VTU009 Vehicle Tracking Quick Start Manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VTU009 Vehicle Tracking Quick Start Manuál"

Transkript

1 VTU009 Vehicle Tracking Quick Start Manuál Obsah sady: 1. Vozidlová jednotka VTU Napájecí kabel 3. DVD se softwarem Map Explorer POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ Napájení. Vozidlovou jednotku VTU009 připojujte pouze k povoleným zdrojům napětí 7 až 30V stejnosměrných. Prostředí. Vozidlová jednotka VTU009 je určena k provozu v suchém prostředí bez přítomnosti agresivních plynů a kapalin. Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti, při montáži se vyhněte extrémně horkým místům nebo místům přímo ozářeným sluncem. Do přístroje nesmí vniknout voda ani žádné jiné kapaliny. Údržba. Vozidlová jednotka nevyžaduje žádnou údržbu. Uživatel ji nesmí rozebírat. Veškeré opravy musí být prováděny v autorizovaných servisních střediscích. KROK č. 1 - Nejdříve vložte SIM kartu Před prvním zapojením jednotky do napájení musíte vložit SIM kartu! 1. Ujistěte se, že jednotka není připojená k elektrickému proudu. 2. Ze SIM odstraňte PIN, nebo jej nastavte na Nejsnadněji to lze udělat pomocí mobilního telefonu. 3. SIM karta musí mít povolené služby GSM Data/Fax nebo GPRS. 4. SIM kartu vložte do štěrbiny na boku krabičky podle obrázku a domáčkněte ji tenkým předmětem až zacvakne. SIM karta se vyndává opětovným zmáčknutím tenkým předmětem na SIM a karta vyskočí z modemu. KROK č. 2 Nainstalujte si na PC software Map Explorer Instalační DVD vložte do DVD mechaniky a spusťte setup.exe. Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce. Instalace vyžaduje na HD 100 MB volného místa pro instalaci mapy České republiky a 3 GB pro instalaci všech map Evropy. Software Map Explorer je určen pro počítače s Windows /2000 /XP. Při prvním spuštení programu Map Explorer se spustí průvodce pro nastavení způsobu komunikace a založení vozidel. Průvodce má 4 kroky: 1) Dotaz na způsob komunikace s vozidlovou jednotkou. (GSM data zatím nejsou dostupná) 2) Zvolení uživatelského jména a hesla pro přístup na GPRS server 3) Vytvoření nového vozidla. Zde zadejte seriové číslo vozidlové jednotky, které je napsáno na spodní straně. 4) Zadání vlastností nového vozidla (jméno vozidla, SPZ, jméno řidiče, ikona a barva stopy vozidla). Kroky 3 a 4 lze opakovat podle počtu vašich vozidel.

2 Všechny tyto kroky je možno udělat později ručně : 1) Způsob komunikace se nastavuje v menu Nástoje / Nastavení /Sledovat / Komunikace. 2) Registrace uživatele na GPRS server. Zaregistrujte se na https://gprs.mapfactor.com. Pak zadejte v hlavním menu vaše uživatelské jméno a heslo, které jste si zvolili při registraci. Nástroje/Nastavení/Sledovat/Komunikace/TCP/IP. Zde také zadejte jméno serveru gprs.mapfactor.com a číslo portu Jazyk aplikace je standardně zvolený dle nastavení Windows (Start/Nastavení/Ovládací panely/místní a jazykové nastavení). Jazyk můžete změnit v Nastaveních Map Exploreru. 3) Přidat vozidlo z hlavního menu Sledování vozidel/přidat vozidlo nebo Přidat skupinu. Nebo klikněte pravým tlačítkem myši nad seznamem vozidel a vyberte Přidat vozidlo nebo Přidat skupinu. V tabulce Vlastnosti vozidla vyplňte jméno vozidla, hardware, zvolte si ikonu, barvu stopy, SPZ, jméno řidiče, sériové číslo vozidla a telefonní číslo vozidla. Poznámky: Vozidlová jednotka = VTU. Ikona - vyberte si ikonu, kterou bude vozidlo zobrazováno na mapě. Ikony naleznete v adresáři c:\program files\navigator\map Explorer\picts2\car_icons. Sériové č. vozidlové jednotky je napsané zespodu vozidlové jednotky a slouží pro komunikaci přes GPRS. Telefonní č. vozidla datové číslo SIM karty v jednotce slouží pro komunikaci přes GSM modem. Vaše SIM karta musí mít povolenou funkci data/fax a PIN odstraněn nebo nastaven na 0000.

