Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase"

Transkript

1 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase Michal Šeliga T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150, Hradec Králové Vladimír Maršík T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150, Hradec Králové Pavel Janečka Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu KIKM Hradecká 1249/6, Hradec Králové Abstrakt: Při řešení krizových situací a živelných pohrom může být rychlost výměny geograficky orientovaných dat životně důležitá. Současné GIS systémy přesto neumožňují efektivní sdílení podkladových změn. Na základě analýzy potřeb z ukázkového scénáře jsou definovány základní nástroje pro práci s mapovou kompozicí v kontextu sdílení geograficky zaměřených informací. Pomocí XEP rozšíření protokolu XMPP je pak specifikována komunikace včetně podpory pro budoucí rozšíření, které vyplynou z reálného nasazení. Klíčová slova: Geografické informační systémy, protokol XMPP, XEP rozšíření, XML Abstract: The speed of information exchange could be vitally important when dealing with emergency situations and natural disasters. Despite that, current GIS systems do not allow users to quickly and efficiently share map data. The article shows a sample scenario which demonstrates basic use cases and tools required for an efficient geographical data sharing. The communication itself is defined using XEP extensions of the XMPP protocol, including support for possible future enhancements. Keywords: Geographical information systems, XMPP protocol, XEP extensions, XML 1. Úvod Současné GIS technologie umožňují transakční přístup ke společnému datovému zdroji, není však pomocí nich možné sdílet a upravovat data v reálném čase v rámci účelově organizovaných skupin uživatelů. Takovéto skupiny se mohou formovat například při řešení krizových situací vyžadujících rychlou výměnu geografických informací, jako jsou například záplavy, sesuvy půdy a zemětřesení. Jednoduchost a rychlost komunikace mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému či mezi jednotlivými regiony je v takovýchto situacích kritická. 108

2 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase 2. Motivace Na základě ukázkového scénáře popisujícího únik vysoce hořlavé látky ze zásobníku fiktivního chemického závodu a následné evakuace přilehlých obyvatelných oblastí, byly zaznamenány kroky, u kterých se ukázala vhodnost využití komunikačního prostředku umožňujícího výměnu geografických informací v reálném čase. Scénář umožnil vydefinovat základní operace, které jsou nezbytné pro takovouto výměnu geografických informací Výběr geoprvků Přiblížení mapového pohledu na vybraný geoprvek Změna výřezu v mapovém okně Provádění schematických zákresů či uživatelské grafiky Přenášení vrstev mezi mapovými projekty 3. Protokol XMPP Extensible Messaging and Presence Protocol 1 (XMPP) vznikl jako protokol pro komunikaci v reálném čase dvou a více klientů počítačové sítě Jabber. Od počátku je protokol vystavěn pro jednoduchou rozšiřitelnost, a tak jej lze snadno využít i pro vzájemnou komunikaci heterogenních systémů a ovládání automatizovaných služeb. Komunikační síť Jabber byla vytvořena v roce 1998 Jeremiem Millerem jako reakce na uzavřenost protokolů sítí pro komunikaci v reálném čase. Od počátku byla síť navržena jako decentralizovaná, každý uživatel si mohl zřídit vlastní server, nebo využít služeb těch již existujících. Uživatelé jsou v síti identifikováni pomocí Jabber ID (JID), které má tvar Komunikace mezi uživateli probíhá tak, že je nejprve kontaktován doménový server odesílajícího uživatele a ten odešle zprávu na cílový doménový server příjemce zprávy, který jej doručí konkrétnímu klientovi. Nejedná se tedy o přímou, ale o zprostředkovanou komunikaci mezi aktéry. V roce 2004 byl protokol XMPP publikován jako RFC standard RFC 3920: Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core [1] RFC 3921: Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Instant Messaging and Presence [2] RFC 3922: Mapping the Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) to Commong Presence and Instant Messaging (CPIM) [3] RFC 3923: End-to-End Signing and Object Encryption for the Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) [4] XMPP protokol přenáší XML elementy za účelem výměny zpráv a informací v reálném čase. Mezi základní elementy popsané v RFC 3920 patří tagy <message /> <presence /> a také tag <iq /> umožňující přenos aplikačně specifických dat. Pomocí XEP (XMPP Excension Protocols) je dále možné rozšiřovat množinu základních vlastností definovaných ve výše uvedených RFC. Bližší informace ohledně tvorby XEP lze nalézt na webových stránkách projektu XMPP [5]. 1 Rozšiřitelný protokol pro posílání zpráv a zjišťování stavu 109

