Z farního diáře Den Datum Hodina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z farního diáře Den Datum Hodina"

Transkript

1 ACTA číslo: 8 2. srpna PRAEPOSITURAE NOVODOMENSIS 2015 ZPRAVODAJ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI V JINDŘICHOVĚ HRADCI Z farního diáře Den Datum Hodina bota 1.8. Neděle vigilie Slavnosti rciunkule Klášterní kostel sv. Kateřiny příležitost ke svaté zpovědi Klášterní kostel sv. Kateřiny mše svatá Dnes a zítra je možno, po splnění předepsaných podmínek, získat plnomocné porciunkulové odpustky POZOR: dnes a zítra nejsou ve farním proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie žádné bohoslužby Slavnost rciunkule - Slavnost Panny Marie Královny andělů význačný den pro celou řeholní rodinu řádů, založených svatým Františkem z Assisi POZOR: dnes jsou všechny bohoslužby ve františkánském klášterním kostele svaté Kateřiny klášterní kostel - příležitost ke svaté zpovědi, pokud budou k dispozici zpovědníci, zpovídat by se mělo asi celé dopoledne Klášterní kostel sv. Kateřiny - 1. mše svatá (s lidovým zpěvem) Klášterní kostel sv. Kateřiny - 2. mše svatá, slavná zpívaná, hudbou ji zkrášlí náš chrámový sbor Adama Michny, který. kromě jiného, za doprovodu orchestru a varhan přednese slavnostní latinské mešní ordinarium: Vladimír Doležal - Missa in D Klášterní kostel sv. Kateřiny - 3. mše svatá (s lidovým zpěvem) - závěrečná mariánská bohoslužba slavnosti rciunkule, svátostné pože POZOR: Dnes večer v Jindřichově Hradci nebude obvyklá večerní mše svatá Letošní porciunkulové sbírky jdou na akutní opravy varhan, které dohromady staly kolem 300 tisíc Zejména pro ty, kteří v létě tráví dovolevou na Jindřichohradecku, uvádíme PRAVIDELNY POŘAD BOHOSLUŽEB V JINDŘICHOVĚ HRADCI neděle hodin - proboštský chrám - mše svatá 18,00 hodin - klášterní kostel - mše svatá pondělí hodin - proboštský chrám - mše svatá úterý - 18,00 hodin - klášterní kostel - mše svatá středa - 18,00 hodin - proboštský chrám - mše svatá čtvrtek - 17,00 hodin - klášterní kostel - adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí - 18,00 hodin - klášterní kostel - mše svatá pátek hodin - proboštský chrám - mše svatá sobota - 17,00 hodin - proboštský chrám - mše svatá s nedělní platností Čtvrtek 6.8. Svátek Proměnění ně - pořad bohoslužeb viz výše (čtvrtek) tek Proboštský chrám mše svatá bota Domov seniorů v Otíně pastorační návštěva proboštský chrám - mše svatá s nedělní platností (je každou sobotu) Neděle neděle v mezidobí v Jindř. Hradci obvyklý nedělní pořad bohoslužeb ndělí Svátek svatého Vavřince, jáhna, mučedníka - pořad bohoslužeb viz výše (pondělí) 7.30 Proboštský kostel mše svatá,po ní generální úklid kostela. Prosíme o pomoc. Čtvrtek Svátek svatého Hippolyta, vojenského velitele Říma, mučedníka, od roku 1637 patrona města Jindřichova Hradce - pořad bohoslužeb viz výše (čtvrtek) tek Proboštský kostel - mše svatá z vigilie zítřejší Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bota Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost našeho farního proboštského chrámu Doporučený svátek = kdo nemá vážnou překážku, měl by se účastnit mše svaté Dnes, po splnění předepsaných podmínek, je zde možno získat plnomocné odpustky proboštský chrám - slavná zpívaná mše svatá, doprovázená zpěvem našeho chrámového sboru Ve spojení s touto poutní bohoslužbou bude představen odborně a umělecky restaurovaný relikviář s ostatky patrona města Jindřichova Hradce, vložených do "figuriny" z doby baroka POZOR: Dnes obvyklá večerní mše svatá nebude Neděle neděle v mezidobí - pořad bohoslužeb viz výše (neděle) erý Dnes je tomu právě 390 let, co papež Urban VIII. svým dekretem povýšil jindřichohradeckou faru na infulované proboštství, určil, že farní kostel bude mít titul proboštský a farář titul probošt s právem používat při slavných bohoslužbách mitru, berlu a jiné pontifikálie (privilegium používat mitru a berlu bylo zrušeno po II. vatikánském koncilu všeobecným výnosem papeže Pavla VI. v roce 1968) Čtvrtek V J.Hradci pořad bohoslužeb víz výše. bota Domov seniorů v Otíně pastorační návštěva Proboštský chrám mše sv. Neděle neděle v mezidobí - obvyklý pořad bohoslužeb jako 9.8. ndělí Svátek svatého Bartoloměje, apoštola, mučedníka - pořad bohoslužeb viz výše (pondělí) Čtvrtek V J.Hradci pořad bohoslužeb víz výše.(čtvrtek) Neděle neděle v mezidobí - obvyklý pořad bohoslužeb jako 9.8.

