Římská šlechta a boháči před krčmou upřednostňovali domácí hostiny. akcích bylo: Pij, nebo odejdi! Řekové při těchto příležitostech neseděli, ale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Římská šlechta a boháči před krčmou upřednostňovali domácí hostiny. akcích bylo: Pij, nebo odejdi! Řekové při těchto příležitostech neseděli, ale"

Transkript

1 Prolog Někdo řekl: V hospodě je líp jak na světě." To je skutečně interesantní myšlenka svědčící o autorově vřelém, ba spíše bytostně závislém vztahu k hospodskému prostředí. Pravděpodobně by se našla spousta lidí, kteří by se pod tento výrok s plnou vážností podepsali. Hospoda a pivo jsou v české společnosti totiž skutečným fenoménem. Aby taky ne, když Češi jsou dlouhodobě největší konzumenti piva na světě. V České republice připadá ročně na každou osobu (včetně nemluvňat) v průměru 320 piv. Pití zlatavého moku v putyce je zkrátka součástí české kultury. Hospoda jako univerzální společenská instituce vznikla pradávno, snad někde v Mezopotámii záhy poté, co bylo ve zdejších končinách díky pěstování obilí vynalezeno pivo. Nebyla to jistě krčma v dnešním slova smyslu, ale základní rysy již splňovat musela. Velmi jednoduše bychom ji mohli vymezit jako prostorově ohraničené místo, kde se žíznivým za úplatu nebo směnu nalévalo pivo, popř. víno. Alkoholické nápoje jsou totiž klíčovým poznávacím znakem každého hostince. Starověké hostince ale měly ještě jednu velice důležitou funkci, která je, podle některých názorů, zformovala - poskytovaly přístřeší obchodníkům, cestujícím a poutníkům. Ovšem opět platí: pokud se v zařízeních pro pocestné nenalévalo, jednalo se pouze o ubytovnu, nocležnu či útulek. Hospody pro pocestné vznikaly podél důležitých obchodních stezek, na křižovatkách cest, v hospodářských centrech, jako byly města a přístavy. Důležitost hospod si uvědomoval už Urský král Šulgi ( př. n. l.), dobyvatel Mezopotámie, schopný budovatel centralizovaného státu s rozvinutým byrokratickým aparátem a strůjce mnoha ekonomických, politických a administrativních reforem. Archeologové objevili hliněnou destičku s klínovým písmem, na němž se dochovalo jedno z jeho nařízení: ustanovil jsem stanice na zastávkách, přivedl do nich pohostinné lidi. Kdo přijde seshora a kdo přijde zdola, najde tam občerstvení a chládek: poutník, jenž jde nočními cestami, najde v nich úkryt jako v opravdovém domě." Další rozvoj pohostinství nastal zřejmě až v století př. n. l. v Řecku, kdy došlo ke kolonizaci a zakládání měst na pobřeží Černého a zejména Středozemního moře.v těchto historicky výjimečných časech podivuhodného rozkvětu se začala formovat nejen moderní západní civilizace, ale i podoba současné hospody. Pokud cestujícího či obchodníka neubytoval obchodní partner či známí (popř. dobří lidé, kteří ubytování cizince ještě považovali za dobrý mrav), nezbylo putujícím s povozy než vyhledat přízemní popř. jednopatrové zájezdní hostince, kde na dvoře se stájemi vypřáhli koně. Mohli se v nich najíst, napít a ubytovat ve velmi skromně vybaveném pokoji. Také měli možnost přespat v zařízeních zvaných pandokeia, což byly ale spíše noclehárny. Římané následně převzali od Řeků zvláštní formu pohostinství, tzv. hostinné přátelství (řecky proxinie, latinsky hospitium). Přátelé si navzájem poskytovali přístřeší a stravu v místě svého bydliště. Princip ubytování platil i pro jejich rodinné příslušníky popř. i pro přátele rodiny, které ovšem ubytovatel nemusel znát. Proto existoval antický průkaz totožnosti, tzv. tessera hospitalis, 7

