A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře."

Transkript

1 Editorial Umění na historickém území Čech, Moravy a Slezska, ležícím v samém srdci Evropy, se od počátku vyvíjelo v kontextu evropské kultury ovlivňované křesťanskými tradicemi a jako její nedílná součást. Již ve 14. století za vlády Karla IV. či o dvě století později za Rudolfa II. se Praha stala významným kulturním centrem a středem evropské vzdělanosti, kde pobývali přední stavitelé, malíři, sochaři, hudebníci, ale i astrologové a alchymisté z celé Evropy. České výtvarné umění nezůstalo pozadu ani na přelomu 19. a 20. století, kdy se začaly psát první kapitoly evropské moderny. Světového věhlasu dosáhl například český secesní malíř Alfons Mucha nebo jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství František Kupka. Významnou roli v dějinách evropského umění sehrál český kubismus a také samozřejmě surrealismus. Úspěch Československého pavilonu na Světové výstavě v Bruselu v roce 1958 byl jasným důkazem, že si umění našlo svou cestu i v době nedobrovolné izolace způsobené totalitním režimem ale i tato smutná kapitola nás spojuje s evropskými sousedy. Podpora svobodné umělecké tvorby a kulturní rozmanitosti je dnes jednou z priorit Ministerstva kultury, stejně jako péče o kulturní dědictví a nekomerční umělecká výměna. Současně je snahou naší instituce maximálně podporovat všestranný rozvoj kulturního duchovního klimatu v České republice, zakotveného v odkazu náboženských tradic; vytvářet co nejpříznivější podmínky pro existenci a rozkvět církví a náboženských společností a přispívat tak k šíření pozitivních etických hodnot. Nejsou to ostatně často církve, které zprostředkovávají současné společnosti nejen duchovní, ale i umělecký odkaz našich předků? Milovníky výtvarného umění proto zvu vřele do České republiky. Bohatství našich sbírek je vám otevřeno a čeká, až se ponoříte do tajů výtvarného umění minulosti i současnosti. A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře. Václav Jehlička ministr kultury České republiky Obsah Jsem patriotka, to je jisté, říká sběratelka umění a mecenáška Meda Mládková str. 4 7 Václav Hollar uplynulo 400 let od narození nejvýznamnějšího českého rytce str Hollarka jediná střední odborná grafická škola u nás str Komarek Boemo hradecký tiskař ve službách římských kardinálů str Exotická mluva české grafiky levné a krásné, tak se v zahraničí jeví české grafické umění str Galerie energetických objektů Františka Skály str Netrpět věkem portrét Petra Nikla, jedinečného výtvarníka a performera str Krajiny srdce malíře samouka Kamila Lhotáka str Umělec na hraně Jakub Schikaneder, mistr nostalgie, malíř na hraně světla a stínu str Mozaika zajímavostí a událostí z České republiky str Bienále Brno přehlídka nejnovějších trendů grafického designu str Vítejte v Srdci Evropy vychází šestkrát ročně a prezentuje obraz života v České republice. Názory, obsažené v autorských článcích, nemusí nutně korespondovat s oficiálními stanovisky české vlády. Materiály, obsažené v časopise, nemohou být přetiskovány bez vědomí vydavatele. Objednávky předplatného prosím směřujte do redakce časopisu. Vydává: vydavatelství THEO ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky Adresa redakce: J. Poppera 18, Pardubice , Česká republika Šéfredaktor: Pavel Šmíd Grafická úprava: Karel Nedvěd Předsedkyně redakční rady: Zuzana Opletalová, ředitelka tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky a tisková mluvčí ministra zahraničních věcí České republiky Členové redakční rady: Libuše Bautzová, Pavel Fischer, Vladimír Hulec, Robert Janás, Milan Knížák, Martin Krafl, Eva Ocisková, Tomáš Pojar, Jan Šilpoch, Petr Vágner, Petr Volf, Marek Skolil Překlad: tým překladatelů, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Litografie a tisk: Východočeská tiskárna Sezemice Texty, uvedené v časopise Vítá Vás srdce Evropy, je možno přetiskovat bez svolení redakce či jejich autorů. Máte-li zájem o použití obrazového doprovodu, kontaktujte prosím redakci nebo uvedené autory fotografií. ISSN Internet: ová adresa vydavatele: 3

2 Jsem patriotka, to je jisté, říká sběratelka umění Meda Mládková Paní Meda Mládková bývá definována jako nejvýznamnější česká mecenáška. Narodila se v Zákupech na Liberecku, po válce odešla na studia do Švýcarska, kde se po komunistickém převratu v Československu (1948) rozhodla zůstat. Zde se podílela na vydávání exilového časopisu Současnost a získala doktorát z ekonomie. Okouzlena moderním uměním poté přesídlila do Paříže, kde na Sorbonně vystudovala dějiny moderního umění. Založila Edition Sokolová exilové nakladatelství, pojmenované podle jejího příjmení za svobodna. Přes svou vydavatelskou činnost se seznámila s Janem Mládkem, významnou osobností tehdejšího finančního světa, Noční pohled na Sovovy mlýny mimo jiné spolutvůrcem Marshallova plánu. V té době Meda prožívá i osudové setkání s českým malířem Františkem Kupkou, který osaměle žil a tvořil na pařížské periferii. Od poloviny šedesátých let přijíždí Meda Mládková do Prahy, kde nakupuje obrazy a zařizuje představitelům tehdejší české malířské generace stipendia prostřednictvím Fordovy nadace. Než jí komunistické úřady v roce 1985 definitivně zakážou přístup do Československa, Mládkovi stihnou představit české umělce v nejprestižnějších světových galeriích 4 Díla sochaře Otto Gutfreunda a malíře Františka Kupky, část velkorysého daru paní Medy Mládkové městu Praha

