Dne jsme se všichni sešli na náměstí v 14:50 hodin. Všichni natěšení jsme nastoupli do autobusu a začali jsme se seznamovat s jinými ţáky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dne 15. 3. 2015 jsme se všichni sešli na náměstí v 14:50 hodin. Všichni natěšení jsme nastoupli do autobusu a začali jsme se seznamovat s jinými ţáky"

Transkript

1 Dne jsme se všichni sešli na náměstí v 14:50 hodin. Všichni natěšení jsme nastoupli do autobusu a začali jsme se seznamovat s jinými ţáky z okolních škol. Čím více jsme se blíţili ku Praze, tím víc jsme bádali nad tím, jak vše bude probíhat. Kdyţ jsme dorazili do Prahy, čekal na nás průvodce, který nám cestou do hotelu popisoval nejrůznější budovy v Praze. Byla to opravdu nádhera sledovat tyto pamětihodnosti. Za chvíli jsme uviděli hotel Pramen. Autobus zastavil. My jsme vyskákali ven a těšili se na hotel. Na recepci nás hezky uvítali a dali nám klíče od pokojů. Vybalili jsme si a šli na večeři, která byla velmi dobrá. Následovalo zkoumání programu, který si na nás organizátoři připravili. Poté uţ nezbývalo nic jiného, neţ jít spát a těšit se na pondělí, kdy vše započne. V pondělí jsme vstali a nasnídali jsme se u švédských stolů. Sbalili jsme si oběd ve formě balíčků a vyšli jsme na stanici metra s názvem Rajská zahrada, která byla našemu hotelu nejblíţe. Po cestě metrem jsme došli do Dopravního podniku hlavního města Prahy, kde na nás čekal pracovník z vedení podniku. Ten nám představil podstatu MHD v Praze, ukázal nám rozdělení tras i vozů na linkách. Bylo to opravdu krásné zahájení našeho programu. Teď nás ale uţ čekalo Muzeum MHD. Ale nejprve jsme se naobědvali a aţ poté se vydali zkoumat historické tramvaje, poţární vozy, autobusy a koněspřeţky. Některé kousky byli opravdu nádherné. Skutečné historické zastávky jen přidali na krásné atmosféře. Historická tramvaj uţ nás vyhlíţela, a tak jsme nastoupili a vyrazili na prohlídku staré Prahy. Projíţďka byla opravdu nádherná, ale v tramvaji nebylo slyšet vlastního slova. Kdyţ jízda skončila, vrátili jsme se do hotelu, abychom se najedli a nabrali síly na večerní prohlídku Prahy. Noční Praha je opravdu krásná. Navštívili jsme Karlův most, Zlatou uličku i Praţský hrad. Na jeho nádvoří se nám nejvíce líbil kamenný sloup z Mrákotína. V úterý jsme se trochu unavení, ale přesto natěšení vydali na výstavu Brána do vesmíru na Holešovické výstaviště. Cestou tam jsme uviděli Matějskou pouť, která všechny zaujala. Na výstavě jsme obdivovali skafandry, pilotní kabiny, makety raket, vesmírná vozítka i simulátory letu raketou. Mohli jsme i zhlédnout film o prvním vyslání rakety do vesmíru. Ale nejvíce nás zaujala křivá kabina, z které nám nebylo úplně nejlépe. Teď ale mělo přijít to, na co jsme se asi nejvíce těšili a to návštěva Letiště Václava Havla. Před vstupem na letiště jsme se naobědvali. Po vstupu jsme museli projít security kontrolou. Museli jsme se odkovit a poté projít pod rentgenovým obloukem. Musíme říci, ţe to nebylo nic příjemného. Naštěstí se nám pak naskytl pohled na dlouhé ranveje a obrovské hangáry. Vydali jsme se k hasičským vozů Panter, které byly opravdu obrovské. Dozvěděli jsme se i mnohé o pravidlech pro samotné hasiče. Následovali opravárenské hangáry, v kterých zaměstnanci rozeberou celé letadlo na ty nejmenší dílky a ošetří je proti škodlivým látkám, popřípadě je opraví. Mohli jsme přihlíţet vzletu i přistání malých i velkých letadel. Vytlačení letadel na ranvej bylo také velmi zajímavé. Po konci prohlídky jsme opět jeli zpět na hotel. Kde jsme se navečeřeli a uţívali volného času, dokud jsme šli spát. Ve středu hned po snídani jsme měli domluvenou exkurzi v Technickém muzeu. Za doprovodu odborného lektora jsme sfárali s vlastním svítidlem do uhelného a rudného dolu. Naskytla se nám příleţitost prohlédnout si historickou i novodobou těţební techniku. Dozvěděli jsme se hodně věcí o historii těţby. Kdyţ jsme vyfárali nahoru, rozešli jsme se tam, kde nás to nejvíce zajímalo. Někteří se vydali k merkuru, někteří k autům nebo k mikroskopům. Kaţdý si přišel na své. Po obědě v parku jsme navštívili Muzeum praţského vodárenství a vodárny v Podolí. Během exkurze jsme se seznámili s úpravou surové říční vody, její dopravou pomocí gravitace v historii i v dnešních podmínkách. Mohli jsme zhlédnout krásné obrazy s tématikou vodárenství od Josefa Lady. Zajímavý byl pohled na starou mechaniku vodárny, která jako jediná z vodáren v Praze je schopná provozu, ale nepouţívá se. Nakonec jsme vystoupali na střechu vodárny, z které jsme měli Prahu jako na dlani. Unavení jsme se vrátili do hotelu. Tam jsme si odpočinuli, zahráli společenské hry a

