Zásobník her. Hry pro seznámení s vodou. Drobné hry pro seznámení s vodou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásobník her. Hry pro seznámení s vodou. Drobné hry pro seznámení s vodou"

Transkript

1 Zásobník her Hry pro seznámení s vodou Drobné hry pro seznámení s vodou " Na rybáře", " Červení a bílí", "Zaháněná", různé honičky jednotlivců nebo vázaných dvojic, trojic bez omezení i s omezením. ( Babu nedostane ten, který potopí hlavu, postaví se na jednu nohu, udělá klek...) Čáp - chůze s pokrčováním nohou a tleskáním do dlaní Rak - chůze pozpátku Žába - poskoky v dřepu nebo podřepu Pejsek - lezení ve vzporu klečmo Krokodýl - ručkování po dně, dítě vleče nohy za sebou, nebo se je snaží dostat k hladině a kopat s nimi Husa - chůze v podřepu, plácání pažemi do hladiny Auto - lezení po čtyřech s podlézáním mezi nohama učitele Kačenka - potopení po ramena, upažmo, pohyby pažemi nahoru a dolu Vodník - děti se potopí a hrozí jedním prstem nad hladinou Rybičky Děti utvoří dvojice. Chytí se za ruce. Jedno z nich se odrazí od země, lehne si na znak a snaží se přehoupnout přes ruce zbývajících dvou dětí nohama napřed. Děti, které stojí, pomáhají tažením za ruce. Mlýnek Děti utvoří kruh a rozpočítají se na prvé a druhé. Drží se za ruce. Na povel se prví nebo druzí položí na znak, nohy směřují do středu kruhu. Ostatní jdou jedním směrem a kruh točí. Pak následuje obměna. (Hoch, M. 1980) Kosení obilí Děti stojí v kruhu, uprostřed učitel, který pohybem paží " kosí " kolem dokola. Kdo se neschová pod hladinu, toho pokosí. Obměny: učitel je uprostřed kruhu a dlouhou tyčí s praporkem nebo lehkým míčem na konci opisuje nad hlavami dětí kruh tyč s praporkem či míčem se pohybuje ve výši nejvyššího dítěte a postupně se výška snižuje k hladině tyč nebo míč opisuje kruh v šikmé rovině, takže zasahuje jen některé děti uprostřed kruhu stojí dva učitelé nebo žáci, kteří mají tyč s praporkem nebo míčem. Můžou měnit rychlost i výšku na tyči na každém konci je jeden míč. Děti na protilehlých stranách kruhu se současně ukrývají pod vodu tyč krouží v přiměřené hloubce a musí být přelézána nebo přeskakována pohybující se praporek nebo míč na tyči musí být dětmi určeným způsobem zasažen. (hlavou, nohou, pěstí,..) Hříbek Dítě se co nejvíce nadechne a pod vodou se sbalí, skloní hlavu a chytne se za nohy. Voda jej vynese k hladině. Záda potopeného dítěte tvoří hříbek.

2 Psaní a kreslení ve vodě Na hladině nebo na dně se píší číslice nebo písmena různými způsoby ( nohou, rukou, bradou,..) Křižovatka Učitel stojí uprostřed bazénu. V každém rohu vymezeného prostoru bazénu stojí družstvo. Učitel upažením určuje, která družstva přebíhají z jednoho rohu do druhého. Zvítězí to družstvo, které dříve doběhlo na místo soupeře. Obměny: družstva si mění místa ve směru kratších stran bazénu družstva si mění místa ve směru delších stran bazénu. K pohybu z místa využíváme všech známých obměn a ztížení běhu ve vodě přebíhání podle úhlopříček přebíhání podle názvu družstev ( názvy měst, barvy, čísla,..) Kdo je rychlejší Tato hra cvičí pohotovost. Nejčastěji cvičíme ve dvojicích, při čemž podněcujeme závodivost otázkou ( kdo se rychleji posadí, položí, ponoří? apod..) Příklady cvičení a obměn: kdo provede cvik rychleji ( sed, leh na zádech, boku, břicho - klek, sed, ponoření hlavy..) kdo uhodí dříve ( dlaní, rukou, nohou) do hladiny vody komu po úderu více vystříkne voda kdo se rychleji dostane na určené místo, k určitému cíli, bodu kdo se rychleji dostane ven z vody na kraj bazénu kdo rychleji přenese určitý předmět Cviky můžeme ztížit hloubkou vody, zkracováním odpočinku mezi jednotlivými úkoly Opakuj cvik po mně Děti se rozdělí do skupin po čtyřech až pěti. Zvolené dítě předvede cvik a ostatní ho musí opakovat. Kdo cvik předvede nejrychleji, získá bod nebo se stává předcvičujícím dítětem cviky s dotykem dna určitou částí těla cviky na vydechování do vody, vypouštění bublin, otevírání očí pod vodou atd..( Hanák, V.,1959) Gejzír Děti utvoří kruh. Uchopí se kolem pasu a snižováním a zvyšováním těžiště rozvlní vodu. Uprostřed kruhu se vlny sráží a vystřikují do výše jako gejzír. Zaháněná stříkáním Děti jsou rozděleny na dvě družstva. Stojí proti sobě. Na povel učitele začnou na sebe vzájemně stříkat. Úkolem je zahnat soupeře za určenou metu. (Švec,J., 1983) Máchání prádla Hráči se rozdělí do skupinek po pěti. Jeden se položí naznak na hladinu a roztáhne nohy a paže. Ostatní ho uchopí každý za jednu končetinu a volně ho tahají po hladině různými směry. Hoblík Tato hra se hraje podobně jako máchání prádla s tím rozdílem, že s dítětem, které leží naznak se pohybuje vpřed a vzad. Kolik vidíš prstů Dva hráči stojí proti sobě. Jeden z nich ponoří ruku pod hladinu a tam ukáže několik prstů. Druhý hráč se musí ponořit a podívat se, kolik prstů spoluhráč ukazuje. (Preislerová,T., 1983) Lovení předmětů Do hluboké vody asi po prsa se vhodí jeden dobře viditelný předmět ( puk, hračka, kámen,..) hráči se musí potopit a potichu sdělit učiteli, jaký předmět je pod vodou hráči musí potopený předmět vylovit předmětů vhozených pod vodou je více. Hráči mají za úkol vylovit co nejvíce předmětů Závody trakařů Hra se hraje v hluboké vodě asi po pás. Děti udělají dvojice. Jeden z dvojice udělá " trakař "tak, že se opře rukama o dno a druhý z dvojice ho chytne za nohy. " Trakař " se nesmí tlačit příliš rychle kupředu. Kohoutí zápasy Dva hráči stojí proti sobě na jedné noze, ruce mají v bok. Úkolem je srazit soupeře do vody nebo ho alespoň donutit, aby se postavil na obě nohy. ( Štorkán, R., 1976)

