Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase"

Transkript

1 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase Michal Šeliga T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150, Hradec Králové Vladimír Maršík T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150, Hradec Králové Pavel Janečka Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu KIKM Hradecká 1249/6, Hradec Králové Abstrakt: Při řešení krizových situací a živelných pohrom může být rychlost výměny geograficky orientovaných dat životně důležitá. Současné GIS systémy přesto neumožňují efektivní sdílení podkladových změn. Na základě analýzy potřeb z ukázkového scénáře jsou definovány základní nástroje pro práci s mapovou kompozicí v kontextu sdílení geograficky zaměřených informací. Pomocí XEP rozšíření protokolu XMPP je pak specifikována komunikace včetně podpory pro budoucí rozšíření, které vyplynou z reálného nasazení. Klíčová slova: Geografické informační systémy, protokol XMPP, XEP rozšíření, XML Abstract: The speed of information exchange could be vitally important when dealing with emergency situations and natural disasters. Despite that, current GIS systems do not allow users to quickly and efficiently share map data. The article shows a sample scenario which demonstrates basic use cases and tools required for an efficient geographical data sharing. The communication itself is defined using XEP extensions of the XMPP protocol, including support for possible future enhancements. Keywords: Geographical information systems, XMPP protocol, XEP extensions, XML 1. Úvod Současné GIS technologie umožňují transakční přístup ke společnému datovému zdroji, není však pomocí nich možné sdílet a upravovat data v reálném čase v rámci účelově organizovaných skupin uživatelů. Takovéto skupiny se mohou formovat například při řešení krizových situací vyžadujících rychlou výměnu geografických informací, jako jsou například záplavy, sesuvy půdy a zemětřesení. Jednoduchost a rychlost komunikace mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému či mezi jednotlivými regiony je v takovýchto situacích kritická. 108

2 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase 2. Motivace Na základě ukázkového scénáře popisujícího únik vysoce hořlavé látky ze zásobníku fiktivního chemického závodu a následné evakuace přilehlých obyvatelných oblastí, byly zaznamenány kroky, u kterých se ukázala vhodnost využití komunikačního prostředku umožňujícího výměnu geografických informací v reálném čase. Scénář umožnil vydefinovat základní operace, které jsou nezbytné pro takovouto výměnu geografických informací Výběr geoprvků Přiblížení mapového pohledu na vybraný geoprvek Změna výřezu v mapovém okně Provádění schematických zákresů či uživatelské grafiky Přenášení vrstev mezi mapovými projekty 3. Protokol XMPP Extensible Messaging and Presence Protocol 1 (XMPP) vznikl jako protokol pro komunikaci v reálném čase dvou a více klientů počítačové sítě Jabber. Od počátku je protokol vystavěn pro jednoduchou rozšiřitelnost, a tak jej lze snadno využít i pro vzájemnou komunikaci heterogenních systémů a ovládání automatizovaných služeb. Komunikační síť Jabber byla vytvořena v roce 1998 Jeremiem Millerem jako reakce na uzavřenost protokolů sítí pro komunikaci v reálném čase. Od počátku byla síť navržena jako decentralizovaná, každý uživatel si mohl zřídit vlastní server, nebo využít služeb těch již existujících. Uživatelé jsou v síti identifikováni pomocí Jabber ID (JID), které má tvar Komunikace mezi uživateli probíhá tak, že je nejprve kontaktován doménový server odesílajícího uživatele a ten odešle zprávu na cílový doménový server příjemce zprávy, který jej doručí konkrétnímu klientovi. Nejedná se tedy o přímou, ale o zprostředkovanou komunikaci mezi aktéry. V roce 2004 byl protokol XMPP publikován jako RFC standard RFC 3920: Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core [1] RFC 3921: Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Instant Messaging and Presence [2] RFC 3922: Mapping the Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) to Commong Presence and Instant Messaging (CPIM) [3] RFC 3923: End-to-End Signing and Object Encryption for the Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) [4] XMPP protokol přenáší XML elementy za účelem výměny zpráv a informací v reálném čase. Mezi základní elementy popsané v RFC 3920 patří tagy <message /> <presence /> a také tag <iq /> umožňující přenos aplikačně specifických dat. Pomocí XEP (XMPP Excension Protocols) je dále možné rozšiřovat množinu základních vlastností definovaných ve výše uvedených RFC. Bližší informace ohledně tvorby XEP lze nalézt na webových stránkách projektu XMPP [5]. 1 Rozšiřitelný protokol pro posílání zpráv a zjišťování stavu 109

