Zásobník her. Hry pro seznámení s vodou. Drobné hry pro seznámení s vodou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásobník her. Hry pro seznámení s vodou. Drobné hry pro seznámení s vodou"

Transkript

1 Zásobník her Hry pro seznámení s vodou Drobné hry pro seznámení s vodou " Na rybáře", " Červení a bílí", "Zaháněná", různé honičky jednotlivců nebo vázaných dvojic, trojic bez omezení i s omezením. ( Babu nedostane ten, který potopí hlavu, postaví se na jednu nohu, udělá klek...) Čáp - chůze s pokrčováním nohou a tleskáním do dlaní Rak - chůze pozpátku Žába - poskoky v dřepu nebo podřepu Pejsek - lezení ve vzporu klečmo Krokodýl - ručkování po dně, dítě vleče nohy za sebou, nebo se je snaží dostat k hladině a kopat s nimi Husa - chůze v podřepu, plácání pažemi do hladiny Auto - lezení po čtyřech s podlézáním mezi nohama učitele Kačenka - potopení po ramena, upažmo, pohyby pažemi nahoru a dolu Vodník - děti se potopí a hrozí jedním prstem nad hladinou Rybičky Děti utvoří dvojice. Chytí se za ruce. Jedno z nich se odrazí od země, lehne si na znak a snaží se přehoupnout přes ruce zbývajících dvou dětí nohama napřed. Děti, které stojí, pomáhají tažením za ruce. Mlýnek Děti utvoří kruh a rozpočítají se na prvé a druhé. Drží se za ruce. Na povel se prví nebo druzí položí na znak, nohy směřují do středu kruhu. Ostatní jdou jedním směrem a kruh točí. Pak následuje obměna. (Hoch, M. 1980) Kosení obilí Děti stojí v kruhu, uprostřed učitel, který pohybem paží " kosí " kolem dokola. Kdo se neschová pod hladinu, toho pokosí. Obměny: učitel je uprostřed kruhu a dlouhou tyčí s praporkem nebo lehkým míčem na konci opisuje nad hlavami dětí kruh tyč s praporkem či míčem se pohybuje ve výši nejvyššího dítěte a postupně se výška snižuje k hladině tyč nebo míč opisuje kruh v šikmé rovině, takže zasahuje jen některé děti uprostřed kruhu stojí dva učitelé nebo žáci, kteří mají tyč s praporkem nebo míčem. Můžou měnit rychlost i výšku na tyči na každém konci je jeden míč. Děti na protilehlých stranách kruhu se současně ukrývají pod vodu tyč krouží v přiměřené hloubce a musí být přelézána nebo přeskakována pohybující se praporek nebo míč na tyči musí být dětmi určeným způsobem zasažen. (hlavou, nohou, pěstí,..) Hříbek Dítě se co nejvíce nadechne a pod vodou se sbalí, skloní hlavu a chytne se za nohy. Voda jej vynese k hladině. Záda potopeného dítěte tvoří hříbek.

2 Psaní a kreslení ve vodě Na hladině nebo na dně se píší číslice nebo písmena různými způsoby ( nohou, rukou, bradou,..) Křižovatka Učitel stojí uprostřed bazénu. V každém rohu vymezeného prostoru bazénu stojí družstvo. Učitel upažením určuje, která družstva přebíhají z jednoho rohu do druhého. Zvítězí to družstvo, které dříve doběhlo na místo soupeře. Obměny: družstva si mění místa ve směru kratších stran bazénu družstva si mění místa ve směru delších stran bazénu. K pohybu z místa využíváme všech známých obměn a ztížení běhu ve vodě přebíhání podle úhlopříček přebíhání podle názvu družstev ( názvy měst, barvy, čísla,..) Kdo je rychlejší Tato hra cvičí pohotovost. Nejčastěji cvičíme ve dvojicích, při čemž podněcujeme závodivost otázkou ( kdo se rychleji posadí, položí, ponoří? apod..) Příklady cvičení a obměn: kdo provede cvik rychleji ( sed, leh na zádech, boku, břicho - klek, sed, ponoření hlavy..) kdo uhodí dříve ( dlaní, rukou, nohou) do hladiny vody komu po úderu více vystříkne voda kdo se rychleji dostane na určené místo, k určitému cíli, bodu kdo se rychleji dostane ven z vody na kraj bazénu kdo rychleji přenese určitý předmět Cviky můžeme ztížit hloubkou vody, zkracováním odpočinku mezi jednotlivými úkoly Opakuj cvik po mně Děti se rozdělí do skupin po čtyřech až pěti. Zvolené dítě předvede cvik a ostatní ho musí opakovat. Kdo cvik předvede nejrychleji, získá bod nebo se stává předcvičujícím dítětem cviky s dotykem dna určitou částí těla cviky na vydechování do vody, vypouštění bublin, otevírání očí pod vodou atd..( Hanák, V.,1959) Gejzír Děti utvoří kruh. Uchopí se kolem pasu a snižováním a zvyšováním těžiště rozvlní vodu. Uprostřed kruhu se vlny sráží a vystřikují do výše jako gejzír. Zaháněná stříkáním Děti jsou rozděleny na dvě družstva. Stojí proti sobě. Na povel učitele začnou na sebe vzájemně stříkat. Úkolem je zahnat soupeře za určenou metu. (Švec,J., 1983) Máchání prádla Hráči se rozdělí do skupinek po pěti. Jeden se položí naznak na hladinu a roztáhne nohy a paže. Ostatní ho uchopí každý za jednu končetinu a volně ho tahají po hladině různými směry. Hoblík Tato hra se hraje podobně jako máchání prádla s tím rozdílem, že s dítětem, které leží naznak se pohybuje vpřed a vzad. Kolik vidíš prstů Dva hráči stojí proti sobě. Jeden z nich ponoří ruku pod hladinu a tam ukáže několik prstů. Druhý hráč se musí ponořit a podívat se, kolik prstů spoluhráč ukazuje. (Preislerová,T., 1983) Lovení předmětů Do hluboké vody asi po prsa se vhodí jeden dobře viditelný předmět ( puk, hračka, kámen,..) hráči se musí potopit a potichu sdělit učiteli, jaký předmět je pod vodou hráči musí potopený předmět vylovit předmětů vhozených pod vodou je více. Hráči mají za úkol vylovit co nejvíce předmětů Závody trakařů Hra se hraje v hluboké vodě asi po pás. Děti udělají dvojice. Jeden z dvojice udělá " trakař "tak, že se opře rukama o dno a druhý z dvojice ho chytne za nohy. " Trakař " se nesmí tlačit příliš rychle kupředu. Kohoutí zápasy Dva hráči stojí proti sobě na jedné noze, ruce mají v bok. Úkolem je srazit soupeře do vody nebo ho alespoň donutit, aby se postavil na obě nohy. ( Štorkán, R., 1976)

