Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června"

Transkript

1 1 z /2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání od sousedů Poutě Pastorační centrum Informační listy Diecézní charity Plzeň Zadáno pro rodiny DĚTEM A MLÁDEŽI - Diecézní centrum mládeže - Letní akce Personalia Inzerce Nové knihy Z biskupova diáře Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Mt 11,28) V lese káceli stromy dva dřevorubci. Stromy byly vysoké a měly mohutné a tvrdé kmeny. Oba dřevorubci byli zdatní, ale každý z nich se do práce pustil jiným způsobem. Ten první do svého kmene vytrvale zasekával ránu za ránou. Nikdy se nezastavil, narovnal záda jen na okamžik, když potřeboval nabrat dech. Druhý dřevorubec si čas od času dopřál přestávku. Když zapadalo slunce, první dřevorubec byl teprve v polovině kmene. Potil krev a byl rád, že už bude večer. Nevydržel by pracovat ani o minutu déle. Zato ten druhý stačil podetnout celý strom. Jak je to možné? Vždyť oba začínali současně a stromy byly stejně velké! První dřevorubec nevěřil svým očím: To nechápu! Jak se ti podařilo podsekat celý strom, když ses pořád zastavoval? Druhý se jen usmál: Ty jsi viděl, že jsem se zastavoval, ale nevšiml sis, že jsem si při každé zastávce naostřil sekeru! (B. Ferrero, Živá voda pro duši) Naše duše je jako sekera. Nesmíme ji nechat ztupit nebo zrezivět. Je třeba ji každý den alespoň trochu naostřit. Chceme-li zůstat zdraví, potřebujeme pravidelně jíst a sedm až osm hodin spát. Pokud někdo necítí potřebu jídla anebo trpí nespavostí, říkáme, že je nemocný. Chceme-li žít dobrým křesťanským životem, potřebujeme se setkávat v modlitbě s Bohem. Dalo by se říci, že také křesťan, který ztratí vnitřní potřebu modlitby, je nemocný. Někdy ale slyšíme říkat: Jsem příliš zaneprázdněn, nemám na

2 2 z 32 modlitbu čas... Udělat si čas na modlitbu znamená postavit Boha do středu našeho života. Svěřovat mu všechno, co prožíváme. Budeme-li se setkávat s Bohem v modlitbě, zakusíme touhu po Bohu a nalezneme k Němu trvalý vztah. Modlitba se někdy stává namáhavou, protože tato touha po Bohu chybí, protože Bůh přestal být středem našeho života. On nám přesto neustále nabízí nejen své přátelství, ale i odpočinek a oporu: Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím (Jer 1,25). Blíží se prázdniny, čas dovolených... a každý si plánuje, jakým způsobem toto období odpočinku prožije. Ježíš nás povzbuzuje: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Nechme se Jím tedy pozvat a udělejme si na Něho více času. Olga Landrová FMA Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 2. Právě ten, kdo jako křesťan věří v Ducha Stvořitele, si uvědomuje, že nesmíme užívat a zneužívat svět a hmotné věci jako materiál, s kterým můžeme zacházet podle své libosti a nelibosti, že musíme stvoření považovat za dar, který nám byl svěřen ne k tomu, abychom ho použili a zničili, ale aby se stal Boží zahradou a tím zároveň také zahradou člověka. 5. Letnice jsou toto: Ježíš, a skrze Něho Bůh sám, přichází k nám a vtahuje nás do sebe sama. Posílá Ducha Svatého - jak to vyjadřuje Písmo. Jak se to projevuje? Chtěl bych vyzvednout především dva aspekty: duch Svatý, skrze nějž Bůh přichází k nám, přináší život a svobodu. 6. Život a svoboda jsou věci, po kterých všichni toužíme. Ale, co to znamená - kde a jak nacházíme život? Myslím, že naprostá většina lidí má stejnou představu o životě jako marnotratný syn z evangelia. Ten si nechal vyplatit svou část dědictví - a náhle se cítil svobodný, konečně chtěl žít bez závazků, bez domácích povinností, prostě jen žít. Mít ze života všechno, co může nabídnout. 8. Život najdeme jedině tehdy, když ho darujeme, ne když se ho budeme chtít zmocnit. Právě to se musíme učit od Krista, to nás učí Duch Svatý, který je čirým darem, který je Božím sebedarováním. plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského, který se v Římě zúčastnil II. kongresu církevních hnutí a nových komunit. Kongres byl zakončen setkáním asi 400 tisíc členů církevních hnutí a nových komunit s Benediktem XVI. na svatodušní vigilii v Římě. Z České republiky přijeli zástupci Schönstattského hnutí, hnutí Focolare, Fatimského apoštolátu, Cursilla, komunity Emmanuel, Chemin Neuf a dalších. Co vás osobně během vigilie nejvíc oslovilo? Především to obrovské množství lidí, protože z prostoru před bazilikou sv. Petra bylo vidět, že to jde

3 3 z 32 až na konec Via della Conciliazione, až k Andělskému mostu. Prostě bylo to velkolepé, jak nadšení lidí, tak i celková atmosféra. Byl to veliký zážitek. Papež se obrátil k lidem s nezvykle dlouhou a obsáhlou promluvou (viz výše). Co vás z ní zaujalo? Je vidět, že to je profesor, ale na druhé straně jeho promluva vůbec není suchá. Naopak, reakce lidí byla velice hezká. Mluvil mimo jiné o tom, že Duch Svatý je dárce života, svobody a jednoty a že to jsou věci, po kterých toužíme. Volbu svobody mnoha mladých lidí přirovnával k chování marnotratného syna v podobenství, který nakonec poznal, že jeho svoboda bez odpovědnosti byla k ničemu. Naopak, velice hezky mluvil o tom, že ta pravá svoboda, je právě svoboda se zodpovědností. Jinak musím ještě říct, že se mi líbilo, jak lidé s nadšením papeže přijímají, i to, že na začátku svého nástupu do služby papeže byl nesmělý, ale teď se stal ve svých gestech jistý. Pěkné bylo i to, že projel na papamobilu nejen po Svatopetrském náměstí, ale po celé Via della Conciliazione až na konec a zase zpátky, takže ho mohli všichni vidět zblízka. Myslíte si, že se očekávání dnešních lidí nějak změnila nebo posunula proti řekněme létům, kdy řada hnutí a komunit vznikala? Na Kongresu hnutí, kterého jsem se zúčastnil, to bylo řečeno velice hezky. Doba moderní usilovala o pravdu a spravedlnost. Doba postmoderní usiluje o štěstí a svobodu. Uvědomuji si, že za doby komunismu v podstatě šlo o to dokázat víru argumenty rozumovými, ukázat lidem, že víra je pravdivá. Dnes to lidi nezajímá. Dneska lidé uvěří lehce čemukoli a na základě toho, že chtějí být šťastní, si říkají: třeba nám přinese štěstí požehnání, které dostaneme, nebo nám přinese štěstí postavení hvězd či něco jiného... zkrátka, berou všechno možné a jsou přesvědčeni, že si svobodně mohou vybrat, co se jim líbí. Navíc proto, že jejich náboženská vzdělanost prakticky neexistuje. Souhlasil bych s tím, co řekl profesor Tomáš Halík, že totiž naši lidé nejsou míň věřící, ale jsou ve víře nevzdělaní. Takže jsou dnes jiné akcenty. A právě proto bylo důležité i heslo, pod kterým se Kongres a Vigilie konaly: Je krásné být křesťany a je radost to sdílet. To je myslím přesně to, co dnešní doba potřebuje. Protože k tomu, aby člověk byl šťastný, potřebuje radost. Je tedy třeba, aby křesťané nebyli unavení, rozpačití a rezignovaní, ale aby to byli lidé nadšení, uchvácení Kristem a plní Ducha Svatého a aby toto nadšení byli schopni předávat dál. To právě církevní hnutí a nové komunity dokážou. Jsou si vědomi, že jejich cesta je správná. Jsou fascinovaní tím, co poznali, do čeho vstoupili, a to je táhne a nese. To je, myslím, důležité, protože to osloví toho, kdo zahlédne jejich štěstí, a podnítí ho to, aby šel s nimi dál. A to je dobře, protože ten člověk získá víru a s ní dar pokoje, radosti, štěstí. A také pravé svobody, která není dána tím, že můžu dělat, co chci, ale že jsem schopen jednat odpovědně a sdílet se s druhými, že nejsem vláčen drogami, penězi, sexem, různými společenskými ohledy, například politickými, ale že jsem svobodný v Kristu. A to je přesně to, co dnešní lidé potřebují. -jl- Miluše Novotné,