3 Michal Šeliga, Vladimír Maršík, Pavel Janečka 4. Požadavky pro sdílení geografických informací Pomocí ukázkového scénáře byly vydefinovány základní nástroje pro práci s mapovou kompozicí a sdílení uživatelských mapových podkladů. Z nich vyplývá nutnost vzdáleného ovládání mapy, možnost zakreslování uživatelské grafiky do mapového podkladu a sdílení dat a informací nejen v textové podobě. 4.1 Nástroje pro práci s mapovou kompozicí Extent nastavení nového viditelného výřezu mapové kompozice Center posun mapové kompozice, tak aby definovaný bod byl ve středu definované oblasti Scale změna nastavení měřítka mapové kompozice Select provede výběr množiny geoprvků v rámci jednoho definovaného tématu Feature sada metod pro správu atomických prvků geometrie mapové kompozice Alert provedení vhodné změny extentu a měřítka tak, aby byly všechny zvolené prvky viditelné s následnou signalizací Alarm upozornění na novou událost či změnu v datovém modelu Theme podpora uživatelského sdílení dat a nových témat Pro korektní funkčnost je nutné, aby byla pro všechny výše uvedené nástroje zajištěna podpora různých souřadnicových systémů a jejich vzájemné transformace. 4.2 Událostní modely pro sdílení geografických dat One-to-one Nejjednodušší forma komunikace, která je principiálně podobná běžné IM 2 komunikaci. Dva uživatelé sdílí společnou mapovou situaci s postupnou synchronizací založenou na předávání rozdílů provedených jedním z aktérů. One-to-many Komunikační model nastává v případě, kdy má jeden z aktérů právo měnit sdílenou mapovou situaci a ostatní komunikující aktéři pouze sledují prováděné změny. Reálným příkladem může být sledování vozidel zdravotního záchranného systému v operačním středisku. Many-to-many Pokud nastává situace, kdy více aktérů může zároveň zasahovat do mapové situace, je nutné zajistit dynamickou propagaci změn ke všem ostatním aktérům jak současně připojeným, tak těm, kteří se do komunikace nově zapojí. 4.3 Využití existujících rozšíření Standard protokolu XMPP vyzývá k využívání základních RFC specifikací a existujících XEP rozšíření před definicí nového obdobného rozšíření. Nejprve je tedy nutné ověřit, že požadovaná logika nemůže být transformována na již existující specifikaci. 2 Instant Messaging 110

4 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase Požadavky na práci s mapovou kompozicí Nástroje extent, center, scale, select a alarm nemají ve specifikacích protokolu XMPP ani v jeho XEP rozšířeních odpovídající tagy, je tedy nutné provést jejich kompletní specifikaci. Pro specifikaci nástroje feature lze využít specifikaci OpenGIS Simple Feature [6], která definuje formát popisu geografických dat na základě lomových bodů, případně GML 3 [7] specifikující formát geografických dat založený na značkovacím jazyce XML Událostní modely pro sdílení geografických dat XMPP specifikace definuje tag 4 <presence />, který slouží k hromadnému doručování zpráv jednotlivcům či skupinám, jeho použití však vyžaduje součinnost všech komunikujících aktérů, proto je označen za nevhodný. Rozšíření XEP-0060 [8] specifikuje událostí model publish-subscribe a observer v kontextu XMPP protokolu s možností výměny obecných informací, lze jej tedy využít beze změn, tak jak je navržen. Jednodušší modely one-to-one a one-to-many lze řešit jako specializované případy modelu many-to-many s dodatečným nastavením příslušných oprávnění ve smyslu kardinality a směru předávání informací. Uvedené rozšíření je stále ve stavu draft, může tedy dojít k dodatečným úpravám při dopracovávání finální verze specifikace. Datum poslední úpravy (červenec 2010) a jeho implementace v existujících komunikačních klientech využívajících protokol XMPP pro výměnu zpráv naznačuje, že jej lze v praxi bez problémů využít. 4.4 Závěry analýzy Na základě výše uvedených důvodů je zřejmá nutnost definice nových rozšíření protokolu XMPP v problematice výměny geografických dat, z důvodu úplné absence požadovaných vlastností či velmi komplikované využití existujících XEP rozšíření. Na rámec základní specifikace protokolu XMPP a jeho rozšíření budou definovány nové specifikace: XEP Map Tools rozšíření pro práci s mapovou kompozicí. Nedefinuje způsob výměny informací, pouze specifikuje základní množinu tagů pro výměnu geografických dat. XEP Simple remote map pointing Specifikuje mechanizmus sdílení modelu situace nad mapovou kompozicí v kontextu dvou aktérů na základě metod definovaných v XMPP rozšířeních. 5. Návrh specifikace XEP Map Tools Rozšíření XMPP protokolu definuje znovupoužitelné tagy pro práci s mapovou kompozicí, které budou použity pro definici budoucího komunikačního protokolu. 5.1 Extent Žádost o nastavení viditelného výřezu mapové kompozice na straně příjemce zprávy. 3 Geography Markup Language 4 XML tagy jsou ve specifikaci nazývány termínem stanza 111