3 Hry pro dýchání Cílem těchto her je vytvořit základy nácviku na plavecké řízené dýchání. Jedná se zejména o opakované dýchání u stěny bazénu, kde se klade důraz na rytmické dýchání. Krátký intenzivní vdech nad hladinou, výdech do vody ústy i nosem. Opakované dýchání se provádí úkolově. Hry např.: " Horká polévka", "Dušičky", " Pumpy".. Horká polévka Děti nabírají vodu do spojených dlaní a foukají do nich. Chladí " horkou polévku ". Dušičky Děti mají ponořenou hlavu pod vodou. Vydechují do vody. Unikající bublinky jsou dušičky, které utíkají vodníkovi z hrnečků. Žebříček Hráči stojí ve dvou řadách proti sobě. Dva proti sobě stojící si podají ruce, které nechávají ležet na hladině a utvoří tak žebříček. Děti jeden po druhém postupně podlézají jednotlivé příčky žebříčku ponořením pod hladinu. Před každým potopením se nadechnou a ve vodě vydechují. (Štorkán, R., 1976) Horká kaše Děti se ponoří do vody až po bradu a foukají do vody Zahánění lehkých hraček Každý hráč má před sebou na hladině vody ping-pongový míček nebo plovoucí lehkou hračku. Na povel hráči do předmětu foukají. Vyhrává ten, který první předmět dofoukne na určené místo. Horké vřídlo Děti utvoří kruh. Stojí v těsné blízkosti vedle sebe. Na povel se nadechnou, ponoří se pod hladinu a všichni současně vypouštějí z úst vzduch, který tvoří na hladině horké vřídlo. Pumpy Dvojice dětí stojí proti sobě. Drží se za ruce. Střídavě se potápějí a vydechují pod hladinu. Opakované výdechy Jsou výborným cvičením pro nácvik správného dýchání. Vdech musí být krátký, otevřenými ústy nad hladinou. Všechen vzduch vydechovat do vody. Výdech začíná hned po ponoření. Současně se při výdechu děti učí zamezit vniknutí vody do nosu. ( Preislerová,T., 1983) Psí bouda Žáci utvoří dva kruhy. Vnější kruh má více hráčů. Hráči tvořící vnitřní kruh představují psí boudy. Žáci tvořící vnější kruh představují psy. Na povel se začnou oba kruhy točit. Na další znamení učitele se kruhy zastaví. Děti ve vnitřním kruhu rozkročí- utvoří psí boudu. Děti z vnějšího kruhu se pustí a snaží se potopit do jedné boudy. Komu se to podaří, vymění si úlohu s " boudou ". Každou boudu smí podplout jen jeden pes. Po podplutí se bouda uzavře- dítě přinoží.

4 Hry pro splývání Cílem těchto her je odpoutat se od pevné podložky a položit se do vodorovné polohy na prsou nebo na zádech. Dobré zařadit hry: " Rybičky v trojici", "Hvězdice" apod.., kdy se děti pokládají na znak s dopomocí ostatních neplavců. K samostatnému provedení směřujeme postupně přes skrčenou polohu " Hříbek" k narovnání "Medúza", "Hvězdice" aj.. Závěrem těchto her by mělo být, že dítě samostatně splývá odrazem ode dna, později od stěny bazénu do směru pohybu po hladině. Rybičky v trojici Tři děti utvoří vázaný kruh čelem dovnitř. Jeden se odrazí ode dna, přednoží a druzí dva ho postrčí vpřed přes své spojené paže Spadlá hvězda Děti stojí v těsném kruhu čelem ven. Vzpaží. Na povel se zhluboka nadechnou, padají volně nataženi vpřed a splývají od středu. Střelka Jedno dítě si lehne do splývavé polohy, druhé ho uchopí pod koleny a tlakem za paty "vystřelí střelu". Raketa Děti stojí ve dvou řadách čelem proti sobě. Utvoří se ulička, do které si jedno z dětí lehne v poloze naznak nebo na prsou. Ostatní děti ležící dítě posouvají vpřed uchopením ho za paže nebo nohy. Delfíní skoky Dítě se z podřepu odrazí ode dna šikmo vpřed. V podřepu vydechuje vzduch do vody. V momentě letu nad hladinou vdechuje vzduch a zajíždí šikmo vpřed do vody, aby voda co nejméně stříkala. Pod hladinou opět zaujme polohu podřepu, vydechuje a navazuje další skok. (Štorkán, R., 1976) Medúza Dítě se zhluboka nadechne, udělá dřep a skloní hlavu. Položí se na vodu. Paže i nohy visí volně dolů. Hvězdice Dítě se položí na hladinu ve vodorovné poloze. Nohy jsou roznoženy a paže ve vzpažení zevnitř. ( Preislerová,T., 1983)

5 Hry pro orientaci ve vodě Do těchto her patří drobné akrobatické cviky ( kotouly vpřed, vzad), pády, seskoky a skoky do vody. Skoky jsou velmi oblíbené, provádíme je do náležité hloubky. Pokud se dítě umí potápět, není třeba se seskoků obávat. Pomáháme si na břehu tyčí k přitáhnutí dítěte ke břehu. Hry.: " Vyhazování ze třmene ve třech", "Kufr", "Boj jezdců", "Kachní ponor" aj.. Boj jezdců Hrají čtyři děti. Děti utvoří dvě dvojice. Jeden z dvojice je " kůň", druhý je "jezdec". "Jezdec" je hráč, který sedí na ramenou "koně". Cílem jezdců je shodit protihráče do vody. Kdo vydrží sedět nejdéle na zádech nebo ramenech svého spoluhráče, vítězí. (Štorkán, R., 1976) Kachní ponor Dítě vzpaží a velkou silou se odrazí ode dna bazénu vysoko nad hladinu. V nejvyšším bodě skloní hlavu, spustí paže a zohne se v pase. Vyhodí nohy nad vodu a současně se ponoří kolmo ke dnu. Paže jsou nataženy dopředu. Stoj na rukou Nejprve vyzkoušíme s dopomocí ve trojicích, později samostatně Vyhazování ze třmene ve trojicích Dva se uchopí pevně za ruce, třetí se postaví na spojené ruce obou spoluhráčů. Na povel tři a zhoupnutí odskočí buď dopředu nebo dozadu. Skoky přímé napřed Děti si sednou na okraj bazénu čelem k vodě. Mírně se nadzvednou a skočí do vody. Vymýšlíme další možnosti skoků. (Z podřepu, ze stoje, z boku, s různými pohyby paží..) Kufr Dítě skočí do vody a v nejvyšším bodě skrčí nohy, uchopí pažemi kolena a takto sbalené dopadá do vody. Pád na zad schylmo Dítě se postaví na okraj bazénu, zády k vodě. Předkloní se, chytne pažemi nohy za kotníky a padá dozadu. Nejprve dopadá hýždě. Kotoul napřed skrčmo Děti udělají dřep na okraji bazénu čelem k vodě. Hrudník a hlavu přitáhnou ke kolenům a padají do vody. ( Preislerová,T., 1983) Mořský příboj Všichni hráči si stoupnou podél bazénu a oběma rukama se drží bazénu. Na znamení se všichni současně přitahují a odtahují od stěny, čímž se vytvoří vlny. Větrník Děti si sednou zády k vodě, těsně k sobě na okraj bazénu. Chytnou se navzájem za lokty a spojení upevní sepnutím rukou. Nohy jsou natažené. Učitel zdvihne nohy prvního a převrátí ho do vody. První strhne druhého, ten dalšího až všichni postupně popadají do vody.