3 Michal Šeliga, Vladimír Maršík, Pavel Janečka 4. Požadavky pro sdílení geografických informací Pomocí ukázkového scénáře byly vydefinovány základní nástroje pro práci s mapovou kompozicí a sdílení uživatelských mapových podkladů. Z nich vyplývá nutnost vzdáleného ovládání mapy, možnost zakreslování uživatelské grafiky do mapového podkladu a sdílení dat a informací nejen v textové podobě. 4.1 Nástroje pro práci s mapovou kompozicí Extent nastavení nového viditelného výřezu mapové kompozice Center posun mapové kompozice, tak aby definovaný bod byl ve středu definované oblasti Scale změna nastavení měřítka mapové kompozice Select provede výběr množiny geoprvků v rámci jednoho definovaného tématu Feature sada metod pro správu atomických prvků geometrie mapové kompozice Alert provedení vhodné změny extentu a měřítka tak, aby byly všechny zvolené prvky viditelné s následnou signalizací Alarm upozornění na novou událost či změnu v datovém modelu Theme podpora uživatelského sdílení dat a nových témat Pro korektní funkčnost je nutné, aby byla pro všechny výše uvedené nástroje zajištěna podpora různých souřadnicových systémů a jejich vzájemné transformace. 4.2 Událostní modely pro sdílení geografických dat One-to-one Nejjednodušší forma komunikace, která je principiálně podobná běžné IM 2 komunikaci. Dva uživatelé sdílí společnou mapovou situaci s postupnou synchronizací založenou na předávání rozdílů provedených jedním z aktérů. One-to-many Komunikační model nastává v případě, kdy má jeden z aktérů právo měnit sdílenou mapovou situaci a ostatní komunikující aktéři pouze sledují prováděné změny. Reálným příkladem může být sledování vozidel zdravotního záchranného systému v operačním středisku. Many-to-many Pokud nastává situace, kdy více aktérů může zároveň zasahovat do mapové situace, je nutné zajistit dynamickou propagaci změn ke všem ostatním aktérům jak současně připojeným, tak těm, kteří se do komunikace nově zapojí. 4.3 Využití existujících rozšíření Standard protokolu XMPP vyzývá k využívání základních RFC specifikací a existujících XEP rozšíření před definicí nového obdobného rozšíření. Nejprve je tedy nutné ověřit, že požadovaná logika nemůže být transformována na již existující specifikaci. 2 Instant Messaging 110

4 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase Požadavky na práci s mapovou kompozicí Nástroje extent, center, scale, select a alarm nemají ve specifikacích protokolu XMPP ani v jeho XEP rozšířeních odpovídající tagy, je tedy nutné provést jejich kompletní specifikaci. Pro specifikaci nástroje feature lze využít specifikaci OpenGIS Simple Feature [6], která definuje formát popisu geografických dat na základě lomových bodů, případně GML 3 [7] specifikující formát geografických dat založený na značkovacím jazyce XML Událostní modely pro sdílení geografických dat XMPP specifikace definuje tag 4 <presence />, který slouží k hromadnému doručování zpráv jednotlivcům či skupinám, jeho použití však vyžaduje součinnost všech komunikujících aktérů, proto je označen za nevhodný. Rozšíření XEP-0060 [8] specifikuje událostí model publish-subscribe a observer v kontextu XMPP protokolu s možností výměny obecných informací, lze jej tedy využít beze změn, tak jak je navržen. Jednodušší modely one-to-one a one-to-many lze řešit jako specializované případy modelu many-to-many s dodatečným nastavením příslušných oprávnění ve smyslu kardinality a směru předávání informací. Uvedené rozšíření je stále ve stavu draft, může tedy dojít k dodatečným úpravám při dopracovávání finální verze specifikace. Datum poslední úpravy (červenec 2010) a jeho implementace v existujících komunikačních klientech využívajících protokol XMPP pro výměnu zpráv naznačuje, že jej lze v praxi bez problémů využít. 4.4 Závěry analýzy Na základě výše uvedených důvodů je zřejmá nutnost definice nových rozšíření protokolu XMPP v problematice výměny geografických dat, z důvodu úplné absence požadovaných vlastností či velmi komplikované využití existujících XEP rozšíření. Na rámec základní specifikace protokolu XMPP a jeho rozšíření budou definovány nové specifikace: XEP Map Tools rozšíření pro práci s mapovou kompozicí. Nedefinuje způsob výměny informací, pouze specifikuje základní množinu tagů pro výměnu geografických dat. XEP Simple remote map pointing Specifikuje mechanizmus sdílení modelu situace nad mapovou kompozicí v kontextu dvou aktérů na základě metod definovaných v XMPP rozšířeních. 5. Návrh specifikace XEP Map Tools Rozšíření XMPP protokolu definuje znovupoužitelné tagy pro práci s mapovou kompozicí, které budou použity pro definici budoucího komunikačního protokolu. 5.1 Extent Žádost o nastavení viditelného výřezu mapové kompozice na straně příjemce zprávy. 3 Geography Markup Language 4 XML tagy jsou ve specifikaci nazývány termínem stanza 111