2 vychutnali dobrou večeři. Dopravili jsme se za průvodkyní, která nás provázela po Praze a ke kaţdému místu nám vyprávěla nějaké příběhy o strašidlech. Průvodkyně byla velmi důvěryhodná, a proto jsme se i báli. Vyprávěla nám například o vodnících na Kampě, kteří navštěvovali praţské hospůdky. Po celodenním chození a jízdě metrem se nám doslova podlamovala kolena a těšili jsme se do postele. Ve čtvrtek jsme se nasnídali a vydali se k Ţiţkovskému vysílači nově přejmenovanému na Tower park Praha. Na vrchol nás vyvezl výtah a naskytl se nám pohled na celou celičkou Prahu. Prohlédli jsme vnitřek vysílače, který byl nově zrekonstruován. Lektorka nám řekla vše o historii vysílače i o dnešním vyuţití na různé večírky. Všem se nám líbily mimina lezoucí po vysílači. Následovala jízda lanovkou k Petřínské rozhledně, u které jsme se naobědvali. Vystoupali jsme na vrchol rozhledny, z které byl romantický výhled na Prahu. Po sestupu jsme se přesunuli do Zrcadlového bludiště. Uţili jsme si mnoho legrace při bloudění. Vypouklá zrcadla nás ještě více rozesmála. Při večeři se naskytly malé komplikace. Proto jsme museli běţet do planetária, abychom stihli projekci filmu. Tento film byl opravdu skvělý. Ukázal nám souhvězdí, jednotlivé planety i celkovou mléčnou dráhu. Všem se nám film velice líbil. Po projekci jsme si mohli vyzkoušet jízdu vozítkem po vesmírném povrchu, dále jakou má hmotnost plechovka s limonádou na různých jiných planetách i vyfotit sebe samého ve vesmíru. Ke konci dne všichni padli únavou do postele. V pátek po snídani jsme se vydali do Technické knihovny. Je to nejmodernější knihovnické pracoviště v ČR umístěné v moderní budově. Dozvěděli jsme se jak si vypůjčit knihu a zase ji vrátit. Prohlédli jsme si galerii tvořenou obrazy vysokoškoláků. Osobně si myslíme, ţe průvodkyně nebyla moc dobrá, protoţe nám nic moc zajímavého neřekla. Poté jsme se procházeli po Kampě. Vylezli jsme na mimina. A čekali na vyplutí lodě. Plavba byla velmi pěkná. Kapitán lodi nám řekl o historii lodi. Překonali jsme i zdymadlo. Opět jsme se na večer vydali do hotelu na večeři. Po večeři si na nás učitelé připravili soutěţ, co si pamatujeme z jednotlivých dnů. Poté jsme se dopravili k Černému divadlu, ve kterém jsme zhlédli představení Live is Live. Toto představení bylo nádherné, protoţe nám ukázali, ţe vlastně celé divadlo je zaloţeno na světelných efektech. Jednu část představení jsme si mohli i sami vyzkoušet a bylo to i docela jednoduché. Po představení jsme opět vyčerpáním zalehli do postelí a těšili se domů. V sobotu jsme si jen sbalili věci a těšili se domů. Ale ještě před samotným odjezdem se musely vyhlásit výsledky soutěţe. Na prvním místě se umístila ZŠ Studená, na druhém Telč, na třetím Dačice B. Němcové. Poté nezbývalo nic jiného neţ se rozloučit s Prahu a jet zpět domů, do Studené. Tomáš Mastný

3 Soustředění v Praze Neděle D Prahy jsme odjížděli v neděli v 14:50 hodin z náměstí ve Studené. Jeli jsme 4 hodiny. V 18:15 jsme se dostavili k hotelu PRAMEN, kde jsme strávili 6 dní. Když jsme se dostavili na pokoje, začali jsme si vybalovat. Pokoje měli vlastní koupelnu, chodbu a samostatný pokoj kde byly dvě postele, dvě křesla, stůl, komoda a televize. Potom jsme měli volno do večeře. K večeři jsme měli kuřecí plátek s brambory. Po večeři jsme měli opět volno do té doby, než jsme se všichni sešli a rozdali jsme si mapy centra, plán exkurzí a pokyny. Spát jsme šli ve 22:00. Přes noc nám vzali telefony, abychom na telefonech nebyli celou noc. Pondělí V pondělí jsem měla zajímavý budíček, protože jsem si zapomněla na telefonu vypnout budík, který zvonil v 6:30. Paní učitelka na nás ťukala, abych si ho šla vypnout. Měli jsme vstávat v 7:15. Snídaně byla po půl osmé. Byla pojata ve stylu švédských stolů. Bylo tam: pečivo, marmelády, medy, másla, vajíčka, párky, sýry, salámy. Když jsme se nasnídali, dostali jsme balíček (oběd - houska, pití, sušenka, jablko) a šli jsme si sbalit. Pak jsme se setkali na recepci, kde jsme čekali na celou svojí skupinu. Dopoledne jsme měli na programu exkurzi do Dopravního podniku města Prahy. Mě osobně se to líbilo. Dozvěděli jsme se, jak se MHD využívá a co se možná přibuduje. Jako třeba, že se Metro prodlouží a bude nová linka D. Po exkurzi v MHD jsme se dostavili do muzea MHD, kde jsme se naobědvali. V muzeu jsme si všimli starých tramvají, hasičských vozů, také jsme viděli vůz tažený koňmi. Na závěr odpoledne jsme se projeli historickou tramvají po Staré Praze. Jízda se mi také líbila, akorát to hrozně drncalo. Když jsme se vrátili do hotelu, měli jsme večeři. Potom jsme měli chvíli volno a chystali jsme se na večerní program. Jako večerní program bylo: Praha v noci, komentovaná prohlídka Pražského hradu, Malé Strany a Karlova mostu s průvodcem. Praha v noci je úžasná. Moc se mi to líbilo a ještě jak nám pan průvodce ukazoval různé památky. Pražský hrad je také krásný. Katedrála sv. Víta byla moc hezky osvícená. Také jsme se šli podívat do Zlaté uličky. Tam se mi líbil malý domeček. Karlův most je hezký akorát by sochy mohli být víc osvětlené. Když jsme se vrátili do hotelu, šli jsme hned spát. A tím skončilo pondělí. Úterý Vstávali jsme okolo 7 hodiny. Po 7:00 jsme měli snídani. Když jsme se nasnídali, dostali jsme zase obědy. Potom jsme si šli sbalit na cestu. Po sbalení jsme se znovu setkali na recepci. Když jsme byli všichni, vydali jsme se k metru. Jeli jsme až ke stanici Holešovická, kde jsme přestoupili na tramvaj a jeli až k Bráně do vesmíru. Na výstavě byly: uniformy kosmonautů, modely raket, sondy, měsíční kámen atd. Nejvíce nás zaujali simulátory různého druhu. Na výstavě byly také dva obchůdky. Jeden obchůdek byl se suvenýry a druhý s jídlem. Bylo tam také posezení. Docela se mi to líbilo. Po výstavě jsme opět nasedli na tramvaj a jeli k letišti Václava Havla. Když jsme přišli na letiště, tak jsme se naobědvali. Když jsme snědli housky, přišel za námi milý pán, který nám dal kartičky. Pak nám řekl, kde se nacházíme a co budeme dělat. Také nám řekl jak projít přes security. Když jsme přes security šli, museli jsme si sundat bundy, čepice, baťůžky a všechny kovové předměty. Někteří si museli také sundat boty. Když jsme všichni přes security přešli, mohli jsme se vydat do autobusu, který na nás čekal. Autobusem jsme dojeli až k hasičům, kde jsme viděli jejich vozy a dozvěděli jsme se, co všechno hasiči na letišti dělají. Pak jsme autobusem dojeli do velkého hangáru, kde jsme viděli, jak se letadla opravují a jak se vytlačují. Také jsme viděli, jak letadlo přistává a startuje. Také jsme se dozvěděli, komu se na letišti říká avatar. Po letišti jsme jeli do hotelu a nešli jsme na večerní program, protože jsme žádný neměli. Navečeřeli jsme se a šli jsme spát. Středa

