Dne jsme se všichni sešli na náměstí v 14:50 hodin. Všichni natěšení jsme nastoupli do autobusu a začali jsme se seznamovat s jinými ţáky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dne 15. 3. 2015 jsme se všichni sešli na náměstí v 14:50 hodin. Všichni natěšení jsme nastoupli do autobusu a začali jsme se seznamovat s jinými ţáky"

Transkript

1 Dne jsme se všichni sešli na náměstí v 14:50 hodin. Všichni natěšení jsme nastoupli do autobusu a začali jsme se seznamovat s jinými ţáky z okolních škol. Čím více jsme se blíţili ku Praze, tím víc jsme bádali nad tím, jak vše bude probíhat. Kdyţ jsme dorazili do Prahy, čekal na nás průvodce, který nám cestou do hotelu popisoval nejrůznější budovy v Praze. Byla to opravdu nádhera sledovat tyto pamětihodnosti. Za chvíli jsme uviděli hotel Pramen. Autobus zastavil. My jsme vyskákali ven a těšili se na hotel. Na recepci nás hezky uvítali a dali nám klíče od pokojů. Vybalili jsme si a šli na večeři, která byla velmi dobrá. Následovalo zkoumání programu, který si na nás organizátoři připravili. Poté uţ nezbývalo nic jiného, neţ jít spát a těšit se na pondělí, kdy vše započne. V pondělí jsme vstali a nasnídali jsme se u švédských stolů. Sbalili jsme si oběd ve formě balíčků a vyšli jsme na stanici metra s názvem Rajská zahrada, která byla našemu hotelu nejblíţe. Po cestě metrem jsme došli do Dopravního podniku hlavního města Prahy, kde na nás čekal pracovník z vedení podniku. Ten nám představil podstatu MHD v Praze, ukázal nám rozdělení tras i vozů na linkách. Bylo to opravdu krásné zahájení našeho programu. Teď nás ale uţ čekalo Muzeum MHD. Ale nejprve jsme se naobědvali a aţ poté se vydali zkoumat historické tramvaje, poţární vozy, autobusy a koněspřeţky. Některé kousky byli opravdu nádherné. Skutečné historické zastávky jen přidali na krásné atmosféře. Historická tramvaj uţ nás vyhlíţela, a tak jsme nastoupili a vyrazili na prohlídku staré Prahy. Projíţďka byla opravdu nádherná, ale v tramvaji nebylo slyšet vlastního slova. Kdyţ jízda skončila, vrátili jsme se do hotelu, abychom se najedli a nabrali síly na večerní prohlídku Prahy. Noční Praha je opravdu krásná. Navštívili jsme Karlův most, Zlatou uličku i Praţský hrad. Na jeho nádvoří se nám nejvíce líbil kamenný sloup z Mrákotína. V úterý jsme se trochu unavení, ale přesto natěšení vydali na výstavu Brána do vesmíru na Holešovické výstaviště. Cestou tam jsme uviděli Matějskou pouť, která všechny zaujala. Na výstavě jsme obdivovali skafandry, pilotní kabiny, makety raket, vesmírná vozítka i simulátory letu raketou. Mohli jsme i zhlédnout film o prvním vyslání rakety do vesmíru. Ale nejvíce nás zaujala křivá kabina, z které nám nebylo úplně nejlépe. Teď ale mělo přijít to, na co jsme se asi nejvíce těšili a to návštěva Letiště Václava Havla. Před vstupem na letiště jsme se naobědvali. Po vstupu jsme museli projít security kontrolou. Museli jsme se odkovit a poté projít pod rentgenovým obloukem. Musíme říci, ţe to nebylo nic příjemného. Naštěstí se nám pak naskytl pohled na dlouhé ranveje a obrovské hangáry. Vydali jsme se k hasičským vozů Panter, které byly opravdu obrovské. Dozvěděli jsme se i mnohé o pravidlech pro samotné hasiče. Následovali opravárenské hangáry, v kterých zaměstnanci rozeberou celé letadlo na ty nejmenší dílky a ošetří je proti škodlivým látkám, popřípadě je opraví. Mohli jsme přihlíţet vzletu i přistání malých i velkých letadel. Vytlačení letadel na ranvej bylo také velmi zajímavé. Po konci prohlídky jsme opět jeli zpět na hotel. Kde jsme se navečeřeli a uţívali volného času, dokud jsme šli spát. Ve středu hned po snídani jsme měli domluvenou exkurzi v Technickém muzeu. Za doprovodu odborného lektora jsme sfárali s vlastním svítidlem do uhelného a rudného dolu. Naskytla se nám příleţitost prohlédnout si historickou i novodobou těţební techniku. Dozvěděli jsme se hodně věcí o historii těţby. Kdyţ jsme vyfárali nahoru, rozešli jsme se tam, kde nás to nejvíce zajímalo. Někteří se vydali k merkuru, někteří k autům nebo k mikroskopům. Kaţdý si přišel na své. Po obědě v parku jsme navštívili Muzeum praţského vodárenství a vodárny v Podolí. Během exkurze jsme se seznámili s úpravou surové říční vody, její dopravou pomocí gravitace v historii i v dnešních podmínkách. Mohli jsme zhlédnout krásné obrazy s tématikou vodárenství od Josefa Lady. Zajímavý byl pohled na starou mechaniku vodárny, která jako jediná z vodáren v Praze je schopná provozu, ale nepouţívá se. Nakonec jsme vystoupali na střechu vodárny, z které jsme měli Prahu jako na dlani. Unavení jsme se vrátili do hotelu. Tam jsme si odpočinuli, zahráli společenské hry a