5 Michal Šeliga, Vladimír Maršík, Pavel Janečka <extent xmlns='urn:xmpp:gis:maptool'> <envelope crs='epsg:102067'> <lower-corner> </lower-corner> <upper-corner> </upper-corner> </envelope> </extent> crs identifikátor souřadnicového systému (doporučen číselný EPSG [9] kód) lower-corner nejmenší hodnota na souřadnicových osách X a Y upper-corner největší hodnota na souřadnicových osách X a Y 5.2 Center Žádost o nastavení středu výřezu mapové kompozice na danou pozici beze změny měřítka na straně příjemce zprávy. <center xmlns='urn:xmpp:gis:maptool'> <point crs='epsg:102067'> <pos> </pos> </point> </center> crs identifikátor souřadnicového systému (doporučen číselný EPSG kód [9]) pos řetězec souřadnic X a Y v uvedeném souřadnicovém systému oddělených mezerou 5.3 Scale Žádost o nastavení konkrétního měřítka pro mapovou kompozici na straně příjemce zprávy. <scale xmlns='urn:xmpp:gis:maptool' value='2000' /> value hodnota z oboru přirozených čísel definující převrácenou hodnotu měřítka (hodnota odpovídá měřítku 1:10000) 5.4 Select Žádost o nastavení výběru geo-prvků z dané vrstvy mapové kompozice na straně příjemce zprávy. Pokud v době přijetí požadavku existuje jiný výběr, měl by být nejprve zrušen a nastaven na nový. <select xmlns='urn:xmpp:gis:maptool'> <layer>buildings</layer> <feature-id> </feature-id> <feature-id> </feature-id> </select> 112

6 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase layer jednoznačný identifikátor vektorové vrstvy mapové kompozice, není-li tento element definován, bude automaticky použita standardní vrstva feature-id identifikátor geo-prvku, který bude vybrán ve zvolené vrstvě mapové kompozice. Vícenásobný výskyt elementu je povolen a znamená, že bude vybráno více geo-prvků najednou. Pokud není geo-prvek definován, provede se zrušení aktuálního výběru 5.5 Alert Žádost o viditelné upozornění (např. blikáním) na vybraný geo-prvek pro vybranou vrstvu mapové kompozice na straně příjemce zprávy. <alert xmlns='urn:xmpp:gis:maptool'> <layer>buildings</layer> <feature-id> </feature-id> <feature-id> </feature-id> </alert> layer jednoznačný identifikátor vektorové vrstvy mapové kompozice, není-li tento element definován, bude automaticky použita standardní vrstva feature-id identifikátor geo-prvku, který bude viditelně zvýrazněn ve zvolené vrstvě mapové kompozice. Vícenásobný výskyt elementu je povolen a znamená, že bude zvýrazněno více geo-prvků najednou. Pokud není geo-prvek definován, zpráva bude zahozena 5.6 Alarm Žádost o provedení signalizace ve smyslu upozornění na událost či změnu datového modelu na straně příjemce zprávy. <alarm xmlns='urn:xmpp:gis:maptool:0:0' type='sound'> <description>alarm message</description> </alarm> type způsob provedení upozornění, možné hodnoty: notify, message, sound description nepovinný parametr umožňující definovat dodatečný textový popis upozornění 5.7 CreateFeature Žádost o vytvoření geo-prvku do vybrané vrstvy mapové kompozice na straně příjemce zprávy. <create-feature xmlns='urn:xmpp:gis:maptool#edit' id='feature-id_1'> <id> </id> <layer>buildings</layer> <geometry xmlns:ns="http://www.opengeospatial.org/standards/sf/wkt"> 113

