6/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení..."

Transkript

1 WWW. PRODOPRAVCE. CZ 6/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: E mail: Členové Jana Sláčalová Michaela Havelková, Ing. Martin Špryňar, Mgr. Vojtěch Hromíř, Ing. Jan Medveď Ing. Zdeněk Pikous Martin Cihelka Carlos Sardá PřÍjeM inzerce Carlos Sardá odbor public relations Tel.: Fax: E mail: GRAficKá ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM Carlos Sardá Foto na obálce: Martin Felix AdReSA RedAKce Nad Sokolovnou 117/ Praha 4 Tel.: Fax: E mail: TiSK T STUDIO, s. r. o. Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4 OBSAH Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Aktivity Sdružení...3 Aktuální stav legislativních prací...6 Pomáháme vám...8 Inkaso pohledávek ČESMAD BOHEMIA...9 Passenger transport council - CTP...11 SiLNiČNÍ doprava Novinky z Evropské unie...12 Upozornění na změny v zákazech jízd...14 Jarní zasedání IRU...15 Zprávy ze světa...17 Elektronický výběr mýtného...19 Mýtný systém v Bělorusku...20 ekonomika &LeGiSLATiVA Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele...21 ŠKOLeNÍ & BeZPeČNOST Školení, kurzy, semináře...26 TecHNiKA Iveco Bus...29 SsangYong Rexton W...30 Scania Streamline...34 TC emap...36 Nová sezóna, nový design...39 S Arocsem po stopách neandrtálců...41 Toto číslo bylo předáno do tisku dne Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j. 2116/99 ze dne Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E Italsko-španělský začátek...43 Cesta vznětového motoru...47 Najdete nás i na Facebooku Regionální pracoviště Sdružení Praha - Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, Tel: , Fax: , E mail: com Brno - Podhájí 1a, Brno Řečkovice, Tel: , Fax: , E mail: com Ostrava - Kafkova 8, Ostrava, Tel: , Fax: , E mail: com Hradec Králové - Koutníkova 272, Hradec Králové, Tel: , Fax: , E mail: com Ústí nad Labem - U Trati 3448/10, Ústí nad Labem, Tel: , Fax: , E mail: com Č. Budějovice - Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, , Tel: , Fax: , E mail: com Plzeň - Domažlická 174, Plzeň, Tel: , Fax: , E mail: com

