6/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení..."

Transkript

1 WWW. PRODOPRAVCE. CZ 6/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: E mail: Členové Jana Sláčalová Michaela Havelková, Ing. Martin Špryňar, Mgr. Vojtěch Hromíř, Ing. Jan Medveď Ing. Zdeněk Pikous Martin Cihelka Carlos Sardá PřÍjeM inzerce Carlos Sardá odbor public relations Tel.: Fax: E mail: GRAficKá ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM Carlos Sardá Foto na obálce: Martin Felix AdReSA RedAKce Nad Sokolovnou 117/ Praha 4 Tel.: Fax: E mail: TiSK T STUDIO, s. r. o. Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4 OBSAH Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Aktivity Sdružení...3 Aktuální stav legislativních prací...6 Pomáháme vám...8 Inkaso pohledávek ČESMAD BOHEMIA...9 Passenger transport council - CTP...11 SiLNiČNÍ doprava Novinky z Evropské unie...12 Upozornění na změny v zákazech jízd...14 Jarní zasedání IRU...15 Zprávy ze světa...17 Elektronický výběr mýtného...19 Mýtný systém v Bělorusku...20 ekonomika &LeGiSLATiVA Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele...21 ŠKOLeNÍ & BeZPeČNOST Školení, kurzy, semináře...26 TecHNiKA Iveco Bus...29 SsangYong Rexton W...30 Scania Streamline...34 TC emap...36 Nová sezóna, nový design...39 S Arocsem po stopách neandrtálců...41 Toto číslo bylo předáno do tisku dne Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j. 2116/99 ze dne Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E Italsko-španělský začátek...43 Cesta vznětového motoru...47 Najdete nás i na Facebooku Regionální pracoviště Sdružení Praha - Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, Tel: , Fax: , E mail: com Brno - Podhájí 1a, Brno Řečkovice, Tel: , Fax: , E mail: com Ostrava - Kafkova 8, Ostrava, Tel: , Fax: , E mail: com Hradec Králové - Koutníkova 272, Hradec Králové, Tel: , Fax: , E mail: com Ústí nad Labem - U Trati 3448/10, Ústí nad Labem, Tel: , Fax: , E mail: com Č. Budějovice - Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, , Tel: , Fax: , E mail: com Plzeň - Domažlická 174, Plzeň, Tel: , Fax: , E mail: com

2 ÚVOdNÍK Vážení členové a přátelé Sdružení ČESMAD BOHEMIA, místo obvyklých 400 hodin svítilo letos sluníčko asi jen 80, tedy pětkrát méně, než je v kraji obvyklé. I kdyby to někdo tak pěkně nespočítal, všimli jsme si toho všichni, protože z toho máme deprese. Kdyby to někomu na deprese nestačilo, přišly povodně. Při této příležitosti si politici vzpomněli i na náklaďáky. Oni tedy na ně myslí stále, především v případech, když potřebují od někoho vybrat peníze, případně se populisticky blýsknout před veřejností, když pro kamiony vymýšlí různé zákazy a omezení. Jenže tentokrát se pod hrozbou hučících řek začali rozvzpomínat na protipovodňová opatření a záhy zjistili, že bez nákladních vozidel budou těžko realizovatelná. Ani protipovodňové hráze předem vyrobené, ani ty improvizované v podobě pytlů s pískem jaksi samy na místo určení nedojdou. V Praze si to ještě zkomplikovali tím, že si týden před velkou vodou vyhodili na hodinu primátora, a organizace tak byla o to chaotičtější. Prý tedy krizové štáby v uplynulých letech cosi secvičovaly, když jim však začalo téci do bot, tentokráte doslova, na secvičená vystoupení si nikdo nevzpomněl. Vzpomněli si pouze na ČESMAD BOHEMIA, jestli by naši členové nějaká vozidla na pomoc nesehnali. Samozřejmě sehnali a budiž jim za to poděkováno alespoň zde na stránkách Transport magazínu, protože jinak si žádný z představitelů města nevzpomněl. Přestože nikdo ze zastupitelů nevěděl, co má dělat, moc dobře všichni věděli, kdo za to může. Vzájemnému osočování tak věnovali více úsilí, než běsnícímu živlu. Připojili se i bývalí politikové, kteří připomínali své zásluhy z roku 2002, i když se jim podařilo z metra udělat největší podzemní akvárium. Stranou trapností nezůstali ani prezident s premiérem, kteří v rámci utužování svých kompetencí posílali a vzájemně si pak zase vyháněli svá vojska mající pomoci zaplaveným. Ovšem nejen politici, ale i většina obyvatel bere na milost a mnohdy i volá o pomoc nákladní automobily jen v dobách nouze nejvyšší, když se dostaví živelní pohromy. I zákon se nad nimi ustrnul a v takových případech dokonce ruší zákazy jízd a možná i mýto promine. Jako by běžné služby zajišťující denní životní potřeby pro nikoho důležité nebyly a veškerá distribuce se děla toliko za účelem zničit pokojnému obyvatelstvu životní prostředí a nervovou soustavu. Povodně pominou, a i když budou stále častější, tak časté, aby byla silniční nákladní doprava uznána za prospěšnou a v současné době nenahraditelnou, zase nebudou. Ještě ani voda neopadne a už Evropu čeká další zavedení mýtného. Tentokráte to bude v Maďarsku a Bělorusku, na spadnutí je během podzimu i ve Francii. Tam se jim to stále nedaří nějak rozběhnout, takže už jsme svědky několikátého odkladu. V tom je snad přístup Francouzů zodpovědnější, neboť Maďarsko se ve svém spěchu co nejdříve podojit všechny náklaďáky vydalo cestou již dříve vyzkoušenou u nás i v okolních zemích. Informace o fungování systému, distribuci palubních jednotek či kontaktních místech se k dopravcům, kteří to opět všechno zaplatí, dostávají jen pár dní před spuštěním mýtného provozu. Podle toho to také bude nepochybně vypadat a připravme se na nemalé komplikace na hranicích a možná i ve vnitrozemí. Kontrolní orgány však budou nepochybně v pohotovosti a bankovky jen pošustí. Věřme, že s běsnícími živly máme pro tento rok již vybráno a budeme se moci plně věnovat boji proti běsnícím politikům, kteří na nás valí stále nové a nové povinnosti. Po odstranění škod po povodních nás čekají neméně náročné úkoly při odstraňovaní škod plynoucích z některých špatných rozhodnutí. Veřejně se již na evropské půdě začíná mluvit o škodlivosti nuceně zaváděných biopaliv. Tahle ekologicko ekonomická katastrofa nás asi už stále víc než všechna velká voda dohromady. Martin Felix 2