2 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH PORCIUNKULOVÝCH ODPUSTKŮ V J. HRADCI - mít v úmyslu získat plnomocné odpustky a být pokřtěným katolíkem - být v milosti posvěcující: svátost smíření přijmout maximálně týden před nebo týden po úmyslu získat odpustky - nemít zálibu v žádném hříchu, ani v lehkém a odmítat vše, co by ke hříchům mohlo vést - v den Slavnosti rciunkule navštívit františkánský klášterní kostel svaté Kateřiny - zde být aktivně přítomen na mši svaté a přistoupit ke svatému přijímání - v kostele se pomodlit: a) na úmysl papeže 1x Otčenáš, 1x Zdrávas Maria, 1x Sláva Otci... a dále ještě b) Vyznání víry, 1x Otčenáš a vhodné je přidat jakoukoliv mariánskou modlitbu Plnomocné odpustky lze získat pouze jednou za den a to buď pro sebe, nebo pro duše v očistci. jem "ODPUSTEK" nikdy neznamená odpuštění hříchů, ale pouze prominutí časných trestů za hříchy, již při řádné svaté zpovědi odpuštěné. Úmysly mší svatých od 3. srpna 2015 do 30. srpna 2015 P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie Ranní mše sv.: Ne 9.30 hodin, 7.30 hodin Večerní mše sv.: 18 hodin, 17 hodin, Ne hodin 3.8. P 4.8. K St 5.8. P Čt 6.8. K Svátek Prom. ně 7.8. P 8.8. P 9.8. K 19.neděle v mezidobí Za Karla Picka P K Na úmysl dárce(i) St P Za sestru Jiřinu a duše v očistci Čt K Ráno v 8.30: Na úmysl dárce(i) Za Karla Tomeše Ráno: Za farnost Večer: P P K 20. neděle v mezidobí K klášterní kostel sv. Kateřiny J kostel sv. Jana Křtitele V kostel sv. Václava KnP - kaple na proboštství Za maminku Emilii, oboje rodiče, sourozence, Kristýnu a duše v očistci Na úmysl dárce(i) Na úmysl dárce(i) Za MUDr. Františka Lobkowicze a jeho rodinu Ráno: Za farnost Večer: Na úmysl dárce P K St Čt K P P P K 21. neděle v mezidobí Za sestru Jiřinu a duše v očistci Na úmysl dárce(i) Na poděkování a s prosbou o Boží požehnání Za Annu, manžela Adolfa, rodiče a prarodiče a syna Františka a Karla Za dceru Ivu Dvořákovou Za Karla a Marii Benešovy a prarodiče Františka a Anastázii Benešovy Ráno: Za farnost Večer: Slavnost P K St P Čt K P P K 22. neděle v mezidobí Na poděkování a s prosbou o Boží požehnání O milost Božího požehnání a za dar víry a zdravi ducha a těla Za sestru Jiřinu a duše v očistci Za Stanislava a Boženu Sláncových a obojí rodiče Za rodinu Valentovou, Klímovu, Hruškovu, a za živou a rodinu Fürstovou Ráno : Za farnost Večer:: Za paní Vlastu Další číslo farního zpravodaje vyjde v neděli 30. srpna 2015 Vydává Proboštství v Jindř. Hradci, Kostelní 74/I. Zde se také přijímají Vaše příspěvky do farního zpravodaje. Číslo telefonů na proboštství: , mobil P. Ivo Valášek: , mobil j. Tomasz Zbucki:

3 RELIKVIÁŘ S OSTATKY SVATÉHO HIPPOLYTA V JINDŘICHOVĚ HRADCI Odborný popis relikviáře (podrobně zpracovaný paní restaurátorkou, jako vůbec první popis v celé historii relikviáře) Relikviář s ostatky sv.hippolyta je vyhotovený v podobě figuríny, jejíž skelet je vyřezán ze dřeva, je velmi realisticky tvarován, polychromovány jsou končetiny, obličejová část je kryta voskovou maskou. Světcovy kosti, zdobené dracounovými ozdobami a želatinovými skleněnými perlami, jsou vloženy do nik, krytých litým ručním sklem. Na kosti tak vznikly štěrbinové průhledy na horní straně končetin, které jsou lemovány karmazínovým taftem a dracounovým stříbrným boulionem. stava je oděna do klasického barokního kánonu, ve stylu antického hrdiny, bohatě zdobeného živůtku a dracounem vyšitou sukní, v pase oddělenou zdobným pásem, zvonovými rukávy k lokti a zdobnými nárameníky. Živůtek je zhotoven z velice kvalitního, zlaceným dracounem protkávaného hedvábného brokátu, původně bleděmodré barvy, s vytkávaným ornamentálním a florálním dekorem. Shodný brokát je užit i pro nabírané nárameníky, lemované kroucenou dracounovou šňůrou a aplikací zdobenými lambrekýny (shodné se šerpou, náprsenkou, suknicí). Živůtek je na hrudníku překryt zdobnou náprsenkou, s aplikacemi, lemovanou u vnitřní strany, směrem ke krku, strojovou krajkou. Tato je pak ještě podložena (skrytou) jemnou vytkávanou hedvábnou atlasovou stuhou. Brokát je v ploše zdoben pravidelně našitými zlacenými kovovými flitry. Přes hrudník je zavěšena zdobená šerpa s aplikacemi skleněných kamenů, perel a rozličných dracounových ozdob, jejím podkladem je modrý hedvábný taft, který byl užit také jako nosný skelet rukávců pod nárameníky. hledově je hedvábí skryto bavlněným mušelínem a vytkávaným velice jemným květinovým vzorem, děleným pruhy ažůry. V půli rukávu je aplikována ručně paličkovaná zlatá krajka, saténová hedvábná mašle a okraj je zakončen strojovou hedvábnou krajkou. Nosným materiálem sukně je opět jasně modrý hedvábný taft, zdobený plošnou nepodkládanou kladenou dracounovou výšivkou. Spodní lem je ukončen paličkovanou dracounovou krajkou, flitry a strojovou krajkou. Suknici zdobí lambrekýny, lemované dracounovými portami, které dekorují také lemy rukávů a živůtek. Dekor doplňují flitry a řady rozet ze skleněných perel. Nohy jsou obuty do sandálů římského typu do půli lýtek, materiálu je opět hedvábný brokát, shodný se živůtkem. Lem je zdoben aplikacemi a dracounovou krajkou. Chodidla nohou jsou opatřena textilními botami z hedvábného brokátu. Dle tvaru hlavy, která je kryta vyřezávanou dřevěnou maskou z obou stran, lze usuzovat, že neobsahuje celou lebku. Obličejová dřevěná polychromovaná maska je ještě kryta jemně modelovanou a kolorovanou maskou z tvrdého vosku. jejím obvodu je v horní části hlavy přichycen pomocí vosku také vyvázaný pruh pravých lidských vlasů, dochovaný jako fragment po paruce. Na temeni hlavy spočívá kovová koruna s vytepávaným reliéfem, zdobená opět skleněnými perlami, kterou ještě vroubí vavřínový věnec, zhotovený ze skleněných korálků a perel. V rukou složených na břiše, má světec meč z polychromovaného dřeva, zdobený kyticí z textilních květin, svázaných stuhou, pod kterou je skryta korálková olivová ratolest. Lze předpokládat, že květina, vzhledem k materiálu a způsobu výroby, není původní, podobně i některé jiné ozdoby (strojová krajka po obvodech), nejsou původní a byly přidány později ve snaze přizdobit relikvii. Kosterní ostatky rukou a nohou jsou překryty hedvábnou transparentní sítí, ke které jsou zajištěny ozdoby. Na kosterní skelet je průhled podélnými otvory, lemovanými ozdobnou stuhou s dracounem. Tělo spočívá na podušce z vínového hedvábného sametu. Bylo však zjištěno, že tento samet není původní a komplikovaná krumplovaná podkládaná a reliéfní výšivka dracounovým vláknem, byla v minulosti našita na jiný samet, později vyrudlý do okrové barvy, který byl patrně zničen. Výšivka byla poté vystřihána a přenesena, ne zcela šetrným a odpovídajícím způsobem, na samet vínový. Výšivka je klasická barokní práce, její obvod je široce lemovaný velkoplošnými aplikacemi akantových a geometrických motivů, zdobených velkými voskovými perlami, potaženými perleťovou vrstvou. d hlavou je umístěn polštář a menší podhlavník, oba ze shodného sametu, který je rovněž zdoben bohatými velkoplošnými aplikacemi dracounových výšivek. lštář výšivkou shodnou s lehátkem, podhlavník má výšivku nepodkládanou, kladenou, obdobně jako na suknici. Celé tělo bylo následně vypodkládáno