I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY"

Transkript

1 Pololetní zpráva 2004

2 I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma společnosti: DAEWOO AVIA, a.s. IČ/DIČ: / Sídlo společnosti: Základní kapitál: Akcie: Zaknihování akcií: Beranových 140, Praha 9 Letňany, Česká Republika ,- Kč veřejně obchodovatelných zaknihovaných akcií registrovaných na majitele, po 580,- Kč jmenovité hodnoty, akcie jsou obchodovány na trhu cenných papírů organizovaném společností RM-Systém a.s. Středisko cenných papírů v souladu se zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění ISIN: CS Trvání společnosti: Obchodní rejstřík: Založení společnosti: Společnost byla založena na dobu neurčitou. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1484 Akciová společnost DAEWOO AVIA, a.s. byla založena jednorázově pod obchodním jménem AVIA, a.s. bez výzvy k upsání akcií FNM ČR jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne ve formě notářského zápisu. Základní podnikatelská činnost: Organizační jednotky: Konání valné hromady: Výnosy dividendy z akcií: Oznamování: Stěžejní aktivitou společnosti je výroba, prodej a opravy nákladních motorových vozidel, včetně související výroby a prodeje náhradních dílů. V návaznosti na základní předmět podnikání je společnost oprávněna provádět činnosti strojírenské, výzkumné a vývojové práce v oblasti automobilové výroby, provozovat nákladní silniční motorovou dopravu a další přidružené činnosti. Předmět podnikání dle živnostenského zákona je uveden ve Stanovách společnosti, čl. 4. Společnost nemá žádné organizační jednotky v ČR ani v zahraničí Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období. Podíl na zisku v obchodním roce, určený k výplatě dividend, schvaluje na svém výročním zasedání valná hromada. Dividendy jsou v souladu se zákonem o dani z příjmu zdaněny zvláštní sazbou daně ve výši 15 %. Oznámení o konání valných hromad a další skutečnosti, týkající se společnosti, zveřejňuje představenstvo DAEWOO AVIA, a.s. v termínech, stanovených zákonem, v deníku Mladá Fronta Dnes a vyvěšením v sídle společnost Pololetní zpráva 2004 Červenec 2004 Strana 2

3 2. STRUKTURA AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI ČERVEN 2004 Akcionáři DAEWOO AVIA, a.s. Struktura akcionářů Počet Počet akcií % Právnické osoby ,405 Z toho: subjekty s více než 3 % držených akcií Daewoo - Steyr B.V., Nizozemí ,20 CLEARSTREAM BANKING S.A, Lucembursko ,28 Marcelino Holding S.A., Tortola, Brit. Panenské ostr ,24 Živnobanka-dynamický fond OPF, ČR ,32 Fyzické osoby ,595 C e l k e m ,00 3. ORGÁNY SPOLEČNOSTI A AKTUÁLNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA červen 2004 DAEWOO AVIA, a.s. PŘEDSTAVENSTVO DAEWOO AVIA, a.s. DOZORČÍ RADA Young-Su Hur Předseda Sang-Ho Han Miroslav Kosina Předseda František Tomášek Jae-Sung Ghil Yong-Ki Choi Roman Kučera Jaroslav Řehoř Ing. Ladislav Novák DAEWOO AVIA, a.s. Generální ředitel Young-Su Hur xxx OBCHOD A EKONOMIKA TECHNIKA A SPRÁVA Výkonný ředitel Jae-Sung Ghil EKONOMIKA Ředitel úseku (zastupuje Choi Yong-Ki) PRODEJ Ředitel úseku VÝVOJ Ředitel úseku Ing. Vladimír Malý KVALITA Ředitel úseku Ing. Jaroslav Hanzal VÝROBA A SPRÁVA Ředitel úseku Petr Znamenáček PRODEJ NA Zástupce ředitele Sang-Hun Park VÝROBA Vedoucí výroby Jaroslav Řehoř POPRODEJNÍ SLUŽBY Zástupce ředitele Sang-Ho Han NÁKUP Zástupce ředitele Seong-Dae Kang PERSONALISTIKA A SLUŽBY Vedoucí odboru Ing. Jaroslav Čermák Pololetní zpráva 2004 Červenec 2004 Strana 3

