JIŘÍ JOHN ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIŘÍ JOHN (1923-1972)"

Transkript

1 JIŘÍ JOHN ( ) Když v roce 1947 procházel profesor Josef Kaplický svým ateliérem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, aby korigoval práce svých studentů, a zastavil se u nového obrazu Jiřího Johna ZIMA, byl na rozdíl od poznámek k pracím některých jiných studentů velmi stručný; po chvíli mlčení řekl jen pane Johne, za ten obzor bych chtěl jít, abych se setkal s tím, co je za ním (Z katalogu výstavy obrazů Jiřího Johna Za obzor Museum Kampa 2013/2014) To není obraz, ale prázdné místo, jež nechal na vratké, trhané čáře větve pták, který odletěl. To není pták, ale poslední loňský list, na pozadí nebe, do něhož tence taje krev. To není list, ale zapomenutý svrasklý plod, který se pomalu zas vrací do své hlíny. To není plod, Aale zadrhnutý uzel ve tkaní krajiny, po které přejíždíš prstem jak slepec po plátně obrazu. Básnické vyjádření tvorby Jiřího Johna Janem Vladislavem na cyklus Šest suchých jehel. Alena Hoblová (Z katalogu výstavy obrazů Jiřího Johna Za obzor Museum Kampa 2013/2014) Jiří John, Zima, 1947, soukromá sbírka

2 P E C A Ř Potřebujeme chvilku soustředění, abychom mohli vnímat koncert aktérů na podiu. Vzduchem kmitají píšťaly, barevné koule opisují ladné křivky, objevují se a mizí. Necháváme se unášet až skoro neskutečnou atmosférou jeviště za neznámých zvuků, od libých až po strašidelné, podkreslených navíc hudbou z reproduktorů chrčivých rádií. To je vjem obrazu, který nás obklopuje. Kouzelné divadlo nás fascinuje, uchvacuje, nemůžeme se odtrhnout z místa, i když nás již po několikáté průvodkyně žene dál. Ještě se ohlížíme, poslední fota. A pak za námi zapadnou dveře od srdce sklářské symfonie, v níž hraje bezpočet viděných i neviděných hráčů. Opravdu, to co jsme viděli, bylo živé srdce sklárny, takové, které zhlédne většina zvídavých i zvědavých návštěvníků. Jsou i jiné sklárny, s daleko menší návštěvností, i když právě z nich máme doma kolem sebe nejvíce užívaných skleněných výrobků skleniček, lahví, mís, žárovek, okenních tabulek Jsou to sklárny, kde zpracování rozžhavené skloviny je svěřeno strojům. Ono srdce sklárny je spojnicí mezi přípravnými a dokončovacími operacemi sklářské výroby. Příprava zahrnuje například práce se surovinami, ze kterých vzniká sklovina, tavení, výrobu forem, mnoha druhů nářadí K dokončovacím pracím počítáme třeba povrchovou úpravu výrobků, balení a distribuci. Tím vším se prolíná umělecká tvorba. Ta začíná u výtvarníka, který navrhuje nejen tvary, velikost výrobku, ale také jeho konečný vzhled. Navrhuje dekory i techniky k jejich provedení, vybírá například mezi malováním, broušením, rytím, leptáním Dále do chodu sklárny zasahují obchodní záležitosti, poptávka a nabídka. Samozřejmě, že to není vše. Nakonec jsem si nechal jednu z důležitých oblastí, které při návštěvě jakékoliv sklárny nevě-nujeme moc pozornosti, ale ona vlastně rozhoduje o kvalitě konečného výrobku. Ta je tím skutečným srdcem sklárny, okolo které se vše točí. Jde o vy-mezený prostor do kterého nevidíme, jen cítíme jeho žár unikající z oranžových otvorů. Jedná se o sklářskou pec. Za jejími zdmi dochází k přeměně sypkých surovin v tekutou hmotu = ve sklovinu.