5 Michal Šeliga, Vladimír Maršík, Pavel Janečka <extent xmlns='urn:xmpp:gis:maptool'> <envelope crs='epsg:102067'> <lower-corner> </lower-corner> <upper-corner> </upper-corner> </envelope> </extent> crs identifikátor souřadnicového systému (doporučen číselný EPSG [9] kód) lower-corner nejmenší hodnota na souřadnicových osách X a Y upper-corner největší hodnota na souřadnicových osách X a Y 5.2 Center Žádost o nastavení středu výřezu mapové kompozice na danou pozici beze změny měřítka na straně příjemce zprávy. <center xmlns='urn:xmpp:gis:maptool'> <point crs='epsg:102067'> <pos> </pos> </point> </center> crs identifikátor souřadnicového systému (doporučen číselný EPSG kód [9]) pos řetězec souřadnic X a Y v uvedeném souřadnicovém systému oddělených mezerou 5.3 Scale Žádost o nastavení konkrétního měřítka pro mapovou kompozici na straně příjemce zprávy. <scale xmlns='urn:xmpp:gis:maptool' value='2000' /> value hodnota z oboru přirozených čísel definující převrácenou hodnotu měřítka (hodnota odpovídá měřítku 1:10000) 5.4 Select Žádost o nastavení výběru geo-prvků z dané vrstvy mapové kompozice na straně příjemce zprávy. Pokud v době přijetí požadavku existuje jiný výběr, měl by být nejprve zrušen a nastaven na nový. <select xmlns='urn:xmpp:gis:maptool'> <layer>buildings</layer> <feature-id> </feature-id> <feature-id> </feature-id> </select> 112

6 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase layer jednoznačný identifikátor vektorové vrstvy mapové kompozice, není-li tento element definován, bude automaticky použita standardní vrstva feature-id identifikátor geo-prvku, který bude vybrán ve zvolené vrstvě mapové kompozice. Vícenásobný výskyt elementu je povolen a znamená, že bude vybráno více geo-prvků najednou. Pokud není geo-prvek definován, provede se zrušení aktuálního výběru 5.5 Alert Žádost o viditelné upozornění (např. blikáním) na vybraný geo-prvek pro vybranou vrstvu mapové kompozice na straně příjemce zprávy. <alert xmlns='urn:xmpp:gis:maptool'> <layer>buildings</layer> <feature-id> </feature-id> <feature-id> </feature-id> </alert> layer jednoznačný identifikátor vektorové vrstvy mapové kompozice, není-li tento element definován, bude automaticky použita standardní vrstva feature-id identifikátor geo-prvku, který bude viditelně zvýrazněn ve zvolené vrstvě mapové kompozice. Vícenásobný výskyt elementu je povolen a znamená, že bude zvýrazněno více geo-prvků najednou. Pokud není geo-prvek definován, zpráva bude zahozena 5.6 Alarm Žádost o provedení signalizace ve smyslu upozornění na událost či změnu datového modelu na straně příjemce zprávy. <alarm xmlns='urn:xmpp:gis:maptool:0:0' type='sound'> <description>alarm message</description> </alarm> type způsob provedení upozornění, možné hodnoty: notify, message, sound description nepovinný parametr umožňující definovat dodatečný textový popis upozornění 5.7 CreateFeature Žádost o vytvoření geo-prvku do vybrané vrstvy mapové kompozice na straně příjemce zprávy. <create-feature xmlns='urn:xmpp:gis:maptool#edit' id='feature-id_1'> <id> </id> <layer>buildings</layer> <geometry xmlns:ns=" 113

