PSYCHOMOTORIKA. v hodinách TV na 1. st. ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOMOTORIKA. v hodinách TV na 1. st. ZŠ"

Transkript

1 PSYCHOMOTORIKA v hodinách TV na 1. st. ZŠ

2 Obsah: Úvod.. 3 Kapitola 1 Úvod do problematiky. 4 Kapitola 2 Psychomotorika a tělesné poznání.. 6 Kapitola 3 Psychomotorika a poznání předmětu.. 8 Kapitola 4 Psychomotorika a společenská stránka Literatura Slovníček pojmů 12 2

3 Úvod Studijní materiál umožní studentům získat informace o psychomotorice a jejím využití v hodinách tělesné výchovy s cílem umožnit žákům hravou formou příjemného prožitku z pohybu. Cílem bude podat informace, jak naučit děti formou her poznávat své tělo, předměty, které nás obklopují, a jak reagovat na své okolí, na své spolužáky, jak se zachovat v daných situacích. Autoři učebního textu: PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc. : Katedra tělesné kultury PdF MU Brno, Poříčí 31 tel: 05/ , , fax: , PaedDr. Marie Blahutková, PhD.: Katedra tělesné kultury PdF MU Brno, Poříčí 31 tel: 05/ , fax: , Mgr. Hana Vacková: Katedra tělesné kultury PdF MU Brno, Poříčí 31 Tel: , Pojďme si nyní vysvětlit, co to vlastně je psychomotorika a jaké má přednosti a uplatnění v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy. Určitě se vám bude líbit a jakmile ji začnete zařazovat do svých hodin, budete záhy pozorovat velké změny nejen u žáků, ale i sami u sebe. Obohatí se poznání vašich žáků, jejich citová stránka a celkově jejich osobnost. Tyto změny se projeví i u vás. 3

4 Kapitola 1 Úvod do problematiky Psychomotorika poukazuje na úzké spojení a prolínání psychiky a motoriky. Pohybový projev je výrazem našich duševních pochodů, je odrazem vnímání a prožívání sebe sama, svých vnitřních pocitů, svého okolí. Zjednodušeně řečeno, psychomotorika označuje všechny pohyby, které vyjadřují duševní činnost člověka. V užším slova smyslu představuje souhrn pohybových aktivit člověka, které jsou projevem jeho psychických funkcí a jeho psychického stavu. Je to určitá odpověď jednotlivce na podněty z oblasti psychických procesů (vnímání, myšlení, paměť, pozornost, představivost, aj.) nebo psychických stavů (nálada). V systému tělesné výchovy využívá psychomotorika pohyb jako výchovný prostředek. Zábavnou a hravou formou, ale vždy cílenou a odpovědnou, podporuje iniciativu, samostatnost, tvořivost při respektování individuálních zvláštností každého žáka. Psychomotorická cvičení a hry nejsou zaměřeny na výkon, ale na prožitek z pohybu. Název psychomotorika, který u nás stále hledá pochopení, se začal užívat ve dvacátých letech ve Francii pro léčebnou tělesnou výchovu mentálně postižených. Postupně se začaly psychomotorické hry uplatňovat u postižených tělesně a smyslově, u zdravotně oslabených a u rizikových skupin a nakonec, zejména v dnešní době jako prevence u zdravých. K nám začala pronikat psychomotorika až v devadesátých letech a uplatňuje se především v oblasti pedagogické. V současné době je v České republice psychomotorika zařazena již do studijních programů na některých pedagogických fakultách. Cílem psychomotoriky je rozvoj harmonické osobnosti z hlediska fyzického, psychického i společenského. Hlavním úkolem psychomotoriky je získat co nejvíce znalostí a zkušeností o sobě samém - o svém těle, o věcech a předmětech, které nás obklopují a o svém okolí. Zaměřuje se tedy na tři základní oblasti: 4