3 Toto nastavení můžete také později aktivovat tak, že si označíte příslušné vozidlo a z hlavního menu vyberete Sledování vozidel/editovat. KROK č. 3 Připojte napájecí kabel Vozidlová jednotka VTU009 má konektor pro připojení napájení a binárních vstupů (Molex 4). Konektor napájecího kabelu jde zasunout do vozidlové jednotky poměrně ztuha. Při správném zasunutí uslyšíte jemné cvaknutí. Pro správnou funkci ve vozidle je nutné, aby byl k jednotce VTU009 připojen napájecí kabel do cigaretového zapalovače. Indikace správné funkce Červená LED (vedle zelené LED): nesvítí - napětí baterie je > 75%, nebo je připojené externí napájení bliká cca 1x za 4s - napětí baterie je 50-75% bliká 2x za 4s - napětí baterie je 25-50% trvale svítí - napětí baterie je <25% Zelená LED: trvale svítí - GPS má pozici bliká - GPS nemá pozici krátce blikne - pozice byla uložena nesvítí - VTU je ve sleep modu Žlutá LED: trvale svítí - modem je připojen na GPRS krátce zhasne - vyslání GPRS packetu Červená LED (vedle žluté LED): bliká cca 1x za 1s - není SIM karta, nebo modem není přihlášen k operátorovi. bliká cca 1x za 4s - modem je přihlášen k GSM operátorovi KROK č. 4 Začněte komunikovat s VTU009 Pomocí programu Map Explorer můžete nastavit časový nebo vzdálenostní interval, ve kterém se ukládají data do paměti, případně parametry pro komunikaci GPRS. Jiné nastavení jednotka nevyžaduje. Vozidlová jednotka komunikuje s Map Explorerem třemi způsoby přes sériový kabel (COM), GSM (modem), GPRS (TCP/IP). A) Komunikace přes kabel V hlavním menu Map Exploreru si zvolíte typ komunikace: Sledování vozidel/komunikační zařízení/com Port. Komunikační rychlost pro komunikaci po sériovém kabelu je 4800 baud/s (pokud na vozidlové jednotce není uvedena jiná). Tuto rychlost nastavte v hlavním menu Nástroje / Nastavení / Sledovat / Komunikace / COM / Přenosová rychlost. B) Komunikace přes GSM data/fax (bude dostupna později výměnou firmwaru) Pro tuto komunikaci potřebujete mít k počítači připojený GSM modem. GSM modem není součástí dodaného systému. Žádné jiné nastavení vozidlové jednotky není potřeba. V Map Exploreru musíte vybrat z hlavního menu způsob komunikace Sledování vozidel/komunikační zařízení/modem. C) Komunikace přes GPRS (TCP/IP) 1. Ve vozidlové jednotce povolte GPRS komunikaci: jednotku připojte kabelem, nebo přes GSM modem. Tento krok nelze udělat přes GPRS! Z kontextového menu vyvolaného kliknutím pravým tlačítkem myši nad vozidlem vyberte Nastavení jednotky. V tabulce GPRS zaškrtněte Nastavení serveru a GPRS aktivní a vyplňte Přístupový bod - APN podle toho jakou SIM kartu jste do jednotky vložili. IP adresa serveru je a stiskněte tlačítko Odeslat nastavení.