2 ÚVOdNÍK Vážení členové a přátelé Sdružení ČESMAD BOHEMIA, místo obvyklých 400 hodin svítilo letos sluníčko asi jen 80, tedy pětkrát méně, než je v kraji obvyklé. I kdyby to někdo tak pěkně nespočítal, všimli jsme si toho všichni, protože z toho máme deprese. Kdyby to někomu na deprese nestačilo, přišly povodně. Při této příležitosti si politici vzpomněli i na náklaďáky. Oni tedy na ně myslí stále, především v případech, když potřebují od někoho vybrat peníze, případně se populisticky blýsknout před veřejností, když pro kamiony vymýšlí různé zákazy a omezení. Jenže tentokrát se pod hrozbou hučících řek začali rozvzpomínat na protipovodňová opatření a záhy zjistili, že bez nákladních vozidel budou těžko realizovatelná. Ani protipovodňové hráze předem vyrobené, ani ty improvizované v podobě pytlů s pískem jaksi samy na místo určení nedojdou. V Praze si to ještě zkomplikovali tím, že si týden před velkou vodou vyhodili na hodinu primátora, a organizace tak byla o to chaotičtější. Prý tedy krizové štáby v uplynulých letech cosi secvičovaly, když jim však začalo téci do bot, tentokráte doslova, na secvičená vystoupení si nikdo nevzpomněl. Vzpomněli si pouze na ČESMAD BOHEMIA, jestli by naši členové nějaká vozidla na pomoc nesehnali. Samozřejmě sehnali a budiž jim za to poděkováno alespoň zde na stránkách Transport magazínu, protože jinak si žádný z představitelů města nevzpomněl. Přestože nikdo ze zastupitelů nevěděl, co má dělat, moc dobře všichni věděli, kdo za to může. Vzájemnému osočování tak věnovali více úsilí, než běsnícímu živlu. Připojili se i bývalí politikové, kteří připomínali své zásluhy z roku 2002, i když se jim podařilo z metra udělat největší podzemní akvárium. Stranou trapností nezůstali ani prezident s premiérem, kteří v rámci utužování svých kompetencí posílali a vzájemně si pak zase vyháněli svá vojska mající pomoci zaplaveným. Ovšem nejen politici, ale i většina obyvatel bere na milost a mnohdy i volá o pomoc nákladní automobily jen v dobách nouze nejvyšší, když se dostaví živelní pohromy. I zákon se nad nimi ustrnul a v takových případech dokonce ruší zákazy jízd a možná i mýto promine. Jako by běžné služby zajišťující denní životní potřeby pro nikoho důležité nebyly a veškerá distribuce se děla toliko za účelem zničit pokojnému obyvatelstvu životní prostředí a nervovou soustavu. Povodně pominou, a i když budou stále častější, tak časté, aby byla silniční nákladní doprava uznána za prospěšnou a v současné době nenahraditelnou, zase nebudou. Ještě ani voda neopadne a už Evropu čeká další zavedení mýtného. Tentokráte to bude v Maďarsku a Bělorusku, na spadnutí je během podzimu i ve Francii. Tam se jim to stále nedaří nějak rozběhnout, takže už jsme svědky několikátého odkladu. V tom je snad přístup Francouzů zodpovědnější, neboť Maďarsko se ve svém spěchu co nejdříve podojit všechny náklaďáky vydalo cestou již dříve vyzkoušenou u nás i v okolních zemích. Informace o fungování systému, distribuci palubních jednotek či kontaktních místech se k dopravcům, kteří to opět všechno zaplatí, dostávají jen pár dní před spuštěním mýtného provozu. Podle toho to také bude nepochybně vypadat a připravme se na nemalé komplikace na hranicích a možná i ve vnitrozemí. Kontrolní orgány však budou nepochybně v pohotovosti a bankovky jen pošustí. Věřme, že s běsnícími živly máme pro tento rok již vybráno a budeme se moci plně věnovat boji proti běsnícím politikům, kteří na nás valí stále nové a nové povinnosti. Po odstranění škod po povodních nás čekají neméně náročné úkoly při odstraňovaní škod plynoucích z některých špatných rozhodnutí. Veřejně se již na evropské půdě začíná mluvit o škodlivosti nuceně zaváděných biopaliv. Tahle ekologicko ekonomická katastrofa nás asi už stále víc než všechna velká voda dohromady. Martin Felix 2

