17. července Do 12. května 2009 je ještě také možné podávat přihlášky na nově akreditovaný bakalářský obor Účetnictví a daně. Strukturu zájmu podle jednotlivých studijních programů ukazuje tabulka č. 2. Stále je vidět, že velký zájem vzbuzuje studijní program Ekonomika a management. V jeho rámci jde především o obor Marketing a management (628 uchazečů), dále obor Ekonomika cestovního ruchu (269) a obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách (228). V rámci studijního programu Hospodářská politika a správa má nejvíce přihlášek Veřejná ekonomika a správa (191) a obor Bankovnictví (128 přihlášených). Na obor Hotelnictví je zatím evidováno 387 přihlášených. Obchodně podnikatelská fakulta stejně jako v minulých letech počítá s druhým kolem přijímacích zkoušek, které je plánováno na 8. září Fakulta veřejných politik v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, která vznikla ke dni 1. října 2008, figuruje v přehledu počtu přihlášek vůbec poprvé. Těžiště výuky spočívá v realizaci bakalářských studijních programů, navazující magisterské studium je akreditováno zatím pouze pro obor Veřejná správa a sociální politika v rámci studijního programu Sociální politika a sociální práce. Počet přihlášek na obory Fakulty veřejných politik ilustruje tabulka č. 3.

3 duben 2009 Noviny Slezské univerzity strana 3 Celkem je zaevidováno přihlášek, největší zájem v počtu 532 je - jako již tradičně - u oboru Veřejná správa a regionální politika v bakalářském typu/prezenční formě, studijní obor Sociální patologie a prevence v rámci studijního programu Specializace v pedagogice má 396 přihlášek, hranici 300 překročil studijní program Mezinárodní teritoriální studia. Ošetřovatelství (obor Všeobecná sestra) má 169 přihlášených. Přijímací zkoušky probíhají na všechny bakalářské obory formou testu obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO, pouze navazující magisterské studium má písemnou přijímací zkoušku stanovenou odlišně. Rovněž pouze u tohoto studia může děkan fakulty za stanovených podmínek přijímací zkoušku prominout. Matematický ústav v Opavě Na Matematickém ústavu přistoupili v přijímacím řízení pro akademický rok 2009/2010 Tabulka č. 3 - Fakulta veřejných politik typ studia/počet uchazečů studijní program prezenční studium bakalářské Ošetřovatelství 169 Mezinárodní teritoriální studia 326 Sociální politika a sociální práce 532 Specializace v pedagogice 396 Celkem prezenční studium kombinované studium studijní program bakalářské Sociální politika a sociální práce 383 Specializace v pedagogice 240 Celkem kombinované studium 623 Celkem typ studia Tabulka č. 4 - Matematický ústav typ studia/počet uchazečů studijní program prezenční studium bakalářské Matematika 111 Celkem prezenční studium 111 Celkem typ studia 111 k novince, která spočívá v tom, že při podání elektronické přihlášky ke studiu uchazeč tištěnou verzi přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi nezasílá. Podaná přihláška se stává platnou v okamžiku připsání platby na účet Matematického ústavu. Tato možnost nového způsobu podání přihlášky ke studiu byla podmíněna funkčním propojením informačního systému STAG (studijní systém) a ekonomického informačního systému MAGION. Přijímací zkoušky byly zrušeny pro bakalářské i magisterské obory, uchazeči o navazující magisterské studium mají možnost požádat si o jejich prominutí. Celkem bylo podáno 111 přihlášek na bakalářské studijní obory studijního programu Matematika. Největší zájem vzbudil obor Matematické metody v ekonomice (43), nejmenší obor Aplikovaná matematika (14 přihlášených). Matematický ústav plánuje v měsíci září druhé kolo přijímacích zkoušek. Je potěšující, že zájem o studium na SU se oproti loňskému roku opět o něco zvýšil, o čemž vypovídá následující graf, zachycující vývoj za posledních osm let. Pro lepší srovnání s předchozím rokem je údaj za obě opavské fakulty uveden v součtu (celkem 4882, z toho 2836 Filozoficko-přírodovědecká fakulta a 2046 Fakulta veřejných politik). Doufejme, že zájem bude trvat i nadále a každý potenciální uchazeč o studium si na SU najde vždy ten správný obor, který bude jeho zájmu vyhovovat. Hana Šimečková Graf - Počty uchazečů o studium na Slezské univerzitě v Opavě a na jejích jednotlivých součástech v letech