3 Z ČiNNOSTi ČINNOSTI SDRUŽENÍ SDRUŽENÍ AkTIvITy SDRUŽENÍ V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů jan Medveď vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů Foto: Carlos Sardá PřiPOmínkOVAli jsme V květnu jsme dostali k připomínkám návrh zákona o volném pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Zásadní připomínka se týká navrhované povinnosti dopravce na základě pokynu policie zajistit v souladu s přímo použitelným právním předpisem Unie dopravu občana Unie nebo rodinného příslušníka občana Unie do ciziny, pokud byl občanu Unie nebo rodinnému příslušníkovi občana Unie odepřen vstup na území České republiky. Podle našeho názoru (a podle zdravého rozumu) je nereálné, aby řidič autobusu při nástupu cestujících jednak měl čas na kontrolu dokladů, ale zejména není jasné (možné), jak má řidič posoudit platnost předkládaných dokladů (je vůbec cestující povinen mu doklady předkládat?). Požadovat po řidiči, aby měl kvalifikaci pasového úředníka, je absurdní. Vůbec se nedá srovnávat situace na letišti a v silniční dopravě. Na letištích je vždy pozemní vyškolený personál, který nedělá nic jiného, než kontroluje cestující, s technickými pomůckami a možností přístupu k informačním zdrojům např. k internetu nebo s telefonem na kontaktní osobu, VV, pasovou službu. Ale kontrola nastupujících cestujících řidičem autobusu na zastávce v polích, v noci atd. je nemožná. Návrh ukládat navrhované povinnosti řidiči a sankce silničnímu dopravci je prostě nesmyslný a dá se označit za značně neférové přenášení úřednické/státní odpovědnosti na soukromou osobu dopravce. DEREgulAční BAlíčEk mpo V rámci aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu navrhujeme/podporujeme změnu v prokazování finanční způsobilosti zejména malých dopravců. Dopravci, kteří vedou daňovou evidenci, budou moci dokládat finanční způsobilost přehledem obchodního majetku a závazků i v průběhu výkonu činnosti. Zda bude balíček skutečně realizovaný, je ve hvězdách, může se jen jednat o politické zviditelnění se, ale zkusili jsme to. PROfESní PRůkAZ V dubnovém čísle jsme zveřejnili informaci o tom, že jednáme s ministerstvem o odpuštění poplatku ve výši 700 korun za výdej paměťové karty řidiče v případě, že tato karta se mění z důvodu řidičem nezaviněné výměny řidičského průkazu např. při zaznamenání profesní způsobilosti. Oficiální stanovisko k našemu právnímu názoru jsme zatím nezískali a bohužel došlo i k personální změně na MD, kdy byl odvolaný ředitel příslušného odboru. Musíme se proto pokusit celou věc vysvětlit řediteli novému. Většina obcí proto správní poplatek ve výši 700 Kč od řidičů vybírá. Paměťová karta řidiče V souvislosti s výměnami průkazů profesní způsobilosti se objevily komplikace i ve vztahu k paměťovým kartám řidičů. Zaznamenali jsme případy, kdy řidič v zahraničí při kontrole dob řízení a odpočinku předložil jednak novou paměťovou kartu, kterou získal při obnově průkazu profesní způsobilosti a současné výměně řidičského průkazu, jednak pro kontrolu předchozích 28 dnů pak řidiči využili starou kartu, která byla vydaná k číslu starého řidičského průkazu. Tato karta je úředně prohlášená za neplatnou, řidič jí nesmí používat, ale protože byla vyměněná dříve, než uplynula její původní doba platnosti, je funkční. Kontrolní orgány, konkrétně v Německu a v Nizozemí, však minimálně ve třech případech posoudily situaci jako porušení nařízení, protože podle jejich názoru měli řidiči dvě platné karty, což je zakázané. Bohužel neexistuje žádné oficiální řešení nebo návod této situace, požádali jsme tedy české ministerstvo dopravy, aby partnery ve státech EU upozornilo na fakt, že českým řidičům skutečně stará karta zůstává ještě měsíc pro kontrolní účely. Doufejme, že informace se ke všem kontrolním složkám dostane co nejrychleji, aby řidiči neměli zbytečné problémy. Doporučujeme, aby se staré karty viditelně označily jako neplatné ustřižením rohu, výrazným přeškrtnutím nebo jiným zřetelným způsobem, aby řidič starou kartu nemohl použít ani omylem. Transport magazín 6/2013 3

