Slávek Trefílek, David Mičke, TomášŘežábek, Adam Terš, Lukáš Urbanec Lenka Štěpánová, Markéta Zunová, Jan Pípal, Zuzana Drábová, Beáta Mužíková,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slávek Trefílek, David Mičke, TomášŘežábek, Adam Terš, Lukáš Urbanec Lenka Štěpánová, Markéta Zunová, Jan Pípal, Zuzana Drábová, Beáta Mužíková,"

Transkript

1 Slávek Trefílek, David Mičke, TomášŘežábek, Adam Terš, Lukáš Urbanec Lenka Štěpánová, Markéta Zunová, Jan Pípal, Zuzana Drábová, Beáta Mužíková, Kateřina Pokutová, Michaela Kim

2 Levý břeh Vltavy 96% na území Prahy 1 a zbylá 4% Praha 5 Levý břeh osídlen již v 10. stol. roku 1257 Přemysl Otakar II. povýšil Malou Stranu na město 2. června 1541 ničivý požár 12. února 1784 připojení Malé Strany k Praze Renesance baroko vznik mnoha šlechtických paláců - jezuitský profesní dům, kostel Svatého Mikuláše. Žili zde: Karel a Josef Čapkovi apkovi, Josef Dobrovský, Vladimír Holan, Jan Werich, Jiří Trnka, Jan Neruda, Egon Bondy a další Počet obyvatel: 6 445

3 Valdštejnský palác Werichova vila a její obyvatelé Egon Bondy Lennonova zeď Domovní znamení Pomník maršála Radeckého Chrám sv. Mikuláše Jan Neruda

4 Slávek Trefílek

5

6 V podstatě se jedná o nejvýznamnější raně barokní stavbu u nás Palác prý sám o sobě byl stavěn tak, aby zastínil všechny památky v Praze, včetně Pražského hradu Nechal ho vybudovat Albrecht z Valdštejna v roce 1623 Architektem byl jmenován Andreo Spezza Po skončení 2.sv.v. připadl Československu, které ho užvté době upravilo pro potřeby státu Za zrekonstruování na začátku nového tisíciletí získal i každoročně udílené ocenění EU Europa Nostra

7 Dominanta: Hlavní sál, ze kterého vedou různé chodby, z té mytologické se například dalo kdysi sestoupit do rozsáhlé konírny, do které se vešlo až 40 koní, kdy každý měl nad svým úvazem svůj vlastní portrét, v současnosti se tam nachází jednací sál Na velkoleposti tohoto paláce má zásluhu i to, že na vnitřní výzdobě se podíleli lidé z jiných zemí a tím pádem i s jinými styly.. jsou zde k vidění například i pozdě renesanční prvky a prvky z Nizozemíči severských zemí

8 K vidění uvnitř jsou také výjevy ze Svatováclavské legendy, výjevy z Ovidiových proměn ale hlavně oltář, který vyhotovil řezbař Arnošt Jan Heidelberger v roce 1630 a je tak nejstaršíbarokní památkou svého druhu v Praze Vybavení paláce jako koberce, nábytek atd. byl dovážen z Itálie a Nizozemí Sám Albrecht zde sídlil pouze 12 měsíců, protože v roce 1634 byl zavražděn V roce 1648 si z něj švédská vojska odnesla, co chtěla jako válečnou kořist, později ho vyloupili i Francouzi v roce 1742

9 Byly stavěny tak, aby zastínily i zahrady Pražského hradu, o čemž svědčí, že samostatná zahrada má rozměr metrů Vznikaly spolu s palácem Původně byla zahrada jen pro uzavřenou společnost V 18.století byla dotvořena podle vzoru anglických parků Zahrada sama o sobě je členěna do několika částí Je také přesně dáno, jaké barvy rostlin v zahradě při letní sezóně mohou být: povoleny jsou stříbrné, modré a růžové

10 Na cestě zahradou najdeme mnoho soch, které vytvořil nizozemský sochař Adrian de Vries; v současnosti jsou to pouze kopie původních soch, protože byly odneseny Švédy jako válečná kořist. Dodnes je můžeme vidět na královském zámku Drootningholm Na východní straně se nachází sala terrena, která v létě slouží pro různá vystoupení, na druhé straně zahrady je rybník s ostrůvkem, na kterém je socha Herkula a v jižní části se nachází umělá krápníková stěna s grottami(jeskyně)