4 4 z 32 vedoucí návštěvního centra v Klášteře premonstrátů Teplá: Co připravil klášter pro návštěvníky na letošní letní sezónu? Klášter je především církevní objekt a příchozím nabízí účast na bohoslužbách, které se zde konají v klášterním kostele Zvěstování Páně. Jako významná historická památka pak může být cílem všech, kteří se zajímají o historii nebo si chtějí prohlédnout krásnou stavbu a mnoho jedinečných uměleckých děl. Jistě nejen milovníky literatury přiláká druhá největší knihovna v Čechách, čítající na svazků. Knihovna je také dodnes využívána badatelsky, to je informace pro ty, kdo by knihy chtěli nejen vidět, ale i studovat. Milovníky přírody určitě zaujme rozsáhlý anglický park i okolí civilizací nepříliš dotčené. Těm, kteří by chtěli setrvat v tomto krásném a duchovním prostředí delší dobu, je k dispozici hotel. V letních měsících se budou v klášteře i v okolních farnostech konat poutní slavnosti, jejich přehled viz rubrika Poutě. Také bych chtěla pozvat příznivce chrámové hudby na dva varhanní koncerty, které se budou konat v klášterním kostele 15. července a 19. srpna vždy od 16 hodin. Pravidelné prohlídky kláštera probíhají v letních měsících denně, pondělí-sobota 9-17 hod., v neděli hod. -alo- Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Aši Dobro, které dnes vykonáš, je zítra zapomenuto - to nevadí, konej dobro. Právě tato myšlenky Matky Terezy tučnými písmeny napsaná na nástěnce v kanceláři azylového domu v Aši, kam se mohou obrátit ženy s dětmi, které se ocitly v těžce řešitelné životní situaci, mi padla do oka jako první, když jsem usedla ke stolku s ředitelkou zařízení Mgr. Dagmar Koberovou a vychovatelem Josefem Forgö. Hned pod tímto citátem stojí další: Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají - to nevadí, pomáhej jim. Paní Koberová zachytí směr mého pohledu a s úsměvem říká: Když jsem před třemi lety nastoupila po své patnáctileté praxi učitelky na základní škole právě sem, nenapadlo mě, jak často budu tato posilující slova potřebovat. Práce se ženami ocitnuvšími se na okraji společnosti není vždycky jednoduchá. Ale když potom vidím spokojené děti, které by jinak žily ve všelijakých těžkých podmínkách, říkám si, že to úsilí stojí za to.

5 5 z 32 Domov sv. Zdislavy v Aši provozuje farní charita, od jejíhož vzniku se v těchto dnech datuje patnáct let. Záhy po sametové revoluci, v květnu 1990, byl v Aši s velkým nadšením založen Klub křesťanských žen, jenž se o rok později transformoval do Farní charity Aš. A ta se stala iniciátorem a provozovatelem azylového domu pro matky s dětmi. V klidu a bezpečí příjemné vilky uprostřed zahrady s pískovištěm, houpačkami, prolézačkami, gumovým bazénkem a vzrostlými stromy tak mohou těhotné ženy a maminky s dětmi najít dočasné útočiště, čas a klid na řešení různě komplikované životní situace. Při hledání budoucnosti ženám a jejich dětem pomáhá kromě ředitelky pět zaměstnanců. Jsme schopni poskytnout útočiště osmi ženám a zhruba čtrnácti dětem. Jenom škoda, že mnohé maminky raději zůstanou u televize, než aby sem do dílny nebo do vedlejší herny či počítačové učebny s dětmi zašly. Mnohdy jsme poslední štací před tím, než by děti musely být odloučeny od svých matek a byly by umístěny v dětských domovech, říká Dagmar Koberová s tím, že pokud se podaří ženu naučit samostatnému životu včetně dobré péče o dítě, je to naplnění cíle celého zařízení. Některé maminky se to nemusí učit, ale potřebují třeba jen pomoc při hledání zaměstnání, nového bydlení, odpoutání se od tyranizujícího partnera. Většinou je však potřeba ženy učit novému přístupu k životu, protože doposud byly příliš důvěřivé nebo příliš lehkomyslné, a to je přivedlo právě do jejich špatné životní situace. Stane se, že sem žena s dětmi přijde jako do hotelu, očekává od nás služby, ale sama se nijak měnit či zapojovat nechce. Pak se musíme snažit jí vysvětlit potřebu změny, vyburcovat ji, zapojit ji, vysvětluje ředitelka a zároveň konstatuje, že ne vždy se to daří. Souhlasně přikyvuje i mladý vychovatel Josef, absolvent Střední pedagogické školy v Karlových Varech, který v azylovém domě působí půl roku. Je to jak kdy. Ale když se to podaří, mám hodně dobrý pocit, říká a provádí mě keramickou dílnou, na jejíž vybavení vypalovací pecí a dvěma hrnčířskými kruhy přispěl fond EU. Na stolech tu leží rozdělané výrobky, za které by se nemusel stydět ani profesionální keramik. Jenom škoda, že mnohé maminky raději zůstanou u televize, než aby sem nebo do počítačové učebny s dětmi zašly, posteskne si mladý muž.