7 Michal Šeliga, Vladimír Maršík, Pavel Janečka <ns:wkt crs='epsg:102067'> POLYGON (( , , , , , , , )) </ns:wkt> </geometry> </create-feature> id nepovinný parametr definující jednoznačný identifikátor vytvářeného geo-prvky. Pokud není definován, zajistí příjemce jeho vygenerování. Odesílatel zprávy je pak povinen hodnotu přijmout jako identifikátor nově vytvořeného geo-prvku layer jednoznačný identifikátor vektorové vrstvy mapové kompozice, není-li tento element definován, bude automaticky použita standardní vrstva geometry parametr obsahuje definovanou formu zápisu geometrie geo-prvku, která je specifikována použitým namespace (např. WKT dle Simple Feature v1.2 [6]) 5.8 DeleteFeature Žádost o odstranění vybraného geo-prvku z dané vrstvy mapové kompozice na základě jeho identifikátoru na straně příjemce zprávy. <delete-feature xmlns='urn:xmpp:gis:maptool#edit'> <id> </id> <layer>buildings</layer> </delete-feature> id jednoznačný identifikátor geo-prvku určeného k odstranění layer jednoznačný identifikátor vektorové vrstvy mapové kompozice, není-li tento element definován, bude automaticky použita standardní vrstva 5.9 Zabezpečení základních operací pro výměnu geografických dat Kapitola 2 popisuje základní operace potřebné k výměně geografických informací. Na základě komunikace se složkami integrovaného záchranného systému byl vytvořen hypotetický scénář katastrofy, zahrnující i pravděpodobnou komunikaci mezi zasahujícími týmy. Ta byla dále rozčleněna dle obsahových kategorií a omezena na zprávy obsahující geograficky orientované informace. Z jejich abstrakce byly vyspecifikovány základní operace pro manipulaci s daty, které navrhovaná specifikace XEP Map Tools pokrývá následujícím způsobem. Výběr geoprvků tag <select /> vybírá geoprvek na požadované vrstvě mapové kompozice Přiblížení mapového pohledu na vybraný geoprvek tagy <alert /> a <alarm /> umožňují upozornit aktéra komunikace na vybraný prvek, kombinací tagů pro změnu výřezu jej lze i zobrazit bez upozornění 114

8 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase Změna výřezu v mapovém okně tagy <extent />, <center /> a <scale /> slouží pro úpravu zobrazovaného výřezu mapové kompozice Provádění schematických zákresů či uživatelské grafiky tagy <createfeature /> a <deletefeature /> umožňují dynamickou změnu mapové kompozice Přenášení vrstev mezi mapovými projekty výměna dat je zajištěna v závislosti na vybraném událostním modelu přímo prostředky protokolu XMPP (kapitola 4.3.2) 6. Návrh specifikace XEP Simple remote map pointing Rozšíření protokolu XMPP definuje mechanizmus sdílení situace v mapové kompozici mezi dvěma uživateli na základě prostředků definovaných v rozšíření XEP Map tools. Jedná se o user-to-user protokol, nevyžaduje tedy žádnou specifickou podporu na straně serveru. 6.1 Stanovení podpory V případě, že komunikační klient aktéra podporuje navrhované rozšíření XEP Simple remote map pointing, je tato skutečnost součást odpovědi na požadavek Service Discovery (disco#info) protokolu XMPP. Odpověď obsahuje tag <feature /> s definicí jmenného prostoru urn:xmpp:gis:remote a urn:xmpp:gis:remote#edit. Dále může obsahovat nepovinný jmenný prostor urn:xmpp:gis:remote#capabilities. Požadavek na stanovení podpory <iq id='last1' type='get'> <query xmlns=' /> Kladná odpověď na požadavek stanovení podpory <iq id='last1' type='response'> <query xmlns=' <feature var='urn:xmpp:gis:remote' /> <feature var='urn:xmpp:gis:remote#edit' /> <feature var='urn:xmpp:gis:remote#capabilities' /> </query> 115