různými druhy polštářů, které byly užity dodatečně, ve snaze podložit relikvii v co možná nejlepším pohledovém úhlu. Je zřejmé, že relikvie byla původně umístěna v jiné rakvi a pak někdy v minulosti přemístěna, což vyplývá například z toho, že spodní okraj podušek není krytý ozdobnou lištou. Stručný popis stavu relikviáře před jeho restaurováním (stav před rokem 2013) Nejrozsáhlejším poškozením, patrným na první pohled, byla silná vrstva prachových depozitů a korozních náletů na povrchu přítomných kovů. Toto znečištění způsobilo naprosté potlačení celkového bohatého a slavnostního vyznění relikviáře, jak v barevné složce, tak v luminiscenci a světelných efektech. Například koruna na hlavě, zhotovená z mosazi, zdobená skleněnými kameny, byla zčernalá, povrch kovu zkorodovaný. Přes tuto korunu byl druhotně umístěn vavřínový věnec ze zelených sekaných korálků, který byl pravděpodobně na relikviáři umístěn později, neboť materiálem neodpovídá celkovému řešení výzdoby relikviáře. Celý povrch kovových částí byl zčernalý prachovými depozity tak, že na první pohled nebyla patrna jeho velmi výrazná barevnost. Také veškerý textilní materiál byl ve velmi špatném stavu, i když bylo patrné, že i v minulosti byl již opravován, například silně degradovaný, rozpadávající se a vyrudlý samet na poduškách, byl kdysi nahrazen novým, který znovu vybledl. Také výšivky byly na mnoha místech uvolněné, popraskané a tak bylo silně potlačeno jejich tvarové bohatství a dokonalost řemeslné práce. Z podušek, zdobenými voskovými perlami, byla z 80% perleť odpadlá. Tělo relikvie bylo oblečeno do zdobného šatu z hedvábného, velmi kvalitního brokátu, vše bylo velmi špinavé a krajky roztrhané, ozdoby odpadané nebo uvolněné. Chodidla nohou byla opatřena textilními botami z hedvábného brokátu, který byl velmi potrhaný, dracounová vlákna uvolněná a ozdoby odpadávají. Velmi byla poškozena i maska obličeje, pokrytá tvrdým voskem. Ten byl nalezen rozlámaný mezi poduškami a navíc se ukázalo, že dřevěná maska obličeje je napadena červotočem. Veškeré fragmenty masky byly povrchově znečištěny silnou vrstvou prachových depozitů tak, že nebyla patrna jemná modelace obličeje a kolorování očí a vousů. Také z paruky na hlavě z pravých vlasů zbyly jen fragmenty. V rukách sv. Hippolyta spočívá meč a pravděpodobně druhotně přidaná textilní kytička, která byla silně znečištěná, potrhaná. Květina nahrazuje jistě původní olivovou ratolest. Vlastní restaurování relikviáře v letech 2013 až 2015 Restaurování relikviáře prováděl umělecký restaurátorský ateliér paní Radky Kalabisové v Černošicích. Ta vedla i tým zkušených restaurátorek a zpracovala o restaurování i závěrečnou písemnou zprávu, doplněnou grafickou dokumentací. Hned na první pohled bylo zjevné, že restaurování relikviáře bude obtížné a časově velmi náročné, neboť je silně poškozen, a to jak mechanicky (odpadání různých našitých ozdob, potrhané krajky), tak chemicky (koroze kovových částí) a hlavně je celý velmi špinavý díky znečištění prachem. Bylo jasné, že především bude nutné najít vhodné přístupy a způsoby řešení, které budou odpovídat postupům konzervačním a tedy maximálně šetrným k hodnotě historického artefaktu. Při restaurování byly použity i vhodné čistící a konzervační chemické přípravky. Bylo nutno provést i biologické testy, neboť vzhledem k umístění relikviáře ve vlhkém prostředí a silným nánosům prachu, bylo předpokládáno, že ve výplni podušek, ale i v jiných textilních materiálech bude možné nalézt aktivní či mrtvé spory plísní a tedy bude nutné provést biologické stěry a následná opatření, vedoucí k jejich likvidaci a celkovému ošetření relikviáře před dalším poškozením, včetně eradikace červotoče. Při restaurování bylo úzce spolupracováno a konzervátorskými laboratořemi Archivu Hlavního města Prahy, s Vysokou školou chemicko-technologickou Praha a s Národním památkovým ústavem. Cílem celého restaurování bylo navrácení dojmu estetického a celkového vyznění dobového barokního relikviáře, včetně jeho konzervace, což se nakonec po tříletém snažení povedlo a relikviář s ostatky svatého Hippolyta, patrona města, je tak zachován pro příští generace. Finanční náročnost restaurování relikviáře (rozděleno do tří let : Kč Kč Kč) Celkové náklady Kč, z toho dotace Jihočeského kraje Kč, dotace Ministerstva kultury ČR Kč a z finančních prostředků zdejší farnosti bylo zaplaceno Kč. Všem dárcům patří velké poděkování. podle restaurátorské zprávy paní Radky Kalabisové a dalších podkladů sestavil K.B.

