ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010"

Transkript

1 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V RCE 2010 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENVÉ ČVS. Moje třetí zpráva volejbalovému hnutí bude rozsáhlá a bude hodnotit období od mého zvolení do funkce předsedy ČVS, přičemž některé body mají logicky přesah do období předcházejícího. Text této zprávy v podstatě kopíruje moji zprávu předsedy, kterou jsem přednesl na 3. Zasedání Výboru ČVS, a jelikož je několikastránková, je převedena do formátu pdf. Začal bych tím nejžhavějším, tedy ekonomikou. 1. EKNMIKA Aby český volejbal mohl dýchat, potřebuje kyslík. Použil jsem tento opis, abych zdůraznil ono nutné zlo, totiž, že je třeba začít od financí. Z hlediska hospodaření ČVS je základním konstatováním, že neplnění závazků Sazka a.s. vznikla ztráta, která musela být vykompenzována. Nezdá se, že by nové vedení ČSTV bylo v současné době schopno vyřešit problémy s výtěžkem ze Sazky a.s. a i přesto, že existují jisté náznaky řešení formou přímé podpoře sportu státem, je vedení ČVS nuceno nepočítat s přílivem financí ze strany ČSTV. To znamená snížení rozpočtu na příjmové stránce. Dobrou zprávou pro český volejbal je podepsání smlouvy s generálním partnerem společností UNIQA na tři roky v s progresivním ročním navyšováním, která přinese českému volejbalu za tři roky částku přesahující 30 miliónů Kč, dále smlouva se společností Gala, rovněž na tři roky. Finanční prostředky od generálního partnera budou využity jako podpora extraligových klubů, reprezentace ČR a beachvolejbalu a platba za medializaci společnosti Sport Bohemia. Novou formu dozná spolupráce se společností Sport Bohemia a.s., která se stane servisní organizací pro medializaci a nebude nadále zastávat funkci výhradního marketingového partnera. Zcela novým prvkem v oblasti marketingového partnerství je zajištění hlavního partnera pro projekt minivolejbalu Eurovia ve výši Kč a podpora společnosti Gala v objemu Kč. Vedení ČVS chce podpořit především: vstup ženské reprezentace do Evropské Ligy v roce 2011 a účast v kvalifikaci H 2012 vstup české mužské reprezentace do Evropské Ligy v roce 2012 a účast v kvalifikaci H 2012 účast kadetských výběrů v soutěžích dospělých, v kvalifikacích na ME a případnou účast na MS účast juniorek v kvalifikaci na MS a případnou účast na MS činnost družstev lvíčat což reprezentuje výrazný nárůst výdajové stránky rozpočtu a nutnost dotovat tuto činnost ze společnosti Volejbal 2011 s.r.o. částkou Kč a nutností hledat další partnery. ČVS je nucen i nadále uplatnit striktně úsporný režim. Zásadní úspory jsou plánovány ve všech rozpočtových kapitolách, na prvním místě v činnosti sekretariátu ve výši Kč. 2. REPREZENTACE ČR 2.1 RD ŽENY Výkonnostním cílem reprezentačního družstva žen v roce 2010 byl postup z kvalifikace na ME 2011 a postup ze základní skupiny MS ba cíle, postupem z kvalifikace na ME 2011 a postupem ze základní skupiny s umístěním na celkovém 15. místě MS, byly splněny a výkony v první části šampionátu dokonce naznačily dosud nevyužitý potenciál družstva. 2.2 RD MUŽI Reprezentační družstvo mužů mělo stanoveno pro MS 2010 jako výkonnostní cíl postup ze základní skupiny MS. Postupem ze základní skupiny až do semifinále a umístěním na celkovém 10. místě MS podloženým kvalitními výkony byl cíl splněn a překročen. Navíc obraz hry družstva způsobil obrovský nárůst prestiže českého volejbalu na mezinárodním poli. 2.3 JUNIRKY Družstvo mělo za cíl postoupit na ME juniorek. Po dlouhé a náročné cestě přes dvě kvalifikace se mu to podařilo. Na ME v Srbsku pak družstvo zúročilo jednu z nejobjemnějších a nejintenzivnějších příprav v historii RD mládeže v bronzovou medaili, ale také a to je to nejpodstatnější, prezentovalo se moderním pojetím volejbalu a velkou vnitřní jistotou a vírou v sebe. 1

2 2.4 JUNIŘI Družstvo mělo za úkol postoupit z kvalifikační skupiny v Maďarsku na ME. Tento úkol se mu nepodařilo splnit. Družstvo skončilo na posledním místě ve skupině a nedokázalo tak proměnit dobrou přípravu alespoň v dílčí úspěch v podobě vítězství nad soupeři, kteří byli ve výkonnostním pásmu našeho družstva (Rumunsko, Maďarsko). Rozhodnutím SR ČVS nebylo družstvo přihlášeno do kvalifikace na MS juniorů. 2.5 KADETKY Rok 2010 byl pro družstvo přípravným obdobím pro kvalifikace na ME kadetek. Uskuteční se na Slovensku v prvním týdnu ledna. Za soupeře budou mít kadetky družstva Slovenska, Litvy, Estonska, Finska. Postupují dvě družstva. Družstvo má reálnou naději postoupit. 2.6 KADETI Družstvo využilo rok 2010 jako přípravné období pro lednovou kvalifikaci na ME kadetů. Uskuteční se první týden v lednu v Rakousku a za soupeře bude mít tým družstva Ruska, Řecka, Rakouska, Dánska a Portugalska. Skupina není lehká a postupují pouze dvě družstva. 2.7 LVÍČATA V roce 2010 se poprvé začal uskutečňovat projekt Lvíčata. Jeho hlavním smyslem je začít pracovat s mladými hráči na rozvíjení jejich herních činností, které se v tomto věku vytvářejí a upevňují. Podařilo se udělat prvotní výběry po 30 hráčích (hráček) z celkem 80 zúčastněných chlapců a 100 zúčastněných dívek. V prosinci roku 2010 se oba výběry zúčastní prvního mezinárodního turnaje této kategorie v Belgii. 2.8 REPREZENTACE BEACHVLEJBALU Beachvolejbal v roce 2010 naplňoval již pátým rokem cíle dlouhodobé koncepce, zejména v oblasti rozvoje beachvolejbalu jako masového sportu, zabezpečení juniorské reprezentace včetně účasti na ME a MS, vytvoření olympijských týmů pro H 2012 a uspořádání druhého ročníku Patria pen 2010 jako vyvrcholení beachvolejbalové sezóny. Beachvolejbal dosáhl v letošní sezóně výrazných sportovních úspěchů. 3. SYSTÉM MLÁDEŽNICKÉH VLEJBALU 3.1 ŘÍZENÍ MLÁDEŽNICKÉH VLEJBALU ČVS Úsek mládeže je řízen koordinátorem mládeže, je pro SR ČVS zodpovědnou osobou, předkládá návrhy na program SR po projednání s RM a s dalšími odbornými komisemi. Rada mládeže (dále RM) je samostatná odborná komise. Subkomisemi RM jsou Trenérská rada chlapců, Trenérská rada dívek, Komise mládeže. RM je tvořena: Zástupcem trenérské rady chlapců Zástupcem trenérské rady dívek Zástupcem komise mládeže Zástupcem trenérsko-metodické komise Reprezentačním trenérem kadetů Reprezentačním trenérem kadetek Reprezentačním trenérem juniorů Reprezentačním trenérem juniorek 3.2 KNCEPCE MLÁDEŽE ŠANCE 2011 SR ČVS schválila novou koncepci mládeže Šance Klíčovou roli v koncepci hrají volejbalové kluby za metodické a koordinační podpory Českého volejbalového svazu. ČVS vytvořil způsob řízení a organizační strukturu, jejímž pilířem jsou Sportovní střediska (SpS) a Sportovní centra mládeže (SCM). Na obrázku 1 je graficky znázorněn model koncepce volejbalu mládeže nazvané ŠANCE Zobrazuje jednotlivé oblasti volejbalu mládeže, jejich základních i sekundárních cílů, způsobu řízení a financování. Český volejbal má šanci vrátit se na ztracené pozice, jak naznačily juniorky ČR třetím místem na ME v roce Bude to vyžadovat práci, nasazení a pokoru nás všech. Většina z nás funkcionářů a trenérů jsou bývalí aktivní sportovci a sport nás všechny naučil, že šanci dostane jen ten, kdo se přičiní. Zkusme tu naší volejbalovou ŠANCI 2011 využít. 3.3 ELEMENTÁRNÍ VLEJBAL Pod pojmem elementární volejbal rozumíme základy volejbalové přípravy ve věku 6 12 let, organizované zejména pod sportovními kluby (především SpS) a v základních školách, a to v rámci hodin TV i v organizovaných soutěžích v rámci činnosti AŠSK. Prvním cílem subjektů působících v oblasti elementárního volejbalu je vytváření podmínek pro rozvoj základních pohybových schopností, herních dovedností, sociálních návyků, a především budování kladného emocionálního postoje k volejbalu. Druhým cílem je popularizace volejbalu a získání sympatií veřejnosti pro náš sport. ČVS nabízí v této oblasti následující dílčí projekty: 2

