BULLETIN 9/ AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ VÝSTAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN 9/2011. http://libpro.cts.cuni.cz AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ VÝSTAVA"

Transkript

1 BULLETIN 9/2011 AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ VÝSTAVA Výstava Hlas domova a jeho vydavatel František Váňa probíhá do konce září Najdete nás na Senováţném náměstí 2, Praha 1, 3. patro Všichni jste srdečně zváni! U příleţitosti výstavy vyšla také naše poslední kniha: DALEKO JE MOJE TIPPERARY Václav Michl Praha, Libri prohibiti, 2011 K vydání připravili Michal Jareš a Michal Přibáň, fotografickou přílohu připravili Kateřina Volková a Jiří Gruntorád Věnováno Hlasu domova a paní Dině Váňové

2 PŘIPRAVUJEME

3 VYBRANÉ NOVINKY Z NAŠICH FONDŮ SAMIZDAT Časopis Ledvina: kultura, sport, informace vydávala TJ Nohyb pro vlastní potřebu členstva a přátel. Přinášel informace z kultury a sportu v okruhu Nohybu, např. o běhu do Nuselských schodů, o Marianolázeňském nohybském chodeckém weekendu, básně a povídky (Vlasta Třešňák, Zbyněk Benýšek, Tom Tomášek). Jediné číslo ve fondu LP je č. 5 z r. 1971, cyklostylované, s ofsetovou obálkou.

4 KULTURNÍ AKCE, KONFERENCE Výstava Pavla Brázdy Výstava pestrých obrázků a tisků legendy českého undergroundu Pavla Brázdy probíhá od čtvrtku 8. září v táborské galerii Baobab (Ţiţkova 250). Fenomenální a v práci neúnavný Pavel Brázda bude vystavovat v Táboře poprvé a to do 8. října. Jeho obrazy a grafiky představila Revolver Revue aţ ve svém prvním porevolučním čísle. Vliv Pavla Brázdy i jeho originalita je jiţ dnes plně doceněna (důkazem je také objemná monografie i průřezová výstava v Národní galerii). Knihovna Václava Havla: Paměti kulisáka Komponovaný večer s Andrejem Krobem, scénáristou, reţisérem, tvůrcem Originálního videojournalu a v neposlední řadě téţ principálem Divadla na tahu. Akce proběhla ve čtvrtek 15. září od hodin v prostorách Galerie Montmartre, Řetězová 7, Praha 1. Úvodní slovo pronesl Jáchym Topol.

5 Československé dokumentační středisko, o. p. s., Národní muzeum a Museum Kampa vás zvou na slavnostní otevření výstavy Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu k 25. výročí zaloţení Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury v Scheinfeldu. Vernisáţ spojená se křtem stejnojmenné knihy se koná 20. září 2011 v 19 hodin v Museu Kampa. Výstava bude přístupná veřejnosti od 21. září do 6. listopadu 2011 denně v Museu Kampa od 10 do 18 hodin, včetně pondělků. (Adresa: U Sovových mlýnů 2, Praha 1 Malá Strana.) Uvedení knihy Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce Uvedení knihy autorů Adély Gjuričové, Michala Kopečka, Petra Roubala, Jiřího Suka a Tomáše Zahradníčka.

6 Akce se uskuteční ve čtvrtek 29. září od hodin v prostorách Galerie Montmartre, Řetězová 7, Praha 1. Úvodní slovo pronese Martin Palouš, ředitel Knihovny Václava Havla. Občerstvení zajištěno. Plakátová výstava Jaroslav Seifert slovem i obrazem

7 Naděţda Plíšková ( ) - 4 porce dršťkové polévky přes ulici Grafiky Galerie Anderle In Camera, Pélleova 10, Praha 6 - Dejvice Více informací zde: Česká disidentka, signatářka Charty 77 a bývalá zástupkyně ombudsmana Anna Šabatová byla oceněna vysokým polským vyznamenáním Začátkem léta, 22. června 2011, převzala Anna Šabatová z rukou Jana Pastwy, velvyslance Polské republiky, Velitelský kříţ s hvězdou Řádu za zásluhy, jedno

