JIŘÍ JOHN ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIŘÍ JOHN (1923-1972)"

Transkript

1 JIŘÍ JOHN ( ) Když v roce 1947 procházel profesor Josef Kaplický svým ateliérem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, aby korigoval práce svých studentů, a zastavil se u nového obrazu Jiřího Johna ZIMA, byl na rozdíl od poznámek k pracím některých jiných studentů velmi stručný; po chvíli mlčení řekl jen pane Johne, za ten obzor bych chtěl jít, abych se setkal s tím, co je za ním (Z katalogu výstavy obrazů Jiřího Johna Za obzor Museum Kampa 2013/2014) To není obraz, ale prázdné místo, jež nechal na vratké, trhané čáře větve pták, který odletěl. To není pták, ale poslední loňský list, na pozadí nebe, do něhož tence taje krev. To není list, ale zapomenutý svrasklý plod, který se pomalu zas vrací do své hlíny. To není plod, Aale zadrhnutý uzel ve tkaní krajiny, po které přejíždíš prstem jak slepec po plátně obrazu. Básnické vyjádření tvorby Jiřího Johna Janem Vladislavem na cyklus Šest suchých jehel. Alena Hoblová (Z katalogu výstavy obrazů Jiřího Johna Za obzor Museum Kampa 2013/2014) Jiří John, Zima, 1947, soukromá sbírka

2 P E C A Ř Potřebujeme chvilku soustředění, abychom mohli vnímat koncert aktérů na podiu. Vzduchem kmitají píšťaly, barevné koule opisují ladné křivky, objevují se a mizí. Necháváme se unášet až skoro neskutečnou atmosférou jeviště za neznámých zvuků, od libých až po strašidelné, podkreslených navíc hudbou z reproduktorů chrčivých rádií. To je vjem obrazu, který nás obklopuje. Kouzelné divadlo nás fascinuje, uchvacuje, nemůžeme se odtrhnout z místa, i když nás již po několikáté průvodkyně žene dál. Ještě se ohlížíme, poslední fota. A pak za námi zapadnou dveře od srdce sklářské symfonie, v níž hraje bezpočet viděných i neviděných hráčů. Opravdu, to co jsme viděli, bylo živé srdce sklárny, takové, které zhlédne většina zvídavých i zvědavých návštěvníků. Jsou i jiné sklárny, s daleko menší návštěvností, i když právě z nich máme doma kolem sebe nejvíce užívaných skleněných výrobků skleniček, lahví, mís, žárovek, okenních tabulek Jsou to sklárny, kde zpracování rozžhavené skloviny je svěřeno strojům. Ono srdce sklárny je spojnicí mezi přípravnými a dokončovacími operacemi sklářské výroby. Příprava zahrnuje například práce se surovinami, ze kterých vzniká sklovina, tavení, výrobu forem, mnoha druhů nářadí K dokončovacím pracím počítáme třeba povrchovou úpravu výrobků, balení a distribuci. Tím vším se prolíná umělecká tvorba. Ta začíná u výtvarníka, který navrhuje nejen tvary, velikost výrobku, ale také jeho konečný vzhled. Navrhuje dekory i techniky k jejich provedení, vybírá například mezi malováním, broušením, rytím, leptáním Dále do chodu sklárny zasahují obchodní záležitosti, poptávka a nabídka. Samozřejmě, že to není vše. Nakonec jsem si nechal jednu z důležitých oblastí, které při návštěvě jakékoliv sklárny nevě-nujeme moc pozornosti, ale ona vlastně rozhoduje o kvalitě konečného výrobku. Ta je tím skutečným srdcem sklárny, okolo které se vše točí. Jde o vy-mezený prostor do kterého nevidíme, jen cítíme jeho žár unikající z oranžových otvorů. Jedná se o sklářskou pec. Za jejími zdmi dochází k přeměně sypkých surovin v tekutou hmotu = ve sklovinu.