4 UVÍTÁNÍ OSTATKŮ SVATÉHO HIPPOLYTA, PATRONA MĚSTA JINDŘICHOVA HRADCE, V ROCE 1637 V první řadě je třeba zdůraznit, že svatý mučedník Hippolyt se stal patronem Jindřichova Hradce zcela náhodou, mohl jím být i kterýkoliv jiný mučedník z prvních křesťanských století, jehož ostatky z římských katakomb získal v roce 1628 polský jezuita P. Mikuláš Lencituis od papeže Urbana VIII. (shodou okolností je to tentýž papež, který v roce 1625 udělil jindřichohradecké faře titul infulovaného proboštství a faráři proboštovi právo používat mitru a berlu). Jezuita P. Lencitius nejprve některé získané ostatky svatých rozdal v rodném lsku, respektive v Litvě, zbylých osm přinesl do Olomouce a odtud byly pak rozdávány na Moravě a v Čechách do míst, kde působili jezuité a projevili o ně zájem. Zájem o nějaké ostatky projevili v Jindřichově Hradci nejen jezuité, ale i zdejší farář, probošt Fisírek. A tak opravdu zcela náhodou se dostaly právě ostatky svatého Hippolyta do Jindřichova Hradce. Z toho pochopitelně vyplývá, že až do roku 1637 neměl svatý Hippolyt k našemu městu vůbec žádný osobní vztah. Vždyť žil v Římě ve 3. století po Kristu. V literatuře (Isidor Vondruška: Životopisy svatých, 1. díl, Praha, 1930, str. 117) se uvádí, že byl vojákem a ne obyčejným vojenským velitelem v Římě. Snad byl pokřtěn od jáhna Vavřince (také později svatořečeného mučedníka). Když vyšla najevo jeho víra v Krista, a také to, že křesťanská je i celá jeho rodina, všichni byli odsouzeni k trestu smrti. Pro Hippolyta byla určena pomalá a jistě velmi bolestivá smrt usmýkáním, což spočívalo v tom, že byl za nohy přivázán k páru koní, kteří se pak volně hnali členitým, různě zarostlým, terénem. To se stalo snad v roce 255. dle jiné tradice, jako římský občan, byl sťat mečem. Jeho tělo bylo s úctou pohřbeno v katakombách sv. Kalista a zde ostatky odpočívaly až do roku 1628, kdy je získal jezuita P. Lencitius. POZNÁMKA: Díky tomu, že během 20. století jeden autor bezmyšlenkovitě opisoval od druhého, v regionální odborné historické literatuře (archivář P. František Teplý, prof. PhDr. Jan Muk a další) i v populárně psaných textech je zcela chybně považován za patrona Jindřichova Hradce jiný mučedník téhož jména, daleko známější Hippolyt, který byl v Římě knězem, významným teologem a spisovatelem prvokřesťanské církve a dokonce i prvním vzdoropapežem, jenž se ale nakonec před svou smrtí, asi v roce 236, s řádným papežem smířil. Jeho památka se liturgicky slaví 13. srpna. A protože v prvních století církve bylo svatých Hippolytů více (bylo to v Římě běžné jméno) a mnohé jejich životopisy se jen ústně tradovaly a tak časem různě zkomolily, pro všechny, tedy i pro patrona Jindřichova Hradce, byl pro zjednodušení ustanoven společný svátek na 13. srpna, což je příčinou mnoha zmatků a omylů. O tom, že svatý Hippolyt, patron města Jindřichova Hradce, byl vojákem, svědčí jednak ikonografie (nauka o fiktivním či reálném zobrazování svatých, které je vždy odvozeno z jejich života, z legend či historicky doložených událostí), jednak dílo Adama Václava Michny z Otradovic. kud se týká té ikonografie, v Jindřichově Hradci je sv. Hippolyt zobrazen vždy shodně, jako voják s mečem a mučednickou palmou. Jeho fiktivní podobu vidíme na obrazech (různé rytiny z 18. století, korouhev cechu postřihačů, vymalování na zdi kaple při kostele sv. Maří Magdaleny) i sochách (na sousoší na náměstí Míru i oblečení a nakonec i vybavení figuriny s jeho ostatky v proboštském chrámu). kud se týká jindřichohradeckého varhaníka, hudebního skladatele a básníka doby baroka Adama Michny z Otradovic, ten do své sbírky kostelních písní Svatoroční muzika (1661) napsal nejpozději v roce 1637 píseň s názvem Svatý Hippolyt, červená mučedlnická jindřichohradecká růže, oslavující patrona města. V textu se nikde nezmiňuje o tom, že by to byl kněz, teolog a vzdoropapež, naopak 1. sloka začíná slovy: Jaký to kvítek červený vidím v hradeckém roli, zajisté byl on barvený před lety v římském poli..., což je buď připomínka jeho krvavé smrti usmýkáním ve volném terénu v okolí Říma, nebo stětí mečem.. A nyní se dostáváme k přivítání ostatků svatého Hippolyta v Jindřichově Hradci v roce V první řadě si musíme uvědomit, že toto velmi okázalé přivítání se uskutečnilo v duchu doby baroka, kdy mentalita lidí byla zcela jiná, než naše v současné době. Dramaturgii celé té slávy zajišťovali jindřichohradečtí jezuité, kteří ostatky sv. Hippolyta využili k prohloubení víry a zbožnosti obyvatel nejen Jindřichova Hradce, ale jistě i širokého okolí. V tom je podpořil i v pořadí druhý zdejší probošt Dr. Ondřej Bartoloměj Fisírek ( ). I když o tom nejsou žádné záznamy, hudební stránku přivítání měl jistě na starosti varhaník Adam Václav Michna z Otradovic, jehož výše zmíněná píseň ke sv. Hippolytu možná tenkrát zazněla i několikrát. O přivítání ostatků nás podrobně informuje pečlivě latinsky psaná jezuitská kronika (Historia Collegii...), kterou postupně využili zámecký archivář P. František Teplý ( Dějiny města Jindřichova Hradce I/3, str. 257 a II/2, str. 95 a 193). prof. PhDr. Jan Muk ( Z historie úcty patronů města Jindř. Hradce sv. Hippolyta a sv. Theodora, Jindř. Hradec, 1940 str. 7-8), prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. ( Adam Michna z Otradovic skladatel, Olomouc, 2013, str. 49). Bohužel, navzájem se tito autoři v popisu uvítání trochu liší. Na základě této literatury, při srovnání a kombinaci jednotlivých latinských překladů z jezuitské kroniky, je napsán následující text: Ostatky byly přivezeny do Jindřichova Hradce 23. srpna 1637 (poznámka: neděle) a provizorně uloženy na samém okraji města ve hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice, kde byly zpívány slavné nešpory. Zde ostatky přečkaly noc. Slavnostní přivítání se konalo následující den, tedy (poznámka pondělí) 24. srpna. Vše začínalo velkolepým průvodem, který vycházel z kostela Nejsvětější Trojice a končil se v jezuitském kostele sv. Maří Magdaleny. V čele průvodu kráčely školní děti, ozdobené květinami a palmovými ratolestmi v rukou, za nimi studenti zdejšího jezuitského gymnasia,, pak mnoho prostého lidu s korouhvemi. Za nimi následovali členové různých náboženských kongregací s příslušnými korouhvemi a prapory, členové literátského bratrstva (zpěváci) a různí hráči na hudební nástroje, pak dlouhá řada duchovních, mezi nimi 16 farářů z okolních farností, s nimi i probošt Fisírek, zřejmě v pontifikáliích. Za nimi šli čtyři kněží, oblečení v červených dalmatikách a na nosítkách nesli schránku se světcovými ostatky. Za ostatky kráčel hradecký pán Adam Pavel Slavata, obklopen čestnou družinou okolní šlechty, zámeckými úředníky, členy městské rady. Dlouhý průvod zakončovali členové cechů s prapory a opět mnoho prostého lidu z města i širokého okolí. Za zpěvů českých i latinských a za doprovodu hudby postupoval celé dopoledne průvod ulicemi města, ve kterých stálo mnoho lidí. Průvod se zastavil na devíti různých místech, kde bylo udělováno požehnání světcovými ostatky a jezuité inscenovali zvláštní výstupy na oslavu patrona města. Významné bylo zejména 4. zastavení u Pražské (Novoměstské) brány, která stávala poblíž dnešní budovy Střelnice. Tam pozdravil ostatky mladík, představující genia města, sklonil na pozdrav zlaté kopí, které držel v roce a symbolicky předal patronovi města klíč od městských bran a působivou řečí poprosil sv. Hippolyta o ochranu města. Na hlavním náměstí vyšlo vstříc procesí deset zpěváků z kůru proboštského chrámu, před zámkem stál připraven s šikem jezdců na koních hrabě Ferdinand Slavata a trubači a hráči na tympány (bubny). Na jedné zastávce také vystupoval genius Tovaryšstva Ježíšova a s doprovodem hudby předváděl ctnosti jezuitského řádu. Průvod byl ukončen v jezuitském kostele sv. Maří Magdaleny uložením ostatků k veřejnému uctívání a děkovným chvalozpěvem Te Deum laudamus.celá slavnost byla zakončena v objektu jezuitské koleje (jezuité neužívají označení společného ubytování jako klášter, ale kolej ) divadelním představením ze života sv. Hippolyta, napsaným jezuity právě k tomuto účelu. Městská rada na slavnostní schůzi potom zvolila sv. Hippolyta ochráncem a patronem města a tak byl i úředně potvrzen jeho nový úkol. A vše toto zakončeme stále aktuálním, prosebným Michnovým textem: Naposledy prosbu naši, ó Hippolyte, přijmy! Z bídy, jenž zem Česká snáší JINDŘICHŮV HRADEC vyjmi. Odvrať hlad, mor, nakažení, bys byl ode všech chválen, k věčnému přiveď spasení, my tě vzýváme, amen. Při příležitosti dokončení restaurování relikviáře s ostatky sv. Hippolyta zpracoval Karel Bajer

