47. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. Archeologie sociální a kulturní identity ve středověku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "47. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. Archeologie sociální a kulturní identity ve středověku"

Transkript

1 47. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica Archeologie sociální a kulturní identity ve středověku Pořádá Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Muzeem Cheb ve dnech Místo konání: Západočeská univerzita - Cheb, Hradební 22, Cheb Pondělí Program Registrace účastníků 13:00 13:30 Slavnostní zahájení Projevy sociální a kulturní identity, doklady elit a interetnických vztahů v raném středověku 13:30-13:50 Z. Meřínský: Interetnické vztahy na dolnorakousko-jihomomoravské hranici ve středověku 13:50-14:10 N. Profantová: Ostruhy jako doklady přítomnosti elity v 8. a 9. stol. v Čechách 14:10-14:30 J. Frolík a S. Kaupová: Pohřebiště Pražského hradu a možnosti jejich sociální intepretace 14:30-14:50 M. Hladík a J. Mazuch: Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce ve velko- moravských hrobech - odraz sociální struktury velkomoravské společnosti nebo specifický kulturní projev? 14:50-15:10 Diskuse 15:10-15:30 M. Hanuliak: Sociálna pozícia obyvateľov opevneného sídliska z storočia v Mužle-Čenkove 15:30-15:50 T. König: Veľkomoravské Nitriansko osobitosti kultúrneho prejavu a sociálna identita obyvatelstva 15:50-16:10 O. Zapletalová: Středověký Novgorod jako sociální systém 16:10-16:30 T. Klír: Severovýchodní Bavorsko a Chebsko v raném středověku. Jazyk, etnicita a hmotná kultura 16:30 17:00 J. Hasil: Raně středověká militária z Chebska 17:00-17:20 Diskuse

2 Úterý Identifikace sociální, kulturní a etnické identity v městském a vesnickém prostředí středověku a časného novověku 8:30-8:50 D. Merta a M. Peška: Sloupové stavby jako tradiční forma ve středověkém stavitelství na příkladu Brněnska 8:50-9:10 L. Čapek, M. Preusz a J. Militký: Středověké a novověké artefakty z radničního dvora v Českých Budějovicích a jejich výpověď o sociálním prostředí měšťanských domácností a městské radnice 9:10-9:30 L. Hlubek a P. Hnilová: Nálezy z rýmařovské tvrze z druhé poloviny 14. až počátku 15. století 9:50-10:10 P. Šimončičová Koóšová a B. Lesák: Život na hranici mesta (Príspevok k výsledkom archeologického výskumu Vodnej veže v Bratislave) 9:30-9:50 P. Nagy: Kultúrna a národnostná identita tehliarov 9:50-10:10 P. Sokol: Šibenice v Přimdě. Archeologický výzkum objektu se zvláštním symbolickým a sociálním významem 10:10-10:40 Diskuse 10:40-11:00 P. Vařeka: Ke genezi trojdílného vesnického domu ve střední Evropě 11:00-11:20 M. Čechura: Český nebo bavorský hrnec? Kolonizace západočeského pohraničí na příkladu výzkumu zaniklé vesnice Valtířov 11:20-11:40 P. Netolický a J. Musil: Mezi vesnicí a vrchnostenským sídlem na středověkém Chrudimsku 11:40 12:00 M. Procházka: Kulturní identita vesnic v okolí Nového Strašecí a jejich odraz v archeologických pramenech 12:00-12:30 Diskuse 12:30-14:00 Přestávka na oběd 14:00-17:00 Prohlídka historického jádra Chebu a hradního areálu

