EGYPŤANÉ. Tento odkaz sepsal jsem prvního července léta páně tisícího osmistého devadesátého devátého

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EGYPŤANÉ. Tento odkaz sepsal jsem prvního července léta páně tisícího osmistého devadesátého devátého"

Transkript

1 CELOTÁBOROVÁ HRA EGYPŤANÉ 1.Obecný popis táborové hry Velká táborová hra (zkráceně VTH) je zaměřená na život starého Egypta. Nemá za úkol jakýmkoliv způsobem kopírovat historická fakta, spíše dětem naznačit, že kdysi dávno nějaký Egypt byl, že tam byli lidé, seznámit je se stylem života Egypt jsme vybrali především proto, že kromě znalosti, že tam vládli faraónové, stavěli pyramidy a teče Nil jinak děti školou povinné neví téměř nic. V následujícím dokumentu je popsána VTH a na konci jsou naše interní poznámky, které se týkají historie, stylu života atd. starých Egypťanů. Jednotlivé etapy VTH probíhaly takto: byl odpískán signál Z (--..), všichni se seběhli na nádvoří, kde se přečetlo libreto. Poté následovala samotná etapa. Libreta se četla vždy před etapou, protože měla navodit atmosféru a vysvětlit, proč se v dané etapě dělá právě ta či onu věc. 2.Etapovky 2.1. Zpověď egyptologa V pradávných časech žil v zemi Kemet bohatý a slavný národ. Vodou z řeky zavlažoval úrodná pole vysoké pšenice a šťavnaté zeleniny, uctíval své bohy a radoval se ze života. V období záplav stavěl v dunách obrovské hroby svým vládcům nebo válčil s okolními národy, aby získal ještě více bohatství a slávy, která přetrvala staletí. Celý svůj život jsem zasvětil odhalování tajemství, která obklopují tento dávný národ a jeho zaniklou civilizaci. Z moří jsem vylovil desítky vraků, skrývajících poklady, které mi prozradily, jak tehdy lidé v zemi Kemet žili. Na poušti jsem pátral po hrobech dávno mrtvých vládců, aby mi jejich mumifikovaná těla vydala tajemství, která stále střeží. Vím, že jsem se tím dopustil svatokrádeže a za svůj čin musím pykat. Přestože mlád, cítím blízkost smrti, neboť jsem se nakazil chorobou, číhající ve Faraónově hrobce na každého, kdo by se opovážil rušit odpočinek mrtvého. Jsem u konce svých sil a tedy i u konce své cesty za poznáním slavného národa země Kemet. Všechen svůj majetek však odkazuji těm, kteří se vydají v mých stopách. Tento odkaz sepsal jsem prvního července léta páně tisícího osmistého devadesátého devátého James Henry Breasted Všichni vy, kteří slyšíte můj odkaz, nebojte se zjistit, že Egypt je magická země, která skrývá nespočet tajemství, ať již těch, která již byla objevena, nebo těch, která na objevení teprve čekají. Zpověď zemřelého egyptského vědce - egyptologa, který ze záhrobí posílá výzvu o pokračování své práce. Pokračovateli jeho práce jsou jednotlivé táborové družiny. Etapa se hraje za tmy. V lese se mezi stromy natáhne prostěradlo. Za prostěradlo se umístí petrolejky. Děti vyjdou za tmy z tábořiště (osvětlení svíčky, pochodně ) a jdou k prostěradlu. Jakmile přijdou a sednou si, rozsvítí se petrolejky a dobově oblečený vedoucí se začne pohybovat mezi prostěradlem a petrolejkami, takže na prostěradlo je vrhán jeho stín ( tzv. stínové divadlo ). Při tom přednáší libreto.

2 3 petrolejky, provaz (lano), prostěradlo, 10 kolíků Úkoly vedoucích: jeden jako egyptolog, ostatní (2-3) dovedou děti na místo Poznámka: Doporučuji předem (ještě v táboře) dětem vysvětlit, že jde o slavnostní okamžik, musí zachovávat mlčení atd., potom etapovka vyjde docela zajímavě Získání grantu Henry Breastedovi nejlepší přátelé - finančníci z Wall Street - založili Foundation Egypt (Nadaci Egypt), jejímž jměním bylo nesmírné bohatství, které po sobě pan Breasted zanechal. Za sto let se toto jmění velmi rozrostlo. Nadace díky tomu může financovat všechny archeologické výpravy do Egypta a může sponzorovat mladé egyptology a jejich výzkumy. Nedává ovšem peníze každému, kdo si o ně řekne, ale vybírá si z velkého počtu žadatelů. Každý rok Nadace Egypt vyhlašuje soutěž o to, kdo se do Egypta vypraví a vítěznou skupinu potom financuje. Poskytuje jí základní prostředky pro život v poušti, platí povolení k vykopávkám a tak dále. Letos - ve výroční den založení Nadace Egypt - se výpravy do Egypta může zúčastnit několik skupin, které se již přihlásily. Přesto musí i tito egyptologové prokázat znalosti a dovednosti, které budou v Egyptě potřebovat. pozn. k dětem - Jste na akademické půdě. Zkoušky pro získání grantu připravuje zvláštní komise pro vědu a výzkum Akademie věd v Londýně. Soupis úkolů vám rozdává pan docent, jednotlivé obory budete plnit u určených odborníků. Výchozí motiv hry: získat finanční prostředky na pokračování výzkumů v Egyptě Družiny získávají body za svou připravenost nástupu na expedici. Úkoly: = životopis - každý napíše alespoň tři věty o své skupině = znalost egyptského jazyka a písma - šifry = restaurátorství - postavit puzzle na čas = postavení obydlí v písečné bouři stavba stanu, polovina slepých, polovina vidících, vidící nesmí nic manuálně dělat, pouze radit = orientace v mapách - klasické otázky z topografie = znalost botaniky (které rostliny jsou jedovaté) - poznání vybraných rostlinek = první pomoc - ošetření figuríny, jednoduché praktické úkoly z této oblasti = fyzická připravenost - skoky přes švihadlo (25 snožmo, 15 zpět, 20 po jedné noze) 10 krátkých šifrovaných vět (na různých papírech), 2 malé puzzle (56 dílků), stan, 10 otázek na mapy, 15 rostlinek (na místě), švihadla Úkoly vedoucích: 7 vedoucích na jednotlivých stanovištích (popř. se některé věci mohou dát pod jednoho vedoucího) Poznámka:

3 2.3. Dětství Bohové nebeští radostně zpívají, hátory (kněžky - hudebnice zosobňující bohyni Hátor) bubnují na bubíncích, obyvatelé jsou zpiti vínem, na hlavách mají květinové věnce. Veslaři královské flotily vesele chodí natření nejvzácnějším olejem. Všechny děti se radují - od východu až do západu slunce. Tento text jsme našli v amarnském archivu 14. března O oslavách v bohatém Vesetu jsme posléze našli s kolegou Carterem ještě několik dalších textů, takže jsme si o nich mohli udělat docela jasnou představu. Ovšem bylo nám nápadné, že o dětech a o tom, jak si hrají a oslavují, se v žádném dalším textu již písaři nezmiňovali. Museli jsme prozkoumat mnoho nástěnných maleb. Někdy bylo opravdu nepochybné, že se jedná o hry dětí. Například v Luxoru, v hrobech kněžek a kněží byly výjevy hrajících si dětí. Děvčátka si hrála s panenkami, měla pro ně i nábytek, chlapci měli zase loutky zvířat. Starší pak rádi zápasili a sportovali, lovili drobná zvířata a ptactvo. To ale jenom hádáme, kolega Carter vyslovil tuto domněnku, když jsme v jedné hrobce mladého, asi patnáctiletého hocha, objevili kromě obvyklých náležitostí i dřevěný míč a malé zbraně. Chudým dětem musely k rám stačit věci, které našly kdekoli venku. Snad stavěly pyramidy z písku, hrály si s klacíky, které představovaly panenky a loutky jejich bohatších vrstevníků. Hračky egyptských dětí byly stejně rozmanité jako jinde na světě Každá družina musí za 3 hodiny vyrobit několik hraček pouze z přírodních materiálů. Hodnotí se krása originální nápad množství. Každá družina smí obdržet maximálně - 5 hřebíků, 5 metrů provázku, 1 barvičky, 5 listů A4 a smí si vzít - své nože, ešusy, víčka, popř. sekyrky a pily. Pro každou družinu - 5 hřebíků, 5 m provázku, 1 barvičky, 5 listů A4 Úkoly vedoucích: na konci jako hodnotící komise Poznámka: Tato etapa je volena jako taková odpočinková a původně měla být dešťová pro případ deště. My jsme ji hráli za nádherného počasí Výchova, učení 4. srpna 1884 Naše největší úspěchy jsou spojeny s vykopávkami v Achetatonu. Achetaton bylo hlavní město Horního a Dolního Egypta, které dal faraón Achnaton vystavět v poušti. Našli jsme zde odpovědi na mnoho našich otázek. Carter například tvrdil ještě před objevy v Achetatonu, že děti bohatých vychovávali domácí učitelé. Já jsem byl naopak toho názoru, že chodily do škol. A můj názor se potvrdil po nálezu školy v Achetatonu. Nejednalo se ovšem o školu, jak ji chápeme my. Byly to chrámové školy. Kněží si z nadaných dětí vybírali a podle toho, kolik si rodiče mohli dovolit zaplatit, je učili. Samozřejmě děti z chudších vrstev se do takovýchto škol dostávaly jen zřídka. Chlapci se učili povolání svých otců, dívky jak se starat o domácnost. Podle nástěnných maleb a zlomků školních textů se domníváme, že učitelé užívali tvrdých tělesných trestů a odměňovali jen opravdu nejlepší. Učili se teologii, historii, geografii, astronomii, medicínu. Knihy moudrých rad do života V lese jsou na stromech kartičky (25 ks) s citáty. Úkolem každé družiny je zapamatovat si a donést všechny citáty (bez chyby). Citáty se přináší po jednom a musí být zpaměti řečeny úplně bezchybně. Každý člen družiny může přinést jiný citát. Záleží na domluvě a strategii.

