Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase"

Transkript

1 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase Michal Šeliga T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150, Hradec Králové Vladimír Maršík T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150, Hradec Králové Pavel Janečka Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu KIKM Hradecká 1249/6, Hradec Králové Abstrakt: Při řešení krizových situací a živelných pohrom může být rychlost výměny geograficky orientovaných dat životně důležitá. Současné GIS systémy přesto neumožňují efektivní sdílení podkladových změn. Na základě analýzy potřeb z ukázkového scénáře jsou definovány základní nástroje pro práci s mapovou kompozicí v kontextu sdílení geograficky zaměřených informací. Pomocí XEP rozšíření protokolu XMPP je pak specifikována komunikace včetně podpory pro budoucí rozšíření, které vyplynou z reálného nasazení. Klíčová slova: Geografické informační systémy, protokol XMPP, XEP rozšíření, XML Abstract: The speed of information exchange could be vitally important when dealing with emergency situations and natural disasters. Despite that, current GIS systems do not allow users to quickly and efficiently share map data. The article shows a sample scenario which demonstrates basic use cases and tools required for an efficient geographical data sharing. The communication itself is defined using XEP extensions of the XMPP protocol, including support for possible future enhancements. Keywords: Geographical information systems, XMPP protocol, XEP extensions, XML 1. Úvod Současné GIS technologie umožňují transakční přístup ke společnému datovému zdroji, není však pomocí nich možné sdílet a upravovat data v reálném čase v rámci účelově organizovaných skupin uživatelů. Takovéto skupiny se mohou formovat například při řešení krizových situací vyžadujících rychlou výměnu geografických informací, jako jsou například záplavy, sesuvy půdy a zemětřesení. Jednoduchost a rychlost komunikace mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému či mezi jednotlivými regiony je v takovýchto situacích kritická. 108

2 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase 2. Motivace Na základě ukázkového scénáře popisujícího únik vysoce hořlavé látky ze zásobníku fiktivního chemického závodu a následné evakuace přilehlých obyvatelných oblastí, byly zaznamenány kroky, u kterých se ukázala vhodnost využití komunikačního prostředku umožňujícího výměnu geografických informací v reálném čase. Scénář umožnil vydefinovat základní operace, které jsou nezbytné pro takovouto výměnu geografických informací Výběr geoprvků Přiblížení mapového pohledu na vybraný geoprvek Změna výřezu v mapovém okně Provádění schematických zákresů či uživatelské grafiky Přenášení vrstev mezi mapovými projekty 3. Protokol XMPP Extensible Messaging and Presence Protocol 1 (XMPP) vznikl jako protokol pro komunikaci v reálném čase dvou a více klientů počítačové sítě Jabber. Od počátku je protokol vystavěn pro jednoduchou rozšiřitelnost, a tak jej lze snadno využít i pro vzájemnou komunikaci heterogenních systémů a ovládání automatizovaných služeb. Komunikační síť Jabber byla vytvořena v roce 1998 Jeremiem Millerem jako reakce na uzavřenost protokolů sítí pro komunikaci v reálném čase. Od počátku byla síť navržena jako decentralizovaná, každý uživatel si mohl zřídit vlastní server, nebo využít služeb těch již existujících. Uživatelé jsou v síti identifikováni pomocí Jabber ID (JID), které má tvar Komunikace mezi uživateli probíhá tak, že je nejprve kontaktován doménový server odesílajícího uživatele a ten odešle zprávu na cílový doménový server příjemce zprávy, který jej doručí konkrétnímu klientovi. Nejedná se tedy o přímou, ale o zprostředkovanou komunikaci mezi aktéry. V roce 2004 byl protokol XMPP publikován jako RFC standard RFC 3920: Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core [1] RFC 3921: Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Instant Messaging and Presence [2] RFC 3922: Mapping the Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) to Commong Presence and Instant Messaging (CPIM) [3] RFC 3923: End-to-End Signing and Object Encryption for the Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) [4] XMPP protokol přenáší XML elementy za účelem výměny zpráv a informací v reálném čase. Mezi základní elementy popsané v RFC 3920 patří tagy <message /> <presence /> a také tag <iq /> umožňující přenos aplikačně specifických dat. Pomocí XEP (XMPP Excension Protocols) je dále možné rozšiřovat množinu základních vlastností definovaných ve výše uvedených RFC. Bližší informace ohledně tvorby XEP lze nalézt na webových stránkách projektu XMPP [5]. 1 Rozšiřitelný protokol pro posílání zpráv a zjišťování stavu 109

