SOUTĚŽ SE SERIÁLEM VIOLETTA Pravidla soutěže (platná od 4. listopadu 2013)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTĚŽ SE SERIÁLEM VIOLETTA Pravidla soutěže (platná od 4. listopadu 2013)"

Transkript

1 SOUTĚŽ SE SERIÁLEM VIOLETTA Pravidla soutěže (platná od 4. listopadu 2013) Jeden (1) soutěžící má šanci vyhrát zájezd do Říma a zúčastnit se tam koncertu Violetty, pět (5) soutěžících má šanci vyhrát další ceny, jak jsou popsány níže v odstavci Popis cen a na webových stránkách soutěže. Jak soutěžit: Datum zahájení: Datum ukončení: Sledujte prvních pět (5) epizod seriálu Violetta na Disney Channel, běžte na soutěžní stránku přihlaste se (nebo registrujte podle pokynů) a odpovězte na všechny soutěžní otázky. 11. listopadu 2013 v 9:00 hodin ráno 24. listopadu 2013 v 16:00 hodin odpoledne Datum obeznámení vítěze: 2. prosince 2013 Datum potvrzení vítězem: 9. prosince 2013 Podmínky pro soutěžící: Soutěž je určena pro občany s trvalým pobytem v České republice a na Slovensku ve věku mezi osmi (8) a šestnácti (16) lety věku včetně. Soutěžící se může přihlásit do soutěže pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Data cesty vítěze: Odlet: 10. ledna 2014 Přílet: 12. ledna 2014 Popis cen: První cena: Bude udělena jedna (1) první cena, která sestává z cesty pro dvě (2) osoby (výherce a rodič nebo zákonný zástupce starší osmnácti (18) let) (dále jen Účastníci výhry ) na živý koncert Violetty v Římě, v Itálii, podrobněji: Zpáteční letenka v ekonomické třídě pro Účastníky výhry z Prahy do Říma Úhrada cestovních nákladů z autobusové/vlakové zastávky nejbližší k místu trvalého bydliště Výherce na letiště v Praze a zpět Dvě (2) noci ubytování se snídaní ve společném pokoji ve čtyřhvězdičkovém (4) hotelu v Římě ledna 2014; Transfer z letiště do hotelu v Římě a zpět Dva (2) lístky na koncert Violetty v Římě v sobotu 11. ledna (dvěstě Euro) kapesné (dále jen První cena ) Podmínky: První cena musí být využita v termínu ledna 2014 Účastníci výhry jsou povinni cestovat společně v termínech Data cesty vítěze Dítě mladší osmnácti (18) let věku musí být po celou dobu Data cesty vítěze doprovázeno odpovědnou dospělou osobou, která na něj bude dohlížet. Rodič/zákonný zástupce je povinen dohodnout se s příslušnou školou na uvolnění dítěte z výuky v době, kdy bude využívat První cenu. Soutěžící musejí být registrovanými uživateli Disney. V případě nové registrace nebude soutěžní příspěvek považován za doručený, pokud Rodič nepotvrdí aktivaci registrovaného účtu dítěte/svěřené osoby. První cena NEOBSAHUJE žádné pojištění. Rodič je povinen si příslušná pojištění v případě zájmu zajistit na své náklady. Účastníci výhry (výherce a rodič/zákonný zástupce) jsou povinni obstarat si na své náklady platný cestovní pas a další cestovní dokumenty, které jsou k užití První ceny vyžadovány. Účastníci výhry jsou povinni řídit se pokyny dopravce (leteckého a/nebo pozemního). Jakmile jim bude rezervována doprava, jakékoli dodatečné změny času nebo způsobu budou hradit Účastníci výhry na vlastní náklady.

