ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ"

Transkript

1 ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ Ozdravení občanské společnosti, ozdravení našich komunit Dr. Roman Joch, ředitel Občanského institutu

2 Nízké zdanění - předpoklad zdravé, svobodné a sociálně odpovědné společnosti Nejen chlebem jest člověk živ. Ale i chlebem jest člověk živ. Člověk pro dobrý život potřebuje nejen materiální bohatství, ale i kulturu, sport, umění, zábavu a relaxaci. Pro dobrý život však taky potřebuje, do určité míry, i materiální bohatství. Dobrá společnost poskytuje svým členům různé sociální služby, pomoc a zajištění. Aby tak mohla činit, sama potřebuje určité bohatství. Potřebuje mít efektivní a bohatství produkující hospodářství, v němž lidé naleznou práci a mohou vytvářet hodnoty. První a nejdůležitější sociální jistotou je rostoucí ekonomika produkující bohatství, v níž lidé naleznou dobrou práci. Být zaměstnaný, mít práci a příjem, je tudíž první a nejdůležitější sociální jistotou. Uvažujeme-li sociálně a chceme-li lidem poskytnout sociální jistoty, musíme se v první řadě zasloužit o efektivní a bohatství vytvářející ekonomiku. Musíme tudíž v první řadě vědět, co ekonomickému rozvoji napomáhá, a co naopak tvorbu bohatství brzdí. Je to především míra zdanění. Vysoké daně lidi frustrují, nemotivují a brzdí tak ekonomický růst, potlačují tvorbu bohatství, trestají iniciativu a tvořivost, a okrádají lidi o prostředky, které si vlastní prací vydělají. Vysoké daně vedou k ekonomickému úpadku a k ožebračování rodin i jednotlivců. Vysoké daně a jejich následek stagnující hospodářství způsobí, že stát nemá dost prostředků na poskytování sociálních služeb a jistot, i kdyby chtěl. Ba co víc, způsobí, že lidé a rodiny nemají dost prostředků pro sociální zajištění a výpomoc pro své bližní, pro kulturu, vzdělanost a obecně prospěšné aktivity. Z těch nízkých platů, které jím vysokými daněmi přidušená ekonomika umožní, jim vysoké procento jejich příjmu stejně vezme stát. Vysoké daně vedou k situaci, v níž prodělávají všichni: stát, rodiny, i lidé. Nakonec nejsou prostředky ani na sociální sféru, ani na sociální služby, ani na kulturu, vzdělání či zdravotnictví. 2

3 Tudíž nutnou, nikoli ovšem postačující podmínkou dobré a blahobytní společnosti - společnosti, která má sociální a kulturní rozměr; společnosti, v niž panuje dobrovolná a spontánní solidarita mezi jejími jednotlivými členy - je efektivní ekonomika založena na nízké míře zdanění. Bez nízkých daní můžeme na dobrou, blahobytnou a sociálně odpovědnou společnost zapomenout. S nízkými daněmi je taková společnost možná. Platí: pokud lidé platí vysoké daně, mají málo prostředků pokud lidé platí vysoké daně, nejsou motivováni k iniciativě a tvořivosti pokud lidé platí vysoké daně, ekonomika stagnuje pokud lidé platí vysoké daně, státní daňové výnosy jsou nízké pokud lidé platí vysoké daně, společnost není dostatečně bohatá na sociální služby pokud lidé platí vysoké daně, nechtějí již sami iniciativně přispívat na sociální, kulturní a charitativní aktivity, neboť si myslí, že je má vykonávat stát, když mu platí tak vysoké daně Je to jako začarovaný kruh: vysoké daně lidem berou materiální prostředky a berou jim i motivaci dobrovolně přispívat na sociální a kulturní život. Berou lidem možnosti i ochotu; prostředky i motivaci. Proto nutnou podmínkou zdravé občanské a sociální společnosti jsou nízké daně. Proč programy sociální péče selhávají Co je smyslem a účelem programů sociální péče? Pomoct lidem v nouzi, nezaviněné jejich jednáním, se z ní dostat. Ještě jednou, smyslem a účelem programů sociální péče je: 1. pomoct lidem v nouzi 2. jimi nezaviněné 3. se z ní dostat. Pokud kterýkoli z těchto tří cílů není splněn, program sociální péče selhává, je nanic, ba co víc, škodí. Škodí příjemci i společnosti. 3

