6/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení..."

Transkript

1 WWW. PRODOPRAVCE. CZ 6/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: E mail: Členové Jana Sláčalová Michaela Havelková, Ing. Martin Špryňar, Mgr. Vojtěch Hromíř, Ing. Jan Medveď Ing. Zdeněk Pikous Martin Cihelka Carlos Sardá PřÍjeM inzerce Carlos Sardá odbor public relations Tel.: Fax: E mail: GRAficKá ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM Carlos Sardá Foto na obálce: Martin Felix AdReSA RedAKce Nad Sokolovnou 117/ Praha 4 Tel.: Fax: E mail: TiSK T STUDIO, s. r. o. Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4 OBSAH Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Aktivity Sdružení...3 Aktuální stav legislativních prací...6 Pomáháme vám...8 Inkaso pohledávek ČESMAD BOHEMIA...9 Passenger transport council - CTP...11 SiLNiČNÍ doprava Novinky z Evropské unie...12 Upozornění na změny v zákazech jízd...14 Jarní zasedání IRU...15 Zprávy ze světa...17 Elektronický výběr mýtného...19 Mýtný systém v Bělorusku...20 ekonomika &LeGiSLATiVA Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele...21 ŠKOLeNÍ & BeZPeČNOST Školení, kurzy, semináře...26 TecHNiKA Iveco Bus...29 SsangYong Rexton W...30 Scania Streamline...34 TC emap...36 Nová sezóna, nový design...39 S Arocsem po stopách neandrtálců...41 Toto číslo bylo předáno do tisku dne Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j. 2116/99 ze dne Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E Italsko-španělský začátek...43 Cesta vznětového motoru...47 Najdete nás i na Facebooku Regionální pracoviště Sdružení Praha - Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, Tel: , Fax: , E mail: com Brno - Podhájí 1a, Brno Řečkovice, Tel: , Fax: , E mail: com Ostrava - Kafkova 8, Ostrava, Tel: , Fax: , E mail: com Hradec Králové - Koutníkova 272, Hradec Králové, Tel: , Fax: , E mail: com Ústí nad Labem - U Trati 3448/10, Ústí nad Labem, Tel: , Fax: , E mail: com Č. Budějovice - Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, , Tel: , Fax: , E mail: com Plzeň - Domažlická 174, Plzeň, Tel: , Fax: , E mail: com

