Z farního diáře Den Datum Hodina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z farního diáře Den Datum Hodina"

Transkript

1 ACTA číslo: 8 2. srpna PRAEPOSITURAE NOVODOMENSIS 2015 ZPRAVODAJ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI V JINDŘICHOVĚ HRADCI Z farního diáře Den Datum Hodina bota 1.8. Neděle vigilie Slavnosti rciunkule Klášterní kostel sv. Kateřiny příležitost ke svaté zpovědi Klášterní kostel sv. Kateřiny mše svatá Dnes a zítra je možno, po splnění předepsaných podmínek, získat plnomocné porciunkulové odpustky POZOR: dnes a zítra nejsou ve farním proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie žádné bohoslužby Slavnost rciunkule - Slavnost Panny Marie Královny andělů význačný den pro celou řeholní rodinu řádů, založených svatým Františkem z Assisi POZOR: dnes jsou všechny bohoslužby ve františkánském klášterním kostele svaté Kateřiny klášterní kostel - příležitost ke svaté zpovědi, pokud budou k dispozici zpovědníci, zpovídat by se mělo asi celé dopoledne Klášterní kostel sv. Kateřiny - 1. mše svatá (s lidovým zpěvem) Klášterní kostel sv. Kateřiny - 2. mše svatá, slavná zpívaná, hudbou ji zkrášlí náš chrámový sbor Adama Michny, který. kromě jiného, za doprovodu orchestru a varhan přednese slavnostní latinské mešní ordinarium: Vladimír Doležal - Missa in D Klášterní kostel sv. Kateřiny - 3. mše svatá (s lidovým zpěvem) - závěrečná mariánská bohoslužba slavnosti rciunkule, svátostné pože POZOR: Dnes večer v Jindřichově Hradci nebude obvyklá večerní mše svatá Letošní porciunkulové sbírky jdou na akutní opravy varhan, které dohromady staly kolem 300 tisíc Zejména pro ty, kteří v létě tráví dovolevou na Jindřichohradecku, uvádíme PRAVIDELNY POŘAD BOHOSLUŽEB V JINDŘICHOVĚ HRADCI neděle hodin - proboštský chrám - mše svatá 18,00 hodin - klášterní kostel - mše svatá pondělí hodin - proboštský chrám - mše svatá úterý - 18,00 hodin - klášterní kostel - mše svatá středa - 18,00 hodin - proboštský chrám - mše svatá čtvrtek - 17,00 hodin - klášterní kostel - adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí - 18,00 hodin - klášterní kostel - mše svatá pátek hodin - proboštský chrám - mše svatá sobota - 17,00 hodin - proboštský chrám - mše svatá s nedělní platností Čtvrtek 6.8. Svátek Proměnění ně - pořad bohoslužeb viz výše (čtvrtek) tek Proboštský chrám mše svatá bota Domov seniorů v Otíně pastorační návštěva proboštský chrám - mše svatá s nedělní platností (je každou sobotu) Neděle neděle v mezidobí v Jindř. Hradci obvyklý nedělní pořad bohoslužeb ndělí Svátek svatého Vavřince, jáhna, mučedníka - pořad bohoslužeb viz výše (pondělí) 7.30 Proboštský kostel mše svatá,po ní generální úklid kostela. Prosíme o pomoc. Čtvrtek Svátek svatého Hippolyta, vojenského velitele Říma, mučedníka, od roku 1637 patrona města Jindřichova Hradce - pořad bohoslužeb viz výše (čtvrtek) tek Proboštský kostel - mše svatá z vigilie zítřejší Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bota Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost našeho farního proboštského chrámu Doporučený svátek = kdo nemá vážnou překážku, měl by se účastnit mše svaté Dnes, po splnění předepsaných podmínek, je zde možno získat plnomocné odpustky proboštský chrám - slavná zpívaná mše svatá, doprovázená zpěvem našeho chrámového sboru Ve spojení s touto poutní bohoslužbou bude představen odborně a umělecky restaurovaný relikviář s ostatky patrona města Jindřichova Hradce, vložených do "figuriny" z doby baroka POZOR: Dnes obvyklá večerní mše svatá nebude Neděle neděle v mezidobí - pořad bohoslužeb viz výše (neděle) erý Dnes je tomu právě 390 let, co papež Urban VIII. svým dekretem povýšil jindřichohradeckou faru na infulované proboštství, určil, že farní kostel bude mít titul proboštský a farář titul probošt s právem používat při slavných bohoslužbách mitru, berlu a jiné pontifikálie (privilegium používat mitru a berlu bylo zrušeno po II. vatikánském koncilu všeobecným výnosem papeže Pavla VI. v roce 1968) Čtvrtek V J.Hradci pořad bohoslužeb víz výše. bota Domov seniorů v Otíně pastorační návštěva Proboštský chrám mše sv. Neděle neděle v mezidobí - obvyklý pořad bohoslužeb jako 9.8. ndělí Svátek svatého Bartoloměje, apoštola, mučedníka - pořad bohoslužeb viz výše (pondělí) Čtvrtek V J.Hradci pořad bohoslužeb víz výše.(čtvrtek) Neděle neděle v mezidobí - obvyklý pořad bohoslužeb jako 9.8.

