ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brno 14. dubna 2015

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brno 14. dubna 2015"

Transkript

1 *UOHSX006X0HM* UOHSX006X0HM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brn 14. dubna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve splečném správním řízení vedeném pd sp. zn. ÚOHS-S51,52/2015/VZ, které byl zahájen dne z mci úřední a rzšířen dne z mci úřední, jehž účastníkem je zadavatel měst Bystřice nad Pernštejnem, IČO , se sídlem Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu pdle ustanvení 120 dst. 1 písm. b) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve veřejné zakázce Sběr, svz a dstraňvání dpadu, když dne uzavřel Ddatek č. 10 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne a dne Ddatek č. 11 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne , rzhdl takt: I. Zadavatel měst Bystřice nad Pernštejnem, IČO , se sídlem Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem se dpustil správníh deliktu pdle ustanvení 120 dst. 1 písm. b) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že v rzpru s ustanvením 147a dst. 1 písm. a) v návaznsti na 147a dst. 2 citvanéh zákna neuveřejnil Ddatek č. 11 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne uzavřený dne mezi zadavatelem a ddavatelem TS města a.s., IČO , se sídlem K Ochzi 666, Bystřice nad Pernštejnem ke smluvě uzavřené na veřejnu zakázku

2 Sběr, svz a dstraňvání dpadu, na prfilu zadavatele d 15 dnů d jeh uzavření, tj. nejpzději dne , ale uveřejnil dne II. Zadavatel měst Bystřice nad Pernštejnem, IČO , se sídlem Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem se dpustil správníh deliktu pdle ustanvení 120 dst. 1 písm. b) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že v rzpru s ustanvením 147a dst. 1 písm. a) v návaznsti na 147a dst. 2 citvanéh zákna neuveřejnil Ddatek č. 10 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne uzavřený dne mezi zadavatelem a ddavatelem TS města a.s., IČO , se sídlem K Ochzi 666, Bystřice nad Pernštejnem ke smluvě uzavřené na veřejnu zakázku Sběr, svz a dstraňvání dpadu, na prfilu zadavatele d 15 dnů d jeh uzavření, tj. nejpzději dne , ale uveřejnil dne III. Zadavateli měst Bystřice nad Pernštejnem, IČO , se sídlem Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem se za spáchání správních deliktů uvedených ve výrcích v bdě I. a II. tht rzhdnutí ukládá pdle 120 dst. 2 písm. b) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, pkuta ve výši ,- Kč (deset tisíc krun českých). Pkuta je splatná d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí ODŮVODNĚNÍ I. Pstup před zahájením správních řízení S51/2015/VZ a S52/2015/VZ 1. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ), který je pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ), příslušný k dhledu nad ddržváním tht zákna, bdržel dne pdnět, na jehž základě si d zadavatele měst Bystřice nad Pernštejnem, IČO , se sídlem Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem (dále jen zadavatel neb také Bystřice nad Pernštejnem ) vyžádal dkumentaci k veřejné zakázce Sběr, svz a dstraňvání dpadu (dále jen veřejná zakázka ). 2. Prtže Úřad získal pchybnsti správnsti pstupu zadavatele v předmětné veřejné zakázce, zahájil dvě správní řízení ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu zadavatele. II. Uzavření ddatků ke smluvě 3. Zadavatel uzavřel dne s ddavatelem TS města a.s., IČO , se sídlem K Ochzi 666, Bystřice nad Pernštejnem 1 (dále jen ddavatel ) smluvu sběru, svzu a dstraňvání dpadu s platnstí d na dbu neurčitu s 6 měsíční výpvědní lhůtu. 1 V čase pdpisu smluvy ze dne sídlem Na Cihelně

