Školení pořadatelů a činovníků rally , Zlín JEDNOTNÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM ONI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín JEDNOTNÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM ONI"

Transkript

1 Školení pořadatelů a činovníků rally , Zlín DISPEČINK Č RALLY, SLEDOVÁNÍ VOZIDEL, JEDNOTNÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM ONI Pavel Štípek

2 DISPEČINK VÝPIS Z BEZPEČNOSTNÍHO MANUÁLU PRO RALLY Stanovit jednotlivé postupy na dispečinku, jakým způsobem by měl dispečink pracovat. Stanovit odpovědnost určených pracovníků, včetně provedení odborného školení. Vyjasnit úkoly, riziková ik úskalí jednotlivých RZ. Provede člen organizačního výboru - ředitel. Postup při řešení mimořádné události je vždy řešení v týmu, reakce na vzniklou situaci řídí ředitel a organizuje prostřednictvím vedoucího dispečinku! Přítomnost na dispečinku: ředitel, lékař, vedoucí ASR a vedoucí dispečinku, který zajišťuje předávání informací, které vyplynou z průběhu rally pro ostatní osoby, pro které jsou tyto informace určeny / HČA Č předávání časů při změně harmonogramu.

3 ŘEDITEL

4 ŘEDITEL

5 HLAVNÍ LÉKAŘ NEBO JEHO ZÁSTUPCE

6 VEDOUCÍ ASR

7 Na zvážení je hlavní činovník pro bezpečnost, nebo minimálně jeho zástupce, který má přehled o zabezpečení RZ. Na dispečinku musí také být člověk, který zná velmi dobře trať RZ a lidi na RZ, popřípadě se doporučuje vyslání jednoho pořadatele z týmu, který zabezpečuje RZ, na dispečink. Tento člověk zná trať ť RZ a její jí okolí a musí se aktivně podílet na přípravě jejího zabezpečení. Při řešení mimořádných situací umí činovníky dispečinku zasvětit do místní situace. Jeho povinností je přivézt na dispečink aktuální telefonní seznam na jednotlivé traťové komisaře - velmi se osvědčilo při vyhledávání. Obsazení dispečinku pro každou RZ, která je v provozu, 1 proškoleným operátorem. Funkční připojení k internetu s dostatečnou přenosovou rychlostí.

8 PROŠKOLENÝ OPERÁTOR

9 PROŠKOLENÝ OPERÁTOR

10 PROŠKOLENÝ OPERÁTOR

11 DISPEČINK ONI

12 DISPEČINK ONI

13 DISPEČINK ONI

14 ZPRACOVATELSKÁ SKUPINA

15 ZPRACOVATELSKÁ SKUPINA

16 Aktuální telefonní seznam na posádky (ne na rodinné příslušníky). Dva bezpečnostní telefony ypro posádky, diváky. Radiové spojení pro každou RZ, které je možné řídit z dispečinku, již není nutnou podmínkou, jelikož máme GPS sledovací systém vyhledávání á posádek. Komunikace přes radiobody již není pro dispečink stěžejní. Info materiály plánek RZ, objízdné trasy, seznam jednotlivých stanovišť s tel. spojením do všech bodů. Popis výjezdových možností pro záchranný systém (návrat na start) v předepsaném čase. Kontrola funkčnosti všech radiobodů nejpozději v čase uzavírky tratě a dohoda o radioprovozu a sledování vozidel, zjištění schopností obsluhy, případně rychle obsluhu v rámci možností informovat.

17 INFO MATERIÁLY

18 INFO MATERIÁLY

19 Požadovat v čase uzavírky RZ informaci o přítomnosti záchranných systémů a technických prostředků, které mají být na startu RZ (hasiči, ASR, záchranka) a zaznamenat čas obsazení startu RZ záchranným systémem. Pro každou RZ popis celé RZ s rozčleněním na jednotlivé úseky, radiobody, nebezpečná místa, divácká místa, dopravní obslužnost. Místnost pro dspeč dispečink musí být dostatečně ě velká, zajistí prostor pro dispečink, sledovací systém, lékaře, vedoucího ASR a projekci průjezdových časů vozidel od zpracovatelské skupiny, ale vlastní zpracovatelskou skupinu a HČA se doporučuje umístit v blízkosti dispečinku (moc lidí = špatná práce), ředitel při sledování průběhu soutěže může problémy okamžitě řešit. Je plně odpovědný, musí konzultovat případné problémy s HČA popřípadě se zpracovatelskou skupinou a soutěž řídit.

