Hra, průpravné hry a cvičení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hra, průpravné hry a cvičení"

Transkript

1 Hra, průpravné hry a cvičení Hra patří k tomu typu činností, které mají místo ve všech kulturách světa a má naprosto dominantní zakotvení v dětství, které tvoří základní kámen i osu vývoje dítěte. Tak, jak se dítě proměňuje, proměňuje se i jeho hra. Hledá si místo vedle dalších činností a povinností kladených na dítě, později na dospělého. Hra se však nevytrácí. Učinila základ určitému senzomotorickému, rozumovému, řečovému a tvůrčímu naplnění, ze kterého dále člověk čerpá. Dále pak nachází nové formy existence vedle vážné a zodpovědné pracovní činnosti. Čím je život složitější a inteligentnější, tím delší čas potřebuje mládě ( i dítě), aby mohlo hrou a nápodobou získat praktické dovednosti. Hra je podle Groose chápána jako obecní impuls k procvičování instinktů potřebných pro současný stav a budoucí život a ten je úzce spojený s napodobováním. Ve hře, snech a fantazijních představách není lidské chování a myšlení podřízeno nejrůznějším vnějším omezením, jsou tedy určovány přáním a stavem jedince. Dítě sice odlišuje realitu od hry, ovšem pomocí objektů a situací převzatých z reálného světa si vytváří svůj vlastní svět, v němž může zcela libovolně znovu prožívat příjemné zážitky nebo spojovat a měnit události způsobem, který mu přináší největší potěšení. Dítě touží vykonávat, co vidí kolem sebe, a ve hře je to možné realizovat. V podmínkách obklopujících dítě a na jeho úrovni. Charakteristickým rysem hry je její otevřenost. Hře musíme přiznat otevřenost pro celek světa je touto otevřeností formována ve hře rozumíme vládnoucímu veškerenstvu jinak jinak než práci, boji, lásce ukazují se nám jiné stránky, jiné dimenze (Fink,E s.246) Hra má základ v reálných prvcích (situace, spoluhráči, předměty) a má schopnost měnit skutečnost, vytvářet prostor pro nové naplnění a tvůrčí a originální změnu. Plně ji nelze pochopit, protože je silně individualizovaná předpoklady člověka. lidskou hrou vniká do celkové skutečnosti reálných věcí a dějů i reálna sféra smyslu, která je zde, a přece zde není, je teď, a přece není teď (Fink E s.250) Ke každé hře patří hráč, který vstupuje do imaginárního světa hry, sebe sama převléká do hrané role. Člověk jako hráč existuje nejvíce otevřen pro svět právě tehdy, kdy se rozejde se všemi měřítky a vkročí do toho, co je bezmezné. V lidské hře vycházejí najevo momenty světa avšak v nalomené podobě, protože jsou zkresleny rozporem skutečností a neskutečností, která se ve hře kříží. Lidská hra je tedy symbol světa Fink E.1993 s

2 Průpravné hry a cvičení Sám název naznačuje, že jde o metody vedoucí k rozvíjení složek psychiky a procvičování určitých dovedností prostřednictvím her a cvičení, které ve svém výsledku napomáhá k rozvoji všestranné tvořivosti. Hry a cvičení jsou v tomto případě technikami této metody. Cílem této kapitoly není podat vyčerpávající výčet průpravných her a cvičení, ale spíše jejich ilustrativní přehled, řazený podle jejich vztahu k psychickým funkcím a dovednostem, které rozvíjejí. 1. Seznámení a uvolnění 2. Soustředění 3. Rytmus 4. Smyslové vnímání 5. Prostorové cítění 6. Představivost a fantazie 7. Partnerské vztahy a skupinová činnost 1. Seznámení a uvolnění Cílem těchto her je vytvořit přátelskou atmosféru mezi dětmi, uvolnit jejich napětí, zbavit je ostychu, a připravit tak podmínky pro další společnou práci. Co rád dělám Děti se v kruhu představují svým křestním jménem a k němu přidávají činnost, která začíná stejným písmenem jako jméno: Jmenuji se Zdena a ráda zpívám, jmenuji se Petr a rád počítám. Jaký jsem Spojením vhodného přívlastku se svým jménem se děti snaží vyjádřit svou momentální náladu: Jsem ospalá Martina, smutná Petra, veselý Tomáš Jinou variantou je vyjádření své nálady určitým postojem a gestem. Co máme společného Úkolem dětí je najít toho, s kým mají alespoň tři věci společné, např.: stejnou barvu očí, jsou stejně velcí a oba mají rádi vanilkovou zmrzlinu. V jiné variantě mohou hledat společné zájmy, názory, přání apod. Společné zájmy Obdobou předchozí hry je tato její varianta, v níž předmět zájmu navrhuje (např. moje oblíbená barva ). Hráči chodí volně prostorem a každý polohlasně sděluje ostatním svou 2