5 - oblast vlastního těla, vlastního "já" - oblast materiální (věcí a předmětů) - oblast společenskou Využívá k tomu prostředky z různých tělovýchovných oblastí - z pohybových a sportovních her, z rytmické i sportovní gymnastiky, z akrobacie, taneční prvky, pantomimy, jógy aj. V psychomotorice používáme různé druhy pomůcek, které jsou poutavé, barevné a podněcují žáky k aktivitě. Mohou být běžné - tělocvičné nářadí a náčiní, ale také atypické - předměty běžné denní potřeby a nakonec i specifické psychomotorické pomůcky (vozíčky, rolovací desky, šlapáky, padák, aj.). Náplň hodiny je pak pestrá a poutavá, není nudná a děti motivuje. Cílem každého pedagoga by mělo být získat žáky pro pohyb, pro pravidelnou pohybovou činnost. Právě psychomotorika může učiteli pomoci v tomto nesnadném úkolu. Umožňuje žákům pracovat samostatně a tvořivě a vždy podle svých schopností. Učí žáky buď samostatně, nebo ve skupinách řešit zadaný úkol, učí je také vyjadřovat své pocity a zkušenosti. Pomáhá učitelům odhalovat a odstraňovat vznikající projevy agresivity, frustrací a anxiozity u dětí. Veškeré hry mají nesoutěživý charakter, žáci nejsou trestáni za svoji "nešikovnost", dostávají všichni příležitost pokračovat ve hře dále. Pomocí psychomotorických her lze kladně působit na hyperaktivní žáky. Psychomotorická cvičení a hry můžeme zařazovat jak do jednotlivých částí hodin tělesné výchovy, tak po celou hodinu. Do rušné části hodiny lze využít různých pohybových her, do průpravné části hodiny můžeme zařadit cvičení s různými materiály, která mohou být zaměřena na celkové rozcvičení, do hlavní části hodiny lze zařadit cvičení například na rozvoj koordinačních schopností, v závěrečné části většinou využíváme velkého množství pestrých relaxačních cvičení a masáží. Shrnutí: 5

6 Psychomotorika pracuje nejen s dětmi, ale i dospělými. Cílem této nové formy tělesné výchovy je prožitek z pohybu, ze hry, z tělesných cvičení. Je velmi poutavá, jednoduchá a záměrná, je formou aktivního odpočinku, procesem regenerace a vhodnou aktivitou udržování duševní pohody. Otázky k zamyšlení: 1. Co je hlavním úkolem psychomotoriky? 2. Co je cílem psychomotoriky? 3. Kde a u koho lze využít psychomotoriky? Průvodce studiem: Jestliže jste nevěděli odpovědi na tyto otázky, znovu si pečlivě prostudujte kapitolu 1 Úvod do problematiky. Kapitola 2 Psychomotorika a tělesné poznání Znáte svoje tělo? K tělesnému poznání přistoupíme ze tří hledisek: - fyziologického, kognitivního a emocionálního. Z fyziologického hlediska vzniká na základě smyslového vnímání a pohybu v nervovém systému mapa těla (tělesné schéma). Z hlediska kognitivního získáte znalosti o svém těle, naučíte se mu rozumět a své chápání slovně vyjádřit. Z emocionálního hlediska pak získáte cit pro své tělo, postoj ke svému tělu. Velký význam zde hrají smyslové orgány jako je sluch, zrak a hmat. Získat co nejvíce zkušeností o svém těle - o jeho velikosti, proporcích, o jeho jednotlivých částech, o schopnosti vnímat rozdíl mezi svalovým napětím a uvolněním, mezi stabilitou a labilitou, o schopnosti prostorové orientace, je cílem pestrých psychomotorických cvičení a her zaměřených na tělesné poznání. Učte se při nich vyjadřovat svoje city a pocity vyjadřovat, vzájemně si je sdělovat verbálně (slovně) i neverbálně (mimikou, pohybem). 6