3 4. Dne uzavřel zadavatel s ddavatelem Ddatek č. 10 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne 30. prsince 2003 (dále jen ddatek č. 10 ), ve kterém je v čl. II. uveden předmět smluvy následvně: Cena za svz směsnéh kmunálníh dpadu uvedená v čl. III., písm. a) se pr rk 2013 mění na částku ,- Kč (bez DPH). Cena za svz využitelných slžek kmunálníh dpadu uvedená v čl. III., písm. c) se pr rk 2013 mění na částky: papír ,- Kč, plast ,- Kč, skl ,- Kč, želez ,- Kč. Cena za svz dpadu z kšů uvedená v čl. III., písm. d) se pr rk 2013 mění na částku ,- Kč. Cena za prvz sběrnéh dvra uvedená v čl. III., písm. e) se pr rk 2013 mění na částku ,- Kč. 5. Dále zadavatel uzavřel dne s ddavatelem Ddatek č. 11 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne (dále jen ddatek č. 11 ), v níž je v čl. II. uveden předmět ddatku smluvy takt: III. Cena za svz směsnéh kmunálníh dpadu uvedená v čl. III., písm. a) se pr rk 2014 mění na částku ,- Kč (bez DPH). Cena za svz využitelných slžek kmunálníh dpadu uvedená v čl. III., písm. c) se pr rk 2014 mění na částky: papír ,- Kč, plast ,- Kč, skl ,- Kč, želez ,- Kč. Cena za svz dpadu z kšů uvedená v čl. III., písm. d) se pr rk 2014 mění na částku ,- Kč. Cena za prvz sběrnéh dvra uvedená v čl. III., písm. e) se pr rk 2014 mění na částku ,- Kč. Průběh správníh řízení S51/2015/VZ 6. Účastníkem správníh řízení správním deliktu vedenéh pd sp. zn. S51/2015/VZ je pdle 116 zákna sba pdezřelá z jeh spáchání, tj. zadavatel. 7. Zahájení správníh řízení známil Úřad účastníkvi řízení přípisem č. j. ÚOHS-S51/2015/VZ- 2626/2015/512/MHr ze dne K zajištění účelu správníh řízení vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S51/2015/VZ-2631/2015/512/MHr ze dne , v němž stanvil 3

4 ddavateli lhůtu, v níž byl právněn navrhvat důkazy a činit jiné návrhy, neb vyjádřit v řízení své stanvisk. 8. Úřad dne deslal zadavateli dkument č. j. ÚOHS-S51/2015/VZ- 3942/2015/512/MHr nazvaný Dplnění známení zahájení správníh řízení ze dne , ve kterém mim jiné uvedl, že «[z]adavatel uveřejnil dne na prfilu zadavatele ( dkument nazvaný Ddatek č. 10 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne 30. prsince 2003 uzavřený dne ve veřejné zakázce Sběr, svz a dstraňvání dpadu». Sučasně s citvaným dkumentem ze dne Úřad deslal usnesení č. j. ÚOHS-S51/2015/VZ-4300/2015/512/MHr z téhž dne, v němž stanvil zadavateli nvu lhůtu, v níž byl právněn navrhvat důkazy a činit jiné návrhy, neb vyjádřit v řízení své stanvisk. Vyjádření zadavatele 9. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne , které byl Úřadu dručen dne , uvádí, že se dmnívá, že smluva, která byla uzavřena na dbu neurčitu a před účinnstí [z]ákna veřejných zakázkách, je z něh vyňata, tudíž ustanvení 147a dst. 1) písm. a) se na tut smluvu nevztahuje. Ddatky uzavřené ke smluvě jsu dle našeh názru nedílnu sučástí půvdní smluvy, tudíž měly by být taktéž vyňaty z půsbnsti ZVZ. IV. Správní řízení vedené pd spisvu značku S52/2015/VZ 10. Účastníkem tht správníh řízení správním deliktu je pdle 116 zákna sba pdezřelá z jeh spáchání, tj. zadavatel. 11. Zahájení správníh řízení známil Úřad účastníkvi řízení přípisem č. j. ÚOHS-S52/2015/VZ- 2643/2015/512/MHr ze dne K zajištění účelu správníh řízení vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S52/2015/VZ-2646/2015/512/MHr ze dne , v němž stanvil ddavateli lhůtu, v níž byl právněn navrhvat důkazy a činit jiné návrhy, neb vyjádřit v řízení své stanvisk. Vyjádření zadavatele ze dne Dne byl Úřadu dručen vyjádření zadavatele ze dne , ve kterém se zadavatel dmnívá, že smluva uzavřená na dbu neurčitu a před účinnstí [z]ákna veřejných zakázkách, nepdléhá [z]áknu veřejných zakázkách, tudíž ustanvení 147a dst. 1) písm. a) se na tut smluvu včetně jejich ddatků nevztahuje. 13. Úřad dne deslal zadavateli dkument č. j. ÚOHS-S52/2015/VZ- 4305/2015/512/MHr nazvaný Dplnění známení zahájení správníh řízení ze dne , ve kterém mim jiné uvedl, že «[z]adavatel uveřejnil dne na prfilu zadavatele ( dkument nazvaný Ddatek č. 11 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne 30. prsince 2003 uzavřený dne ve veřejné zakázce Sběr, svz a dstraňvání dpadu». Sučasně s citvaným dkumentem ze dne Úřad deslal usnesení č. j. ÚOHS-S52/2015/VZ-4316/2015/512/MHr z téhž dne, v němž stanvil zadavateli nvu lhůtu, v níž byl právněn navrhvat důkazy a činit jiné návrhy, neb vyjádřit v řízení své stanvisk. 4