3 oblíbenou barvu, přitom poslouchá své spoluhráče a hledá mezi nimi toho, kdo si vybral stejně. S ním pak vytvoří dvojici, k níž se postupně přidávají další, takže se postupně vytvářejí množiny hráčů podle volby. Pavoučí honička Koho se honič pavouček dotkne, stane se pavučinou zůstane na místě a rozpaží ruce. Stává se jakousi nástrahou pavoučka a z místa mu pomáhá chytat ostatní. Dotkne-li se někoho, promění ho také v pavučinu. Chytnou se spolu za ruce, a tak se postupně pavučiny zvětšují. (Platí pravidlo, že se pavučina nesmí podlézt.) Honička se záchranou Nejprve si určíme, jakým způsobem se bude možné zachránit před babou. Variant se tu nabízí velice mnoho: mohou to být předměty, kterých se musíme dotknout, spoluhráč s nímž se chytíme za ruce, či vyslovení podstatného jména začínajícího určeným písmenem atd. Baba může být předávaná: kdo ji dostane, honí, nebo vyřazovací s jedním honičem: komu dá babu, toho vyřadí ze hry. Honička peříčková Každé z dětí má za pasem zastrčenou stužku, která představuje peříčko. Na dané znamení se všichni snaží získat co nejvíce peříček svých spoluhráčů. Platí pravidlo, že se peříčko nesmí žádným způsobem bránit (např. držením ruky, uvazováním k pásku apod). Kdo nemá žádné peříčko, vypadává ze hry. Naopak vítězí ten, komu se jich podařilo získat nejvíce. Na pérka Každé z dětí si vybere v prostoru místo. Cvičení rozehrává pérko, které snožmo doskáče ke komukoliv z hráčů. Dotkne se ho a postaví se na jeho místo. Pérkem zůstává dál, poskakuje však pouze na místě. Spoluhráč, který se stal dalším pérkem, pokračuje snožmo k dalšímu, až posléze poskakuje celá třída. Stejným způsobem je možné i cvičení ukončit. Poslední opět snožmo doskáče ke komukoliv ze spoluhráčů a tím, že se ho dotkne, současně sám sebe vysvobozuje, přestává být pérkem a může se posadit. Cvičení pak pokračuje až do vysvobození toho posledního. Ping-pong Děti se postaví po obvodu místnosti a každé z nich si určí přímku cestu, po níž se bude pohybovat prostorem tam a zpět. Podmínkou je, že se žádný pingpongový míček nesmí s jiným srazit. Hrozí-li toto nebezpečí, musí počkat, až ho druhý míček mine. Rytmický pohyb je veden bubínkem, doprovodem klavíru, vhodnou rytmickou říkankou či písničkou. 3