3 Interview Vydrží-li kultura, přežije národ. Jan Mládek ekonom, sběratel umění a mecenáš ( ) a vybudovat rozsáhlou sbírku českého moderního umění. Po smrti Jana Mládka v roce 1989 Meda Mládková věnuje tuto sbírku v oficiální hodnotě 30 milionů USD hlavnímu městu Praha. Nadace Jana a Medy Mládkových dnes spravuje v objektu Sovových mlýnů na pražské Kampě jednu z nejúplnějších sbírek děl zakladatele abstraktní malby Františka Kupky a kubistického sochaře Otto Gutfreunda. Jejich expozice doplňují významná díla desítek umělců bývalého východního bloku. Paní Meda dnes žije střídavě ve Washingtonu a v Praze, momentálně ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis vydává dosud nepublikovanou korespondenci Jiřího Voskovce a Jana Wericha, legendárních tvůrců Osvobozeného divadla. Věnujete v jistém smyslu celý svůj život sbírání uměleckých děl. Obrazy nejenže mají své osudy, také se říká, že žijí svým životem. Oplácejí Vám Vaši pozornost a lásku? Instalace Suzanne při chůzi a Bruce při chůzi na řece Vltavě, Julian Opie, jedna z posledních výstav v Museu Kampa Tvořily můj domov což bylo vlastně v době exilu daleko důležitější. Nejenom náš celý dům, ale i kanceláře mého manžela byly vyzdobeny obrazy českých umělců. Obrazy nám dávaly pocit domova, kam jsme se nesměli vrátit. Ted tvoří sbírku Musea Kampa a dělají radost českým lidem, kteří neměli možnost podobné umění znát, neboť se nesmělo vystavovat. Cizinci zase žasnou nad tím, co se u nás vytvářelo a o čem neměli ani tušení. Domnívali se, že kde není svoboda, tam není možné tvořit, a já jsem jim dokázala, že to není pravda. Přijížděla jste až do poloviny 80. let do Československa hledat talenty a nakupovat umění. Z jakého mandátu jste přijížděla a jak jste se na domácí scéně zorientovala? Měla jsem takovou vizi, že bychom se měli pokusit zjistit, co by se dalo dělat. Několik let jsem o svou cestu do socialistického Československa bojovala byly to dlouhé boje s mým manželem a mnoha přáteli vědci a intelektuály. Patřili mezi ně Ferdinand Peroutka, Jiří Voskovec, lékař a blízký přítel Jana Masaryka, Karel Steinbach, Rafael Kubelík a další ti všichni se domnívali, že nikomu nepomohu, že budu vše jenom komplikovat, lidé se mne budou bát atd. Nakonec mi ale všichni museli dát za pravdu. Když jsem po devatenácti letech v exilu přijela v roce 1967 do Československa, navštívila jsem nejdříve Jiřího Kotalíka, ředitele Národní galerie, pak ministra školství Kadlece a ministra kultury Galušku. Všem jsem řekla totéž: Já i můj manžel jsme proti vašemu režimu, to jistě víte nebo se to dozvíte a je to pravda. Jsme ale patrioti a budeme šťastni, budeme-li mít možnost nějak pomoci. 5

4 René Roubíček, Comedia di Vetro Navrhuji vám toto: když mi dovolíte navštěvovat, koho si já vyberu, jak mezi umělci, tak mezi ekonomy, slibuji, že se nikoho nebudu ptát, je-li členem komunistické strany nebo ne bude mě zajímat pouze kvalita jeho díla. Všichni mne srdečně a nadšeně přijali. Dr. Kadlece jsem několikrát navštívila na Křivoklátu, kde žil se svou manželkou, oční lékařkou, a on mi vysvětlil, že by chtěl na příští rok připravit velký mezinárodní ekonomický kongres v Praze, a ptal se, zda by mohl můj manžel pomoci. Ovšem, ovšem, říkala jsem. Dr. Kotalík se stal mým velkým přítelem. Pamatuji se, jak jsem s ním měla schůzku v deset hodin dopoledne a povídali jsme si ještě při obědě, svačině a pokračovali při večeři, na kterou mne se svojí paní pozvali. Meda Mládková vernisáž výstavy Yoko Ono Nakupovat umělecká díla jsem musela přes státní agenturu Artcentrum, ale i tam jsem našla velkou oporu v jednom členovi, panu Černohorském. Hned při první návštěvě jsem mu řekla: Máte možnost českému umění pomoci, mám pocit, že jste dobrý člověk. Chcete se mnou spolupracovat? Je zde několik výtvarníků, kteří nic neudělali, jen byli v době sovětské okupace v organizaci, která byla v nepřízni jako např. Kolíbal. Já si to zjistím a uvidíme, co se dá dělat můžete se vrátit zítra? Mám nápad, pošleme jej na výstavu do NDR a pak do Západního Německa a pak to půjde. To se stalo a já jsem pak byla schopna udělat Kolíbalovi několik výstav v New Yorku a ve Washingtonu. Udělala jste někdy nějaký kompromis s režimem? Kompromis jsem žádný neudělala jen jsem přišla o několik děl, která jsem si moc přála, například o Pokoj Zdeňka Berana nebo o několik děl Jiřího Sozanského ( Musíte pochopit, paní Mládková, že to jsme nemohli pustit. ), u extravagantních děl to bylo dosti pochopitelné. Vybírala jsem si zkrátka podle kvality. Ani jsem nevěděla, kdo byl v undergroundu. Jaký byl prvotní impulz k darování Vaší sbírky českému národu? 6 František Kupka, Katedrála; Otto Gutfreund, Úzkost Magdalena Abakanowicz, Postavy

5 Myslíte, že má české umění nějaký přesah, kterým dosahuje světovosti? Kupka a Gutfreund jsou dnes už světoví umělci a patří k těm nejtalentovanějším, ještě stále nejsou úplně tam, kam patří, ale už mají budoucnost jistou. U nás je řada výborných umělců z jejich generace, které jsem Karel Malich, Krajina s věčnem Můj manžel nesmírně miloval svoji zemi, ačkoliv byl pouze částečný Čech, jeho maminka byla Polka. Byl nesmírně hrdý Čechoslovák. Měl velké vzdělání, v Paříži studoval filosofii u Bergsona a v Londýně ekonomii u Keynese. Na neustálé naléhání našeho přítele Ferdinanda Peroutky ( Jane, vaše povinnost je darovat vaše vědomosti národu, který tak milujete! ) odešel předčasně z Mezinárodního měnového fondu, kde byl ředitelem, a věnoval se psaní ekonomicko-politické reformy, jak se dostat z komunismu zpět k demokracii. Cestovali jsme opakovaně do Číny, Ruska, Jugoslávie; měli schůzky s nejslavnějšími místními ekonomy. Bohužel reformu nedopsal, zemřel na rakovinu dva měsíce před sametovou revolucí. Tak jsem se vrátila do Prahy sama a bylo mi absolutně jasné, že umění, které jsme nakupovali a bylo vytvořené ve Střední Evropě, se tam má vrátit. Vždyť většina lidí je vůbec neznala! Nelitujete příchodu do Čech? Domácí média věnovala velkou pozornost sporům a emocím, které architektonicky odvážná rekonstrukce Sovových mlýnů způsobila na úřadech, ve společnosti a v médiích... Po dlouhou dobu jsem měla jako krédo svého života chci, mohu. To se tak vžilo do mého povědomí, že už si to nemusím připomínat. Uvědomila jsem si, že mým posláním je to, co mému manželovi osud nedopřál udělat něco pro náš národ. U Vltavy dnes stojí nádherné, reprezentativní budovy, které jsou ovocem Vaší celoživotní práce i nezištného vlastenectví. Máte pocit, že je vše hotovo? Absolutně ne! Mám ještě mnoho plánů, jen doufám, že mi osud dá zdraví a sílu. já nakupovala, ale bude asi trvat, než dostanou uznání, které zasluhují. Nová generace mladých kurátorů má vztah spíš ke své generaci a často objevuje umění, které už dávno bylo uděláno umělci dnes zapomenutými. Bude to vyžadovat ještě delší čas a já udělám, co je v mé moci, abych svět na tuto báječnou generaci upozornila. Byla jste někdy v životě opravdu hrdá, že jste Češka? Byla jsem, jsem a budu do konce života, to je jisté. Co byste z pohledu kosmopolity poradila českému národu? Aby se vyrovnal s korupcí. Aby vychoval děti k lásce k umění, ke zvířatům a k přírodě. Celý konec mého života bude patřit boji o tyto pro mne nejdůležitější předpoklady spokojeného a plného života. Děkujeme za rozhovor. redakce Foto: archiv Musea Kampa (www.museumkampa.cz), 7