6 Honičky Na rybáře Dítě- rybář stojí na jedné straně bazénu, ostatní děti- rybičky- jsou na protější straně. Na znamení rybář i rybičky vyrazí proti sobě. Koho rybář chytí v přeběhu z jedné strany na druhou, ten se stává jeho pomocníkem. Rybičky mají proti rybáři tu výhodu, že se mohou vracet. Zajímavou se hra stává, pokud děti- rybáři- se chytí za ruce a společně postupují vpřed. Rybičky jsou chycené pouze tehdy, udeří-li některý z krajníků sítě. Na tahače Děti mezi sebou vyberou několik honičů. Každý honič za sebou táhne "náklad" - partnera, který splývá na břiše. Jakmile honič někoho chytí, předá mu "náklad". "Náklad" se stane honičem, chycené dítě "nákladem". Tažený má napjaté paže, nohama smí pomáhat- kraulové kopy. Honička ve dvojicích bez možnosti záchrany Hráči utvoří dvojice, popř. trojice. První honí druhého ( popř. druhého i třetího). Koho hráč chytne, ten se stává honičem. Voda sahá hráčům po pás. Pokud jsou hráči pokročilejší, mohou hrát i v hlubší vodě. Všichni se pohybují ve vyhrazeném prostoru. Nikdo nesmí prostor opustit. Hromadná honička s možností záchrany Na začátku hry se zvolí honič. Ostatní hráči jsou pronásledovaní. Chycený se vždy stává honičem. Pro každou novou hru se zvolí jiný způsob záchrany. Mohou se zachránit několika způsoby: ponořením se pod hladinu do té doby než napočítá do tří (např. po prsa, po ramena..) dotknout se určitou částí dna bazénu ( rukou, nohou, loktem..) vytváření dvojic, trojic, čtveřic ( spojením se za ruce, kolem ramen, ve spojení ponoření pod vodu..) Vstřícné honičky se vzrůstajícím počtem pronásledovatelů Honička se hraje v mělké vodě. Na jedné straně bazénu stojí honič. Ostatní hráči stojí v řadě na druhé straně bazénu. Na povel všichni hráči proti sobě vyběhnou. Úkolem honiče je, co nejvíce hráčů pochytat smluveným způsobem. (např. dotekem ruky na rameno, hlavu). Honič ani hráči se nesmí vracet zpět. Všichni běží vpřed na protilehlou stranu bazénu. Koho honič chytí smluveným způsobem, stává se také honičem. Všichni chycení utvoří spojením rukou řetěz a opakují se výběhy proti sobě. Hraje se tak dlouho, dokud honiči nepochytají všechny hráče nebo pokud hru neukončí učitel. Obměny: chytají jen krajní hráči řetězu honiči spojeni v řetězu musejí hráče pevně obklíčit dokola. Hrajeme v menších skupinkách, utvoříme více řetězů. Řetěz se nesmí přetrhnout, jinak chycení hráči nejsou polapeni. Červení a Bílí Hra se také může jmenovat Liší a Sudí nebo Psi a Kočky atd.. Hráči stojí proti sobě uprostřed bazénu. Čekají na povel učitele. Učitel svým zvoláním určí honiče ( Červené nebo Bílé). Pronásledovaní se rychle obrátí a běží co nejrychleji k břehu své strany bazénu (domeček). Koho honič chytí, ten se stává zajatcem a jde na stranu přemožitele. Po skončení hry se zjistí, která strana má více zajatých. Možnosti: před zahájením hry hráči zaujmou určitou polohu (stojí k sobě zády nebo bokem, stojí na jedné noze, sedí v tureckém sedu, klečí..) hráč může chytat jen toho protivníka, který stojí před ním. Pokud ho chytí, může chytat i jiného hráče. pohyb ve vodě je určen předem (skok snožmo, po jedné noze, po čtyřech, s držením jedné nohy..) hráči dostanou nějaký úkol ( pomalu pochodují směrem ke svému domečku). Na zvolání učitele se snaží jedni utéct do domečku a druzí chytit co nejvíce protihráčů. (Štorkán, R., 1976)

7 Hry družstev Hry jsou určené pro dvě družstva se stejným počtem hráčů. Cílem je zaměstnat všechny hráče ve družstvu. při dobrém promyšlení se zde uplatní i méně zdatní a slabší žáci a tím tak mohou dosáhnout úspěchu. Vědomě vymýšlet co nejjednodušší pravidla her. Korfball (Košíková na pohyblivé koše) Hráči jednoho družstva se snaží vhodit míč do koše drženého žáky druhého družstva. S kruhem se mohou protihráči pohybovat. Nácvik je dobré provádět na mělčí vodě, zpočátku volit více kruhů. pravidla : s míčem se hráč nesmí pohybovat ani plavat hráč držící míč nesmí být napadán ostatními hráči nosiči kruhu musí kruh držet oběma rukama ve vodorovné poloze při zásahu kruhu nosiči vrátí míč do hry Horký míč Dvě družstva jsou rozdělena na házeče a polaře. Házeči hází jeden po druhém míč (kroužek apod..) daleko do bazénu. Polaři (družstvo hráčů v poli) se snaží míč dostat opět zpět na základní metu, na místo, odkud byl míč odhozen. Mezitím se házející hráč snaží oběhnout bazén vodou. Ve chvíli, kdy míč opět leží na metě, se musí běžící hráč dotknout jedné z dílčích metiček, které jsou rozmístěné podél delších stran bazénu ve vzdálenosti asi 5 8 m od sebe nebo doběhnout až na základní metu. Nepodaří- li se to družstvo ztrácí bod. Po vystřídání všech hráčů ve družstvu se úlohy družstev obrátí. Na konci se všechny body sečtou a vítězí družstvo s více získanými body. míč musí být na základní výchozí metu položen, nikoliv vhozen hráči v poli se nesmí s míčem pohybovat, pouze mohou přihrávat. Bez míče se pohybovat smějí. u dílčí mety může být více běžců najednou hráči stojící na dílčí metě se po každém hodu mohou pohybovat k další metě Vodní pólo Kužely se vymezí branka. Mezi tyto kužely se posadí 5 hráčů z jednoho družstva. Tito hráči tvoří branku. Zbývající hráči se pohybují v bazénu. Jejich úkolem je přihrávat míč svým spoluhráčům sedícím v brance. Ovšem před těmito hráči stojí ve vodě protivníci z druhého družstva, kteří se snaží míč odchytávat. Pokud házející hráč hodí míč a jeho spoluhráč míč nechytí, bod získávají protihráči. Bod získávají protihráči i v tom případě, že hozený míč někteří z nich odchytí. V opačném případě, pokud házející hráč míč hodí dobře a spoluhráči míč chytí, mění se hráči v poli, házející hráč jde tvořit branku a první hráč z branky jde do pole ( bazénu). branka platí v tom případě, že všichni brankoví hráči sedí. Míč může být chytán pouze jednou rukou. To neplatí u brankářů. Pronajatý míč přihrávaná Úkolem každého družstva je přihrát si mezi sebou co možná nejvíckrát míč, aniž by ho sebral protivník. Každá přihrávka se počítá. Pokud druhé družstvo se zmocní míče, počítá vlastní přihrávky vždy od začátku. Přihrávky si družstva průběžně přičítají. Při přestupku následuje krátké vyloučení hráče nebo ztráta míče. hráč, který drží míč nesmí být napaden míč nesmí držet hráč déle jak 3 vteřiny