3 Z ČiNNOSTi ČINNOSTI SDRUŽENÍ SDRUŽENÍ AkTIvITy SDRUŽENÍ V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů jan Medveď vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů Foto: Carlos Sardá PřiPOmínkOVAli jsme V květnu jsme dostali k připomínkám návrh zákona o volném pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Zásadní připomínka se týká navrhované povinnosti dopravce na základě pokynu policie zajistit v souladu s přímo použitelným právním předpisem Unie dopravu občana Unie nebo rodinného příslušníka občana Unie do ciziny, pokud byl občanu Unie nebo rodinnému příslušníkovi občana Unie odepřen vstup na území České republiky. Podle našeho názoru (a podle zdravého rozumu) je nereálné, aby řidič autobusu při nástupu cestujících jednak měl čas na kontrolu dokladů, ale zejména není jasné (možné), jak má řidič posoudit platnost předkládaných dokladů (je vůbec cestující povinen mu doklady předkládat?). Požadovat po řidiči, aby měl kvalifikaci pasového úředníka, je absurdní. Vůbec se nedá srovnávat situace na letišti a v silniční dopravě. Na letištích je vždy pozemní vyškolený personál, který nedělá nic jiného, než kontroluje cestující, s technickými pomůckami a možností přístupu k informačním zdrojům např. k internetu nebo s telefonem na kontaktní osobu, VV, pasovou službu. Ale kontrola nastupujících cestujících řidičem autobusu na zastávce v polích, v noci atd. je nemožná. Návrh ukládat navrhované povinnosti řidiči a sankce silničnímu dopravci je prostě nesmyslný a dá se označit za značně neférové přenášení úřednické/státní odpovědnosti na soukromou osobu dopravce. DEREgulAční BAlíčEk mpo V rámci aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu navrhujeme/podporujeme změnu v prokazování finanční způsobilosti zejména malých dopravců. Dopravci, kteří vedou daňovou evidenci, budou moci dokládat finanční způsobilost přehledem obchodního majetku a závazků i v průběhu výkonu činnosti. Zda bude balíček skutečně realizovaný, je ve hvězdách, může se jen jednat o politické zviditelnění se, ale zkusili jsme to. PROfESní PRůkAZ V dubnovém čísle jsme zveřejnili informaci o tom, že jednáme s ministerstvem o odpuštění poplatku ve výši 700 korun za výdej paměťové karty řidiče v případě, že tato karta se mění z důvodu řidičem nezaviněné výměny řidičského průkazu např. při zaznamenání profesní způsobilosti. Oficiální stanovisko k našemu právnímu názoru jsme zatím nezískali a bohužel došlo i k personální změně na MD, kdy byl odvolaný ředitel příslušného odboru. Musíme se proto pokusit celou věc vysvětlit řediteli novému. Většina obcí proto správní poplatek ve výši 700 Kč od řidičů vybírá. Paměťová karta řidiče V souvislosti s výměnami průkazů profesní způsobilosti se objevily komplikace i ve vztahu k paměťovým kartám řidičů. Zaznamenali jsme případy, kdy řidič v zahraničí při kontrole dob řízení a odpočinku předložil jednak novou paměťovou kartu, kterou získal při obnově průkazu profesní způsobilosti a současné výměně řidičského průkazu, jednak pro kontrolu předchozích 28 dnů pak řidiči využili starou kartu, která byla vydaná k číslu starého řidičského průkazu. Tato karta je úředně prohlášená za neplatnou, řidič jí nesmí používat, ale protože byla vyměněná dříve, než uplynula její původní doba platnosti, je funkční. Kontrolní orgány, konkrétně v Německu a v Nizozemí, však minimálně ve třech případech posoudily situaci jako porušení nařízení, protože podle jejich názoru měli řidiči dvě platné karty, což je zakázané. Bohužel neexistuje žádné oficiální řešení nebo návod této situace, požádali jsme tedy české ministerstvo dopravy, aby partnery ve státech EU upozornilo na fakt, že českým řidičům skutečně stará karta zůstává ještě měsíc pro kontrolní účely. Doufejme, že informace se ke všem kontrolním složkám dostane co nejrychleji, aby řidiči neměli zbytečné problémy. Doporučujeme, aby se staré karty viditelně označily jako neplatné ustřižením rohu, výrazným přeškrtnutím nebo jiným zřetelným způsobem, aby řidič starou kartu nemohl použít ani omylem. Transport magazín 6/2013 3