6 Václav Hollar Barokní rytec v anglických službách Jeden z největších grafiků evropské historie, který se po celý svůj život nepřestával hlásit ke své národnosti, když své práce s hrdostí značil Wenceslaus Hollar Bohemus. V letošním roce uplyne 400 let od jeho narození. Václav Hollar ( ), proslulý barokní rytec a kreslíř. Tento Rembrandtův současník si získal evropský věhlas dokonalou věrností a technickou vytříbeností, s nimiž vytvářel panoramatické městské veduty, náladově citlivě podbarvené krajinné scenerie i komorní přírodní záběry. Odvrácenou stránkou jeho neuhasínající profesní aktivity byly rytcovy nešťastné životní osudy. Jeden z prvních Hollarových životopisců John Aubrey lapidárně shrnul letoru a životní úděl tohoto velkého grafika: Byl člověkem přátelským a dobromyslným, jak jen mohl být, avšak ku světu neklidným, a zemřel ne bohat. Václav Hollar, umělec mimořádného pozorovatelského talentu, byl ve svém životě nucen strastiplně putovat napříč kontinentem, rozvráceném třicetiletou válkou. Svůj druhý domov nakonec nalezl v Anglii. Jeho grafické a kreslířské dílo vyniká na první pohled úžasným rozsahem (soupisy evidují více než 2700 jednotlivých grafických listů), ale také námětovou rozmanitostí. Zobrazoval lidi, zvířata, přírodniny, krajiny, výjevy každodenního života, příležitostně tvořil pamětní listy. Z jeho ruky vyšly vysoce kvalitní a přesné kartografické a topografické práce. Počátek osudů neklidných Narodil se 13. července 1607 na Novém Městě pražském v rodině císařského úředníka, povýšeného v roce 1600 císařem Rudolfem II. do šlechtického stavu. Jak sám vzpomínal, měl již od mládí zálibu v malování miniatur, přestože jeho otec nebyl synově umělecké činnosti nakloněn. Na formování Hollarova talentu se podílelo dohasínající ovzduší vytříbené výtvarné kultury rudolfinské Prahy. Odtud si přináší do své tvorby jedinečný smysl pro přirozený řád věcí a vřelý vztah k přírodě. 8 Václav Hollar, vlastní podobizna, lept, 1635 Londýnský Tower, lept, 1647

7 Celkový pohled na Prahu z úbočí Petřína, detail, 1636 Výročí Byl nejneúnavnějším člověkem mé doby, měl vadu na jednom oku, bylo to na levém, a tak když psal, vždy si před ním držel ruku. Brýlí nikdy nepoužíval... Pan Hollar byl člověk velmi vášnivý, snadno podléhal dojetí. Často mi říkal, že je nesvůj, když nepracuje. Byl velmi střídmý... Francis Place anglický rytec přezdívaný yorský virtuos ( ) V roce 1627 odchází Hollar, vyznáním protestant, s první vlnou pobělohorských exulantů z Prahy do Německa. Je k tomu donucen vyhrocenými společenskými poměry za jediné povolené náboženství v zemi je vyhlášeno katolictví. Usadí se nejprve ve Frankfurtu nad Mohanem, kde působí v dílně věhlasného rytce a nakladatele Matthiase Meriana staršího. Poté pokračuje dál povodím Rýna až do Kolína, přičemž německé putování zhodnocuje ve svých prvních pohledových plánech měst takto vykreslí Mohuč, Bonn a Kolín. V roce 1634 podniká další cestu na sever, tentokráte až do Holandska, kde navštíví Amsterodam, Delft a další významná města. Výsledkem cesty je nejen množství kreseb, zachycujících obchodní koráby, kotvící v přímořských přístavech a mořské scenerie. Do Hollarovy tvorby se již silně promítá intenzivní studium reálné přírody. Ke slovu přicházejí jeho ryzí krajinářské sklony. V hraběcích službách Osudový okamžik, určující příští Hollarův životaběh, představuje setkání rytce s vyslancem anglického krále Karla I., sirem Thomasem Howardem, hrabětem z Arundelu. Dochází k němu v dubnu 1636 v Kolíně nad Rýnem. Kultivovaný a uměnímilovný šlechtic Hollarovi nabízí, aby pro něj v roli výtvarného kronikáře zachytil průběh diplomatické cesty k habsburskému císařskému dvoru. Z putování anglického poselstva krajinou střední Evropy, jež včetně plavby po Dunaji trvalo celých sedm měsíců, Hollar čerpá inspiraci pro desítky půvabných kresebných náčrtů. Ty mu s odstupem času slouží jako předlohy pro definitivní provedení grafických listů. Vrámci cesty navštíví Arundelova družina v červenci 1636 také Prahu. Jde o poslední setkání rytce s jeho rodným městem. Vzejdou z něj nejen žánrové kresby pražských lokalit (Pražského hradu, Malé Strany), ale i skici k poslední významné Hollarově vedutě, vzniklé na evropském kontinentu. Tou je panoramatický poh- Pohled na katedrálu sv. Pavla v Londýně od východu, lept,