4 GPRS komunikaci lze nastavit i pomocí SMS s textem: Set_apn apn uživatelské_jméno heslo První písmeno textu musí být velké, ostatní malá. Příklad textu SMS pro českého operátora T-Mobile: Na telefoní číslo, které je ve vozidlové jednotce, pošlete SMS s následujícím textem: Set_apn internet.t-mobile.cz Na konci textu (za cz) jsou ještě 2 mezery! Tabulka: APN českých operátorů Operátor Přístupový bod - APN Uživatelské jméno Heslo T-Mobile internet.t-mobile.cz [zůstává prázdné] [zůstává prázdné] Eurotel (paušál) internet [zůstává prázdné] [zůstává prázdné] Eurotel Go gointernet [zůstává prázdné] [zůstává prázdné] Vodafone (paušál) internet [zůstává prázdné] [zůstává prázdné] Vodafone karta ointernet [zůstává prázdné] [zůstává prázdné] Poznámky: Ověřte si prosím Vaše APN, uživatelské jméno a heslo u svého poskytovatele GSM/GPRS služeb. POZOR! Posílání GPRS dat ze zahraničí (povolení roamingu v GPRS tabulce) může být velmi drahé. Návod na použití softwaru Map Explorer je v elektronické podobě na instalačním CD/DVD v adresáři CD1/manuals/cs/navigator.pdf. Pro sledování vozidel je nejdůležitější kapitola Sledování pohybu vozidel. Další možnosti ovládání přes SMS: Text SMS vyslaný do vozidlové jednotky Locate Endgprs Akce vrátí SMS se souřadnicemi aktuální polohy trvalé odpojení od GPRS Gprs hist (zatím není implementováno) zapne GPRS vyslání historie vhodné, když je auto v zahraničí a má vypnuté GPRS roaming. Když jednotka přijme tuto sms, tak se připojí do GPRS sítě a odešle všechnu ještě neodeslanou historii. Pak se opět od GPRS sítě odpojí. Set_def_B Set_def_G Set_def_BG reset rebootuje s default basic parametry rebootuje s default GPRS parametry rebootuje se všemi default parametry resetuje firmware Updatefw filename checksum stáhne a rebootuje do nového firmwaru Záleží na velikosti písmen v textu SMS. Pokud je vozidlová jednotka připojena na GPRS síť, může odeslání odpovědi pomocí SMS trvat delší dobu.

5 KROK č. 5 - Umístění jednotky VTU009 Jednotka VTU009 se instaluje do vozidla tak, aby splňovala následující podmínky: - nesmí omezovat řidiče nebo jinak bránit v řízení vozidla - nesmí svým umístěním (včetně montážních prvků) zasahovat do konstrukce a funkčnosti vozu - nesmí svým umístěním bránit řidiči ve výhledu z vozidla - nesmí ohrozit posádku např. při prudkém brzdění Svojí horní stranou musí mít výhled na oblohu (nevadí, pokud je výhled zacloněn plasty). Proto ji doporučujeme umístit do plastových dílů na karoserii nebo pod přístrojovou desku pod předním sklem, nebo u šikmého zadního skla v zavazadlovém prostoru. Zabraňte mimořádnému mechanickému namáhání krytu přístroje. Připojování binárních vstupů na napájecím kabelu (NEPOVINNÉ!) Jednotka je napájena z cigaretového zapalovače. Případné další připojení binárních vstupů doporučujeme svěřit odbornému pracovišti. Elektroinstalaci provádíme pečlivě a vždy po důkladném proměření připojovaného uzlu. Všechny elektrické spoje důkladně izolujeme. Nevyužité vodiče z kabelového svazku na koncích vždy izolujeme a pokud nepředpokládáme jejich připojení ani v budoucnu, můžeme je zkrátit. Zbylý kabelový svazek mechanicky zafixujeme. Při montáži i za provozu dbejte na neporušenost izolace propojovacích kabelů. Zapojení binárního vstupu Binární vstupy se zapojí podle schématu:

6 3. Konektor MOLEX 4 Pohled na konektor v jednotce: pin barva význam pin barva význam 3 červená +8 až 30V 4 bílá binární vstup 1 1 žlutá binární vstup 2 2 modrá zem - kostra auta Specifikace Napájení Průměrná spotřeba Spotřeba ve sleep modu Spotřeba v hlubokém sleep modu Senzor pohybu Flash paměť GSM specifikace: Čtyř pásmový modem GSM Data GPRS třída 10 Typ Antény 7 až 30 V stejnosměrných z cigaretového zapalovače 80 ma / 12V 15 ma / 12V <0,1mA záznamů 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz až 14.4 kbps Třípásmová zabudovaná Digitální vstupy (chráněné) 2 Sériový port RS 232 GPS specifikace: 20 ti kanálový paralelní přijímač L1/CA kód Sirf Star III Přesnost: horizontální: 10 m, 2D RMS 5 m, 2D RMS,WAAS/EGNOS rychlost: lepší než 0.1 m/s Start průměrně studený 42 s teplý 38 s horký 1 s Citlivost: -159 dbm Rozměry 90 x 63 x 30 mm Pracovní teplota -10 až + 55 o C Vlhkost vzduchu 5% až 95%

GSM BRÁNA PROFESIONAL

GSM BRÁNA PROFESIONAL GSM BRÁNA PROFESIONAL GB 060 3xx, GB 060 5xx GSM programovatelný automat Univerzální GSM komunikátor Instalace a návod k obsluze LEVEL 2 Vážený zákazníku, zakoupil jste náš výrobek GB 060. Získal jste

Více

MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020

MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020 MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020 1. Bezpečnostní poučení Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům. Upozornění:

Více

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o.

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o. Uživatelský Manuál 2 1 Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili navigaci Actis 7 wifi - Actis 7 wifi uživatelský manuál slouží k Vašemu pohodlí a bezpečnosti při užívání tohoto produktu. - Před manipulací s

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o.

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o. Navigátor 10 Manuál I Navigator 10 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 11 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu.

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Wi-FI kamera Uživatelský manuál IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Nejprve senzor s optikou snímá obraz který ho převádí na videosignál. Tento signál

Více

SP6 SP6 BOX verze 2.20

SP6 SP6 BOX verze 2.20 EA SP6 SP6 BOX verze 2.20 Uživatelský návod Verze 2.04 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze

Více

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace!

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! (CZ) NÁVOD poslední aktualizace 22.11.2012 Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! 1 2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, děkujeme Vám za zakoupení revolučního

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Navigátor 11 Manuál. 2011... MapFactor s.r.o.

Navigátor 11 Manuál. 2011... MapFactor s.r.o. Navigátor 11 Manuál I Navigator 11 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 13 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Navigátor 12 Manuál. 2012... MapFactor s.r.o.

Navigátor 12 Manuál. 2012... MapFactor s.r.o. Navigátor 12 Manuál I Navigator 12 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 13 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPA C E MUTE FLASH REDIAL SPEAK ER SMS CALL GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál Komunikátor je určen pro zabezpečovací ústředny JA-60, 63 a 65. Slouží ke komunikaci

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

PCS 200. v2.50. Manuál

PCS 200. v2.50. Manuál manuál PCS 200 v2.50 Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600, technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz technik@variant.cz

Více

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC.

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. Návod k obsluze 1 Začínáme V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. 1.1 Základní popis Pocket PC Na obrázku dole máte zakresleny

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Dveřní Vrátný VoIP. IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod. Návod k obsluze a instalaci

Dveřní Vrátný VoIP. IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod. Návod k obsluze a instalaci Dveřní Vrátný VoIP IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone IPDP, který je VoIP verzí úspěšného

Více

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a

Více

Dveřní Vrátný VoIP. Návod k obsluze a instalaci. IPDP 00 IPDP 00C IPNC4 - mod

Dveřní Vrátný VoIP. Návod k obsluze a instalaci. IPDP 00 IPDP 00C IPNC4 - mod Dveřní Vrátný VoIP Návod k obsluze a instalaci IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone IPDP, který je VoIP verzí úspěšného

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více