4 Kartičky s citáty, připínáčky nebo náplast Úkoly vedoucích: na každé dvě družiny jeden vedoucí, který kontroluje správnost citátů Poznámka: 2.5. Láska, zábava 18. září 1884 Láska a zábava. Tyto dvě věci nemohou chybět v žádné zemi, žádnému národu nejsou neznámé. Byli jsme s Carterem překvapeni, jak půvabné milostné verše Egypťané složili. Dnešní básníci by mohli závidět. A čím se Egypťané bavili? Všichni, chudí i bohatí, mladí i starší, si zpestřovali své pracovní dny tancem a hrou na různé hudební nástroje. Jejich fantazie ve vymýšlení nástrojů byla snad neomezená. Hrát na některý typický nástroj bylo jednou z povinných znalostí slušně vychované dívky z lepší rodiny. Králové si krátili dlouhé chvíle různými formami společenských deskových her, které hráli s krásnými mladými služkami nebo se kochali pohledem na jejich tanec. A mladí lidé? Bavili se stejně jako mladí dnes a možná i za sto let. Tancem a sportem. Boxovali, zápasili, stříleli z luku, skákali do výšky, do dálky, nechyběly ani míčové hry a cvičení rovnováhy. Tak vzdálená civilizace a přece tak blízká. Tyto podrobnosti bychom nevěděli, kdyby se kolem nás nepotuloval synek jednoho z našich pomocníků. To on dokázal přečíst čtyři nástěnné malby, s jejichž obsahem jsem si já i Carter lámali hlavu. Asi už jsme ztratili onu úžasnou schopnost hrát si a dívat se na svět hravýma dětskýma očima. Mezi zábavy egyptské mládeže patřilo i soutěžení a běh Živé Člověče, nezlob se. Je vyznačen 50 m okruh. Na šesti místech je udělán chlívek a domeček pro každou družinu. Každá družina má svou kostku. Každý hráč z družiny hází kostkou tak dlouho, až mu padne 6. Pak hodí ještě jednou, což je počet kol, které musí uběhnout do domečku. Pokud běhající hráč někoho cestou dohoní, plácnutím jej vyhazuje. Nikdo nesmí po hození kostkou čekat, až přeběhne jeho největší soupeř. Jakmile je někdo vyhozen, staví se na konec řady ve svém chlívku. Další hráč z družiny začíná koulet pokud se jeho předchůdce dostane do domečku nebo je vyhozen. Vyhrává družina,která má své figurky nejrychleji v domečku. Kostka pro každou družinu, lasa (popř. vázačky) na vymezení chlívku a domečku. Úkoly vedoucích: hlídat, jestli jsou dodržována pravidla a jako metodický poradce (ideální je jeden vedoucí na družinu, ale může to být i méně) 2.6. Manželství 20. února 1884 Amarnský archiv Domnívali jsme se, že tak hluboce věřící lidé, jakými staří Egypťané byli, přikládali manželství vysoký význam, že sňatek uzavírali jak před bohem, tak i před zástupcem státu, tedy s požehnáním božím i faraónovým. Nebylo tomu tak. Podle textů v amarnském archivu, které se nám podařilo rozluštit, stát ani církev do uzavírání manželství vůbec nemluvila. Manželství bylo jen dohodou mezi mužem a ženou o společném životě. U bohatých lidí šlo samozřejmě v mnoha případech o majetek a o mocenské postavení. Mezilidské vztahy v takových případech byly až druhořadé. Přímo zářným příkladem tohoto druhu manželství byli faraóni a jejich královny. Stávalo se, že si faraón vzal za manželku vlastní dceru. Nebo matku či sestru. Samozřejmě měl panovník k dispozici největší harém v celém Egyptě. V zájmu zachování rodu a z touhy po mužském potomkovi.

5 Ostatně velikost harému byla známkou bohatství, moci a úspěchů toho kterého muže. Podle amarnských textů nebýval výjimkou muž se dvěmi, třemi ženami. Egypťané manželství nebrali jako státně důležitý právní akt ani jako náboženský rituál, byla to věc světská, šlo o závazek ke společnému životu. Družina si udělá žebřík, do kterého si vleze celá rodina (muž - rádce, ženy - ostatní členové družiny). Družinám se popíše trasa, na které musí dokázat, že jsou opravdu odpovědni uzavřít sňatek. = společná práce (začíná se uprostřed hřiště) - družina musí nanosit dlaněmi vodu do ešusového víčka tak dlouho, až se voda přeleje, přitom nesmí opustit žebřík = návštěva tchýně - projít vodou (protože je doba záplav), políbit obraz tchýně, který visí nad potokem, rádce se na něj podepíše = dobrý zdravotní stav - 20 dřepů v žebříku (+ kolečko obratnosti) = muž se o své ženy musí umět postarat dvě ženy jsou cestou unaveny, muž a jedna z žen vezmou unavené ženy na záda, ale stále jsou všichni v žebříku = překonávání překážek - postupně každý proleze všemi oky žebříku = vstup do manželství chůze po dané trati pozpátku Družinám k dispozici klubko provazu, sekyrku, 6 ešusových víček (nebo jiných stejných nádob), obrázek tchýně, fix Úkoly vedoucích: 5 vedoucích na jednotlivá stanoviště Poznámka: Pozor! Musí se tvrdě vyžadovat soudržnost a pevnost žebříku Obydlí 12. listopadu 1884 Práce stále stojí. Potýkáme se s nedostatkem potravin. 13. listopadu 1884 Další den, kdy jsme se nedostali k vykopávkám. Pomocníci žádají vyšší mzdu a za každý nález příplatek. Já i Carter bychom jim rádi vyhověli, ale nemáme dost peněz. 14. listopadu 1884 Konečně jsme se s předákem dohodli. Všichni budou pracovat za stejné peníze. Největší nespokojenci odešli. Zůstalo jen dvacet dva lidí, předák, já a Carter. 15. listopadu 1884 Začínáme odkrývat další vrstvu základů obytných domů v Královské ulici. 16. listopadu 1884 Odkryli jsme základy jednoho celého domu. Má čtyři místnosti, zřejmě obytné. V další místnosti v zadní části domu pravděpodobně byla kuchyň. Usuzujeme tak podle množství popela, které zde kopáči odkryli pod vrstvou zborceného stropu. Poslední, malá místnost za kuchyní, sloužila jako sklad potravin. Z vykopávek ve Vesetu víme, že domy byly až dvoupatrové paláce s podlahami z keramických dlaždic a na nich byly položeny rohože. Nábytek tvořily truhlice a lehátka s polštáři. 17. listopadu 1884 Během noci se rozpoutala... zde jsou zápisky v deníku nečitelné, pokračují až o několik stran dále těmito slovy:... není nám vůbec jasné, jak mohli na takovém místě vůbec žít. Jejich domy musely být postaveny tak, aby se do nich nedostal písek. A přitom právě toto město bylo vystaveno úplně jinak než všechna ostatní. Kamenné zdi královského domu přece musely poskytovat královně Nefertiti potřebný úkryt. Obytné domy

6 bohatých, které jsme zatím objevili, byly cihlové, ale také musely být odolné proti písku. Opravdu nechápeme, jak mohli přečkat písečnou bouři třeba ve druhém patře, kde měli ložnice. My jsme po dvoudenní bouři ve stanech nemohli skoro ani dýchat. Saharský písek byl velmi nepříjemným činitelem v domech, a proto se domy stavěly s malými okny, aby se písek nedostal mezi věci. Úkolem družinky je postavit si úkryt, který by ji ochránil před návaly písku. Po 2-3 hodinové práci se musí celá družina obléci do oblečení s dlouhými rukávy a dlouhými nohavicemi a musí vejít do svého přístřešku. Vedoucí vezmou nádoby s vodou a vynasnaží se polít co největší plochu střechy obydlí. Posuzuje se, která družina je nejméně mokrá. Pokračování je v nebo po odpoledním klidu si družina vylosuje dva lidi ze svého středu, kteří budou muset tuto noc přespat ve svém obydlí. Družina má 2 hodiny na vysušení obydlí, udělání lůžek apod. Pokud družina nesplní tento doplňující úkol, automaticky ztrácí body získané v dopolední části hry. Pro každou družinu sekyrky, pily, provázky, max 10 hřebíků na družinu Úkoly vedoucích: V první části hry polévat střechy domů, hodnocení Poznámka: Družinám se nesmí na začátku říct, co je čeká, jen se zdůrazňuje ta nepropustnost před pískem. Doporučujeme polévat vodou tak, aby děti do poslední chvíle netušily, oč tady běží. Dále doporučujeme fotografovat (popř. natáčet na kameru) Péče o tělo 27. června 1884 Údolí králů Dnes jsme s Carterem opět studovali nástěnné malby a reliéfy v pyramidách. Je úžasné, kolik důležitých informací a nových poznatků lze získat pouhým popisem jediné malby. Samozřejmě přistupujeme k umění dvorních malířů jako ke zdroji informací a ne jako k uměleckým díkům. I když to nepochybně umělecká díla jsou. Ale! Asi okolo jedné hodiny odpoledne jsme ve vedlejší chodbě malé pyramidy studovali obraz běžného dne nějakého bohatého Egypťana. Dověděli jsme se mnoho o odívání, neboť vyobrazený muž byl zřejmě obchodník s šatstvem. Například bohaté ženy odíval do tunik, pestře zdobených stuhami a lemováním. Takové ženy nosily mnoho šperků a vysoké černé paruky, líčily se. Podle obrazů se líčili i muži, kteří se taktéž zkrášlovali množstvím náramků a prstenů a přestože byli oděni jen do jakési jednoduché sukně, někdy až ke kotníkům dlouhé, přesto působili velmi uhlazeným a upraveným dojmem. Onen obchodník se s chudými lidmi nestýkal, avšak výjev z tržiště nám prozradil, že málo majetní chodili jen s bederní rouškou nebo jen málo zahaleni. Nemajetní chodili takřka nazí. V dnešní době - na konci devatenáctého století - by takovýto styl odívání budil jistě značné veřejné pohoršení, tehdy to však bylo zcela běžné. Co se týče hygieny, prozradily nám některé nástěnné reliéfy, že bohatí Egypťané byli až úzkostlivě čistotní. I přes nedostatek vody se poměrně často myli. Chudáci sice museli žít v nepředstavitelné špíně, ale alespoň jedenkrát denně se umývali ve vodách Řeky. Kdo o sebe pečoval a byl patřičně zámožný, natíral se oleji a krémy. 28. června 1884 Údolí králů Stihla nás strašná pohroma. V jedné boční chodbě pyramidy, v níž jsme včera studovali nástěnné malby, se zřítil strop. Naneštěstí kameny zavalily jednoho našeho nosiče. Ostatní nosiči v hrůze utekli s tím, že je to jistě kletba toho, kdo zde byl pohřben. Bude trvat několik dní, než seženeme nové nosiče. Práce v pyramidách se zase zastaví.