6 6 z 32 V jednom z pokojů hopsá v postýlce rok a půl starý Jaroušek, šibalsky se na nás směje a jeho maminka se zjevně v chlapečkovi vidí. No vidíte, vypráví mi posléze paní ředitelka: Tato žena k nám přišla jako těhotná bezdomovkyně, nepředstavitelně špinavá a zanedbaná, neznala ani otce dítěte. Teď je z ní dobrá máma a bude schopná se osamostatnit. Tohle když tu zažijeme, víme, že naše snažení má smysl. I přes různá zklamání. Těmi zklamáními má paní ředitelka na mysli třeba případ, kdy bývalou klientku, kterou domov vytáhl z nejhoršího, po čase viděla stát u silnice jako prostitutku. Jinou jsme ale zase zachránili, když od nás odešla s tím, že má místo hospodyně, a po čase zoufalá zavolala, že rodina, kde měla pracovat, jí odebrala dítě a nutí ji k prostituci. Podali jsme trestní oznámení, zasáhla policie a všechno nakonec relativně dobře dopadlo. Vilka, ve které Domov sv. Zdislavy v Aši sídlí, je uvnitř přívětivá a útulná, ale zvenčí je zřejmé, že by potřebovala minimálně novou fasádu a okna. Na takové rozsáhlejší rekonstrukce ale nemáme peníze. Dům máme pronajatý za symbolickou jednu korunu ročně od Karlovarského kraje, za to jsme velmi vděční. Běžné náklady domova v rozsahu zhruba 1,5 miliónu ročně jsou pokryty jeho příjmy, jsme rádi, že to tak vychází, bilancuje ředitelka a po nahlédnutí do dokladů upřesňuje, že za loňský rok azylový dům získal 900 tisíc od Min. práce a soc. věcí, 140 tisíc od kraje, od měst Aš a Cheb 39 tisíc, zbytek pokryly dary od nadací a sponzorů a nájem, který platí klientky domova. Těm je účtováno cca korun měsíčně včetně energií a služeb. Přestože by měly být schopné tuto částku hradit ze sociálních dávek, mnohé domov opouštějí s dluhem, který je pak nutno vymáhat. Za mnohé vděčíme také charitě ze spřáteleného Plavna, odtud jsme např. dostali kompletní vybavení kuchyně včetně rozvodu vody a myčky nádobí, díky nim máme také celou jednu plnou místnost šatstva, kde si mohou vybírat oblečení pro sebe a své děti nejen naše klientky, ale i ostatní potřební ze širokého okolí Aše. Vychovatel Josef mě vyprovází ke vrátkům a pár na zahradě pobíhajících dětí mi mává na rozloučenou. V duchu se ptám, kde by asi teď byly a smály by se tak vesele, nebýt Domova sv. Zdislavy? Alena Ouředníková Kostel Povýšení sv. Kříže na Křížovém vrchu

7 7 z 32 Poutní kostel na Křížovém vrchu, dříve zvaném Vrabina, je tradičním i když pozapomenutým poutním místem regionu Jižní Plzeňsko. Paměť o něm byla vymazána především díky tomu, že kostel s vyhlídkovou věží byl v komunistických časech využíván armádou, a proto byl celý vrcholek kopce nepřístupný. Vrch Vrabina patřil chotěšovskému klášteru již od středověku. Při zemních pracích během stavby kostela v 18. století byly nalézány různé předměty, které svědčily o tom, že zde bylo osídlení, jehož však není znám typ ani skutečné stáří. Nejpozději v době třicetileté války zde byl vztyčen kříž, který v roce 1739 nahradil lesní Jan Václav Eberle novým velkým, jenž se stal dominantou krajiny. Místo bylo již tehdy vnímáno jako poutní. Podnikavý opat kláštera Kryštof Schmiedl, jenž dostavěl v Chotěšově velký konvent, nechal na Vrabině v letech 1747 až 1756 postavit nový kostel. Stalo se tak v poděkování za ochranu Chotěšovska v době tzv. válek o rakouské dědictví. Kostel byl zasvěcen třem svatým Janům - Křtiteli, Evangelistovi a Nepomuckému. Interiér byl vyzdoben malbami plzeňského malíře Julia Luxe, který ve stejné době maloval monumentální malby v chotěšovském konventu. Přesná podoba stavby není známa, z popisu se jeví jako jednolodní, rozšířený o tzv. Svaté schody se skupinou Ecce Homo. V roce 1782 byl uzavřen a posléze prodán na stavební kámen. V roce 1802 byl již srovnán se zemí. Kříž z vrcholu kopce byl přenesen do Chotěšovského farního kostela, sochy se dostaly do kostelíku ve Vsi Touškově. Varhany se dodnes nacházejí ve farním kostele v Kladrubech. V letech byl postaven nový kostel, jenž byl v duchu dávné tradice kopce zasvěcen Povýšení Svatého Kříže. Postupně se kolem kostela sdružilo několik budov - hájovna, hospoda, turistická ubytovna a v roce 1931 byla ke kostelu přistavěna věž, která sloužila zároveň jako rozhledna. Ta se dostala do osy rozletové dráhy tryskových letounů, startujících z vojenského letiště v Líních a proto za komunismu sloužila jako navigační věž. Ostatní budovy, upravené pro potřeby armády, postupně chátraly včetně v podstatě nepoužívaného kostela. Po odchodu vojáků se propadly klenby a torzo se stalo nebezpečným. Přesto se domnívám, že by kostel měl být zajištěn jako památka na posvátné místo s dramatickým osudem, jenž kopíroval životní osudy obyvatel této krajiny. Vrch je přístupný pěšky po značených cestách z Chotěšova a ze Stoda. Rozhledna byla opravena a poskytuje krásný výhled. Jan Soukup Diakonický inspiromat