2 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH PORCIUNKULOVÝCH ODPUSTKŮ V J. HRADCI - mít v úmyslu získat plnomocné odpustky a být pokřtěným katolíkem - být v milosti posvěcující: svátost smíření přijmout maximálně týden před nebo týden po úmyslu získat odpustky - nemít zálibu v žádném hříchu, ani v lehkém a odmítat vše, co by ke hříchům mohlo vést - v den Slavnosti rciunkule navštívit františkánský klášterní kostel svaté Kateřiny - zde být aktivně přítomen na mši svaté a přistoupit ke svatému přijímání - v kostele se pomodlit: a) na úmysl papeže 1x Otčenáš, 1x Zdrávas Maria, 1x Sláva Otci... a dále ještě b) Vyznání víry, 1x Otčenáš a vhodné je přidat jakoukoliv mariánskou modlitbu Plnomocné odpustky lze získat pouze jednou za den a to buď pro sebe, nebo pro duše v očistci. jem "ODPUSTEK" nikdy neznamená odpuštění hříchů, ale pouze prominutí časných trestů za hříchy, již při řádné svaté zpovědi odpuštěné. Úmysly mší svatých od 3. srpna 2015 do 30. srpna 2015 P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie Ranní mše sv.: Ne 9.30 hodin, 7.30 hodin Večerní mše sv.: 18 hodin, 17 hodin, Ne hodin 3.8. P 4.8. K St 5.8. P Čt 6.8. K Svátek Prom. ně 7.8. P 8.8. P 9.8. K 19.neděle v mezidobí Za Karla Picka P K Na úmysl dárce(i) St P Za sestru Jiřinu a duše v očistci Čt K Ráno v 8.30: Na úmysl dárce(i) Za Karla Tomeše Ráno: Za farnost Večer: P P K 20. neděle v mezidobí K klášterní kostel sv. Kateřiny J kostel sv. Jana Křtitele V kostel sv. Václava KnP - kaple na proboštství Za maminku Emilii, oboje rodiče, sourozence, Kristýnu a duše v očistci Na úmysl dárce(i) Na úmysl dárce(i) Za MUDr. Františka Lobkowicze a jeho rodinu Ráno: Za farnost Večer: Na úmysl dárce P K St Čt K P P P K 21. neděle v mezidobí Za sestru Jiřinu a duše v očistci Na úmysl dárce(i) Na poděkování a s prosbou o Boží požehnání Za Annu, manžela Adolfa, rodiče a prarodiče a syna Františka a Karla Za dceru Ivu Dvořákovou Za Karla a Marii Benešovy a prarodiče Františka a Anastázii Benešovy Ráno: Za farnost Večer: Slavnost P K St P Čt K P P K 22. neděle v mezidobí Na poděkování a s prosbou o Boží požehnání O milost Božího požehnání a za dar víry a zdravi ducha a těla Za sestru Jiřinu a duše v očistci Za Stanislava a Boženu Sláncových a obojí rodiče Za rodinu Valentovou, Klímovu, Hruškovu, a za živou a rodinu Fürstovou Ráno : Za farnost Večer:: Za paní Vlastu Další číslo farního zpravodaje vyjde v neděli 30. srpna 2015 Vydává Proboštství v Jindř. Hradci, Kostelní 74/I. Zde se také přijímají Vaše příspěvky do farního zpravodaje. Číslo telefonů na proboštství: , mobil P. Ivo Valášek: , mobil j. Tomasz Zbucki:

3 RELIKVIÁŘ S OSTATKY SVATÉHO HIPPOLYTA V JINDŘICHOVĚ HRADCI Odborný popis relikviáře (podrobně zpracovaný paní restaurátorkou, jako vůbec první popis v celé historii relikviáře) Relikviář s ostatky sv.hippolyta je vyhotovený v podobě figuríny, jejíž skelet je vyřezán ze dřeva, je velmi realisticky tvarován, polychromovány jsou končetiny, obličejová část je kryta voskovou maskou. Světcovy kosti, zdobené dracounovými ozdobami a želatinovými skleněnými perlami, jsou vloženy do nik, krytých litým ručním sklem. Na kosti tak vznikly štěrbinové průhledy na horní straně končetin, které jsou lemovány karmazínovým taftem a dracounovým stříbrným boulionem. stava je oděna do klasického barokního kánonu, ve stylu antického hrdiny, bohatě zdobeného živůtku a dracounem vyšitou sukní, v pase oddělenou zdobným pásem, zvonovými rukávy k lokti a zdobnými nárameníky. Živůtek je zhotoven z velice kvalitního, zlaceným dracounem protkávaného hedvábného brokátu, původně bleděmodré barvy, s vytkávaným ornamentálním a florálním dekorem. Shodný brokát je užit i pro nabírané nárameníky, lemované kroucenou dracounovou šňůrou a aplikací zdobenými lambrekýny (shodné se šerpou, náprsenkou, suknicí). Živůtek je na hrudníku překryt zdobnou náprsenkou, s aplikacemi, lemovanou u vnitřní strany, směrem ke krku, strojovou krajkou. Tato je pak ještě podložena (skrytou) jemnou vytkávanou hedvábnou atlasovou stuhou. Brokát je v ploše zdoben pravidelně našitými zlacenými kovovými flitry. Přes hrudník je zavěšena zdobená šerpa s aplikacemi skleněných kamenů, perel a rozličných dracounových ozdob, jejím podkladem je modrý hedvábný taft, který byl užit také jako nosný skelet rukávců pod nárameníky. hledově je hedvábí skryto bavlněným mušelínem a vytkávaným velice jemným květinovým vzorem, děleným pruhy ažůry. V půli rukávu je aplikována ručně paličkovaná zlatá krajka, saténová hedvábná mašle a okraj je zakončen strojovou hedvábnou krajkou. Nosným materiálem sukně je opět jasně modrý hedvábný taft, zdobený plošnou nepodkládanou kladenou dracounovou výšivkou. Spodní lem je ukončen paličkovanou dracounovou krajkou, flitry a strojovou krajkou. Suknici zdobí lambrekýny, lemované dracounovými portami, které dekorují také lemy rukávů a živůtek. Dekor doplňují flitry a řady rozet ze skleněných perel. Nohy jsou obuty do sandálů římského typu do půli lýtek, materiálu je opět hedvábný brokát, shodný se živůtkem. Lem je zdoben aplikacemi a dracounovou krajkou. Chodidla nohou jsou opatřena textilními botami z hedvábného brokátu. Dle tvaru hlavy, která je kryta vyřezávanou dřevěnou maskou z obou stran, lze usuzovat, že neobsahuje celou lebku. Obličejová dřevěná polychromovaná maska je ještě kryta jemně modelovanou a kolorovanou maskou z tvrdého vosku. jejím obvodu je v horní části hlavy přichycen pomocí vosku také vyvázaný pruh pravých lidských vlasů, dochovaný jako fragment po paruce. Na temeni hlavy spočívá kovová koruna s vytepávaným reliéfem, zdobená opět skleněnými perlami, kterou ještě vroubí vavřínový věnec, zhotovený ze skleněných korálků a perel. V rukou složených na břiše, má světec meč z polychromovaného dřeva, zdobený kyticí z textilních květin, svázaných stuhou, pod kterou je skryta korálková olivová ratolest. Lze předpokládat, že květina, vzhledem k materiálu a způsobu výroby, není původní, podobně i některé jiné ozdoby (strojová krajka po obvodech), nejsou původní a byly přidány později ve snaze přizdobit relikvii. Kosterní ostatky rukou a nohou jsou překryty hedvábnou transparentní sítí, ke které jsou zajištěny ozdoby. Na kosterní skelet je průhled podélnými otvory, lemovanými ozdobnou stuhou s dracounem. Tělo spočívá na podušce z vínového hedvábného sametu. Bylo však zjištěno, že tento samet není původní a komplikovaná krumplovaná podkládaná a reliéfní výšivka dracounovým vláknem, byla v minulosti našita na jiný samet, později vyrudlý do okrové barvy, který byl patrně zničen. Výšivka byla poté vystřihána a přenesena, ne zcela šetrným a odpovídajícím způsobem, na samet vínový. Výšivka je klasická barokní práce, její obvod je široce lemovaný velkoplošnými aplikacemi akantových a geometrických motivů, zdobených velkými voskovými perlami, potaženými perleťovou vrstvou. d hlavou je umístěn polštář a menší podhlavník, oba ze shodného sametu, který je rovněž zdoben bohatými velkoplošnými aplikacemi dracounových výšivek. lštář výšivkou shodnou s lehátkem, podhlavník má výšivku nepodkládanou, kladenou, obdobně jako na suknici. Celé tělo bylo následně vypodkládáno