2 což byla na dva kusy rozlomená dřevěná, hliněná nebo z jiného materiálu zhotovená destička, kdy každý z hostinných přátel měl jednu polovinu a cestujícímu, za kterého ručil, ji půjčil. Identifikace se v případě nových tváří prováděla prostým přiložením. Také budování rozsáhlé silniční sítě v římské říši, která přetrvala až do středověku, se neobešlo bez Římský výčep. hostinců. Císař Augustus nechal podél hlavních silnic zřídit každých 37 kilometrů státní hostinské stanice, ve kterých se mohli lidé ve službách státu ubytovat a najíst. Byly velice kvalitně vybaveny. Ostatní se museli spokojit s klasickými zájezdními hostinci (deversoria), které už prý neměly nijak velkou úroveň. Stávaly na okrajích větších měst a jejich majiteli často bývali orientálci. Ředili víno a všelijak šidili zákazníky, což ovšem nikdy nebylo a ani dnes není nic zvláštního. S hygienou si v deversoriích nikdo hlavu nelámal. Důležité bylo, že v nich a jim podobných antických putykách bujela zábava, provozovaly se hry a host se v nich mohl naprosto běžně i povyrazit v náručí lehkých žen. Mezi římskými hospodami patřily deversoria patrně, vedle vyhlášených přístavních krčem, k těm nejveselejším (pokud nepočítáme římské nevěstince, kde se také hojně pilo.) Prostí obyvatele římských měst ale chodili jíst a pít do jiných zařízení. Byla to tzv. thermopolia, kde se podávala teplá i studená jídla. Byly to většinou menší hostince, pro něž byly typické zděné kamenné pulty v přední části místnosti. Měly otvory, do nichž byly vloženy hliněné nádoby, z nichž obsluha hostům servírovala teplá jídla. Strávníci sedávali na dřevěných nebo kamenných lavicích, jedli, pili a bavili se. K pití se v thermopoliích podávalo víno, a to buď chladné, nebo s horkou vodou (odtud název), což byl římský zvyk. Římané totiž víno zásadně ředili, a to nejčastěji v poměru tři díly vody na dva díly vína, popř. půl na půl. Pít víno s menším obsahem vody bylo považováno za nespolečenské a pít je bez ředění za barbarské. Dnes je tomu přesně naopak, alespoň v očích pravověrných vinařů. Lidé navštěvovali také menší restaurace, tzv. cauporioe. Výčepy i hostinské místnosti v přízemí bývaly vyzdobeny freskami, v patře se nacházely hostinské pokoje. Hospody byl označovány vývěsními štíty a orientovaly se na různě solventní klientelu. Bohatí patriciové hospody zřejmě příliš nenavštěvovali a spíše pořádali bujaré a proslulé hostiny a pitky v domácím prostředí, kde je obskakovali otroci. Ačkoli se víno ředilo, abstinenti nebyli vítáni, neboť hlavním heslem na podobných 8

3 Římská šlechta a boháči před krčmou upřednostňovali domácí hostiny. akcích bylo: Pij, nebo odejdi! Řekové při těchto příležitostech neseděli, ale polehávali po dvou na lehátkách a každý měl svůj malý jídelní stolek. Příbory neznali, měli pouze lžíce a nože. Známy nebyly ani ubrousky, hodovníci si proto ruce často omývali v nádobách s vodou nebo si mastné prsty utírali do chleba nebo speciálních těstovinových kuliček. Neoddělitelnou součástí každé hostiny, ať už řecké nebo římské, byla pitka, které Řekové nazývali symposion, čili společné popíjení. Jelikož se těchto akcí zúčastňovali i filosofové, západní svět tento z dnešního hlediska odborně znějící termín pro antickou alkoholickou párty převzal a vzniklo tak celosvětově srozumitelné slovo sympozium, tedy vědecké zasedání. Základy pravé české hospody byly položeny až v raném středověku. Jednalo se o tzv. mázhauzy, které se nacházely v přízemí městských právovárečných domů. Pivo se v nich vařilo a zároveň i konzumovalo. Mázhauzy se tak staly pravděpodobně prvními společenskými veřejnými prostorami v českých zemích, když nepočítáme kostely, kde se sousedé scházeli po práci, aby si u žejdlíku piva popovídali. Vedle společenské funkce plnily hospody i ryze praktickou úlohu - uzavíraly se v nich obchody a pocestní v některých typech hostinců mohli i přenocovat. Tyto tzv. zájezdní hostince vznikaly zejména při hlavních obchodních stezkách a křižovatkách, často na okrajích měst a vesnic. Přesto hospody v těchto dobách neměly zrovna nejlepší pověst. Reputaci si pohostinské podniky napravily až v dobách národního obrození, kdy se staly, jak uvidíme později, centrem vlasteneckého hnutí a kolébkou české kultury a státnosti. Vliv hospod byl tak silný, že se někteří vlastenci začali obávat, aby se celý obrozenecký proces v pivu neutopil. Právě ono sepětí české státnosti a kultury s hospodským prostředím a pivem se proto později stávalo terčem výsměchu některých českých publicistů. V první polovině 20. století došlo k určitému oslabení pozic hospod jakožto 9

