NOVÝ NISSAN JUKE ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÝ NISSAN JUKE ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít"

Transkript

1 NOVÝ NISSAN JUKE ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ

2 Dodejte svému vozu JUKE magnetickou p itažlivost pomocí speciálního p íslušenství p izp sobeného vašemu osobnímu stylu. 1 16palcová kola z lehké slitiny (01) 2 Chromované ráme ky mlhových sv tel (09) 3 Chromované pruhy spodní hrany dve í (08) 4 Ochranné kryty roh p edního nárazníku (15) 5 Chromované kryty zrcátek (07) Sada nálepek Urban (p ední a st ešní) (23) Na titulní stran : 17palcové kolo z lehké slitiny (02), P ední ozdobný panel (13), Chromované ráme ky mlhových sv tel (09), Prahová lišta (11), Chromované kryty zrcátek (07).

3 DODEJTE SVÉMU VOZU DRAVÝ VZHLED Vystupte z davu a vybavte sv j v z výraznými dopl ky karoserie a chromovanou koncovkou výfuku. 1 Zadní ozdobný panel (14) 2 St ešní spojler (16) 3 Chromovaná vložka zadních výklopných dve í (05) 4 Chromovaný kryt zadních výklopných dve í (06) 5 Chromovaná koncovka výfuku (04) St ešní spojler (16) - Vybavte sv j v z st ešním spojlerem, který je speciáln p izp soben vašemu sportovnímu stylu. Chromovaná koncovka výfuku (04) Ochranná lišta nárazníku u nákladového prostoru (10)

4 CHRA TE SVÉ KON ETINY Dopl te výbavu svého vozu strategickými za ízeními a prvky pasivní bezpe nosti, abyste se mohli snáze prodírat m stskou džunglí. 1 Blatníky (54-55) 2 Bo ní plastové lišty (49) 3 Chráni e roh p edního nárazníku (50) 4 Bo ní deflektory (53) 5 Ochranná fólie vn jších klik dve í (51) 6 Deflektor kapoty (52) Deflektor kapoty (52) - Tento spojler vám poskytne vysoký stupe ochrany proti všemu nep íjemnému, co se vám m že postavit do cesty. Bo ní deflektory (53) - Dop ejte si nerušenou radost z jízdy: stáhn te okno a nepoušt jte p itom dovnit aerodynamický hluk a zví ený vzduch. Chráni roh zadního nárazníku (50) - Bu te p ipraveni na jakákoli p ekvapení, která vám mohou p ipravit ti za vámi. P itom vám pomohou p esn padnoucí chráni e roh. Ochranná fólie vn jších klik dve í (51) - Tato speciální fólie umíst ná pod klikami dve í ochrání lak p ed poškrábáním zp sobeným volnými klí i nebo p st nými nehty. Bezpe nostní dopl ky (95-101) - Výstražný trojúhelník, sada dvou výstražných trojúhelník, sada první pomoci (sk í ka), sada první pomoci (brašna), bezpe nostní souprava, bezpe nostní souprava (v. 2 výstražných trojúhelník ), bezpe nostní vesta (1 ks). P ední a zadní parkovací systém (32-33) - M jte p ehled o volném míst okolo vašeho vozu, aby pro vás parkování nebylo stresujícím zážitkem. Tyto p ední a zadní senzory vás pomocí akustických signál ochrání p ed potížemi. Hlavní sada systému alarmu (37). Díky této moderní sad alarmu ur ené pro vozy Nissan budete dob e vybaveni pro každou ne ekanou událost. Systém sledování vozidla ( ). Pokud by bylo potvrzeno, že došlo ke krádeži, m že naše telefonní st edisko použít navád cí signál nep etržit fungujícího sledovacího systému k p esnému vyhledání vašeho vozu JUKE, který vám bude vrácen.

5 SEŠLÁPN TE PEDÁL AŽ K PODLAZE Vnit ní prahová lišta, podsvícená (30) - Nechejte vyniknout osv tlený název modelu JUKE p i otev ení dve í. Dodejte svému vozu ješt dynami t jší vzhled pomocí sady sportovních pedál a speciálních osv tlovacích prvk, poté zd razn te svoji osobnost p idáním vybrané sady nálepek a vydejte se na cestu ve svém vlastním rytmu. Vyberte si sadu nálepek v provedení Tribal, Arrow nebo Urban. Sada sportovních pedál (24) Sada nálepek Tribal (p ední, st ešní a zadní) (18) a nálepky Tribal na kryty zrcátek (20) 17palcová kola z lehké slitiny (02) Sada nálepek Arrow (p ední a st ešní) (19) a nálepky Arrow na kryty zrcátek (21) Prahová lišta podsvícená (12) - Zvýrazn te profil svého vozu pomocí speciálního osv tlení pro jízdu v noci. Sada nálepek Tribal (p ední a st ešní) (22) Sada nálepek Urban (p ední a st ešní) (23) 16" palcová kola z lehké slitiny (01) Bezpe nostní šrouby kol (03)