různými druhy polštářů, které byly užity dodatečně, ve snaze podložit relikvii v co možná nejlepším pohledovém úhlu. Je zřejmé, že relikvie byla původně umístěna v jiné rakvi a pak někdy v minulosti přemístěna, což vyplývá například z toho, že spodní okraj podušek není krytý ozdobnou lištou. Stručný popis stavu relikviáře před jeho restaurováním (stav před rokem 2013) Nejrozsáhlejším poškozením, patrným na první pohled, byla silná vrstva prachových depozitů a korozních náletů na povrchu přítomných kovů. Toto znečištění způsobilo naprosté potlačení celkového bohatého a slavnostního vyznění relikviáře, jak v barevné složce, tak v luminiscenci a světelných efektech. Například koruna na hlavě, zhotovená z mosazi, zdobená skleněnými kameny, byla zčernalá, povrch kovu zkorodovaný. Přes tuto korunu byl druhotně umístěn vavřínový věnec ze zelených sekaných korálků, který byl pravděpodobně na relikviáři umístěn později, neboť materiálem neodpovídá celkovému řešení výzdoby relikviáře. Celý povrch kovových částí byl zčernalý prachovými depozity tak, že na první pohled nebyla patrna jeho velmi výrazná barevnost. Také veškerý textilní materiál byl ve velmi špatném stavu, i když bylo patrné, že i v minulosti byl již opravován, například silně degradovaný, rozpadávající se a vyrudlý samet na poduškách, byl kdysi nahrazen novým, který znovu vybledl. Také výšivky byly na mnoha místech uvolněné, popraskané a tak bylo silně potlačeno jejich tvarové bohatství a dokonalost řemeslné práce. Z podušek, zdobenými voskovými perlami, byla z 80% perleť odpadlá. Tělo relikvie bylo oblečeno do zdobného šatu z hedvábného, velmi kvalitního brokátu, vše bylo velmi špinavé a krajky roztrhané, ozdoby odpadané nebo uvolněné. Chodidla nohou byla opatřena textilními botami z hedvábného brokátu, který byl velmi potrhaný, dracounová vlákna uvolněná a ozdoby odpadávají. Velmi byla poškozena i maska obličeje, pokrytá tvrdým voskem. Ten byl nalezen rozlámaný mezi poduškami a navíc se ukázalo, že dřevěná maska obličeje je napadena červotočem. Veškeré fragmenty masky byly povrchově znečištěny silnou vrstvou prachových depozitů tak, že nebyla patrna jemná modelace obličeje a kolorování očí a vousů. Také z paruky na hlavě z pravých vlasů zbyly jen fragmenty. V rukách sv. Hippolyta spočívá meč a pravděpodobně druhotně přidaná textilní kytička, která byla silně znečištěná, potrhaná. Květina nahrazuje jistě původní olivovou ratolest. Vlastní restaurování relikviáře v letech 2013 až 2015 Restaurování relikviáře prováděl umělecký restaurátorský ateliér paní Radky Kalabisové v Černošicích. Ta vedla i tým zkušených restaurátorek a zpracovala o restaurování i závěrečnou písemnou zprávu, doplněnou grafickou dokumentací. Hned na první pohled bylo zjevné, že restaurování relikviáře bude obtížné a časově velmi náročné, neboť je silně poškozen, a to jak mechanicky (odpadání různých našitých ozdob, potrhané krajky), tak chemicky (koroze kovových částí) a hlavně je celý velmi špinavý díky znečištění prachem. Bylo jasné, že především bude nutné najít vhodné přístupy a způsoby řešení, které budou odpovídat postupům konzervačním a tedy maximálně šetrným k hodnotě historického artefaktu. Při restaurování byly použity i vhodné čistící a konzervační chemické přípravky. Bylo nutno provést i biologické testy, neboť vzhledem k umístění relikviáře ve vlhkém prostředí a silným nánosům prachu, bylo předpokládáno, že ve výplni podušek, ale i v jiných textilních materiálech bude možné nalézt aktivní či mrtvé spory plísní a tedy bude nutné provést biologické stěry a následná opatření, vedoucí k jejich likvidaci a celkovému ošetření relikviáře před dalším poškozením, včetně eradikace červotoče. Při restaurování bylo úzce spolupracováno a konzervátorskými laboratořemi Archivu Hlavního města Prahy, s Vysokou školou chemicko-technologickou Praha a s Národním památkovým ústavem. Cílem celého restaurování bylo navrácení dojmu estetického a celkového vyznění dobového barokního relikviáře, včetně jeho konzervace, což se nakonec po tříletém snažení povedlo a relikviář s ostatky svatého Hippolyta, patrona města, je tak zachován pro příští generace. Finanční náročnost restaurování relikviáře (rozděleno do tří let : Kč Kč Kč) Celkové náklady Kč, z toho dotace Jihočeského kraje Kč, dotace Ministerstva kultury ČR Kč a z finančních prostředků zdejší farnosti bylo zaplaceno Kč. Všem dárcům patří velké poděkování. podle restaurátorské zprávy paní Radky Kalabisové a dalších podkladů sestavil K.B.