3 Hry pro dýchání Cílem těchto her je vytvořit základy nácviku na plavecké řízené dýchání. Jedná se zejména o opakované dýchání u stěny bazénu, kde se klade důraz na rytmické dýchání. Krátký intenzivní vdech nad hladinou, výdech do vody ústy i nosem. Opakované dýchání se provádí úkolově. Hry např.: " Horká polévka", "Dušičky", " Pumpy".. Horká polévka Děti nabírají vodu do spojených dlaní a foukají do nich. Chladí " horkou polévku ". Dušičky Děti mají ponořenou hlavu pod vodou. Vydechují do vody. Unikající bublinky jsou dušičky, které utíkají vodníkovi z hrnečků. Žebříček Hráči stojí ve dvou řadách proti sobě. Dva proti sobě stojící si podají ruce, které nechávají ležet na hladině a utvoří tak žebříček. Děti jeden po druhém postupně podlézají jednotlivé příčky žebříčku ponořením pod hladinu. Před každým potopením se nadechnou a ve vodě vydechují. (Štorkán, R., 1976) Horká kaše Děti se ponoří do vody až po bradu a foukají do vody Zahánění lehkých hraček Každý hráč má před sebou na hladině vody ping-pongový míček nebo plovoucí lehkou hračku. Na povel hráči do předmětu foukají. Vyhrává ten, který první předmět dofoukne na určené místo. Horké vřídlo Děti utvoří kruh. Stojí v těsné blízkosti vedle sebe. Na povel se nadechnou, ponoří se pod hladinu a všichni současně vypouštějí z úst vzduch, který tvoří na hladině horké vřídlo. Pumpy Dvojice dětí stojí proti sobě. Drží se za ruce. Střídavě se potápějí a vydechují pod hladinu. Opakované výdechy Jsou výborným cvičením pro nácvik správného dýchání. Vdech musí být krátký, otevřenými ústy nad hladinou. Všechen vzduch vydechovat do vody. Výdech začíná hned po ponoření. Současně se při výdechu děti učí zamezit vniknutí vody do nosu. ( Preislerová,T., 1983) Psí bouda Žáci utvoří dva kruhy. Vnější kruh má více hráčů. Hráči tvořící vnitřní kruh představují psí boudy. Žáci tvořící vnější kruh představují psy. Na povel se začnou oba kruhy točit. Na další znamení učitele se kruhy zastaví. Děti ve vnitřním kruhu rozkročí- utvoří psí boudu. Děti z vnějšího kruhu se pustí a snaží se potopit do jedné boudy. Komu se to podaří, vymění si úlohu s " boudou ". Každou boudu smí podplout jen jeden pes. Po podplutí se bouda uzavře- dítě přinoží.

4 Hry pro splývání Cílem těchto her je odpoutat se od pevné podložky a položit se do vodorovné polohy na prsou nebo na zádech. Dobré zařadit hry: " Rybičky v trojici", "Hvězdice" apod.., kdy se děti pokládají na znak s dopomocí ostatních neplavců. K samostatnému provedení směřujeme postupně přes skrčenou polohu " Hříbek" k narovnání "Medúza", "Hvězdice" aj.. Závěrem těchto her by mělo být, že dítě samostatně splývá odrazem ode dna, později od stěny bazénu do směru pohybu po hladině. Rybičky v trojici Tři děti utvoří vázaný kruh čelem dovnitř. Jeden se odrazí ode dna, přednoží a druzí dva ho postrčí vpřed přes své spojené paže Spadlá hvězda Děti stojí v těsném kruhu čelem ven. Vzpaží. Na povel se zhluboka nadechnou, padají volně nataženi vpřed a splývají od středu. Střelka Jedno dítě si lehne do splývavé polohy, druhé ho uchopí pod koleny a tlakem za paty "vystřelí střelu". Raketa Děti stojí ve dvou řadách čelem proti sobě. Utvoří se ulička, do které si jedno z dětí lehne v poloze naznak nebo na prsou. Ostatní děti ležící dítě posouvají vpřed uchopením ho za paže nebo nohy. Delfíní skoky Dítě se z podřepu odrazí ode dna šikmo vpřed. V podřepu vydechuje vzduch do vody. V momentě letu nad hladinou vdechuje vzduch a zajíždí šikmo vpřed do vody, aby voda co nejméně stříkala. Pod hladinou opět zaujme polohu podřepu, vydechuje a navazuje další skok. (Štorkán, R., 1976) Medúza Dítě se zhluboka nadechne, udělá dřep a skloní hlavu. Položí se na vodu. Paže i nohy visí volně dolů. Hvězdice Dítě se položí na hladinu ve vodorovné poloze. Nohy jsou roznoženy a paže ve vzpažení zevnitř. ( Preislerová,T., 1983)