8 z nejvyšších polských státních vyznamenání, které této bývalé disidentce a obhájkyni lidských práv udělil ještě v roce 2008 tehdejší prezident Lech Kaczyński. Foto: ČTK Slavnostní setkání v prostorách polské ambasády si nenechala ujít řada někdejších spolubojovníků Anny Šabatové a oslava se tak stala i příleţitostí zavzpomínat na začátky systematických kontaktů představitelů demokratické opozice 70. a 80. let z obou stran hranic na turistických stezkách v Krkonoších nebo na aktivity v rámci Československo-polské solidarity a dalších nezávislých iniciativ. Maršálek Senátu PR a bývalý aktivista polské opozice, Bogdan Borusewicz, který se také slavnostního ocenění zúčastnil, zdůraznil, ţe Anna Šabatová je osobou, která má nesmírné zásluhy o československou opozici a význam pro polsko-československé vztahy. Její činnost byla důsledkem vnitřní potřeby odmítnout totalitní systém, zaloţený na lţi a násilí. Právě díky takovým lidem jako je Anna Šabatová, jsou polsko-české vztahy na velmi dobré úrovni. Dorota Müller Nejvyšší soud (NS) v červnu po 38 letech zrušil rozsudek v případě básníka Ivana Martina Jirouse a tří dalších literátů, odsouzených komunistickou justicí za výtrţnictví. Všechny je tím zprostil obvinění. Více informací najdete zde: Komentář Petra Uhla k Jirousově rehabilitaci Nejvyšší soud neví, jak se soudilo Nepoučený pozorovatel by se mohl z rozsudku Nejvyššího soudu (NS) i radovat. Za předsednictví soudce Františka Hrabce vyhověl v úterý senát NS stíţnosti pro porušení zákona, jíţ se ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) domáhal zrušení