3 Vícepánvová pec s novým vytápěním Většinou jsou navštěvovány sklárny, kde jejich srdce tvoří pec pánvová. Antonín Nikl jich za několik desetiletí nakreslil, postavil a uvedl do provozu mnoho. Malých jen s čtyřmi, šesti, ale i větší s osmi a deseti pánvemi. Pánvové pece Seznámil jsem se s Mistrem ve svém oboru, s panem Antonínem Niklem. Neumí foukat sklo ani je malovat, brousit, ale dovede je utavit jako málokdo jiný. Je projektantem sklářských pecí. Stavěl pece pro ruční i strojovou výrobu. Postavil pece plynové i elektrické a stavěl je u nás i v zahraničí. Nejdál se snad dostal do Indie nebo Vietnamu. Každá pec je trochu či úplně jiná. Liší se od sebe nejen velikostí, ale i svým posláním a vytápěním. Největší jsou určeny pro strojní zpracování skla, to jsou pece vanové a korytové, pece pro ruční odběr skloviny jsou pánvové. A samozřejmě, že i každá z nich je jiná. Antonín Nikl projektoval všechny druhy. Začínal na vanových v Crystalexu, v Novém Boru, a pak pracoval pro další sklárny a nejen v okolí. Antonín Nikl umožňují tavit v každé pánvi jinou barvu skloviny. Sklářské pece nevyžadují jen stavbu zdí ze speciálních materiálů, ale vyžadují také určitý typ vytápění, umístění hořáků nebo elektrod, odtahů atd. Antonín Nikl vždy dokázal využívat svých zkušeností a vědomostí ke stavbě pecí zaručujících kvalitnější utavenou sklovinu. V posledních letech staví sklářské pece s novým typem vytápění. Dosud převládají ve sklárnách s pánvovým provozem hořáky využívající při tavbě plyn a vzduch. Vzduch je nutné předem předehřívat, aby nedocházelo k ochlazování vnitřního prostoru pece. Nový způsob vytápění využívá kyslík. V hořácích je vzduch nahrazen kyslíkem. Odpadá předehřívání. Antonín Nikl se stal u nás průkopníkem této metody. Nová kombinace zvyšuje čistotu spalování, zaručuje stálou teplotu při snížení spotřeby plynu, který shoří díky kyslíku dokonaleji bez nežádoucích zplodin. Navíc kombinace plyn kyslík prodlužuje životnost pecí i pánví. Sklářské pece ani pánve nejsou lacinou záležitostí. Lidová písnička Pec nám spadla by nevznikla, kdyby znali Antonína Nikla. ah

4 Kurátorka: VIETNAMSKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH Výstavu připravila Sbírka orientálního umění Národní galerie v Praze. Zdenka Klimtová Architektonické řešení: Irena Brotánková Grafické řešení: Doprovodný program: Místo konání: Lada Krupková Křesadlová, Jiří Krupka Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění Výstavní síň Konírna paláce Kinských Datum konání: 7. února 11. května 2014 Výstava přibližuje tradiční výtvarné umění národa, který zaujal v České republice v posledních desetiletích pevné místo, umění s dávnou tradicí, bohaté a mnohotvárné. Jeho specifičnost a jedinečnost dokumentuje výběr děl ze dvou nejvýznamnějších státních sbírek asijského umění, Národní galerie v Praze a Národního muzea Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Nejstarším exponátem, bronzovým bubnem z doby kolem přelomu letopočtu, připomíná výstava dongsonskou kulturu kvetoucí v severním Vietnamu v prvním tisíciletí př. n. l. Hlavním sochařským materiálem bylo ve Vietnamu dřevo. České sbírky se mohou pochlubit dřevěnými buddhistickými sochami z 18. a 19. století, které tvoří jádro výstavy. Dominantním exponátem je socha Buddhy Šákjamuniho sedícího na lotosovém trůnu. Robustní řezba v tvrdém těžkém dřevě má červenavě zlatý povrch, vytvořený kombinací stříbra a poloprůsvitné vrstvy načervenalého svrchního laku, jehož kvalita a odstín jsou invencí vietnamských sochařů. Tři unikátní sochy ukazují zakladatele buddhismu jako dítě. Upomínají na legendární událost, ke které mělo dojít krátce po jeho narození, kdy dítě vstalo, udělalo sedm kroků, ukázalo jednou rukou k zemi a druhou k nebi, a tím vyjádřilo svou svrchovanost nad oběma světy, nebeským i pozemským. Následují další postavy buddhistického panteonu včetně ženských podob bohyně Quan Am. Mezi nimi stojí prázdné obřadní křeslo; bohatě vyřezávaná křesla nebo spíše trůny malých rozměrů se stavějí na oltáře a božstvo je na nich v představách lidí přítomno. Virtuózní řezbářskou prací zaujme vícevrstevný prořezávaný reliéf dveřní výplně z 18. století, v němž vystupuje několik desítek postav. Poprvé vystavována je většina malířských a grafických děl. Patří mezi ně například tři scény z nejznámějšího vietnamského literárního díla, románu ve verších Kieu, nebo trojice svitkových obrazů s taoistickými náměty. Vedle toho nemohou chybět dvě skupiny lidových dřevořezů, ze severovietnamské vesnice Dong Ho a z hanojské ulice Hang Trong. Barevné dřevořezy z Dong Ho jsou u nás známé jako novoroční obrázky nebo obrázky k svátkům, ukazují však daleko širší škálu témat včetně alegorických, například Ropucha učitelem nebo Myší svatba. Výstava se koná pod záštitou velvyslance Vietnamské socialistické republiky v České republice, jeho excelence pana Truong Manh Sona, a Svazu Vietnamců v České republice. Převzatý materiál