5 Hry pro orientaci ve vodě Do těchto her patří drobné akrobatické cviky ( kotouly vpřed, vzad), pády, seskoky a skoky do vody. Skoky jsou velmi oblíbené, provádíme je do náležité hloubky. Pokud se dítě umí potápět, není třeba se seskoků obávat. Pomáháme si na břehu tyčí k přitáhnutí dítěte ke břehu. Hry.: " Vyhazování ze třmene ve třech", "Kufr", "Boj jezdců", "Kachní ponor" aj.. Boj jezdců Hrají čtyři děti. Děti utvoří dvě dvojice. Jeden z dvojice je " kůň", druhý je "jezdec". "Jezdec" je hráč, který sedí na ramenou "koně". Cílem jezdců je shodit protihráče do vody. Kdo vydrží sedět nejdéle na zádech nebo ramenech svého spoluhráče, vítězí. (Štorkán, R., 1976) Kachní ponor Dítě vzpaží a velkou silou se odrazí ode dna bazénu vysoko nad hladinu. V nejvyšším bodě skloní hlavu, spustí paže a zohne se v pase. Vyhodí nohy nad vodu a současně se ponoří kolmo ke dnu. Paže jsou nataženy dopředu. Stoj na rukou Nejprve vyzkoušíme s dopomocí ve trojicích, později samostatně Vyhazování ze třmene ve trojicích Dva se uchopí pevně za ruce, třetí se postaví na spojené ruce obou spoluhráčů. Na povel tři a zhoupnutí odskočí buď dopředu nebo dozadu. Skoky přímé napřed Děti si sednou na okraj bazénu čelem k vodě. Mírně se nadzvednou a skočí do vody. Vymýšlíme další možnosti skoků. (Z podřepu, ze stoje, z boku, s různými pohyby paží..) Kufr Dítě skočí do vody a v nejvyšším bodě skrčí nohy, uchopí pažemi kolena a takto sbalené dopadá do vody. Pád na zad schylmo Dítě se postaví na okraj bazénu, zády k vodě. Předkloní se, chytne pažemi nohy za kotníky a padá dozadu. Nejprve dopadá hýždě. Kotoul napřed skrčmo Děti udělají dřep na okraji bazénu čelem k vodě. Hrudník a hlavu přitáhnou ke kolenům a padají do vody. ( Preislerová,T., 1983) Mořský příboj Všichni hráči si stoupnou podél bazénu a oběma rukama se drží bazénu. Na znamení se všichni současně přitahují a odtahují od stěny, čímž se vytvoří vlny. Větrník Děti si sednou zády k vodě, těsně k sobě na okraj bazénu. Chytnou se navzájem za lokty a spojení upevní sepnutím rukou. Nohy jsou natažené. Učitel zdvihne nohy prvního a převrátí ho do vody. První strhne druhého, ten dalšího až všichni postupně popadají do vody.

6 Honičky Na rybáře Dítě- rybář stojí na jedné straně bazénu, ostatní děti- rybičky- jsou na protější straně. Na znamení rybář i rybičky vyrazí proti sobě. Koho rybář chytí v přeběhu z jedné strany na druhou, ten se stává jeho pomocníkem. Rybičky mají proti rybáři tu výhodu, že se mohou vracet. Zajímavou se hra stává, pokud děti- rybáři- se chytí za ruce a společně postupují vpřed. Rybičky jsou chycené pouze tehdy, udeří-li některý z krajníků sítě. Na tahače Děti mezi sebou vyberou několik honičů. Každý honič za sebou táhne "náklad" - partnera, který splývá na břiše. Jakmile honič někoho chytí, předá mu "náklad". "Náklad" se stane honičem, chycené dítě "nákladem". Tažený má napjaté paže, nohama smí pomáhat- kraulové kopy. Honička ve dvojicích bez možnosti záchrany Hráči utvoří dvojice, popř. trojice. První honí druhého ( popř. druhého i třetího). Koho hráč chytne, ten se stává honičem. Voda sahá hráčům po pás. Pokud jsou hráči pokročilejší, mohou hrát i v hlubší vodě. Všichni se pohybují ve vyhrazeném prostoru. Nikdo nesmí prostor opustit. Hromadná honička s možností záchrany Na začátku hry se zvolí honič. Ostatní hráči jsou pronásledovaní. Chycený se vždy stává honičem. Pro každou novou hru se zvolí jiný způsob záchrany. Mohou se zachránit několika způsoby: ponořením se pod hladinu do té doby než napočítá do tří (např. po prsa, po ramena..) dotknout se určitou částí dna bazénu ( rukou, nohou, loktem..) vytváření dvojic, trojic, čtveřic ( spojením se za ruce, kolem ramen, ve spojení ponoření pod vodu..) Vstřícné honičky se vzrůstajícím počtem pronásledovatelů Honička se hraje v mělké vodě. Na jedné straně bazénu stojí honič. Ostatní hráči stojí v řadě na druhé straně bazénu. Na povel všichni hráči proti sobě vyběhnou. Úkolem honiče je, co nejvíce hráčů pochytat smluveným způsobem. (např. dotekem ruky na rameno, hlavu). Honič ani hráči se nesmí vracet zpět. Všichni běží vpřed na protilehlou stranu bazénu. Koho honič chytí smluveným způsobem, stává se také honičem. Všichni chycení utvoří spojením rukou řetěz a opakují se výběhy proti sobě. Hraje se tak dlouho, dokud honiči nepochytají všechny hráče nebo pokud hru neukončí učitel. Obměny: chytají jen krajní hráči řetězu honiči spojeni v řetězu musejí hráče pevně obklíčit dokola. Hrajeme v menších skupinkách, utvoříme více řetězů. Řetěz se nesmí přetrhnout, jinak chycení hráči nejsou polapeni. Červení a Bílí Hra se také může jmenovat Liší a Sudí nebo Psi a Kočky atd.. Hráči stojí proti sobě uprostřed bazénu. Čekají na povel učitele. Učitel svým zvoláním určí honiče ( Červené nebo Bílé). Pronásledovaní se rychle obrátí a běží co nejrychleji k břehu své strany bazénu (domeček). Koho honič chytí, ten se stává zajatcem a jde na stranu přemožitele. Po skončení hry se zjistí, která strana má více zajatých. Možnosti: před zahájením hry hráči zaujmou určitou polohu (stojí k sobě zády nebo bokem, stojí na jedné noze, sedí v tureckém sedu, klečí..) hráč může chytat jen toho protivníka, který stojí před ním. Pokud ho chytí, může chytat i jiného hráče. pohyb ve vodě je určen předem (skok snožmo, po jedné noze, po čtyřech, s držením jedné nohy..) hráči dostanou nějaký úkol ( pomalu pochodují směrem ke svému domečku). Na zvolání učitele se snaží jedni utéct do domečku a druzí chytit co nejvíce protihráčů. (Štorkán, R., 1976)