4 společenských a kulturních středisek a putyky začaly ztrácet své dosud neotřesitelné a dominantní postavení. Na částečné znovuzískání prestiže si hospody musely počkat až do doby vlád totalitních režimů, nejprve nacistického a poté komunistického. Znovu, stejně jako před sto lety, se hostince staly útočištěm reptajících nespokojenců. Hučící začouzená čtverka s ušmudlanými ubrusy, nevábnými záchodky a zaplněným výčepem s levným pivem - tak vypadalo typické české shromaždiště remcajících protirežimních odbojníků. Podobně jako monitorovala příliš radikální vlastence v 19. století rakouská policie se svými konfidenty, tak ve století následujícím bděla nad socialistickými pořádky komunistická STB s všudypřítomnou sítí udavačů a donašečů. Je omyl některých autorů domnívat se, že hospody v těchto letech, na rozdíl od těch z předminulého století, nic kloudného nevyprodukovaly a nikterak nepřispěly ke konečnému pádu komunismu. V hospodách vykvetla nová platforma vzdoru, český underground, jakási neoficiální kultura v tehdejším Československu v letech Tato druhá kultura, jak byla také nazývána, se vyznačovala novou morálkou a novými uměleckými formami, ať už v hudbě, poezii, divadle či výtvarném umění, a byla neodlučitelně spjata s dosud neznámými pojmy - samizdatová literatura, bytové divadlo, utajované privátní koncerty v sálech vesnických hospod atd. A v hospodách a kavárnách se etabloval i další produkt totalitního řádu - český disent. Uveďme si jeden příklad za všechny, pražskou smíchovskou hospodu Klamovka, která se v 70. a 80. letech stala neformálním střediskem undergroundové kultury a disentu. Docházela sem pestrá a různorodá společnost zakázaných muzikantů, šuplíkových literátů a básníků, filosofů a disidentů, ze kterých se po sametové revoluci rekrutovali významní politici, jako např. Václav Havel, Karel Schwarzenberg, Jiří Dientsbier, Jan Ruml či Alexandr Vondra. Klamovku navštěvovali i undergroundoví muzikanti z kapel Plastic People of The Universe, Hudba Praha, Psí vojáci, Echt, písničkář a evangelický duchovní Svatopluk Karásek, literární kritik a novinář Jan Lopatka, básníci Ivan Martin Jirous a Egon Bondy a celá řada dalších bezejmenných chartistů a obyčejných vlasatých mániček. Mně to v té době připadalo jako nejsvobodnější prostor, tady se scházeli lidi věřící, umělci v romantickým oparu, filozofové, disidenti... zkrátka lidi nějakým způsobem činný... jako na okraji té společnosti... a svobodnej prostor to byl, protože ty sis tady mohl sednout a s těma lidma prostě mluvit," formuloval význam Klamovky básník, hudebník a žurnalista Jáchym Topol. A takových hospod, byť ne s tak významnými štamgasty, byly v celé republice stovky. Žily si svým životem, jakoby vytrženým z reality panující venku. Sloužily jako zdánlivě bezpečný útulek, mikrosvět, kde měli lidé pocit vzájemné soudržnosti a kam se Češi uchylovali před bdělým okem systému, orwellovského Velkého (rudého) bratra. Kde jinde mohli relativně bezpečně láteřit na komunisty, podobně jako jejich předkové spílali Habsburkům a germanizaci, než právě v putyce třetí či čtvrté cenové skupiny? České hospody tak navázaly na tradice vinoucí se z dob národního obrození. Je to zcela jasná paralela mezi vlasteneckými hostinci 19. století a normalizačními lokály století následujícího. 10

