EGYPŤANÉ. Tento odkaz sepsal jsem prvního července léta páně tisícího osmistého devadesátého devátého

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EGYPŤANÉ. Tento odkaz sepsal jsem prvního července léta páně tisícího osmistého devadesátého devátého"

Transkript

1 CELOTÁBOROVÁ HRA EGYPŤANÉ 1.Obecný popis táborové hry Velká táborová hra (zkráceně VTH) je zaměřená na život starého Egypta. Nemá za úkol jakýmkoliv způsobem kopírovat historická fakta, spíše dětem naznačit, že kdysi dávno nějaký Egypt byl, že tam byli lidé, seznámit je se stylem života Egypt jsme vybrali především proto, že kromě znalosti, že tam vládli faraónové, stavěli pyramidy a teče Nil jinak děti školou povinné neví téměř nic. V následujícím dokumentu je popsána VTH a na konci jsou naše interní poznámky, které se týkají historie, stylu života atd. starých Egypťanů. Jednotlivé etapy VTH probíhaly takto: byl odpískán signál Z (--..), všichni se seběhli na nádvoří, kde se přečetlo libreto. Poté následovala samotná etapa. Libreta se četla vždy před etapou, protože měla navodit atmosféru a vysvětlit, proč se v dané etapě dělá právě ta či onu věc. 2.Etapovky 2.1. Zpověď egyptologa V pradávných časech žil v zemi Kemet bohatý a slavný národ. Vodou z řeky zavlažoval úrodná pole vysoké pšenice a šťavnaté zeleniny, uctíval své bohy a radoval se ze života. V období záplav stavěl v dunách obrovské hroby svým vládcům nebo válčil s okolními národy, aby získal ještě více bohatství a slávy, která přetrvala staletí. Celý svůj život jsem zasvětil odhalování tajemství, která obklopují tento dávný národ a jeho zaniklou civilizaci. Z moří jsem vylovil desítky vraků, skrývajících poklady, které mi prozradily, jak tehdy lidé v zemi Kemet žili. Na poušti jsem pátral po hrobech dávno mrtvých vládců, aby mi jejich mumifikovaná těla vydala tajemství, která stále střeží. Vím, že jsem se tím dopustil svatokrádeže a za svůj čin musím pykat. Přestože mlád, cítím blízkost smrti, neboť jsem se nakazil chorobou, číhající ve Faraónově hrobce na každého, kdo by se opovážil rušit odpočinek mrtvého. Jsem u konce svých sil a tedy i u konce své cesty za poznáním slavného národa země Kemet. Všechen svůj majetek však odkazuji těm, kteří se vydají v mých stopách. Tento odkaz sepsal jsem prvního července léta páně tisícího osmistého devadesátého devátého James Henry Breasted Všichni vy, kteří slyšíte můj odkaz, nebojte se zjistit, že Egypt je magická země, která skrývá nespočet tajemství, ať již těch, která již byla objevena, nebo těch, která na objevení teprve čekají. Zpověď zemřelého egyptského vědce - egyptologa, který ze záhrobí posílá výzvu o pokračování své práce. Pokračovateli jeho práce jsou jednotlivé táborové družiny. Etapa se hraje za tmy. V lese se mezi stromy natáhne prostěradlo. Za prostěradlo se umístí petrolejky. Děti vyjdou za tmy z tábořiště (osvětlení svíčky, pochodně ) a jdou k prostěradlu. Jakmile přijdou a sednou si, rozsvítí se petrolejky a dobově oblečený vedoucí se začne pohybovat mezi prostěradlem a petrolejkami, takže na prostěradlo je vrhán jeho stín ( tzv. stínové divadlo ). Při tom přednáší libreto.

2 3 petrolejky, provaz (lano), prostěradlo, 10 kolíků Úkoly vedoucích: jeden jako egyptolog, ostatní (2-3) dovedou děti na místo Poznámka: Doporučuji předem (ještě v táboře) dětem vysvětlit, že jde o slavnostní okamžik, musí zachovávat mlčení atd., potom etapovka vyjde docela zajímavě Získání grantu Henry Breastedovi nejlepší přátelé - finančníci z Wall Street - založili Foundation Egypt (Nadaci Egypt), jejímž jměním bylo nesmírné bohatství, které po sobě pan Breasted zanechal. Za sto let se toto jmění velmi rozrostlo. Nadace díky tomu může financovat všechny archeologické výpravy do Egypta a může sponzorovat mladé egyptology a jejich výzkumy. Nedává ovšem peníze každému, kdo si o ně řekne, ale vybírá si z velkého počtu žadatelů. Každý rok Nadace Egypt vyhlašuje soutěž o to, kdo se do Egypta vypraví a vítěznou skupinu potom financuje. Poskytuje jí základní prostředky pro život v poušti, platí povolení k vykopávkám a tak dále. Letos - ve výroční den založení Nadace Egypt - se výpravy do Egypta může zúčastnit několik skupin, které se již přihlásily. Přesto musí i tito egyptologové prokázat znalosti a dovednosti, které budou v Egyptě potřebovat. pozn. k dětem - Jste na akademické půdě. Zkoušky pro získání grantu připravuje zvláštní komise pro vědu a výzkum Akademie věd v Londýně. Soupis úkolů vám rozdává pan docent, jednotlivé obory budete plnit u určených odborníků. Výchozí motiv hry: získat finanční prostředky na pokračování výzkumů v Egyptě Družiny získávají body za svou připravenost nástupu na expedici. Úkoly: = životopis - každý napíše alespoň tři věty o své skupině = znalost egyptského jazyka a písma - šifry = restaurátorství - postavit puzzle na čas = postavení obydlí v písečné bouři stavba stanu, polovina slepých, polovina vidících, vidící nesmí nic manuálně dělat, pouze radit = orientace v mapách - klasické otázky z topografie = znalost botaniky (které rostliny jsou jedovaté) - poznání vybraných rostlinek = první pomoc - ošetření figuríny, jednoduché praktické úkoly z této oblasti = fyzická připravenost - skoky přes švihadlo (25 snožmo, 15 zpět, 20 po jedné noze) 10 krátkých šifrovaných vět (na různých papírech), 2 malé puzzle (56 dílků), stan, 10 otázek na mapy, 15 rostlinek (na místě), švihadla Úkoly vedoucích: 7 vedoucích na jednotlivých stanovištích (popř. se některé věci mohou dát pod jednoho vedoucího) Poznámka:

3 2.3. Dětství Bohové nebeští radostně zpívají, hátory (kněžky - hudebnice zosobňující bohyni Hátor) bubnují na bubíncích, obyvatelé jsou zpiti vínem, na hlavách mají květinové věnce. Veslaři královské flotily vesele chodí natření nejvzácnějším olejem. Všechny děti se radují - od východu až do západu slunce. Tento text jsme našli v amarnském archivu 14. března O oslavách v bohatém Vesetu jsme posléze našli s kolegou Carterem ještě několik dalších textů, takže jsme si o nich mohli udělat docela jasnou představu. Ovšem bylo nám nápadné, že o dětech a o tom, jak si hrají a oslavují, se v žádném dalším textu již písaři nezmiňovali. Museli jsme prozkoumat mnoho nástěnných maleb. Někdy bylo opravdu nepochybné, že se jedná o hry dětí. Například v Luxoru, v hrobech kněžek a kněží byly výjevy hrajících si dětí. Děvčátka si hrála s panenkami, měla pro ně i nábytek, chlapci měli zase loutky zvířat. Starší pak rádi zápasili a sportovali, lovili drobná zvířata a ptactvo. To ale jenom hádáme, kolega Carter vyslovil tuto domněnku, když jsme v jedné hrobce mladého, asi patnáctiletého hocha, objevili kromě obvyklých náležitostí i dřevěný míč a malé zbraně. Chudým dětem musely k rám stačit věci, které našly kdekoli venku. Snad stavěly pyramidy z písku, hrály si s klacíky, které představovaly panenky a loutky jejich bohatších vrstevníků. Hračky egyptských dětí byly stejně rozmanité jako jinde na světě Každá družina musí za 3 hodiny vyrobit několik hraček pouze z přírodních materiálů. Hodnotí se krása originální nápad množství. Každá družina smí obdržet maximálně - 5 hřebíků, 5 metrů provázku, 1 barvičky, 5 listů A4 a smí si vzít - své nože, ešusy, víčka, popř. sekyrky a pily. Pro každou družinu - 5 hřebíků, 5 m provázku, 1 barvičky, 5 listů A4 Úkoly vedoucích: na konci jako hodnotící komise Poznámka: Tato etapa je volena jako taková odpočinková a původně měla být dešťová pro případ deště. My jsme ji hráli za nádherného počasí Výchova, učení 4. srpna 1884 Naše největší úspěchy jsou spojeny s vykopávkami v Achetatonu. Achetaton bylo hlavní město Horního a Dolního Egypta, které dal faraón Achnaton vystavět v poušti. Našli jsme zde odpovědi na mnoho našich otázek. Carter například tvrdil ještě před objevy v Achetatonu, že děti bohatých vychovávali domácí učitelé. Já jsem byl naopak toho názoru, že chodily do škol. A můj názor se potvrdil po nálezu školy v Achetatonu. Nejednalo se ovšem o školu, jak ji chápeme my. Byly to chrámové školy. Kněží si z nadaných dětí vybírali a podle toho, kolik si rodiče mohli dovolit zaplatit, je učili. Samozřejmě děti z chudších vrstev se do takovýchto škol dostávaly jen zřídka. Chlapci se učili povolání svých otců, dívky jak se starat o domácnost. Podle nástěnných maleb a zlomků školních textů se domníváme, že učitelé užívali tvrdých tělesných trestů a odměňovali jen opravdu nejlepší. Učili se teologii, historii, geografii, astronomii, medicínu. Knihy moudrých rad do života V lese jsou na stromech kartičky (25 ks) s citáty. Úkolem každé družiny je zapamatovat si a donést všechny citáty (bez chyby). Citáty se přináší po jednom a musí být zpaměti řečeny úplně bezchybně. Každý člen družiny může přinést jiný citát. Záleží na domluvě a strategii.

