Dne jsme se všichni sešli na náměstí v 14:50 hodin. Všichni natěšení jsme nastoupli do autobusu a začali jsme se seznamovat s jinými ţáky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dne 15. 3. 2015 jsme se všichni sešli na náměstí v 14:50 hodin. Všichni natěšení jsme nastoupli do autobusu a začali jsme se seznamovat s jinými ţáky"

Transkript

1 Dne jsme se všichni sešli na náměstí v 14:50 hodin. Všichni natěšení jsme nastoupli do autobusu a začali jsme se seznamovat s jinými ţáky z okolních škol. Čím více jsme se blíţili ku Praze, tím víc jsme bádali nad tím, jak vše bude probíhat. Kdyţ jsme dorazili do Prahy, čekal na nás průvodce, který nám cestou do hotelu popisoval nejrůznější budovy v Praze. Byla to opravdu nádhera sledovat tyto pamětihodnosti. Za chvíli jsme uviděli hotel Pramen. Autobus zastavil. My jsme vyskákali ven a těšili se na hotel. Na recepci nás hezky uvítali a dali nám klíče od pokojů. Vybalili jsme si a šli na večeři, která byla velmi dobrá. Následovalo zkoumání programu, který si na nás organizátoři připravili. Poté uţ nezbývalo nic jiného, neţ jít spát a těšit se na pondělí, kdy vše započne. V pondělí jsme vstali a nasnídali jsme se u švédských stolů. Sbalili jsme si oběd ve formě balíčků a vyšli jsme na stanici metra s názvem Rajská zahrada, která byla našemu hotelu nejblíţe. Po cestě metrem jsme došli do Dopravního podniku hlavního města Prahy, kde na nás čekal pracovník z vedení podniku. Ten nám představil podstatu MHD v Praze, ukázal nám rozdělení tras i vozů na linkách. Bylo to opravdu krásné zahájení našeho programu. Teď nás ale uţ čekalo Muzeum MHD. Ale nejprve jsme se naobědvali a aţ poté se vydali zkoumat historické tramvaje, poţární vozy, autobusy a koněspřeţky. Některé kousky byli opravdu nádherné. Skutečné historické zastávky jen přidali na krásné atmosféře. Historická tramvaj uţ nás vyhlíţela, a tak jsme nastoupili a vyrazili na prohlídku staré Prahy. Projíţďka byla opravdu nádherná, ale v tramvaji nebylo slyšet vlastního slova. Kdyţ jízda skončila, vrátili jsme se do hotelu, abychom se najedli a nabrali síly na večerní prohlídku Prahy. Noční Praha je opravdu krásná. Navštívili jsme Karlův most, Zlatou uličku i Praţský hrad. Na jeho nádvoří se nám nejvíce líbil kamenný sloup z Mrákotína. V úterý jsme se trochu unavení, ale přesto natěšení vydali na výstavu Brána do vesmíru na Holešovické výstaviště. Cestou tam jsme uviděli Matějskou pouť, která všechny zaujala. Na výstavě jsme obdivovali skafandry, pilotní kabiny, makety raket, vesmírná vozítka i simulátory letu raketou. Mohli jsme i zhlédnout film o prvním vyslání rakety do vesmíru. Ale nejvíce nás zaujala křivá kabina, z které nám nebylo úplně nejlépe. Teď ale mělo přijít to, na co jsme se asi nejvíce těšili a to návštěva Letiště Václava Havla. Před vstupem na letiště jsme se naobědvali. Po vstupu jsme museli projít security kontrolou. Museli jsme se odkovit a poté projít pod rentgenovým obloukem. Musíme říci, ţe to nebylo nic příjemného. Naštěstí se nám pak naskytl pohled na dlouhé ranveje a obrovské hangáry. Vydali jsme se k hasičským vozů Panter, které byly opravdu obrovské. Dozvěděli jsme se i mnohé o pravidlech pro samotné hasiče. Následovali opravárenské hangáry, v kterých zaměstnanci rozeberou celé letadlo na ty nejmenší dílky a ošetří je proti škodlivým látkám, popřípadě je opraví. Mohli jsme přihlíţet vzletu i přistání malých i velkých letadel. Vytlačení letadel na ranvej bylo také velmi zajímavé. Po konci prohlídky jsme opět jeli zpět na hotel. Kde jsme se navečeřeli a uţívali volného času, dokud jsme šli spát. Ve středu hned po snídani jsme měli domluvenou exkurzi v Technickém muzeu. Za doprovodu odborného lektora jsme sfárali s vlastním svítidlem do uhelného a rudného dolu. Naskytla se nám příleţitost prohlédnout si historickou i novodobou těţební techniku. Dozvěděli jsme se hodně věcí o historii těţby. Kdyţ jsme vyfárali nahoru, rozešli jsme se tam, kde nás to nejvíce zajímalo. Někteří se vydali k merkuru, někteří k autům nebo k mikroskopům. Kaţdý si přišel na své. Po obědě v parku jsme navštívili Muzeum praţského vodárenství a vodárny v Podolí. Během exkurze jsme se seznámili s úpravou surové říční vody, její dopravou pomocí gravitace v historii i v dnešních podmínkách. Mohli jsme zhlédnout krásné obrazy s tématikou vodárenství od Josefa Lady. Zajímavý byl pohled na starou mechaniku vodárny, která jako jediná z vodáren v Praze je schopná provozu, ale nepouţívá se. Nakonec jsme vystoupali na střechu vodárny, z které jsme měli Prahu jako na dlani. Unavení jsme se vrátili do hotelu. Tam jsme si odpočinuli, zahráli společenské hry a