4 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Z BruseLu- tachografy aktuálně Jednání ve věci nových (smart) tachografů se opět posunulo. Nové nařízení, které nahradí 3821/85 si oficiálně dává za cíl omezit možnosti falšování záznamů a snížit administrativní zatížení jak dopravců, tak kontrolních složek. Současná povinnost zaznamenávat začátek a konec směny bude nahrazená automatickým ukládáním polohy každé tři hodiny řízení. Kromě toho satelitní sledování umožní i kontrolu manipulace s tachografem. Kontrolní složky budou moci i na dálku zjistit, zda je tachograf funkční a zda je v něm založená platná karta. Přísnější budou i pravidla pro dílny. Nové smart tachografy budou povinné 36 měsíců po vydání technické specifikace, pravděpodobně od roku 2017 nebo Všechna do té doby registrovaná vozidla v mezinárodním provozu budou muset být vybavená novými tachografy do 15 let, což znamená do roku Vozidla ve vnitrostátní dopravě budou moci do konce životnosti používat i předchozí verze digitálních tachografů. LegisLativa V návaznosti na vyhlášku 79/2013Sb. upozorňujeme na povinnou lékařskou prohlídku v případě delší pracovní neschopnosti. 12 (1) Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek. (2) Mimořádná prohlídka se provádí, pokud a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo tak stanoví zákon upravující využívání jaderné energie a ionizujícího záření, b) to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek, c) došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance, d) bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek, e) byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je interval periodické prohlídky, nebo f) byl výkon práce přerušen 1. z důvodu nemoci po dobu delší než osm týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak, 2. v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo 3. z jiných důvodů na dobu delší než šest měsíců. (3) Mimořádná prohlídka se dále provádí na základě a) žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance, b) informace sdělené ošetřujícím lékařem o důvodném podezření, že změnou zdravotního stavu zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti. OPERAční PROgRAm DOPRAVA Hosty sekce nákladní dopravy byli pánové Michal Kokeš a Ivan Novák z ministerstva dopravy a Jiří Landa z AF Consult. Tématem bylo financování silniční infrastruktury. Z jejich vystoupení vyplynulo, že problém je s velkými projekty nad 50 mil. EUR, které musí schválit Evropská komise. Výstavbu zdržuje i ŘSD, které nepředkládá dostatek projektů. Z velkých projektů se v nejbližší době soustředí na D3, dostavbu D1 a spojnici Třinec na slovenskou hranici. S částí Pražského okruhu 511 od D1 do Běchovic se v tomto operačním období nepočítá. Ukončení všech projektů musí být do konce roku Na další období OPD II. do roku 2022 bude na základě dopravní sektorové strategie pravděpodobně prioritní síť TEN T a R35, D3 a úsek 511 Pražského okruhu. Počítá se s podporou multimodální dopravy, výstavby veřejných překladišť i potřebné techniky včetně podpory přepravních jednotek. Konkrétní údaje zatím nejsou známé, ani výše finančních prostředků. Jedná se o dvou formách podpory překladišť veřejných (SŽDC) a s veřejným přístupem (soukromé). Zatím se nepředpokládá, že by musela být nutná notifikace Komisí (notifikace/schválení by celý proces zdržovala). O dalších podprogramech není zatím rozhodnuto. Notifikace by byla určitě nutná u podpory pořízení dopravních prostředků. Pro dopravce jsou podstatné přístupnost překladišť, rozmístění a podpora pořízení multimodálních technologií. MD by uvítalo odhad zájmu dopravců o přepravní jednotky - nástavby. PříLežitostná PřePrava osob Magistrát hlavního města připravil vyhlášku k taxislužbě, která se ale může týkat i dopravců, našich členů, kteří poskytují příležitostnou osobní dopravu osobními vozidly. Proto jsme poslali dopis na magistrát s požadavky, aby vzhledem k novelizaci zákona 111/1994 Sb. a zařazení nepravidelné OD do devíti míst pod taxislužbu byla formulovaná vyhláška pozitivně tak, že by se vztahovala pouze na řidiče taxislužby při výkonu taxislužby vozidlem taxislužby vybaveným taxametrem, což by bylo znění v souladu se zákonným zmocněním. Ve vztahu k obsahu zkoušky - obsluha taxametru zvláště u vozidel bez taxametru je zbytečný požadavek. Ani u velké dopravy není požadavek na obsluhu tachografu. I místopis je u dopravy na smlouvu nadbytečný, řidič má vždy čas si trasu před jízdou najít. Znalost předpisů u řidičů v pracovním poměru a vykonávajících jen nepravidelnou dopravu na smlouvu by měla být ponechána na zaměstnavateli. Kromě toho u nepravidelné dopravy tito řidiči jsou často držiteli průkazu profesní způsobilosti s pravidelným ročním školením. Řidiči, kteří nejezdí s taxametrem, by měli mít maximálně povinnost se registrovat a požádat o průkaz řidiče taxislužby. Cemt V květnu proběhlo tradiční pravidelné setkání ministrů dopravy států ITF/CEMT v Lipsku. Předpokládalo se, že ruský ministr dopravy se pokusí zneužít neznalosti ostatních ministrů a prosadit jednostranné výhody pro ruské dopravce při využívání povolení CEMT. Nestalo se tak, ministři žádné rozhodnutí v tomto směru nepřijali, takže na pravidlech pro využívání povolení CEMT se (zatím) nic nemění. Od roku 2014 bude platit nový průvodce využíváním povolení CEMT, konečný text bude k dispozici na podzim. 4