4 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Z BruseLu- tachografy aktuálně Jednání ve věci nových (smart) tachografů se opět posunulo. Nové nařízení, které nahradí 3821/85 si oficiálně dává za cíl omezit možnosti falšování záznamů a snížit administrativní zatížení jak dopravců, tak kontrolních složek. Současná povinnost zaznamenávat začátek a konec směny bude nahrazená automatickým ukládáním polohy každé tři hodiny řízení. Kromě toho satelitní sledování umožní i kontrolu manipulace s tachografem. Kontrolní složky budou moci i na dálku zjistit, zda je tachograf funkční a zda je v něm založená platná karta. Přísnější budou i pravidla pro dílny. Nové smart tachografy budou povinné 36 měsíců po vydání technické specifikace, pravděpodobně od roku 2017 nebo Všechna do té doby registrovaná vozidla v mezinárodním provozu budou muset být vybavená novými tachografy do 15 let, což znamená do roku Vozidla ve vnitrostátní dopravě budou moci do konce životnosti používat i předchozí verze digitálních tachografů. LegisLativa V návaznosti na vyhlášku 79/2013Sb. upozorňujeme na povinnou lékařskou prohlídku v případě delší pracovní neschopnosti. 12 (1) Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek. (2) Mimořádná prohlídka se provádí, pokud a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo tak stanoví zákon upravující využívání jaderné energie a ionizujícího záření, b) to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek, c) došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance, d) bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek, e) byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je interval periodické prohlídky, nebo f) byl výkon práce přerušen 1. z důvodu nemoci po dobu delší než osm týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak, 2. v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo 3. z jiných důvodů na dobu delší než šest měsíců. (3) Mimořádná prohlídka se dále provádí na základě a) žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance, b) informace sdělené ošetřujícím lékařem o důvodném podezření, že změnou zdravotního stavu zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti. OPERAční PROgRAm DOPRAVA Hosty sekce nákladní dopravy byli pánové Michal Kokeš a Ivan Novák z ministerstva dopravy a Jiří Landa z AF Consult. Tématem bylo financování silniční infrastruktury. Z jejich vystoupení vyplynulo, že problém je s velkými projekty nad 50 mil. EUR, které musí schválit Evropská komise. Výstavbu zdržuje i ŘSD, které nepředkládá dostatek projektů. Z velkých projektů se v nejbližší době soustředí na D3, dostavbu D1 a spojnici Třinec na slovenskou hranici. S částí Pražského okruhu 511 od D1 do Běchovic se v tomto operačním období nepočítá. Ukončení všech projektů musí být do konce roku Na další období OPD II. do roku 2022 bude na základě dopravní sektorové strategie pravděpodobně prioritní síť TEN T a R35, D3 a úsek 511 Pražského okruhu. Počítá se s podporou multimodální dopravy, výstavby veřejných překladišť i potřebné techniky včetně podpory přepravních jednotek. Konkrétní údaje zatím nejsou známé, ani výše finančních prostředků. Jedná se o dvou formách podpory překladišť veřejných (SŽDC) a s veřejným přístupem (soukromé). Zatím se nepředpokládá, že by musela být nutná notifikace Komisí (notifikace/schválení by celý proces zdržovala). O dalších podprogramech není zatím rozhodnuto. Notifikace by byla určitě nutná u podpory pořízení dopravních prostředků. Pro dopravce jsou podstatné přístupnost překladišť, rozmístění a podpora pořízení multimodálních technologií. MD by uvítalo odhad zájmu dopravců o přepravní jednotky - nástavby. PříLežitostná PřePrava osob Magistrát hlavního města připravil vyhlášku k taxislužbě, která se ale může týkat i dopravců, našich členů, kteří poskytují příležitostnou osobní dopravu osobními vozidly. Proto jsme poslali dopis na magistrát s požadavky, aby vzhledem k novelizaci zákona 111/1994 Sb. a zařazení nepravidelné OD do devíti míst pod taxislužbu byla formulovaná vyhláška pozitivně tak, že by se vztahovala pouze na řidiče taxislužby při výkonu taxislužby vozidlem taxislužby vybaveným taxametrem, což by bylo znění v souladu se zákonným zmocněním. Ve vztahu k obsahu zkoušky - obsluha taxametru zvláště u vozidel bez taxametru je zbytečný požadavek. Ani u velké dopravy není požadavek na obsluhu tachografu. I místopis je u dopravy na smlouvu nadbytečný, řidič má vždy čas si trasu před jízdou najít. Znalost předpisů u řidičů v pracovním poměru a vykonávajících jen nepravidelnou dopravu na smlouvu by měla být ponechána na zaměstnavateli. Kromě toho u nepravidelné dopravy tito řidiči jsou často držiteli průkazu profesní způsobilosti s pravidelným ročním školením. Řidiči, kteří nejezdí s taxametrem, by měli mít maximálně povinnost se registrovat a požádat o průkaz řidiče taxislužby. Cemt V květnu proběhlo tradiční pravidelné setkání ministrů dopravy států ITF/CEMT v Lipsku. Předpokládalo se, že ruský ministr dopravy se pokusí zneužít neznalosti ostatních ministrů a prosadit jednostranné výhody pro ruské dopravce při využívání povolení CEMT. Nestalo se tak, ministři žádné rozhodnutí v tomto směru nepřijali, takže na pravidlech pro využívání povolení CEMT se (zatím) nic nemění. Od roku 2014 bude platit nový průvodce využíváním povolení CEMT, konečný text bude k dispozici na podzim. 4