3 Minivolejbal v barvách: určuje oficiální pravidla ČVS pro pět věkových kategorií, pojmenovaných podle barev (Příloha 3). Festival minivolejbalu: každoročně pořádané přehlídky všech pěti barevných forem pod názvem Festivalu minivolejbalu. Minivolejbal v barvách pro ME 2011: jednorázový projekt, který využívá ME 2011 konaného na našem území k propagaci minivolejbalu v barvách, bude probíhat ve třech etapách: o Prosinec 2010: Nymburk o Duben a květen 2011: Karlovy Vary a Praha o Září 2011 při ME: Karlovy Vary Metodika minivolejbalu: o TMK připraví teoretický koncept pohybové, míčové a volejbalové školy o TMK připraví metodickou příručku Elementární volejbal o ČVS ve spolupráci s Českou televizí natáčí a uvede seriál Minivolejbal s Timeoutem o ČVS zrealizuje výrobu metodických triček trička s motivy správné volejbalové techniky Založení webu minivolejbalu: zahájení provozu samostatné webové stránky, která se věnuje pouze problematice minivolejbalu. Spolupráce s AŠSK: ČVS spolupracuje s AŠSK (kategorie I, II a III) a chce dotovat aspoň jednu celorepublikovou minivolejbalovou soutěž v rámci AŠSK. Financování elementárního volejbalu: pro financování elementárního volejbalu neexistuje žádný samostatný program MŠMT. Tato oblast je finančně saturována samofinancováním, resp. pomocí sympatizantů a mecenášů volejbalu. Pro rok 2011 se poprvé podařilo zajistit sponzory pro projekt Minivolejbal v barvách pro ME 2011 Registrace hráčů minivolejbalu: v zájmu zlepšení evidence budou postupně zaregistrováni hráči minivolejbalu do systému VIS zdarma s tím, že v případě jejich zájmu jim bude vystaven za symbolický poplatek průkaz mladšího žáka, který bude mít platnost pouze do konce věku mladších žáků. Při vstupu do věkové kategorie starších žáků bude vystaven řádný průkaz člena ČVS. 3.4 VÝKNNSTNÍ MLÁDEŽNICKÝ VLEJBAL Pod pojmem výkonnostní volejbal rozumíme zájmový volejbal soutěžního charakteru se systematickou sportovní přípravou, organizovanou ve sportovních klubech. ČVS řídí pravidelné soutěže v diferencovaných věkových a výkonnostních kategoriích. Podporované SpS mají za úlohu připravovat volejbalisty do SCM, resp. nepřímo do státní reprezentace. Sportovní střediska (SpS): program SpS je realizován prostřednictvím klubů ve spolupráci se základními školami. Základním problémem, který řeší SpS je nedostatečná základna dětí a mládeže s všestrannou přípravou (pohybově talentovaných jedinců je v obecné populaci asi 3 %), zařazování do středisek především formou náboru (nikoliv výběru), a dále nedostatečné vymezení pozice vedoucího trenéra z hlediska hlavního pracovního poměru a jeho mzdového zabezpečení. K bude ukončena stávající podoba dotačního programu IV MŠMT SpS a od budou při rozdělování dotací uplatňována přísná nároková kritéria (Přílohy 7, 8). Z rozpočtu SpS (cca 5,5 mil) bude vymezena částka Kč na fyzickou kontrolní činnost. Krajská centra mládeže (KCM): V souladu s KVS byl vytvořen nový status KCM (Příloha 9), který bude orientován více jako činnost podporující metodickou a trenérskou práci v kraji (kempy). Tradiční Memoriály Kafky a Myslíka (dále memoriály) i Festival minivolejbalu by měly být především kontrolu způsobu práce v kraji z hlediska metodiky, nikoliv pouze výkonnostní soutěží mezi kraji. d roku 2012 hodlá ČVS snížit věkovou hranici pro účast na memoriálech na ročníky 97 (chlapci) a 98 (dívky) a toto snížení držet i nadále. Činnost KCM probíhá v pravidelném ročním cyklu. Věková hranice pro zařazení do družstev KCM je pro chlapce maximálně 15 let a pro dívky maximálně 14 let. V sudém roce se družstva KCM účastní Memoriálů. V lichém roce se družstva KCM účastní lympiády dětí a mládeže. Za program činnosti KCM zodpovídá KVS s ohledem na získaný objem finančních zdrojů, termínový kalendář klubových soutěží a je plně v jeho kompetenci, včetně jeho úprav dle místních specifik. Každoročně KVS zajistí účast min. 2 družstev modrého minivolejbalu v kategorii chlapců i dívek na Festivalu minivolejbalu. bsahová náplň akcí KCM bude určena materiálem Manuál pro činnost KCM a metodickými publikacemi Volejbal 1 a Volejbal viděno třemi. V rámci podpory a zkvalitňování práce s mládeží by měla činnost KCM obsahovat metodické vedení trenérů mládeže v kraji, např. formou jejich co nejširší účasti na akcích KCM, dále podpora organizace akcí a soutěží pro mladší ročníky, perspektivní pro budoucí zařazení do systému KCM, např. Minivolejbal v barvách. Účast volejbalu na lympiádě mládeže: na základě snahy ČVS se podařilo vrátit volejbal na program lympiády mládeže, a to v kategoriích chlapců i dívek. ČVS vyzývá KVS, aby s maximální zodpovědností využili tuto možnost, která vzešla po nemalém úsilí vedení ČVS, poté kdy byl chlapecký mládežnický volejbal již podruhé vyřazen z programu lympiády mládeže. ČVS bude i nadále podporovat účast krajských výběrů na lympiádě jako završení činnosti KCM. 3

4 3.5 VRCHLVÝ MLÁDEŽNICKÝ VLEJBAL Vrcholový mládežnický volejbal je nejvyšší výkonnostní úrovní mládežnického volejbalu, organizovanou ve volejbalových klubech, na odborných pracovištích i ve formě přípravných kempů pro reprezentaci ČR. Nároky na řízení vrcholového volejbalu přesahují možnosti dobrovolného zajištění. Vrcholový volejbal dospělých je producentem hodnot, jejichž spotřebitelem je veřejnost. Na tuto funkci ve vrcholovém sportu jsou připravováni mladí volejbalisté, především působící v SCM nebo státní reprezentaci ČR. Jednotlivé subjekty vrcholového mládežnického volejbalu připravují mladé hráče na extrémní výkon v mezinárodní konfrontaci i na úlohu vzorů působících na veřejnost. Tomuto cíli se musí podřídit práce ve vrcholovém volejbalu mládeže a pouze měřítky tohoto cíle mohou být posuzovány. Sportovní centra mládeže (SCM): jsou sportovním programem, jehož cílem je především podpora juniorské, resp. seniorské reprezentace ČR. Umožňuje zajištění podmínek pro provoz směrem k vrcholovému volejbalu. Slabým článkem tohoto programu je absence návaznosti na následující stupeň, tedy věkové kategorie let. Pro tuto věkovou kategorii zatím neexistuje žádný dotační program MŠMT a řada talentů v tomto věku končí nebo utlumuje svou činnost z důvodu aktuální nemožnosti plnit nároky vrcholového sportu. K bude ukončen projekt SCM-ČVS v rámci dotačního programu II MŠMT a od bude zahájen projekt SCM 2011 (Příloha 10). Při rozdělování dotací v rámci projektu SCM 2011 budou uplatňována přísná nároková kritéria, podle principu výkon / odměna (Příloha 11). Z rozpočtu SCM (cca 7,3 mil) bude vymezena částka Kč na fyzickou kontrolní činnost. Akreditace oddílových SCM bude vždy přidělována časově omezeně a oddíly budou každoročně obhajovat splnění kritérií. Do akreditačních podmínek budou zakotvena mj. následující kritéria: o bjem práce v klubovém SCM o Úspěšnost v dodávání hráčů do RD o Úspěch či neúspěch RD na klíčových mezinárodních akcích (ME, MS) o Zapojení do mezinárodní sítě i na klubové úrovni o Metodická, přednášková, osvětová a publikační činnost trenérů SCM Projekt Lvíčata ČR : Pod pojmem Lvíčata se rozumí skupina talentovaných dětí ve věku 14 až 15 let, které jsou zařazeny do kempů zaměřených na výběr budoucích reprezentantů. Cílem je příprava na kadetskou reprezentaci ČR. Družstva Lvíčat nebudou mít statut reprezentace ČR. Činnost bude prováděna prostřednictvím kempů s možností finanční spoluúčasti rodičů a za řízení vybraných mládežnických trenérů. Začátek práce s družstvy Lvíčat (roč. 95 a 96) spadá do konce roku 2010 (listopad, prosinec). V roce 2011 dojde k definitivnímu určení trenérů Lvíčat ve výběrovém řízení. V roce 2011 je plánován minimálně každý měsíc jeden kemp. Hlavním obsahem činnosti výběrů Lvíčat bude vytvoření správných návyků v oblasti individuálních herních činností a položení základů kondiční připravenosti pro volejbal. Dalším cílem je vytvoření režimu práce budoucího reprezentačního družstva a postoje reprezentaci ČR PRGRAMVÁ KNFERENCE MLÁDEŽNICKÉM VLEJBALU Ve dnech 16. a 17. Listopadu proběhla v Brandýse n. L. 1. Programová konference o mládežnickém volejbalu. Neměla sice žádné rozhodovací či výkonné pravomoci, ale sešel se na ni reprezentativní vzorek mládežnických trenérů, čímž byla zaručena kvalita a kompetentnost jednání. Účastníci programové konference formulovali ve čtyřech projednávaných oblastech mj. následující doporučení i s konkrétními osobními zodpovědnostmi: BLAST 1: Elementární volejbal o Řídit se pravidly minivolejbalu schválenými SR ČVS a během roku 2011 optimalizovat pravidla podle zkušenosti z turnajů (garant Zach, průběžně 2011). o Zrealizovat a ve všech krajích i oddílech maximálně účast všech subjektů v projektu Minivolejbal v barvách pro ME 2011 (Vaiglová, Novák, Zach, průběžně 2011). o rganizovat každoročně festival minivolejbalu jako prezentační platformu všech pěti barevných forem minivolejbalu (Vaiglová, Novák, průběžně 2011). o Zpracovat teoretický koncept pohybové, míčové a volejbalové školy (Pelikán, Haník, březen 2011) o Připravit metodickou příručku Elementární volejbal (Haník, Novák, Pelikán, programová konference listopad 2011). o Ve spolupráci s Českou televizí natočit a uvést seriál Minivolejbal s Timeoutem (Haník, 2010) o Zrealizovat výrobu metodických triček s motivy správné volejbalové techniky (Urbánek, Novák, prosinec 2010) o Zrealizovat založení webu minivolejbalu, samostatné webové stránky, které se budou věnovat pouze problematice minivolejbalu (Novák, listopad 2010). o Sportovně technické komisi a legislativní komisi ČVS, aby vytvořila soutěžní předpis pro minivolejbal (Zach, duben 2011) 4