2 vychutnali dobrou večeři. Dopravili jsme se za průvodkyní, která nás provázela po Praze a ke kaţdému místu nám vyprávěla nějaké příběhy o strašidlech. Průvodkyně byla velmi důvěryhodná, a proto jsme se i báli. Vyprávěla nám například o vodnících na Kampě, kteří navštěvovali praţské hospůdky. Po celodenním chození a jízdě metrem se nám doslova podlamovala kolena a těšili jsme se do postele. Ve čtvrtek jsme se nasnídali a vydali se k Ţiţkovskému vysílači nově přejmenovanému na Tower park Praha. Na vrchol nás vyvezl výtah a naskytl se nám pohled na celou celičkou Prahu. Prohlédli jsme vnitřek vysílače, který byl nově zrekonstruován. Lektorka nám řekla vše o historii vysílače i o dnešním vyuţití na různé večírky. Všem se nám líbily mimina lezoucí po vysílači. Následovala jízda lanovkou k Petřínské rozhledně, u které jsme se naobědvali. Vystoupali jsme na vrchol rozhledny, z které byl romantický výhled na Prahu. Po sestupu jsme se přesunuli do Zrcadlového bludiště. Uţili jsme si mnoho legrace při bloudění. Vypouklá zrcadla nás ještě více rozesmála. Při večeři se naskytly malé komplikace. Proto jsme museli běţet do planetária, abychom stihli projekci filmu. Tento film byl opravdu skvělý. Ukázal nám souhvězdí, jednotlivé planety i celkovou mléčnou dráhu. Všem se nám film velice líbil. Po projekci jsme si mohli vyzkoušet jízdu vozítkem po vesmírném povrchu, dále jakou má hmotnost plechovka s limonádou na různých jiných planetách i vyfotit sebe samého ve vesmíru. Ke konci dne všichni padli únavou do postele. V pátek po snídani jsme se vydali do Technické knihovny. Je to nejmodernější knihovnické pracoviště v ČR umístěné v moderní budově. Dozvěděli jsme se jak si vypůjčit knihu a zase ji vrátit. Prohlédli jsme si galerii tvořenou obrazy vysokoškoláků. Osobně si myslíme, ţe průvodkyně nebyla moc dobrá, protoţe nám nic moc zajímavého neřekla. Poté jsme se procházeli po Kampě. Vylezli jsme na mimina. A čekali na vyplutí lodě. Plavba byla velmi pěkná. Kapitán lodi nám řekl o historii lodi. Překonali jsme i zdymadlo. Opět jsme se na večer vydali do hotelu na večeři. Po večeři si na nás učitelé připravili soutěţ, co si pamatujeme z jednotlivých dnů. Poté jsme se dopravili k Černému divadlu, ve kterém jsme zhlédli představení Live is Live. Toto představení bylo nádherné, protoţe nám ukázali, ţe vlastně celé divadlo je zaloţeno na světelných efektech. Jednu část představení jsme si mohli i sami vyzkoušet a bylo to i docela jednoduché. Po představení jsme opět vyčerpáním zalehli do postelí a těšili se domů. V sobotu jsme si jen sbalili věci a těšili se domů. Ale ještě před samotným odjezdem se musely vyhlásit výsledky soutěţe. Na prvním místě se umístila ZŠ Studená, na druhém Telč, na třetím Dačice B. Němcové. Poté nezbývalo nic jiného neţ se rozloučit s Prahu a jet zpět domů, do Studené. Tomáš Mastný

3 Soustředění v Praze Neděle D Prahy jsme odjížděli v neděli v 14:50 hodin z náměstí ve Studené. Jeli jsme 4 hodiny. V 18:15 jsme se dostavili k hotelu PRAMEN, kde jsme strávili 6 dní. Když jsme se dostavili na pokoje, začali jsme si vybalovat. Pokoje měli vlastní koupelnu, chodbu a samostatný pokoj kde byly dvě postele, dvě křesla, stůl, komoda a televize. Potom jsme měli volno do večeře. K večeři jsme měli kuřecí plátek s brambory. Po večeři jsme měli opět volno do té doby, než jsme se všichni sešli a rozdali jsme si mapy centra, plán exkurzí a pokyny. Spát jsme šli ve 22:00. Přes noc nám vzali telefony, abychom na telefonech nebyli celou noc. Pondělí V pondělí jsem měla zajímavý budíček, protože jsem si zapomněla na telefonu vypnout budík, který zvonil v 6:30. Paní učitelka na nás ťukala, abych si ho šla vypnout. Měli jsme vstávat v 7:15. Snídaně byla po půl osmé. Byla pojata ve stylu švédských stolů. Bylo tam: pečivo, marmelády, medy, másla, vajíčka, párky, sýry, salámy. Když jsme se nasnídali, dostali jsme balíček (oběd - houska, pití, sušenka, jablko) a šli jsme si sbalit. Pak jsme se setkali na recepci, kde jsme čekali na celou svojí skupinu. Dopoledne jsme měli na programu exkurzi do Dopravního podniku města Prahy. Mě osobně se to líbilo. Dozvěděli jsme se, jak se MHD využívá a co se možná přibuduje. Jako třeba, že se Metro prodlouží a bude nová linka D. Po exkurzi v MHD jsme se dostavili do muzea MHD, kde jsme se naobědvali. V muzeu jsme si všimli starých tramvají, hasičských vozů, také jsme viděli vůz tažený koňmi. Na závěr odpoledne jsme se projeli historickou tramvají po Staré Praze. Jízda se mi také líbila, akorát to hrozně drncalo. Když jsme se vrátili do hotelu, měli jsme večeři. Potom jsme měli chvíli volno a chystali jsme se na večerní program. Jako večerní program bylo: Praha v noci, komentovaná prohlídka Pražského hradu, Malé Strany a Karlova mostu s průvodcem. Praha v noci je úžasná. Moc se mi to líbilo a ještě jak nám pan průvodce ukazoval různé památky. Pražský hrad je také krásný. Katedrála sv. Víta byla moc hezky osvícená. Také jsme se šli podívat do Zlaté uličky. Tam se mi líbil malý domeček. Karlův most je hezký akorát by sochy mohli být víc osvětlené. Když jsme se vrátili do hotelu, šli jsme hned spát. A tím skončilo pondělí. Úterý Vstávali jsme okolo 7 hodiny. Po 7:00 jsme měli snídani. Když jsme se nasnídali, dostali jsme zase obědy. Potom jsme si šli sbalit na cestu. Po sbalení jsme se znovu setkali na recepci. Když jsme byli všichni, vydali jsme se k metru. Jeli jsme až ke stanici Holešovická, kde jsme přestoupili na tramvaj a jeli až k Bráně do vesmíru. Na výstavě byly: uniformy kosmonautů, modely raket, sondy, měsíční kámen atd. Nejvíce nás zaujali simulátory různého druhu. Na výstavě byly také dva obchůdky. Jeden obchůdek byl se suvenýry a druhý s jídlem. Bylo tam také posezení. Docela se mi to líbilo. Po výstavě jsme opět nasedli na tramvaj a jeli k letišti Václava Havla. Když jsme přišli na letiště, tak jsme se naobědvali. Když jsme snědli housky, přišel za námi milý pán, který nám dal kartičky. Pak nám řekl, kde se nacházíme a co budeme dělat. Také nám řekl jak projít přes security. Když jsme přes security šli, museli jsme si sundat bundy, čepice, baťůžky a všechny kovové předměty. Někteří si museli také sundat boty. Když jsme všichni přes security přešli, mohli jsme se vydat do autobusu, který na nás čekal. Autobusem jsme dojeli až k hasičům, kde jsme viděli jejich vozy a dozvěděli jsme se, co všechno hasiči na letišti dělají. Pak jsme autobusem dojeli do velkého hangáru, kde jsme viděli, jak se letadla opravují a jak se vytlačují. Také jsme viděli, jak letadlo přistává a startuje. Také jsme se dozvěděli, komu se na letišti říká avatar. Po letišti jsme jeli do hotelu a nešli jsme na večerní program, protože jsme žádný neměli. Navečeřeli jsme se a šli jsme spát. Středa