7 Egypťané si potrpěli na úpravu svého zevnějšku. Úkolem družin je vytvořit oděv a účes hodný panovníka, kterým by ohromili porotu. Použít mohou všechny své věci, popř. si vyprosit věci od vedoucích, ne však erární. Jako figurínu mohou použít někoho z družiny nebo někoho z vedoucích, pokud se vedoucí nechá umluvit. Každá družina vlastní Úkoly vedoucích: jako odborná porota, popř. dle vlastního uvážení jako figurína 2.9. Dary Černé země 4. prosince 1884 Karavana s novými zásobami potravin ještě nedorazila! Dělají se mi mžitky před očima. Dva nosiči už se nemohou ani hýbat, jak jsou zesláblí. Celá naše výprava je na pokraji nezdaru a smrti. 5. prosince 1884 Konečně! Dočkali jsme se. Za rozednění vstoupila karavana do tábora. Většinu nás museli nakrmit, protože jsme byli již značně vysíleni Je veliká škoda, že jako archeologové zde nesmíme hospodařit. Na nilských nivách probíhá setba. Současní zemědělci pěstují obdobné rostliny jako jejich předchůdci za dob faraónů: pšenici, cibuli, česnek, salát, ředkvičky, zelí, okurky, melouny i hrách a čočku. Samozřejmě se v zahradách starali o datlové a fíkové palmy, pěstovali tehdy vinnou révu. Královniny zahrady přetékaly množstvím nejrůznějších okrasných květin - chrpy a máky spolu s chryzantémami, jasmínem či kosatci nebo lotosem. Všechno se mi to vybavovalo před očima, když jsem pohlížel na trosky Achetatonu, které pohltil čas a pouštní písek. Teď, posilněný pořádným kusem hovězího, jsem měl sílu vybavovat si co všechno nám Carter předčítával ze svých poznámek z amarnského a karnackého archívu. Po prožitých útrapách předchozích dní mi tyto myšlenky vehnaly slzy do očí. Je věčná škoda, že toto krásné město zaniklo již tak brzy po svém vzniku. Černá země byla názvem pro úrodné nilské bahno. Družinám se ukáže velký nápis: Najděte svůj pytlík a roztřiďte věci v něm. V pytlíku budou dvě odlišné ingredience (záleží, co bude po ruce - kamínky, obilí, žaludy, hrách, čočka ). Děti musí tyto dvě ingredience vytřídit. Vysvětlení je, že třídí osivo, které pak budou sít. Až družina splní tento úkol, vydá se vysít plodinu na pole - proběhnout trasou vytvořenou ze seříznutých kolíků natočených ve směru dalšího kolíku. Na každém kolíku je jeho pořadové číslo a jedno písmeno z kontrolní zprávy (aby opravdu prošli všemi kolíky. 2 ingredience (žaludy, kamínky, zrní,...) v sáčcích - pro každou družinu jeden; 35 kolíků se seříznutou ploškou, pořadovým číslem a písmenem zprávy. Úkoly vedoucích: připravit pytlíky, připravit a roznést kolíky Poznámka: Pokud máme dosti členitý terén (křoví, les, louka ), je lepší dávat méně kolíků.

8 2.10. Chov a lov zvířat 5. prosince 1884 Při pohledu na trosky Achetatonu se mi z paměti vybavil i nález památného skarabea, na němž se lidu oznamují ohromné jezdecké a lovecké schopnosti faraóna Amenofise III., což byl otec Achnatona, který toto město založil. Na skarabeu stojí toto: Oznámili mu, že v poušti v okolí Vádí Kene jsou divocí buvoli, a faraón vyrazil večer na královské bárce Zjevený v pravdě na sever. Měl pěknou cestu a ráno dorazil do Vádí. Výsost přijela na koni, za ním celý průvod. Nastoupili všichni úředníci a vojáci, dokonce i nováčkové, aby vypátrali buvoly. Tehdy král přikázal, aby buvoly obehnali ploty a příkopy, a vytáhl proti všem těmto buvolům. Bylo jich celkem 170. Ten den ulovila Jeho Výsost 56 buvolů. Král strávil na lovu čtyři dny, nedopřál svým koňům pokoje a ulovil dalších 40 buvolů. Dohromady to je 96 divokých buvolů. Lov byl důležitý nejen pro obživu, ale také pro zábavu bohatých. Sběr kartiček různých barev (zvířat) za dalších podmínek. Ceny zvířat: žirafa (černá) 2000, leopard (hnědá) 1800, kočka (šedá) 1600, gazela oryx (červená) 1400, jeřáb (žlutá) 1200, gepard (bílá) 800, pavián (zelená) 600, osel (modrá) 400. Dva z družiny se stávají pytláky, zbytek družiny tvoří lovce. Vedoucí tvoří strážce divoké zvěře (musí mít hodinky) a banku, správu parku a věznici. banka - píše konta - každý hráč má číslo konta (stránky v sešitě) a své heslo správa parku - píše licence - každá licence stojí 2000 a trvá jen 30 minut věznice - za chycení strážcem bez platné licence smí lovec zaplatit pokutu nebo jít na deset minut do vězení, pytlák si smí vybrat buď pokutu 3000 (odečte se mu na konci od získaných zvířat) nebo 20 minut ve vězení. Samozřejmě že odevzdávají všechny zvířata, která mají u sebe. lovec - sbírá zvířata a nosí je do banky - má u sebe jednu kouli, smí ji hodit po pytlákovi, čímž ho ochromí, aby nemohl po něm pálit pytlák - sbírá zvířata - krade je lovcům, má dvě koule, pokud lovce trefí, musí mu lovec odevzdat všechna svá zvířata, která má u sebe - nemůže je nosit do banky, musí si je někam ukrýt nebo nosit u sebe - jejich úlovky se spočítají až po skončení hry strážce - smí na někoho zavolat STŮJ a jméno, ten se musí zastavit a ukázat licenci. Dá-li se na útěk, je považován za pytláka a strážce smí po něm pálit (má neomezený počet koulí). Trefí-li, musí mu pytlák (nebo lovec bez licence) odevzdat všechna svá zvířata, která má u sebe. Pokud ho pytlák trefí 2x než ho sám trefí 1x, musí strážce do banky a pak se smí vrátit do hry. roznáší zabavené lístky a lístky donesené do banky znovu po lese Papírové koule, lístky s obrázky nebo názvy zvířat, sešit pro banku, licence, délka hry 3 hodiny, Úkoly vedoucích: úkoly banky, správy parku, věznice a strážců parku Poznámka: Pokud je území relativně malé a lístků i hráčů je hodně, doporučujeme zkrátit dobu licence na 10 minut. Hra je náročná i na vysvětlení, protože se neustále rojí otázky co kdyby.. a smí se Jídelníček 1. prosince 1884 Bouře nám odnesla nebo znehodnotila potraviny. Potýkáme se s jejich nedostatkem. 2. prosince 1884

9 včera nám došly poslední zásoby, které přečkaly písečnou bouři v pořádku. 3. prosince 1884 Druhý den hladovíme. Carter pročítá své poznámky z amarnského a karnackého archívu. Vybírá pasáže o stravovacích návycích Egypťanů a předčítá je nahlas. Velmi všechny potěšil, když přečetl jídelníček, který si Amonův kněz nechal sepsat a uložit ve svém hrobě. Z té spousty chleba, hrachu, česneku a cibule, okurek, datlí, fíků, hroznového vína, ořechů, švestek i broskví, z těch mís plných drůbežího, hovězího či vepřového masa, které si Amonovi kněží dopřávali každé ráno k snídani, z toho všeho jídla nám kručí v břiše ještě víc. Závidím všem těm bohatým Egypťanům, kteří se účastnili oněch dávných velkolepých hostin. Carter nás upozornil, že se pilo pivo i víno a že hodokvasy nebyly doménou pouze mužů. I ženy, podle toho, co říkají texty z karnackého archívu, bujaře oslavovaly. Carter nám přečetl nápis z jednoho hrobového reliéfu: Dej mi osmnáct číší vína. Hle, chci pít, dokud se neopiji. Jsem uvnitř vysušená jako sláma. Jestli do zítřka nedorazí karavana s novými zásobami, budeme i my vysušení a stanou se z nás novodobé mumie. Jak případná smrt pro archeologickou výpravu dvou egyptologů! Pokud došlo k záplavám, tak měli všichni lidé co jíst, země je v pohodě uživila, také rozmanitost byla velká. Po táboře je rozmístěno 6 příkazů 1. jděte po cestě za 2. kuchyní směrem ke kostelu 3. u každého označeného místa 4. nechejte jednoho člověka 5. poslední z vás 6. se dozví víc Na konci trasy je vedoucí, který vysvětlí poslednímu princip přenosu - slov básničky - do táborové kuchyně. Princip je následující: Poslední se naučí báseň, přeběhne k předcházejícímu stanovišti a tuto báseň naučí předcházejícího. Pokud by náhodou cestou slova zapomněl, musí si vrátit zpátky a tam se báseň doučit. Podmínka, která musí být dodržena - jakmile vyběhne ze stanoviště další, už se první nesmí vracet na své původní stanoviště. Posuzuje se rychlost a správnost přinesené básně. Zpráva z 6 částí, básnička (6 kopií), proužky krepáku na označení míst Úkoly vedoucích: dva musí být na konci trasy, aby mohli vysvětlovat pravidla, v táboře pak jeden, který přebere básničku od posledního, který ji napíše na papír Řemeslníci 8. února 1884 Achetaton V odpoledních hodinách jsme začali s prací na domě P48, který sousedí s domem sochaře Tutmósise. Předpokládáme, že v tomto domě sídlili řemeslníci. Podle charakteru odpadu, který je všude v sutinách, bude náš předpoklad správný. Řemeslníci používali spoustu materiálu z různých lokalit. 12. února 1882 Carterův a můj předpoklad se potvrdil. Jedná se o tavičskou a kovotepeckou dílnu v zadní části obytného domu. V nejvzdálenější místnosti je ohniště, kde se kov tavil a zaléval do forem, vedlejší místnost je sklad. Našli jsme zde velké množství měděného plechu, ručně zpravovaného oboucháváním oblázky na požadovanou tloušťku. V další místnosti očekáváme bohaté nálezy nedokončených kovových předmětů, neboť kovotepci museli připravenou surovinu někde zpracovávat. 18. února 1882 Carter objevil hned ráno pod hromadou písku měděné náramky a spony. Což znamená, že se jedná o šperkařskou dílnu. Je docela možné, že některé z objevených šperků měly být určeny samotné královně Nefertiti. Celý den jsme strávili čištěním jednoho kousku po druhém a jejich podrobným popisem. Dohromady jsme našli