3 Středa Vrchnostenská sídla jako výraz sociální reprezentace 8:30-8:50 F. Gabriel: Projevy základní bytové jednotky na hradních stavbách 8:50-9:10 V. Knoll a T. Karel: Nová zjištění o panských sídlech na Chebsku. Příspěvek k poznání dobové presentace vyšších sociálních skupin 9:10-9:30 M. Hložek: Reprezentace šlechty na příkladu hradu Pořešína na Českokrumlovsku 9:30-9:50 J. Varhaník: Rub a líc reprezentace Švihovských z Rýzmburka na přelomu gotiky a renesance 9:50-10:10 Diskuse Projevy identity a reprezentace v sakrální architektuře, pohřebních aktivitách a movitých artefaktech odkazujících k duchovní kultuře 10:10-10:30 M. Slivka: Monastická kultúrna identita 10:30-10:50 M. Volovár: Kostol košických dominikánov ako obraz rádovej propagandy 10:50-11:10 J. P. Vinš: Sociální a kulturní identita středověkých poutníků poutní odznaky jako archeologický pramen 11:10-11:30 P. Kováčik, A. Dofková a P. Veselá: Novověký hřbitov v Opavě a možnosti interpretace sociální identity 11:30-11:40 M. Beránek, P. Hasilová a A. Shbat: Memento mori - pohřebiště v kryptě kostela sv. Mikuláše v Chebu 11:40-12:00 Diskuse 12:00 13:30 Přestávka na oběd Středověké a novověké fortifikace a opevněné areály 13:30-13:50 D. Repka a P. Sater: Výskum a obnova Oponického hradu, okr. Topoľčany 13:50-14:10 M. Plaček: Poznámky k opevnění města Vyškova 14: D. Vích: Vrcholně středověké opevnění v poloze Hrádníky na Choceňsku 14:30-14:50 F. Prekop: Relikty obléhání města Lokte z 15. až 17. století. 14:50-15:10 B. Nechvátal: Francouzské plány Vyšehradu v Národní knihovně v Paříži

4 15:10-15:30 M. Vojteček: Malé Šance a Valy v Čiernom (Príspevok k poznaniu pevnostného systému Jablunkovského priesmyku) 15:30-15:50 Diskuse 17:00-19:00 Prezentace posterů s občerstvením Čtvrtek Celodenní exkurze po románských hradech a dalších památkách Chebska (Starý Rybník, Vildštejn, Seeberg, Neuberg) přesný harmonogram bude upřesněn, oběd účastníkům exkurze zajištěn Společenský večer Pátek Výsledky nových výzkumů z archeologie středověku a časného novověku 9:30-9:50 D. Frolíková: Předběžná zpráva o výzkumu domu 8/515 Na Kampě v Praze 1 9:50-10:10 M. Volf a J. Crkal: Počátky města Přísečnice 10:10-10:30 H. Březinová a M. Selmi Wallisová: Odpadní vrstvy a objekty jako pramen poznání stratifikace středověké společnosti výpověď mocného smetištního souvrství z Nového Města pražského 10:30-10:50 P. Macků a A. Knápek: Unikátní součást zbroje z hradu Ronovec (okr. Havlíčkův Brod) 10:50-11:10 P. Drnovský: Shodné ikonografické náměty na komorových kachlích pocházejících ze šlechtických sídel v severovýchodních Čechách 11: Diskuse 11:30 Zakončení konference

5 Seznam posterů: Z. Borzová, M. Molnárová: Postavenie detí v spoločnosti včasného stredoveku v zrkadle archeologických prameňov M. Bravermanová: Ženské šaty s klíny z Královské hrobky E. Ďurkovičová: Výskum reformovaného kostola v Šamoríne, okr. Dunajská Streda J. Hasil: Raně novověké opevnění Chebského hradu a Chebu L. Hobl: Kachle z hradu Gutštejna J. Hložek a kol.: Metalografické vlastnosti brigantin J. Hložek a kol.: Soubor nádobkových kachlů z tvrze Tiché okr. Český Krumlov I. Loskotová a M. Hložek: Příspěvek k mobilitě v kamnářském řemesle M. Loukota a J. Bouda: Obrovo hradiště u Žinkov ve světle nejnovějších výzkumů P. Menšík a J. Hložek: Hrádek u Purkarce v kontextu staveb Karla IV. P. Netolický a J. Musil: Na hradě a v podhradí (Hmotná kultura hradů a podhradí na Chrudimsku) L. Nezvalová: Anomálie v pochovávaní na stredovekých pohrebiskách prejav okrajových skupín obyvateľstva? D. Novák: Drobná vrchnostenská sídla jako indikátor sociálních vztahů? M. Omelka a O. Řebounová: Zboží pro chudé a bohaté originály a dobové padělky náboženských medailek na příkladu nálezů z hrobových kontextů J. Orna: Možnosti přiřazení předmětů z odpadních jímek v Plzni konkrétním obyvatelům města M. Preusz: Zlaté rouno z bronzu. Katolický vojenský přívěsek z bojiště u Rozvadova/Weidhausu 1621 M. Rak, O. Ławrynowicz a A. Krupa-Ławrynowicz: Mstowské stodoly identita jedné obce M. Ruttkay, J. Ruttkayová a M. Bielich: Archeologický výskum vrcholnostredovekého sídliska na Mikovom dvore v Nitre M. Selmi Wallisová, M. Procházka a Z. Gersdorfová: Hmotná kultura šlechtického sídla prvních Vítkovců v Prčici