2 vychutnali dobrou večeři. Dopravili jsme se za průvodkyní, která nás provázela po Praze a ke kaţdému místu nám vyprávěla nějaké příběhy o strašidlech. Průvodkyně byla velmi důvěryhodná, a proto jsme se i báli. Vyprávěla nám například o vodnících na Kampě, kteří navštěvovali praţské hospůdky. Po celodenním chození a jízdě metrem se nám doslova podlamovala kolena a těšili jsme se do postele. Ve čtvrtek jsme se nasnídali a vydali se k Ţiţkovskému vysílači nově přejmenovanému na Tower park Praha. Na vrchol nás vyvezl výtah a naskytl se nám pohled na celou celičkou Prahu. Prohlédli jsme vnitřek vysílače, který byl nově zrekonstruován. Lektorka nám řekla vše o historii vysílače i o dnešním vyuţití na různé večírky. Všem se nám líbily mimina lezoucí po vysílači. Následovala jízda lanovkou k Petřínské rozhledně, u které jsme se naobědvali. Vystoupali jsme na vrchol rozhledny, z které byl romantický výhled na Prahu. Po sestupu jsme se přesunuli do Zrcadlového bludiště. Uţili jsme si mnoho legrace při bloudění. Vypouklá zrcadla nás ještě více rozesmála. Při večeři se naskytly malé komplikace. Proto jsme museli běţet do planetária, abychom stihli projekci filmu. Tento film byl opravdu skvělý. Ukázal nám souhvězdí, jednotlivé planety i celkovou mléčnou dráhu. Všem se nám film velice líbil. Po projekci jsme si mohli vyzkoušet jízdu vozítkem po vesmírném povrchu, dále jakou má hmotnost plechovka s limonádou na různých jiných planetách i vyfotit sebe samého ve vesmíru. Ke konci dne všichni padli únavou do postele. V pátek po snídani jsme se vydali do Technické knihovny. Je to nejmodernější knihovnické pracoviště v ČR umístěné v moderní budově. Dozvěděli jsme se jak si vypůjčit knihu a zase ji vrátit. Prohlédli jsme si galerii tvořenou obrazy vysokoškoláků. Osobně si myslíme, ţe průvodkyně nebyla moc dobrá, protoţe nám nic moc zajímavého neřekla. Poté jsme se procházeli po Kampě. Vylezli jsme na mimina. A čekali na vyplutí lodě. Plavba byla velmi pěkná. Kapitán lodi nám řekl o historii lodi. Překonali jsme i zdymadlo. Opět jsme se na večer vydali do hotelu na večeři. Po večeři si na nás učitelé připravili soutěţ, co si pamatujeme z jednotlivých dnů. Poté jsme se dopravili k Černému divadlu, ve kterém jsme zhlédli představení Live is Live. Toto představení bylo nádherné, protoţe nám ukázali, ţe vlastně celé divadlo je zaloţeno na světelných efektech. Jednu část představení jsme si mohli i sami vyzkoušet a bylo to i docela jednoduché. Po představení jsme opět vyčerpáním zalehli do postelí a těšili se domů. V sobotu jsme si jen sbalili věci a těšili se domů. Ale ještě před samotným odjezdem se musely vyhlásit výsledky soutěţe. Na prvním místě se umístila ZŠ Studená, na druhém Telč, na třetím Dačice B. Němcové. Poté nezbývalo nic jiného neţ se rozloučit s Prahu a jet zpět domů, do Studené. Tomáš Mastný

3 Soustředění v Praze Neděle D Prahy jsme odjížděli v neděli v 14:50 hodin z náměstí ve Studené. Jeli jsme 4 hodiny. V 18:15 jsme se dostavili k hotelu PRAMEN, kde jsme strávili 6 dní. Když jsme se dostavili na pokoje, začali jsme si vybalovat. Pokoje měli vlastní koupelnu, chodbu a samostatný pokoj kde byly dvě postele, dvě křesla, stůl, komoda a televize. Potom jsme měli volno do večeře. K večeři jsme měli kuřecí plátek s brambory. Po večeři jsme měli opět volno do té doby, než jsme se všichni sešli a rozdali jsme si mapy centra, plán exkurzí a pokyny. Spát jsme šli ve 22:00. Přes noc nám vzali telefony, abychom na telefonech nebyli celou noc. Pondělí V pondělí jsem měla zajímavý budíček, protože jsem si zapomněla na telefonu vypnout budík, který zvonil v 6:30. Paní učitelka na nás ťukala, abych si ho šla vypnout. Měli jsme vstávat v 7:15. Snídaně byla po půl osmé. Byla pojata ve stylu švédských stolů. Bylo tam: pečivo, marmelády, medy, másla, vajíčka, párky, sýry, salámy. Když jsme se nasnídali, dostali jsme balíček (oběd - houska, pití, sušenka, jablko) a šli jsme si sbalit. Pak jsme se setkali na recepci, kde jsme čekali na celou svojí skupinu. Dopoledne jsme měli na programu exkurzi do Dopravního podniku města Prahy. Mě osobně se to líbilo. Dozvěděli jsme se, jak se MHD využívá a co se možná přibuduje. Jako třeba, že se Metro prodlouží a bude nová linka D. Po exkurzi v MHD jsme se dostavili do muzea MHD, kde jsme se naobědvali. V muzeu jsme si všimli starých tramvají, hasičských vozů, také jsme viděli vůz tažený koňmi. Na závěr odpoledne jsme se projeli historickou tramvají po Staré Praze. Jízda se mi také líbila, akorát to hrozně drncalo. Když jsme se vrátili do hotelu, měli jsme večeři. Potom jsme měli chvíli volno a chystali jsme se na večerní program. Jako večerní program bylo: Praha v noci, komentovaná prohlídka Pražského hradu, Malé Strany a Karlova mostu s průvodcem. Praha v noci je úžasná. Moc se mi to líbilo a ještě jak nám pan průvodce ukazoval různé památky. Pražský hrad je také krásný. Katedrála sv. Víta byla moc hezky osvícená. Také jsme se šli podívat do Zlaté uličky. Tam se mi líbil malý domeček. Karlův most je hezký akorát by sochy mohli být víc osvětlené. Když jsme se vrátili do hotelu, šli jsme hned spát. A tím skončilo pondělí. Úterý Vstávali jsme okolo 7 hodiny. Po 7:00 jsme měli snídani. Když jsme se nasnídali, dostali jsme zase obědy. Potom jsme si šli sbalit na cestu. Po sbalení jsme se znovu setkali na recepci. Když jsme byli všichni, vydali jsme se k metru. Jeli jsme až ke stanici Holešovická, kde jsme přestoupili na tramvaj a jeli až k Bráně do vesmíru. Na výstavě byly: uniformy kosmonautů, modely raket, sondy, měsíční kámen atd. Nejvíce nás zaujali simulátory různého druhu. Na výstavě byly také dva obchůdky. Jeden obchůdek byl se suvenýry a druhý s jídlem. Bylo tam také posezení. Docela se mi to líbilo. Po výstavě jsme opět nasedli na tramvaj a jeli k letišti Václava Havla. Když jsme přišli na letiště, tak jsme se naobědvali. Když jsme snědli housky, přišel za námi milý pán, který nám dal kartičky. Pak nám řekl, kde se nacházíme a co budeme dělat. Také nám řekl jak projít přes security. Když jsme přes security šli, museli jsme si sundat bundy, čepice, baťůžky a všechny kovové předměty. Někteří si museli také sundat boty. Když jsme všichni přes security přešli, mohli jsme se vydat do autobusu, který na nás čekal. Autobusem jsme dojeli až k hasičům, kde jsme viděli jejich vozy a dozvěděli jsme se, co všechno hasiči na letišti dělají. Pak jsme autobusem dojeli do velkého hangáru, kde jsme viděli, jak se letadla opravují a jak se vytlačují. Také jsme viděli, jak letadlo přistává a startuje. Také jsme se dozvěděli, komu se na letišti říká avatar. Po letišti jsme jeli do hotelu a nešli jsme na večerní program, protože jsme žádný neměli. Navečeřeli jsme se a šli jsme spát. Středa