4 Kdy, za jakých okolností, a proč mohou programy sociální péče selhávat? - když nepomáhají lidem, jež pomoc potřebují, nýbrž vyžírkám - když peníze na sociální pomoc pohltí státní byrokracie, jež s nimi nakládá - když ony peníze nejdou na pomoc lidem v nouzi, nýbrž jimi politici uplácejí své voliče - když pomoc dostávají lidé, kteří si za nouzi mohou svým špatným či rizikovým jednáním - když lidé nemají motivaci se z péče dostat - když mohou na ní pohodlně dlouhodobě přežívat - když péči pobírají bezpracně - jinými slovy, když se stanou vyžírkami Tyto případy lze shrnout do tří hlavních kategorií neúčinnosti či zneužité sociální péče: 1. Velkou část peněz daňových poplatníků určených na sociální účely konzumuje státní byrokracie 2. Peníze daňových poplatníků nedostávají lidé ve skutečné nouzi, ale i ti, kdo je nepotřebují tak si politici uplácejí voliče a vytvářejí volební bloky 3. Peníze daňových poplatníků odebírají lidé, kteří je nepotřebují, nebo jsou líní pracovat a postarat se o sebe a své rodiny - tedy vyžírky. Bohužel, náš současný evropský systém centrální státní sociální péče všechny tři kategorie jejího zneužití umožňuje. Jak lze zneužití zabránit, či je alespoň minimalizovat? Zavedením principu subsidiarity. To je princip, ke kterému se v Evropě každý hlásí, ale jen málokdo jej míní vážně. Je to princip, který říká, že společensky užitečná či nezbytná služba by měla být poskytována na společensky nejnižší možné úrovni. Pokud ona nižší společenská úroveň je schopna tuto službu poskytovat, vyšší společenská úroveň nemá do jejího výkonu zasahovat. Jinými slovy, je to princip maximální možné decentralizace poskytování společensky potřebných služeb. 4

5 Ukažme si to na příkladu programů sociální péče. Když je někdo u nás v nouzi, pomoc je mu poskytnuta přímo na nejvyšší společenské úrovni, tj. celostátní. Za sociální pomoc je přímo odpovědno ministerstvo práce a sociálních věcí. Tedy ta nejvyšší společenská úroveň. Je to naprosté popření principu subsidiarity. Ministerstvo práce a sociálních věcí v České republice distribuuje 40% státního rozpočtu; více než jakákoli další státní instituce. Ministerstvo práce a sociálních věcí je moloch, který utrácí 40% peněz daňových poplatníků, jež jim nám, všem občanům odebere stát na daních. 40% našich daní jde na programy sociální péče. Evidentně, člověk, který si uvědomí tuto statistiku a neví nic o naši zemi, musí si pomyslet, že je tady hladomor! Nikoli, jedná se jen o neefektivní utrácení, tedy mrhání penězi daňových poplatníků. Proč je tomu tak? Proč ta neefektivita? Proč to mrhání penězi daňových poplatníků našimi penězi? Protože se jedná o systém neprůhledný, nejasný a složitý. Je to systém pomoci shora dolu, nikoli opačně. Jak by vypadal systém alternativní, postavený na principu subsidiarity? Především, co jsou ty úrovně společnosti, jež mají vykonávat společensky potřebné aktivity a poskytovat společensky potřebné služby, o nichž mluví princip subsidiarity? První úrovní je člověk sám. Dospělý člověk, člen společnosti, občan státu. Druhou úrovní je jeho rodina. Třetí úrovní je jeho obec. Čtvrtou úrovní je jeho region či kraj. A až pátou úrovní je stát. 5