20 MÍSTNOST PRO DISPEČINK

21 MÍSTNOST PRO DISPEČINK

22 MÍSTNOST PRO DISPEČINK

23 MÍSTNOST PRO DISPEČINK

24 MÍSTNOST PRO DISPEČINK

25 MÍSTNOST PRO DISPEČINK

26 Organizační schéma a postup při mimořádné události musí být zpracován před soutěží a musí obsahovat systém spolupráce ASR s lékařem. Jeho prostřednictvím zajistit poskytování odpovídající pomoci. Ředitel řeší situaci se znalostí podmínek a lékař zajišťuje kooperaci jednotlivých záchranných složek. Sledování průjezdu vozidel podle startovních t a cílových časů, podle hlášení z radiobodu a kontroly sledovacím systémem. Při neprojetí vozidel ve startovním sledu chybějící vozidlo vyhledat na sledovacím systému, případně posádku volat telefonem či zjistit na STOPce informace od následujících posádek.

27 BEZPEČNOSTNÍ TELEFONY Bezpečnostní č telefon určen pouze do vozidel závodníků použít pouze pro jezdce, ne pro někoho dalšího. Jezdci na něj hlásí i svoje odstoupení, stěžují si pak, že se nemohli dovolat, že bylo obsazeno, neplní si pak svoji povinnost ohlásit své odstoupení.

28 BEZPEČNOSTNÍ Č TELEFONY Bezpečnostní eč telefon pro urgentní případy a pro interní potřebu RZ - vedení rally (uvést v Bezpečnostním plánu) -pořadatelům ř na RZ a do příručky traťového ť komisaře ř - k použití pro veřejnost (do programu rally, na cedule na RZ) - pro zodpovědné diváky

29 SLEDOVÁNÍ VOZIDEL SPR Příloha č.iii Pro každou rychlostní zkoušku se musí zřídit samostatná radiová síť / radiobody (nejvýš po 5 km), aby mohla být vozidla sledována a zajistil se dohled nad průběhem rally. Sledování by mělo být následující: komisař Sledování by mělo být následující: komisař radiobodu zapíše všechna odstartovaná vozidla do sledovací tabulky a při jejich průjezdu kolem radiobodu je zaškrtne.

30 1 DISPEČINK STOP

31 Každý radiobod musí být uveden v itineráři s jh jeho číslem l a na trati RZ označen č znakem o průměru nejméně 70 cm se symbolem radiobodu, tzn. černým bleskem na modrém podkladu Sledování vozidel na rychlostních h zkouškách musí provádět buď vedení rally (dispečink rally) nebo vedoucí bezpečnosti RZ na rychlostní zkoušce. Při obou způsobech sledování však musí být použita sledovací tabule, buď na ředitelství nebo na RZ.

32 SLEDOVÁNÍ VOZIDEL RŮZNÉ SYSTÉMY

33 SLEDOVÁNÍ VOZIDEL RŮZNÉ SYSTÉMY

34 SLEDOVÁNÍ VOZIDEL RŮZNÉ SYSTÉMY

35 SLEDOVACÍ TABULE

36 SLEDOVACÍ TABULE

37 ODPADLÉ POSÁDKY

38 SLEDOVACÍ TABULE ZPRACOVATELSKÉ SKUPINY

39 SLEDOVACÍ TABULE ZPRACOVATELSKÉ SKUPINY

40 Každý pořadatel musí sledování vozidel uvést jako samostatný bod v bezpečnostním plánu. Musí tam rovněž popsat postup při vyhledávání chybějícího soutěžícího vozu. Při vyhledávání pohřešovaných posádek se doporučuje využít jejich mobilních telefonů. Použití jednotného sledovacího systému GPS Použití jednotného sledovacího systému GPS musí být uvedeno ve zvláštních ustanoveních. Posádky musí dodržovat všechna pravidla pro provoz a obsluhu, jinak budou oznámeny sportovním komisařům.

41 JEDNOTNÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM ONI SPR 65.2 SLEDOVACÍ SYSTÉM V soutěžích Regionálního mistrovství FIA musí být všechna vozidla vybavena bezpečnostním sledovacím systémem. Instalace bude kontrolována při technické přejímce. Pokyny pro předávání a vracení zařízení vydá každý pořadatel. Jakýkoliv zásah soutěžícího do systému v průběhu rally bude nahlášen sportovním komisařům. Při všech rally v ČR jsou všichni pořadatelé a soutěžící í povinni i používat monitorovací systém. Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. X a v ZU.

