IDENTIFIKACE KONTEJNERŮ A TELEMATIKA SPOLEČNOSTI MOBA PŘESNÝ A SPOLEHLIVÝ: AUTODOPRAVA ŘEHÁK s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IDENTIFIKACE KONTEJNERŮ A TELEMATIKA SPOLEČNOSTI MOBA PŘESNÝ A SPOLEHLIVÝ: AUTODOPRAVA ŘEHÁK s.r.o."

Transkript

1 IDENTIFIKACE KONTEJNERŮ A TELEMATIKA SPOLEČNOSTI MOBA PŘESNÝ A SPOLEHLIVÝ: AUTODOPRAVA ŘEHÁK s.r.o. TRUCK CENTRUM ČÍŽKOVICE, Zámecká 294, Čížkovice, Česká republika, ,

2 SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU: SE SYSTÉMEM MAWIS SNÍŽENÍ NÁKLADŮ S POMOCÍ ZLEPŠENÉ EFEKTIVITY Se systémem MAWIS pro identifikaci kontejnerů na odpady je každý kontejner jednotlivě identifikován jedinečným referenčním číslem prostřednictvím transpondéru (čipu). Toto umožňuje firmám zabezpečujícím odvoz odpadů generovat další zisk přesným výpočtem sběrové aktivity. Navíc, systém MAWIS poskytuje volbu kalkulace jakýchkoli dalších nákladů založených na počtu obsloužených kontejnerů. Specifické výhody pro firmy zabezpečující odvoz odpadů spočívá v transparentnosti všech procesů sběru provedených na sběrné trase. S těmito přesnými údaji pak mají možnost optimalizovat trasu a využít efektivní nástroj řízení informací pro podporu koncového uživatele. - Systém MAWIS se osvědčil jako spolehlivý a odolný vůči zneužívání během více než 20 let, kdy je využíván mnoha městskými firmami zabezpečujícími sběr komunálního odpadu po celé Evropě. MOBA Operand Palubní počítač Transponder Identifikační řídící jednotka Funkce systému MAWIS: 1. Instalace kontejnerů s transpondérem (čipem) 2. Hardware do vozidla se skenery pro identifikaci čipu kontejneru 3. Přenos dat do kanceláře 4. Vyhodnocení dat softwarem MAWIS EM pro řízení sběru odpadu 5. Pokud se využívá s plně integrovaným zákaznickým systémem, pak MAWIS EM vygeneruje a pošle fakturu Anténa» MAWIS poskytuje transparentní a efektivní nástroj pro sběr komunálního odpadu Buňka dynamického zatížení > 2 Externí řídící jednotka

3 >.ŘÍZENÍ A SOFTWARE: ŘÍZENÍ LIKVIDACE ODPADU POMOCÍ MAWIS EM Osvědčený programový balík MAWIS EM efektivně zvládá veškeré informace o objednávkách, lokalitách a kontejnerech. Pokud se používá identifikační systém s vážením kontejnerů, pak jsou údaje transpondéru a údaje o vyprazdňování plně přiřazeny jednotlivým kontejnerům. Uživatel zpracovává veškeré informace prostřednictvím uživatelsky přátelského vstupu dat. Jasně strukturované profily a různé filtrovací funkce zjednodušují užívání programu. Otázky od obyvatel je možno zodpovědět právě včas a plná statistická analýza je k dispozici pro nahlížení do služby sběru odpadů. Pomocí své modulární struktury, lze systém MAWIS EM rozvíjet od správy kontejnerů, plánování tras, změn služeb a tvorby dokladů fakturace k úplnému finančnímu účetnictví. Program lze ušít na míru zákazníků tak, aby plně vyhovoval požadavkům každého z nich. Moduly MAWIS EM» Správa kontejnerů» Tabulkové a grafické plánování tras» Kalkulace poplatků» Služby výměny kontejnerů» GIS funkce a analýza» Statistické údaje» Integrace do aplikací MS Office» Objemný odpad» Velké sídlištní komplexy» Likvidace odpadů z jatek» Kalendář pro plánování likvidace odpadů» Dálkový přístup 3