6 Co si vyžaduje princip subsidiarity, pokud bychom jej brali vážně, na příkladu sociální péče? Především, jako první krok, zrušit celostátní ministerstvo práce a sociálních věcí! Alespoň hypoteticky. Ministerstvo práce a sociálních věcí distribuuje 40% státního rozpočtu. Letos je to necelých Kč, tj. necelých 500 miliard korun českých. Kdybychom tyto peníze rozdělili přímo mezi občany ČR, každý by dostával téměř 4000 Kč měsíčně! Včetně dětí a nemluvňat! Včetně bohatých a milionářů! Kdybychom tu částku rozdělili jen mezi polovinu občanů ČR tu chudší polovinu každý z oné pětimilionové chudší poloviny českého národa by měsíčně dostával téměř 8000 Kč. A kdybychom tuto částku, která prochází ročně jen přes ministerstvo práce a sociálních věcí, rozdělili jen mezi tu nejchudší čtvrtinu českých občanů, každý z nich by měsíčně dostával Kč čistého příjmu po celý rok! Včetně dětí a nemluvňat! To dokazuje, jak je náš systém sociální péče neefektivní, jak zbytečně přerozděluje příliš mnoho prostředků, a jak s nimi plýtvá. Dávalo by větší smysl ony prostředky dát přímo lidem, než je nechat protékat přes ministerstvo. Ale náš návrh není tak radikální. Náš návrh sleduje princip subsidiarity. Z těch 40% státního rozpočtu by se 15 % státního rozpočtu vrátilo přímo daňovým poplatníkům. Všichni lidé, kteří pracují a platí daně, by měli daně nižší o 15% než dosud. To by znamenalo: 1. Někteří lidé, kteří pracují, jsou v nízkých příjmových kategoriích a proto pobírají sociální pomoc, by si snížením svých daní polepšili a nemuseli by již sociální pomoc čerpat. 2. Snížení celkové daňové zátěže o 15% by stimulovalo ekonomiku, ta by nabyla vyššího tempa hospodářského růstu, tudíž by vzrostla poptávka po zaměstnancích a klesla by nezaměstnanost. Mnozí dnešní nezaměstnaní, jež pobírají sociální podporu, by pak našli práci a sociální podporu by pobírat již nemusely. 3. Rostoucí ekonomika by vedla k větší tvorbě bohatství, tj. k vyšším mzdám a tedy i k vyšším daňovým výnosům státu při nižších sazbách. 6

7 Snížení daní by tudíž bylo prvním a nejdůležitějším bodem programu reformy sociální péče. Bylo by finančním posíleném první a druhé společenské úrovně, totiž jednotlivců a rodin. Samozřejmě, stále by se někteří lidé mohli octnout v sociální nouzi a sami a ani jejich rodiny by jim neuměli pomoct. V této situaci by podle principu subsidiarity měl nastoupit stát, ale na té nejnižší možné úrovni. A tou je obec. Proč musí lidem v nouzi nutně pomáhat stát na celostátní úrovni? Proč nemůže na té nejnižší možné úrovni, v obci, kde se lidé nejlépe znají a tudíž mohou nejlépe a nejúčelněji rozhodnout o vynakládání obecných prostředků? Kdyby dalších 10% státního rozpočtu, z těch 40%, co rozděluje ministerstvo práce a sociálních věcí, bylo přímo dáno obcím, aby tyto peníze poskytovaly lidem v sociální nouzi výměnou za obecně-prospěšné práce, ovšem nebylo by to mnohem efektivnější? A kdyby určitá obec nebyla schopna se o všechny své obyvatele v nouzi postarat, je tady ještě kraj. Nebylo by efektivnější raději dalších 10% rozpočtu přidělit krajům, ať ty pomáhají tam, kde obce nemohou pomoci? Ať existuje různorodost v sociálních systémech zajišťovaných kraji, tj. konkurence, aby se prokázalo, který kraj má model sociální pomoci nejefektivnější, tj. hodný následování. Pluralita a variabilita sociálních systémů je lepší, než jen jeden rigidní, centrální neboť sám život pak prokáže, který z nich je lepší, tj. který méně mrhá penězi daňových poplatníků, a přitom lépe a účinněji pomáhá těm v nouzi. Vidíme, že v tomto našem myšlenkové experimentu jsme z těch 40% státního rozpočtu 15% vrátili občanům, 10% dali obcím, dalších 10% krajům a zbylo nám posledních 5% státního rozpočtu. Ty by mohly tvořit jakousi zálohu, pojistku pro případ extrémní nouze, a mohlo by je zpravovat a rozdělovat centrální ministerstvo práce a sociálních věcí, teď již ale docela maličké. Možná by jej nebylo ani zapotřebí. Samozřejmě, toto je jen jeden z možných modelů založených na principu subsidiarity. Onen poměr, jak efektivněji naložit s těmi 40% státního rozpočtu, jež nyní neefektivně spravuje ministerstvo práce a sociálních věcí, je variabilní. Místo poměru 15% - 10% - 10% - 5% (čtveřice označuje procento státního rozpočtu vrácené občanům snížením daní, sociální pomoc distribuovanou na úrovni obcí, na úrovni krajů, a na celostátní úrovni) je myslitelný i model 20% - 15% - 5% - 0%, nebo i model 10% - 10% - 10% - 10%, atd. Podstatou principu 7