4 Ve středu jsme vstávali také okolo 7 hodiny. Snídaně byla po 7 hodině. Když jsme se nasnídali, tak jsme dostali obědy a měli volno, na kterém jsme si připravovali věci. Naše skupina se sešla u výtahu, kterým jsme jeli do recepce. Když jsme se všichni sešli, šli jsme na metro, kterým jsme mířili do Technického muzea. Když jsme dorazili, dali jsme si věci do šatny a šli jsme na prohlédnutí uhelného dolu. V uhelném dolu to měli pěkně udělané, měli tam figuríny a měli tam stroje, s kterými se dříve pracovalo. Tato prohlídka nás inspirovala, že to lidé dříve neměli snadné. Když jsme skončili s prohlídkou uhelného dolu, mohli jsme se podívat do celého muzea, kde měli: motorová vozidla, lokomotivy, chemické prostředky, fotoaparáty atd. Když jsme si to doprohlédli, mohli jsme vyrazit na metro a směr vodárna. Ve vodárně jsme se podívali na muzeum, které obsahovalo: čerpadla, plánky, rybičky, různé modely atd. Když jsme si muzeum prohlédli, dostali jsme vestičky a vyšlapali jsme na ochoz, kde jsme měli krásný výhled na Prahu. Po vodárně jsme šli na tramvaj, kterou jsme jeli k metru, a metrem jsme se dostali na Rajskou Zahradu, kde byla naše zastávka. Když jsme se dostali do hotelu, šli jsme se navečeřet. Po večeři jsme měli chvíli volno a pak jsme šli na noční program, který byl: Pověsti a povídky o strašidlech. Přivítala nás příjemná paní průvodkyně, která nás potom vodila po Praze a říkala různé pověsti. Byla tak přesvědčivá, že jsme začali i na strašidla věřit. Po všech pověstech, která nám paní průvodkyně vyprávěla, jsme se dostali až k metru, kterým jsme se vrátili do hotelu. Čtvrtek Když jsme vstali a nasnídali se, připravili jsme se na cestu k Žižkovské televizní věži. Když jsme se dostavili, zaujali nás na věži lezoucí miminka. Když jsme vešli do recepce, přijela pro nás výtahem příjemná paní. Když jsme se všichni sešli tak nám paní řekla něco o výstavbě této věže a také nám řekla, že je prohlášená za nejošklivější budovu v Praze. Také nám řekla, že se na věži pořádají spoustu akcí jako třeba: Valentýn, oslava narozenin, silvestr, konference atd. Z žižkovské věže je krásný výhled. Byly jsme ve výšce 93 metrů a měli jsme 360 pohled na metropoli. Po Žižkovské věži jsme jeli lanovkou na Petřín. Velmi nás překvapilo, že lanovka patří k MHD. Když jsme se dostavili na Petřín, poobědvali jsme a pak jsme šplhali na vršek Petřínu. Když jsme vylezli nahoru, začali jsme fotit a šli jsme o patro níž. Pak už jsme slezli dolu a šli jsme do zrcadlového bludiště. Pro mě bylo bludiště lehké a krátké. Když jsme se z bludiště dostali ven, dostali jsme se do místnosti, kde byly zrcadla vlnkatá. Bylo to pobavení. Po Petřínu a Zrcadlovém bludišti jsme se vraceli do hotelu, kde na nás čekala večeře. Po večeři jsme měli volno a pak jsme jako večerní program vyrazili do Planetária. V planetáriu jsme se seznámili se souhvězdími a zjistili jsme, že je víc galaxií než jenom naše. Po filmu, který byl pěkný, jsme měli možnost prohlédnout ještě výstavu a simulátory. Vrácení do hotelu bylo velmi příjemné. Pátek Když jsme vstali a nasnídali jsme se, vyrazili jsme na cestu do Technické knihovny. Cestou jsme spatřili zatmění Slunce. Když jsme vešli dovnitř, naše průvodkyně nás vzala do knihovny. Naše paní průvodkyně nás upozornila na barevnou zem, ale pak nám to nevysvětlila a tak jsme nevěděli proč to tam je. Také mluvila hrozně potichu, a proto jsme nic z knihovny nevěděli. Pak nás vzala do galerie, kde se nám moc líbilo. V galerii měli obrazy žáci výtvarné školy. Někteří měli krásné obrazy. Po knihovně, která nás moc nepotěšila, jsme vyrazili na procházku Prahou. Chodili jsme po Praze, protože jsme měli hodně času. Naobědvali jsme se a pak jsme vyrazili k lodi. Loď nás vzala po Vltavě na hezká místa, která nám pan kapitán popisoval. Jízda lodí se nám moc líbila a také nás moc potěšilo, že jsme dostali jeden nápoj zdarma. Po lodi jsme vyrazili do hotelu, kde jsme se navečeřeli a šli jsme se připravit do Černého divadla. Když jsme byly všichni připravení, vyrazili jsme k Černému divadlo. Naše divadelní hra byl Život je život. Na představení jsme nemohli fotit, ale to nevadí, protože si to budeme pamatovat ve vzpomínkách. Některé scény byly srandovní. Po