8 8 z 32 V minulé části našeho přemítání o farnosti jsme uvažovali o službě milosrdné lásky ( diakonii, charitě, solidaritě ) jakožto integrální součásti celkového poslání církve, ale i jakožto o zdroji požehnání pro život každého křesťana i každé farnosti. Dnes u této první parkety farního tanečního parketu ještě zůstaneme a pro inspiraci nabídneme seznam různých aktivit, které lze v této oblasti ve farnosti iniciovat nebo rozvinout. Je třeba jej však brát skutečně jen jako malý inspiromat, ne jako body nutné ke splnění. Ty musí spíše vyplynout z toho, že citlivě vnímáme situaci, posuzujeme ji ve světle evangelia a ptáme se Pane, co máme v této situaci a s těmito dary, které nám dáváš, dělat? Prostě žádné cizí nápady a hotové návody nás nezbaví nutnosti (a radosti!) tančit spolu s pár dalšími, kterým zrovna tato oblast také leží na srdci, náš pastorační valčík. Jednotlivé body, řazené podle abecedy, jsou rozdělené na část osobní diakonie a organizované diakonie. A zkusme samozřejmě také hledat úzké propojení mezi obojím. Nelze totiž z farnosti veškerou charitativní či diakonickou službu delegovat na skupinu specialistů, aniž by tím farnost nebyla nevěrná svému poslání a neoddělovala se tak od onoho požehnání vycházející Jitřenky (viz Iz 58,8n). A protože diakonie není otázkou nějakých neurčitých pocitů, velmi objevný může být pohled do farního finančního výkazu a do plánu farních aktivit - jaké zde má místo naše láska k chudým a potřebným? Inspiromat pro osobní diakonii: Bůh chce i skrze tebe milovat tento svět milosrdnou, činnou a sloužící láskou. Možná, že následující body tě mohou inspirovat, jakými různými způsoby to je možné. 1. Dělení se o jídlo (je vhodnější mít pro žebrajícího člověka připravenu trochu jídla, než peníze) 2. Doučování dětí s problémy učení (ať už organizovaně nebo soukromě) 3. Finanční přispívání na vybrané charitativní či sociálně-pastorační projekty (Farní charita, různé azylové ubytovny, kontaktní centra, misie, projekty Diecézní charity, projekty jiných církví apod.) 4. Hlídání dětí osamělým maminkám či rodinám (doma, při bohoslužbách apod.) 5. Charitní taxislužba (dovoz lidí na bohoslužby, nákupní služba osamělým apod.) 6. Materiální dary (ošacení, nábytek, elektronika, slevové poukázky, odkazy v závěti apod.) 7. Návštěvy a pomoc osamělým, starým a nemocným (nákupy, vyřizování na úřadech, posezení a popovídání si, návštěvy doma či v nemocnici apod.) 8. Otevřené dveře tvého domu (přijímání osamělých, cizinců, studentů na byt či na návštěvu apod.) 9. Rodinný patronát (patronát nad početnější rodinou, zprostředkování ošacení, povzbuzení, právního či finančního poradenství, sponzoring dovolené apod.) 10. Služba modlitby a půstu za sociální aktivity farnosti (soukromě nebo ve skupině) 11. Služba osobního přijetí (postoj přijetí, vstřícnosti, laskavosti a naslouchání při všech setkáních s potřebnými lidmi, i v případě, že nemůžeme pomoci jinak) 12. Sponzoring dětí v rozvojovém světě (např. Adopce na dálku apod.) Inspiromat pro organizovanou diakonii: Společná diakonická služba farnosti je zrcadlem a projevem trojiční lásky Otce, Syna a Ducha svatého ve světě. K tomu opět připojujeme pár bodů pro inspiraci. 1. Hygienická očista pro bezdomovce (např. v rámci projektu sociálního šatníku apod.) 2. Lidská, zdravotnická a lékařská péče (např. pečovatelská či ošetřovatelská péče) 3. Návštěvy ve vězení (pastorační a lidská péče, dopisování si s vězni apod.)

9 9 z Návštěvy, adopce nebo pěstounská péče opuštěných dětí (např. projekt Otevřená náruč ) 5. Organizované získávání peněz na sociální projekty (psaní projektů, práce se sponzory, organizace sbírek apod.) 6. Pastorační a duchovní péče o spolupracovníky (přednášky, rekolekce, doprovázení, formace apod.) 7. Pomoc v nouzi při humanitárních akcích (přihláška do centrály dobrovolníků, finanční dary apod.) 8. Poradenství mladým maminkám či rodinám (např. spolupráce v mat. centru) 9. Rozvoz nákupů či obědů (pro ty, kdo si je sami nejsou schopni zajistit) 10. Sociální šatník (výdejní služby, třídění materiálu apod.) 11. Spolupráce na organizační stránce aktivit či projektů (ať už ve Farní charitě či v jiných sociálních či diakonických projektech farnosti) 12. Zapojení se do analýzy sociálních potřeb v obci (spolupráce na dlouhodobějším projektu, v komunitním plánování apod.) P. Petr Hruška, Římanům kapitola Druhý velký oddíl listu Římanům (12,1-16,27) má ráz nabádavý či povzbuzující a pro přehlednost si ho rozdělíme na několik částí. I. Řím 12,1-13,14: Autoritativní rady pro křesťanský život. Jak má křesťan odpovídat svým životem na Boží milosrdenství, na evangelium? Pavel, opřen o svoji apoštolskou autoritu, dává římským křesťanům praktické rady. Od 12,3 uvádí myšlenky, jež nedlouho předtím (snad 1 rok) napsal v 1 Kor: jedno tělo, mnoho údů, rozličné dary, z nichž výslovně uvádí prorokování a vyučování; dar povzbuzování a rozdávání v 1 Kor 12,8-10:28 chybějí. Ve stylu starozákonního učitele moudrosti Pavel vybízí k souladu, pohotovosti k dobru a odpouštění (12,9-21). Křesťané se totiž nesmějí přizpůsobovat tomuto věku (12,2), nýbrž mají žít obnoveni v novém věku, který zahájil Kristus. Zásady o podřízení se vládnoucí moci (13,1-7) mají zvláštní sílu v listu určeném do hlavního města impéria (srov. 1 Petr 2, psáno z Říma). Klaudius, který nařídil odchod židů z Říma, zemřel a nový císař Nero se zatím neprojevoval vůči křesťanům nepřátelsky. Proto Pavel považuje (římského) vládce za Božího služebníka. Výzvy k placení daní a respektování světské autority dosvědčují, že křesťané mají být vzornými občany. Názory na to, co Pavla vedlo k takovému pojetí křesťanského života, se různí: mohla to být dobrá zkušenost s římskými představiteli (např. Gallio v Korintě - Sk 18, 12-17); obrana před pomlouvači, že jeho teologie a svoboda ohrožují civilní řád; nebo Pavlova pastorační prozíravost, aby římští vládci nezakročili radikálně proti rodícím se křesťanům podobně jako už dvakrát proti židům (r. 19 a r. 49 po Kr.)?