4 Kartičky s citáty, připínáčky nebo náplast Úkoly vedoucích: na každé dvě družiny jeden vedoucí, který kontroluje správnost citátů Poznámka: 2.5. Láska, zábava 18. září 1884 Láska a zábava. Tyto dvě věci nemohou chybět v žádné zemi, žádnému národu nejsou neznámé. Byli jsme s Carterem překvapeni, jak půvabné milostné verše Egypťané složili. Dnešní básníci by mohli závidět. A čím se Egypťané bavili? Všichni, chudí i bohatí, mladí i starší, si zpestřovali své pracovní dny tancem a hrou na různé hudební nástroje. Jejich fantazie ve vymýšlení nástrojů byla snad neomezená. Hrát na některý typický nástroj bylo jednou z povinných znalostí slušně vychované dívky z lepší rodiny. Králové si krátili dlouhé chvíle různými formami společenských deskových her, které hráli s krásnými mladými služkami nebo se kochali pohledem na jejich tanec. A mladí lidé? Bavili se stejně jako mladí dnes a možná i za sto let. Tancem a sportem. Boxovali, zápasili, stříleli z luku, skákali do výšky, do dálky, nechyběly ani míčové hry a cvičení rovnováhy. Tak vzdálená civilizace a přece tak blízká. Tyto podrobnosti bychom nevěděli, kdyby se kolem nás nepotuloval synek jednoho z našich pomocníků. To on dokázal přečíst čtyři nástěnné malby, s jejichž obsahem jsem si já i Carter lámali hlavu. Asi už jsme ztratili onu úžasnou schopnost hrát si a dívat se na svět hravýma dětskýma očima. Mezi zábavy egyptské mládeže patřilo i soutěžení a běh Živé Člověče, nezlob se. Je vyznačen 50 m okruh. Na šesti místech je udělán chlívek a domeček pro každou družinu. Každá družina má svou kostku. Každý hráč z družiny hází kostkou tak dlouho, až mu padne 6. Pak hodí ještě jednou, což je počet kol, které musí uběhnout do domečku. Pokud běhající hráč někoho cestou dohoní, plácnutím jej vyhazuje. Nikdo nesmí po hození kostkou čekat, až přeběhne jeho největší soupeř. Jakmile je někdo vyhozen, staví se na konec řady ve svém chlívku. Další hráč z družiny začíná koulet pokud se jeho předchůdce dostane do domečku nebo je vyhozen. Vyhrává družina,která má své figurky nejrychleji v domečku. Kostka pro každou družinu, lasa (popř. vázačky) na vymezení chlívku a domečku. Úkoly vedoucích: hlídat, jestli jsou dodržována pravidla a jako metodický poradce (ideální je jeden vedoucí na družinu, ale může to být i méně) 2.6. Manželství 20. února 1884 Amarnský archiv Domnívali jsme se, že tak hluboce věřící lidé, jakými staří Egypťané byli, přikládali manželství vysoký význam, že sňatek uzavírali jak před bohem, tak i před zástupcem státu, tedy s požehnáním božím i faraónovým. Nebylo tomu tak. Podle textů v amarnském archivu, které se nám podařilo rozluštit, stát ani církev do uzavírání manželství vůbec nemluvila. Manželství bylo jen dohodou mezi mužem a ženou o společném životě. U bohatých lidí šlo samozřejmě v mnoha případech o majetek a o mocenské postavení. Mezilidské vztahy v takových případech byly až druhořadé. Přímo zářným příkladem tohoto druhu manželství byli faraóni a jejich královny. Stávalo se, že si faraón vzal za manželku vlastní dceru. Nebo matku či sestru. Samozřejmě měl panovník k dispozici největší harém v celém Egyptě. V zájmu zachování rodu a z touhy po mužském potomkovi.

5 Ostatně velikost harému byla známkou bohatství, moci a úspěchů toho kterého muže. Podle amarnských textů nebýval výjimkou muž se dvěmi, třemi ženami. Egypťané manželství nebrali jako státně důležitý právní akt ani jako náboženský rituál, byla to věc světská, šlo o závazek ke společnému životu. Družina si udělá žebřík, do kterého si vleze celá rodina (muž - rádce, ženy - ostatní členové družiny). Družinám se popíše trasa, na které musí dokázat, že jsou opravdu odpovědni uzavřít sňatek. = společná práce (začíná se uprostřed hřiště) - družina musí nanosit dlaněmi vodu do ešusového víčka tak dlouho, až se voda přeleje, přitom nesmí opustit žebřík = návštěva tchýně - projít vodou (protože je doba záplav), políbit obraz tchýně, který visí nad potokem, rádce se na něj podepíše = dobrý zdravotní stav - 20 dřepů v žebříku (+ kolečko obratnosti) = muž se o své ženy musí umět postarat dvě ženy jsou cestou unaveny, muž a jedna z žen vezmou unavené ženy na záda, ale stále jsou všichni v žebříku = překonávání překážek - postupně každý proleze všemi oky žebříku = vstup do manželství chůze po dané trati pozpátku Družinám k dispozici klubko provazu, sekyrku, 6 ešusových víček (nebo jiných stejných nádob), obrázek tchýně, fix Úkoly vedoucích: 5 vedoucích na jednotlivá stanoviště Poznámka: Pozor! Musí se tvrdě vyžadovat soudržnost a pevnost žebříku Obydlí 12. listopadu 1884 Práce stále stojí. Potýkáme se s nedostatkem potravin. 13. listopadu 1884 Další den, kdy jsme se nedostali k vykopávkám. Pomocníci žádají vyšší mzdu a za každý nález příplatek. Já i Carter bychom jim rádi vyhověli, ale nemáme dost peněz. 14. listopadu 1884 Konečně jsme se s předákem dohodli. Všichni budou pracovat za stejné peníze. Největší nespokojenci odešli. Zůstalo jen dvacet dva lidí, předák, já a Carter. 15. listopadu 1884 Začínáme odkrývat další vrstvu základů obytných domů v Královské ulici. 16. listopadu 1884 Odkryli jsme základy jednoho celého domu. Má čtyři místnosti, zřejmě obytné. V další místnosti v zadní části domu pravděpodobně byla kuchyň. Usuzujeme tak podle množství popela, které zde kopáči odkryli pod vrstvou zborceného stropu. Poslední, malá místnost za kuchyní, sloužila jako sklad potravin. Z vykopávek ve Vesetu víme, že domy byly až dvoupatrové paláce s podlahami z keramických dlaždic a na nich byly položeny rohože. Nábytek tvořily truhlice a lehátka s polštáři. 17. listopadu 1884 Během noci se rozpoutala... zde jsou zápisky v deníku nečitelné, pokračují až o několik stran dále těmito slovy:... není nám vůbec jasné, jak mohli na takovém místě vůbec žít. Jejich domy musely být postaveny tak, aby se do nich nedostal písek. A přitom právě toto město bylo vystaveno úplně jinak než všechna ostatní. Kamenné zdi královského domu přece musely poskytovat královně Nefertiti potřebný úkryt. Obytné domy

6 bohatých, které jsme zatím objevili, byly cihlové, ale také musely být odolné proti písku. Opravdu nechápeme, jak mohli přečkat písečnou bouři třeba ve druhém patře, kde měli ložnice. My jsme po dvoudenní bouři ve stanech nemohli skoro ani dýchat. Saharský písek byl velmi nepříjemným činitelem v domech, a proto se domy stavěly s malými okny, aby se písek nedostal mezi věci. Úkolem družinky je postavit si úkryt, který by ji ochránil před návaly písku. Po 2-3 hodinové práci se musí celá družina obléci do oblečení s dlouhými rukávy a dlouhými nohavicemi a musí vejít do svého přístřešku. Vedoucí vezmou nádoby s vodou a vynasnaží se polít co největší plochu střechy obydlí. Posuzuje se, která družina je nejméně mokrá. Pokračování je v nebo po odpoledním klidu si družina vylosuje dva lidi ze svého středu, kteří budou muset tuto noc přespat ve svém obydlí. Družina má 2 hodiny na vysušení obydlí, udělání lůžek apod. Pokud družina nesplní tento doplňující úkol, automaticky ztrácí body získané v dopolední části hry. Pro každou družinu sekyrky, pily, provázky, max 10 hřebíků na družinu Úkoly vedoucích: V první části hry polévat střechy domů, hodnocení Poznámka: Družinám se nesmí na začátku říct, co je čeká, jen se zdůrazňuje ta nepropustnost před pískem. Doporučujeme polévat vodou tak, aby děti do poslední chvíle netušily, oč tady běží. Dále doporučujeme fotografovat (popř. natáčet na kameru) Péče o tělo 27. června 1884 Údolí králů Dnes jsme s Carterem opět studovali nástěnné malby a reliéfy v pyramidách. Je úžasné, kolik důležitých informací a nových poznatků lze získat pouhým popisem jediné malby. Samozřejmě přistupujeme k umění dvorních malířů jako ke zdroji informací a ne jako k uměleckým díkům. I když to nepochybně umělecká díla jsou. Ale! Asi okolo jedné hodiny odpoledne jsme ve vedlejší chodbě malé pyramidy studovali obraz běžného dne nějakého bohatého Egypťana. Dověděli jsme se mnoho o odívání, neboť vyobrazený muž byl zřejmě obchodník s šatstvem. Například bohaté ženy odíval do tunik, pestře zdobených stuhami a lemováním. Takové ženy nosily mnoho šperků a vysoké černé paruky, líčily se. Podle obrazů se líčili i muži, kteří se taktéž zkrášlovali množstvím náramků a prstenů a přestože byli oděni jen do jakési jednoduché sukně, někdy až ke kotníkům dlouhé, přesto působili velmi uhlazeným a upraveným dojmem. Onen obchodník se s chudými lidmi nestýkal, avšak výjev z tržiště nám prozradil, že málo majetní chodili jen s bederní rouškou nebo jen málo zahaleni. Nemajetní chodili takřka nazí. V dnešní době - na konci devatenáctého století - by takovýto styl odívání budil jistě značné veřejné pohoršení, tehdy to však bylo zcela běžné. Co se týče hygieny, prozradily nám některé nástěnné reliéfy, že bohatí Egypťané byli až úzkostlivě čistotní. I přes nedostatek vody se poměrně často myli. Chudáci sice museli žít v nepředstavitelné špíně, ale alespoň jedenkrát denně se umývali ve vodách Řeky. Kdo o sebe pečoval a byl patřičně zámožný, natíral se oleji a krémy. 28. června 1884 Údolí králů Stihla nás strašná pohroma. V jedné boční chodbě pyramidy, v níž jsme včera studovali nástěnné malby, se zřítil strop. Naneštěstí kameny zavalily jednoho našeho nosiče. Ostatní nosiči v hrůze utekli s tím, že je to jistě kletba toho, kdo zde byl pohřben. Bude trvat několik dní, než seženeme nové nosiče. Práce v pyramidách se zase zastaví.