8 Pronajatý míč přes šňůru Hřiště je šňůrou rozděleno na dvě poloviny. Obě družstva se rozestaví tak, že na každé polovině hřiště je půlka hráčů z obou družstev. Družstvo držící míč se snaží přihrávat svým spoluhráčům stojícím na druhé straně hřiště. Protihráči se snaží míč získat a zabránit nahrávkám druhého družstva. Každá přihrávka přes síť platí 1 bod. Důležitá je souhra spoluhráčů, přihrávání míče. Je možné hrát také s dvěma míči. Šňůru, která dělí dvě pole,je třeba označit barevnými kroužky nebo šňůrkami. s míčem nesmí hráč běhat ani plavat hráč, který má míč, nesmí být napaden před přehozením přes šňůru musí být míč alespoň třikrát přihrán Na smradlavé vejce Bazén je rozdělen na dvě poloviny (kužely, šňůrou apod.) Na každé polovině stojí jedno družstvo, kde každý hráč z družstva má v obou rukách nějaký předmět na házení (kroužky, míčky, desky..). Na znamení hráči přehazují předměty ze své strany hřiště na stranu protivníka. Každý předmět je okamžitě házen zpět. Na znamení musí všichni hráči přestat házet. Spočítá se počet předmětů ležících na stranách obou družstev. Vyhrává to družstvo, které má na své straně méně předmětů. K házení nepoužíváme tvrdé předměty, ale můžeme použít předměty, které neplavou. Hru hrajeme několikrát. Je možné určit některé hráče jako házeče a někteří mohou pouze chytat. Jejich role se mohou v dalším kole vyměnit. s předměty se nesmí plavat ani nijak pohybovat Chytání ve dvou polích Dvě družstva se rozdělí na dvě poloviny bazénu. Každé družstvo zvolí jednoho honiče, který má za úkol pochytat co nejvíce hráčů z druhé poloviny hřiště. Koho se honič dotkne, stává se jeho pomocníkem. Z okraje bazénu si vezme destičku, aby byl k rozeznání. Spolu s prvním honičem teď ostatní honiči honí další hráče. Důležité je určit způsob pohybu ve vodě. Destičky musí být dvojí barvy, pro každé družstvo jiná barva. každý chycený hráč si okamžitě bere z okraje bazénu destičku, teprve pak může honit další hráče. chycení platí dotykem volné ruky každý honič má u sebe jeden předmět, kterým je označen Vodní volejbal Bazén rozdělíme pomocí sítě na dvě poloviny. Síť můžeme utvořit pomocí pásků, provázků nebo navléknutím kroužků. Horní okraj sítě je třeba pověsit tak vysoko, aby nebylo možné míč smečovat. Dobré je používat nafukovací nebo vodní balónky. míče se nesmí dotknout dvakrát za sebou ten samý hráč odehrání míče je stejné jako u klasického volejbalu podání se provádí z jakékoliv strany z libovolného místa body se počítají stejně jako u klasického volejbalu nacvičovat můžeme nejprve jako přehazovanou ( Reich, J., 1997)

9 Hry s pomůckami Hry s pomůckami můžeme zařadit do výuky v době, kdy jsou děti schopny zvládnout pohyb ve vodě. Zvolíme přiměřenou hloubku bazénu a zjednodušíme pravidla her. Tyto hry vyžadují organizační opatření. Nejvhodnějšími předměty k hrám jsou předměty, které patří přímo k vybavení bazénů nebo se dají snadno opatřit. Jsou to různé kroužky, desky, míčky, míče, ploutve, kužely, nafukovací rukávky, nafukovací matrace a další tradiční a netradiční pomůcky. Předávání předmětů V podstatě je to honička, kdy honič plácnutím volné ruky předá babu. Honič má v ruce nebo na hlavě předmět, který chycenému hráči babě předá. Předměty musí být viditelně drženy. Předávka baby platí pouze dotykem volné ruky nikoliv podáním nebo vhozením předmětu. Baba se nesmí vracet okamžitě zpět stejnému hráči. Míč chrání před chycením Je to honička s více honiči, kdy se hráči mohou zachránit před honičem tím, že mají v ruce míč, který během hry koluje mezi hráči. Hráči si míč mezi sebou vzájemně přihrávají. Ve hře může být i více míčů najednou. Míč nesmí hráč držet delší dobu. Hra je zajímavější pokud je ve hře více honičů i více míčů. jednu věc méně Všichni hráči kromě jednoho mají v ruce nějaký předmět. Na povel učitele hráči vyhodí předmět za sebe do bazénu. Na povel se snaží ulovit nějaký nový předmět. Kdo zůstane bez předmětu, vykoná určitý úkol a vrací se zpět do hry. Předměty se vyhazují za záda oběma rukama co možná nejdál za hlavu. O ulovené věci se děti nesmí prát. Kdo na předmět sáhl první, je tento předmět jeho. Používáme předměty pouze z měkkého materiálu. Měníme způsob pohybu. Můžeme po každém kole jeden předmět odebrat. Červená honí modrou Každý druhý hráč má míček modré barvy. Jeden nebo dva hráči mají míček červené barvy. Hráči s míčky červené barvy honí hráče s míčky modré barvy. Jakmile červený chytne modrého, vymění si mezi sebou míčky a hra pokračuje dál. Hru můžeme hrát s deskami nebo zvolit více honičů. Stahovaná Žáci spolu s učitelem utvoří velký kruh. Uprostřed kruhu leží předmět. Úkolem hráčů je navzájem se strhnout na předmět plovoucí uprostřed kruhu. Potápějící se kruh K této hře potřebujeme velký měkký míč zavěšený na šňůrku nebo vložený do síťky, abychom mohli s míčem opisovat kruh nad žáky. Žáci chycením za ruce utvoří kruh. Uprostřed kruhu stojí učitel, který nad hlavami žáků obkresluje míčem zavěšeným na šňůrce kruh. Žáci se musí míči vyhnout tak, že potopí hlavu, aby se jich míč nedotkl. Koho se míč dotkne, udělá nějaký úkol nebo jde do středu kruhu točit míčem. Ten s míčem smí být chycen Žáci stojí v kruhu, hází si míč. Uvnitř kruhu stojí žáci, kteří mají za úkol míč chytat nebo se dotknout hráče, který momentálně míč drží. Dotek hráče s míčem nebo chycení míče znamená výměnu rolí. Hru začínáme hrát pouze s jedním míčem a jedním rychlým chytačem.postupně přidáváme jak míče tak i více chytačů. Lupiči pokladů Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny. Větší skupinu tvoří hráči lupiči. Menší skupina jsou hráči- strážci pokladů. Na jedné straně bazénu jsou rovnoměrně rozmístěné různé předměty. Úkolem lupičů je dostat se z protilehlého okraje na druhou stranu bazénu, sebrat nějaký předmět a dopravit ho zpět do svého doupěte. Strážci se snaží lupiče dotekem ruky odehnat. Pokud se strážce lupiče dotkne, musí se lupič vrátit zpět na své místo a pak opět pokračovat v pokusu uloupit nějaký předmět z druhé strany. Pokud se strážce dotkne lupiče i s uloupeným pokladem, musí hráč předmět vrátit zpět a ze svého doupěte se opět pokusí ulovit nějaký předmět. Předmět smí být přenesen vždy jen jeden. Pokud lupič byl s pokladem chycen, předmět vrátí zpět, nikoli hodí. Učitel odměřuje čas. Vybíjená ze břehu Střelci stojí na okraji bazénu, ostatní hráči jsou uvnitř bazénu. Střelci se snaží zasáhnout tyto hráče. Každý střelec má ve vodě svého spojence, který mu vyhazuje míč zpět na břeh. Zasažený hráč se stává spojencem, spojenec střelcem a střelec hráčem ve vodě. Ke hře používáme měkké míče. Ti hráči, kteří střílejí, nesmí běhat po okraji bazénu.