4 Ve středu jsme vstávali také okolo 7 hodiny. Snídaně byla po 7 hodině. Když jsme se nasnídali, tak jsme dostali obědy a měli volno, na kterém jsme si připravovali věci. Naše skupina se sešla u výtahu, kterým jsme jeli do recepce. Když jsme se všichni sešli, šli jsme na metro, kterým jsme mířili do Technického muzea. Když jsme dorazili, dali jsme si věci do šatny a šli jsme na prohlédnutí uhelného dolu. V uhelném dolu to měli pěkně udělané, měli tam figuríny a měli tam stroje, s kterými se dříve pracovalo. Tato prohlídka nás inspirovala, že to lidé dříve neměli snadné. Když jsme skončili s prohlídkou uhelného dolu, mohli jsme se podívat do celého muzea, kde měli: motorová vozidla, lokomotivy, chemické prostředky, fotoaparáty atd. Když jsme si to doprohlédli, mohli jsme vyrazit na metro a směr vodárna. Ve vodárně jsme se podívali na muzeum, které obsahovalo: čerpadla, plánky, rybičky, různé modely atd. Když jsme si muzeum prohlédli, dostali jsme vestičky a vyšlapali jsme na ochoz, kde jsme měli krásný výhled na Prahu. Po vodárně jsme šli na tramvaj, kterou jsme jeli k metru, a metrem jsme se dostali na Rajskou Zahradu, kde byla naše zastávka. Když jsme se dostali do hotelu, šli jsme se navečeřet. Po večeři jsme měli chvíli volno a pak jsme šli na noční program, který byl: Pověsti a povídky o strašidlech. Přivítala nás příjemná paní průvodkyně, která nás potom vodila po Praze a říkala různé pověsti. Byla tak přesvědčivá, že jsme začali i na strašidla věřit. Po všech pověstech, která nám paní průvodkyně vyprávěla, jsme se dostali až k metru, kterým jsme se vrátili do hotelu. Čtvrtek Když jsme vstali a nasnídali se, připravili jsme se na cestu k Žižkovské televizní věži. Když jsme se dostavili, zaujali nás na věži lezoucí miminka. Když jsme vešli do recepce, přijela pro nás výtahem příjemná paní. Když jsme se všichni sešli tak nám paní řekla něco o výstavbě této věže a také nám řekla, že je prohlášená za nejošklivější budovu v Praze. Také nám řekla, že se na věži pořádají spoustu akcí jako třeba: Valentýn, oslava narozenin, silvestr, konference atd. Z žižkovské věže je krásný výhled. Byly jsme ve výšce 93 metrů a měli jsme 360 pohled na metropoli. Po Žižkovské věži jsme jeli lanovkou na Petřín. Velmi nás překvapilo, že lanovka patří k MHD. Když jsme se dostavili na Petřín, poobědvali jsme a pak jsme šplhali na vršek Petřínu. Když jsme vylezli nahoru, začali jsme fotit a šli jsme o patro níž. Pak už jsme slezli dolu a šli jsme do zrcadlového bludiště. Pro mě bylo bludiště lehké a krátké. Když jsme se z bludiště dostali ven, dostali jsme se do místnosti, kde byly zrcadla vlnkatá. Bylo to pobavení. Po Petřínu a Zrcadlovém bludišti jsme se vraceli do hotelu, kde na nás čekala večeře. Po večeři jsme měli volno a pak jsme jako večerní program vyrazili do Planetária. V planetáriu jsme se seznámili se souhvězdími a zjistili jsme, že je víc galaxií než jenom naše. Po filmu, který byl pěkný, jsme měli možnost prohlédnout ještě výstavu a simulátory. Vrácení do hotelu bylo velmi příjemné. Pátek Když jsme vstali a nasnídali jsme se, vyrazili jsme na cestu do Technické knihovny. Cestou jsme spatřili zatmění Slunce. Když jsme vešli dovnitř, naše průvodkyně nás vzala do knihovny. Naše paní průvodkyně nás upozornila na barevnou zem, ale pak nám to nevysvětlila a tak jsme nevěděli proč to tam je. Také mluvila hrozně potichu, a proto jsme nic z knihovny nevěděli. Pak nás vzala do galerie, kde se nám moc líbilo. V galerii měli obrazy žáci výtvarné školy. Někteří měli krásné obrazy. Po knihovně, která nás moc nepotěšila, jsme vyrazili na procházku Prahou. Chodili jsme po Praze, protože jsme měli hodně času. Naobědvali jsme se a pak jsme vyrazili k lodi. Loď nás vzala po Vltavě na hezká místa, která nám pan kapitán popisoval. Jízda lodí se nám moc líbila a také nás moc potěšilo, že jsme dostali jeden nápoj zdarma. Po lodi jsme vyrazili do hotelu, kde jsme se navečeřeli a šli jsme se připravit do Černého divadla. Když jsme byly všichni připravení, vyrazili jsme k Černému divadlo. Naše divadelní hra byl Život je život. Na představení jsme nemohli fotit, ale to nevadí, protože si to budeme pamatovat ve vzpomínkách. Některé scény byly srandovní. Po

5 divadle nechali někoho z diváků, aby si vyzkoušeli, jak se Černé divadlem dělá. Divadlo se všem moc líbilo. Když jsme se vraceli do hotelu, všichni o divadle povídali. Sobota Vstávali jsme asi o půl 7. Když jsme se nasnídali, šli jsme si balit a mohli jsme se těšit na cestu. Když jsme jeli z Prahy, všichni měli dobrou náladu, akorát jsme byli unavení. Děkuji pořadatelům, že nám toto umožnili a také děkuji naší paní učitelce, že mě vybrala. Kateřina Mayerová