8 led na českou metropoli ze svahu kopce Petřína na desku jej Hollar přenese až o třináct let později, v roce Neúspěchem politického jednání anglické strany Hollarovo angažmá u hraběte Arundela nekončí. Rytec s vévodou cestuje zpátky do Londýna a pracuje pro něj nejméně ještě dalších šest letech. Pořizuje kresebnou dokumentaci děl z uměleckých sbírek Arundelova paláce na Temži a souběžně pracuje na několika grafických listech, které věnuje členům královské rodiny. Žení se s komornou hraběnky Arundelové a v roce 1643 se mu narodí syn James. Přibližuje se nejvyšším kruhům monarchie, když se v roce 1639 stává učitelem prince waleského (a budoucího anglického krále) Jakuba II. V téže době zúročuje dlouhodobý etnografický zájem o téma ženských krojů v albu 26 grafických listů, vydaném pod názvem Ornatus muliebris. Čtyři roční doby alegoricky představuje ve stejnojmenném komorním grafickém cyklu (1641) jako podobizny vhodně kostýmovaných žen. Ve stejném roce portrétuje dalšího slavného českého emigranta, J. A. Komenského, který do Londýna přijíždí na pozvání anglického parlamentu. S velkým českým polyhistorem Hollara pojí zájem o vědecké poznání. V Antverpách Občanská válka, která v Anglii vypukne v roce 1642, i další okolnosti Dobrá kočka, která nemlsá, lept, 1646 Akt ležící ženy, akvarelovaná kresba perem, 1633 přimějí Hollara, sympatizujícího s královskou stranou, k přestěhování do holandských Antverp. Osm let, které rytec tráví v obchodně i kulturně rušném městě, patří k nejproduktivnějšímu období jeho kariéry. Vytváří zde sérii listů holandských obchodních a válečných lodí, uspořádaných do alba Navium figurae variae. V dalších grafických souborech se zaměřuje na náměty z oblasti živé i neživé přírody: zpodobňuje mušle, brouky a motýly. V očích poučených Hollarových současníků je vysoce ceněn jeho atlas různých typů a tvarů kožešinových rukávníků. Kuriózní grafické podobizny módních propriet, které byly součástí každodenního šatníku antverpských měšťanů, se vyrovnají nejlepším malovaným nizozemským zátiším své doby. Svědčí nejen o svrchovaném mistrovství autorovy grafické techniky, ale i o jeho osobním potěšení z krásy hmoty a možnosti jejího svrchovaného výtvarného popisu. Po celou dobu antverpského pobytu Hollar plodně spolupracuje s řadou zdejších nakladatelů. Pro ně leptá mistrovské reprodukce slavných malířských děl. Jedním z drobných plodů tohoto období je proslulý žánrový lept Dobrá kočka, která nemlsá (1646), 10

9 Podobizna hraběte Thomase Howarda Arundela, lept podle Antoona van Dycka, 1639 Jaro (z cyklu Londýnská roční období), lept, 1641 jemuž pravděpodobně posloužila za model Hollarova domácí šelmička. Tato komorní grafika inspirovala i název biografického románu z roku 1970, v němž umělcovy literárně atraktivní osudy zpracoval Miloš Václav Kratochvíl. Hollarova konverze ke katolictví, k níž došlo za jeho pobytu v Antverpách, mu po návratu do Anglie způsobila značné nesnáze. V roce 1652 je Hollar zatčen a uvězněn za účast na tajné katolické bohoslužbě. Propuštěn je až po přímluvě svého nového patrona, literáta Williama Dugdala. Hollar začíná tíhnout ke kartografii a knižním ilustracím překladů antických autorů (Vergilius, Homérova Ilias, Ezopovy bajky), které provádí pro londýnské antikváře. Za velké morová epidemie, která zasáhne Londýn v roce 1665, jej postihuje osobní tragédie, když umírá syn James. Rok poté město na Temži zničí rozsáhlý požár. Hollar sice předtím vytvoří velikou vedutu Londýna (jež je cenným historickým dokladem dřívějšího vzhledu města), s živelnou katastrofou ale padá jeho velkorysý a léta Podobizna anglického krále Karla I., podle Antoona van Dycka, lept, 1649 připravovaný projekt velké a podrobné mapy Londýna. Záplava špatně honorované, podřadné práce nemůže vyřešit stále neutěšenější umělcovy poměry. Proto se s prosbou o finanční výpomoc obrací na svého někdejšího svěřence nynějšího anglického krále jenž mu udělil čestný titul Scenographus regius. Následně se jako královský kreslič účastní expedice do nové anglické kolonie v Tangeru na pobřeží Maroka. Při návratu se stává svědkem námořní šarvátky své lodi Marie Rose s piráty. Otevřenou křížovku grafikovy chudoby, nemoci, narůstajících dluhů a vyčerpávajícího pracovního vytížení fatálně rozluští až umělcova smrt. Hollar je pochován jako cizí katolík do společného hrobu pro chudé na hřbitově u kaple sv. Markéty ve Westminsterském opatství v Londýně. Místo, kde je uložen, dnes neznáme. Trpkými slovy komentuje jeho smrt životopisec James Granger ve své Biographical History of England (1769): Zemřel tak chudý, jako by žil v zemi barbarů. Přestože s českým prostředím bezprostředně souvisí jen Hollarův životní rozpuk a rané umělecké zrání, Národní galerie v Praze dnes spravuje jeden z nejbohatějších souborů grafických listů a kreseb Václava Hollara na světě. Jde o tzv. Hollareum, sbírku odkoupenou v roce 1863 z německého majetku. Tento unikátní fond je stále rozmnožován novými příležitostnými nákupy. Pavel Panoch Foto: archiv redakce 11