4 Ve středu jsme vstávali také okolo 7 hodiny. Snídaně byla po 7 hodině. Když jsme se nasnídali, tak jsme dostali obědy a měli volno, na kterém jsme si připravovali věci. Naše skupina se sešla u výtahu, kterým jsme jeli do recepce. Když jsme se všichni sešli, šli jsme na metro, kterým jsme mířili do Technického muzea. Když jsme dorazili, dali jsme si věci do šatny a šli jsme na prohlédnutí uhelného dolu. V uhelném dolu to měli pěkně udělané, měli tam figuríny a měli tam stroje, s kterými se dříve pracovalo. Tato prohlídka nás inspirovala, že to lidé dříve neměli snadné. Když jsme skončili s prohlídkou uhelného dolu, mohli jsme se podívat do celého muzea, kde měli: motorová vozidla, lokomotivy, chemické prostředky, fotoaparáty atd. Když jsme si to doprohlédli, mohli jsme vyrazit na metro a směr vodárna. Ve vodárně jsme se podívali na muzeum, které obsahovalo: čerpadla, plánky, rybičky, různé modely atd. Když jsme si muzeum prohlédli, dostali jsme vestičky a vyšlapali jsme na ochoz, kde jsme měli krásný výhled na Prahu. Po vodárně jsme šli na tramvaj, kterou jsme jeli k metru, a metrem jsme se dostali na Rajskou Zahradu, kde byla naše zastávka. Když jsme se dostali do hotelu, šli jsme se navečeřet. Po večeři jsme měli chvíli volno a pak jsme šli na noční program, který byl: Pověsti a povídky o strašidlech. Přivítala nás příjemná paní průvodkyně, která nás potom vodila po Praze a říkala různé pověsti. Byla tak přesvědčivá, že jsme začali i na strašidla věřit. Po všech pověstech, která nám paní průvodkyně vyprávěla, jsme se dostali až k metru, kterým jsme se vrátili do hotelu. Čtvrtek Když jsme vstali a nasnídali se, připravili jsme se na cestu k Žižkovské televizní věži. Když jsme se dostavili, zaujali nás na věži lezoucí miminka. Když jsme vešli do recepce, přijela pro nás výtahem příjemná paní. Když jsme se všichni sešli tak nám paní řekla něco o výstavbě této věže a také nám řekla, že je prohlášená za nejošklivější budovu v Praze. Také nám řekla, že se na věži pořádají spoustu akcí jako třeba: Valentýn, oslava narozenin, silvestr, konference atd. Z žižkovské věže je krásný výhled. Byly jsme ve výšce 93 metrů a měli jsme 360 pohled na metropoli. Po Žižkovské věži jsme jeli lanovkou na Petřín. Velmi nás překvapilo, že lanovka patří k MHD. Když jsme se dostavili na Petřín, poobědvali jsme a pak jsme šplhali na vršek Petřínu. Když jsme vylezli nahoru, začali jsme fotit a šli jsme o patro níž. Pak už jsme slezli dolu a šli jsme do zrcadlového bludiště. Pro mě bylo bludiště lehké a krátké. Když jsme se z bludiště dostali ven, dostali jsme se do místnosti, kde byly zrcadla vlnkatá. Bylo to pobavení. Po Petřínu a Zrcadlovém bludišti jsme se vraceli do hotelu, kde na nás čekala večeře. Po večeři jsme měli volno a pak jsme jako večerní program vyrazili do Planetária. V planetáriu jsme se seznámili se souhvězdími a zjistili jsme, že je víc galaxií než jenom naše. Po filmu, který byl pěkný, jsme měli možnost prohlédnout ještě výstavu a simulátory. Vrácení do hotelu bylo velmi příjemné. Pátek Když jsme vstali a nasnídali jsme se, vyrazili jsme na cestu do Technické knihovny. Cestou jsme spatřili zatmění Slunce. Když jsme vešli dovnitř, naše průvodkyně nás vzala do knihovny. Naše paní průvodkyně nás upozornila na barevnou zem, ale pak nám to nevysvětlila a tak jsme nevěděli proč to tam je. Také mluvila hrozně potichu, a proto jsme nic z knihovny nevěděli. Pak nás vzala do galerie, kde se nám moc líbilo. V galerii měli obrazy žáci výtvarné školy. Někteří měli krásné obrazy. Po knihovně, která nás moc nepotěšila, jsme vyrazili na procházku Prahou. Chodili jsme po Praze, protože jsme měli hodně času. Naobědvali jsme se a pak jsme vyrazili k lodi. Loď nás vzala po Vltavě na hezká místa, která nám pan kapitán popisoval. Jízda lodí se nám moc líbila a také nás moc potěšilo, že jsme dostali jeden nápoj zdarma. Po lodi jsme vyrazili do hotelu, kde jsme se navečeřeli a šli jsme se připravit do Černého divadla. Když jsme byly všichni připravení, vyrazili jsme k Černému divadlo. Naše divadelní hra byl Život je život. Na představení jsme nemohli fotit, ale to nevadí, protože si to budeme pamatovat ve vzpomínkách. Některé scény byly srandovní. Po