6 Praha Pobytový kurz jsme začali na náměstí ve Studené, měli jsme se sejít ve Nasedli jsme do autobusu a vyrazili směr Praha. První zastávka byla v Praze na Roztylech, kde nasedl pan průvodce a říkal nám o zajímavostech Prahy. Další zastávka byla uţ na hotelu, po cestě jsme byli hladoví a unavení. Samozřejmě jsme si vybalili kufry a šli na večeři (byla moc dobrá). Pak jsme šli do společenské místnosti, kde jsme se seznámili s týdenním programem, učitele nám řekli pravidla chováni na hotelu a na ulicích. Potom jsme měli asi 1,5 hod volno a pak byla večerka. Večerku jsme mívali obvykle ve První den tedy pondělí jsme začali snídaní. Snídaně byly formou švédských stolů. Po snídani jsme uţ mohli vyrazit na první výlet. Jeli jsme na sídlo Dopravního podniku města Prahy. Byl zde moc sympatický pán, který nám říkal o metru a o tramvajích různé zajímavosti např. dopravní podnik přepraví za rok okolo 1.2 miliardy lidí nebo ţe ve vybavenosti a návaznosti na linky jsme 2. v Evropě. Aţ nám to pán vše řekl, přepravili jsme se tramvají do muzea historických dopravních prostředků. Moc se nám to líbilo, nebyli zde jen tramvaje ale i staré autobusy a stará hasičská auta. Po prohlídce následovala jízda historickou tramvaji, která nás provezla historickým jádrem Prahy. Aţ jízda skončila, přepravili jsme se zase na hotel, kde byla zase výborná večeře. Kdyţ jsme byli najedení, následoval večerní program. Celá skupina se byla podívat na večerní Prahu. Je opravdu hezčí neţ ve dne. Poté co jsme byli na Hradu, ve Zlaté uličce, a na Karlově mostě jsme jeli opět na hotel, kde jsme se vykoupali a šli spát. Další ráno jsme opět zahájili snídaní a poté jsme vyrazili na výstaviště v Holešovicích. Je zde výstava Brána do vesmíru. Byly zde různé makety modulů, raket, skafandrů. Byly zde i různé simulátory letící rakety, stavu bez tíţe atd. Kdyţ jsme si všechno prohlédli, byla přestávka na oběd (oběd jsme vţdy dostávali se snídaní - byla to povětšinou bageta). Kdyţ jsme všichni dojedli, přesunuli jsme se opět MHD na letiště Václava Havla na 3. terminál. Zde nás vítal velmi příjemný muţ, který nás prováděl po letišti. Museli jsme projít kontrolou na zbraně a pak hurá do autobusu, který nás po celém areálu vozil. Byli jsme se kouknout u hasičů, v hangárech kde se opravují letadla, viděli jsme, jak letadla vzlétají a odlétají. Po skončení této exkurze jsme dojeli na hotel, kde byla večeře a po večeři volno a večerka. Středu jsme zase začali snídaní. Poté jsme vyrazili do Národního technického muzea. Zde jsme šli do rudných a uhelných dolů kde byla ukázka těţební techniky a strojů. Pak jsme šli se podívat na stará auta, motorky, kola, letadla. Bylo zde mnoho výstav a celé muzeum jsme neměli šanci si prohlédnout. Po muzeu byla přestávka na jídlo s překrásným výhledem na Vltavu a na celou Prahu. Kdyţ jsme šli do Podolské vodárny stavili jsme se na Letné kde dříve stál pomník ruského diktátora Stalina tzv. Fronta na maso. Dnes zde stojí metronom obřího rozměru. Je odsud krásný výhled na Prahu. Poté jsme dorazili do Podolí, kde stojí vodárna, která je zatím z důvodu dostatku vody z dalších dvou nyní odstavena a teď slouţí jako muzeum vodárenství. Poté jsme ve vodárně vystoupali na rozhlednu, odkud byl krásný výhled na Vyšehrad. Kdyţ jsme si to panorama prohlédli, jeli jsme zase na hotel, kde na nás čekala teplá večeře. Kdyţ jsme se najedli, měli jsme jako v pondělí večerní program s názvem Za strašidly staré Prahy. Měli jsme sympatickou průvodkyni, která nás provedla historickou částí Prahy a vyprávěla nám různé strašidelné pověsti o Praze. Kdyţ nám to paní povyprávěla, odjeli jsme zase do hotelu, kde jsme se vysprchovali a šli zase spát.

7 Další den neboli čtvrtek jsme opět ráno posnídali. Ve čtvrtek jsme měli naplánováno Ţiţkovský vysílač a petřínskou rozhlednu. A také se tak stalo. Nejprve jsme metrem dojeli k vysílači a nahoru na vysílač jsme vyjeli výtahem. Nahoře nám paní řekla různé zajímavosti a historii stavby. My jsme se pokochali výhledem. Dole pod vysílačem jsme si skousli oběd a vyrazili jsme směr Petřín. Vyjeli jsme lanovou dráhou a museli ještě vyšlapat 299 schodů na vrcholek. Ale stálo to za to. Z rozhledny byl nádherný výhled. Poté jsme šli do zrcadlového bludiště, kde jsme se moc nasmáli. Vysmátí jsme šli dolů pěšky, ale nikdo toho nelitoval, protoţe se nám naskytl opravdu hezký pohled na Praţský hrad. Sešli jsme aţ k metru a dojeli na hotel na večeři. Po večeři následoval večerní program. Šli jsme do planetária, kde se nám promítal film na obrovskou kopuli. Kdyţ film skončil, bylo zde ještě hodně atrakcí. Ty jsme si prolezli. Např. simulátor vozítka na měsíci, foto kabinka, na jaké planetě kolik váţí plechovka coca - coly Poté jsme se přepravili na hotel a šli spát. V pátek jsme začali snídaní. Vyrazili jsme do Národní technické knihovny. Cestou jsme ještě pozorovali zatmění slunce. Tato prohlídka knihovny mě osobně nenadchla. Měli jsme takovou průvodkyni, která mluvila hrozně potichu, a nebylo jí pořádně rozumět. Po knihovně jsme si pošli ostrov Kampu a v jsme měli přistavenou loď. Projíţďka trvala dvě hodiny a nám se to moc líbilo. Naše loď jela dvakrát zdymadlem. Kdyţ jsme opustili loď, jeli jsme zase na hotel na večeři. Jako večerní program jsme měli Černé divadlo, které se nachází na Národní třídě. Dojeli jsme sem a představení mohlo začít. Toto představení bylo zaloţeno na světelných efektech. A moc se nám líbilo, ţe tyto triky byli odhaleny. Mohli jsme si to i vyzkoušet. Bylo to krásné ukončení praţského týdne. Pak uţ jen na hotel a další den domu. V sobotu jsme se nasnídali, sbalili kufry a okolo desáté byl odjezd. Byl to moc krásný týden, který jsme si uţili všichni na plno. Také musíme pochválit pořadatele za jejich starost o nás a za program, který byl opravdu nabitý.