2 ÚVOdNÍK Vážení členové a přátelé Sdružení ČESMAD BOHEMIA, místo obvyklých 400 hodin svítilo letos sluníčko asi jen 80, tedy pětkrát méně, než je v kraji obvyklé. I kdyby to někdo tak pěkně nespočítal, všimli jsme si toho všichni, protože z toho máme deprese. Kdyby to někomu na deprese nestačilo, přišly povodně. Při této příležitosti si politici vzpomněli i na náklaďáky. Oni tedy na ně myslí stále, především v případech, když potřebují od někoho vybrat peníze, případně se populisticky blýsknout před veřejností, když pro kamiony vymýšlí různé zákazy a omezení. Jenže tentokrát se pod hrozbou hučících řek začali rozvzpomínat na protipovodňová opatření a záhy zjistili, že bez nákladních vozidel budou těžko realizovatelná. Ani protipovodňové hráze předem vyrobené, ani ty improvizované v podobě pytlů s pískem jaksi samy na místo určení nedojdou. V Praze si to ještě zkomplikovali tím, že si týden před velkou vodou vyhodili na hodinu primátora, a organizace tak byla o to chaotičtější. Prý tedy krizové štáby v uplynulých letech cosi secvičovaly, když jim však začalo téci do bot, tentokráte doslova, na secvičená vystoupení si nikdo nevzpomněl. Vzpomněli si pouze na ČESMAD BOHEMIA, jestli by naši členové nějaká vozidla na pomoc nesehnali. Samozřejmě sehnali a budiž jim za to poděkováno alespoň zde na stránkách Transport magazínu, protože jinak si žádný z představitelů města nevzpomněl. Přestože nikdo ze zastupitelů nevěděl, co má dělat, moc dobře všichni věděli, kdo za to může. Vzájemnému osočování tak věnovali více úsilí, než běsnícímu živlu. Připojili se i bývalí politikové, kteří připomínali své zásluhy z roku 2002, i když se jim podařilo z metra udělat největší podzemní akvárium. Stranou trapností nezůstali ani prezident s premiérem, kteří v rámci utužování svých kompetencí posílali a vzájemně si pak zase vyháněli svá vojska mající pomoci zaplaveným. Ovšem nejen politici, ale i většina obyvatel bere na milost a mnohdy i volá o pomoc nákladní automobily jen v dobách nouze nejvyšší, když se dostaví živelní pohromy. I zákon se nad nimi ustrnul a v takových případech dokonce ruší zákazy jízd a možná i mýto promine. Jako by běžné služby zajišťující denní životní potřeby pro nikoho důležité nebyly a veškerá distribuce se děla toliko za účelem zničit pokojnému obyvatelstvu životní prostředí a nervovou soustavu. Povodně pominou, a i když budou stále častější, tak časté, aby byla silniční nákladní doprava uznána za prospěšnou a v současné době nenahraditelnou, zase nebudou. Ještě ani voda neopadne a už Evropu čeká další zavedení mýtného. Tentokráte to bude v Maďarsku a Bělorusku, na spadnutí je během podzimu i ve Francii. Tam se jim to stále nedaří nějak rozběhnout, takže už jsme svědky několikátého odkladu. V tom je snad přístup Francouzů zodpovědnější, neboť Maďarsko se ve svém spěchu co nejdříve podojit všechny náklaďáky vydalo cestou již dříve vyzkoušenou u nás i v okolních zemích. Informace o fungování systému, distribuci palubních jednotek či kontaktních místech se k dopravcům, kteří to opět všechno zaplatí, dostávají jen pár dní před spuštěním mýtného provozu. Podle toho to také bude nepochybně vypadat a připravme se na nemalé komplikace na hranicích a možná i ve vnitrozemí. Kontrolní orgány však budou nepochybně v pohotovosti a bankovky jen pošustí. Věřme, že s běsnícími živly máme pro tento rok již vybráno a budeme se moci plně věnovat boji proti běsnícím politikům, kteří na nás valí stále nové a nové povinnosti. Po odstranění škod po povodních nás čekají neméně náročné úkoly při odstraňovaní škod plynoucích z některých špatných rozhodnutí. Veřejně se již na evropské půdě začíná mluvit o škodlivosti nuceně zaváděných biopaliv. Tahle ekologicko ekonomická katastrofa nás asi už stále víc než všechna velká voda dohromady. Martin Felix 2

