Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší"

Transkript

1 Duben 2009 Ročník 14/3 Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., z Matematického ústavu Slezské univerzity po několika měsících opět zazářila! Pětatřicetiletá docentka, která přišla na podzim 1992 do Opavy studovat učitelství matematiky a fyziky, se v úterý 27. ledna 2009 stala jednou ze tří nositelek Stipendia L Oréal pro ženy ve vědě (jedná se o národní stipendijní program realizovaný v rámci mezinárodního projektu podpory žen pracujících ve vědě For Women in Science ). Stipendium je u nás s podporou České komise pro UNESCO udělováno teprve od roku 2006 a o jeho zatím posledních laureátkách (za rok 2008) rozhodla porota sestavená z předních osobností špičkových pracovišť Akademie věd České republiky, jíž předsedala prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Právě skutečnost, že jsem uspěla před tak náročnými posuzovateli a v silné konkurenci přihlášených, jichž bylo celkem 36, mě pochopitelně potěšila. Myslím, že rozhodování poroty v mém případě kladně ovlivnila Cena Učené společnosti České republiky, kterou jsem získala na jaře loňského roku, řekla doc. Štefánková, jejíž vědecká práce tak dostala nový impuls. Na Matematický ústav se totiž po své třetí mateřské dovolené znovu vrátila na počátku prosince 2008 a stipendium získané koncem ledna, den před jejími pětatřicetinami, je pro ni určitě tím nejlepším dárkem. Za mnohem podstatnější pokládám, že mi pomůže nadále kombinovat zátěž v domácnosti s působením na univerzitě. Po roční pauze jsem se už na výuku QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší Doc. Marta Štefánková (na dolním snímku v první řadě třetí zprava) se v závěru ledna v knihovně Akademie věd ČR stala jednou z protagonistek předávání stipendií L Oréal pro ženy ve vědě Foto archiv v letním semestru opravdu těšila, potvrdila doc. Štefánková, jejímž odborným zájmem jsou diskrétní dynamické systémy na kompaktních metrických prostorech. Popsat další vědecké cíle se mi zdá jako čistě matematická záležitost, a tak vám raději prozradím, že mě v nejbližší budoucnosti čeká pracovní pobyt ve Španělsku a konference v Polsku a v Itálii, odhalila jen to, co je pro běžného čtenáře nejstravitelnější. Pro další ilustraci může posloužit fakt, že je od roku 1997 členem úspěšného výzkumného týmu zabývajícího se studiem diskrétních dynamických systémů, který na Matematickém ústavu v Opavě vede prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. Do roku 2004 řešil tento tým pětiletý výzkumný záměr Globální analýza, nyní od roku 2005 řeší sedmiletý výzkumný záměr nazvaný Topologické a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyzice. Od vědecké práce jsem se naučila odpočívat u dětí, od dětí naopak zase na univerzitě, prozradila svůj recept na úspěch doc. Štefánková. Nicméně přiznávám, že mým největším nepřítelem je nedostatek času, dodala. Přesto se s ním mladá matematička z Bystřice nad Olší na Třinecku dál pere jako málokdo. Je ho málo a hodně rychle běží, vždyť si jen představte, že nejmladší syn už začíná chodit, rozloučila se usměvavá nositelka Ceny ministra školství (2000), Ceny rektora Slezské univerzity (2007), Ceny Učené společnosti ČR (2008) a nyní též stipendia L Oréal. (ian)