2 Koncert se koná 11. ledna 2013 ve 20:30 hodin. Účastníci výhry jsou odpovědni za to, že dorazí na místo konání včas. Ubytování Účastníků výhry bude zajištěno v jednom (1) společném pokoji se snídaní. O místě ubytování rozhodne organizátor soutěže. Výhra neobsahuje úhradu pokojové služby, prádelny, alkoholických nápojů, zboží a upomínkových předmětů (nebo podobných nákladů), místních nebo mezinárodních telefonních hovorů, zpropitného, služeb nebo poplatků. Pokud není specificky uvedeno v těchto pravidlech, za všechny dodatečné náklady jsou plně odpovědni Účastníci výhry. V místě konání koncertu může dojít k pořizování audiovizuálních záběrů. Tím, že přijmete První cenu, dáváte souhlas s užitím materiálů zobrazujících vaši osobu(y) v libovolných médiích a na neurčitou dobu. Účastníci výhry mohou mít povinnost podepsat souhlas s poskytnutím práv. Účastníci výhry mohou mít povinnost účastnit se propagační akce, která vyplývá z užití První ceny. Ceny nejsou vhodné pro děti mladší šesti (6) let věku. Druhá cena: Bude uděleno pět (5) dalších cen, každá z nich sestává z dárkové tašky Violetty (taška, tričko, poznámkový blok). (dále jen Druhá cena ) Podmínky Velikost triček Druhé ceny je jednotná, M Druhá cena není vhodná pro děti mladší šesti (6) let věku. Kritéria hodnocení: Po ukončení soutěže budou vyhodnocené soutěžní odpovědi všech soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže. Vítězem se stane soutěžící, kteří zašlou správné odpovědi na soutěžní otázky a nejoriginálnější odpověď na rozřaďovací soutěžní otázku. Rodiče/zákonní zástupci vítěze budou obeznámeni do 2. prosince Nejpozději do 9. prosince 2013 musí organizátor soutěže obdržet kladné potvrzení, že vítěz svou výhru přijímá. Doručení ceny: První cena musí být využita v době ledna Zástupce společnosti Disney bude kontaktovat zákonné zástupce Výherce po 9. prosinci 2013 a potvrdí si s nimi detaily cesty. Druhá cena bude výhercům doručena do čtyř (4) týdnu po potvrzení výherci. Všeobecná pravidla a podmínky Organizátorem soutěže je The Walt Disney Company Limited, Chiswick Park Building 12, 566 Chiswick High Road, London W4 5AN (dále jen Organizátor ). Účastník soutěže (dále jen vy, účastník, Soutěžící ), a kde je relevantní rovněž rodič/zákonný zástupce (souhrnně uváděni jako Rodič ), přijímají a souhlasí se všemi ujednáními ve všech propagačních materiálech k soutěži a rovněž s těmito Všeobecnými pravidly a podmínkami. 1. Eligibility. a. Jestliže jste mladší osmnácti (18) let a chcete se zúčastnit Soutěže, musíte získat předem rovněž souhlas Rodiče. Než se přihlásíte k internetovému připojení, získejte prosím vždy povolení plátce účtu internetového připojení. b. Abyste se mohli zúčastnit Soutěže, musíte být registrovanými uživateli Disney a mít aktivní účet. Jestliže je Soutěž určena pro vás, ale jste mladší třinácti (13) let, a nemáte dosud aktivní registraci a účet Disney, budeme před aktivací vašeho účtu a potvrzením registrace potřebovat souhlas vašeho Rodiče. Účast v soutěži není platná, jestliže váš účet není aktivován před datem ukončení soutěže. c. Soutěž je určena pro občany s trvalým pobytem v České republice a na Slovensku. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Disney a jejich bezprostřední rodinní příslušníci, spolupracující agentury a subjekty, které spolupracují na realizaci této soutěže.