8 PRAHA Dostal jsem za úkol vyprávět o krásném, ale náročném výletě do Prahy, na který mě vzala paní učitelka Všohájková a já jí za to moc děkuji. Vše začalo v neděli 15. března, kdy jsme v 15 hod. opustili náměstí ve Studené a vydali se směr Praha. Jel nás plný autobus, byli tam děti i z okolních měst. Ze Studené nás jelo šest. V Praze jsme se ubytovali v hotelu Pramen, došli jsme si na večeři, která byla moc dobrá a večer ve 22:00hod. byla večerka. Ráno jsme vyrazili do Dopravního podniku hl. města Prahy, kde nás čekala přednáška. Potom jsme jeli do muzea MHD, kde byly snad všechny druhy tramvají, autobusů a věcí s nimi spojených. Dokonce nás svezli starou tramvají po Praze, to bylo moc pěkné. Po večeři jsme šli na prohlídku noční Prahy. Viděl jsem Pražský hrad, Malou Stranu, Karlův most, Petřín a spoustu dalších krás hlavního města. Další den jsme se šli podívat na výstavu Brána do vesmíru na Holešovickém výstavišti. Viděli jsme tam družici, oblek kosmonauta, vesmírný vozík, rakety a spoustu dalších zajímavých věcí. Další zastávka byla na letišti Václava Havla, kde nás provedli hangárem s letadly a záchranným sborem. Večer jsme šli za strašidly Starého města. To už jsem byl docela unavený a moc mě to nezaujalo. Další den se šlo do technického muzea, to se mi líbilo. Je tam spousta věcí, od kol až po lokomotivy. Odpoledne bylo naplánované muzeum vodárenství a vodárny v Podolí, ale to mě vůbec nebavilo, nebylo to moc zajímavé. Večer jsme už žádný program neměli. Čtvrtek začal prohlídkou Žižkovské věže, ze které byl překrásný výhled na celou Prahu. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko, takže opravdu nádhera. Odpoledne jsme vyjeli lanovkou na Petřín, tam jsme se nasmáli v zrcadlovém bludišti a vyšlapali na rozhlednu. Z Petřína jsme šli pěšky dolů na tramvaj a hurá na hotel k večeři. Večer byla naplánovaná návštěva planetária. Tam se mi nejvíce líbil simulátor jízdy na měsíci, viděli jsme hvězdnou oblohu, sluneční soustavu atd. Poslední den jsme šli do Technické knihovny. Tam byla spousta knížek, půjčovali zde i tablety, notebooky a tak. Byla tam i galerie obrazů. Odpoledne jsme se svezli na lodi po Vltavě. Podpluli jsme Karlův most a viděli památky kolem Vltavy. Večer jsme šli do Černého divadla. Tam se mi moc líbilo. Prostě Život je fajn. Výlet se mi moc líbil, poznal jsem spoustu nových věcí a viděl krásy našeho hlavního města. Nádhera. Josef Svoboda

9 Pobytové soustředění v Praze V neděli ve14:50 hodin jsme měli sraz na náměstí ve Studené, kde na nás již čekal skoro plný autobus. Uložili jsme si kufry a tašky do dolní části autobusu, rozloučili jsme se s rodinou nebo nejbližšími lidmi a mohlo se vyrazit. Když jsme nastoupili do autobusu, všichni se po sobě strašně ohlíželi. Nakonec jsme se konečně usadili a vyjeli jsme. Zastavovali jsme ještě v Telči, kde na nás čekala poslední skupina. Celého pobytového soustředění se zúčastnili 35 dětí z různých škol. Dvě školy z Dačic a jedna ze Studené, ze Strmilova, z Kunžaku, z Telče a ze Slavonic. Cesta byla velmi dlouhá, ale také zábavná. Začali jsme se všichni vzájemně seznamovat a představovat. A těšili jsme se na to, co nás bude čekat. Když jsme dojeli do Prahy, čekal na nás průvodce, který nastoupil za námi do autobusu a okružní cestou do hotelu Pramen nám popisoval nejznámější památky Prahy. Přijeli jsme k hotelu, vzali jsme si všechny věci a dotrmáceli jsme se na recepci. Tam nám dali klíče od naších pokojů a provedli nás hotelem. Tento týden jsme strávili ve dvoulůžkových pokojích v 11. patře s krásným výhledem na obrovskou Prahu. Po krátkém přivítání nás čekala naše první večeře. Po příjemném posilnění jsme se všichni společně sešli a seznamovali jsme se s celotýdenním programem, který byl pořádně zaplněný, ale velmi zajímavý. V pondělí byla pro nás připravena snídaně ve formě švédských stolů jako každý další den. Každý si mohl dát to, co mu nejvíce chutnalo. Potom jsme dostali obědové balíčky ve kterých jsme měli bagetu, sušenku, jablko a pití, každý den jiný. Tento den nás čekala exkurze dopravního podniku hlavního města Prahy, kde nás přivítal pán, který nám pověděl zajímavosti o MHD v Praze, ale i v jiných evropských městech. Po zajímavá přednášce jsme se metrem přemístili do dopravního muzea, kde jsme mohli vidět staré autobusy a tramvaje nebo koněspřežky. Po důkladné prohlídce všech těchto dopravních prostředků jsme odjeli historickou tramvají na krásnou prohlídku Prahy. Zjistili jsme, že to dřív s dopravou nebylo vůbec jednoduché. Potom jsme zase MHD dorazili do hotelu, kde nás čekala teplá večeře, po které jsme vyrazili na procházku noční Prahou. Viděli jsme krásy noční Prahy, např. Karlova mostu nebo pražské Lorety. V deset hodin jsme měli večerku a šli jsme spát. V úterý dopoledne pro nás byla připravena návštěva výstavy Brány do vesmíru na holešovickém výstavišti. Mohli jsme si prohlédnout různé rakety, skafandry, ale také si vyzkoušet, jaké by to bylo být v nakloněné poloze. Odpoledne jsme se přemístili tramvají, metrem i autobusem na letiště Václava Havla, na kterém jsme museli projít odbavováním, což nebyla žádná legrace. Potom jsme se podívali do obrovských hangárů, kde jsme viděli, jak se vytlačují letadla, spravují a další. Z pohodlí autobusu jsme pozorovali vzlétání a přistávaní letadel. Byl to obrovský zážitek. Tento den jsme měli jediný volný večer, takže jsme ho využili k hraní stolních her a povídání s novými kamarády. Byla to legrace. Ve středu dopoledne jsme se dostavili do Technické muzea hlavního města Prahy, kde jsme nejprve s panem průvodcem objevovali tajemství černého dolu. Viděli jsme, jak a za jakých podmínek v dřívější době horníci pracovali. Pak jsme si mohli podle toho, co nás nejvíce zajímalo procházet celé Technické muzeum. Pozorovali