5 Vyjádření zadavatele 14. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne , které byl Úřadu dručen dne , znvu uvádí, že se dmnívá, že smluva, která byla uzavřena na dbu neurčitu a před účinnstí [z]ákna veřejných zakázkách, je z něh vyňata, tudíž ustanvení 147a dst. 1) písm. a) se na tut smluvu nevztahuje. Ddatky uzavřené ke smluvě jsu dle našeh názru nedílnu sučástí půvdní smluvy, tudíž měly by být taktéž vyňaty z půsbnsti ZVZ. V. Průběh splečnéh správníh řízení S51,52/ Z důvdu, aby nikmu nevznikaly zbytečné náklady, a vzhledem k tmu, že se správní řízení vedená u Úřadu pd spisvými značkami S51/2015/VZ a S52/2015/VZ týkají ttžných předmětů řízení, Úřad tat správní řízení usnesením č. j. ÚOHS-S51,52/2015/VZ- 4851/2015/512/MHr ze dne spjil. Tt usnesení se pdle ustanvení 140 dst. 4 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, pznamenal puze d spisu. 16. Usnesením č. j. ÚOHS-S51,52/2015/VZ-4869/2015/512/MHr ze dne Úřad určil účastníku splečnéh správníh řízení lhůtu, ve které měl mžnst vyjádřit se k pdkladům rzhdnutí. VI. Závěry Úřadu 17. Úřad přezkumal na základě 112 a následujících ustanvení zákna případ ve všech vzájemných suvislstech, p zhdncení všech pdkladů, vyjádření účastníka řízení a na základě vlastníh zjištění rzhdl, že se zadavatel dpustil správníh deliktu pdle ustanvení 120 dst. 1 písm. b) zákna tím, že v rzpru s ustanvením 147a dst. 1 písm. a) v návaznsti na 147a dst. 2 zákna neuveřejnil na prfilu zadavatele Ddatek č. 10 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne uzavřený dne na veřejnu zakázku Sběr, svz a dstraňvání dpadu a Ddatek č. 11 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne uzavřený dne na tutéž veřejnu zakázku, d , resp , d Ke svému rzhdnutí uvádí Úřad následující rzhdné skutečnsti. K výrku I. a II. rzhdnutí Relevantní ustanvení zákna 19. Pdle ustanvení 17 písm. m) zákna se zadáváním rzumí závazný pstup zadavatele pdle tht zákna v zadávacím řízení, jehž účelem je zadání veřejné zakázky, a t až d uzavření smluvy neb d zrušení zadávacíh řízení; zadáváním se rzumí i pstup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnu zakázku na základě rámcvé smluvy. 20. Pdle ustanvení 147a dst. 1 písm. a) zákna veřejný zadavatel uveřejní na prfilu zadavatele smluvu uzavřenu na veřejnu zakázku včetně všech jejích změn a ddatků. 21. Pdle ustanvení 147a dst. 2 zákna veřejný zadavatel uveřejní pdle dstavce 1 písm. a) celé znění smluvy neb rámcvé smluvy d 15 dnů d jejíh uzavření. Pkud veřejný zadavatel pstupval pdle 89 dst. 3 věty druhé, uveřejní přílhy rámcvé smluvy d 15 dnů d sknčení účinnsti rámcvé smluvy. Veřejný zadavatel neuveřejnění infrmace, 5

6 u kterých t vyžaduje chrana infrmací a údajů pdle zvláštních právních předpisů. Pvinnst pdle dstavce 1 písm. a) se nevztahuje na a) smluvy na veřejné zakázky maléh rzsahu, jejichž cena nepřesáhne Kč bez DPH, b) smluvy na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel pstupval v suladu s 18 dst. 1 písm. a), dst. 2 písm. a) a c), dst. 3 písm. e) a dst. 4 písm. d), c) smluvy na plnění veřejných zakázek zadané na základě rámcvé smluvy neb v dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne Kč bez daně z přidané hdnty Pdle ustanvení 120 dst. 1 písm. b) zákna se zadavatel dpustí správníh deliktu tím, že nesplní pvinnst uveřejnění stanvenu tímt záknem, neb neddrží způsb uveřejnění stanvený tímt záknem. 23. Přechdná ustanvení čl. II zákna č. 55/2012 Sb. kterým se mění zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen nvela zákna ), stanví: 1) Zadávání veřejných zakázek, sutěže návrh a řízení přezkumání úknů zadavatele Úřadem pr chranu hspdářské sutěže zahájené přede dnem nabytí účinnsti tht zákna se dknčí pdle dsavadních právních předpisů. 2) V řízeních přezkumání úknů zadavatele, která byla zahájena p dni nabytí účinnsti tht zákna a která na zadávání veřejných zakázek neb sutěž návrh pdle bdu 1 navazují, se pstupuje pdle dsavadních právních předpisů. Skutečnsti vyplývající z dkumentace veřejné zakázce 24. V šetřeném případě zadavatel uzavřel s ddavatelem dne smluvu sběru, svzu a dstraňvání dpadu s platnstí d na dbu neurčitu. Cena plnění byla stanvena v čl. III. písm. a) smluvy na Kč za sběr, svz a dstranění směsnéh kmunálníh dpadu. Dále byla v čl. III. písm. c) smluvy stanvena cena za svz papíru a železa na Kč za rk, za svz nádb na skl na Kč a v případě plastu činil plnění zakázky Kč za rk. Cena za svz a dstraňvání dpadu z kšů byla v čl. III. písm. d) smluvy sjednána na Kč za rk a za prvz sběrnéh dvru činila dle v čl. III. písm. e) smluvy dměna Kč za rk. 25. Následně ke smluvě sběru, svzu a dstraňvání dpadu uzavřel zadavatel s týmž ddavatelem dne Ddatek č. 10 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne 30. prsince 2003 a dne Ddatek č. 11 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne Sjednaná výše závazku za svz směsnéh kmunálníh dpadu činila v bu případech částku ,- Kč bez DPH. Cena za zbylé slžky předmětu plnění veřejné zakázky jsu uvedeny v bdě 4. a 5. důvdnění tht rzhdnutí. 26. Pté zadavatel uveřejnil dne na svém prfilu ( dkumenty nazvané Ddatek č. 10 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne uzavřený dne a Ddatek č. 11 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze 2 Ve znění zákna platném d

