Z D I V A 11/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z D I V A 11/ 2014 1"

Transkript

1 1 Z D I V A 11/ 2014

2 (Pokračování z úvodní strany) To je samozřejmě velmi smutné, ale jen tehdy, pokud uvažujeme jako nevěřící lidé, pro které je smrt skutečně koncem všeho. V jednom velikonočním liturgickém textu se dočteme: Co by nám prospělo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni? K čemu by bez naděje na vykoupení bylo klást věnce na hroby a vzpomínat na naše zemřelé? Vůbec k ničemu. Snad bychom se jen ušetřili pomluv ostatních lidí, kteří by pronášeli něco o tom, že jsme nevděční pozůstalí a nedáme našim blízkým ani svíčku na hrob. Jako věřící křesťané ale jdeme podstatně dál. Našim vzpomínkám na blízké zemřelé dává ten pravý smysl naše víra ve shledání skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista. V pohřebních obřadech se říká, že nemáme oplakávat své zemřelé jako ti, kdo nemají naději. Je omyl si myslet, že jsou dušičky smutné. Nejsou, naopak jsou plné skryté naděje a radosti. Fara Heřmanov Mám velkou radost, že se podařilo opravu fary v Heřmanově dotáhnout do perfektního závěru. Fara se již nyní využívá jako rekreační a ubytovací zařízení pro různé zájemce a skupiny. O prázdninách to byli například maminky s dětmi z brněnských farností, skupiny dětí v rámci letních prázdnin, dále jsme měli ubytované hasiče, myslivce, studenty, schóly, ministranty atd. Jak je vidět, na faru do Heřmanova začínají jezdit různí hosté a různí lidé. Fara si tak pomalu buduje pověst příjemného a ideálního rekreačního místa s krásnou uzavřenou farní zahradou, s překrásnou okolní přírodou, připojením k internetu a dalším dokonalým zázemím. Také mám radost ze služby paní správcové Aničky Brychtové, která objednává naše hosty a zapisuje termíny do kalendáře. Dále má na starosti to, aby naše fara byla vždy předána v pořádku a aby případné škody byly uhrazeny těmi, kdo je během pobytu způsobí. Kromě toho se naše milá paní správcová stará také o úklid a údržbu celé budovy, aby byli hosté vždy ubytovaní v čistém a příjemném prostředí. 2

3 Pokud byste měli zájem o ubytování na heřmanovské faře pro sebe nebo pro své příbuzné nebo kamarády, určitě budeme rádi, když nám budete dělat dobrou reklamu a podpoříte naši faru. Ve spolupráci s paní starostkou v Heřmanově lze využít obecní kulturní dům k pořádání oslav narozenin, svateb a různých setkání a fara jako místo k ubytování a noclehu. Rezervace ubytování a další informace na Anna Brychtová mob Protože paní správcová bydlí hned vedle fary, můžete si budovu přijet kdykoliv prohlédnout. Památník sv. Zdislavy Na začátku projektu výstavby památníku mě ani ve snu nenapadlo, kolik dobrodružství zažiji se svatou Zdislavou. Musím uznat, že jsem si neuměl vůbec představit, kolik takový projekt vyžaduje práce, času a ohromného odhodlání. Na začátku tohoto projektu nebylo nic. Jen myšlenka, přání, vize. Máme Křižanov, rodiště sv. Zdislavy. Ale co dál? Co o ní víme, čím svatou Zdislavu přiblížit lidem? Jak její životní osud maminky a manželky přiblížit lidem v našem okolí? A vlastně zajímají se dnes lidé o "nějakou" Zdislavu ze vzdáleného středověku? Dílo památníku v tomto sehrává zajímavou roli. Lidé se začali zajímat o Zdislavu, o její rodiště Křižanov, o její odkaz a historické peripetie. Začali se zajímat o umění, o dílo akad. sochaře Otmara Olivy. Dokonce se začali zajímat o dění ve své obci, o tom co se zde děje, jak bude památník vypadat, kde bude stát a proč tam bude stát. Památník svaté Zdislavy vytrhl mnohé lidi z apatie. Zdislava se stala tématem polemik a rozhovorů. Stala se současně tématem odporu a nadšení. O památníku a Zdislavě se začalo hovořit v rodinách, v zastupitelstvech, po hospodách a v zaměstnáních. Dokonce se toto téma šířilo krajem a dostalo se až na Krajský úřad, na biskupství, na různá ministerstva. Díky médiím se o památníku a Zdislavě mluvilo a mluví v celé ČR mezi katolíky a mezi občany. 3