2 strana 2 Noviny Slezské univerzity duben 2009 Přihlášky ke studiu na Slezskou univerzitu Na Slezské univerzitě (SU) probíhá evidence přihlášek ke studiu v informačním systému STudijní AGenda (STAG). Stav evidence přihlášek ke studiu ke dni 31. března 2009 je totiž podkladem pro zaslání údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání v rámci sběru dat úlohy Uchazeč 2009 jaro. Zmíněná evidence se stala také podkladem pro zpracování následujícího podrobnějšího přehledu o počtu přihlášek k uvedenému datu, s nímž čtenáře univerzitních novin seznamujeme již několik let pravidelně. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě pokračuje v tomto roce v trendu co největšího zpřístupnění oborů, o které je ze strany uchazečů menší zájem, a dále těch, u nichž je žádoucí, aby se tento zájem zvýšil. Přijímací zkoušky byly opět zrušeny pro obory z oblasti fyziky, informatiky a knihovnictví, nově pro studijní obor Česká literatura, v navazujícím magisterském typu ve všech nabízených oborech. Ve značné míře probíhají přijímací zkoušky formou testu obecných studijních předpokladů (SCIO), na jazykové obory se ověřují znalosti z příslušného jazyka, na umělecké obory jsou kritéria nastavena tak, aby ověřila nejen stupeň talentu, ale rovněž již nabytých teoretických znalostí. Přehled o počtu přihlášených na bakalářský typ studia ukazuje tabulka č. 1. Počty uchazečů na navazující magisterské studium by byly zatím pouze informativní, protože na ně mají uchazeči možnost podávat přihlášky až do 20. července Nejvíce zájemců v prezenční formě studia/ bakalářském stupni je o studijní obor Lázeňství a turismus, přes hranici tří set se dostaly studijní programy Filologie a Informační studia Tabulka č. 1 - Filozoficko-přírodovědecká fakulta typ studia/počet uchazečů studijní program prezenční studium bakalářské Aplikovaná fyzika 109 Dramatická umění 35 Filologie 364 Fyzika 21 Gastronomie, hotelnictví a turismus 432 Historické vědy 276 Humanitní studia 229 Informační studia a knihovnictví 326 Informatika 157 Učitelství pro střední školy Celkem prezenční studium typ studia/počet uchazečů studijní program kombinované studium bakalářské Filologie 281 Informační studia a knihovnictví 233 Informatika 85 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média 288 Celkem kombinované studium 887 Celkem typ studia Tabulka č. 2 - Obchodně podnikatelská fakulta typ studia/počet uchazečů studijní program prezenční studium bakalářské Ekonomika a management Gastronomie, hotelnictví a turismus 387 Hospodářská politika a správa 546 Systémové inženýrství a informatika 67 Celkem prezenční studium typ studia/počet uchazečů studijní program kombinované studium bakalářské Ekonomika a management 392 Hospodářská politika a správa 162 Systémové inženýrství a informatika 34 Celkem kombinované studium 588 Celkem typ studia a knihovnictví, velký zájem je o obory z oblasti historických věd (celkem 276) a humanitní studia (229). V kombinované formě je nejvíce zájemců o obor Tvůrčí fotografie, o něco méně uchazečů chce studovat filologii (281), následuje s celkem 233 přihláškami knihovnictví. Magisterské studium Učitelství pro střední školy zastupuje v tomto roce pouze jedna kombinace (angličtina + němčina), proto je evidováno pouze 11 přihlášek. Pětileté studium totiž dobíhá a akreditace učitelských oborů v navazujícím magisterském studiu jsou ve stadiu zpracování. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné měla k datu 31. března 2009 evidováno v bakalářských oborech celkem přihlášek. Navazující magisterské studium má uzávěrku přihlášek až 17. července Do 12. května 2009 je ještě také možné podávat přihlášky na nově akreditovaný bakalářský obor Účetnictví a daně. Strukturu zájmu podle jednotlivých studijních programů ukazuje tabulka č. 2. Stále je vidět, že velký zájem vzbuzuje studijní program Ekonomika a management. V jeho rámci jde především o obor Marketing a management (628 uchazečů), dále obor Ekonomika cestovního ruchu (269) a obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách (228). V rámci studijního programu Hospodářská politika a správa má nejvíce přihlášek Veřejná ekonomika a správa (191) a obor Bankovnictví (128 přihlášených). Na obor Hotelnictví je zatím evidováno 387 přihlášených. Obchodně podnikatelská fakulta stejně jako v minulých letech počítá s druhým kolem přijímacích zkoušek, které je plánováno na 8. září Fakulta veřejných politik v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, která vznikla ke dni 1. října 2008, figuruje v přehledu počtu přihlášek vůbec poprvé. Těžiště výuky spočívá v realizaci bakalářských studijních programů, navazující magisterské studium je akreditováno zatím pouze pro obor Veřejná správa a sociální politika v rámci studijního programu Sociální politika a sociální práce. Počet přihlášek na obory Fakulty veřejných politik ilustruje tabulka č. 3.