5 PANÍ, UŽ JSME DOST EVROPŠTÍ? Stačilo mi projít jen pár uliček na Starém Městě pražském - ah

6 PŘÍBĚH VELETRŽNÍHO PALÁCE V DATECH 1924 společnost Pražských vzorkových veletrhů (PVV) vyzývá šest architektů k účasti v architektonické soutěži na vytvoření nové veletržní čtvrti Prahy nazvané Veletržní City z druhého kola vybírá porota společný návrh architektů Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse 1925 stavební firma Karla Skorkovského začíná stavět první (a z finančních důvodů poslední) budovu funkcionalistický Veletržní palác 1928 k 10. výročí vzniku Československé republiky Veletržní palác částečně dokončen v září ve třech podlažích první, papírenský, veletrh 1929 Veletržní palác začíná sloužit celý jarní a podzimní veletrhy, restaurace, kavárna, největší pražské kino, výstavy umění (už v roce 1928 zde poprvé představena Muchova Slovanská epopej) 1951 Pražské vzorkové veletrhy zrušeny palác se stává kancelářskou budovou, sídlem podniků zahraničního obchodu v noci ze 14. na 15. srpna požár Veletržního paláce následující léta se řeší otázka: zbourat nebo zrekonstruovat? 1980 budova přidělena Národní galerii pro sbírky umění 20. století - začíná rekonstrukce podle plánů architektů Stavoprojektu Liberec v čele s architektem Miroslavem Masákem

7 1993 dokončena první etapa rekonstrukce 1995 tři podlaží stálých expozic otevřeny pro veřejnost nejen výtvarné umění, také architektura, design, scénografie 2000 definitivně dokončena celá expozice Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze 2012 ve Velké dvoraně dlouhodobá instalace všech 20 obrazů cyklu Alfonse Muchy Slovanská epopej března až 27. července v mezaninu výstava uspořádaná ke 40. výročí požáru Veletržního paláce, výstava fotografií, architektonických plánů, plakátů, představující mnohé dosud neznámé skutečnosti z historie paláce, výstava nazvaná PŘÍBĚH VELETRŽNÍHO PALÁCE Helena Musilová, ředitelka Sbírky moderního a současného umění NG: Většina výročí vede k bilanci. Tedy i to 40. výročí požáru Veletržního paláce dává možnost shrnout novodobou historii této výjimečné stavby, poukázat na genia loci tohoto místa a také ukázat jeho možnou budoucí tvář. Jiřina J. Hubáčková P.S.: Já sama mám k Veletržnímu paláci zvláštní vztah. Na posledním předválečném veletrhu, na jaře roku 1939, si moji rodiče koupili do nového bytu nábytek mám ho dodnes. Informace a fota z materiálů Národní galerie v Praze