10 127 náramků na zápěstí, 69 na paže, 8 čelenek, z toho sedm vykládaných drahokamy a 412 spon na šaty. Jedná se o druhý největší a nejdůležitější objev v této lokalitě. Doufáme, že nás čekají další. V Egyptě, jako v jiných zemích, se rozvíjela různá řemesla. Na třech místech kolem tábora stojí 3 pomalu se otáčející sochy (=vedoucí), každý z nich je bohem, který pomáhá jednomu druhu řemeslníků. Má u své paty 6 lístků s úkolem. Cílem družiny je získat lístek bez toho, aby vás zahlédnul, pokud řekne nahlas jméno toho, koho vidí, už se daný člověk nesmí pokusit o získání lístku u tohoto boha. Pro materiál na splnění úkolu si smí družina přijít se získanou zprávou, třeba ihned, jakmile zprávu získá. a) kovolitci - odlití klíče z olova b) tkalci - pletení košíku nebo tašky z lýka nebo provázků c) hrnčíři - udělat a vypálit misku Olovo, modurit (jako forma), provázek, zprávy o jednotlivých úkolech pro každou družinu Úkoly vedoucích: 3 bohové + odborný dohled nad prací s olovem Poznámka: Této etapě musí předcházet výuka pletení z trávy. Pokud to nevyjde, navrhujeme tesaře - udělat hrací kostku a 2 figurky na šachy Umělci 2. února 1882 Krátce po třinácté hodině přiběhl jeden z mladých egyptských pracovníků, kteří nám pomáhají u výkopu, k našemu stanu. Mistře, mistře... křičí už zdaleka. Mistr, který vyjde ze stanu na pražící slunce, je Howard Carter. již druhým rokem spolu vedeme vykopávky v Tell el-amarna. Egypťan mu podá lístek ode mě, na kterém je propiskou narychlo napsané: Spěchá! Pestrá busta v životní velikosti v domě P47! Nálezy německých archeologů již v předcházející sezóně naznačovaly, že jsme narazili na okrsek, v němž před třemi tisíci dvěma sty lety žili stavební dělníci, řemeslníci a umělci. Když jsme z trosek vynesli na denní světlo skupinku postav vytesanou z vápence, lehce jsme v ní poznali nedokončenou plastiku faraóna s dítětem na klíně. Teď se sotva dalo pochybovat o tom, že jsme objevili sochařskou dílnu. Náhoda nám přihrála do rukou nález, který zpočátku vypadal bezvýznamně, ale ukázalo se, že je mimořádně důležitý: mezi kameny jsme našli slonovinové víko, na kterém stálo, že tento předmět patřil hlavnímu sochaři Tutmósisovi. Když Carter dorazil k domu P47, už jsem holýma rukama odhazoval suť z busty. Spatřili jsme ženský krk a po chvíli odhrnování kamenů jsme rozpoznali obrysy královské paruky, jakou nosila jen hlavní manželka Amenofise III. Teja. Tvář stále nebylo vidět, neboť busta ležela hlavou dolů a tváří ke stěně. Uteklo několik dlouhých minut, než se objevila brada, nos a tvář. Potom jsme z písku zvedli celé dílo. Byla to královna, ta, jejíž nadčasově krásná ženská tvář se měla stát nejvyhlášenější ve světových dějinách. Královna Nefretiti v životní velikosti - dílo slavného sochaře Tutmósise. Na odkazu té doby jde vidět, že Egypťané byli velmi šikovní a tvořiví. Družina má za úkol udělat 1 velkého (6 cm) skarabea a pro každého 1 malého (na krk jako talisman, délka 2 cm), které namalují barvama v pestrém provedení. Materiálem je modurit.

11 pro každou družinu kostka moduritu, barvičky na odarvení moduritu, plechovka nebo kotlík (na vaření hotových věcí) Úkoly vedoucích: jen dohled Lomy, lodi, pyramidy 10. srpna 1884 Achetaton Na první pohled nás při příchodu do Achetatonu zaujalo, kde se v poušti to město vůbec vzalo. Statisícová metropole, sídelní město faraóna. Obrovské alabastrové lomy v severovýchodní Amarne dodávaly kámen na stavbu domů, paláců a chrámů. Dopravit jej sem po souši muselo statisícům dělníků trvat několik měsíců. Nehledě na to, že další materiál, který jsme našli v sutinách, pocházel z míst vzdálených stovky kilometrů. S Carterem jsme se shodli na tom, že architekt, který Achetaton faraónovi Achnatonovi projektoval, počítal s těmito vzdálenostmi a umístil město na břehy Řeky. Ve člunech a na vorech se pak všechen materiál, zboží a zásoby dopravovaly mnohem snadněji. Z dřívějších výzkumů víme, že na lodě a vory se používalo cedrového dřeva, které se těžilo až v odlehlých končinách říší Mittani a Chatti. Sám faraón měl k dispozici obrovskou královskou flotilu. Tedy výstavba Achetatonu probíhala s největší pravděpodobností obdobně jako výstavba pyramid v Gíze: materiál na stavbu se dopravoval nahoru dolů po Řece. Loděmi přepravovali kámen z lomů k pyramidám. Bude-li dost vody - družina si udělá loďku ze dřeva nebo z kůry, bude-li v potoce vody málo - družina bude mít ping-pongový míček. Dále si členové družinky udělají bidla - aspoň 1,5 m dlouhé - kterými budou posunovat loďku, pokud se zastaví. Za úkol mají dopravit loďku po proudu potoka. Nikdo z družinky nesmí do vody (komu se to podaří, za toho družina získává minus bod). V cílovém místě musí potom družinka udělat co nejvyšší pyramidu z lidských těl. Až splní tento úkol, stopne se jim čas a změří se výška pyramidy. Hodnoty jsou pak už nezměnitelné. Za tuto etapu je možno získat body ze dvou disciplín - rychlosti a výšky. Družiny sekyrku, vlastní nože, pingpongové míčky Úkoly vedoucích: kontroloři tratě, dva měřiči v cíli Poznámka: Nebezpečné pro hru je zajistit, aby opravdu nikdo z družiny nevstoupil do vody a aby se pošťuchování lodičky nezměnilo v jejich odpalování do dálky Královské hrobky 9. dubna 1991 Takový významný faraón, jakým byl Amenofis III., dostal do hrobu výbavu na posmrtný život, která představovala ohromné bohatství. Kromě toho, že byl mumifikován se svými šperky, stálo v hrobce několik pokladnic nacpaných zlatem, stříbrem, drahokamy a šperky. Dostal do hrobu nádherná lehátka a lůžka, skříně a skříňky, stoličky a lavičky, nádobí a ozdobné vázy, dokonce i slavnostní vozy a lodě, stovky vešebtů, drobných lidských postaviček, které měly za faraóna na onom světě pracovat. Dokonce měl v hrobě drobné sošky nahých žen z jeho harému, jichž bylo několik set