7 dne uzavřený dne ve veřejné zakázce Sběr, svz a dstraňvání dpadu. Právní psuzení 27. Vzhledem k tmu, že je pr psuzení šetřené věci rzhdné určení, zda vůbec měl či neměl zadavatel ulženu pvinnst uveřejnit na prfilu zadavatele Ddatek č. 10 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne a Ddatek č. 11 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne , pvažuje Úřad za rzhdující vyjádřit se nejprve k tét tázce. 28. Nejprve Úřad becně předestírá, že účelem nvely zákna je mim jiné upevnění principu transparentnsti veřejných zakázek. Nvé pvinnsti stanvené zadavatelům v ustanvení 147a zákna mají za cíl psílit princip veřejné publicity výsledků zadávacích řízení a umžnit veřejný dhled nad hspdárnstí nakládání s veřejnými prstředky. Případné neddržení uvedené pvinnsti by tak znemžnil prvedení tét kntrly veřejnstí. 29. Úřad dále uvádí, že při právním psuzení šetřené věci vycházel ze znění bdu 1. článku II. přechdných ustanvení nvely zákna (viz bd 23. důvdnění tht rzhdnutí), pdle něhž se zadávaní veřejných zakázek zahájené přede dnem nabytí účinnsti tht zákna dknčí pdle dsavadních právních předpisů. Zadáváním se přitm pdle 17 písm. m) zákna rzumí pstup zadavatele až d uzavření smluvy neb zrušení zadávacíh řízení. Na základě výše uvedenéh Úřad knstatuje, že při pužití jazykvéh výkladu je nepchybné, že uveřejnění ddatků smluvy již není sučástí prcesu zadávání. 30. K uvedenému závěru Úřad ddává, že uveřejňvání ddatků smluv pdle ustanvení 147a zákna již není zadáváním veřejné zakázky, ale jedná se jeden z dalších pstupů, který musí zadavatel ddržet pté, c byla zakázka zadána. V šetřeném případě zadavatel sice uzavřel půvdní Smluvu sběru, svzu a dstraňvání dpadu dne , tedy pdle tehdejších právních předpisů 3, avšak na jeh další pstup již plně dpadají ustanvení zákna ve znění předmětné nvely, tedy znění zákna účinné v dbě, kdy zadavatel tyt úkny činí. Nvela zákna, zaktvující pvinnst zveřejnit smluvu na veřejnu zakázku a její ddatky, pkud byla hdnta tét zakázky vyšší než Kč, nabyla účinnsti dne , tudíž platí, že další krky zadavatele uskutečněné p uvedeném dni již měly být knány v suladu s předmětnu nvelu. 31. Zadavatel tak měl s hledem na ustanvení 147a dst. 1 písm. a) a dst. 2 zákna pvinnst Ddatek č. 10 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne uzavřený dne a Ddatek č. 11 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne uzavřený dne uveřejnit na svém prfilu v záknné 15 denní lhůtě. Úřad dále psudil výjimky uvedené v ustanvení 147a dst. 2 zákna a knstatuje, že se na daný případ tyt záknné výjimky nevztahují. 32. Pr úplnst Úřad dkazuje na bdbné závěry učiněné např. v rzhdnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R267/2013/VZ-9062/2014/310/PSe ze dne , ve kterém byl knstatván, že právní úprava rzhdná pr psuzení, zda dšl k naplnění deliktní dpvědnsti zadavatele, je právní úprava účinná v kamžiku, kdy se zadavatel mhl 3 Znění účinné ke dni byl zákn č. 199/1994 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů. 7