4 MAWIS COMPACT MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE. Mawis Compact je varianta plného systému MAWIS pro identifikaci a vážení, ale nevyžaduje palubní počítač. Systém MAWIS Compact nabízí levnější instalaci na vozidlech pro sběr odpadů. Data jsou vyměnitelná mezi sběrnými vozidly a softwarem v kanceláři pomocí plného rádiového spojení. Přístup a výměna dat jsou podporovány aplikací webového serveru. Standardní rozhraní zajišťuje, že mimo softwaru MOBA, si může s vozidly vyměňovat data i jakýkoli jiný software. V závislosti na úrovni tohoto softwaru je možno data získaná z MAWIS Compact použít pro zpracování a fakturování poplatků za kontejnery, vyhodnotit informace z trasy, zobrazit ujeté vzdálenosti a zobrazit jednotlivé aktivity kolem kontejnerů a události na digitální mapě. Data se dají pomocí softwaru plně zaslat do vozidel přes toto rozhraní. CGI komunikační jednotka Transponder Identifikační řídící jednotka Výhody systému MAWIS Compact:» Levné a snadno proveditelné řešení» Rychlé vysílání informací identifikace kontejneru a dalších dat» Ověření telemetrických dat jako je GPS poloha a trasa vozidla» Efektivní podpora obsluhy pomocí dálkové diagnostiky a aktualizací» Řízení dat spojených s vyprazdňováním, úrovní hladiny kontejnerů a informací o likvidaci Anténa Buňka dynamického zatížení» MAWIS Compact v akci: Identifikace a vážení > 4 Externí řídící jednotka

5 > MAWIS-ONLINE PŘÍSTUP KDYKOLI A KDEKOLI MAWIS-online je snadno použitelná webová aplikace pro správu kontejnerů a sledování vozidel přes jakýkoli počítač s internetovým prohlížečem a připojením na internet. Software MAWIS nemusí být nainstalován na uživatelově počítači, aby se tyto služby daly využít. Vše, co je k tomu potřeba, je internetový prohlížeč. Je tedy plně k dispozici flexibilní přístup, požadovaná data lze kdykoli vyvolat a prohlížet. Navíc, je na digitální mapě zobrazena poloha vozidla a jeho trasa. Funkce softwaru MAWIS-online» Správa hlavních dat» Správa kontejnerů» Služba výměny kontejnerů» Analýza vyprazdňování kontejnerů» Online sledování vozidel na digitální mapě» Sledování trasy vozidla na digitální mapě» Zobrazování dat o vyprazdňování kontejnerů a dat o vozidlech na digitální mapě» MAWIS-online / koncept ovládání 5

6 LIKVIDACE PRŮMYSLOVÉHO ODPADU SYSTÉM CIAS PRO VĚTŠÍ TRANSPARENTNOST A PŘESNÝ ZÁZNAM DAT Systém CIAS umožňuje, aby objednávky byly zasílány elektronicky na vozidla pomocí rádiového přenosu dat, což umožňuje zpracovat objednávky a poslat zpět informace do řídícího střediska jak pro vyprazdňování kontejneru, tak pro změnu trasy kontejneru. Řidič může snadno zpracovat data pomocí palubního počítače. Různé třídící filtrovací funkce umožňují řidiči, aby si vyvolal jen ty informace, které potřebuje a mohl si udržovat stručný přehled o různých zakázkách. Integrovaný systém navigace nákladních vozidel navádí řidiče do kteréhokoli místa zakázky, takže i náhradní řidiči mohou jezdit bezpečně a efektivně po trasách, na kterých normálně jezdí stálí řidiči. Elektronický systém identifikace kontejnerů poskytuje přesné záznamy o sběru, a pokud je to požadováno, je možné kontejnery přímo na vozidle zvážit. Palubní počítač MOBA Operandv Zpracování objednávek Transponder Krátce o CIAS: 1. Palubní počítač pro zpracování BTRI ruční skener zakázek a navádění řidiče 2. Záznam provozních dat vozidla 3. Rádiový přenos dat do kanceláře 4. Získání dat o GPS poloze 5. Identifikace a vážení kontejnerů Palubní buňka zatížení» Zpracování objednávek a sběr dat za pomocí CIAS > 6 Palubní tiskárna

