Standardy kvality Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. ProDeep, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy kvality Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. ProDeep, o.s."

Transkript

1 Standardy kvality Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ProDeep, o.s. Antonína Navrátila 1219/ Boskovice Příručka pro uživatele a zájemce o sociální službu

2 ProDeep,o.s Sociální službu poskytujeme na základě: Zákona č. 108 / 2006 sb. Standardů kvality sociálních služeb Vnitřních směrnic a pravidel Etického kodexu

3 Standard č. 1 Poslání, zásady, cíle a cílová skupina Kdo poskytuje: ProDeep, o.s. spolek IČ tým zkušených pracovníků pracuje pod vedením sociální pracovnice Mgr. Martiny Mrázkové Kde poskytuje: Praha, Zlínský, Jihočeský, Ústecký, Vysočina, Středočeský, Královéhradecký, Plzeňský Olomoucký, Pardubický, Karlovarský, Jihomoravský, Liberecký, Moravskoslezský Kontakty: Antonína Navrátila 1219, Boskovice tel./fax GSM

4 Co poskytuje: od roku 2010 Registrovanou sociální službu průvodcovskou a předčitatelskou ID Služba obsahuje tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

5 Zprostředkování kontaktu zejména formou ICT informačních a komunikačních technologií zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity komunikace i prostřednictvím informačních a komunikačních prostředků (ICT) přenos informací z veřejného dění, umožnit klientům prohlubovat zájmy nebo umožnit celoživotní vzdělávání

6 Sociálně terapeutické činnosti nácvik motorických, psychických a sociálních dovedností, podpora pracovního uplatnění nácvik používání asistivních pomůcek speciálních pomůcek z oblasti informačních a komunikačních technologií vzdálená pomoc při používání nových technologií

7 Uplatňování práv a oprávněných zájmů Pomoc při komunikaci s úřady Pomoc při komunikaci s širokou veřejností Pomoc při vyřizování osobních záležitostí Služby poskytujeme zejména prostřednictvím ICT informačními a komunikačními technologiemi

8 Komu službu poskytujeme Lidem ve věku od 11 let s: mentálním postižením tělesným postižením duševním postižením kombinovaným postižením zrakovým postižením jiným zdravotním postižením seniorům

9 Jak: Naše služba je poskytována v terénu osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení a jsou v sociálně nepříznivé situaci na základě zásad z našeho etického kodexu Individuální přístup, Důstojnost, Partnerství, Uplatnění vlastní vůle uživatele, Zachování mlčenlivosti, Prevence rizik, Týmová spolupráce Upřednostňujeme využívání nových technologií

10 Cíle služby: Na základě našich sociálních služeb získá uživatel tyto dovednosti v oblasti: rozhodovat se a prosazovat vlastní vůle a přání samostatně nebo s naší pomocí, obhajovat svá práva a individuální svobody sám nebo s naší podporou, udržovat stávající sociální vztahy, navazovat nová přátelství a kontakt se svým okolím sám nebo s naši pomocí pracovní integrace individuální pomoc a podpora pro zvýšení samostatnosti a možnosti co nejdéle setrvat v domácím prostředí

11 Standard č.2 Ochrana práva a zájmů uživatelů Práva uživatele na: Úplné a pravdivé informace o Službě Vedení dokumentace Možnosti podávat stížnosti Dodržování lidských práv Respektování svobodného rozhodování Zachování anonymity Respektování jedinečnosti Ukončení služby Požádat o vydání, nebo zlikvidování své dokumentace Povinnosti uživatele: jednat vůči pracovníkům služby v souladu s pravidly slušného chování a dobrého občanského soužití dodržovat podmínky dané dohodou solidarity s ostatními uživateli v rámci komunity respektovat potřeby ostatních uživatelů

12 Důstojnost Můžete si např. vybrat, jak Vás můžeme oslovovat: jménem nebo příjmením, zda Vám můžeme tykat nebo vykat Způsobilost k právním úkonům Když jste zbaveni způsobilosti, nemůžete sami podepisovat smlouvy, kupovat a prodávat věci, hospodařit s penězi. Tyto věci vyřizuje opatrovník. Můžete požádat o vrácení způsobilosti, pomůžeme Vám. Opatrovník S opatrovníkem jednáme jen za vaší přítomnosti. Opatrovník by se měl ptát, jak chcete žít Vy a řídit se dle Vašeho přání

13 Stížnosti Pokud se Vám něco nelíbí a nebo se k Vám někdo špatně chová, máte právo si stěžovat. Pokud nevíte, jak to udělat, požádejte o pomoc. Stížnost můžete podat: Ústně Osobně El. cestou Skype GSM Telefonem Písemná El. podobě Chat Datovou schránkou

14 Standard č.3 Jednání se zájemcem o službu Při jednání se zájemcem o naši sociální službu podáme potřebné informace o registrované službě a jak podávat žádost. Zjistíme Vaše potřeby, požadavky, cíle a dle nich vytvoříme nabídku služeb přímo pro Vás. Budeme společně vyjednávat Vy, jako zájemce o tom, jakou nabídku si vyberete. Pokud budete mít zájem, pošlete nám žádost o službu ( , skype, chat nebo i písemně). Odmítneme-li Vám poskytnout službu, o kterou žádáte, jsme povinni Vám sdělit nebo napsat důvody odmítnutí a také Vás budeme informovat o jiných sociálních službách, které byste mohli využít.