4 4. PODNIKATELSKÁ ČINNOST V I. POLOLETÍ 2004 A VÝVOJOVÉ TENDENCE PRO DALŠÍ OBDOBÍ Výroba Osu hlavního výrobního programu tvoří nadále produkce užitkového středního nákladního automobilu řady AD100 o celkové hmotnosti 6 9 tun, jehož sériová montáž byla zahájena v listopadu roku Kabina řidiče splňuje všechny požadavky na bezpečnost, komfort obsluhy a vyniká originálním designem. Koncepci podvozku charakterizuje nýtovaný rám s tuhými nápravami odpruženými parabolickými pružinami. Základní typy jsou vybavovány motory vlastní konstrukce řady D432 s výkonem 100 kw, splňující emisní limity podle předpisu EURO III nebo, na přání zákazníků, motory Cummins s výkonem 112 kw. V prvním pololetí roku 2004 bylo realizováno zhruba 60 příkazů výkresových změn. Nejvýznamnější z nich bude plně zavedena, v souladu s plánem v průběhu července a srpna tohoto roku. V průběhu 1. pololetí roku 2004 bylo do výroby nasazeno 356 vozů (ve stejném období loňského roku 522 vozů), do prodeje jich bylo předáno 313 (v 1. pol 2003 to bylo 493 vozů). Ke konci 1. pol 2004 měla společnost více než 100 nerealizovaných zakázek, vzhledem k finanční situaci společnosti však existují potíže s financováním nákupu materiálu, které negativně ovlivňují plynulost výroby. Výrazně lepších výsledků než v loňském roce dosáhla společnost v rámci doplňkového výrobního programu (zejména v lakovně, lisovně a nářaďovně), když v 1. pol. tohoto roku bylo dosaženo objemu zakázkové výroby za ,- Kč (v 1. pol roku 2003 za ,- Kč) Vývoj Strategické cíle vývoje zůstávají neměnné vývoj nákladních automobilů kategorie N2, plnících evropské legislativní normy a navíc splňujících požadavky tuzemských i zahraničních odběratelů. V tomto trendu pokračovalo, v návaznosti na předcházející rok, řešení úkolů i v průběhu I. pololetí roku Stav zaměstnanců vývojové základny se i nadále snižoval a nachází se momentálně na hranici funkčnosti. Úbytek vlivem restrukturalizace společnosti sice ustal, přirozený úbytek, bez kompenzace novými nástupy, probíhá i nadále a za první pololetí činil cca 7,5 %. Alarmující je skutečnost, že snížení se převážně odbylo v kategorii tvůrčích techniků. Setrvale nepříznivý stav spočíval i nadále v nemožnosti čerpat ani podstatně minimalizované plánované náklady na materiál a služby, a to vlivem přísných restrikčních opatřeních. Tyto dva výše uvedené aspekty jsou příčinou odsouvání termínů a omezování rozsahu jednotlivých, a to i prioritních úkolů. Stěžejní úkoly vývoje : 1. Zástavba motoru CUMMINS 125 kw skutečnost I. pololetí 2004 ukončena etapa vývoje, rozpracována příprava sériové výroby; plán na další období dokončení verifikačních a homologačních zkoušek, dokončení TPV, zahájení sériové výroby; Pololetní zpráva 2004 Červenec 2004 Strana 4

5 skutečnost I. pololetí 2004 probíhá sériová výroba; 2. Prodloužená kabina plán na další období dokončení dlouhodobé zkoušky, postupné modifikace na základě zákazníků; požadavků 3. D60/90 s digitálním tachografem skutečnost I. pololetí 2004 připravena dokumentace, schválen harmonogram zajištění master modelu; plán na další období pokračování vývoje a přípravy výroby dle harmonogramu; 4. D60/90 s motorem EURO IV skutečnost I. pololetí 2004 navázány kontakty s potencionálními dodavateli motorů, zahájeno výběrové řízení; plán na další období pokračování projektu dle harmonogramu; Limitními termíny zavedení do výroby u některých úkolů jsou termíny stanovené evropskými legislativními orgány. U úkolu D60/90 s digitálním tachografem došlo k ročnímu odsunu na , po tomto datu nebudou vozidla s analogovými tachografy registrována. Plnění normy dle EURO IV bude povinné od Prodej vozidel V 1. pololetí roku 2004 bylo prodáno: a) v ČR 195 vozů (v 1. pol. roku vozů) b) do zahraničí 152 vozů (v 1. pol. roku vozů) Pokles prodeje je způsoben zejména zostřující se konkurencí na trhu (v níž více uspějí výrobci se širším váhovým sortimentem vozidel), svoji úlohu hraje i dlouhodobě nejasná budoucnost společnosti vzhledem k probíhající restrukturalizaci skupiny společností Daewoo ve světě a slabá marketingová činnost jak společnosti DAEWOO AVIA, a.s. (způsobeno zejména finančními problémy) tak některých importérů. Problémy začíná způsobovat také prodlužování dodací lhůty vozidel v souvislosti s komplikovaným financováním výroby (viz výše). V zahraničí bylo nejvíce vozidel prodáno na maďarském a ukrajinském trhu, velmi slibně se vyvíjí spolupráce se španělským importérem, který vystavil objednávku na větší počet podvozků bez kabiny se silnějším motorem 125 kw, které budou ve Španělsku použity k výrobě autobusů. Nadějná jsou jednání s importéry v Lotyšsku a Řecku. Pro zlepšení obchodních výsledků společnosti bude třeba v druhém pololetí roku 2004 zvýšit marketingovou činnost a zkrátit nebo minimálně udržet dodací doby vozidel, které byly v minulosti velkou konkurenční výhodou. V některých dalších zemích bude nezbytné přebudovat (či vybudovat novou) prodejní síť. Úspěchu by pomohla také rychlejší inovace vozu (uvedení dostupných novinek na trh za rozumnou cenu). Pololetní zpráva 2004 Červenec 2004 Strana 5