5 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Z jednání sekce nákladní dopravy Protože jednání o třetí registrační značce zatím nevedla k souhlasu MD s výdejem za ztracenou, jen za zničenou, a protože účinnost se předpokládá až od 1. ledna 2015, sekce rozhodla, že se bude i nadále jednat s ředitelem odboru legislativy ministerstva. 13. května proběhlo jednání s ŘSD. Vymáhání nedoplatků státem bude pokračovat, legislativa údajně ŘSD neumožňuje neplacení tolerovat. ŘSD se vymlouvá na nevypověditelnou dohodu se společností Kapsch. Požadujeme od ŘSD rozšíření funkcionality IWP i na další, ne jen na kontrolní brány, což by umožnilo on-line doplácet všechny dlužné úseky. ŘSD konečně přislíbilo poskytnout celníkům seznamy dopravců, kteří opakovaně neplatí mýto. Ve věci rozsahu, sazeb nebo typu nového mýta zatím žádná jednání neprobíhají. Případná a námi požadovaná interoperabilita OBU s jinými zahraničními systémy se řeší stále jen teoreticky, termín žádný není daný. Posun k lepšímu nastal u (ne) vracení kaucí za, často údajně, poškozený premid. ŘSD slíbilo zaslat nové usměrnění distribučním místům, co se považuje za poškození. Zásada by měla být, že pokud je strojově kód čitelný, nejedná se o poškození. Na firemní poznámky lze využít nalepený štítek (nepopisovat přímo jednotku). A řidiči by neměli opravovat odlepené suché zipy, protože tím obvykle krabičku poškodí. Vybitý akumulátor není důvodem pro nevrácení kauce. Dopravci by uvítali, kdyby přehledy na mýtném portále byly uspořádané podle SPZ, jinak je vyhledávání velice obtížné. ČB tento požadavek uplatní při dalším jednání s ŘSD. Předseda sekce jednal s GŘC a ŘSD o možnostech kontrol zahraničních dopravců. Podařilo se přesvědčit vedoucí obou institucí, aby upravili dohodu s cílem, že ti celníci, kteří kontrolují mýto, budou moci kontrolovat i přepravní povolení a další náležitosti, které musí mít zahraniční řidiči u sebe. Kromě toho celní správa slíbila zvýšenou kontrolu i při zaclívání zboží. Podobná jednání probíhají i na úrovni krajů i s prvními kladnými výsledky viz dopis celního úřadu z Hradce Králové. Sekce projednala závěry zprávy NKÚ k mýtnému systému v ČR. Transport magazín 6/2013 5