10 10 z 32 Kniha Zjevení na přelomu 1. a 2. stol. po Kr. odráží zcela jiný postoj vůči římským císařům, když začali křesťany pronásledovat. Proto neodpovídá duchu NZ zevšeobecňovat tyto Pavlovy rady na všechny vlády. Souhrn všech přikázání v přikázání lásky (13,8-10) je blízký Ježíšově tradici v Mt 22, První část oddílu Pavel uzavírá naléhavou výzvou, že je třeba brát vážně tuto eschatologickou dobu jako příhodný čas spásy započatý Kristem. Naléhavost této doby vyžaduje odříci se špatného života a obléci se v Krista, nehovět sklonům (těla) a nepropadat vášním. II. Řím 14,1-15,13: Silní jsou povinni milovat slabé. Rozdělení na silné a slabé nemá původ v příslušnosti křesťanů k nějakým skupinám, ale v postoji ke křesťanským požadavkům: silní byli přesvědčeni, že mohou jíst všechno a nemusejí respektovat některé dny (svátky, půst?); slabí se naopak zdržovali některých pokrmů, jedli vegetariánskou stravu a pokládali některé dny za posvátné. Pravděpodobně tu šlo o čistotu a kultovní požadavky Mojžíšova zákona. Silní je považovali za nezávazné, slabí (ve víře) naopak za zavazující. Silní mohli být křesťané z pohanství, kteří tvořili v Římě většinu. Je však dobře možné, že i křesťané z pohanství mohli zachovávat Mojžíšův zákon, zvlášť pokud evangelium do Říma bylo přineseno z Jeruzaléma. Potom mezi slabé mohli patřit pohanokřesťané spolu se židokřesťany, kteří se vrátili do Říma po Klaudiově smrti, a silní byli židokřesťanští přátelé Pavlovi (srov. Řím 16). Pavel vyzývá obě skupiny, aby se nepodezíraly. Ať jedí nebo se zdržují, mají to činit pro Pána. Svoboda od Mojžíšova zákona nesmí rozdělovat komunitu. Zvláště silní si musí dát pozor, aby se svým jedením masa či pitím vína nestali pohoršením svým bratřím a sestrám. Pavel se ztotožňuje se silnými, když říká: My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě (15,1). Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě (15,3a), ale stal se služebníkem židů, aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby, dané otcům, a pohanské národy aby slavily Boha za jeho slitování (15,8-9a). Tuto část Pavel uzavírá řadou citátů z Proroků, Tóry i Spisů, jež dokazují Boží záměry s pohany. III. Řím 15,14-33: Apoštolova služba a plány. List končí dvěma závěrečnými částmi. V první se apoštol zabývá svým vztahem k Římanům. Napsal jim, neboť dostal od Boha milost být apoštolem pohanů. Jako je židovský kněz vyčleněn pro službu Bohu v chrámě, tak Pavel považuje kázání evangelia za liturgickou službu, skrze níž se pohané stávají Bohu přijatelnou a milou obětí (15,16). Pavel dosud hlásal evangelium od Jeruzaléma až po Ilýrii. Nyní míří na západ; hodlá se zastavit v Římě, kde již několik roků čekají na jeho návštěvu, a poté jít do oblastí, které ještě o Kristu neslyšely, třeba do Španělska (Hispánie). Nejdřív však musí doručit do Jeruzaléma sbírku z Makedonie a Achaje. Tato cesta mu působí starosti. Unikne nepřátelským židům v Judsku, kteří ho asi považovali za zrádce a přijmou jeruzalémští křesťané sbírku? Pavel byl zřejmě v Jeruzalémě pomlouván, že brojí proti sloupům jeruzalémské církve (srov. Gal 2,6.9). Proto Pavel prosí Římany o modlitbu za tuto cestu a snad i doufá, že římští křesťané využijí svých přátelských vztahů s Jeruzalémem a za něj se přimluví. IV. Řím 16,1-23: Doporučení a osobní pozdravy Pavel také potřebuje doporučení v Římě. Nejdřív pro Foibé, diakonku církevní obce v Kenchrejích, která cestuje do Říma a zřejmě doručuje tento list. Ona může připravit Pavlovi vstřícné přijetí spolu s římskými křesťany, kteří již Pavla znají. Apoštol jich 26 v závěru listu jmenovitě pozdravuje (16,3-16)! Římská komunita se asi skládala z většího počtu menších domácích církví, jak je to zřejmé z textu (např. domácí církev: 16,5; dům: 16,10-11; samostatné skupinky: 16,14-15). Pavel uzavírá list pozdravy ostatních křesťanů z Korintu (16,21-23). Závěrečné díkůvzdání Řím 16,21-23 (doxologie) v mnoha nejstarších rukopisech chybí, je dost pravděpodobné, že bylo připojeno k textu pro účely liturgického předčítání. Josef Kaše

11 11 z 32 Biřmování v Mrákově Deset let čekání, jeden rok přípravy, jeden jáhen, 56 mladých lidí, jeden biskup, jeden Trojjediný Bůh a víc jak 3hodinový obřad; tak takhle nějak by možná šla heslovitě popsat vikariátní událost letošního roku - biřmování v Mrákově. Ano, opravdu je tomu už deset let, co byla naposledy v Mrákově udělována svátost biřmování, a to Mons. Josefem Žákem. Vím to přesně, neb jsem byl mezi zúčastněnými. Od září se však na ni připravovalo pod taktovkou Ducha sv. a jáhna Roberta Bergmana celkem 56 mladých lidí... Celý obřad začal v sobotu 10. června v 10 hodin. V kázání (které bylo na Otce biskupa nezvykle krátké, ale o to snad naléhavější..., biskup František zdůraznil, že slavností to nekončí, ba naopak... Že nyní je na všech zúčastněných být světlem světa, solí země, prostě příkladem a nebát se jít proti proudu... Samotné biřmování opravdu netrvalo chvíli... Nebýt domažlické schóly, tak by snad ani celý kancionál nestačil. Na tomto místě chci vyjádřit upřímný dík Madlence, Aničce, Vlastovi, Paddymu, Kubovi, Tomášovi, Lídě, Vlastě a Janině, kteří svým zpěvem (někteří i hrou, samozřejmě ) celý obřad ozdobili. Ostatně, jakého se jim mohlo dostat většího uznání, než skutečnosti, že se k nim aktivně přidal i Otec biskup František a mrákovské tety je pozvaly na koláče? Hmmm. Po mši sv. se děkovalo - potlesku se dočkali oba mrákovští duchovní - náš pan farář Mons. Jindřich Suchánek i náš pan (t. č. ještě) jáhen Robert. Já osobně jsem rád, že se během loňského roku rozvinula spolupráce mezi oběma farnostmi (domažlickou a mrákovskou), čehož byly důkazem společné vikariátní akce. Doufejme, že nás takových podobných radostných událostí čekají - nejen v Mrákově - ještě mraky... Honza Skládal Barvy života V Hospicu sv. Lazara byla 13. června otevřena výstava BARVY ŽIVOTA. Jde o 72 obrázků v dřevěných rámečcích nebo v paspartách, které vytvořili nemocní, kteří pobývali v tomto zařízení. Další skupinou, která vystavuje svá díla, jsou zaměstnanci hospice, stážisté a dobrovolníci. Obrázky vznikaly v období od září 2005 do dubna 2006 pod vedením ing. arch. Jany Tilšerové z Prahy. Byla to ona, která nás nadchla pro tuto výtvarnou a terapeutickou práci a předala nám ji. Také nás během pravidelných měsíčních setkání povzbuzovala, abychom naši společnou práci představili veřejnosti, což se také stalo díky jejímu nezištnému přispění na konečné úpravy. Jde o abstraktní malbu na mokrou čtvrtku, která se namáčí nejméně 2 hodiny. Barvy jsou ve 4 základních tónech (žlutá, oranžová, červená a modrá) a původně jsou určené pro tónování fasádních a interiérových barev. Stejně jako je snadné si je koupit v každé drogerii, stejně tak jednoduché je vklouznout do tohoto barevného dobrodružství. Nikdo se nemůže vymlouvat, že neumí malovat. Všechny geniální věci jsou ve své podstatě jednoduché. Zde není zapotřebí umět nějakou techniku, pracovat v nějakém stylu, nebo mít připravený jasný výtvarný záměr. Naopak. Pevná představa by mohla být na překážku. V tomto volném stylu vyplouvá na povrch to, co je hluboko v nás. Čím jsme spontánnější a přímější ve svém vyjádření, tím působivěji dílo vypadá. Téměř vždy jde o překvapení během tvorby i v konečném výsledku.