4 Na hastrmana Inspiraci pro pohybově rytmické hry můžeme najít v lidových hrách s říkadly. Příkladem je hra Na hastrmana. Uprostřed místnosti si hastrman vyznačí ze švihadel svůj rybník. Ostatní děti si vy značné vzdálenosti od něho vytvoří pomocí švihadel své záchranné domovy. Hastrman spí v rybníce, ostatní se shromáždí okolo a v rytmickém pohybu ho škádlí: Hastrmane tatrmane/ dej nám kůži na buben/ my ti budem bubnovat/ až polezeš z vody ven/. Hastrman vyběhne z rybníka a snaží se některé z dětí chytit. Ty se zachraňují útěkem do kteréhokoliv domova. Komu se to nepovede a je chycen, stává se zajatcem dušičkou. Dušička může být vysvobozena tak, že ve chvíli, kdy hastrman není v rybníce, jí někdo ze spoluhráčů podá ruku a vytáhne ven. Děti motivujeme k volbě různých způsobů interpretace říkanky s odpovídajícím rytmickým pohybem (např. smutně, rozzlobeně, vesele, tajemně apod). Psychofyzické uvolnění Děti leží uvolněně na zemi, mají zavřené oči, nohy volně položené, ruce dlaněmi obrácené vzhůru. Cvičení motivujeme představou malého, teplého paprsku, který pohladí a uvolní. V průběhu relaxace se snažíme, aby děti dýchaly zhluboka a zvolna. Nádech při představě pohlazení, výdech (asi dvojnásobně pomalejší než vdech) při uvolnění. Vedení klidným a tichým hlasem přizpůsobíme rytmu dýchání. Začínáme u palce pravé nohy, který paprsek pohladí, uvolní. Dále pokračujeme přes další prsty ke kotníku, koleni a kyčli. Pak stejným způsobem přejdeme na levou nohu. Bříško uvolňujeme ve směru hodinových ručiček od celé do čtvrti (uvolní, pohladí), od čtvrt do půli atd. Z bříška přejdeme na pravou, pak levou polovinu hrudníku, z pravého ramene k lokti, zápěstí a prstům, stejně na levé ruce. Dále pokračujeme přes krk, pravou a levou část obličeje, čelo, až k temeni hlavy. V naprosté tichosti necháme děti relaxovat. Po chvíli je klidným způsobem opět postupně probouzíme. Začínáme zase od prstů pravé nohy a pokračujeme přes jednotlivé části těla až k hlavě. Opět je to paprsek, který probouzí, avšak s tím rozdílem, že nehladí, ale lehounce šimrá. Každá část těla se po jeho doteku lehce protřepává. Závěrem se děti protáhnou a pomalu posadí. 2. Soustředění pozornosti Hry a cvičení podporující schopnost soustředění jako základního předpokladu každé tvořivé práce patří k nejvýznamnějším. Na levharta Děti sedí v kruhu (8 10 hráčů), ruce mají obráceně dlaněmi vzhůru. Uprostřed je levhart, který se snaží rychlým pohybem někoho plesknout přes dlaně. Podaří-li se mu to, vymění si s ním místo. 4

5 Na bystrozrakého krále Motivací ke hře může být pohádka o volbě krále, kterým se mohl stát pouze ten nejbystrozračejší z celého království. Jeho úkolem bylo najít vzácné předměty z královské klenotnice. Nesměl se jich dotknout, pouze si zapamatovat, kde byly uloženy. Kdo první je všechny nalezl, měl právo si sednout na královský trůn. Pro ostatní pak byly připraveny další důležité role členů královské rodiny, a královského personálu (rádcové, kuchaři, zahradníci ). Na důkaz své pravosti pak musel nový král všechny předměty přinést. 3. Rytmus V dramatické výchově se rytmus procvičuje s důrazem na rytmus slova, pohybu a jednání jako důležitého předpokladu přirozené a srozumitelné komunikace. Čert a bába: Kolíbala se bába čerta/ na pařeze vrbovým:/ Hajej, dajej, můj čertíku!/ však já na tě nepovím. a) Říkejte a vytleskávejte rytmus tohoto popěvku. b) Vyjádřete libovolným způsobem pouze jeho rytmus. c) Vedoucí (později i někdo z dětí) vytleskává krátké rytmické celky, ostatní k nim hledají slova se stejným rytmem. d) Podobně vymýšlejí k rytmickým celkům jednoduché kratičké věty. (Podle J. Mlejnka) Siouxové Indiánský náčelník se postupně ptal příslušníků svého kmene: Jak se jmenuješ? Odpověď museli Siouxové vyhrávat na tělo. Rytmus svého jména vyjadřovali tleskáním, dupáním, pleskáním, luskáním prstů anebo kombinacemi těchto zvuků. (Podle J. Mlejnka) Vytleskávání situace Vhodnou pomůckou k procvičování temporytmu je vytleskávání určité situace, kterou však musíme nejen vnitřně vidět, ale i prožít. To znamená, že bychom měli vytleskáváním vyjádřit naši představu situace i s prožitkem, který nám poskytuje (co vidíme, slyšíme a cítíme. Není důležité, jak tleskáme, ale co sdělujeme. Častou chybou bývá, že více než na sdělení obsahu se soustředíme na vlastní tleskání. Důležitou podmínkou těchto cvičení je, aby všichni byli nejprve seznámeni s obsahem vytleskávané situace. Jinak by se mohlo stát, zejména těm méně zkušeným, že se v příběhu ztratí. Vytleskej např. etudu: 5