6 ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU AKTuáLNÍ STAV LeGiSLATiVNÍcH PRAcÍ jan Medveď vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů Foto: Carlos Sardá Dne nabyla účinnosti nove la zákona č. 102/2013, kterou se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která mimo jiné mění přestupkový zákon a vypouští pro řidiče postih možného zákazu činnosti za přestupky řidičů proti dobám řízení a odpočinku, které tak lze nově v ČR od řešit i blokově na silnici. Novela dále zavadí dle požadavku směrnice EUč. 15/2002 pracovní dobu pro řidiče - OSVČ. Pro poskytovatele příležitostné osobní přepravy vozidly M1 je důležité zařazení mezi taxislužbu s povinností registrace vozidla a povinnost řidiče být držitelem průkazu řidiče taxi. Novela vypustila ze zákona 111/1994 Sb. oprávnění SUIP kontrolovat dle 111/1994 Sb. bezpečnost práce (je obsahem jiných předpisů) a povinnost dopravce zajistit školení řidičů a přezkoušení z pravidel silničního provozu (je obsahem jiných předpisů). Do 28. února 2017 se čl. 8, 19 a 21 nařízení EU č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě nepoužijí na provozování vnitrostátní linkové dopravy. V návaznosti na novelu zákona 111/1994 Sb. byla schválená i novela č. 106/2013, kterou se mění vyhláška 478/2000 Sb., nově upravuje způsob vedení záznamů o výkonu řidičů-osvč a vzor průkazu řidiče taxi. Dnem nabývá účinnosti novela č. 101/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a kromě dalších úprav stanoví, že náklady na psychologická vyšetření u zaměstnanců hradí zaměstnavatel. Splatnost faktur navrhovaná změna obchodního zákoníku byla vrácená Senátem zpět do PSP s požadavkem na úpravu vztahů u dodavatelů zdravotnických zařízení, zařazeno na jednání Sněmovny, takže účinnost se opět odkládá ( ?). Dne bylo vyhlášené sdělení MPSV č. 16/2013 o rozšíření kolektivní smlouvy vyššího typu v dopravě na roky 2013 až Kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou závazné pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností, a to od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, s výjimkou zaměstnavatele: a. na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs, b. který k tomuto dni zaměstnává více než 50 % fyzických osob se zdravotním postižením, c. který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců, d. u kterého došlo k mimořádné události, jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo e. pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně. (viz 7a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů). Kromě této kolektivní smlouvy existuje ještě podobná kolektivní smlouva, která se vztahuje na městskou hromadnou dopravu, která byla vyhlášení stejným sdělením MPSV č. 16/2013. Ministerstvo dopravy zpracovalo návrh na zrušení státem nařízených slev v přepravě některých kategorií cestujících. K tomuto návrhu Sdružení vyjádřilo názor, že zásadně odmítá zrušení povinnosti poskytovat slevy z jízdného a návazné povinnosti státu tyto slevy kompenzovat. MD ale na zrušení trvá, byť se jedná o necelých 200 milionů korun (celkem stát, kraje a obce podporují osobní dopravu částkou kolem 32 mld. korun ročně). Zveřejněna vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška stanoví podrobnosti k obsahu, organizaci a rozsahu pracovnělékařských služeb, které zaměstnavatelé potřebují k tomu, aby mohli v souladu s právní úpravou uzavřít písemné smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb. Vyhláška specifikuje účel lékařských prohlídek ke zjištění zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání a pracovnělékařských prohlídek. Stanoví, co se při nich hodnotí a posuzuje, upravuje základní vyšetření a další odborné vyšetření. Upravuje, kdy se prohlídky, případně v jaké frekvenci, provádějí a stanoví náležitosti některých do- 6

