Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2011"

Transkript

1 Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2011

2 O B S A H 1. Úvod 2 2. Kontaktní údaje 3 3. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 4 4. Informace o klientkách 5 5. Úseky organizace a jejich činnosti 7 6. Ekonomické a personální údaje Vzdělávání pracovníků Kontrolní činnost nadřízených orgánů Společenské a kulturní akce roku

3 I. ÚVOD Centrum Dominika Kokory, p. o. bývalá budova kláštera pro sestry dominikánky, se nachází v obci Kokory, která se rozkládá podél silnice první třídy spojující města Přerov a Olomouc. Budova je situována v těsné blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie a je viditelná ze všech stran. Historie objektu sahá do roku 1902, kdy byla ukončena stavba, o níž se velkou měrou zasloužil P. Daniel Deutch. Vznikla zde třídní škola obecná, škola měšťanská a později i mateřská škola. V roce 1931 objekt začal sloužit k účelům chlapeckého sirotčince a v roce 1949 začal být využíván jako zařízení pro ženy s mentálním postižením, k čemuž slouží v podstatě doposud. V roce 1962 byl pojmenován Ústav sociální péče pro ženy v Kokorách. S účinností od 1. března 2009 se mění název na Centrum Dominika Kokory, p. o. 2

4 II. KONTAKTNÍ ÚDAJE Název Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace Sídlo Kokory 54, Kokory IČ Zřizovatel Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, Olomouc Zřizovací listina Č.j. 31/UZ/9/32/2009 ze dne Kontakty: ředitelka telefon mobil ekonomka telefon fax sociální pracovnice telefon , vedoucí zdravotního úseku telefon vedoucí sociálního úseku telefon správce telefon

5 III. VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v 35 a 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Organizace je registrována dne jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Sociální služba v domově pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje: ubytování (celoroční), poskytnutí stravy (celodenní), pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovnou, volnočasovou a aktivační činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí. Organizace zajišťuje klientům praní, žehlení a opravy prádla. Poslání organizace: poskytnout uživatelům podporu soběstačnosti, zapojení do pracovní činnosti, vytvořit podmínky rodinného prostředí a snaha přiblížit se běžnému způsobu života. Cílová skupina: Dospělé ženy s mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných vad, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby alespoň ve stupni I. (příspěvek na péči) Věková struktura: dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Službu nejsme schopni zabezpečit pro osoby: jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení, s diagnózou infekčního onemocnění, parazitální a pohlavní chorobou, psychózou a psychickou poruchou, kterou by mohla ohrozit sebe i druhé, narušující vážným způsobem kolektivní soužití z důvodu agresivity, závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách 4

6 IV. INFORMACE O KLIENTKÁCH V souladu s unesením Rady Olomouckého kraje s účinností od 1. července 2008 byla stanovena celková kapacita 75 uživatelů sociálních služeb. Kapacita zařízení k Počet klientů k klientek 73 klientek V průběhu roku 2011: přijato přemístění do jiného zařízení propuštění do domácí péče zemřela Počet klientů k Průměrný počet klientek 5 klientek 0 klientek 0 klientek 3 klientky 75 klientek 74,50 klientek Průměrný věk klientek Nejstarší klientka má 85 let 60,3 let let 1 klientka let 47 klientek let 20 klientek let 7 klientek Mobilita klientek Imobilní (trvale upoutaní na lůžko) 8 klientek Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 29 klientek Mobilní 38 klientek Struktura pokojů jednolůžkový pokoj 2 dvoulůžkové pokoje 16 dvoulůžkové pokoje s koupelnou 3 třílůžkové pokoje 1 čtyřlůžkové pokoje 8 Ke konci roku jsme připravili 3 dvoulůžkové pokoje s koupelnami pro novou sociální službu domov pro seniory. 5