3 Michal Šeliga, Vladimír Maršík, Pavel Janečka 4. Požadavky pro sdílení geografických informací Pomocí ukázkového scénáře byly vydefinovány základní nástroje pro práci s mapovou kompozicí a sdílení uživatelských mapových podkladů. Z nich vyplývá nutnost vzdáleného ovládání mapy, možnost zakreslování uživatelské grafiky do mapového podkladu a sdílení dat a informací nejen v textové podobě. 4.1 Nástroje pro práci s mapovou kompozicí Extent nastavení nového viditelného výřezu mapové kompozice Center posun mapové kompozice, tak aby definovaný bod byl ve středu definované oblasti Scale změna nastavení měřítka mapové kompozice Select provede výběr množiny geoprvků v rámci jednoho definovaného tématu Feature sada metod pro správu atomických prvků geometrie mapové kompozice Alert provedení vhodné změny extentu a měřítka tak, aby byly všechny zvolené prvky viditelné s následnou signalizací Alarm upozornění na novou událost či změnu v datovém modelu Theme podpora uživatelského sdílení dat a nových témat Pro korektní funkčnost je nutné, aby byla pro všechny výše uvedené nástroje zajištěna podpora různých souřadnicových systémů a jejich vzájemné transformace. 4.2 Událostní modely pro sdílení geografických dat One-to-one Nejjednodušší forma komunikace, která je principiálně podobná běžné IM 2 komunikaci. Dva uživatelé sdílí společnou mapovou situaci s postupnou synchronizací založenou na předávání rozdílů provedených jedním z aktérů. One-to-many Komunikační model nastává v případě, kdy má jeden z aktérů právo měnit sdílenou mapovou situaci a ostatní komunikující aktéři pouze sledují prováděné změny. Reálným příkladem může být sledování vozidel zdravotního záchranného systému v operačním středisku. Many-to-many Pokud nastává situace, kdy více aktérů může zároveň zasahovat do mapové situace, je nutné zajistit dynamickou propagaci změn ke všem ostatním aktérům jak současně připojeným, tak těm, kteří se do komunikace nově zapojí. 4.3 Využití existujících rozšíření Standard protokolu XMPP vyzývá k využívání základních RFC specifikací a existujících XEP rozšíření před definicí nového obdobného rozšíření. Nejprve je tedy nutné ověřit, že požadovaná logika nemůže být transformována na již existující specifikaci. 2 Instant Messaging 110

4 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase Požadavky na práci s mapovou kompozicí Nástroje extent, center, scale, select a alarm nemají ve specifikacích protokolu XMPP ani v jeho XEP rozšířeních odpovídající tagy, je tedy nutné provést jejich kompletní specifikaci. Pro specifikaci nástroje feature lze využít specifikaci OpenGIS Simple Feature [6], která definuje formát popisu geografických dat na základě lomových bodů, případně GML 3 [7] specifikující formát geografických dat založený na značkovacím jazyce XML Událostní modely pro sdílení geografických dat XMPP specifikace definuje tag 4 <presence />, který slouží k hromadnému doručování zpráv jednotlivcům či skupinám, jeho použití však vyžaduje součinnost všech komunikujících aktérů, proto je označen za nevhodný. Rozšíření XEP-0060 [8] specifikuje událostí model publish-subscribe a observer v kontextu XMPP protokolu s možností výměny obecných informací, lze jej tedy využít beze změn, tak jak je navržen. Jednodušší modely one-to-one a one-to-many lze řešit jako specializované případy modelu many-to-many s dodatečným nastavením příslušných oprávnění ve smyslu kardinality a směru předávání informací. Uvedené rozšíření je stále ve stavu draft, může tedy dojít k dodatečným úpravám při dopracovávání finální verze specifikace. Datum poslední úpravy (červenec 2010) a jeho implementace v existujících komunikačních klientech využívajících protokol XMPP pro výměnu zpráv naznačuje, že jej lze v praxi bez problémů využít. 4.4 Závěry analýzy Na základě výše uvedených důvodů je zřejmá nutnost definice nových rozšíření protokolu XMPP v problematice výměny geografických dat, z důvodu úplné absence požadovaných vlastností či velmi komplikované využití existujících XEP rozšíření. Na rámec základní specifikace protokolu XMPP a jeho rozšíření budou definovány nové specifikace: XEP Map Tools rozšíření pro práci s mapovou kompozicí. Nedefinuje způsob výměny informací, pouze specifikuje základní množinu tagů pro výměnu geografických dat. XEP Simple remote map pointing Specifikuje mechanizmus sdílení modelu situace nad mapovou kompozicí v kontextu dvou aktérů na základě metod definovaných v XMPP rozšířeních. 5. Návrh specifikace XEP Map Tools Rozšíření XMPP protokolu definuje znovupoužitelné tagy pro práci s mapovou kompozicí, které budou použity pro definici budoucího komunikačního protokolu. 5.1 Extent Žádost o nastavení viditelného výřezu mapové kompozice na straně příjemce zprávy. 3 Geography Markup Language 4 XML tagy jsou ve specifikaci nazývány termínem stanza 111