12 V celých dějinách lidstva ani jeden národ nekladl takový nesmírný důraz na to, aby se hrob vybavil přiměřeně osobnosti zesnulého, jako Egypťané. Čemuž celá naše expedice vděčí za náš ohromný úspěch, neboť hroby faraónů, kněží a bohatých jsou pro nás po třech tisíciletích nesmírným zdrojem informací o životě tehdejších obyvatel země egyptské. Hroby králů byly vždy nádherně a bohatě zdobené. První část den před touto etapou těsně před večerkou dostane každý bludiště (trasa cesty k hrobce). Už předem musí být mezi vedením rozhodnuto, jak náročná bludiště dostanou jednotliví členové družin. Podmínky luštění: a) při luštění se nesmí užít umělého světla (ne baterky, ne oheň) b) každý si luští svoje, nikdo z družiny, ani ze stanu mu v tom nesmí nepomáhat c) pokud někdo z vedení objeví u někoho papír s bludištěm nebo jej uvidí když luští, je mu bludiště na dvě hodiny odebráno Po odpoledním klidu je půl hodiny na doluštění bludišť bez podmínky č. 3. Druhá část Družina, která má všechna bludiště vyluštěná, se po předložení bludišť dozví o místu mimo tábor, kde je pověšen balící papír, na němž jsou nakresleny věci z královské hrobky. Jsou však omezeni následujícími pravidly: a) k plakátu jde každý jen jednou, může u něj být jak dlouho chce, ale po odchodu už se k němu nesmí vracet b) smí tam jít celá družina najednou, ale na cestě, ani u plakátu nesmí promluvit Úkolem je překreslit na menší formát obsah královské hrobky. Hodnotí se rychlost a přesnost (jedná se vlastně o takovou netradiční Kimovku). Plakát s věcmi v hrobce, papíry pro družiny, namnožená bludiště dle počtu táborníků. Úkoly vedoucích: v první části kontrola vyluštěných bludišť a příchozím dát popis místa s faraónovou hrobkou, v druhé části musí být vedoucí, který je stále připraven jít s družinou, která vyluštila bludiště a kontrolovat dodržování pravidel Armáda 28. září 1884 Když jsme s Carterem studovali stély u hrobů, zarazila nás jedna skutečnost. Až do 6. dynastie, což bylo asi 1000 let, neměl velmi dobře organizovaný egyptský stát stálou armádu. I později v ní byli hlavně Núbijci, Medžajové a různé národy Asie. Za dalších 100 let, kdy Egypt ohrožovaly sousedé - Asiati ze seberu a černoši z jihu, se armáda stala profesionální. A ještě 500 let trvalo, než Egypťané začali organizovat výbojné války. Přestože se užívalo množství zbraní - hole, kyje, pazourkový nůž, kopí, válečná sekyra, luky se šípy, oštěpy, jejich uniforma byla jen velmi skromná - krátká zástěrka a jako ozdoba pero ve vlasech, později kožené helmice a košile. Obživu hledali v armádních řadách zvláště druhorození synové. Jejich osudem byl tvrdý výcvik, nesmlouvavá disciplína, dlouhé pochody, možnost zranění nebo smrti a za to jako odměna podíl z kořisti a vyznamenání - zlaté lvy za statečnost a zlaté mouchy za neúnavnou útočnost. Neměli sice naši nejmodernější techniku, ale i tak byly jejich boje kruté, rychlé a tvrdé Etapovka je vlastně úpravou bojovky Bombardéry, stíhačky a pozemní obrana, které se účastní všechny družiny najednou. Jde o to, přenést důležité věci (praporky) skrz obranu. Každý z pozemní obrany má jednu papírovou kouli. Stíhačky brání bombardéry tělem, ale nesmí se ho dotýkat. Trefený letoun nesmí dál

13 utíkat. Za praporek donesený za čáru je 5 bodů, za střelený bombardér je -3, za střelenou stíhačku -1 bod. Každá družinka běží dvakrát jako bombardér, dvakrát jako stíhačka (své spřátelené družince) a ze zbytku je pozemní obrana. Papírové koule, vazačky (na čáry a místa pozemní obrany), praporky (6-7 ks). V případě ošklivého počasí - turnaj v Lodích. Úkoly vedoucích: startér přeběhů, popř. dva sledující hru kvůli pozdějším protestům Byrokrati nebo organizátoři 16. října 1884 Co bychom s Carterem a ostatními dělali, kdyby neuměli Egypťané psát a kdyby jejich písaři nebyli vysoce ctěni. Písaři byli výlučnou, vysoce postavenou vrstvou, byli nositeli vzdělanosti, měli čistý šat, měkké ruce a mysl nezatíženou tělesnou únavou. Ještě dnes, když čtu jejich malované texty, a oni je opravdu spíše malovali než psali, mě příjemně mrazí v zádech. Méně je známé, že kromě hieroglyfů existuje ještě písmo hieratické a démotické, což jsou obrázky redukované na zkratky. Včera se podařilo najít jen málo porušený svitek papyru. Zajímavější byl o to víc, že na něm byla napsána milostná báseň. Nejčastěji se totiž psaly různé seznamy a soupisy majetku. Obdivuji je. I když písařů bylo značné množství, dokázali vtisknout egyptské civilizaci punc výjimečné společnosti, výborně organizované a vzdělané. Písaři byli důležitou složkou řízení života v Egyptě. Jenom oni uměli psát a číst. Na začátku etapovky si musí každý z družiny doběhnout do nedaleké vesnice pro razítko na čelo. Aby si hráči uvědomili, proč byla funkce písaře tak důležitá, mají shromáždit seznam svého majetku. Jakožto obyčejní Egypťané neumí číst ani psát, musí to za ně udělat písaři. Každý ze čtyř písařů má sepsanou jen část jmění (viz obrázek) a má svůj úřad v těsné blízkosti tábora. Děti ale neví, kterou část majetku mají jednotliví písaři. Jenom postupem času si mohou domyslet systém, jakým mají písaři tabulku rozdělenou mezi sebe. Písař smí každému dítěti odpovědět pouze na jednu otázku (např. Co je v poli A8). Pokud toto pole má písař ve své části tabulky, odpoví. Pokud ho nemá, jednoduše řekne, že nemá. Pak se děti musí opět vrátit do výchozího bodu (tábora). Aby se zajistilo jejich nepodvádění (k čemuž tato hra po dlouhých neúspěších svádí), musí donést tazatel písaři jeden plíšek, který si vezme v kbelíku v táboře. D V A C E T M Ě Ř I C P Š E A I C E P Y T E L Č O Č K Y A Ě C O CH Ř E S T U A L O C I K Y K R Á V A Š E S T H U S A O B Y D L Í Obr.: způsob rozmístění plochy zprávy mezi čtyři písaře (jinak barevné plochy) Místo mimo tábor + razítko, zpráva = seznam majetku (ve 4 kopiích), plíšky a kbelík Úkoly vedoucích: 4 vedoucí na stanovištích, 1 vedoucí sbírající plíšky a nosí je zpět do kyblíku

14 2.18. Svatostánky 28. března 1882 Když jsem byl poprvé v Luxoru, uvědomil jsem si, že zatímco celá Evropa je plná náboženských symbolů, památek a staveb, Egypt je v tomto směru daleko chudší. Ale i v Egyptě najdete spoustu nádherných chrámů. Staroegyptští kněží nebyli zvěstovateli pravdy jako křesťanští, jejich úkolem bylo zajistit boží přítomnost na zemi. Snahu o řádný život neprobouzeli kněží, ale sami lidé. Touha po klidném a krásném posmrtném životě se předávala z generace na generaci mezi rodiči a dětmi. Chrámy sloužily jen kněžím k jejich životu a uctívání bohů, přesto se lidé mohli setkat s bohy prostřednictvím soch o slavnostních průvodech. Kromě každodenních obřadů k božským sochám a organizace slavností vykonávali kněží soudcovské funkce, hodně studovali a cestovali kvůli svátkům sousedních chrámů. Kněží často cestovali k sousedním chrámům kvůli různým svátkům. Je určeno 6 sousedních chrámů v okolí tábora. Družina musí každý chrám navštívit 5x (získat v každém chrámu ANO - viz dále v textu). Je jedno, kdo tam běží, a klidně tam může běhat stále jen jeden člověk. Na tábořišti si každý sám vybere, který chrám chce navštívit a vytáhne si lístek z klobouku - podmínky, které má pro cestu. 1. skvělé počasí, fyzický stav, skvělé znalosti terénu, 100% jistota, že k sousednímu chrámu dojde 2. naděje na úspěšné uskutečnění cesty jsou značné (66%), ale už to není vše v ideálním pořádku 3. návštěvu lze uskutečnit, ale riziko je značné (33% naděje), neúplná znalost tamějších rituálů, zvyků, naprostá nemožnost uskutečnění cesty - pokud si člověk vytáhne toto, musí ještě trénovat, musí se ještě učit zvykům jiných krajů, rituálním formulím, obřadům - oběhne tábor s polenem v náručí. U chrámů 1) pokud si na tábořišti vytáhnul 1., dobyl vrchol v pohodě, 2) pokud to byla 2., losuje si z dalšího pytlíku, kde jsou lístečky ANO, ANO, NE 3) pokud si vylosoval 3., losuje ještě z pytlíku s možnostmi ANO, NE, NE. V případě, že si vylosoval kartičku ANO, získal vždy návštěvu. Dobývání vrcholů lze ztížit ještě díky jedné věci - cest s batohem. Ty mají symbolizovat darování náboženských symbolů, soch atd. O cestě s batohem musí člověk požádat již v táboře při losování podmínek cesty. V tomto případě se potom postupovalo takto: 1) pokud si v táboře vytáhnul 1 automaticky získává v chrámu dvě návštěvy 2) pokud si v táboře vytáhnul 2 mohl v chrámu odmítnou další losování a získal jednu návštěvu nebo mohl losovat z možností ANO, ANO, NE. Pokud si vytáhnul ANO, získal 2 návštěvy, pokud to bylo NE nezískal nic. 3) pokud si v táboře vytáhnul 3 mohl opět odmítnou losování (získal jednu návštěvu) nebo losoval z ANO, NE, NE. Pokud vytáhnul ANO, obdržel opět dvě návštěvy. Pokud vytáhnul NE žádná návštěva. Hra končí ve chvíli, kdy první družina splní své cesty. 13 losovacích nádob s lístky, 3-6 poloplných batohů, 3 polena Úkoly vedoucích: 7 vedoucích - 6 na stanovištích, 7. na tábořišti Poznámka:

15 2.19. Hospodaření s vodou 1. května 1884 Achetaton V noci na dnešek přepadla náš tábor skupina ozbrojených felahů. Vydrancovali nám sklad se zásobami potravin a pitné vody, ukradli několik papyrových svitků, na nichž naštěstí nebylo nic důležitého, a poranili jednoho dělníka, který bránil ohrádku se slepicemi. Kromě pitné vody a poraněného dělníka nemáme velkých ztrát. Karavana s potravinami z al-hágg Kandílu dorazí zítra, ovšem bez vody. Staří Egypťané pili pivo, víno nebo vodu. Ani jedno nám však není dostupné. Voda z řeky se nedá pít. Budeme se muset uskromnit. 2. května 1884 Achetaton Karavana z al-hágg Kandílu dorazila ještě za ranního chladu a naštěstí donesla i zásoby pitné vody. Když se zmiňuji o vodě: Egypťané stavěli svá města bez kanalizace, neznali vodovod jako v Řecku. Ani Achetaton není výjimkou. I toto Achnatonovo město bylo vystavěno na břehu Řeky právě kvůli zásobování vodou. A vzhledem k čistotnosti tehdejších obyvatel se vody spotřebovalo velké množství. Před každým jídlem se Egypťané umývali ruce a vyplachovali ústa, i nejchudší se alespoň jednou denně koupali, kněží dokonce čtyřikrát. V některých domech jsme našli i tři, čtyři koupelny. V Severním paláci, kde sídlila královna Nefretiti, jsme našli v její koupelně zbytky vany z průhledného alabastru. Špinavá voda se pravděpodobně vylévala z oken rovnou na ulici. A čistou museli sluhové nosit v konvích a nádobách z Řeky. Byla to určitě úmorná dřina, každý dne nanosit v rukou hektolitry vody. K zavlažování polí používali vodních kanálů, které vodu přiváděly z Řeky až na pole, kde se přečerpávala šadúfy. Egypťané neznali vodovody ani kanalizaci, proto se s vodou vždy nadřeli. Hned na počátku hry se oznámí, že hospodářské (kuchyň, zdravoťák, zásobák a hracích potřeb) a stany vedoucích jsou zakázaná místa pohyby (tedy tabu ). Semaforem (popř. morseovkou) vyšle zpráva: Nanoste si dostatek vody, máte na to ½ hodiny. Jako nádoby na vodu použijte libovolnou věc (mimo tabu místa). Za půlhodinu musí družina nalít všechnu nanošenou vodu do jedné měřící nádoby. My jsme použili dvoulitrové plastikové nádoby od nealka (jsou snadno dostupné a tak nebyl problém sehnat pro každou družinu 4 láhve). Změří se množství vody, kterou družiny stačily nanosit. Pak se voda obarví hypermanganem (popř. vodovými barvičkami) a rozlije se do mlékových sáčků. Každá družina dostane 7 sáčků (resp. více sáčků než je členů v družině). Tyto si potom musí družina rozdělit mezi své členy, jakýmkoliv způsobem zavázat (na táboře musí každý stan mít motouz, šití ) a po zbytek programu nosit u sebe, protože zákeřné, závistivé a zlé vedení může komukoliv, kdo si sáček nechá odložený bez dozoru, propíchnout. Večer družina lije vodu, která jim zbyla, do zakopaných dvoulitrových láhví, ve kterých je zašpuntovaná zkumavka s lístečkem SPLNĚNO. Družina, která nemá tolik vody, aby vyplavila zkumavku ven, nezíská za etapu žádné body. 42 mlékových sáčků, pásmo nebo metr, láhve na měření vody (nutno mít rezervu), zkumavky, láhve na zakopání pro každou družinku Úkoly vedoucích: škodit na odložených pytlících, popř. pomáhat při přeměřování vody Poznámka: Vedení je třeba vysvětlit, aby ke hře přistupovali pokud možno rozumně, cílem hry není uspořádat hon na sáčky a za každou cenu je propichovat, ale spíše v dětech vzbuzovat napětí

16 2.20. Hyksósové Ani život starých Egypťanů nebyl vždy klidný. I oni byli sužováni válkami a nájezdy bojových kmenů. Asiaté, Núbijci, Lybijci, ti všichni se snažili ovládnout zemi Kemet. Ale snad největší pohromou byli Hyksósové - asijské kmeny, které si dokázaly podrobit celý Egypt na několik desítek let. Tito dobyvatelé zdaleka nedosáhli takového stupně civilizace jako jimi podmaněný národ, ale jejich přítomnost byla Egyptu prospěšná. Dali mu za svůj vpád královský dar - dovezli koně a naučili Egypťany jak je využívat. Egypťané se přesto nikdy nestali národem, jejichž muži by v sedlech koní dobývali svět, ale tento dar změnil významně jejich vojenskou organizaci. Hyksósové ve svých výbojných válkách užívali bojových vozů tažených koňmi. Boj byl tak tvrdší, rychlejší a krutější. A právě díky této zbrani se jim podařilo zvítězit nad tak vzdělaným a kulturním národem. 14. března 1884 Jeden z našich pomocníků rozpoutal nelítostnou rvačku mezi domorodými pracovníky a přistěhovalci, které máme také v pracovní skupině. Já i Carter jsme měli co dělat, abychom rozhádané strany uklidnili. Večer při kávě jsme se shodli, že hádky a války byly, jsou a budou nedílnou součástí dějin lidstva. Hyksósové byli velmi bojovný národ. Jde o bojovku na životy. Z každé družiny je vylosován jeden, který je zrádce a přeběhl k Hyksósům - vedoucím. Hyksósové smí mít u sebe 3 životy (jejich počet je jinak neomezený), každý Egypťan jen jeden (maximální počet 3 životy). Životy jsou pruhy papírů sepnuté zavíracím špendlíkem, Egypťané mají hledat po vymezeném území 20 pyramid. (ty jsou postavenéze tří klacků, vysoké asi tak cm). V každé pyramidce jsou lístky v barvách jednotlivých družin. Pokud Egypťan doběhne k pyramidě, kde je lístek jeho barvy, vezme si ho (u sebe jich může mít i větší množství). Lístky odevzdávají v táboře. Pokud Hyksós chytne (plácne rukou) někoho z Egypťanů, musí odevzdat život. Pokud má u sebe lístky z pyramidy, musí je rovněž odevzdat. Hyksós ho pak uloží opět k některé pyramidě, kde lístek dané barvy už chybí. Za lístek ze stavby získává družina +10 bodů, za život Hyksóse +5 bodů. Ve vzdálenosti do 2m od pyramidy jsou Egypťané chráněni a Hyksósové nesmí na ně útočit. Životy z každého druhu, udělat pyramidy, 20 ks papírků šesti barev Úkoly vedoucích: škodit jako Hyksósští bojovníci Písaři domů života 18. listopadu 1884 Achetaton Očekáváme veliký skok v našem výzkumu. Chystáme se na odkrývání zbytků velkého chrámu Hat-Aton, kde by podle našich informací měl být i amarnský archiv 20. listopadu 1884 Achetaton Dnes začínáme pracovat v místech velkého chrámu Hat-Aton v Achetatonu. Vykopávky by nám měly dát do rukou nesmírné bohatství. 29. listopadu 1884 Můžeme pracovat jen část dne, neboť je třeba dávat bedlivý pozor na každý kousek země. Již se blížíme ke kýženému cíli, práce však postupují čím dál pomaleji. 4. prosince 1884 Kolem jedenácté hodiny jsem narazil na hlavici sloupu s Atonovým slunečním znamením a Achnatonovou značkou. V sedmnáct jsme již odryli celý sloup. Je na něm vyobrazena královna Nefretiti - 14krát a faraón Achnaton - 12krát. Museli jsme ukončit práci, protože jsme velmi unaveni. 12. prosince 1884

17 Společně s Carterem jsem vykopali větší část dalších dvanácti sloupů. Podél východní zdi jsme se prokopali až ke vchodu do amarnského archivu 17. prosince 1884 Odkryli jsme větší část hlavní místnosti archivu. Zatím jsme nenarazili na žádné papyrusové svitky ani jiné texty. Stěny jsou silně poškozeny, nástěnné reliéfy otlučené. 2. ledna 1885 Pracovali jsme přes celé vánoční a novoroční svátky. Pořád bez úspěchu. 3. ledna 1885 Carter učinil v 8 hodin důležitý objev. Našel první svitky amarnského archivu! 10. ledna 1885 Práce opět pokračuje velmi pomalu. Objevili jsme již 116 svitků a jedenáct vzácných skarabeů s textem, který se snažíme rozluštit. 11. ledna 1885 Rozhodli jsme se, že zastavíme práce na vykopávkách a veškerou pozornost soustředíme na čtení dosud nalezených textů. Jsou pro nás velmi důležitým pramenem informací o zdejším životě. Písaři - zvláště pak královští a chrámoví - zaznamenávali hlavně náboženské texty, rituály a velké skutky svých pánů, ale také uchovávali korespondenci faraónů se svými poddanými nebo zahraničními vládci. Písaři, kteří sloužili bohatým, zaznamenávali právní akty, hospodářské a jiné aktivity běžného života. Od těchto textů si s Carterem mnoho slibujeme. Domy života byli něco, jako dnes Akademie věd. Noční etapa. V lese je pověšeno 30 odrazek. Pod každou z nich je pověšený papírek. Na nich je 10 jednoduchých a 10 složitějších šifer, 10 rébusů. Družiny měly za úkol pomocí baterky odrazky najít a vyluštit. Měli na to časový limit 1 hodiny. 30 odrazek, 30 šifer (podle druhu po deseti ks) Úkoly vedoucích: jen hlídací funkce Lékařství 6. července 1883 Nemohl jsem si dlouho vzpomenout, co znamená hieroglyfická značka - šíp. Až podle textů z domu života z Abydu jsme přišli na to, že je to znak lékařů. V Domech života, což byly předchůdci Akademií věd, se učili budoucí lékaři anatomii podle svitků o pitvání zvířat, rozeznávat příznaky různých nemocí a složení léků. Kromě těchto učených lékařů se o zdraví starali obvazovači, maséři, ošetřovatelé a laičtí lékaři. Ale žádná zdravotní sestra. Carter i já jsme egyptskou lékařskou literaturou opravdu nadšeni a pohlceni. 8. července 1883 Tím neustálým hledáním a čtením lékařských svitků jsme si asi přivolali tuhle nemoc. Carter má vysoké horečky a trpí silným průjmem. Po jednom dni je tak zesláblý, že už se jen s námahou pohybuje. Mouchy, komáři, štěnice a podobná havěť jako přenašeči různých nemocí sužovali tuto zemi i dřív, zvlášť kvůli jejich nedokonalé kanalizaci a odpadovému hospodaření. Ale dnes? A to jsme s Carterem podstoupili všechna důležitá očkování. 10. července 1883 Dobrá zpráva. Střevní nákaza, která trápila Cartera, ustupuje. Už jsme měli opravdu strach. Lékař v nemocnici, kam jsme Cartera odvezli, se o něj opravdu dobře postaral. Kdybychom žili před lety, určitě by Carter nepřežil. Ani jeden z přibližně 200 léků, které Egypťané znali, by mého přítele nezachránil. Egyptští lékaři uměli zpevnit zlomeniny, vypadlý zub dokázali přichytit drátkem k ostatním zubům, dokonce snad i šili rány, ale přes svou dobrou znalost anatomie a léčení si nedokázali poradit se silnými střevními potížemi, ani s trepanací lebky, jak se často v bulvárních plátcích píše.

