Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2011"

Transkript

1 Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2011

2 O B S A H 1. Úvod 2 2. Kontaktní údaje 3 3. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 4 4. Informace o klientkách 5 5. Úseky organizace a jejich činnosti 7 6. Ekonomické a personální údaje Vzdělávání pracovníků Kontrolní činnost nadřízených orgánů Společenské a kulturní akce roku

3 I. ÚVOD Centrum Dominika Kokory, p. o. bývalá budova kláštera pro sestry dominikánky, se nachází v obci Kokory, která se rozkládá podél silnice první třídy spojující města Přerov a Olomouc. Budova je situována v těsné blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie a je viditelná ze všech stran. Historie objektu sahá do roku 1902, kdy byla ukončena stavba, o níž se velkou měrou zasloužil P. Daniel Deutch. Vznikla zde třídní škola obecná, škola měšťanská a později i mateřská škola. V roce 1931 objekt začal sloužit k účelům chlapeckého sirotčince a v roce 1949 začal být využíván jako zařízení pro ženy s mentálním postižením, k čemuž slouží v podstatě doposud. V roce 1962 byl pojmenován Ústav sociální péče pro ženy v Kokorách. S účinností od 1. března 2009 se mění název na Centrum Dominika Kokory, p. o. 2

4 II. KONTAKTNÍ ÚDAJE Název Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace Sídlo Kokory 54, Kokory IČ Zřizovatel Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, Olomouc Zřizovací listina Č.j. 31/UZ/9/32/2009 ze dne Kontakty: ředitelka telefon mobil ekonomka telefon fax sociální pracovnice telefon , vedoucí zdravotního úseku telefon vedoucí sociálního úseku telefon správce telefon

5 III. VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v 35 a 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Organizace je registrována dne jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Sociální služba v domově pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje: ubytování (celoroční), poskytnutí stravy (celodenní), pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovnou, volnočasovou a aktivační činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí. Organizace zajišťuje klientům praní, žehlení a opravy prádla. Poslání organizace: poskytnout uživatelům podporu soběstačnosti, zapojení do pracovní činnosti, vytvořit podmínky rodinného prostředí a snaha přiblížit se běžnému způsobu života. Cílová skupina: Dospělé ženy s mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných vad, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby alespoň ve stupni I. (příspěvek na péči) Věková struktura: dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Službu nejsme schopni zabezpečit pro osoby: jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení, s diagnózou infekčního onemocnění, parazitální a pohlavní chorobou, psychózou a psychickou poruchou, kterou by mohla ohrozit sebe i druhé, narušující vážným způsobem kolektivní soužití z důvodu agresivity, závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách 4

6 IV. INFORMACE O KLIENTKÁCH V souladu s unesením Rady Olomouckého kraje s účinností od 1. července 2008 byla stanovena celková kapacita 75 uživatelů sociálních služeb. Kapacita zařízení k Počet klientů k klientek 73 klientek V průběhu roku 2011: přijato přemístění do jiného zařízení propuštění do domácí péče zemřela Počet klientů k Průměrný počet klientek 5 klientek 0 klientek 0 klientek 3 klientky 75 klientek 74,50 klientek Průměrný věk klientek Nejstarší klientka má 85 let 60,3 let let 1 klientka let 47 klientek let 20 klientek let 7 klientek Mobilita klientek Imobilní (trvale upoutaní na lůžko) 8 klientek Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 29 klientek Mobilní 38 klientek Struktura pokojů jednolůžkový pokoj 2 dvoulůžkové pokoje 16 dvoulůžkové pokoje s koupelnou 3 třílůžkové pokoje 1 čtyřlůžkové pokoje 8 Ke konci roku jsme připravili 3 dvoulůžkové pokoje s koupelnami pro novou sociální službu domov pro seniory. 5

7 Věková pásma klientů 3-6 let 7-12 let let let let let Věkové pásmo Klientů 3-6 let let let let let let let let 0 Počet mužů a žen Počet mužů a žen Klientů Počet mužů 0 (0%) Počet žen 75 (100%) muži ženy Úhrady aktuálních klientů plná plná včetně doplatku příbuzných snížená s neuhrazenou částí Typ úhrady: dospělí Typ pobytu: celoroční Úhrada Počet plná 1 (1%) Plná včetně doplatků příbuzných 1 (1%) Snížená s neuhrazenou částí 73 (98%) Celkem klientů 75 Průměrná úhrada klienta: 7 578,88 Kč Aktuální rozložení příspěvku na péči nemá I lehká závislost II středně těžká závislost III těžká závislost Příspěvek na péči Klientů nemá 3 (4%) I lehká závislost 10 (13%) II středně těžká závislost 17 (23%) III těžká závislost 28 (37%) IV úplná závislost 17 (23%) IV úplná závislost 6