12 12 z 32 Možná vás zaujme, že věkový průměr nemocných jejichž práce vystavujeme, je 82 let. Většina už nás předešla do Království světla a lásky. Nejstaršímu vystavujícímu je 86 let a ten je čestnou výjimkou, protože po určitém vylepšení zdravotního stavu je od Vánoc v domácí péči. Výstava je prodejní a potrvá do Prodaná dílka se budou rozebírat posledních 14 dní v červenci. Výtěžek z prodaných výrobků se znovu použije na další arteterapeutické práce a činnosti, kterými se snažíme našim nemocným zpříjemnit jejich těžkou životní situaci, potěšit je, zabavit a dát jim pocit užitečnosti. Tato činnost může pomoci vyjít ze sebe, hlouběji sestoupit do vlastního nitra a otevřít se jak Tvůrci tak Jeho proměňujícím tvůrčím silám. Srdečně děkujeme všem, kteří se na výstavě podíleli, i těm, kteří si některý z obrázků zakoupili. Míša Nováčková Kněžské svěcení přijali v katedrále sv. Bartoloměje v sobotu 24. června dopoledne jáhnové plzeňské diecéze Robert Bergman z Nejdku (nar. 1979) a Pavel Petrašovský (vlevo) ze Staňkova (nar. 1979)

13 13 z 32 Odpoledne pak jáhnové - členové Koinonie Jan Křtitel (zprava): Giuseppe Francesco Meneghini z Thiene, Itálie (1970), Martin Váňa z Kroměříže (1971) a Luca Arzenton z Verbania, Itálie (1976).

14 14 z 32 Ještě jednou Dny víry: Slavnostní bohoslužba a účastnice programu pro děti. Setkání Čechů z Rumunska proběhlo 17. června ve Skalné u Chebu

15 15 z 32 Prohlídek katedrály pro školy se zúčastnilo asi žáků a studentů

16 16 z 32 S plakátem vlevo se budete v brzké době setkávat ve většině kostelů plzeňské diecéze. Byl vytištěn u příležitosti vzniku nadačního fondu Dominanty, který založilo Biskupství plzeňské za účelem shromažďování prostředků na záchranu movitých a nemovitých památek, jimž hrozí bez náležité péče zkáza. Jedná se zejména o objekty ve vlastnictví římskokatolické církve, která vzhledem k nevyřešenému majetkoprávnímu vypořádání se státem nemá na patřičnou péči o ně finanční prostředky, přičemž příspěvky ze státního rozpočtu nejsou zdaleka pro záchranu těchto objektů dostačující. Jakýkoliv finanční dar fondu Dominanty přispěje záchraně historické památky, která byla vytvořena ke slávě Boží a zároveň představuje kulturní dědictví celého našeho národa. -alo- Biskupství plzeňské vydalo brožuru na památku zasvěcení katedrály a nového oltáře 27. května tohoto roku. Brožura obsahuje texty zasvěcení, homilii biskupa a fotografie, a je k dostání na vrátnici biskupství za dobrovolný příspěvek (výrobní cena 20,- Kč). Papež Benedikt v Řezně 12. září Podrobnosti se dozvíte na farních úřadech nebo na Novena blahoslaveného Hroznaty V loňském roce 2005 vyšla drobná publikace p. prof. Petra Piťhy s názvem: Novena blahoslaveného Hroznaty, patrona plzeňské diecéze. Na podnět Mons. Josefa Žáka, biskupského vikáře pro spiritualitu, upozorňujeme na tuto novenu před blížícím se svátkem bl. Hroznaty, mučedníka a hlavního patrona plzeňské diecéze 14. července. Brožura v omezeném množství je ještě k dostání na biskupství (výtisk á 30,- Kč). Rozšiřování úcty k němu může přispět i k zdárnému ukončení procesu kanonizace patrona západních Čech. převzato z ACEP 5-6/2006

17 17 z 32 Večer pro klášter Chotěšov IV benefiční akci pořádá Občanské sdružení Chotěšovská vlna v sobotu 5. srpna. Akce začíná ve 13 hodin v areálu chotěšovského kláštera, který se nachází asi 20 km jihozápadně od Plzně. Pro návštěvníky bude připraven zajimavý kulturní program, během kterého vystoupí skupiny historického šermu, uslyšíme kapely Poitín, Slepá kolej, Neboysa, Žerzej a Light Soul Peace. Na programu budou také přednášky Ing. arch. Jana Soukupa a Lenky Tlusté z dějin i současnosti kláštera. Děti jistě využijí možnost zastřílet si z kuší a luků, nebo si zasoutěžit o zajímavé ceny. Pro dospělé návštěvníky budou připraveny prohlídky běžně nepřístupného barokního sklepení konventu kláštera. Letošní novinkou budou noční oživené prohlídky, které budou začínat ve 20:30. Výtěžek celé akce připadne ve prospěch kláštera, a tak zde rádi uvítáme každého, kdo chce přispět dobré věci. Bližší informace najdete na Stanislav Tomanec (předseda občanského sdružení Chotěšovská vlna) Večer chval v Holostřevech se koná 25. srpna od 19:30 v domě komunity Noe (bývalá fara). Křesadlo 2006 Festival křesťanské hudby proběhne v sobotu 9. září v arciděkanském kostele v Klatovech. Festival bude zahájen slavnostní mší sv. s otcem biskupem v 15 hod. Po ní začne vystoupení jednotlivých sborů. Podrobnější program v zářijovém Zpravodaji. Diecézní pouť do Kláštera Teplá v sobotu 16. září. Předběžný program: 9:30 zahájení u kříže 9:45 katecheze na motto diecéze 11:00 poutní mše sv.

18 18 z 32 občerstvení 14:00 dělený program 15:30 závěrečné požehnání Součástí je program pro děti a mládež. Setkání ministrantů bude 30. září v Domažlicích. Na cestě s ním Klášter Teplá zve na exerciční zastavení nad příběhem Adama a Evy. Vede P. Pavel Filka, místo: Klášter Teplá, termín: (pátek) (neděle). Cena: 750,- Kč včetně stravy. S sebou bible. Nástup: pátek 19:00, konec: neděle 13:00 po obědě. Doprava: vlakem do Mariánských Lázní, dále možnost vlakem do Teplé, asi 1,5 km pěšky nebo možno odvést autem, po domluvě v kanceláři kláštera. Možnost přihlášení: Klášter Teplá, tel.: , Pavel Nabídka služby svátostí smíření Každou středu (od října 2006) nabízí P. Josef Žák službu svátostí smíření v kostele u františkánů v následujících časech: 8:30-9:15; 11:00-11:45; 12:30-13:00; 15:00-15:45; 18:30-19:30. Knihovna Pastorační oddělení nabízí půjčování knih z vlastní knihovny. Knihovna zahrnuje literaturu teologickou, biblickou, dále z oblasti duchovního života, církevních dějin a hagiografie. Knihy je možno půjčit na pastoračním oddělení (3. patro biskupství) pondělí-pátek 9-16 hod., jindy po domluvě, tel.: , mail: Na tomto čísle je případně možné ověřit, zda požadovanou knihu máme k dispozici. Meditační zahrada - Památník obětem zla v Plzni v sobotu 2. září prohlídka při umělém osvětlení od 21:00 do 22:30 hod.