5 Michal Šeliga, Vladimír Maršík, Pavel Janečka <extent xmlns='urn:xmpp:gis:maptool'> <envelope crs='epsg:102067'> <lower-corner> </lower-corner> <upper-corner> </upper-corner> </envelope> </extent> crs identifikátor souřadnicového systému (doporučen číselný EPSG [9] kód) lower-corner nejmenší hodnota na souřadnicových osách X a Y upper-corner největší hodnota na souřadnicových osách X a Y 5.2 Center Žádost o nastavení středu výřezu mapové kompozice na danou pozici beze změny měřítka na straně příjemce zprávy. <center xmlns='urn:xmpp:gis:maptool'> <point crs='epsg:102067'> <pos> </pos> </point> </center> crs identifikátor souřadnicového systému (doporučen číselný EPSG kód [9]) pos řetězec souřadnic X a Y v uvedeném souřadnicovém systému oddělených mezerou 5.3 Scale Žádost o nastavení konkrétního měřítka pro mapovou kompozici na straně příjemce zprávy. <scale xmlns='urn:xmpp:gis:maptool' value='2000' /> value hodnota z oboru přirozených čísel definující převrácenou hodnotu měřítka (hodnota odpovídá měřítku 1:10000) 5.4 Select Žádost o nastavení výběru geo-prvků z dané vrstvy mapové kompozice na straně příjemce zprávy. Pokud v době přijetí požadavku existuje jiný výběr, měl by být nejprve zrušen a nastaven na nový. <select xmlns='urn:xmpp:gis:maptool'> <layer>buildings</layer> <feature-id> </feature-id> <feature-id> </feature-id> </select> 112

6 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase layer jednoznačný identifikátor vektorové vrstvy mapové kompozice, není-li tento element definován, bude automaticky použita standardní vrstva feature-id identifikátor geo-prvku, který bude vybrán ve zvolené vrstvě mapové kompozice. Vícenásobný výskyt elementu je povolen a znamená, že bude vybráno více geo-prvků najednou. Pokud není geo-prvek definován, provede se zrušení aktuálního výběru 5.5 Alert Žádost o viditelné upozornění (např. blikáním) na vybraný geo-prvek pro vybranou vrstvu mapové kompozice na straně příjemce zprávy. <alert xmlns='urn:xmpp:gis:maptool'> <layer>buildings</layer> <feature-id> </feature-id> <feature-id> </feature-id> </alert> layer jednoznačný identifikátor vektorové vrstvy mapové kompozice, není-li tento element definován, bude automaticky použita standardní vrstva feature-id identifikátor geo-prvku, který bude viditelně zvýrazněn ve zvolené vrstvě mapové kompozice. Vícenásobný výskyt elementu je povolen a znamená, že bude zvýrazněno více geo-prvků najednou. Pokud není geo-prvek definován, zpráva bude zahozena 5.6 Alarm Žádost o provedení signalizace ve smyslu upozornění na událost či změnu datového modelu na straně příjemce zprávy. <alarm xmlns='urn:xmpp:gis:maptool:0:0' type='sound'> <description>alarm message</description> </alarm> type způsob provedení upozornění, možné hodnoty: notify, message, sound description nepovinný parametr umožňující definovat dodatečný textový popis upozornění 5.7 CreateFeature Žádost o vytvoření geo-prvku do vybrané vrstvy mapové kompozice na straně příjemce zprávy. <create-feature xmlns='urn:xmpp:gis:maptool#edit' id='feature-id_1'> <id> </id> <layer>buildings</layer> <geometry xmlns:ns="http://www.opengeospatial.org/standards/sf/wkt"> 113