8 GOTIKA V JIHOZÁPADNÍCH ČECHÁCH OBRAZY KRÁSY A SPÁSY Výstavu připravila Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění ve spolupráci s Západočeskou galerií v Plzni a s Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Autoři: Michaela Ottová, Jan Royt Spolupráce: Petr Jindra Kurátorka: Olga Kotková Doprovodný program: Lektorské oddělení Sbírky starého umění Místo konání: Šternberský palác, II. patro Datum konání: 27. března července 2014 Výstava Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy představuje soubor pozdně gotických uměleckých děl, jenž byl s mimořádným úspěchem představen v Západočeské galerii v Plzni. Vystavení děl z období doznívajícího středověku ( století) z jihozápadních Čech vyvolalo senzaci v celé historii Západočeské galerie (založené roku 1953) tato expozice přilákala nejvyšší, rekordní počet návštěvníků. V Národní galerii v Praze je z této přehlídky představen výběr obrazů a soch, který přesně ukazuje, proč pozdně gotické umění z jihozápadních Čech vzbuzuje takovou pozornost, a dokládá, že prezentace tohoto souboru působí na diváky jako magnet. Území jihozápadních Čech je v jagellonském období spojeno především s majetkovou expanzí mocného šlechtického rodu Švihovských z Rýzmberka a růstem rodových dominií dalších jim příbuzných rodů (páni z Rýzmberka a Dolan, Rožmitálové, Černínové z Chudenic). Členové těchto rodů vlastnili rozsáhlá území, zastávali v zemi nejvyšší funkce a patřili mezi nejbohatší osobnosti v Českém království. Jejich obrovský politický vliv sílil i díky šikovné úvěrové politice; mezi nejvýznamnější dlužníky patřili oba jagellonští králové Vladislav a Ludvík. Král navíc pobýval převážně v Uhrách, takže v Čechách faktická moc spočívala v rukou nejvyšší šlechty, z níž výsadní postavení náleželo právě oběma zmíněným rodům. Jejich vysoký společenský statut se projevoval i prostřednictvím rozsáhlé donátorské činnosti; staly se největšími objednavateli v oblasti jihozápadních Čech a jejich umělecká reprezentace dosáhla v rámci Českého království té nejvyšší úrovně. Koncept výstavy proto ukazuje umělecká díla vzniklá pro objednavatele již zmíněných šlechtických rodů, především Švihovských z Rýzmberka např. Epitaf Půty Švihovského z roku 1504 či dochované části původního oltářního vybavení hradního kostela na Rabí z roku Druhou část výstavy tvoří díla, jež za svůj vznik vděčí městům. Mezi největší objevy výstavy patří dosud neznámé reliéfy hlavního oltáře

9 děkanského kostela v Klatovech s náměty z Kristova dětství. Monumentální řezby vynikající výtvarné kvality ve stylu tzv. podunajské školy vznikly po roce 1521 v bavorském Pasově, kde je objednala klatovská městská rada. Pro hlavní oltář městského kostela v Kašperských Horách vznikla trojice soch, z nichž ústřední Panna Marie s Ježíškem se stala znakem výstavy. V okolí města Kašperské Hory se nalézala největší ložiska zlata a díky jeho těžbě a distribuci dále do Čech a do Evropy bohatla i města podél Zlaté stezky. Světem vlastních původců artefaktů, tj. řezbářů, malířů a dalších řemeslníků, se zabývá třetí část výstavy s názvem Fenomén řezbářských dílen. Na základě unikátní konfrontace vystavených děl Mistra Oplakávání Krista ze Zvíkova a Mistra Oplakávání Krista ze Žebráku z první čtvrtiny 16. století (Oplakávání Krista z hradu Zvíkov, Oplakávání Krista ze Žebráku) lze poodhalit způsoby organizace řezbářské práce a formování výtvarné tradice na základě sdílení a předávání stylových forem. Tato dvě Oplakávání patří k ikonickým dílům naší pozdní gotiky a v Národní galerii jsou spolu představena vůbec poprvé, a to díky pochopení a podpoře zapůjčovatelů, kteří byli výstavě maximálně nápomocni. Vystavení obou Oplakávání také umožňuje sledovat rozdíly v přístupu dvou největších uměleckých osobností české pozdní gotiky tj. mezi Mistrem Oplakávání Krista ze Zvíkova a Mistrem Oplakávání Krista ze Žebráku. Část názvu výstavy Obrazy krásy a spásy spojuje tři termíny. Termín obrazy odkazuje ke středověkému souhrnnému označování soch a obrazů pojmem imagines. Dnes nám tyto obrazy přinášejí především zážitek krásy, zatímco původní, středověký divák si je spojoval s nadějí ve spásu své duše. K projektu připravuje nakladatelství Arbor Vitae rozsáhlou publikaci, na níž pracoval tým odborníků především z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstavu doprovází bohatý program přednášek a prohlídek, který i s účastí autorů expozice připravuje lektorské oddělení Národní galerie v Praze. Mediální partneři: Česká televize, Hospodářské noviny, IHNED.cz, Český rozhlas, Prague Events Calendar, Anopress IT Technologický partner: Samsung Šternberský palác Hradčanské nám Praha 1 VSTUPNÉ V RÁMCI STÁLÉ EXPOZICE: základní 150 Kč snížené 80 Kč rodinné 200 Kč školní skupina 20 Kč / žák Tiskové zpravodajství ze dne 27. března 2014 KONTAKT PRO NOVINÁŘE: Eva Kolerusová, tisková mluvčí, tel.: , mob.: Převzatý materiál