42 JEDNOTNÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM ONI

43 26.3 DODATEK PRO ČR Pořadatel určí každé posádce přesný čas technické přejímky. ř K administrativní i ti přejímce ř se posádky dostaví podle programu uvedeného v ZU (obvykle 30 minut před technickou přejímkou). Ve výjimečných případech může ředitel soutěžícímu povolit změnu stanoveného času Sledováním času příjezdu k technické přejímce pořadatel pověří oficiálního časoměřiče. Dřívější příjezd může být umožněn jen v případě, že je prostor technické kontroly volný. Při zpoždění do 30 minut udělí ředitel rally peněžitou pokutu 1.000,- Kč za každých dokončených 5 minut zpoždění. Při větším zpoždění rozhodnou sportovní komisaři.

44 26.3 Po zkontrolování příjezdu (ještě před stanovištěm technické kontroly) budou provedeny úkony spojené s povinnou instalací sledovacího systému (viz příloha X). Každé soutěžní vozidlo musí být vybaveno funkčním držákem sledovací jednotky včetně dvou antén, ovládacích prvků a příslušenství. Správce zařízení v době přejímky zkontroluje montáž držáku, osadí ho sledovací jednotkou a monitorovací systém otestuje. Soutěžním vozům, které nebudou vybaveny monitorovacím zařízením (pokud to vozidlo technicky umožňuje), nebude povolen start!

45 ČK PŘED MONTÁŽÍ SLEDOVACÍHO SYSTÉMU

46 MONTÁŽ MONITOROVACÍCH JEDNOTEK

47 MONTÁŽ MONITOROVACÍCH O OV C JEDNOTEK

48 MONTÁŽ MONITOROVACÍCH O OV C JEDNOTEK

49 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO POSÁDKY A SOUTĚŽÍCÍ Všem soutěžícím a posádkám se v souladu s ustanovením Přílohy č.iii Standardních propozic rally 2014 připomíná povinnost dodržovatd všechna nařízení, í která se týkají bezpečnostič při rally a vyplývají z NSŘ nebo ze Standardních propozic FAS AČR, případně ze zvláštních ustanovení rally 1. Všichni soutěžící se musí seznámit s čl. 40 Standardních propozic FAS AČR a s čl Přílohy III těchto předpisů. 2. Itinerář obsahuje jednu stránku popisující postup při nehodě. 3. Každé soutěžní vozidlo musí vézt červené znamení SOS SOS a na jeho druhé straně zelené znamení OK o minimálních rozměrech 42 cm x 27,7 cm (A3). 4. Při nehodě na RZ, která vyžaduje lékařské ř ké ošetření, musí být, je-li to možné, okamžitě ukazován červený symbol SOS následujícím vozidlům i vrtulníku, který by chtěl poskytnout pomoc a ihned přivolat pomoc dlouhým stiskem tlačítka systému ONI (nad 3 sec).

50 Postup přijíždějících posádek: posádka, které je ukazován červený symbol SOS, nebo která vidí vážně havarované vozidlo, jehož posádka je uvnitř a neukazuje červený ý symbol SOS, musí bezpodmínečně zastavit, přivolat pomoc dlouhým stiskem tlačítka systému ONI (nad 3 sec) a poskytnout první pomoc. druhé vozidlo, které v místě havárie zastaví, zjistí situaci, přivolá pomoc dlouhým stiskem tlačítka systému ONI (nad 3 sec) a ihned pokračuje dál, aby informovalo příští radiobod ostatní vozidla rovněž zastaví, uvolní cestu pro zásahové vozy a bezpodmínečně č ě se řídí pokyny traťových a bezpečnostních komisařů. V případě nutnosti přivolají pomoc dlouhým stiskem tlačítka systému ONI (nad 3 sec).

51 5. Při nehodě na RZ, která nevyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, musí být zřetelně ukazován zelený symbol OK následujícím vozům i vrtulníku, který by chtěl poskytnout pomoc. Není-li nutná pomoc a není li zatarasena trať, posádka zruší poplach krátkým stiskem tlačítka systému ONI (1 sec). Opustí-li posádka vozidlo, musí symbol OK umístit tak, aby byl jasně viditelný pro ostatní posádky. 6. Jestliže je posádka účastníkem nehody, při které bl byla zraněna ě nějaká osoba z veřejnosti, ř musí dotyčný jezdec nebo spolujezdec zůstat na místě a zastavit další vozidlo, které to ohlásí v příštím radiobodu uvedeném v itineráři a označeném na trati a přivolat pomoc dlouhým stiskem tlačítka systému ONI (nad 3 sec).