7 Hry družstev Hry jsou určené pro dvě družstva se stejným počtem hráčů. Cílem je zaměstnat všechny hráče ve družstvu. při dobrém promyšlení se zde uplatní i méně zdatní a slabší žáci a tím tak mohou dosáhnout úspěchu. Vědomě vymýšlet co nejjednodušší pravidla her. Korfball (Košíková na pohyblivé koše) Hráči jednoho družstva se snaží vhodit míč do koše drženého žáky druhého družstva. S kruhem se mohou protihráči pohybovat. Nácvik je dobré provádět na mělčí vodě, zpočátku volit více kruhů. pravidla : s míčem se hráč nesmí pohybovat ani plavat hráč držící míč nesmí být napadán ostatními hráči nosiči kruhu musí kruh držet oběma rukama ve vodorovné poloze při zásahu kruhu nosiči vrátí míč do hry Horký míč Dvě družstva jsou rozdělena na házeče a polaře. Házeči hází jeden po druhém míč (kroužek apod..) daleko do bazénu. Polaři (družstvo hráčů v poli) se snaží míč dostat opět zpět na základní metu, na místo, odkud byl míč odhozen. Mezitím se házející hráč snaží oběhnout bazén vodou. Ve chvíli, kdy míč opět leží na metě, se musí běžící hráč dotknout jedné z dílčích metiček, které jsou rozmístěné podél delších stran bazénu ve vzdálenosti asi 5 8 m od sebe nebo doběhnout až na základní metu. Nepodaří- li se to družstvo ztrácí bod. Po vystřídání všech hráčů ve družstvu se úlohy družstev obrátí. Na konci se všechny body sečtou a vítězí družstvo s více získanými body. míč musí být na základní výchozí metu položen, nikoliv vhozen hráči v poli se nesmí s míčem pohybovat, pouze mohou přihrávat. Bez míče se pohybovat smějí. u dílčí mety může být více běžců najednou hráči stojící na dílčí metě se po každém hodu mohou pohybovat k další metě Vodní pólo Kužely se vymezí branka. Mezi tyto kužely se posadí 5 hráčů z jednoho družstva. Tito hráči tvoří branku. Zbývající hráči se pohybují v bazénu. Jejich úkolem je přihrávat míč svým spoluhráčům sedícím v brance. Ovšem před těmito hráči stojí ve vodě protivníci z druhého družstva, kteří se snaží míč odchytávat. Pokud házející hráč hodí míč a jeho spoluhráč míč nechytí, bod získávají protihráči. Bod získávají protihráči i v tom případě, že hozený míč někteří z nich odchytí. V opačném případě, pokud házející hráč míč hodí dobře a spoluhráči míč chytí, mění se hráči v poli, házející hráč jde tvořit branku a první hráč z branky jde do pole ( bazénu). branka platí v tom případě, že všichni brankoví hráči sedí. Míč může být chytán pouze jednou rukou. To neplatí u brankářů. Pronajatý míč přihrávaná Úkolem každého družstva je přihrát si mezi sebou co možná nejvíckrát míč, aniž by ho sebral protivník. Každá přihrávka se počítá. Pokud druhé družstvo se zmocní míče, počítá vlastní přihrávky vždy od začátku. Přihrávky si družstva průběžně přičítají. Při přestupku následuje krátké vyloučení hráče nebo ztráta míče. hráč, který drží míč nesmí být napaden míč nesmí držet hráč déle jak 3 vteřiny

