Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč"

Transkript

1 Ing. Harry Löwit

2 Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru Porovnání jednotlivých systémů Závěr

3 Široké spektrum účastníků výstavbových projektů Komplikované vztahy a vazby mezi účastníky Uzavřeny kontrakty pro realizaci projektu

4 Dle počtu dodavatelů: Systém více dodavatelů - samostatně zadávány dílčí části projektu - samostatné kontrakty s každým dodavatelem - na jeden projekt několik kontraktů Systém jediného dodavatele -celý projekt je zadán u jednoho dodavatele -objednatel uzavírá jediný kontrakt

5 Kombinace jednoho a více dodavatelů v průběhu projektu - v jednotlivých etapách dochází ke kombinaci obou možností - na jeden projekt několik kontraktů

6 Používá se několik systémů dle vhodnosti k projektu I stejné dod. syst. se mohou lišit v různých státech dle lokálních zvyklostí, apod. Hlavní rysy jsou ale identické Tradiční systémy (DBB) Alternativní systémy (DBO, PPP projekty)

7 Vyprojektuj zadej - postav Tradiční dodavatelský systém Nejužívanější v ČR Výhodou je transparentnost při kontrole nákladů 3 hlavní subjekty, 3 hlavní separátní kontrakty, 3 fáze projektu 1. Design (vyprojektuj) 2. Bid (zadej) 3. Build (postav)

8

9 Varianta systému DBB Objednatel rozdělí jednotlivé konstrukční prvky mezi dílčí dodavatele Lze i najímat dílčí dodavatele materiálů, prací, apod. Z pohledu objednatele komplikovanější, více kontraktů, složitější vztahy a koordinace projektu

10

11 Vyprojektuj postav Alternativa k tradičním systémům V ČR poměrně nový ale oblíbený Soukromý i veřejný sektor Technicky složité a komplexní projekty kde je třeba urychlit průběh a lze očekávat drobné změny během realizace Předpoklady využití: Objednatel je zkušeným investorem Priorita je čas, funkce, náklady, kvalita. Mezi objednatelem a generálním dodavatelem je vztah vzájemné důvěry a odpovědnosti

12 Charakteristika: Systém jediného generálního dodavatele PD i realizaci dělá jeden dodavatel Objednatel uzavírá jediný kontrakt na celé dílo Hlavní výhody: Hlavní výhodou je redukce účastníků projektu na dva a tím získanou časovou a úsporu

13 Charakteristické rysy: Přímá komunikace mezi objednatelem a generálním dodavatelem. Menší potenciál pro vznik sporů plynoucích z požadavků a jejich realizace. Snížení času realizace projektu, je možné realizovat rychlostavby (Fast track). Nižší realizační náklady plynoucí z užšího vztahu částí projektu Design a build.

14 Dvě základní varianty In - house design - build Consultative design - build Rozdílem je to, jak jsou poskytovány projekční služby

15 Systém je méně kontroverzní a více pružný než tradiční systémy. Rizika plynoucí z projekčních chyb a opomenutí se přesunují z objednatele na dodavatele. Ten je může řešit efektivněji. Dodavatel je součástí projekční fáze a k tomuto procesu může přispět cennými zkušenostmi z oblasti realizace. Na trhu s rostoucími cenami materiálů může dodavatel dosáhnout dřívějším nákupem nižších cen. Možnost nároků (claimů), zejména pak claimů za zpoždění, je značně snížena.

16 Objednatele má menší možnost kontroly nad projekční fází projektu. Objednatel nemá na své straně odbornou osobu projektanta, aby mu pomáhal s procedurální stránkou výstavby. Definice a zajištění předmětu smlouvy a úrovně standardu a kvality v rámci daného předběžného rozpočtu je složitější. Výsledek projektu závisí ve velké míře na zkušenosti generálního dodavatele s Design - build kontrakty. Může být problematické zajistit v období konjuktury dostatečný počet soutěžících generálních dodavatelů a subdodavatelů. Cena projekční a realizační fáze projektu může být o 3% až 5% vyšší než cena projektu tradičního, vzhledem k subjektivnější metodě výběru dodavatele. Toto negativum lze však redukovat v nižších claimech, lepším hodnotovým inženýrstvím.