3 Vícepánvová pec s novým vytápěním Většinou jsou navštěvovány sklárny, kde jejich srdce tvoří pec pánvová. Antonín Nikl jich za několik desetiletí nakreslil, postavil a uvedl do provozu mnoho. Malých jen s čtyřmi, šesti, ale i větší s osmi a deseti pánvemi. Pánvové pece Seznámil jsem se s Mistrem ve svém oboru, s panem Antonínem Niklem. Neumí foukat sklo ani je malovat, brousit, ale dovede je utavit jako málokdo jiný. Je projektantem sklářských pecí. Stavěl pece pro ruční i strojovou výrobu. Postavil pece plynové i elektrické a stavěl je u nás i v zahraničí. Nejdál se snad dostal do Indie nebo Vietnamu. Každá pec je trochu či úplně jiná. Liší se od sebe nejen velikostí, ale i svým posláním a vytápěním. Největší jsou určeny pro strojní zpracování skla, to jsou pece vanové a korytové, pece pro ruční odběr skloviny jsou pánvové. A samozřejmě, že i každá z nich je jiná. Antonín Nikl projektoval všechny druhy. Začínal na vanových v Crystalexu, v Novém Boru, a pak pracoval pro další sklárny a nejen v okolí. Antonín Nikl umožňují tavit v každé pánvi jinou barvu skloviny. Sklářské pece nevyžadují jen stavbu zdí ze speciálních materiálů, ale vyžadují také určitý typ vytápění, umístění hořáků nebo elektrod, odtahů atd. Antonín Nikl vždy dokázal využívat svých zkušeností a vědomostí ke stavbě pecí zaručujících kvalitnější utavenou sklovinu. V posledních letech staví sklářské pece s novým typem vytápění. Dosud převládají ve sklárnách s pánvovým provozem hořáky využívající při tavbě plyn a vzduch. Vzduch je nutné předem předehřívat, aby nedocházelo k ochlazování vnitřního prostoru pece. Nový způsob vytápění využívá kyslík. V hořácích je vzduch nahrazen kyslíkem. Odpadá předehřívání. Antonín Nikl se stal u nás průkopníkem této metody. Nová kombinace zvyšuje čistotu spalování, zaručuje stálou teplotu při snížení spotřeby plynu, který shoří díky kyslíku dokonaleji bez nežádoucích zplodin. Navíc kombinace plyn kyslík prodlužuje životnost pecí i pánví. Sklářské pece ani pánve nejsou lacinou záležitostí. Lidová písnička Pec nám spadla by nevznikla, kdyby znali Antonína Nikla. ah

4 Kurátorka: VIETNAMSKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH Výstavu připravila Sbírka orientálního umění Národní galerie v Praze. Zdenka Klimtová Architektonické řešení: Irena Brotánková Grafické řešení: Doprovodný program: Místo konání: Lada Krupková Křesadlová, Jiří Krupka Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění Výstavní síň Konírna paláce Kinských Datum konání: 7. února 11. května 2014 Výstava přibližuje tradiční výtvarné umění národa, který zaujal v České republice v posledních desetiletích pevné místo, umění s dávnou tradicí, bohaté a mnohotvárné. Jeho specifičnost a jedinečnost dokumentuje výběr děl ze dvou nejvýznamnějších státních sbírek asijského umění, Národní galerie v Praze a Národního muzea Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Nejstarším exponátem, bronzovým bubnem z doby kolem přelomu letopočtu, připomíná výstava dongsonskou kulturu kvetoucí v severním Vietnamu v prvním tisíciletí př. n. l. Hlavním sochařským materiálem bylo ve Vietnamu dřevo. České sbírky se mohou pochlubit dřevěnými buddhistickými sochami z 18. a 19. století, které tvoří jádro výstavy. Dominantním exponátem je socha Buddhy Šákjamuniho sedícího na lotosovém trůnu. Robustní řezba v tvrdém těžkém dřevě má červenavě zlatý povrch, vytvořený kombinací stříbra a poloprůsvitné vrstvy načervenalého svrchního laku, jehož kvalita a odstín jsou invencí vietnamských sochařů. Tři unikátní sochy ukazují zakladatele buddhismu jako dítě. Upomínají na legendární událost, ke které mělo dojít krátce po jeho narození, kdy dítě vstalo, udělalo sedm kroků, ukázalo jednou rukou k zemi a druhou k nebi, a tím vyjádřilo svou svrchovanost nad oběma světy, nebeským i pozemským. Následují další postavy buddhistického panteonu včetně ženských podob bohyně Quan Am. Mezi nimi stojí prázdné obřadní křeslo; bohatě vyřezávaná křesla nebo spíše trůny malých rozměrů se stavějí na oltáře a božstvo je na nich v představách lidí přítomno. Virtuózní řezbářskou prací zaujme vícevrstevný prořezávaný reliéf dveřní výplně z 18. století, v němž vystupuje několik desítek postav. Poprvé vystavována je většina malířských a grafických děl. Patří mezi ně například tři scény z nejznámějšího vietnamského literárního díla, románu ve verších Kieu, nebo trojice svitkových obrazů s taoistickými náměty. Vedle toho nemohou chybět dvě skupiny lidových dřevořezů, ze severovietnamské vesnice Dong Ho a z hanojské ulice Hang Trong. Barevné dřevořezy z Dong Ho jsou u nás známé jako novoroční obrázky nebo obrázky k svátkům, ukazují však daleko širší škálu témat včetně alegorických, například Ropucha učitelem nebo Myší svatba. Výstava se koná pod záštitou velvyslance Vietnamské socialistické republiky v České republice, jeho excelence pana Truong Manh Sona, a Svazu Vietnamců v České republice. Převzatý materiál