52 7. Při dopravní nehodě na otevřené trati (mimo RZ) je každá posádka povinna postupovat p podle platných předpisů p pro silniční provoz. 8. Je-li v radiobodu nebo v bezpečnostním bodu na RZ vyvěšena žlutá vlajka, musí jezdec okamžitě snížit rychlost (až do cíle RZ) a řídit se pokyny komisařů na trati. Posádka, které byla ukázána žlutá vlajka, dostane pro tuto RZ náhradní čas podle čl. 39 Standardních propozic FAS AČR. 9. Každý soutěžní vůz musí být vybaven červeným reflexním trojúhelníkem, který musí jeden člen posádky vpřípadě zastavení vozu na trati RZ viditelně umístit nejméně 50 m před místo, kde je vozidlo, aby varoval následující jezdce. Podle okamžité situace posádka tlačítkem systému ONI buď přivolá pomoc nebo zruší poplach. 10. Posádka, která z rally odpadne, musí své odpadnutí oznámit pořadatelům co nejdříve. Všichni soutěžící, kteří odstoupí z rally, musí co nejdříve odevzdat jízdní výkaz v nejbližším kontrolním bodu.

53 OBSLUHA MONITOROVACÍ JEDNOTKY ONI PŘI RALLY Posádky jsou povinny dodržovat všechny pokyny uvedené v uživatelském návodu vydaném výrobcem (NAM system, a.s.). NASTAVENÍ PŘEPÍNAČE V PRŮBĚHU RALLY trať přejezdu - nastavit do polohy Přejezd (LED kontrolka nesvítí) start t RZ -přepnout ř tdo polohy RZ (LED kontrolka se rozsvítí) trať RZ - musí být stále v poloze RZ RZ (LED kontrolka svítí) STOP RZ - vrátit do polohy Přejezd (LED kontrolka zhasne)

54

55 POUŽITÍ TLAČÍTKA PŘI UDÁLOSTECH NA RZ Všechny funkce jsou možné jen při nastavení přepínače do polohy RZ. Přivolání pomoci dlouhým stiskem poplachového tlačítka (3 sec) odeslání potvrzeno blikáním LED kontrolky a pískáním sirény po dobu 30 sec Nehoda (detekce nárazu) automaticky vzniká poplach, rozbliká se LED kontrolka a 30 sec píská siréna poplach lze zrušit krátkým stiskem tlačítka (1sec), LED kontrolka zhasne nezrušení poplachu je považováno za žádost o pomoc Zastavení (plánované i neplánované) za 30 sec po zastavení začne blikat LED kontrolka a pískat siréna (30 sec) poplach a pískání lze zrušit krátkým stiskem tlačítka (1sec), LED kontrolka zhasne poplach lze zrušit i okamžitě po zastavení krátkým stiskem tlačítka (1sec) nezrušení poplachu je považováno za žádost o pomoc

56 PŘEJI VŠEM DISPEČINKŮM V LETOŠNÍM ROCE CO NEJMÉNĚ SLOŽITÝCH SITUACÍ A CO NEJVÍCE POHODOVÝCH CHVIL.

57 TĚŠÍMSENAPŘÍJEMNOU SPOLUPRÁCI S VÁMI!!! DĚKUJI ZA POZORNOST.

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 2. Rally Krkonoše Trutnov 13. - 14. 6. 2008 Mistrovství České republiky historických automobilů Pohár České republiky v rally Pohár mládeže Česká Trophy Rally pravidelnosti Volný pohár

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015. Pačejov, 7. - 8. srpna 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015. Pačejov, 7. - 8. srpna 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015 Pačejov, 7. - 8. srpna 2015 RALLYSPRINT SÉRIE POHÁR 2+ MISTROVSTVÍ ČR V RALLY HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ POHÁR MLÁDEŽE XTG Opel ADAM CUP POHÁR POŘADATELE

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství ČR v rally historických automobilů. Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství ČR v rally historických automobilů. Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mistrovství ČR v rally historických automobilů Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče 1 OBSAH: strana 1. Úvod....2 2. Organizace... 2 3. Program... 3 4. Přihlášky... 5

Více

Sportovní předpisy pro Regionální mistrovství v rally FIA 2015 lze nalézt na www.fia.com.