10 jsme stará auta, vlaky, kola a další zajímavé prostředky i předměty. Odpoledne jsme navštívili muzeum pražského vodárenství. Během exkurze se nám z nejvyšší části budovy naskytl úchvatný panoramatický pohled na Prahu. Krásným závěrem celého dne byl program, který se jmenoval Za strašidly Starého města. Paní průvodkyně nás zcela vtáhla do strašidelných pověstí města Prahy a ukazovala nám různé strašidelné budovy a předměty patřící do těchto pověstí. Večer se nám pak krásně usínalo. Ve čtvrtek nás dopoledne čekala Žižkovská televizní věž, ve které jsme vyjeli výtahem do výšky 93m, kde jsme si vyslechli, proč byla tato věž vystavěna, historii věže a zjistili jsme, že se zde slaví např. Silvestr nebo Valentýn. Odpoledne jsme se podívali na obrovský metronom stojící na Letňanech. Potom jsme se lanovkou nechali vyvést k Petřínské rozhledně, kde jsme vystoupali dalších 299 schodů a kochali jsme se pohledem na okolní Prahu. Dále jsme procházeli zrcadlovým bludištěm, které nás velmi pobavilo. Zjistili jsme, jak můžeme vypadat v různých velikostech a rozměrech zrcadla. Večer jsme na poslední chvíli dorazili do pražského planetária, kde jsme zhlédli film v obrovské kopuli a připadali jsme si jako bychom leželi pod krásnou večerní oblohou plnou hvězd V pátek dopoledne jsme dorazili do technické knihovny v Dejvicích, kde jsme si prohlédli celou obrovskou knihovnu. Mohli jsme také nahlédnout do místní malířské galerie, kde jsme viděli krásné obrazy různých témat. Odpoledne jsme se procházeli po Kampě a narazili jsme na bronzová miminka, která můžeme vidět na Žižkovské věži. Když jsme si je dostatečně prohlédli, přemístili jsme se k Vltavě a nastoupili na loď. Kapitán lodi nás seznámil s historií této lodi a s tím, jak funguje zdymadlo. Pluli jsme asi 2 hodiny a bylo to velmi krásné pozorovat Prahu zase trochu jinak. Když jsme dorazili do hotelu, napsali jsme si krátkou soutěž, která se týkala celotýdenního pobytu v Praze. Vyvrcholením kulturní části programu byla návštěva Černého divadla, kde jsme viděli krásné světelné efekty. Vrcholem bylo odhalení použitých efektů a kluci si mohli vyzkoušet, jak to celé funguje. Celé divadlo to rozesmálo. V sobotu nás čekala poslední snídaně a potom jsme měli vyhodnocení soutěže. Na 3. místě se umístila skupina z Dačic, na 2. místě skupina z Telče a na 1. místě skupina ze Studené. Následovalo zhodnocení celého pobytu, balení a loučení. Když jsme naposledy opouštěli hotel, bylo nám trochu smutno, že nám tohle všechno, plno těchto zážitků bude chybět. Při cestě autobusem jsme si všichni povídali a dělali poslední společné fotky. Přijeli jsme asi kolem 2. hodiny odpoledne Celý tento týden byl pro mě velmi zábavný, plný zážitků, ale také velmi naučný. Chtěla bych poděkovat pořadatelům za skvělou přípravu moooc se mi to líbilo. Petra Waldová

11 Praha jsme se sešli na náměstí ve Studené, kde už na nás čekal autobus. Když v autobusu byly všechny školy, vyrazili jsme směr Praha. Z okénka autobusu jsme viděli známé památky, budovy, fotbalové stadiony. Po prohlídce hlavního města jsme vystoupili před hotelem Pramen a ubytovali se. Nasycení jsme v pondělí ráno vyrazili do Dopravního podniku hlavního města Prahy, tam jsme se seznámili s nejstaršími a nejnovějšími vozidly MHD, nejnovějšími plány např.: prodloužení metra linky A o čtyři stanice nebo založení nové linky D. Po skončení přednášky jsme se vydali do muzea MHD, kde jsme viděli několik historických vozidel MHD. V rámci prohlídky muzea jsme jeli historickou tramvají. Jeli jsme například okolo Národního divadla, Pražského hradu, Václavského náměstí. Večer jsme šli noční Prahou. Byli jsme na Karlově mostě, Pražském hradě a na Malé straně. V úterý ráno jsme se podívali na expozici Brány do vesmíru na holešovickém výstavišti. Viděli jsme, jak to vypadá uvnitř rakety, jednotlivé skafandry, makety kosmických lodí ve skutečné velikosti. Mohli jsme si také vyzkoušet, jak vypadá výcvik kosmonautů. Odpoledne jsme se podívali na Letiště Václava Havla. Ze začátku musel každý projít detektorem kovu. Někteří zapípali a byli prohledáni a pak jsme všichni nastoupili do autobusu. Z dostatečné vzdálenosti jsme mohli vidět, jak letadla vzlétají a přistávají nebo jsme mohli také vidět hasičské vozy, letadla z blízka jak se připravují k odletu. Večer jsme šli opět večerní Prahou. Prohlídka byla také komentovaná, ale trochu jinak. Paní nám vyprávěla legendy, historky, pověsti jednotlivých budov. Bylo zajímavé, kdo všechno je ještě v Praze a my je nevidíme. Ve středu nás čekala exkurze do Technického muzea, kde jsme šly do uhelného dolu a později jsme mohli vidět jedny z nejstarších motocyklů, aut, bicyklů, ale teď zpět k dolu. V dole byly figuríny představující pracující dělníky, k tomu byl puštěný zvuk zbíječky, padání kamení. Jak jsem zmínila, po prohlídce dolu jsme šly do muzea dopravních prostředků. Nebylo to jediné muzeum, které v budově bylo, ale bohužel jsme nestihly vše projít. Odpoledne jsme navštívili Muzeum pražského vodárenství a vodárny v Podolí. Seznámili jsme se s úpravou surové říční vody. Spatřili jsme potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II.. Z nejvyššího patra vodárny jsme měli krásný výhled na Prahu. Je čtvrtek a pomalu se blíží konec našeho výletu. Zašli jsme na Žižkovský vysílač. Vystoupali jsme až do 93 metrů. V minulosti byl vysílač považován za jednu z nejošklivějších staveb, ale teď už si vede lépe. Miminka, která na vysílači šplhají, nemají obličej, ale čárový kód. Mohou působit strašidelně, stejná miminka jsme uviděli na Kampě. Jakoby těch výšek nebylo dost, odpoledne jsme byli na Petříně nebo jestli chcete na pražské Eiffelovce. Hned vedle Petřínské věže je Zrcadlové bludiště, které jsme také navštívili. Velmi jsme se pobavili a nechtělo se nám odtud odejít, hlavně dívkám, které zaujalo zrcadlo, které je dělalo hubené. Večer nás čekalo planetárium. Přímo nad našimi hlavami se nám promítal film o vesmíru, souhvězdí a jiné astronomické objekty. Pátek, poslední den jsme navštívili Technickou knihovnu. Knihovna je velmi moderní a často označována za architektonický skvost. Knihovna je v obklopení vysokých škol. Pak jsme

12 se podívali na Vltavu. Pluli jsme lodí, díky plavbě jsme viděli Prahu z jiného úhlu. Večer nás čekalo Černé divadlo. V představení Život je fajn jsme viděli život jednoho muže. Představení bylo humorné. Během představení herci nemluvili, pouze se pohybovali, ale i přes to děj pochopil každý. Celý týden bylo krásné počasí. Program se nám všem líbil. Adéla Popelínská

Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015

Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015 Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015 Naše skupina Kateřina Mayerová Josef Svoboda Tomáš Mastný Petra Waldová Adéla Popelínská Martin Straka Neděle Odjezd ze Studené v 14:50 hodin Praha Roztyly

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Jak nás Anetka vzala na Malši

Jak nás Anetka vzala na Malši Jak nás Anetka vzala na Malši 25.7. - 2.8. 2015 V sobotu ráno jsme se všichni nasnídali, oblékli, maminka s tatínkem vše dobalili a nastal čas vše naložit do auta a že toho bylo na týden pod stanem v divočině

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Vzdělávací exkurze do Švýcarska

Vzdělávací exkurze do Švýcarska Simona Prachařová 3. C Vzdělávací exkurze do Švýcarska Ve dnech 25. 10. 29. 10. se někteří žáci vyššího gymnázia zúčastnili exkurze do Švýcarska. Velké Meziříčí jsme opustili ve středu večer. Cesta byla

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu.