19 19 z 32 otevřeno středa až neděle hod. mše sv. v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci od 16 hod. Kontakt: Marcel Milfait, tel.: , mob , Diecézní muzeum v Plzni 26. května září výstava ing. arch Soukupa Obraz katedrály Letní koncert v prostorách Diecézního muzea v kapli sv. Barbory 26. srpna v 17 hod. u příležitosti poutní slavnosti katedrály sv. Bartoloměje. Varhaní hudbu bude provozovat Adam Viktora, spoluúčinkovat bude hudební soubor Ensemble Inégal a budou předvedeny instrumentální i vokální skladby. Některé skladby budou mít novodobou premiéru. otevřeno úterý až neděle hod Kam o prázdninách? Klášter Chotěšov pravidelné nedělní prohlídky ve 13, 14:30 a 16 hod. Objednávky v jiném termínu (od 5 osob) na tel.: Klášter Kladruby 16. července 16:00 koncert Hradišťanu hudební festival KLADRUBSKÉ LÉTO: (vždy od 15:00) 29. července Musica bellisima 5. srpna Consortium Pragense 12. srpna Soubor Pražských trubačů

20 20 z srpna Písecký komorní orchestr Zámek Bečov 8. července 11:00 Pohádkový den z bečovského zámku 26. srpna 18:00 Oslavy relikviáře sv. Maura, vystoupení Scholy Gregoriana Pragensis Loket, kostel sv. Václava 4., 18. a 26. srpna od 15:30 varhanní koncerty Běšiny 14. července od 19:0 v kostele koncert švýcarského kvarteta Planá 16. července 15:00 koncert na sv. Anně 28. července 17:00 koncert v kostele - Trio Piacere Cyrilometodějské slavnosti Velehrad úterý 4. července 12:30-19:00 prezentace různých aktivit 15:00 mše pro vozíčkáře 19:00 večer lidí dobré vůle (přímý přenos ČT1) 20:00-24:00 adorace v bazilice 24:00 mše sv. středa 5. července 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 mše svaté v bazilice 10:30 Slavnostní poutní mše sv. před bazilikou Pouť seniorů v Koclířově

21 21 z 32 Biskupství královéhradecké, Diecézní centrum pro seniory a Českomoravská Fatima Koclířov zvou na pouť seniorů 23. července do Koclířova. Program od hod. Convivium Mezinárodní letní škola duchovní hudby Nové hrady je určena zájemcům o aktivní provozování duchovní hudby, amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům, varhaníkům, duchovním a všem, kteří rádi zpívají. Smysl a vyústění Convivia: rozšíření povědomí o podstatě a uplatnění duchovní hudby zkušenost s jejím prováděním v autentickém prostředí zkušenost s méně známým repertoárem duchovní hudby setkání lidí se zájem o aktivní provozování duchovní hudby více na convivium.cz Pouť k Panně Marii Klatovské, Klatovy července 370. výročí příchodu jezuitů do Klatov pátek 7. července - kaple Zjevení P. Marie Chaloupka 17:30 Modlitba růžence 18:00 Mše sv. sobota 8. července (Den výročí zázraku) - arciděkanský kostel 9:30 Adorace 10:30 Přednáška Historie jezuitského řádu v Klatovech - P. Miroslav Herold, SJ 11:00 Koncert folklorních souborů 12:00 Chvíle pro tichou modlitbu, přestávka na oběd 13:30 Duchovní slovo: Spiritualita sv. Ignáce - otcové Tovaryšstva Ježíšova 14:15 Modlitba růžence, vede Mariina Legie 15:00 Koncelebrovaná poutní mše svatá (budou ji slavit Mons. Diego Causero, apoštolský nuncius v ČR a diecézní biskup Mons. František Radkovský)

22 22 z 32 16:30 Průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské 18:30 Koncert křesťanských písní a spirituálů - skupina Zebedeus Svátost smíření a v jezuitském i arciděkanském kostele neděle 9. července arciděkanský kostel 9:30 Modlitba růžence 10:00 Poutní mše svatá (s novokněžským požehnáním) Poutě ve farnostech :00 Skoky, kostel Navštívení Panny Marie (biskup Fr. Radkovský) :30 Dolany, kostel sv. apoštolů Petra a Pavla 10:00 Plzeň - Litice, kostel sv. Petra a Pavla 10:00 Krásno, kostel Navštívení Panny Marie (biskup Fr. Radkovský) 10:00 Teplá - klášter, pouť k obrazu Panny Marie Skocké 11:00 Líšná, kostel sv. Patra a Pavla 11:00 Vršíček u Rokycan, kaple Navštívení Panny Marie 14:00 Mnichov u M. Lázní, kostel sv. Petra a Pavla 14:00 Nezdice, kostel sv. Prokopa :30 Lestkov, pouť sv. Prokopa :00 Teplá - klášter, pouť k ostatkům bl. Hroznaty :45 Drahoňův Újezd, kostel sv. Jakuba st. 9:30 Hostouň, kostel sv. Jakuba st. (biskup Fr. Radkovský) česko-německá při příležitosti Svatojakubských slavností 16:00 Malměřice, kostel sv. Anny (biskup Fr. Radkovský) :15 pouť na sv. Annu od mariánského sloupu v Plané 10:00 kostel sv. Anny, česko-něm. mše sv. 14:30 Brod n.tichou, pouť sv. Jakuba s rodáky :00 Sokolov, kostel sv. Jakuba st. 14:00 Roupov, ke cti sv. Anny 17:00 Svrčovec, ke cti sv. Anny :00 Mýto, kostel sv. Jáchyma a Anny 10:00 Chudenice, kostel sv. Jana Křtitele (biskup Fr. Radkovský) 10:30 Sněžná u Kraslic, kostel sv. Jakuba st., česko - německá mše sv. 11:00 Chylice, hřbitovní kostel sv. Jakuba st. 16:00 Horšov, kostel Všech svatých (biskup Fr. Radkovský) :00 Rokycany, kostel Panny Marie Sněžné :00 Chodov, kostel sv. Vavřince :00 a 10:00 Chlum sv. Maří, kostel Nanebevzetí Panny Marie 9:00 Planá, pouť Nanebevzetí Panny Marie 9:15 Stupno, kostel sv. Vavřince 10:00 Lubenec, kostel sv. Vavřince (biskup Fr. Radkovský) 11:00 Strašice, kostel sv. Vavřince 14:00 Zvíkovec, kostel Nanebevzetí Panny Marie 14:30 Ovesné Kladruby, kostel sv. Vavřince 15:00 Zbiroh - zámek, kaple Nanebevzetí Panny Marie