18 Tam, kde nepomáhaly lidské znalosti a schopnosti, nastoupila magie. Družina si mezi sebou rozdělí úrazy - 1 noha v dlaze (znehybněná v koleně pomocí klacku), 1 ruka v závěsu z šátku, 1 hrb na zádech (batoh), 1 bez rukou (ruce vzadu za zády svázané k sobě), 1 bez nohy (nohu přivázanou v ohnutí do pravého úhlu k pasu, je možné mu udělat berle, a nebo nést a 1 je pouze slepý.. Jediný z družiny, který zůstane zdravý (měl by to být prostřední člen, ani ne rádce, ani ten nejmladší), odvádí nevyléčitelně nemocné k léku (místo mimo tábor). Tam musí splnit úkol - vytvořit z kamenů dvou metrový znak lékařů - šíp (na otvírání hnisavých ran). Po splnění dostávají lék - hrneček slabě slané vody, ze kterého se musí všichni aspoň trochu napít, ale společnými silami ho musí vypít celý a utíkají zpět. U této etapy můžeme hodnotit mnoho věcí: provedení ran, rychlost za jakou doběhnou zpátky, vzhled lékařského znaku Družinám k dispozici sekyrky, 4 hřebíky na družinu, slabě slaná voda v láhvi, pro každou družinu šátky na vytvoření zranění Úkoly vedoucích: jeden hodnotí jejich lékařské znaky a další rozděluje lék Odkud se možná vrátí 6. března 1890 Veset Dnes ráno dorazil do Vesetu poslední člen našeho týmu - profesor Hugo Winckler. S jeho pomocí se nám podařilo něco, nač jsme několik let čekali. Spíš jen ze zvědavosti jsme se pokusili odkrýt několik stop písku v jedné části v Údolí králů poblíž Hatšepsutina chrámu. V těchto místech byly i hroby králů XI. dynastie. 27. března 1890 Jaké bylo naše překvapení, když Carter našel několik střepů hliněné nádoby. Po třech týdnech usilovné práce odkrýváme vchod do hrobky. Neodvažuji se usuzovat, že by byla neporušená a nevyloupená. 28. března 1890 Buší mi srdce. Otevíráme vchod. S každým odsunutým kamenem se má zvědavost, nadšení i strach rostou... Nemohu uvěřit. Brečím jak malé děcko. Hrobka je neporušena. Tolik štěstí najednou. 31. března 1890 S Carterem a Wincklerem jsme zorganizovali dokumentaci nalezené hrobky. Sami se zabýváme mumií. Jedná se o faraóna XI. dynastie Amenofise III. V nejstarších dobách zemřelé pohřbívali do nízké jámy v písku, kde se těla přirozeně vysušovala, a zůstávala tak dlouho neporušená. To lidé brali jako důkaz nutnosti uchovat tělesnou schránku pro život v jiném světě. Podle Egypťanů duše po smrti opouští tělo a vrací se do něj po mumifikaci. Po smrti se zemřelý omyl a převezl do mumifikační dílny. Nejprve byly vybrány vnitřnosti, omyty a uloženy do dřevěných skříněk nebo kamenných nádob. Tělo se natřelo natronem, usušilo, navonělo, nakouřilo kadidlem a pomazalo palmovým vínem, skořicí a vonným cedrovým olejem. Konečně se ujali práce skuteční mumifikátoři. Pevně ovinuli trup a údy zesnulého faraóna obvazy. Po devadesáti dnech příbuzní a pozůstalí doprovodili zemřelého do hrobky. S sebou nesli dary, věci pro zemřelého, jídlo a předměty potřebné na onom světě. Před hrobem se recitovaly texty oslovující mrtvého a provedl rituál otvírání úst - omytí obličeje zemřelého pro bystrost smyslů. 16. ledna 1992 Náš objev otevřel další vrátka do neznámých zákoutí života starých Egypťanů. Za svou práci jsme s Carterem a profesorem Wincklerem dostali několik ocenění a vyznamenání. Ale nevím, jak dlouho se z nich budu těšit. James Henry Breasted umírá 1. července 1899 na záhadnou nemoc.

19 Egypťané si byli vědomi smrti, ale nebyl to pro ně nepřekonatelný mezník v životě. Věřili, že jejich život bude pokračovat v podsvětí, kde se budou procházet na krásném chodníku, kde každou noc prochází bůh slunce Re. Přesto si vážili života na Zemi i všech radostí, které přináší. Egypťané věřili, že po smrti existuje ještě nějaký další život. Družina si vybere někoho, koho obětuje k cestě na ZÁPAD. V okolí tábora (2-5 km) jsou místa, na kterých se dozvídají úkoly, co si mají pro mrtvého připravit. Při jejich plnění se musí pohromadě držet alespoň tři z družiny. Ostatní buď v táboře pracují na jednotlivých úkolech nebo obchází jiná místa. Úkoly na celý den: 1) Mumifikace mrtvého omotat mrtvého do toaletního papíru, který si musí družina získat sama. Z člověka nesmí nic čouhat 2) Maska na mrtvého z papíru, nebo jiného přírodního materiálu 3) Nosítka aby na nich mohl mumifikovaný ležet 4) Jídlo na cestu - připraví pro mrtvého jídlo na cestu. Buď z poskytnutých prostředků, nebo (což se jeví jako zajímavější) dostane družina peníze, za které si v obchodě koupí potřebné suroviny 5) Oblečení připravit mrtvému slavnostní šat (egyptský oděv mrtvého zabalený do uzlíku obarveného přírodními barvivy) 6) Dary pro boha - připravit si klíč z etapy ŘEMESLNÍCI a skarabea z etapy UMĚLCI, z vosku vytvořit vešebta - figurku, která mrtvému pomáhá na onom světě. 7) Malba do hrobky - nakreslit na balicí papír malbu na ozdobení hrobky. 8) Báseň - sepsat báseň do Egyptské knihy mrtvých na radost ze života a víru v lidské snažení. 9) Odpovědi na otázky χ Jak se jmenuje vědec, který vám pomohl k cestě po Egyptě? χ Chodily egyptské děti do školy? χ Mohl mít egyptský muž více žen? χ Co vadilo Egypťanům v jejich obydlí. χ Jak se jmenuje zvíře, které Egypťané uznávali jako posvátné (není to skarabeus)? χ Kdo dovezl do Egypta koně? χ Jméno řeky, která byla v Egyptě smyslem života. χ Podle koho máte názvy svých expedičních týmů? = Používali Egypťané mapy? = Dokázali operovat nádory v hlavě? Jakmile se setmí, začíná nesoutěžní část poslední etapy. Družiny se připraví na pochod (k zajímavému místu). Mrtvý je nesen na nosítcích. Cestou nesmí nikdo z družiny promluvit. U lomu je uvítá vyšperkovaný faraón bůh RE. Před něho položí družiny nosítka s mrtvými. Kolem nich potom dary. Přednesou báseň Bůh potom vysvětlí všem, že dnes nejde o smrt, jde o to, aby těmto lidem ukázal, že smrt není koncem všeho krásného, ale že tento život je důležité žít naplno. Poté mrtví procitnou, sejmou ze sebe fáče a převlečou se do slavnostního šatu a odcházejí za Bohem do lesa. Zbytek družiny se vrací do tábora a čeká na svého vyslance na ZÁPAD, který donese družině odměnu za jejich ctnostný život a ochotu žít podle nepsaných zákonů pravého lidství. potraviny na jídlo, balící papír, normální papíry, provázky, nitě, barvy, velké čokolády jako odměny Úkoly vedoucích: Příprava přivítání družin v lomu - trůn, příprava Boha Re a nacvičení jeho proslovu, ozdobení místa v lese, kde dostanou mrtví odměnu