7 Michal Šeliga, Vladimír Maršík, Pavel Janečka <ns:wkt crs='epsg:102067'> POLYGON (( , , , , , , , )) </ns:wkt> </geometry> </create-feature> id nepovinný parametr definující jednoznačný identifikátor vytvářeného geo-prvky. Pokud není definován, zajistí příjemce jeho vygenerování. Odesílatel zprávy je pak povinen hodnotu přijmout jako identifikátor nově vytvořeného geo-prvku layer jednoznačný identifikátor vektorové vrstvy mapové kompozice, není-li tento element definován, bude automaticky použita standardní vrstva geometry parametr obsahuje definovanou formu zápisu geometrie geo-prvku, která je specifikována použitým namespace (např. WKT dle Simple Feature v1.2 [6]) 5.8 DeleteFeature Žádost o odstranění vybraného geo-prvku z dané vrstvy mapové kompozice na základě jeho identifikátoru na straně příjemce zprávy. <delete-feature xmlns='urn:xmpp:gis:maptool#edit'> <id> </id> <layer>buildings</layer> </delete-feature> id jednoznačný identifikátor geo-prvku určeného k odstranění layer jednoznačný identifikátor vektorové vrstvy mapové kompozice, není-li tento element definován, bude automaticky použita standardní vrstva 5.9 Zabezpečení základních operací pro výměnu geografických dat Kapitola 2 popisuje základní operace potřebné k výměně geografických informací. Na základě komunikace se složkami integrovaného záchranného systému byl vytvořen hypotetický scénář katastrofy, zahrnující i pravděpodobnou komunikaci mezi zasahujícími týmy. Ta byla dále rozčleněna dle obsahových kategorií a omezena na zprávy obsahující geograficky orientované informace. Z jejich abstrakce byly vyspecifikovány základní operace pro manipulaci s daty, které navrhovaná specifikace XEP Map Tools pokrývá následujícím způsobem. Výběr geoprvků tag <select /> vybírá geoprvek na požadované vrstvě mapové kompozice Přiblížení mapového pohledu na vybraný geoprvek tagy <alert /> a <alarm /> umožňují upozornit aktéra komunikace na vybraný prvek, kombinací tagů pro změnu výřezu jej lze i zobrazit bez upozornění 114

8 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase Změna výřezu v mapovém okně tagy <extent />, <center /> a <scale /> slouží pro úpravu zobrazovaného výřezu mapové kompozice Provádění schematických zákresů či uživatelské grafiky tagy <createfeature /> a <deletefeature /> umožňují dynamickou změnu mapové kompozice Přenášení vrstev mezi mapovými projekty výměna dat je zajištěna v závislosti na vybraném událostním modelu přímo prostředky protokolu XMPP (kapitola 4.3.2) 6. Návrh specifikace XEP Simple remote map pointing Rozšíření protokolu XMPP definuje mechanizmus sdílení situace v mapové kompozici mezi dvěma uživateli na základě prostředků definovaných v rozšíření XEP Map tools. Jedná se o user-to-user protokol, nevyžaduje tedy žádnou specifickou podporu na straně serveru. 6.1 Stanovení podpory V případě, že komunikační klient aktéra podporuje navrhované rozšíření XEP Simple remote map pointing, je tato skutečnost součást odpovědi na požadavek Service Discovery (disco#info) protokolu XMPP. Odpověď obsahuje tag <feature /> s definicí jmenného prostoru urn:xmpp:gis:remote a urn:xmpp:gis:remote#edit. Dále může obsahovat nepovinný jmenný prostor urn:xmpp:gis:remote#capabilities. Požadavek na stanovení podpory <iq id='last1' type='get'> <query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#info' /> Kladná odpověď na požadavek stanovení podpory <iq id='last1' type='response'> <query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#info'> <feature var='urn:xmpp:gis:remote' /> <feature var='urn:xmpp:gis:remote#edit' /> <feature var='urn:xmpp:gis:remote#capabilities' /> </query> 115