10 Vladimír Pechar

11 Vladimír Pechar

12

13 Do Prahy má přicestovat část osmého divu světa Převzatý materiál pro informaci Je to světový unikát. A navíc se kolem něj ještě čekají nová překvapení to až se podaří odkrýt i samotnou hrobku prvního svrchovaného čínského císaře Čchina ( př. n. l.), který po sobě u starobylého Si-anu v centrální provincii Šen-si zanechal slavnou terakotovou podzemní armádu. Zvětšit obrázek Početná terakotová armáda má tisíce členů. FOTO: Profimedia.cz Dnes 14:06 Jedinečné dílo, označované často za osmý div světa, vzniklo jako mohutná osobní stráž, jež měla chránit císařův posmrtný život a zároveň střežit bezpečnost mauzolea. Armádu náhodou objevili místní vesničané při kopání studny právě před 40 lety v březnu Ukázalo se, že narazili na jeden z nejúžasnějších nálezů 20. století. V roce 1987 se dostal na listinu kulturního dědictví UNESCO. V bojovém střehu Jde o téměř 8000 soch vojáků a koní z pálené hlíny, přes 100 dřevěných dvoukolových vozů a více než 40 tisíc bronzových zbraní. Vše v hloubce skoro pět metrů ve třech jámách o rozloze dvou hektarů. Největší je první šachta se 6000 vojáky a koňmi.

14 Převzatý materiál pro informaci Každý voják terakotové armády je vzácným originálem. FOTO: Profimedia.cz Při pohledu na vojáky tu návštěvník cítí, že stanul tváří v tvář vojenským oddílům připraveným k boji. 210 mužů ve třech prvních řadách drží v rukou luky a šípy, na zádech mají toulce. Tvoří zřejmě bojový předvoj. Za nimi následuje 40 oddílů pěšáků a dvoukolových vozů. Na obou křídlech jsou zajišťovací vojenské oddíly, totéž poslání plní tři zadní řady vojáků. Seřazené, vzorně vyrovnané a k boji připravené vojenské šiky připomínají rozsáhlé bojiště s řinčením zbraní a s ohromnou vůlí císaře Čchin Š -chuanga sjednotit zemi, líčí úchvatný zážitek publikace Světové kulturní a přírodní dědictví v Číně, vydaná pražskou ambasádou. Tajemná hrobka Loni si terakotovou armádu přímo v Si-anu prohlédlo pět miliónů turistů. Posledním VIP hostem byla minulý týden v pondělí Michelle Obamová s dcerami a se svou matkou. Podzemní palác a terakotová armáda se nacházejí jeden a půl kilometru od sebe, ale zatímco sochy z pálené hlíny už mohou turisté obdivovat, hrobku prvního císaře ve tvaru pyramidy dosud halí tajemství. Na úpatí hory Li-šan ji stále ještě kryjí upěchované vrstvy hlíny a zeleň. Archeologický průzkum pokračuje. Kdykoliv se Čína odhodlá část vzácného terakotového pokladu zapůjčit k výstavě do zahraničí, je z toho kulturní senzace. Poprvé mělo to štěstí Britské muzeum v období 2007 až V ČR byla jedna podobná výstava v roce 2009, ale to šlo o kopie bojovníků, které jinak běžně obíhají po světových metropolích. Jsou sice věrné, ale jsou to prostě repliky originálům se nevyrovnají. V blízké budoucnosti má dorazit do Prahy dvojice pravých terakotových skulptur. Promluvila o tom velvyslankyně Číny Ma Kche-čching k příležitosti letošního 65. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Prahou a Pekingem. Přesný termín a místo unikátní výstavy je zatím v jednání. Povede-li se výstavu dohodnout, naskytne se Čechům i turistům jedinečná příležitost vidět čínský poklad na vlastní oči. I když každé srovnání trochu pokulhává, z čínské strany jde o významné kulturní i diplomatické gesto: tak trochu jako by Česko půjčilo do ciziny na výstavu část korunovačních klenotů. Pojištění terakotových artefaktů bude tedy nepochybně astronomické. PUR, Právo