7 Věková pásma klientů 3-6 let 7-12 let let let let let Věkové pásmo Klientů 3-6 let let let let let let let let 0 Počet mužů a žen Počet mužů a žen Klientů Počet mužů 0 (0%) Počet žen 75 (100%) muži ženy Úhrady aktuálních klientů plná plná včetně doplatku příbuzných snížená s neuhrazenou částí Typ úhrady: dospělí Typ pobytu: celoroční Úhrada Počet plná 1 (1%) Plná včetně doplatků příbuzných 1 (1%) Snížená s neuhrazenou částí 73 (98%) Celkem klientů 75 Průměrná úhrada klienta: 7 578,88 Kč Aktuální rozložení příspěvku na péči nemá I lehká závislost II středně těžká závislost III těžká závislost Příspěvek na péči Klientů nemá 3 (4%) I lehká závislost 10 (13%) II středně těžká závislost 17 (23%) III těžká závislost 28 (37%) IV úplná závislost 17 (23%) IV úplná závislost 6

8 V. ÚSEKY A JEJICH ČINNOSTI Provozní úsek Správce zajišťuje provoz veškerého strojního vybavení jednotlivých úseků, revize, běžné opravy, vede vozový a strojní park. Rovněž zajišťuje, za pomoci pracovníků údržby, práce na zahradě a údržbové práce v celém objektu organizace. Veškeré prádlo klientek včetně prádla organizace (ložní i dekorativní) a ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců, jsou prány v prádelně organizace. Prádlo je rovněž vyžehleno, opraveno a roztříděno na jednotlivé úseky. Ekonomický úsek Zajišťuje komplexní vedení účetnictví, vyřizování pracovněprávních vztahů zaměstnanců a zajišťuje dodávky surovin a zboží pro organizaci v požadovaném sortimentu, množství, kvalitě a času. 7

9 Pracovní terapie úsek sociální péče Výchovná, volnočasová a aktivační činnost: Nabídka výchovné a pracovní činnosti a volnočasových aktivit vychází z osobních cílů klientů. Výchovná činnost (nepedagogická): rozumová výchova čtení, psaní, počítání, procvičování paměti, orientace v čase atd. komunikace a osobní projev hudební, tělesný a výtvarný projev společenský výchova poznávání přírodního a společenského prostředí psychomotorika a jemná motorika sociální a interpersonální výchova vzájemné vztahy, odpovědnost za činy etická výchova divadlo - získanými znalostmi (v recitaci, divadelních scénkách) se pak prezentují na soutěžích a veřejných vystoupeních. Za umístění a účast obdržely řadu cen a diplomů. Pracovní činnost : Navazuje na běžný způsob života, jedná se o aktivační činnost. Klienti se mohou zapojit do prací při úpravě areálu (pěstování květin, práce na zahradě). Pečují o zvířata (pes, kočky, papoušci). Volnočasové aktivity : Nejoblíbenější jsou ruční práce - pletení, vyšívání, háčkování, ale také malování, výroba drobných předmětů, výroba svíček, práce na tkalcovském stavu atd. Ve volném čase klientky sledují televizi, poslech hudby, rádia, čtou knihy, časopisy, účastní se i čtení na pokračování, vyplňují křížovky a hrají společenské hry. Účastní se církevních bohoslužeb ve zdejším kostele i ve společenském sále organizace. Navštěvují místní knihovnu a účastní se cvičení ve zdejší sokolovně. Kulturní a společenské akce směřují k integraci klientů do společnosti, seznámení s prostředím běžného života, rozvoji poznání (taneční zábavy, kulturní vystoupení, sportovní hry, výlety, zájezdy, rekreace). Úsek péče o klienta Úsek zajišťuje doprovod klientek na zdravotní vyšetření nebo k hospitalizaci do nemocnice, psychiatrické léčebny a na odborná vyšetření, hygienickou péči atd. Zdravotní úsek Zdravotní a ošetřovatelská péče: zdravotní péči o klientky zajišťuje zdravotní úsek (všeobecná sestra), pod vedením vedoucí zdravotního úseku prostřednictvím smluvních lékařů zdravotních pojišťoven - praktický lékař ordinace 2x týdně a odborný lékař psychiatr 1x měsíčně, jinak dle potřeby. Rovněž využíváme i jiné odborné lékaře stomatolog, gynekolog, kožní lékař, diabetolog atd. Péče je zaměřena na péči preventivní, léčebnou a ošetřovatelskou. 8