7 > PALUBNÍ POČÍTAČ MOBA JEDNO ŘEŠENÍ MNOHÝCH POTŘEB Palubní počítač MOBA Operand umožňuje zobrazování a jasné zpracování dat objednávky a vstup dodatečných dat sběru přímo ve vozidle. Tím, že výhodně využívá otevřený operační systém Windows CE, může být počítač začleněn do většiny běžných instalací administrativních programů. - Elektronické zpracování zakázek ve vozidle šetří čas a náklady. Přednastavení výběrových seznamů minimalizuje práci řidiče a předchází lidským chybám. Elektronický přenos dat do kanceláře eliminuje dodatečné zpracování dat objednávek a zlepší se i generování faktur. Řidiči pomáhá software pro navigaci nákladních vozidel a zjednodušená sekvence třídění, například podle času nebo délky trasy.» zpracování objednávek» telefonie / SMS» identifikace kontejneru» vážení kontejneru» navigace nákladního vozidla» záznam trasy a jízdy řidiče» kopírování dat z tachografu» záznam FMS dat» záznam videokamery» rádiový přenos dat Výhody palubního počítače MOBA Operand» Vyvinut speciálně pro použití na vozidlech pro svoz odpadů» Denně využíván mnoha firmami provádějící svoz odpadů» Plně certifikován pro splnění norem na sběr odpadů, jako jsou BSI, PTB a NML» Otevřený operační systém (Win CE) umožňující ext. programování» Ovládání jak pomocí dotykové obrazovky, tak klávesnice» ASF-typické CAN bus rozhraní s plnou podporou profilu CleAnopen» Plně konfigurovatelný pro rozhraní s identifikací kontejneru a vážícím systémem» Palubní počítač MOBA Operand 7

8 TELEMATIKA PLÁNOVÁNÍ ZARUČUJE ÚSPĚCH Telematické řešení od společnosti MOBA poskytuje plnou optimalizaci tras, snižuje zbytečné cesty a umožňuje uživatelům lepší čas pro reakci. Zlepšené časování a dávkování příkazů poskytuje viditelné úspory času a peněz. Provozní údaje jako jsou rychlosti, vzdálenosti a doby sběru jsou zaznamenávány prostřednictvím GPS modulů. Data lze rychle vyměňovat mezi kanceláří a sběrným vozidlem rádiovým přenosem dat přes modem GSM. Zřetelně viditelná obrazovka adresy na palubním počítači MOBA Operand a automatické přiřazení dat váhy zlepšují řidiči zpracování objednávek. Data je pak možno poslat z kanceláře na vozidlo a plně je přiřadit, komunikace s vozidlem a stav objednávky jsou tak kdykoli k dispozici. Navigační funkce vede řidiče dle přesně nastavené trasy. MOBA Operand Palubní počítač» Zpracování objednávek přímo na palubním počítači Telematické funkce» Zobrazování objednávek a jejich zpracování» Navigace nákladního auta» Získávání dat GPS polohy» Rádiový přenos dat (Bluetooth, GPRS, W-LAN )» Připojení kamery» Záznam trasy a přednastavení pro náhradní řidiče (jeď-za-mnou)» Výstup dat z tachografu» Telefonie» Záznam dat do systému finančního managementu Komunikační jednotka CGI Externí řídící jednotka > 86 BTRI ruční skener

9 > LOKALIZACE, RÁDIOVÝ PŘENOS DAT A NAVIGACE SE SYSTÉMEM MOBA BUDETE VŽDY NA SPRÁVNÉ TRASE Data GPS polohy zaznamenaná během pojížďky, zejména akce a událostí a data vozidla poskytují důležitý vstup pro optimalizaci tras. Tato data umožní modifikovat pojížďky, minimalizovat jízdy bez nákladu a zlepšit doby reakce. To má za následek výrazné zlepšení efektivity s optimalizovanými kombinacemi časování a geografických dat, což poskytuje odpovídající úspory. Navigační systém dovede řidiče do předem nastavených míst, zatímco jeho trasa je průběžně zaznamenávána, takže náhradní řidiči se mohou snadno vydat na trasu, po které dosud nejeli, pokud to bude nutné. Základní systém obsahuje všechny požadované moduly pro automatický záznam GPS dat a předávání dat pomocí rádiového spojení. Dokonalejší verze zahrnují další vstupní terminály, systémy elektronické identifikace kontejnerů, systémy vážení a sekundární palubní počítače.» Varování v případě vjezdu do ulice, do které nákladní vozidla mají zákaz vjezdu» Usměrňování náhradního řidiče na trase zaznamenané stálým řidičem Základní funkce:» Kontinuální záznam GPS» Získávání dat GPS polohy řízené událostmi» Přenos dat rádiem (např. GPRS)» Webová služba pro analýzu a vyvolání dat Rozšíření:» Služba webového monitorování jednotlivých poloh vozidla» Provozní krabička pro vstup informací (např. o vyprazdňování kontejnerů)» Identifikační počítač s anténou pro identifikaci kontejnerů» Mobilní systém vážení» Palubní počítač pro zpracování objednávek navádění řidiče/navigace navádění náhradních řidičů po zaznamenaných trasách 97