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. Červen 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. V pondělí na Den dětí jsme byli na školním výletě. Byla tam naše třída, třída

Více

Samostatná příloha časopisu

Samostatná příloha časopisu www.7zskolin.cz Číslo 2 12.ročník (2015/2016) listopad 2015 Samostatná příloha časopisu Zvláštní vydání pro II.C a V.C Dostali jsme od paní učitelky Kombercové informaci pro nás a pro rodiče: HISTORICKÁ

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění Sportovní soustředění Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění První den V sobotu (5.3.) jsme se vydali do Jizerských hor. Sraz jsme měli u Penny v 8:30 kde se sešlo 35 dětí.

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry,

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry, Duben 2016 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz Nazdar bratři a sestry, Začal duben. Přichází jaro. Kvetou bledule, a ptáci, kteří se vrátili z teplých krajů, už cvrlikají pod okny. Roste

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

TeGe. 1.číslo Říjen 2012. Deváťáci na Lysé hoře. Maškarák na škole v přírodě

TeGe. 1.číslo Říjen 2012. Deváťáci na Lysé hoře. Maškarák na škole v přírodě Deváťáci na Lysé hoře TeGe Maškarák na škole v přírodě 1.číslo Říjen 2012 16 Ahoj kluci a holky, letos spadá příprava časopisu TEGEMÁK žákovskému parlamentu na rozdíl od předchozích let, kdy byl vydáván

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

Kurz španělštiny ve Valencii.

Kurz španělštiny ve Valencii. Kurz španělštiny ve Valencii. Valencie Valencie se nachází na středomořském pobřeží Španělska, je to moderní město plné historie i kultury. Výborné klima, písčité pláže, i, navíc, obrovské množství kulturních

Více

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby.

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. Březen 2014 zdarma 18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. 1 Milí čtenáři, naše ZŠ v Nýdku se zapojila do

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd.

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd. Září 2010 1.ZÁŘÍ Tak nám zase začíná škola. Před školní budovou se shromažďují skupinky odpočinutých, energií nabitých a opálených žáků. Mezi nimi se proplétají bytůstky malé a vyjukané, většinou v doprovodu

Více

ATHENS závěrečná zpráva ze studijního programu březen 2015

ATHENS závěrečná zpráva ze studijního programu březen 2015 ATHENS závěrečná zpráva ze studijního programu březen 2015 Kód a název kurzu: TPT09 - Emergence in complex systems Přijímající univerzita: TELECOM ParisTech Jazyk kurzu: Angličtina Termín konání: 14.3.

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLADNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLADNO 2 Kdo jsme? Občanské sdružení Korálek (dále jen OSK) je otevřenou, nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. Občanské sdružení

Více

ŠKOLY PRO VENKOV. Úvodní slovo. Naše práce na projektu v novém školním roce ZŠ Hořiněves, ZŠ a MŠ, Všestary. V tomto čísle najdete

ŠKOLY PRO VENKOV. Úvodní slovo. Naše práce na projektu v novém školním roce ZŠ Hořiněves, ZŠ a MŠ, Všestary. V tomto čísle najdete ŠKOLY PRO VENKOV 28. list opadu 20 11 Číslo 2 ZŠ Hořiněves, ZŠ a MŠ, Všestary Úvodní slovo Mgr. Iveta Baladová Počátkem října vyrazili žáci 8. ročníku v rámci projektového dne na Chlum, aby sbírali podklady

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

Deník školy v přírodě 3.C, 4. a 5. tříd v Jiřetíně od 8. do 15. května 2010.

Deník školy v přírodě 3.C, 4. a 5. tříd v Jiřetíně od 8. do 15. května 2010. Deník školy v přírodě 3.C, 4. a 5. tříd v Jiřetíně od 8. do 15. května 2010. První den sobota 8. května 2010. (Kliknutím otevřete fotoalbum) Je již pravidlem, že čtvrtým a pátým ročníkům přeje štěstí při

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

MALÝ ALMANACH O VELKÉ SPOLUPRÁCI

MALÝ ALMANACH O VELKÉ SPOLUPRÁCI MALÝ ALMANACH O VELKÉ SPOLUPRÁCI MEZI ZÁKLADNÍ ŠKOLOU JÁNA KUPECKÉHO ZE SLOVENSKÉHO PEZINKU A 6.ZŠ V MLADÉ BOLESLAVI při příležitosti 15. výročí spolupráce mezi školami sestavil Lukáš Krejčík Naše základní

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Exkurze na 22. základnu Vrtulníkového letectva

Exkurze na 22. základnu Vrtulníkového letectva Exkurze na 22. základnu Vrtulníkového letectva Ve čtvrtek ráno čekalo na autobusové zastávce v Plumlově 33 žáků 8. A a 8. B pod dohledem pánů učitelů Pavla Majoršina a Tomáše Poláka. Konečně se v 7:30

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Comenius návštěva ve Španělsku březen 2015

Comenius návštěva ve Španělsku březen 2015 Comenius návštěva ve Španělsku březen 2015 Druhé letošní setkání v rámci projektu Comenius se konalo ve španělském Molins de Rei, malém městečku nedaleko Barcelony. 2. března, v pondělí ráno jsme se všichni

Více

Objevy Geologického klubu

Objevy Geologického klubu Objevy Geologického klubu Geologický Klub ZŠ Chomutov, Zahradní 5265, Chomutov Školní rok 2013-2014 Vítáme Vás u našich objevů.. v projektu Objevy čekají na Tebe Náš první objev jsme zažili na : Gepfertovo

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního klání, do okolí Klínovce na hřebeny Krušných hor. Ty jsou

Více

PRAXE LONDÝN NEDĚLE 2. ÚNORA 2014. Běhavá Pavla

PRAXE LONDÝN NEDĚLE 2. ÚNORA 2014. Běhavá Pavla NEDĚLE 2. ÚNORA 2014 PRAXE LONDÝN Naše letadlo mělo odlétat ve 14:35 z Letiště Václava Havla, ale mělo asi 15 minut zpoždění. Let byl fajn a rychle utekl. Letěli jsme fialovo-růžovým letadlem společnosti

Více

Obsah. Obsah... 1. Kde byli páťáci v létě?... 2. Grand Canyon... 3. Hluboká nad Vltavou... 4. Potápění v moři... 5. Maroko-Tetouan...