7 Egypťané si potrpěli na úpravu svého zevnějšku. Úkolem družin je vytvořit oděv a účes hodný panovníka, kterým by ohromili porotu. Použít mohou všechny své věci, popř. si vyprosit věci od vedoucích, ne však erární. Jako figurínu mohou použít někoho z družiny nebo někoho z vedoucích, pokud se vedoucí nechá umluvit. Každá družina vlastní Úkoly vedoucích: jako odborná porota, popř. dle vlastního uvážení jako figurína 2.9. Dary Černé země 4. prosince 1884 Karavana s novými zásobami potravin ještě nedorazila! Dělají se mi mžitky před očima. Dva nosiči už se nemohou ani hýbat, jak jsou zesláblí. Celá naše výprava je na pokraji nezdaru a smrti. 5. prosince 1884 Konečně! Dočkali jsme se. Za rozednění vstoupila karavana do tábora. Většinu nás museli nakrmit, protože jsme byli již značně vysíleni Je veliká škoda, že jako archeologové zde nesmíme hospodařit. Na nilských nivách probíhá setba. Současní zemědělci pěstují obdobné rostliny jako jejich předchůdci za dob faraónů: pšenici, cibuli, česnek, salát, ředkvičky, zelí, okurky, melouny i hrách a čočku. Samozřejmě se v zahradách starali o datlové a fíkové palmy, pěstovali tehdy vinnou révu. Královniny zahrady přetékaly množstvím nejrůznějších okrasných květin - chrpy a máky spolu s chryzantémami, jasmínem či kosatci nebo lotosem. Všechno se mi to vybavovalo před očima, když jsem pohlížel na trosky Achetatonu, které pohltil čas a pouštní písek. Teď, posilněný pořádným kusem hovězího, jsem měl sílu vybavovat si co všechno nám Carter předčítával ze svých poznámek z amarnského a karnackého archívu. Po prožitých útrapách předchozích dní mi tyto myšlenky vehnaly slzy do očí. Je věčná škoda, že toto krásné město zaniklo již tak brzy po svém vzniku. Černá země byla názvem pro úrodné nilské bahno. Družinám se ukáže velký nápis: Najděte svůj pytlík a roztřiďte věci v něm. V pytlíku budou dvě odlišné ingredience (záleží, co bude po ruce - kamínky, obilí, žaludy, hrách, čočka ). Děti musí tyto dvě ingredience vytřídit. Vysvětlení je, že třídí osivo, které pak budou sít. Až družina splní tento úkol, vydá se vysít plodinu na pole - proběhnout trasou vytvořenou ze seříznutých kolíků natočených ve směru dalšího kolíku. Na každém kolíku je jeho pořadové číslo a jedno písmeno z kontrolní zprávy (aby opravdu prošli všemi kolíky. 2 ingredience (žaludy, kamínky, zrní,...) v sáčcích - pro každou družinu jeden; 35 kolíků se seříznutou ploškou, pořadovým číslem a písmenem zprávy. Úkoly vedoucích: připravit pytlíky, připravit a roznést kolíky Poznámka: Pokud máme dosti členitý terén (křoví, les, louka ), je lepší dávat méně kolíků.

8 2.10. Chov a lov zvířat 5. prosince 1884 Při pohledu na trosky Achetatonu se mi z paměti vybavil i nález památného skarabea, na němž se lidu oznamují ohromné jezdecké a lovecké schopnosti faraóna Amenofise III., což byl otec Achnatona, který toto město založil. Na skarabeu stojí toto: Oznámili mu, že v poušti v okolí Vádí Kene jsou divocí buvoli, a faraón vyrazil večer na královské bárce Zjevený v pravdě na sever. Měl pěknou cestu a ráno dorazil do Vádí. Výsost přijela na koni, za ním celý průvod. Nastoupili všichni úředníci a vojáci, dokonce i nováčkové, aby vypátrali buvoly. Tehdy král přikázal, aby buvoly obehnali ploty a příkopy, a vytáhl proti všem těmto buvolům. Bylo jich celkem 170. Ten den ulovila Jeho Výsost 56 buvolů. Král strávil na lovu čtyři dny, nedopřál svým koňům pokoje a ulovil dalších 40 buvolů. Dohromady to je 96 divokých buvolů. Lov byl důležitý nejen pro obživu, ale také pro zábavu bohatých. Sběr kartiček různých barev (zvířat) za dalších podmínek. Ceny zvířat: žirafa (černá) 2000, leopard (hnědá) 1800, kočka (šedá) 1600, gazela oryx (červená) 1400, jeřáb (žlutá) 1200, gepard (bílá) 800, pavián (zelená) 600, osel (modrá) 400. Dva z družiny se stávají pytláky, zbytek družiny tvoří lovce. Vedoucí tvoří strážce divoké zvěře (musí mít hodinky) a banku, správu parku a věznici. banka - píše konta - každý hráč má číslo konta (stránky v sešitě) a své heslo správa parku - píše licence - každá licence stojí 2000 a trvá jen 30 minut věznice - za chycení strážcem bez platné licence smí lovec zaplatit pokutu nebo jít na deset minut do vězení, pytlák si smí vybrat buď pokutu 3000 (odečte se mu na konci od získaných zvířat) nebo 20 minut ve vězení. Samozřejmě že odevzdávají všechny zvířata, která mají u sebe. lovec - sbírá zvířata a nosí je do banky - má u sebe jednu kouli, smí ji hodit po pytlákovi, čímž ho ochromí, aby nemohl po něm pálit pytlák - sbírá zvířata - krade je lovcům, má dvě koule, pokud lovce trefí, musí mu lovec odevzdat všechna svá zvířata, která má u sebe - nemůže je nosit do banky, musí si je někam ukrýt nebo nosit u sebe - jejich úlovky se spočítají až po skončení hry strážce - smí na někoho zavolat STŮJ a jméno, ten se musí zastavit a ukázat licenci. Dá-li se na útěk, je považován za pytláka a strážce smí po něm pálit (má neomezený počet koulí). Trefí-li, musí mu pytlák (nebo lovec bez licence) odevzdat všechna svá zvířata, která má u sebe. Pokud ho pytlák trefí 2x než ho sám trefí 1x, musí strážce do banky a pak se smí vrátit do hry. roznáší zabavené lístky a lístky donesené do banky znovu po lese Papírové koule, lístky s obrázky nebo názvy zvířat, sešit pro banku, licence, délka hry 3 hodiny, Úkoly vedoucích: úkoly banky, správy parku, věznice a strážců parku Poznámka: Pokud je území relativně malé a lístků i hráčů je hodně, doporučujeme zkrátit dobu licence na 10 minut. Hra je náročná i na vysvětlení, protože se neustále rojí otázky co kdyby.. a smí se Jídelníček 1. prosince 1884 Bouře nám odnesla nebo znehodnotila potraviny. Potýkáme se s jejich nedostatkem. 2. prosince 1884

9 včera nám došly poslední zásoby, které přečkaly písečnou bouři v pořádku. 3. prosince 1884 Druhý den hladovíme. Carter pročítá své poznámky z amarnského a karnackého archívu. Vybírá pasáže o stravovacích návycích Egypťanů a předčítá je nahlas. Velmi všechny potěšil, když přečetl jídelníček, který si Amonův kněz nechal sepsat a uložit ve svém hrobě. Z té spousty chleba, hrachu, česneku a cibule, okurek, datlí, fíků, hroznového vína, ořechů, švestek i broskví, z těch mís plných drůbežího, hovězího či vepřového masa, které si Amonovi kněží dopřávali každé ráno k snídani, z toho všeho jídla nám kručí v břiše ještě víc. Závidím všem těm bohatým Egypťanům, kteří se účastnili oněch dávných velkolepých hostin. Carter nás upozornil, že se pilo pivo i víno a že hodokvasy nebyly doménou pouze mužů. I ženy, podle toho, co říkají texty z karnackého archívu, bujaře oslavovaly. Carter nám přečetl nápis z jednoho hrobového reliéfu: Dej mi osmnáct číší vína. Hle, chci pít, dokud se neopiji. Jsem uvnitř vysušená jako sláma. Jestli do zítřka nedorazí karavana s novými zásobami, budeme i my vysušení a stanou se z nás novodobé mumie. Jak případná smrt pro archeologickou výpravu dvou egyptologů! Pokud došlo k záplavám, tak měli všichni lidé co jíst, země je v pohodě uživila, také rozmanitost byla velká. Po táboře je rozmístěno 6 příkazů 1. jděte po cestě za 2. kuchyní směrem ke kostelu 3. u každého označeného místa 4. nechejte jednoho člověka 5. poslední z vás 6. se dozví víc Na konci trasy je vedoucí, který vysvětlí poslednímu princip přenosu - slov básničky - do táborové kuchyně. Princip je následující: Poslední se naučí báseň, přeběhne k předcházejícímu stanovišti a tuto báseň naučí předcházejícího. Pokud by náhodou cestou slova zapomněl, musí si vrátit zpátky a tam se báseň doučit. Podmínka, která musí být dodržena - jakmile vyběhne ze stanoviště další, už se první nesmí vracet na své původní stanoviště. Posuzuje se rychlost a správnost přinesené básně. Zpráva z 6 částí, básnička (6 kopií), proužky krepáku na označení míst Úkoly vedoucích: dva musí být na konci trasy, aby mohli vysvětlovat pravidla, v táboře pak jeden, který přebere básničku od posledního, který ji napíše na papír Řemeslníci 8. února 1884 Achetaton V odpoledních hodinách jsme začali s prací na domě P48, který sousedí s domem sochaře Tutmósise. Předpokládáme, že v tomto domě sídlili řemeslníci. Podle charakteru odpadu, který je všude v sutinách, bude náš předpoklad správný. Řemeslníci používali spoustu materiálu z různých lokalit. 12. února 1882 Carterův a můj předpoklad se potvrdil. Jedná se o tavičskou a kovotepeckou dílnu v zadní části obytného domu. V nejvzdálenější místnosti je ohniště, kde se kov tavil a zaléval do forem, vedlejší místnost je sklad. Našli jsme zde velké množství měděného plechu, ručně zpravovaného oboucháváním oblázky na požadovanou tloušťku. V další místnosti očekáváme bohaté nálezy nedokončených kovových předmětů, neboť kovotepci museli připravenou surovinu někde zpracovávat. 18. února 1882 Carter objevil hned ráno pod hromadou písku měděné náramky a spony. Což znamená, že se jedná o šperkařskou dílnu. Je docela možné, že některé z objevených šperků měly být určeny samotné královně Nefertiti. Celý den jsme strávili čištěním jednoho kousku po druhém a jejich podrobným popisem. Dohromady jsme našli