6 L. Starková: Zaniklá obec Hely - modelový příklad proměny krajiny P. Šlézar, K. Faltýnek a L. Hlubek: Loštické poháry na Litovelsku S. Španihel: Sociálne rozdiely medzi stredovekými sídlami reprezentované keramickými nálezmi Z. Vaněček: Středověké archeobotanické nálezy z Dolního náměstí v Olomouci M. Vojteček, A. Nemergut a P. Gábor: Dokumentácia zaniknutých reliktov kultúrnej krajiny na Kysuciach J. Vrána a V. Vránová: Archeologický výzkum vrcholně středověké vesnice na příkladu Čelechovic na Hané M. Waldmannová: Střechy hradních budov ve středověku na základě archeologických pramenů P. Žákovský: Dýky s plochými čočkovitými hlavicemi jako zvláštní forma šlechtické sebereprezentace

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik PrÛzkumY památek II/1996 Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik Při zpracovávání předkládané anotace archeologických výzkumů publikovaných

Více

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000 Z odborného tisku PrÛzkumY památek II/2000 PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999 MONOGRAFIE 1. Babička Václav, Všeradice a jejich kostel. Nadace pro obnovu kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) 2013 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava:

Více

archæologia historica 39/2014/2

archæologia historica 39/2014/2 archæologia historica 39/2014/2 archæologia historica 39/2014/2 EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE

Více

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011 ARCHAIA BRNO o.p.s. výroční zpráva za rok 2011 Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011 Vydal: Archaia Brno o.p.s. Redakce: Anna Hoffmanová, David Merta, Mgr. Soňa Mertová Příprava podkladů:

Více

Zprávy o činnosti Reports Berichte

Zprávy o činnosti Reports Berichte Zprávy o činnosti Reports Berichte ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, BRNO, V. V. I. BILANCE ROKU 2010 V roce 2010 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., ve shodě se svým dlouhodobým směrováním věnoval

Více

K prûzkumûm památek v odborném tisku v roce 1995. Zdenûk Dragoun - Jaroslav Pe ka

K prûzkumûm památek v odborném tisku v roce 1995. Zdenûk Dragoun - Jaroslav Pe ka z odborného tisku Milevsko (okr. Písek)...12 Mladá Boleslav...97, 98, 99, 101 Mnichovo Hradiště (okr. Mladá Boleslav)...97, 99 Moldava (okr. Teplice)...68, 69 Most...15, 17, 40, 51, 59, 60, 73, 150 Mstěnice,

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj

NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj Raně středověké hradiště, archeologický park 10. 12. století Význam: Raně středověké přemyslovské správní centrum, na jehož místě je budován archeologický park.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. IČ: 68081758 Sídlo: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Rozsáhlá výstava Velká Morava a počátky křesťanství seznámila

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2 ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2 BRNO 2013 1 Přehled výzkumů Recenzovaný časopis Peer-reviewed journal Ročník 54 Volume 54 Číslo 2 Issue 2 Předseda redakční

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU)

PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) . MGR. MILAN JANČO NPÚ ÚP PRAHA PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) NEDOCENĚNÝ, OPOMÍJENÝ, NEBO PŘEHLÍŽENÝ ZDROJ INFORMACÍ O MINULOSTI HLAVNÍHO MĚSTA? ARCHEOLOGICKÉ VYKOPÁVAJÍCÍ

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Tel.: +420 564 602 111 Fax: +420 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz www.region-vysocina.cz Památky UNESCO >> náměstí a zámek

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Příspěvky z vědecké konference Hradec Králové 2014 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČR

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH

Více

Z P R A V O D A J. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení. České národopisné společnosti

Z P R A V O D A J. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení. České národopisné společnosti Z P R A V O D A J Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti 2009 Obrázek na přední straně obálky: Chalupy v Herálci, okres Žďár nad Sázavou. Kresba Karla Beneše, 5.

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace

Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace Výroční zpráva 2014 Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Příspěvková organizace Plzeňského kraje zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u

Více

Spočátkem 6. století ocitl se tehdy známý svět ve druhé fázi

Spočátkem 6. století ocitl se tehdy známý svět ve druhé fázi HLUK dějiny města Hluk v dobách starých Slovanů Luděk Galuška O počátcích slovanského osídlení a co tomu předcházelo Spočátkem 6. století ocitl se tehdy známý svět ve druhé fázi stěhování národů. Evropou

Více

Problematika jednodílných hradů v Čechách

Problematika jednodílných hradů v Čechách Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Problematika jednodílných hradů v Čechách Jan Mašek Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra archeologie

Více