6 Zkoušíš si tajně před zrcadlem maminčiny korále, vtom někdo odemyká dveře. Rychle chceš korále odepnout, ale nějak to nejde, snažíš se je přetáhnout přes hlavu a korále se přetrhly. Tak a je to! Rychle se je snažíš posbírat a schovat, kde se dá. Maminka vstupuje do pokoje a samozřejmě, že se zeptá: Stalo se něco? Závěr etudy už vytleskej podle svého, ale měli bychom poznat, jak budeš tuto situaci řešit. Hoř, ohýnku, hoř, přijde na tě tchoř! (S temporytmem úzce souvisí i smysl pro gradaci.) Každý hráč postupně rozdmýchává oheň čarovným zaklínadlem Hoř, ohýnku, hoř, přijde na tě tchoř! Ostatní po něm opakují (včetně výrazu, pohybu a dikce). Ohýnek se pomalu rozhořívá. Čím razantnější je čarování, tím mohutněji plápolá až do úplného maxima ( hoří strop ), pak naopak je třeba ho čarováním zase zklidnit, až úplně zhasne. (Podle Soni Pavelkové) Zrak Kimovy hry 4. Smyslové vnímání Hráčům předložíme určitý počet předmětu. Po časově omezené expozici je zakryjeme. Jejich úkolem je všechny tyto předměty vyjmenovat. Jinou variantou je odebrání či přidání určitého předmětu (co chybí, co přibylo?) Co se změnilo? Základ těchto her je obdobný: provedení změny v uspořádání věcí v místnosti jejich přemístění, úprava, přidání, odebrání apod. Hra na dirigenta Děti sedí v kruhu a jedno z nich převezme roli dirigenta, tedy toho, kdo určuje společný pohyb. Úkolem pozorovatele je odhalit, kdo z dětí tuto roli převzal. Hra by neměla být pouhým bezduchým opakováním určitého pohybu (hraji na housle, tahám se za ucho), ale pokud možno přesným opakováním jednoduchého plynulého pohybu např. pomalé zvedání dlaní od země, jejich překřížení, kroužení, zvedání a opět pomalé klesání až na podlahu. Dirigent musí nejen velice citlivě řídit pohyb ve skupině, ale měl by se umět i vcítit do myšlení a uvažování ostatních (rozumí mi, tuší jaký pohyb chci udělat?). Sluch Sluchová kimovka Hra je kombinací zrakové a sluchové Kimovy hry. Nejprve dětem velice krátce ukážeme několik předmětů a ty v zápětí znovu zakryjeme. Úkolem všech je společně vyjmenovat 6