4 UVÍTÁNÍ OSTATKŮ SVATÉHO HIPPOLYTA, PATRONA MĚSTA JINDŘICHOVA HRADCE, V ROCE 1637 V první řadě je třeba zdůraznit, že svatý mučedník Hippolyt se stal patronem Jindřichova Hradce zcela náhodou, mohl jím být i kterýkoliv jiný mučedník z prvních křesťanských století, jehož ostatky z římských katakomb získal v roce 1628 polský jezuita P. Mikuláš Lencituis od papeže Urbana VIII. (shodou okolností je to tentýž papež, který v roce 1625 udělil jindřichohradecké faře titul infulovaného proboštství a faráři proboštovi právo používat mitru a berlu). Jezuita P. Lencitius nejprve některé získané ostatky svatých rozdal v rodném lsku, respektive v Litvě, zbylých osm přinesl do Olomouce a odtud byly pak rozdávány na Moravě a v Čechách do míst, kde působili jezuité a projevili o ně zájem. Zájem o nějaké ostatky projevili v Jindřichově Hradci nejen jezuité, ale i zdejší farář, probošt Fisírek. A tak opravdu zcela náhodou se dostaly právě ostatky svatého Hippolyta do Jindřichova Hradce. Z toho pochopitelně vyplývá, že až do roku 1637 neměl svatý Hippolyt k našemu městu vůbec žádný osobní vztah. Vždyť žil v Římě ve 3. století po Kristu. V literatuře (Isidor Vondruška: Životopisy svatých, 1. díl, Praha, 1930, str. 117) se uvádí, že byl vojákem a ne obyčejným vojenským velitelem v Římě. Snad byl pokřtěn od jáhna Vavřince (také později svatořečeného mučedníka). Když vyšla najevo jeho víra v Krista, a také to, že křesťanská je i celá jeho rodina, všichni byli odsouzeni k trestu smrti. Pro Hippolyta byla určena pomalá a jistě velmi bolestivá smrt usmýkáním, což spočívalo v tom, že byl za nohy přivázán k páru koní, kteří se pak volně hnali členitým, různě zarostlým, terénem. To se stalo snad v roce 255. dle jiné tradice, jako římský občan, byl sťat mečem. Jeho tělo bylo s úctou pohřbeno v katakombách sv. Kalista a zde ostatky odpočívaly až do roku 1628, kdy je získal jezuita P. Lencitius. POZNÁMKA: Díky tomu, že během 20. století jeden autor bezmyšlenkovitě opisoval od druhého, v regionální odborné historické literatuře (archivář P. František Teplý, prof. PhDr. Jan Muk a další) i v populárně psaných textech je zcela chybně považován za patrona Jindřichova Hradce jiný mučedník téhož jména, daleko známější Hippolyt, který byl v Římě knězem, významným teologem a spisovatelem prvokřesťanské církve a dokonce i prvním vzdoropapežem, jenž se ale nakonec před svou smrtí, asi v roce 236, s řádným papežem smířil. Jeho památka se liturgicky slaví 13. srpna. A protože v prvních století církve bylo svatých Hippolytů více (bylo to v Římě běžné jméno) a mnohé jejich životopisy se jen ústně tradovaly a tak časem různě zkomolily, pro všechny, tedy i pro patrona Jindřichova Hradce, byl pro zjednodušení ustanoven společný svátek na 13. srpna, což je příčinou mnoha zmatků a omylů. O tom, že svatý Hippolyt, patron města Jindřichova Hradce, byl vojákem, svědčí jednak ikonografie (nauka o fiktivním či reálném zobrazování svatých, které je vždy odvozeno z jejich života, z legend či historicky doložených událostí), jednak dílo Adama Václava Michny z Otradovic. kud se týká té ikonografie, v Jindřichově Hradci je sv. Hippolyt zobrazen vždy shodně, jako voják s mečem a mučednickou palmou. Jeho fiktivní podobu vidíme na obrazech (různé rytiny z 18. století, korouhev cechu postřihačů, vymalování na zdi kaple při kostele sv. Maří Magdaleny) i sochách (na sousoší na náměstí Míru i oblečení a nakonec i vybavení figuriny s jeho ostatky v proboštském chrámu). kud se týká jindřichohradeckého varhaníka, hudebního skladatele a básníka doby baroka Adama Michny z Otradovic, ten do své sbírky kostelních písní Svatoroční muzika (1661) napsal nejpozději v roce 1637 píseň s názvem Svatý Hippolyt, červená mučedlnická jindřichohradecká růže, oslavující patrona města. V textu se nikde nezmiňuje o tom, že by to byl kněz, teolog a vzdoropapež, naopak 1. sloka začíná slovy: Jaký to kvítek červený vidím v hradeckém roli, zajisté byl on barvený před lety v římském poli..., což je buď připomínka jeho krvavé smrti usmýkáním ve volném terénu v okolí Říma, nebo stětí mečem.. A nyní se dostáváme k přivítání ostatků svatého Hippolyta v Jindřichově Hradci v roce V první řadě si musíme uvědomit, že toto velmi okázalé přivítání se uskutečnilo v duchu doby baroka, kdy mentalita lidí byla zcela jiná, než naše v současné době. Dramaturgii celé té slávy zajišťovali jindřichohradečtí jezuité, kteří ostatky sv. Hippolyta využili k prohloubení víry a zbožnosti obyvatel nejen Jindřichova Hradce, ale jistě i širokého okolí. V tom je podpořil i v pořadí druhý zdejší probošt Dr. Ondřej Bartoloměj Fisírek ( ). I když o tom nejsou žádné záznamy, hudební stránku přivítání měl jistě na starosti varhaník Adam Václav Michna z Otradovic, jehož výše zmíněná píseň ke sv. Hippolytu možná tenkrát zazněla i několikrát. O přivítání ostatků nás podrobně informuje pečlivě latinsky psaná jezuitská kronika (Historia Collegii...), kterou postupně využili zámecký archivář P. František Teplý ( Dějiny města Jindřichova Hradce I/3, str. 257 a II/2, str. 95 a 193). prof. PhDr. Jan Muk ( Z historie úcty patronů města Jindř. Hradce sv. Hippolyta a sv. Theodora, Jindř. Hradec, 1940 str. 7-8), prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. ( Adam Michna z Otradovic skladatel, Olomouc, 2013, str. 49). Bohužel, navzájem se tito autoři v popisu uvítání trochu liší. Na základě této literatury, při srovnání a kombinaci jednotlivých latinských překladů z jezuitské kroniky, je napsán následující text: Ostatky byly přivezeny do Jindřichova Hradce 23. srpna 1637 (poznámka: neděle) a provizorně uloženy na samém okraji města ve hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice, kde byly zpívány slavné nešpory. Zde ostatky přečkaly noc. Slavnostní přivítání se konalo následující den, tedy (poznámka pondělí) 24. srpna. Vše začínalo velkolepým průvodem, který vycházel z kostela Nejsvětější Trojice a končil se v jezuitském kostele sv. Maří Magdaleny. V čele průvodu kráčely školní děti, ozdobené květinami a palmovými ratolestmi v rukou, za nimi studenti zdejšího jezuitského gymnasia,, pak mnoho prostého lidu s korouhvemi. Za nimi následovali členové různých náboženských kongregací s příslušnými korouhvemi a prapory, členové literátského bratrstva (zpěváci) a různí hráči na hudební nástroje, pak dlouhá řada duchovních, mezi nimi 16 farářů z okolních farností, s nimi i probošt Fisírek, zřejmě v pontifikáliích. Za nimi šli čtyři kněží, oblečení v červených dalmatikách a na nosítkách nesli schránku se světcovými ostatky. Za ostatky kráčel hradecký pán Adam Pavel Slavata, obklopen čestnou družinou okolní šlechty, zámeckými úředníky, členy městské rady. Dlouhý průvod zakončovali členové cechů s prapory a opět mnoho prostého lidu z města i širokého okolí. Za zpěvů českých i latinských a za doprovodu hudby postupoval celé dopoledne průvod ulicemi města, ve kterých stálo mnoho lidí. Průvod se zastavil na devíti různých místech, kde bylo udělováno požehnání světcovými ostatky a jezuité inscenovali zvláštní výstupy na oslavu patrona města. Významné bylo zejména 4. zastavení u Pražské (Novoměstské) brány, která stávala poblíž dnešní budovy Střelnice. Tam pozdravil ostatky mladík, představující genia města, sklonil na pozdrav zlaté kopí, které držel v roce a symbolicky předal patronovi města klíč od městských bran a působivou řečí poprosil sv. Hippolyta o ochranu města. Na hlavním náměstí vyšlo vstříc procesí deset zpěváků z kůru proboštského chrámu, před zámkem stál připraven s šikem jezdců na koních hrabě Ferdinand Slavata a trubači a hráči na tympány (bubny). Na jedné zastávce také vystupoval genius Tovaryšstva Ježíšova a s doprovodem hudby předváděl ctnosti jezuitského řádu. Průvod byl ukončen v jezuitském kostele sv. Maří Magdaleny uložením ostatků k veřejnému uctívání a děkovným chvalozpěvem Te Deum laudamus.celá slavnost byla zakončena v objektu jezuitské koleje (jezuité neužívají označení společného ubytování jako klášter, ale kolej ) divadelním představením ze života sv. Hippolyta, napsaným jezuity právě k tomuto účelu. Městská rada na slavnostní schůzi potom zvolila sv. Hippolyta ochráncem a patronem města a tak byl i úředně potvrzen jeho nový úkol. A vše toto zakončeme stále aktuálním, prosebným Michnovým textem: Naposledy prosbu naši, ó Hippolyte, přijmy! Z bídy, jenž zem Česká snáší JINDŘICHŮV HRADEC vyjmi. Odvrať hlad, mor, nakažení, bys byl ode všech chválen, k věčnému přiveď spasení, my tě vzýváme, amen. Při příležitosti dokončení restaurování relikviáře s ostatky sv. Hippolyta zpracoval Karel Bajer