9 Michal Šeliga, Vladimír Maršík, Pavel Janečka 6.2 Capabilities Z provedené analýzy nevyplývá reálná potřeba pro publikování dodatečných informací, ale je očekávána možná budoucí potřeba. Proto je zavedena podpora, ale dále není specifikován obsah těchto dat. Požadavek na dodatečné informace o aktéru či datech <iq id='last1' type='get'> <query xmlns='urn:xmpp:gis:remote#capabilities' /> Odpověď na požadavek (neimplementováno) <iq id='last1' type='error'> <query xmlns='urn:xmpp:gis:remote#capabilities' /> <error type='cancel'> <feature-not-implemented xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmppstanzas' /> </error> 6.3 Komunikace pomocí navrhovaných XEP rozšíření Příkazy extent, center, scale, select, alert, alarm, create-feature a delete-feature vrací jako odpověď pouze informaci o úspěchu či neúspěchu vykonání požadavku. Výše uvedené příkazy jsou pak v samotné komunikaci mezi aktéry tvořeny následující šablonou. <iq from='[from-account]' id='[message-id]' to='[to-account]' type='set'> <query xmlns='urn:xmpp:gis:remote'> [command] </query> Proměnné v hranatých závorkách jsou nahrazeny hodnotami v kontextu posílané zprávy. V případě úspěšného vykonání požadavku musí být odesílatel informován zkrácenou zprávou. <iq from='[from-account]' 116

10 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase id='[message-id]' to='[to-account]' type='result'> <success /> Stejně jako v případě úspěšného vykonání, musí být odesílatel informován o neúspěšném provedení. Součástí informace o neúspěšném vykonání je i chybová zpráva. <iq from='[from-account]' id='[message-id]' to='[to-account]' type='error'> <query xmlns='urn:xmpp:gis:remote'> [RECOMMENDED to include sender XML here] </query> <error type='cancel'> [error-type] </error> Chybové stavy jsou definovány v XMPP namespace urn:ieft:params:xml:ns:xmppstanzas jako následující tagy. <bad-request> - neznámý či špatně formulovaný dotaz <feature-not-implemented> - klient aktéra nepodporuje danou operaci <forbidden> - klient aktéra odmítne zpracovat požadavek <item-not-found> - požadovaný prvek nebyl nalezen (např. příkaz select) Doplňkové příkazy pro práci s mapovou kompozicí (create-feature, delete-feature) umožňující přidávání a odebírání geo-prvků rozšiřují základní možnosti výměny informací a dovolují aktérům dodatečné úpravy v kontextu samotné komunikace. Chybové stavy jsou oproti základním příkazům dále rozšířeny o následující tag. <not-acceptable> - chybně zadaná či plně chybějící povinný hodnota parametru zprávy (identifikátor nově vytvářeného geo-prvku není jedinečný) 7. Závěr Protokol XMPP je vhodným a lehce rozšiřitelným prostředkem pro výměnu zpráv nejen na komunikační síti Jabber, ale také v prostředí geograficky orientovaných aplikací. Výše uvedená specifikace rozšíření XEP Map Tools a XEP Simple Map Remoting definuje podobu vyměňovaných dat mezi aktéry komunikace. Účelově organizované skupiny, například jednotky integrovaného záchranného systému, je pak mohou využít za účelem sdílení geograficky orientovaných informací v reálném čase. Specifikace zároveň klade důraz na zachování potřebné flexibility, dostupnosti a bezpečnosti. 117