5 BLAST 2: Soutěže juniorů a kadetů o extraligu juniorů hrát v následujícím modelu: základní část, dvě 6 členné skupiny, nadstavba: turnaje výkonnostně stejných družstev, celkový počet termínů by neměl přesáhnout počet 14, garance minimálně 25 mistrovských zápasů pro každé družstvo v jednom soutěžním období o extraliga kadetů: ponechat stávající systém 5 turnajů, o 1. liga juniorů: ponechat stávající sytém 3 skupin po 10 účastnících i za situace, kdy se nenaplní daný počet družstev, případné kvalifikace do vyšších soutěží uskutečnit s hráči ročníků, které byly platné ve stávajícím soutěžním ročníku o V žádné soutěži se nedoporučuje přímý sestup z vyšší do nižší soutěže o Přednesl: Petr Juda a garantem realizace odsouhlasených návrhů je zodpovědný koordinátor mládeže Jiří Zach o extraliga juniorek a kadetek: soutěže EX JKY a KKY hrát od ročníku 2011/2012 o 12 účastnících ve dvou šestičlenných regionálních skupinách v základní části soutěže, následuje prolínací 2. část Čechy, Morava a závěrečnými turnaje. Ve volných termínech je počítáno s reprezentačními srazy a termíny ČP. Sestupy a postupy ve všech soutěžích budou řešeny formou baráže (návrh TRd na přímý sestup byl odmítnut). Baráže budou hrány s koncovými ročníky daného soutěžního roku počet termínů: územně 10 + prolínací 6 + nadstavba 2 = celkem 18 termínů. Předpokládaný počet zápasů 38. becné doporučení hracích termínů v soutěžním ročníku 18. o 1. liga juniorek a kadetek: soutěže 1. ligy se budou hrát stejným systémem a ve stejných termínech jako EX JKY 3 x 12: 36 družstev, 1L KKY: 24 družstev o Přednesl: Stanislav Mitač a garantem realizace odsouhlasených návrhů je zodpovědný koordinátor mládeže Jiří Zach BLAST 3: Školení mládežnických trenérů o Školení trenérů II. třídy organizovat TMK ČVS 1 x ročně s větším zaměřením na mládež a větším počtem hodin praxe. rganizuje zpravidla externí subjekt na základě pověření TMK ČVS. o Seminář pro trenéry SCM organizovat 3 x ročně. Před sezónou, seminář po sezóně, seminář trenéra RD. Povinné pro všechny trenéry SCM. o Semináře SpS a KCM organizovat 2 x ročně. Náplň určí TMK. Semináře jsou povinné pro vedoucí trenéry, zástupce SpS, pro ostatní trenéry SpS je účast trenérů doporučená. o Využívat formu moderovaných tréninků nabízených TMK ČVS. o Aktualizovat a zveřejnit seznam pověřených lektorů pro dané typy školení. o Za plnění všech bodů usnesení je zodpovědný Dr. Šamšula. BLAST 4: Statut KCM o Přijmout návrh nového statutu KCM: činnost KCM probíhá v pravidelném ročním cyklu. Věková hranice pro zařazení do družstev KCM je pro chlapce maximálně 15 let a pro dívky maximálně 14 let. V sudém roce se družstva KCM účastní Memoriálů. V lichém roce se družstva KCM účastní lympiády dětí a mládeže. Za program činnosti KCM zodpovídá KVS s ohledem na získaný objem finančních zdrojů, termínový kalendář klubových soutěží a je plně v jeho kompetenci, včetně jeho úprav dle místních specifik. Každoročně KVS zajistí účast min. 2 družstev modrého minivolejbalu v kategorii chlapců i dívek na Festivalu minivolejbalu. o Zorganizovat 1 x ročně školení pro trenéry KCM (Šamšula, 2011) o Přesunout konání Memoriálů z ledna na červen o RM vypracovat Manuál činnosti KCM (Wiesner, leden 2011) o Koordinátorovi mládeže předložit návrh statutu Legislativní komisi ČVS ke zpracování do podoby předpisu (Zach, leden 2011) o Přednesl: Richard Wiesner a garantem realizace odsouhlasených návrhů je zodpovědný koordinátor mládeže Jiří Zach 3.7 SPRTVNÍ GYMNÁZIA Sportovní gymnázia jsou významným pomocníkem v činnosti SCM, a to především v těchto aspektech: skloubení školy s náročným sportovním programem (školní rozvrh, individuální studijní plán, přístup učitelů) možnost dopoledních tréninků v nejlepších čase (3 x v týdnu) ubytování a stravování (internát, dohled) možnost zabezpečení přípravy profesionálními trenéry tréninkové zázemí (tělocvična, soustředění, autobus apod.) možnost regenerace a rehabilitace (plavecký bazén, sauna, masér, kompenzační cvičení) 5

6 3.8 RESRTNÍ SPRTVNÍ CENTRA Pokračuje spolupráce s rezortními sportovními centry Armádní resortní centrum poskytlo výborné pracovní podmínky pro přípravu kadetského RD S Resortním centrem Ministerstva vnitra se opětovně připravuje podpis smlouvy o spolupráci. 4. MEZINÁRDNÍ ČINNST 4.1 KNGRES FIVB V ŘÍMĚ , rozhodl, že příští volby do FIVB v 2012 proběhnou po kontinentech. Evropa má 9 míst ve Správní radě. Bylo potvrzeno pravidlo o volném pohybu libera. 4.2 KNGRES CEV V LJUBLJANI , byl schválen rozpočet a pořadatelé příštích akcí CEV (muži 2013 v Polsku a Dánsku, ženy 2013 v Německu a Švýcarsku). 4.3 KLUBY V MEZINÁRDNÍCH SUTĚŽÍCH Prostějov obdržel divokou kartu pro start v Lize mistrů 2010/2011 Kladno do Ligy mistrů se nepřihlásilo Účast družstev ČR v pohárech: o VK DHL strava v Poháru CEV o VK Dukla Liberec ve Vyzývacím poháru o VK KP Brno v Poháru CEV 4.4 LSVÁNÍ ME NA PRAŽSKÉM HRADĚ Uskutečnilo se losování ME mužů ( ) na Pražském hradě za účasti prezidenta České republiky Skupina B v Karlových Varech: Česká republika, Rusko, Portugalsko, Estonsko 4.5 EVRPSKÁ LIGA 2011 SR ČVS rozhodla, že Evropské ligy 2011 se zúčastní družstvo žen ČR. 5. MISTRVSKÉ SUTĚŽE, AVK MUŽŮ A ŽEN 5.1 ČINNST AVK Extraligové týmy usilují o samostatnost řízení soutěží. Především mužská složka AVK se schází častěji a jasně deklaruje své společné zájmy. 5.2 RZŠÍŘENÍ SUTĚŽÍ Došlo k rozšíření soutěží na 12 muži a 11 ženy 5.3 ZAPJENÍ D EVRPSKÝCH STRUKTUR Prostějov se účastní soutěže MEVZA, vedení ČVS by uvítalo zapojení dalších ženských družstev do evropských struktur. Zapojení mužů chápeme zatím jako problematické. 5.4 ÚČAST MLÁDEŽNICKÝCH RD V SUTĚŽI DSPĚLÝCH RD kadetů se účastní II. NL mužů, RD kadetek I. NL žen Juniorská RD se nadále nezapojují do soutěží dospělých Trend: využívat účasti v soutěži dospělých především u kategorie kadetů 5.5 SUČINNST EXTRALIGVÝCH KLUBŮ S ČVS Probíhá podepsání smluv mezi ČVS a AVK mužů Začíná podepsání smluv mezi ČVS a AVK žen 6