10 ZÍSKÁVÁNÍ PROVOZNÍCH DAT, TELEFONIE, KAMERA SE SYSTÉMEM MOBA MÁTE VOZIDLO STÁLE NA DOHLED Telematický systém rovněž zaznamenává provozní údaje vozidla, které sváží odpad. Provozní údaje mohou doplňovat získané údaje o pozici GPS a objednávkách cennými informacemi o provozním stavu a podmínkách zařízení. Tyto údaje o výkonu vozidla jsou základem pro analýzu a zlepšování profesního chování každého řidiče. Radiotelefonie je možná také při použití palubního počítače MOBA. Řidič může zavolat na všechna důležitá telefonní čísla a může tak volat všem zákazníkům přímo ze seznamu zakázek. Kamery instalované na vozidle lze plně připojit k palubnímu počítači MOBA Operand přes 4 video vstupy. Palubní počítač může fungovat jako dodatečný kamerový monitor v době, kdy nejsou zrovna zpracovávány žádné zakázky, nebo když navigační systém vozidla není používán.» Displej telefonu přes MOBA Operand» Displej videokamery Funkce:» Přenos dat vozidla z FMS rozhraní nebo z CANopen TruckGateway» Stahování dat z tachografu» Telefonie přes palubní počítač a GPRS» Zobrazování záběru kamery na displeji palubního počítače» Přenos dat tachografu > 10 6

11 > MĚŘENÍ ODPADŮ JAKO VODY NEBO ELEKTŘINY S naším řešením poctivého sledování odpadu vyprodukovaného na sídlištích, ve firmách, v obchodních centrech, v kancelářích, na letištích atd. lze měřit množství odpadu podle - původce nebo podle sběrného místa a použít je pak pro analýzu ziskovosti, získávání údajů o odpadech a pro vystavování faktur zákazníkům. V komplexních sídlištích se používají zámky na popelnice, kdy se koncoví uživatelé musí identifikovat osobním transpondérem (přívěskem na klíč), než si mohou odpad vyprázdnit. Monitorování ve firmách nebo v obchodních centrech se provádí tak, že kontejnery se vybaví transpondéry nebo visačkami s čárovým kódem. Jednotlivé kontejnery v obchodních centrech se identifikují v okamžiku provádění vyprazdňování nebo sběru odpadu. Je rovněž možno centrálně zaznamenávat odpad dovezený do sběrného místa.» Řešení zámku kontejneru Výhody systému GWA:» Motivace pro třídění odpadů» Přesné zpoplatnění» Redukce objemu zbytkového odpadu» Statistická analýza řízení odpadu je k dispozici» Účinná optimalizace materiálu kontejneru» Snížení počtu kontejnerů se sníženou cenou» Předcházení odpadové turistice» Vzdálené monitorování úrovně zaplnění kontejnerů» Rádiový přenos dat o vyprázdnění a úrovně zaplnění kontejnerů přímo do kanceláře Zámek popelnice (jednotka identity) Transpondér Funkce systému GWA: Rezidenti se prokáží u zámku nebo u kontejneru svou identifikací a vyprázdní svůj odpad do kontejneru 2. Data se čtou kontinuálně v reálném čase pomocí rádiového modulu GSM nebo ručně pomocí infračerveného ručního terminálu. 3.Software pro správu a účtování zkontroluje údaje odbavení. S tímto softwarem je pak možná úplná statistická analýza a je možné vystavit faktury. Ruční skener» GWA znemožňuje anonymní zaplňování kontejnerů 4. Fakturu a zprávu o sběru je možné zaslat nájemcům nebo majiteli budovy přes rozhraní, data lze rovněž exportovat do programů zpracovávajících poplatky za služby pro firmy zabývajícími se správou majetku. GSM modul 11 7