4 Stalo se to, co se obvykle a běžně nestává. Zdislava se stala tématem, o kterém se mluví a které vyvolává různé emoce. O její život se začali zajímat mnozí lidé. Pozoruji, jak celý projekt vyvolává rozruch a překvapení svým pojetím a rozsahem. Dokonce reagují také jeho odpůrci, které minimálně zvedá ze židle. Nikdo nezůstává stranou. A co teprve, až bude dílo dokončeno? Památník netvoří "leckdo a lecjak". Kdo se aspoň trošku považuje za kulturního člověka, ví, kdo je eso v současné sochařské tvorbě, kdo patří k nejlepším. Pojetí památníku je unikátní a současně nesmírně spirituální co do symboliky tvarů a použitých materiálů. Kde jinde by měla stát sv. Zdislava než u pramene? Kde jinde by měla stát než v centru naší pozornosti? Celé dílo je souhra unikátností, které člověk pochopí, až je spatří v konečné podobě při odhalení památníku. Dnes již vím, že to bude velkolepé umělecké dílo. Stavba tohoto díla je nelehká a vyžaduje mnoho práce. Není lehké začít z ničeho a dnes mít na účtu Zdislava "vyžebraných, darovaných a těžce sehnaných" 5 mil Kč. Pak ještě 19 % z celkové částky, které musíme sehnat na zaplacení DPH. Není snadné vydržet tlak komplikací stavby a chybějících prostředků na dokončení díla. I kdybych popsal mnoho stránek papíru, které by vysvětlovaly úskalí a obtíže, stejně by to nemuselo být pochopeno. Mám velkou radost, že se přesto dílo daří a do zimy bude položena dlažba. Také se konečně podařilo najít firmu, která je schopna odlít sloupy a architrávy. Bohu díky. Přesto, že termín dokončení jsme před 5 lety stanovili na květen 2015, tak nám přinesl "špetku" smutku mistr Oliva, který nám oznámil, že dílo sochy nestihne do tohoto termínu. Škoda. Umělci mají přece jen jiné vnímaní světa, aby mohli rodit umění a mistrovská díla. Slíbil nám, že socha sv. Zdislavy bude hotova do září To znamená, že odhalení památníku by bylo na konci září Dodávám jen slovo "snad". Co můžeme dělat? Dnes vidím, že je mnoho věcí řízeno "z hora", proto se nezapomeňte za toto dílo občas pomodlit. Otec Tomáš 4