7 6. VLEJBALVÝ INFRMAČNÍ SYSTÉM 6.1 ÚPRAVY PR EXTRALIGU V roce 2010 se změnil systém bodování extraligy mužů, systém VIS adoptoval toto bodování a skupiny v soutěžích ČVS si mohou italské bodování na přání nastavit. Zároveň bylo v soutěžích provedeno několik úprav pro zvýšení komfortu uživatelů. 6.2 ELEKTRNICKÉ REGISTRACE V listopadu se naplno rozběhly práce na VISu-3 elektronických registrací. V současné chvíli je již v provozu nový modul ddíly, který určuje oprávněné osoby za každý oddíl. Navazuje přidání fotografií ke každému členovi ČVS tak abychom přibližně od mohli vydávat jednotný průkaz Člena ČVS (místo 5 dosavadních různých průkazu). Poté bude spuštěna Podatelna a Banka tak, aby členové ČVS mohli vyřizovat přestupy, hostování či nové registrace samostatně bez zásahu lidské ruky. 6.3 ADRESÁŘ Paralelně se realizuje Adresář ČVS, který přehledně a jasně zobrazí všechny komise ČVS se seznamem jejich členů a kontaktů na ně, samozřejmě včetně krajů. Modul sobnosti umožní prezentovat žijící či zemřelé osobnosti českého volejbalu, doplňovat historii, zajímavé odkazy apod. 7. ČINNST DBRNÝCH KMISÍ A ASCIACÍ 7.1 LEGISLATIVNÍ KMISE LK na základě zadání od Správní rady ČVS zahájila práci na novelizaci platných směrnic, řádů ČVS, prováděcích pokynů a Stanov Českého volejbalového svazu s cílem přizpůsobit jejich znění současným potřebám Českého volejbalového svazu a jeho článků. Navržené změny budou předloženy k projednání na 4. zasedání výboru ČVS v roce 2011, návrhy změn Stanov ČVS pak budou předloženy nejbližšímu zasedání Konference Českého volejbalového svazu. SR ČVS k tomu stanovila následující harmonogram: 1. fáze námětů, připomínek a oprav směrnic ČVS do zpracování návrhů a návrh novelizace směrnic a Stanov ČVS v LK ČVS projednání ve SR ČVS do fáze připomínek subjektů ČVS ke schváleným změnám směrnic ČVS do zpracování konečných verzí a projednání ve SR ČVS duben 2011 projednání změn ve směrnicích ČVS ve výboru ČVS květen 2011 projednání návrhu změn Stanov ČVS na nejbližší konferenci ČVS Některé předpisy jsou ve stavu rozpracovanosti. Většina směrnic, řádů a dalších předpisů je zveřejněna na webu ČVS v rubrice ČVS. Legislativní komise ČVS předpokládá úzkou vzájemnou součinnost se všemi předsedy odborných komisí a rad ČVS. Veškeré Vaše návrhy, připomínky či opravy znění textů Stanov ČVS, směrnic, řádů předpisů a prováděcích pokynů včetně jejich příloh v 1. fázi připomínkového řízení zasílejte na adresu Petra Voseckého, nejpozději do Pro jednání 3. Výboru ČVS bude předložena Změna soutěžního řádu (Vosecký) 7.2 TRENÉRSK-METDICKÁ KMISE Nově vzniklá trenérsko-metodická komise se skládá ze dvou základních složek: trenérské komise, která je složena z akceptovaných a nezávislých odborníků a tradiční metodické komise. Úkoly jednotlivých komisí: TRENÉRSKÁ KMISE o bhajoba koncepcí před MS 2010 o Hodnocení MS 2010 a obhajoba strategie na ME 2011 o Poradní hlas při výběru trenérů seniorských RD METDICKÁ KMISE o Školení trenérů 1. třídy FTVS Praha: probíhá jeden cyklus školení FTK lomouc: probíhá jeden cyklus školení Nový cyklus byl otevřen na FTK v lomouci (2010) Pilotní projekt vzdělávání trenérů Sport a věda (Prostějov), trenérská škola společně s Českým tenisovým svazem. o o Školení trenérů 2. třídy Neproběhlo. Na začátku roku po výměně metodika ČVS a předání agendy, bylo školení přesunuto z Brna do Prahy. Nepřihlásil se dostatečný počet uchazečů a následně bylo školení zrušeno. V dalších letech bude probíhat podle zavedeného úzu. Již bylo vyhlášeno výběrové řízení na organizátora školení. Školení trenérů 3. Třídy Nadále probíhá v jednotlivých krajích, ale připravuje se nový model školení. 7

8 o Semináře pro trenéry SCM, SpS, KCM (2011) Viz závěry Programové konference o mládežnickém volejbalu (3.6) o Metodické materiály Minivolejbal s Timeoutem (scénář Novák, Haník) Minivolejbal v barvách Teoretický koncept Pohybové, míčové a volejbalové školy (Pelikán, Haník) Připravuje se metodická příručka Elementární volejbal Samostatná webová stránka pro minivolejbal o Moderované tréninky v krajích, okresech i místech Karlovy Vary, Žatec, Plzeň (2 x), České Budějovice, Hořice, Lanškroun, Chomutov, Litvínov, strava, Rychnov n. Kn., Frýdek Místek, Krnov o Jednorázové semináře Seminář k MS mužů (Jan Svoboda) Seminář k MS žen (Jiří Šiller, připravuje se) o Datavolley SR schválila návrh Certifikace volejbalových statistiků, který bude v roce 2011 uveden v praktický život 7.3 ZAHRANIČNÍ KMISE viz bod 4, zahraniční činnost 7.4 KMISE RZHDČÍCH Komise rozhodčích ČVS (dále jen KR) pracovala v roce 2010 dle schváleného plánu činnosti a všechny úkoly z něj vyplývající splnila. KR řádně zajistila v souladu s příslušnou metodikou i se schváleným rozpočtem. Hlavní akce: o Školení rozhodčích I. a II. třídy (Hradec Králové (vyškoleno 13 rozhodčích I. tř. a 2 rozhodčí II. tř.) o Kvalifikace rozhodčích na listinu A (Pecka) o Schůze s předsedy KR KVS (Pecka) o Kvalifikace rozhodčích na listinu B (Hodslavice) o Seminář rozhodčích listin A a Delegátů ČVS (Prostějov) o Seminář rozhodčích listin B, C, D (Morava, Prostějov) o Seminář rozhodčích listin B, C, D (Čechy, Praha) o Podrobnosti k výše uvedeným akcím včetně vyhodnocení jsou vždy uvedeny ve zprávách ze schůzí KR v roce 2010 (viz odkaz Rozhodčí) následujících po konání akce. Schůze KR: proběhly v termínech 9. 1., 7. 3., , 3. 7., , a poslední se koná Body jednání mimo zajištění hlavních akcí (viz bod 1.) se především týkaly: o vyhodnocení čerpání rozpočtu KR v roce 2009 a plnění plánu činnosti v roce 2009 o průběžného a celkového hodnocení rozhodčích 2009/10 včetně kontroly plnění povinností o školení rozhodčích v krajích 2010 o systému výběru a zařazení rozhodčích na příslušných listinách A - B - C ČVS pro sezónu 2010/11 včetně oficiálního zřízení listiny D perspektivních rozhodčích o návrhu změn odměňování rozhodčích 2010/11 o úpravy ustanovení Kritérií hodnocení rozhodčích 2010/11 o zpracování soupisu mezinárodních, kandidátů mezinárodních a národních rozhodčích pro FIVB a podání návrhu kandidáta k účasti na kursu mezinárodních rozhodčích (účast Jakub Gall) o zajištění delegací rozhodčích na mistrovské soutěže, poháry a mezinárodní utkání v ČR o sledování životních jubileí rozhodčích ČVS o zpracování koncepce přípravy a výchovy nových rozhodčích především v řadách mládeže i v rámci činnosti Sportovních středisek mládeže o plnění úkolů SR ČVS o metodice výkladu problémových záležitostí mezinárodních pravidel volejbalu, které se vyskytly v praktické činnosti rozhodčích o tvorbě metodických pokynů k upřesnění i zlepšení činnosti sboru rozhodčích, které jsou zveřejněné na webu odkaz RZHDČÍ o podpoře zřízení samostatných webových stránek rozhodčích ČVS (www.rozhodcivolejbal.cz), které jsou věnovány aktualitám, metodice a především výkladu mezinárodních pravidel o pravidelné spolupráci s dalšími úseky ČVS - Radou mládeže, komisí delegátů a především pak se STK v rámci zajištění mistrovských a pohárových soutěží o zpracování návrhu rozpočtu a plánu činnosti na rok