5 divadle nechali někoho z diváků, aby si vyzkoušeli, jak se Černé divadlem dělá. Divadlo se všem moc líbilo. Když jsme se vraceli do hotelu, všichni o divadle povídali. Sobota Vstávali jsme asi o půl 7. Když jsme se nasnídali, šli jsme si balit a mohli jsme se těšit na cestu. Když jsme jeli z Prahy, všichni měli dobrou náladu, akorát jsme byli unavení. Děkuji pořadatelům, že nám toto umožnili a také děkuji naší paní učitelce, že mě vybrala. Kateřina Mayerová

6 Praha Pobytový kurz jsme začali na náměstí ve Studené, měli jsme se sejít ve Nasedli jsme do autobusu a vyrazili směr Praha. První zastávka byla v Praze na Roztylech, kde nasedl pan průvodce a říkal nám o zajímavostech Prahy. Další zastávka byla uţ na hotelu, po cestě jsme byli hladoví a unavení. Samozřejmě jsme si vybalili kufry a šli na večeři (byla moc dobrá). Pak jsme šli do společenské místnosti, kde jsme se seznámili s týdenním programem, učitele nám řekli pravidla chováni na hotelu a na ulicích. Potom jsme měli asi 1,5 hod volno a pak byla večerka. Večerku jsme mívali obvykle ve První den tedy pondělí jsme začali snídaní. Snídaně byly formou švédských stolů. Po snídani jsme uţ mohli vyrazit na první výlet. Jeli jsme na sídlo Dopravního podniku města Prahy. Byl zde moc sympatický pán, který nám říkal o metru a o tramvajích různé zajímavosti např. dopravní podnik přepraví za rok okolo 1.2 miliardy lidí nebo ţe ve vybavenosti a návaznosti na linky jsme 2. v Evropě. Aţ nám to pán vše řekl, přepravili jsme se tramvají do muzea historických dopravních prostředků. Moc se nám to líbilo, nebyli zde jen tramvaje ale i staré autobusy a stará hasičská auta. Po prohlídce následovala jízda historickou tramvaji, která nás provezla historickým jádrem Prahy. Aţ jízda skončila, přepravili jsme se zase na hotel, kde byla zase výborná večeře. Kdyţ jsme byli najedení, následoval večerní program. Celá skupina se byla podívat na večerní Prahu. Je opravdu hezčí neţ ve dne. Poté co jsme byli na Hradu, ve Zlaté uličce, a na Karlově mostě jsme jeli opět na hotel, kde jsme se vykoupali a šli spát. Další ráno jsme opět zahájili snídaní a poté jsme vyrazili na výstaviště v Holešovicích. Je zde výstava Brána do vesmíru. Byly zde různé makety modulů, raket, skafandrů. Byly zde i různé simulátory letící rakety, stavu bez tíţe atd. Kdyţ jsme si všechno prohlédli, byla přestávka na oběd (oběd jsme vţdy dostávali se snídaní - byla to povětšinou bageta). Kdyţ jsme všichni dojedli, přesunuli jsme se opět MHD na letiště Václava Havla na 3. terminál. Zde nás vítal velmi příjemný muţ, který nás prováděl po letišti. Museli jsme projít kontrolou na zbraně a pak hurá do autobusu, který nás po celém areálu vozil. Byli jsme se kouknout u hasičů, v hangárech kde se opravují letadla, viděli jsme, jak letadla vzlétají a odlétají. Po skončení této exkurze jsme dojeli na hotel, kde byla večeře a po večeři volno a večerka. Středu jsme zase začali snídaní. Poté jsme vyrazili do Národního technického muzea. Zde jsme šli do rudných a uhelných dolů kde byla ukázka těţební techniky a strojů. Pak jsme šli se podívat na stará auta, motorky, kola, letadla. Bylo zde mnoho výstav a celé muzeum jsme neměli šanci si prohlédnout. Po muzeu byla přestávka na jídlo s překrásným výhledem na Vltavu a na celou Prahu. Kdyţ jsme šli do Podolské vodárny stavili jsme se na Letné kde dříve stál pomník ruského diktátora Stalina tzv. Fronta na maso. Dnes zde stojí metronom obřího rozměru. Je odsud krásný výhled na Prahu. Poté jsme dorazili do Podolí, kde stojí vodárna, která je zatím z důvodu dostatku vody z dalších dvou nyní odstavena a teď slouţí jako muzeum vodárenství. Poté jsme ve vodárně vystoupali na rozhlednu, odkud byl krásný výhled na Vyšehrad. Kdyţ jsme si to panorama prohlédli, jeli jsme zase na hotel, kde na nás čekala teplá večeře. Kdyţ jsme se najedli, měli jsme jako v pondělí večerní program s názvem Za strašidly staré Prahy. Měli jsme sympatickou průvodkyni, která nás provedla historickou částí Prahy a vyprávěla nám různé strašidelné pověsti o Praze. Kdyţ nám to paní povyprávěla, odjeli jsme zase do hotelu, kde jsme se vysprchovali a šli zase spát.