7 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ kumentů, které se používají při vysílání k prohlídkám a o lékařských prohlídkách. Zveřejněna vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání. V 6 se upravují podmínky pro odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s hospodářskou činností. Slovinsko oznámilo povinnost registrace k DPH u přeprav osob. Ukrajina je od března členem dohody Interbus (ale jsou problémy při kontrolách, ne všechny ukrajinské orgány o přístupu k Interbus vědí, ukrajinské MD požádalo o přechodnéobdobí). Připravovaná legislativa Bruselské ředitelství pro dopravu se zajímalo o problematiku tzv. lehkého tahače, na popud Sdružení vzneslo dotaz na české ministerstvo dopravy, které po několika odkladech odpovědělo, že bude český předpis upravený v rámci převádění směrnic 2012/24/EU a 2013/8/EU do české vyhlášky č. 341/2002 Sb. a lehký tahač jako kategorie a možný přestupek tak bude minulostí. Novelizace zákona č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích byla schválená Sněmovnou , třetí registrační značku bude možné získat jen v případě jejího poškození, výdej duplikátu za ztracenou se nepodařilo prosadit. Ministerstvo dopravy zpracovává novelizaci zákona 247/2000 Sb., který se týká školení řidičů. Do návrhu se dostávají absurdní kombinace, kdy i školitelé školicích organizací by měli být pravidelně školeni a přezkušováni. Na druhé straně se navrhuje zrušení povinné autoškoly a zrušení vstupního školení pro získání profesního průkazu, což podporujeme. Je potřeba ohlídat kvalitu samotného produktu (školení). Bez toho se budou sebelépe nastavené regulační mechanismy obcházet. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy. U řidičů se navrhuje zvýšení zaručené mzdy na 61,70 korun za hodinu, resp korun za měsíc. CEMT - přetrvávají potíže s Ruskem, které si klade stále nové a nové podmínky, není jasné, zda se zvýší počet povolení do Ruska použitelných ve druhé polovině roku, nebo v roce I v roce 2014 by měla být, sice v omezeném počtu, pro české dopravce k dispozici povolení pro vozidla kategorie EURO III. Od ledna 2014 bude (pokud ho pracovní skupina schválí) platit nový Průvodce používáním povolení CEMT. Od ledna 2013 se vydávají atesty i pro vozidla EURO VI. Očekává se zpracování manuálu na odbornou přípravu pracovníků autobusové dopravy na základě požadavků nařízení EU 181/2011 o právech cestujících v autobusové dopravě. inzerce upcoming exhibitions Turkey 2014 Latin America 2014 Eastern Europe 2014 Asia 2014 Transport magazín 6/2013 7