5 Intence na rok 2015 V kanceláři na stěně mám umístěný důležitý dokument, který mám často na očích. Tento nenápadný list papíru je z roku 2010 a je podepsaný brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. Přijal jsem ho před 4 lety v kostele sv. Václava v Křižanově z rukou našeho děkana Otce Lukasze. Tento dokument je dekret o mém ustanovení do služby faráře farnosti Křižanov a Heřmanov. Je zde také uvedeno, že je na dobu pěti let, to znamená, že je platný do V tuto chvíli nikomu a tedy ani vám nemohu zaručit, že toto mé ustanovení faráře ve farnosti Křižanov a Heřmanov bude po prodlouženo. Ano, může být prodlouženo, ale také nemusí. Z tohoto důvodu budu v roce 2015 přijímat intence na mše svaté jen v prvním pololetí, a to do Jakmile brněnské biskupství oznámí mé další ustanovení, oznámím také Vám, jak budou přijímány intence ve druhém pololetí roku Na tomto světě nemáme nic jisté. Jistá je jen jediná věc, která je nevyhnutelná. Nemá cenu se tím trápit. Jedno moudré přísloví ale říká, že "připraveným štěstí přeje" a také, že máme pracovat, dokud k tomu máme určený čas. Co víc si přát, než být dobře připraven na vše, co přináší pozemský život. Otec Tomáš Volby a spolupráce s obcemi farnosti Rád bych také touto formou popřál za nás všechny katolické křesťany všem zvoleným zastupitelům obcí farnosti Křižanov a Heřmanov hojnost Božího požehnání pro práci na veřejném dobru. Jako občané a uživatelé výhod naší vlasti jsme všichni velice rádi, když obecní záležitosti slouží k prospěchu a spokojenosti nás všech. Když naše obce, náš kraj, a naše vlast prosperuje. V jednom českém filmu zaznívá věta "už se perou?" Přejeme vám, abyste dokázali zvládat všechny komplikované mezilidské problémy v duchu křesťanských hodnot a pohledů na své bližní. Na jednom místě evangelia vyslovuje Pán Ježíš základní větu naší evropské civilizace: "Miluj svého bližního jako sám sebe" a "co nechceš, aby druhý dělal tobě, to nedělej ani ty jemu". Přejeme Vám, abyste pomáhali nejen zušlechťovat obce a obecní majetek, ale také mezilidské vztahy a mezilidské hodnoty sousedského dobra, přátelství, solidarity a vzájemné pospolitosti. Farníci a Otec Tomáš 5

6 Rozloučení s Otcem Pavlem Začátkem srpna nastoupil náš milý Otec Pavel Svoboda do své nové farnosti v Brně- Bystrci, do které byl poslán a ustanoven brněnským biskupstvím. Bývalí kněží a zaměstnanci v této farnosti i nadále zůstávají. Předávání této farnosti bylo proto komplikované, a tak začátek působení zde nebyl pro Otce Pavla snadný. Myslím, že kávovar, který jsme mu věnovali jako dárek na rozloučenou, hojně využívá, aby vše vydržel a zvládl. Rozhodně bych vás rád poprosil o modlitby za jeho požehnané působení v této farnosti, kde to opravdu nemá jednoduché a kde podmínky pro jeho bydlení a práci jsou zcela nevyhovující a budou vyžadovat mnoho práce a vypětí. Jsem velice rád, že v našich farnostech po dobu studia v Římě působil, že mi zde byl ochoten vypomáhat, a za nás za všechny mu přeji mnoho sil a dobrých, ochotných a spolehlivých spolupracovníků. Také děkuji za vaše modlitby za Otce Pavla Otec Tomáš Restituce V naší české společnosti se stále přetřásá téma restitucí. Pro naše farnosti, Vás farníky a celou katolickou církev to jednoznačně znamená výhody a posun k lepšímu. Naše farnosti a celá církev tím získá na prvním místě svobodu a nezávislost na vrchnosti, která skrze peníze na podporu farností a celé církve chtěla mít vliv na její působení. Přirovnal bych to k dětem, které by byli ekonomicky závislé na svých rodičích po celý svůj život. Také by to asi byla tragédie, kdyby se děti nemohly osamostatnit a tím se pozitivně a kreativně rozvíjet. Co je pro mě osobně zajímavé, že se někteří politici zuby nehty brání oddělení církve od státu. Přitom přesně toto si přeje většina naší nevěřící společnosti. Aby stát přestal platit církev. Nyní konečně nastává tento okamžik. Stát navrátí a vydá to, co si protiprávně vzali komunisti v 50. letech, a přestane financovat církev. Věřím, že to pomůže oběma stranám. Chápu, že někteří "vykutálení" by si přáli, aby si stát ponechal, co ukradli komunisti, a současně přestal financovat církev. Zde připomínám, že církev nepožaduje nic jiného než spravedlnost a právo. V našem případě se restituce majetku historicky patřícímu farnosti dotýkají jen farnosti Heřmanov. Od poloviny října jsou již podepsané žádosti na vrácení farních lesů. Ostatní 6