8 Pronajatý míč přes šňůru Hřiště je šňůrou rozděleno na dvě poloviny. Obě družstva se rozestaví tak, že na každé polovině hřiště je půlka hráčů z obou družstev. Družstvo držící míč se snaží přihrávat svým spoluhráčům stojícím na druhé straně hřiště. Protihráči se snaží míč získat a zabránit nahrávkám druhého družstva. Každá přihrávka přes síť platí 1 bod. Důležitá je souhra spoluhráčů, přihrávání míče. Je možné hrát také s dvěma míči. Šňůru, která dělí dvě pole,je třeba označit barevnými kroužky nebo šňůrkami. s míčem nesmí hráč běhat ani plavat hráč, který má míč, nesmí být napaden před přehozením přes šňůru musí být míč alespoň třikrát přihrán Na smradlavé vejce Bazén je rozdělen na dvě poloviny (kužely, šňůrou apod.) Na každé polovině stojí jedno družstvo, kde každý hráč z družstva má v obou rukách nějaký předmět na házení (kroužky, míčky, desky..). Na znamení hráči přehazují předměty ze své strany hřiště na stranu protivníka. Každý předmět je okamžitě házen zpět. Na znamení musí všichni hráči přestat házet. Spočítá se počet předmětů ležících na stranách obou družstev. Vyhrává to družstvo, které má na své straně méně předmětů. K házení nepoužíváme tvrdé předměty, ale můžeme použít předměty, které neplavou. Hru hrajeme několikrát. Je možné určit některé hráče jako házeče a někteří mohou pouze chytat. Jejich role se mohou v dalším kole vyměnit. s předměty se nesmí plavat ani nijak pohybovat Chytání ve dvou polích Dvě družstva se rozdělí na dvě poloviny bazénu. Každé družstvo zvolí jednoho honiče, který má za úkol pochytat co nejvíce hráčů z druhé poloviny hřiště. Koho se honič dotkne, stává se jeho pomocníkem. Z okraje bazénu si vezme destičku, aby byl k rozeznání. Spolu s prvním honičem teď ostatní honiči honí další hráče. Důležité je určit způsob pohybu ve vodě. Destičky musí být dvojí barvy, pro každé družstvo jiná barva. každý chycený hráč si okamžitě bere z okraje bazénu destičku, teprve pak může honit další hráče. chycení platí dotykem volné ruky každý honič má u sebe jeden předmět, kterým je označen Vodní volejbal Bazén rozdělíme pomocí sítě na dvě poloviny. Síť můžeme utvořit pomocí pásků, provázků nebo navléknutím kroužků. Horní okraj sítě je třeba pověsit tak vysoko, aby nebylo možné míč smečovat. Dobré je používat nafukovací nebo vodní balónky. míče se nesmí dotknout dvakrát za sebou ten samý hráč odehrání míče je stejné jako u klasického volejbalu podání se provádí z jakékoliv strany z libovolného místa body se počítají stejně jako u klasického volejbalu nacvičovat můžeme nejprve jako přehazovanou ( Reich, J., 1997)

9 Hry s pomůckami Hry s pomůckami můžeme zařadit do výuky v době, kdy jsou děti schopny zvládnout pohyb ve vodě. Zvolíme přiměřenou hloubku bazénu a zjednodušíme pravidla her. Tyto hry vyžadují organizační opatření. Nejvhodnějšími předměty k hrám jsou předměty, které patří přímo k vybavení bazénů nebo se dají snadno opatřit. Jsou to různé kroužky, desky, míčky, míče, ploutve, kužely, nafukovací rukávky, nafukovací matrace a další tradiční a netradiční pomůcky. Předávání předmětů V podstatě je to honička, kdy honič plácnutím volné ruky předá babu. Honič má v ruce nebo na hlavě předmět, který chycenému hráči babě předá. Předměty musí být viditelně drženy. Předávka baby platí pouze dotykem volné ruky nikoliv podáním nebo vhozením předmětu. Baba se nesmí vracet okamžitě zpět stejnému hráči. Míč chrání před chycením Je to honička s více honiči, kdy se hráči mohou zachránit před honičem tím, že mají v ruce míč, který během hry koluje mezi hráči. Hráči si míč mezi sebou vzájemně přihrávají. Ve hře může být i více míčů najednou. Míč nesmí hráč držet delší dobu. Hra je zajímavější pokud je ve hře více honičů i více míčů. jednu věc méně Všichni hráči kromě jednoho mají v ruce nějaký předmět. Na povel učitele hráči vyhodí předmět za sebe do bazénu. Na povel se snaží ulovit nějaký nový předmět. Kdo zůstane bez předmětu, vykoná určitý úkol a vrací se zpět do hry. Předměty se vyhazují za záda oběma rukama co možná nejdál za hlavu. O ulovené věci se děti nesmí prát. Kdo na předmět sáhl první, je tento předmět jeho. Používáme předměty pouze z měkkého materiálu. Měníme způsob pohybu. Můžeme po každém kole jeden předmět odebrat. Červená honí modrou Každý druhý hráč má míček modré barvy. Jeden nebo dva hráči mají míček červené barvy. Hráči s míčky červené barvy honí hráče s míčky modré barvy. Jakmile červený chytne modrého, vymění si mezi sebou míčky a hra pokračuje dál. Hru můžeme hrát s deskami nebo zvolit více honičů. Stahovaná Žáci spolu s učitelem utvoří velký kruh. Uprostřed kruhu leží předmět. Úkolem hráčů je navzájem se strhnout na předmět plovoucí uprostřed kruhu. Potápějící se kruh K této hře potřebujeme velký měkký míč zavěšený na šňůrku nebo vložený do síťky, abychom mohli s míčem opisovat kruh nad žáky. Žáci chycením za ruce utvoří kruh. Uprostřed kruhu stojí učitel, který nad hlavami žáků obkresluje míčem zavěšeným na šňůrce kruh. Žáci se musí míči vyhnout tak, že potopí hlavu, aby se jich míč nedotkl. Koho se míč dotkne, udělá nějaký úkol nebo jde do středu kruhu točit míčem. Ten s míčem smí být chycen Žáci stojí v kruhu, hází si míč. Uvnitř kruhu stojí žáci, kteří mají za úkol míč chytat nebo se dotknout hráče, který momentálně míč drží. Dotek hráče s míčem nebo chycení míče znamená výměnu rolí. Hru začínáme hrát pouze s jedním míčem a jedním rychlým chytačem.postupně přidáváme jak míče tak i více chytačů. Lupiči pokladů Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny. Větší skupinu tvoří hráči lupiči. Menší skupina jsou hráči- strážci pokladů. Na jedné straně bazénu jsou rovnoměrně rozmístěné různé předměty. Úkolem lupičů je dostat se z protilehlého okraje na druhou stranu bazénu, sebrat nějaký předmět a dopravit ho zpět do svého doupěte. Strážci se snaží lupiče dotekem ruky odehnat. Pokud se strážce lupiče dotkne, musí se lupič vrátit zpět na své místo a pak opět pokračovat v pokusu uloupit nějaký předmět z druhé strany. Pokud se strážce dotkne lupiče i s uloupeným pokladem, musí hráč předmět vrátit zpět a ze svého doupěte se opět pokusí ulovit nějaký předmět. Předmět smí být přenesen vždy jen jeden. Pokud lupič byl s pokladem chycen, předmět vrátí zpět, nikoli hodí. Učitel odměřuje čas. Vybíjená ze břehu Střelci stojí na okraji bazénu, ostatní hráči jsou uvnitř bazénu. Střelci se snaží zasáhnout tyto hráče. Každý střelec má ve vodě svého spojence, který mu vyhazuje míč zpět na břeh. Zasažený hráč se stává spojencem, spojenec střelcem a střelec hráčem ve vodě. Ke hře používáme měkké míče. Ti hráči, kteří střílejí, nesmí běhat po okraji bazénu.