9 Michal Šeliga, Vladimír Maršík, Pavel Janečka 6.2 Capabilities Z provedené analýzy nevyplývá reálná potřeba pro publikování dodatečných informací, ale je očekávána možná budoucí potřeba. Proto je zavedena podpora, ale dále není specifikován obsah těchto dat. Požadavek na dodatečné informace o aktéru či datech <iq id='last1' type='get'> <query xmlns='urn:xmpp:gis:remote#capabilities' /> Odpověď na požadavek (neimplementováno) <iq id='last1' type='error'> <query xmlns='urn:xmpp:gis:remote#capabilities' /> <error type='cancel'> <feature-not-implemented xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmppstanzas' /> </error> 6.3 Komunikace pomocí navrhovaných XEP rozšíření Příkazy extent, center, scale, select, alert, alarm, create-feature a delete-feature vrací jako odpověď pouze informaci o úspěchu či neúspěchu vykonání požadavku. Výše uvedené příkazy jsou pak v samotné komunikaci mezi aktéry tvořeny následující šablonou. <iq from='[from-account]' id='[message-id]' to='[to-account]' type='set'> <query xmlns='urn:xmpp:gis:remote'> [command] </query> Proměnné v hranatých závorkách jsou nahrazeny hodnotami v kontextu posílané zprávy. V případě úspěšného vykonání požadavku musí být odesílatel informován zkrácenou zprávou. <iq from='[from-account]' 116

10 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase id='[message-id]' to='[to-account]' type='result'> <success /> Stejně jako v případě úspěšného vykonání, musí být odesílatel informován o neúspěšném provedení. Součástí informace o neúspěšném vykonání je i chybová zpráva. <iq from='[from-account]' id='[message-id]' to='[to-account]' type='error'> <query xmlns='urn:xmpp:gis:remote'> [RECOMMENDED to include sender XML here] </query> <error type='cancel'> [error-type] </error> Chybové stavy jsou definovány v XMPP namespace urn:ieft:params:xml:ns:xmppstanzas jako následující tagy. <bad-request> - neznámý či špatně formulovaný dotaz <feature-not-implemented> - klient aktéra nepodporuje danou operaci <forbidden> - klient aktéra odmítne zpracovat požadavek <item-not-found> - požadovaný prvek nebyl nalezen (např. příkaz select) Doplňkové příkazy pro práci s mapovou kompozicí (create-feature, delete-feature) umožňující přidávání a odebírání geo-prvků rozšiřují základní možnosti výměny informací a dovolují aktérům dodatečné úpravy v kontextu samotné komunikace. Chybové stavy jsou oproti základním příkazům dále rozšířeny o následující tag. <not-acceptable> - chybně zadaná či plně chybějící povinný hodnota parametru zprávy (identifikátor nově vytvářeného geo-prvku není jedinečný) 7. Závěr Protokol XMPP je vhodným a lehce rozšiřitelným prostředkem pro výměnu zpráv nejen na komunikační síti Jabber, ale také v prostředí geograficky orientovaných aplikací. Výše uvedená specifikace rozšíření XEP Map Tools a XEP Simple Map Remoting definuje podobu vyměňovaných dat mezi aktéry komunikace. Účelově organizované skupiny, například jednotky integrovaného záchranného systému, je pak mohou využít za účelem sdílení geograficky orientovaných informací v reálném čase. Specifikace zároveň klade důraz na zachování potřebné flexibility, dostupnosti a bezpečnosti. 117

11 Michal Šeliga, Vladimír Maršík, Pavel Janečka Použité zdroje [1] JABBER SOFTWARE FOUNDATION. RFC 3920: Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core [online] [cit ]. Dostupné z: [2] JABBER SOFTWARE FOUNDATION. RFC 3921: Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Instant Messaging and Presence [online] [cit ]. Dostupné z: [3] JABBER SOFTWARE FOUNDATION. RFC 3922: Mapping the Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) to Common Presence and Instant Messaging (CPIM) [online] [cit ]. Dostupné z: [4] JABBER SOFTWARE FOUNDATION. RFC 3923: End-to-End Signing and Object Encryption for the Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) [online] [cit ]. Dostupné z: [5] XMPP Extensions. The XMPP Standards Foundation [online] [cit ]. Dostupné z: [6] OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM INC. OpenGIS Implementation Standard for Geographic Information: Simple feature [online] [cit ]. Dostupné z: [7] I SO 19136:2007. Geographic information: Geography Markup Language (GML). International Organization for Standardization [online] [cit ]. Dostupné z: [8] XEP-0060: Publish-Subscribe. XMPP STANDARDS FOUNDATION [online] [cit ]. Dostupné z: [9] Spatial Reference List. Spatial Reference [online] [cit ]. Dostupné z: JEL: H12, M15 118