8 V. ÚSEKY A JEJICH ČINNOSTI Provozní úsek Správce zajišťuje provoz veškerého strojního vybavení jednotlivých úseků, revize, běžné opravy, vede vozový a strojní park. Rovněž zajišťuje, za pomoci pracovníků údržby, práce na zahradě a údržbové práce v celém objektu organizace. Veškeré prádlo klientek včetně prádla organizace (ložní i dekorativní) a ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců, jsou prány v prádelně organizace. Prádlo je rovněž vyžehleno, opraveno a roztříděno na jednotlivé úseky. Ekonomický úsek Zajišťuje komplexní vedení účetnictví, vyřizování pracovněprávních vztahů zaměstnanců a zajišťuje dodávky surovin a zboží pro organizaci v požadovaném sortimentu, množství, kvalitě a času. 7

9 Pracovní terapie úsek sociální péče Výchovná, volnočasová a aktivační činnost: Nabídka výchovné a pracovní činnosti a volnočasových aktivit vychází z osobních cílů klientů. Výchovná činnost (nepedagogická): rozumová výchova čtení, psaní, počítání, procvičování paměti, orientace v čase atd. komunikace a osobní projev hudební, tělesný a výtvarný projev společenský výchova poznávání přírodního a společenského prostředí psychomotorika a jemná motorika sociální a interpersonální výchova vzájemné vztahy, odpovědnost za činy etická výchova divadlo - získanými znalostmi (v recitaci, divadelních scénkách) se pak prezentují na soutěžích a veřejných vystoupeních. Za umístění a účast obdržely řadu cen a diplomů. Pracovní činnost : Navazuje na běžný způsob života, jedná se o aktivační činnost. Klienti se mohou zapojit do prací při úpravě areálu (pěstování květin, práce na zahradě). Pečují o zvířata (pes, kočky, papoušci). Volnočasové aktivity : Nejoblíbenější jsou ruční práce - pletení, vyšívání, háčkování, ale také malování, výroba drobných předmětů, výroba svíček, práce na tkalcovském stavu atd. Ve volném čase klientky sledují televizi, poslech hudby, rádia, čtou knihy, časopisy, účastní se i čtení na pokračování, vyplňují křížovky a hrají společenské hry. Účastní se církevních bohoslužeb ve zdejším kostele i ve společenském sále organizace. Navštěvují místní knihovnu a účastní se cvičení ve zdejší sokolovně. Kulturní a společenské akce směřují k integraci klientů do společnosti, seznámení s prostředím běžného života, rozvoji poznání (taneční zábavy, kulturní vystoupení, sportovní hry, výlety, zájezdy, rekreace). Úsek péče o klienta Úsek zajišťuje doprovod klientek na zdravotní vyšetření nebo k hospitalizaci do nemocnice, psychiatrické léčebny a na odborná vyšetření, hygienickou péči atd. Zdravotní úsek Zdravotní a ošetřovatelská péče: zdravotní péči o klientky zajišťuje zdravotní úsek (všeobecná sestra), pod vedením vedoucí zdravotního úseku prostřednictvím smluvních lékařů zdravotních pojišťoven - praktický lékař ordinace 2x týdně a odborný lékař psychiatr 1x měsíčně, jinak dle potřeby. Rovněž využíváme i jiné odborné lékaře stomatolog, gynekolog, kožní lékař, diabetolog atd. Péče je zaměřena na péči preventivní, léčebnou a ošetřovatelskou. 8

10 Rehabilitační péči provádí fyzioterapeut. Cvičení je individuální, indikované zdravotnímu stavu klientky, provádí se na lůžku nebo v tělocvičně za pomocí kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a cvičebního náčiní atd. Stravovací úsek Stravování pro klientky i zaměstnance je zajištěno ve vlastní režii. Denně jsou připravovány pokrmy pro celodenní stravování včetně dietních jídel (dieta žlučníková, diabetická, epileptická atd.). Strava se vydává v jídelnách nebo přímo na pokojích. Přání klientek, týkající se výběru druhu stravy, je zohledněno při tvorbě jídelníčku, který je pestrý, bohatý na vitamíny a schválen ošetřující lékařkou. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientek. Sociální úsek Sociální pracovnice zastupuje klientky v administrativních a právních záležitostech, spolupracuje se státními úřady (soudy, obecním úřadem, ČSSZ, atd.), opatrovníky klientek, rodinnými příslušníky. Vede sociální agendu (přijetí do organizace, přeložení, propuštění klientky, úhrady za pobyt atd.) 9