5 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Z jednání sekce nákladní dopravy Protože jednání o třetí registrační značce zatím nevedla k souhlasu MD s výdejem za ztracenou, jen za zničenou, a protože účinnost se předpokládá až od 1. ledna 2015, sekce rozhodla, že se bude i nadále jednat s ředitelem odboru legislativy ministerstva. 13. května proběhlo jednání s ŘSD. Vymáhání nedoplatků státem bude pokračovat, legislativa údajně ŘSD neumožňuje neplacení tolerovat. ŘSD se vymlouvá na nevypověditelnou dohodu se společností Kapsch. Požadujeme od ŘSD rozšíření funkcionality IWP i na další, ne jen na kontrolní brány, což by umožnilo on-line doplácet všechny dlužné úseky. ŘSD konečně přislíbilo poskytnout celníkům seznamy dopravců, kteří opakovaně neplatí mýto. Ve věci rozsahu, sazeb nebo typu nového mýta zatím žádná jednání neprobíhají. Případná a námi požadovaná interoperabilita OBU s jinými zahraničními systémy se řeší stále jen teoreticky, termín žádný není daný. Posun k lepšímu nastal u (ne) vracení kaucí za, často údajně, poškozený premid. ŘSD slíbilo zaslat nové usměrnění distribučním místům, co se považuje za poškození. Zásada by měla být, že pokud je strojově kód čitelný, nejedná se o poškození. Na firemní poznámky lze využít nalepený štítek (nepopisovat přímo jednotku). A řidiči by neměli opravovat odlepené suché zipy, protože tím obvykle krabičku poškodí. Vybitý akumulátor není důvodem pro nevrácení kauce. Dopravci by uvítali, kdyby přehledy na mýtném portále byly uspořádané podle SPZ, jinak je vyhledávání velice obtížné. ČB tento požadavek uplatní při dalším jednání s ŘSD. Předseda sekce jednal s GŘC a ŘSD o možnostech kontrol zahraničních dopravců. Podařilo se přesvědčit vedoucí obou institucí, aby upravili dohodu s cílem, že ti celníci, kteří kontrolují mýto, budou moci kontrolovat i přepravní povolení a další náležitosti, které musí mít zahraniční řidiči u sebe. Kromě toho celní správa slíbila zvýšenou kontrolu i při zaclívání zboží. Podobná jednání probíhají i na úrovni krajů i s prvními kladnými výsledky viz dopis celního úřadu z Hradce Králové. Sekce projednala závěry zprávy NKÚ k mýtnému systému v ČR. Transport magazín 6/2013 5