8 subsidiarity však je, aby sociální pomoc byla poskytována na nejnižší možné úrovni, nikoli na té nejvyšší. Rodiny s dětmi, děti obecně - aneb demografie jest naším osudem Počet dětí v rodině by měl být svobodným rozhodnutím rodičů. Stát by neměl rodičům předepisovat, kolik mají mít dětí. Neměl by jim říkat, že jich mají příliš málo, anebo naopak příliš mnoho. To by mělo být jejich suverénní rozhodnutí. Na druhou stranu společnost, v níž se rodí méně dětí než umírá lidí, je společnost vymírající. V každé společnosti, aby se její početní stav jen udržoval, je nutné, aby na ženu v průměru připadalo 2,1 dítěte. V české společnosti na ženu v průměru připadá 1,2 dítěte. Česká společnost stárne a vymírá. To má závažné společenské důsledky. Např. náš současný průběžný systém důchodového pojištění (nejedná se o pojištění, nýbrž o daň) je neudržitelný. Zatímco kdysi jednoho důchodce platili ze svých daní tři pracující daňoví poplatníci, pokud se nic nezmění, v polovině 21. století by jeden pracující daňový poplatník ze svých daní platil důchody tří důchodců. To je však neúnosné. To nelze finančně utáhnout. Co tedy lze dělat? Jen velice málo: Zvýšení daní by zadusilo ekonomiku. Tudy cesta nevede. Snížení státem garantovaných důchodů je myslitelné, ale u voličů velice nepopulární; nezapomeňme, s tím, jak se rodí málo dětí, procento důchodců a obecně starších lidí v naši společnosti bude stoupat a oni budou již se stávají velice mocným volebním blokem. To samé platí pro pozdější odchod do důchodu: ekonomicky racionální, byť politicky nepopulární. Samozřejmě, cestou z této demograficko-důchodové pasti je soukromé důchodové pojištění. Každý má mít povinnost si sám platit své důchodové pojištění pro sebe. Mohlo by se zdát, že řešením by byla taky masivní imigrace levné mladé pracovní síly ze zahraničí. To je skutečně řešení možné, ale jen krátkodobě, neboť a zároveň - dlouhodobě přinese více problémů než užitku. 8

9 Krátkodobě by masivní imigrace levné mladé pracovní síly řešila naši zoufalou demografickou situaci. Ale: - Časem by se přísun mladých imigrantů z kulturně kompatibilních národů (slovanské národy na východ od ČR) vyčerpal, neboť tyto národy zažívají stejný, či ještě horší demografický kolaps jako my. - Imigrace mladé levné pracovní síly z kulturně vzdálenějších a méně kompatibilních regionů (severní Afrika, Blízký východ) by způsobila kulturní a civilizační třenice a vedla k rozkladu vnitro-společenského smíru, konsensu a stability. - Mladí imigranti by velice brzo zvali do svých adoptivních zemí (v tomto případě ČR) i své ostatní, taky starší, rodinné příslušníky, kteří by byli pak spíše konzumenty sociální podpory a důchodů, než plátci daní. - Mladí imigranti časem zestárnou a stanou se důchodci, tedy konzumenty sociální podpory a důchodových dávek. To znamená, že aby imigrace byla řešením, je nutné roztočit gigantickou spirálu masivní, stále větší a nikdy nekončící imigrace. Což však není ani možné, ani společensky žádoucí.. Imigrace tudíž dlouhodobě není řešením našeho demograficko-ekonomického problému. Není řešením ani ekonomickým, ani politickým, a již vůbec ne kulturně-civilizačním. Zdá se tedy, že nejlepší a nejméně problematické je pokusit se změnit naše zoufalé, až katastrofické demografické trendy. Naše společnost vymírá. A nezmění-li se současný demografický trend, bude zdecimovaná. Nikoli válkou, nikoli přírodní katastrofou, ale prostě tím, že se rodí málo dětí. Příští a příští generace budou vždy jen zlomkem generací předchozích. V normální svobodné společnosti má být počet dětí svobodným a suverénním rozhodnutím rodičů. Jenže my nežijeme v normální svobodné společnosti. Žijeme ve společnosti, která zažívá závažnou demografickou krizi a je prosáklá socialismem. Žijeme ve stavu krize. Z hlediska přirozeného chodu společnosti, ve výjimečném stavu. 9