10 Rehabilitační péči provádí fyzioterapeut. Cvičení je individuální, indikované zdravotnímu stavu klientky, provádí se na lůžku nebo v tělocvičně za pomocí kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a cvičebního náčiní atd. Stravovací úsek Stravování pro klientky i zaměstnance je zajištěno ve vlastní režii. Denně jsou připravovány pokrmy pro celodenní stravování včetně dietních jídel (dieta žlučníková, diabetická, epileptická atd.). Strava se vydává v jídelnách nebo přímo na pokojích. Přání klientek, týkající se výběru druhu stravy, je zohledněno při tvorbě jídelníčku, který je pestrý, bohatý na vitamíny a schválen ošetřující lékařkou. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientek. Sociální úsek Sociální pracovnice zastupuje klientky v administrativních a právních záležitostech, spolupracuje se státními úřady (soudy, obecním úřadem, ČSSZ, atd.), opatrovníky klientek, rodinnými příslušníky. Vede sociální agendu (přijetí do organizace, přeložení, propuštění klientky, úhrady za pobyt atd.) 9

11 VI. EKONOMICKÉ A PERSONÁLNÍ ÚDAJE ZÁVAZNÉ UKAZATELE PRO ROK 2011 Rozpočet v Kč schválený upravený skutečnost limit mzdových prostředků neinvestiční příspěvek /odpisy/ odvody příspěvkové organizace /odpisy/ hospodářský výsledek vyrovnaný rozpočet vyrovnaný rozpočet 173,99 Limit mzdových prostředků schválen ve výši tis. Kč, celkové mzdové náklady za rok 2011 činí ,- Kč, rozdíl ,- Kč dotace z Úřadu práce. INVESTIČNÍ FOND Zůstatek fondu k Účetní odpisy k Investiční dotace z rozpočtu KÚ ,46 Kč ,50 Kč ,-- Kč Čerpání Odvod odpisů zřizovateli Automobil Opel VIVARO - dotace KÚ Koupelny na pokojích Chodníky na zahradě ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Zůstatek fondu k ,96 Kč 10

12 Od 1. ledna 2012 bude naše organizace poskytovat novou sociální službu dle 49 zákona o sociálních službách, tj. domov pro seniory, kapacita bude činit 6 osob. Jedná se o 3 dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zařízení. chodba Domov pro seniory Pokoj č. 1 11

13 Pokoj č. 2 Pokoj č. 3 12

14 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Výsledek hospodaření + 173,99 Kč Přehled výnosů 60 Tržby za vlastní výkony ,90 Kč (úhrady od uživatelů, příspěvky na péči, zdravotní pojišťovny) 64 Ostatní výnosy ,99 Kč 648 Čerpání fondů , Ostatní výnosy , Úroky 962,34 Kč 67 Výnosy na prostředky státního rozpočtu, ÚSC ,-- Kč 672 Ministerstvo práce a sociálních věcí , Úřad práce Přerov , Olomoucká kraj , Obec Lutín ,- - Výnosy celkem ,23 Kč Výnosy uvedené v tis. Kč. vlastní výnosy ,35 provozní dotace ,85 ostatní výnosy 312,19 13

15 Přehled nákladů 50 Spotřebované nákupy ,45 Kč 501 Spotřeba materiálu , Spotřeba energií ,01 Plyn ,01 Elektrická energie ,- - Vodné a stočné ,-- 51 Služby ,29 Kč 511 Údržba a opravy , Cestovné , Náklady na reprezentaci 2 104, Ostatní služby ,89 52 Mzdové náklady, ZP a SP, FKSP ,-- Kč 521 Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady , Ostatní sociální náklady ,-- 53 Ostatní daně a poplatky 5 300,-- Kč 54 Jiné ostatní náklady ,-- Kč (pojištění organizace, bankovní poplatky) 55 Odpisy ,50Kč 56 Ostatní finanční náklady ,-- Kč Náklady celkem ,24 Kč Náklady uvedené v tis. Kč spotřební nákupy 6 168,71 služby 1 793,19 mzdové náklady ,47 odpisy 1 191,72 ostatní náklady 118,14 14