5 ZÁKLADNÍ DOKUMENTY JINDŘICHOHRADECKÉHO INFULOVANÉHO PROBOŠTSTVÍ (zveřejněno ke 390. výročí povýšení fary na infulované proboštství) 1) Papež Urban VIII. povyšuje farní chrám jindřichohradecký na proboštství Papež Urban VIII. Na věčnou paměť. Římský velekněz, představený celé církve, má na zřeteli i stav jednotlivých církví a tyto církve a jejich představené čas od času vyznamenává zvláštními výsadami, pokud to vyžadují přání urozených věřících i zbožných jednotlivců, a tak při zachování výsad této Svaté Stolice a při nutném zvážení místních a časných okolností sleduje prospěch spásy v nu. To je důvod, proč jsme se rozhodli vyznamenat zvláštními výsadami cti a přednosti farní chrám města Jindřichova Hradce v pražské diecézi i jeho správce. Patronem chrámu jak je potvrzeno je milovaný syn Vilém Slavata, hrabě z Chlumu a Košumberka. Jmenovaného Viléma a duchovního správce farního chrámu osvobozujeme od všech klateb, suspenzí a interdiktů, jakož i od jiných církevních či světských soudních výroků, pokut a trestů, ať do nich upadli při jakékoliv příležitosti nebo důvodu a považujeme je za osvobozené. Nakloněni žádostem, podaným Nám pokorně jménem téhož Viléma, shora jmenovaný farní kostel, jehož užívací právo, příjem a důchody překračují, jak nám vysvětlil sám Vilém hodnotu pětset zlatých ročně, bez újmy jakékoliv třetí osoby, povyšujeme podle této listiny na věky na proboštství a to tak, že současný duchovní správce jmenovaného kostela, a každý další duchovní správce, na věčné budoucí časy má být nazýván proboštem. Ustanovujeme a mocí této listiny udělujeme a propůjčujeme dovolení a právo, aby probošt tohoto kostela z apoštolské autority v tomto proboštském chrámu svobodně a právoplatně mohl užívat při jakékoliv slavnostní mši a jiných bohoslužbách biskupskou mitru, prsten a berlu, aniž by potřeboval svolení kohokoliv. Dále mu propůjčujeme právo, aby mohl po takovéto mši nebo bohoslužbách udílet přítomným věřícím s těmito odznaky slavnostní požehnání, pokud by nebyl přítomen nějaký vyšší církevní hodnostář nebo apoštolský legát či nuncius, nebo jiný vyšší prelát, v jejichž přítomnosti smí probošt udělovat slavnostní požehnání až po jejich výslovném souhlase. Toto ustanovujeme bez překážky, svobodně a dovoleně a tímto listem trvale zřizujeme a ustanovujeme, neboť v této době k tomu máme moc. List vydáváme a posíláme. Vydaná apoštolská, všeobecná i zvláštní ustanovení a nařízení všeobecných koncilů a místních shromáždění tomu nebrání. Dáno v Římě u Panny Marie Větší, pod rybářským prstenem, 18. srpna 1625, v třetím roce Našeho pontifikátu. 2) Papež Inocenc XII. dovoluje jindřichohradeckému proboštu Hieronýmu Altanu de zzi a všem jeho nástupcům užívání pontifikálií Papež Inocenc XII, na budoucí paměť. Vyhlásil v kongregaci ctihodných našich bratrů svaté římské církve kardinálů ustanovené pro posvátné obřady na prosbu milého syna Jeronýma zii, probošta farního kostela města Jindřichova Hradce pražské diecéze dekret následujícího znění: Na prosby v žádosti Jindřichohradeckých resp. Pražských podané u Kongregace posvátných obřadů svaté paměti Alexandru VIII. od Jeronýmy zii, infulovaného probošta jindřichohradeckého v Čechách, v nichž se pokorně prosilo, aby možnost užívat pontifikálie, jinak Urbanem VIII. povolené proboštům na čas v území řečeného proboštství za hodna uznal rozšířit kdekoliv i mimo toto proboštství pro něho a jeho všechny nástupce. Táž posvátná Kongregace po zprávě jeho emin. Nejuctivějšího pána kardinála de Laurea schválila žádané rozšíření užívat řečené pontifikálie žadateli a budoucím nástupcům všude i mimo jeho proboštství, pokud ovšem pro užívání tohoto privilegia mimo sám Jindřichův Hradec je připojen výslovný souhlas stávajícího arcibiskupa pražského nebo místního ordináře, kde řečené pontifikálie se mají používat a není tam přítomen žádný představený kněz a jsou zachovány jmenovaným proboštem a jeho pozdějšími nástupci i všechna ostatní ustanovení obsažená v dekretu vyhlášeném (vydaném) toutéž posvátnou Kongregací konanou před papežem Alexandrem VII. blažené paměti dne , jestliže se našemu nu zalíbí. Dne 11. srpna 1691 místo pro pečeť kardinála Cyba J. Walleinanského, sekretáře Kongregace posvátných obřadů. Protože však, jak nám jmenovaný Jeroným hned nato nechal vyložit, on sám velmi toužil, aby tento Dekret byl posílen ochranou našeho apoštolského potvrzení. My chtějíce samotnému Jeronýmovi zvláštní milost prokázat a zprostit ho jakýchkoliv exkomunikací, suspensí a interdiktů, jakož i jiných církevních nálezů, postihů a trestů od práva nebo osoby vynesených při jakékoliv příležitosti neb důvodů, jestliže by se v nich nějakým způsobem zapletený ocitl, k dosažení příznivého výsledku práva v této souvislosti k výkonu přítomných toliko v jejich řadě následujícího osvobození za osvobozené pokládaných na prosby jeho jménem nám nejpokorněji podané nakloněni. Dekret dříve vynesený v souvislosti nepřetržitě přítomných apoštolskou autoritou schvalujeme a potvrzujeme, a jemu neporušenou sílu apoštolské moci přidáváme přece vždy zdravou autoritou v předeslaných připomínkách zmíněné Kongregace kardinálů. Rozhodujeme, aby tato nynější listina byla vždy pevná, platná a účinná nyní i v budoucnu a zachovala si své plné a nezrušitelné účinky a samotnému Jeronýmovi a jiným, jichž se to týká a v čase týkat bude, ve všem a všemi způsoby, aby napomáhala, a tak předeslaná listina pro jakéhokoliv soudce, ordináře a delegáty vyslýchající spory apoštolského paláce mající soudit a ukončit a proti vůli třeba bezcenné, jestliže se jich kdokoliv dotkne z jakéhokoliv důvodu vědomě nebo z neznalosti, snad byla napadána, že ji neomezují ustanovení a nařízení apoštolská ani jakákoliv jiná protivenství. Dáno v Římě u Panny Marie Maggiore, s pečetí rybářského prstenu dne 23. listopadu r v prvním roce našeho pontifikátu. J. F. kardinál Albanus (Registrováno mezi bulami kanceláře Arcibiskupství pražského: Litt. B. fol. 255) 3) ZRUŠENÍ PRÁVA NA POUŽÍVÁNÍ PONTIFIKÁLIÍ - MITRY A BERLY (podle PONTIFICALIA INSIGNIA) Na základě Apoštolského listu motu proprio papeže Pavla VI. ze dne , došlo k odejmutí práva používat pontifikálie (mitru a berlu) všem duchovním, kteří nemají biskupské svěcení nebo opatskou benedikci. Toto se od té doby vztahuje i na jindřichohradeckého kdysi infulovaného probošta. slední infulovaný probošt odešel z Jindřichova Hradce v roce Při instalaci P. Václava Habarta proboštem jindřichohradeckým už mu Otec biskup ThDr. Antonín Liška nemohl předat mitru a berlu, což bývalo nedílnou součástí instalace, nebo-li uvedení faráře s titulem probošt do služby v Jindř. Hradci.