3 d. Jestliže není uvedeno jinak, každá osoba může podat pouze jeden (1) soutěžní příspěvek. Soutěžní příspěvky prostřednictvím zástupce a/nebo třetí strany, soutěžní příspěvek podávaný jménem více osob a/nebo využívání více ových adres jednou osobou nejsou povoleny. Zakázány jsou jakékoli automatické systémy a/nebo programy, které umožňují automatické zadávání soutěžních příspěvků. Veškeré soutěžní příspěvky doručené v rozporu s těmito Podmínkami, budou ze Soutěže vyloučeny. e. Přijaty budou pouze soutěžní příspěvky podané online, prostřednictvím webových stránek soutěže. Soutěžní příspěvky mohou být zadávány nejdéle do Data ukončení. f. SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY PODÁVANÉ JMÉNEM SKUPINY OSOB NEJSOU POVOLENY. JE MOŽNO PODAT POUZE JEDEN (1) SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK NA OSOBU. g. Soutěžní příspěvky podléhají ověřovací proceduře ( Ověřovací procedura ). To zahrnuje, bez ohledu na úplnost výčtu: i. Potvrzení příbuzenského vztahu Rodiče a Výherce; ii. Potvrzení souhlasu Rodiče s účastí Výherce v soutěži; iii. Potvrzení Rodiče, že jeho dítě je schopno výhru přijmout; iv. Potvrzení Rodiče, že bude na nezletilou osobu mladší osmnácti (18) let dohlížet po celou dobu definovanou v Doručení ceny. v. Potvrzení Rodiče, že všichni Účastníci ceny jsou držiteli platného cestovního dokladu, víz a dalších nezbytných cestovních dokladů, které mohou být vyžadovány. Úspěšné splnění Ověřovací procedury je nezbytnou podmínkou pro udělení První ceny. 2. Osobní údaje. K účasti v Soutěži musíte zadat existující uživatelské jméno a heslo vašeho účtu Disney, nebo se zaregistrovat, k čemuž je nutno zadat vaše osobní údaje. Zadané osobní údaje budou využity v souladu s platnými zásadami společnosti Disney pro nakládání s osobními údaji. Osobní údaje mohou být předány třetím stranám a spolupracujícím subjektům za účelem organizace Soutěže, zasílání cen a k propagaci Soutěže, losování, hlasování a podobně, a to prostřednictvím jakýchkoli médií, včetně (bez nároku na úplnost výčtu) na televizních kanálech Disney, v on-line médiích a v tištěných médiích. Marketingové využití osobních údajů společností Disney je možné pouze tehdy, jestliže jste s tím předem (například při registraci) souhlasili. 3. Přihlášky do Soutěže a vyhodnocení. a. Soutěž začíná a končí datem a časem, které jsou uvedené výše. b. Po Datu ukončení Disney prověří všechny soutěžní příspěvky a vyhrazuje si právo vyloučit soutěžní příspěvky, které budou technicky neakceptovatelné, budou obsahově nepřípustné nebo poruší tato pravidla a podmínky. c. Všechny platné soutěžní příspěvky budou přezkoumány porotou a vítěz každé z uvedených cen bude vybrán na základě kritérií stanovených na hlavních stránkách soutěže. Porotci mají právo dle vlastního uvážení rozhodnout o udělení každé ceny. d. Poskytnutím soutěžního příspěvku vy (a váš Rodič, jste-li mladší 18 let) potvrzujete, že (i) jste majiteli zaslaných soutěžních příspěvků, (ii) soutěžní příspěvek vědomě nekopíruje či neporušuje práva žádných jiných osob a (iii) společnost Disney může reproduktovat a používat vámi zaslaný soutěžní příspěvek v jakýchkoli médiích, včetně (bez nároku na úplnost výčtu) na televizních kanálech Disney, v on-line médiích a v tištěných médiích, a to.bez teritoriálního a časového omezení. To může zahrnovat publicitu k provádění soutěže, vyhodnocení a výběru výherců, včetně zveřejnění osobních informací a vašeho soutěžního příspěvku pro účely veřejného hlasování o finalistovi a/nebo výherci a všem propagačním účelům k propagaci Soutěže a společnosti Disney. 4. Oznámení o výhře a přijetí ceny. Rodiče výherce budou vyrozuměni prostřednictvím u (viz. Bezpečnost ů) popřípadě telefonicky nejpozději do stanoveného termínu pro obeznámení vítězů. Rodiče jsou povinni potvrdit Organizátorovi přijetí ceny (včetně zaslání eventuelních vyžadovaných dokumentů) nejpozději do stanoveného termínu pro potvrzení vítězem. Jestliže Organizátor neobdrží souhlas ve stanoveném termínu, nebo nepodaří-li se Organizátorovi kontaktovat Rodiče prostřednictvím známých kontaktních údajů, vyhrazuje si Organizátor právo vybrat náhradního vítěze podle svého vlastního uvážení. Organizátor nadále nemá žádné další povinnosti vůči dříve vybranému vítězi. V případě, že vítěz oznámí Organizátorovi, že odmítá/nemůže akceptovat cenu, Organizátor vybere náhradního vítěze a bude pokračovat ve zde popsané proceduře až do doby, kdy bude vyhověno všem podmínkám pro výběr vítěze. 5. Filmování. Výherci mohou být požádáni o souhlas s filmováním pro televizní pořad spojený s Cenou (dále pouze Příspěvek ). V takovém případě je výherce povinen poskytnout souhlas se záznamem a/nebo přenosem audiovizuálního záznamu a Rodič je povinen jménem výherce bez dalšího postoupit