4 strana 4 Noviny Slezské univerzity duben 2009 Archeologické pracoviště se osamostatnilo Jako součást zprvu Ústavu historie a muzeologie a posléze Ústavu historických věd Filozofi cko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity jsme už dosáhli všeho, čeho jsme dosáhnout mohli. Pro další rozvoj bylo tedy nezbytné vytvořit nový organizační rámec v podobě samostatného pracoviště, komentuje vznik Ústavu archeologie, k němuž došlo s nástupem do letního semestru akademického roku 2008/09, tedy k 23. únoru, doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. Sám byl do třetice u toho a dobře pamatuje samotné počátky Archeologického semináře v prvních lednových dnech 1995 spojené se startem výuky bakalářského studijního oboru Středověká archeologie (od akademického roku 1994/95), jakož i jeho transformaci v oddělení archeologie Ústavu historických věd k 1. lednu Bilancovat bychom sice mohli více snad v příštím roce, nicméně neškodí už teď akcentovat, že naše archeologické pracoviště se stalo v polovině devadesátých let na českých univerzitách po Praze a Brnu třetím, připomíná Janák. Své opavské působiště považuje nejen za spojnici mezi vysokoškolskou archeologií na Moravě a v jižním Polsku, ale jeho vznik je pro něj též stvrzením svébytného postavení Slezska (horního Poodří) v rámci archeologie českých zemí a vytvořením odborné platformy pro organické spojení jeho české a polské části. Myslím, že o tom dnes už nikdo nepochybuje, dodává. Pohled dopředu zahajuje informací o účasti na přípravě žádosti o projekt Inovace studijního programu 7105 Historické vědy na Slezské univerzitě v Opavě v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho řešení sleduje rozšíření nabídky předmětů v rámci stávajících archeologických oborů. Toto rozšíření by mělo studentům umožnit, aby si prostřednictvím B-kreditů mohli více než dosud sami profi lovat zaměření studia, např. důrazem na krajinnou archeologii nebo s důrazem na aspekt archeologických pramenů jako součásti kulturního dědictví apod., potvrzuje. Důraz ovšem klade také na doktorské studium, které bylo akreditováno loni v létě a má prvních deset posluchačů, z toho dva v prezenční a osm v kombinované formě. Pokud jde o další projekty, na jejich realizaci spolupracujeme s Masarykovou univerzitou a s brněnským Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i. Konkrétně se jedná o projekt Grantové agentury ČR nazvaný Moravskoslezská škola doktorských archeologických studií, jehož jsem spoluřešitelem, specifi kuje Janák. Hlavním tématem vědeckovýzkumné činnosti tří kmenových pedagogů nového ústavu a jejich kolegů-externistů zůstává archeologie Slezska. Dokumentuje to i skutečnost, že doc. Janák zajišťuje archeologickou část výzkumného záměru MSM Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy. V budoucnu se archeologii Slezska chceme věnovat ve středoevropských a v celoevropských Doc. Vratislav Janák má o rozvoji Ústavu archeologie jako samostatného pracoviště Filozofi cko-přírodovědecké fakulty jasnou představu Foto ian Studenti archeologie se o prázdninách účastní výzkumů v řadě atraktivních lokalit. Naposledy se vloni v létě podívali do Aquileie Foto archiv souvislostech, a to i ve spolupráci s přírodními vědami. K takovým mezinárodně atraktivním tématům patří třeba montánní archeologie, pro niž specifi čnost zdejší oblasti vytváří jedinečné možnosti, objasňuje a samozřejmě počítá s tím, že vědeckovýzkumnou činnost podpoří získané granty. Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci připravujeme žádost o projekt Grantové agentury ČR Průzkum středověkých důlních děl Zlatohorska a Rýmařovska, jehož řešitelem je kolega dr. Goš. Výsledkem projektu by měl být komplexní geologický, historický a archeologický pohled na tato teritoria, přibližuje Janák a přitom předpokládá, že do vědeckovýzkumné činnosti se ještě více než dosud zapojí studenti a doktorandi, kteří se nejvíce uplatní při terénní části průzkumu. Zde ovšem hodně záleží na tom, zda se brzy povede dobudovat nezbytné technické zázemí ústavu, což dnes představuje jeho Achillovu patu, netají. Zatímco pozici hlavního domácího partnera naplňuje brněnský Archeologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., mezi zahraničními dominují Archeologický ústav Jagellonské univerzity v Krakově a Archeologický ústav Vratislavské univerzity. V jižním Polsku by se ovšem partnerů našlo mnohem více. S polskými kolegy se budeme snažit získat společné projekty, tak jak tomu bylo v minulosti v případě projektu Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou (Česká republika) a Białou (Polská republika) Badania pradziejowych osedli wyżynnych na Pobeskidziu między Beczwą (Republika Czeska) a Biała (Rzeczpospolita Polska) řešeného v letech , jehož se vedle archeologů z krakovské univerzity zúčastnili i pracovníci muzeí v Bielsko-Białej, ve Frýdku- -Místku a v Novém Jičíně, konstatuje Janák. Zahraniční výjezdy studentů pak umožní intenzivnější využívání vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus, v jehož rámci vyjede v zimním semestru akademického roku 2009/10 osm studentů do Polska, Slovinska a na Slovensko. Rádi bychom dále dosáhli toho, aby čtyři naši posluchači mohli vyjet na výzkum univerzity v Terstu do Aquileie a další dva na výzkum paleolitické lokality Sowin v okolí Nysy organizovaný univerzitou ve Vratislavi. Kolega prof. Stanislav Stuchlík se navíc zabývá přípravou projektu v programu Aktion, který by vytvořil předpoklady pro případnou realizaci vzdělávací exkurze do Rakouska, s níž už máme z minulosti pozitivní zkušenosti, vypočítává Janák. Závěr se zdá být zřejmý. Ústav archeologie měl v okamžiku svého vzniku v šesti studijních oborech 156 posluchačů bakalářského a magisterského studia (o desítce doktorandů viz výše). Přejme mu, aby si kvalitou výuky i napříště zachoval zájem jejich následovníků (letos registruje rekordní počet přihlášek, o pětinu vyšší než vloni), stejně jako stávající mimořádně příznivé, totiž více než osmdesátiprocentní uplatnění svých absolventů v oboru, jehož budoucnosti byly tyto řádky věnovány. (re)