7 Další den neboli čtvrtek jsme opět ráno posnídali. Ve čtvrtek jsme měli naplánováno Ţiţkovský vysílač a petřínskou rozhlednu. A také se tak stalo. Nejprve jsme metrem dojeli k vysílači a nahoru na vysílač jsme vyjeli výtahem. Nahoře nám paní řekla různé zajímavosti a historii stavby. My jsme se pokochali výhledem. Dole pod vysílačem jsme si skousli oběd a vyrazili jsme směr Petřín. Vyjeli jsme lanovou dráhou a museli ještě vyšlapat 299 schodů na vrcholek. Ale stálo to za to. Z rozhledny byl nádherný výhled. Poté jsme šli do zrcadlového bludiště, kde jsme se moc nasmáli. Vysmátí jsme šli dolů pěšky, ale nikdo toho nelitoval, protoţe se nám naskytl opravdu hezký pohled na Praţský hrad. Sešli jsme aţ k metru a dojeli na hotel na večeři. Po večeři následoval večerní program. Šli jsme do planetária, kde se nám promítal film na obrovskou kopuli. Kdyţ film skončil, bylo zde ještě hodně atrakcí. Ty jsme si prolezli. Např. simulátor vozítka na měsíci, foto kabinka, na jaké planetě kolik váţí plechovka coca - coly Poté jsme se přepravili na hotel a šli spát. V pátek jsme začali snídaní. Vyrazili jsme do Národní technické knihovny. Cestou jsme ještě pozorovali zatmění slunce. Tato prohlídka knihovny mě osobně nenadchla. Měli jsme takovou průvodkyni, která mluvila hrozně potichu, a nebylo jí pořádně rozumět. Po knihovně jsme si pošli ostrov Kampu a v jsme měli přistavenou loď. Projíţďka trvala dvě hodiny a nám se to moc líbilo. Naše loď jela dvakrát zdymadlem. Kdyţ jsme opustili loď, jeli jsme zase na hotel na večeři. Jako večerní program jsme měli Černé divadlo, které se nachází na Národní třídě. Dojeli jsme sem a představení mohlo začít. Toto představení bylo zaloţeno na světelných efektech. A moc se nám líbilo, ţe tyto triky byli odhaleny. Mohli jsme si to i vyzkoušet. Bylo to krásné ukončení praţského týdne. Pak uţ jen na hotel a další den domu. V sobotu jsme se nasnídali, sbalili kufry a okolo desáté byl odjezd. Byl to moc krásný týden, který jsme si uţili všichni na plno. Také musíme pochválit pořadatele za jejich starost o nás a za program, který byl opravdu nabitý.

8 PRAHA Dostal jsem za úkol vyprávět o krásném, ale náročném výletě do Prahy, na který mě vzala paní učitelka Všohájková a já jí za to moc děkuji. Vše začalo v neděli 15. března, kdy jsme v 15 hod. opustili náměstí ve Studené a vydali se směr Praha. Jel nás plný autobus, byli tam děti i z okolních měst. Ze Studené nás jelo šest. V Praze jsme se ubytovali v hotelu Pramen, došli jsme si na večeři, která byla moc dobrá a večer ve 22:00hod. byla večerka. Ráno jsme vyrazili do Dopravního podniku hl. města Prahy, kde nás čekala přednáška. Potom jsme jeli do muzea MHD, kde byly snad všechny druhy tramvají, autobusů a věcí s nimi spojených. Dokonce nás svezli starou tramvají po Praze, to bylo moc pěkné. Po večeři jsme šli na prohlídku noční Prahy. Viděl jsem Pražský hrad, Malou Stranu, Karlův most, Petřín a spoustu dalších krás hlavního města. Další den jsme se šli podívat na výstavu Brána do vesmíru na Holešovickém výstavišti. Viděli jsme tam družici, oblek kosmonauta, vesmírný vozík, rakety a spoustu dalších zajímavých věcí. Další zastávka byla na letišti Václava Havla, kde nás provedli hangárem s letadly a záchranným sborem. Večer jsme šli za strašidly Starého města. To už jsem byl docela unavený a moc mě to nezaujalo. Další den se šlo do technického muzea, to se mi líbilo. Je tam spousta věcí, od kol až po lokomotivy. Odpoledne bylo naplánované muzeum vodárenství a vodárny v Podolí, ale to mě vůbec nebavilo, nebylo to moc zajímavé. Večer jsme už žádný program neměli. Čtvrtek začal prohlídkou Žižkovské věže, ze které byl překrásný výhled na celou Prahu. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko, takže opravdu nádhera. Odpoledne jsme vyjeli lanovkou na Petřín, tam jsme se nasmáli v zrcadlovém bludišti a vyšlapali na rozhlednu. Z Petřína jsme šli pěšky dolů na tramvaj a hurá na hotel k večeři. Večer byla naplánovaná návštěva planetária. Tam se mi nejvíce líbil simulátor jízdy na měsíci, viděli jsme hvězdnou oblohu, sluneční soustavu atd. Poslední den jsme šli do Technické knihovny. Tam byla spousta knížek, půjčovali zde i tablety, notebooky a tak. Byla tam i galerie obrazů. Odpoledne jsme se svezli na lodi po Vltavě. Podpluli jsme Karlův most a viděli památky kolem Vltavy. Večer jsme šli do Černého divadla. Tam se mi moc líbilo. Prostě Život je fajn. Výlet se mi moc líbil, poznal jsem spoustu nových věcí a viděl krásy našeho hlavního města. Nádhera. Josef Svoboda