6 ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU AKTuáLNÍ STAV LeGiSLATiVNÍcH PRAcÍ jan Medveď vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů Foto: Carlos Sardá Dne nabyla účinnosti nove la zákona č. 102/2013, kterou se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která mimo jiné mění přestupkový zákon a vypouští pro řidiče postih možného zákazu činnosti za přestupky řidičů proti dobám řízení a odpočinku, které tak lze nově v ČR od řešit i blokově na silnici. Novela dále zavadí dle požadavku směrnice EUč. 15/2002 pracovní dobu pro řidiče - OSVČ. Pro poskytovatele příležitostné osobní přepravy vozidly M1 je důležité zařazení mezi taxislužbu s povinností registrace vozidla a povinnost řidiče být držitelem průkazu řidiče taxi. Novela vypustila ze zákona 111/1994 Sb. oprávnění SUIP kontrolovat dle 111/1994 Sb. bezpečnost práce (je obsahem jiných předpisů) a povinnost dopravce zajistit školení řidičů a přezkoušení z pravidel silničního provozu (je obsahem jiných předpisů). Do 28. února 2017 se čl. 8, 19 a 21 nařízení EU č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě nepoužijí na provozování vnitrostátní linkové dopravy. V návaznosti na novelu zákona 111/1994 Sb. byla schválená i novela č. 106/2013, kterou se mění vyhláška 478/2000 Sb., nově upravuje způsob vedení záznamů o výkonu řidičů-osvč a vzor průkazu řidiče taxi. Dnem nabývá účinnosti novela č. 101/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a kromě dalších úprav stanoví, že náklady na psychologická vyšetření u zaměstnanců hradí zaměstnavatel. Splatnost faktur navrhovaná změna obchodního zákoníku byla vrácená Senátem zpět do PSP s požadavkem na úpravu vztahů u dodavatelů zdravotnických zařízení, zařazeno na jednání Sněmovny, takže účinnost se opět odkládá ( ?). Dne bylo vyhlášené sdělení MPSV č. 16/2013 o rozšíření kolektivní smlouvy vyššího typu v dopravě na roky 2013 až Kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou závazné pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností, a to od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, s výjimkou zaměstnavatele: a. na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs, b. který k tomuto dni zaměstnává více než 50 % fyzických osob se zdravotním postižením, c. který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců, d. u kterého došlo k mimořádné události, jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo e. pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně. (viz 7a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů). Kromě této kolektivní smlouvy existuje ještě podobná kolektivní smlouva, která se vztahuje na městskou hromadnou dopravu, která byla vyhlášení stejným sdělením MPSV č. 16/2013. Ministerstvo dopravy zpracovalo návrh na zrušení státem nařízených slev v přepravě některých kategorií cestujících. K tomuto návrhu Sdružení vyjádřilo názor, že zásadně odmítá zrušení povinnosti poskytovat slevy z jízdného a návazné povinnosti státu tyto slevy kompenzovat. MD ale na zrušení trvá, byť se jedná o necelých 200 milionů korun (celkem stát, kraje a obce podporují osobní dopravu částkou kolem 32 mld. korun ročně). Zveřejněna vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška stanoví podrobnosti k obsahu, organizaci a rozsahu pracovnělékařských služeb, které zaměstnavatelé potřebují k tomu, aby mohli v souladu s právní úpravou uzavřít písemné smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb. Vyhláška specifikuje účel lékařských prohlídek ke zjištění zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání a pracovnělékařských prohlídek. Stanoví, co se při nich hodnotí a posuzuje, upravuje základní vyšetření a další odborné vyšetření. Upravuje, kdy se prohlídky, případně v jaké frekvenci, provádějí a stanoví náležitosti některých do- 6

7 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ kumentů, které se používají při vysílání k prohlídkám a o lékařských prohlídkách. Zveřejněna vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání. V 6 se upravují podmínky pro odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s hospodářskou činností. Slovinsko oznámilo povinnost registrace k DPH u přeprav osob. Ukrajina je od března členem dohody Interbus (ale jsou problémy při kontrolách, ne všechny ukrajinské orgány o přístupu k Interbus vědí, ukrajinské MD požádalo o přechodnéobdobí). Připravovaná legislativa Bruselské ředitelství pro dopravu se zajímalo o problematiku tzv. lehkého tahače, na popud Sdružení vzneslo dotaz na české ministerstvo dopravy, které po několika odkladech odpovědělo, že bude český předpis upravený v rámci převádění směrnic 2012/24/EU a 2013/8/EU do české vyhlášky č. 341/2002 Sb. a lehký tahač jako kategorie a možný přestupek tak bude minulostí. Novelizace zákona č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích byla schválená Sněmovnou , třetí registrační značku bude možné získat jen v případě jejího poškození, výdej duplikátu za ztracenou se nepodařilo prosadit. Ministerstvo dopravy zpracovává novelizaci zákona 247/2000 Sb., který se týká školení řidičů. Do návrhu se dostávají absurdní kombinace, kdy i školitelé školicích organizací by měli být pravidelně školeni a přezkušováni. Na druhé straně se navrhuje zrušení povinné autoškoly a zrušení vstupního školení pro získání profesního průkazu, což podporujeme. Je potřeba ohlídat kvalitu samotného produktu (školení). Bez toho se budou sebelépe nastavené regulační mechanismy obcházet. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy. U řidičů se navrhuje zvýšení zaručené mzdy na 61,70 korun za hodinu, resp korun za měsíc. CEMT - přetrvávají potíže s Ruskem, které si klade stále nové a nové podmínky, není jasné, zda se zvýší počet povolení do Ruska použitelných ve druhé polovině roku, nebo v roce I v roce 2014 by měla být, sice v omezeném počtu, pro české dopravce k dispozici povolení pro vozidla kategorie EURO III. Od ledna 2014 bude (pokud ho pracovní skupina schválí) platit nový Průvodce používáním povolení CEMT. Od ledna 2013 se vydávají atesty i pro vozidla EURO VI. Očekává se zpracování manuálu na odbornou přípravu pracovníků autobusové dopravy na základě požadavků nařízení EU 181/2011 o právech cestujících v autobusové dopravě. inzerce upcoming exhibitions Turkey 2014 Latin America 2014 Eastern Europe 2014 Asia 2014 Transport magazín 6/2013 7