5 divadle nechali někoho z diváků, aby si vyzkoušeli, jak se Černé divadlem dělá. Divadlo se všem moc líbilo. Když jsme se vraceli do hotelu, všichni o divadle povídali. Sobota Vstávali jsme asi o půl 7. Když jsme se nasnídali, šli jsme si balit a mohli jsme se těšit na cestu. Když jsme jeli z Prahy, všichni měli dobrou náladu, akorát jsme byli unavení. Děkuji pořadatelům, že nám toto umožnili a také děkuji naší paní učitelce, že mě vybrala. Kateřina Mayerová

6 Praha Pobytový kurz jsme začali na náměstí ve Studené, měli jsme se sejít ve Nasedli jsme do autobusu a vyrazili směr Praha. První zastávka byla v Praze na Roztylech, kde nasedl pan průvodce a říkal nám o zajímavostech Prahy. Další zastávka byla uţ na hotelu, po cestě jsme byli hladoví a unavení. Samozřejmě jsme si vybalili kufry a šli na večeři (byla moc dobrá). Pak jsme šli do společenské místnosti, kde jsme se seznámili s týdenním programem, učitele nám řekli pravidla chováni na hotelu a na ulicích. Potom jsme měli asi 1,5 hod volno a pak byla večerka. Večerku jsme mívali obvykle ve První den tedy pondělí jsme začali snídaní. Snídaně byly formou švédských stolů. Po snídani jsme uţ mohli vyrazit na první výlet. Jeli jsme na sídlo Dopravního podniku města Prahy. Byl zde moc sympatický pán, který nám říkal o metru a o tramvajích různé zajímavosti např. dopravní podnik přepraví za rok okolo 1.2 miliardy lidí nebo ţe ve vybavenosti a návaznosti na linky jsme 2. v Evropě. Aţ nám to pán vše řekl, přepravili jsme se tramvají do muzea historických dopravních prostředků. Moc se nám to líbilo, nebyli zde jen tramvaje ale i staré autobusy a stará hasičská auta. Po prohlídce následovala jízda historickou tramvaji, která nás provezla historickým jádrem Prahy. Aţ jízda skončila, přepravili jsme se zase na hotel, kde byla zase výborná večeře. Kdyţ jsme byli najedení, následoval večerní program. Celá skupina se byla podívat na večerní Prahu. Je opravdu hezčí neţ ve dne. Poté co jsme byli na Hradu, ve Zlaté uličce, a na Karlově mostě jsme jeli opět na hotel, kde jsme se vykoupali a šli spát. Další ráno jsme opět zahájili snídaní a poté jsme vyrazili na výstaviště v Holešovicích. Je zde výstava Brána do vesmíru. Byly zde různé makety modulů, raket, skafandrů. Byly zde i různé simulátory letící rakety, stavu bez tíţe atd. Kdyţ jsme si všechno prohlédli, byla přestávka na oběd (oběd jsme vţdy dostávali se snídaní - byla to povětšinou bageta). Kdyţ jsme všichni dojedli, přesunuli jsme se opět MHD na letiště Václava Havla na 3. terminál. Zde nás vítal velmi příjemný muţ, který nás prováděl po letišti. Museli jsme projít kontrolou na zbraně a pak hurá do autobusu, který nás po celém areálu vozil. Byli jsme se kouknout u hasičů, v hangárech kde se opravují letadla, viděli jsme, jak letadla vzlétají a odlétají. Po skončení této exkurze jsme dojeli na hotel, kde byla večeře a po večeři volno a večerka. Středu jsme zase začali snídaní. Poté jsme vyrazili do Národního technického muzea. Zde jsme šli do rudných a uhelných dolů kde byla ukázka těţební techniky a strojů. Pak jsme šli se podívat na stará auta, motorky, kola, letadla. Bylo zde mnoho výstav a celé muzeum jsme neměli šanci si prohlédnout. Po muzeu byla přestávka na jídlo s překrásným výhledem na Vltavu a na celou Prahu. Kdyţ jsme šli do Podolské vodárny stavili jsme se na Letné kde dříve stál pomník ruského diktátora Stalina tzv. Fronta na maso. Dnes zde stojí metronom obřího rozměru. Je odsud krásný výhled na Prahu. Poté jsme dorazili do Podolí, kde stojí vodárna, která je zatím z důvodu dostatku vody z dalších dvou nyní odstavena a teď slouţí jako muzeum vodárenství. Poté jsme ve vodárně vystoupali na rozhlednu, odkud byl krásný výhled na Vyšehrad. Kdyţ jsme si to panorama prohlédli, jeli jsme zase na hotel, kde na nás čekala teplá večeře. Kdyţ jsme se najedli, měli jsme jako v pondělí večerní program s názvem Za strašidly staré Prahy. Měli jsme sympatickou průvodkyni, která nás provedla historickou částí Prahy a vyprávěla nám různé strašidelné pověsti o Praze. Kdyţ nám to paní povyprávěla, odjeli jsme zase do hotelu, kde jsme se vysprchovali a šli zase spát.