5 PANÍ, UŽ JSME DOST EVROPŠTÍ? Stačilo mi projít jen pár uliček na Starém Městě pražském - ah

6 PŘÍBĚH VELETRŽNÍHO PALÁCE V DATECH 1924 společnost Pražských vzorkových veletrhů (PVV) vyzývá šest architektů k účasti v architektonické soutěži na vytvoření nové veletržní čtvrti Prahy nazvané Veletržní City z druhého kola vybírá porota společný návrh architektů Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse 1925 stavební firma Karla Skorkovského začíná stavět první (a z finančních důvodů poslední) budovu funkcionalistický Veletržní palác 1928 k 10. výročí vzniku Československé republiky Veletržní palác částečně dokončen v září ve třech podlažích první, papírenský, veletrh 1929 Veletržní palác začíná sloužit celý jarní a podzimní veletrhy, restaurace, kavárna, největší pražské kino, výstavy umění (už v roce 1928 zde poprvé představena Muchova Slovanská epopej) 1951 Pražské vzorkové veletrhy zrušeny palác se stává kancelářskou budovou, sídlem podniků zahraničního obchodu v noci ze 14. na 15. srpna požár Veletržního paláce následující léta se řeší otázka: zbourat nebo zrekonstruovat? 1980 budova přidělena Národní galerii pro sbírky umění 20. století - začíná rekonstrukce podle plánů architektů Stavoprojektu Liberec v čele s architektem Miroslavem Masákem

7 1993 dokončena první etapa rekonstrukce 1995 tři podlaží stálých expozic otevřeny pro veřejnost nejen výtvarné umění, také architektura, design, scénografie 2000 definitivně dokončena celá expozice Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze 2012 ve Velké dvoraně dlouhodobá instalace všech 20 obrazů cyklu Alfonse Muchy Slovanská epopej března až 27. července v mezaninu výstava uspořádaná ke 40. výročí požáru Veletržního paláce, výstava fotografií, architektonických plánů, plakátů, představující mnohé dosud neznámé skutečnosti z historie paláce, výstava nazvaná PŘÍBĚH VELETRŽNÍHO PALÁCE Helena Musilová, ředitelka Sbírky moderního a současného umění NG: Většina výročí vede k bilanci. Tedy i to 40. výročí požáru Veletržního paláce dává možnost shrnout novodobou historii této výjimečné stavby, poukázat na genia loci tohoto místa a také ukázat jeho možnou budoucí tvář. Jiřina J. Hubáčková P.S.: Já sama mám k Veletržnímu paláci zvláštní vztah. Na posledním předválečném veletrhu, na jaře roku 1939, si moji rodiče koupili do nového bytu nábytek mám ho dodnes. Informace a fota z materiálů Národní galerie v Praze

8 GOTIKA V JIHOZÁPADNÍCH ČECHÁCH OBRAZY KRÁSY A SPÁSY Výstavu připravila Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění ve spolupráci s Západočeskou galerií v Plzni a s Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Autoři: Michaela Ottová, Jan Royt Spolupráce: Petr Jindra Kurátorka: Olga Kotková Doprovodný program: Lektorské oddělení Sbírky starého umění Místo konání: Šternberský palác, II. patro Datum konání: 27. března července 2014 Výstava Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy představuje soubor pozdně gotických uměleckých děl, jenž byl s mimořádným úspěchem představen v Západočeské galerii v Plzni. Vystavení děl z období doznívajícího středověku ( století) z jihozápadních Čech vyvolalo senzaci v celé historii Západočeské galerie (založené roku 1953) tato expozice přilákala nejvyšší, rekordní počet návštěvníků. V Národní galerii v Praze je z této přehlídky představen výběr obrazů a soch, který přesně ukazuje, proč pozdně gotické umění z jihozápadních Čech vzbuzuje takovou pozornost, a dokládá, že prezentace tohoto souboru působí na diváky jako magnet. Území jihozápadních Čech je v jagellonském období spojeno především s majetkovou expanzí mocného šlechtického rodu Švihovských z Rýzmberka a růstem rodových dominií dalších jim příbuzných rodů (páni z Rýzmberka a Dolan, Rožmitálové, Černínové z Chudenic). Členové těchto rodů vlastnili rozsáhlá území, zastávali v zemi nejvyšší funkce a patřili mezi nejbohatší osobnosti v Českém království. Jejich obrovský politický vliv sílil i díky šikovné úvěrové politice; mezi nejvýznamnější dlužníky patřili oba jagellonští králové Vladislav a Ludvík. Král navíc pobýval převážně v Uhrách, takže v Čechách faktická moc spočívala v rukou nejvyšší šlechty, z níž výsadní postavení náleželo právě oběma zmíněným rodům. Jejich vysoký společenský statut se projevoval i prostřednictvím rozsáhlé donátorské činnosti; staly se největšími objednavateli v oblasti jihozápadních Čech a jejich umělecká reprezentace dosáhla v rámci Českého království té nejvyšší úrovně. Koncept výstavy proto ukazuje umělecká díla vzniklá pro objednavatele již zmíněných šlechtických rodů, především Švihovských z Rýzmberka např. Epitaf Půty Švihovského z roku 1504 či dochované části původního oltářního vybavení hradního kostela na Rabí z roku Druhou část výstavy tvoří díla, jež za svůj vznik vděčí městům. Mezi největší objevy výstavy patří dosud neznámé reliéfy hlavního oltáře