11 Michal Šeliga, Vladimír Maršík, Pavel Janečka Použité zdroje [1] JABBER SOFTWARE FOUNDATION. RFC 3920: Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core [online] [cit ]. Dostupné z: [2] JABBER SOFTWARE FOUNDATION. RFC 3921: Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Instant Messaging and Presence [online] [cit ]. Dostupné z: [3] JABBER SOFTWARE FOUNDATION. RFC 3922: Mapping the Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) to Common Presence and Instant Messaging (CPIM) [online] [cit ]. Dostupné z: [4] JABBER SOFTWARE FOUNDATION. RFC 3923: End-to-End Signing and Object Encryption for the Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) [online] [cit ]. Dostupné z: [5] XMPP Extensions. The XMPP Standards Foundation [online] [cit ]. Dostupné z: [6] OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM INC. OpenGIS Implementation Standard for Geographic Information: Simple feature [online] [cit ]. Dostupné z: [7] I SO 19136:2007. Geographic information: Geography Markup Language (GML). International Organization for Standardization [online] [cit ]. Dostupné z: [8] XEP-0060: Publish-Subscribe. XMPP STANDARDS FOUNDATION [online] [cit ]. Dostupné z: [9] Spatial Reference List. Spatial Reference [online] [cit ]. Dostupné z: JEL: H12, M15 118

Alena Malovaná, MAL305

Alena Malovaná, MAL305 Alena Malovaná, MAL305 GML WFS WMF Geografický značkovací jazyk (Geographic Markup Language - GML) Jedná se o velmi rozšířený standard pro popis geodat umožňující sdílení i integraci dat. Jeho základem

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

Mapové služby podle OGC

Mapové služby podle OGC Mapové služby podle OGC OpenGIS Web Services Common Specification - OWS Web Map Service - WMS Web Feature Service - WFS Web Coverage Service - WCS Web Processing Service - WPS zhodnocení služeb Geography

Více

INSPIRE prohĺıžecí a stahovací služby pro témata AD a AU. témata Adresy a Územní správní jednotky

INSPIRE prohĺıžecí a stahovací služby pro témata AD a AU. témata Adresy a Územní správní jednotky INSPIRE prohĺıžecí a stahovací služby pro témata Adresy a Územní správní jednotky zcela zdarma Bc. Michal Med Konference Geoinformace ve veřejné správě, 2013 27.5.2013 1 Datová specifikace pro INSPIRE

Více

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 8, kap. 1, str. 1 5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH 5/8.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY IM Instant messaging (dále jen IM) poskytuje komunikaci uživatelů

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

Roční periodická zpráva projektu

Roční periodická zpráva projektu WAK-1F44C-2005-2 WAK System Název projektu: Automatizovaná výměna dat mezi informačními systémy krizového řízení v dopravě s jednotným univerzálním a implementovaným rozhraním založeným na standardu webových

Více

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček Pokročilé Webové služby a Caché security Š. Havlíček Webové služby co se tím míní? Webová služba metoda komunikace mezi dvěma elektronickými zařízeními přes internet Typicky jsou pomocí rozhraní přístupné

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y. Bc. Michalis Katapodis kat015

G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y. Bc. Michalis Katapodis kat015 G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y Bc. Michalis Katapodis kat015 Použili jste před cestou na dovolenou internetový plánovač tras? Nechali jste si vyhotovit výpis z katastru nemovitostí?

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTEM FOR CONFIGURATION OF COMMUNICATION TERMINALS AND VISUALIZATION OF STATE INFORMATION FROM RAIL VEHICLES

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Publikování map na webu - WMS semestrální práce Ondřej Dohnal Martina Černohorská editor:

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML Obsah přednášky Webové služby a XML Miroslav Beneš Co jsou to webové služby Architektura webových služeb SOAP SOAP a Java SOAP a PHP SOAP a C# Webové služby a XML 2 Co jsou to webové služby rozhraní k

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

UAI/612 - Cloudová Řešení. Technologie

UAI/612 - Cloudová Řešení. Technologie UAI/612 - Cloudová Řešení Technologie Rekapitulace Multitenance Bezestavovost Škálovatelnost Cachování Bezpečnost Způsoby nasazení Datová úložiště SQL databáze NoSQL databáze Cloudová datová úložiště (API)

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS Roman MALO - Arnošt MOTYČKA This paper is oriented to discussion about using markup language XML and its features in LCMS

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové

Více

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0.