7 Michal Šeliga, Vladimír Maršík, Pavel Janečka <ns:wkt crs='epsg:102067'> POLYGON (( , , , , , , , )) </ns:wkt> </geometry> </create-feature> id nepovinný parametr definující jednoznačný identifikátor vytvářeného geo-prvky. Pokud není definován, zajistí příjemce jeho vygenerování. Odesílatel zprávy je pak povinen hodnotu přijmout jako identifikátor nově vytvořeného geo-prvku layer jednoznačný identifikátor vektorové vrstvy mapové kompozice, není-li tento element definován, bude automaticky použita standardní vrstva geometry parametr obsahuje definovanou formu zápisu geometrie geo-prvku, která je specifikována použitým namespace (např. WKT dle Simple Feature v1.2 [6]) 5.8 DeleteFeature Žádost o odstranění vybraného geo-prvku z dané vrstvy mapové kompozice na základě jeho identifikátoru na straně příjemce zprávy. <delete-feature xmlns='urn:xmpp:gis:maptool#edit'> <id> </id> <layer>buildings</layer> </delete-feature> id jednoznačný identifikátor geo-prvku určeného k odstranění layer jednoznačný identifikátor vektorové vrstvy mapové kompozice, není-li tento element definován, bude automaticky použita standardní vrstva 5.9 Zabezpečení základních operací pro výměnu geografických dat Kapitola 2 popisuje základní operace potřebné k výměně geografických informací. Na základě komunikace se složkami integrovaného záchranného systému byl vytvořen hypotetický scénář katastrofy, zahrnující i pravděpodobnou komunikaci mezi zasahujícími týmy. Ta byla dále rozčleněna dle obsahových kategorií a omezena na zprávy obsahující geograficky orientované informace. Z jejich abstrakce byly vyspecifikovány základní operace pro manipulaci s daty, které navrhovaná specifikace XEP Map Tools pokrývá následujícím způsobem. Výběr geoprvků tag <select /> vybírá geoprvek na požadované vrstvě mapové kompozice Přiblížení mapového pohledu na vybraný geoprvek tagy <alert /> a <alarm /> umožňují upozornit aktéra komunikace na vybraný prvek, kombinací tagů pro změnu výřezu jej lze i zobrazit bez upozornění 114

8 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase Změna výřezu v mapovém okně tagy <extent />, <center /> a <scale /> slouží pro úpravu zobrazovaného výřezu mapové kompozice Provádění schematických zákresů či uživatelské grafiky tagy <createfeature /> a <deletefeature /> umožňují dynamickou změnu mapové kompozice Přenášení vrstev mezi mapovými projekty výměna dat je zajištěna v závislosti na vybraném událostním modelu přímo prostředky protokolu XMPP (kapitola 4.3.2) 6. Návrh specifikace XEP Simple remote map pointing Rozšíření protokolu XMPP definuje mechanizmus sdílení situace v mapové kompozici mezi dvěma uživateli na základě prostředků definovaných v rozšíření XEP Map tools. Jedná se o user-to-user protokol, nevyžaduje tedy žádnou specifickou podporu na straně serveru. 6.1 Stanovení podpory V případě, že komunikační klient aktéra podporuje navrhované rozšíření XEP Simple remote map pointing, je tato skutečnost součást odpovědi na požadavek Service Discovery (disco#info) protokolu XMPP. Odpověď obsahuje tag <feature /> s definicí jmenného prostoru urn:xmpp:gis:remote a urn:xmpp:gis:remote#edit. Dále může obsahovat nepovinný jmenný prostor urn:xmpp:gis:remote#capabilities. Požadavek na stanovení podpory <iq id='last1' type='get'> <query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#info' /> Kladná odpověď na požadavek stanovení podpory <iq id='last1' type='response'> <query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#info'> <feature var='urn:xmpp:gis:remote' /> <feature var='urn:xmpp:gis:remote#edit' /> <feature var='urn:xmpp:gis:remote#capabilities' /> </query> 115

9 Michal Šeliga, Vladimír Maršík, Pavel Janečka 6.2 Capabilities Z provedené analýzy nevyplývá reálná potřeba pro publikování dodatečných informací, ale je očekávána možná budoucí potřeba. Proto je zavedena podpora, ale dále není specifikován obsah těchto dat. Požadavek na dodatečné informace o aktéru či datech <iq id='last1' type='get'> <query xmlns='urn:xmpp:gis:remote#capabilities' /> Odpověď na požadavek (neimplementováno) <iq id='last1' type='error'> <query xmlns='urn:xmpp:gis:remote#capabilities' /> <error type='cancel'> <feature-not-implemented xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmppstanzas' /> </error> 6.3 Komunikace pomocí navrhovaných XEP rozšíření Příkazy extent, center, scale, select, alert, alarm, create-feature a delete-feature vrací jako odpověď pouze informaci o úspěchu či neúspěchu vykonání požadavku. Výše uvedené příkazy jsou pak v samotné komunikaci mezi aktéry tvořeny následující šablonou. <iq from='[from-account]' id='[message-id]' to='[to-account]' type='set'> <query xmlns='urn:xmpp:gis:remote'> [command] </query> Proměnné v hranatých závorkách jsou nahrazeny hodnotami v kontextu posílané zprávy. V případě úspěšného vykonání požadavku musí být odesílatel informován zkrácenou zprávou. <iq from='[from-account]' 116