10 Hollarka Vyšší odborná škola a střední umělecká škola Václava Hollara Vyšli z ní vynikající umělci, například grafik a průkopník informačního designu, Ladislav Sutnar (autor celosvětově používaného loga EXIT) nebo fotograf Jaromír Funke. Střední umělecká škola Václava Hollara vychovala i řadu současných známých umělců, jako jsou malíř Michael Rittstein, sochař Jaroslav Róna nebo režisérka Helena Třeštíková. Dnešní odborný pedagogický sbor školy se samozřejmě věnuje aktivní umělecké tvorbě. Počátky školy se pojí se vznikem naší republiky, kdy byla v roce 1920 založena Státní škola grafická. Ve svém názvu ústav odkazuje na nestora české grafiky, po kterém je pojmenován i nejvýznamnější spolek českých grafických umělců. Škola vyučovala obory spojené s tiskařským řemeslem. Její stoupající věhlas potvrdila účast v expozici Československého pavilonu na Světové výstavě v Paříži v roce V roce 1954 byla škola rozdělena na dvě střední školy. Dnes nabízí čtyřleté studium s maturitou a pomaturitní tříleté denní studium. Střední umělecká škola Čtyřletá škola má dva obory propagační výtvarnictví a výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Ze žákovských prací: Jiří Bouma, ženský akt, kresba čeních schopnost zachytit viděnou skutečnost, vystihnout podstatné rysy i symboliku. Figurální kresba učí zvládnout anatomii lidského těla. Předmět prostorové disciplíny roz- Jejím hlavním cílem je dobře směřovat studenty do praxe absolvent musí umět samostatně vytvořit práci na zadané téma, od návrhu k realizaci. Tomu odpovídá skladba předmětů. Výtvarná příprava rozvíjí v kresebných, barevných a kompozičních cvivíjí schopnost modelování, invenci a představivost. Tvarování propagačních materiálů má kromě praktického využití umožnit pochopení hmoty a geometrických struktur. S praktickými postupy tisku z litografického kamene či desky se studenti setkávají v rámci výuky grafických technik. Při ní si vyzkoušejí tvorbu tiskových matric u hlubotisku nebo se seznámí s vlastnostmi sítotisku. Základy fotografie učí jak klasické technologie, tak digitální zpracování snímků. Výuka počítačových metod začíná od základu s konstrukcí a kompozicí písma. Znalosti počítačové grafiky se pak využívají pro navrhování a úpravu tiskovin v hlavním předmětu prvního oboru školy, v grafickém designu. Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu má tradičnější zaměření, připravuje studenty pro navrhování a realizaci umělecké a užité keramiky. Škola vyniká propojením umění a techniky, klade důraz na rozvinutí výtvarného talentu a vyžaduje zvládnutí počítačových technik. Student, který rád kreativně pracuje, se při studiu zároveň i dobře baví... Vyšší odborná škola V roce 2004 byla založena ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Karlo- 12 Šárka Cetlová, keramický reliéf Klára Ujevičová, obrazové vyjádření obsahu daného slova

11 Helena Jiskrová, obálka knihy vy univerzity Vyšší odborná škola, obor interaktivní grafika. Studium je tříleté a spojuje volné umění s komerčním uplatněním. Cílem je naučit se programovat a umět vytvářet výukové programy pro e-learning, interaktivní prezentace firem, webové stránky nebo počítačové hry. Studenti se zabývají nejen interaktivní grafikou a jejím ovládáním, rozvíjejí svou fantazii při skicování v předmětu invenční kreslení nebo se v multimediálním ateliéru učí vyjadřovat různými prostředky. Barbora Fialová, objekt, tvarování materiálů Každoročně pak první ročníky v pražském kině Aero promítají své práce veřejnosti. Pro potřeby mediků Lékařské fakulty Univerzity Karlovy produkují první a druhé ročníky krátké animace. Škola spolupracuje s řadou agentur a firem, studenti zpracovali výtvarné řešení interiérů dětské nemocnice na Královských Vinohradech a podobné zakázky pro základní i mateřské školy. Ze školních lavic vzešly propagační materiály na akci proti AIDS v Africe (agentura Člověk v tísni), plakáty a reklamní materiály veletrhu Schola Pragensis apod. Studenti zpracovávají i komerční zakázky, pro společnost Sazka vytvořili design stíracích losů. Od školního roku se formuje spolupráce s norskou střední školou Varstad videregaende skole v Lillehammeru a s německou Staatliche Fachoberschule und Berufschule ve Weidenu. Ideou jsou desetidenní výměnné zájezdy se společnou realizací výtvarných témat. Lucie Holá Foto: Střední umělecká škola a vyšší odborná škola Václava Hollara Eva Kaněrová, Ptáci, grafika (akvatinta) Lenka Housková, Sebereflexe, prostorové disciplíny Bohdan Dušek, plakát 13

12 Giovanni Giacomo Komarek Boemo hradecký tiskař v Římě Příběh pozapomenutého římského tiskaře a nototiskaře Jana Jakuba Komárka (1648 Hradec Králové před Řím), je obrazem politických, náboženských a kulturních vztahů Evropy druhé poloviny 17. století. Muž, který se narodil v rodině provazníka Mikuláše na pražském předměstí v roce ukončení třicetileté války, se, coby tiskař, písmolijec i vydavatel, dotýkal svým dílem a vlivem nejvyšších pater italského společenského života. Pracoval na objednávku římských učenců, proslulé římské akademie Arkádie, předních kardinálů a papežského dvora. Tiskl výpravné knihy s rytinami o římských památkách a architektuře, proslul jako nototiskař triových sonát Arcangela Corelliho a libret k oratoriím Alessandra Scarlattiho. Máme-li hodnotit jeho podíl na kulturním a hudebním životě Říma, Itálie, Čech i celé Evropy, je nezbytné oddělit samostatnou činnost Jana Jakuba Komárka v letech od tiskařské dílny, která nesla jeho příjmení KOMAREK ještě další desítky let, nejméně do roku Bez dokladů musíme zatím ponechat jeho osudy před příchodem z Čech do Říma ( ). Rozhodujícím faktorem jeho přijetí mezi korektory a sazeče papežské tiskárny Kongregace de Propaganda Fide v Římě bylo nepochybně přátelství se Zaccariou Dominikem Aksamitkem, Boemo Pragensis, tedy také Čechem, který zde od roku 1661 řídil činnost tiskárny vydávající misionářské knihy v orientálních jazycích. Komarek s ním dokonce bydlel ve společné domácnosti v Collegio 14 Antonio Luigi Baldassini, Sonate à tre, op. 1, titulní list s dedikací kardinálu Pamphilimu, rytina I. Blondau, 1691 A. Corelli, Sonate à tre, op. 3, rytina N. Dorigny, 1694