9 děkanského kostela v Klatovech s náměty z Kristova dětství. Monumentální řezby vynikající výtvarné kvality ve stylu tzv. podunajské školy vznikly po roce 1521 v bavorském Pasově, kde je objednala klatovská městská rada. Pro hlavní oltář městského kostela v Kašperských Horách vznikla trojice soch, z nichž ústřední Panna Marie s Ježíškem se stala znakem výstavy. V okolí města Kašperské Hory se nalézala největší ložiska zlata a díky jeho těžbě a distribuci dále do Čech a do Evropy bohatla i města podél Zlaté stezky. Světem vlastních původců artefaktů, tj. řezbářů, malířů a dalších řemeslníků, se zabývá třetí část výstavy s názvem Fenomén řezbářských dílen. Na základě unikátní konfrontace vystavených děl Mistra Oplakávání Krista ze Zvíkova a Mistra Oplakávání Krista ze Žebráku z první čtvrtiny 16. století (Oplakávání Krista z hradu Zvíkov, Oplakávání Krista ze Žebráku) lze poodhalit způsoby organizace řezbářské práce a formování výtvarné tradice na základě sdílení a předávání stylových forem. Tato dvě Oplakávání patří k ikonickým dílům naší pozdní gotiky a v Národní galerii jsou spolu představena vůbec poprvé, a to díky pochopení a podpoře zapůjčovatelů, kteří byli výstavě maximálně nápomocni. Vystavení obou Oplakávání také umožňuje sledovat rozdíly v přístupu dvou největších uměleckých osobností české pozdní gotiky tj. mezi Mistrem Oplakávání Krista ze Zvíkova a Mistrem Oplakávání Krista ze Žebráku. Část názvu výstavy Obrazy krásy a spásy spojuje tři termíny. Termín obrazy odkazuje ke středověkému souhrnnému označování soch a obrazů pojmem imagines. Dnes nám tyto obrazy přinášejí především zážitek krásy, zatímco původní, středověký divák si je spojoval s nadějí ve spásu své duše. K projektu připravuje nakladatelství Arbor Vitae rozsáhlou publikaci, na níž pracoval tým odborníků především z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstavu doprovází bohatý program přednášek a prohlídek, který i s účastí autorů expozice připravuje lektorské oddělení Národní galerie v Praze. Mediální partneři: Česká televize, Hospodářské noviny, IHNED.cz, Český rozhlas, Prague Events Calendar, Anopress IT Technologický partner: Samsung Šternberský palác Hradčanské nám Praha 1 VSTUPNÉ V RÁMCI STÁLÉ EXPOZICE: základní 150 Kč snížené 80 Kč rodinné 200 Kč školní skupina 20 Kč / žák Tiskové zpravodajství ze dne 27. března 2014 KONTAKT PRO NOVINÁŘE: Eva Kolerusová, tisková mluvčí, tel.: , mob.: Převzatý materiál

10 Vladimír Pechar

11 Vladimír Pechar

12

13 Do Prahy má přicestovat část osmého divu světa Převzatý materiál pro informaci Je to světový unikát. A navíc se kolem něj ještě čekají nová překvapení to až se podaří odkrýt i samotnou hrobku prvního svrchovaného čínského císaře Čchina ( př. n. l.), který po sobě u starobylého Si-anu v centrální provincii Šen-si zanechal slavnou terakotovou podzemní armádu. Zvětšit obrázek Početná terakotová armáda má tisíce členů. FOTO: Profimedia.cz Dnes 14:06 Jedinečné dílo, označované často za osmý div světa, vzniklo jako mohutná osobní stráž, jež měla chránit císařův posmrtný život a zároveň střežit bezpečnost mauzolea. Armádu náhodou objevili místní vesničané při kopání studny právě před 40 lety v březnu Ukázalo se, že narazili na jeden z nejúžasnějších nálezů 20. století. V roce 1987 se dostal na listinu kulturního dědictví UNESCO. V bojovém střehu Jde o téměř 8000 soch vojáků a koní z pálené hlíny, přes 100 dřevěných dvoukolových vozů a více než 40 tisíc bronzových zbraní. Vše v hloubce skoro pět metrů ve třech jámách o rozloze dvou hektarů. Největší je první šachta se 6000 vojáky a koňmi.