10 Využití protokolu XMPP pro předávání geografických informací v reálném čase id='[message-id]' to='[to-account]' type='result'> <success /> Stejně jako v případě úspěšného vykonání, musí být odesílatel informován o neúspěšném provedení. Součástí informace o neúspěšném vykonání je i chybová zpráva. <iq from='[from-account]' id='[message-id]' to='[to-account]' type='error'> <query xmlns='urn:xmpp:gis:remote'> [RECOMMENDED to include sender XML here] </query> <error type='cancel'> [error-type] </error> Chybové stavy jsou definovány v XMPP namespace urn:ieft:params:xml:ns:xmppstanzas jako následující tagy. <bad-request> - neznámý či špatně formulovaný dotaz <feature-not-implemented> - klient aktéra nepodporuje danou operaci <forbidden> - klient aktéra odmítne zpracovat požadavek <item-not-found> - požadovaný prvek nebyl nalezen (např. příkaz select) Doplňkové příkazy pro práci s mapovou kompozicí (create-feature, delete-feature) umožňující přidávání a odebírání geo-prvků rozšiřují základní možnosti výměny informací a dovolují aktérům dodatečné úpravy v kontextu samotné komunikace. Chybové stavy jsou oproti základním příkazům dále rozšířeny o následující tag. <not-acceptable> - chybně zadaná či plně chybějící povinný hodnota parametru zprávy (identifikátor nově vytvářeného geo-prvku není jedinečný) 7. Závěr Protokol XMPP je vhodným a lehce rozšiřitelným prostředkem pro výměnu zpráv nejen na komunikační síti Jabber, ale také v prostředí geograficky orientovaných aplikací. Výše uvedená specifikace rozšíření XEP Map Tools a XEP Simple Map Remoting definuje podobu vyměňovaných dat mezi aktéry komunikace. Účelově organizované skupiny, například jednotky integrovaného záchranného systému, je pak mohou využít za účelem sdílení geograficky orientovaných informací v reálném čase. Specifikace zároveň klade důraz na zachování potřebné flexibility, dostupnosti a bezpečnosti. 117

11 Michal Šeliga, Vladimír Maršík, Pavel Janečka Použité zdroje [1] JABBER SOFTWARE FOUNDATION. RFC 3920: Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core [online] [cit ]. Dostupné z: [2] JABBER SOFTWARE FOUNDATION. RFC 3921: Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Instant Messaging and Presence [online] [cit ]. Dostupné z: [3] JABBER SOFTWARE FOUNDATION. RFC 3922: Mapping the Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) to Common Presence and Instant Messaging (CPIM) [online] [cit ]. Dostupné z: [4] JABBER SOFTWARE FOUNDATION. RFC 3923: End-to-End Signing and Object Encryption for the Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) [online] [cit ]. Dostupné z: [5] XMPP Extensions. The XMPP Standards Foundation [online] [cit ]. Dostupné z: [6] OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM INC. OpenGIS Implementation Standard for Geographic Information: Simple feature [online] [cit ]. Dostupné z: [7] I SO 19136:2007. Geographic information: Geography Markup Language (GML). International Organization for Standardization [online] [cit ]. Dostupné z: [8] XEP-0060: Publish-Subscribe. XMPP STANDARDS FOUNDATION [online] [cit ]. Dostupné z: [9] Spatial Reference List. Spatial Reference [online] [cit ]. Dostupné z: JEL: H12, M15 118

Alena Malovaná, MAL305

Alena Malovaná, MAL305 Alena Malovaná, MAL305 GML WFS WMF Geografický značkovací jazyk (Geographic Markup Language - GML) Jedná se o velmi rozšířený standard pro popis geodat umožňující sdílení i integraci dat. Jeho základem

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Mapové služby podle OGC

Mapové služby podle OGC Mapové služby podle OGC OpenGIS Web Services Common Specification - OWS Web Map Service - WMS Web Feature Service - WFS Web Coverage Service - WCS Web Processing Service - WPS zhodnocení služeb Geography

Více

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

INSPIRE prohĺıžecí a stahovací služby pro témata AD a AU. témata Adresy a Územní správní jednotky