3 duben 2009 Noviny Slezské univerzity strana 3 Celkem je zaevidováno přihlášek, největší zájem v počtu 532 je - jako již tradičně - u oboru Veřejná správa a regionální politika v bakalářském typu/prezenční formě, studijní obor Sociální patologie a prevence v rámci studijního programu Specializace v pedagogice má 396 přihlášek, hranici 300 překročil studijní program Mezinárodní teritoriální studia. Ošetřovatelství (obor Všeobecná sestra) má 169 přihlášených. Přijímací zkoušky probíhají na všechny bakalářské obory formou testu obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO, pouze navazující magisterské studium má písemnou přijímací zkoušku stanovenou odlišně. Rovněž pouze u tohoto studia může děkan fakulty za stanovených podmínek přijímací zkoušku prominout. Matematický ústav v Opavě Na Matematickém ústavu přistoupili v přijímacím řízení pro akademický rok 2009/2010 Tabulka č. 3 - Fakulta veřejných politik typ studia/počet uchazečů studijní program prezenční studium bakalářské Ošetřovatelství 169 Mezinárodní teritoriální studia 326 Sociální politika a sociální práce 532 Specializace v pedagogice 396 Celkem prezenční studium kombinované studium studijní program bakalářské Sociální politika a sociální práce 383 Specializace v pedagogice 240 Celkem kombinované studium 623 Celkem typ studia Tabulka č. 4 - Matematický ústav typ studia/počet uchazečů studijní program prezenční studium bakalářské Matematika 111 Celkem prezenční studium 111 Celkem typ studia 111 k novince, která spočívá v tom, že při podání elektronické přihlášky ke studiu uchazeč tištěnou verzi přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi nezasílá. Podaná přihláška se stává platnou v okamžiku připsání platby na účet Matematického ústavu. Tato možnost nového způsobu podání přihlášky ke studiu byla podmíněna funkčním propojením informačního systému STAG (studijní systém) a ekonomického informačního systému MAGION. Přijímací zkoušky byly zrušeny pro bakalářské i magisterské obory, uchazeči o navazující magisterské studium mají možnost požádat si o jejich prominutí. Celkem bylo podáno 111 přihlášek na bakalářské studijní obory studijního programu Matematika. Největší zájem vzbudil obor Matematické metody v ekonomice (43), nejmenší obor Aplikovaná matematika (14 přihlášených). Matematický ústav plánuje v měsíci září druhé kolo přijímacích zkoušek. Je potěšující, že zájem o studium na SU se oproti loňskému roku opět o něco zvýšil, o čemž vypovídá následující graf, zachycující vývoj za posledních osm let. Pro lepší srovnání s předchozím rokem je údaj za obě opavské fakulty uveden v součtu (celkem 4882, z toho 2836 Filozoficko-přírodovědecká fakulta a 2046 Fakulta veřejných politik). Doufejme, že zájem bude trvat i nadále a každý potenciální uchazeč o studium si na SU najde vždy ten správný obor, který bude jeho zájmu vyhovovat. Hana Šimečková Graf - Počty uchazečů o studium na Slezské univerzitě v Opavě a na jejích jednotlivých součástech v letech