7 Další den neboli čtvrtek jsme opět ráno posnídali. Ve čtvrtek jsme měli naplánováno Ţiţkovský vysílač a petřínskou rozhlednu. A také se tak stalo. Nejprve jsme metrem dojeli k vysílači a nahoru na vysílač jsme vyjeli výtahem. Nahoře nám paní řekla různé zajímavosti a historii stavby. My jsme se pokochali výhledem. Dole pod vysílačem jsme si skousli oběd a vyrazili jsme směr Petřín. Vyjeli jsme lanovou dráhou a museli ještě vyšlapat 299 schodů na vrcholek. Ale stálo to za to. Z rozhledny byl nádherný výhled. Poté jsme šli do zrcadlového bludiště, kde jsme se moc nasmáli. Vysmátí jsme šli dolů pěšky, ale nikdo toho nelitoval, protoţe se nám naskytl opravdu hezký pohled na Praţský hrad. Sešli jsme aţ k metru a dojeli na hotel na večeři. Po večeři následoval večerní program. Šli jsme do planetária, kde se nám promítal film na obrovskou kopuli. Kdyţ film skončil, bylo zde ještě hodně atrakcí. Ty jsme si prolezli. Např. simulátor vozítka na měsíci, foto kabinka, na jaké planetě kolik váţí plechovka coca - coly Poté jsme se přepravili na hotel a šli spát. V pátek jsme začali snídaní. Vyrazili jsme do Národní technické knihovny. Cestou jsme ještě pozorovali zatmění slunce. Tato prohlídka knihovny mě osobně nenadchla. Měli jsme takovou průvodkyni, která mluvila hrozně potichu, a nebylo jí pořádně rozumět. Po knihovně jsme si pošli ostrov Kampu a v jsme měli přistavenou loď. Projíţďka trvala dvě hodiny a nám se to moc líbilo. Naše loď jela dvakrát zdymadlem. Kdyţ jsme opustili loď, jeli jsme zase na hotel na večeři. Jako večerní program jsme měli Černé divadlo, které se nachází na Národní třídě. Dojeli jsme sem a představení mohlo začít. Toto představení bylo zaloţeno na světelných efektech. A moc se nám líbilo, ţe tyto triky byli odhaleny. Mohli jsme si to i vyzkoušet. Bylo to krásné ukončení praţského týdne. Pak uţ jen na hotel a další den domu. V sobotu jsme se nasnídali, sbalili kufry a okolo desáté byl odjezd. Byl to moc krásný týden, který jsme si uţili všichni na plno. Také musíme pochválit pořadatele za jejich starost o nás a za program, který byl opravdu nabitý.

8 PRAHA Dostal jsem za úkol vyprávět o krásném, ale náročném výletě do Prahy, na který mě vzala paní učitelka Všohájková a já jí za to moc děkuji. Vše začalo v neděli 15. března, kdy jsme v 15 hod. opustili náměstí ve Studené a vydali se směr Praha. Jel nás plný autobus, byli tam děti i z okolních měst. Ze Studené nás jelo šest. V Praze jsme se ubytovali v hotelu Pramen, došli jsme si na večeři, která byla moc dobrá a večer ve 22:00hod. byla večerka. Ráno jsme vyrazili do Dopravního podniku hl. města Prahy, kde nás čekala přednáška. Potom jsme jeli do muzea MHD, kde byly snad všechny druhy tramvají, autobusů a věcí s nimi spojených. Dokonce nás svezli starou tramvají po Praze, to bylo moc pěkné. Po večeři jsme šli na prohlídku noční Prahy. Viděl jsem Pražský hrad, Malou Stranu, Karlův most, Petřín a spoustu dalších krás hlavního města. Další den jsme se šli podívat na výstavu Brána do vesmíru na Holešovickém výstavišti. Viděli jsme tam družici, oblek kosmonauta, vesmírný vozík, rakety a spoustu dalších zajímavých věcí. Další zastávka byla na letišti Václava Havla, kde nás provedli hangárem s letadly a záchranným sborem. Večer jsme šli za strašidly Starého města. To už jsem byl docela unavený a moc mě to nezaujalo. Další den se šlo do technického muzea, to se mi líbilo. Je tam spousta věcí, od kol až po lokomotivy. Odpoledne bylo naplánované muzeum vodárenství a vodárny v Podolí, ale to mě vůbec nebavilo, nebylo to moc zajímavé. Večer jsme už žádný program neměli. Čtvrtek začal prohlídkou Žižkovské věže, ze které byl překrásný výhled na celou Prahu. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko, takže opravdu nádhera. Odpoledne jsme vyjeli lanovkou na Petřín, tam jsme se nasmáli v zrcadlovém bludišti a vyšlapali na rozhlednu. Z Petřína jsme šli pěšky dolů na tramvaj a hurá na hotel k večeři. Večer byla naplánovaná návštěva planetária. Tam se mi nejvíce líbil simulátor jízdy na měsíci, viděli jsme hvězdnou oblohu, sluneční soustavu atd. Poslední den jsme šli do Technické knihovny. Tam byla spousta knížek, půjčovali zde i tablety, notebooky a tak. Byla tam i galerie obrazů. Odpoledne jsme se svezli na lodi po Vltavě. Podpluli jsme Karlův most a viděli památky kolem Vltavy. Večer jsme šli do Černého divadla. Tam se mi moc líbilo. Prostě Život je fajn. Výlet se mi moc líbil, poznal jsem spoustu nových věcí a viděl krásy našeho hlavního města. Nádhera. Josef Svoboda

9 Pobytové soustředění v Praze V neděli ve14:50 hodin jsme měli sraz na náměstí ve Studené, kde na nás již čekal skoro plný autobus. Uložili jsme si kufry a tašky do dolní části autobusu, rozloučili jsme se s rodinou nebo nejbližšími lidmi a mohlo se vyrazit. Když jsme nastoupili do autobusu, všichni se po sobě strašně ohlíželi. Nakonec jsme se konečně usadili a vyjeli jsme. Zastavovali jsme ještě v Telči, kde na nás čekala poslední skupina. Celého pobytového soustředění se zúčastnili 35 dětí z různých škol. Dvě školy z Dačic a jedna ze Studené, ze Strmilova, z Kunžaku, z Telče a ze Slavonic. Cesta byla velmi dlouhá, ale také zábavná. Začali jsme se všichni vzájemně seznamovat a představovat. A těšili jsme se na to, co nás bude čekat. Když jsme dojeli do Prahy, čekal na nás průvodce, který nastoupil za námi do autobusu a okružní cestou do hotelu Pramen nám popisoval nejznámější památky Prahy. Přijeli jsme k hotelu, vzali jsme si všechny věci a dotrmáceli jsme se na recepci. Tam nám dali klíče od naších pokojů a provedli nás hotelem. Tento týden jsme strávili ve dvoulůžkových pokojích v 11. patře s krásným výhledem na obrovskou Prahu. Po krátkém přivítání nás čekala naše první večeře. Po příjemném posilnění jsme se všichni společně sešli a seznamovali jsme se s celotýdenním programem, který byl pořádně zaplněný, ale velmi zajímavý. V pondělí byla pro nás připravena snídaně ve formě švédských stolů jako každý další den. Každý si mohl dát to, co mu nejvíce chutnalo. Potom jsme dostali obědové balíčky ve kterých jsme měli bagetu, sušenku, jablko a pití, každý den jiný. Tento den nás čekala exkurze dopravního podniku hlavního města Prahy, kde nás přivítal pán, který nám pověděl zajímavosti o MHD v Praze, ale i v jiných evropských městech. Po zajímavá přednášce jsme se metrem přemístili do dopravního muzea, kde jsme mohli vidět staré autobusy a tramvaje nebo koněspřežky. Po důkladné prohlídce všech těchto dopravních prostředků jsme odjeli historickou tramvají na krásnou prohlídku Prahy. Zjistili jsme, že to dřív s dopravou nebylo vůbec jednoduché. Potom jsme zase MHD dorazili do hotelu, kde nás čekala teplá večeře, po které jsme vyrazili na procházku noční Prahou. Viděli jsme krásy noční Prahy, např. Karlova mostu nebo pražské Lorety. V deset hodin jsme měli večerku a šli jsme spát. V úterý dopoledne pro nás byla připravena návštěva výstavy Brány do vesmíru na holešovickém výstavišti. Mohli jsme si prohlédnout různé rakety, skafandry, ale také si vyzkoušet, jaké by to bylo být v nakloněné poloze. Odpoledne jsme se přemístili tramvají, metrem i autobusem na letiště Václava Havla, na kterém jsme museli projít odbavováním, což nebyla žádná legrace. Potom jsme se podívali do obrovských hangárů, kde jsme viděli, jak se vytlačují letadla, spravují a další. Z pohodlí autobusu jsme pozorovali vzlétání a přistávaní letadel. Byl to obrovský zážitek. Tento den jsme měli jediný volný večer, takže jsme ho využili k hraní stolních her a povídání s novými kamarády. Byla to legrace. Ve středu dopoledne jsme se dostavili do Technické muzea hlavního města Prahy, kde jsme nejprve s panem průvodcem objevovali tajemství černého dolu. Viděli jsme, jak a za jakých podmínek v dřívější době horníci pracovali. Pak jsme si mohli podle toho, co nás nejvíce zajímalo procházet celé Technické muzeum. Pozorovali