5 ZÁKLADNÍ DOKUMENTY JINDŘICHOHRADECKÉHO INFULOVANÉHO PROBOŠTSTVÍ (zveřejněno ke 390. výročí povýšení fary na infulované proboštství) 1) Papež Urban VIII. povyšuje farní chrám jindřichohradecký na proboštství Papež Urban VIII. Na věčnou paměť. Římský velekněz, představený celé církve, má na zřeteli i stav jednotlivých církví a tyto církve a jejich představené čas od času vyznamenává zvláštními výsadami, pokud to vyžadují přání urozených věřících i zbožných jednotlivců, a tak při zachování výsad této Svaté Stolice a při nutném zvážení místních a časných okolností sleduje prospěch spásy v nu. To je důvod, proč jsme se rozhodli vyznamenat zvláštními výsadami cti a přednosti farní chrám města Jindřichova Hradce v pražské diecézi i jeho správce. Patronem chrámu jak je potvrzeno je milovaný syn Vilém Slavata, hrabě z Chlumu a Košumberka. Jmenovaného Viléma a duchovního správce farního chrámu osvobozujeme od všech klateb, suspenzí a interdiktů, jakož i od jiných církevních či světských soudních výroků, pokut a trestů, ať do nich upadli při jakékoliv příležitosti nebo důvodu a považujeme je za osvobozené. Nakloněni žádostem, podaným Nám pokorně jménem téhož Viléma, shora jmenovaný farní kostel, jehož užívací právo, příjem a důchody překračují, jak nám vysvětlil sám Vilém hodnotu pětset zlatých ročně, bez újmy jakékoliv třetí osoby, povyšujeme podle této listiny na věky na proboštství a to tak, že současný duchovní správce jmenovaného kostela, a každý další duchovní správce, na věčné budoucí časy má být nazýván proboštem. Ustanovujeme a mocí této listiny udělujeme a propůjčujeme dovolení a právo, aby probošt tohoto kostela z apoštolské autority v tomto proboštském chrámu svobodně a právoplatně mohl užívat při jakékoliv slavnostní mši a jiných bohoslužbách biskupskou mitru, prsten a berlu, aniž by potřeboval svolení kohokoliv. Dále mu propůjčujeme právo, aby mohl po takovéto mši nebo bohoslužbách udílet přítomným věřícím s těmito odznaky slavnostní požehnání, pokud by nebyl přítomen nějaký vyšší církevní hodnostář nebo apoštolský legát či nuncius, nebo jiný vyšší prelát, v jejichž přítomnosti smí probošt udělovat slavnostní požehnání až po jejich výslovném souhlase. Toto ustanovujeme bez překážky, svobodně a dovoleně a tímto listem trvale zřizujeme a ustanovujeme, neboť v této době k tomu máme moc. List vydáváme a posíláme. Vydaná apoštolská, všeobecná i zvláštní ustanovení a nařízení všeobecných koncilů a místních shromáždění tomu nebrání. Dáno v Římě u Panny Marie Větší, pod rybářským prstenem, 18. srpna 1625, v třetím roce Našeho pontifikátu. 2) Papež Inocenc XII. dovoluje jindřichohradeckému proboštu Hieronýmu Altanu de zzi a všem jeho nástupcům užívání pontifikálií Papež Inocenc XII, na budoucí paměť. Vyhlásil v kongregaci ctihodných našich bratrů svaté římské církve kardinálů ustanovené pro posvátné obřady na prosbu milého syna Jeronýma zii, probošta farního kostela města Jindřichova Hradce pražské diecéze dekret následujícího znění: Na prosby v žádosti Jindřichohradeckých resp. Pražských podané u Kongregace posvátných obřadů svaté paměti Alexandru VIII. od Jeronýmy zii, infulovaného probošta jindřichohradeckého v Čechách, v nichž se pokorně prosilo, aby možnost užívat pontifikálie, jinak Urbanem VIII. povolené proboštům na čas v území řečeného proboštství za hodna uznal rozšířit kdekoliv i mimo toto proboštství pro něho a jeho všechny nástupce. Táž posvátná Kongregace po zprávě jeho emin. Nejuctivějšího pána kardinála de Laurea schválila žádané rozšíření užívat řečené pontifikálie žadateli a budoucím nástupcům všude i mimo jeho proboštství, pokud ovšem pro užívání tohoto privilegia mimo sám Jindřichův Hradec je připojen výslovný souhlas stávajícího arcibiskupa pražského nebo místního ordináře, kde řečené pontifikálie se mají používat a není tam přítomen žádný představený kněz a jsou zachovány jmenovaným proboštem a jeho pozdějšími nástupci i všechna ostatní ustanovení obsažená v dekretu vyhlášeném (vydaném) toutéž posvátnou Kongregací konanou před papežem Alexandrem VII. blažené paměti dne , jestliže se našemu nu zalíbí. Dne 11. srpna 1691 místo pro pečeť kardinála Cyba J. Walleinanského, sekretáře Kongregace posvátných obřadů. Protože však, jak nám jmenovaný Jeroným hned nato nechal vyložit, on sám velmi toužil, aby tento Dekret byl posílen ochranou našeho apoštolského potvrzení. My chtějíce samotnému Jeronýmovi zvláštní milost prokázat a zprostit ho jakýchkoliv exkomunikací, suspensí a interdiktů, jakož i jiných církevních nálezů, postihů a trestů od práva nebo osoby vynesených při jakékoliv příležitosti neb důvodů, jestliže by se v nich nějakým způsobem zapletený ocitl, k dosažení příznivého výsledku práva v této souvislosti k výkonu přítomných toliko v jejich řadě následujícího osvobození za osvobozené pokládaných na prosby jeho jménem nám nejpokorněji podané nakloněni. Dekret dříve vynesený v souvislosti nepřetržitě přítomných apoštolskou autoritou schvalujeme a potvrzujeme, a jemu neporušenou sílu apoštolské moci přidáváme přece vždy zdravou autoritou v předeslaných připomínkách zmíněné Kongregace kardinálů. Rozhodujeme, aby tato nynější listina byla vždy pevná, platná a účinná nyní i v budoucnu a zachovala si své plné a nezrušitelné účinky a samotnému Jeronýmovi a jiným, jichž se to týká a v čase týkat bude, ve všem a všemi způsoby, aby napomáhala, a tak předeslaná listina pro jakéhokoliv soudce, ordináře a delegáty vyslýchající spory apoštolského paláce mající soudit a ukončit a proti vůli třeba bezcenné, jestliže se jich kdokoliv dotkne z jakéhokoliv důvodu vědomě nebo z neznalosti, snad byla napadána, že ji neomezují ustanovení a nařízení apoštolská ani jakákoliv jiná protivenství. Dáno v Římě u Panny Marie Maggiore, s pečetí rybářského prstenu dne 23. listopadu r v prvním roce našeho pontifikátu. J. F. kardinál Albanus (Registrováno mezi bulami kanceláře Arcibiskupství pražského: Litt. B. fol. 255) 3) ZRUŠENÍ PRÁVA NA POUŽÍVÁNÍ PONTIFIKÁLIÍ - MITRY A BERLY (podle PONTIFICALIA INSIGNIA) Na základě Apoštolského listu motu proprio papeže Pavla VI. ze dne , došlo k odejmutí práva používat pontifikálie (mitru a berlu) všem duchovním, kteří nemají biskupské svěcení nebo opatskou benedikci. Toto se od té doby vztahuje i na jindřichohradeckého kdysi infulovaného probošta. slední infulovaný probošt odešel z Jindřichova Hradce v roce Při instalaci P. Václava Habarta proboštem jindřichohradeckým už mu Otec biskup ThDr. Antonín Liška nemohl předat mitru a berlu, což bývalo nedílnou součástí instalace, nebo-li uvedení faráře s titulem probošt do služby v Jindř. Hradci.