8 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ NOvé SlUŽby SDRUŽENÍ POMáHáMe VáM V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů ing. Květa Batovcová vedoucí odd. pojištění Na základě častých dotazů našich členů, týkajících se rozboru pojistných událostí a určení správnosti výše odškodnění od pojišťoven, jsme se rozhodli navázat spolupráci s advokátní kanceláří, která by byla schopna poradit, pomoci a následně i zastoupit naše členy za finančně výhodných podmínek. Z tohoto důvodu byla vybrána a oslovena Advokátní kanceláří Jehne, Vodák a partneři, se sídlem Washingtonova 1567/25, Praha 1, která se od svého vzniku zaměřuje na poskytování kompletního právního servisu pro klienty z řad fyzických i právnických osob. Kancelář je registrována u České advokátní komory a je členem Mezinárodního sdružení advokátů zabývajících se náhradami škod (PEOPIL). V rámci advokátní kanceláře působí samostatný úsek zastoupení poškozených dopravními nehodami, přičemž co do počtu klientů v této oblasti se řadí Advokátní kancelář Jehne, Vodák a partneři mezi největší v České republice. Za dobu své existence zajistila pro své klienty odškodnění v řádech desítek milionů korun českých. Ve spolupráci s nimi vám tak nabízíme novou službu právního poradenství a zastoupení, kdy nejdůležitějším aspektem je rychlé a bezplatné poradenství pro členy ČESMAD BOHEMIA. Pro členy Sdružení zdarma: Prvotní posouzení a vyhodnocení nároků z pojistných událostí souvisejících s činností dopravce (havárie, odpovědnost za škodu, odcizení vozidla). Kontrola správnosti plnění a postupu pojišťovny, a to až 4 roky zpětně. Doporučení dalších kroků směřujících k řádnému odškodnění. Posouzení nároků z pracovních úrazů zaměstnance dopravce vůči pojišťovně. Za poplatek: Zastupování dopravce při soudním či mimosoudním vymáhání nároků z pojištění. Zastupování zaměstnanců dopravce při uplatňování nároků z pracovních úrazů vůči pojišťovně. Se slevou pro členy Sdružení: V ostatních právních věcech jsme vyjednali pro členy Sdružení slevu 40 % z hodinové sazby. A jak to celé funguje? Zašlete do AK Jehne, Vodák a partneři s popisem události a problému s pojišťovnou a přiložíte potřebnou dokumentaci. Advokát vám podá stručné bezplatné posouzení a navrhne podmínky zastoupení ve sporu s pojišťovnou. Ty se určují samozřejmě individuálně v závislosti na okolnostech případu, obvykle se jedná o podílovou odměnu z vymožených doplatků. Pro vaši představu uvádíme následující příklad: Dne došlo k dopravní nehodě. Řidič dopravní firmy, která byla v pozici poškozeného, sepsal řádný záznam s určením viníka. Vozidlo bylo převezeno k opravě do autorizovaného servisu a pojišťovna následně obdržela fakturu. Následovalo oznámení pojišťovny o proplacení jen části faktury, kdy pojišťovna odečetla korekce nákladů na materiál. Z požadovaných Kč proplatila pojišťovna jen Kč. Dopravní firma reagovala zasláním nesouhlasného stanoviska, to však zůstalo bez odpovědi. Stanovisko AK Jehne, vodák a partneři: Pokud byly opravovány pouze díly poškozené při nehodě, nebyly poškozeny již dříve a opravou nedošlo ke zhodnocení vozidla, není důvod jakoukoliv korekci z výsledné faktury za opravu odečítat. Postup dopravce byl zvolen správně, tedy žádat o revizi likvidace pojistné události a poskytnutí doplatku. Pokud přesto pojišťovna nic nedoplatila, nezbývá, než se doplatku domáhat soudně. Dopravci bylo ve sporu nabídnuto zastupování za smluvní odměnu ve výši 20 % z vymoženého doplatku s tím, že nejdříve bude zaslána předžalobní upomínka a v případě negativního výsledku podána na pojišťovnu žaloba. Výsledek: Pojišťovna 14 dnů od obdržení předžalobní upomínky doplatila zbývajících Kč, advokát si odečetl smluvní odměnu Kč + DPH a zbývající část vymožených prostředků odeslal klientovi. Od obdržení dotazu bylo vše vyřešeno za 30 dnů. co říci závěrem? Život nám často nepřináší jen příjemné chvíle. Dopravní nehody, pracovní úrazy, nemoci z povolání, či následky profesního pochybení jsou bohužel nedílnou součástí našeho života a mohou zcela zásadním způsobem změnit život náš i osob blízkých. Pokud se do takové situace již ale dostanete, nenechte se připravit o odškodnění, které vám po právu náleží. Kontaktujte specialisty z AK Jehne, Vodák a partneři a oni se vám postarají o dosažení maximálního možného odškodnění. Právní pomoc můžete nárokovat při pojistných událostech v rámci celé Evropské unie. Navíc systém odměny advokátní kanceláře je v dané oblasti založen na principu No win, No fee, neplatíte tedy žádné zálohy a odměnu. AK inkasuje až z případně vymožených částek. První konzultace je vždy poskytována bezplatně. V případě vašeho zájmu o tuto službu či jakýchkoliv dotazů je možno volat přímo na kontaktní telefon advokátní kanceláře Jehne, Vodák a partneři, kterým je tel.: nebo prostřednictvím ové korespondence na nebo písemně poštou na adresu advokátní kanceláře Jehne, Vodák a partneři, Washingtonova 1567/25, Praha 1, PSČ Doufáme, že budete s tímto novým produktem spokojeni. 8