11

12 Honza Pípal

13 V letech nechal postavit tehdy nejbohatší ze šlechticů Albrecht z Valdštejna Stavba byla postavena v ranně barokním stylu, měla přímo konkurovat rozlohou a nádherou Pražskému hradu Dnes je v těchto prostorách senát parlamentu ČR

14 Vnitřní prostory zdobily nádherné fresky od Baccia di Bianca, který vymaloval hlavní prostory paláce Hlavní sál (rytířský) Podílelo se jich více: Andrea Spezza z Aronga, Giovanni Battista Pieroni, Niccolo Sebregundi

15 Soubor budov členěn na obytnou budovu, k ní přiléhající 2 nádvoří a další křídlo koníren. Dalšíjednopatrová budova Černínské atrium sloužilo pro ubytování pážat Následují rozlehlé jižní a jihovýchodní zahrady na jihu umělá krápníková stěna

16 Dnes Valdštejnský palác patří mezi národní kulturní památky Od roku rekonstrukce týkající se statiky budov a citlivého odstranění nevhodných prvků, přidaných v minulých letech Za celkovou rekonstrukci v roce 2003 uděleno čestné ocenění: Europa Nostra

17

18

19 David Mičke

20 Stojí na Kampě, nedaleko lichtenštejnského paláce Nejstarší písemná zmínka o pochází z roku 1580, ale stáří se odhaduje zhruba o sto let dříve První (prokázaní) majitelé byli na konci 16.stol. manželé Zlomkovi O cca. 50 let později přestavba na jednopatrovou dílnu s renesančníklenbou a štíty V té době tam působil nizozemský koželuh Servác Engel, v majetku jeho rodiny zůstala koželužna devadesát let

21

22 V roce 1761 se dům dostal do rukou hraběte Františka Antonína Nostice, nejvyššího purkrabí včechách V Nosticově rodině působil v roli vychovatele obrozenec Josef Dobrovský Dobrovský si v té době vysloužil přezdívku modrý abbé modrý kvůli barvě ošacení a abbé naráželo na to, že byl jezuita Poté, co byl tragicky zraněn na lovu, se u něj začaly projevovat deprese

23 Prosím, neodepřete mi prosby méa vstěhujte se do té zahrady, napsal v květnu 1798 Dobrovskému už dospělý hraběbedřich Nostic z Vídně. Tam můžete vládnouti celým opraveným domkem a zůstanete nám tak na blízku. Z počátku chci Vás rostlinami, sazenicemi, nářadím atd. co možnápodporovati. Snad se nebudete ostýchati na příteli svém někdy toho neb onoho žádati, co on by opomenul a Vám by scházelo.

24

25 Dobrovský se v roce 1803 odestěhoval O plán na přestavbu vily požádal Bedřich pražského architekta a stavitele Ignáce Palliardiho. Později byly Ignácem Palliardim provedeny klasicistní úpravy - ve spodníčásti trakt prosklených arkád, zrušeny novobarokníštíty, zmizela i novobarokní střecha, nově střecha mansardová Dům přestavěný v honosnou vilu užívali Nosticové až do roku 1918, kdy přešel do vlastnictví státu V roce 1929 se tam nastěhoval český historik a spisovatel Zdeněk Wirth

26 Dům je také spojený se spisovatelem Vladimírem Neffem - ten do jejího prostředí umístil děj svého románu Třináctá komnata 1945 se nájemníky bývalého Dobrovského domku stali zakladatelé Osvobozeného divadla Voskovec a Werich Voskovec se dva roky nato odstěhoval, krátce potom dostal Jan Werich nového souseda - básníka Vladimíra Holana Holan se odstěhoval roku 1969 spory mezi ním a Werichem a jejich manželkami Werich ve vile žil aždo roku 1980, do své smrti

27

28

29 Povodeň v roce 2002 vilu velmi poničila, vlhké prostředí je také destruktivní Na restauraci vily v současné době pracuje Meda Mládková, která zde chce v budoucnu zřídit muzeum k odkazu tandemu Voskovce a Wericha

30 Povídá se, že na Kampě v okolívily se údajně prochází Josef Dobrovský. Mnoho obyvatelů by bylo ochotno odpřísáhnout, že slyšeli kroky, nebo viděli modrou siluetu procházet okolo vily. Největším zastáncem této teorie byl sám Jan Werich, který této povídačce zatvrzele věřil a údajně se takto s Dobrovským několikrát setkal. Holana údajně navštěvoval v podnapilém stavu a významně se podepsal na jeho tvorbě.