8 správníh deliktu vůbec pprvé dpustit naplněním knkrétní skutkvé pdstaty správníh deliktu. Z uvedenéh důvdu Úřad musí argumentaci zadavatele uvedenu v bdu 9. a v bdu 14. důvdnění tht rzhdnutí dmítnut, nebť má za prkázané, že právní úprava účinná d na šetřenu věc dpadá a nelze tedy vyjmutí předmětných ddatků č. 10 a č. 11 z půsbnsti zákna, a tedy i z pvinnsti uveřejnění, hvřit. 33. Vzhledem ke shra uvedenému Úřad ddává, že byl psledním dnem lhůty pr zveřejnění ddatku č. 10 na prfilu zadavatele datum a v případě ddatku č. 11 datum Zadavatel tak uveřejnil předmětné ddatky na svém prfilu s téměř rčním, resp. dvuletým, zpžděním prti záknnému termínu. 34. Na základě výše uvedených skutečnstí Úřad knstatuje, že zadavatel prušil pvinnst mu ulženu ustanvením 147a dst. 1 písm. a) v návaznsti na 147a dst. 2, když v rámci veřejné zakázky Sběr, svz a dstraňvání dpadu neuveřejnil na prfilu zadavatele Ddatek č. 10 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne a Ddatek č. 11 Smluvy sběru, svzu a dstraňvání dpadu ze dne nejpzději d 15 dnů d uzavření jedntlivých ddatků, čímž se dpustil správníh deliktu pdle ustanvení 120 dst. 1 písm. b) zákna. 35. Ze shra uvedených důvdů Úřad rzhdl tak, jak je uveden ve výrku I. a II. tht rzhdnutí. K bdu III. výrku ulžení pkuty 36. Pdle ustanvení 114 dst. 4 věta druhá zákna musí být návrh na ulžení zákazu plnění smluvy pdle dstavce 2 dručen puze Úřadu, a t d 30 kalendářních dnů de dne, kdy zadavatel uveřejnil známení uzavření smluvy způsbem pdle 147 s uvedením důvdu pr zadání veřejné zakázky bez uveřejnění známení zadávacíh řízení, nejpzději však d 6 měsíců d uzavření tét smluvy. 37. Pdle ustanvení 120 dst. 2 písm. b) zákna se za správní delikt ulží pkuta d Kč, jde-li správní delikt pdle dstavce 1 písm. b), e), f) neb g). 38. Pdle ustanvení 121 dst. 2 věta první zákna se při určení výměry pkuty právnické sbě se přihlédne k závažnsti správníh deliktu, zejména ke způsbu jeh spáchání a jeh následkům a k klnstem, za nichž byl spáchán. 39. Pdle 121 dst. 3 zákna dpvědnst právnické sby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 5 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 10 let de dne, kdy byl spáchán. 40. V případě šetřené veřejné zakázky se zadavatel správníh deliktu pdle ustanvení 120 dst. 1 písm. b) zákna dpustil tím, že neuveřejnil ddatky č. 10 a č. 11 na svém prfilu ve lhůtě 15 dnů d jejich uzavření. 41. V návaznsti na psledně citvané ustanvení zákna Úřad před ulžením pkuty věřil, zda je naplněna pdmínka uvedená v 121 dst. 3 zákna. V šetřeném případě se Úřad spáchání správníh deliktu dzvěděl na základě pdnětu, který bdržel dne Zahájení správních řízení ÚOHS-S51/2015/VZ a ÚOHS-S52/2015/VZ známil Úřad zadavateli dne a tímt dnem byla správní řízení zahájena. K prtiprávnímu jednání zadavatele dšl v případě ddatku č. 10 dne , kdy uplynula lhůta pr uveřejnění 8