15 Standard č.4 Smlouva o poskytování sociální služby Na základě Vašeho svobodného rozhodnutí a podané žádosti, přistoupíme k ústní nebo písemné dohodě o poskytování sociálních služeb. Ústní dohoda se většinou používá pro krátkodobé, jednorázové služby. Písemná dohoda pro služby u kterých se zpracovává dlouhodobá vize čeho se službou má dosáhnout. Písemná dohoda obsahuje jak bude služba vypadat, jak budete platit úhradu za služby a Vaše individuální cíle. Při podpisu smlouvy si dohodnete datum zahájení služby.

16 Každá dohoda obsahuje minimálně: jméno, příjmení, datum narození bydliště obsah služby (termín, časový harmonogram) Služba je bezplatná, úhrada se sjednává jen v případě fakultativních služeb Odmítneme-li Vám poskytnout službu, o kterou žádáte, jsme povinni Vám sdělit nebo napsat důvody odmítnutí a také Vás budeme informovat o jiných sociálních službách, které byste mohli využít.

17 Standard č.5 Individuální plánování O tom, co a jak si naplánujete společně se sociálním pracovníkem a celým týmem. Způsob provedení závisí jak na Vašich schopnostech, možnostech či zdravotním stavu, tak na možnostech poskytovatele. Vše, co si naplánujete, bude průběžně hodnoceno. Pokud se rozhodnete, můžete své naplánované cíle změnit. Tento postup, Vám dává možnost samostatně se rozhodovat, uplatňovat svá práva a zároveň přijímat povinnosti, které z těchto práv vyplynou. Budeme hledat vhodný způsob potřebné podpory a pomoci, tak abyste byl spokojen.

18 Standard č.6 Dokumentace o sociální službě Budeme od Vás vyžadovat konkrétní informace, které budeme dále zpracovávat a evidovat. Požadujeme vždy jen ty informace, které jsou nezbytně nutné pro bezpečné, odborné a kvalitní poskytování sociální služby. Informace a důležitá data budeme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Dokumentace, která bude o Vás ve službě vedena, Vám bude k dispozici a budete mít možnost do ní kdykoli nahlédnout. Všichni zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit Vaše osobní data.

19 Standard č.7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby O tom, že si můžete stěžovat, jak, komu, na co a jakým způsobem bude stížnost vyřízena Vás informuje Reklamační řád nebo Vás budeme informovat. Stížnost může být ústní (ta bude zaznamenána a zapsána do textové podoby) nebo písemná.

20 Zaručujeme vám: možnost podávat stížnosti či připomínky na kvalitu či způsob, jakým je Vám sociální služba poskytována podání stížnosti bude pro Vás bezpečné a nijak Vás nepoškodí. možnost podat stížnost anonymně písemně i nadřízenému či nezávislému orgánu ŘÍDÍME SE ZÁSADOU, ŽE KAŽDÁ STÍŽNOST JE PODNĚTEM PRO ROZVOJ SLUŽBY A ZVYŠOVÁNÍ JEJÍ KVALITY.

21 Kam můžete poslat stížnost: ProDeep, o.s. k rukám Ing. Adéla Kolouchová Antonína Navrátila 1219/ Boskovice Tel.: ; Krajský úřad-sociální odbor Jihomoravský kraj Odbor sociálních věcí Žerotínovo nám. 3/ Brno Tel:

22 Kam můžete poslat stížnost: Veřejný ochránce práv: Údolní Brno Tel: infolinka, ústředna Český helsinský výbor Štefánikova Praha 5 Poradenské centrum: Sociální pracovnice, mediátorka Dana Vrabcová tel:

23 Standard č.8 Návaznost sociálních služeb na další zdroje Naší povinností je vytvářet příležitosti a podporovat Vás v kontaktech a vztazích s rodinou, přáteli, sousedy či známými. V případě Vašeho zájmu a potřeby budeme spolupracovat s těmi, s kterými Vy budete chtít. Budete-li potřebovat, zprostředkujeme služby organizací či osob, které si vyberete. Budete moci využívat fakultativní služby (zapůjčení vybavení, tarifikace dopravy). Tyto služby jsou placené dle ceníku, který dostanete k dispozici.