3 Z ČiNNOSTi ČINNOSTI SDRUŽENÍ SDRUŽENÍ AkTIvITy SDRUŽENÍ V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů jan Medveď vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů Foto: Carlos Sardá PřiPOmínkOVAli jsme V květnu jsme dostali k připomínkám návrh zákona o volném pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Zásadní připomínka se týká navrhované povinnosti dopravce na základě pokynu policie zajistit v souladu s přímo použitelným právním předpisem Unie dopravu občana Unie nebo rodinného příslušníka občana Unie do ciziny, pokud byl občanu Unie nebo rodinnému příslušníkovi občana Unie odepřen vstup na území České republiky. Podle našeho názoru (a podle zdravého rozumu) je nereálné, aby řidič autobusu při nástupu cestujících jednak měl čas na kontrolu dokladů, ale zejména není jasné (možné), jak má řidič posoudit platnost předkládaných dokladů (je vůbec cestující povinen mu doklady předkládat?). Požadovat po řidiči, aby měl kvalifikaci pasového úředníka, je absurdní. Vůbec se nedá srovnávat situace na letišti a v silniční dopravě. Na letištích je vždy pozemní vyškolený personál, který nedělá nic jiného, než kontroluje cestující, s technickými pomůckami a možností přístupu k informačním zdrojům např. k internetu nebo s telefonem na kontaktní osobu, VV, pasovou službu. Ale kontrola nastupujících cestujících řidičem autobusu na zastávce v polích, v noci atd. je nemožná. Návrh ukládat navrhované povinnosti řidiči a sankce silničnímu dopravci je prostě nesmyslný a dá se označit za značně neférové přenášení úřednické/státní odpovědnosti na soukromou osobu dopravce. DEREgulAční BAlíčEk mpo V rámci aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu navrhujeme/podporujeme změnu v prokazování finanční způsobilosti zejména malých dopravců. Dopravci, kteří vedou daňovou evidenci, budou moci dokládat finanční způsobilost přehledem obchodního majetku a závazků i v průběhu výkonu činnosti. Zda bude balíček skutečně realizovaný, je ve hvězdách, může se jen jednat o politické zviditelnění se, ale zkusili jsme to. PROfESní PRůkAZ V dubnovém čísle jsme zveřejnili informaci o tom, že jednáme s ministerstvem o odpuštění poplatku ve výši 700 korun za výdej paměťové karty řidiče v případě, že tato karta se mění z důvodu řidičem nezaviněné výměny řidičského průkazu např. při zaznamenání profesní způsobilosti. Oficiální stanovisko k našemu právnímu názoru jsme zatím nezískali a bohužel došlo i k personální změně na MD, kdy byl odvolaný ředitel příslušného odboru. Musíme se proto pokusit celou věc vysvětlit řediteli novému. Většina obcí proto správní poplatek ve výši 700 Kč od řidičů vybírá. Paměťová karta řidiče V souvislosti s výměnami průkazů profesní způsobilosti se objevily komplikace i ve vztahu k paměťovým kartám řidičů. Zaznamenali jsme případy, kdy řidič v zahraničí při kontrole dob řízení a odpočinku předložil jednak novou paměťovou kartu, kterou získal při obnově průkazu profesní způsobilosti a současné výměně řidičského průkazu, jednak pro kontrolu předchozích 28 dnů pak řidiči využili starou kartu, která byla vydaná k číslu starého řidičského průkazu. Tato karta je úředně prohlášená za neplatnou, řidič jí nesmí používat, ale protože byla vyměněná dříve, než uplynula její původní doba platnosti, je funkční. Kontrolní orgány, konkrétně v Německu a v Nizozemí, však minimálně ve třech případech posoudily situaci jako porušení nařízení, protože podle jejich názoru měli řidiči dvě platné karty, což je zakázané. Bohužel neexistuje žádné oficiální řešení nebo návod této situace, požádali jsme tedy české ministerstvo dopravy, aby partnery ve státech EU upozornilo na fakt, že českým řidičům skutečně stará karta zůstává ještě měsíc pro kontrolní účely. Doufejme, že informace se ke všem kontrolním složkám dostane co nejrychleji, aby řidiči neměli zbytečné problémy. Doporučujeme, aby se staré karty viditelně označily jako neplatné ustřižením rohu, výrazným přeškrtnutím nebo jiným zřetelným způsobem, aby řidič starou kartu nemohl použít ani omylem. Transport magazín 6/2013 3