13 La Giuditta, libretto oratoria A. Scarlattiho, rytina V. W. Arnoldo, 1693 A. Corelli, Sonate à tre, op. 3, 1689 Nazareno od roku 1678, krátce poté, co se oženil s Římankou Lavinií Natalini. První Komarkův samostatný tisk EPISTOLA AD EMINEN- TISSIMUM PRINCIPEM FRAN- CISCUM BARBERINUM S.R.E. CARDINALEM VICECANCELLA- RIUM je z roku Vletech se tiskařské rodině Komarkových narodilo celkem devět dětí. Společenský i profesionální profil tiskaře z Hradce ilustrují na jedné straně kmotři jeho dětí (kreslíř a rytec Pietro Aquila; nejstarší z kardinálů Odoardo Cybo; historik, archeolog a fyzik Giovanni Giustino Ciampini; Maria Josefa z Martinic, manželka císařského vyslance u papežské stolice aj.) a na druhé straně tiskařské práce, které vykonával zejména pro kardinály Pamphiliho a Ottoboniho a jejich hudební chráněnce Corelliho a Scarlattiho. Léta 1693 až 1701 lze podle množství a závažnosti produkce považovat za vrcholnou fázi jeho tisků a nototisků, kdy ročně tiskl až 18 titulů. Dnes evidujeme 148 jeho prací. Z let 1687 až 1696 pochází třináct tištěných libret k římským oratoriím z Komarkovy dílny U Strážného anděla ( All Angelo Custode ), později přímo naproti římské fontány di Trevi ( Alla Fontana di Trevi ). Nejvýraznější položkou jeho celkového tiskařského profilu je 15 tisků triových sonát corelliovského okruhu z let 1689 až Badatelé doposud označovali výjimečnost Komarkova díla s ohledem na jeho univerzální, tj. písmolijeckou, tiskařskou, nakladatelskou a knihkupeckou činnost a hodnotili zpravidla produkci tiskárny včetně dědiců a pokračovatelů až do poloviny 18. století. Klíčovým pramenem k objasnění závěru třicetileté samostatné činnosti Komarkovy tiskárny, nototisku, písmolijny a prodejny v Římě je nález obsáhlého soupisu jeho pozůstalosti Adhibitio hereditatis z dubna 1706, který je dokladem vybavení jeho dílny s různými druhy písma nebo tiskařova zájmu o malířství. Je známo, že Komarkovi potomci také přispěli k šíření věhlasu a prestiže i kodifikaci českého katolického svatého Jana Nepomuckého v mezinárodním kontextu. I v notářském zápise z roku 1690 je Komarek Boemo stále veden jako commorante a Roma, tedy Čech, přebývající v Římě. Závažnost vlivu tiskaře Komarka na evropské politické dění ilustruje období po roce 1696, kdy se jeho tisky stávají politickým nástrojem a on se ocitá mezi zájmy papežského a císařského dvora, až nakonec skončí ve vězení (1703). Hodnota jeho práce v podobě starých tisků i jako médií šíření vědy, hudby a dalších umění 300 let od jeho smrti mnohonásobně vzrostla. Stanislav Bohadlo Foto: archiv autora Ukázka Komarkova nototisku (detail), A. Corelli, Sonata de camera,

14 Exotická mluva české grafiky Grafika, ať už tradičních forem či digitální, bude mít vedle tzv. velkého umění vždy svoji neochvějnou pozici jako značkové a přitom dostupné zboží. Nebo, chcete-li, jako vedlejší produkt velkých mistrů. Jen málokterý umělec se totiž zabývá pouze grafikou a ohlédneme-li se do minulosti, ani v dějinách tomu nebylo jinak. František Kupka, jeden z dřevořezů z cyklu Čtyři příběhy bílé a černé, 1926 Česká grafika má svou dobrou tradici: kvalitní řemeslo, dobrá umělecká úroveň. Například umělecké rytiny poštovních známek už mnohokrát bodovaly na světových soutěžích. Část svého velkého nadání věnoval grafice také náš největší umělec 20. století a průkopník abstraktní tvorby, František Kupka, který vedle mnoha kreseb a časopiseckých ilustrací, šířených ve velkém nákladu tiskem, vytvořil výjimečný cyklus 27 dřevořezů Čtyři příběhy bílé a černé. Toto grafické album z roku 1926 je dnes v soukromé pařížské sbírce. Naším prvenstvím je mimochodem také vynález litografie už v roce 1799 českým rodákem Aloisem Senefelderem. Bohatá tradice grafiky je stvrzena dodnes žijícím spolkem Hollar neboli Sdružením českých umělců a grafiků Hollar, založeném v roce 1917 těsně před vznikem samostatné republiky (k členům patřil rovněž Kupka). Snaha o zachování vlastní kulturní svébytnosti se pro- 16 Grafiky Aleny Kučerové vznikají otištěním perforovaných plechových matric. List č. 27 Odpočinek, 1973

15 Vladimír Boudník, bez názvu (Z Tureckého rohu), monotyp z aktivní desky, 21,2 x 29,5 cm, 1965 Grafika Nejkrásnější a nejhlubší pocit, jaký může člověk zažít, je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě. Albert Einstein vědec ( ) jevovala právě v působení podobných uměleckých spolků v různých nepříznivých časech totalitních režimů. Umění bylo vnímáno jako transcendentní, nadčasové a dodnes je na naší scéně dominantní snaha o hlubokost, podpořenou estetickou stránkou díla. Jde o jakýsi život v pravdě, sloužící k nalezení identity, který po dlouhou dobu v minulosti sloužil i jako prostředek rezistence vůči naprosté izolovanosti. František Tichý, Hlava clowna, suchá jehla, 7,5 x 5,5 cm, 1956 Vočích Západu vypadá české umění jako mladší a tvrdohlavý bratr, který za každou cenu jde svou cestou, a proto je trochu roztomilý i dojemný, a díky své vytrvalosti nakonec pozoruhodný. Grafika pro tuto malou zemi bez existence uměleckého trhu, který se pozvolna rozvíjí v posledních patnácti letech, znamenala mnohé. Jako poměrně snadná reprodukční technika umožňovala seberealizaci umělcům bez prostředků, především ale bez oficiálního uznání. Větší množství tisků znamenalo také snadný způsob šíření to probíhalo formou darů většinou v rámci umělecké scény. Od 50. let vznikaly spontánní strukturální grafiky outsidera Vladimíra Boudníka, které dnes drží horní cenovou laťku na českém trhu a mají rozhodně světový dosah. Také další umělci, když nepočítáme autory moderny první poloviny 20. století, zabývající se převážně grafikou, jsou v současnosti velmi cenění například Alena Kučerová, jejíž vynález tisku z perforovaného plechu byl důsledkem existenčním, tedy z nouze ctnost. Svoji techniku dokázala v průběhu skoro padesáti let neustále inovovat a nyní patří k evropské grafické špičce. Mezi prvními dámami české grafiky stojí rovněž Adriena Šimotová, jejíž rukopis zásadně přispěl k definování toho, čemu se na Západě říká nezaměnitelná česká cesta. Takové intenzivní autentické projevy působily po dlouhá léta jako jistá morální instance a (jak ukázala postkomunistická krátká etapa uměleckého provozu) zůstaly čímsi nadčasovým. Mohli bychom samozřejmě jmenovat řadu dalších osobností, bez nichž by pojem česká grafika nebyl úplný, ale pojďme k současnosti, 17