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0. Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0. Obsah Koncepce mapového prohlížeče Uživatelské rozhraní Práce s mapou Vykreslování mapových podkladů a vrstev Koncepce mapového prohlížeče Prohlížeč slouží

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE Jiří Vaněk, Jan Jarolímek Anotace: Příspěvek se zabývá hlavními trendy rozvoje programů pro

Více

Propojení 3D modelování budov a INSPIRE na příkladu vizualizace dat o hlukové zátěži Tomáš EZNÍK, Lukáš HERMAN Laborato

Propojení 3D modelování budov a INSPIRE na příkladu vizualizace dat o hlukové zátěži Tomáš EZNÍK, Lukáš HERMAN Laborato Propojení 3D modelování budov a INSPIRE na příkladu p vizualizace dat o hlukové zátěži Tomáš ŘEZNÍK, Lukáš HERMAN Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta,

Více

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023) Zpracovali: Marie

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 CALM Systém managementu hlášení sond dat ISO 25114 37 stran

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Historie a současnost Internetu a jeho základní služby Historie

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR WAK System spol. s r.o. AZIN CZ s.r.o. Telematix Services, a.s. 18.března 2010 Aktivity projektu

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Workshop Příprava mapových podkladů chata Junior, Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem 24.-25. 1. 2015 web, web service, web-map-services web klient (IExploler,

Více

Č.j. PPR-19172-118/ČJ-2013-990640 Praha 7.7.2014 Počet listů: 8

Č.j. PPR-19172-118/ČJ-2013-990640 Praha 7.7.2014 Počet listů: 8 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-19172-118/ČJ-2013-990640 Praha 7.7.2014 Počet listů: 8 dle seznamu dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci kteří požádali

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 21 Název materiálu: Možnosti komunikace a synchronizace Ročník: Identifikace materiálu:

Více

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru Příloha 1: Struktura XML dokumentu V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru /mapa/map.xml. Obsah

Více

Katalog egon služeb verze: 0.01

Katalog egon služeb verze: 0.01 Katalog egon služeb verze: 0.01 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu OBSAH 1 Úvod... 5 1.1 Členění dokumentu... 5 1.2 Třídy služeb... 5 1.3 SLA služeb... 6 1.3.1 SLA-01...

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML Příloha č. 5 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 8 OBSAH 1 PRINCIPY VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DTMM MOST... 2 2 STRUKTURA VÝMĚNNÉHO FORMÁTU... 3

Více

mobile device management. Martin Hnízdil Michal Vávra

mobile device management. Martin Hnízdil Michal Vávra . Martin Hnízdil Michal Vávra MDM jako součást produktů rodiny AuditPro. AuditPro TOP nástroj pro efektivní ITAM v rámci EMEA regionu Expresní instalace, výsledky během 10 minut, intuitivní ovládání Instalovaná

Více

Základní zadání IS o ISVS. Sluţba poskytování dat IS o ISVS

Základní zadání IS o ISVS. Sluţba poskytování dat IS o ISVS Základní zadání IS o ISVS Sluţba poskytování dat IS o ISVS podle pokynů objednatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 5.12.2012, verze 1.00 Sluţba poskytování dat IS o ISVS Počet

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Popis výměnného formátu XML

Popis výměnného formátu XML Příloha č.: 7 Verze: 2.0 Datum: 15.5.2013 Popis výměnného formátu XML Principy výměnného formátu DTM DMVS textový soubor ve formátu XML (jednotný formát, nezávislost na software) symbologie není součástí

Více

geotym.geogr.muni.cz K čemu jsou datové specifikace Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Co Vás čeká dnes?

geotym.geogr.muni.cz K čemu jsou datové specifikace Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Co Vás čeká dnes? Co Vás čeká dnes? Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data (GEOTÝM) Průhonice, 30.11. 2011 Blok 1: Jak číst

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

Nasazení mobilního GIS

Nasazení mobilního GIS Nasazení mobilního GIS Dalkia implementuje ArcGIS for smartphone 28/05/2014 ) Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal Dalkia kdo jsme Dalkia ve světě: 8,4 miliard obrat za rok 2013 Působnost ve 27

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Novinky v oblasti SAP Mobility. Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive

Novinky v oblasti SAP Mobility. Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive Novinky v oblasti SAP Mobility Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive Agenda Novinky v oblasti mobilní platformy Jak na sdílet dokumenty na mobilní zařízení 2 Čím

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

Aktivity resortu ČÚZK v mezinárodních souvislostech. Ing. Tomáš Holenda a Ing. Eva Pauknerová, CSc.