4 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Z BruseLu- tachografy aktuálně Jednání ve věci nových (smart) tachografů se opět posunulo. Nové nařízení, které nahradí 3821/85 si oficiálně dává za cíl omezit možnosti falšování záznamů a snížit administrativní zatížení jak dopravců, tak kontrolních složek. Současná povinnost zaznamenávat začátek a konec směny bude nahrazená automatickým ukládáním polohy každé tři hodiny řízení. Kromě toho satelitní sledování umožní i kontrolu manipulace s tachografem. Kontrolní složky budou moci i na dálku zjistit, zda je tachograf funkční a zda je v něm založená platná karta. Přísnější budou i pravidla pro dílny. Nové smart tachografy budou povinné 36 měsíců po vydání technické specifikace, pravděpodobně od roku 2017 nebo Všechna do té doby registrovaná vozidla v mezinárodním provozu budou muset být vybavená novými tachografy do 15 let, což znamená do roku Vozidla ve vnitrostátní dopravě budou moci do konce životnosti používat i předchozí verze digitálních tachografů. LegisLativa V návaznosti na vyhlášku 79/2013Sb. upozorňujeme na povinnou lékařskou prohlídku v případě delší pracovní neschopnosti. 12 (1) Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek. (2) Mimořádná prohlídka se provádí, pokud a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo tak stanoví zákon upravující využívání jaderné energie a ionizujícího záření, b) to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek, c) došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance, d) bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek, e) byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je interval periodické prohlídky, nebo f) byl výkon práce přerušen 1. z důvodu nemoci po dobu delší než osm týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak, 2. v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo 3. z jiných důvodů na dobu delší než šest měsíců. (3) Mimořádná prohlídka se dále provádí na základě a) žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance, b) informace sdělené ošetřujícím lékařem o důvodném podezření, že změnou zdravotního stavu zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti. OPERAční PROgRAm DOPRAVA Hosty sekce nákladní dopravy byli pánové Michal Kokeš a Ivan Novák z ministerstva dopravy a Jiří Landa z AF Consult. Tématem bylo financování silniční infrastruktury. Z jejich vystoupení vyplynulo, že problém je s velkými projekty nad 50 mil. EUR, které musí schválit Evropská komise. Výstavbu zdržuje i ŘSD, které nepředkládá dostatek projektů. Z velkých projektů se v nejbližší době soustředí na D3, dostavbu D1 a spojnici Třinec na slovenskou hranici. S částí Pražského okruhu 511 od D1 do Běchovic se v tomto operačním období nepočítá. Ukončení všech projektů musí být do konce roku Na další období OPD II. do roku 2022 bude na základě dopravní sektorové strategie pravděpodobně prioritní síť TEN T a R35, D3 a úsek 511 Pražského okruhu. Počítá se s podporou multimodální dopravy, výstavby veřejných překladišť i potřebné techniky včetně podpory přepravních jednotek. Konkrétní údaje zatím nejsou známé, ani výše finančních prostředků. Jedná se o dvou formách podpory překladišť veřejných (SŽDC) a s veřejným přístupem (soukromé). Zatím se nepředpokládá, že by musela být nutná notifikace Komisí (notifikace/schválení by celý proces zdržovala). O dalších podprogramech není zatím rozhodnuto. Notifikace by byla určitě nutná u podpory pořízení dopravních prostředků. Pro dopravce jsou podstatné přístupnost překladišť, rozmístění a podpora pořízení multimodálních technologií. MD by uvítalo odhad zájmu dopravců o přepravní jednotky - nástavby. PříLežitostná PřePrava osob Magistrát hlavního města připravil vyhlášku k taxislužbě, která se ale může týkat i dopravců, našich členů, kteří poskytují příležitostnou osobní dopravu osobními vozidly. Proto jsme poslali dopis na magistrát s požadavky, aby vzhledem k novelizaci zákona 111/1994 Sb. a zařazení nepravidelné OD do devíti míst pod taxislužbu byla formulovaná vyhláška pozitivně tak, že by se vztahovala pouze na řidiče taxislužby při výkonu taxislužby vozidlem taxislužby vybaveným taxametrem, což by bylo znění v souladu se zákonným zmocněním. Ve vztahu k obsahu zkoušky - obsluha taxametru zvláště u vozidel bez taxametru je zbytečný požadavek. Ani u velké dopravy není požadavek na obsluhu tachografu. I místopis je u dopravy na smlouvu nadbytečný, řidič má vždy čas si trasu před jízdou najít. Znalost předpisů u řidičů v pracovním poměru a vykonávajících jen nepravidelnou dopravu na smlouvu by měla být ponechána na zaměstnavateli. Kromě toho u nepravidelné dopravy tito řidiči jsou často držiteli průkazu profesní způsobilosti s pravidelným ročním školením. Řidiči, kteří nejezdí s taxametrem, by měli mít maximálně povinnost se registrovat a požádat o průkaz řidiče taxislužby. Cemt V květnu proběhlo tradiční pravidelné setkání ministrů dopravy států ITF/CEMT v Lipsku. Předpokládalo se, že ruský ministr dopravy se pokusí zneužít neznalosti ostatních ministrů a prosadit jednostranné výhody pro ruské dopravce při využívání povolení CEMT. Nestalo se tak, ministři žádné rozhodnutí v tomto směru nepřijali, takže na pravidlech pro využívání povolení CEMT se (zatím) nic nemění. Od roku 2014 bude platit nový průvodce využíváním povolení CEMT, konečný text bude k dispozici na podzim. 4