9 Pobytové soustředění v Praze V neděli ve14:50 hodin jsme měli sraz na náměstí ve Studené, kde na nás již čekal skoro plný autobus. Uložili jsme si kufry a tašky do dolní části autobusu, rozloučili jsme se s rodinou nebo nejbližšími lidmi a mohlo se vyrazit. Když jsme nastoupili do autobusu, všichni se po sobě strašně ohlíželi. Nakonec jsme se konečně usadili a vyjeli jsme. Zastavovali jsme ještě v Telči, kde na nás čekala poslední skupina. Celého pobytového soustředění se zúčastnili 35 dětí z různých škol. Dvě školy z Dačic a jedna ze Studené, ze Strmilova, z Kunžaku, z Telče a ze Slavonic. Cesta byla velmi dlouhá, ale také zábavná. Začali jsme se všichni vzájemně seznamovat a představovat. A těšili jsme se na to, co nás bude čekat. Když jsme dojeli do Prahy, čekal na nás průvodce, který nastoupil za námi do autobusu a okružní cestou do hotelu Pramen nám popisoval nejznámější památky Prahy. Přijeli jsme k hotelu, vzali jsme si všechny věci a dotrmáceli jsme se na recepci. Tam nám dali klíče od naších pokojů a provedli nás hotelem. Tento týden jsme strávili ve dvoulůžkových pokojích v 11. patře s krásným výhledem na obrovskou Prahu. Po krátkém přivítání nás čekala naše první večeře. Po příjemném posilnění jsme se všichni společně sešli a seznamovali jsme se s celotýdenním programem, který byl pořádně zaplněný, ale velmi zajímavý. V pondělí byla pro nás připravena snídaně ve formě švédských stolů jako každý další den. Každý si mohl dát to, co mu nejvíce chutnalo. Potom jsme dostali obědové balíčky ve kterých jsme měli bagetu, sušenku, jablko a pití, každý den jiný. Tento den nás čekala exkurze dopravního podniku hlavního města Prahy, kde nás přivítal pán, který nám pověděl zajímavosti o MHD v Praze, ale i v jiných evropských městech. Po zajímavá přednášce jsme se metrem přemístili do dopravního muzea, kde jsme mohli vidět staré autobusy a tramvaje nebo koněspřežky. Po důkladné prohlídce všech těchto dopravních prostředků jsme odjeli historickou tramvají na krásnou prohlídku Prahy. Zjistili jsme, že to dřív s dopravou nebylo vůbec jednoduché. Potom jsme zase MHD dorazili do hotelu, kde nás čekala teplá večeře, po které jsme vyrazili na procházku noční Prahou. Viděli jsme krásy noční Prahy, např. Karlova mostu nebo pražské Lorety. V deset hodin jsme měli večerku a šli jsme spát. V úterý dopoledne pro nás byla připravena návštěva výstavy Brány do vesmíru na holešovickém výstavišti. Mohli jsme si prohlédnout různé rakety, skafandry, ale také si vyzkoušet, jaké by to bylo být v nakloněné poloze. Odpoledne jsme se přemístili tramvají, metrem i autobusem na letiště Václava Havla, na kterém jsme museli projít odbavováním, což nebyla žádná legrace. Potom jsme se podívali do obrovských hangárů, kde jsme viděli, jak se vytlačují letadla, spravují a další. Z pohodlí autobusu jsme pozorovali vzlétání a přistávaní letadel. Byl to obrovský zážitek. Tento den jsme měli jediný volný večer, takže jsme ho využili k hraní stolních her a povídání s novými kamarády. Byla to legrace. Ve středu dopoledne jsme se dostavili do Technické muzea hlavního města Prahy, kde jsme nejprve s panem průvodcem objevovali tajemství černého dolu. Viděli jsme, jak a za jakých podmínek v dřívější době horníci pracovali. Pak jsme si mohli podle toho, co nás nejvíce zajímalo procházet celé Technické muzeum. Pozorovali

10 jsme stará auta, vlaky, kola a další zajímavé prostředky i předměty. Odpoledne jsme navštívili muzeum pražského vodárenství. Během exkurze se nám z nejvyšší části budovy naskytl úchvatný panoramatický pohled na Prahu. Krásným závěrem celého dne byl program, který se jmenoval Za strašidly Starého města. Paní průvodkyně nás zcela vtáhla do strašidelných pověstí města Prahy a ukazovala nám různé strašidelné budovy a předměty patřící do těchto pověstí. Večer se nám pak krásně usínalo. Ve čtvrtek nás dopoledne čekala Žižkovská televizní věž, ve které jsme vyjeli výtahem do výšky 93m, kde jsme si vyslechli, proč byla tato věž vystavěna, historii věže a zjistili jsme, že se zde slaví např. Silvestr nebo Valentýn. Odpoledne jsme se podívali na obrovský metronom stojící na Letňanech. Potom jsme se lanovkou nechali vyvést k Petřínské rozhledně, kde jsme vystoupali dalších 299 schodů a kochali jsme se pohledem na okolní Prahu. Dále jsme procházeli zrcadlovým bludištěm, které nás velmi pobavilo. Zjistili jsme, jak můžeme vypadat v různých velikostech a rozměrech zrcadla. Večer jsme na poslední chvíli dorazili do pražského planetária, kde jsme zhlédli film v obrovské kopuli a připadali jsme si jako bychom leželi pod krásnou večerní oblohou plnou hvězd V pátek dopoledne jsme dorazili do technické knihovny v Dejvicích, kde jsme si prohlédli celou obrovskou knihovnu. Mohli jsme také nahlédnout do místní malířské galerie, kde jsme viděli krásné obrazy různých témat. Odpoledne jsme se procházeli po Kampě a narazili jsme na bronzová miminka, která můžeme vidět na Žižkovské věži. Když jsme si je dostatečně prohlédli, přemístili jsme se k Vltavě a nastoupili na loď. Kapitán lodi nás seznámil s historií této lodi a s tím, jak funguje zdymadlo. Pluli jsme asi 2 hodiny a bylo to velmi krásné pozorovat Prahu zase trochu jinak. Když jsme dorazili do hotelu, napsali jsme si krátkou soutěž, která se týkala celotýdenního pobytu v Praze. Vyvrcholením kulturní části programu byla návštěva Černého divadla, kde jsme viděli krásné světelné efekty. Vrcholem bylo odhalení použitých efektů a kluci si mohli vyzkoušet, jak to celé funguje. Celé divadlo to rozesmálo. V sobotu nás čekala poslední snídaně a potom jsme měli vyhodnocení soutěže. Na 3. místě se umístila skupina z Dačic, na 2. místě skupina z Telče a na 1. místě skupina ze Studené. Následovalo zhodnocení celého pobytu, balení a loučení. Když jsme naposledy opouštěli hotel, bylo nám trochu smutno, že nám tohle všechno, plno těchto zážitků bude chybět. Při cestě autobusem jsme si všichni povídali a dělali poslední společné fotky. Přijeli jsme asi kolem 2. hodiny odpoledne Celý tento týden byl pro mě velmi zábavný, plný zážitků, ale také velmi naučný. Chtěla bych poděkovat pořadatelům za skvělou přípravu moooc se mi to líbilo. Petra Waldová