9 předmětnéh ddatku na prfilu zadavatele. V případě ddatku č. 11 dšl k prtiprávnímu jednání zadavatele dne Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě dpvědnst zadavatele za správní delikt nezanikla. 42. K ulžení pkuty za spáchání správních deliktů uvedených ve výrcích I. a II. tht rzhdnutí Úřad předně uvádí, že při stanvení výše sankce je nutné pstupvat v suladu se zásadu absrpce, která se uplatní při pstihu suběhu správních deliktů a jejíž pdstata tkví v absrpci sazeb (pena mair absrbet minrem tedy přísnější trest phlcuje mírnější). Jak již v minulsti dvdil Nejvyšší správní sud (např. v rzsudku č. j. 1 As 28/2009 ze dne ; citvané rzsudky Nejvyššíh správníh sudu jsu dstupné nline na při trestání správních deliktů týmž správním rgánem se přiměřeně uplatní i principy vládající suběh trestných činů. Nutnst aplikvat trestněprávní instituty i při trestání správním rgánem vyplývá z becné ptřeby pužít ve prspěch bviněnéh analgii z trestníh práva všude tam, kde vzhledem k neexistenci jedntnéh kdexu správníh trestání v českém právním řádu nejsu výslvně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zhledněny v případě jakéhkliv veřejnprávníh deliktu. Pužití analgie ve správním trestání je v mezeném rzsahu přípustné tehdy, pkud právní předpis, který má být aplikván, určitu tázku vůbec neřeší, a nevede-li výklad za pmcí analgie ani k újmě účastníka řízení, ani k újmě na chraně hdnt, na jejichž vytváření a chraně je veřejný zájem (viz rzsudek Nejvyššíh správníh sudu č. j. 1 As 27/2008 ze dne ). Pr ukládání trestů za správní delikty se prt musí uplatnit bdbné principy a pravidla jak pr ukládání trestů za trestné činy. 43. V suladu se zásadu absrpce při správním trestání Úřad ulží ve správním řízení pkutu pdle nejpřísněji trestnéh správníh deliktu, zbylé delikty Úřad zhlední jak přitěžující klnst při výměře výše pkuty. Prt se Úřad nejprve zabýval tázku, za který delikt je mžn v šetřeném případě ulžit přísnější sankci (vyšší pkutu). 44. V daném případě zadavatel spáchal dva správní delikty ttžné skutkvé pdstaty, jimž s hledem na ustanvení 120 dst. 2 písm. b) zákna dpvídá ttžná maximální výše sankce ( Kč). 45. Vzhledem k tmu, že Úřad dvdil, že se v šetřeném případě jedná dva bdbné správní delikty s ttžnu výší maximální mžné sankce, Úřad ddává, že nelze v předmětné věci rzlišit, který z uvedených správních deliktů je závažnější, a prt ulžil zadavateli pkutu za správní delikt, kteréh se dpustil dříve. 46. Při psuzení klnstí, za nichž byl správní delikt spáchán, vzal Úřad v úvahu jak výraznu plehčující klnst skutečnst, že zadavatel sám dne (tj. před zahájením vedených správních řízení S51/2015/VZ a S52/2015/VZ) uveřejnil na svém prfilu kmpletní znění smluvy na veřejnu zakázku Sběr, svz a dstraňvání dpadu včetně předmětných ddatků č. 10 a č. 11, čímž částečně zhjil nastalý prtiprávní stav a zpětně tak umžnil transparentní kntrlu veřejných výdajů. 47. Za přitěžující klnst v šetřené věci Úřad pvažuje následek pstupu zadavatele, tedy skutečnst, že zadavatel znemžnil ddavatelům, kteří neměli pvědmí existenci předmětných ddatků, využít práva napadnut citvané ddatky ve lhůtě pdle ustanvení 114 dst. 4 zákna návrhem na ulžení zákazu plnění smluvy. 9

10 48. Úřad vzal v úvahu i hdnty plnění předmětů zakázek plynucí z šetřených ddatků č. 10 a č. 11 (viz např. bd 4. a 5. důvdnění tht rzhdnutí), přičemž pvažuje za důležité zdůraznit, že pvažuje částku Kč bez DPH za pměrně nízku, čímž také dchází k pnížení intenzity prtiprávníh jednání zadavatele, a prt Úřad určil výslednu částku pkuty na Kč, tj. při spdní hranici záknné sazby. 49. Žádné další plehčující ani přitěžující klnsti, za kterých byl správní delikt spáchán, Úřad nezjistil. 50. Úřad při stanvení výše pkuty zhlednil i finanční mžnsti zadavatele a stanvenu pkutu psudil vzhledem k výši finančních prstředků, jimiž zadavatel dispnuje. Z dkumentu Rzpčet města Bystřice nad Pernštejnem na rk Úřad zjistil, že měst Bystřice nad Pernštejnem přepkládá hspdařit s finančními prstředky převyšujícími dvě stě milinů krun českých. Ukládanu výši pkuty tedy nelze shledat likvidační. 51. Při psuzvání výše ulžené pkuty vycházel Úřad z premisy, že pkuta ulžená ddavateli za zjištěné prušení zákna má plnit všechny základní funkce správníh trestání. P zvážení všech klnstí šetřenéh případu, Úřad při určení výměry ulžené pkuty psudil její výši stanvenu na ,- Kč vzhledem k suvislstem případu a ve vztahu k výše uvedenému, a t zejména s hledem na klnsti, za nichž byl správní delikt spáchán, jak dstačující, přičemž ulžená výše pkuty splňuje bě základní funkce uplatnění právní dpvědnsti, a t jak funkci represivní, tak preventivní. 52. Úřad psudil pstup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistupil k ulžení pkuty, nebť jinu frmu sankce zákn nepřipuští. 53. Pkuta ulžená zadavateli je splatná d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí na účet Celníh úřadu pr Jihmravský kraj zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710, variabilní symbl IČO zadavatele. 54. Na základě všech uvedených skutečnstí Úřad rzhdl tak, jak je uveden ve výrku III. rzhdnutí. POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jarše 1926/7, Černá Ple, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Rzklad se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každému účastníku řízení mhl Úřad zaslat jeden stejnpis. v z. Mgr. Michal Kbza JUDr. Eva Kubišvá místpředsedkyně tisk úředníh razítka 4 Dstupný na 10