6 D O G M A O N A N E B E V Z E T Í P A N N Y M A R I E Dogmata jsou ČLÁNKY VÍRY nebo také VĚROUČNÉ PRAVDY, které předkládá k věření Římskokatolická církev. uhrnně jsou obsaženy v Katechismu katolické církve. Význam dogmat, jako článků víry, vysvětluje Katechismus katolické církve ve článcích č Zde je uvedeno: ČLÁNKY VÍRY č.88: Učitelský úřad Církve využívá plnosti své moci, kterou obdržel od Krista, když definuje nějaké dogma (článek víry), to znamená, když předkládá závazným způsobem, který vyžaduje od křesťanského lidu neodvolatelný souhlas víry, pravdy obsažené v Božím zjevení nebo pravdy, které jsou s nimi nutné spojeny. č 89: Články víry a náš duchovní život jsou organicky spojeny. Články víry jsou světla na cestě naší víry, osvětlují ji a dávají jí jistotu. A naopak, je-li náš život poctivý, náš rozum i naše srdce budou otevřeny k přijetí světla článků víry.54 č.90: Vzájemné vztahy mezi články víry a jejich souvislosti lze najít v celku zjevení Kristova tajemství. Existuje řád neboli 'hierarchie' pravd katolického učení, vzhledem k jejich různé spojitosti se základem křesťanské víry. Shrnutí: Dogma tedy musí být výslovně a definitivně vyhlášeno za zjevenou pravdu víry, a to mimořádným výrokem magisteria, tedy koncilní či papežskou definicí. Takto vyjádřené dogma katolická církev považuje za nerevidovatelné, neboť by odporovalo charismatu neomylnosti katolické církve ve věcech víry. V katolické církvi se chápe dogma jako: a) pravda Bohem zjevená (de fide divina); b) Bohem zjevená a církví prohlášená pravda (de fide divina et catholica); c) zjevená pravda víry (de fide definita) prohlášená papežem ex cathedra nebo ekumenickým koncilem. Protože dogmata jako pravdy víry jsou zjevována Duchem svatým, platí v katolické teologii za neomylná; v nich se uskutečňuje sebesdílení Boží. Mariánská dogmata katolické církve Církev ve svých dějinách vyhlásila celkem 4 mariánská dogmata. První dvě jsou považována za dogmata tzv. obranná, neboť mají za úkol podpořit učení o Ježíšově plném a celém božství i lidství. Druhá dvě jsou dogmata, která vzdávají čest panně Marii a vyhlašují její tituly (tzv. mariánská privilegia) neposkvrněná a nanebevzatá. 1. dogma: Theotokos = Bohorodička (řecky): Panna Maria je Bohorodička Toto dogma bylo formulováno proti Nestoriovu návrhu titulovat Marii (Christotokos = Kristorodička) a vyhlášeno na koncilu Efezském v roce 431 po Kristu. Důležité však byly i dva předchozí koncily (1. Nicejský a 1. Konstantinopolský), které připravily půdu pro formulaci a vyhlášení dogmatu o Marii jako Bohorodičce. 2. dogma: Aeiparthenos = Ustavičná Panna (řecky) : Bohorodička Marie je ustavičná panna Druhé mariánské dogma bylo vyhlášeno na 2. Cařihradském koncilu v roce 553 po Kr. a chce v souvislosti s učením o Marii jako Bohorodičce vyjádřit, že Panna Maria byla po celý život naplněna Duchem Svatým a tedy, že Kristus, onen božský Logos byl zrozen z Bohorodičky - ustavičné panny. 3. dogma: Immaculata = Neposkvrněná (latinsky): Panna Maria byla počata bez poskvrny dědičného hříchu Třetí mariánské dogma v pořadí vyhlásil bulou Ineffabilis Deus. papež Pius IX. ex cathedra na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie ( ), který církev slaví již od 11. století. Důvody a kořeny pro vyhlášení můžeme nalézt ve spekulacích Dunse Scotta a františkánů (tzv. škola immaculistů zastávající ideu Mariina předvykoupení). Dalším důvodem je bezpochyby obrovská lidová zbožnost, která drží Marii od pradávna ve značné úctě. 4. dogma: Assumpta = Nanebevzatá (latinsky) : Panna Maria byla po smrti vzata s duší i tělem do nebeské slávy Stejně tak jako předchozí dogma, bylo i to čtvrté vyhlášeno ex cathedra, avšak téměř o 100 let později roku 1950 bulou papeže Pia XII. Munifficentissimus Deus. Toto dogma není doloženo v Písmu. O Mariině nanebevzetí se dočteme jen v apokryfech a zná jej také východní křesťanská tradice. Vyplývá však ze 3. mariánského dogmatu. Maria byla vzata do nebe, protože byla uchráněna dědičného hříchu, kdyby totiž nebyla uchráněna dědičného hříchu, nemohla by porodit Božího Syna. V textu buly Munifficentissimus Deus., papež Pius XII., kromě mnoha jiného, také připomíná mnohasetletou víru věřících v nanebevzetí Matky Boží: Tuto víru jasně dokládají nesčetné chrámy zasvěcené Bohu k poctě Panny Marie nanebevzaté (pozn,: také starobylý farní chrám v Jindřichově Hradci) a rovněž v nich kvůli úctě věřících vystavované posvátné obrazy, které staví před oči všech tento jedinečný triumf blažené Panny. Kromě toho města, diecéze i země se svěřovaly do zvláštní ochrany a pod patronát nanebevzaté Panny. S církevním schválením podobně vznikly řeholní instituty nesoucí jméno podle této Mariiny výsady (pozn.: např. v roce 1677 existovalo v J. Hradci jezuitské náboženské bratrstvo právě také s tímto titulem). Nesmí se opomenout skutečnost, že v mariánském růženci, jehož modlitbu Apoštolský stolec tolik doporučuje, se zbožnému rozjímání předkládá, jak všichni vědí, jedno tajemství, které se týká nanebevzetí Panny Marie. (odstavec č. 1945). Text formulace vlastní slavnostní definice dogmatu, vyhlášeného papežem Piem XII. 1. listopadu 1950: Proto tedy poté, co jsme se opět a opět obraceli k Bohu s naléhavými prosbami a žádali o světlo Ducha pravdy, ke slávě všemohoucího Boha, který zahrnul Pannu Marii svou jedinečnou přízní, ke cti jeho Syna, nesmrtelného Krále věků a vítěze nad hříchem i smrtí, k větší slávě jeho vznešené Matky a pro radost a jásot celé církve, autoritou našeho na Ježíše Krista, svatých apoštolů Petra a Pavla i naší autoritou vyhlašujeme, prohlašujeme a definujeme jako Bohem zjevené dogma, že neposkvrněná Bohorodička a ustavičná Panna Maria, když se uzavřel běh jejího pozemského života, byla vzata s duší i tělem do nebeské slávy. Proto tedy, kdyby se někdo (Bůh nedopusť) opovážil svévolně popírat nebo zpochybňovat to, co jsme My definovali, ať zví, že odpadá od božské a katolické víry.... Aby pak tato naše definice tělesného nanebevzetí Panny Marie vešla ve známost univerzální církve, chtěli jsme, aby jako trvalá památka na tuto záležitost byl sepsán tento náš apoštolský list.... Nikomu tedy není dovoleno porušovat toto naše vyhlášení, prohlášení a tuto definici, opovážlivě se proti tomu stavět nebo vzpouzet. kud by se toho někdo dopustil, ať zví, že propadne hněvu všemohoucího Boha a jeho blažených apoštolů Petra a Pavla. Dáno v Římě u svatého Petra v roce Velkého jubilea 1950, dne 1. listopadu o slavnosti Všech svatých ve dvanáctém roce našeho pontifikátu. My PIUS, biskup katolické církve, takto definujeme a podepisujeme. K.B.