5 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Z jednání sekce nákladní dopravy Protože jednání o třetí registrační značce zatím nevedla k souhlasu MD s výdejem za ztracenou, jen za zničenou, a protože účinnost se předpokládá až od 1. ledna 2015, sekce rozhodla, že se bude i nadále jednat s ředitelem odboru legislativy ministerstva. 13. května proběhlo jednání s ŘSD. Vymáhání nedoplatků státem bude pokračovat, legislativa údajně ŘSD neumožňuje neplacení tolerovat. ŘSD se vymlouvá na nevypověditelnou dohodu se společností Kapsch. Požadujeme od ŘSD rozšíření funkcionality IWP i na další, ne jen na kontrolní brány, což by umožnilo on-line doplácet všechny dlužné úseky. ŘSD konečně přislíbilo poskytnout celníkům seznamy dopravců, kteří opakovaně neplatí mýto. Ve věci rozsahu, sazeb nebo typu nového mýta zatím žádná jednání neprobíhají. Případná a námi požadovaná interoperabilita OBU s jinými zahraničními systémy se řeší stále jen teoreticky, termín žádný není daný. Posun k lepšímu nastal u (ne) vracení kaucí za, často údajně, poškozený premid. ŘSD slíbilo zaslat nové usměrnění distribučním místům, co se považuje za poškození. Zásada by měla být, že pokud je strojově kód čitelný, nejedná se o poškození. Na firemní poznámky lze využít nalepený štítek (nepopisovat přímo jednotku). A řidiči by neměli opravovat odlepené suché zipy, protože tím obvykle krabičku poškodí. Vybitý akumulátor není důvodem pro nevrácení kauce. Dopravci by uvítali, kdyby přehledy na mýtném portále byly uspořádané podle SPZ, jinak je vyhledávání velice obtížné. ČB tento požadavek uplatní při dalším jednání s ŘSD. Předseda sekce jednal s GŘC a ŘSD o možnostech kontrol zahraničních dopravců. Podařilo se přesvědčit vedoucí obou institucí, aby upravili dohodu s cílem, že ti celníci, kteří kontrolují mýto, budou moci kontrolovat i přepravní povolení a další náležitosti, které musí mít zahraniční řidiči u sebe. Kromě toho celní správa slíbila zvýšenou kontrolu i při zaclívání zboží. Podobná jednání probíhají i na úrovni krajů i s prvními kladnými výsledky viz dopis celního úřadu z Hradce Králové. Sekce projednala závěry zprávy NKÚ k mýtnému systému v ČR. Transport magazín 6/2013 5

6 ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU AKTuáLNÍ STAV LeGiSLATiVNÍcH PRAcÍ jan Medveď vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů Foto: Carlos Sardá Dne nabyla účinnosti nove la zákona č. 102/2013, kterou se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která mimo jiné mění přestupkový zákon a vypouští pro řidiče postih možného zákazu činnosti za přestupky řidičů proti dobám řízení a odpočinku, které tak lze nově v ČR od řešit i blokově na silnici. Novela dále zavadí dle požadavku směrnice EUč. 15/2002 pracovní dobu pro řidiče - OSVČ. Pro poskytovatele příležitostné osobní přepravy vozidly M1 je důležité zařazení mezi taxislužbu s povinností registrace vozidla a povinnost řidiče být držitelem průkazu řidiče taxi. Novela vypustila ze zákona 111/1994 Sb. oprávnění SUIP kontrolovat dle 111/1994 Sb. bezpečnost práce (je obsahem jiných předpisů) a povinnost dopravce zajistit školení řidičů a přezkoušení z pravidel silničního provozu (je obsahem jiných předpisů). Do 28. února 2017 se čl. 8, 19 a 21 nařízení EU č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě nepoužijí na provozování vnitrostátní linkové dopravy. V návaznosti na novelu zákona 111/1994 Sb. byla schválená i novela č. 106/2013, kterou se mění vyhláška 478/2000 Sb., nově upravuje způsob vedení záznamů o výkonu řidičů-osvč a vzor průkazu řidiče taxi. Dnem nabývá účinnosti novela č. 101/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a kromě dalších úprav stanoví, že náklady na psychologická vyšetření u zaměstnanců hradí zaměstnavatel. Splatnost faktur navrhovaná změna obchodního zákoníku byla vrácená Senátem zpět do PSP s požadavkem na úpravu vztahů u dodavatelů zdravotnických zařízení, zařazeno na jednání Sněmovny, takže účinnost se opět odkládá ( ?). Dne bylo vyhlášené sdělení MPSV č. 16/2013 o rozšíření kolektivní smlouvy vyššího typu v dopravě na roky 2013 až Kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou závazné pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností, a to od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, s výjimkou zaměstnavatele: a. na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs, b. který k tomuto dni zaměstnává více než 50 % fyzických osob se zdravotním postižením, c. který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců, d. u kterého došlo k mimořádné události, jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo e. pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně. (viz 7a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů). Kromě této kolektivní smlouvy existuje ještě podobná kolektivní smlouva, která se vztahuje na městskou hromadnou dopravu, která byla vyhlášení stejným sdělením MPSV č. 16/2013. Ministerstvo dopravy zpracovalo návrh na zrušení státem nařízených slev v přepravě některých kategorií cestujících. K tomuto návrhu Sdružení vyjádřilo názor, že zásadně odmítá zrušení povinnosti poskytovat slevy z jízdného a návazné povinnosti státu tyto slevy kompenzovat. MD ale na zrušení trvá, byť se jedná o necelých 200 milionů korun (celkem stát, kraje a obce podporují osobní dopravu částkou kolem 32 mld. korun ročně). Zveřejněna vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška stanoví podrobnosti k obsahu, organizaci a rozsahu pracovnělékařských služeb, které zaměstnavatelé potřebují k tomu, aby mohli v souladu s právní úpravou uzavřít písemné smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb. Vyhláška specifikuje účel lékařských prohlídek ke zjištění zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání a pracovnělékařských prohlídek. Stanoví, co se při nich hodnotí a posuzuje, upravuje základní vyšetření a další odborné vyšetření. Upravuje, kdy se prohlídky, případně v jaké frekvenci, provádějí a stanoví náležitosti některých do- 6