11 VI. EKONOMICKÉ A PERSONÁLNÍ ÚDAJE ZÁVAZNÉ UKAZATELE PRO ROK 2011 Rozpočet v Kč schválený upravený skutečnost limit mzdových prostředků neinvestiční příspěvek /odpisy/ odvody příspěvkové organizace /odpisy/ hospodářský výsledek vyrovnaný rozpočet vyrovnaný rozpočet 173,99 Limit mzdových prostředků schválen ve výši tis. Kč, celkové mzdové náklady za rok 2011 činí ,- Kč, rozdíl ,- Kč dotace z Úřadu práce. INVESTIČNÍ FOND Zůstatek fondu k Účetní odpisy k Investiční dotace z rozpočtu KÚ ,46 Kč ,50 Kč ,-- Kč Čerpání Odvod odpisů zřizovateli Automobil Opel VIVARO - dotace KÚ Koupelny na pokojích Chodníky na zahradě ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Zůstatek fondu k ,96 Kč 10

12 Od 1. ledna 2012 bude naše organizace poskytovat novou sociální službu dle 49 zákona o sociálních službách, tj. domov pro seniory, kapacita bude činit 6 osob. Jedná se o 3 dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zařízení. chodba Domov pro seniory Pokoj č. 1 11

13 Pokoj č. 2 Pokoj č. 3 12

14 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Výsledek hospodaření + 173,99 Kč Přehled výnosů 60 Tržby za vlastní výkony ,90 Kč (úhrady od uživatelů, příspěvky na péči, zdravotní pojišťovny) 64 Ostatní výnosy ,99 Kč 648 Čerpání fondů , Ostatní výnosy , Úroky 962,34 Kč 67 Výnosy na prostředky státního rozpočtu, ÚSC ,-- Kč 672 Ministerstvo práce a sociálních věcí , Úřad práce Přerov , Olomoucká kraj , Obec Lutín ,- - Výnosy celkem ,23 Kč Výnosy uvedené v tis. Kč. vlastní výnosy ,35 provozní dotace ,85 ostatní výnosy 312,19 13

15 Přehled nákladů 50 Spotřebované nákupy ,45 Kč 501 Spotřeba materiálu , Spotřeba energií ,01 Plyn ,01 Elektrická energie ,- - Vodné a stočné ,-- 51 Služby ,29 Kč 511 Údržba a opravy , Cestovné , Náklady na reprezentaci 2 104, Ostatní služby ,89 52 Mzdové náklady, ZP a SP, FKSP ,-- Kč 521 Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady , Ostatní sociální náklady ,-- 53 Ostatní daně a poplatky 5 300,-- Kč 54 Jiné ostatní náklady ,-- Kč (pojištění organizace, bankovní poplatky) 55 Odpisy ,50Kč 56 Ostatní finanční náklady ,-- Kč Náklady celkem ,24 Kč Náklady uvedené v tis. Kč spotřební nákupy 6 168,71 služby 1 793,19 mzdové náklady ,47 odpisy 1 191,72 ostatní náklady 118,14 14

16 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let let a více celkem % Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2011 počet nástupy 18 odchody 15 Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k doba trvání počet % do 5 let do 10 let 1 2 do 15 let do 20 let 5 9 nad 20 let celkem

17 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 53,50 pracovníci k počet manuální pracovníci 17 THP 5 přímá péče 32 Průměrná mzda za rok 2011: ,69 Kč Pracovníci % manuální pracovníci 25 THP 14 přímá péče 61 16

18 VII. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Organizace je členem APSS ČR - Zaměstnanci se účastní vytvořených sekcí účastní se pravidelných školení, odborných diskuzí (ředitelů, ekonomů, sociálních pracovníků atd.) AKCE POŘÁDANÉ V NAŠÍ ORGANIZACI Individuální plánování: základní metody a techniky Lektor: Mgr. Jiří Sobek - Adpontes Číslo akreditace 2009/095-SP, 16 hodin 16. a 17. února a 22. února 2011 Počet zaměstnanců: 27 Etika a etiketa v zaměstnání Lektor: PhDr. Antonín Bryks Číslo akreditace 2010/1303-PC/SP, 8 hodin 4. a 5. dubna 2011 Počet zaměstnanců: 30 Druhy diet podávané v našem zařízení Lektor: Eva Takačová nutriční terapeut 6. a 14. dubna 2011, 23. června 2011 Počet zaměstnanců: 21 Hygienické minimum ve stravovacích službách Lektor: Ing. Libuše Cikánková, auditor jakosti a bezpečnosti potravin 1. června 2011 Počet zaměstnanců: 13 Hygienické minimum Lektor: Ing. Ostrá Alter s.r.o. 21. září a 5. říjen 2011 Počet zaměstnanců: 50 Nozokomiální nákazy MRSA Lektor: Mgr. Bobál Alter s.r.o. 19. října 2011 Počet zaměstnanců: 23 17