9 rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2. V roce 1973 jím byli odsouzeni Eugen Brikcius, Jiří Daníček, Ivan Jirous, řečený Magor, a Jaroslav Kořán za zpěv a řeči v hospodě. Orgány činné v trestním řízení v nich spatřovaly trestné činy výtrţnictví a hanobení národa, rasy a přesvědčení. Do sokolské písně vsunuli slova, která uráţela ruský národ. Řvali ji natolik hlasitě, ţe je bylo slyšet aţ na ulici, bylo v rozsudku z roku V hospodě se ale jeden pán proti zpěvu ohradil a zpěváky nazval špinavými vlasatci. A Jirous na to: A ty seš zase plešatej bolševik! Bolševiku plešatý, dej nám píku, my tě píchnem do pupíku, zaveršoval si Kořán. Nebyl to ale ţádný bolševik, nýbrţ major StB. A zavolal na ně Veřejnou bezpečnost. Připomíná to jízdu vlakem, kde si Švejk spletl generálmajora von Schwarzburg s plešatým zástupcem banky Slavia. Výše trestů tehdy byla po zmírnění odvolacím soudem osm aţ dvanáct měsíců nepodmíněně. O tom, ţe budou nepodmíněné, i kdyţ obţalovaní stáli před soudem poprvé, rozhodly orgány uţ tím, ţe je po hádce v hospodě vzaly do vazby. Ţe by po 38 letech konečně dorazila spravedlnost? Ale ani náhodou! Potíţ měl NS v tom, ţe se trestní spis nedochoval, v archívu ho prý v roce 2002 zničila voda ze záplav. I rozsudek je nečitelný. Něco je v uchovaném dozorovém spise, ale výpovědi obviněných a jejich obhajoba k dispozici prý nejsou. Potíţ je spíš v tom, ţe ze tří povinných stejnopisů si NS neobstaral jiný. V diplomové práci vzniklé před povodněmi jsem na internetu našel větu z rozsudku: Bizarně působí odůvodnění, proč byl odsouzen Jiří Daníček: Je sice pravda, ţe nejsou přímá svědectví proti obviněnému, ale jiţ to, ţe se stýká s takovou společností, je dostatečným důvodem k tomu, aby mu byl tento nepodmíněný trest udělen. Tato věta by měla být v učebnicích trestního práva, jako odstrašující. Soudce Hrabec pochází z druhé strany pomyslné barikády (kterou normalizační diktatura vytvořila) a podrobnosti oné doby nemusí znát. Je o deset let mladší neţ Jirous, v roce 1973 práva teprve studoval. Jeho senát nyní nejen zrušil oba rozsudky, ale obţalované viny zprostil. A důvod? Společenská nebezpečnost skutků, které všichni čtyři spáchali, je vzhledem k odstupu 38 let nepatrná, řekla soudní mluvčí. Podle soudce Hrabce je nepochybné, ţe se v hospodě chovali nepřístojně. Podle spisu (který ale soud teď ani neměl) hlučeli, pokřikovali, bouchali do stolu a obtěţovali tak ostatní. V hospodě se ale běţně zpívá a hlučí. Kdyţ je toho moc, musí se holt host vyhodit. Formální znaky trestného činu výtrţnictví tam skutečně naplněny byly. Nelze připustit rušení veřejného klidu a pořádku obdobnými nepřístojnostmi, zdůraznil Hrabec. Jen ty tresty měly být podmíněné, nepodmíněné jsou nepřiměřené, říká. Skandální právní názor o společenské nebezpečnosti, byť jen nepatrné, převzal Hrabec od stěţovatele, ministra Pospíšila, coţ ovšem podle zákona nemusel. Bezostyšně přidal i právní větu: Hlučení je nepřístojností a trestným činem výtrţnictví. Ta absurdní věta si zaslouţí, aby se stala přímo judikátem.

10 Jáchym Topol se stává spolupracovníkem Knihovny Václava Havla Rozhovor Jiřího Peňáse s Jáchymem Topolem - spisovatelem a nově téţ spolupracovníkem Knihovny Václava Havla. Zákon o 3. odboji byl přijat, platí od 17. listopadu 2011 Účastníci třetího odboje dostanou podle zákona, předloţeného poslanci vládní koalice, peněţité ocenění 100 tisíc korun, pozůstalí manţelé po nich pak poloviční částku. V případě, ţe by měli odbojáři důchod niţší neţ průměrný, bude jim na průměrný dorovnán. Zákon má začít platit symbolicky 17. listopadu. Více v článku zde: V srpnu proběhlo ve Švédsku celosvětové skautské setkání Jamboree Úryvek z dopisu přítele exulanta...přesto, ţe stále pršelo a celé Jamboree bylo samé bahno, tak to bylo něco neuvěřitelného. Asi jako kdyţ jsem poprvé po 40 letech přijel domů. Byl to vţdycky můj sen a teď se vyplnil. Měli jsme štěstí a podle českých vlajek jsme se nejdříve dostali do stanu českých vedoucích. Měl jsem starou skautskou lilii a odznak Svojsíka na bundě. Kdyţ to viděli naši skauti, tak jako bych píchl proutkem do mraveniště. Hned se tam sešli všichni a začali se vyptávat... Byly to otázky z mé minulosti, z mého mládí. Pak jsem se jich ptal, jestli jsou tam nějací skauti ze Slovácka. Vedli mne pak k táboru