31 Kateřina Pokutová

32

33 Narozen 16. září 1905 v Praze, ale své dětství prožil v Bělé pod Bezdězem Pocházel z úřednické rodiny Vystudoval gymnázium, které ukončil maturitní zkouškou v roce 1926 Stal se úředníkem Penzijního ústavu, z kterého odešel po 7 letech práce a stal se časopiseckým redaktorem Práci však opustil ze zdravotních důvodů

34 Patřil mezi nejznámější české básníky Jako jeden z mála psal autonomní básně Někteří ho oslovují mistrem jazyka, jiní ho popisují jako nesrozumitelného básníka Napsal na 30 básnických sbírek Psal též prózy a eseje Překládal z mnoha jazyků - např.: němčiny, francouzštiny,španělštiny, polštiny, ruštiny, perštiny nebo dokonce i z čínštiny

35 Psal o lásce, osudu a smrti, zkrátka o věcech objektivního faktoru Názvy jeho děl, např.: Triumf smrti, Vanutí, Sen, První testament, Záhřmotí, Bolest či Noc s Hamletem Dával určitým způsobem slovům poetický pohyb Ukázka: Je líbezný letnípodvečer Letní, protože letní, a nesmyslný, protože líbezný. Všechno je lehounkéa vše je nahoře a nejvýše je tanec slonů.

36 Na obzoru své vůle chci teď zprohýbat tvůj pohled na krajinu a v horách nastalých o malbu dechu dbát, bys lehce šla v jich stínu. Záření chůze tvé chci do skal zhasnouti, by krok se v propast zasnil, a jako ztrátu tebe přijmouti, jako bych všechno vlastnil. Chci ruce rozsvítit, když únavou by snad závěs tvých víček temněl, a jako nález tebe odevzdat, jako by Bůh nic neměl.

37 V letech pracoval jako dramaturg Divadla E. F. Buriana Roku 1946 se stává komunistou, ale štěstímu to nepřineslo Uzavírá se do samoty a hledí bezvýznamně do Dobrovských stěn domu na Kampě, kde bydlel i Jan Werich Po dobu patnácti let nevydávážádné dílo Psaní mu bylo povoleno až v 60.letech 20. století Vydává sbírky, které psal tzv. do šuplíku

38 Roku 1968 byl navržen Svazem českých spisovatelů na Nobelovu cenu, tu však nezískal Píše se rok 1976, psaní básní už pro něho nemá smysl Jedno z největších děl jeho života umírá - dcera Kateřina Rok Kateřina umřela na Downův syndrom Downův syndrom: projevuje se mentální retardací anomálie obličeje -> mongoloidní vzhled

39 Vladimír Holan umírá v Praze roku 1980

40 Adam Terš Lukáš Urbanec

41 Spisovatel, básničkář, umělec, filozof a zároveň agent STB, který se narodil roku 1930 v lednu. Velkou část života prožil v Praze na Malé Straně, zemřel v roce 2007 v Bratislavě Jeho původní jméno bylo Zbyněk Fišer Koncem 40 let se poznává s dalšími umělci jako Karel Taige a Záviš Kalandr, básník Ivo Vodseďálek, literátkou Janou ( Honzou ) Krejcarovou a Vladimírem Boudníkem Je velmi kontroverzní osobností, která měla velmi pozoruhodný život (námět filmu Tři sezóny v pekle) Byl dokonce podle svých slov zapojen do atentátu na Stalina, který se ale nakonec neuskutečnil

42

43 Nenáviděl socialismus, ale zároveň i kapitalismus. Paradoxní v této souvislosti je, že obdivoval Marxe a navíc byl agentem STB (krycí jméno Oskar) V 70. letech se z něj stává guru psychedelické skupiny Plastic people of the Universe, která zhudebnila řadu jeho textů. Zajímal se jako jeden z prvních Čechů o orientální filozofii; filozofii se věnoval i jako akademik a překladatel Jeho nejznámější díla jsou: Šaman, Nesmrtelná dívka, Ožralá praha, Buddha Probis a Severin V jeho dílech nezřídka vystupují reálné postavy, nepřímo velmi často Bondy a jeho družka Julie, ale také celářada dalších osobností nejzřetelněji v hravé próze 677, kde čtenář narazí na jména, občas mírně pozměněná, jako Petr Uhl,Václav Havel nebo Karel Kosík.