12 OBSLUHA A POMOC JSME VŽDY NA VAŠÍ STRANĚ Společnost MOBA vždy plně podporuje jak své stávající zákazníky, tak potenciální zákazníky, počínaje první konzultací a plánováním systému, a konče instalací a uvedením do provozu. Díky naší mnohaleté zkušenosti na trhu (od roku 1992) a bezpočtu projektů po celém světě máme veškeré schopnosti potřebné - k profesionálnímu plánování systému s plným porozuměním pro efektivní zavedení a řízení. Pokud máte nějaké dotazy či potřebujete nějakou pomoc, můžete nás kontaktovat kdykoli, pracovníci našeho servisu Vám poskytnou rychlou a odbornou pomoc jak telefonicky, tak osobně, pokud je o to požádáte.» Vlastní výrobní vybavení» Podpora a servis dostupné kdykoli MOBA Mobile Automation AG Freiberger Straße Dresden / Germany Phone: Fax: MOBA ELECTRONIC S.r.l. Sede Operativa Italia Via Orientale Villafranca di Verona / Italy Phone: Fax: MOBA France Parc des Tuileries 10, Rue de Derrière la Montagne Chelles / France Phone: +33 (0) Fax: +33 (0) MOBA-ISE Mobile Automation SL Polígono Industrial Can Bernabé C/Montsià, Castellar del Vallés, (Barcelona) / Spain Phone: MOBA Mobile Automation Ltd. 10a-10b Pegasus Way Haddenham Business Park Haddenham, Buckinghamshire HP17 8LJ, Great Britain Phone: ZASTOUPENÍ PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU AUTODOPRAVA ŘEHÁK s.r.o. TRUCK CENTRUM ČÍŽKOVICE Zámecká 294, Čížkovice, Česká republika MOBA India PVT. LTD B , GIDC Electronics Estate Sector 25, Gandhinagar Gujarat / India Phone: MOBA Corporation Kenwood Business Park 180 Walter Way, Suite 102 Fayetteville, GA / USA Phone: Fax: MOBA (Dalian) Mobile Automation Co., Ltd. No. 1 Shifeng Street, Xigang District Dalian / China Phone: Fax: Jsme Vám plně k dispozici pro osobní jednání nebo na Tel: , Fax: popř. prostřednictvím 08/2011

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

A Daimler company. FleetBoard Management vozidla Snížit spotřebu. Zvýšit efektivitu. Pro všechny značky.

A Daimler company. FleetBoard Management vozidla Snížit spotřebu. Zvýšit efektivitu. Pro všechny značky. A Daimler company FleetBoard Management vozidla Snížit spotřebu. Zvýšit efektivitu. Pro všechny značky. FleetBoard Vám pomůže optimálně řídit Váš vozový park! Vhodné pro dálkovou, distribuční a stavební

Více

Fukce pro všechna oddělení

Fukce pro všechna oddělení Přehled funkcí Funkce pro všechna oddělení Fukce pro všechna oddělení Dashboardy pro vlastní přehled Každý pracovní den začíná dashboardem. Ihned po otevření CAS genesisworld získává každý zaměstnanec

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER S HD KVALITOU HLASU PLNĚ TRANSPARENTNÍ SÍŤOVÉ FUNKCE ROZŠÍŘENÍ KAPACITY NA PŘÁNÍ STRUČNÝ PŘEHLED O SERVERU NS1000 SIP a IP server

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc MONITORING VOZIDEL ON-LINE sledování vozidel Elektronická kniha jízd Přehled o čerpání a spotřebě PHM Statistiky provozu vozidel Zabezpečení vozidel F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc Obsah

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

NABÍDKA ALCATEL-LUCENT. Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 NABÍDKA ALCATEL-LUCENT

NABÍDKA ALCATEL-LUCENT. Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 NABÍDKA ALCATEL-LUCENT NABÍDKA ALCATEL-LUCENT Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 1 Alcatel-Lucent, první skutečně globální poskytovatel komunikačních řešení...3 Office Communication Solutions - řešení splňující

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

2006-07 POBOČKOVÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

2006-07 POBOČKOVÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY 2006-07 POBOČKOVÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY Obsah Digitální IP systémy KX-TDA........................... strana 4 15 Digitální IP systémy KX-TDA patří do rodiny nejmodernějších síťově orientovaných komunikačních

Více

KEMAS O PCS. PCS spol. s r. o., divize Security je autorizovaným partnerem a servisním střediskem depotních systémů KEMAS.

KEMAS O PCS. PCS spol. s r. o., divize Security je autorizovaným partnerem a servisním střediskem depotních systémů KEMAS. KEMAS O PCS PCS spol. s r. o., divize Security poskytuje dodávky kvalitních technologií vyhovujících velkým, středním i malým aplikacím s profesionální technickou podporou a servisem. V rámci nabízených

Více

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow Naše inovace Váš růst ELOprofessional 2011 Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow >> Business Vážený pane, vážená paní, Děkuji vám, že jste si jako řešení pro optimalizaci

Více

Současná revoluce v distribuci

Současná revoluce v distribuci II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Monika Panochová, manažerka přílohy Digitální svět. Pomalu a jistě naše denní činnosti procházejí digitalizací. Nákupy, práce, zábava... jsou již dnes

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Openmatics. Otevřená telematická platforma

Openmatics. Otevřená telematická platforma Openmatics s.r.o. Univerzitní 1159/53 301 00 Plzeň Česká republika Telefon +420 371 150 800 Telefax +420 373 736 321 E-Mail info-openmatics@zf.com www.openmatics.com Mobilní telefon nasměrujte na kód a

Více