10 Přitom vlastním zájmem společnosti, jejich obyvatel, jejího státu a jeho občanů je to, aby se tato společnost zachovala, aby přetrvala dál. Tudíž aby měla více dětí, než se rodí dnes. Právě fakt krize, výjimečného stavu, způsobuje, že stát má přijmout výjimečná opatření, jež povzbudí příslušníky společnosti k tomu, aby měli více dětí. Je to velice delikátní a ošidné, ale zároveň i nezbytné a nutné. Stát, má-li tohoto cíle dosáhnout efektivně a v souladu se svobodou lidí, musí jednat šetrně, nenásilně a decentně. Především, nesmí lidem předepisovat kolik dětí mají mít a kolik nemají. Má je jen mírně povzbudit a motivovat k tomu, aby měli dětí spíše více než méně. Jaké kroky by byly nejpatřičnější? Zaprvé, preference nepřímých daňových stimulů před přímými dávkami. Jako ve všech aspektech sociální politiky, tím nejlepším sociálním opatřením je v první řadě snížení daní všem, aby lidem zůstalo více peněz z toho, co si svou prací vydělají. Za druhé, úměrně s počtem dětí by mělo být možné snižování daňového základu, z něhož rodiče platí své daně. Někdo by mohl namítnout: jaký je rozdíl mezi snižováním daňového základu úměrně podle počtu dětí tj. vlastně daňovými úlevami na děti a přímými platbami rodinám od státu na každé další dítě? Jaký je rozdíl mezi daňovou úlevou a dotací? Ekonomicky pro příjem dané rodiny - to přeci není rozdíl žádný! Ó, nikoli, je to rozdíl, a to zásadní! I když finančně na tom může být rodina se třemi či čtyřmi dětmi stejně, ať už na děti dostává nepřímé daňové úlevy, anebo na ně dostává přímé dávky, psychologicky, morálně a následně i ekonomicky je to rozdíl velký! V tom prvním případě totiž stát lidem, kteří mají společensky prospěšný životní styl, méně bere z toho, co je jejich, co si sami vydělali. V tom druhém případě jim dává z toho, co vzal 10

11 všem. V tom prvním jejich nezávislost, soběstačnost a odpovědnost posiluje, v tom druhém oslabuje. V tom prvním je motivuje stát na vlastních nohách, v tom druhém je uvrhuje do závislosti na sobě samém. Z hlediska svobody je daňová úleva mnohonásobně užitečnější než přímá dávka. A navíc, řekněme to otevřeně, nejde jen o to, aby lidé měli hodně dětí, ale i o to, aby je vychovali jako svobodné a odpovědné lidské bytosti, které ve svém dospělém věku budou samostatné, produktivní, tvořivé a činorodé bytosti. Tedy budou hodnoty vytvářet, ne je konzumovat. Budou pracovat, nikoli vegetovat na sociální podpoře a být vyžírkami žijícími z práce druhých. Nepotřebujeme, aby vyžírky žijící na sociální podpoře z práce druhých měly spoustu dětí, které nenaučí zodpovědnosti a pracovitosti a z kterých tudíž v jejich dospělosti vyrostou další vyžírky žijící na sociální podpoře z práce a daní těch pracovitých a odpovědných. Potřebujeme, aby lidé pracovití, produktivní a odpovědní měli hodně dětí a vychovali je k zodpovědnosti, samostatnosti a produktivnosti, aby z nich v jejich dospělosti vyrostli produktivní a pracovití členové společnosti. Proto jsou daňové úlevy lepší než přímé dávky. Daňové úlevy signalizují těm, kdo pracují a daně platí, že se chovají odpovědně a společensky užitečně. Přímé dávky umožňují flákačům život v nezodpovědnosti a rozmařilosti. Za určitých okolností však a to ale až v třetí řadě sociální pomoci, hned po všeobecném snížení daní pro všechny a úměrném snižování daňového základu podle počtu dětí u pracujících, produktivních a daně platících členů společnosti je v určitých výjimečných a krizových sociálních případech nasnadě přistoupit i k přímých dávkám. A tady má platit zásada: stát nemá z peněz daňových poplatníků vytvářet a financovat služby, které pak budou lidé využívat zadarmo (školky, jesle), ale má raději ty peníze dát rodinám samotným, ať se ony rozhodnou, jak s nimi naloží, jaké služby si koupí. Ukažme si to na příkladu školek a jeslí. Bylo by velkou chybou, kdyby stát vrhal peníze daňových poplatníků na vybudování sítě státních jeslí a školek. Bylo by to chybné ze dvou důvodů: jednak by se jednalo o mrhání 11