44

45 V PRDELI Všechno je v prdeli ve všedníden i v neděli Jenom ty filmy sovětský ty jsou vědecký

46 Na život a smrt se vyser, tady leží Zbyněk Fišer

47 Markéta Zunová

48

49 Zeď Maltézské zahrady vlastní jí maltézští rytíři, kteří povolili graffiti Od 70 let byla nazývána zdí nářků lidé na ni psali milostná psaníčka a další vyznání Několik dní po smrti Johna Lennona (8. prosince 1980) se vedle zdi objevil jeho náhrobní kámen který vypadal velice prostě - bylo na něm napsáno křídou: ZA JOHNA LENNONA, a nad tím nakreslen křížek - jednalo se o kamenný obelisk, který pravděpodobně sloužil jako zdroj vody lidé začali k tomuto symbolickému hrobu přinášet květiny a svíčky, kreslili na zeď graffiti, portréty Johna, texty z písní skupiny Beatles atd...

50 Lidé se o Lennonově zdi dozvídali postupně, ALE mohli se o ní dozvědět například i prostřednictvím pivních tácků v pražských hospodách, na které se psaly informace vztahující se k pietním setkáním na Kampě, jež vešla do historie pod názvem lennoniády". Ty se odehrávaly každý rok v den výročí Lennonovy smrti, tedy 8. prosince v podvečer.

51 Režim se mnohokrát pokusil přebarvit zeď na bílou nebo zelenou barvu, ale další den se zde opět objevlily graffiti Díky zákazům ze strany režimu se děníkolem Lennonovy zdi postupně stalo politickou záležitostí a schůzky začaly mít politický ráz

52 Roku 1988 se zde srocovali mladíčeši, kteří revoltovali proti tehdejšímu komunistickému režimu (za vlády Gustáva Husáka) Psali na zeď stížnosti na režim atd. cožvedlo ke střetu policistů a odpůrců u Karlova mostu

53

54 Lenka Štěpánová

55 Obraz nebo plastika umístěná zvenku na domě, nejčastěji nad vchodem Někdy dřevěný nebo kovový malovaný vývěsný štít (poutač) -> živnost majitele domu Úzce spjato s domem, je jeho totožností, napomáhá orientaci v městě Rozhodovali o něm věcný zřetel a lidská stránka Dávají domu jméno

56 Již v gotice byl používán kámen Plastika se musela dělat již při stavbě domu, nedala se přidělat dodatečně U většiny gotických domů byly prostě na skobu zavěšeny desky s malovaným symbolem nebo si lidé nechali zhotovit fresku nástěnná malba zhotovená na vlhké omítce

57 Na pražských domech již od konce 14. století namísto jejich číslování Názvy domů dávaly přídomky ( příjmení ) majitelům toho určitého domu Václav Žába (U žáby), Jiří Osel (U oslů) apod. Zpočátku byla domovní znamení závislá na uměnía zvyklostech tvůrců Závisí na pravidlech heraldiky pomocná věda historická, která se zabývá studiem souhrnu pravidel a zvyklostí, podle nichž se znaky tvoří

58 Jánský vršek 8, nyní již bez tohoto znamení Domov Jana Nerudy po šest let Je tu restaurace a kavárna pojmenovaná po 2 hlavních aktérech Magistr Kelly byl potrestán za své podvody uříznutím uší a tak nosil čepici (znamenalo to hanbu). Ale drbna Anna Hrdlová ho náhodou viděla bez ní a rozzlobený Kelly jejímu malému synkovi přičaroval oslí hlavu. Ta mu zmizela až když jeho matka, která užnevěděla co dělat, byla na Štědrý den v kostele a modlila se neustále k Panně Marii, která se nakonec slitovala a synkovi pomohla. Domu už se ale neřekne jinak než U osla v kolébce.