14 Převzatý materiál pro informaci Každý voják terakotové armády je vzácným originálem. FOTO: Profimedia.cz Při pohledu na vojáky tu návštěvník cítí, že stanul tváří v tvář vojenským oddílům připraveným k boji. 210 mužů ve třech prvních řadách drží v rukou luky a šípy, na zádech mají toulce. Tvoří zřejmě bojový předvoj. Za nimi následuje 40 oddílů pěšáků a dvoukolových vozů. Na obou křídlech jsou zajišťovací vojenské oddíly, totéž poslání plní tři zadní řady vojáků. Seřazené, vzorně vyrovnané a k boji připravené vojenské šiky připomínají rozsáhlé bojiště s řinčením zbraní a s ohromnou vůlí císaře Čchin Š -chuanga sjednotit zemi, líčí úchvatný zážitek publikace Světové kulturní a přírodní dědictví v Číně, vydaná pražskou ambasádou. Tajemná hrobka Loni si terakotovou armádu přímo v Si-anu prohlédlo pět miliónů turistů. Posledním VIP hostem byla minulý týden v pondělí Michelle Obamová s dcerami a se svou matkou. Podzemní palác a terakotová armáda se nacházejí jeden a půl kilometru od sebe, ale zatímco sochy z pálené hlíny už mohou turisté obdivovat, hrobku prvního císaře ve tvaru pyramidy dosud halí tajemství. Na úpatí hory Li-šan ji stále ještě kryjí upěchované vrstvy hlíny a zeleň. Archeologický průzkum pokračuje. Kdykoliv se Čína odhodlá část vzácného terakotového pokladu zapůjčit k výstavě do zahraničí, je z toho kulturní senzace. Poprvé mělo to štěstí Britské muzeum v období 2007 až V ČR byla jedna podobná výstava v roce 2009, ale to šlo o kopie bojovníků, které jinak běžně obíhají po světových metropolích. Jsou sice věrné, ale jsou to prostě repliky originálům se nevyrovnají. V blízké budoucnosti má dorazit do Prahy dvojice pravých terakotových skulptur. Promluvila o tom velvyslankyně Číny Ma Kche-čching k příležitosti letošního 65. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Prahou a Pekingem. Přesný termín a místo unikátní výstavy je zatím v jednání. Povede-li se výstavu dohodnout, naskytne se Čechům i turistům jedinečná příležitost vidět čínský poklad na vlastní oči. I když každé srovnání trochu pokulhává, z čínské strany jde o významné kulturní i diplomatické gesto: tak trochu jako by Česko půjčilo do ciziny na výstavu část korunovačních klenotů. Pojištění terakotových artefaktů bude tedy nepochybně astronomické. PUR, Právo

15 KAM VŠECHNY TY DĚTI TAK SPĚCHAJÍ? No přece na ostrov čtení a her zvaný TAPATAN rozkládající se na Žižkově v Seifertově ulici číslo 35 aby v pondělí 2. června o 17 hodině nezmeškaly vernisáž předprázdnínové výstavy obrázků dětí z výtvarného ateliéru ARS PUERIS který založila a už dvacet let vede výtvarnice Mgr. Jiřina Olivová z Prahy 14 Jahodnice! Ufff Ke spěchajícím se přidává Jiřina J. Hubáčková Obrázky z archivu atelieru ARS PUERIS