5 S pádem železné opony a komunistického režimu význam hospod jako kulturních středisek a center více či méně latentního odporu pohasl. Nebylo už proti komu kout pikle, nebylo už třeba konspirativních schůzek ani azylových útočišť. Univerzálnost instituce hospody se tak po roce 1998 začala, stejně jako na začátku 20. století, pomalu vytrácet... Pojďme se podívat na zajímavý původ slova hospoda. Vzniklo pravděpodobně ze staroslovanského gospod nebo taky gospodja, což znamenalo pán. Odtud už je blízko ke slovu hospoda. Příchozí a hosté tak oslovovali svého hostitele, čili pána nebo i paní domu. Dodnes můžeme po lokálech slyšet bodré zvolání na vrchního nebo číšníka: Hospodo, platím!" Význam slova se nakonec ustálil jako označení domu, kde host může za úplatu dostat jídlo, pití či nocleh. Jeho původ ovšem mohl být také odvozen od starého slovanského výrazu pro hosta - ghosti, což už připomíná slovo hostinec. Výraz může pocházet ale i z latiny. Základem by mohla být slova hospitium (pohostinství, útulek), hospitalis (pohostinný) či hospes (host, hostitel). Česká hospoda vždy měla všelidový charakter. Chodí do nich zástupci všech sociálních skupin a vrstev. V minulosti je navštěvovali nuzáci i králové. Do krčem prý v přestrojení docházel i král Václav IV., o kterém je známo, že rád a často požíval alkoholické nápoje. A aby nevysedával jen tak zbůhdarma, při popíjení vína a piva údajně poslouchal, co si o něm lidé vyprávějí a také kontroloval, zda krčmáři, řemeslníci či trhovníci nešidí a dodržují jeho nařízení. Kardinální otázka proto zní: Proč chodí Češi tak rádi do hospody? Důvodů je mnoho. Pohnutkou k vysedávání v hospodě může být třeba banální fakt, že jedinec se nudí, nechce popíjet doma sám a konzumaci si chce zpestřit obyčejným poklábosením s přáteli, známými, popř. s kýmkoliv. Alkohol je integrující element schopný stmelovat kolektiv. U piva se dobře mudruje prakticky o čemkoliv, není téma, které by v hospodě bylo tabu. Putyky ale nefungují jen jako bohapusté nálevny piva a kořalky, kde se prázdně tlachá a marní čas. Česká společnost vnímá restaurační zařízení také jako místa pro domlouvání sousedské výpomoci, obchodů, melouchů, získávání či zprostředkování nových kontaktů apod. Podle Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tento názor zastává plných 85 procent lidí. Výzkum z roku 2004 ukazuje, že 83 procent respondentů považuje hospodu za místo, kam se lidé chodí odreagovávat od svých každodenních starostí, pro 73 procent je knajpa důležitou součástí české kultury a tradic (dvojnásobně to 11 Král Václav IV. prý rád v převlecích navštěvoval hostince.