5 duben 2009 Noviny Slezské univerzity strana 5 Zvuk italštiny mi připadá jako krásná hudba, říká proděkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty Eva Klímová Tato knižně vydaná práce Evy Klímové sleduje italský a anglický určitý slovesný tvar z pohledu funkční větné perspektivy Repro archiv Před několika málo týdny se úspěšně habilitovala prací Otázky vztahu slovesného modu a modality v italštině (sledované na pozadí angličtiny a češtiny). Řeč je o doc. PhDr. Evě Klímové, Ph.D., která vedle výchovy nových italistů na opavském Ústavu cizích jazyků, jíž se věnuje od roku 1995, působí od roku 2007 též jako proděkanka pro vědu a zahraniční styky Filozoficko-přírodovědecké fakulty. K tomu, že se doc. Klímová stala odbornicí na jeden z nejkrásnějších románských jazyků, vedla poněkud trnitá cesta. Italština byl vždycky můj sen, už od dětství. Její zvuk mi připadal jako krásná hudba, navíc mě velmi přitahovala celá italská kultura, od filmu přes literaturu k výtvarnému umění, prozradila Klímová, která však nejprve v Brně vystudovala anglistiku a bohemistiku. Do politických změn v roce 1989 však nebylo možné rozšíření aprobace o další obor. V roce 1990 se již jako učitelka angličtiny na opavské Filozofické fakultě Masarykovy univerzity zapsala ke studiu italštiny. Tady můj nesmírný dík a vděčná vzpomínka patří docentovi Ivanu Seidlovi, který mě ke studiu na katedře romanistiky Filozofické fakulty v Brně přijal, doplnila. Seidlovy nedožité šedesátiny připomněl v roce 2007 sborník In onore di Ivan Seidl, který Klímová z příspěvků 13 odborných pracovníků Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Ostravské univerzity, University of London, Royal Holloway College, Università di Napoli L Orientale a Slezské univerzity sestavila (Ústav cizích jazyků FPF v něm vedle ní zastupovali dott. Giorgio Cadorini, Ph.D., dott. Adriano Mondelli, PhDr. Artur Sommer a Mgr. Táňa Alešová). Italštinu studovala z čistě osobního zájmu a nadšení a nikdy ji nenapadlo, že vody anglistiky jednou opustí. Zájmem fakulty však bylo rozšířit nabídku oborů, a proto se na výzvu děkanátu začala věnovat výuce italštiny. Přestože se profesně věnuji italštině, angličtinu jsem úplně neopustila. Téměř veškerá moje odborná práce je srovnávací, vysvětlila. Tato slova potvrzuje její už v roce 2003 vydaná práce Italské určité sloveso z pohledu funkční větné perspektivy ve srovnání s určitým slovesem anglickým. Habilitační řízení probíhalo na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Samotnou práci a ostatní záležitosti se čerstvá docentka odvážila předložit po sedmi letech intenzivních příprav a studia. Na habilitační práci jsem pracovala asi tři a půl roku, místy jsem přitom zalitovala, že jsem takové téma volila. Modalita totiž představuje tak široký okruh problémů, že složité bylo jen samotné vymezení tématu, nastínila největší úskalí. Podle jejích slov byla velmi cenná prvotní konzultace s profesorem Miroslavem Greplem, bohemistou a jejím bývalým učitelem z brněnské Filozofické fakulty, který se modalitou soustavně zabývá mnoho let. Cenná pro ni byla i setkání s prof. Raffaelem Simonem z římské Università degli studi Roma Tre. Konzultovat problém s českým italistou se jí ovšem nepodařilo. Italistů je u nás vskutku málo, a navíc tématem modality se tu nikdo nezabývá, dodala ke svému vyhraněnému profesnímu zaměření Klímová. Proděkanka Filozofi cko-přírodovědecké fakulty doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. Foto archiv Obálka skript, která jsou určena jak studentům na českých fi lozofi ckých fakultách, tak dalším zájemcům o studium italštiny Repro archiv Zabývat se problematikou slovesného modu a modality doc. Klímovou napadlo už v době, kdy zpracovávala svou disertační práci, která byla věnována italskému a anglickému slovesu v oblasti funkční větné perspektivy. V práci sledovala realizaci gramatických a negramatických složek italského a anglického slovesa na komunikačních jednotkách výpovědi. A toto zkoumání v ní vzbudilo hlubší zájem o jednu ze slovesných kategorií, a to o slovesný modus. Sledovat modus italský na pozadí angličtiny a češtiny je přitom velice zajímavé proto, že uvedené tři jazyky představují odlišné jazykové typy. Čeština a angličtina jsou čistým protikladem jazyka syntetického a jazyka analytického, a italština je někde mezi nimi. Zabývat se slovesným modem ve vztahu k modalitě znamená sledovat, jak se uplatňuje jako gramatický prostředek k vyjadřování různých subjektivních postojů mluvčího k obsahu výpovědi. A závěrem padla otázka ve směru k plánům do nejbližší budoucnosti. Ráda bych se věnovala přípravě publikování své habilitační práce v podobě monografi e. Jeden z oponentů totiž vyjádřil přesvědčení, že práce je z hlediska obsahu i metody zpracování natolik přínosná, že by měla být co nejrychleji publikována. A dalším mým nejbližším úkolem je dokončit druhou část skripta italské morfologie pro studenty italštiny, jejíž první část vyšla v edičním středisku naší fakulty pod názvem Manuale di morfologia italiana v roce 2007, uvedla Klímová. Michal Novotný