4 strana 4 Noviny Slezské univerzity duben 2009 Archeologické pracoviště se osamostatnilo Jako součást zprvu Ústavu historie a muzeologie a posléze Ústavu historických věd Filozofi cko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity jsme už dosáhli všeho, čeho jsme dosáhnout mohli. Pro další rozvoj bylo tedy nezbytné vytvořit nový organizační rámec v podobě samostatného pracoviště, komentuje vznik Ústavu archeologie, k němuž došlo s nástupem do letního semestru akademického roku 2008/09, tedy k 23. únoru, doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. Sám byl do třetice u toho a dobře pamatuje samotné počátky Archeologického semináře v prvních lednových dnech 1995 spojené se startem výuky bakalářského studijního oboru Středověká archeologie (od akademického roku 1994/95), jakož i jeho transformaci v oddělení archeologie Ústavu historických věd k 1. lednu Bilancovat bychom sice mohli více snad v příštím roce, nicméně neškodí už teď akcentovat, že naše archeologické pracoviště se stalo v polovině devadesátých let na českých univerzitách po Praze a Brnu třetím, připomíná Janák. Své opavské působiště považuje nejen za spojnici mezi vysokoškolskou archeologií na Moravě a v jižním Polsku, ale jeho vznik je pro něj též stvrzením svébytného postavení Slezska (horního Poodří) v rámci archeologie českých zemí a vytvořením odborné platformy pro organické spojení jeho české a polské části. Myslím, že o tom dnes už nikdo nepochybuje, dodává. Pohled dopředu zahajuje informací o účasti na přípravě žádosti o projekt Inovace studijního programu 7105 Historické vědy na Slezské univerzitě v Opavě v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho řešení sleduje rozšíření nabídky předmětů v rámci stávajících archeologických oborů. Toto rozšíření by mělo studentům umožnit, aby si prostřednictvím B-kreditů mohli více než dosud sami profi lovat zaměření studia, např. důrazem na krajinnou archeologii nebo s důrazem na aspekt archeologických pramenů jako součásti kulturního dědictví apod., potvrzuje. Důraz ovšem klade také na doktorské studium, které bylo akreditováno loni v létě a má prvních deset posluchačů, z toho dva v prezenční a osm v kombinované formě. Pokud jde o další projekty, na jejich realizaci spolupracujeme s Masarykovou univerzitou a s brněnským Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i. Konkrétně se jedná o projekt Grantové agentury ČR nazvaný Moravskoslezská škola doktorských archeologických studií, jehož jsem spoluřešitelem, specifi kuje Janák. Hlavním tématem vědeckovýzkumné činnosti tří kmenových pedagogů nového ústavu a jejich kolegů-externistů zůstává archeologie Slezska. Dokumentuje to i skutečnost, že doc. Janák zajišťuje archeologickou část výzkumného záměru MSM Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy. V budoucnu se archeologii Slezska chceme věnovat ve středoevropských a v celoevropských Doc. Vratislav Janák má o rozvoji Ústavu archeologie jako samostatného pracoviště Filozofi cko-přírodovědecké fakulty jasnou představu Foto ian Studenti archeologie se o prázdninách účastní výzkumů v řadě atraktivních lokalit. Naposledy se vloni v létě podívali do Aquileie Foto archiv souvislostech, a to i ve spolupráci s přírodními vědami. K takovým mezinárodně atraktivním tématům patří třeba montánní archeologie, pro niž specifi čnost zdejší oblasti vytváří jedinečné možnosti, objasňuje a samozřejmě počítá s tím, že vědeckovýzkumnou činnost podpoří získané granty. Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci připravujeme žádost o projekt Grantové agentury ČR Průzkum středověkých důlních děl Zlatohorska a Rýmařovska, jehož řešitelem je kolega dr. Goš. Výsledkem projektu by měl být komplexní geologický, historický a archeologický pohled na tato teritoria, přibližuje Janák a přitom předpokládá, že do vědeckovýzkumné činnosti se ještě více než dosud zapojí studenti a doktorandi, kteří se nejvíce uplatní při terénní části průzkumu. Zde ovšem hodně záleží na tom, zda se brzy povede dobudovat nezbytné technické zázemí ústavu, což dnes představuje jeho Achillovu patu, netají. Zatímco pozici hlavního domácího partnera naplňuje brněnský Archeologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., mezi zahraničními dominují Archeologický ústav Jagellonské univerzity v Krakově a Archeologický ústav Vratislavské univerzity. V jižním Polsku by se ovšem partnerů našlo mnohem více. S polskými kolegy se budeme snažit získat společné projekty, tak jak tomu bylo v minulosti v případě projektu Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou (Česká republika) a Białou (Polská republika) Badania pradziejowych osedli wyżynnych na Pobeskidziu między Beczwą (Republika Czeska) a Biała (Rzeczpospolita Polska) řešeného v letech , jehož se vedle archeologů z krakovské univerzity zúčastnili i pracovníci muzeí v Bielsko-Białej, ve Frýdku- -Místku a v Novém Jičíně, konstatuje Janák. Zahraniční výjezdy studentů pak umožní intenzivnější využívání vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus, v jehož rámci vyjede v zimním semestru akademického roku 2009/10 osm studentů do Polska, Slovinska a na Slovensko. Rádi bychom dále dosáhli toho, aby čtyři naši posluchači mohli vyjet na výzkum univerzity v Terstu do Aquileie a další dva na výzkum paleolitické lokality Sowin v okolí Nysy organizovaný univerzitou ve Vratislavi. Kolega prof. Stanislav Stuchlík se navíc zabývá přípravou projektu v programu Aktion, který by vytvořil předpoklady pro případnou realizaci vzdělávací exkurze do Rakouska, s níž už máme z minulosti pozitivní zkušenosti, vypočítává Janák. Závěr se zdá být zřejmý. Ústav archeologie měl v okamžiku svého vzniku v šesti studijních oborech 156 posluchačů bakalářského a magisterského studia (o desítce doktorandů viz výše). Přejme mu, aby si kvalitou výuky i napříště zachoval zájem jejich následovníků (letos registruje rekordní počet přihlášek, o pětinu vyšší než vloni), stejně jako stávající mimořádně příznivé, totiž více než osmdesátiprocentní uplatnění svých absolventů v oboru, jehož budoucnosti byly tyto řádky věnovány. (re)