Mapové služby podle OGC

Mapové služby podle OGC Mapové služby podle OGC OpenGIS Web Services Common Specification - OWS Web Map Service - WMS Web Feature Service - WFS Web Coverage Service - WCS Web Processing Service - WPS zhodnocení služeb Geography

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 8, kap. 1, str. 1 5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH 5/8.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY IM Instant messaging (dále jen IM) poskytuje komunikaci uživatelů

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Publikování map na webu - WMS semestrální práce Ondřej Dohnal Martina Černohorská editor:

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y. Bc. Michalis Katapodis kat015

G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y. Bc. Michalis Katapodis kat015 G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y Bc. Michalis Katapodis kat015 Použili jste před cestou na dovolenou internetový plánovač tras? Nechali jste si vyhotovit výpis z katastru nemovitostí?

Více

Základní zadání IS o ISVS. Sluţba poskytování dat IS o ISVS

Základní zadání IS o ISVS. Sluţba poskytování dat IS o ISVS Základní zadání IS o ISVS Sluţba poskytování dat IS o ISVS podle pokynů objednatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 5.12.2012, verze 1.00 Sluţba poskytování dat IS o ISVS Počet

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP.

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP. email Email email Email spolupráce více systémů Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP POP or IMAP MSGFMT (RFC822,...) a MIME Email splitting & relaying 1 relaying

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WAK-1F43D-2005-1 WAK System Název projektu: Systém automatizované kontroly a detekce změn bezpečnostního nastavení informačních systémů založený na specifikaci bezpečnostní politiky podle standardu BS7799

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

Ontologie v e-commerce

Ontologie v e-commerce Diplomová práce Ontologie v e-commerce Pavel Jisl pavel@cetoraz.info ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Ontologie v e-commerce Pavel Jisl, jislp@fel.cvut.cz p. 1/13 Cíle práce

Více

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service)

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service) MAPOVÝ SERVER Mapové služby se vytvářejí a zveřejňují pomocí internetového mapového serveru ArcIMS 1). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tímto způsobem poskytuje dva formáty mapových služeb IMS 2)

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Workshop Příprava mapových podkladů chata Junior, Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem 24.-25. 1. 2015 web, web service, web-map-services web klient (IExploler,

Více

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru Příloha 1: Struktura XML dokumentu V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru /mapa/map.xml. Obsah

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------ MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 12. prosince 2014 Č.j.: MF 69 949/2014/4703-2 S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ Vlastimil Čevela 664 42 Modřice, Benešova 279, tel. 547 216 183, http://www.volweb.cz/cevelavl/, e-mail: cevelavl@vol.cz

Více

Aktivity resortu ČÚZK v mezinárodních souvislostech. Ing. Tomáš Holenda a Ing. Eva Pauknerová, CSc.

Aktivity resortu ČÚZK v mezinárodních souvislostech. Ing. Tomáš Holenda a Ing. Eva Pauknerová, CSc. Aktivity resortu ČÚZK v mezinárodních souvislostech Ing. Tomáš Holenda a Ing. Eva Pauknerová, CSc. Obsah prezentace 1) Kompetence a povinnosti resortu podle zákonů ČR 2) Evropské právní předpisy, prováděcí

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

WEB MAP SERVICE - WMS SLUŽBA POSITION - MAPY

WEB MAP SERVICE - WMS SLUŽBA POSITION - MAPY WEB MAP SERVICE - WMS SLUŽBA POSITION - MAPY CHARAKTERISTIKA WMS POSITION - MAPY 18.10.2013 Dokumentace verze 2013_5.2 Web Map Service (WMS) umožňuje využívat mapová data distribuovaná pomocí Internetu

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní a cestovní informace (TTI) TTI ČSN P CEN předávané

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Novinky v oblasti SAP Mobility. Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive

Novinky v oblasti SAP Mobility. Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive Novinky v oblasti SAP Mobility Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive Agenda Novinky v oblasti mobilní platformy Jak na sdílet dokumenty na mobilní zařízení 2 Čím

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

geotym.geogr.muni.cz K čemu jsou datové specifikace Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Co Vás čeká dnes?

geotym.geogr.muni.cz K čemu jsou datové specifikace Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Co Vás čeká dnes? Co Vás čeká dnes? Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data (GEOTÝM) Průhonice, 30.11. 2011 Blok 1: Jak číst