16 BYLO NEBYLO Bylo. Je tomu právě 150 let, co polabské město Poděbrady postavilo za Nymburským předměstím cukrovar. Cukrovar zažíval časy dobré i zlé, až v roce 1927 zcela skončil. Postupně mizel a nezbylo po něm ani památky Nene, zbylo. Půvabná novorenesanční vila, kterou v roce 1883 vystavěl ředitel cukrovaru Ing. Leopold Dostal pro sebe, manželku Marii, bývalou herečku Prozatímního divadla, a pro celou svou rodinu. Vila Dostalových zvaná Dostalka (foto 1958) V roce 1987 se přestavěná Dostalka mění v Dům pionýrů a mládeže (a dnes? tiše si chátrá ) Rok se sešel s rokem a manželům Dostalovým se narodil syn Karel. Studoval v Praze, studoval v Berlíně, hrál v mnoha divadlech, ale především režíroval. Spolu se svou o pět let starší sestrou Leopoldou, herečkou, se stali ozdobami Národního divadla v jeho slavných dobách (Ještě dnes si oba můžeme připomenout ve filmu Otakara Vávry Kouzelný dům z roku 1939.) Rodina Dostalových pózující před terasou vily (Karel by měl být druhý zleva, Leopolda čtvrtá zleva) 23. ledna uplynulo 135 let od narození Leopoldy Dostalové ( ) a 14. března 130 let od narození Karla Dostala ( ). Jiřina J. Hubáčková (Fotografie z knihy PhDr. Jany Hramětové Poděbrady Město mého srdce a Poděbrady Zmizelé Čechy.)

17 Převzatý materiál Kalendář 365 dní volný čas a kultura

18 Převzatý materiál Kalendář 365 dní volný čas a kultura

19 HOLUB NA DUDKOVI Na výstavách se často člověk moc nepobaví, ale výstava Oldřicha Dudka pobavila každého, kdo ji navštívil. Ve výstavní síni smíchovské radnice prezentoval svoji tvorbu spisovatelskou, scenáristickou, ale především však kreslířskou. Aby ne. Je autorem více než pěti tisíc kreslených vtipů. No a máme to tady! Tak už jsem tady! Čekáš dlouho? Ne, Adame, už to nebudeme dělat! Strašně po tom tloustnu! Mám nápad, Ludvíku, co kdybych skočila ke studánce pro živou vodu? Ba-ťa? Taky nic? ah

20 VÍTE KDE JSEM BYL ( )?

21 KULTURA 2014/2 Malebná znamení na domech staré Prahy, která současný člověk vnímá především jako dekorativní prvek v architektuře, kdysi zcela účelně sloužila v každodenním životě. Zrodila je středověká kultura měst v době, kdy se pro množství ulic a domů stala orientační pomůcka nezbytností. Domovní znamení měla tedy praktický účel informovat chodce a vypovídat o domě, ale jejich symbolika často tajila hluboký smysl. Během staletí se symbolické významy pozměnily nebo dokonce naprosto upadly v zapomenutí. Ale ke středověkým obyvatelům města promlouvala znamení stejně srozumitelnou řečí, jakou k nám dnes hovoří třeba orientační a dopravní značky. U dvou hrdliček Nosticova 5, Praha Malá Strana Hrdlička, která šťastnou náhodou vyvázla lovcům, stále jen hledá zmizelého druha. Hrdliččí vdovství tráví o samotě, uzavřena do svého smutku a nikdy už se s nikým nespojí. Proto od antických časů patří spíš na náhrobek než na dům. Pro tebe, člověče, by měla být příkladem čistého manželství; tak to říká Fyziologus, ale zároveň dodává, že hrdlička je pták nadmíru štěbetavý. Lidé se navzájem odjakživa hrdlili a malostranské vdovy zvlášť. Mohutný renesanční dům U dvou hrdliček, podobně jako dům U zlaté lodi, vystavěl ze spekulačních pohnutek v roce 1620 Baltazar Globic na místě zahradního domku v někdejší Lazarovské zahradě. Už tehdy dostal asi znamení, i když v písemných pramenech jsou hrdličky jmenovány až roku Stáří znamení dokazuje i jeho výtvarná podoba. Kartuš z drobných volutek, v níž jsou hrdličky uzavřeny, prozrazuje typem, že barokní umělec jen přetvořil a napodobil renesanční motiv ze 17. století a přizpůsobil jej stylu barokní fasády. Stalo se tak před rokem Majitelem domu byl tehdy tesařský mistr podnikatel Josef Löfler a architektem přestavby nejspíš K.I.Dientzenhofer mladší. Löfler a Dientzenhofer starší, přední stavební odborníci své doby, spolupracovali po léta na státních zakázkách a znaly se i jejich rodiny. Něžná dvojice malostranských hrdliček zůstala mezi domovními znameními zcela ojedinělá; snad proto, že se význam hrdliččího symbolu od středověku posunul blíž symbolu holuba. Splynout by však neměly, i když lidová píseň zpívá o těch, co se milovali jako dva holubi, jako dvě hrdličky. Ošidili bychom se o vznešený symbol svazku, který ani smrt nezpřetrhá. -sv- Čerpáno z knihy Domovní znamení staré Prahy, autorka Lydia Petráňová