11 "Morava", kde byli skauti, dokonce jeden z nich ze Starého Města. Bylo jich tam asi 20, jak skautky tak i skauti, všichni kolem let. Ti mne nejdříve darovali a dali na krk jejich skautský šátek, který měli pro Jamboree, a pak se začali ptát. Ještě dnes, kdyţ Vám to píši, tak mám takový vděčný pocit. Ptali se na všecko, jak nás tehdy zakázali, proč nás zakázali, jak jsme tehdy tábořili, jak to bylo po zakázání... Pak se ptali, proč jsem utíkal, s kým, jak, jak jsme se dostali přes hranice atd. Jestli jsem se rozloučil s rodiči... Ano, teď znovu věřím, ţe tato nová generace se o tu "strašnou" dobu začíná zajímat a nebude o té době MLČET. Více informací zde: PUBLIKACE A ČLÁNKY Lomcování slovy Jan Štolba Praha, Cherm, 2011 Štolbovy reflexe básnické i prozaické tvorby autorů jako je např. Josef Kostohryz, Karel Brušák, František Listopad, Emil Juliš, Petr Král, Ivan M. Jirous, Jan Placák ad., vlastní Literární zápisník, eseje, stati a glosy o poezii. Kritické články navazují na Nedopadající dţbán, za který autor obdrţel Cenu F. X. Šaldy. Týkají se více neţ 52 básnických knih a obsahují oddíl o české próze. V závěru je svazek doplněn 17 úvahovými útvary o české literatuře a kultuře. O šalbě svobody a filosofie Bohuslav Brouk Praha, Volvox Globator, 2011

12 Více o publikaci najdete zde: Alexej Čepička - Absurdní dramata komunistické moci Kronika komunistického Československa Karel Kaplan Barrister & Principal, 2011 Nová kniha renomovaného historika Karla Kaplana přináší řadu nových informací o jednom z nejobávanějších politiků padesátých let, Alexeji Čepičkovi. Jméno zetě prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda bývá nejčastěji spojováno s funkcí ministra obrany a zřízením nechvalně proslulých Pomocných technických praporů, nástroje zotročení desetitisíců politicky nepohodlných či nespolehlivých občanů tehdejšího Československa. Jaká však byla jeho přímá odpovědnost za další nezákonnosti padesátých let, včetně perzekuce církví či vykonstruovaných politických procesů? Nakolik Čepičkovi při strmém vzestupu do pozice de facto nejmocnějšího

13 muţe komunistického státu pomohl jeho příbuzenský vztah s Gottwaldem a jaké byly okolnosti jeho stejně rychlého pádu? Kaplan na tyto i další otázky odpovídá mimo jiné obsáhlými citacemi z dosud nepublikovaných archivních materiálů. Hodnota těchto vhodně vybraných a autorem věcně komentovaných pasáţí přitom není čistě faktografická výpovědi Čepičky a jeho současníků mnohdy oţívají jako příznačná absurdní dramata napsaná absurdní dobou. Invaze Ruský pohled Josef Pazderka (ed.) Torst, ÚSTR, 2011 Kniha Invaze Ruský pohled představuje první pokus o ucelenější náhled na ruské vnímání praţského jara a okupaci roku Popisuje pocit spřízněnosti, který sovětská liberální inteligence a rodící se disidentské hnutí cítily v čase breţněvovského utahování šroubů vůči dění v Praze, jeţ pro ně představovalo jednu z posledních nadějí na změnu. Publikace představuje také sovětské novináře pobývající v Praze, kteří podporovali změny v tehdejší ČSSR a následně za svůj postoj zaplatili deportací a ztrátou zaměstnání. Nahlíţí i na sovětské vojáky, kteří přijeli do Československa, a v rozhovorech s nimi a dalších textech vykresluje jejich vnitřní svět i mohutnou mašinerii sovětské propagandy, jejímuţ vlivu byli vystaveni. Knihu doprovázejí fotografie Josefa Koudelky, Karla Cudlína, Paula F. Goldsmithe, Miroslava Ţupníka a dalších autorů, stejně jako unikátní a dosud nepublikované snímky ze soukromých archivů sovětských vojáků i novinářů. Více o publikaci naleznete zde: z-opacne-strany-smutne-skvele-cteni-psc- /literatura.aspx?c=a110818_110852_literatura_jaz