12 peněz daňových poplatníků (státem poskytované služby jsou vzhledem k těm soukromým dražší při stejné kvalitě nebo méně kvalitní při stejné ceně; vzhledem k tomu, že neexistuje konkurence, stát má tendenci k šlendriánu a zbytečnému mrhání peněz daňových poplatníků). A pak by se jednalo o omezení jejich svobody volby. Jejich prostředky prostředky z jejich daní by byly vrženy jen na jeden jediný model denní péče o děti. Jeden konkrétní model by byl státem vnucován všem rodinám a všem maminkám. Mnohem lepší by bylo, když už stát bude pro účely rodin s dětmi nějaké peníze vynakládat, aby je dal přímo rodinám, ať si samy určí, jaký model denní péče o děti jim nejvíce vyhovuje: - maminka si peníze nechá a je s dětmi doma; peníze jsou její rodinnou mzdou - maminka si za peníze najme chůvu, např. paní z okolí, a sama pracuje - maminka za peníze umístí své děti do soukromé školky dle jejího výběru Každopádně efektivita takto vynaložených prostředků je větší, než když stát vnucuje občanům z jejich peněz jeden model péče o děti. Svoboda výběru školství Pokud jde o vzdělání dětí, mají v této oblasti platit tři principy: (1) výchova a vzdělání dětí jsou primární odpovědností rodičů; (2) rodiče by měli mít co největší svobodu volby vzdělání pro své děti; (3) společnost má oprávněný zájem na minimálním vzdělání pro všechny děti po dobu povinné školní docházky. Stát má tedy určit vzdělanostní minimum, které musejí absolvovat všechny děti po dobu povinné školní otázky. Vše ostatní typ školy, typ vzdělání, důrazy ve vzdělání, metodiku vzdělávání, míru disciplíny či benevolentnosti při vzdělání má být na svobodné volbě rodičů. Stát trvá na povinném vzdělávání, na povinné školní docházce, proto má síť státních škol, jež nabízí rodičům - zdánlivě bezplatně, ve skutečnosti však z jejich daní. Některým rodičům mohou státní školy vyhovovat, jiným zase nikoli. Mohou pro své děti preferovat jiné školy, soukromé, církevní či domácí, a v nich trochu jiné důrazy např. na jazyky, hudbu, kulturu, přírodní vědy, společenské nauky, striktnější či volnější disciplínu, atd. Rodiče mají mít právo na co možná největší svobodu a variabilitu výběru škol pro své děti s tou podmínkou, že na 12

13 všech děti absolvují ono státem určené vzdělanostní minimum. Co se budou děti učit na víc, v tom stát nemám rodičům klást žádné meze, zábrany či překážky. Proto, že stát trvá na vzdělávacím minimu, na povinné školní docházce, a proto, že stát zdaňuje rodiče ve prospěch vzdělání jejich dětí, a proto, že mezi dětmi z hlediska státu má panovat rovnost, stát by měl na povinné základní vzdělání každého dítěte vydávat stejnou částku. Všichni rodiče by měli na vzdělání svého potomka obdržet kupon. A pak by si měli vybrat školy dle svého přání, dle své svobodné volby. Pokud si vyberou školu státní, předají ji kupon, na který škola dostane od státu potřebnou částku na vzdělávání žáka. Rodiče již škole žádné školné neplatí. Pokud si však rodiče vyberou školu jinou, soukromou nebo církevní, rovněž ji předají onen kupon, na který škola dostane na žáka přesně tu samou částku, jako škola státní. A je pak na dohodě rodičů a této školy, zda jí rodiče ještě platí nějaké školné navíc za kvalitnější či specifičtější výuku, a v jaké výši. V případě školy domácí dostanou za onen kupon příslušnou částku přímo rodiče - s tím ale, že děti opakovaně prokazují státem požadované znalosti. Jinými slovy, nynější stav, v němž jsou státní školy privilegovány před všemi školami ostatními, neboť ostatní školy dostávají na žáka maximálně 90% finančních prostředků z toho, co dostávají státní školy, je nespravedlivý, diskriminační o omezující svobodu volby rodičů. Z hlediska státu má platit rovnost mezi žáky, tedy všechny školy mají na žáka dostávat stejně z prostředků, jež platí všichni rodiče coby daňoví poplatníci. A když si rodiče ve specifické škole chtějí na vzdělání svého dítěte připlatit na víc, je to jejich právem. Výchova a výběr adekvátního vzdělání pro vlastní děti podle svého nejlepšího svědomí je zásadním právem všech rodičů. Stát má od nich vyžadovat vzdělanostní minimum pro jejich děti které jim nabízí ve státních základních školách a ve všem ostatním na víc jím má umožňovat maximální svobodu volby. Tento kupónový systém svobodného výběru vzdělání a škol je již vyzkoušený a zaběhnutý. Úspěšně funguje v americkém státě Wisconsin, v hlavním městě Washington D.C., a v Chile. 13