INSPIRE prohĺıžecí a stahovací služby pro témata AD a AU. témata Adresy a Územní správní jednotky INSPIRE prohĺıžecí a stahovací služby pro témata Adresy a Územní správní jednotky zcela zdarma Bc. Michal Med Konference Geoinformace ve veřejné správě, 2013 27.5.2013 1 Datová specifikace pro INSPIRE

Více

METADATOVÝ PORTÁL A KATALOGOVÉ SLUŽBY. Štěpán Kafka

METADATOVÝ PORTÁL A KATALOGOVÉ SLUŽBY. Štěpán Kafka METADATOVÝ PORTÁL A KATALOGOVÉ SLUŽBY Štěpán Kafka Help Service Remote Sensing spol. s r.o, Černoleská 1600, 256 01, Benešov, Česká republika kafka@email.cz Abstrakt. Katalogové služby umožňují vyhledávání

Více

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ OPC Server Funkce a využití v průmyslové automatizaci Jiří NOSEK 2011 Co je OPC Server? OPC = Open Process Control (původně OLE for Process Control) sada specifikací průmyslového

Více

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 8, kap. 1, str. 1 5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH 5/8.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY IM Instant messaging (dále jen IM) poskytuje komunikaci uživatelů

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů 9. Tvorba informačních systémů Michal Krátký, Miroslav Beneš Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Tvorba informačních systémů, 2007/2008 c 2006-2008 Michal Krátký, Miroslav Beneš Tvorba

Více

CAL (CAN Application Layer) a CANopen

CAL (CAN Application Layer) a CANopen CAL (CAN Application Layer) a CANopen J. Novák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Průmyslový distribuovaný systém na bázi sběrnice CAN Pressure sensor Stepper

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Roční periodická zpráva projektu

Roční periodická zpráva projektu WAK-1F44C-2005-2 WAK System Název projektu: Automatizovaná výměna dat mezi informačními systémy krizového řízení v dopravě s jednotným univerzálním a implementovaným rozhraním založeným na standardu webových

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček Pokročilé Webové služby a Caché security Š. Havlíček Webové služby co se tím míní? Webová služba metoda komunikace mezi dvěma elektronickými zařízeními přes internet Typicky jsou pomocí rozhraní přístupné

Více

G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y. Bc. Michalis Katapodis kat015

G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y. Bc. Michalis Katapodis kat015 G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y Bc. Michalis Katapodis kat015 Použili jste před cestou na dovolenou internetový plánovač tras? Nechali jste si vyhotovit výpis z katastru nemovitostí?

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Označení pozic pro geografické báze

Více

Autor. Potřeba aplikací sdílet a udržovat informace o službách, uživatelích nebo jiných objektech

Autor. Potřeba aplikací sdílet a udržovat informace o službách, uživatelích nebo jiných objektech Adresářová služba X.500 a LDAP Autor Martin Lasoň Abstrakt Potřeba aplikací sdílet a udržovat informace o službách, uživatelích nebo jiných objektech vedla ke vzniku specializovaných databází adresářů.

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTEM FOR CONFIGURATION OF COMMUNICATION TERMINALS AND VISUALIZATION OF STATE INFORMATION FROM RAIL VEHICLES

Více

Webové mapové služby. Lukáš Birka

Webové mapové služby. Lukáš Birka Webové mapové služby Lukáš Birka Co jsou to webové služby? Rozhraní k aplikaci dostupné prostřednictvím počítačové sítě, založené na standardních internetových technologiích. Obecně: je-li aplikace dostupná

Více

SA Služby IS DMVS LK

SA Služby IS DMVS LK Příloha A Směrnice IS DMVS LK Služby IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SA Služby

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Digitální kartografie 3

Digitální kartografie 3 Digitální kartografie 3 základy práce v ESRI ArcGIS strana 2 Založení nového projektu v aplikaci ArcMap 1. Spuštění aplikace ArcMap v menu Start Programy ArcGIS. 2. Volba Blank map pro založení nového

Více

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML Obsah přednášky Webové služby a XML Miroslav Beneš Co jsou to webové služby Architektura webových služeb SOAP SOAP a Java SOAP a PHP SOAP a C# Webové služby a XML 2 Co jsou to webové služby rozhraní k

Více

Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech

Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech Jiří Plíhal Tento příspěvek by rád na konkrétním příkladu standardu přiblížil referenční metody stanovení polohy a zejména jejich dynamickou

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Publikování map na webu - WMS semestrální práce Ondřej Dohnal Martina Černohorská editor:

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 2.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 18. 7. 2013 Popis Vydavatel URL GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň Směrnice obsahuje základní údaje o