16 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let let a více celkem % Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2011 počet nástupy 18 odchody 15 Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k doba trvání počet % do 5 let do 10 let 1 2 do 15 let do 20 let 5 9 nad 20 let celkem

17 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 53,50 pracovníci k počet manuální pracovníci 17 THP 5 přímá péče 32 Průměrná mzda za rok 2011: ,69 Kč Pracovníci % manuální pracovníci 25 THP 14 přímá péče 61 16

18 VII. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Organizace je členem APSS ČR - Zaměstnanci se účastní vytvořených sekcí účastní se pravidelných školení, odborných diskuzí (ředitelů, ekonomů, sociálních pracovníků atd.) AKCE POŘÁDANÉ V NAŠÍ ORGANIZACI Individuální plánování: základní metody a techniky Lektor: Mgr. Jiří Sobek - Adpontes Číslo akreditace 2009/095-SP, 16 hodin 16. a 17. února a 22. února 2011 Počet zaměstnanců: 27 Etika a etiketa v zaměstnání Lektor: PhDr. Antonín Bryks Číslo akreditace 2010/1303-PC/SP, 8 hodin 4. a 5. dubna 2011 Počet zaměstnanců: 30 Druhy diet podávané v našem zařízení Lektor: Eva Takačová nutriční terapeut 6. a 14. dubna 2011, 23. června 2011 Počet zaměstnanců: 21 Hygienické minimum ve stravovacích službách Lektor: Ing. Libuše Cikánková, auditor jakosti a bezpečnosti potravin 1. června 2011 Počet zaměstnanců: 13 Hygienické minimum Lektor: Ing. Ostrá Alter s.r.o. 21. září a 5. říjen 2011 Počet zaměstnanců: 50 Nozokomiální nákazy MRSA Lektor: Mgr. Bobál Alter s.r.o. 19. října 2011 Počet zaměstnanců: 23 17

19 Školení zaměstnanců z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany Lektor: Ing. Michal Skřebský 14. a 23. listopadu 2011 Počet zaměstnanců: 45 Informační systém Cygnus - seznámení s programem IS Cygnus Lektor: Mgr. Hradilová Markéta Počet zaměstnanců: 2 ŠKOLENÍ MIMO ORGANIZACI: Ředitelka Sexuální výchova handicapovaných osob, antikoncepce mentálně postižených akreditovaný kurz Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a jeho aplikace v praxi ve veřejné správě akreditovaný kurz Komunikační kompetence manažera v sociálních službách Zákon o sociálních službách aktuality a praxe akreditovaný kurz Inventarizace metodika, příprava, provedení a kontrola akreditovaný kurz Doprovázení umírajících v zařízeních sociální péče akreditovaný kurz Ekonomický úsek Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a jeho aplikace v praxi ve veřejné správě akreditovaný kurz Inventarizace majetku a závazků u vybraných účetních jednotek v účetním období Účetnictví ÚSC a jimi uřízených PO akreditovaný kurz Zákon o sociálních službách aktuality a praxe akreditovaný kurz Evidence a inventarizace majetku a závazků Inventarizace metodika, příprava, provedení a kontrola akreditovaný kurz 18

20 Zdravotní úsek Zdravotník v dnešní nemocnici Cerebrovaskulární onemocnění jako výzva pro nelékařská povolání Vybrané kapitoly v péči o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním I Vybrané kapitoly v péči o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním II. Úsek péče o klienta Sociální služby aktuality a praxe změny vyplývající ze sociální reformy akreditovaný kurz Úsek sociální péče Sexuální výchova handicapovaných osob, antikoncepce mentálně postižených akreditovaný kurz Podpůrné brokerství v sociální práci a jeho význam pro individuální plánování s klientem Zákon o sociálních službách aktuality a praxe akreditovaný kurz Vzdělávací program Glazury a dekorace akreditovaný kurz Individuální plánování I. akreditovaný kurz Sociální služby aktuality a praxe změny vyplývající ze sociální reformy akreditovaný kurz Individuální plánování II. akreditovaný kurz 19