9 Závěr: KR se nad rámec svého plánu věnovala plnění zadání, která vyplynula z mimořádných úkolů SR ČVS i dalších podnětů v průběhu roku 2010 (např. pomoc při zajištění změny stávajícího povinného oblečení především rozhodčích listin A, B a čárových rozhodčích; potřeba věkové stabilizace všech listin rozhodčích zvládnutí generační výměny; spolupráce při přípravě změn ustanovení STD ČVS; programové vylepšení možností systému VIS, pomoc jednotlivým KR KVS při zajištění školení apod.). Personálně je KR stabilizována od roku 2009 a v roce 2010 byla rozšířena o pana Martina Hudíka, který se věnuje problematice pravidel (především školení) a metodice péče o perspektivní mladé rozhodčí. 7.5 REGISTRAČNÍ A MATRIČNÍ KMISE Zpráva o činnosti RMK ČVS je zpracována za období od RMK se na svých zasedáních zabývala následujícími činnostmi: Registračními místy - návrhem personálního obsazení, změnou pracovní doby s ohledem na zvýšený počet přestupů a hostovaní před zahájením soutěží, obsahem jejich činnosti a materiálním vybavením. Novou koncepcí "Zavedení elektronických registrací". K tomu byl vypracován "Harmonogram s předpokládanými náklady". V souladu s tímto schváleným "Harmonogramem" byly uskutečněny 4 semináře v Plzni, Praze, Hradci Králové a lomouci, za účelem seznámení funkcionářů KVS a VS s novou koncepcí a získání připomínek a podnětů pro další postup. Přípravou legislativních změn v REŘ a PŘV v souvislosti s novou koncepcí. Přípravou "Plánu činnosti" RMK na rok Přípravou "Rozpočtu" RMK na rok Rozhodnutími o zamítnutých, neprojednávaných nebo schválených přestupech přes námitky mateřského oddílu - celkem 4 případy. Založením 4 nových oddílů či obnovením 1 dříve zrušeného oddílu. Zrušením 4 oddílů a převedením jejich členů do jiného oddílu. ZAVEDENÍ ELEKTRNICKÝCH REGISTRACÍ o RMK ČVS navrhuje v oblasti registračně matriční zavést postupně novou koncepci, pod pracovním názvem "Zavedení elektronických registrací" v ČVS, a to ve zkušebním provozu od Za předpokladu, že zkušební provoz dopadne úspěšně, tak bude nová koncepce zavedena od Tato koncepce byla projednána a schválena SR ČVS a byly na ni vyčleněny finanční prostředky. V čem nová koncepce spočívá: PRŮKAZ ČLENA ČVS, o Průkaz člena ČVS nebude podmíněn příslušností k oddílu a nahradí dosavadní registrační průkaz, průkaz trenéra, průkaz rozhodčího a průkaz funkcionáře. Průkaz bude obsahovat: fotografii, registrační číslo, dobu platnosti, titul, jméno, příjmení a datum narození, doba platnosti pro členy ČVS od 18 let bude na 10 roků, pro členy ČVS do 18 let na 4 roky. Nový "Průkaz člena ČVS" bude vystaven všem, kteří po : se stanou novými členy ČVS, požádají o obnovu některého ze stávajících průkazů, ohlásí přestup či hostování, budou jmenováni novými rozhodčími či trenéry nebo si zvýší kvalifikaci. Tím bude zajištěna postupná, plynulá výměna starých průkazů za nové. nový "Průkaz člena ČVS" bude vystaven vždy s podmínkou dodání elektronické fotografie. DBRNÉ KVALIFIKACE Ve vyznačení kvalifikací (licencí) rozhodčích a trenérů pouze ve VISu s průběhem historie získání kvalifikační třídy. PRÁVNĚNST STARTU ČLENŮ ČVS, tj. hráčů, rozhodčích, trenérů a funkcionářů, v soutěžích bude zajišťována a případně omezována pouze soupiskami zřízenými výhradně v systémem VIS. PDATELNA BANKA V zavedení rubriky "PDATELNY" k elektronickému ohlášení: evidence nového člena ČVS - Přihláškou k evidenci člena ČVS, přestupu - hlášením přestupu, hostování - hlášením hostování, přestupy a hostování uskutečněné v souladu s PŘV, po dohodě obou stran a uhrazení poplatku, budou realizovány ve VISu automaticky přeřazením člena do příslušného oddílu, přestupy a hostování, které nebudou uskutečněné v souladu s PŘV, systém VIS neprovede a bude o nich rozhodovat RMK ČVS, "Podatelnu" bude možné využít i pro jiné úkony, např.: "Přihlášení do soutěže", vydávání různých "Rozhodnutí", "Jmenování rozhodčích a trenérů", apod. V zavedení rubriky "BANKA" k elektronicky prováděným úhradám: zřízením libovolného počtu účtu pro jednotlivce, družstva a oddíly s "kreditem - zálohou" v libovolné výši Kč, z kterého bude možné provádět: úhrady stanovených poplatků, úhrady stanovených pokut, úhrady licenčních vkladů do soutěží, úhrady licenčních příspěvků, apod. s možností vystavování účetních dokladů - jednotlivých úhrad, s možností přehledu účetních transakcí a vystavování výpisů. 9

10 DDÍLY V zavedení rubriky "DDÍLY": zřízením databáze oprávněných osob oddílů pro vyřizování a potvrzování jednotlivých úkonů, zřízením tzv. elektronických podpisů členů ČVS a oprávněných osob oddílů. zavedením hlavní identifikace (číslování) oddílů podle IČ právního subjektu, ke kterému přísluší, zřízením databáze kontaktů na zástupce oddílů. ZAJIŠTĚNÍ NVÉ KNCEPCE o Nejen po přechodnou (zkušební) dobu se budou moci, některé úkony, provádět jak elektronicky (nově), tak písemnou formou (doposud)! Zavedení nové koncepce, pod pracovním názvem "ZAVEDENÍ ELEKTRNICKÝCH PŘESTUPŮ" v ČVS, se také dotkne i jiných oblastí, jako: sportovně technické, hospodářské, či jiné, proto bude potřebné výše uvedené provádět v návaznosti na tyto oblasti. V souvislosti s výše uvedeným je nezbytně nutné ještě zajistit: výrobu, servis a garanci Průkazu člena ČVS tím, že registrační místa budou vybavena zařízením pro jejich výrobu, legislativní úpravu REŘ, PŘV, SŘV a jiných souvisejících předpisů. Návrh vypracuje RMK ČVS, ten předloží LK ČVS, po připomínkovém řízení bude předložen SR ČVS a Výboru ČVS ke schválení, vypracování pokynů pro informování volejbalové veřejnosti o zavedení zkušebního a řádného provozu vypracuje v součinnosti s RMK ČVS, vypracování návodů pro správné ovládání programu VIS vypracuje programátor v součinnosti s RMK ČVS, DŮVDY K ZAVEDENÍ NVÉ KNCEPCE: o dstranění vydávání různých druhů průkazů - zjednodušení. o Snížení četnosti obnovy průkazů (při přestupech a hostování), což odlehčí množství práce registračním místům. o Snížení administrativy postupně zmizí fronty na registračních místech v období před zahájením soutěží. o Úspory nákladů pro ČVS mzdové (od dalšího soutěžního období by mohlo být pouze jedno registrační místo), materiálové (výroba tiskopisů jen pro jeden průkaz), poštovné (při přestupech či hostování), za telefonování (při nejasnostech). o Úspory nákladů pro oddíly cestovné (od dalšího soutěžního období u přestupů a hostování), poštovné (při přestupech či hostování), za telefonování. o Rychlost provedení přestupu či hostování bez lhůt. o Schvalování úkonů oprávněnými osobami ze strany oddílu. o Kontrola nad provedenými úkony, jak ze strany oddílu, tak i ČVS. o Dokonalý a okamžitý přehled o veškerých úhradách. 7.6 SPRTVNĚ TECHNICKÁ KMISE STK ČVS navázala na dobrou práci předchozí komise a v personálně posíleném složení úspěšně připravila soutěžní ročník 2010/11, k němuž byl vydán tradiční Rozpis mistrovských soutěží dospělých a mládeže. Při úpravách soutěží významně STK ČVS spolupracovala s oběma AVKy a RM ČVS. EX-M byla rozšířena na 12 účastníků, změnou prošla i EX-Ž, když naše nejlepší družstvo VK Prostějov hraje MEVZU a do EX-Ž se zapojí až od play-off. Pro zajímavost, v současné době hraje republikové soutěže ČVS celkem 247 družstev, z toho 54 mužských, 55 ženských, 48 chlapeckých a 90 dívčích. Reprezentační kadetská družstva SCM-ČVS jsou navíc zařazena do soutěží 2-M-A a 1-Z. Negativním až alarmujícím jevem je účast pouze 24 družstev v 1. lize juniorů, když soutěž je přitom naplánována pro celkem 30 družstev. 7.7 HSPDÁŘSKÁ KMISE Viz Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011 (bude uveřejněna, ing. Zdeněk Meitner) 7.8 RADA MLÁDEŽE viz DISCIPLINÁRNÍ A DVLACÍ KMISE Disciplinární komise v roce 2011 obdržela a následně řešila jediný podnět od STK. K obdržela čtyři odvolání, dvě zamítla a dvě neprojednala z důvodu nesplnění požadovaných náležitostí 10