7 Příklady cvičení: Tělesné schéma Děti si bílou křídou nakreslí na podlahu obrys svého těla podle své představy. Potom utvoří dvojice. Jeden si vždy lehne do svého nákresu a druhý z dvojice obkreslí jeho reálné tělo barevnou křídou. Nastane porovnání správnosti představy o svém těle. Projeví se zde i psychická stránka - pocit malého, velkého, silného, hubeného, krátkonohého, atd. Cvičení lze dále rozvíjet. Jeden z dvojice leží se zavřenýma očima v obrysu svého těla, druhý mu pokládá na jednotlivé části těla různé předměty. Ležící potom pojmenovává přesně místa, kde cítí předměty a druhý je z jeho těla odebírá. Vyzkoušejte si tuto hru a sledujte, jak jsou děti citlivé, které části těla vnímají více, které méně. Jistě vytvoříte různé obměny této hry. Poznávaní napětí a uvolnění Umíš se proměnit v sochu z kamene? Umíš se pohybovat jako hadrový panák, nebo jako dřevěný panák? Cítíš rozdíl mezi napětím (dřevěný panák) a uvolněním (hadrový panák)? Na získání uvedených tělesných zkušeností existuje velká skupina psychomotorických cvičení a her. Uvedeme jen dva příklady. Další se pokuste vytvořit. Můžete se více o této problematice dozvědět i z literatury o józe. Hra na sochy: Děti se pohybují (tancují, reagují pohybem, na sebe) v prostoru tělocvičny při pěkné melodické hudbě. Jakmile učitel hudbu zastaví, děti v ten moment "zkamení". Necháme chvíli děti prožít stav napětí a poté opět pustíme hudbu. Několikrát cvičení opakujeme. Hra na čokoládu: Děti si lehnou na zem a promění se ve ztuhlou čokoládu, kterou maminka vytáhne z ledničky. Když začne na čokoládu svítit sluníčko, pomaloučku měkne a rozpouští se. Děti tak pociťují stav napětí (ztuhlá čokoláda) a stav postupného uvolňování. Prostorová orientace 7

8 Domečky: Každé dítě si vezme jednu obruč a položí si ji v prostoru tělocvičny - to je jeho domeček. Když zazní hudba, děti se pohybují po celém prostoru tělocvičny mimo domečky. Když se hudba zastaví, děti mají za úkol se co nejrychleji dostat do svého domečku. Hru lze ztížit - děti přejdou do jiné obruče, do domečku č.2. Hra pokračuje. Po zastavení hudby učitel řekne číslo domečku, do kterého mají děti jít. Může také místo slovního určení ukázat číslo jen počtem prstů na ruce. Shrnutí: K tělesnému poznání přistupujeme z hlediska fyziologického, kognitivního a emocionálního. Všechna hlediska se navzájem prolínají. Korespondenční úkol: 1. Navrhněte vlastní psychomotorickou hru zaměřenou na tři hlavní uvedená hlediska tělesného poznání ( tělesné schéma, pocit napětí a uvolnění a prostorová orientace) vzhledem k věku skupiny dětí se kterou pracujete a sdělte vaše postřehy z reakce dětí a získané zkušenosti z práce s nimi. Průvodce studiem: Pokud jste měli problém s vypracováním korespondenčního úkolu a došla vám fantazie, můžete ji načerpat v doporučené literatuře uvedené v závěru. (Adamírová, Szabová, Dvořáková). Kapitola 3 Psychomotorika a poznání předmětu Nezbytnou součástí hodin tělesné výchovy s využitím psychomotorických cvičení je používání nejrůznějších pomůcek, předmětů, náčiní a nářadí. Jsou to předměty každodenní potřeby, ale i předměty netradiční, vytvořené speciálně pro hodiny psychomotoriky. 8