11 Praha jsme se sešli na náměstí ve Studené, kde už na nás čekal autobus. Když v autobusu byly všechny školy, vyrazili jsme směr Praha. Z okénka autobusu jsme viděli známé památky, budovy, fotbalové stadiony. Po prohlídce hlavního města jsme vystoupili před hotelem Pramen a ubytovali se. Nasycení jsme v pondělí ráno vyrazili do Dopravního podniku hlavního města Prahy, tam jsme se seznámili s nejstaršími a nejnovějšími vozidly MHD, nejnovějšími plány např.: prodloužení metra linky A o čtyři stanice nebo založení nové linky D. Po skončení přednášky jsme se vydali do muzea MHD, kde jsme viděli několik historických vozidel MHD. V rámci prohlídky muzea jsme jeli historickou tramvají. Jeli jsme například okolo Národního divadla, Pražského hradu, Václavského náměstí. Večer jsme šli noční Prahou. Byli jsme na Karlově mostě, Pražském hradě a na Malé straně. V úterý ráno jsme se podívali na expozici Brány do vesmíru na holešovickém výstavišti. Viděli jsme, jak to vypadá uvnitř rakety, jednotlivé skafandry, makety kosmických lodí ve skutečné velikosti. Mohli jsme si také vyzkoušet, jak vypadá výcvik kosmonautů. Odpoledne jsme se podívali na Letiště Václava Havla. Ze začátku musel každý projít detektorem kovu. Někteří zapípali a byli prohledáni a pak jsme všichni nastoupili do autobusu. Z dostatečné vzdálenosti jsme mohli vidět, jak letadla vzlétají a přistávají nebo jsme mohli také vidět hasičské vozy, letadla z blízka jak se připravují k odletu. Večer jsme šli opět večerní Prahou. Prohlídka byla také komentovaná, ale trochu jinak. Paní nám vyprávěla legendy, historky, pověsti jednotlivých budov. Bylo zajímavé, kdo všechno je ještě v Praze a my je nevidíme. Ve středu nás čekala exkurze do Technického muzea, kde jsme šly do uhelného dolu a později jsme mohli vidět jedny z nejstarších motocyklů, aut, bicyklů, ale teď zpět k dolu. V dole byly figuríny představující pracující dělníky, k tomu byl puštěný zvuk zbíječky, padání kamení. Jak jsem zmínila, po prohlídce dolu jsme šly do muzea dopravních prostředků. Nebylo to jediné muzeum, které v budově bylo, ale bohužel jsme nestihly vše projít. Odpoledne jsme navštívili Muzeum pražského vodárenství a vodárny v Podolí. Seznámili jsme se s úpravou surové říční vody. Spatřili jsme potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II.. Z nejvyššího patra vodárny jsme měli krásný výhled na Prahu. Je čtvrtek a pomalu se blíží konec našeho výletu. Zašli jsme na Žižkovský vysílač. Vystoupali jsme až do 93 metrů. V minulosti byl vysílač považován za jednu z nejošklivějších staveb, ale teď už si vede lépe. Miminka, která na vysílači šplhají, nemají obličej, ale čárový kód. Mohou působit strašidelně, stejná miminka jsme uviděli na Kampě. Jakoby těch výšek nebylo dost, odpoledne jsme byli na Petříně nebo jestli chcete na pražské Eiffelovce. Hned vedle Petřínské věže je Zrcadlové bludiště, které jsme také navštívili. Velmi jsme se pobavili a nechtělo se nám odtud odejít, hlavně dívkám, které zaujalo zrcadlo, které je dělalo hubené. Večer nás čekalo planetárium. Přímo nad našimi hlavami se nám promítal film o vesmíru, souhvězdí a jiné astronomické objekty. Pátek, poslední den jsme navštívili Technickou knihovnu. Knihovna je velmi moderní a často označována za architektonický skvost. Knihovna je v obklopení vysokých škol. Pak jsme

12 se podívali na Vltavu. Pluli jsme lodí, díky plavbě jsme viděli Prahu z jiného úhlu. Večer nás čekalo Černé divadlo. V představení Život je fajn jsme viděli život jednoho muže. Představení bylo humorné. Během představení herci nemluvili, pouze se pohybovali, ale i přes to děj pochopil každý. Celý týden bylo krásné počasí. Program se nám všem líbil. Adéla Popelínská

Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015

Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015 Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015 Naše skupina Kateřina Mayerová Josef Svoboda Tomáš Mastný Petra Waldová Adéla Popelínská Martin Straka Neděle Odjezd ze Studené v 14:50 hodin Praha Roztyly

Více

zas někdy nashledanou :)

zas někdy nashledanou :) Uvnitř čísla Úvodník 2 Bomba výlety 3-6 PLÁTEK Sport 7 Akce školy 9-10 Zookoutek 11 Rok 2011 Číslo 2 Megakřížovka 12 Reportáž od Marka 15 Deváťáci - redaktoři - se s Vámi loučí a přejí mnoho zábavy u čtení