11 Obdrží měst Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem Vypraven dne viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 11

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno:

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno: *UOHSX009NSX5* UOHSX009NSX5 USNESENÍ Brn: 27.4.2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017 *UOHSX0098867* UOHSX0098867 USNESENÍ Brn 26. ledna 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018 *UOHSX00BPCM4* UOHSX00BPCM4 USNESENÍ Brn: 2. listpadu 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007SJ7N* UOHSX007SJ7N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0724,0725/2015/VZ-42725/2015/533/LMa Brn 4. prsince 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LX8S* UOHSX006LX8S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s866,867,868,869/2014/vz- 26970/2014/521/MŽi Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007J3MX* UOHSX007J3MX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0576/2015/VZ-26449/2015/511/JNv Brn: 4. září 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 *uhsx00376nf* UOHSX00376NF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00770WG* UOHSX00770WG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S283/2015/VZ-17501/2015/511/JNv Brn: 10. července 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 *UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012 *UOHSX0049PFN* UOHSX0049PFN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/ED V Brně dne: 21. května 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017 *UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brn: 27. září 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015 *UOHSX007GXU2* UOHSX007GXU2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PB07* UOHSX005PB07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S712/2013/VZ-3960/2014/522/PLy Brn 21. únra 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008E8AY* UOHSX008E8AY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0190/2016/VZ-19287/2016/522/JKr Brn: 5. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006851W* UOHSX006851W ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S546/2014/VZ-16668/2014/531/ESt Brn: 8. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008H3DF* UOHSX008H3DF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0394/2016/VZ-22011/2016/522/JKr Brn: 23. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007RGYU* UOHSX007RGYU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0667,0668/2015/VZ-39440/2015/513/JLí Brn 13. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX009O230* UOHSX009O230 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0148/2017/VZ-16366/2017/543/MPr Brn: 29. května 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0878/2015/VZ-03215/2016/513/JLí Brno: 27. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0878/2015/VZ-03215/2016/513/JLí Brno: 27. ledna 2016 *UOHSX0080CFJ* UOHSX0080CFJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0878/2015/VZ-03215/2016/513/JLí Brn: 27. ledna 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0440/2016/VZ-28435/2016/542/EŠu Brno 8. července 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0440/2016/VZ-28435/2016/542/EŠu Brno 8. července 2016 *UOHSX008LAFC* UOHSX008LAFC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0440/2016/VZ-28435/2016/542/EŠu Brn 8. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0090DFV* UOHSX0090DFV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0669/2016/VZ-44760/2016/523/AS Brn: 4. listpadu 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S490,493/2013/VZ-19859/2013/511/KČe Brno

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S490,493/2013/VZ-19859/2013/511/KČe Brno *UOHSX005GDAO* UOHSX005GDAO USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S490,493/2013/VZ-19859/2013/511/KČe Brn 21.1.2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015 *UOHSX0079Z94* UOHSX0079Z94 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brn: 3. 8. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R380/2014/VZ-39454/2015/323/MOd Brno 16. listopadu 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R380/2014/VZ-39454/2015/323/MOd Brno 16. listopadu 2015 *UOHSX007PKW2* UOHSX007PKW2 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R380/2014/VZ-39454/2015/323/MOd Brn 16. listpadu 2015 V řízení rzkladu ze dne 30. 10. 2014, dručeném Úřadu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008UZRK* UOHSX008UZRK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0606/2016/VZ-38162/2016/523/LSt Brn: 15. září 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX00C84ZJ* UOHSX00C84ZJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0164/2019/VZ-11835/2019/541/PDz Brn: 26. dubna 2019 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007LI17* UOHSX007LI17 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0647/2015/VZ-29923/2015/523/AS Brn: 23. září 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008FTPF* UOHSX008FTPF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0287/2016/VZ-20665/2016/532/KSt Brn: 13. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008YEUS* UOHSX008YEUS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0640/2016/VZ-42886/2016/543/MŠl Brn: 20. října 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0094U3S* UOHSX0094U3S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Brn: 28. prsince 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0090ZUI* UOHSX0090ZUI ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0654/2016/VZ-45838/2016/521/OPi Brn: 14. listpadu 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006Y4HH* UOHSX006Y4HH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S93/2015/VZ-9161/2015/533/PSd Brn 13. dubna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0049,0094/2016/VZ-13696/2016/513/JLí Brno: 1. dubna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0049,0094/2016/VZ-13696/2016/513/JLí Brno: 1. dubna 2016 *UOHSX00864NT* UOHSX00864NT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0049,0094/2016/VZ-13696/2016/513/JLí Brn: 1. dubna 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008HWJY* UOHSX008HWJY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0408/2016/VZ-22770/2016/542/ODv Brn: 27. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007SUG9* UOHSX007SUG9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0739/2015/VZ-39499/2015/543/JWe Brn 13. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014 *UOHSX006JUAT* UOHSX006JUAT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008WRE7* UOHSX008WRE7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0612/2016/VZ-40696/2016/531/VNe Brn: 4. října 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0079LVS* UOHSX0079LVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0350/2015/VZ-22198/2015/523/LKa Brn: 10. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ust. 112 zákna