6 platí pro vesnice) a významná část populace (74 %) ji pokládá za zdroj informací a zpráv, ke kterým se jinak nedostane. Hospody jsou pro lidi také důležitým místem pro setkávání přátel, známých, kolegů, spolužáků atd. (73 %), bývají v nich pořádány kulturní akce jako zábavy, plesy, schůze, přednášky apod. (65 %) a obyvatelstvo je současně chápe i jako důležité místo pro setkávání lidí, vytváření známostí a sociálních kontaktů (63 %). Do hospod chodí Češi nejen s kamarády, ale i se svými partnery a také na první rande. Podle mezinárodního průzkumu jedné z největších světových pivovarnických společností SABMiller plc, do jejíž skupiny patří mj. také Pilsner Urquell, si na první schůzce dá pivo pouze jedna třetina Čechů. Jinak je tomu u Švédů. Třem čtvrtinám z nich nevadí dát si pivo již na prvním rande. Je zajímavé, že pivo za ženu při prvním setkání zaplatí pouze 70 procent mužů. Až když se partnerka promění ve stálou známost, ochota mužů platit za ni útratu stoupá na nějakých 85 procent. Výjimkou jsou Rusové, kteří jako by chtěli ženu ze začátku nalákat a zaplatí celý účet, když ji ale posléze získají, ochota platit i za ni dramaticky klesá. S přibývajícím věkem stoupá ochota Čechů chodit na pivo i se svým partnerem. Zatímco ve věkové skupině 18 až 24 let chodí na pivo s partnerem pouze 14 procent respondentů, v kategorii nad 45 let to je již 36 procent. Samozřejmě je třeba zmínit i skutečnost, že hospody si již od ranného středověku nesou stigma hříchu a zmaru. Mohou být původcem alkoholismu, podlomení zdraví a rozvratu rodin. Jako je hospoda pro někoho smyslem života, pro jiného to může být propast bezedná. Stejně jako někdo spatřuje v krčmě místo odpočinku, klidu, radosti a bezpečí, jiný (zpravidla ženy) v ní vidí začátek bědného konce. Každodenní poctivá docházka do hostince a hojná konzumace může jedince skutečně přivést až k alkoholismu. Společenským problémem se alkoholismus stal pravděpodobně nedlouho poté, co začal být všeobecně dostupným. A každá kultura se s ním vyrovnávala po svém, a nutno dodat, že často i velmi brutálně. Už někdy dvanáct set let před Kristem nechával čínský císař Wu Wong opilce rovnou popravovat. Ještě hůř na tom byli indičtí ochmelkové ať už z bráhmanské, či nejnižší kasty - byli nuceni pít vařící mléko, kravskou moč nebo víno až k smrti. Také první athénský zákonodárce Drakón trestal opilství smrtí. Jeho pozdější kolega Solón byl mírnější, neboť opilce nejprve pokutoval, a až když si nevzali varování k srdci, skončili také v rukou kata. Podobný názor na konečné vyřešení alkoholické otázky měl i první středověký římský císař Karel I. Veliký. Nenapravitelné opilce nekompromisně posílal na popraviště. Ani zakladatelé velkých náboženství nebyli alkoholu nakloněni. Mohamed, Buddha i Konfucius pití zakazovali. Křesťanství pití nezapovídalo, neboť Ježíš byl k mírné konzumaci alkoholu tolerantní, byť opilství odsuzoval. Na druhou stranu ale existovaly národy, které pití alkoholu považovaly za téměř povinné. Římský historik Publius Cornelius Tacitus v knize Germania (O původu, sídle, mravech a národech Germánů z roku 98 n. l.) uvádí, že staří Germáni nedali bez alkoholu ani ránu. Na hostinách se radili o všech důležitých záležitostech a rozhodnutí činili až když měli v krvi několik promile alkoholu. 12

7 Duše tak byla podle jejich názoru přístupnější velkým a upřímným myšlenkám. Na druhý den po vystřízlivění vše projednali znovu, provedli nezbytné korekce a učinili rozhodnutí. Germáni při některých náboženských akcích požadovali, aby se všichni zpili do němoty. Byli přesvědčeni, že člověk tak může navázat přímý kontakt s bohy. Germánští abstinenti to měli v těchto dobách skutečně těžké, protože pití tzv. svatého piva byla povinnost a odmítání se nemuselo vyplatit. Takový jedinec mohl být dokonce i vyobcován z kmene, mohl mu být zabaven majetek atd. Jak referuje Herodotos, také Peršané se o nejdůležitějších věcech radili, až když se pořádně namazali. Jelikož se stávalo, že ráno zapomněli, na čem se to vlastně předchozí den usnesli, hostitel jim to připomínal. Středověká Evropa se v alkoholu přímo utápěla. Prim opět udávali Němci. Opilost v německých zemích nebyla považována za faux pas, nýbrž naopak patřila ke společenskému bontonu. Němci říkali: Není mužem ten, kdo nebyl nikdy opilý." Pivo pily na snídani a pak po celý den i dvorní dámy. Zahanbit se nenechali ani Rusové. Když kyjevský kníže Vladimír přijal křesťanství, začalo se obyvatelstvo oddávat bezuzdnému chlastání. Evropský kronikář o pár století později už píše: Není státu na zemi, kde se pije tak, jak v Moskevsku, před jídlem, při jídle, po jídle, pijí všichni, od starého po mladého, všichni pijí jen proto, aby spadli pod stůl, a nejednou se stalo, že i zemřeli." Sklon k pití projevily i ostatní slovanské národy, včetně Čechů (podrobněji kapitola Opilství a alkoholismus). Názory na alkohol se v historii různily. Tato dnes světem tolerovaná droga (s výjimkou islámských zemí) provází lidstvo odnepaměti. Tatínkové pijí při narození dítěte, pozůstalí pijí na památku zesnulého a v některých kulturách se dával alkohol i nebožtíkům do hrobů. Podával se lidským obětem před Zábava ve středověké krčmě. Občas tam hosta pěkně okradli. 13