14 Závěr Žádná služba, kterou dostáváme od státu, není zadarmo. Když se ona a stát, jenž ji poskytuje tváří, že je zadarmo, ve skutečnosti je těžce zaplacena z našich daní. Aby sociální a společensky prospěšné služby byly financovány a poskytovány co nejúčelněji, je nutné: - snížit přerozdělování finančních prostředků občanů přes státní rozpočet, tj. co možná nevíce prostředků nechat občanům samotným - když financovat určité služby státem, pak na nejnižší možné úrovni státní správy a samosprávy, aby financování bylo nejprůhlednější a nejbližší občanům a jejich kontrole - preferovat nepřímou finanční podporu snižování daní, snižování daňového základu, daňové úlevy a bonusy před přímou státní finanční podporou - když přece už k přímé státní podpoře dojde, stát by neměl vytvářet služby pro občany, ale raději jim přímo poskytnout prostředky, aby si oni sami mohli vybírat a kupovat služby, které jim mnohem efektivněji než stát nabízí nestátní sektor Tyto zásady povedou ke zdravější občanské společnosti a jsou aplikovatelné na mnohé sociální a veřejně prospěšné služby: od sociální podpory, přes péči o předškolní děti, k vzdělávání školáků, péči o seniory a zdravotně postižené, či kohokoli, kdo speciální pomoc potřebuje a svými vlastními silami ji nedokáže zajistit. Pomoc musí vycházet od lidí, jednotlivců, rodin a jejich místních komunit. Kde jsou lidé pasivní, tam žádnou nápravu nelze očekávat; kde nic není, tam ani smrt nebere. Kde jsou však lidé iniciativní, tam lze očekávat ozdravení a vitální, vibrující komunity. Toto je návod; vše ostatní je již na lidech samotných. 14

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Zrádné detaily penzijní reformy

Zrádné detaily penzijní reformy Zrádné detaily penzijní reformy O co jde v druhém pilíři Pavel Kohout Proč nestačí průběžný systém? Průběžné systémy byly zavedeny po II. světové válce ve všech vyspělých zemích Před válkou existovaly

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Českomoravská elektrotechnická asociace Třeboň, 24. listopadu 2005 Milan Cabrnoch 2004 poslanec EP, ODS, výbor pro zaměstnanost

Více

První prorůstová a propopulační důchodová reforma.

První prorůstová a propopulační důchodová reforma. První prorůstová a propopulační důchodová reforma. Demo verze Podívejme se na problém dostatku nově narozených dětí čistě z ekonomického, nikoliv emocionálního hlediska při použití representativních dat

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Důchodová reforma a rodinná politika

Důchodová reforma a rodinná politika Důchodová reforma a rodinná politika Martin POTŮČEK Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Předseda Odborné komise pro důchodovou reformu Konference

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Programové zaměření KDU-ČSL

Programové zaměření KDU-ČSL Programové zaměření KDU-ČSL Programovým zaměřením se KDU-ČSL hlásí k politice pravého středu a řadí se mezi evropské strany, které svou politiku opírají o zásady křesťanské morálky a křesťanského humanismu.

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Perspektivy v dopravě

Perspektivy v dopravě Perspektivy v dopravě doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML, ÚADN Studentská 95, 532 10 Pardubice Tel.: 466 036 429 e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz Vzájemné

Více

ZDRAVOTNICTVÍ A EKONOMICKO POLITICKÝ SYSTÉM. MUDr. Jan Šťastný

ZDRAVOTNICTVÍ A EKONOMICKO POLITICKÝ SYSTÉM. MUDr. Jan Šťastný ZDRAVOTNICTVÍ A EKONOMICKO POLITICKÝ SYSTÉM MUDr. Jan Šťastný srpen 2005 MODELY ZDRASYSTÉMŮ Struktura zdravotnického systému není věcí odborníků, nýbrž politiků; v demokratických systémech je odrazem názoru

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Hrubý koncept důchodové reformy: Mezigenerační důchodový systém s individuálními důchodovými účty

Hrubý koncept důchodové reformy: Mezigenerační důchodový systém s individuálními důchodovými účty Hrubý koncept důchodové reformy: Mezigenerační důchodový systém s individuálními důchodovými účty Tento materiál si klade za cíl seznámit odbornou i širokou veřejnost s nutností provést radikální reformu