6 POHODLN SE USA TE Schránka pod kryt zavazadlového prostoru (28) a Kobere ek do zavazadlového prostoru (48) Dop ejte si komfort nejvyšší t ídy tím, že sv j Nissan JUKE dodate n vybavíte speciáln tvarovanými kobere ky, orienta ním osv tlením a luxusními koženými potahy. Vložky a d licí p í ky navržené speciáln pro model JUKE zajistí ochranu vašich zavazadel a sou asn poskytnou dodate né odkládací prostory. P ední loketní op rka - Vyberte si zdokonalenou loketní op rku, která zvýší vaše pohodlí a poskytne praktický úložný prostor. Zadní st edová loketní op rka (85) K že (27) Alcantara (26) Potahy sedadel (25) M kká vložka do zavazadlového prostoru (41) a Ochranná lišta hrany nákladového prostoru (29) - Tato m kká a poddajná vložka zavazadlového prostoru zajistí ochranu p evážených p edm t. Tvrdá vložka do zavazadlového prostoru (42) - Dodate ného zpevn ní podlahy a bo ních st n zavazadlového prostoru dosáhnete pomocí ochranné tvrdé vložky. Orienta ní osv tlení (31) - Získejte vnit ní klid pomocí náladotvorných sv telných diod v 9 r zných barvách. Velurové kobere ky ve speciálním provedení: šedé (45) a ervené (46) Kobere ky: standardní (43), velurové (44) a pryžové (47) P enosný popelník (83) a zapalova cigaret (84) Držák telefonu provedený jako pohárek (87)

7 SBALTE SE A VYJE TE Vydejte se za zábavou s nosi i jízdních kol a lyží vyrobenými p esn na míru a nezapome te p ipravit také prostor pro psa! Aluminiový st ešní nosi (57) Aluminiový st ešní nosi (61) a Elastická sí na st ešní nosi (62) Aluminiový st ešní nosi (57) Nosi pro jedno jízdní kolo (63) Nosi lyží/snowboard, posuvný, max. 6 pár (69) St ešní box, malý (70) Odnímatelné tažné za ízení (73) P ídavné sedáky na zadní nárazník (86) - Ud lejte si p estávku v nádherné p írod pomocí p ídavných sedák, které jsou navrženy speciáln pro po ádání piknik - sedáky jsou vybaveny p ídavnými tkaninovými díly, které po rozvinutí chrání vaše nohy p ed jakoukoli špínou na nárazníku. Elektrická souprava pro zadní záv sný nosi jízdních kol, 7 vývod (77) a nosi jízdních kol z vysoce pevného hliníku (64) D lící sí zavazadlového prostoru (p eprava ps ) (40)