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

internetu v rámci výuky

internetu v rámci výuky Publikování map na internetu v rámci výuky Jakub Havlíček Digitální itál technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ 23.10.2012 Praha úvod současný stav možnosti Obsah statické obrázky klikací mapy

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

Základní zadání IS o ISVS. Sluţba poskytování dat IS o ISVS

Základní zadání IS o ISVS. Sluţba poskytování dat IS o ISVS Základní zadání IS o ISVS Sluţba poskytování dat IS o ISVS podle pokynů objednatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 5.12.2012, verze 1.00 Sluţba poskytování dat IS o ISVS Počet

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Inteligentní dopravní systémy Komunikační infrastruktura pro

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d KMA/PDB Prostorové databáze Karel Janečka Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d Sylabus předmětu KMA/PDB Úvodní přednáška Základní terminologie Motivace rozdíl klasické

Více

UAI/612 - Cloudová Řešení. Technologie

UAI/612 - Cloudová Řešení. Technologie UAI/612 - Cloudová Řešení Technologie Rekapitulace Multitenance Bezestavovost Škálovatelnost Cachování Bezpečnost Způsoby nasazení Datová úložiště SQL databáze NoSQL databáze Cloudová datová úložiště (API)

Více

Lubomír Dobrovolský, DOB113

Lubomír Dobrovolský, DOB113 Lubomír Dobrovolský, DOB113 Co je to SharpMap Verze Zdroje dat Vektorové formáty Rastrové formáty WMS servery Typy objektů, projekcí Práce se SharpMap Načtení geodat Ukázky kódu pro základní mapové operace

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu

Více

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS Roman MALO - Arnošt MOTYČKA This paper is oriented to discussion about using markup language XML and its features in LCMS

Více

POPIS STANDARDU CEN TC278/WG4. 1 z 5. Oblast: TTI. Zkrácený název: Zprávy přes CN 4. Norma číslo:

POPIS STANDARDU CEN TC278/WG4. 1 z 5. Oblast: TTI. Zkrácený název: Zprávy přes CN 4. Norma číslo: POPIS STANDARDU CEN TC278/WG4 Oblast: TTI Zkrácený název: Zprávy přes CN 4 Norma číslo: 14821-4 Norma název (en): Traffic and Traveller Information (TTI) TTI messages via cellular networks Part 4: Service-independent

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

PRIMÁRNÍ SBĚR GEODAT. Václav Čada. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd katedra geomatiky.

PRIMÁRNÍ SBĚR GEODAT. Václav Čada. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd katedra geomatiky. PRIMÁRNÍ SBĚR GEODAT Václav Čada cada@kgm.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd katedra geomatiky Geodata, geografická data, geoprostorová data data s implicitním nebo explicitním

Více

PostGIS. Luboš Hejduk, Petr Sedlář 2007

PostGIS. Luboš Hejduk, Petr Sedlář 2007 PostGIS Luboš Hejduk, Petr Sedlář 2007 Obsah Co je PostGIS Využití prostorových dat Způsob instalace PostgreSQL/PostGIS Správa databáze postgresql/postgis Práce s daty v PostgreSQL/PostGIS Import dat do

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Propojení 3D modelování budov a INSPIRE na příkladu vizualizace dat o hlukové zátěži Tomáš EZNÍK, Lukáš HERMAN Laborato

Propojení 3D modelování budov a INSPIRE na příkladu vizualizace dat o hlukové zátěži Tomáš EZNÍK, Lukáš HERMAN Laborato Propojení 3D modelování budov a INSPIRE na příkladu p vizualizace dat o hlukové zátěži Tomáš ŘEZNÍK, Lukáš HERMAN Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta,

Více

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Workshop Příprava mapových podkladů chata Junior, Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem 24.-25. 1. 2015 web, web service, web-map-services web klient (IExploler,

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

SIMATIC S IT. Micro Automation. Promoters Meeting October Představení CP IT SPIDER CONTROL TELESERVIS. TESTOVACÍ server.