15 KAM VŠECHNY TY DĚTI TAK SPĚCHAJÍ? No přece na ostrov čtení a her zvaný TAPATAN rozkládající se na Žižkově v Seifertově ulici číslo 35 aby v pondělí 2. června o 17 hodině nezmeškaly vernisáž předprázdnínové výstavy obrázků dětí z výtvarného ateliéru ARS PUERIS který založila a už dvacet let vede výtvarnice Mgr. Jiřina Olivová z Prahy 14 Jahodnice! Ufff Ke spěchajícím se přidává Jiřina J. Hubáčková Obrázky z archivu atelieru ARS PUERIS

16 BYLO NEBYLO Bylo. Je tomu právě 150 let, co polabské město Poděbrady postavilo za Nymburským předměstím cukrovar. Cukrovar zažíval časy dobré i zlé, až v roce 1927 zcela skončil. Postupně mizel a nezbylo po něm ani památky Nene, zbylo. Půvabná novorenesanční vila, kterou v roce 1883 vystavěl ředitel cukrovaru Ing. Leopold Dostal pro sebe, manželku Marii, bývalou herečku Prozatímního divadla, a pro celou svou rodinu. Vila Dostalových zvaná Dostalka (foto 1958) V roce 1987 se přestavěná Dostalka mění v Dům pionýrů a mládeže (a dnes? tiše si chátrá ) Rok se sešel s rokem a manželům Dostalovým se narodil syn Karel. Studoval v Praze, studoval v Berlíně, hrál v mnoha divadlech, ale především režíroval. Spolu se svou o pět let starší sestrou Leopoldou, herečkou, se stali ozdobami Národního divadla v jeho slavných dobách (Ještě dnes si oba můžeme připomenout ve filmu Otakara Vávry Kouzelný dům z roku 1939.) Rodina Dostalových pózující před terasou vily (Karel by měl být druhý zleva, Leopolda čtvrtá zleva) 23. ledna uplynulo 135 let od narození Leopoldy Dostalové ( ) a 14. března 130 let od narození Karla Dostala ( ). Jiřina J. Hubáčková (Fotografie z knihy PhDr. Jany Hramětové Poděbrady Město mého srdce a Poděbrady Zmizelé Čechy.)

17 Převzatý materiál Kalendář 365 dní volný čas a kultura

18 Převzatý materiál Kalendář 365 dní volný čas a kultura

19 HOLUB NA DUDKOVI Na výstavách se často člověk moc nepobaví, ale výstava Oldřicha Dudka pobavila každého, kdo ji navštívil. Ve výstavní síni smíchovské radnice prezentoval svoji tvorbu spisovatelskou, scenáristickou, ale především však kreslířskou. Aby ne. Je autorem více než pěti tisíc kreslených vtipů. No a máme to tady! Tak už jsem tady! Čekáš dlouho? Ne, Adame, už to nebudeme dělat! Strašně po tom tloustnu! Mám nápad, Ludvíku, co kdybych skočila ke studánce pro živou vodu? Ba-ťa? Taky nic? ah

20 VÍTE KDE JSEM BYL ( )?

21 KULTURA 2014/2 Malebná znamení na domech staré Prahy, která současný člověk vnímá především jako dekorativní prvek v architektuře, kdysi zcela účelně sloužila v každodenním životě. Zrodila je středověká kultura měst v době, kdy se pro množství ulic a domů stala orientační pomůcka nezbytností. Domovní znamení měla tedy praktický účel informovat chodce a vypovídat o domě, ale jejich symbolika často tajila hluboký smysl. Během staletí se symbolické významy pozměnily nebo dokonce naprosto upadly v zapomenutí. Ale ke středověkým obyvatelům města promlouvala znamení stejně srozumitelnou řečí, jakou k nám dnes hovoří třeba orientační a dopravní značky. U dvou hrdliček Nosticova 5, Praha Malá Strana Hrdlička, která šťastnou náhodou vyvázla lovcům, stále jen hledá zmizelého druha. Hrdliččí vdovství tráví o samotě, uzavřena do svého smutku a nikdy už se s nikým nespojí. Proto od antických časů patří spíš na náhrobek než na dům. Pro tebe, člověče, by měla být příkladem čistého manželství; tak to říká Fyziologus, ale zároveň dodává, že hrdlička je pták nadmíru štěbetavý. Lidé se navzájem odjakživa hrdlili a malostranské vdovy zvlášť. Mohutný renesanční dům U dvou hrdliček, podobně jako dům U zlaté lodi, vystavěl ze spekulačních pohnutek v roce 1620 Baltazar Globic na místě zahradního domku v někdejší Lazarovské zahradě. Už tehdy dostal asi znamení, i když v písemných pramenech jsou hrdličky jmenovány až roku Stáří znamení dokazuje i jeho výtvarná podoba. Kartuš z drobných volutek, v níž jsou hrdličky uzavřeny, prozrazuje typem, že barokní umělec jen přetvořil a napodobil renesanční motiv ze 17. století a přizpůsobil jej stylu barokní fasády. Stalo se tak před rokem Majitelem domu byl tehdy tesařský mistr podnikatel Josef Löfler a architektem přestavby nejspíš K.I.Dientzenhofer mladší. Löfler a Dientzenhofer starší, přední stavební odborníci své doby, spolupracovali po léta na státních zakázkách a znaly se i jejich rodiny. Něžná dvojice malostranských hrdliček zůstala mezi domovními znameními zcela ojedinělá; snad proto, že se význam hrdliččího symbolu od středověku posunul blíž symbolu holuba. Splynout by však neměly, i když lidová píseň zpívá o těch, co se milovali jako dva holubi, jako dvě hrdličky. Ošidili bychom se o vznešený symbol svazku, který ani smrt nezpřetrhá. -sv- Čerpáno z knihy Domovní znamení staré Prahy, autorka Lydia Petráňová