8 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ NOvé SlUŽby SDRUŽENÍ POMáHáMe VáM V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů ing. Květa Batovcová vedoucí odd. pojištění Na základě častých dotazů našich členů, týkajících se rozboru pojistných událostí a určení správnosti výše odškodnění od pojišťoven, jsme se rozhodli navázat spolupráci s advokátní kanceláří, která by byla schopna poradit, pomoci a následně i zastoupit naše členy za finančně výhodných podmínek. Z tohoto důvodu byla vybrána a oslovena Advokátní kanceláří Jehne, Vodák a partneři, se sídlem Washingtonova 1567/25, Praha 1, která se od svého vzniku zaměřuje na poskytování kompletního právního servisu pro klienty z řad fyzických i právnických osob. Kancelář je registrována u České advokátní komory a je členem Mezinárodního sdružení advokátů zabývajících se náhradami škod (PEOPIL). V rámci advokátní kanceláře působí samostatný úsek zastoupení poškozených dopravními nehodami, přičemž co do počtu klientů v této oblasti se řadí Advokátní kancelář Jehne, Vodák a partneři mezi největší v České republice. Za dobu své existence zajistila pro své klienty odškodnění v řádech desítek milionů korun českých. Ve spolupráci s nimi vám tak nabízíme novou službu právního poradenství a zastoupení, kdy nejdůležitějším aspektem je rychlé a bezplatné poradenství pro členy ČESMAD BOHEMIA. Pro členy Sdružení zdarma: Prvotní posouzení a vyhodnocení nároků z pojistných událostí souvisejících s činností dopravce (havárie, odpovědnost za škodu, odcizení vozidla). Kontrola správnosti plnění a postupu pojišťovny, a to až 4 roky zpětně. Doporučení dalších kroků směřujících k řádnému odškodnění. Posouzení nároků z pracovních úrazů zaměstnance dopravce vůči pojišťovně. Za poplatek: Zastupování dopravce při soudním či mimosoudním vymáhání nároků z pojištění. Zastupování zaměstnanců dopravce při uplatňování nároků z pracovních úrazů vůči pojišťovně. Se slevou pro členy Sdružení: V ostatních právních věcech jsme vyjednali pro členy Sdružení slevu 40 % z hodinové sazby. A jak to celé funguje? Zašlete do AK Jehne, Vodák a partneři s popisem události a problému s pojišťovnou a přiložíte potřebnou dokumentaci. Advokát vám podá stručné bezplatné posouzení a navrhne podmínky zastoupení ve sporu s pojišťovnou. Ty se určují samozřejmě individuálně v závislosti na okolnostech případu, obvykle se jedná o podílovou odměnu z vymožených doplatků. Pro vaši představu uvádíme následující příklad: Dne došlo k dopravní nehodě. Řidič dopravní firmy, která byla v pozici poškozeného, sepsal řádný záznam s určením viníka. Vozidlo bylo převezeno k opravě do autorizovaného servisu a pojišťovna následně obdržela fakturu. Následovalo oznámení pojišťovny o proplacení jen části faktury, kdy pojišťovna odečetla korekce nákladů na materiál. Z požadovaných Kč proplatila pojišťovna jen Kč. Dopravní firma reagovala zasláním nesouhlasného stanoviska, to však zůstalo bez odpovědi. Stanovisko AK Jehne, vodák a partneři: Pokud byly opravovány pouze díly poškozené při nehodě, nebyly poškozeny již dříve a opravou nedošlo ke zhodnocení vozidla, není důvod jakoukoliv korekci z výsledné faktury za opravu odečítat. Postup dopravce byl zvolen správně, tedy žádat o revizi likvidace pojistné události a poskytnutí doplatku. Pokud přesto pojišťovna nic nedoplatila, nezbývá, než se doplatku domáhat soudně. Dopravci bylo ve sporu nabídnuto zastupování za smluvní odměnu ve výši 20 % z vymoženého doplatku s tím, že nejdříve bude zaslána předžalobní upomínka a v případě negativního výsledku podána na pojišťovnu žaloba. Výsledek: Pojišťovna 14 dnů od obdržení předžalobní upomínky doplatila zbývajících Kč, advokát si odečetl smluvní odměnu Kč + DPH a zbývající část vymožených prostředků odeslal klientovi. Od obdržení dotazu bylo vše vyřešeno za 30 dnů. co říci závěrem? Život nám často nepřináší jen příjemné chvíle. Dopravní nehody, pracovní úrazy, nemoci z povolání, či následky profesního pochybení jsou bohužel nedílnou součástí našeho života a mohou zcela zásadním způsobem změnit život náš i osob blízkých. Pokud se do takové situace již ale dostanete, nenechte se připravit o odškodnění, které vám po právu náleží. Kontaktujte specialisty z AK Jehne, Vodák a partneři a oni se vám postarají o dosažení maximálního možného odškodnění. Právní pomoc můžete nárokovat při pojistných událostech v rámci celé Evropské unie. Navíc systém odměny advokátní kanceláře je v dané oblasti založen na principu No win, No fee, neplatíte tedy žádné zálohy a odměnu. AK inkasuje až z případně vymožených částek. První konzultace je vždy poskytována bezplatně. V případě vašeho zájmu o tuto službu či jakýchkoliv dotazů je možno volat přímo na kontaktní telefon advokátní kanceláře Jehne, Vodák a partneři, kterým je tel.: nebo prostřednictvím ové korespondence na nebo písemně poštou na adresu advokátní kanceláře Jehne, Vodák a partneři, Washingtonova 1567/25, Praha 1, PSČ Doufáme, že budete s tímto novým produktem spokojeni. 8

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu: Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 I. Seznam oborů uvedených v článku 8 Znalosti, ke kterým členské státy přihlížejí pro úřední uznání odborné způsobilosti, musí pro oblast

Více

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Pravomoci Celní správy ČR při kontrolách na pozemních komunikacích Praha 2017 CELNÍ ÚŘADY KONTROLNÍ SLOŽKY CELNÍ SPRÁVY ČR, VYKONÁVAJÍCÍ KONTROLNÍ ČINNOST