SIMATIC S IT. Micro Automation. Promoters Meeting October Představení CP IT SPIDER CONTROL TELESERVIS. TESTOVACÍ server. SIMATIC S7-200 243-1 2005, Page 1 Program workshopu Začátek: 9.00 GPRS - aplikace pro GPRS, základy - jak nastavit vzdálenou stanici, knihovna instrukcí pro GPRS - jak nastavit server (SINAUT MICRO SC,

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 GeoHosting (vypusťte svoje data do světa) Martin Vlk Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 Využívání geografických dat Jak můžeme pracovat s geografickými daty? Práce s vlastními geografickými

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Použití dynamických parametrů prostředí SET_ENV_ v MarushkaDesignu

Použití dynamických parametrů prostředí SET_ENV_ v MarushkaDesignu 0 Použití dynamických parametrů prostředí SET_ENV_ v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1

Více

Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII

Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII Jan Růžička Institute of geoinformatics VSB-TU Ostrava 17.listopadu, 70833 Ostrava-Poruba Poruba, jan.ruzicka@vsb.cz NGII NGII složitý propletenec,

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 CALM Systém managementu hlášení sond dat ISO 25114 37 stran

Více

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023) Zpracovali: Marie

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE Jiří Vaněk, Jan Jarolímek Anotace: Příspěvek se zabývá hlavními trendy rozvoje programů pro

Více

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED Martin Sovadina ZABAGED Základní báze geografických dat Digitální geografický model území České republiky Úroveň přesnosti a podrobnosti Základní mapy

Více

ejabberd - Nasazení XMPP/Jabberu pro IM komunikaci uvnitř firmy

ejabberd - Nasazení XMPP/Jabberu pro IM komunikaci uvnitř firmy ejabberd - Nasazení XMPP/Jabberu pro IM komunikaci uvnitř firmy Jan Pinkas HumboldTec spol. s r.o. 29.října 2009 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ústav informačních technologií

Více

Č.j. PPR-19172-118/ČJ-2013-990640 Praha 7.7.2014 Počet listů: 8

Č.j. PPR-19172-118/ČJ-2013-990640 Praha 7.7.2014 Počet listů: 8 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-19172-118/ČJ-2013-990640 Praha 7.7.2014 Počet listů: 8 dle seznamu dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci kteří požádali

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3.1 Tenký a tlustý klient Klientské aplikace nad XML dokumenty v prostředí internetu se dají rozdělit na dvě skupiny: tenký klient a tlustý klient.

Více

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML Příloha č. 5 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 8 OBSAH 1 PRINCIPY VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DTMM MOST... 2 2 STRUKTURA VÝMĚNNÉHO FORMÁTU... 3

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru Příloha 1: Struktura XML dokumentu V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru /mapa/map.xml. Obsah

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Publikování map na webu - WMS semestrální práce Ondřej Dohnal Martina Černohorská editor:

Více

Popis výměnného formátu XML

Popis výměnného formátu XML Příloha č.: 7 Verze: 2.0 Datum: 15.5.2013 Popis výměnného formátu XML Principy výměnného formátu DTM DMVS textový soubor ve formátu XML (jednotný formát, nezávislost na software) symbologie není součástí

Více

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Geografie Mapové servery a jejich ovládání Ovládání mapových serverů v prostředí

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Informační systém Státního mapového díla Zeměměřického úřadu

Informační systém Státního mapového díla Zeměměřického úřadu 1 Informační systém Státního mapového díla Zeměměřického úřadu prezentace projektu Mgr. Jan Langr T-MAPY spol. s r.o. jan.langr@tmapy.cz Cacio - IT projekt roku 2013 22. 1. 2014 Praha Účastníci projektu

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Více

geotym.geogr.muni.cz K čemu jsou datové specifikace Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Co Vás čeká dnes?

geotym.geogr.muni.cz K čemu jsou datové specifikace Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Co Vás čeká dnes? Co Vás čeká dnes? Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data (GEOTÝM) Průhonice, 30.11. 2011 Blok 1: Jak číst

Více

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP.

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP. email Email email Email spolupráce více systémů Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP POP or IMAP MSGFMT (RFC822,...) a MIME Email splitting & relaying 1 relaying

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

Katalog egon služeb verze: 0.01

Katalog egon služeb verze: 0.01 Katalog egon služeb verze: 0.01 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu OBSAH 1 Úvod... 5 1.1 Členění dokumentu... 5 1.2 Třídy služeb... 5 1.3 SLA služeb... 6 1.3.1 SLA-01...

Více

Dílčí část B17. Zpracování tarifních map pro každou výchozí zónu

Dílčí část B17. Zpracování tarifních map pro každou výchozí zónu Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0.

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0. Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0. Obsah Koncepce mapového prohlížeče Uživatelské rozhraní Práce s mapou Vykreslování mapových podkladů a vrstev Koncepce mapového prohlížeče Prohlížeč slouží

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

INSPIRE Transformation services

INSPIRE Transformation services Jáchym Čepický Help Service Remote Sensing s.r.o. http://bnhelp.cz Inspirujme se... 2009. Průhonice, 24.11.2009 25.11.2009 Obsah Transformační služby INSPIRE 1 Transformační služby INSPIRE 2 3 Data mohou

Více