14 VÝROČÍ * 8. srpna 1946 se narodil Václav Benda, český filosof, kybernetik, katolický aktivista, protikomunistický disident, politický vězeň, zakladatel a první předseda Křesťanskodemokratické strany, letos by se doţil 65 let Václav Benda s rodinou Pravá politika je však výlučně sluţbou obci, sluţbou společenství svobodných občanů: sluţba pak nespočívá ve vnucování a vynucování vlastních představ o tom, co je pro druhého dobré (takovým způsobem lze snad vychovávat docela malé děti nebo ještě spíš dozírat na vězně), nýbrţ v pozorném naslouchání a v hlubokém respektu k tomu, co pro sebe pokládají za dobré ti druzí (dokonalý sluţebník arciť občas přeslechne něco, co pokládá za zjevně škodlivé, nebo naopak iniciativně napraví nějaké opomenutí takovéto zásahy jej však ctí jen potud, pokud zůstává věrným sluţebníkem). Politika není esencí dosavadních zkušeností, nýbrţ vůlí stále se učit; není hotovým programem, nýbrţ hledáním cesty ve sloţitých a rychle se měnících podmínkách. Politik dneška ani zítřka se podle mého názoru neobejde bez pokory (aby byl dobrým a zároveň úspěšným politikem, bude ovšem potřebovat víc důmysl, štěstí, schopnost odhadnout pravou chvíli) vůči realitě, vůči důstojnosti svých bliţních (i těch nejhorších) a dokonce i vůči jejich mínění (i tomu nejšílenějšímu). Václav Benda: O odpovědnosti v politice a za politiku (z dopisu mladým přátelům), listopad 1985

15 * 11. září 1936 se narodil Pavel Landovský, přezdívaný Lanďák, významný český herec a dramatik, bývalý disident, signatář Charty 77 Foto: Hana Hamplová * 12. září 1925 se narodil Libor Fára, významný český malíř, grafik, scénograf a kostýmní výtvarník * 13. září 1940 se narodil Jaroslav Vejvoda, vlastním jménem Jaroslav Marek, český prozaik a scénárista, spolupracovník Rádia Svobodná Evropa

16 Foto: Petr Kotyk * 14. září 1931 se narodil Ivan Klíma, český spisovatel a dramatik Foto: archiv nakladatelství Academia * 15. září 1941 se narodil Ivan Chvatík, filosof a samizdatový vydavatel, organizátor bytových seminářů a přednášek, spoluzakladatel Archivu Jana Patočky, blahopřejeme!

17 * 21. září 1950 se narodil Václav Malý, český římskokatolický duchovní a disident, signatář Charty 77 * 21. září 1952 se narodil Jiří Gruntorád, bývalý disident a politický vězeň, signatář Charty 77, zakladatel naší knihovny - přejeme vše dobré! Foto: Jan Šilpoch * 22. září 1931 se narodil František Janouch, český a švédský jaderný fyzik, autor populárních vědeckých děl a zakladatel Nadace Charty 77, blahopřejeme!

18 * 23. září 1901 se narodil Jaroslav Seifert, český básník, spisovatel, novinář a překladatel, spoluzakladatel poetismu a nositel Nobelovy ceny za literaturu v roce 1984 Jaroslav Seifert s dcerou * 23. září 1944 se narodil Ivan Martin Jirous, český básník, publicista a výtvarný kritik, významná osobnost českého undergroundu Ivan Jirous, Ivo Pospíšil a Pavel Zajíček na cestě do Klukovic (1973) * 24. září 1914 se narodil Jiří Kolář, český básník a výtvarník Autoportrét Jiřího Koláře

19 * 27. září 1924 se narodil Josef Škvorecký, spisovatel, esejista, překladatel a exilový nakladatel, spolu s manţelkou Zdenou Salivarovou zakladatel exilového nakladatelství '68 Publishers v Torontu * 5. října 1936 se narodil Václav Havel, disident, dramatik, esejista, prezident