7 zemědělská půda je ve fázi zpracování žádostí. Farnost Křižanov byla historicky takřka bez majetku lesů a polí a její chod byl financován místním zeměpánem, který měl zákonnou povinnost ekonomicky podporovat farnost. Po roce 45 však na základě Benešových dekretů byl Teuberům majetek zabaven a dnes je v majetku státu a městyse Křižanov, a ten již samozřejmě nemá jakoukoliv právní povinnost k farnosti. Před všemi farnostmi a celou církví v České republice tak stojí nová výzva k solidaritě a vzájemné pomoci, kdy se bude logicky uplatňovat princip, kdy "bohatší pomohou chudším" farnostem. Je dobré vědět, že tento princip financování farností a celé církve na území našeho státu již fungoval dávno před vznikem České republiky. Bohužel pro nás zde byla dlouhá pauza od roku 1950 a nyní si nikdo z nás neumíme vybavit, co bylo před rokem Rozhodně ale víme, že financování církve oddělené od státu fungovalo. Já osobně se nebojím, práce mě baví a Bohu díky, že mně Pán Bůh dává zdraví. Přeji Vám také mnoho trpělivosti a pevné víry. Otec Tomáš Posvěcení lateránské baziliky Už od 12. století připadá na devátý listopad výročí posvěcení lateránské baziliky. Lateránská bazilika, která je zasvěcená přesvatému Spasiteli a od přestavby roku 904 také sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi, je nejstarší papežský kostel. Nese titul Matka a hlava všech kostelů Města (Říma) i celého světa. Od 4. do 14. století sídlili v přilehlém lateránském paláci papežové. Baziliku dal postavit císař Konstantin a posvětil ji r. 324 papež Silvestr I. Během staletí byla několikrát restaurována, ať už z důvodu požáru, zemětřesení nebo drancování; naposledy r Konalo se v ní pět všeobecných církevních sněmů. Při svátku posvěcení lateránské baziliky nejde snad ani tak o tom, abychom si připomněli nějakou byť významnou stavbu kdesi v Římě, ale spíše o to, abychom si připomněli, že tím skutečným chrámem jsme a máme být my naše společenství. Ta nejdůležitější otázka tedy zní, jestli společenství, které vytváříme se svými bratry a sestrami, skutečně je duchovním chrámem. A proto, chceme li s radostí slavit výročí posvěcení kostela, nesmíme v sobě ničit zlými skutky živé chrámy Boží. Řeknu, co mohou všichni pochopit: Kdykoli přicházíme do kostela, připravme svou duši, aby byla taková, jaký chceme mít kostel. (sv. Cesarej Arleský; z druhého čtení Denní modlitby církve ze Svátku Posvěcení Lateránské baziliky). 7