11 7.10 ASCIACE VLEJBALVÝCH DEBLŮ Mistrovství ČR ve volejbalových deblech, pořádané AVD při ČVS, dospělo k 20. výročí své oficiální existence v rámci novodobé éry, když jeho vznik se datuje na přelomu let 1989/1990. Zoficializování republikového šampionátu proběhlo v Nymburce na popud současného Předsedy ČVS pana Zdeňka Haníka, za asistence tehdejších ředitelů deblových turnajů z celé České republiky. U této klíčové a důležité deblové události samozřejmě nechyběli ani členové současného Výboru AVD ČR, v podání prof. Jiřího Pavelky, sekretáře ndřeje Janků a současného předsedy AVD Tomáše Kokojana. Novinkou letošní sezony byl The volleyball-debl masterking of 20th turnaj, kterého se zúčastnilo celkem 32 hráčů, rekrutovaných jak z téměř kompletní současné deblové republikové špičky, tak deblových legend minulosti, spolu s deblovými nadšenci a výbornými volejbalisty, převážně z Nymburka. Celá jubilejní sezona republikového šampionátu měla důstojný charakter a všechny naplánované turnajové akce se podařilo úspěšně a bez větších problémů zrealizovat. Poděkování patří především všem nadšeným, spolehlivým a zkušeným ředitelům deblových turnajů, bez jejichž úctyhodného přispění a mravenčí práce by se deblový šampionát neobešel! 7.11 KRDINAČNÍ SLŽKA DELEGÁTI ČVS Delegáti ČVS jsou delegováni na utkání EX M, 1M a výběrově utkání EX Ž. V nové sezóně 2010/2011 rozhodčí daného utkání obdrží od předsedy SD ČVS do 3 pracovních dnů formulář R-1 se svým hodnocením pro informaci. Byl zaveden formulář R-2, který je povinna vyplňovat každá Asociace volejbalových oddílů a klubů mužů a žen prostřednictvím jednotlivých družstev, resp. trenérů družstev v daném utkání. Tento formulář mají družstva zasílat předsedovi SD ČVS. Toto platí pro družstva EX-M, EX-Ž a 1-M. Dlužno konstatovat, že u EX-M toto plní asi 50 % družstev, 1-M 20 % a u EX-Ž nelze říci, protože bylo odehráno zatím jedno kolo. Výsledky pak budou po dlouhodobé části zpracovány a porovnány s formuláři R-1 a budou sloužit pro další práci SD ČVS a KR ČVS KMISE SPLEČENSKÉH VÝZNAMU Jubilanti v Senátu ČR o KSVV zajišťovala spolu s vedením ČVS setkání jubilantů, které se koná před jarním a podzimním jednáním výboru ČSV v prostorách SENÁTU PARLAMENTU ČR. Na jarní setkání bylo pozváno 24 jubilantů, na podzimní pak 39. Všemi přítomnými byla tato akce hodnocena velmi kladně. Nemistrovské soutěže o Další náplň práce komise jsou nemistrovské soutěže, kde jednotliví členové jsou garanty soutěží. Jedná se o mistrovství ČR juniorek, veteránů (nad 40 let), superveteránů (nad 50 let), vesnických a zemědělských družstev, antukové ligy, volejbalové debly. Všechny soutěže se těší oblibě, ale je třeba říci, že družstva v celkovém počtu ubývají. o Samostatnou kapitolou je tzv. Amatérská volejbalová liga (AVL). Těší se velké oblibě, ale funguje nezávisle na ČVS. Snahou vedení ČVS je koordinovat činnost s touto důležitou složkou volejbalového hnutí. Další činnost KSVV o Dále jednotliví členové komise mají na starost spolupráci s Národním muzeem sportu, kde průběžně dodávají materiály, sestavení turnajového kalendáře a sledování volejbalové databáze slavy 90 let českého volejbalu v roce 2011 o Cílem oslav je upozornit na skvělé úspěchy našich volejbalistů a volejbalistek, připomenout dřívější velký zájem veřejnosti o volejbal. o slavy by měly proběhnout na dvou úrovních, v jednotlivých krajích a centrální akcí o Slavnostní krajská zasedání KVS připraví slavnostní zasedání v každém kraji, termín v průběhu dubna, května 2011 Slavnostnímu zasedání by měly předcházet nějaké sportovní akce (např. turnaj přípravek, amatérské ligy, veteránů ) o Celostátní slavnostní zasedání ČVS ve spolupráci s Jihomoravským KVS uspořádá slavnostní zasedání v průběhu června 2011 v Brně Seznam pozvaných (cca 300) Předání ocenění Doprovodná sportovní akce Jihomoravský KVS Možnost neformálního setkání účastníků Doprovodné akce oslav o mediální kampaň o samostatná kapitola webových stránek k výročí o výstava 90 let výročí ČVS o anketa o ceny o videoklip a rozhlasový spot k výročí (spolupráce s ČT a ČR) 11

12 7.13 RADA SÍNĚ SLÁVY Práce na volejbalovém archívu o Převzata Zpráva o převzetí, zpracování a uložení Suchanova a Vítova volejbalového archívu o Smlouva s Národním muzeem prodloužení období pro archiválie - p. Mgr. Havránková o Archiválie předány na 3 místa: - Terezín, Muzeum - p. Havránková a p. Kůhnalová archív ČSTV o Vtáhnout do archivní práce FTVS Úprava Statutu Síně slávy o V současné době je zapsáno do SSČVS pouze 5 osob: Josef Musil, Petr Kop, Josef Brož, Pavel Schenk, Jaromír Paldus. Parametry nastaveny pro současnou generaci jako těžce splnitelné. Cílem úpravy rozšíření počtu osob na a umožnit vstup ženám o Navrženou úpravu připraví V. Kobliha 8. PRBLEMATIKA KRAJŮ 8.1 KMUNIKACE S KVS S jednotlivými kraji udržuji jako koordinátor komunikace s KVS spolupráci, navštívil jsem postupně Pardubický, Královéhradecký, Moravskoslezský, lomoucký, Západočeský, Jihočeský, Zlínský a Středočeský. V příštím týdnu je plánována návštěva Jihomoravského výboru KVS a do konce roku bych rád uzavřel první kolo návštěv v krajích. S vedením navštívených krajů jsme si ujednotili pohled na příslušné krajské problematiky. Funkcionáři ligových klubů pochopili, že je třeba se zapojit do krajských struktur (Jihočeský, Jihomoravský, Moravsko-slezský, Zlínský, lomoucký, Vysočina, Středočeský, Praha, Ústecký) Počítá se s participací KVS na oslavách 90 let českého volejbalu. Na konec roku 2011 je připravována mimořádná konference ČVS. 8.2 MLÁDEŽ V KRAJÍCH Statut KCM Snížení věku KCM Nové pojetí Memoriálů Kafky a Myslíka Spolupráce při projektu Minivolejbal v barvách (pověření krajští koordinátoři) 8.3 ŠKLENÍ TRENÉRŮ III. TŘÍDY Školení trenérů 3. třídy Spojování krajů při organizaci školení 9. MEDIALIZACE, PRPAGACE, PPULARIZACE VLEJBALU 9.1 MEDIALIZACE ČVS podepsal na nejbližší 3 roky smlouvu o zajištění medializace se společností Sport Bohemia a.s. Bude zajišťovat služby prostřednictvím svých smluvních partnerů. 9.2 SPLUPRÁCE S ČESKU TELEVIZÍ Česká televize je tradičním partnerem ČVS, tato spolupráce bude pokračovat a bude realizována především prostřednictvím TV přenosů, pořadů Time-out, Studio Volejbal, které dozná od roku 2011 určitých změn. Novinkou je pořad Minivolejbal s Time-outem. 9.3 RZHLAS Mediálním partnerem ČVS v oblasti rozhlasového vysílání byl Radiožurnál. novém partnerství se jedná. 9.4 TIŠTĚNÁ MEDIA Jsou paradoxně největší slabinou systému medializace českého volejbalu. Lze si například postesknout nad komercionalizací deníku Sport, ale hlavní díl viny leží na nás, tedy volejbalové obci. Deníky budou psát o volejbalu podle toho, jaká bude naše vlastní práce s přípravou, pravidelností a rychlostí předávání informací. Pokud odvedeme lepší práci, bude se o volejbalu víc psát. Mediálním partnerem Sport Bohemia pro volejbal je Mladá fronta. 9.5 WEBVÁ STRANA ČVS Webová strana ČVS byla výrazně oživena činností nového tiskového mluvčího ČVS Mgr. Radka Krpače. Vzrostl počet článků i jejich kvalita. Nicméně koncepční změny, které web potřebuje, jsou zatím teprve před námi. Jsme si vědomi jistého deficitu v této oblasti a systémové řešení problematiky webu je nejbližším úkolem. 12