7 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ kumentů, které se používají při vysílání k prohlídkám a o lékařských prohlídkách. Zveřejněna vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání. V 6 se upravují podmínky pro odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s hospodářskou činností. Slovinsko oznámilo povinnost registrace k DPH u přeprav osob. Ukrajina je od března členem dohody Interbus (ale jsou problémy při kontrolách, ne všechny ukrajinské orgány o přístupu k Interbus vědí, ukrajinské MD požádalo o přechodnéobdobí). Připravovaná legislativa Bruselské ředitelství pro dopravu se zajímalo o problematiku tzv. lehkého tahače, na popud Sdružení vzneslo dotaz na české ministerstvo dopravy, které po několika odkladech odpovědělo, že bude český předpis upravený v rámci převádění směrnic 2012/24/EU a 2013/8/EU do české vyhlášky č. 341/2002 Sb. a lehký tahač jako kategorie a možný přestupek tak bude minulostí. Novelizace zákona č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích byla schválená Sněmovnou , třetí registrační značku bude možné získat jen v případě jejího poškození, výdej duplikátu za ztracenou se nepodařilo prosadit. Ministerstvo dopravy zpracovává novelizaci zákona 247/2000 Sb., který se týká školení řidičů. Do návrhu se dostávají absurdní kombinace, kdy i školitelé školicích organizací by měli být pravidelně školeni a přezkušováni. Na druhé straně se navrhuje zrušení povinné autoškoly a zrušení vstupního školení pro získání profesního průkazu, což podporujeme. Je potřeba ohlídat kvalitu samotného produktu (školení). Bez toho se budou sebelépe nastavené regulační mechanismy obcházet. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy. U řidičů se navrhuje zvýšení zaručené mzdy na 61,70 korun za hodinu, resp korun za měsíc. CEMT - přetrvávají potíže s Ruskem, které si klade stále nové a nové podmínky, není jasné, zda se zvýší počet povolení do Ruska použitelných ve druhé polovině roku, nebo v roce I v roce 2014 by měla být, sice v omezeném počtu, pro české dopravce k dispozici povolení pro vozidla kategorie EURO III. Od ledna 2014 bude (pokud ho pracovní skupina schválí) platit nový Průvodce používáním povolení CEMT. Od ledna 2013 se vydávají atesty i pro vozidla EURO VI. Očekává se zpracování manuálu na odbornou přípravu pracovníků autobusové dopravy na základě požadavků nařízení EU 181/2011 o právech cestujících v autobusové dopravě. inzerce upcoming exhibitions Turkey 2014 Latin America 2014 Eastern Europe 2014 Asia 2014 Transport magazín 6/2013 7