10 127 náramků na zápěstí, 69 na paže, 8 čelenek, z toho sedm vykládaných drahokamy a 412 spon na šaty. Jedná se o druhý největší a nejdůležitější objev v této lokalitě. Doufáme, že nás čekají další. V Egyptě, jako v jiných zemích, se rozvíjela různá řemesla. Na třech místech kolem tábora stojí 3 pomalu se otáčející sochy (=vedoucí), každý z nich je bohem, který pomáhá jednomu druhu řemeslníků. Má u své paty 6 lístků s úkolem. Cílem družiny je získat lístek bez toho, aby vás zahlédnul, pokud řekne nahlas jméno toho, koho vidí, už se daný člověk nesmí pokusit o získání lístku u tohoto boha. Pro materiál na splnění úkolu si smí družina přijít se získanou zprávou, třeba ihned, jakmile zprávu získá. a) kovolitci - odlití klíče z olova b) tkalci - pletení košíku nebo tašky z lýka nebo provázků c) hrnčíři - udělat a vypálit misku Olovo, modurit (jako forma), provázek, zprávy o jednotlivých úkolech pro každou družinu Úkoly vedoucích: 3 bohové + odborný dohled nad prací s olovem Poznámka: Této etapě musí předcházet výuka pletení z trávy. Pokud to nevyjde, navrhujeme tesaře - udělat hrací kostku a 2 figurky na šachy Umělci 2. února 1882 Krátce po třinácté hodině přiběhl jeden z mladých egyptských pracovníků, kteří nám pomáhají u výkopu, k našemu stanu. Mistře, mistře... křičí už zdaleka. Mistr, který vyjde ze stanu na pražící slunce, je Howard Carter. již druhým rokem spolu vedeme vykopávky v Tell el-amarna. Egypťan mu podá lístek ode mě, na kterém je propiskou narychlo napsané: Spěchá! Pestrá busta v životní velikosti v domě P47! Nálezy německých archeologů již v předcházející sezóně naznačovaly, že jsme narazili na okrsek, v němž před třemi tisíci dvěma sty lety žili stavební dělníci, řemeslníci a umělci. Když jsme z trosek vynesli na denní světlo skupinku postav vytesanou z vápence, lehce jsme v ní poznali nedokončenou plastiku faraóna s dítětem na klíně. Teď se sotva dalo pochybovat o tom, že jsme objevili sochařskou dílnu. Náhoda nám přihrála do rukou nález, který zpočátku vypadal bezvýznamně, ale ukázalo se, že je mimořádně důležitý: mezi kameny jsme našli slonovinové víko, na kterém stálo, že tento předmět patřil hlavnímu sochaři Tutmósisovi. Když Carter dorazil k domu P47, už jsem holýma rukama odhazoval suť z busty. Spatřili jsme ženský krk a po chvíli odhrnování kamenů jsme rozpoznali obrysy královské paruky, jakou nosila jen hlavní manželka Amenofise III. Teja. Tvář stále nebylo vidět, neboť busta ležela hlavou dolů a tváří ke stěně. Uteklo několik dlouhých minut, než se objevila brada, nos a tvář. Potom jsme z písku zvedli celé dílo. Byla to královna, ta, jejíž nadčasově krásná ženská tvář se měla stát nejvyhlášenější ve světových dějinách. Královna Nefretiti v životní velikosti - dílo slavného sochaře Tutmósise. Na odkazu té doby jde vidět, že Egypťané byli velmi šikovní a tvořiví. Družina má za úkol udělat 1 velkého (6 cm) skarabea a pro každého 1 malého (na krk jako talisman, délka 2 cm), které namalují barvama v pestrém provedení. Materiálem je modurit.

11 pro každou družinu kostka moduritu, barvičky na odarvení moduritu, plechovka nebo kotlík (na vaření hotových věcí) Úkoly vedoucích: jen dohled Lomy, lodi, pyramidy 10. srpna 1884 Achetaton Na první pohled nás při příchodu do Achetatonu zaujalo, kde se v poušti to město vůbec vzalo. Statisícová metropole, sídelní město faraóna. Obrovské alabastrové lomy v severovýchodní Amarne dodávaly kámen na stavbu domů, paláců a chrámů. Dopravit jej sem po souši muselo statisícům dělníků trvat několik měsíců. Nehledě na to, že další materiál, který jsme našli v sutinách, pocházel z míst vzdálených stovky kilometrů. S Carterem jsme se shodli na tom, že architekt, který Achetaton faraónovi Achnatonovi projektoval, počítal s těmito vzdálenostmi a umístil město na břehy Řeky. Ve člunech a na vorech se pak všechen materiál, zboží a zásoby dopravovaly mnohem snadněji. Z dřívějších výzkumů víme, že na lodě a vory se používalo cedrového dřeva, které se těžilo až v odlehlých končinách říší Mittani a Chatti. Sám faraón měl k dispozici obrovskou královskou flotilu. Tedy výstavba Achetatonu probíhala s největší pravděpodobností obdobně jako výstavba pyramid v Gíze: materiál na stavbu se dopravoval nahoru dolů po Řece. Loděmi přepravovali kámen z lomů k pyramidám. Bude-li dost vody - družina si udělá loďku ze dřeva nebo z kůry, bude-li v potoce vody málo - družina bude mít ping-pongový míček. Dále si členové družinky udělají bidla - aspoň 1,5 m dlouhé - kterými budou posunovat loďku, pokud se zastaví. Za úkol mají dopravit loďku po proudu potoka. Nikdo z družinky nesmí do vody (komu se to podaří, za toho družina získává minus bod). V cílovém místě musí potom družinka udělat co nejvyšší pyramidu z lidských těl. Až splní tento úkol, stopne se jim čas a změří se výška pyramidy. Hodnoty jsou pak už nezměnitelné. Za tuto etapu je možno získat body ze dvou disciplín - rychlosti a výšky. Družiny sekyrku, vlastní nože, pingpongové míčky Úkoly vedoucích: kontroloři tratě, dva měřiči v cíli Poznámka: Nebezpečné pro hru je zajistit, aby opravdu nikdo z družiny nevstoupil do vody a aby se pošťuchování lodičky nezměnilo v jejich odpalování do dálky Královské hrobky 9. dubna 1991 Takový významný faraón, jakým byl Amenofis III., dostal do hrobu výbavu na posmrtný život, která představovala ohromné bohatství. Kromě toho, že byl mumifikován se svými šperky, stálo v hrobce několik pokladnic nacpaných zlatem, stříbrem, drahokamy a šperky. Dostal do hrobu nádherná lehátka a lůžka, skříně a skříňky, stoličky a lavičky, nádobí a ozdobné vázy, dokonce i slavnostní vozy a lodě, stovky vešebtů, drobných lidských postaviček, které měly za faraóna na onom světě pracovat. Dokonce měl v hrobě drobné sošky nahých žen z jeho harému, jichž bylo několik set

12 V celých dějinách lidstva ani jeden národ nekladl takový nesmírný důraz na to, aby se hrob vybavil přiměřeně osobnosti zesnulého, jako Egypťané. Čemuž celá naše expedice vděčí za náš ohromný úspěch, neboť hroby faraónů, kněží a bohatých jsou pro nás po třech tisíciletích nesmírným zdrojem informací o životě tehdejších obyvatel země egyptské. Hroby králů byly vždy nádherně a bohatě zdobené. První část den před touto etapou těsně před večerkou dostane každý bludiště (trasa cesty k hrobce). Už předem musí být mezi vedením rozhodnuto, jak náročná bludiště dostanou jednotliví členové družin. Podmínky luštění: a) při luštění se nesmí užít umělého světla (ne baterky, ne oheň) b) každý si luští svoje, nikdo z družiny, ani ze stanu mu v tom nesmí nepomáhat c) pokud někdo z vedení objeví u někoho papír s bludištěm nebo jej uvidí když luští, je mu bludiště na dvě hodiny odebráno Po odpoledním klidu je půl hodiny na doluštění bludišť bez podmínky č. 3. Druhá část Družina, která má všechna bludiště vyluštěná, se po předložení bludišť dozví o místu mimo tábor, kde je pověšen balící papír, na němž jsou nakresleny věci z královské hrobky. Jsou však omezeni následujícími pravidly: a) k plakátu jde každý jen jednou, může u něj být jak dlouho chce, ale po odchodu už se k němu nesmí vracet b) smí tam jít celá družina najednou, ale na cestě, ani u plakátu nesmí promluvit Úkolem je překreslit na menší formát obsah královské hrobky. Hodnotí se rychlost a přesnost (jedná se vlastně o takovou netradiční Kimovku). Plakát s věcmi v hrobce, papíry pro družiny, namnožená bludiště dle počtu táborníků. Úkoly vedoucích: v první části kontrola vyluštěných bludišť a příchozím dát popis místa s faraónovou hrobkou, v druhé části musí být vedoucí, který je stále připraven jít s družinou, která vyluštila bludiště a kontrolovat dodržování pravidel Armáda 28. září 1884 Když jsme s Carterem studovali stély u hrobů, zarazila nás jedna skutečnost. Až do 6. dynastie, což bylo asi 1000 let, neměl velmi dobře organizovaný egyptský stát stálou armádu. I později v ní byli hlavně Núbijci, Medžajové a různé národy Asie. Za dalších 100 let, kdy Egypt ohrožovaly sousedé - Asiati ze seberu a černoši z jihu, se armáda stala profesionální. A ještě 500 let trvalo, než Egypťané začali organizovat výbojné války. Přestože se užívalo množství zbraní - hole, kyje, pazourkový nůž, kopí, válečná sekyra, luky se šípy, oštěpy, jejich uniforma byla jen velmi skromná - krátká zástěrka a jako ozdoba pero ve vlasech, později kožené helmice a košile. Obživu hledali v armádních řadách zvláště druhorození synové. Jejich osudem byl tvrdý výcvik, nesmlouvavá disciplína, dlouhé pochody, možnost zranění nebo smrti a za to jako odměna podíl z kořisti a vyznamenání - zlaté lvy za statečnost a zlaté mouchy za neúnavnou útočnost. Neměli sice naši nejmodernější techniku, ale i tak byly jejich boje kruté, rychlé a tvrdé Etapovka je vlastně úpravou bojovky Bombardéry, stíhačky a pozemní obrana, které se účastní všechny družiny najednou. Jde o to, přenést důležité věci (praporky) skrz obranu. Každý z pozemní obrany má jednu papírovou kouli. Stíhačky brání bombardéry tělem, ale nesmí se ho dotýkat. Trefený letoun nesmí dál