10 Start k míči Žáci jsou rozděleni na dvě družstva. Jedno družstvo stojí po celé jedné straně bazénu. Druhé družstvo stojí uprostřed bazénu. Na hladině vodě drží míč. Na povel učitele žáci míč pustí a snaží se co nejrychleji dostat na protější břeh bazénu, tzn. co nejrychleji ke svému okraji bazénu. Žáci z protilehlého okraje se snaží co nejrychleji zmocnit míče a zasáhnout prchající protivníky. Prchající může být zasažen několikrát. Zasahovat může kohokoliv,ne jen toho žáka, který míč na začátku hry držel. Pokud prchající hráč je u břehu, nemůže být již zasažen. Pěší pólo Hrají dvě družstva 4 8 členná ve vodě hluboké po pás. Cílem hry je míč položit, nikoliv hodit, na určené místo na straně soupeře. Soupeř se snaží zmocnit míče chycením nebo vytržením přímo z držení soupeře. Drží-li hráč míč, může ho protivník i potopit. Pokud však dítě míč nemá, potopit ho nikdo nemůže. Útočící družstvo přihrává míč hozením nebo přímým podáním. Hráč se smí dotknout míče celým tělem. Vítězí družstvo, které položí vícekrát míč na určené místo protihráče. ( Reich, J.,1997)

11 Štafety Štafetové závody patří k oblíbeným činnostem ve vodě. Soutěží mezi sebou družstva. Promyšlené připravené štafety upoutají žáky, zajistí napětí a soutěživost žáků mezi sebou. Maximální počet žáků ve družstvu by měl být pět. Pokud jsou družstva méně početná, měla by se činnost provádět dvakrát. Pokud je družstvo, které má méně členů než ostatní družstva, opakuje první člen cvičení ještě jednou na závěr. Je důležité, aby žáci, kteří právě neplavou neprochladli. Na začátku by měl učitel zvolit kapitána družstva. Kapitán si vybírá členy do svého družstva. Je důležité vždy pečlivě a srozumitelně vysvětlit pravidla disciplíny, která bude následovat. Určená pravidla se budou důsledně během celého závodu dodržovat. Je dobré si domluvit hodnocení každé štafety, např. bodový systém: první dostane dva body, druhý jeden bod atd.. Žáky upozorníme na možnost diskvalifikace. (např. špatná výměna, předávka, otočka, konečné postavení atd..). Pro lepší přehled nezapomeneme zapisovat výsledky do výsledkové listiny nebo tabulky, Druhy štafet: Obrátková štafeta Družstva se nacházejí v určitém postavení na stejné straně ( okraji) bazénu. Každý ze závodníků se snaží dostat určeným způsobem co nejrychleji k místu obrátky a zpět k družstvu. Kyvadlová štafeta Každé z družstev se rozdělí na polovinu, na dvě stejně početná družstva. Tyto skupinky se postaví proti sobě na protilehlé strany bazénu. První z každého družstva se smluveným způsobem dopraví na druhou stranu, kde předá štafetu druhému a sám se zařadí na konec řady. Druhý z plavců doplave opět na protilehlou stranu bazénu, kde předá štafetu dalšímu v pořadí. Vítězí to družstvo, které je jako první na protější straně. Stěhovací štafeta První z každého družstva překoná určenou vzdálenost stanoveným způsobem, provede obrátku a vrací se zpět pro druhého z družstva. Toho uchopí za ruku a oba postupují zpět na obrátku. Tam zůstane první stát, druhý se vrací zpět pro dalšího člena družstva. Vrací se zpět, druhý zůstává stát u obrátky s prvním a třetí opakuje totéž, co spoluhráč před ním. Vítězí to družstvo, které má jako první všechny členy za obrátkou. Kruhová štafeta Každé družstvo stojí na jednom rohu bazénu. Na znamení učitele žáci určitým způsobem zdolají jedno kolo ve vodě a přiřadí se opět ke svému družstvu Štafeta s předáváním Družstva se postaví ve vodě do zástupu. První v družstvu podá druhému nějaký předmět (např. míček, kroužek, destičku..). Poslední v zástupu uchopí předmět a jeho úkolem je, dostat se určeným způsobem s předmětem zpět dopředu družstva.( podplavat roztažené nohy, slalomem kličkovat mezi spoluhráči atd.) Tento žák zaujme místo prvního a posílá předmět opět dozadu. Vítězí to družstvo, v kterém se nejrychleji vystřídají všichni hráči a zaujmou první původní postavení. Cestovní štafeta o zeď Družstva stojí v zástupech čelem před zdí. Poslední přehazuje míč přes hráče ze svého družstva o zeď. První z družstva odražený míč ode zdi chytí a určeným způsobem se dostane na konec zástupu svého družstva, odkud hodí opět míč. Vyhrává to družstvo, které dříve zaujme výchozí postavení. Házecí štafeta Družstva stojí v zástupech na kraji bazénu a hází do vody různými způsoby (přes hlavu, pod nohama, obouruč..), jakkoliv daleko nějaký jeden předmět ( např. míček, puk, kroužek..). Házející pak přinese určeným způsobem předmět, který odhodil hráč z druhého družstva. Předá jej druhému hráči ze svého týmu, ten jej hodí opět do vody a štafeta pokračuje až do konce stejným způsobem. Házecí štafeta s partnerem Žák přihraje předmět ve vodě stojícímu partnerovi určeným způsobem ( např. kopnutím, hozením, hlavičkou..). Pokud ho žák chytí, může vylézt na břeh. Jestliže ho nechytí, musí si házející předmět sám vylovit a opět házet tentýž předmět svému spoluhráči stojícímu ve vodě, tak dlouho, dokud ho nevysvobodí. Hra končí v tom okamžiku, kdy všichni hráči z družstva se vyměnili v roli chytače i házejícího a stojí na okraji bazénu v zástupu. (Reich, J., 1997) Podplouvání Jeden žák se postaví do stoje rozkročného, druhý, který stojí za ním odrazem ode dna podplouvá. V tom okamžiku stojící žák se předkloní a uchopením v podpaží postaví žáka, který podplouval, před sebe. Podplouvání v družstvech lze provádět jako závod. Družstva stojí v zástupu ve stoji rozkročném. Poslední