6 D O G M A O N A N E B E V Z E T Í P A N N Y M A R I E Dogmata jsou ČLÁNKY VÍRY nebo také VĚROUČNÉ PRAVDY, které předkládá k věření Římskokatolická církev. uhrnně jsou obsaženy v Katechismu katolické církve. Význam dogmat, jako článků víry, vysvětluje Katechismus katolické církve ve článcích č Zde je uvedeno: ČLÁNKY VÍRY č.88: Učitelský úřad Církve využívá plnosti své moci, kterou obdržel od Krista, když definuje nějaké dogma (článek víry), to znamená, když předkládá závazným způsobem, který vyžaduje od křesťanského lidu neodvolatelný souhlas víry, pravdy obsažené v Božím zjevení nebo pravdy, které jsou s nimi nutné spojeny. č 89: Články víry a náš duchovní život jsou organicky spojeny. Články víry jsou světla na cestě naší víry, osvětlují ji a dávají jí jistotu. A naopak, je-li náš život poctivý, náš rozum i naše srdce budou otevřeny k přijetí světla článků víry.54 č.90: Vzájemné vztahy mezi články víry a jejich souvislosti lze najít v celku zjevení Kristova tajemství. Existuje řád neboli 'hierarchie' pravd katolického učení, vzhledem k jejich různé spojitosti se základem křesťanské víry. Shrnutí: Dogma tedy musí být výslovně a definitivně vyhlášeno za zjevenou pravdu víry, a to mimořádným výrokem magisteria, tedy koncilní či papežskou definicí. Takto vyjádřené dogma katolická církev považuje za nerevidovatelné, neboť by odporovalo charismatu neomylnosti katolické církve ve věcech víry. V katolické církvi se chápe dogma jako: a) pravda Bohem zjevená (de fide divina); b) Bohem zjevená a církví prohlášená pravda (de fide divina et catholica); c) zjevená pravda víry (de fide definita) prohlášená papežem ex cathedra nebo ekumenickým koncilem. Protože dogmata jako pravdy víry jsou zjevována Duchem svatým, platí v katolické teologii za neomylná; v nich se uskutečňuje sebesdílení Boží. Mariánská dogmata katolické církve Církev ve svých dějinách vyhlásila celkem 4 mariánská dogmata. První dvě jsou považována za dogmata tzv. obranná, neboť mají za úkol podpořit učení o Ježíšově plném a celém božství i lidství. Druhá dvě jsou dogmata, která vzdávají čest panně Marii a vyhlašují její tituly (tzv. mariánská privilegia) neposkvrněná a nanebevzatá. 1. dogma: Theotokos = Bohorodička (řecky): Panna Maria je Bohorodička Toto dogma bylo formulováno proti Nestoriovu návrhu titulovat Marii (Christotokos = Kristorodička) a vyhlášeno na koncilu Efezském v roce 431 po Kristu. Důležité však byly i dva předchozí koncily (1. Nicejský a 1. Konstantinopolský), které připravily půdu pro formulaci a vyhlášení dogmatu o Marii jako Bohorodičce. 2. dogma: Aeiparthenos = Ustavičná Panna (řecky) : Bohorodička Marie je ustavičná panna Druhé mariánské dogma bylo vyhlášeno na 2. Cařihradském koncilu v roce 553 po Kr. a chce v souvislosti s učením o Marii jako Bohorodičce vyjádřit, že Panna Maria byla po celý život naplněna Duchem Svatým a tedy, že Kristus, onen božský Logos byl zrozen z Bohorodičky - ustavičné panny. 3. dogma: Immaculata = Neposkvrněná (latinsky): Panna Maria byla počata bez poskvrny dědičného hříchu Třetí mariánské dogma v pořadí vyhlásil bulou Ineffabilis Deus. papež Pius IX. ex cathedra na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie ( ), který církev slaví již od 11. století. Důvody a kořeny pro vyhlášení můžeme nalézt ve spekulacích Dunse Scotta a františkánů (tzv. škola immaculistů zastávající ideu Mariina předvykoupení). Dalším důvodem je bezpochyby obrovská lidová zbožnost, která drží Marii od pradávna ve značné úctě. 4. dogma: Assumpta = Nanebevzatá (latinsky) : Panna Maria byla po smrti vzata s duší i tělem do nebeské slávy Stejně tak jako předchozí dogma, bylo i to čtvrté vyhlášeno ex cathedra, avšak téměř o 100 let později roku 1950 bulou papeže Pia XII. Munifficentissimus Deus. Toto dogma není doloženo v Písmu. O Mariině nanebevzetí se dočteme jen v apokryfech a zná jej také východní křesťanská tradice. Vyplývá však ze 3. mariánského dogmatu. Maria byla vzata do nebe, protože byla uchráněna dědičného hříchu, kdyby totiž nebyla uchráněna dědičného hříchu, nemohla by porodit Božího Syna. V textu buly Munifficentissimus Deus., papež Pius XII., kromě mnoha jiného, také připomíná mnohasetletou víru věřících v nanebevzetí Matky Boží: Tuto víru jasně dokládají nesčetné chrámy zasvěcené Bohu k poctě Panny Marie nanebevzaté (pozn,: také starobylý farní chrám v Jindřichově Hradci) a rovněž v nich kvůli úctě věřících vystavované posvátné obrazy, které staví před oči všech tento jedinečný triumf blažené Panny. Kromě toho města, diecéze i země se svěřovaly do zvláštní ochrany a pod patronát nanebevzaté Panny. S církevním schválením podobně vznikly řeholní instituty nesoucí jméno podle této Mariiny výsady (pozn.: např. v roce 1677 existovalo v J. Hradci jezuitské náboženské bratrstvo právě také s tímto titulem). Nesmí se opomenout skutečnost, že v mariánském růženci, jehož modlitbu Apoštolský stolec tolik doporučuje, se zbožnému rozjímání předkládá, jak všichni vědí, jedno tajemství, které se týká nanebevzetí Panny Marie. (odstavec č. 1945). Text formulace vlastní slavnostní definice dogmatu, vyhlášeného papežem Piem XII. 1. listopadu 1950: Proto tedy poté, co jsme se opět a opět obraceli k Bohu s naléhavými prosbami a žádali o světlo Ducha pravdy, ke slávě všemohoucího Boha, který zahrnul Pannu Marii svou jedinečnou přízní, ke cti jeho Syna, nesmrtelného Krále věků a vítěze nad hříchem i smrtí, k větší slávě jeho vznešené Matky a pro radost a jásot celé církve, autoritou našeho na Ježíše Krista, svatých apoštolů Petra a Pavla i naší autoritou vyhlašujeme, prohlašujeme a definujeme jako Bohem zjevené dogma, že neposkvrněná Bohorodička a ustavičná Panna Maria, když se uzavřel běh jejího pozemského života, byla vzata s duší i tělem do nebeské slávy. Proto tedy, kdyby se někdo (Bůh nedopusť) opovážil svévolně popírat nebo zpochybňovat to, co jsme My definovali, ať zví, že odpadá od božské a katolické víry.... Aby pak tato naše definice tělesného nanebevzetí Panny Marie vešla ve známost univerzální církve, chtěli jsme, aby jako trvalá památka na tuto záležitost byl sepsán tento náš apoštolský list.... Nikomu tedy není dovoleno porušovat toto naše vyhlášení, prohlášení a tuto definici, opovážlivě se proti tomu stavět nebo vzpouzet. kud by se toho někdo dopustil, ať zví, že propadne hněvu všemohoucího Boha a jeho blažených apoštolů Petra a Pavla. Dáno v Římě u svatého Petra v roce Velkého jubilea 1950, dne 1. listopadu o slavnosti Všech svatých ve dvanáctém roce našeho pontifikátu. My PIUS, biskup katolické církve, takto definujeme a podepisujeme. K.B.