21 VIII. KONTROLNÍ ČINNOST NADŘÍZENÝCH ORGÁNŮ V roce 2011 neproběhla žádná kontrola nadřízených orgánů. 20

22 Kuželkářská liga Šternberk Akce rok Tradiční ples Výlet Luhačovice 21

23 Soutěž na téma Studená kuchyně Výlet Lednice Rekreace Třemošná Jízda na koni Majetín Čarování dlaní Olomouc 22

24 ZOO Ostrava Bazén Přerov Krajská lamaterapie ZOO Lešná Flora Olomouc Výlet Zlín 23

25 Vítání léta Pěvecká soutěž Zlatý kanárek DO-RE-MI Nezamyslice Dinopark Sportovní hry 24

26 Výlet Rožnov pod Radhoštěm Výlet Baťův kanál Výlet Velehrad Zámecká zahradní slavnost 25

27 Rekreace Domašov nad Bystřicí Výlet Teplice nad Bečvou Klubíčko přátelství Kozlovice Loučení s létem v Kokorách 26

28 Loučení s létem v ZOO Rekreace Horní Bečva Zámecký podzim Rokytnice Koncert Olomouc 27

29 Koncert Olomouc Sportovní hry Němčice nad Hanou Svatomartinský ples Nezamyslice Ples Nové Zámky Finále kuželkářské ligy Kateřinská zábava Rokytnice 28

30 Rozsvěcování stromečku Mikuláš DARY za rok 2011 Sponzoři naší organizace: Lékárna U Nádraží, Brodek u Přerova Ing. Jaromír Kouřil DREVOS Pan Jan Drtil Paní Marie Vyhňáková MUDr. Marta Jakobová Rádi bychom touto cestou poděkovali výše uvedeným dárcům. 29

Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2012

Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2012 Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2012 OBSAH 1. Úvod 2 2. Kontaktní údaje 3 3. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 4 4. Informace o klientech 6 5. Úseky a jejich činnosti 10

Více

Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2013

Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2013 Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1. Úvod 2 2. Kontaktní údaje 3 3. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 4 4. Informace o klientech 6 5. Úseky a jejich činnosti 10

Více

Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2010

Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2010 O B S A H 1. Úvod 2 2. Kontaktní údaje 3 3. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 4 4. Informace o klientkách 5 5. Úseky organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa,p.o. Křečanská 630 Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Středisko Krásná Lípa Nemocniční 1056/19 Krásná

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Identifikační údaje organizace Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ. Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace

Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ. Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace Vydal : statutární orgán ředitel Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

popis realizace poskytování sociálních služeb.

popis realizace poskytování sociálních služeb. popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služba je poskytována formou komplexní v Sociální služby jsou poskytovány formou (dále jen DD PS): zájemcem o službu nebo s jeho zákonným zástupcem.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2017 Zřizovatel:

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov )

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) 3s Směrnice Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

2. Finanční rozvaha k zajištění provozu MěSSS Kadaň rozpočet r. 2007

2. Finanční rozvaha k zajištění provozu MěSSS Kadaň rozpočet r. 2007 1. Hospodaření organizace MěSSS Kadaň za r. 2006 Dotace na lůžko (domov důchodců) 6.375 tis. Dorovnání dotace na lůžko (za r. 2005) 200 tis. Tržby z prodeje služeb stravné jídelna 2.028 tis. stravné ÚSP

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

Popis činností Cena kód

Popis činností Cena kód Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena kód poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj 200 Kč / den 020201 Vícelůžkový pokoj 180 Kč / den 020202 poskytnutí stravy nebo pomoc

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ rok 2011 V Bystrém dne 1.3.2012, č.j. 337/2012 DNZ-By 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více