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE POLITICKÝ PROGRAM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2012 1. Pojetí kraje a daňová autonomie Kraje v nynější podobě byly vytvořeny na základě ústavního zákona 1 s právní účinností od 1. ledna

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009

Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009 Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009 Základní informace o paralelní dráze nová paralelní dráha umožní další rozvoj letecké dopravy v ČR (v roce 2008 Letiště Praha odbavilo téměř

Více

Reforma zdravotnictví: důvody, proč cesta jak a první kroky

Reforma zdravotnictví: důvody, proč cesta jak a první kroky Reforma zdravotnictví: důvody, proč cesta jak a první kroky Reforma zdravotnictví-forum.cz Tomáš Macháček, Healthreform.cz poradce ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění Rok 2006 Vynaložili jsme

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost Dopad krize a sociálních reforem na jednotlivce a společnost I. 1 I. ÚVOD Česká republika vstoupila dnem 1. ledna 2011 do roku, v němž začíná platit nový státní rozpočet, kvůli němuž vláda prosadila v

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

FINANCOVÁNÍ A BANKOVNICTVÍ

FINANCOVÁNÍ A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA POZNÁMKY K PŘEDMĚTU FINANCOVÁNÍ A BANKOVNICTVÍ MATĚJ TRAKAL Poslední úprava: 23. března 2011, 08:20 PFIBP 2010 (Hruška) OBSAH Obsah 1 Úvodní přednáška

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let)

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10 Dobrovolná služba (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Červenec 2002 Úvodem Neexistence předpisu, který by se v ČR zabýval otázkami dobrovolnictví,

Více

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia stínový

Více

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících.

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících. Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, komentář

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Kam kráčíš, CB? Rozhovor o církvi na pozadí zákona č. 428/2012 Sb., O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Kam kráčíš, CB? Rozhovor o církvi na pozadí zákona č. 428/2012 Sb., O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Kam kráčíš, CB? Rozhovor o církvi na pozadí zákona č. 428/2012 Sb., O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Svobodná reformovaná Sama nemohla mít majetek, zprvu totiž neměla uznání

Více

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2.

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. října 2013, Plzeň OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Veřejné finance v ČR: pan kočíto ale myslel dobře

Veřejné finance v ČR: pan kočíto ale myslel dobře Veřejné finance v ČR: pan kočíto ale myslel dobře Vstupní předpoklady Vazba ekonomiky ČR zejména na zbytek EU je enormní (obrat ZO/HDP >150%) bez oživení na klíčových trzích nebude růst ani česká ekonomika.

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_18 Název materiálu: DAŇOVÁ SOUSTAVA Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojetí a strukturu daňové soustavy ČR

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí Životní etapy Dětství a dospívání (0-25 let) Mladší produktivní věk (25-50 let) Pozdější produktivní věk (50-75 let) Čas odpočinku (75- ) Životní etapy I. Dětství a dospívání Podpora rodičů zajištění Velice

Více

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb.

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Position paper Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Úvod IQ Roma servis, o. s. patří k nejprestižnějším neziskovým organizacím a předním odborníkům na téma sociálního začleňování v

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

NABÍDKA NA PŮLPATRO 2 BYTŮ

NABÍDKA NA PŮLPATRO 2 BYTŮ NABÍDKA NA PŮLPATRO 2 BYTŮ Když nemáte investice, tak by Vám je půjčili investoři jako banka. A Vy jim to budete z nájmů splácet a pak to jednou bude Vaše. Za seniory se inkasuje 20.000 Kč měsíčně a v

Více

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE x AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI fakultní nemocnice >>>> a. s. fakultní nemocnice >>>> UN a.s. zdravotní pojišťovny

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Workshop pro členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV O čem dnes budeme mluvit Karta sociálních systémů jako

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

Závěrečná práce Liberálně-konzervativní akademie. Rovná daň. Milada Sokolová

Závěrečná práce Liberálně-konzervativní akademie. Rovná daň. Milada Sokolová Závěrečná práce Liberálně-konzervativní akademie Rovná daň Milada Sokolová Prostějov 2005 S konceptem tzv. rovné, ploché, jednotné či proporcionální daně (anglicky flat tax ) přišli počátkem osmdesátých

Více

POLITICKÉ IDEOLOGIE,

POLITICKÉ IDEOLOGIE, POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list 1. Doplňte tabulku:

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více