4 všechna autorská a jiná souvztažná práva spojená s využítím audiovizuálního záznamu a/nebo přenosu na společnost Disney. Současně je Rodič povinen poskytnout bez dalšího veškeré ostatní souhlasy a povolení nezbytné pro plné časově a teritoriálně neomezené použití příspěvku jakýmkoli způsobem a v jakémkoli médiu, stávajícím nebo v budoucnu objeveném. 6. Cena. Organizátor neposkytuje žádné peněžní nebo nepeněžní náhradní plnění za zde oznámené ceny. Výjimkou je pouze situace, kdy vlivem okolností a jevů, které nemůže společnost Disney sama ovlivnit, není možno udělit stanovenou cenu. V takovém případě bude poskytnuta náhradní cena ve stejné nebo vyšší hodnotě. Cena je nepřenosná a nelze ji prodávat mezi soutěžícími nebo vítězi. Výjimkou je pouze situace, kdy se Rodič nebo prarodič zúčastní soutěže jménem dítěte nebo jiného člena rodiny. Pokud není výslovně uvedeno v popisu ceny, výherci jsou plně odpovědni za jakékoli dodatečné náklady spojené s vyzvednutím nebo využitím ceny. Disney si vyhrazuje právo vyžadovat podpis předávacího protokolu k ceně předtím, než ji vydá výherci. Disney si vyhrazuje právo požadovat prokázání totožnosti výherce, právo prozkoumat dodržení všech soutěžním pravidel a podmínek a právo vyžadovat osobní předání ceny. Další ceny budou zaslány výhercům bez zbytečného odkladu po splnění všech podmínek pro udělení ceny, obvykle do čtyř (4) týdnů po oznámení výherců. 7. Odpovědnost společnosti Disney. a. Online soutěž a online veřejné hlasování: Disney nenese odpovědnost a/nebo záruky za problémy spojené se zabezpečením trvalého, nepřerušovaného a bezpečného připojení k internetové síti a nenese odpovědnost za potíže způsobené technickými problémy internetového připojení a provozu internetových stránek. Stejně tak nenese odpovědnost za jakékoli organizační nebo technické problémy, které vznikly vlivem působení sil a jevů, jež nemohl Organizátor ovlivnit. b. Veřejné hlasování: V případě technických problémů si vyhrazuje Organizátor právo zrušit veřejné hlasování. Výherce bude v tomto případě vybrán porotou. c. Společnost Disney zorganizovala tuto Soutěž v dobré víře ale, v nejširším rozsahu dovoleném zákony, nepřijímá žádnou zodpovědnost za ztráty či poškození vzniklé účastí jakékoli osoby v Soutěži či jakýmikoli aspekty jakékoli udělené Ceny. Zákonná spotřebitelská práva nejsou dotčena. 8. Zrušení či vyloučení. a. Společnost Disney si vyhrazuje právo vyloučit: - Pozdní, nesprávně adresované, neúplné, pokažené, ztracené, nečitelné či neplatné příspěvky do Soutěže. - Příspěvky, u kterých nebyl poskytnut příslušný souhlas Rodiče. - Příspěvky, které (byť jen částečně) Účastník či Rodič bez předchozího písemného souhlasu Organizátora zveřejní (např. publikací na blogu či sociálních sítích) a/nebo kde Účastník a/nebo Rodič sdělí třetí straně jakékoli informace v souvislosti se Soutěží a/nebo Organizátorem, které nebudou již veřejně známé. - Když Účastník a/nebo Rodič odmítnou poskytnout na oprávněné vyžádání veškeré informace o jakýchkoli trestních či civilních stíháních,,oznámeních o stíhání a/nebo nezahlazených odsouzeních ke dni začátku Soutěže. - Účastníci, jejichž chování a/nebo chování jejich Rodičů vystaví Organizátora (nebo Organizátorovi způsobí) během Soutěže ohrožení dobré pověsti. b. Společnost Disney si vyhrazuje právo pozměnit, přerušit, stornovat či ukončit Soutěž či prodloužit nebo znovu zahájit dobu pro podání přihlášek nebo kdykoli diskvalifikovat jakékoli účastníky bez předchozího upozornění. Společnost to udělá, jestliže nebude možné zaručit, že z technických, právních či jiných důvodů nemůže Soutěž proběhnout správně a spravedlivě, či jestliže má společnost Disney podezření, že jakákoli osoba zmanipulovala přihlášky či výsledky, či poskytla nepravdivé informace, či jednala jakýmkoli způsobem neeticky. 9. Bezpečnost ů. Pokud vás chce společnost The Walt Disney Company Limited kontaktovat v souvislosti s příspěvkem do soutěže, učiní tak prostřednictvím ové adresy končící disney.com nebo telefonem (po němž bude následovat potvrzující zpráva z ové adresy disney.com). S jakoukoli komunikací předstírající, že ji zaslal Disney Channel, která však bude mít jiný název ové domény (např. hotmail.com, yahoo.com), by se mělo zacházet s podezřením a je třeba ji zaslat zákaznickým službám Disney Channel: Radíme vám, abyste nejednali na základě jakékoli korespondence třetí strany ani na ni neodpovídali, pokud a dokud neobdržíte zpětnou informaci Disney Channel. Pokud máte nějaké dotazy nebo obavy ohledně jakékoli korespondence údajně pocházející od Disney Channel, kontaktujte prosím