10 jsme stará auta, vlaky, kola a další zajímavé prostředky i předměty. Odpoledne jsme navštívili muzeum pražského vodárenství. Během exkurze se nám z nejvyšší části budovy naskytl úchvatný panoramatický pohled na Prahu. Krásným závěrem celého dne byl program, který se jmenoval Za strašidly Starého města. Paní průvodkyně nás zcela vtáhla do strašidelných pověstí města Prahy a ukazovala nám různé strašidelné budovy a předměty patřící do těchto pověstí. Večer se nám pak krásně usínalo. Ve čtvrtek nás dopoledne čekala Žižkovská televizní věž, ve které jsme vyjeli výtahem do výšky 93m, kde jsme si vyslechli, proč byla tato věž vystavěna, historii věže a zjistili jsme, že se zde slaví např. Silvestr nebo Valentýn. Odpoledne jsme se podívali na obrovský metronom stojící na Letňanech. Potom jsme se lanovkou nechali vyvést k Petřínské rozhledně, kde jsme vystoupali dalších 299 schodů a kochali jsme se pohledem na okolní Prahu. Dále jsme procházeli zrcadlovým bludištěm, které nás velmi pobavilo. Zjistili jsme, jak můžeme vypadat v různých velikostech a rozměrech zrcadla. Večer jsme na poslední chvíli dorazili do pražského planetária, kde jsme zhlédli film v obrovské kopuli a připadali jsme si jako bychom leželi pod krásnou večerní oblohou plnou hvězd V pátek dopoledne jsme dorazili do technické knihovny v Dejvicích, kde jsme si prohlédli celou obrovskou knihovnu. Mohli jsme také nahlédnout do místní malířské galerie, kde jsme viděli krásné obrazy různých témat. Odpoledne jsme se procházeli po Kampě a narazili jsme na bronzová miminka, která můžeme vidět na Žižkovské věži. Když jsme si je dostatečně prohlédli, přemístili jsme se k Vltavě a nastoupili na loď. Kapitán lodi nás seznámil s historií této lodi a s tím, jak funguje zdymadlo. Pluli jsme asi 2 hodiny a bylo to velmi krásné pozorovat Prahu zase trochu jinak. Když jsme dorazili do hotelu, napsali jsme si krátkou soutěž, která se týkala celotýdenního pobytu v Praze. Vyvrcholením kulturní části programu byla návštěva Černého divadla, kde jsme viděli krásné světelné efekty. Vrcholem bylo odhalení použitých efektů a kluci si mohli vyzkoušet, jak to celé funguje. Celé divadlo to rozesmálo. V sobotu nás čekala poslední snídaně a potom jsme měli vyhodnocení soutěže. Na 3. místě se umístila skupina z Dačic, na 2. místě skupina z Telče a na 1. místě skupina ze Studené. Následovalo zhodnocení celého pobytu, balení a loučení. Když jsme naposledy opouštěli hotel, bylo nám trochu smutno, že nám tohle všechno, plno těchto zážitků bude chybět. Při cestě autobusem jsme si všichni povídali a dělali poslední společné fotky. Přijeli jsme asi kolem 2. hodiny odpoledne Celý tento týden byl pro mě velmi zábavný, plný zážitků, ale také velmi naučný. Chtěla bych poděkovat pořadatelům za skvělou přípravu moooc se mi to líbilo. Petra Waldová