8 Nejslavnější antický lékař Hippokratés alkohol doporučoval. V přiměřené míře. P. Paul Rubens. obětováním, trestancům před popravou i rodičkám po porodu. Ve starověku byl alkohol vychvalován pro své léčivé účinky. Na prospěšnost vína jako léku na různé choroby upozorňoval již otec medicíny Hippokratés či římská lékařská kapacita Aulus Cornelius Celsus. Dodávali ovšem, že je třeba konzumovat jej s mírou. Víno je nápoj podivuhodně vyhovující člověku - jak zdravému, tak nemocnému. Budiž však podáváno ve správné míře, podle tělesné stavby jednotlivce." Ostatně i destiláty byly zpočátku, když se dostaly do Evropy, užívány jako lék. Zkrátka a dobře, záleží jen na dávkování. Ambivalence alkoholu je zřejmá: v malém množství působí jako lék, ve velkém může zabíjet. Rozjasňuje myšlenky a současně i zatemňuje rozum. Zahání chmury, odplavuje nesmělost a strach, tlumí žal, zvyšuje sebevědomí, čistí hlavu, navozuje bujarost a rozjařenost, pomáhá zapomenout a až do kalného probuzení činí svět dočasně lepším. Na druhou stranu může člověka zesměšnit, připravit o čest, rozum, majetek, domov, zaměstnání, rodinu, přátele, zdraví i život. Úvodní kapitolu bychom mohli uzavřít postesknutím českého spisovatele a básníka Ladislava Quise z Knihy vzpomínek z roku 1902, kde píše: Zato vyvíjel se bujně život v hospodách a hospůdkách třetího a nižšího ještě řádu, v kavárnách a podobných místnostech. V tomto ohledu - a pravím to bez nadsazování, však také bez chlouby - jsme cizinu (až snad na svatou německou říši) věru předčili. Naše veřejnost - toť byla a jest dosud hospoda. A tento hospodský život, na který především poukázána byla studující mládež, nebyl nikterak podle toho, aby zušlechťoval způsoby a zjemňoval řeč. Sprosté vtipy, neomalená slova, hrubá mluva, neohrabané chování, pustý tlach a neurvalé, nicotné hádky, karban a horší ještě věci poskytovány tam naší mládeži. Šťasten, kdo v tom neutonul - a kolik ušlechtilých, slibných duší tam zmařeno!" I přes všechna negativa, jež instituce hospody může přinášet, jsou její zásluhy, které si v české společnosti vydobyla v průběhu 19. století, nepopiratelné a jak dále uvidíme, zcela zásadní. 14

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.19 Historie pohostinství Autor: Eva Němcová Období tvorby:

Více

Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce 2006

Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor : Mgr. Marcela Šuráňová Datum vytvoření: 7.9.2012 ročník: první Předmět a tématická

Více

5 Gastronomie jako součást středověké městské kultury

5 Gastronomie jako součást středověké městské kultury 5 Gastronomie jako součást středověké městské kultury Rozvoj skutečné gastronomie je až věcí městské kultury. Ta navíc jeví zhruba stoleté zpoždění proti vývoji prostorové, sociální a ekonomické jednotky,

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Ceská hospoda. Technické parametry Výzkum: Naše spolecnost 2004 OR.108 OR.113 OR.114 Termín terénního šetrení: 13. 20. 9. 2004 Pocet respondentu: 1053

Ceská hospoda. Technické parametry Výzkum: Naše spolecnost 2004 OR.108 OR.113 OR.114 Termín terénního šetrení: 13. 20. 9. 2004 Pocet respondentu: 1053 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum verejného mínení Sociologický ústav AV CR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Ceská hospoda Technické parametry Výzkum: Naše spolecnost

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2011

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

Pití piva v české společnosti v roce 2006

Pití piva v české společnosti v roce 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pití piva v české společnosti v roce 2006 Technické parametry

Více

Regionální identity v ČR

Regionální identity v ČR 11. 07. 2016 00:17 1/5 Regionální identity v ČR Regionální identity v ČR Identita, Identifikace Identita člověka = totožnost Proces identifikace = ztotožňování se Způsob, jak vlastní identitu (totožnost)

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2014

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Česká hospoda v roce 011 Technické parametry výzkumu

Více

Jak jsou na tom Češi s tolerancí?