Sportovní předpisy pro Regionální mistrovství v rally FIA 2015 lze nalézt na www.fia.com. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 43. RALLYE ČESKÝ KRUMLOV 2015 FIA European Rally Trophy Mistrovství České republiky v rally Mistrovství České republiky v rally historických automobilů Volný mezinárodní podnik v rally

Více

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally AČR - Auto klub elektrárna Dukovany ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY Třebíč 21. 23. 10. 2004 Mezinárodní mistrovství České republiky v rally Zvláštní ustanovení AČR AK

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE Radouňská Rallye 25. - 26. 6. 2010 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do VP 2010 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající i

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE Radouňská Rallye 27. - 28. 6. 2014 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do ČMPR 2014 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE. MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE. MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do ČMPR 2015 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající

Více

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ: 75040557

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ: 75040557 XV. IMPROMAT RALLYSPRINT KOPNÁ MIO GPS MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTRALLY K4 POHÁR ČR V RALLY POHÁR MLÁDEŽE V RALLY VOLNÝ ZÓNOVÝ PODNIK VOLNÝ PODNIK V RALLY HISTORICKÝCH VOZIDEL 29. 6. 2007 30. 6. 2007 SLUŠOVICE

Více

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU A. Obecná část SPORTOVNÍ PRAVOMOC : V souladu s ustanovením Statutu FIM, Všeobecného řádu FIM a Ročenky FIM a UEM respektuje FIM a UEM v

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR.

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR. Úvodní ustanovení Pro r. 2010 platí pro automobilový sport v České republice Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2010) vč. změn a doplňků publikovaných v Bulletinech FIA a Národní sportovní řády

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Yokohama rally Orlické hory

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Yokohama rally Orlické hory Souhrn informací: www.rallyoh.cz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Yokohama rally Orlické hory Obsah ZU V. Rally OH: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Rallye České Středohoří

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Rallye České Středohoří Souhrn informací: www.vtr.cz Obsah ZU VI. Rallye ČS: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých termínů 6. Organizace 7. Seznamovací jízdy

Více

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod.

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA I. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy UCI se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických svazů v rámci UCI. 2. Licence

Více

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015 Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Irena Krobová, Soběsuky 76, 33501 Nepomuk

Více

Amok útok aktivního střelce STČ 14/IZS

Amok útok aktivního střelce STČ 14/IZS Amok útok aktivního střelce STČ 14/IZS 2013 Katalogový soubor typové činnosti STČ 14/IZS Redakční a orientační list Číslo jednací: MV- 68191/PO-IZS- 2013 Typová činnost složek IZS při společném zásahu

Více

RALLYE PRŮVODCE 1 (aktualizováno 23.3.2005) OBSAH

RALLYE PRŮVODCE 1 (aktualizováno 23.3.2005) OBSAH RALLYE PRŮVODCE 1 (aktualizováno 23.3.2005) OBSAH strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 2 2. HISTORIE 3 3. ORGANIZACE 6 4. PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM RALLYE 6 5. PŘIHLÁŠKY 7 6. ČASOVÝ HARMONOGRAM 8 7. SERVIS 10 8. SEZNAMOVACÍ

Více

20. 9. - 21. 9. 2013 2013, 1 2013 2013 ÚVOD

20. 9. - 21. 9. 2013 2013, 1 2013 2013 ÚVOD 11. INTERNEXT RALLY 20. 9. - 21. 9. 2013 Vsetín FIA CEZ Cross Country Rally Trophy 2013, koef. 1 Mezinárodní mistrovství Česka, Polska v Cross country Rally 2013 Slovenský pohár CCR 2013 ÚVOD Internext

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 8. a 9. 9. 2012 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 8. a 9. 9. 2012 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 8. a 9. 9. 2012 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení 31.

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015 Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Irena Krobová, Soběsuky 76, 33501

Více

U příležitosti 5. ročníku rally Krkonoše si dovolím pár slov.

U příležitosti 5. ročníku rally Krkonoše si dovolím pár slov. Obsah: 1. úvodní slovo 2. historie Rally Krkonoše 3. organizace 4. program rally 5. přihlášení 6. administrativní a technická přejímka 7. start a cíl rally 8. povolená vozidla 9. harmonogram 10. servisní

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu S t a n o v í m : ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŘÍSLUŠNOST

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

XX.automobilový slalom. PŘEROV - letiště Výmyslov

XX.automobilový slalom. PŘEROV - letiště Výmyslov XX.automobilový slalom PŘEROV - letiště Výmyslov XX. Automobilový slalom PRETIOX FIA-CEZ Slalom Trofej 2015 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ I. PROGRAM A. Časový harmonogram Uzávěrka písemných

Více