10 Start k míči Žáci jsou rozděleni na dvě družstva. Jedno družstvo stojí po celé jedné straně bazénu. Druhé družstvo stojí uprostřed bazénu. Na hladině vodě drží míč. Na povel učitele žáci míč pustí a snaží se co nejrychleji dostat na protější břeh bazénu, tzn. co nejrychleji ke svému okraji bazénu. Žáci z protilehlého okraje se snaží co nejrychleji zmocnit míče a zasáhnout prchající protivníky. Prchající může být zasažen několikrát. Zasahovat může kohokoliv,ne jen toho žáka, který míč na začátku hry držel. Pokud prchající hráč je u břehu, nemůže být již zasažen. Pěší pólo Hrají dvě družstva 4 8 členná ve vodě hluboké po pás. Cílem hry je míč položit, nikoliv hodit, na určené místo na straně soupeře. Soupeř se snaží zmocnit míče chycením nebo vytržením přímo z držení soupeře. Drží-li hráč míč, může ho protivník i potopit. Pokud však dítě míč nemá, potopit ho nikdo nemůže. Útočící družstvo přihrává míč hozením nebo přímým podáním. Hráč se smí dotknout míče celým tělem. Vítězí družstvo, které položí vícekrát míč na určené místo protihráče. ( Reich, J.,1997)

11 Štafety Štafetové závody patří k oblíbeným činnostem ve vodě. Soutěží mezi sebou družstva. Promyšlené připravené štafety upoutají žáky, zajistí napětí a soutěživost žáků mezi sebou. Maximální počet žáků ve družstvu by měl být pět. Pokud jsou družstva méně početná, měla by se činnost provádět dvakrát. Pokud je družstvo, které má méně členů než ostatní družstva, opakuje první člen cvičení ještě jednou na závěr. Je důležité, aby žáci, kteří právě neplavou neprochladli. Na začátku by měl učitel zvolit kapitána družstva. Kapitán si vybírá členy do svého družstva. Je důležité vždy pečlivě a srozumitelně vysvětlit pravidla disciplíny, která bude následovat. Určená pravidla se budou důsledně během celého závodu dodržovat. Je dobré si domluvit hodnocení každé štafety, např. bodový systém: první dostane dva body, druhý jeden bod atd.. Žáky upozorníme na možnost diskvalifikace. (např. špatná výměna, předávka, otočka, konečné postavení atd..). Pro lepší přehled nezapomeneme zapisovat výsledky do výsledkové listiny nebo tabulky, Druhy štafet: Obrátková štafeta Družstva se nacházejí v určitém postavení na stejné straně ( okraji) bazénu. Každý ze závodníků se snaží dostat určeným způsobem co nejrychleji k místu obrátky a zpět k družstvu. Kyvadlová štafeta Každé z družstev se rozdělí na polovinu, na dvě stejně početná družstva. Tyto skupinky se postaví proti sobě na protilehlé strany bazénu. První z každého družstva se smluveným způsobem dopraví na druhou stranu, kde předá štafetu druhému a sám se zařadí na konec řady. Druhý z plavců doplave opět na protilehlou stranu bazénu, kde předá štafetu dalšímu v pořadí. Vítězí to družstvo, které je jako první na protější straně. Stěhovací štafeta První z každého družstva překoná určenou vzdálenost stanoveným způsobem, provede obrátku a vrací se zpět pro druhého z družstva. Toho uchopí za ruku a oba postupují zpět na obrátku. Tam zůstane první stát, druhý se vrací zpět pro dalšího člena družstva. Vrací se zpět, druhý zůstává stát u obrátky s prvním a třetí opakuje totéž, co spoluhráč před ním. Vítězí to družstvo, které má jako první všechny členy za obrátkou. Kruhová štafeta Každé družstvo stojí na jednom rohu bazénu. Na znamení učitele žáci určitým způsobem zdolají jedno kolo ve vodě a přiřadí se opět ke svému družstvu Štafeta s předáváním Družstva se postaví ve vodě do zástupu. První v družstvu podá druhému nějaký předmět (např. míček, kroužek, destičku..). Poslední v zástupu uchopí předmět a jeho úkolem je, dostat se určeným způsobem s předmětem zpět dopředu družstva.( podplavat roztažené nohy, slalomem kličkovat mezi spoluhráči atd.) Tento žák zaujme místo prvního a posílá předmět opět dozadu. Vítězí to družstvo, v kterém se nejrychleji vystřídají všichni hráči a zaujmou první původní postavení. Cestovní štafeta o zeď Družstva stojí v zástupech čelem před zdí. Poslední přehazuje míč přes hráče ze svého družstva o zeď. První z družstva odražený míč ode zdi chytí a určeným způsobem se dostane na konec zástupu svého družstva, odkud hodí opět míč. Vyhrává to družstvo, které dříve zaujme výchozí postavení. Házecí štafeta Družstva stojí v zástupech na kraji bazénu a hází do vody různými způsoby (přes hlavu, pod nohama, obouruč..), jakkoliv daleko nějaký jeden předmět ( např. míček, puk, kroužek..). Házející pak přinese určeným způsobem předmět, který odhodil hráč z druhého družstva. Předá jej druhému hráči ze svého týmu, ten jej hodí opět do vody a štafeta pokračuje až do konce stejným způsobem. Házecí štafeta s partnerem Žák přihraje předmět ve vodě stojícímu partnerovi určeným způsobem ( např. kopnutím, hozením, hlavičkou..). Pokud ho žák chytí, může vylézt na břeh. Jestliže ho nechytí, musí si házející předmět sám vylovit a opět házet tentýž předmět svému spoluhráči stojícímu ve vodě, tak dlouho, dokud ho nevysvobodí. Hra končí v tom okamžiku, kdy všichni hráči z družstva se vyměnili v roli chytače i házejícího a stojí na okraji bazénu v zástupu. (Reich, J., 1997) Podplouvání Jeden žák se postaví do stoje rozkročného, druhý, který stojí za ním odrazem ode dna podplouvá. V tom okamžiku stojící žák se předkloní a uchopením v podpaží postaví žáka, který podplouval, před sebe. Podplouvání v družstvech lze provádět jako závod. Družstva stojí v zástupu ve stoji rozkročném. Poslední