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

A) MINISTERSTVO DOPRAVY

A) MINISTERSTVO DOPRAVY A) MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999, zákona č. 23/2000, zákona č. 71/2000, zákona č. 132/2000, zákona č. 77/2002, nálezu Ústavního soudu uveřejněného

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 485 Návrh poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. Právní předpisy a směrnice vydané v působnosti Ministerstva dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY k 31. 12. 2008 I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona 189/1999 Sb., zákona 23/2000 Sb., zákona 71/2000

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Obecné podmínky pro vyřízení žádosti Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Novela zákona rozšířila okruh zapisovaných údajů do RSV, a to údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla. Lze

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009)

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) I. SILNIČNÍ PROVOZ 1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zákona č. 168/1999 Sb.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Správním výboru Úmluvy TIR k návrhu na změny Celní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007.

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007. Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007 Marek Stavinoha KONFERENCE DOHLED NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR Brno, 6. října

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice. 31.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 29/45 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: , mobil: e mail:

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: , mobil: e mail: AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 224212123, mobil: 602 363032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

Přehled předpisů Vztah nařízení a AETR Vybraná ustanovení nařízení (EU) 165/2014 Různé. 22. a Konference ČKS

Přehled předpisů Vztah nařízení a AETR Vybraná ustanovení nařízení (EU) 165/2014 Různé. 22. a Konference ČKS Přehled předpisů Vztah nařízení a AETR Vybraná ustanovení nařízení (EU) 165/2014 Různé Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Opatření děkana č. 01 / Závodní preventivní péče

Opatření děkana č. 01 / Závodní preventivní péče V Plzni dne 02. 01. 2012 Č. j.: 86/2011 Opatření děkana č. 01 / 2012 Závodní preventivní péče 1. Posuzování zdravotní způsobilosti Závodní preventivní péče je poskytována vždy lékařem závodní preventivní

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaeqkdcdq)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaeqkdcdq) Platné znění vyhlášky č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 1 nadpis vypuštěn Tato vyhláška zapracovává

Více

PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY?

PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY? PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY? Pražská konference 24. Května 2010 Stephen Blair ředitel Southern & Eastern Regional Assembly Obsah prezentace Právní zásady úpravy programů Druhy úprav programů Praktické úpravy

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne... 2003, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

ZÁKON. ze dne ČÁST PRVNÍ. Změna zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích a zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury

ZÁKON. ze dne ČÁST PRVNÍ. Změna zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích a zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury ZÁKON ze dne. 2014 kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Předmět daně

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Předmět daně Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 2 Předmět daně (1) Předmětem daně silniční (dále jen daň ) jsou silniční motorová vozidla 1) a jejich

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ ZA 1. POLOLETÍ 2015 Datum předání: 29. 9. 2015 Vytvořil: Předkládá: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel Petr Dvořák, generální ředitel ZPRÁVA O VÝBĚRU

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Provozní řád městských parkovišť v Rokycanech účinnost od 1. prosince 2016 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Základní ustanovení Parkování

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení projektu: Tři, dva, jedna, jedeme OP RLZ CZ.04.1.03/1.1.03.4/0023

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení projektu: Tři, dva, jedna, jedeme OP RLZ CZ.04.1.03/1.1.03.4/0023 Zadávací dokumentace pro výběrové řízení projektu: Tři, dva, jedna, jedeme OP RLZ CZ.04.1.03/1.1.03.4/0023 1 Obsah: Název zakázky... 3 Zadavatel... 3 Kontaktní osoby:... 3 Předmět veřejné zakázky:... 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001 Č.j. VP/S 36/01-160 V Brně dne 14. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Účinnost od 1.1.2012 Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Tato speciální organizační

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

7. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem, jejíž a) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí bý

7. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem, jejíž a) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí bý Kontrolní otázky podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 Sb. HMP, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném Strana 2938 Sbírka zákonů č. 240 / 2014 240 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném Vláda nařizuje podle

Více

PROFIL PŘEDPISU: ze dne 9. února 2005, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

PROFIL PŘEDPISU: ze dne 9. února 2005, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv Page 1 of 6 Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Plenární zasedání MHD, dne

Plenární zasedání MHD, dne DOSIA Plenární zasedání MHD, dne 22.- 23.02.2012 Výběr ze Sbírky zákonů 2011 19. Nařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Rozpočtový výbor 2009 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 V příloze naleznete návrh na převod položek C11 rozpočtový rok 2005. GENERÁLNÍ

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více