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň SRPEN 2011

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň SRPEN 2011 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň SRPEN 2011 Na současného člověka - a možná na každého člověka - působí mnohem více

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Sochy svatých v Jindřichově Hradci

Sochy svatých v Jindřichově Hradci Sochy svatých v Jindřichově Hradci Sochy Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie Jindřichův Hradec Sousoší Nanebevzetí Panny Marie sloup Nejsvětější trojice Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál V. ročník Prosinec 2011 Troskotovický kurýr Hodový speciál Ohlédnutí za Svatováclavskými hody Milí spoluobčané, dovolte, abych se na stránkách speciálního vydání troskotovického Kurýru podělila o velkou

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Z farního diáře Den Datum Hodina Neděle 30.8.

Z farního diáře Den Datum Hodina Neděle 30.8. ACTA číslo: 9 30. srpna 2015 PRAEPOSITURAE NOVODOMENSIS ZPRAVODAJ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI V JINDŘICHOVĚ HRADCI Z farního diáře Den Datum Hodina Neděle 30.8. 22. neděle - obvyklý nedělní pořad bohoslužeb

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Z farního diáře Den Datum Hodina

Z farního diáře Den Datum Hodina ACTA číslo: 11 25. října 2015 PRAEPOSITURAE NOVODOMENSIS ZPRAVODAJ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI V JINDŘICHOVĚ HRADCI Z farního diáře Den Datum Hodina Neděle 25.10. 9.30 Středa 28.10. 9.00 Čtvrtek 29.10. 17.00

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Poznámka k chybně zařazované svátostce - odznaku bratrstva

Poznámka k chybně zařazované svátostce - odznaku bratrstva Poznámka k chybně zařazované svátostce - odznaku bratrstva Svátostku, resp. odznak, který vidíte na obrázku jsme na specializovaných webových stránkách v minulosti opakovaně zaznamenali všichni, kdož se

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, Základní škola Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, Základní škola Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, Základní škola Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4..308 Anotace Seznámení

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Cyril a Metoděj základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova:

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více