16 Jiří Anderle, Appassionata, lept, 63 x 93 cm, 1976 Adolf Born, Z dědečkova alba, litografie, 44 x 54 cm, 2004 Adolf Born, Dürerova cesta přes Alpy do Benátek, litografie, 44 x 54 cm, 2005 která by (bez sebezpytného pohledu zpět) nebyla, čím je. Doba izolace měla pro vývoj českého umění velkou řadu diskriminačních nevýhod, ale také určité překvapivé plus: vyvinul se svérázný jazyk, daný vlastní pozicí. Tato řeč se po pádu železné opony stala výhodou. Exotická mluva, bez snahy přizpůsobit se mezinárodním trendům, působí nějaký čas atraktivně. Navíc ji stále máme pod kůží, a tak i postkomunistická generace umělců pracuje vědomě i podvědomě se svou jinakostí. Zpět ke grafice: ačkoli se dnes může někomu na první pohled zdát, že je v galerijním provozu postavena na okraj (až na velké brněnské bienále grafiky s mezinárodní účastí tomu tak opravdu je), stále velmi urputně žije. V klasických formách se vyučuje ve všech uměleckých školách, kde díky nové dokonalejší technice umožňuje profesionální průpravu a masově proniká do amatérské sféry různých uměnímilovných kroužků. Do profesionálních grafických dílen stále docházejí umělci, kteří grafiku, svou milovanou bokovku, vedle hlavní činnosti nadále provozují. Grafice se kvůli její dostupnosti (multiplikace i cena) daří na světovém i místním trhu. Od počátku devadesátých let v České republice vznikly desítky společností s živým nebo internetovým prodejem malého levného umění, tedy grafiky. Trh je prozatím nejvíc zaplaven grafikou, v níž převládá řemeslná zručnost, urputnost a poctivost. Bez ohledu na často polopatickou narativitu a postsurrealistické reminescence je u nás mnoho oblíbených autorů složitých leptů a mezzotint. Na vrcholku ledovce stojí Jiří Anderle, Oldřich Kulhánek či Karel Demel, podobně je na tom roztomile infantilní Adolf Born. Jejich obliba tkví ve všeobecné srozumitelnosti i ve stále nízkých cenách. Srovnejme ceny litografií Jamese Rosenquista kolem 80 tisíc dolarů na loňské aukci grafiky Christie s v New Yorku a leptů Jiřího Anderleho na aukcích předních aukčních domů Vltavín a Kodl zhruba od 2 do 15 tisíc korun! Co do cenové výšky drží domácí cenové rekordy sítotisky i lepty žijících mistrů Zdeňka Sýkory a Karla Malicha, kteří mají výsadní postavení v malbě (Sýkora), v pastelech a instalacích (Malich). 18 Kresba Jana Zrzavého. Jeho skici sloužily často za studie olejomaleb, které jsou dnes už českou klasikou

17 pohádkové světy Jana Híska; oblíbené popové linoryty Michala Cihláře nebo i nenápadná dílka ještě mladších autorů jako Markéty Vaňkové, Šárky Trčkové a řady dalších. O domácky milostném vztahu ke grafice svědčí různé soutěže, jež jsou obesílány mnoha autory, kteří jsou ve výstavním provozu téměř nebo úplně neznámí. Každoročně jsou vyhlašovány soutěže Grafika roku i Cena Vladimíra Boudníka. Za loňský rok Boudníkovu cenu obdržel skvělý experimentátor Lubomír Přibyl, vytvářející minimalistické geometrické kompozice. Přidám ještě pikantní grafickou techniku na konec: současné tetování. Proč nosit na kůži konvenční masové vzory? Proč si originální obraz, se kterým budeme žít celý život, nenechat udělat známým umělcem? V Praze už existuje historka, že jedna slečna si po návštěvě výstavy Zdeňka Sýkory chtěla nechat potetovat jeho liniemi celá záda. Koneckonců tento projekt už byl realizován v Česko-slovenském pavilonu na benátském bienále v roce Grafické listy jsou u nás nejdemokratičtějším uměním a může si je opravdu dovolit každý. Dokonce i práce vážených (již nežijících) mistrů jako Toyen, Františka Tichého, Jana Zrzavého, Františka Grosse či Jana Kotíka jsou na trhu stále doslova za hubičku. Inejmladší umělecká generace se o grafické techniky zajímá. Učí se klasické rukodělné, proniká ale i do digitálních. Dělení na formální žánry přestává být v současnosti důležité. Tisky bývají často vytvářeny jako vedlejší produkt volné činnosti, vznikají na obchodní či jiné zakázky. V Čechách není zvykem, aby velké galerie či muzea vydávaly vlastní grafické edice, chybí tu i soukromí galeristé, kteří by podobné koncepty pro své chráněnce podporovali. Přesto tu samovolně a já říkám z přetlaků nebo i z důvodu terapie, neboť ruční práce tuto funkci má mnozí uznávaní autoři grafiku tvoří. Kromě už výše uvedených stojí za pozornost práce Petra Nikla mezzotinty, pracujícího s vlastní obrazovou mytologií; Jana Merty jemnocitné sítotisky tvořené barevnými plochami; magické a pracné linoryty Vladimíra Kokolii; Podle návrhů mladých slovenských umělců si mohli nechat návštěvníci vybraný model odborně vytetovat přímo v pavilonu. Lenka Lindaurová nezávislá výtvarná kritička Foto: archiv redakce Oldřich Kulhánek, Job II., litografie, 64 x 92 cm,

18

19 Galerie Energetické objekty Františka Skály Centrální foto: Dobíječka, kombinovaná technika, 65 x 20 x 14 cm, Žhavé doteky, dřevo, světlo, 40 x 40 x 25 cm, Lesojan, dřevo, kůže, světlo, 210 x 150 x 52 cm, Božské substance, hliník, dřevo, plast, 55 x 36 cm, Kola pop music, papír, polyester, plast, 87 x 300 x 500 cm, instalace Memento, bakelit, plastelína, 31 x 16 x 20 cm, Na vycházce, kombinovaná technika, 16 x 50 x 14 cm, Kytara Kladivo, dřevo, plast, guma, kov, 85 x 17 x 10 cm, 2003 Kytara Ostrorep, dřevo, plast, guma, kov, 100 x 40 x 10 cm, Kytara Žihadlo, kůže, dřevo, kov, plexi, 115 x 28 x 13 cm, 1998 Foto: archiv autora 7 21