7 co nejvíce předmětů, které si zapamatovali. Pak předměty odkryjeme a přesvědčíme se, jak se nám to povedlo. V druhé části hry tytéž předměty nejprve jednotlivě, později i ve dvojicích, pouštíme na zem. Úkolem dětí, které k nám sedí zády, je určit, o jaké předměty se jedná. Hra s Orffovými nástroji Nejprve si děti vyzkouší jednotlivé nástroje a zkusí ke každému zvuku přidat asociaci. Pak se ve zvukových hádankách snaží jednotlivé nástroje rozeznat a pojmenovat. Kdo nezpívá? Na začátku hry, která je současně výborným artikulačním cvičením, se tajně domluvíme, že při společné písničce, budou některé děti zpěv pouze předstírat. Úkolem hráče, který naši domluvu neslyšel, je určit, kdo nezpívá. Hmat Co mám v ruce? Děti si poslepu vyberou z připravených předmětů jeden a hmatem poznávají jeho vlastnosti, aby podle nich mohly určit, o který předmět se jedná. V jiné variantě slovně popisují svůj hmatový vjem a ostatní se snaží určit jejich předmět. Hra s knoflíky Vděčným materiálem pro posilování a rozvíjení hmatového vnímání jsou různé knoflíky. Jednoduchým cvičením je popisování knoflíku, který si poslepu vybereme, ukryjeme za zády a hmatem zjišťujeme jeho velikost, tvar, materiál a počet dírek. Snažíme se také určit barvu knoflíku a zvolíme oděv, na který bychom ho použili. V jiné variantě, při níž jsou zbývající knoflíky odkryté, se snažíme hmatem najít k vybranému knoflíku jeho dvojníka. Slepá cesta Děti hmatem a poslepu prozkoumávají určitou část místnosti. Nabízí se mnoho variant: hledají určitý předmět, nebo naopak ho mají umístit do určitého místa či hledat v místnosti předměty na dotek příjemné i nepříjemné apod. Čich Princip těchto cvičení je velmi jednoduchý, většinou jsou založeny na hledání určitého předmětu čichem či rozlišování různých pachů a vůní. Vhodným materiálem mohou být sáčky s kořením, obaly od kosmetických přípravků, různé druhy ovoce a zeleniny. Důležité je spíše to, abychom cvičení uměli přitažlivě motivovat. 7

8 Chuť Kouzelná hostina Při této imaginární hostině děti popisují chuť vybraného pokrmu. Většinou je to ten, který mají rády a jehož chuť si dokáží dobře vybavit. V jiné variantě to naopak může být nedobrá hostina, sestavená z jídel, která jim vůbec nechutnají. Pytlík dobrot Děti sedí v kruhu, zády ke středu a mají zavřené oči. Postupně je obcházíme a každému nabídneme, aby si ze sáčku, ve kterém máme různé druhy zabalených bonbónů, vybral to, co se mu zlíbí. Podmínkou je, že v tuto chvíli nesmí nikdo promluvit. S vybranou sladkostí si pak každý udělá to, co se s ní udělat má jen obal, který mu zůstane v ruce, zmuchlá a schová v dlani. V jiné variantě mohou obaly sloužit i jako poznávací znamení. Když všichni popsali chuť svého bonbónu, hledají ty, kteří měli stejný druh jako oni. V takto vzniklých skupinách si děti ještě jednou upřesní svou chuť jsou-li přesvědčeni, že k sobě patří, porovnají si své obaly. (Podle Jany Vobrubové) 5. Prostorové cítění Cílem těchto her a cvičení je naučit se vnímat a zvládat nejen prostor, ve kterém pracujeme tedy skutečný prostor, ale také prostor imaginární, to je ten, který si pro danou situaci představujeme. K tomu se úzce váže i schopnost v těchto prostorech komunikovat vnímat a oslovovat partnera. Hry a cvičení ve skutečném prostoru Slepá cesta Pracujeme ve dvojicích. Jeden má zavřené oči a druhý ho opatrně za ruku provádí prostorem. Zastavují se u různých předmětů, které si slepec ohmatá a vracejí se zpět na místo, odkud vyšli. Úkolem slepce je určit trasu, po které se pohybovali. Oslovení v prostoru Děti se postupně oslovují tak, že nesmějí použít jméno toho, komu něco sdělují. Oslovený odpoví a vybere si někoho dalšího. Stane-li se, že odpoví současně více dětí, pak sdělení nebylo adresné. 8