13 utíkat. Za praporek donesený za čáru je 5 bodů, za střelený bombardér je -3, za střelenou stíhačku -1 bod. Každá družinka běží dvakrát jako bombardér, dvakrát jako stíhačka (své spřátelené družince) a ze zbytku je pozemní obrana. Papírové koule, vazačky (na čáry a místa pozemní obrany), praporky (6-7 ks). V případě ošklivého počasí - turnaj v Lodích. Úkoly vedoucích: startér přeběhů, popř. dva sledující hru kvůli pozdějším protestům Byrokrati nebo organizátoři 16. října 1884 Co bychom s Carterem a ostatními dělali, kdyby neuměli Egypťané psát a kdyby jejich písaři nebyli vysoce ctěni. Písaři byli výlučnou, vysoce postavenou vrstvou, byli nositeli vzdělanosti, měli čistý šat, měkké ruce a mysl nezatíženou tělesnou únavou. Ještě dnes, když čtu jejich malované texty, a oni je opravdu spíše malovali než psali, mě příjemně mrazí v zádech. Méně je známé, že kromě hieroglyfů existuje ještě písmo hieratické a démotické, což jsou obrázky redukované na zkratky. Včera se podařilo najít jen málo porušený svitek papyru. Zajímavější byl o to víc, že na něm byla napsána milostná báseň. Nejčastěji se totiž psaly různé seznamy a soupisy majetku. Obdivuji je. I když písařů bylo značné množství, dokázali vtisknout egyptské civilizaci punc výjimečné společnosti, výborně organizované a vzdělané. Písaři byli důležitou složkou řízení života v Egyptě. Jenom oni uměli psát a číst. Na začátku etapovky si musí každý z družiny doběhnout do nedaleké vesnice pro razítko na čelo. Aby si hráči uvědomili, proč byla funkce písaře tak důležitá, mají shromáždit seznam svého majetku. Jakožto obyčejní Egypťané neumí číst ani psát, musí to za ně udělat písaři. Každý ze čtyř písařů má sepsanou jen část jmění (viz obrázek) a má svůj úřad v těsné blízkosti tábora. Děti ale neví, kterou část majetku mají jednotliví písaři. Jenom postupem času si mohou domyslet systém, jakým mají písaři tabulku rozdělenou mezi sebe. Písař smí každému dítěti odpovědět pouze na jednu otázku (např. Co je v poli A8). Pokud toto pole má písař ve své části tabulky, odpoví. Pokud ho nemá, jednoduše řekne, že nemá. Pak se děti musí opět vrátit do výchozího bodu (tábora). Aby se zajistilo jejich nepodvádění (k čemuž tato hra po dlouhých neúspěších svádí), musí donést tazatel písaři jeden plíšek, který si vezme v kbelíku v táboře. D V A C E T M Ě Ř I C P Š E A I C E P Y T E L Č O Č K Y A Ě C O CH Ř E S T U A L O C I K Y K R Á V A Š E S T H U S A O B Y D L Í Obr.: způsob rozmístění plochy zprávy mezi čtyři písaře (jinak barevné plochy) Místo mimo tábor + razítko, zpráva = seznam majetku (ve 4 kopiích), plíšky a kbelík Úkoly vedoucích: 4 vedoucí na stanovištích, 1 vedoucí sbírající plíšky a nosí je zpět do kyblíku

14 2.18. Svatostánky 28. března 1882 Když jsem byl poprvé v Luxoru, uvědomil jsem si, že zatímco celá Evropa je plná náboženských symbolů, památek a staveb, Egypt je v tomto směru daleko chudší. Ale i v Egyptě najdete spoustu nádherných chrámů. Staroegyptští kněží nebyli zvěstovateli pravdy jako křesťanští, jejich úkolem bylo zajistit boží přítomnost na zemi. Snahu o řádný život neprobouzeli kněží, ale sami lidé. Touha po klidném a krásném posmrtném životě se předávala z generace na generaci mezi rodiči a dětmi. Chrámy sloužily jen kněžím k jejich životu a uctívání bohů, přesto se lidé mohli setkat s bohy prostřednictvím soch o slavnostních průvodech. Kromě každodenních obřadů k božským sochám a organizace slavností vykonávali kněží soudcovské funkce, hodně studovali a cestovali kvůli svátkům sousedních chrámů. Kněží často cestovali k sousedním chrámům kvůli různým svátkům. Je určeno 6 sousedních chrámů v okolí tábora. Družina musí každý chrám navštívit 5x (získat v každém chrámu ANO - viz dále v textu). Je jedno, kdo tam běží, a klidně tam může běhat stále jen jeden člověk. Na tábořišti si každý sám vybere, který chrám chce navštívit a vytáhne si lístek z klobouku - podmínky, které má pro cestu. 1. skvělé počasí, fyzický stav, skvělé znalosti terénu, 100% jistota, že k sousednímu chrámu dojde 2. naděje na úspěšné uskutečnění cesty jsou značné (66%), ale už to není vše v ideálním pořádku 3. návštěvu lze uskutečnit, ale riziko je značné (33% naděje), neúplná znalost tamějších rituálů, zvyků, naprostá nemožnost uskutečnění cesty - pokud si člověk vytáhne toto, musí ještě trénovat, musí se ještě učit zvykům jiných krajů, rituálním formulím, obřadům - oběhne tábor s polenem v náručí. U chrámů 1) pokud si na tábořišti vytáhnul 1., dobyl vrchol v pohodě, 2) pokud to byla 2., losuje si z dalšího pytlíku, kde jsou lístečky ANO, ANO, NE 3) pokud si vylosoval 3., losuje ještě z pytlíku s možnostmi ANO, NE, NE. V případě, že si vylosoval kartičku ANO, získal vždy návštěvu. Dobývání vrcholů lze ztížit ještě díky jedné věci - cest s batohem. Ty mají symbolizovat darování náboženských symbolů, soch atd. O cestě s batohem musí člověk požádat již v táboře při losování podmínek cesty. V tomto případě se potom postupovalo takto: 1) pokud si v táboře vytáhnul 1 automaticky získává v chrámu dvě návštěvy 2) pokud si v táboře vytáhnul 2 mohl v chrámu odmítnou další losování a získal jednu návštěvu nebo mohl losovat z možností ANO, ANO, NE. Pokud si vytáhnul ANO, získal 2 návštěvy, pokud to bylo NE nezískal nic. 3) pokud si v táboře vytáhnul 3 mohl opět odmítnou losování (získal jednu návštěvu) nebo losoval z ANO, NE, NE. Pokud vytáhnul ANO, obdržel opět dvě návštěvy. Pokud vytáhnul NE žádná návštěva. Hra končí ve chvíli, kdy první družina splní své cesty. 13 losovacích nádob s lístky, 3-6 poloplných batohů, 3 polena Úkoly vedoucích: 7 vedoucích - 6 na stanovištích, 7. na tábořišti Poznámka:

15 2.19. Hospodaření s vodou 1. května 1884 Achetaton V noci na dnešek přepadla náš tábor skupina ozbrojených felahů. Vydrancovali nám sklad se zásobami potravin a pitné vody, ukradli několik papyrových svitků, na nichž naštěstí nebylo nic důležitého, a poranili jednoho dělníka, který bránil ohrádku se slepicemi. Kromě pitné vody a poraněného dělníka nemáme velkých ztrát. Karavana s potravinami z al-hágg Kandílu dorazí zítra, ovšem bez vody. Staří Egypťané pili pivo, víno nebo vodu. Ani jedno nám však není dostupné. Voda z řeky se nedá pít. Budeme se muset uskromnit. 2. května 1884 Achetaton Karavana z al-hágg Kandílu dorazila ještě za ranního chladu a naštěstí donesla i zásoby pitné vody. Když se zmiňuji o vodě: Egypťané stavěli svá města bez kanalizace, neznali vodovod jako v Řecku. Ani Achetaton není výjimkou. I toto Achnatonovo město bylo vystavěno na břehu Řeky právě kvůli zásobování vodou. A vzhledem k čistotnosti tehdejších obyvatel se vody spotřebovalo velké množství. Před každým jídlem se Egypťané umývali ruce a vyplachovali ústa, i nejchudší se alespoň jednou denně koupali, kněží dokonce čtyřikrát. V některých domech jsme našli i tři, čtyři koupelny. V Severním paláci, kde sídlila královna Nefretiti, jsme našli v její koupelně zbytky vany z průhledného alabastru. Špinavá voda se pravděpodobně vylévala z oken rovnou na ulici. A čistou museli sluhové nosit v konvích a nádobách z Řeky. Byla to určitě úmorná dřina, každý dne nanosit v rukou hektolitry vody. K zavlažování polí používali vodních kanálů, které vodu přiváděly z Řeky až na pole, kde se přečerpávala šadúfy. Egypťané neznali vodovody ani kanalizaci, proto se s vodou vždy nadřeli. Hned na počátku hry se oznámí, že hospodářské (kuchyň, zdravoťák, zásobák a hracích potřeb) a stany vedoucích jsou zakázaná místa pohyby (tedy tabu ). Semaforem (popř. morseovkou) vyšle zpráva: Nanoste si dostatek vody, máte na to ½ hodiny. Jako nádoby na vodu použijte libovolnou věc (mimo tabu místa). Za půlhodinu musí družina nalít všechnu nanošenou vodu do jedné měřící nádoby. My jsme použili dvoulitrové plastikové nádoby od nealka (jsou snadno dostupné a tak nebyl problém sehnat pro každou družinu 4 láhve). Změří se množství vody, kterou družiny stačily nanosit. Pak se voda obarví hypermanganem (popř. vodovými barvičkami) a rozlije se do mlékových sáčků. Každá družina dostane 7 sáčků (resp. více sáčků než je členů v družině). Tyto si potom musí družina rozdělit mezi své členy, jakýmkoliv způsobem zavázat (na táboře musí každý stan mít motouz, šití ) a po zbytek programu nosit u sebe, protože zákeřné, závistivé a zlé vedení může komukoliv, kdo si sáček nechá odložený bez dozoru, propíchnout. Večer družina lije vodu, která jim zbyla, do zakopaných dvoulitrových láhví, ve kterých je zašpuntovaná zkumavka s lístečkem SPLNĚNO. Družina, která nemá tolik vody, aby vyplavila zkumavku ven, nezíská za etapu žádné body. 42 mlékových sáčků, pásmo nebo metr, láhve na měření vody (nutno mít rezervu), zkumavky, láhve na zakopání pro každou družinku Úkoly vedoucích: škodit na odložených pytlících, popř. pomáhat při přeměřování vody Poznámka: Vedení je třeba vysvětlit, aby ke hře přistupovali pokud možno rozumně, cílem hry není uspořádat hon na sáčky a za každou cenu je propichovat, ale spíše v dětech vzbuzovat napětí