8 INFORMACE O POSTUPU P I OBJEDNÁVÁNÍ Vypl te objednací formulá a upravte si sv j Nissan JUKE podle svých p edstav. KOLA Z LEHKÉ SLITINY (01) 16palcová kola z lehké slitiny (02) 17palcová kola z lehké slitiny (03) Bezpe nostní šrouby kol CHROMOVANÉ VZHLEDOVÉ DOPL KY (04) Chromovaná koncovka výfuku (05) Chromovaná vložka zadních výklopných dve í (06) Chromovaný kryt zadních výklopných dve í (07) Chromované kryty zrcátek (08) Chromované pruhy spodní hrany dve í (09) Chromované ráme ky mlhových sv tel (10) Ochranná lišta nárazníku u nákladového prostoru ZD RAZN NÍ TVAROVÝCH PRVK (11) Prahová lišta (12) Prahová lišta podsvícená (13) P ední ozdobný panel (14) Zadní ozdobný panel (15) Ochranné kryty roh p edního nárazníku (16) St ešní spoiler (17) Sada mlhových sv tel INDIVIDUÁLNÍ P IZP SOBENÍ (18) Sada nálepek Tribal (p ední, st ešní a zadní) (19) Sada nálepek Arrow (p ední a st ešní) (20) Ozdobné nálepky Tribal na kryty zrcátek (21) Ozdobné nálepky Arrow na kryty zrcátek (22) Sada nálepek Tribal (p ední a st ešní) (23) Sada nálepek Urban (p ední a st ešní) VZHLEDOVÉ ÚPRAVY INTERIÉRU (24) Sada sportovních pedál (25) Potahy sedadel (26) P ední loketní op rka - Alcantara (27) P ední loketní op rka - K že (28) Schránka pod kryt zavazadlového prostoru (29) Ochranná lišta hrany nákladového prostoru (30) Vnit ní prahová lišta, podsvícená (31) Orienta ní osv tlení POMOCNÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY (32) P ední parkovací systém (33) Zadní parkovací systém (34) Systém sledování vozidla, hlavní sada Excellence (35) Systém sledování vozidla, hlavní sada Serenity (36) Pomocná sada systému sledování vozidla (37) Hlavní sada systému alarmu (38) Spína kapoty (39) Sníma pozice DOPL KY DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (40) D lící sí zavazadlového prostoru (p eprava ps ) (41) M kká vložka zavazadlového prostoru (42) Tvrdá vložka zavazadlového prostoru s d licími p í kami KOBERE KY (43) Standardní kobere ky (4dílná sada) (44) Velurové kobere ky (4dílná sada) (45) Kobere ky s šedým lemováním (4dílná sada) (46) Kobere ky s erveným lemováním (4dílná sada) (47) Pryžové kobere ky (4dílná sada) (48) Kobere ek do zavazadlového prostoru VN JŠÍ OCHRANNÉ DOPL KY (49) Bo ní plastové lišty (50) Chráni e roh nárazník (4dílná sada) (51) Ochranná fólie vn jších klik dve í (2dílná sada) (52) Deflektor kapoty (53) Bo ní deflektory (4dílná sada) (54) Sada p edních lem blatník (55) Sada zadních lem blatník NOSI E A P ÍSLUŠENSTVÍ (56) Ocelový st ešní nosi (57) Aluminiový st ešní nosi (58) Držák lyží (59) Zarážky pro zajišt ní p evážených p edm t (4dílná sada) (60) Nástavec s montážními drážkami pro nosi e lyží (61) Aluminiový nosi zavazadel 79x128 cm (62) Elastická sí na st ešní nosi (63) Nosi pro jedno jízdní kolo (64) Nosi jízdních kol z vysoce pevného hliníku (65) Popruh k upev ování p evážených p edm t, 400 cm (66) erný nosi zavazadel (67) Nosi lyží/snowboard, max. 3 páry (68) Nosi lyží/snowboard, max. 4 páry (69) Nosi lyží/snowboard, posuvný, max. 6 pár ST EŠNÍ BOXY Objem / délka / ší ka / výška / hmotnost / max. nosnost (70) St ešní box malý - 400L / 1600*800*400mm / 13kg / 75kg (71) St ešní box st ední - 480L / 1900*800*400mm / 15kg / 75kg (72) St ešní box Ranger 90, s tkaninovou vložkou - 340L / 1900*800*400mm / 75kg TAŽNÁ ZA ÍZENÍ A P ÍSLUŠENSTVÍ (73) Odnímatelné tažné za ízení (74) Elektrická souprava pro tažné za ízení, 7 vývod (75) Elektrická souprava pro tažné za ízení, 13 vývod (76) P ídavný zdroj napájení (77) Elektrická souprava pro zadní záv sný nosi jízdních kol, 7 vývod (78) Elektrická souprava pro zadní záv sný nosi jízdních kol, 13 vývod (79) Adaptér 7/13 vývod, krátká verze (80) Adaptér 13/7 vývod, krátká verze (81) Adaptér 13/7 a 12s, dlouhá verze (82) Bezpe nostní úchyt, standardní OSTATNÍ PRAKTICKÉ DOPL KY (83) P enosný popelník (84) Zapalova cigaret (85) Zadní st edová loketní op rka (86) P ídavné sedáky na zadní nárazník (87) Držák telefonu provedený jako pohárek (88) Výklenek pro pneumatiku NÁLEPKY (89) Nálepka My Mythic Nissan (90) Nálepka My Green Nissan (91) Nálepka My Hawaiian Nissan (92) Nálepka My Tribe Nissan (93) Nálepka My Lovely Nissan (94) Nálepka My Nissan 4x4 BEZPE NOST / ZABEZPE ENÍ (95) Výstražný trojúhelník (96) Sada dvou výstražných trojúhelník (97) Sada první pomoci (sk í ka z tvrdého plastu) (98) Sada první pomoci (m kká brašna) (99) Bezpe nostní sada (100) Bezpe nostní sada (v etn 2 výstražných trojúhelník ) (101) Bezpe nostní reflexní vesta (x1)