5 duben 2009 Noviny Slezské univerzity strana 5 Zvuk italštiny mi připadá jako krásná hudba, říká proděkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty Eva Klímová Tato knižně vydaná práce Evy Klímové sleduje italský a anglický určitý slovesný tvar z pohledu funkční větné perspektivy Repro archiv Před několika málo týdny se úspěšně habilitovala prací Otázky vztahu slovesného modu a modality v italštině (sledované na pozadí angličtiny a češtiny). Řeč je o doc. PhDr. Evě Klímové, Ph.D., která vedle výchovy nových italistů na opavském Ústavu cizích jazyků, jíž se věnuje od roku 1995, působí od roku 2007 též jako proděkanka pro vědu a zahraniční styky Filozoficko-přírodovědecké fakulty. K tomu, že se doc. Klímová stala odbornicí na jeden z nejkrásnějších románských jazyků, vedla poněkud trnitá cesta. Italština byl vždycky můj sen, už od dětství. Její zvuk mi připadal jako krásná hudba, navíc mě velmi přitahovala celá italská kultura, od filmu přes literaturu k výtvarnému umění, prozradila Klímová, která však nejprve v Brně vystudovala anglistiku a bohemistiku. Do politických změn v roce 1989 však nebylo možné rozšíření aprobace o další obor. V roce 1990 se již jako učitelka angličtiny na opavské Filozofické fakultě Masarykovy univerzity zapsala ke studiu italštiny. Tady můj nesmírný dík a vděčná vzpomínka patří docentovi Ivanu Seidlovi, který mě ke studiu na katedře romanistiky Filozofické fakulty v Brně přijal, doplnila. Seidlovy nedožité šedesátiny připomněl v roce 2007 sborník In onore di Ivan Seidl, který Klímová z příspěvků 13 odborných pracovníků Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Ostravské univerzity, University of London, Royal Holloway College, Università di Napoli L Orientale a Slezské univerzity sestavila (Ústav cizích jazyků FPF v něm vedle ní zastupovali dott. Giorgio Cadorini, Ph.D., dott. Adriano Mondelli, PhDr. Artur Sommer a Mgr. Táňa Alešová). Italštinu studovala z čistě osobního zájmu a nadšení a nikdy ji nenapadlo, že vody anglistiky jednou opustí. Zájmem fakulty však bylo rozšířit nabídku oborů, a proto se na výzvu děkanátu začala věnovat výuce italštiny. Přestože se profesně věnuji italštině, angličtinu jsem úplně neopustila. Téměř veškerá moje odborná práce je srovnávací, vysvětlila. Tato slova potvrzuje její už v roce 2003 vydaná práce Italské určité sloveso z pohledu funkční větné perspektivy ve srovnání s určitým slovesem anglickým. Habilitační řízení probíhalo na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Samotnou práci a ostatní záležitosti se čerstvá docentka odvážila předložit po sedmi letech intenzivních příprav a studia. Na habilitační práci jsem pracovala asi tři a půl roku, místy jsem přitom zalitovala, že jsem takové téma volila. Modalita totiž představuje tak široký okruh problémů, že složité bylo jen samotné vymezení tématu, nastínila největší úskalí. Podle jejích slov byla velmi cenná prvotní konzultace s profesorem Miroslavem Greplem, bohemistou a jejím bývalým učitelem z brněnské Filozofické fakulty, který se modalitou soustavně zabývá mnoho let. Cenná pro ni byla i setkání s prof. Raffaelem Simonem z římské Università degli studi Roma Tre. Konzultovat problém s českým italistou se jí ovšem nepodařilo. Italistů je u nás vskutku málo, a navíc tématem modality se tu nikdo nezabývá, dodala ke svému vyhraněnému profesnímu zaměření Klímová. Proděkanka Filozofi cko-přírodovědecké fakulty doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. Foto archiv Obálka skript, která jsou určena jak studentům na českých fi lozofi ckých fakultách, tak dalším zájemcům o studium italštiny Repro archiv Zabývat se problematikou slovesného modu a modality doc. Klímovou napadlo už v době, kdy zpracovávala svou disertační práci, která byla věnována italskému a anglickému slovesu v oblasti funkční větné perspektivy. V práci sledovala realizaci gramatických a negramatických složek italského a anglického slovesa na komunikačních jednotkách výpovědi. A toto zkoumání v ní vzbudilo hlubší zájem o jednu ze slovesných kategorií, a to o slovesný modus. Sledovat modus italský na pozadí angličtiny a češtiny je přitom velice zajímavé proto, že uvedené tři jazyky představují odlišné jazykové typy. Čeština a angličtina jsou čistým protikladem jazyka syntetického a jazyka analytického, a italština je někde mezi nimi. Zabývat se slovesným modem ve vztahu k modalitě znamená sledovat, jak se uplatňuje jako gramatický prostředek k vyjadřování různých subjektivních postojů mluvčího k obsahu výpovědi. A závěrem padla otázka ve směru k plánům do nejbližší budoucnosti. Ráda bych se věnovala přípravě publikování své habilitační práce v podobě monografi e. Jeden z oponentů totiž vyjádřil přesvědčení, že práce je z hlediska obsahu i metody zpracování natolik přínosná, že by měla být co nejrychleji publikována. A dalším mým nejbližším úkolem je dokončit druhou část skripta italské morfologie pro studenty italštiny, jejíž první část vyšla v edičním středisku naší fakulty pod názvem Manuale di morfologia italiana v roce 2007, uvedla Klímová. Michal Novotný