Více

Začátek redaktorem. Markéta Malá

Začátek redaktorem. Markéta Malá První pocity z prvního dne ve škole byli velmi dobré. Všimla jsem si výmalby některých z tříd. Překvapila mě změna vzhledu u některých z žáků. Dále jsem si všimla televize umístěné v přízemí. Velkou změnou

Více

Náš výlet do cizých krajin. A moje prázdniny?? Můj prázdninový pobyt s Teen Challenge Šluknov: Ahoj, chtěl jsem se Vám v krátkosti představit:

Náš výlet do cizých krajin. A moje prázdniny?? Můj prázdninový pobyt s Teen Challenge Šluknov: Ahoj, chtěl jsem se Vám v krátkosti představit: 1 Rok se s rokem sešel a nám opět začal nový školní rok. Za čtvrtou skupinu Vám přejeme hodně úspěchů v tomto roce. Přejeme těm dětem, které nastoupily do nových škol, aby se jim zde líbilo, měly úspěch

Více

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. září, říjen UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ADAPTAČNÍ VÝJEZD 6.ROČ. 4 SETKÁNÍ SE SPORTOVCI 5 PANÍ UČITELKA PETRA KIPRÁ 6 PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 14 / ročník VII. / únor 2012 srpen 2012 1 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Možná se divíte, že až nyní držíte

Více

From Blog to Book. TWOGETHER.CZ

From Blog to Book. TWOGETHER.CZ From Blog to Book. TWOGETHER.CZ 2 Contents 1 2012 9 1.1 July.............................................. 10 About (2012-07-18 20:35)................................... 11 2 2013 13 2.1 August............................................

Více

Obsah. 2. Úvod. 3. Rozhovor s tanečníkem. 4. Tajemství starého fotoaparátu; Paříž a Versailles

Obsah. 2. Úvod. 3. Rozhovor s tanečníkem. 4. Tajemství starého fotoaparátu; Paříž a Versailles 0 Obsah 2. Úvod 3. Rozhovor s tanečníkem 4. Tajemství starého fotoaparátu; Paříž a Versailles 7. Banán banán- banán V ČEM TKVÍ JEHO TAJEMSTVÍ 8 Důl Kübeck 9. Rozhovor s H. Čechovou 10. Projekt Albrecht

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE 3x LONDÝN Voices for a better world KRESBY ŠTĚPÁNA MAREŠE Rozhovor na dálku se známým kreslířem FILMOVÝ MARATON Jaké to

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

AJŤÁCI V PRAZE OBSAH:O. Ajťáci v Praze. str. 1. Exkurze KC2.. str. 2. Exkurze do mlékárny Olešnice... str. 3. Paříž 2012 str. 3

AJŤÁCI V PRAZE OBSAH:O. Ajťáci v Praze. str. 1. Exkurze KC2.. str. 2. Exkurze do mlékárny Olešnice... str. 3. Paříž 2012 str. 3 AJŤÁCI V PRAZE :: Dost možná jste si všimli, že ve dnech 22. 10. až 24. 10. byla budova školy ochuzena o přítomnost většiny ajťáků čtvrtého ročníků. Těm se totiž i přes mírné organizační potíže podařilo

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Loňský rok jsme se rozhodli využít možnosti získat finanční prostředky z fondů Evropské unie, neboť tyto prostředky jsou často jediným zdrojem

Více

Píšeme o tom, za co jsme rádi, co nám dává pěknou a úsměvnou vzpomínku, protože každá hezká vzpomínka vede ještě ke krásnější vzpomínce.

Píšeme o tom, za co jsme rádi, co nám dává pěknou a úsměvnou vzpomínku, protože každá hezká vzpomínka vede ještě ke krásnější vzpomínce. Píšeme o tom, za co jsme rádi, co nám dává pěknou a úsměvnou vzpomínku, protože každá hezká vzpomínka vede ještě ke krásnější vzpomínce. A my tady na těchto stránkách chceme ukázat jak je nám fajn. O prázdninách

Více

ČASOPIS STUDENTŮ GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE

ČASOPIS STUDENTŮ GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE Číslo 1 I. čtvrtletí 2014-2015 Sešit A Ročník X (hlavní) ČASOPIS STUDENTŮ GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE Kvintáni Bára Fialová a Roman Koláček v akci. S průběhem ankety o Židlochovicích v Brně se můžete seznámit

Více

Almanach 9. B 2005 2014

Almanach 9. B 2005 2014 Almanach 9. B 2005 2014 Obsah Úvod 3 První stupeň 4 Co o nás napsali učitelé na prvním stupni 7 Druhý stupeň 8 Šestá třída 9 Sedmá třída 12 Osmá třída 14 Devátá třída 16 Vzkazy našich učitelů 19 Výroky

Více

Zpravodaj města Cvikova červenec - srpen 2013

Zpravodaj města Cvikova červenec - srpen 2013 Ročník 41 ČERVENEC - SRPEN 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, překonali jsme velmi deštivé a chladné jaro, povodně se nám v červnových dnech naštěstí vyhnuly a máme za sebou také

Více

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm Prázdniny den nultý Vyjdu ze školy a konečně se nadechnu prázdninového vzduchu. Večer si zajdem na večeři a pohár, ať je vysvědčení jakékoliv. Po vysvědčení půjdu na oběd. Jako vždycky asi bude segedínský

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

udržovatelnost povrchu a zároveň zvyšuje životnost konstrukce.

udržovatelnost povrchu a zároveň zvyšuje životnost konstrukce. pondělí, 12. března 2007 číslo 2/07 Lead-in Máme tu první školní pondělí v měsíci a s ním i další nové číslo časopisu Zkrat. Co v něm najdete zajímavého? Stručný obsah Strana Tech: 1-2 Dotyková klávesnice,

Více