12 z plavců podplave celý zástup. První, který stojí v zástupu ho uchopí v podpaží a postaví před sebe. Vítězí družstvo, které se první tímto způsobem dostane na určené místo. (Hoch, M., 1983) Při výběru her dbáme na podmínky bazénu: některé vyžadují hloubku, jiné mělčinu. Hry kombinujeme a tématicky dále rozvádíme. Výběr provádíme dle potřeby, s ohledem na cíl hodiny a na podmínky hodiny. Zařazujeme je průběžně do jednotlivých lekcí. Při hrách je vhodná přítomnost vyučujícího v bazénu. Z výchovných důvodů je třeba dbát a dodržovat pravidla her. Hry volíme podle věku a individuálních zvláštností dětí. ( Preislerová, T., 1983)

Metodické materiály Splývání. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály Splývání. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Splývání Schválil: Luboš Kracík Splývání Splývání je základ, ze kterého vychází další plavecké pohyby. Podstata spočívá v udržení rovnovážné polohy ve vodě. Po seznámení žáků s vodou

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Pohybové hry do tělocvičny i přírody

Pohybové hry do tělocvičny i přírody Pohybové hry do tělocvičny i přírody Honičky 1. Dvojice kdo je chycený chytá ten druhý z dvojice 2. Honička liška a zajíc Hráči stojí ve dvojicích naproti sobě ve vymezeném území. Utvoří ve stoji stříšku

Více

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy Příprava do Didaktiky sportovních her (házená - přihrávání) didaktický výstup 4min Honička s míčem Vymezené území: 9m a branková čára. Na začátku se snaží dotekem míče jeden hráč dotknout dalšího hráče.

Více

bouchnout míčem o zem a po každém dopadu ho podlézt vyhodit balon do vzduchu a chytit ho co nejníže/nejvýše u země

bouchnout míčem o zem a po každém dopadu ho podlézt vyhodit balon do vzduchu a chytit ho co nejníže/nejvýše u země Hraní si s míčem točení míče zápěstím točení míče s loktem točení míče celým ramenem podávání míče kolem těla od hlavy až po kotníky podávání míče mezi nohama kutálení míče kolem sebe v sedě kutálení míče

Více

O Pohár Krnova v záchranářských disciplínách 2017

O Pohár Krnova v záchranářských disciplínách 2017 O Pohár Krnova v záchranářských disciplínách 2017 Pořadatel: VZS ČČK pobočný spolek Krnov Místo konání závodů: Městské lázně Krnov, Čsl. Armády 15, Krnov 25 m, 6 drah. Datum: 21. 1. 2017, sobota Prezentace:

Více

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ 1) ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ Překračování tyčí v rázném tempu. Překračování tyčí levou nohou, zpátky pravou nohou. Slalom mezi tyčemi v mírném běžeckém

Více

ATLETIKA. Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký. Klokaní skoky. POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani

ATLETIKA. Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký. Klokaní skoky. POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani ATLETIKA Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký Klokaní skoky POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani POPIS ČINNOSTI: žáci provádějí rozmanité typy odrazových cvičení se záměrem získat

Více

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Lezení komplexní pohyb celého těla v nízkých polohách (vzpory, sedy, lehy), který účelně zaměstnává všechny

Více

Metodika výuky plavání pro zařazení do rámcového vzdělávacího programu

Metodika výuky plavání pro zařazení do rámcového vzdělávacího programu Metodika výuky plavání pro zařazení do rámcového vzdělávacího programu Plavecká výuka pro děti z mateřských škol( věk:3-5let) odbourání zábran a strachu z vodního prostředí formou her zvládnutí základních

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Rozpis závodů: Pořadí disciplín:

Rozpis závodů: Pořadí disciplín: Jarní cena Neratovic v záchranářských disciplínách 2016 Pořadatel: MS VZS ČČK Neratovice místo: Plavecký bazén Neratovice Datum: 5.3. 2016 sobota Mládežnická 435 Prezentace: 7:45-8:15 277 11 Neratovice

Více

Příloha č. 1 DOTAZNÍK

Příloha č. 1 DOTAZNÍK Příloha č. 1 DOTAZNÍK Číslo otázky Otázka ANO NE 1. Byl jsi rád, že jedete se třídou na školu v přírodě? 2. Hráli jste hry na škole v přírodě? 3. Bavily tě více hry v místnosti nebo venku? 4. Bavily tě

Více

Horizontální vstup (3 asistenti) - podpora pro osoby se ztíženým držením hlavy, končetin a celkovým ovládáním těla motorikou

Horizontální vstup (3 asistenti) - podpora pro osoby se ztíženým držením hlavy, končetin a celkovým ovládáním těla motorikou VSTUP DO BAZÉNU horizontální, vertikální vertikální vstup do bazénu Čelní vstup s plnou podporou Čelní vstup s podporou předloktí Čelní vstup s podporou dlaní Čelní vstup s fiktivní podporou Samostatný

Více

Jarní cena města Mladá Boleslav v záchranářských disciplínách 2016

Jarní cena města Mladá Boleslav v záchranářských disciplínách 2016 Jarní cena města Mladá Boleslav v záchranářských disciplínách 2016 Pořadatel: Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav, MS VZS ČČK Neratovice Datum: sobota 9. dubna 2016 Místo konání: Městský bazén Mladá Boleslav

Více

Požadavky zkoušky z předmětu Základy pohybových dovedností - PXVP studijní program Učitelství 1. stupeň základních škol

Požadavky zkoušky z předmětu Základy pohybových dovedností - PXVP studijní program Učitelství 1. stupeň základních škol Požadavky zkoušky z předmětu Základy pohybových dovedností - PXVP studijní program Učitelství 1. stupeň základních škol I. Plavání 1.40 m znak se startem a obrátkou (hodnocena technika plaveckého způsobu,

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

RINGO. Průpravné hry. Křížové ringo

RINGO. Průpravné hry. Křížové ringo RINGO Průpravné hry Křížové ringo -výška letu kroužku-pohyb paže vzhůru -rychlá aktuální reakce-manipulace -orientace v prostoru -komunikace -švih zápěstí -rychlý pohyb paže -taktika hry Pomůcky: síť,

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

17.ročník Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2016

17.ročník Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2016 17.ročník Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2016 Pořadatel: Vodní záchranná služba ČČK Sokolov, pobočný spolek Datum: sobota 21. května 2016 Místo konání: Městský bazén Sokolov, Husovy sady

Více

RINGO Herní cvičení. Na třetího. Zaměření: -pohyb paže vzhůru-výška letu kroužku -švih zápěstí -rychlý pohyb paže -spolupráce -komunikace -taktika hry

RINGO Herní cvičení. Na třetího. Zaměření: -pohyb paže vzhůru-výška letu kroužku -švih zápěstí -rychlý pohyb paže -spolupráce -komunikace -taktika hry RINGO Herní cvičení Na třetího -pohyb paže vzhůru-výška letu kroužku -švih zápěstí -rychlý pohyb paže -spolupráce -komunikace -taktika hry Pomůcky: kroužek, křída -dva hráči stojí proti sobě, třetí stojí

Více

ŽS/16 Rozvoj koordinace

ŽS/16 Rozvoj koordinace Obsah: Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 1) Specifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 2) 475 Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj

Více

Postoje a přesuny ve volejbale - na detailech záleží

Postoje a přesuny ve volejbale - na detailech záleží Postoje a přesuny ve volejbale - na detailech záleží Metodický dopis podává informace o postojích a přesunech ve volejbale, jejich významu a ukazuje na možnosti praktických cvičení k jejich nácviku a tréninku.