8 Halloween a křesťanství (odpověď na otázku) V poslední době se stále víc do našich škol dostává slavení svátku Halloween. Chtěla jsem se zeptat, jestli je tento svátek slučitelný s křesťanstvím a jestli jeho aktivní slavení není v rozporu s naší křesťanskou vírou. V naší farnosti jsou na to velmi rozdílné názory. Někteří tvrdí, že na tom nic není, že je to jako maškarní před postní dobou, a jiní zase, že jde o návrat k pohanství a že slavit tento svátek je hřích. Děkuji za odpověď. Halloween se neslučuje s křesťanstvím ani v nejmenším. Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. Tento svátek má kořeny v prastaré pohanské tradici dávných Keltů, kteří se loučili s létem a slavili příchod nového roku přesně tento den. Noc z na nesla název magická noc Samhain podle keltského boha Samhaina, který byl podle víry starých Keltů pánem mrtvých. Magičnost této noci spočívala v tom, že Keltové věřili, že se v ní stírá hranice mezi mrtvými a živými a že je možné tuto noc s mrtvými komunikovat. O této noci probíhaly bujaré oslavy, zapalovaly se obrovské ohně, lidé si na sebe navlékali masky a převleky, aby se chránili proti duchům zemřelých nebo se snažili tímto si je naklonit. Věřili, že duchové zemřelých mohou tuto noc pomáhat přátelům nebo škodit nepřátelům. Ohně měly duším zemřelých svítit na cestu do světa. Za úsvitu bůh mrtvých duše zemřelých odvedl zpět do říše duchů. Z křesťanského pohledu jde tedy o dávnou praxi spiritismu, který je s křesťanstvím naprosto neslučitelný. Pro křesťany je možné komunikovat s mrtvými pouze v Kristu, v rámci modlitby a slavení eucharistie. Problém tedy může nastat v situaci, kdy díky esoterické módnosti se spojí tento svátek s magickými rituály a vyvoláváním duchů zemřelých. Název vznikl zkrácením anglického All-Hallows-eve, tedy Předvečer Všech svatých. Dnes se většinou slaví tak, že se děti oblékají do strašidelných kostýmů, chodí od domu k domu a koledují o sladkosti. Svátek se slavil většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. Dnes se rozšiřuje do stále více zemí. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová. Dnes je tento importovaný pohanský svátek především předmětem zábavy a obchodu. Lidé jsou vyzýváni, aby vytvořili halloweenskou strašidelnou atmosféru díky maskám a strašidelným kostýmům. Bohužel propagací tohoto pohanského svátku se postupně vytlačuje křesťanský svátek Všech svatých, ve kterém jednak prosíme o přímluvu naše svaté a uvědomujeme si smysl a cíl svého pozemského života, a památka Všech věrných zemřelých, kdy se účastníme se mše svaté obětované za zemřelé, navštěvujeme hřbitovy a modlíme se za ně. Je bolestné vidět, jak dřívější společné chystání věnečků na hroby našich drahých vystřídalo dlabání dýně a převlékání dětí do podivných strašidelných masek, a tím přejímání pohanského svátku s podivným obsahem. Slavit Halloween jako náboženský svátek by opravdu bylo hříšné, ale mít dýni za oknem jistě ne. Je otázka, proč to děláme. Pokud se nelze některým takovým novotám vyhnout, je důležité využít tuto příležitost a vysvětlit dětem rozdíl mezi svátkem Všech svatých, památkou zemřelých a Halloweenem, a varovat před jakýmikoli pokusy o vyvolávání duchů zemřelých nebo zahrávání si s magií, byť by byly myšleny jen jako zábava. 8

9 Spolek Katolického domu v Křižanově nabízí od k pronájmu byt v 1. NP Katolického domu (1+1, cca 30m 2, WC na chodbě). Žádosti posílejte do na adresu Spolku Katolického domu s označením BYT. Tajenka všichni svatí Dušičky : jednotlivá slova řetězovky jsou: abeceda, april, lavice, evangelium, Mojžíš, Šimon, název, voda, atom, modlitba, ahoj, Ježíš, šnek, kabát, teta. Tajenka: Cílem života je nebe. Spolek Katolického domu zve na divadelní představení LIJAVEC :30, CIMRMAN - SMOLJAK - SVĚRÁK Hra s opravdovým deštěm v podání místního ochotnického souboru TYJÁTR Vstupné 80,- Kč; předprodej od v Květinářství pana Sedláčka 9

10 10 Z D I V A 11/ 2014

11 11 Z D I V A 11/ 2014

12 12 Z D I V A 11/ 2014

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více