17 Rozdělení rizik je odlišné od ostatních dod.s. Riziko překročení nákladů projektu je na straně dodavatele lze ho velice snížit Riziko prodloužení doby stavby je na straně zhotovitele Riziko kvality provedené práce je srovnatelné s ostatními systémy Výběr vhodného dodavatele je jediným rizikem objednatele je nutné vybrat zkušeného dodavatele

18 Varianta systému DB Komplexní servis služeb jednoho dodavatele Užíváno často u staveb s velkým podílem technologických zařízení Užití na objekty: Sklady, haly, motely, frančízové pobočky Řadová zástavba, domy na klíč Nákupní centra, malé elektrárny

19 Charakteristika: Cena za projekt i realizaci předem stanovena Financování během doby trvání projektu je na straně dodavatele Veškeré pojistky a jistiny během projektu jsou na straně dodavatele Pozemek by měl být součástí dohody o provedení projektu Vybavení či zařízení může být také součástí projektu

20 Public Private Partnership Propojení a spolupráce veřejného a soukromého sektoru Soukromý sektor finance Veřejný sektor - zakázky Např. výstavba infrastruktury, nemocnice, škol. Soukromý investor realizuje projekt, poté ho provozuje a po určitém období převede do veřejného sektoru, nebo zůstává v jeho držení

21 Charakteristika: Dlouhodobý smluvní vztah, zodpovědnosti jasně rozděleny Financování probíhá současně ze soukromých a veřejných zdrojů v předem dohodnutém poměru Soukromý partner se obvykle účastní více fází projektu, veřejný partner se soustředí na definování cílů a výstupů V případě rozhodnutí o realizaci projektu bude zvolena optimální forma PPP projektu z hlediska rozdělení práv a zodpovědností mezi veřejný a soukromý sektor (DBFO, BOT, koncese, apod.)

22 Výhody: Efektivnost (v zahraničí 15 20% úspora) Transparentnost Motivace soukromého partnera včas dokončit stavbu dle MF GB dokončen v termínu vyšší počet PPP než ostatních projektů Velké sankce ze strany veřejného sektoru

23 Nevýhody: časově náročná a nákladná příprava složité smluvní vztahy malá zkušenost s PPP projekty v ČR možnost bezpečnostního a finančního rizika při vstupu soukromého sektoru do veřejných služeb nižší kvalita poskytovaných služeb u některých projektů pokles pracovních míst a ohodnocení pracovníků ve veřejném sektoru potenciálně vyšší cena PPP projektů z důvodu výskytu nepředvídaných událostí a změn projektu nebo nevhodné alokace rizik mezi veřejný a soukromý sektor

24 Varianty PPP projektů: Názvy zachycují rysy dod. syst. BOOT (built own operate - transfer) DBFO (design - built - finance - operate) BOT (built operate transfer) Koncese Systém BOT Poměrně nový v ČR Vychází z DB

25 Porovnání alternativních a tradičních systémů na trhu USA Používají se zde delší dobu oproti ČR Porovnáno období od 1985 do současnosti s výhledem do roku 2015 (tj. 30 let)

26 Časový posun systému DB oproti tradičním systémům Jasně definovat projekt v přípravné fázi Další změny během realizace jsou nákladné U tradičních systémů je běžné, že nejsou tak jasně definovány a vstupuje se do nich během realizace Zvyšování nákladů Čím je změna později, tím má větší dopad na náklady

27

28 Náklady jsou ovlivněny nejen změnami, ale i rychlostí realizace Ta je ovlivněna zejména překryvem fáze projekční a realizační U DB přímou komunikací objednatele - zhotovitele U DBB rozdělením na více projektů, zavedením osoby koordinátora Inovativním designem a stavebními metodami

29 Tradiční dodavatelský systém se standardním stavebním kontraktem, tj. DBB + pevná cena, je stále nejčastěji užívaným dodavatelským systémem v ČR V budoucnu se může stát systém Design build standardně využívaným dodavatelským systémem Existuje přímá závislost mezi dodavatelským systémem a možností vzniku sporů. U tradičního dodavatelského systému vzniká více sporů než u systému DBB

30 Prostor pro otázky

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 9 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Analýza rizik projektu výstavby podnikatelského inkubátoru Studie je zaměřena

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

ZPŮSOBY HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZPŮSOBY HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZPŮSOBY HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Ladislav Kavřík Anotace: Přes veřejné zakázky zadávané podle zákona je vynakládáno okolo 300 mld. Kč za rok. Tento objem představuje jeden z nejvýznamnějších typů výdajů,

Více

Zpráva o závěrech testování trhu Projekt PPP D3. Únor 2013

Zpráva o závěrech testování trhu Projekt PPP D3. Únor 2013 Zpráva o závěrech testování trhu Projekt PPP D3 Únor 2013 Obsah 1. Úvod... 4 2. Metodika testování trhu... 4 3. Průběh testování trhu... 5 4. Závěry testování trhu... 5 Příloha 1 Předběžné informační memorandum...

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY

INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více