Více

Milan Bořík, Vojtěch Honzík OPEN SOURCE GIS FUNKCE V PROSTŘEDÍ POSTGIS, TVORBA VLASTNÍCH FUNKCÍ A GRAFICKÝCH VÝSTUPŮ

Milan Bořík, Vojtěch Honzík OPEN SOURCE GIS FUNKCE V PROSTŘEDÍ POSTGIS, TVORBA VLASTNÍCH FUNKCÍ A GRAFICKÝCH VÝSTUPŮ 25. KONFERENCE O GEOMETRII A POČÍTAČOVÉ GRAFICE Milan Bořík, Vojtěch Honzík OPEN SOURCE GIS FUNKCE V PROSTŘEDÍ POSTGIS, TVORBA VLASTNÍCH FUNKCÍ A GRAFICKÝCH VÝSTUPŮ Abstrakt Open source GIS (geografický

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML geocaktualizace:22.11.2004 Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML Pro formát vstupních dat je využit jazyk XML pro popis strukturovaných dat. Formát je definován v souladu s definicí jazyka

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu AP0035 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Práce s textovými proměnnými v DetStudiu Abstrakt Aplikační poznámka řeší problematiku použití znakových sad při práci s textovými proměnnými v DetStudiu. Autor: Zbyněk Říha Dokument:

Více

Příručka k datovému modelu pro ÚAP

Příručka k datovému modelu pro ÚAP T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 513 335 fax: +420 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Příručka k datovému modelu pro ÚAP

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Studijní obor: Výpočetní technika a informatika Technologie SVG aktuální standard webové vektorové

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ Renáta Bílková Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstract The number of enterprice applications (e.g. information systems and other

Více

WEB MAP SERVICE - WMS SLUŽBA POSITION - MAPY

WEB MAP SERVICE - WMS SLUŽBA POSITION - MAPY WEB MAP SERVICE - WMS SLUŽBA POSITION - MAPY CHARAKTERISTIKA WMS POSITION - MAPY 23.8.2012 Dokumentace verze 2012_4.3 Web Map Service (WMS) umožňuje využívat mapová data distribuovaná pomocí Internetu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 21 Název materiálu: Možnosti komunikace a synchronizace Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Anabix API. Popis způsobu používání služby

Anabix API. Popis způsobu používání služby Anabix API Popis způsobu používání služby Obsah 1 Základní informace... 3 1.1 Požadavky na klientský systém... 3 1.2 Zasílání requestů... 3 1.3 Získávání odpovědí ze systému... 3 1.4 Odpověď po neúspěšném

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference Ing. Jitka Dařbujanová E-mail, SSL, News, elektronické konference Elementární služba s dlouhou historií Původně určena pro přenášení pouze textových ASCII zpráv poté rozšíření MIME Pro příjem pošty potřebujete

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML Příloha č. 5 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 8 OBSAH 1 PRINCIPY VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DTMM MOST... 2 2 STRUKTURA VÝMĚNNÉHO FORMÁTU... 3

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Metodický list s komponentou ICT

Metodický list s komponentou ICT Metodický list s komponentou ICT Téma: Základy práce s webovou aplikací ArcGIS online Časový rámec: 2 hodiny Cíl: seznámení s webovým nástrojem ArcGIS online, tvorba jednoduchých map v režimu freeware

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01, 35.240.60 materiálem o normě. Informační a řídicí dopravní systémy Obecné řízení vozového

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek Ministerstvo vnitra stanoví podle 9 odst. 3 a 4, 20 odst. 3 a 21 zákona č. 300/2008

Více

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce 4. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce PHP. HyperText Markup Language Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Více

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny V databázi Active Directory jsou uloženy objekty organizačních jednotek, uživatelských účtů a skupin. Organizační jednotka představuje jakýsi

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

Popis výměnného formátu XML

Popis výměnného formátu XML Příloha č.: 7 Verze: 2.0 Datum: 15.5.2013 Popis výměnného formátu XML Principy výměnného formátu DTM DMVS textový soubor ve formátu XML (jednotný formát, nezávislost na software) symbologie není součástí

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Možnosti použití Učitelé, žáci Příprava na výuku Tvorba učebních materiálů Proces a metody výuky Studijní projekty a úkoly Hodnocení

Více