20 ÚMRTÍ 7. srpna 2011 zemřel ve věku 99 let v Kanadě Jiří Traxler, český pianista, skladatel, textař Foto: archiv Jiřího Traxlera Jiří Traxler s Jaroslavem Jeţkem - Studio Ultraphon srpna 2011 náhle zemřela Markéta Fialková, bývalá disidentka a velvyslankyně v Albánii Foto: Ondřej Němec, Lidové noviny

21 7. září 2011 zemřel náhle po krátké těţké nemoci Mons. Dr. Robert Falkenauer, čestný papeţský kaplan a generální vikář plzeňské diecéze Za vše dobré, co nám Pán Bůh daroval skrze jeho ţivot, poděkujeme při mši svaté v sobotu 17. září 2011 v hod. v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Po ní bude v hod. pohřben do kněţského hrobu na ústředním hřbitově v Plzni. Bulletin Libri prohibiti připravuje Vít Krobot a Jarmila Štogrová ve spolupráci s Viktorem A. Debnárem. Nihil obstat Jiří Gruntorád Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc: Číslo bankovního účtu je /0300 u ČSOB a.s. Pro zahraniční platby IBAN: CZ , BIC (SWIFT): BACXCZPP IČO je Děkujeme!

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

Příloha č. 1 Seznam jmenovaných představitelů opozice. Příloha č. 3 - Sdělení VONS č. 264, (stupňující se represe)

Příloha č. 1 Seznam jmenovaných představitelů opozice. Příloha č. 3 - Sdělení VONS č. 264, (stupňující se represe) Seznam příloh Příloha č. 1 Seznam jmenovaných představitelů opozice Příloha č. 2 - Organizační struktura X. správy FMV Příloha č. 3 - Sdělení VONS č. 264, 20.9. 1981. (stupňující se represe) Příloha č.

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně.

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. Zdroj: http://www.poznejsokolovsko.cz/clanky/z-mest-a-obci/obnoveny-festival-navstiviliformanek--dedecek-i-paral.html Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - Za

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

22. Obálka sbírky Faeton (1989), samizdatové vydání, ČSDS, Scheinfeld. 23. Obálka sbírky Zápisy omega (1991), bibliofilský tisk, České Budějovice.

22. Obálka sbírky Faeton (1989), samizdatové vydání, ČSDS, Scheinfeld. 23. Obálka sbírky Zápisy omega (1991), bibliofilský tisk, České Budějovice. 6. Obrazová příloha 1. Portrét F. D. Mertha, převzato z publikace Střípky vzpomínek F. D. Merth očima přátel (2000/2010), uspořádal I. Nikl. 2. F. D. Merth ve Strašíně, převzato z Rukopisů (1980), KDM.

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Plné znění zpráv NEWTON Media, a.s.

Plné znění zpráv NEWTON Media, a.s. Přehled zpráv Více než dvacítka autorů v Česku vyhlásila Mezinárodní den samizdatu 2 12.10.2016 tyden.cz ~ str. 00 ~ Literatura Dnešek byl v Praze vyhlášen Mezinárodním dnem samizdatu 2 12.10.2016 ceskenoviny.cz

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

BULLETIN 1/2012. http://libpro.cts.cuni.cz AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ VÝSTAVA

BULLETIN 1/2012. http://libpro.cts.cuni.cz AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ VÝSTAVA BULLETIN 1/2012 http://libpro.cts.cuni.cz AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ VÝSTAVA Prosincová výstava koláží, obrazů a objektů Ivo Medka Kopaninského je pro velký úspěch prodloužena do 19. ledna 2012. 19. ledna

Více

VY_32_INOVACE_CJL2.3.20a PhDr. Olga Šimandlová prosinec - leden Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL2.3.20a PhDr. Olga Šimandlová prosinec - leden Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Uspořádání antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael Špirit, Institut pro studium literatury, o. p. s. (partner projektu)