22 Kultura 2014 Bulletin Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR Vydává výbor Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR pro své členy Šéfredaktor: PhDr. Aleš Holub (ah) Redaktoři: PhDr. Vojtech Čelko (čel) Mgr. Jiřina J. Hubáčková (jjh) PhDr. Milena Nyklová (ny) Mgr. Jaroslava Smolová (Sm) Jaroslava Světlíková (-sv-) Ing. Romana Velčovská (vel) Šéfredaktorka webových stránek KK SN ČR: Ing. Maria Vašáková Grafická úprava čísla: PhDr. Aleš Holub Počítačová úprava fotografií a obrazů - ah Dále do čísla přispěli: Jindřich Beránek Bedřiška Terezie Brůhová ak.mal. Alena Hoblová Eva Kolerusová Olga Kotková Eva Kubátová (eku) Ludvika Krupičková (luk) Vladimír Pechar Jiří Sommer MgA. Květoslava Šamajová Jana Ulipová Na titulní a zadní straně: Kresby akademického malíře Zdeňka Světlíka Evidováno u Ministerstva kultury ČR pod číslem: E Tisk a distribuce: Press Print, s.r.o. Uzávěrka rukopisů , k tisku Klub kultury Syndikátu novinářů České republiky Senovážné náměstí Praha 1 /klub-kultury ***********************

23 Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha Č.j. NP 1327/1993 ze dne NOVINOVÉ VÝPLATNÉ Placeno hotově U dvou hrdliček

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

TIP: Umělecké sklo očima českých a polských výtvarnic genusplus.cz

TIP: Umělecké sklo očima českých a polských výtvarnic genusplus.cz FEMME FATALE TIP: Umělecké sklo očima českých a polských výtvarnic 5.6.2016 genusplus.cz rukopis. Můžete ji od 10. června navštívit v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie. Na výstavě nazvané FEMME FATALE

Více

Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí

Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 19. dubna 2013 Místo: Zámek Lešná - Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz Bombastické, prvotřídní, špičkové! Slova nadšení a překvapení se ozývala každou chvíli Šestnáctý ročník tradiční mezinárodní přehlídky designu a módy, který se letos konal na 65 výstavních místech, navštívilo

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě společná práce studentů Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium zve do podzemí města! Návštěvníci Muzea Vysočiny si

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Kolekce japonského umění v Praze

Kolekce japonského umění v Praze Japan Art Collection in Prague Kolekce japonského umění v Praze ~Japonské umění v jarní Praze ~ Biken International Co.,Ltd Všeobecné informace Název výstavy: Kolekce japonského umění

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona je v současné době zapůjčena do sbírky Diecézního muzea v Brně na Petrově. Je možné ji zde poprvé zhlédnout od 12. května 2015 nebo také během

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. únor červen 2012

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. únor červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY únor červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Anotace Autorka Výstavy Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Prostředí jenž kolem sebe každý z nás každodenně vytváří je ovlivněno touhou po životě. Její hodnotu máme nastavenou uvnitř svého srdce a

Více

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. výstava k 700. výročí narození Karla IV. v Alžbětiných lázních. v Karlových Varech

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. výstava k 700. výročí narození Karla IV. v Alžbětiných lázních. v Karlových Varech Jedinečná putovní výstava věnovaná nejhodnotnějšímu českému pokladu KORUNOVAČNÍ KLENOTY v Karlových Varech - 2016 výstava k 700. výročí narození Karla IV. v Alžbětiných lázních 2 ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA BROUMOVSKÝ KLÁŠTER JE MÍSTEM, KDE SE DOSLOVA MŮŽETE DOTKNOUT HISTORIE, ALE I MÍSTEM, KDE SE SETKÁVAJÍ LIDÉ MNOHA NÁRODNOSTÍ A KTERÉ ŽIJE BOHATÝM SPOLEČENSKÝM A

Více

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY jedinečná putovní výstava ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY na dosah ve Zlíně - 2017 Zlínský zámek: 4.10. - 29.11.2017 www.ceskekorunovacniklenoty.cz 2 ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH VE ZLÍNĚ 2017 www.ceskekorunovacniklenoty.cz

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. jedinečná putovní výstava Galerie hotelu Gustav Mahler. v Jihlavě

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. jedinečná putovní výstava Galerie hotelu Gustav Mahler. v Jihlavě Jedinečná putovní výstava věnovaná nejhodnotnějšímu českému pokladu KORUNOVAČNÍ KLENOTY v Jihlavě - 2017 jedinečná putovní výstava Galerie hotelu Gustav Mahler 2 ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH V JIHLAVĚ