24 Standard č.9 Personální zajištění Budete seznámeni s tím, kteří pracovníci, s jakými pravomocemi a povinnostmi, s jakou zkušeností, dovedností a vzděláváním Vám budou k dispozici. Poskytovatel Vám zaručuje, že všichni jeho noví pracovníci i dobrovolníci budou zaškoleni, a budou tedy znát jak a co Vám mohou a mají poskytnout. Počet pracovníků a jejich pracovní pozice máme přizpůsoben druhu poskytované služby, její kapacitě, počtu a konkrétních potřeb uživatelů služeb.

25 Standard č.10 Vzdělávání Naše sociální služba se stará o odborný růst svých pracovníků, tedy lidí, kteří Vám budou přímo poskytovat sociální službu. Jak? Pracovníci služby se průběžně vzdělávají, mohou pravidelně konzultovat svou práci s nezávislým odborníkem, chtějí a mohou se vzdělávat tak, aby mohli zajistit stanovené osobní cíle uživatelů a také naplnit veřejný závazek služby.

26 Standard č.11 Dostupnost sociální služby Terénní službu poskytujeme celoročně s nepřetržitou telefonní pomocí nebo prostřednictvím Internetu v krajích - Praha, Zlínský, Jihočeský, Ústecký, Vysočina, Středočeský, Královéhradecký, Plzeňský, Olomoucký, Pardubický, Karlovarský, Jihomoravský, Liberecký, Moravskoslezský. Místní a časová dostupnost služby odpovídá, jak druhu a cílům služby, tak Vašim potřebám.

27 Standard č.12 Informace o sociální službě O naší službě Vás budeme srozumitelně informovat. Abychom Vás dostatečně, přesně a jasně informovali, máme informativní materiál, zveřejněn na internetu a v tištěné podobě. Doplnění informací Vám rádi poskytnou pracovníci sociální služby. Informace pravidelně aktualizujeme.

28 Standard č.13 Prostředí a podmínky poskytovaných služeb Služba může být poskytována v přirozeném sociálním Výukové a školící aktivity ICT budou probíhají ve spolupráci s místní správou samosprávou v jednorázově pronajímaných prostředí uživatelů zejména prostřednictvím ICT. místnostech a v testovacím středisku ECDL 157 CZ v Boskovicích. Pro službu je možné zajistit zapůjčení potřebného technického vybavení pro komunikaci on-line.

29 Standard č.14 Mimořádné, nouzové a havarijní situace Sociální služba Vám musí být vždy poskytována odborně, kvalitně a bezpečně. Známe mimořádné situace, ke kterým může dojít při poskytování sociální služby náhle a nepředvídaně, např. požár, náhlé zdravotní obtíže uživatele a celá řada dalších. Pro rychlé a správné řešení takovýchto situací máme stanoveny postupy. Vy si jen pamatujte, že každou mimořádnou situaci musíte okamžitě nahlásit našim pracovníkům a řídit se jejich pokyny.

30 Standard č.15 Zvyšování kvality poskytovaných služeb Pro zlepšování sociální služby zjišťujeme od uživatelů, zda a jak jsou se službami poskojeni. průběžně kontrolujeme, zda naše služby jsou v souladu s veřejným závazkem a osobními cíli jednotlivých uživatelů služby. Budeme se Vás ptát, jak jste se službou spokojeni, co se Vám nelíbí a co byste chtěli změnit. Do hodnocení a rozvoje služby, pokud si to budete přát, zapojíme také vaše opatrovníky či rodinné příslušníky.

31 Budeme rádi, pokud využijete naše služby Pokud můžeme, rádi pomůžeme Kontakty: Antonína Navrátila 1219, Boskovice tel./fax GSM

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM POSLÁNÍ Posláním Domova

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb. Pardubská 1194,763 12 Vizovice, IČO: 27 664 333 tel: 577 453 396 Fax: 557 005 989 www.pecovatelstvi-dotek. cz mob: 737 024 823 E-mail: r.dotek@seznam.cz Bankovní spojení: Č.S.: 141 755 8389 / 0 800 PEČOVATELSKÁ

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013 Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č.

Více

Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex

Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex Platná pro občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice a jeho samostatnou organizační jednotku Péče o duševní zdraví středisko Výměník Vypracoval:

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSLÁNÍ DOMOV PRO SENIORY V Domově Korýtko v Ostravě

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Hřímalého 4 301 00 Plzeň tel: +420 733 733 061 +420 734 754 049 e-mail: domus@domus-cpr.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4,

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých?

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Kdo nás nejvíce podpořil a podporuje? Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Liberec Nadace SYNER Statutární město Liberec S group holding, a.s. SYNER s.r.o. GRS, spol. s.r.o. Jan Hanzl MUDr.

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více