59

60 Český šlechtic a rakouský vojevůdce v Třebnicích Milán Zuzana Drábová

61 V roce 1785 se stal kadetem armády Habsburské monarchie V roce 1801 se stal rytířem Řádu Marie Terezie Byl autorem spojeneckých plánů bitvy u Lipska přebýval v Olomouci a sídlil tam v Edelmannově paláci 1848 ochutnal v Miláně smažený řízek recept věnoval císaři Františku Josefovi I. řízek zůstal spojený s rakouskou metropolí

62 Do roku 1857 působil jako guvernér lombardsko benátského království 1857 upadl v pokoji, zlomil si nohu a na následky zranění zemřel Postava Radeckého se objevuje ve hře České nebe uváděné divadlem Járy Cimrmana Na počest jeho vítězství složil (roku 1848) rakouský skladatel Johann Strauss staršíslavný Radeckého pochod

63

64 Radecký stojí na štítě, který nesou vojáci, příslušníci hlavních zbraní tento pomník patří po umělecké stránce k nejlepším dílům, která byla u nás vytvořena Malá Strana byla stejně jako dnes mimo hlavní centrum pomník byl tímto způsobem nevědomě odsunut a nikdy se nezapojil do života naší metropole O pomník začal být zájem až na začátku války Radecký byl mobilizován pro potřeby válečné propagandy

65 Kolem pomníku se začali konat různé demonstrace (píše se, že je organizovali zejména pražští Němci) Tato angažovanost pomníku pro válku na straně habsburské monarchie nebyla pro české obyvatelstvo tím nejlepším doporučením po převratu roku 1918 začala velká většina obyvatelstva na tento pomník nahlížet s nevolí 1919 byl nejprve zakryt těžkou drapérií a následně byl převezen do lapidária

66 Beáta Mužíková

67 nejkrásnější Barokní stavba Prahy Byl postaven v letech na místě, kde původně stál gotický kostel, taktéžvěnován Mikulášovi z Myry Kostel byl stavěn v průběhu 1. poloviny 18 století nejprve podle projektu Kryštofa Dientzenhofera a později jeho syna Kiliána Ingnáce Dientzenhofera

68 Věž Kostela Sv. Mikuláše, kterou Kilián Ingnác Dientzenhofer pro kostel navrhl, měla být původně velice nizoučká. Současníci se obávali, jejího pádu a také šlo o protest radním Jde o kopii Kostela Sv. Mikuláše na Starém městě. A také o nejvyšší Pražský interiér.

69 Za socialismu byla ve věži vybudována pozorovatelna Státní bezpečnosti, ze které bylo možné sledovat Americké a Jugoslávské velvyslanectví. Poslední zprávy o pozorováníz tohoto místa jsou datovány roku Dubna 2010 byla pozorovatelna s krycím názvem Kajka zpřístupněna veřejnosti, nachází se v ní expozice, která dokumentuje činnost STB.

70 Chrám vyniká nejenom architekturou, ale i výzdobou Upoutají vás především stropní fresky od Jana Krackera z roku 1760 a v 70 metrů vysoké kupoli od Františka Palka. Interiér je dále zdoben sochami od Františka Platzera, závěsnými obrazy Karla Škréty a řadou dalších maleb od Palka, Kramolína a Raaba. Za svého pobytu v Praze zde hrával na varhany Wolfgang Amadeus Mozart.

71 9. července srpna 1891 Praha Michaela Kim

72 Významný český básník a novinář, člen družiny májovců Pocházel z Malé Strany, z ulice Ostruhová (později byla přejmenována na Nerudovu), z domu U Dvou slunců, kde prožil celý život Od roku 1845 studoval na malostranském gymnasiu a od r na Akademickém gymnasiu. Po maturitě se neúspěšně pokoušel, na nátlak otce, studovat práva. Prošel několika úřednickými zaměstnáními, v nichž ale nebyl spokojen, proto zkusil, tentokrát z vlastní vůle, studovat filosofii (toto studium také nedokončil)

73 Jako novinář začínal v Národních listech listu mladočechů, později působil v časopisech Obrazy domova a Čas. Přispíval i do časopisu Květy, spolu s V. Hálkem vydával časopis Lumír. Roku 1871 byl prohlášen za zrádce národa. V této době podnikl několik cest do Německa, Francie, Maďarska, Itálie, Řecka a Egypta. O těchto cestách si vedl záznamy, které jsou zajímavým svědectvím o životě této doby, s velmi zajímavými postřehy, které ukazují Nerudu coby dobrého pozorovatele.