8 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ NOvé SlUŽby SDRUŽENÍ POMáHáMe VáM V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů ing. Květa Batovcová vedoucí odd. pojištění Na základě častých dotazů našich členů, týkajících se rozboru pojistných událostí a určení správnosti výše odškodnění od pojišťoven, jsme se rozhodli navázat spolupráci s advokátní kanceláří, která by byla schopna poradit, pomoci a následně i zastoupit naše členy za finančně výhodných podmínek. Z tohoto důvodu byla vybrána a oslovena Advokátní kanceláří Jehne, Vodák a partneři, se sídlem Washingtonova 1567/25, Praha 1, která se od svého vzniku zaměřuje na poskytování kompletního právního servisu pro klienty z řad fyzických i právnických osob. Kancelář je registrována u České advokátní komory a je členem Mezinárodního sdružení advokátů zabývajících se náhradami škod (PEOPIL). V rámci advokátní kanceláře působí samostatný úsek zastoupení poškozených dopravními nehodami, přičemž co do počtu klientů v této oblasti se řadí Advokátní kancelář Jehne, Vodák a partneři mezi největší v České republice. Za dobu své existence zajistila pro své klienty odškodnění v řádech desítek milionů korun českých. Ve spolupráci s nimi vám tak nabízíme novou službu právního poradenství a zastoupení, kdy nejdůležitějším aspektem je rychlé a bezplatné poradenství pro členy ČESMAD BOHEMIA. Pro členy Sdružení zdarma: Prvotní posouzení a vyhodnocení nároků z pojistných událostí souvisejících s činností dopravce (havárie, odpovědnost za škodu, odcizení vozidla). Kontrola správnosti plnění a postupu pojišťovny, a to až 4 roky zpětně. Doporučení dalších kroků směřujících k řádnému odškodnění. Posouzení nároků z pracovních úrazů zaměstnance dopravce vůči pojišťovně. Za poplatek: Zastupování dopravce při soudním či mimosoudním vymáhání nároků z pojištění. Zastupování zaměstnanců dopravce při uplatňování nároků z pracovních úrazů vůči pojišťovně. Se slevou pro členy Sdružení: V ostatních právních věcech jsme vyjednali pro členy Sdružení slevu 40 % z hodinové sazby. A jak to celé funguje? Zašlete do AK Jehne, Vodák a partneři s popisem události a problému s pojišťovnou a přiložíte potřebnou dokumentaci. Advokát vám podá stručné bezplatné posouzení a navrhne podmínky zastoupení ve sporu s pojišťovnou. Ty se určují samozřejmě individuálně v závislosti na okolnostech případu, obvykle se jedná o podílovou odměnu z vymožených doplatků. Pro vaši představu uvádíme následující příklad: Dne došlo k dopravní nehodě. Řidič dopravní firmy, která byla v pozici poškozeného, sepsal řádný záznam s určením viníka. Vozidlo bylo převezeno k opravě do autorizovaného servisu a pojišťovna následně obdržela fakturu. Následovalo oznámení pojišťovny o proplacení jen části faktury, kdy pojišťovna odečetla korekce nákladů na materiál. Z požadovaných Kč proplatila pojišťovna jen Kč. Dopravní firma reagovala zasláním nesouhlasného stanoviska, to však zůstalo bez odpovědi. Stanovisko AK Jehne, vodák a partneři: Pokud byly opravovány pouze díly poškozené při nehodě, nebyly poškozeny již dříve a opravou nedošlo ke zhodnocení vozidla, není důvod jakoukoliv korekci z výsledné faktury za opravu odečítat. Postup dopravce byl zvolen správně, tedy žádat o revizi likvidace pojistné události a poskytnutí doplatku. Pokud přesto pojišťovna nic nedoplatila, nezbývá, než se doplatku domáhat soudně. Dopravci bylo ve sporu nabídnuto zastupování za smluvní odměnu ve výši 20 % z vymoženého doplatku s tím, že nejdříve bude zaslána předžalobní upomínka a v případě negativního výsledku podána na pojišťovnu žaloba. Výsledek: Pojišťovna 14 dnů od obdržení předžalobní upomínky doplatila zbývajících Kč, advokát si odečetl smluvní odměnu Kč + DPH a zbývající část vymožených prostředků odeslal klientovi. Od obdržení dotazu bylo vše vyřešeno za 30 dnů. co říci závěrem? Život nám často nepřináší jen příjemné chvíle. Dopravní nehody, pracovní úrazy, nemoci z povolání, či následky profesního pochybení jsou bohužel nedílnou součástí našeho života a mohou zcela zásadním způsobem změnit život náš i osob blízkých. Pokud se do takové situace již ale dostanete, nenechte se připravit o odškodnění, které vám po právu náleží. Kontaktujte specialisty z AK Jehne, Vodák a partneři a oni se vám postarají o dosažení maximálního možného odškodnění. Právní pomoc můžete nárokovat při pojistných událostech v rámci celé Evropské unie. Navíc systém odměny advokátní kanceláře je v dané oblasti založen na principu No win, No fee, neplatíte tedy žádné zálohy a odměnu. AK inkasuje až z případně vymožených částek. První konzultace je vždy poskytována bezplatně. V případě vašeho zájmu o tuto službu či jakýchkoliv dotazů je možno volat přímo na kontaktní telefon advokátní kanceláře Jehne, Vodák a partneři, kterým je tel.: nebo prostřednictvím ové korespondence na nebo písemně poštou na adresu advokátní kanceláře Jehne, Vodák a partneři, Washingtonova 1567/25, Praha 1, PSČ Doufáme, že budete s tímto novým produktem spokojeni. 8