9 JUKE QASHQAI MURANO Slogan SHIFT_ považujeme za výzvu. Výzvu k p ekonání všeho, co nám již p ipadá p íliš známé. K nalezení schopnosti objevovat a vnímat neznámé. Ke kladení otázek, které ješt nikomu jinému nep išly na mysl. A k hledání odpov dí, které zatím nikdo jiný nezná. Pro zam stnance spole nosti Nissan je to nápl každodenní práce. Tento postoj ur uje sm r, kterým jsme se vydali. Výsledkem je modelová ada vozidel, která p edstavuje nefalšovaný a nekompromisní odklon od všeho, co je oby ejné. Designboom competition Think Outside the parking Box, Tanzin Hasan Salim Navštivte naše webové stránky na adrese: Razítko dealera: SHIFT_ the way you move Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajišt ní správnosti obsahu této publikace k datu jejího p edání do tisku (zá í 2010). P i p íprav této brožury byly použity snímky prototyp vozidel vystavovaných na autosalonech. V souvislosti se svojí strategií, kterou je trvalé zdokonalování výrobk, si spole nost Nissan International vyhrazuje právo kdykoli zm nit technické parametry i vzhled vozidel popsaných a vyobrazených v této publikaci. O jakýchkoli takových úpravách budou prodejci voz Nissan co nejd íve informování. Chcete-li tedy získat nejaktuáln jší informace, obra te se na svého místního prodejce voz Nissan. Vzhledem k omezením použitých tiska ských postup se barvy zobrazené v této brožu e mohou mírn odlišovat od skute ných barev laku a použitých materiál obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této brožury nebo kterékoli této ásti bez písemného souhlasu ud leného spole ností Nissan International je zakázána. Tato brožura je vyrobena z papíru neobsahujícího chlór 09/2010 Vytisknuto v EU. Grafická úprava: NEW ROBINSON CREAPRESS, Francie tel.: produkce: EGRAPHICS\FRANCE, Francie tel.:

NISSAN JUKE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NISSAN JUKE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NISSAN JUKE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KREATIVNÍ EXCLUSIVE NISSAN DESIGN STUDIO JUKE Nový Nissan JUKE. Vytvořte si vlastní zážitky. Personalizace odráží Váš osobitý styl. Množství interiérových a exteriérových

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

04-09. Pro vás a váš Prius. Pakety

04-09. Pro vás a váš Prius. Pakety Příslušenství Prius Pro vás a váš Prius Nádherný vzhled, inovativní technické vybavení, mimořádný komfort a praktické použití. Ať už si z naší nabídky vyberete cokoli, můžete si být jisti, že originální

Více

Z města ven do přírody a zpátky. Vůz RAV4 byl průkopníkem jízdy v městském provozu. Miluje městskou sofistikovanost a má velký smysl pro

Z města ven do přírody a zpátky. Vůz RAV4 byl průkopníkem jízdy v městském provozu. Miluje městskou sofistikovanost a má velký smysl pro Příslušenství RAV4 02 Z města ven do přírody a zpátky. Vůz RAV4 byl průkopníkem jízdy v městském provozu. Miluje městskou sofistikovanost a má velký smysl pro dobrodružství. Díky originálnímu příslušenství

Více

Příslušenství Prius+

Příslušenství Prius+ Příslušenství Prius+ Individuální výběr Pro sebe, pro svoji rodinu, pro svůj život. S originálním příslušenstvím Toyota budete mít svůj Prius+ ještě dokonalejší. Výběr stylových, praktických a moderních

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

SIMPLY CLEVER ŠKODA CITIGO PŘÍSLUŠENSTVÍ

SIMPLY CLEVER ŠKODA CITIGO PŘÍSLUŠENSTVÍ SIMPLY CLEVER ŠKODA CITIGO PŘÍSLUŠENSTVÍ Ačkoli je ŠKODA Citigo jako doma v městských ulicích, její možnosti jsou daleko širší. Se ŠKODA Originálním příslušenstvím můžete dát navíc svému vozu individuální

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo příslušenství

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo příslušenství SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo příslušenství Ačkoli je ŠKODA Citigo jako doma v městských ulicích, její možnosti jsou daleko širší. Se ŠKODA Originálním příslušenstvím můžete dát navíc svému vozu individuální

Více

SIMPLY CLEVER ŠKODA FABIA PŘÍSLUŠENSTVÍ

SIMPLY CLEVER ŠKODA FABIA PŘÍSLUŠENSTVÍ SIMPLY CLEVER ŠKODA FABIA PŘÍSLUŠENSTVÍ S vozy ŠKODA Fabia a Fabia Combi jezdí lidé nejrůznějších profesí a zájmů, mladé dvojice i rodiny s dětmi, aktivní sportovci i ti, kteří mají rádi hlavně pohodlí.