13 9.6 INTERNETVÉ VYSÍLÁNÍ ČVS obdržel zajímavou nabídku od společnosti TV CM na možnost spolupráce v internetovém vysílání volejbalu. Tato nabídka byla tlumočena AVK mužů i žen. ČVS intenzivně zvažuje smlouvu s touto společností. 9.7 ČASPIS VLEJBAL Jako bývalý metodik ČVS se absolutně nemohu smířit s tím, že ČVS nemá vlastní tištěné médium. Byl jsem před patnácti lety jedním z iniciátorů založení volejbalového časopisu i členem redakční rady. Zrušení vydávání volejbalového měsíčníku pokládám za nešťastné a současný stav mi není lhostejný, i když zatím nemohu nabídnout řešení, ale rád bych se tímto deficitem rovněž rád zabýval. 10. ZÁVĚR Je brzy na skládání účtů. Ani nechci účtovat, chtěl se pokusit popsat stav českého volejbalu a naznačit události příští. ČVS je organizací lidí, v níž se o svá práva hlásí různě silné zájmové skupiny. Snaha zájmových skupin je logická, a i když jsem předsedou ČVS, tedy všech volejbalistů, snažím se vnímat, o co jednotlivým skupinám jde. Je to na prvním místě získání finančních prostředků, a rozumím i tomu, že většina těchto skupin se snaží vytvářet tlak na zvýšení svazových dotací. Poprosil bych pouze, aby všichni aktéři pochopili situaci vedení ČVS, která finanční prostředky přerozděluje mnoha subjektům, nikoliv sobě samému, a tak žádá-li někdo více, znamená to vzít někomu jinému. Muži ženám a naopak, kluby reprezentaci a naopak, vedení ČVS krajům a naopak. Dámy a pánové, je za námi složitý rok. Nechci se vracet a jitřit staré rány. Coby srdcem hráč se rád utkávám v boji, ale tentokrát nabízím smír, sjednocení, klid pro společnou práci. V květnu tohoto roku došlo ke změně. Tato změna neznamenala, že špatní odešli a byli nahrazeni dobrými, ale ta změna znamenala konec jedné etapy a začátek další. Vím, že se v názoru na tuto změnu různíme, ale nabízím ŠANCI PR VŠECHNY. Za svou osobu vyhlašuji, že neznám v českém volejbalovém hnutí osobu, s níž bych nebyl ochoten spolupracovat, pokud o spolupráci bude zájem. Naše RD juniorek, žen a mužů zaznamenaly solidní úspěchy, nabízím nepromarnit tyto úspěchy a navázat na ně prací, nikoliv dalšími půtkami. Ty úspěchy nejsou samozřejmé a nejsou ani výrazem dlouhodobého nárůstu výkonnosti. Jsou výsledkem dobré práce zmíněných družstev a řekněme, vytvoření podmínek. Naopak, mužský volejbal dostane v blízké budoucnosti ránu, která bude způsobena výkonnostním výpadkem v mládežnických kategoriích ročníků 87, 88, 89, 90, 91, 92 ať se nám to líbí nebo ne. Tento fakt nelze zvrátit, ale lze využít šance, která vzešla z posledního vystoupení našich reprezentací. Koncepci mládežnického volejbalu jsme nazvali ŠANCE Nabízím využít všechny nabízené šance. PaedDr. Zdeněk Haník, PhD., v Praze,

14 brázek 1: Grafické znázornění koncepce mládežnického volejbalu ŠANCE 2011 BLAST MLÁDEŽ. VLEJBALU SUBJEKTY AKCE CÍLE FINANCE ŘÍZENÍ DBRNÁ Státní reprezentace Junioři ČR Kadeti ČR Reprezentace ČR Příprava na seniorskou reprezentaci Mezinárodní výsledky Programy I a II a MŠMT SR Rada mládeže SR Individuální i týmová srovnatelnost s mezinárodní m volejbalem Chování reprezentanta ČR Vrcholový mládežnický volejbal Výkonnostní mládežnický volejbal Extraliga kadetů a juniorů (SCM) Lvíčata Podpůrné subjekty o Resortní sportovní centra o Sportovní gymnázia Žákovský: o SpS o Memoriály o ČP žáků o M ČR žáků o KCM statní o 1.liga junioři, kadeti Příprava na mládežnickou reprezentaci ČR Mezinárodní srovnatelnost Výběr a příprava talentované mládeže Předání hráčů do systému SCM Sekundární cíl: o Prožitek o Sociální kontakt o Seberealizac e Program II MŠMT Rodiče (Lvíčata) Programy III a IV MŠMT Podpora ČVS vybraným oddílům nezařazený m do SpS Rada mládeže SR Rada mládeže Komise mládeže KVS Ukončený herní vývoj po stránce HČ, kondice Adaptace na podmínky vrcholového sportu Precizní základní technika Kondiční způsobilost svojení herního chování Adaptace na podmínky výkonnostního sportu Elementární volejbal Minivolejbal v barvách Festival minivolejbalu ME 2011 Metodická podpora minivolejbalu Získání maximálního počtu dětí pro volejbal Popularizace volejbalu Vytváření přitažlivé příležitost pro děti Boj o duše Sponzoři mládežnick ého volejbalu Rozpočet ČVS Rozpočet V ME 2011 Rada mládeže Komise pro elementárn í volejbal KCM, KVS Kladný emocionální postoj k volejbalu Základní technické návyky Základní sociální návyky Základní kondiční návyky blast vzdělávání Školení III. třídy Školení II. třídy Semináře SCM Semináře SpS a KCM Moderované tréninky Vzdělanost trenérů Aktivita dborný dialog Rozpočet ČVS TMK ČVS KVS Komplexní vnímání problematiky 14

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT KRAJSKÝCH CENTER MLÁDEŽE Číslo směrnice: 13/2011 Směrnice kategorie: B Schváleno: Výborem ČVS dne 22. května 2011 Účinnost od:

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT RADY MLÁDEŽE ČVS Číslo směrnice: 14/2011 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 20. července 2011 Účinnost od:

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT ODBORNÝCH KOMISÍ ČVS Číslo směrnice: 22/2013 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 18. září 2013 Účinnost od:

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (upřesňující informace ČSPS k činnosti Sportovních center mládeže) 1. Úvodní ustanovení Článek I. Všeobecná ustanovení Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je organizační jednotkou

Více

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení v okresních soutěžích Frýdku Místku, věnujte prosím pozornost

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 (upraveno

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Zásady činnosti Sportovních center mládeže

Zásady činnosti Sportovních center mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 12 200/2004 50 Zásady činnosti Sportovních center mládeže Článek I Všeobecná ustanovení 1. Zásady pro činnost Sportovních center mládeže vycházejí ze

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

Dotační politika ČSA

Dotační politika ČSA Dotační politika ČSA 2016-2018 Dotační politika ČSA 2016 2018 byla projednána na výjezdním jednání Předsednictva ČSA dne 31. srpna 2015 a schválena Předsednictvem ČSA dne 21. září 2015. V tomto znění platí

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov OCEŇOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 14/2013 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 22. listopadu 2015 Účinnost

Více

Plán práce VR ČSTS na rok 2016

Plán práce VR ČSTS na rok 2016 Př.č.1 Plán práce VR na rok 2016 návrh Plán práce VR ČSTS na rok 2016 Je vypracován jako přechodová etapa mezi systémem práce daným stanovami a navazujícími dokumenty, které platily do 17.11.2015 a jejich

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS Vydal: Komise propagace a marketingu ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 28. 10. 2014 1 ORGANIZAČNÍ STATUT Komise propagace a marketingu (dále jen Komise)

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

R O Z P I S Č E S K É H O P O H Á R U žáků, žákyň, kadetů(juniorů) a kadetek pro soutěžní období 2008/2009

R O Z P I S Č E S K É H O P O H Á R U žáků, žákyň, kadetů(juniorů) a kadetek pro soutěžní období 2008/2009 1 Č e s k ý v o l e j b a l o v ý s v a z KOMISE MLÁDEŽE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, tel. 257215269 R O Z P I S Č E S K É H O P O H Á R U žáků, žákyň, kadetů(juniorů) a kadetek pro soutěžní

Více

SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ

SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ 1. Složení realizačního týmu reprezentačního družstva a) Hlavní zodpovědný trenér reprezentačního mužstva

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Ostatní sportovní střediska - OSpS platné od 1.1.2014 Zpracovali: R. Řehořová,

Více

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE Zdeněk Psotka, Otakar Mestek Aktiv KFS a OFS, Praha 22. 1. 2016 KOMISE MLÁDEŽE Cíle => kvalita + kvantita Klíčová role v Grassroots oddělení optimalizace systému (výběry,

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2009-2012 Dotační politika

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2016 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

Kapitola 11 Status rozhodčích

Kapitola 11 Status rozhodčích 47 Práva a povinnosti rozhodčích Kapitola 11 Status rozhodčích 47.1 Kategorie uznávané FIVB Kategorie rozhodčích, které rozeznává FIVB, jsou: a) Národní rozhodčí; b) Mezinárodní a kontinentální kandidáti

Více

ROK 2015 BUDE VE ZNAMENÍ (R)EVOLUCI V EVIDENCI A ORGANIZACI FOTBALOVÝCH KLUBŮ A SOUTĚŽÍ

ROK 2015 BUDE VE ZNAMENÍ (R)EVOLUCI V EVIDENCI A ORGANIZACI FOTBALOVÝCH KLUBŮ A SOUTĚŽÍ ROK 2015 BUDE VE ZNAMENÍ (R)EVOLUCI V EVIDENCI A ORGANIZACI FOTBALOVÝCH KLUBŮ A SOUTĚŽÍ Miroslav Sedlmaier- sekretář OFS Klatovy Dne 8.12. 2014 se v Praze sešel na svém pravidelném zasedání Výkonný výbor

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HISTORIE A SOUČASNOST PFS

HISTORIE A SOUČASNOST PFS HISTORIE A SOUČASNOST PFS Založen v 70. letech minulého století Původně sdružoval nejen kluby současné Prahy, ale i Prahy západ a Prahy východ Působnost PFS odpovídá současnému státoprávnímu územnímu uspořádání