9 Hry a cvičení v imaginárním prostoru Cílem všech těchto her a cvičení je naučit děti vnímat prostor aktivně celým tělem. Je důležité si uvědomit, že pohyb v imaginárním prostoru, je-li opřen o konkrétní představu (víme, kde jsme, proč a kam jdeme, co chceme udělat), vyvolává stejnou pohybovou a svalovou reakci jako v reálném prostoru. Přiměřenost svalového napětí také úzce souvisí s přiměřeností nádechu, např. chystám-li se otevřít těžkou imaginární bránu, musí tomuto pohybu odpovídat i přiměřeně hluboký nádech, tzn.: představa brány, kterou chci otevřít (je velká, železná a zarezlá) + představa síly, kterou budu k tomu muset vynaložit + odpovídající hluboký nádech + přiměřené svalové napětí = pravdivý pohyb. Překonávání překážky Před námi je vysoký, hustě zarostlý plot, který nemůžeme přelézt. Je v něm ale někde ukryt malý otvor, kterým se můžeme protáhnout Motivovaná chůze Jsme uvězněni v koši s těžkým víkem a snažíme se dostat ven Lesem: po měkkém mechu, v hustém porostu, mezi polomy, v dešti V zimě: ve vánici, ve vysokém sněhu, na náledí Ve vodě: brouzdáme se mělčinou, bahnem, bráníme se dravému proudu 6. Představivost a fantazie Vedle soustředění patří představivost a fantazie nejen k nejvýznamnějším složkám průpravných her, ale dramatické výchovy vůbec. Je nezbytným předpokladem každého tvořivého jednání a myšlení. Představivost a fantazie pohybová a pantomimická Honička strašidel Uvolňovací hra, při níž honič v roli strašidla předává babu spolu s přídavným jménem určujícím prostředí, ze kterého hráč, který babu dostal, bude pocházet: strašidlo půdní, 9

10 lesní, sklepní, vodní, větrné, ohnivé a podle toho by měl také volit způsob svého pohybu a ozvučení. Roční období Skupiny si formou hádanky předvádějí činnosti typické pro určité roční období (jaro rytí záhonů, práce na zahrádce, hraní kuliček, pomlázka atd.). Hra na sochy Základem těchto cvičení je vytvoření určitého postoje, který vzniká buď z vnitřní představy (jsem veselá socha, smutná, rozčílená, uražená, jsem socha generála, klauna, žebráka ), nebo náhodně, zastavením ve štrasu. I v tomto případě je však nutné hledat nějakou vnitřní souvislost. Můžeme toho například dosáhnout tím, že takto vzniklou sochu na okamžik oživíme a necháme promluvit nebo oživíme a necháme ji dokončit pohyb v nějakou smysluplnou činnost. Sousoší Jeden z hráčů vytvoří sochu, kterou jeho spoluhráč doplní tak, aby vzniklo sousoší dávající smysl. Přidat se může postupně i celá skupina. Hry s předměty Proměna věcí Dětem nabídneme různé předměty (např. švihadlo, klobouk, míč ), které podle své fantazie přeměňují v jiné, zástupné předměty (šátek se může proměnit v panenku, motýla, květinu ). Předávání imaginárního předmětu, který se v rukou dětí může různě proměňovat v živé zvířátko, těžký kámen, lehké peříčko Představivost a fantazie slovesná Asociační kruh Podstatou je vytvoření asociace k předchozímu slovu, většinou podstatnému jménu: jablko strom dřevo most řeka nebo řetězce asociací k určitému slovu: škola učitel, prázdniny, družina, křída Dokonči větu Pro cvičení si připravíme útržky vět, které je třeba dokončit. Např.: Já mu říkám, nechoď tam, nebude, Podle toho, jak se tvářila, si myslím, Viděl mě, ale Složit příběh 10

11 Každou větu z krátkého příběhu napíšeme na zvláštní kus papíru a ty pak promícháme. Úkolem dětí je z vybraných vět složit příběh tak, aby dával smysl. Rozvíjení fabulačních schopností Děti si vybírají z různých předmětů jeden, který je nějakým způsobem zaujal a snaží se vymyslet jeho příběh. Co se stalo? Podle různě položených osobních (nebo jiných) předmětů se děti snaží vymyslet situaci, která se tu odehrála, určit osoby, které se tu pohybovaly atd. 7. Partnerské vztahy a skupinová citlivost Hry a cvičení vedoucí k překonávání ostychu a posilování vzájemné důvěry založené na porozumění a pocitu vzájemné sounáležitosti. Kontakt očima Při těchto cvičeních spolu děti navazují různě motivované kontakty očima: setkání s dobrým kamarádem, s přítelem, kterého jsme dlouho neviděli, s někým, koho jsme nechtěli potkat, komu nedůvěřujeme apod. Zrcadla Cvičení je založeno na vzájemné pohybové souhře dvojice, v níž jeden určuje pohyb a druhý ho opakuje. Smyslem není pouhé mechanické opakování pohybu, ale schopnost neverbální komunikace a vzájemného porozumění. Skupinová citlivost Cílem těchto cvičení je posilování vnitřní sounáležitosti skupiny, vzájemné důvěry a pochopení jeden druhého, ale i vědomí společné zodpovědnosti. Pohybová souhra skupiny Všichni vytvoří kruh a každý si zvolí určitý rytmický pohyb. Úkolem skupiny je sjednotit se v jednom společném pohybu bez možnosti jakékoliv domluvy. Skupina se pohybuje prostorem jako jeden velký celek jedno tělo. Opět bez možnosti jakékoliv domluvy se např. dá do pohybu, zastaví se, změní směr, zvedne ruce atd. Bažina 11