20 Poznámka: Závěru, který se odehrává ( u nás ) v lomu, se musí věnovat zvýšená pozornost. Faraón bůh musí sedět na trůnu, kolem něho musí být spousta rozsvícených svíček atd. Rovněž je třeba dětem naznačit, že jde o slavnostní chvíli a že se před faraónem musí chovat. 3.Výpisky o Egyptě Do této části jsme zařadili pár základních výpisků našeho programového vedoucího o Egyptě. Není to žádné historické ani naučné dílo, ale pro základní orientaci přijde vhod Bohové Devatero - skupina 9 (nejdůležitějších) bohů Re - sluneční bůh, znaky - sluneční kotouč na hlavě, se sokolí hlavou Šov - bůh suchého vzduchu a světla Tefnut - bohyně vlhka, vlhkého vzduchu Geb - bůh země Nut - bohyně nebe, nohy na východě, ruce na západě, hvězdy cestují po jejím těle Usire - bůh podsvětí, bůh vegetace, dohlížel na růst rostlin, znaky - žezlo a důtky, bílá koruna s péry a rohy. Zabil ho bratr Sutech a části jeho těla rozházel. Usireho žena Eseta je posbírala a tak mohl Usire znovu ožít, pak se Usire stává vládcem zemřelých. Eset - manželka Usirova, strážkyně a čarodějka Sutech - bůh zmatku, pouští, bouří a války, bratr Usirův, znaky - neidentifikovatelné zvíře nebo muž s hlavou tohoto neznámého zvířete Nebthet - ochranné božstvo = mýty o stvoření upřednostňují slunečního boha Rea, který bývá též nazýván Re-Harachtej nebo (Re)- Atum. Nejrozšířenější z nich vypráví o stvořiteli, který se zjevil z vodního chaosu (praoceán Nún) na pahorku, prvním pevném předmětu, a které stvořil masturbací či plivnutím pár božstev, Šova a Tefnutu. Šov a Tefnut zase zplodili Geba a Nutu, zemi a nebe, jejichž dětmi byli Usire, Eset, Sutech a Nebthet. Další bohové Nun a Naunet - pravodstvo Huh a Hauhet - nekonečný prostor Kuk a Kauket - temnota Amon a Amaunet - co je skryté, Amon je král bohů, bůh větru, znaky Amona - dvě péra, Amaunet je ženská podoba Amona Anup - bůh pohřebišť a mrtvých, spojen s mumifikací, znaky - ležící pes ( šakal ) nebo se psí hlavou, přiváděl zemřelé k vahám, kde se vážilo jejich srdce, aby se zjistilo, zda se zesnulý choval za života spravedlivě, hlídal váhy Thovt - bůh psaní a počítání, písařský bůh moudrosti a spravedlnosti, zapisoval výsledek vážení, znaky - s hlavou ibise (nebo posvátné zvíře pavián) Hor - bůh nebes, nejstarší státní bůh Egypta, úzce spojen s panovníkem, znaky - se sokolí hlavou nebo sokol, často s dvojitou korunou, po úspěšném soudu přiváděl zesnulého před Usira, který byl doprovázen Esetou a Nebthetou Imhotep - zbožštělý úředník krále Džosera, léčitel, mudrc a kouzelník, považován za syna boha Ptaha a ženy Chreduanch Neit - bohyně války a lovu, znaky - červená koruna nebo dva zkřížené šípy a štít na hlavě nebo v rukou Hathor - bohyně žen a dětí, bohyně nebes, bohyně stromu, bohyně krásy a lásky nebo bohyně pohřebišť a mrtvých, znaky sluneční kotouč, kravské rohy, rovněž kravská hlava, kráva, pokud má chřestítko je bohyní hudby a radosti, manželka boha Hora Ptah - bůh stvořitel, ochránce řemeslníků, znaky - zobrazován jako mumie s třemi žezly Bastet - bohyně radosti a hudby, někdy ji dávají do souvislosti s blahodárným působením sluneční síly, znaky - hlava kočky

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY tutanchamon - shrnutí 2 1. Odkrytí Tutanchamonovy hrobky Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní břeh byl také

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

SE SKŘÍTKEM KOLEM SVĚTA

SE SKŘÍTKEM KOLEM SVĚTA Etapová hra mladší kategorie SE SKŘÍTKEM KOLEM SVĚTA Letní tábor 2005 Zámeček - Roželov pod Třemšínem Na cestě kolem světa doprovází děti skřítek Vítek. Děti soutěží v družstvech. Vítek na seznamuje děti

Více

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě společná práce studentů Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium zve do podzemí města! Návštěvníci Muzea Vysočiny si

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz.

Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz. Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz. Kolik, to mi neřekli. Ona otcův příkaz splnila, sama pak se rozhodla,

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují

based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují bongo Worldwide je nevládní nezisková organizace, která od roku 2005 podporuje několik

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

ZÁVOD HLÍDEK O ZLATÝ MEČ MGR. KRYSTY

ZÁVOD HLÍDEK O ZLATÝ MEČ MGR. KRYSTY ZÁVOD HLÍDEK O ZLATÝ MEČ MGR. KRYSTY VYTRVALOST ODVAHA - ČEST VZDĚLÁNÍ Pořádá SOŠ OOM Popis závodu Závod o Zlatý meč zřizovatele Mgr. Krysty je koncipován jako soutěž hlídek, které reprezentují svou danou

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám. srpen-září 2006

Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám. srpen-září 2006 Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám srpen-září 2006 Ahoj, jmenuji se Kirikou a jsem z konga. jak se jmenuješ ty?. Na tomto obrázku BAREVNĚ OBTÁHNI světadíl odkud

Více

Těsně vedle! Zatoč se 3krát kolem dokola a vrať se na písmenko L. Špatně. Udělej 5 dřepů s výskokem a vrať se zpátky k písmenku E.

Těsně vedle! Zatoč se 3krát kolem dokola a vrať se na písmenko L. Špatně. Udělej 5 dřepů s výskokem a vrať se zpátky k písmenku E. START A á C d b č E Správně! Zapiš toto písmenko do devátého políčka K vykonávání tohoto povolání je zapotřebí silná povaha, která vydrží pohled na krev. Při tomto povolání se provádí činnosti jako porážka,

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka velkých kobercových

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

V říši pohádek. Etapová hra mladší kategorie. Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002. (děti od 6 do 9 let věku)

V říši pohádek. Etapová hra mladší kategorie. Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002. (děti od 6 do 9 let věku) Etapová hra mladší kategorie (děti od 6 do 9 let věku) V říši pohádek Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002 Po povodni tábor přestěhován na Sobenský rybník a poté do Roželova na zámeček MOTTO ETAPOVÉ

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Porozumění historickému textu - Chammurapiho zákoník Anotace Pracovní listy k procvičení porozumění historickému

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna!

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! 1 Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! Zařídit malý byt je těžké. Ale víte, co je ještě těžší? Zařídit malý a k tomu atypický byt, kde se nemůžete spoléhat na pravé úhly. Že snad něco takového

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Babylón Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 48 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 28.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen devátý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Bojov ník. Když udělá brtníka, je nezranitelný * Vydrží v brtníkovi 30 sec * Naučí se latinské názvy seků * Absolvuje soukromou hodinu s mistrem

Bojov ník. Když udělá brtníka, je nezranitelný * Vydrží v brtníkovi 30 sec * Naučí se latinské názvy seků * Absolvuje soukromou hodinu s mistrem dexter Bojov ník +1 D, +1ž * Udělá 8 kliků * Udělá 20 sedlehů do 1mimuty * Splní 2 body z stezky * Naučí se házet míčem Finta Když udělá brtníka, je nezranitelný * Vydrží v brtníkovi 30 sec * Naučí se

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů.

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů. KDE SE VZAL ČLOVĚK? NÁBOŽENSTVÍ Člověk byl stvořen bohem. Bůh Hospodin udělal člověka z hlíny a vdechl do jeho chřípí život. Dal mu jméno Adam, tj. muž ze země. Stvořil pro něho ráj Eden. (Ivan Olbracht:

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Egypt. program pro děti

Egypt. program pro děti Světový den modliteb 2014 Egypt program pro děti 2 Světový den modliteb (Při vchodu nabízíme dětem skleničku nebo kelímek s vodou, kterou děti mají hned na místě ochutnat.) 1. Seznámení s Egyptem (doporučujeme

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014

Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014 Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014 Nabídku zpracovala: Bc. Anna Frantalová Vážení partneři, Dovolujeme si Vám představit nabídku firemních akcí, které pořádáme v roce 2013/2014. Věříme, že

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída třídní učitelka: Helena Štěpánková V tomto školním roce začínala 3.třída s 18 žáky epochou polních prací. Odjeli jsme na statek do Starých Ždánic, kde jsme

Více

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy?

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Děti v obci Úvod Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Při plánováníprostor pro děti zkusme sami nejdřív zavzpomínat, potom promluvme

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Čestná jednotka při zvláštních příležitostech Metodický

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Básníci BÁSNÍCI. Očka -... Květ -... Skřítek -... Autor: Mgr. Iveta Sedláčková

Básníci BÁSNÍCI. Očka -... Květ -... Skřítek -... Autor: Mgr. Iveta Sedláčková Básníci BÁSNÍCI 1. Přečti si obě básně a pokus se je zarecitovat. 2. Napiš jména básníků. 3. Kolik slok má báseň Co všechno musí udělat jaro? 4. Najdi a napiš za každé básně alespoň 3 dvojice rýmů. 5.

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů.

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů. Název: Druhy podstatných jmen Cíl:: Procvičení odchylek ve vyjadřování čísla u substantiv Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová (práce ve dvojicích), písemná, reprodukční

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008

Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008 Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008 Odjezd je v pátek 1. srpna 2008 (pro skauty) Sraz je u klubovny v 8:00 hodin Na tábor pojedeme na kole, na tábořiště dorazíme v sobotu v poledne Účast je dobrovolná Odjezd

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:...

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:... Oddíl Stříbrný vlček Rudná Česká tábornická unie ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** Provozovatel: Oddíl Stříbrný vlček Rudná, ČTU Cena tábora pro rok 2015: 3400,- Kč konaného

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP)

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) 1 DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) Podle Manéthóna 6 dynastií (1590-1890 let, 217 vládců) versus Turínský královský seznam (6 sloupců z nichž každý mohl obsahovat až 30 jmen) a další prameny dnes: cca 1650-1550

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Příprava na hodinu přírodovědy

Příprava na hodinu přírodovědy Příprava na hodinu přírodovědy Určeno pro 5.ročník ZŠ Realizováno s 20 žáky Cíl: Organizace: Časová dotace: Obsah: Pomůcky: Třídění živočichů procvičování a upevňování učiva za pomoci počítačového programu

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

www.zdrava5.cz Tento sešit patří:

www.zdrava5.cz Tento sešit patří: www.zdrava5.cz Kancelář Světové zdravotnické organizace v České a Slovenské republice podporuje projekt Zdravá 5, který je v souladu s Globální strategií pro zdraví, výživu a pohyb. Tento sešit patří:

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět.

Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět. Trampoty s hláskami u, ú, ů Cíl Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět. Pomůcky Před hodinou si připravím kartičky se slovy a větami,

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 - LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 LÉKÁRNIČKA PRO HOROLEZCE - zdravotnický materiál - základní modul - 11/2004 Martin Honzík, DiS., Pavel Neumann, DiS., MUDr. David Tuček 1 LÉKAŘSKÁ KOMISE ČHS DOPORUČENÍ

Více