74 Arabesky, Povídky malostranské Hřbitovníkvítí, Balady a romance, Zpěvy páteční Fejetony (zakladatel), divadelní hry, studie

75 Jan Neruda se nikdy neoženil, ale své první lásce, Anně Holinové, to pravděpodobně nabídl Anna Holinová byla jeho celoživotní láska, věnoval jí řadu svých básní, ostatní ji nazývají věčnou Nerudovou nevěstou Jeho druhou láskou byla Karolína Světlá, kterou považoval za ideální ženu Jeho třetí milenkou byla Terezie Macháčková zemřela Jako starý se zamiloval do Boženy (příjmení je neznámé), která v tu dobu byla velmi mladá.

76 Jan Neruda se celý život cítil zneuznán a od toho se odvíjel jeho často až záporný vztah k lidem Měl problémy s alkoholem Většinu života prožil v nouzi Byl pochován na Vyšehradském hřbitově v Praze Nejdříve měl být pohřben na pražském Slavíně, ale na jeho vlastní přání je pohřben pod širým nebem

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y P AMĚŤ PRAHY B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y V P R A Ž S K É P A M Á T K O V É R E Z E R V A C I U N E S C O P AMĚŤ PRAHY VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE Každý návštěvník

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy PAVEL BEDRNÍČEK Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy Copyright Pavel Bedrníček 2007 Copyright Volvox Globator 2007 ISBN pdf 978-80-7511-002-2 Odpovědná redaktorka Tereza Houšková Obálka, sazba

Více

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Co nám ukázaly oblastní slety a veřejná cvičení ( Pár dnů před XIV. sletem) Každý všesokolský

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert...

Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert... Vycházka Libní - okolo Rokytky Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert... Kotlaska, dříve zahrádkářské kolonie, rozkládající se na kopci Solentka.

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 OBSAH STRANA 1. Úvod... 2 2. Smetanův život... 3 V čele české opery... 7 Má vlast... 10 Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 Vrcholy umělecké tvorby... 15 3. Místa Spojená s Bedřichem Smetanou Jabkenice...

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

Historie vybraných pomníků českých spisovatelů v Domažlicích

Historie vybraných pomníků českých spisovatelů v Domažlicích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Historie vybraných pomníků českých spisovatelů v Domažlicích Veronika Šrámková Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D.

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě VI červen 2014 EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ RENESANCE X. RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V PRAZE www.ff.osu.cz Renesanční umění se dostalo do českých zemí

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc. Jindřich Kadlec Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu 23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 23 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostalo se Vám do rukou poslední letošní číslo Moravské obce. Rád bych upozornil na velmi zajímavý seriál Podnikatelské fenomény

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik»ìslo 4 ñ»ervenec 2008 MÁJOVÁ POBOŽNOST lhoteckých poutníků u kaple Anděla strážce nad Sušicí (k článku Začala poutní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015 4 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví SEZNAMTE SE S NÁMI www.oftis.cz OFTIS Ústí nad Orlicí

Více

Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku

Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku Bakalářská práce Brno 2015 Vedoucí práce: Autor práce: Doc. PhDr.

Více

Nejsem emigrant ani vnitřní, ani vnější. Jsem emigrant lidské nekonečnosti a věčnosti.

Nejsem emigrant ani vnitřní, ani vnější. Jsem emigrant lidské nekonečnosti a věčnosti. Do dvaceti jsem neměl ani zdání, co to je psaní, co to je literatura. Na střední škole jsem trvale propadal z češtiny a opakoval jsem primu a kvartu, a tak jsem si o dva roky prodloužil mládí Po dvaceti

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně 15 km od Mladé Boleslavi směrem na Doksy a Českou Lípu. Rozprostírá se mezi lesy v nadmořské výšce 300 m. Ve svém názvu má město horu

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Jana Matasová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Tento způsob léta je skutečně zvláštní V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Vzpomínka na Jaroslava Šlesingera. Setkání na Pepčíně

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Tento způsob léta je skutečně zvláštní V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Vzpomínka na Jaroslava Šlesingera. Setkání na Pepčíně V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d s r p e n 2 0 0 5 č í s l o 1 5 1 6 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Vzpomínka na Jaroslava Šlesingera Tento způsob léta je skutečně

Více