12 Hraje se v několika skupinách. Každá z nich má svůj ohraničený prostor, v němž jsou pomocí papíru nebo stočených švihadel vyznačeny zrádné bažiny. Úkolem každé skupiny je převést postupně všechny své členy přes toto území. Podmínkou je, že každý hráč ho přechází pozpátku, veden signály své skupiny (mlaskáním, tleskáním, luskáním, bzučením). Takto ho skupina upozorňuje na možná nebezpečí, nebo naopak dává najevo, že postupuje správně. Každou skupinu hlídá hejkal, který sleduje, zda hráč nešlápl do bažiny. Komu se to povede, stává se jeho zajatcem. Průpravné hry a cvičení lze zařazovat v hodinách dramatické samostatně, ale mnohem efektivnější je jejich využití v blocích her a v zaměstnáních, v nichž jsou propojeny nejen společným výukovým cílem ale i určitou dějovou návazností. zdroj: Soňa Koťátková a kolektiv, Vybrané kapitoly z dramatické výchovy (1998) 12

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Vytváření aktivizačních

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova. ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice

Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova. ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník. V charakteristice

Více

MUZIKOTERAPIE. Rámcový program mimoškolního vzdělávání žáků základní školy speciální. Ivana Kerhartová Speciální školy Diakonie ČCE Praha 4

MUZIKOTERAPIE. Rámcový program mimoškolního vzdělávání žáků základní školy speciální. Ivana Kerhartová Speciální školy Diakonie ČCE Praha 4 MUZIKOTERAPIE Rámcový program mimoškolního vzdělávání žáků základní školy speciální Ivana Kerhartová Speciální školy Diakonie ČCE Praha 4 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA. 1. Charakteristika vzdělávacího oboru

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA. 1. Charakteristika vzdělávacího oboru Příloha č. 1 TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA 1. Charakteristika vzdělávacího oboru Doplňující vzdělávací obor Taneční a pohybová výchova (dále jen TPV) poskytuje školám možnost obohatit vzdělávací obsah základního

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Všichni jsem tu kamarádi

Všichni jsem tu kamarádi Všichni jsem tu kamarádi Charakteristika integrovaného bloku Pomocí her a různých činností se děti ve třídě navzájem poznají. Zapamatují si jména kamarádů. Postupně se budeme seznamovat s pravidly, které

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

Úkol: vyrobte z papíru tři jednotlivé části tváře, které společně na obličeji vytvoří masku.

Úkol: vyrobte z papíru tři jednotlivé části tváře, které společně na obličeji vytvoří masku. UŠI + OČI + NOS Doprovodný výtvarný projekt pro MŠ a ZŠ (i jiné kolektivy) k soutěži Řemesla Polabí VIII (téma MASKA) Maskou se měníme v něco nebo někoho jiného. Masku nasazujeme i oblečením, způsobem

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obličejová cvičení aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu Mgr. Monika Šulistová N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Úvod...6

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Nepovinná příloha k projektu: Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Soukromá mateřská škola Petrklíč Obsah přílohy: Projekt Speciálně-pedagogický

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi Cvičení rodičů s dětmi MAZLÍCI Vhodné pro miminka od 4 m do 18m. Podněcujeme přirozený rozvoj dítěte a správnou manipulaci s ním. Formou her, říkadel a písniček, včetně cvičení na gymbalónech a s vhodnými

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Roční motivační vzdělávací program

Roční motivační vzdělávací program Roční motivační vzdělávací program Programy a jejich hlavní cíle: seznámení s novým prostředím, s dětmi, s pečujícími osobami adaptace dítěte v novém prostředí, získání pocitu důvěry a bezpečí v novém

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více