9 Psychomotorická cvičení lze vhodně využívat, za použití konkrétních předmětů, při poruchách psaní, čtení, počítání, barvosleposti, apod. Využití předmětů lze uplatnit při cvičení jednotlivců, dvojic i skupin. Samostatné místo mají v psychomotorice vjemy, které jsou v běžném životě málo využity. Jsou to zejména vjemy senzomotorické. Mezi takovéto vjemy patří vjemy vizuální, taktilní a sluchové. Při provádění různých psychomotorických her dochází k jejich rozvoji a uvědomování, což vede k lepší soustředěnosti, vyrovnanosti a tím současně ke zlepšení psychosociální rovnováhy člověka. Každá hodina by měla obsahovat část zaměřenou na kontakt, jak s jinou osobou, tak i s předmětem. Jeho zkoumání a práce s ním může být prospěšná pro rozvoj dovedností či schopností dětí. Předměty, které jsou barevné (např. obarvené tenisové míčky, malé barevné textilní kostičky, barevná kostka s čísly pro počítání, nafukovací míčky, několikabarevný padák, ) upoutají snáze pozornost a soustředěnost dětí. Náplň hodiny je pestrá a poutavá, není nudná, děti motivuje a ty se na další hodiny více těší v očekávání, s jakými novými předměty si budou hrát. Hodiny psychomotoriky je vhodné kombinovat tak, aby první hodiny obsahovaly seznámení a nácvik s novým nářadím, náčiním a netradičními pomůckami a pak následovaly hodiny s jejich použitím, např. při kruhovém provozu či u překážkových drah a nakonec ve stížených a nezvyklých podmínkách a situacích.. Při práci lze využít i předmětů a věcí, které nás dennodenně obklopují, jsou přístupné dětem i dospělým a pro uplatnění nekladou vysoké nároky na úpravu. Příklad V hodinách výtvarné výchovy můžeme s dětmi vyrobit veselé hrkačky. Každé dítě si donese dva jogurtové kelímky a náplň, čím si tyto kelímky naplní. Mohou to být např. věci, které 9

10 najdou doma hrách, fazole, kuličky, knoflíky nebo co najdou po cestě do školy kamínky, písek, kaštany, oříšky. Tím naplníme jeden kelímek a druhý k němu přilepíme pomocí izolepy. V hodinách TV si pak děti s hrkačkami hrají a zvykají si na zvuk své hrkačky, pak pracují ve dvojicích a chodí, skáčou, běhají za svým zvukem. Na závěr pak překonávají překážkovou dráhu mezi kužely se zavázanýma očima. Z našich zkušeností s psychomotorikou jsme přesvědčeni, že vás budou napadat nejrůznější každodenní věci, které mohou mít uplatnění v hodinách tělesné výchovy s prvky psychomotoriky. Shrnutí: V hodinách psychomotoriky používáme různorodé, pestré a barevné pomůcky a předměty, které pomáhají rozvíjet senzomotorické vjemy a navozovat vhodné kontakty. Korespondenční úkol: Vypracujte 3 psychomotorické hry a uplatněte v nich netradiční pomůcky či předměty vzhledem k danému věku. Otázka, která vyžaduje písemnou odpověď: Jaké jiné pomůcky či materiály byste mohli využít ve vašich podmínkách v hodinách TV? Průvodce studiem: Pokud jste měli problém s vypracováním korespondenčního úkolu a odpovědí na otázku prostudujte si doporučenou literaturu uvedenou v závěru. (Adamírová). Kapitola 4 Psychomotorika a společenská stránka V této oblasti nám půjde zejména o výchovu osobnosti dítěte. Pomocí vhodných psychomotorických her a cvičení se učí děti navazovat vzájemné vztahy a udržovat je, komunikovat a spolupracovat, důvěřovat v druhé osoby, mít odpovědnost vůči nim. K tomuto cíli mohou sloužit pohybové prostředky herní, rytmicko-hudební, taneční a pantomimické. 10