6 strana 6 Noviny Slezské univerzity duben 2009 K novému studijnímu oboru Účetnictví a daně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR schválilo v závěru loňského roku Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) v Karviné rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management o studijní obor Účetnictví a daně pro prezenční i kombinovanou formu studia. Nový obor byl prezentován při příležitosti Dne otevřených dveří na OPF a zájemci o něj se mají možnost přihlásit ke studiu již pro akademický rok 2009/2010. Politické a společenské změny po roce 1989 přinesly důsledky rovněž v ekonomické oblasti, což se projevilo i změnou hodnocení a postavení pracovníků, kteří se zabývají účetní a daňovou problematikou. Došlo k zavedení profesního vzdělávání účetních a daňových poradců a ke vzniku dalších profesních organizací, které mají k účetnictví a daním blízký vztah (auditorů, finančních poradců, odhadců majetku atd.). Specifičnost a atraktivita oboru Účetnictví a daně spočívají v propojení akademického vzdělání se vzděláním profesním. Studenti v průběhu studia získají teoretický základ pro následné složení příslušných odborných zkoušek k získání profesního certifikátu nebo zkoušek daňového poradce. Skladba předmětů je provedena tak, aby se studenti vedle obecné ekonomické problematiky seznamovali s teoretickými východisky účetnictví a daní, s veřejnými či firemními financemi, managementem, právem, problematikou evropské integrace a strukturální politiky Evropské unie ve spojení s aktivní znalostí cizích jazyků a informatiky. Ve značné míře bude výuka směřována k praktickým dovednostem souvisejícím s finančním řízením podniku, a proto bude realizována v úzké součinnosti s odborníky z praxe. Prakticky budou koncipovány rovněž seminární a závěrečné bakalářské práce. Studenti oboru budou orientováni na oblast účetnictví a daní nejen pro potřeby firemní sféry, ale také pro veřejnou správu či samosprávu, případně neziskové organizace různého typu. Takto koncipovaný obor bude doplňovat obory, které již jsou na OPF akreditovány. Jsou jimi Evropská integrace, Veřejné ekonomika a správa, Firemní finance, Manažerská informatika nebo Management a Marketing. Studijní obor zároveň posluchačům poskytne nezbytný teoretický základ pro případné další studium v navazujícím magisterském stupni. Svaz účetních a Komora daňových poradců Svaz účetních, zastoupený Institutem Svazu účetních, a.s., realizuje spolu s Association of Chartered Certifi ed Accountants (ACCA) projekt Harmonizace účetnictví v ČR s direktivami Evropské unie. Certifi kace účetních je určena těm, kdo chtějí věrohodně deklarovat svou kvalifi kaci a chápou svou profesi jako obor, který výrazně ovlivňuje ekonomiku, řízení a rozhodování ve fi rmách i ve veřejném sektoru. Toto pojetí účetní kvalifi kace zahrnuje znalost účetnictví a daní i dostatečné znalosti dalších oborů - práva, ekonomie, statistiky, fi nancí, auditorských technik a orientace v mezinárodních souvislostech včetně mezinárodních účetních standardů. Daňové poradenství upravuje zákon č. 523/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vymezuje postavení a činnost daňových poradců a upravuje též činnost Komory daňových poradců ČR. Ta chrání a prosazuje jejich oprávněné zájmy, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifi kace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. Novela zákona o daňovém poradenství byla přijata po vstupu ČR do EU. Nejdůležitější změnou pro uchazeče o zkoušku na daňového poradce je požadavek na kvalifi kaci, tj. minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání. Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří znalostní rámec účetních a daňových souvislostí ekonomických problémů. Obor reflektuje stále rostoucí význam účetnictví národní a mezinárodní ekonomiky a akceptuje potřebu další specializace účetnictví v podnikovém a neziskovém sektoru a ve veřejné správě. Obor vyváženým způsobem poskytuje poznatky předmětů teoretického a aplikovaného základu v oblasti daňové politiky státu, jež se odráží v praktické hospodářské politice v tržní ekonomice, v národním i globálním hospodářství a v jejich dopadu na postavení a chování podniku v tomto prostředí. Důraz je kladen na praktické přístupy v oblasti investičního rozhodování, oceňování firem i na praktické aplikace základních metod mikroekonomické analýzy, plánování a prognóz. Absolvent bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně disponuje základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti struktury, tvorby a řízení finančních vztahů v rámci firmy. Absolvent by měl být schopen samostatně získávat, třídit a analyzovat data a informace o hospodářské situaci firmy v kontextu celkového ekonomického vývoje, řešit problémy hospodářské praxe, zdůvodnit svá rozhodnutí a účinně je předat svému okolí. Absolventi bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně by měli najít uplatnění především na nižším a středním stupni finančního řízení firem, neziskových či příspěvkových organizací a také ve finančních institucích a státní správě. Katedra účetnictví OPF se bude v dalším období zaměřovat na zvyšování kvalifikace pedagogů a další zkvalitňování vědeckovýzkumné a publikační činnost tak, aby byl vytvořen dobrý základ pro získání akreditace oboru Účetnictví a daně v navazujícím magisterském studiu. Alena Valicová