Více

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku POMŮCKY: mety, značky, kužele, pásky, stopky. MOTIVACE: Kdo je rychlejší kočka nebo myš? Myško, nenech se doběhnout POPIS ČINNOSTI:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD524 Bc. Miloš

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem Obrázky byly vypracovány pomocí programu Easy Sports-Graphics, který byl zakoupen z grantu FRVŠ 584/2013. 1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 6min Honička s míčem Vymezené

Více

Uč ební plá n pro rok 2013/2014

Uč ební plá n pro rok 2013/2014 Uč ební plá n pro rok 2013/2014 1. Hodina Seznámení se základními judaistickými pojmy seiza, rey, hajime, mate, soremade, hitzivake Nácvik pohybových her na pavouky", mrazík", na zvířátka" Nácvik základní

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

Minibasketbal v školní TV

Minibasketbal v školní TV Minibasketbal v školní TV Osnova přednášky Základní pravidla minibasketbalu: Výška košů hraje se na snížené koše, výška obroučky je 260cm nad zemí Velikost míčů hraje se s míčem velikosti č. 5 Hrací doba

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

Bezva hry a rošťárny pro kluky a holky

Bezva hry a rošťárny pro kluky a holky Bezva hry a rošťárny pro kluky a holky Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Jitka Pastyříková Bezva hry a rošťárny pro kluky a holky e-kniha Copyright Fragment,

Více

Učíme se bruslit, první krůčky www.goool.cz

Učíme se bruslit, první krůčky www.goool.cz Učíme se bruslit, první krůčky www.goool.cz Tento materiál není žádnou chytristikou ani zaručeným návodem od renomovaného trenéra. Je to prostě jen soupis hlavních bruslařských cviků, které jsme používali

Více

Příloha č. 1: Notový zápis české besedy, autor Ferdinand Heller

Příloha č. 1: Notový zápis české besedy, autor Ferdinand Heller Příloha č. 1: Notový zápis české besedy, autor Ferdinand Heller Příloha č. 2: Choreografický popis jednotlivých tanečních částí české besedy Nástup: tanečníci vpochodují do sálu za hraní libovolného

Více

Hry našich babiček a dědečků

Hry našich babiček a dědečků Hry našich babiček a dědečků Hry jsou určeny pro děti 1. stupně základních škol. Pro menší děti, tj. děti v 1. a 2. třídě, vybíráme jednodušší hry, například Panáka, případně můžeme u dalších her zjednodušit

Více

1. Sprint na 60 m (jeden pokus v jednom dni) 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy v jednom dni)

1. Sprint na 60 m (jeden pokus v jednom dni) 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy v jednom dni) 1. Sprint na 60 m Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1. 1. 2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být varováni všichni závodníci v daném běhu. Kdo zaviní

Více

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník prosinec 2009 METODICKÁ PŘÍLOHA 49. GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (4-5 a 6-7 let) DOPORUČENÉ PRO ODDÍLY VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY

Více

pohybovat se do nechráněné strany obránce a míček si stínit (chránit) svým tělem,

pohybovat se do nechráněné strany obránce a míček si stínit (chránit) svým tělem, 23. HRA 1 : 1 VE ČTVERCI O STRANĚ 5 METRŮ Vyznačte čtverce o straně 5 metrů pomocí kuželů. Vytvořte z hráčů dvojice s určením, kdo je útočník a kdo obránce. Před zahájením akce stojí oba hráči v protilehlých

Více

Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností

Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností Obsahem tréninku mládeže by měl být především všestranný systematický pohybový rozvoj. Pohybové schopnosti se dělí na rychlostní,

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Střelecký trénink s využitím malých prostorů pro brankáře

Střelecký trénink s využitím malých prostorů pro brankáře 4.1.5. Střelecký trénink s využitím malých prostorů pro brankáře Střelba mezi kruhy Tři hráči stojí před brankou na úrovni bodů pro vhazování a jeden hráč za brankou s kotoučem. Tento hráč nahrává hráčům

Více

SOUBOR. protahovacích cviků. Soubor protahovacích cviků - ŽELVA. Úvod: Přesně dodržuj instrukce! Ozve-li se při protahování bolest - PŘESTAŇ!

SOUBOR. protahovacích cviků. Soubor protahovacích cviků - ŽELVA. Úvod: Přesně dodržuj instrukce! Ozve-li se při protahování bolest - PŘESTAŇ! Před cvičením se poraď se svým doktorem! Nikdy se neprotahuj za hranice bolesti! Když to bolí - PŘESTAŇ! SOUBOR protahovacích cviků Úvod: V průběhu protahování se uvolni a vydechuj! A nikdy nezadržuj dech!

Více

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA Test tělesné způsobilosti před přijetím k městské policii jsou povinni absolvovat všichni uchazeči o zaměstnání

Více

Využití obměn plavecké techniky znak ve zdravotním plavání

Využití obměn plavecké techniky znak ve zdravotním plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití obměn plavecké techniky znak ve zdravotním plavání Uveřejněno: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 5. Využití

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

Soft Cup Pravidla hry

Soft Cup Pravidla hry Soft Cup Pravidla hry Upraveno pro potřeby skautského turnaje. V detailech se od skutečných pravidel softbalu mohou lišit, avšak hlavní myšlenka zůstává. Vysvětlivky VZ vedoucí závodu HR hlavní rozhodčí

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

OKRESNÍ KOLA 2014. Sprint na 60 m (jeden pokus)

OKRESNÍ KOLA 2014. Sprint na 60 m (jeden pokus) PRAVIDLA DISCIPLÍN PRAVIDLA DISCIPLÍN OKRESNÍ KOLA 2014 Sprint na 60 m Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1.1.2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být

Více

CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 30 sek., psovod v dohledu [Koef. 3]

CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 30 sek., psovod v dohledu [Koef. 3] I CVIKY A KOEFICIENTY Zkouška OB-Z - základní vstupní zkouška pro účast na soutěžích Obedience v ČR. Splnění této zkoušky min. na dobře opravňuje k postupu do vyšší soutěžní třídy OB1. Zvláštní směrnice

Více

Netradiční pohybové aktivity. Padáky

Netradiční pohybové aktivity. Padáky Netradiční pohybové aktivity Padáky Padáky rozvoj pohybu a týmové spolupráce padáky o různém průměru - 6 a 3, 6 m http://www.week.cz/padak-rozvoj-pohybu-a-tymove-spoluprace/read.php?1,13398 Padák je látkový

Více

Plavání materiál k zápočtu

Plavání materiál k zápočtu Plavání materiál k zápočtu 1. Fyziologie plavání 2. Didaktika a bezpečnost. 3. Hry ve vodě 4. Jednotlivé plavecké způsoby 1. Fyziologie plavání 1.1. Plavání má pro organismus člověka mnohostranný vznam.

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci.

PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci. PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci. I. CELÝ ZPŮSOB Správné provedení: https://www.youtube.com/watch?v=qgz8riy-yti

Více

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla Míčové hry Přehazovaná - pravidla http://www.oknet.cz/jiki/sport/site/prehaz.htm Pravidla jsou stejná jako u volejbalu (počítání, střídání, změny postavení, hráči přední a zadní řady atd.), ale míč se

Více

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut Fotbal Hrací doba 1 x 15 minut Počet hráčů v přihlášeném týmu: Minimální počet hráčů v týmu je 5 (viz pravidla), maximální počet je 9. Maximum je zde z důvodu omezeného počtu medailí (9ks/oceněný tým).

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz Pravidla KORFBALU Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS Část C Český korfbalový svaz Platnost pravidel od 1.7.2010 1 POZNÁMKY : Tato pravidla jsou překladem anglického

Více

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu...

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu... Využití záchranného pásu při osobním zásahu jako součást výuky v kvalifikačních kurzech Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze 22. září

Více

Seminář pro trenéry volejbalových přípravek při ZŠ, učitele TV a učitele 1. stupně ZŠ Svitavy,

Seminář pro trenéry volejbalových přípravek při ZŠ, učitele TV a učitele 1. stupně ZŠ Svitavy, Seminář pro trenéry volejbalových přípravek při ZŠ, učitele TV a učitele 1. stupně ZŠ Svitavy, 5. 12. 2011 Program: 1. Představení projektu Barevný minivolejbal (pravidla, videoukázky, vyuţití v hodinách

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

Střídavý běh dvoudobý

Střídavý běh dvoudobý Střídavý běh dvoudobý Charakteristika a popis pohybového úkonu, výběr vhodného terénu základní způsob běhu na lyžích, zásadně začít učit před nácvikem bruslení, použití pro jízdu po rovině nebo do mírného

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TVD 531 Název školy Jméno autora Tematická oblast Předmět Ročník

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM METODICKÝ DOPIS 2010 Vilém Figalla Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU

Více

DDC - Double Disc Court

DDC - Double Disc Court DDC - Double Disc Court 201. Komentář Účelem následujících pravidel je poskytnout instrukce k hraní této hry. Hry s létajícím talířem tradičně spoléhají na sportovního ducha, který vkládá zodpovědnost

Více

Metodické materiály. Plavání předškoláků. Luboš Kracík. Schválil:

Metodické materiály. Plavání předškoláků. Luboš Kracík. Schválil: ěř Metodické materiály Plavání předškoláků Schválil: Luboš Kracík Cíle výuky: 1. Vštěpovat dětem základní hygienické návyky 2. Seznámit děti s vodním prostředím a připravit je na pravidelný pohyb ve vodě

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník prosinec 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 57 POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Text a foto: Martina Vaclová, redakce a foto na titulní straně: PaedDr. Zdeňka

Více

SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ

SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ (Upraveno podle Brent Rutemiller) Před cvičením se poraď se svým doktorem, trenérem. Nikdy se neprotahuj za hranici bolesti! Když to bolí POVOL! Soubor protahovacích cviků je

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Hřiště: m m Branka 2 5 m (opatřená sítěmi), nebo 7,32 2,44 m po domluvě, viz níže

Hřiště: m m Branka 2 5 m (opatřená sítěmi), nebo 7,32 2,44 m po domluvě, viz níže Pravidla hry 7+1 Základní organizační ustanovení Hráči: 7+1:7+1 Hřiště: 43-50 m 50-70 m Branka 2 5 m (opatřená sítěmi), nebo 7,32 2,44 m po domluvě, viz níže Čas: 3 30-35 minut (5 minut přestávka) Míč:

Více

Strečink - ohybače kyčlí a hýžďové svaly - 2.

Strečink - ohybače kyčlí a hýžďové svaly - 2. svaly - 1. Položte se na záda na kraj lavice tak, aby bérce obou kolenou pokrčených dolních končetin - visely dolů. S nádechem zvedněte jedno koleno k hrudníku. S dalším nádechem oběma rukama přitáhněte

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa

I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa Ze stoje úzce rozkročného těsně před odrazovou čarou testovaná osoba provede skok vpřed odrazem snožmo se snahou skočit co nejdále.

Více

Technika. Útočné herní činnosti jednotlivce. 1. Podání (kin. 1)

Technika. Útočné herní činnosti jednotlivce. 1. Podání (kin. 1) Úvod Fotbal tenis je velmi mladý sport mezinárodní asociace IFTA (International FootballTennis Association) byla ustavena teprve v roce 1987 ve Švýcarsku. Fotbaltenis je přímo ideální jako sport pro všechny

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

"S cílem racionalizovat výukový a vzdělávací proces musí být snížen počet cvičení nebo her a počet opakování je třeba zvýšit.

S cílem racionalizovat výukový a vzdělávací proces musí být snížen počet cvičení nebo her a počet opakování je třeba zvýšit. 10. PŘEDCHÁZENÍ KOLIZÍM Začneme tím, že dva hráči musí driblovat s míčkem do opačného rohu (cca 10 metrů daleko) a snaží se vyhnout se navzájem s jinými hráči při křížení cest. Hráči čekající v protějších

Více

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ TV-003.9 I. st. OSV VDO EGS MKV ENV MED Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Vytváøení správného pohybového stereotypu a jeho upevnìní. Smìøujeme

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Téma: Hraní, hra, pohybové hry

Téma: Hraní, hra, pohybové hry Téma: Hraní, hra, pohybové hry Anotace: Materiál je použit k vysvětlení zábavných her, které se využívají v hodině tělesné výchovy pro zahřátí organismu. Prezentace je doplněná závěrečným opakováním. Autor:

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Metodické materiály. Základní plavecké dovednosti. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Základní plavecké dovednosti. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Základní plavecké dovednosti Schválil: Luboš Kracík ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNOSTI To, co způsobuje plaveckou nedostatečnost, nejsou ani tak špatně osvojené plavecké pohyby, jako neschopnost

Více

PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE

PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE Pro soutěže AŠSK ČR I. PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE KATEGORIE V. CHLAPCI SŠ příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4 soutěžní protokol tabulka pro výpočet hmotnosti činky

Více

Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL *

Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL * Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL * * Pravidla AVL vycházejí z oficiálních mezinárodních pravidel platných od 1.1.2015 UPOZORNĚNÍ: Tento výklad slouží pouze pro potřeby soutěží AVL a není možné

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

COMENIUS S. Sport ohne Grenzen -- Sport bed hranic - Sports without frontiers. - Peilstein. Oberviechtach. Pobězovice.

COMENIUS S. Sport ohne Grenzen -- Sport bed hranic - Sports without frontiers. - Peilstein. Oberviechtach. Pobězovice. COMENIUS COM ENIU S Oberviechtach - Peilstein Pobězovice Sport ohne Grenzen - Sport hranic - Sports without frontiers Oberviechtach - - - bez - Peilstein - - - Pobezovice Sport ohne Grenzen -- Sport bed

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení Obor: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 1) Jednotné testy z českého jazyka a matematiky - maximálně 20 bodů Jedná se o zkušební státní zkoušky, které zabezpečuje

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU HČJ, práce s pukem, bez zakončení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro nácvik práce s pukem.

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU HČJ, práce s pukem, bez zakončení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro nácvik práce s pukem. PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU HČJ, práce s pukem, bez zakončení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro nácvik práce s pukem. Není provedena korektura popisů ke cvičením. Případné

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více