6 Prodej náhradních dílů Vývoj trhů s náhradními díly kopíroval prodej vozů. U vozů řady D navíc došlo ke zvýšení kvality dodávaných nových vozů, což vede ke snížení spotřeby náhradních dílů. V celkových tržbách za prodej náhradních dílů došlo v 1. pololetí roku 2004 v porovnání se stejným obdobím roku 2003 k poklesu o 17,5% (viz dále přehled tržeb). Od února roku 2004 je prodej náhradních dílů komplikován již zmiňovanými problémy s financováním výroby a nákupu dílů. Vzhledem k ustanovení nových distributorů náhradních dílu v Itálii a Španělsku očekává společnosti v 2. pololetí roku 2004 zvýšení exportu náhradních dílů. Poprodejní služby Za úspěšné a trvale progresivní lze označit výsledky servisních služeb, především pak při vyřizování garancí. Vše je orientování k maximální spokojenosti zákazníků: - Analyticky zpracované údaje o defektech vozidel jsou pravidelně 1-2x týdně předávány odborným útvarům společnosti. Snížení četnosti reklamací a snížení souvisejících finančních nákladů bylo dosaženo mimo jiné i tímto navazujícím nápravným řešením. - K podpoře firemní značky jsou přijímána neodkladná opatření v případech výskytu všech (a to i drobných) vad zjištěných v nově zavedeném systému přísného sledování vozidel v počátečním, rozhodujícím, provozu po prodeji (do 3500 km). - Ke zlepšení prevence vzniku reklamací nakupovaných dílů a souvisejících finančních ztrát byla dále prohloubena intenzita přímých kontaktů s dodavateli. - Výrazným způsobem byla zdokonalena agenda reklamačních hlášení od dealerů. Vyhodnocování významnějších případů není prováděno individuálně, nýbrž týmově. Tím byla maximálně zkvalitněna objektivnost a včasnost rozhodování. Hlášení, která jsou řádně vystavena, vyřizuje odbor servisu v podstatě ihned. - Oblibu zákazníků si získala profesionálně řízená non-stop asistenční služba, která organizuje pomoc a poskytuje rady při opravárenských výjezdech, nejen v souvislosti s opravou záručních vad a ale i zákazníkům, u jejichž vozidel již záruční doba uplynula. Pololetní zpráva 2004 Červenec 2004 Strana 6

7 STRUKTURA TRŽEB: (v tis. Kč) Tržby za vlastní výrobky Tuzemské tržby Vývoz Celkové tržby Nákladní automobily k k k Náhradní díly k k k Ostatní k k k C E L K E M k k k (v tis. Kč) Tržby za zboží Tuzemské tržby Vývoz Celkové tržby Nákladní automobily k k k Osobní automobily k k k Náhradní díly k nákladním automobilům k k k Náhradní díly k osobním automobilům k k k Pololetní zpráva 2004 Červenec 2004 Strana 7