11 Praha jsme se sešli na náměstí ve Studené, kde už na nás čekal autobus. Když v autobusu byly všechny školy, vyrazili jsme směr Praha. Z okénka autobusu jsme viděli známé památky, budovy, fotbalové stadiony. Po prohlídce hlavního města jsme vystoupili před hotelem Pramen a ubytovali se. Nasycení jsme v pondělí ráno vyrazili do Dopravního podniku hlavního města Prahy, tam jsme se seznámili s nejstaršími a nejnovějšími vozidly MHD, nejnovějšími plány např.: prodloužení metra linky A o čtyři stanice nebo založení nové linky D. Po skončení přednášky jsme se vydali do muzea MHD, kde jsme viděli několik historických vozidel MHD. V rámci prohlídky muzea jsme jeli historickou tramvají. Jeli jsme například okolo Národního divadla, Pražského hradu, Václavského náměstí. Večer jsme šli noční Prahou. Byli jsme na Karlově mostě, Pražském hradě a na Malé straně. V úterý ráno jsme se podívali na expozici Brány do vesmíru na holešovickém výstavišti. Viděli jsme, jak to vypadá uvnitř rakety, jednotlivé skafandry, makety kosmických lodí ve skutečné velikosti. Mohli jsme si také vyzkoušet, jak vypadá výcvik kosmonautů. Odpoledne jsme se podívali na Letiště Václava Havla. Ze začátku musel každý projít detektorem kovu. Někteří zapípali a byli prohledáni a pak jsme všichni nastoupili do autobusu. Z dostatečné vzdálenosti jsme mohli vidět, jak letadla vzlétají a přistávají nebo jsme mohli také vidět hasičské vozy, letadla z blízka jak se připravují k odletu. Večer jsme šli opět večerní Prahou. Prohlídka byla také komentovaná, ale trochu jinak. Paní nám vyprávěla legendy, historky, pověsti jednotlivých budov. Bylo zajímavé, kdo všechno je ještě v Praze a my je nevidíme. Ve středu nás čekala exkurze do Technického muzea, kde jsme šly do uhelného dolu a později jsme mohli vidět jedny z nejstarších motocyklů, aut, bicyklů, ale teď zpět k dolu. V dole byly figuríny představující pracující dělníky, k tomu byl puštěný zvuk zbíječky, padání kamení. Jak jsem zmínila, po prohlídce dolu jsme šly do muzea dopravních prostředků. Nebylo to jediné muzeum, které v budově bylo, ale bohužel jsme nestihly vše projít. Odpoledne jsme navštívili Muzeum pražského vodárenství a vodárny v Podolí. Seznámili jsme se s úpravou surové říční vody. Spatřili jsme potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II.. Z nejvyššího patra vodárny jsme měli krásný výhled na Prahu. Je čtvrtek a pomalu se blíží konec našeho výletu. Zašli jsme na Žižkovský vysílač. Vystoupali jsme až do 93 metrů. V minulosti byl vysílač považován za jednu z nejošklivějších staveb, ale teď už si vede lépe. Miminka, která na vysílači šplhají, nemají obličej, ale čárový kód. Mohou působit strašidelně, stejná miminka jsme uviděli na Kampě. Jakoby těch výšek nebylo dost, odpoledne jsme byli na Petříně nebo jestli chcete na pražské Eiffelovce. Hned vedle Petřínské věže je Zrcadlové bludiště, které jsme také navštívili. Velmi jsme se pobavili a nechtělo se nám odtud odejít, hlavně dívkám, které zaujalo zrcadlo, které je dělalo hubené. Večer nás čekalo planetárium. Přímo nad našimi hlavami se nám promítal film o vesmíru, souhvězdí a jiné astronomické objekty. Pátek, poslední den jsme navštívili Technickou knihovnu. Knihovna je velmi moderní a často označována za architektonický skvost. Knihovna je v obklopení vysokých škol. Pak jsme

12 se podívali na Vltavu. Pluli jsme lodí, díky plavbě jsme viděli Prahu z jiného úhlu. Večer nás čekalo Černé divadlo. V představení Život je fajn jsme viděli život jednoho muže. Představení bylo humorné. Během představení herci nemluvili, pouze se pohybovali, ale i přes to děj pochopil každý. Celý týden bylo krásné počasí. Program se nám všem líbil. Adéla Popelínská

Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015

Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015 Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015 Naše skupina Kateřina Mayerová Josef Svoboda Tomáš Mastný Petra Waldová Adéla Popelínská Martin Straka Neděle Odjezd ze Studené v 14:50 hodin Praha Roztyly

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

PRAXE LONDÝN NEDĚLE 2. ÚNORA 2014. Běhavá Pavla

PRAXE LONDÝN NEDĚLE 2. ÚNORA 2014. Běhavá Pavla NEDĚLE 2. ÚNORA 2014 PRAXE LONDÝN Naše letadlo mělo odlétat ve 14:35 z Letiště Václava Havla, ale mělo asi 15 minut zpoždění. Let byl fajn a rychle utekl. Letěli jsme fialovo-růžovým letadlem společnosti

Více

DIARY Výměnný pobyt Česko Dásko 11.6. - 21.6. 2013 11.6.- Úvod V 19:00 jsme měli sraz u školy a začali jsme nastupovat do autobusu. Rozloučili jsme se s rodiči a odjíždíme do Dánska. Už se těším na Idu

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová Milá TV Noe!!! Zdravíme Vás z třídy tercie Biskupského gymnázia (jestli si nevzpomínáte, tak jsem to my, co Vám v pondělí 7.5.2012, narušili denní program). Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši vstřícnost

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy se zúčastnily

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ SRPEN 2012 ČÍSLO ZDARMA Černý Důl - kuchyně HURÁ naše první společná dovolená ČERNÝ DŮL: 21.7. 28.7.2012 Chráněné bydlení bylo založeno v roce 2007. Po pěti letech se podařilo

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

V Y K Ř I Č N ÍK. Ročník: XVII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 Číslo:4. Sedmičky na horách

V Y K Ř I Č N ÍK. Ročník: XVII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 Číslo:4. Sedmičky na horách V Y K Ř I Č N ÍK Ročník: XVII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 Číslo:4 Sedmičky na horách soutěž ZŚ ĆÁSLAV-NÁM. MÁ TALENT. Talent Mnoho žáků naší školy má různé koníčky, zájmy a ráda by

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Vybavení školy. Váš první den ve škole. Rozpis hodin KAPLAN INTERNATIONAL CAMBRIDGE

Vybavení školy. Váš první den ve škole. Rozpis hodin KAPLAN INTERNATIONAL CAMBRIDGE Kaplan International Cambridge Naše škola nabízí klidné studijní prostředí v proslulém univerzitním městě Cambridge. Tato škola byla po dlouho dobu jednou z nejoblíbenějších mezi studenty po celém světě.

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin.