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS Směrnice pro SpS OBSAH SMĚRNICE SpS 1. Základní pojmy směrnice SpS... 108 2. Závazné podmínky pro činnost SpS... 109 3. Náplň práce, práva a povinnosti trenéra SpS... 109 4. Kriteria pro zařazování, setrvání

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově Z á p i s č. 1/2015 z 1. zasedání, které se konalo dne 21. 1. 2015 v Praze na Strahově Přítomni: Omluven: Host: Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Vystavěl, Jirásek, Šubrt Zřídkaveselý Jiří Kejval

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Juniorky Místo konání: Aš Datum: 29. 30. dubna 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá Kuželky Aš

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Ženy Místo konání: Vracov Datum: 6. 7. května 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Sokol Vracov

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. : 6 406/2010-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu 233510 Materiál byl předložen na základě

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu 2011 2012 modrý a červený volejbal hochů, dívek a smíšených družstev

Více

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků

Více

Použité zkratky: 1/7. schválil: VK ČSTS dne: Úplné znění platnost od: účinnost od:

Použité zkratky: 1/7. schválil: VK ČSTS dne: Úplné znění platnost od: účinnost od: Obsah: 1 Právnický subjekt ČSTS 2 Účetnictví 3 Příspěvky členů ČSTS 4 Granty a dotace 5 Správní poplatky 6 Startovné a výše cen při soutěžích pořádaných dle Soutěžního řádu ČSTS 7 Honoráře, odměny za provedení

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

ze zasedání KR ČVS konaného dne 5. a 7. srpna 2016 v Dřevěnici

ze zasedání KR ČVS konaného dne 5. a 7. srpna 2016 v Dřevěnici ZÁPIS č. 18/2016 ze zasedání KR ČVS konaného dne 5. a 7. srpna 2016 v Dřevěnici Přítomni: KR ČVS: Program: Jaromír Antušák, René Činátl, Jakub Gall, Martin Hudík, Milan Labašta (jen 7.8.), Zdeněk Škoda,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST)

Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST) Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST) Článek I. Úvodní ustanovení Česká asociace stolního tenisu (dále jen ČAST)

Více

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů - klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2015.

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů - klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2015. P O Z V Á N K A na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů - klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2015. Porada se uskuteční v pátek 30. ledna 2015 ve 18:00 hodin v Olomouci na Fakultě

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 3/2015 Účinnost od 1. května 2015 Směrnice ČAS ze dne 8. dubna 2015 o článcích péče o talentovanou mládež Předsednictvo Českého atletického

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization, o.

Více

Licenční řád. Českého svazu házené

Licenční řád. Českého svazu házené Licenční řád Českého svazu házené říjen 2015 1 I. ÚVODNÍ ČÁST Článek 1 Základní ustanovení a definice 1. Licenční řád stanoví podmínky pro získání, obnovení a zánik licencí jednotlivců členů ČSH a v případě

Více

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Vzhledem k nesouladu dosavadního článku 2.3. přílohy D1) Ekonomické směrnice ŠSČR se Soutěžním řádem ŠSČR se navrhuje změna a doplnění tohoto článku, dále pak se

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

1. zajištění činnosti

1. zajištění činnosti SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE ČSTS 1. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI 1.1 Závazné podmínky pro činnost SCM 1.2 Legislativní a smluvní zajištění 1.3 Ekonomické zajištění 1.4 Technické zajištění 1.5 Tréninková a soutěžní

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více

GRASSROOTS PROJEKTY ÚSTECKÉHO KFS

GRASSROOTS PROJEKTY ÚSTECKÉHO KFS GRASSROOTS PROJEKTY ÚSTECKÉHO KFS Jan Štefko 1. Krajská Grassroots konference Brankářská škola ÚKFS Zahájila činnost v srpnu 2015, činnost je financována z nadačního fondu ÚKFS Brankářskou školu ÚKFS organizuje

Více

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Poskytování finančních dotací a příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy. Jedná se o Zákon

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Proč vznikl Projekt ST.OR.M?

Proč vznikl Projekt ST.OR.M? PROJEKT ST.OR.M Proč vznikl Projekt ST.OR.M? Projekt STORM vznikl jako vzájemná spolupráce tří pražských volejbalových klubů pracujících s mládeží: SKŠ ZŠ Mikulova Praha TJ ORION Praha Studio Sport Ve

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015

Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015 Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015 Přítomni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek, Pavel Chadim, Marek Rejman, František Přibyl Jednání VV ČBA 29. 30. dubna v Praze. Schůze zahájena 29. dubna

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

STRATEGICKÝ PLÁN GRASSROOTS ODDĚLENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN GRASSROOTS ODDĚLENÍ STRATEGICKÝ PLÁN GRASSROOTS ODDĚLENÍ Michal Blažej 1. Krajská Grassroots konference GROW 2020 STRATEGICKÝ PLÁN Marketingová a strategická podpora asociací od UEFA Nezávislé posouzení image fotbalu, strategický

Více

ROZHODČÍ A TECHNIČTÍ DELEGÁTI ČESKÉHO SVAZU BIATLONU

ROZHODČÍ A TECHNIČTÍ DELEGÁTI ČESKÉHO SVAZU BIATLONU SMĚRNICE ROZHODČÍ A TECHNIČTÍ DELEGÁTI ČESKÉHO SVAZU BIATLONU Platná od 11. 5. 2016 Obsah směrnice: Kategorie rozhodčích Podmínky pro výkon činnosti rozhodčího Udělení licence rozhodčího ČSB Evidence rozhodčích

Více

Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže

Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže Obsah: 1. Úvod do hlavních myšlenek optimalizace systému STM 2. VSCM A. Popis funkčního modelu B. Povinnosti jednotlivých VSCM C. Personální obsazení VSCM

Více

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 V Brně dne 7. 5. 2016 Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup tel.: +420 721 820 755, e-mail:

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

ze zasedání KR ČVS konaného dne 9. prosince 2016 v Praze

ze zasedání KR ČVS konaného dne 9. prosince 2016 v Praze ZÁPIS č. 20/2016 ze zasedání KR ČVS konaného dne 9. prosince 2016 v Praze Přítomni: KR ČVS: Jaromír Antušák, René Činátl, Jakub Gall, Zdeněk Škoda, Pavel Zeman Omluveni: Martin Hudík Program: 1. Kontrola

Více

Přestupní řád Svazu zápasu České republik

Přestupní řád Svazu zápasu České republik P R E A M B U L E Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků a ostatních členů SZČR v ČR. Současně upravuje podmínky jak pro

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 4/2015 z jednání VV dne 18. 3. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV) Sportovní ředitel

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 89. upravující. licence rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 89. upravující. licence rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 89 upravující licence rozhodčích 1. Základní ustanovení Směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje z.s. (dále

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov PŘESTUPNÍ ŘÁD VOLEJBALU Číslo směrnice: 06/2011 změna 05/2014 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 23. listopadu 2014 Účinnost

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

AKTIV OFS a KFS. Nymburk, 25.2.2011

AKTIV OFS a KFS. Nymburk, 25.2.2011 AKTIV OFS a KFS Nymburk, 25.2.2011 SPORTOVNĚ - TECHNICKÉ ODDĚLENÍ Zaměření - Sportovní rozvoj fotbalu - Vzdělávaní trenérů - Reprezentační úsek - Kooperace a koordinace s jinými složkami ČMFS ve sportovní

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Soutěžní řád. Krajské a regionální svazy mohou upravit. Závazné předpisy. včetně aktualizace poslední

Soutěžní řád. Krajské a regionální svazy mohou upravit. Závazné předpisy. včetně aktualizace poslední Soutěžní řád ČAST Soutěžní řád včetně aktualizace poslední 5. 5. 2016 Soutěžní řád je soubor předpisů pro organizování, řízení a vyhodnocování soutěží stolního tenisu. Obsah: 1. Všeobecná a technická ustanovení

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Základní škola Benešov, Jiráskova 888 pod záštitou města Benešov,ve spolupráci s KR AŠSK a SK Benešov pořádají kvalifikaci v Poháru Josefa Masopusta

Více

Výbor Hanácké volejbalové ligy

Výbor Hanácké volejbalové ligy S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2009/2010 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014

5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014 5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014 1. Všeobecná ustanovení PROPOZICE TURNAJE 1.1 Pořadatel: Sport Bohemia a.s. 1.2 Partneři: PSG Zlín pod záštitou

Více

FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12

FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12 FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12 Sportovní úsek ČSRU OBSAH 1. ÚVOD 3 2. LIGA V SEZÓNĚ 2011-12.4 2.1. Extraliga v 8 4 2.2. 1. liga v 6..5 2.3. Oblastní přebor 6 3. LIGA OD SEZÓNY 2012-13.7 3.1. Extraliga

Více

Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště

Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA UH-M 2009 / 2010 UH-Z OBSAH: A Výsledky soutěžního ročníku 2009-10 B Hodnocení sezóny C Podmínky

Více

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR Svaz modelářů České republiky Klub leteckých modelářů České republiky VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR platí od r. 2014 Tímto vydáním se ruší předcházející Vnitřní ustanovení platné od r. 2010 Obsah 1. KLUB

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více