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Sochy svatých v Jindřichově Hradci

Sochy svatých v Jindřichově Hradci Sochy svatých v Jindřichově Hradci Sochy Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce NĚKTERÉ UDÁLOSTI V NAŠÍ FARNOSTI BĚHEM ROKU 2011 1) Duchovní správa Po celý rok 2011 zajišťovali duchovní správu farnosti jako její řádný farář P. Václav Habart, 29. probošt jindřichohradecký (v Jindř.

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á IČ: 73 63 28 48 sídlo: 160 00 Praha 6 Dejvice, Thákurova 676/3 zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností vedeném Ministerstvem kultury

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC

SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC Památky Slaného a Slánska (7) Památky Slaného a Slánska (7) S postavou hlavního světce českého baroku sv. Janem Nepomuckým (svatořečen v roce 1729) se setkáváme na mnoha místech,

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( )

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( ) ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM Památky Slaného a Slánska ( ) P Památky Slaného a Slánska (11) ravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 20 SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 A. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

RŮŽENEC ŘÍJEN 2011. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

RŮŽENEC ŘÍJEN 2011. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ŘÍJEN 2011 I v životě jsou patrné poklesky a pády. Jedno však rozlišuje svaté od odpadlíků: Svatý znovu

Více

M Ě S Í Č N Í K Č E R V E N 2 0 1 2

M Ě S Í Č N Í K Č E R V E N 2 0 1 2 M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY Č E R V E N 2 0 1 2 Milovaní farníci, vstoupili jsme do dalšího měsíce, který je pro nás korunován velkými oslavami. Od slavnosti sv. Norberta, jehož ostatky jsme

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Kooperativa pojišťovna a.s. pan Josef Beneš Agentura Severní Čechy kancelář Česká Lípa Moskevská 650

Více

Socha sv. Antonína ve Slaném

Socha sv. Antonína ve Slaném Socha sv. Antonína ve Slaném Památky Slaného a Slánska (2) Památky Slaného a Slánska (2) ekonstruovaný most nad rybníkem Brod při vstupu do Slaného získal první cenu v soutěži Stavba roku Středočeského

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, 5. března 2014 40 denní doba postní

FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, 5. března 2014 40 denní doba postní FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, ve středu 5. března 2014 začne 40 denní doba postní. Každoročně vstupujeme popeleční středou do této doby. Tato doba je a vždy má být pro křesťana

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více