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R45,46/2014/VZ-11852/2015/323/RBu Brno 21. května 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R45,46/2014/VZ-11852/2015/323/RBu Brno 21. května 2015 *UOHSX006YPGJ* UOHSX006YPGJ PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R45,46/2014/VZ-11852/2015/323/RBu Brn 21. května 2015 Ve správním řízení rzkladu ze dne 14. 2. 2014, dručeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008UETD* UOHSX008UETD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0575/2016/VZ-39167/2016/513/EPi Brn: 23. září 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R453/2014/VZ-37222/2015/322/LKo Brno 4. listopadu 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R453/2014/VZ-37222/2015/322/LKo Brno 4. listopadu 2015 *UOHSX006WNAH* UOHSX006WNAH PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R453/2014/VZ-37222/2015/322/LK Brn 4. listpadu 2015 V řízení rzkladu ze dne 22. 12. 2014 dručeném Úřadu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0094PNZ* UOHSX0094PNZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0751/2016/VZ-49582/2016/513/JLí Brn: 16. prsince 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008O4RR* UOHSX008O4RR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0479/2016/VZ-31156/2016/513/EPi Brn: 26. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00574AO* UOHSX00574AO ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S313/2013/VZ-22922/2013/521/VČe Brn 22. listpadu 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R279/2014/VZ-19391/2015/321/BRy Brno: 6. května 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R279/2014/VZ-19391/2015/321/BRy Brno: 6. května 2016 *UOHSX007SCZ4* UOHSX007SCZ4 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R279/2014/VZ-19391/2015/321/BRy Brn: 6. května 2016 Ve správním řízení rzkladu ze dne 31. 7. 2014, dručeném

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S174/2014/VZ-13396/2014/522/JCh Brno 24. června 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S174/2014/VZ-13396/2014/522/JCh Brno 24. června 2014 *UOHSX005YI9C* UOHSX005YI9C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S174/2014/VZ-13396/2014/522/JCh Brn 24. června 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006DKIT* UOHSX006DKIT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s656/2014/vz-20996/2014/531/est Brn 3. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Sudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Měst Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastupené

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S353/2013/VZ-7006/2014/514/PJa Brno 1. dubna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S353/2013/VZ-7006/2014/514/PJa Brno 1. dubna 2014 *UOHSX005ESJ8* UOHSX005ESJ8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S353/2013/VZ-7006/2014/514/PJa Brn 1. dubna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008P7KS* UOHSX008P7KS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0533/2016/VZ-31718/2016/512/MHr Brn: 29. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0672,0695,0696/2015/VZ-42703/2015/541/PDz Brno 4. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0672,0695,0696/2015/VZ-42703/2015/541/PDz Brno 4. prosince 2015 *UOHSX007N2MO* UOHSX007N2MO ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0672,0695,0696/2015/VZ-42703/2015/541/PDz Brn 4. prsince 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008951L* UOHSX008951L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0177/2016/VZ-13414/2016/542/JV Brn, 31. března 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX003OKNK* UOHSX003OKNK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ V Brně dne: 26. srpna 2011 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 14.9.2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R378/2012/VZ-146/2013/310/PMa Brno 6. ledna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R378/2012/VZ-146/2013/310/PMa Brno 6. ledna 2014 *UOHSX005AR0I* UOHSX005AR0I PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R378/2012/VZ-146/2013/310/PMa Brn 6. ledna 2014 Ve správním řízení rzkladu ze dne 19. 12. 2012, dručeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008TUFK* UOHSX008TUFK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0590/2016/VZ-36870/2016/523/AS Brn: 5. září 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více