Uspořádání antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael Špirit, Institut pro studium literatury, o. p. s. (partner projektu) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Uspořádání antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Budování socialismu v ČSR

Budování socialismu v ČSR VY_12_INOVACE_105 Budování socialismu v ČSR Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Únor 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva a ověření schopnosti zapamatovat

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Světová a česká literatura 20. a 21. století na pozadí kulturního vývoje Český jazyk

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

WASHINGTON _ PRAHA. Depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989. K vydání připravil Vilém Prečan

WASHINGTON _ PRAHA. Depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989. K vydání připravil Vilém Prečan PRAHA WASHINGTON _ PRAHA Depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989 K vydání připravil Vilém Prečan Knihovna Václava Havla Praha 2004 Seznam dokumentů 1. Prague 06366 Praha,

Více

Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu.

Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu. Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu. V. Šalamov, Rukavice 1 Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Občanské sdružení shalamov.ru Ústav

Více

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více

Využití dopisů Dr. Milady Horákové ve výuce

Využití dopisů Dr. Milady Horákové ve výuce Využití dopisů Dr. Milady Horákové ve výuce 50. léta v Československu Hornické muzeum Příbram Památník Vojna - 20. června 2013 Mgr. František Štambera Proměny oficiálního obrazu procesu s Dr. Horákovou

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech Obr. č. 1: č. 1: Rodný 1: Rodný domek domek Vincence Koutníka na na samotě na samotě Jalovčí Jalovčí u u Dolní u Dolní Rožínky. Zdroj: autor Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Více

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA Historie 13 Otázka číslo: 1 Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA jedním ze států USA samostatným státem, který je s USA spojen ekonomickou unií Otázka číslo: 2 V roce 1979 začal SSSR

Více

JAROSLAV SEIFERT. - původ: - studia: - od r zakládající člen od v 50. letech odmítavý postoj k

JAROSLAV SEIFERT. - původ: - studia: - od r zakládající člen od v 50. letech odmítavý postoj k JAROSLAV SEIFERT - původ: - studia: - od r. 1921 - zakládající člen - - 1929 - od 1949 - v 50. letech - 1956 - odmítavý postoj k - 1969 1970-1977 - 1984 TVORBA - překladatel: - novinář: - prozaik: - básník

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_35_Karel Čapek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY

ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! ZMATEK 68 ROZUM A VÍRA Snímek pojednává o obrodných společenských procesech, které se v Československu rozpoutaly během tzv. Pražského jara a také popisuje srpnovou intervenci

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

BULLETIN 3/2012. http://libpro.cts.cuni.cz AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ VÝSTAVA

BULLETIN 3/2012. http://libpro.cts.cuni.cz AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ VÝSTAVA BULLETIN 3/2012 http://libpro.cts.cuni.cz AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ VÝSTAVA V knihovně probíhá od 8. března výstava výtvarných prací Vlasty Voskovcové a Miloše Síkory. Všichni jste srdečně zváni každé Po-Čt

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz 2010 TOULKY LONDÝNEM Členové SBPV se konečně vydali na cestu do světa. Better late than never

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Lidská práva. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013

Lidská práva. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013 Lidská práva Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.3 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: říjen 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická škola

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace (F. Halas +49, J. Hora +45, K. Biebl +51) Seifert, Holan, někdo 2. poezie spirituálních a primárních hodnot (Oldřich Mikulášek,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH RADY A DOPORUČENÍ

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH RADY A DOPORUČENÍ PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH RADY A DOPORUČENÍ Prostřednictvím filmů a besed se mladí lidé dovídají o nacistickém a komunistickém bezpráví a seznamují se s těmi, kteří na vlastní kůži poznali,

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu Subjekt: Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. Programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 21 Název výzvy: Žádost o fin.

Více

Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s.

Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s. Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s. Výroční zpráva 2015 Organizační struktura okresu Vedení okresu Předseda ORJ Radek Konečný Místopředseda Jiří Hodek Výchovní zpravodajové Matěj Rádsetoulal

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

20 let Ústavy České republiky

20 let Ústavy České republiky 20 let Ústavy České republiky Ohlédnutí zpět a pohled vpřed Vědecká konference pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 15 Česká meziválečná

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Země, ve které žijeme

Země, ve které žijeme Země, ve které žijeme - Česká republika naše vlast, náš stát leží ve střední Evropě je to vnitrozemský stát - zahraničí území za státní hranicí sousední státy Spolková republika Německo, Polsko, Slovensko

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení)

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) 13. 11. 1911 uděleno čestné měšťanství města Turnova prof. JUDr. Jaromíru Čelakovskému, rektoru české univerzity,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

BULLETIN. 9/2010 Na září jsme pro Vás připravili výstavu malíře, grafika a básníka Michala Matzenauera

BULLETIN. 9/2010  Na září jsme pro Vás připravili výstavu malíře, grafika a básníka Michala Matzenauera BULLETIN 9/2010 http://libpro.cts.cuni.cz AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ Na září jsme pro Vás připravili výstavu malíře, grafika a básníka Michala Matzenauera Vernisáţ se uskuteční v Libri prohibiti ve čtvrtek

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 972/0 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Petra Gazdíka, Romana Sklenáka, Pavla Kováčika, Marka Bendy, Karolíny Peake a Roma Kostřici na

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ Aktivita PROCES JAKO DIVADLO Politické procesy 50. let ANOTACE: Aktivita žákům na základě srovnání s divadelním představením pomůže odhalit základní charakteristiky inscenovaných soudních procesů probíhajících

Více

prosinec - leden 2013 Česká literatura 2. poloviny 20. a 21. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

prosinec - leden 2013 Česká literatura 2. poloviny 20. a 21. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací předmět: Tematická oblast: Ročník,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy ANDRÉ BRETON Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA Knihy Co je surrealismus? Tři přednášky (o vývoji surrealismu a surrealistické situaci objektu a politické posici dnešního umění. Doslov napsal

Více

Klub přátel Josef. Klub přátel Josefa Masopusta

Klub přátel Josef. Klub přátel Josefa Masopusta Klub přátel Josef Klub přátel Josefa Masopusta Cíl projektu Cílem projektu Klubu přátel Josefa Masopusta je zajištění organizace důstojných oslav při příležitosti 80. narozenin držitele Zlatého míče časopisu

Více

LAUGHTER AND FORGETTING SMÍCH A ZAPOMNĚNÍ

LAUGHTER AND FORGETTING SMÍCH A ZAPOMNĚNÍ FESTIVAL SPISOVATELŮ PRAHA 1968 PRAGUE WRITERS FESTIVAL LAUGHTER AND FORGETTING SMÍCH A ZAPOMNĚNÍ 1. - 5. června 2008 Nadační fond Festival spisovatelů Praha je autorem a pořadatelem 18. ročníku Festivalu

Více

SITUACE 1 PŘÍBĚHY JEDNOHO ZÁZRAKU. Co víte o Janu Palachovi? Co víte o Josefu Toufarovi? PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH MINULOSTI

SITUACE 1 PŘÍBĚHY JEDNOHO ZÁZRAKU. Co víte o Janu Palachovi? Co víte o Josefu Toufarovi? PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH MINULOSTI SITUACE 1 2:00 (úvod, diskuze nad fotografií) Co víte o Janu Palachovi? Co víte o Josefu Toufarovi? PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH MINULOSTI Na počátku si každý vybere jedno povolání. Zvolené povolání určí jeho roli

Více

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ludvík Vaculík

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ludvík Vaculík ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ Ludvík Vaculík 1926 Interaktivní výukový materiál Česká literatura II. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které

Více