12 z plavců podplave celý zástup. První, který stojí v zástupu ho uchopí v podpaží a postaví před sebe. Vítězí družstvo, které se první tímto způsobem dostane na určené místo. (Hoch, M., 1983) Při výběru her dbáme na podmínky bazénu: některé vyžadují hloubku, jiné mělčinu. Hry kombinujeme a tématicky dále rozvádíme. Výběr provádíme dle potřeby, s ohledem na cíl hodiny a na podmínky hodiny. Zařazujeme je průběžně do jednotlivých lekcí. Při hrách je vhodná přítomnost vyučujícího v bazénu. Z výchovných důvodů je třeba dbát a dodržovat pravidla her. Hry volíme podle věku a individuálních zvláštností dětí. ( Preislerová, T., 1983)

Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností

Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností Obsahem tréninku mládeže by měl být především všestranný systematický pohybový rozvoj. Pohybové schopnosti se dělí na rychlostní,

Více

Obsah. 1.31 Taneční hry... 131 1.32 Umělecké hry... 133 1.33 Úpolové hry... 135 1.34 Vědomostní hry... 140

Obsah. 1.31 Taneční hry... 131 1.32 Umělecké hry... 133 1.33 Úpolové hry... 135 1.34 Vědomostní hry... 140 Velká kniha HER Tento dokument byl sestaven z údajů soustředěných na serveru Informačník do 26. dubna 2001. Kniha se stále rozrůstá, její nejaktuálnější podobu naleznete vždy na http://www.informacnik.cz.

Více

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz 1. Běhací hry... 2 2. Biologické hry... 13 3. Bojové hry... 14 4. Deskové a stolní hry... 23 5. Házení kamínky... 26 6. Házení míčem... 28 7. Házení šipkami... 35 8. Házení vším možným... 40 9. Herecké

Více

HRAJEME SI S MLÁDEŽÍ ANEB POHYBOVÉ HRY NEJEN PRO DĚTI

HRAJEME SI S MLÁDEŽÍ ANEB POHYBOVÉ HRY NEJEN PRO DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 19. ročník březen 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA 69 HRAJEME SI S MLÁDEŽÍ ANEB POHYBOVÉ HRY NEJEN PRO DĚTI Mgr. Martina Mlýnková, vedoucí Komise žactva a mládeže

Více

Sportovní kroužky. metodický materiál. Písemný výstup projektu Křenka zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.

Sportovní kroužky. metodický materiál. Písemný výstup projektu Křenka zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27. Strana 1 (celkem 55) Sportovní kroužky metodický materiál Písemný výstup projektu Křenka zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 KA - 1 Vytváření vhodných podmínek pro zájmové vzdělávání

Více

Vypracovala: Denisa Kovačiková

Vypracovala: Denisa Kovačiková Vypracovala: Denisa Kovačiková OBSAH 1 Hodina basketbalu 1... 3 2 Hodina basketbalu 2... 7 3 Hodina basketbalu 3... 12 4 Hodina basketbalu 4... 17 5 Hodina basketbalu 5... 21 2 1 Hodina basketbalu 1 První

Více

JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM

JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM 18 JAK ZLEPŠIT ZDRAVÍ DÍTĚTE POHYBEM V současné době trpí mnoho dětí řadou nemocí, a to nejenom dýchacích cest, které lze příznivě ovlivnit cíleným a správně prováděným

Více

TĚLOVÝCHOVA A SPORT. 1. Základy didaktiky atletiky

TĚLOVÝCHOVA A SPORT. 1. Základy didaktiky atletiky TĚLOVÝCHOVA A SPORT 1. Základy didaktiky atletiky Atletika skladbou disciplín přispívá k všestrannému a harmonickému rozvoji, který je základem lidského zdraví. Základní atletiku můţeme provozovat kdekoliv,

Více

Signály Úkol: nácvik základních poloh, postřeh, paměť SOUBOR HER

Signály Úkol: nácvik základních poloh, postřeh, paměť SOUBOR HER SOUBOR HER Zvaţte pro jakou věkovou skupinu dětí jsou jednotlivé hry určeny. Rozmyslete, zda některé lze hrát ve smíšené skupině dětí. Případně jak by je bylo nutno upravit. Přemýšlejte k jakým oblastem