16 2.20. Hyksósové Ani život starých Egypťanů nebyl vždy klidný. I oni byli sužováni válkami a nájezdy bojových kmenů. Asiaté, Núbijci, Lybijci, ti všichni se snažili ovládnout zemi Kemet. Ale snad největší pohromou byli Hyksósové - asijské kmeny, které si dokázaly podrobit celý Egypt na několik desítek let. Tito dobyvatelé zdaleka nedosáhli takového stupně civilizace jako jimi podmaněný národ, ale jejich přítomnost byla Egyptu prospěšná. Dali mu za svůj vpád královský dar - dovezli koně a naučili Egypťany jak je využívat. Egypťané se přesto nikdy nestali národem, jejichž muži by v sedlech koní dobývali svět, ale tento dar změnil významně jejich vojenskou organizaci. Hyksósové ve svých výbojných válkách užívali bojových vozů tažených koňmi. Boj byl tak tvrdší, rychlejší a krutější. A právě díky této zbrani se jim podařilo zvítězit nad tak vzdělaným a kulturním národem. 14. března 1884 Jeden z našich pomocníků rozpoutal nelítostnou rvačku mezi domorodými pracovníky a přistěhovalci, které máme také v pracovní skupině. Já i Carter jsme měli co dělat, abychom rozhádané strany uklidnili. Večer při kávě jsme se shodli, že hádky a války byly, jsou a budou nedílnou součástí dějin lidstva. Hyksósové byli velmi bojovný národ. Jde o bojovku na životy. Z každé družiny je vylosován jeden, který je zrádce a přeběhl k Hyksósům - vedoucím. Hyksósové smí mít u sebe 3 životy (jejich počet je jinak neomezený), každý Egypťan jen jeden (maximální počet 3 životy). Životy jsou pruhy papírů sepnuté zavíracím špendlíkem, Egypťané mají hledat po vymezeném území 20 pyramid. (ty jsou postavenéze tří klacků, vysoké asi tak cm). V každé pyramidce jsou lístky v barvách jednotlivých družin. Pokud Egypťan doběhne k pyramidě, kde je lístek jeho barvy, vezme si ho (u sebe jich může mít i větší množství). Lístky odevzdávají v táboře. Pokud Hyksós chytne (plácne rukou) někoho z Egypťanů, musí odevzdat život. Pokud má u sebe lístky z pyramidy, musí je rovněž odevzdat. Hyksós ho pak uloží opět k některé pyramidě, kde lístek dané barvy už chybí. Za lístek ze stavby získává družina +10 bodů, za život Hyksóse +5 bodů. Ve vzdálenosti do 2m od pyramidy jsou Egypťané chráněni a Hyksósové nesmí na ně útočit. Životy z každého druhu, udělat pyramidy, 20 ks papírků šesti barev Úkoly vedoucích: škodit jako Hyksósští bojovníci Písaři domů života 18. listopadu 1884 Achetaton Očekáváme veliký skok v našem výzkumu. Chystáme se na odkrývání zbytků velkého chrámu Hat-Aton, kde by podle našich informací měl být i amarnský archiv 20. listopadu 1884 Achetaton Dnes začínáme pracovat v místech velkého chrámu Hat-Aton v Achetatonu. Vykopávky by nám měly dát do rukou nesmírné bohatství. 29. listopadu 1884 Můžeme pracovat jen část dne, neboť je třeba dávat bedlivý pozor na každý kousek země. Již se blížíme ke kýženému cíli, práce však postupují čím dál pomaleji. 4. prosince 1884 Kolem jedenácté hodiny jsem narazil na hlavici sloupu s Atonovým slunečním znamením a Achnatonovou značkou. V sedmnáct jsme již odryli celý sloup. Je na něm vyobrazena královna Nefretiti - 14krát a faraón Achnaton - 12krát. Museli jsme ukončit práci, protože jsme velmi unaveni. 12. prosince 1884

17 Společně s Carterem jsem vykopali větší část dalších dvanácti sloupů. Podél východní zdi jsme se prokopali až ke vchodu do amarnského archivu 17. prosince 1884 Odkryli jsme větší část hlavní místnosti archivu. Zatím jsme nenarazili na žádné papyrusové svitky ani jiné texty. Stěny jsou silně poškozeny, nástěnné reliéfy otlučené. 2. ledna 1885 Pracovali jsme přes celé vánoční a novoroční svátky. Pořád bez úspěchu. 3. ledna 1885 Carter učinil v 8 hodin důležitý objev. Našel první svitky amarnského archivu! 10. ledna 1885 Práce opět pokračuje velmi pomalu. Objevili jsme již 116 svitků a jedenáct vzácných skarabeů s textem, který se snažíme rozluštit. 11. ledna 1885 Rozhodli jsme se, že zastavíme práce na vykopávkách a veškerou pozornost soustředíme na čtení dosud nalezených textů. Jsou pro nás velmi důležitým pramenem informací o zdejším životě. Písaři - zvláště pak královští a chrámoví - zaznamenávali hlavně náboženské texty, rituály a velké skutky svých pánů, ale také uchovávali korespondenci faraónů se svými poddanými nebo zahraničními vládci. Písaři, kteří sloužili bohatým, zaznamenávali právní akty, hospodářské a jiné aktivity běžného života. Od těchto textů si s Carterem mnoho slibujeme. Domy života byli něco, jako dnes Akademie věd. Noční etapa. V lese je pověšeno 30 odrazek. Pod každou z nich je pověšený papírek. Na nich je 10 jednoduchých a 10 složitějších šifer, 10 rébusů. Družiny měly za úkol pomocí baterky odrazky najít a vyluštit. Měli na to časový limit 1 hodiny. 30 odrazek, 30 šifer (podle druhu po deseti ks) Úkoly vedoucích: jen hlídací funkce Lékařství 6. července 1883 Nemohl jsem si dlouho vzpomenout, co znamená hieroglyfická značka - šíp. Až podle textů z domu života z Abydu jsme přišli na to, že je to znak lékařů. V Domech života, což byly předchůdci Akademií věd, se učili budoucí lékaři anatomii podle svitků o pitvání zvířat, rozeznávat příznaky různých nemocí a složení léků. Kromě těchto učených lékařů se o zdraví starali obvazovači, maséři, ošetřovatelé a laičtí lékaři. Ale žádná zdravotní sestra. Carter i já jsme egyptskou lékařskou literaturou opravdu nadšeni a pohlceni. 8. července 1883 Tím neustálým hledáním a čtením lékařských svitků jsme si asi přivolali tuhle nemoc. Carter má vysoké horečky a trpí silným průjmem. Po jednom dni je tak zesláblý, že už se jen s námahou pohybuje. Mouchy, komáři, štěnice a podobná havěť jako přenašeči různých nemocí sužovali tuto zemi i dřív, zvlášť kvůli jejich nedokonalé kanalizaci a odpadovému hospodaření. Ale dnes? A to jsme s Carterem podstoupili všechna důležitá očkování. 10. července 1883 Dobrá zpráva. Střevní nákaza, která trápila Cartera, ustupuje. Už jsme měli opravdu strach. Lékař v nemocnici, kam jsme Cartera odvezli, se o něj opravdu dobře postaral. Kdybychom žili před lety, určitě by Carter nepřežil. Ani jeden z přibližně 200 léků, které Egypťané znali, by mého přítele nezachránil. Egyptští lékaři uměli zpevnit zlomeniny, vypadlý zub dokázali přichytit drátkem k ostatním zubům, dokonce snad i šili rány, ale přes svou dobrou znalost anatomie a léčení si nedokázali poradit se silnými střevními potížemi, ani s trepanací lebky, jak se často v bulvárních plátcích píše.

18 Tam, kde nepomáhaly lidské znalosti a schopnosti, nastoupila magie. Družina si mezi sebou rozdělí úrazy - 1 noha v dlaze (znehybněná v koleně pomocí klacku), 1 ruka v závěsu z šátku, 1 hrb na zádech (batoh), 1 bez rukou (ruce vzadu za zády svázané k sobě), 1 bez nohy (nohu přivázanou v ohnutí do pravého úhlu k pasu, je možné mu udělat berle, a nebo nést a 1 je pouze slepý.. Jediný z družiny, který zůstane zdravý (měl by to být prostřední člen, ani ne rádce, ani ten nejmladší), odvádí nevyléčitelně nemocné k léku (místo mimo tábor). Tam musí splnit úkol - vytvořit z kamenů dvou metrový znak lékařů - šíp (na otvírání hnisavých ran). Po splnění dostávají lék - hrneček slabě slané vody, ze kterého se musí všichni aspoň trochu napít, ale společnými silami ho musí vypít celý a utíkají zpět. U této etapy můžeme hodnotit mnoho věcí: provedení ran, rychlost za jakou doběhnou zpátky, vzhled lékařského znaku Družinám k dispozici sekyrky, 4 hřebíky na družinu, slabě slaná voda v láhvi, pro každou družinu šátky na vytvoření zranění Úkoly vedoucích: jeden hodnotí jejich lékařské znaky a další rozděluje lék Odkud se možná vrátí 6. března 1890 Veset Dnes ráno dorazil do Vesetu poslední člen našeho týmu - profesor Hugo Winckler. S jeho pomocí se nám podařilo něco, nač jsme několik let čekali. Spíš jen ze zvědavosti jsme se pokusili odkrýt několik stop písku v jedné části v Údolí králů poblíž Hatšepsutina chrámu. V těchto místech byly i hroby králů XI. dynastie. 27. března 1890 Jaké bylo naše překvapení, když Carter našel několik střepů hliněné nádoby. Po třech týdnech usilovné práce odkrýváme vchod do hrobky. Neodvažuji se usuzovat, že by byla neporušená a nevyloupená. 28. března 1890 Buší mi srdce. Otevíráme vchod. S každým odsunutým kamenem se má zvědavost, nadšení i strach rostou... Nemohu uvěřit. Brečím jak malé děcko. Hrobka je neporušena. Tolik štěstí najednou. 31. března 1890 S Carterem a Wincklerem jsme zorganizovali dokumentaci nalezené hrobky. Sami se zabýváme mumií. Jedná se o faraóna XI. dynastie Amenofise III. V nejstarších dobách zemřelé pohřbívali do nízké jámy v písku, kde se těla přirozeně vysušovala, a zůstávala tak dlouho neporušená. To lidé brali jako důkaz nutnosti uchovat tělesnou schránku pro život v jiném světě. Podle Egypťanů duše po smrti opouští tělo a vrací se do něj po mumifikaci. Po smrti se zemřelý omyl a převezl do mumifikační dílny. Nejprve byly vybrány vnitřnosti, omyty a uloženy do dřevěných skříněk nebo kamenných nádob. Tělo se natřelo natronem, usušilo, navonělo, nakouřilo kadidlem a pomazalo palmovým vínem, skořicí a vonným cedrovým olejem. Konečně se ujali práce skuteční mumifikátoři. Pevně ovinuli trup a údy zesnulého faraóna obvazy. Po devadesáti dnech příbuzní a pozůstalí doprovodili zemřelého do hrobky. S sebou nesli dary, věci pro zemřelého, jídlo a předměty potřebné na onom světě. Před hrobem se recitovaly texty oslovující mrtvého a provedl rituál otvírání úst - omytí obličeje zemřelého pro bystrost smyslů. 16. ledna 1992 Náš objev otevřel další vrátka do neznámých zákoutí života starých Egypťanů. Za svou práci jsme s Carterem a profesorem Wincklerem dostali několik ocenění a vyznamenání. Ale nevím, jak dlouho se z nich budu těšit. James Henry Breasted umírá 1. července 1899 na záhadnou nemoc.