7 duben 2009 Noviny Slezské univerzity strana 7 S Opavou ji spojuje též fonologická paměť S předsevzetím zachovat vše dobré, co bylo k dnešku vybudováno, s vědomím, že toho není málo, a s vůlí otevřít pracoviště moderním trendům přístupu k jazykovědě, literární vědě, knihovnictví i ke kulturní dramaturgii zahajuje své působení ve funkci vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví (ÚBK) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. Nepřichází do prostředí neznámého na ÚBK působí od podzimu 2005, kdy vyhověla žádosti o pomoc při výuce lingvistických disciplín. Její úvazek se pak v Opavě postupně zvyšoval, a když to pracoviště potřebovalo, přijala místo vedoucí jeho oddělení lingvistiky. Výběrové řízení na vedoucího ÚBK, po němž se pro ni dosavadní pověření vedením změnilo ve jmenování, bylo ukončeno v lednu. Nechci nijak tajit, že se mi na Slezské univerzitě zalíbilo. Je tu přitažlivé prostředí a jeho specifi čnost má vliv na studenty. Samozřejmě mé rozhodnutí zúčastnit se konkursu ovlivnila i zkušenost spolupráce s minulým vedením ústavu, kterou jsem získala jako vedoucí oddělení. Doc. Urbanec byl přísným vedoucím, který se změnil v dobrého kolegu, říká s úsměvem doc. Höflerová o svém sbližování s ÚBK. Přestože o sobě tvrdí, že je člověkem změny, nejde v jejím případě o změny náhlé a už vůbec ne neuvážené. Ale chce-li člověk něčeho pozitivního dosáhnout, musí vědět, které změny k tomu vedou, dodává s tím, že se přesto zpočátku bránila myšlence opustit ostravské pracoviště (katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity), s nímž je spjata už od počátku devadesátých let. Nakonec jsem se rozhodla působení v Ostravě omezit, abych se mohla více věnovat práci pro Slezskou univerzitu, vysvětluje. O své misi na vedoucím postu má ovšem jasnou představu. Když v prvním kole výběrového řízení nebyl kandidát vybrán, uvědomila jsem si, jak je nezbytné chod pracoviště zajišťovat. Více jsem ho poznala a utvrdila se v tom, že potřebuje, aby jeho odborní pracovníci střední a mladé generace dostali jistý čas k dozrání. A těším se, že po mně brzy štafetový kolík převezmou, konstatuje a myslí tím na postupné kroky, které umožňují jejich kvalifikační růst. Mgr. Martin Tichý ukončil doktorské studium vloni, další tři kolegové by ho měli následovat letos a PhDr. Libor Martinek, Ph.D., se připravuje na habilitaci, vypočítává Höflerová. ÚBK má čtyři oddělení a na každém je v personální oblasti podle ní co dělat. Samozřejmě potřebu nových kolegů pociťujeme, ale rozhodli jsme se, že se budeme více věnovat vychovávání svých absolventů. Vždyť získat hotové lidi, kteří by přišli s ochotou dát pracovišti všechny své odborné síly a schopnosti, je prakticky nemožné, potvrzuje skutečnost platnou v celé republice, přičemž ví, že o úspěchu rozhoduje právě míra pracovního nasazení. Jaké jsou tedy nejbližší perspektivy ústavu? Čeká nás reakreditace stávajících oborů, ale máme i mnoho dalších plánů. Doc. PhDr. Eva