5 10. Publicita. Od výherců se může vyžadovat, aby se bez další kompenzace a/nebo souhlasu účastnili přiměřené publicity. Souhlasíte s tím, že společnost Disney může zveřejnit vaše jméno, iniciály příjmení, věk, město a/nebo fotografii. 11. Údaje o vítězích. Údaje o vítězích budou zveřejněny v galerii vítězů do dvou (2) týdnů po udělení Cen(y). Informace týkající se jmen vítězů (a, kde existují, vítězných vstupech) naleznete v Galerii vítězů (Winner s Gallery) společnosti Disney nebo si je můžete vyžádat zasláním ofrankované obálky s vaší adresou na níže uvedenou adresu oddělení zákaznických služeb s nadpisem Seznam vítězů a názvem slosování či soutěže. Soutěžní příspěvky zaslané poštou nemůžeme bohužel vracet. 12. Pro účast v soutěži není podmínkou žádný nákup výrobků, zboží a/nebo služeb. 13. Rozhodnutí společnosti Disney je konečné a vyhrazujeme si právo nevstupovat do korespondence o jakékoli záležitosti. 14. Tato soutěž se řídí zákony Velké Británie a případné spory budou řešeny pouze anglickými soudy. Jestliže máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím služby pro zákazníky na nebo napiště na adresu Disney Channel Czech Republic Marketing Team, Chiswick Park Building 12, 566 Chiswick High Road, London, W4 5AN, Spojené království. Disney

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1 Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika 1. Úvod Věrnostní program MasterCard Priceless Specials (dále jen program ) v České

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FIAT ČR SPOL. S R.O. 1. Předmět obchodních podmínek 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vánoční soutěž Bossa 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vánoční soutěž Bossa 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vánoční soutěž Bossa 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Hovoří-li se v tomto Řádu o: a) Soutěž rozumí se tím Vánoční soutěž Bossa, organizovaná Organizátorem v termínech dle pravidel stanovených tímto

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. (dále jen,, všeobecné smluvní podmínky nebo VSP ) 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více