Více

OPEL Corsa Originální příslušenství

OPEL Corsa Originální příslušenství OPEL Corsa Originální příslušenství OPC Line Aktivní bezpečnost, zejména pak onen charakteristický Opel-pocit, to jsou jedny z hlavních znaků nové Corsy. Takže pokud stojíte o extra dávku sportovního ducha,

Více

Originální příslušenství. pro třídu GLK.

Originální příslušenství. pro třídu GLK. Originální příslušenství pro třídu GLK. Obsah 004 Exteriér Disky z lehkých slitin Kola příslušenství Stylové příslušenství 016 Telematika Multimédia Navigace Telefonování 026 Interiér Funkční výbava Bezpečnost

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Sedici Tuning & Výkon SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Rozměry: 6,5J x 16 Pro použití s pneumatikami 205/60 R16. Skládá se ze čtyř ráfků 71805635. č. 71805634 Ozdobná modrá krytka. č. 71803435 Ozdobná červená

Více

Originální příslušenství pro třídu A.

Originální příslušenství pro třídu A. Originální příslušenství pro třídu A. Obsah 004 Telematika Multimédia Navigace Telefonování 012 Exteriér Disky z lehkých slitin Kola příslušenství 022 MercedesSport Individualizace 028 Augmented Reality

Více

captur focus Crossover, který změní váš každodenní život

captur focus Crossover, který změní váš každodenní život renault captur focus Crossover, který změní váš každodenní život CAPTUR POD RENTGENEM Objevte a upravte si jeho interiér www.renault.cz Grafické zpracování MARTEN, spol. s r.o. Realizace Renault ČR, a.s.

Více

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO GOLF

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO GOLF ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO GOLF JEN TEN, KDO ZNÁ LIDI, UMÍ PLNIT JEJICH PŘÁNÍ. A to často JEŠTĚ dřív, než je ZFORMUlují. ZNAMENÁ TO usilovat o TO, aby ŽIVOT byl JEŠTĚ krásnější, každodenní úkoly JEŠTĚ

Více

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Octavia příslušenství

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Octavia příslušenství SIMPLY CLEVER Nová ŠKODA Octavia příslušenství ŠKODA Octavia dokáže splnit nejrůznější očekávání. Vůz je proto skvělou volbou jak pro rodiny s dětmi, tak třeba mladé dvojice s aktivním životním stylem.

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

Mii ČLEN VOLKSWAGEN GROUP ENJOYNEERING

Mii ČLEN VOLKSWAGEN GROUP ENJOYNEERING Mii ČLEN VOLKSWAGEN GROUP ENJOYNEERING Vítejte v novém světě, kde se vše točí jen kolem vás. Kde inovace a technologie jsou vaším sluhou k poskytnutí skvělého jízdního zážitku. Svět, kde technologie denně

Více

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Octavia

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Octavia SIMPLY CLEVER Nová ŠKODA Octavia Ať už Vaše každodenní cesty vedou kamkoli, všude se právě děje spousta nevšedních věcí. Malé i větší zázraky života a přírody můžete vnímat doslova na každém kroku. Stačí

Více

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Octavia

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Octavia SIMPLY CLEVER Nová ŠKODA Octavia Ať už Vaše každodenní cesty vedou kamkoli, všude se právě děje spousta nevšedních věcí. Malé i větší zázraky života a přírody můžete vnímat doslova na každém kroku. Stačí

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

NOVÝ PEUGEOT 308 PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVÝ PEUGEOT 308 PŘÍSLUŠENSTVÍ NOVÝ PEUGEOT 308 PŘÍSLUŠENSTVÍ HLINÍKOVÁ Vyberte si z široké nabídky hliníkových kol a upravte si svůj nový vůz 308 podle vlastních představ. Můžete zdůraznit jeho sportovní charakter, dodat mu na originalitě

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem Ing. Karel HEGENBART Ledvická 1462 / 18, 153 00 Praha 5 IČO: 16 46 3471 DIČ: CZ6403270830 Tel: 603415568 Účet: 0600/187538504 V Praze, 10.12.2007 POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE BMW Originální díly a příslušenství, BMW Service, BMW Lifestyle Zima 2011/2012 Radost z jízdy ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍdka. PŘIPRAVÍME VAŠE BMW NA ZIMNÍ SEZONU. Méně emisí. Více radosti

Více