Aktivity resortu ČÚZK v mezinárodních souvislostech. Ing. Tomáš Holenda a Ing. Eva Pauknerová, CSc. Aktivity resortu ČÚZK v mezinárodních souvislostech Ing. Tomáš Holenda a Ing. Eva Pauknerová, CSc. Obsah prezentace 1) Kompetence a povinnosti resortu podle zákonů ČR 2) Evropské právní předpisy, prováděcí

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Co je to Grid. Martin Kuba Superpočítačové Centrum Brno. 22.2.2005 Seminář CESNET, Třešť

Co je to Grid. Martin Kuba <makub@ics.muni.cz> Superpočítačové Centrum Brno. 22.2.2005 Seminář CESNET, Třešť Co je to Grid Martin Kuba Superpočítačové Centrum Brno Obsah prezentace grid gridové služby semantický grid Computational grid lze přeložit jako výpočetní rozvodná soustava analogie

Více

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP.

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP. email Email email Email spolupráce více systémů Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP POP or IMAP MSGFMT (RFC822,...) a MIME Email splitting & relaying 1 relaying

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WAK-1F43D-2005-1 WAK System Název projektu: Systém automatizované kontroly a detekce změn bezpečnostního nastavení informačních systémů založený na specifikaci bezpečnostní politiky podle standardu BS7799

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Tomáš Kuthan PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Bakalářská práce stanovuje vzor pro vytváření projektové dokumentace internetových

Více

Profibus (EN 50170) Standard pro distribuované průmyslové řízení. Distribuované systémy: ISO 7498 (Open System Interconnect)

Profibus (EN 50170) Standard pro distribuované průmyslové řízení. Distribuované systémy: ISO 7498 (Open System Interconnect) Profibus (EN 50170) Standard pro distribuované průmyslové řízení Distribuované systémy: ISO 7498 (Open System Interconnect) Aplikační vrstva (Application Layer) Presentační vrstva (Presentation Layer)

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Ladislav Sirový Ing. Ladislav Beránek, Csc. Školní rok: 2008-2009 Abstrakt Analýza sítí se zabývá sledováním a vyhodnocováním provozu počítačových

Více

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML UML Unified Modeling Language 1995 počátek 1997 verze 1.0 leden dnes verze 2.0 (vývoj stále nedokončen) Standardní notace OMG podpora velkých firem (Microsoft, IBM, Oracle, HP ) popisuje struktury popisuje

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013 GIS v montérkách Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone 21/11/2013 ) Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal Dalkia kdo jsme Dalkia ve světě : 8,9 miliard obrat za rok 2012 Působnost ve 35 zemích

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

ejabberd - Nasazení XMPP/Jabberu pro IM komunikaci uvnitř firmy

ejabberd - Nasazení XMPP/Jabberu pro IM komunikaci uvnitř firmy ejabberd - Nasazení XMPP/Jabberu pro IM komunikaci uvnitř firmy Jan Pinkas HumboldTec spol. s r.o. 29.října 2009 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ústav informačních technologií

Více

GeoportálČÚZK webová služba transformace souřadnic

GeoportálČÚZK webová služba transformace souřadnic Obsah prezentace GeoportálČÚZK webová služba transformace souřadnic Úvod - síťové služby Geoportálu ČÚZK, klienti síťových služeb klient pro transformace souřadnic Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Závěr

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ISC 03.220.01 35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Informace pro cestující

Více

Otevřený katastr (OK)

Otevřený katastr (OK) Otevřený katastr (OK) Karel Jedlička, Jan Ježek, Jiří Petrák smrcek@kma.zcu.cz, h.jezek@centrum.cz, jiripetrak@seznam.cz Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky oddělení

Více

Ontologie v e-commerce

Ontologie v e-commerce Diplomová práce Ontologie v e-commerce Pavel Jisl pavel@cetoraz.info ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Ontologie v e-commerce Pavel Jisl, jislp@fel.cvut.cz p. 1/13 Cíle práce

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více