19 Egypťané si byli vědomi smrti, ale nebyl to pro ně nepřekonatelný mezník v životě. Věřili, že jejich život bude pokračovat v podsvětí, kde se budou procházet na krásném chodníku, kde každou noc prochází bůh slunce Re. Přesto si vážili života na Zemi i všech radostí, které přináší. Egypťané věřili, že po smrti existuje ještě nějaký další život. Družina si vybere někoho, koho obětuje k cestě na ZÁPAD. V okolí tábora (2-5 km) jsou místa, na kterých se dozvídají úkoly, co si mají pro mrtvého připravit. Při jejich plnění se musí pohromadě držet alespoň tři z družiny. Ostatní buď v táboře pracují na jednotlivých úkolech nebo obchází jiná místa. Úkoly na celý den: 1) Mumifikace mrtvého omotat mrtvého do toaletního papíru, který si musí družina získat sama. Z člověka nesmí nic čouhat 2) Maska na mrtvého z papíru, nebo jiného přírodního materiálu 3) Nosítka aby na nich mohl mumifikovaný ležet 4) Jídlo na cestu - připraví pro mrtvého jídlo na cestu. Buď z poskytnutých prostředků, nebo (což se jeví jako zajímavější) dostane družina peníze, za které si v obchodě koupí potřebné suroviny 5) Oblečení připravit mrtvému slavnostní šat (egyptský oděv mrtvého zabalený do uzlíku obarveného přírodními barvivy) 6) Dary pro boha - připravit si klíč z etapy ŘEMESLNÍCI a skarabea z etapy UMĚLCI, z vosku vytvořit vešebta - figurku, která mrtvému pomáhá na onom světě. 7) Malba do hrobky - nakreslit na balicí papír malbu na ozdobení hrobky. 8) Báseň - sepsat báseň do Egyptské knihy mrtvých na radost ze života a víru v lidské snažení. 9) Odpovědi na otázky χ Jak se jmenuje vědec, který vám pomohl k cestě po Egyptě? χ Chodily egyptské děti do školy? χ Mohl mít egyptský muž více žen? χ Co vadilo Egypťanům v jejich obydlí. χ Jak se jmenuje zvíře, které Egypťané uznávali jako posvátné (není to skarabeus)? χ Kdo dovezl do Egypta koně? χ Jméno řeky, která byla v Egyptě smyslem života. χ Podle koho máte názvy svých expedičních týmů? = Používali Egypťané mapy? = Dokázali operovat nádory v hlavě? Jakmile se setmí, začíná nesoutěžní část poslední etapy. Družiny se připraví na pochod (k zajímavému místu). Mrtvý je nesen na nosítcích. Cestou nesmí nikdo z družiny promluvit. U lomu je uvítá vyšperkovaný faraón bůh RE. Před něho položí družiny nosítka s mrtvými. Kolem nich potom dary. Přednesou báseň Bůh potom vysvětlí všem, že dnes nejde o smrt, jde o to, aby těmto lidem ukázal, že smrt není koncem všeho krásného, ale že tento život je důležité žít naplno. Poté mrtví procitnou, sejmou ze sebe fáče a převlečou se do slavnostního šatu a odcházejí za Bohem do lesa. Zbytek družiny se vrací do tábora a čeká na svého vyslance na ZÁPAD, který donese družině odměnu za jejich ctnostný život a ochotu žít podle nepsaných zákonů pravého lidství. potraviny na jídlo, balící papír, normální papíry, provázky, nitě, barvy, velké čokolády jako odměny Úkoly vedoucích: Příprava přivítání družin v lomu - trůn, příprava Boha Re a nacvičení jeho proslovu, ozdobení místa v lese, kde dostanou mrtví odměnu

20 Poznámka: Závěru, který se odehrává ( u nás ) v lomu, se musí věnovat zvýšená pozornost. Faraón bůh musí sedět na trůnu, kolem něho musí být spousta rozsvícených svíček atd. Rovněž je třeba dětem naznačit, že jde o slavnostní chvíli a že se před faraónem musí chovat. 3.Výpisky o Egyptě Do této části jsme zařadili pár základních výpisků našeho programového vedoucího o Egyptě. Není to žádné historické ani naučné dílo, ale pro základní orientaci přijde vhod Bohové Devatero - skupina 9 (nejdůležitějších) bohů Re - sluneční bůh, znaky - sluneční kotouč na hlavě, se sokolí hlavou Šov - bůh suchého vzduchu a světla Tefnut - bohyně vlhka, vlhkého vzduchu Geb - bůh země Nut - bohyně nebe, nohy na východě, ruce na západě, hvězdy cestují po jejím těle Usire - bůh podsvětí, bůh vegetace, dohlížel na růst rostlin, znaky - žezlo a důtky, bílá koruna s péry a rohy. Zabil ho bratr Sutech a části jeho těla rozházel. Usireho žena Eseta je posbírala a tak mohl Usire znovu ožít, pak se Usire stává vládcem zemřelých. Eset - manželka Usirova, strážkyně a čarodějka Sutech - bůh zmatku, pouští, bouří a války, bratr Usirův, znaky - neidentifikovatelné zvíře nebo muž s hlavou tohoto neznámého zvířete Nebthet - ochranné božstvo = mýty o stvoření upřednostňují slunečního boha Rea, který bývá též nazýván Re-Harachtej nebo (Re)- Atum. Nejrozšířenější z nich vypráví o stvořiteli, který se zjevil z vodního chaosu (praoceán Nún) na pahorku, prvním pevném předmětu, a které stvořil masturbací či plivnutím pár božstev, Šova a Tefnutu. Šov a Tefnut zase zplodili Geba a Nutu, zemi a nebe, jejichž dětmi byli Usire, Eset, Sutech a Nebthet. Další bohové Nun a Naunet - pravodstvo Huh a Hauhet - nekonečný prostor Kuk a Kauket - temnota Amon a Amaunet - co je skryté, Amon je král bohů, bůh větru, znaky Amona - dvě péra, Amaunet je ženská podoba Amona Anup - bůh pohřebišť a mrtvých, spojen s mumifikací, znaky - ležící pes ( šakal ) nebo se psí hlavou, přiváděl zemřelé k vahám, kde se vážilo jejich srdce, aby se zjistilo, zda se zesnulý choval za života spravedlivě, hlídal váhy Thovt - bůh psaní a počítání, písařský bůh moudrosti a spravedlnosti, zapisoval výsledek vážení, znaky - s hlavou ibise (nebo posvátné zvíře pavián) Hor - bůh nebes, nejstarší státní bůh Egypta, úzce spojen s panovníkem, znaky - se sokolí hlavou nebo sokol, často s dvojitou korunou, po úspěšném soudu přiváděl zesnulého před Usira, který byl doprovázen Esetou a Nebthetou Imhotep - zbožštělý úředník krále Džosera, léčitel, mudrc a kouzelník, považován za syna boha Ptaha a ženy Chreduanch Neit - bohyně války a lovu, znaky - červená koruna nebo dva zkřížené šípy a štít na hlavě nebo v rukou Hathor - bohyně žen a dětí, bohyně nebes, bohyně stromu, bohyně krásy a lásky nebo bohyně pohřebišť a mrtvých, znaky sluneční kotouč, kravské rohy, rovněž kravská hlava, kráva, pokud má chřestítko je bohyní hudby a radosti, manželka boha Hora Ptah - bůh stvořitel, ochránce řemeslníků, znaky - zobrazován jako mumie s třemi žezly Bastet - bohyně radosti a hudby, někdy ji dávají do souvislosti s blahodárným působením sluneční síly, znaky - hlava kočky

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Pracovní sešit Carter archeologie

Pracovní sešit Carter archeologie Pracovní sešit Carter archeologie 2 1. Odkrytí hrobky Howardem Carterem Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní

Více

EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA

EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA VY_32_INOVACE_DVK1118 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Starověké umění DVK / 1. ročník Charakteristika egyptské architektury, obrazová prezentace

Více

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času.

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času. K tobě musí přijít hned na začátku nového kola (to nevědí, neříkej jim to) a vylosují si u tebe jednu kartičku s barvou (to jim řekni). Kartičku si od nich pak (až zjistí, jaká to je) vezmi a už ji znovu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Pracovní sešit mumie - hrobka

Pracovní sešit mumie - hrobka Pracovní sešit mumie - hrobka 2 1. Mumien 1. Pomocí pracovního sešitu nebo slovníku vysvětlete, co rozumíme pod pojmem mumie. 2. V knihách nebo na Internetu vyhledejte, proč Egypťané začali s mumifikací

Více

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..)

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..) STAROVĚKÝ EGYPT Starověký Egypt O Despocie O Významná, nejstarší starověká civilizace O Středomoří, Přední východ (podél Nilu) O Vznik 1. egyptskou dynastií 3 500 př. n. l. O Trvání více než 3 tisíce let

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279 Šablona: III/2 Sada: JJ XIX.08 Ověřeno ve výuce Třída: VI. Datum: 14.2.011 Starověký Egypt Test Vzdělávací oblast:

Více

asdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopiasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdifghjklzxc

asdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopiasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdifghjklzxc qwertyuiopasdfghjklz xcvbhnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklhzxcvbnmq POKLADY STARÉHO EGYPTA wertyuiopasdfghjklzx Badatelský list k výstavě pro II. stupeň ZŠ cvbnmqwertyuiopasdfg Vlastivědné

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT. Výtvarná výchova Třída V.A, 1.A Téma hodiny

CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT. Výtvarná výchova Třída V.A, 1.A Téma hodiny Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_And001 Vypracoval(a),

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK. v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK. v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Teorie grafů Sbírka cvičení Domečkologie Zkuste nakreslit domečky na obrázku. Které

Více

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Architektura Datace 2778-332 př. n. l. sjednocení Egypta dobytí Alexandrem Velikým 28. - 21. stol. př. n. l. - Stará říše 31. - 17. stol. př. n. l. -

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l.