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem,

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem, 4.2 Podnikání na silniční infrastruktuře Pre-Pay (před uskutečněním zpoplatněné jízdy) uživatel si formou kreditu předplatí u operátora mýtné ve výši od 50,- do 500,- EUR (v hotovosti nebo tankovací či

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Silniční kontroly Stav: duben 2012

Silniční kontroly Stav: duben 2012 Silniční kontroly Stav: duben 2012 CZ Silniční kontroly BAG Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) vykonává jako samostatný spolkový nadřízený úřad v působnosti Spolkového ministerstva dopravy, výstavby

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Snížení nákladů exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech. Tisková konference 26. 9. 2011

Snížení nákladů exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech. Tisková konference 26. 9. 2011 Tisková konference 26. 9. 2011 Důvody pro úpravu v oblasti vymáhání pohledávek Neustále se zvyšující počet nařízených exekucí (r. 2001 = 4 302; r. 2005 = 270 480; r. 2010 = 701 900). Negativní finanční

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.10.2000 na základě žádosti Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, ze dne

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Technologie dopravy a logistika

Technologie dopravy a logistika Technologie dopravy a logistika Silniční nákladní doprava Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Pro vlastní nebo cizí potřeby? Pro vlastní potřebu doprava

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Seznam: Časté výrazy:

Seznam: Časté výrazy: Seznam: 1. Vydání OBU (dobíjecí PRE-PAY) 2. Vrácení OBU (dobíjecí PRE-PAY) 3. Výměna OBU (nefunkční za funkční) 4. Vydání předregistrované OBU (ke sjednané smlouvě POST-PAY) 5. Doplacení mýtného 6. Výpis

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA: MEZINÁRODNÍ A KABOTÁŽNÍ

SILNIČNÍ DOPRAVA: MEZINÁRODNÍ A KABOTÁŽNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA: MEZINÁRODNÍ A KABOTÁŽNÍ V důsledku přijetí několika evropských právních předpisů došlo k postupné liberalizaci jak mezinárodní silniční dopravy, tak kabotáže zboží a osob. PRÁVNÍ ZÁKLAD

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ INFORMAČNÍ SERVIS Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana, Corporate security PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ Právní úprava : S právní účinnosti od 1. dubna 2013 byl zákon

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU ARVAL CZ 2012 Presented by Radka Vodrážková 1 KONTAKTY: Servisní linka autorizace oprav: + 420 261 109 025 fax: + 420 261 109 012 email: servis@arval.cz

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE TYPES OF EUROPEAN UNION LEGISLATION FOR ROAD TRANSPORT OPERATORS AND ORIENTATION IN

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více