Höfl erová, Ph.D., vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozofi cko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Foto archiv Jedním z nich je například rozšíření stávajícího magisterského studia knihovnictví o kombinovanou formu. Poptávka po studiu oboru knihovnictví je značná, lze ho u nás studovat jen v Praze, v Brně a v Opavě. Bakalářské knihovnictví je velmi vyhledáváno, předkládá jeden ze záměrů a kolegům z oddělení knihovnictví pak v této souvislosti vyslovuje uznání za to, že se úspěšně vypořádávají s vysokými počty studentů. Zahájením výzkumu v oblasti informační vědy chceme knihovnické oddělení posílit vědecky, doplňuje. Na nejbližším zasedání Vědecké rady Filozoficko-přírodovědecké fakulty hodlá ÚBK předložit upravený vědecko- -výzkumný záměr pracoviště. Je založen na rozvinutí dosavadních úspěšných aktivit pracovníků a hledání spojnic mezi zaměřením jednotlivých částí pracoviště. Působíme na stejné studenty, je určitě přínosné, když především oni pocítí, že zájem o slovo i slovesnost je nám společný, připomíná Höflerová a ze svého profesního zaměření se na úpravu vědecko- -výzkumného záměru dívá jako na příhodnou možnost, jak posílit především oddělení lingvistiky, které může ve spolupráci s kolegy nelingvisty získat impulsy ke svému rozvoji. Zdejší jazyková i kulturní situace byla a je specifi cká, její výzkum nemůže nepřinést zajímavé poznatky, objasňuje a bude usilovat o to, aby všechny činnosti byly, pokud to bude možné, podpořeny projekty. Projekty by měly směřovat nejen k soustředěnému výzkumu, ale též k získání náležitého technického vybavení pracoviště. To je totiž předpokladem pro uplatnění moderních forem a metod vyučování v předmětech, jejichž obsahem je výuka komunikace, práce s uměleckým mluveným slovem, s multimediálními produkty. Součástí výuky by se postupně měly stát i principy on-line výuky, diskuse prostřednictvím videokonferencí a jiné typy interaktivního studia. Za samozřejmou povinnost považuje nová vedoucí i udržení tradice, kterou ÚBK vytvořil jako organizátor pravidelných odborných setkání. Pochopitelně bych ráda, aby tato setkání byla každý rok něčím nová, kvalitnější. Naše pracoviště je vždy dobrým hostitelem, chce zůstat i dobrým odborným partnerem. Některá tradiční setkání budeme tematicky i organizačně proměňovat, akcentuje Höflerová a hned upozorňuje na připravovanou konferenci o současné literární kritice, která bude součástí Bezručova festivalu, a 5. mezinárodní konferenci o balto-slovanské akcentologii (IWoBA), již bude Opava hostit už na počátku července. Na první představení jsme toho řekli až dost, naznačuje respondentka, která za roky, jež uplynuly od jejího příchodu z Olomouce na severní Moravu a do Slezska, získala k tomuto regionu pevnou vazbu. Už bych ho neopustila a ráda přiznávám, že Opava má v něm významné postavení. Tvoří část mé fonologické paměti, loučí se reminiscencí na období z dětství, jehož část prožila právě tady. (re)