6 strana 6 Noviny Slezské univerzity duben 2009 K novému studijnímu oboru Účetnictví a daně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR schválilo v závěru loňského roku Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) v Karviné rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management o studijní obor Účetnictví a daně pro prezenční i kombinovanou formu studia. Nový obor byl prezentován při příležitosti Dne otevřených dveří na OPF a zájemci o něj se mají možnost přihlásit ke studiu již pro akademický rok 2009/2010. Politické a společenské změny po roce 1989 přinesly důsledky rovněž v ekonomické oblasti, což se projevilo i změnou hodnocení a postavení pracovníků, kteří se zabývají účetní a daňovou problematikou. Došlo k zavedení profesního vzdělávání účetních a daňových poradců a ke vzniku dalších profesních organizací, které mají k účetnictví a daním blízký vztah (auditorů, finančních poradců, odhadců majetku atd.). Specifičnost a atraktivita oboru Účetnictví a daně spočívají v propojení akademického vzdělání se vzděláním profesním. Studenti v průběhu studia získají teoretický základ pro následné složení příslušných odborných zkoušek k získání profesního certifikátu nebo zkoušek daňového poradce. Skladba předmětů je provedena tak, aby se studenti vedle obecné ekonomické problematiky seznamovali s teoretickými východisky účetnictví a daní, s veřejnými či firemními financemi, managementem, právem, problematikou evropské integrace a strukturální politiky Evropské unie ve spojení s aktivní znalostí cizích jazyků a informatiky. Ve značné míře bude výuka směřována k praktickým dovednostem souvisejícím s finančním řízením podniku, a proto bude realizována v úzké součinnosti s odborníky z praxe. Prakticky budou koncipovány rovněž seminární a závěrečné bakalářské práce. Studenti oboru budou orientováni na oblast účetnictví a daní nejen pro potřeby firemní sféry, ale také pro veřejnou správu či samosprávu, případně neziskové organizace různého typu. Takto koncipovaný obor bude doplňovat obory, které již jsou na OPF akreditovány. Jsou jimi Evropská integrace, Veřejné ekonomika a správa, Firemní finance, Manažerská informatika nebo Management a Marketing. Studijní obor zároveň posluchačům poskytne nezbytný teoretický základ pro případné další studium v navazujícím magisterském stupni. Svaz účetních a Komora daňových poradců Svaz účetních, zastoupený Institutem Svazu účetních, a.s., realizuje spolu s Association of Chartered Certifi ed Accountants (ACCA) projekt Harmonizace účetnictví v ČR s direktivami Evropské unie. Certifi kace účetních je určena těm, kdo chtějí věrohodně deklarovat svou kvalifi kaci a chápou svou profesi jako obor, který výrazně ovlivňuje ekonomiku, řízení a rozhodování ve fi rmách i ve veřejném sektoru. Toto pojetí účetní kvalifi kace zahrnuje znalost účetnictví a daní i dostatečné znalosti dalších oborů - práva, ekonomie, statistiky, fi nancí, auditorských technik a orientace v mezinárodních souvislostech včetně mezinárodních účetních standardů. Daňové poradenství upravuje zákon č. 523/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vymezuje postavení a činnost daňových poradců a upravuje též činnost Komory daňových poradců ČR. Ta chrání a prosazuje jejich oprávněné zájmy, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifi kace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. Novela zákona o daňovém poradenství byla přijata po vstupu ČR do EU. Nejdůležitější změnou pro uchazeče o zkoušku na daňového poradce je požadavek na kvalifi kaci, tj. minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání. Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří znalostní rámec účetních a daňových souvislostí ekonomických problémů. Obor reflektuje stále rostoucí význam účetnictví národní a mezinárodní ekonomiky a akceptuje potřebu další specializace účetnictví v podnikovém a neziskovém sektoru a ve veřejné správě. Obor vyváženým způsobem poskytuje poznatky předmětů teoretického a aplikovaného základu v oblasti daňové politiky státu, jež se odráží v praktické hospodářské politice v tržní ekonomice, v národním i globálním hospodářství a v jejich dopadu na postavení a chování podniku v tomto prostředí. Důraz je kladen na praktické přístupy v oblasti investičního rozhodování, oceňování firem i na praktické aplikace základních metod mikroekonomické analýzy, plánování a prognóz. Absolvent bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně disponuje základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti struktury, tvorby a řízení finančních vztahů v rámci firmy. Absolvent by měl být schopen samostatně získávat, třídit a analyzovat data a informace o hospodářské situaci firmy v kontextu celkového ekonomického vývoje, řešit problémy hospodářské praxe, zdůvodnit svá rozhodnutí a účinně je předat svému okolí. Absolventi bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně by měli najít uplatnění především na nižším a středním stupni finančního řízení firem, neziskových či příspěvkových organizací a také ve finančních institucích a státní správě. Katedra účetnictví OPF se bude v dalším období zaměřovat na zvyšování kvalifikace pedagogů a další zkvalitňování vědeckovýzkumné a publikační činnost tak, aby byl vytvořen dobrý základ pro získání akreditace oboru Účetnictví a daně v navazujícím magisterském studiu. Alena Valicová