Obsah. Obsah... 1. Kde byli páťáci v létě?... 2. Grand Canyon... 3. Hluboká nad Vltavou... 4. Potápění v moři... 5. Maroko-Tetouan... Obsah Obsah... 1 Kde byli páťáci v létě?... 2 Grand Canyon... 3 Hluboká nad Vltavou... 4 Potápění v moři... 5 Maroko-Tetouan... 5 Den bez aut... 6 Kůň... 7 Zkuste si křížovku!!!... 8 1 Kde byli páťáci

Více

ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO

ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO Rok se sešel s rokem a na pořadu dne bylo opět plánování školního výletu. V 9.A jsme se rozhodli už dávno. Přece neporušíme tradici. Pokud

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zličíně pro naši paní průvodkyni. Všichni jsme se moc

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z přihlášky jsem věděla, že budeme hasit nějakou ohnivou svini, nebo tak něco. Ale vezměme to po pořádku. Odjezd byl ve čtvrtek ráno. Všichni jsme se

Z přihlášky jsem věděla, že budeme hasit nějakou ohnivou svini, nebo tak něco. Ale vezměme to po pořádku. Odjezd byl ve čtvrtek ráno. Všichni jsme se Otakar 2006 Můj milý deníčku, tak už to mám za sebou a bylo to naprosto úžasné, skvělé, jedinečné, prostě husté Není to tak, jak si myslíš já myslím tábor. Já vím, že spousta dětí jezdí na tábory nerada,

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Školní časopis. Po stopách sovy Puštíka. Z Š a M Š L h o t y u P o t š t e j n a w w w. z s l h o t y. e s t r a n k y. c z

Školní časopis. Po stopách sovy Puštíka. Z Š a M Š L h o t y u P o t š t e j n a w w w. z s l h o t y. e s t r a n k y. c z - Školní časopis Po stopách sovy Puštíka Květen 2013 Z Š a M Š L h o t y u P o t š t e j n a w w w. z s l h o t y. e s t r a n k y. c z Výlet na Ostrožsko Dne 24. dubna vyrazil celý 2. stupeň na třídenní

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně.

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně. Jazykový pobyt v Anglii Vybraní žáci 2. stupně naší školy spolu s žáky ZŠ Horní Suchá se ve dnech 15.11. 20.11.2015 zúčastnili jazykového pobytu v Anglii. Celkem se jednalo o 40 žáků a 4 pedagogy (Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

A teď se vrátím o rok zpět, protože tenkrát mě to ještě nenapadlo psát si deníky z cest.

A teď se vrátím o rok zpět, protože tenkrát mě to ještě nenapadlo psát si deníky z cest. A teď se vrátím o rok zpět, protože tenkrát mě to ještě nenapadlo psát si deníky z cest. 1 Březen 2007 Pokusím se zaznamenat alespoň něco málo vzpomínek na workshop v Kyotu, kam mě pozvali Yasushi a Koji,

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

DIARY Výměnný pobyt Česko Dásko 11.6. - 21.6. 2013 11.6.- Úvod V 19:00 jsme měli sraz u školy a začali jsme nastupovat do autobusu. Rozloučili jsme se s rodiči a odjíždíme do Dánska. Už se těším na Idu

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Štěnátko štěká haf, haf, ha... Všechno nejlepší Aničce, Tomovi a Lukymu k narozeninám. Ať se vám daří. Haf haf haf. Haf haf haf.

Štěnátko štěká haf, haf, ha... Všechno nejlepší Aničce, Tomovi a Lukymu k narozeninám. Ať se vám daří. Haf haf haf. Haf haf haf. Štěnátko štěká haf, haf, ha... Všechno nejlepší Aničce, Tomovi a Lukymu k narozeninám. Ať se vám daří. Haf haf haf Už jsme začali zkoušet divadelní představení a myslím, že nám to docela jde. Tak doufám,

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČÍSLO

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČÍSLO ŠKOLNÍ ČASOPIS ČÍSLO 3 ŠKOLY PRO VENKOV 8. června 2012 Číslo 3 ZŠ Hořiněves, ZŠ a MŠ, Všestary Úvodní slovo Mgr. Dagmar Frízlová Půl roku uteklo v pilné práci. Snažili jsme se nejen při běžných školní

Více

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce.

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce. Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 Nikdo neví, kam se jede Cyklistický jídelníèek

Více

1. DEN Na nádraží jsme se měli sejít v 8 35 h ( Terka 8 25 h). Všichni, až na výjimky (nebyla to Terka) přišli včas. Jeli jsme naší oblíbenou trasou, vlakem samozřejmě. Vyzkoušeli jsme si krásný, nový

Více

Přes Překážky ke hvězdám

Přes Překážky ke hvězdám Přes Překážky ke hvězdám Milí čtenáři, malí i vy velcí, máte v rukou první číslo nového časopisu. Sluší se, aby se Vám dostalo vysvětlení, proč vznikl. S novým školním rokem jsme se v naší jičíněveské

Více

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands SIGNAPUR Hotel Marina Bay Sands Luxusní hotel Marina Bay Sands patří s nejatraktivnějším bazénem a nejšílenější terasou na světě mezi nejdražší hotely světa. Luxusní a hotel Marina Bay Sands leží trochu

Více

Trasa průvodu. Den otevřených dveří v areálech DPP. Slavností průvod tramvají. Fotosoutěž! Výročí MHD objektivem cestujících

Trasa průvodu. Den otevřených dveří v areálech DPP. Slavností průvod tramvají. Fotosoutěž! Výročí MHD objektivem cestujících Sobota 19. září 2015 od 10.00 do 16.00 hodin Den otevřených dveří v areálech DPP Den otevřených dveří Dopravního podniku se tentokrát koná ve třech areálech - v depu metra Hostivař, autobusové garáži Hostivař

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011.

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy Program Comenius - návštìva v Lukavici Den 1. Cesta ze Dvora Králové n.. L. do

Více

Slovo šéfredaktora: Šéfredaktoři: Barbora Bubeníková. Grafická úprava: Vlastimil Hrabovský Korektura: Mgr. Jiřina Ostrčilová Zde se dočtete o:

Slovo šéfredaktora: Šéfredaktoři: Barbora Bubeníková. Grafická úprava: Vlastimil Hrabovský Korektura: Mgr. Jiřina Ostrčilová Zde se dočtete o: Slovo šéfredaktora: Máme tady poslední dva měsíce školy a všichni se snažíme opravit si známky na vysvědčení. Po čtyřech letech u nás bylo kácení máje a v průvodu šla spousta hezkých masek. Dále bychom

Více

Nabídka výletů pro základní školy VLAKEM z Mostu CA FUTURA, Ostrava, e-mail: vylety.futura@seznam.cz, tel. 608 201 321,

Nabídka výletů pro základní školy VLAKEM z Mostu CA FUTURA, Ostrava, e-mail: vylety.futura@seznam.cz, tel. 608 201 321, Nabídka výletů pro základní školy VLAKEM z Mostu CA FUTURA, Ostrava, e-mail: vylety.futura@seznam.cz, tel. 608 201 321, www.ca-futura.webnode.cz PROGRAM 1 - Praha Techn. muzeum a Staroměstská radnice cena

Více

Přechod Calanques aneb Milešovka po Provensálsku ( )

Přechod Calanques aneb Milešovka po Provensálsku ( ) Přechod Calanques aneb Milešovka po Provensálsku (3-4.10.2009) Dva roky jsme již vynechali známý ústecký memoriál Hany Vocáskové - noční pochod na Milešovku a tak jsme se rozhodli, že si částečně noční

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více