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Zahradní a venkovní hry a aktivity (šachy, kuželky, člověče nezlob se, hookbruč, domino )

Zahradní a venkovní hry a aktivity (šachy, kuželky, člověče nezlob se, hookbruč, domino ) KUŽELKY (BOWLING) Kuželky rozestavíme na vymezené území (dráha, hrací plocha apod). Hrát může libovolný počet hráčů či družstev. Cílem hry je na jeden hod porazit co nejvíce kuželek. Můžete si vybrat ze

Více

Krok za krokem basket balem

Krok za krokem basket balem Krok za krokem basket balem Pro všechny rodiče, učitele a trenéry, kteří mají zájem o sestavení řízeného, bezpečného a hlavně zábavného basketbalového programu pro naše děti. Úvodní slovo Milí basketbaloví

Více

Tělocvičná jednota Sokol Liberec I. Nazdar. Sokolské souzvuky. č. 6-7 - červen, červenec 2011.

Tělocvičná jednota Sokol Liberec I. Nazdar. Sokolské souzvuky. č. 6-7 - červen, červenec 2011. Tělocvičná jednota Sokol Liberec I. Nazdar! Sokolské souzvuky č. 6-7 - červen, červenec 2011. Úvodní slovo. Léto budiž pochváleno. To jsem neřekla já, to napsal Fráňa Šrámek. Měl pravdu! Léto je dobou

Více

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA JAROMĚŘ, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA, 6 8 LET 1

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA JAROMĚŘ, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA, 6 8 LET 1 FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA JAROMĚŘ, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA, 6 8 LET 1 Trénink přípravky Mladší přípravka 6 8 let. Cíle tréninkového procesu 1. Upevnit zájem dítěte o fotbal (poskytovat kladné prožitky, povzbuzovat i

Více

BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ. Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě

BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ. Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě 1 BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě Člen TR a ÚM při SNH v Praze Štěpánek Ctirad, trenér II. třídy Obsah : titulní stránka stránka

Více

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 3. Vydává Český svaz kin-ballu ve spolupráci s ČASPV, překlad z anglického originálu Martina Mlýnková 110314

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 3. Vydává Český svaz kin-ballu ve spolupráci s ČASPV, překlad z anglického originálu Martina Mlýnková 110314 KIN-BALL sport oficiální pravidla P Vydává Český svaz kin-ballu ve spolupráci s ČASPV, překlad z anglického originálu Martina Mlýnková 110314 VERZE 3 Článek 1. Definice 1 Článek 2. Pomůcky a vybavení 1

Více

Aktivizace nejen pro seniory

Aktivizace nejen pro seniory Učební text pro Dívčí katolické střední školy Aktivizace nejen pro seniory Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4

Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4 Obsah Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4 Dáma... 5 Polská dáma... 5 Staroněmecká dáma... 5 Turecká dáma... 6 Rohová dáma... 6 Žravá

Více

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL Seznam her: stolní fotbálek vč. 2x míček kulečník vč. 2 x tágo, sada koulí, křídy, trojúhelník stolní tenis vč. 2 x pálka na stolní tenis, síťka, 2x míček stolní hokej vč.

Více

MAXÍK. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní

MAXÍK. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní MAXÍK Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní Obsah Obsah...1 Informace o projektu...2 Úvod...4 Popis jednotlivých lekcí...6 1. Barvy...6 2. Geometrické tvary...7 3. Propojení barev

Více

Frisbee: létat je tak snadné. Pravidla a metodika sportů s létajícím diskem

Frisbee: létat je tak snadné. Pravidla a metodika sportů s létajícím diskem Frisbee: létat je tak snadné Pravidla a metodika sportů s létajícím diskem Tato publikace byla realizována s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FRISBEE je registrovaná

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

Hry do školní družiny. Erik Sigmund, Dagmar Sigmundová, Romana Šnoblová

Hry do školní družiny. Erik Sigmund, Dagmar Sigmundová, Romana Šnoblová Hry do školní družiny Erik Sigmund, Dagmar Sigmundová, Romana Šnoblová Oponent: Peter David Publikace vznikla v rámci řešení projektu Stimulace profesního potenciálu výchovných pracovníků v Olomouckém

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO. Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo

UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO. Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo Vypracoval: Roman DVOŘÁK Dne: 7. 8. 2012 Obsah I. Úvod...3 II. Základní rozdělení

Více

ZÁSOBNÍK HER. 1 Odkaz na stránku se všemi videoukázkami: http://www.youtube.com/user/metodikaher/videos

ZÁSOBNÍK HER. 1 Odkaz na stránku se všemi videoukázkami: http://www.youtube.com/user/metodikaher/videos ZÁSOBNÍK HER vzniklý v rámci řešení projektu FRVŠ Inovativní obohacení předmětu Metodika her a zábavních činností (Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) Zásobník

Více

SKRIPTA PLAVÁNÍ. PRO NESLYŠÍCÍ TRENÉRY III. třída. Autoři: Boris Neuwirt Libor Kohut

SKRIPTA PLAVÁNÍ. PRO NESLYŠÍCÍ TRENÉRY III. třída. Autoři: Boris Neuwirt Libor Kohut Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky SKRIPTA PLAVÁNÍ PRO NESLYŠÍCÍ TRENÉRY III. třída Autoři: Boris Neuwirt Libor Kohut 1 1. Úvod 1.1. - specifikace

Více

Pravidla basketbalu 2014

Pravidla basketbalu 2014 Pravidla basketbalu 2014 Schváleno FIBA Central Board Platná od 1. října 2014 Z anglického originálu Official Basketball Rules 2014 Copyright FIBA Překlad: Mgr. Robert Vyklický, Ing. Jan Baloun Lektor:

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více