7 duben 2009 Noviny Slezské univerzity strana 7 S Opavou ji spojuje též fonologická paměť S předsevzetím zachovat vše dobré, co bylo k dnešku vybudováno, s vědomím, že toho není málo, a s vůlí otevřít pracoviště moderním trendům přístupu k jazykovědě, literární vědě, knihovnictví i ke kulturní dramaturgii zahajuje své působení ve funkci vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví (ÚBK) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. Nepřichází do prostředí neznámého na ÚBK působí od podzimu 2005, kdy vyhověla žádosti o pomoc při výuce lingvistických disciplín. Její úvazek se pak v Opavě postupně zvyšoval, a když to pracoviště potřebovalo, přijala místo vedoucí jeho oddělení lingvistiky. Výběrové řízení na vedoucího ÚBK, po němž se pro ni dosavadní pověření vedením změnilo ve jmenování, bylo ukončeno v lednu. Nechci nijak tajit, že se mi na Slezské univerzitě zalíbilo. Je tu přitažlivé prostředí a jeho specifi čnost má vliv na studenty. Samozřejmě mé rozhodnutí zúčastnit se konkursu ovlivnila i zkušenost spolupráce s minulým vedením ústavu, kterou jsem získala jako vedoucí oddělení. Doc. Urbanec byl přísným vedoucím, který se změnil v dobrého kolegu, říká s úsměvem doc. Höflerová o svém sbližování s ÚBK. Přestože o sobě tvrdí, že je člověkem změny, nejde v jejím případě o změny náhlé a už vůbec ne neuvážené. Ale chce-li člověk něčeho pozitivního dosáhnout, musí vědět, které změny k tomu vedou, dodává s tím, že se přesto zpočátku bránila myšlence opustit ostravské pracoviště (katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity), s nímž je spjata už od počátku devadesátých let. Nakonec jsem se rozhodla působení v Ostravě omezit, abych se mohla více věnovat práci pro Slezskou univerzitu, vysvětluje. O své misi na vedoucím postu má ovšem jasnou představu. Když v prvním kole výběrového řízení nebyl kandidát vybrán, uvědomila jsem si, jak je nezbytné chod pracoviště zajišťovat. Více jsem ho poznala a utvrdila se v tom, že potřebuje, aby jeho odborní pracovníci střední a mladé generace dostali jistý čas k dozrání. A těším se, že po mně brzy štafetový kolík převezmou, konstatuje a myslí tím na postupné kroky, které umožňují jejich kvalifikační růst. Mgr. Martin Tichý ukončil doktorské studium vloni, další tři kolegové by ho měli následovat letos a PhDr. Libor Martinek, Ph.D., se připravuje na habilitaci, vypočítává Höflerová. ÚBK má čtyři oddělení a na každém je v personální oblasti podle ní co dělat. Samozřejmě potřebu nových kolegů pociťujeme, ale rozhodli jsme se, že se budeme více věnovat vychovávání svých absolventů. Vždyť získat hotové lidi, kteří by přišli s ochotou dát pracovišti všechny své odborné síly a schopnosti, je prakticky nemožné, potvrzuje skutečnost platnou v celé republice, přičemž ví, že o úspěchu rozhoduje právě míra pracovního nasazení. Jaké jsou tedy nejbližší perspektivy ústavu? Čeká nás reakreditace stávajících oborů, ale máme i mnoho dalších plánů. Doc. PhDr. Eva Höfl erová, Ph.D., vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozofi cko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Foto archiv Jedním z nich je například rozšíření stávajícího magisterského studia knihovnictví o kombinovanou formu. Poptávka po studiu oboru knihovnictví je značná, lze ho u nás studovat jen v Praze, v Brně a v Opavě. Bakalářské knihovnictví je velmi vyhledáváno, předkládá jeden ze záměrů a kolegům z oddělení knihovnictví pak v této souvislosti vyslovuje uznání za to, že se úspěšně vypořádávají s vysokými počty studentů. Zahájením výzkumu v oblasti informační vědy chceme knihovnické oddělení posílit vědecky, doplňuje. Na nejbližším zasedání Vědecké rady Filozoficko-přírodovědecké fakulty hodlá ÚBK předložit upravený vědecko- -výzkumný záměr pracoviště. Je založen na rozvinutí dosavadních úspěšných aktivit pracovníků a hledání spojnic mezi zaměřením jednotlivých částí pracoviště. Působíme na stejné studenty, je určitě přínosné, když především oni pocítí, že zájem o slovo i slovesnost je nám společný, připomíná Höflerová a ze svého profesního zaměření se na úpravu vědecko- -výzkumného záměru dívá jako na příhodnou možnost, jak posílit především oddělení lingvistiky, které může ve spolupráci s kolegy nelingvisty získat impulsy ke svému rozvoji. Zdejší jazyková i kulturní situace byla a je specifi cká, její výzkum nemůže nepřinést zajímavé poznatky, objasňuje a bude usilovat o to, aby všechny činnosti byly, pokud to bude možné, podpořeny projekty. Projekty by měly směřovat nejen k soustředěnému výzkumu, ale též k získání náležitého technického vybavení pracoviště. To je totiž předpokladem pro uplatnění moderních forem a metod vyučování v předmětech, jejichž obsahem je výuka komunikace, práce s uměleckým mluveným slovem, s multimediálními produkty. Součástí výuky by se postupně měly stát i principy on-line výuky, diskuse prostřednictvím videokonferencí a jiné typy interaktivního studia. Za samozřejmou povinnost považuje nová vedoucí i udržení tradice, kterou ÚBK vytvořil jako organizátor pravidelných odborných setkání. Pochopitelně bych ráda, aby tato setkání byla každý rok něčím nová, kvalitnější. Naše pracoviště je vždy dobrým hostitelem, chce zůstat i dobrým odborným partnerem. Některá tradiční setkání budeme tematicky i organizačně proměňovat, akcentuje Höflerová a hned upozorňuje na připravovanou konferenci o současné literární kritice, která bude součástí Bezručova festivalu, a 5. mezinárodní konferenci o balto-slovanské akcentologii (IWoBA), již bude Opava hostit už na počátku července. Na první představení jsme toho řekli až dost, naznačuje respondentka, která za roky, jež uplynuly od jejího příchodu z Olomouce na severní Moravu a do Slezska, získala k tomuto regionu pevnou vazbu. Už bych ho neopustila a ráda přiznávám, že Opava má v něm významné postavení. Tvoří část mé fonologické paměti, loučí se reminiscencí na období z dětství, jehož část prožila právě tady. (re)