23 23 z :00 Mariánské Lázně, kostel Nanebevzetí Panny Marie :30 Švihov, kaple Nanebevzetí P. Marie ve švihovském hradu 11:00 Osek, kostel Nanebevzetí Panny Marie :30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje (biskup Fr. Radkovský) :30 Chudenice, ke cti sv. Jana Křtitele 11:00 Volduchy, kostel sv. Bartoloměje 15:00 Pístov, kostel sv. Bartoloměje :00 Borovy, kaple Panny Marie Borovské Třetí pouť ke sv. Bartoloměji u Běšin v neděli Na místě zříceniny původního farního kostela nad obcí bude poutní mše sv. ve 14 hod. Pak bude následovat kulturní program. Ve 13 hod vychází průvod z Běšin od kostela (cca 3 km). Možnost příjezdu také od obce Podolí po tzv. tankové cestě + asi 400 m pěší chůze. Exercicie pro dospělé 2006 Vede P. Marek Hric z Ostrova a Josef Kaše z biskupství. Téma: Jak slavíme mši svatou? Začátek v pondělí večeří v 18 hod., konec v pátek obědem. S sebou: bibli, breviář (pokud máte), poznámkový blok - nezapomeňte přezůvky, teplé oblečení a obuv na vycházky na faře v Horní Blatné. Dům je dobře vytápěn. Cena včetně ubytování a stravování 900 Kč. Dopravní spojení: autobusem Plzeň - Karlovy Vary (d.n.), dále vlakem Karlovy Vary (d. n.) - Horní Blatná. Přihlašování: Biskupství plzeňské, tel.: , pastorační referát, mobil (Kaše), Exercicie pro dospělé 2007 ženy i muže v Exercičním domě na Svaté Hoře v termínu vede Mons. Josef Žák. Začátek večeří v 18 hod., konec obědem. Cena za ubytování a stravování 1.480,- Kč, ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích. Nezapomeňte s sebou: bibli, přezůvky, breviář (pokud máte). Přihlášky jen písemně(!) na adr.: Biskupství plzeňské, pastorační centrum, nám. Republiky 35, Plzeň nebo Informace: Biskupství plzeňské tel.: paní Šlajsová. Náboženství pro dospělé Pravidelná setkávání v rámci cyklu budou pokračovat i po prázdninách. Začínáme ve středu, dne 11. října od 19:00-20:00 v učebnách biskupství plzeňského. Téma: Mše svatá - eucharistické ustanovení. I v dalších setkáních budeme pokračovat ve výkladu mše svaté a to: ve středu 25. října na téma: Mše svatá - bohoslužba slova. Ve středu 8. listopadu bude téma: Mše svatá - bohoslužba oběti. Tato setkávání jsou nabídkou pro věřící, kteří se chtějí vzdělávat ve víře, hledají

24 24 z 32 odpovědi na své cestě k Bohu a chtějí najít a prohloubit svůj duchovní život. Setkávání povedou P. Krzysztof a P. Bartoloměj. Za organizační tým se na vás těší Majka Lachmanová a Vlaďka Šašková. Rekolekce pro ženy a maminky Nepřehlédněte - změna v délce trvání rekolekce! Ve dnech listopadu (od pátku do neděle) se uskuteční Rekolekce pro ženy a maminky ve Starém Sedlišti. Základním tématem bude oživení pilířů naší víry a povzbuzení k odvaze žít z víry. Kromě zamyšlení nad danými tématy nebude chybět osobní čas rozjímání, příležitost k duchovním rozhovorům s knězem, či s organizátory, nabídka svátosti smíření a adorace. Rekolekce budeme prožívat v silentiu - posvátném tichu. Předpokládaná cena : 400,-Kč. Rekolekcí nás budou provázet P. Krzysztof, Josef Kaše, Majka Lachmanová a Vlaďka Šašková. Přihlášky prosím pouze písemné na adresu: M. Lachmanová, Centrum pro laiky, biskupství plzeňské, Nám. Republiky 35, Plzeň. Děkuji za pochopení. Majka Lachmanová, Centrum pro rodinu připravuje a nabízí na podzim: S Tebou mě baví svět pro táty s dětmi na faře v Těnovicích října. Společně budeme připravovat program pro děti a zdolávat nástrahy výchovy a pečování o naše potomky. Víkend pro chlapy s tématem Muž a jeho Bůh na Šumavě v termínu listopadu. Rekolekce pro manžele v termínu listopadu. Přihlášky J. Fencl, tel.: ;

25 25 z 32 CO SE CHYSTÁ... Celostátní setkání animátorů v Litomyšli srpna Stále je možné se přihlásit na letošní Celostátní setkání animátorů, které bude v srpnu v Litomyšli. Přihlášku získáš na DCM nebo na Na této adrese je také spousta dalších informací o celém setkání. Dotovaná cena: 1200,- Kč - z toho příspěvek účastníka: 700,- Kč, zbylých 500,- Kč zaplatí Plzeňské biskupství. Přihlášku zašli co nejdříve na DCM; zde lze také v případě potřeby domluvit ještě další snížení účastnického poplatku. Na konci prázdnin... Setkání mládeže Plánice Možná ještě nevíte, kam vyrazit na poslední prázdninový týden... Tak vás (a to zvláště mladé z Klatovského vikariátu) zveme do Plánice. Na co se můžete těšit? Na programu jsou různá témata, společná modlitba, adorace, chvály a taky čas s (možná novými) kamarády. Přijet můžete i na jeden nebo dva dny. S sebou, prosím, vezměte karimatku, spacák, přezůvky, oblečení do přírody i do tělocvičny. Příspěvek na ubytování a jídlo 400 Kč. Přihlaste se nejpozději do 15. srpna u P. Adama Lodka nebo na DCM. Více podrobností v informačním dopisu. Těšíme se na vás. Setkání s papežem Benediktem XVI. - Regensburg 12. září Do Regensburgu se vydáme v pondělí odpoledne a vrátíme se v úterý večer. Čeká nás mše svatá s papežem (na kterou kus cesty poputujeme pěšky!). Více informací o celé akci můžete nalézt na adrese /EMF163/EMF asp Předpokládaná cena bude asi 350,- Kč. Přihlaste se co nejdříve na DCM - je pro nás rezervovaný pouze omezený počet míst. Pouť mládeže s biskupem do Freiburgu října Druhý říjnový víkend se již tradičně chystáme do Německa na pouť s naším biskupem Františkem. Tentokrát pojedeme až do Freiburgu. Těšit se můžete na prohlídku města, rozhovory se zajímavými hosty a nějaké to překvapení. To vše bude neseno společnou modlitbou, zpíváním, bohoslužbou s otcem biskupem. Přihlaste se na DCM. Kurz pro animátory 2006/07

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více