20 Netrpět věkem Pokoušet se o portrét výtvarníka je záležitost nevděčná. Jednak existují dokonalé autoportréty, jednak je tady dílo, v němž se každý tvůrce odzrcadlí, ať chce anebo nechce. Navíc je řeč o výtvarníkovi, který si na portréty příliš nepotrpí. Petr Nikl právě naopak: má rád převleky a masky. Říká tím já jsem někdo jiný, ne ten, za kterého mě máte. První kroky Petr Nikl se narodil 8. listopadu 1960 ve Zlíně, který se tenkrát jmenoval Gottwaldov. Samotný fakt, že se narodíme, není věcí naší volby a stejně tak si nevybíráme rodinu ani čas. Petr Nikl to v jednom rozhovoru říká lépe: V roce 1960 jsem byl ve Zlíně vržen do prostředí výlisků umělohmotných hraček, navrhovaných mojí mámou, otcových enkaustických obrazů a dědových dřevomodelářských hříček. Petr Nikl Mohli bychom jenom konstatovat, že budoucí malíř si lepší prostředí nemohl přát. Anebo možná právě naopak: klima umělecké rodiny příliš zavazuje a tvůrčí schopnosti může dokonce i svazovat. Petr Nikl každopádně zvolil umění a svá výtvarná studia započal na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti, aby je později zdokonalil a ukončil na Akademii výtvarných umění v Praze. Důležitou etapou v tomto vývoji byl loutkový spolek Mehedaha, který vznikl v roce Nikl ho založil společně se spolužáky ze střední školy, s Františkem Petrákem a Tomášem Volkmerem. Bavilo nás vyjadřovat se skrze předměty v malém kukátkovém prostoru. Vyhovovalo nám to v pokusech o absurdní poetiku. Posedl jsem se tehdy vyřezáváním loutek a hracích bytostí, se kterými dodnes hraji. 22 Obraz č. 36, z knihy Atlas Salta Obraz č. 46, z knihy Atlas Salta

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály?

Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály? Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály? originál x kopie x reprodukce signování díla signování grafiky Podpis

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ TISKOVÁ ZPRÁVA Východočeská galerie v Pardubicích V Pardubicích dne 7. září 2016 Východočeská galerie v Pardubicích vás zve na výstavu: Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ Věnováno Christine Dašek termín výstavy:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti KOUZLO STARÝCH MAP SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti Alena Vondráková, Stanislav Popelka 4. 10. 2016 ZLÍN PROČ KOUZLO STARÝCH MAP? staré mapy

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Roeland Savery dvorní malíř císaře Rudolfa II.

Roeland Savery dvorní malíř císaře Rudolfa II. Roeland Savery dvorní malíř císaře Rudolfa II. Praha, Národní galerie v Praze 7.12. 2010 20.3. 2011 Kortrijk, Broelmuseum 20. 4. 2011 18. 7. 2011 Výstava Roeland Savery dvorní malíř císaře Rudolfa II.

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě PRACOVNÍ LISTY PRO DOSPĚLÉ A N T O N Í N C H I T T U S S I veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě Antonín Chittussi se narodil roku 1847 v

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

2 Humanitní vědy a umění

2 Humanitní vědy a umění 2 Humanitní vědy a umění 210 Umění širší programy Umění širší programy je studium umění bez specializace na nějakou podrobně vymezenou oblast. Jsou zde zařazeny širší programy s tímto hlavním obsahem:

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka ZÁTIŠÍ Zátiší je umělecké dílo, které vkusně zobrazuje neživé

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

milan dobeš dynamický konstruktivizmus

milan dobeš dynamický konstruktivizmus milan dobeš dynamický konstruktivizmus Milan Dobeš malíř, grafik, sochař, performer, autor světelně-kinetických objektů a monumentálních realizací v architektuře. Narozen 29. července 1929 v Přerově. V

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 9. 11. 2011 Slovníček XII. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší Vyobrazení 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší 2. Mikoláš Aleš: Zasviť mi ty slunko zlaté na 3. Mikoláš Aleš: Májový triptych poslední z vlasti krok,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

atelier sochařky hany wichterlové

atelier sochařky hany wichterlové okolí újezdu_praha 1_malá strana atelier josefa sudka atelier sochařky hany wichterlové samostatně stojící stavba se zahradou na pozemku patřícímu mč praha 1 v současné době přístupná přes bytový dům újezd

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY jedinečná putovní výstava ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY na dosah ve Zlíně - 2017 Zlínský zámek: 4.10. - 29.11.2017 www.ceskekorunovacniklenoty.cz 2 ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH VE ZLÍNĚ 2017 www.ceskekorunovacniklenoty.cz

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

VÝTVARNÉ KURZY týdenní družební akce výtvarné výchovy. Gymnázium Havlíčkův Brod

VÝTVARNÉ KURZY týdenní družební akce výtvarné výchovy. Gymnázium Havlíčkův Brod VÝTVARNÉ KURZY týdenní družební akce výtvarné výchovy Gymnázium Havlíčkův Brod Informace o výtvarném kurzu Naše škola ve spolupráci s Gymnáziem Vrchlabí nabízí studentům od školního roku 2010/ 2011 odborně

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU 1 STUDIO GRAPHIC DESIGN 1 PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC BAKALÁŘSKÁ

Více

Volná grafika, základní druhy a techniky

Volná grafika, základní druhy a techniky Volná grafika, základní druhy a techniky Grafika ve smyslu umělecké grafiky je jedním z druhů výtvarného umění. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Anotace Autorka Výstavy Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Prostředí jenž kolem sebe každý z nás každodenně vytváří je ovlivněno touhou po životě. Její hodnotu máme nastavenou uvnitř svého srdce a

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Roubalová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Ve světě

Více

(sobota) od 12:00 hod. Albrecht Dürer: renesance za Alpami První německý umělec, který psal o svém životě a s autoportrétem zacházel jako s

(sobota) od 12:00 hod. Albrecht Dürer: renesance za Alpami První německý umělec, který psal o svém životě a s autoportrétem zacházel jako s Letní univerzita pro každého 2016 Již 5. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Galerie a pamětní síně

Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně 1 Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění Bohatství kraje Vysočina spočívá nejen v jeho přírodě a malebné krajině, ale také v rozsáhlých historických a uměleckých

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ

ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/13 Obrazová dokumentace, výrazné osobnosti vrcholného baroka Karel Škréta, 1610 1674 pocházel z protestantské rodiny, po

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 1. Japonská zahrada Problematika japonské zahradní architektury, její vztah k japonskému umění Návrh vlastní japonské zahrady -součástí práce bude model navržené

Více

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem.

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. P KOVÁRNA Kovárna narození a dětství Tomáše Masaryka Místnost symbolizuje chudé prostředí a dětství

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

Úvod do uměnovědných studií. Semestrální práce. Funkce umění. Jméno a příjmení: Hana Richterová. Obor: Sdružená uměnovědná studia UČO:

Úvod do uměnovědných studií. Semestrální práce. Funkce umění. Jméno a příjmení: Hana Richterová. Obor: Sdružená uměnovědná studia UČO: Úvod do uměnovědných studií Semestrální práce Funkce umění Jméno a příjmení: Hana Richterová Obor: Sdružená uměnovědná studia UČO: 361 334 Funkce umění Umění jako užívání dovedností a představivosti k

Více

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů.

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Otto Gutfreund málo známý a nezvěstný Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Na bechyňské keramické i na Uměleckoprůmyslové škole v Praze studuje bez jakýchkoli úspěchů,

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013.

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871 1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více