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Srpen 2009 Ročník 14/4-5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Dohodu o spolupráci Slezské univerzity v Opavě a Opolské univerzity podepsali rektoři prof. M. Černohorský

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Březen 2011 Ročník 16/2 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., v přítomnosti

Více

O naši expozici byl v Brně značný zájem

O naši expozici byl v Brně značný zájem Listopad 2002 Ročník 8/1 Už poosmé v dosud devítileté historii této prezentační akce obeslala Slezská univerzita (SU) v Opavě veletrh pomaturitního vzdělání Gaudeamus. Jeho letošní ročník se na brněnském

Více

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více

Studenti se zapojili do boje proti AIDS

Studenti se zapojili do boje proti AIDS leden 2005 Ročník 10/3 Loňský 1. prosinec strávilo 39 studentů nového bakalářského oboru Sociální patologie a prevence vyučovaného na Ústavu pedagogických a psychologických věd Filozoficko-přírodovědecké

Více

V Krnově se zahraniční studenti učili česky

V Krnově se zahraniční studenti učili česky Listopad 2007 Ročník 13/1 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) V Krnově se zahraniční studenti učili česky O letošním létě získala Slezská univerzita další novou zkušenost - na jejím krnovském pracovišti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah Nový děkan FHS Stalo se na UHK 1. 3. února 2006 pořádala Katedra informačních technologií FIM Univerzity Hradec Králové 5. konferenci ZNALOSTI. 2. února 2006 navštívil Univerzitu Hradec Králové za účelem

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více