8 Ostatní k k k C E L K E M k k k Tržby za služby k k k CELKEM Kvalita V oblasti kvality byl pro rok 2004 vytyčen hlavní úkol: stabilizace systému managementu jakosti s cílem tuto stabilizaci potvrdit při 1. kontrolním auditu začátkem 2. poloviny roku. V roce 2003 jsme byli úspěšně certifikováni podle inovované normy EN ISO 9001:2000. Její podstatou je model systému managementu jakosti založený na procesech. Vedení DAEWOO AVIA si plně uvědomuje svoji odpovědnost v systému managementu jakosti a proto systematicky zkoumá požadavky zákazníků a vytváří podmínky pro rychlé a efektivní uspokojování těchto požadavků. V prvém pololetí roku 2004 byla provedena důsledná revize všech norem a postupů v organizaci s cílem zvládnout a zdokonalit všechny procesy ve firmě. Tomu napomáhá i nový přístup v oblasti interních auditů. V rámci procesu neustálého zlepšování bylo na poradách kvality v 1. pololetí 2004 vyřešeno celkem 58 úkolů. Systematicky, ve spolupráci s útvarem poprodejních služeb, byly nově monitorovány závady v provozu do km, zjištěné údaje analyzovány a neprodleně přijímána opatření k nápravě přímo u dodavatelů a na výrobních pracovištích. Tím je zajištěno předcházení opakovanému výskytu problémů. Ve 2. pololetí 2004 se vedení společnosti zaměří v oblasti jakosti na úspěšné zvládnutí 1. kontrolního auditu, který je plánován auditorskou společností RW TÜV na září. Jako významný krok ke zvýšení kvality a dalšímu prohloubení účinnosti systému managementu jakosti je připravována vzdělávací akce. Jejím cílem je zajistit, aby si všichni pracovníci uvědomili závažnost a důležitost svých činností a toho, jak oni sami přispívají k dosažení cílů jakosti a naplnění 1. článku dlouhodobé politiky jakosti DAEWOO AVIA a.s. plnit potřeby a očekávání zákazníků. Personalistika V 1. pololetí roku 2004 byla situace v oblasti lidských zdrojů stabilizovaná, počet zaměstnanců se snížil přirozeným úbytkem, který nebyl kompenzován novými nástupy. V rámci kolektivního vyjednávání byla prodloužena platnost mzdové dohody dosažené v roce pol (průměr) 1. pol (průměr) počet zaměstnanců průměrná mzda v Kč , , ,- Pololetní zpráva 2004 Červenec 2004 Strana 8

9 Hospodářské výsledky 1. pololetí roku 2004 Výsledkem hospodaření společnosti za 1. pololetí r je ztráta ve výši tis. Kč, což znamená zlepšení oproti minulému roku o tis. Kč. Za hlavní příčinu vzniku ztráty lze označit přetrvávající nízký prodej zboží a služeb, což způsobuje pokles tržeb (viz. struktura tržeb) a stále nedostatečné využití volné kapacity společnosti. K významným položkám negativně ovlivňujícím hospodářský výsledek nadále patří odpisy a úmor nákladů technického rozvoje, které za pololetí činily tis. Kč. Nezbytnou podmínkou dalšího fungování společnosti v této situaci je udržování vyrovnaného cash- flow. Ke splnění této skutečnosti jsou společností přijaty kroky, které vedou k omezení výdajových položek, optimalizaci výše zásob a k lepšímu řízení pohledávek. Oproti stejnému období minulého roku bylo v těchto oblastech dosaženo kladných výsledků: pokles pohledávek z obchodních vztahů o 35 mil., pokles zásob o 75 mil. Kč a pokles závazků z obchodních vztahů o 21 mil. Kč. Tyto výsledky nevyplývají jen z poklesu poptávky, ale jsou i výsledkem společností přijatých opatření. Ke zlepšení celkové situace by mělo přispět brzké dořešení restrukturalizace zbývajících organizací mateřské společnosti DAEWOO MOTOR Corporation a vstup nového investora do DAEWOO AVIA, a.s. Jednání o podmínkách vstupu (včetně postoupení pohledávek, které mají vůči DAEWOO AVIA, a.s. společnosti ve skupině Daewoo a jejich následné částečné kapitalizace) v období sestavování této zprávy vrcholí. 5. PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI A PRAVDIVOSTI Představenstvo DAEWOO AVIA, a.s. prohlašuje, že skutečnosti, v této Výroční zprávě uvedené, jsou úplné a pravdivé. Představenstvo společnosti přejímá odpovědnost za správnost této Výroční zprávy. Osoba odpovědná za tuto pololetní zprávu: Young-Su Hur, předseda představenstva a generální ředitel Narozen , bytem Praha 4, Perlitová 1826/13 V Praze, dne Pololetní zpráva 2004 Červenec 2004 Strana 9

10 II. TABULKOVÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY - viz příloha Pololetní zpráva 2004 Červenec 2004 Strana 10

I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY

I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma společnosti: AVIA, a.s. IČ/DIČ: 45273227/009-45273227 Sídlo společnosti: Beranových 140, 199 03 Praha

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Obsah. Jednofázový motor FCT2B

Obsah. Jednofázový motor FCT2B Rok 2007 Výroční zpráva ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Výroční zpráva byla

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220 Výroční zpráva MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou za rok 2006 Kontakty: MERO ČR, a. s. MERO Pipeline GmbH Veltruská 748 dceřiná společnost 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 1 2 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 3 Základní informace o společnosti

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2013 13 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Výsledky společnosti za rok 2013 jsou jednak náznakem postupného odeznívání krize započaté v roce 2008 a jednak důsledkem dalšího posilování pozice

Více

V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s.

V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s. V ý r o č n í z p r á v a BUZULUK a.s. 2013 1. Úvod..... 4 1.1. Dopis generálního ředitele společnosti akcionářům 1.2. Statutární orgány akciové společnosti 1.3. Organizační struktura společnosti 2. Základní

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více