Více

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti KOUZLO STARÝCH MAP SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti Alena Vondráková, Stanislav Popelka 4. 10. 2016 ZLÍN PROČ KOUZLO STARÝCH MAP? staré mapy

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Tisková zpráva Účast na veletrhu designu Maison et Objet, Paříž,

Tisková zpráva Účast na veletrhu designu Maison et Objet, Paříž, Světlá nad Sázavou, leden 2016 Tisková zpráva Účast na veletrhu designu Maison et Objet, Paříž, 22.1. - 26.1.2016 Po velkém úspěchu na loňském zářijovém veletrhu Maison et Objet se BOMMA opět vrací do

Více

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA S nejhlubší pokorou k historickému odkazu a s největším úsilím o využití progresivní technologie. Theatre Armchairs Theater armstule Théatres fauteuils Teatri poltrone

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

MgA. Marek Škubal. Ateliér kamenosochařství

MgA. Marek Škubal. Ateliér kamenosochařství Ve dnech 13. 16. května 2015 se v německém Norimberku konal další ročník známého veletrhu Stone Tech, který je zaměřen na zpracování kamene a pravidelně přináší přehlídku nejnovějších trendů ze světa kamenoprůmyslu.

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ pro školy a zájmové skupiny

NABÍDKA PROGRAMŮ pro školy a zájmové skupiny NABÍDKA PROGRAMŮ pro školy a zájmové skupiny MUZEA MĚSTA BRNA ŠPILBERK Vypracovaly lektorky Muzea města Brna PhDr. Eva Picmausová MgA. Barbora Svátková, Ph.D. Příplatek za lektorský program činí 20,- Kč

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 9/2015 Vážení přátelé slánského muzea, letní prázdniny jsou za námi, podzim se pomalu blíží a s ním i zahájení nové sezóny KPH, pokračování přednáškového cyklu v malé galerii muzea, ale i ukončení

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy

Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy Muzeum hl. m. Prahy je příspěvková organizace zřizovaná městem Praha, jejíž ředitelkou je PhDr. Zuzana Strnadová. Muzeum má zrhruba 1 milion sbírkových předmětů a spravuje

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Doteky pravěku a antiky I. 1992, Historická budova Národního muzea, autoři: M. Dufková, V. Matoušek, J.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Září 2013 Čtvrtek 26. září 2013 (pro očekávaný velký zájem je náhradní termín čtvrtek 3. října 2013), 16 hod. NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM! Podrobná

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je na tomto místě žulou vydlážděná plocha využívaná k parkování

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Téma: Hlavní město Praha Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Exkurze SEDMIHRADSKO. DALEKO OD ZÁPADU / DALEKO OD VÝCHODU, 24.9. 30.9.2012. Závěrečná zpráva

Exkurze SEDMIHRADSKO. DALEKO OD ZÁPADU / DALEKO OD VÝCHODU, 24.9. 30.9.2012. Závěrečná zpráva Exkurze SEDMIHRADSKO. DALEKO OD ZÁPADU / DALEKO OD VÝCHODU, 24.9. 30.9.2012. Závěrečná zpráva Český výbor ICOM uspořádal ve dnech 24. 30. září 2012 odbornou exkurzi do Sedmihradska v Rumunsku. Exkurze

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010 VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010 7. října 14. listopadu 2010 7th October 14th November 2010 VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2010 Co to je Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010?

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. PVA EXpo praha Letňany proč vystavovat vysoká návštěvnost díky konání v rámci jarních veletrhů For Habitat, For Furniture, For Office a For Garden tři sekce

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty Termín cesty: 24. 29. 4. 2007 Místo: Brusel, Antverpy (Belgie) Účastníci: RNDr. Danuše Lošťáková, PhDr. Ludmila Slezáková Účel cesty: Získání zkušeností z práce významných belgických

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava GLASS X MASS Skleněné vánoční ozdoby pro zámoří do 29. března 2015, Galerie Belveder Výstava ZEMĚ ORNAMENTU Spínadla a šperky z Balkánského poloostrova

Více

atelier sochařky hany wichterlové

atelier sochařky hany wichterlové okolí újezdu_praha 1_malá strana atelier josefa sudka atelier sochařky hany wichterlové samostatně stojící stavba se zahradou na pozemku patřícímu mč praha 1 v současné době přístupná přes bytový dům újezd

Více

Jiří KOLBABA. Profil činnosti cestovatele a fotografa

Jiří KOLBABA. Profil činnosti cestovatele a fotografa Jiří KOLBABA Profil činnosti cestovatele a fotografa JIŘÍ KOLBABA Cestovatel, dobrodruh a fotograf Jiří Kolbaba (*1957), viceprezident Českého klubu cestovatelů, přibližuje svými snímky i příběhy české

Více