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 1. 9. 2016 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK) s

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Slezská univerzita v Opavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004 Opava, květen 2003 Slezská univerzita v Opavě Obsah: Studium...

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne 19. 10. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Úvodní slovo děkana, schválení programu 2. Návrh na složení komise pro habilitační řízení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Počty absolventů studijního oboru Účetnictví a daně v posledních 10-ti akademických letech Akademický rok Bakalářské studium Navazující magisterské studium 2015/2016

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Katedra financí a účetnictví PROČ SI VYBRAT SPECIALIZACI FINANCE PODNIKU? Můžete ji studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Porozumíte složitému

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Slezská univerzita v Opavě Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Opava, říjen 2012 Obsah Institucionální rozvojový plán na rok 2013 Úvod 5 Informační a komunikační technologie

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

dne 12. ledna 2012, 10:00 Augustin, Bakala, Chmelařová, Kalivodová, Koliba, Nosek, Siostrzonek, Šimečková, Török

dne 12. ledna 2012, 10:00 Augustin, Bakala, Chmelařová, Kalivodová, Koliba, Nosek, Siostrzonek, Šimečková, Török 1 Zápis z prezentace výsledků řešení rozvojových projektů decentralizovaných č. 10/1/2011, 10/2/2011, 10/3/2011 10/4/2011, 10/5/2011, 10/6/2011, 10/7/2011, 10/8/2011 a projektů centralizovaných C30/2011,

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol Vladimír Roskovec Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha UKF, Nitra, prosinec 2012 ESG o řízení Basic principles prvotní odpovědnost za kvalitu poskytovaného

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Česká republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více