19 Školení zaměstnanců z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany Lektor: Ing. Michal Skřebský 14. a 23. listopadu 2011 Počet zaměstnanců: 45 Informační systém Cygnus - seznámení s programem IS Cygnus Lektor: Mgr. Hradilová Markéta Počet zaměstnanců: 2 ŠKOLENÍ MIMO ORGANIZACI: Ředitelka Sexuální výchova handicapovaných osob, antikoncepce mentálně postižených akreditovaný kurz Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a jeho aplikace v praxi ve veřejné správě akreditovaný kurz Komunikační kompetence manažera v sociálních službách Zákon o sociálních službách aktuality a praxe akreditovaný kurz Inventarizace metodika, příprava, provedení a kontrola akreditovaný kurz Doprovázení umírajících v zařízeních sociální péče akreditovaný kurz Ekonomický úsek Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a jeho aplikace v praxi ve veřejné správě akreditovaný kurz Inventarizace majetku a závazků u vybraných účetních jednotek v účetním období Účetnictví ÚSC a jimi uřízených PO akreditovaný kurz Zákon o sociálních službách aktuality a praxe akreditovaný kurz Evidence a inventarizace majetku a závazků Inventarizace metodika, příprava, provedení a kontrola akreditovaný kurz 18

20 Zdravotní úsek Zdravotník v dnešní nemocnici Cerebrovaskulární onemocnění jako výzva pro nelékařská povolání Vybrané kapitoly v péči o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním I Vybrané kapitoly v péči o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním II. Úsek péče o klienta Sociální služby aktuality a praxe změny vyplývající ze sociální reformy akreditovaný kurz Úsek sociální péče Sexuální výchova handicapovaných osob, antikoncepce mentálně postižených akreditovaný kurz Podpůrné brokerství v sociální práci a jeho význam pro individuální plánování s klientem Zákon o sociálních službách aktuality a praxe akreditovaný kurz Vzdělávací program Glazury a dekorace akreditovaný kurz Individuální plánování I. akreditovaný kurz Sociální služby aktuality a praxe změny vyplývající ze sociální reformy akreditovaný kurz Individuální plánování II. akreditovaný kurz 19

21 VIII. KONTROLNÍ ČINNOST NADŘÍZENÝCH ORGÁNŮ V roce 2011 neproběhla žádná kontrola nadřízených orgánů. 20

22 Kuželkářská liga Šternberk Akce rok Tradiční ples Výlet Luhačovice 21

23 Soutěž na téma Studená kuchyně Výlet Lednice Rekreace Třemošná Jízda na koni Majetín Čarování dlaní Olomouc 22

24 ZOO Ostrava Bazén Přerov Krajská lamaterapie ZOO Lešná Flora Olomouc Výlet Zlín 23

25 Vítání léta Pěvecká soutěž Zlatý kanárek DO-RE-MI Nezamyslice Dinopark Sportovní hry 24

26 Výlet Rožnov pod Radhoštěm Výlet Baťův kanál Výlet Velehrad Zámecká zahradní slavnost 25

27 Rekreace Domašov nad Bystřicí Výlet Teplice nad Bečvou Klubíčko přátelství Kozlovice Loučení s létem v Kokorách 26

28 Loučení s létem v ZOO Rekreace Horní Bečva Zámecký podzim Rokytnice Koncert Olomouc 27

29 Koncert Olomouc Sportovní hry Němčice nad Hanou Svatomartinský ples Nezamyslice Ples Nové Zámky Finále kuželkářské ligy Kateřinská zábava Rokytnice 28

30 Rozsvěcování stromečku Mikuláš DARY za rok 2011 Sponzoři naší organizace: Lékárna U Nádraží, Brodek u Přerova Ing. Jaromír Kouřil DREVOS Pan Jan Drtil Paní Marie Vyhňáková MUDr. Marta Jakobová Rádi bychom touto cestou poděkovali výše uvedeným dárcům. 29

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kamenice 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

Ústav sociální péče a domov důchodců Víceměřice je příspěvkovou organizací obce Víceměřice, která poskytuje služby lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením a seniorům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Domova Na Hrádku, poskytovatele sociálních služeb IČO 00873624

Domova Na Hrádku, poskytovatele sociálních služeb IČO 00873624 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření organizace Domova Na Hrádku, poskytovatele sociálních služeb IČO 00873624 zastoupeném ředitelkou Mgr. Janou Pilnou v roce 2010 Ι. Základní informace o organizaci

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2007 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@domovolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@domovolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@domovolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2011 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace 671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527 e-mail: domov@domovtavikovice.

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace 671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527 e-mail: domov@domovtavikovice. Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace 671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527 e-mail: domov@domovtavikovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 Snažíme se lidem s mentálním

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary přehled o počtech klientů složení klientů dle krajů věkové složení klientů zdravotní stav klientů přiznání příspěvku na péči způsob ubytování klientů členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 , Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach příspěvková organizace, domov pro osoby se zdravotním

Více