4/2014 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ

4/2014 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 4/2014 Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 8/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

EKONOMIKA &LEGISLATIVA

EKONOMIKA &LEGISLATIVA TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 9/2014 Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

1/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ

1/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 1/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců

1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ 1/2014 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

EKONOMIKA &LEGISLATIVA

EKONOMIKA &LEGISLATIVA TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 3/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

D.A.S. magazín 2/2008 Ročník 9.

D.A.S. magazín 2/2008 Ročník 9. D.A.S. magazín 2/2008 Ročník 9. Vaše cesta k právu! D.A.S. magazín 2/2008 1 D.A.S. - člen pojišťovací skupiny ERGO Versicherungsgruppe. 2 D.A.S. magazín 2/2008 Vážení klienti, vážení obchodní partneři,

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3 3 / 2002 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002..... 3 Valná hromada ČSDP Zápis z druhé valné hromady. 5 Revizní zpráva o činnosti ČSDP. 8 Aktuální

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

14 D.A.S. magazín 2/2012 Ročník

14 D.A.S. magazín 2/2012 Ročník 2/2012 Ročník 14 D.A.S. magazín PŘEJÍ VŠICHNI ZAMĚSSTNANCI A SPOLLUPRACOVNÍCI D.A.S. A. NAVŠTIVTE NÁS NA KONTAKTNÍCH MÍSTECH PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE: 2I BRNO CHOMUTOV OLOMOUC PRAHA Stránského 3137/37 616

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Řešení závazků a pohledávek

Řešení závazků a pohledávek Řešení závazků a pohledávek E-mail: 30. dubna 2013 Komerční příloha deníku Rub a líc vymahačské mince V médiích se často zveřejňují případy až nelidských zvůlí vymahačských a exekučních společností dostávající

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více