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Bajtík 1/2011 Den otevřených dveří Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Pozvěte své rodiče, příbuzné, kamarády a

Více

Astronomie a vesmír. Bc. Irena Staňková. Čeština. Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita

Astronomie a vesmír. Bc. Irena Staňková. Čeština. Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita Identifikátor materiálu: EU 2 41 ČLOV K A P ÍRODA Anotace Astronomie a vesmír Autor Bc. Irena Staňková Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Speciální vzdělávací potřeby

Více

Když mimozemš ané přistáli na Zemi

Když mimozemš ané přistáli na Zemi 2 Když mimozemš ané přistáli na Zemi TENKRÁT POTOM NAKONEC Zajímáš se o skutečné pátrání po životě ve vesmíru? Navštiv anglicky psané stránky NASA (www.nasa.gov) a najdi si nejnovější informace o Mezinárodní

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA ČERVENEC, SRPEN 2013 Naše úroda cuket určitě ne poslední Takto to vypadá na zahradě v Bakově a to je ještě malá část celé zahrady Naši zahradníci jsou úspěšní,

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Komu je kniha určena 7 Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 Čím se liší fotografování noční oblohy od běžného fotografování 10 Nejlepším prostředím je černočerná tma 10 I ta nejjasnější

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Kukátko. Botanicus v Ostré. To byl náš bezva školní výlet. Užili jsme si to! 9.B. Poslední Kukátko školního roku 2012 / 2013. Patrik Hejtman V.

Kukátko. Botanicus v Ostré. To byl náš bezva školní výlet. Užili jsme si to! 9.B. Poslední Kukátko školního roku 2012 / 2013. Patrik Hejtman V. Kukátko vydání č.13 červen 2013 Poslední Kukátko školního roku 2012 / 2013 Botanicus v Ostré Dne 12.6.2013 jsme se sešli se třídou V.A. na autobusovém nádraží, měli jsme namířeno do Botanicus v Ostré.

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 KA 18 Vzdělávací pobyt (kurz) v anglicky mluvící zemi 4. 5. 10. 5. 2014 Specifikace programu, výuky AJ, ubytování, stravování,

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Kaplan International Melbourne

Kaplan International Melbourne Kaplan International Melbourne Naše škola se nachází přímo v centru města Melbourne. V novém kampusu jsou klimatizované a příjemné učebny. Škola má moderně vybavené studijní centrum a třídy. V této části

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Úterý 27. 7. 2010. Středa 28. 7. 2010

Úterý 27. 7. 2010. Středa 28. 7. 2010 Úterý 27. 7. 2010 Po příjezdu nás všech do tábora, jsme se šli ubytovat na naše chatky. Při nastěhování se nám líbilo, že máme různě barevně vymalované chatky. První věc, která nás čekala po vybalení věcí,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Přehled aktivit v období únor květen 2015

Přehled aktivit v období únor květen 2015 Přehled aktivit v období únor květen 2015 3.2.2015 - seminář 3D MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE Semináře se účastnilo 17 žáků třídy 4.M - obor mechanik seřizovač a mechanik seřizovačmechatronik a proběhl ve firmě Czech

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK 8. ročník 2014/2015 1. stupeň TÉMA: VesmírTříd 1. A - návštěva planetária v Praze Jednou z komet ve velkém

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH Týdenní zájezdy jsou tematicky zaměřeny na dvě témata: poznávání místních pamětihodností a specialit středomořské kuchyně. Plavby se uskuteční na lodích

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně!

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! VLAKOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ŽELEZNIČÁŘE s jízdenkou FIP: ÖBB a FS TERMÍN: 20.9. - 28.9.2014 CENA: 6 990 Kč Program 1. den Odjezd vlakem

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída třídní učitelka: Helena Štěpánková V tomto školním roce začínala 3.třída s 18 žáky epochou polních prací. Odjeli jsme na statek do Starých Ždánic, kde jsme

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Základní škola T. G. Masaryka Litomyšl Česká republika

Základní škola T. G. Masaryka Litomyšl Česká republika Základní škola T. G. Masaryka Litomyšl Česká republika Téma: POZNÁVÁME PAMÁTKY UNESCO Památky v Čechách Základní škola Litomyšl T. G. Masaryka 1145 Gimnazjum NR 1 Nowy Dwór Gdański Ul. Szkólna 3 tisk únor

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

km vyjel z téhož místa o 3 hodiny později h km. Za jak dlouho dohoní cyklista chodce? h km vyjede z téhož místa o 2 hodiny h

km vyjel z téhož místa o 3 hodiny později h km. Za jak dlouho dohoní cyklista chodce? h km vyjede z téhož místa o 2 hodiny h ÚLOHY O POHYBU-řešení 1. Za codcem jdoucím průměrnou ryclostí 5 vyjel z téož místa o 3 odiny později cyklista průměrnou ryclostí 20. Za jak dlouo dooní cyklista codce? v 1 =5, t1 =(x+3), s 1 =v 1.t 1 v

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

IYG 2014 - Francie 19.7.2014 20.7.2014 21.7.2014

IYG 2014 - Francie 19.7.2014 20.7.2014 21.7.2014 IYG 2014 - Francie Letos v létě (19. července až 2. srpna) jsem se zúčastnil Mezinárodního setkání mládeže (International Youth Gathering) ve Francii. Celá akce byla pořádána pod záštitou Mezinárodní policejní

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

Základní škola Týnec nad Labem. 5. číslo. Školtýn

Základní škola Týnec nad Labem. 5. číslo. Školtýn Základní škola Týnec nad Labem 5. číslo Školtýn 1 Obsah Akademie 3 Škola v přírodě...3 Omalovánky 4 Výlet 9.B 5 Vtipy 6 Hudební kvíz 7 Vodácký výlet 7. třídy 8 2 Akademie Letos se konala jubilejní, jiţ

Více

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo:

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: 1. Toník se dopravuje ze školy domů autobusem číslo 176, který jezdí vždy v celou hodinu a pak dále po každých 15 minutách. Dnes dorazil Toník

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.

Více

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen 2. ZŠ Schwarzova, Plzeň Dráček Hurá, je tady podzim Září říjen Dráček 2 OBSAH: Úvodní slovo a poděkování 3 Zahájení školního roku 4-5 Kufr plný zážitků 6 Čtení rodičů dětem ve škole 7 Pedagogická praxe

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ 8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ Na tento den jsme se všichni těšili. Exkurze na mezinárodním letišti je něco, o čem jsme zatím jen snili. Při prohlídce jsme měli možnost poznat pracovní zázemí mnoha

Více

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A Beseda v knihovně Dne 12.1.2012 se třída 6.A vydala na cestu do knihovny.došli jsme v 9:00 hodin.celou prezentací nás provázely dvě sympatické slečny.prezentace byla o Moderních pohádkách Seznámili jsme

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více