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l. Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie Předmět: Dějiny umění Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE Předdynastické období: 5.000-2.700 př.n.l. Stará říše: 2.800-2.100 př.n.l. Střední říše: 2.100-1.600

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě CZ Habermaaß-hra 5591 Velká vkládačka Na farmě Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY Datum vytvoření:

Více

Pravidla Tábor Kharm 2014 v1.1

Pravidla Tábor Kharm 2014 v1.1 Pravidla Tábor Kharm 2014 v1.1 Zde je výpis pravidel pro všechna základní povolání, která se budou vyskytovat v etapových částech tábora a za která půjde hrát. Jedná se o přehledová pravidla. Na začátku

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

Země přátelských kanibalů

Země přátelských kanibalů okno do světa FIDŽI Text a foto: Michael Fokt Země přátelských kanibalů Ještě před dvěma sty lety by si vás klidně mohli dát k večeři. Dnes patří Fidžijci mezi nejpřátelštější domorodce, s jakými jsem

Více

le není žádný neuklizený pokoj, kdepak. Je to většinou neprostupná změť obrovských stromů s propletenými korunami a dlouhatánskými liánami nad

le není žádný neuklizený pokoj, kdepak. Je to většinou neprostupná změť obrovských stromů s propletenými korunami a dlouhatánskými liánami nad KOTĚ V DŽUNGLI Zorí přišla na svět v daleké Indii. Teď si možná představujete krásnou indickou princeznu v hedvábném sárí a stříbrných opánkách, s třpytivou čelenkou v tmavých vlasech, rudým drahokamem

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

Vikingská domovina. Vikingská domovina

Vikingská domovina. Vikingská domovina Vikingové. pocházeli ze Severní Evropy. Žili na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Podnebí v této oblasti bylo nehostinné, zimy dlouhé a obživy nedostatek. Vikingská domovina Vikingové pocházeli

Více

Etapová hra starší kategorie POKLAD APAČŮ. LDT Sloup v Čechách "Zátiší"

Etapová hra starší kategorie POKLAD APAČŮ. LDT Sloup v Čechách Zátiší Etapová hra starší kategorie POKLAD APAČŮ LDT Sloup v Čechách "Zátiší" MOTTO ETAPOVÉ HRY Moudrý náčelník kmene Apačů, těsně před tím, než odešel do Věčných lovišť, ukryl před bledými tvářemi poklad Apačů

Více

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Středí říše Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověkého Egypta z období

Více

1. BAZILIŠEK. (Původní název AMÉBA ) Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka. Cíle

1. BAZILIŠEK. (Původní název AMÉBA ) Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka. Cíle 1. BAZILIŠEK (Původní název AMÉBA ) Žádný Žádné Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka 20 minut Hráči vytvoří 2 skupiny (vymyslet názvy viz Harry Potter). Každá skupina tvoří buňku. Stěnu vytvoří hráči,

Více

Celotáborová hra. Osidlování Skotska

Celotáborová hra. Osidlování Skotska Celotáborová hra Osidlování Skotska Práce je určena jako inspirace k celotáborovým hrám nabízím k ní různé obměny a samozřejmě z ní lze využít i jednotlivé dílčí hry. Sára Sichingerová T.O. Spartakovci

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona: Název materiálu: Autor: CZ.1.07/1.4.00/21.3569 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_14

Více

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_03 6. ročník Projekt

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1.

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. tisíciletí Petra Maříková Vlčková 15.12.2015 První přechodné období

Více

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu sekačku, co měl vždycky Jarda půjčenou přes Peprníka

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 1. Úloha výcvik samuraje (24 bodů) a. Každý samuraj se musí učit. V této úlozu probíhá jeho výcvik. Na ploše se najednou objeví nápis stejný

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona: Název materiálu: Autor: CZ.1.07/1.4.00/21.3569 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1205_Staroorientální

Více

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6.

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6. č. 5 název Opakování znalostí o starověkých státech Egypt a Dálný východ anotace Opakování znalostí o starověkých civilizacích v Egyptě a na Dálném východě. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Egypt údolí řeky Nil dvě až tři sklizně

Egypt údolí řeky Nil dvě až tři sklizně Egypt druhá nejstarší civilizace ve Středomoří (trvala cca 3 tis. let) pol. 3 tis. př. n. l. savany, bujná příroda i zvěř úrodné údolí řeky Nil záplavy posléze systémy rozvádějící vodu do sušších oblastí

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Úloha 1 prokletá pyramida

Úloha 1 prokletá pyramida Úloha 1 prokletá pyramida a) V celé dolní řadě Baltíkovy plochy vyčarujte pouštní písek (z předmětu 148). Baltík si stoupne na povrch této pouště (tj. na políčkovou pozici X=0, Y=8), dojde až ke středu

Více

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016 PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016 1. díl FRANTIŠEK RYTÍŘEM František žil už hodně dávno. Ve 12. století. Pocházel z italského města Assisi. Když se narodil, dostal jméno Jan, italsky Giovanni. Jeho tatínek,

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám. srpen-září 2006

Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám. srpen-září 2006 Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám srpen-září 2006 Ahoj, jmenuji se Kirikou a jsem z konga. jak se jmenuješ ty?. Na tomto obrázku BAREVNĚ OBTÁHNI světadíl odkud

Více

NÁZEV AKTIVITY. Čas na přípravu. 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka

NÁZEV AKTIVITY. Čas na přípravu. 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka NÁZEV AKTIVITY 5 minut 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka Po dobu výletu (celý den nebo dle potřeby) Každý dostanete sedm viteálů (životů) a do konce výletu se

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY Toto téma jsme si z nabídky projektů Malého zahradníka vybrali proto, že naše zahrada nabízí mnoho druhů rostlin, ať už na potěšení oka a nebo na léčení. S dětmi často

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě společná práce studentů Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium zve do podzemí města! Návštěvníci Muzea Vysočiny si

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Lidé a Země www.lideazeme.cz

téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Lidé a Země www.lideazeme.cz téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi 34 Stará řemesla stále žijí Letité dřevo středomořských oliv či borovic se pod rukama sámoských řemeslníků už tisíce let mění v bytelné rybářské

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Etapová hra MLADší kategorie. V říši zvířátek. Letní tábor Zámeček - Roželov pod Třemšínem

Etapová hra MLADší kategorie. V říši zvířátek. Letní tábor Zámeček - Roželov pod Třemšínem Etapová hra MLADší kategorie V říši zvířátek Letní tábor 9.8. 23.8. 2003 Zámeček - Roželov pod Třemšínem MOTTO ETAPOVÉ HRY: Naučme se, nejlépe hrou, poznávat přírodu a dění v ní očima jejich obyvatel,

Více

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké internátní školy. Jistě bychom i dnes našli o něm někde záznam

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Společná četba: Lovci mamutů 1. VYUČOVACÍ HODINA

Společná četba: Lovci mamutů 1. VYUČOVACÍ HODINA Společná četba: Lovci mamutů 1. VYUČOVACÍ HODINA 1. Úvod část : krátké zopakování o Eduardu Štorchovi, autorovi knihy Lovci mamutů, prostřednictvím krátké PREZENTACE EDUARD ŠTORCH 2. Motivační hra staneme

Více

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek.... Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi liší a je stále nespokojen s tím, jak vypadá - je to č

Více

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit.

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit. Proč příměstský tábor? Je to výborná varianta pro děti, které nejsou ještě příliš zvyklé na odloučení od rodičů. Zajistíme Vám hlídání po dobu vaši pracovní doby a nejen zabavíme vaše děti, ale naučíme

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Baltík 2008 zadání školního kola kategorie A a B

Baltík 2008 zadání školního kola kategorie A a B Úloha 1 Baltík hledač pokladů (35 bodů) a. Baltík se rozhodl najít poklad. Dozvěděl se, že se skrývá někde v Zemi ostrovů. Vydal se proto do této země. Na obrazovce se po spuštění programu objeví okamžitě

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Zakroužkuj správné odpovědi: 1. Jak se nazývala kultura, která následovala po minojské? a) římská b) mykénská c) tuniská

Zakroužkuj správné odpovědi: 1. Jak se nazývala kultura, která následovala po minojské? a) římská b) mykénská c) tuniská č. 8 název Řecko společenský vývoj, řecká jména anotace Pracovní list je zaměřen na upevnění poznatků o starověkých civilizacích v Řecku mykénská kultura. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Ahoj deti, Uvidíme, jak ti to půjde. A tak jsem tady.

Ahoj deti, Uvidíme, jak ti to půjde. A tak jsem tady. POSÁZAVSKÉ KUKÁTKO ANEB JAK SE STAVEL HRAD Ahoj deti, rád bych se vám všem představil. Jsem malý skřítek, šibal všech šibalů a věčný neposeda. Protože jsem se narodil v lese ze ztraceného kukaččího vajíčka,

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 3. Rozvoj

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Džoser. architekt slavné pyramidy,

Džoser. architekt slavné pyramidy, EGYPTŠTÍ PANOVNÍCI Džoser - přesunul hlavní město do Mennoferu - vládl v období tzv. Staré říše Imhotep Džoserův syn, architekt slavné pyramidy, vezír, kněz z a mudrc Nefertari Ramesse II. (1279 12131213

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno

10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno Co nás čeká v červnu a o prázdninách? 4.6. Oddílovka 5.-7.6. Pleskoty v Českém Ráji (závěrečný turnaj ve víceboji)

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis

Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis STAROVĚKÝ EGYPT Prameny nápisy na kamenech papyry Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis staršího spisu období 1853 až 1809 př. Kr.) Moskevký papyrus (XIII. dynastie, asi 1797 až 1634 př.kr.,

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada CZ Habermaaß-hra 5581 Život na farmě Velká sada Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit.

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit. Proč příměstský tábor? Je to výborná varianta pro děti, které nejsou ještě příliš zvyklé na odloučení od rodičů. Zajistíme Vám hlídání po dobu vaši pracovní doby a nejen zabavíme vaše děti, ale naučíme

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více