Jak jsou na tom Češi s tolerancí? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:222 221 655 E-mail:michaela.dimitrova@soc.cas.cz Jak jsou na tom Češi s tolerancí? Technické parametry

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Město TRHOVÉ SVINY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích

Město TRHOVÉ SVINY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích Město TRHOVÉ SVINY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Trhové Sviny se na svém zasedání dne 18. 4. 2016 usneslo vydat na základě

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Digitalizace výuky

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Digitalizace výuky Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST9 Číslo materiálu 9 Autor

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY HISTORIE - STAROVĚK Původem ze zchudlé šlechtické rodiny Zkušenosti z cest do Egypta a na Kypr Athény v krizi Válka s Megarou 594 př.n.l. zvolen archontem Rozsáhlé reformy - rozsáhlá

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Kam si chodíme posedět?

Kam si chodíme posedět? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: Nadezda.Horakova@soc.cas.cz Kam si chodíme posedět? Technické parametry Výzkum:

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Příběhy totality. Srpen 1968. Malčik, ili děvočka?

Příběhy totality. Srpen 1968. Malčik, ili děvočka? Příběhy totality Svůj koncept jsem rozdělil na tři části. První je příběh z okupace roku 1968, druhá obsahuje dva příběhy normalizační perzekuce a třetí útržky problémů týkajících se mezinárodních styků.

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Žatec Thum a pivní tradice

Žatec Thum a pivní tradice Žatec Thum a pivní tradice Žatec je městem, kde je pivo doma. Žatec a vlastně celé Krušnohoří patřilo k místům s největším rozšířením samovolně kvašených nápojů a medovin. Právě zde se uplatnil planý chmel

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016 M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Semily se na svém zasedání dne 20. června 2016 usnesením č. 160620/ZM/86

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor VY_32_INOVACE_OvKč.2,3/02/03/05 Bc. Iveta Martinů Obor;

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí Centrum obce Žehuň Za zmínku stojí i vlastní centrum obce, takzvaná náves, v minulosti nazývaná Kopeček, kde stojí pomník padlých z první světové války, který se slavnostně odhaloval 25. září 1921. Pořízen

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO,

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. 1 ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Po zániku

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Češi a alkohol. Michaela Horáková Markéta Škodová

Češi a alkohol. Michaela Horáková Markéta Škodová Češi a alkohol Michaela Horáková Markéta Škodová Jak si ve spotřebě alkoholu stojí ČR ve srovnání s členskými zeměmi EU? Pil jste nějaký alkoholický nápoj v posledních 30 dnech? Zdroj EU citizens attitudes

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012 Město Kralupy nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2016/2017 Název kurzu 1. skupina kurzů Balkán jako křižovatka kultur I. 08:30 10:00 h. 131 ( mezipatro) Poklady

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006, O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010,

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15. Název materiálu: Starověké Řecko - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15. Název materiálu: Starověké Řecko - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15 Název materiálu: Starověké Řecko - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Mgr. Petra Březinová VY 32 INOVACE 16/15 Dějepis/6.ročník

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Město Hostinné. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015,

Město Hostinné. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, Město Hostinné Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu kouření a konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích ve městě Hostinné Zastupitelstvo města Hostinné se na svém zasedání

Více

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE Mgr. Pavel Moravec 25. 10. 2013 Kojenec (do 1 roku) První půlrok žije človíček v symbióze s matkou, nerozlišuje ji od sebe Matka je pečující osoba, opora človíček získává

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2016/2017 Název kurzu 1. skupina kurzů Balkán jako křižovatka kultur I. 08:30 10:00 h. 131 ( mezipatro) Poklady

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí

Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí Technické parametry

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.20.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpracováno dne: 9. 1. 2013

Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_17 Název materiálu: SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní charakteristiku a funkce

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006, O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010,

Více

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Ukrajině. Za věřící se na dnešní Ukrajině považuje: 68% žen

Více

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo Města Česká Třebová se na svém zasedání dne 20.06.2011 usnesením č.

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

(Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

(Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno... Adresa školy. Adresa bydliště (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více