22 Kultura 2014 Bulletin Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR Vydává výbor Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR pro své členy Šéfredaktor: PhDr. Aleš Holub (ah) Redaktoři: PhDr. Vojtech Čelko (čel) Mgr. Jiřina J. Hubáčková (jjh) PhDr. Milena Nyklová (ny) Mgr. Jaroslava Smolová (Sm) Jaroslava Světlíková (-sv-) Ing. Romana Velčovská (vel) Šéfredaktorka webových stránek KK SN ČR: Ing. Maria Vašáková Grafická úprava čísla: PhDr. Aleš Holub Počítačová úprava fotografií a obrazů - ah Dále do čísla přispěli: Jindřich Beránek Bedřiška Terezie Brůhová ak.mal. Alena Hoblová Eva Kolerusová Olga Kotková Eva Kubátová (eku) Ludvika Krupičková (luk) Vladimír Pechar Jiří Sommer MgA. Květoslava Šamajová Jana Ulipová Na titulní a zadní straně: Kresby akademického malíře Zdeňka Světlíka Evidováno u Ministerstva kultury ČR pod číslem: E Tisk a distribuce: Press Print, s.r.o. Uzávěrka rukopisů , k tisku Klub kultury Syndikátu novinářů České republiky Senovážné náměstí Praha 1 /klub-kultury ***********************

23 Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha Č.j. NP 1327/1993 ze dne NOVINOVÉ VÝPLATNÉ Placeno hotově U dvou hrdliček

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

Pavilon Expo dnes a před 50 lety.

Pavilon Expo dnes a před 50 lety. Letošní osmičkový rok přináší nejen výročí historická, ale i kulturní. Takovým by se dalo nazvat připomenutí doby 50 let, která uplynula od světové výstavy v Bruselu. Tehdejší Československá republika

Více

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 7 3/2010 První etapa rekonstrukce náměstí dokončena V podmínkách smlouvy o poskytnutí finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk. Domažlice. Klatovy. Kdyně. Muzeum Šumavy

Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk. Domažlice. Klatovy. Kdyně. Muzeum Šumavy Domažlice Muzea a archeologické památky Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk Klatovy Přestože návštěvníky Šumavy přitahuje zejména nádherná příroda, k tradičním turistickým

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Profesionál je bez emocí

Profesionál je bez emocí projekt METROPOL pomáhá www.tydeniky.cz 23. září 2011 Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. je známý český chirurg, prolusl operací plic Václava Havla. Narodil se v červenci 1940 v Bratislavě, je ženatý od roku

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

10 Kč. 11/2009 Vysokomýtský. zpravodaj

10 Kč. 11/2009 Vysokomýtský. zpravodaj 10 Kč 11/2009 Vysokomýtský zpravodaj Na přední straně obálky: Z vysokomýtského hřbitova Foto Lucie Šedová Listopad 1 Neděle 2 Pondělí 3 Úterý 4 Středa 5 Čtvrtek 6 Pátek 7 Sobota 8 Neděle 9 Pondělí 10 Úterý

Více

ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 9/2014. PIS PCT otevře během září nové Turistické informační centrum na Václavském náměstí.

ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 9/2014. PIS PCT otevře během září nové Turistické informační centrum na Václavském náměstí. ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 9/2014 NOVINKY Z PRAŽSKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY PIS PCT otevře během září nové Turistické informační centrum na Václavském náměstí. OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH

Více

Od září vyveze popelnice město

Od září vyveze popelnice město ZPRAVODAJ MĚSTA PLZNĚ ROČNÍK XX Duben 2015 Slavnosti svobody budou letos výjimečné strana 2 Památník Díky, Ameriko! vznikl před 20 lety strana 5 Finále zahájí Staré pověsti české strana 7 Od září vyveze

Více

Muzejní. čtvrtletník. Číslo IV. Ročník 2012 zdarma NAD BETLÉMEM HVĚZDA SVÍTÍ - VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Horolezecký kalendář. A muzeum je co?

Muzejní. čtvrtletník. Číslo IV. Ročník 2012 zdarma NAD BETLÉMEM HVĚZDA SVÍTÍ - VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Horolezecký kalendář. A muzeum je co? Muzejní Číslo IV. Ročník 2012 zdarma čtvrtletník Vydává: Muzeum Českého ráje, Skálova 71, 511 01 Turnov, www.muzeum-turnov.cz, e-mail: mail@muzeum-turnov.cz Horolezecký kalendář Kalendář s fotografiemi

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) Starostův sloupek Jako většina měst naší země přicházejí Prachatice do nadcházejícího roku s novým návrhem rozpočtu. I když na

Více

strana 4 Jů, Hele, Muf Krajina her Stanislava Holého Johan N. Czermak pozapomenutá postava světové medicíny

strana 4 Jů, Hele, Muf Krajina her Stanislava Holého Johan N. Czermak pozapomenutá postava světové medicíny strana 2 Odmražení ekorubrika o údržbě mrazáku Rady pro nakupování spotřebitelské otázky a odpovědi strana 3 Jak se žije v Grónsku rozhovor s manželi Klempířovými vět Jana Kutálka oživlá keramika v Jílovém

Více

15. DŮM UMĚNÍ PŘEDSTAVUJE MALÍŘE KRÁSNÉHO SLOHU STR. 8 9. DPMB: Co letos čeká brněnskou dopravu. Ladislav Frej: O medicíně jsem nikdy neuvažoval

15. DŮM UMĚNÍ PŘEDSTAVUJE MALÍŘE KRÁSNÉHO SLOHU STR. 8 9. DPMB: Co letos čeká brněnskou dopravu. Ladislav Frej: O medicíně jsem nikdy neuvažoval 2 I 2015 15. www.salina-brno.cz DŮM UMĚNÍ PŘEDSTAVUJE MALÍŘE KRÁSNÉHO SLOHU MĚSÍČNÍK JAKO BRNO! ZDARMA STR. 8 9 DPMB: Co letos čeká brněnskou dopravu Ladislav Frej: O medicíně jsem nikdy neuvažoval Hvězdárna

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN www.czech-tim.cz ZDARMA říjen 2008 Na výlet do Temelína str. 22 Nabídka Bechyně překvapí str. 23 24 Podzim s židovskými památkami str. 28 29 Útěky za pohodou str. 31 Jak se

Více

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Co nám ukázaly oblastní slety a veřejná cvičení ( Pár dnů před XIV. sletem) Každý všesokolský

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Zpracoval: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 29. listopadu 2012 Č.j.: NTM 2318/12-GŘ 1 OBSAH: OBSAH 2 MOTTO.. 4 I. Údaje o zpracovateli....

Více

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě VI červen 2014 EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ RENESANCE X. RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V PRAZE www.ff.osu.cz Renesanční umění se dostalo do českých zemí

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012 Studánka Slovanka Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letošní čtvrté číslo našeho Zpravodaje a to je mimo jiné znamení toho, že rok 2012 se

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz ROČENKA 2014 ROČNÍK IV rozhovory Ostravská NEJ 2014 Tereza Vilišová Redakce OKNO změna je život Staré přísloví praví, že v životě máme jednu jedinou jistotu. Dříve nebo později přijde změna. Ostrava těchto

Více

2009 byl to dobrý rok

2009 byl to dobrý rok Zpravodaj Města Litomyšle 6. ledna 2010 Ročník XX. 1 Vážení spoluobčané, než vám všem popřeji do nového roku 2010, chtěl bych zde moc poděkovat především za to, co mnozí z vás udělali pro nás všechny v

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově

Více

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba 11/2006 Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba Na titulní straně Domoradice (místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města) Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení

Více