11 Hry by měly být přístupné každému podle jeho schopností, není poraženého, všichni jsou vítězi, neboť se jim podařilo svým způsobem zadaný úkol splnit. Při hrách v psychomotorice nikdy nedochází k vylučování. V této oblasti zařazujeme hry na seznamování bez dotyků, s dotykem, s předměty i bez nich. Ve dvojicích je možné zaměřit hry na vytváření a prohlubování důvěry v druhého a pocitu odpovědnosti za druhého cvičence, cvičení na přizpůsobení se jeden druhému. Vzájemné kontakty vytváříme dále ve trojicích, v menších skupinách a nakonec v celé třídě (kolektivu), stejně tak učíme a prohlubujeme u dětí pocit sounáležitosti. Významnou složkou oblasti společenské výchovy je řešení zadaného úkolu. Podporujete tím tvůrčí sounáležitost. Můžete nechat samotné děti, aby si zvolily hry, pomůcky a rozdělily se do skupin. Dáte jim tak prostor pro sebeuplatnění. Dovolíte jim aktivně se podílet na výběru cvičení a tím docílíme, že vybrané pohybové hry a cvičení, budou odpovídat momentálním potřebám a přáním dětí. Děti se tak budou učit toleranci, spolupráci ve skupině, sportovnímu jednání vůči sobě navzájem, asertivitě, přičemž budou respektovat autoritu učitele, který řídí, pozoruje a nenásilnou formou usměrňuje vybraná cvičení a hry. Shrnutí: V psychomotorice není důležité splnit normami předepsané limity, ale umět dát příležitost každému se rozvinout v rámci svých individuálních možností. Korespondenční úkol: Vypracujte přípravu na 2 vyučovací hodiny tělesné výchovy na 1. st. základní školy s využitím psychomotorických her a cvičení, které jste si s dětmi prakticky vyzkoušeli. Nezapomeňte vyučovací jednotku rozdělit do jednotlivých částí hodin. Průvodce studiem: Pokud jste měli problém s vypracováním korespondenčního úkolu a odpovědí na otázku prostudujte si doporučenou literaturu uvedenou v závěru. (Adamírová). 11

12 Doporučená literatura: 1. ADAMÍROVÁ, J. Hravá a zábavná výchova pohybem. Praha: Unie Zdr. TV ČASPV, 1995., 2000 (2. vyd.). 2. BLAHUTKOVÁ, M., KOUBOVÁ, J. Psychomotorika aneb prožitek z pohybu. Brno: CDVU MU, DVOŘÁKOVÁ, H. Cvičíme a hrajeme si. Olomouc: Hanex, HERMOVÁ, S. Psychomotorické hry. Praha: Portál, SZABOVÁ, M. Cvičení pro rozvoj psychomotoriky. Praha: Portál,

13 Slovníček pojmů: agresivita - násilné jednání člověka vůči okolí anxiozita patologický projev opakované frustrace city psychické stavy prožitku ( nižší city emoce, které prožívají zvířata, specificky lidské city člověk prožívá svůj vztah ke společenskému prostředí ) emoce - způsoby prožívání projevující se v chování, jsou doprovázeny fyziologickými změnami v organismu - psychické změny, které jsou prožívány frustrace opakovaný negativní prožitek z neúspěšné činnosti komunikace sdělení pomocí slov (verbální), pohybu gest, mimiky (neverbální) kreativita (tvořivost) je schopnost vytvářet nové hodnoty obohacující člověka, činnost směřující ke zdokonalování a změně stavu věcí, myšlenek a osobnosti člověka - schopnost spojení asociativních elementů v nové kombinaci, které vyhovují nějakým specifickým potřebám nebo jsou nějak užitečné. Čím jsou elementy nové kombinace více vzdálené, tím je proces nebo řešení tvořivější. motorika souhrn tělesných pohybů, které je člověk schopen provádět díky vzpřímenému držení těla osobnost organizovaný celek duševního života člověka, individuální jednota duševních vlastností a procesů, které jsou poměrně stálé a typickým způsobem se projevují v každé konkrétní činnosti daného jedince, neustále se dotváří a současně svým vlivem modifikuje růst sebe sama 13

14 pocity následek zážitku, vjemu, představy a myšlenky, který vedle aspektu poznávacího má i citové zabarvení a může iniciovat chtění pozornost schopnost člověka soustředit se na konkrétní cíl (krátkodobě, dlouhodobě) prožívání určité obsahy vědomí, základní kategorie prožívání jsou obsahy (vjemy, představy, myšlenky), city a snahy psychika - duševní činnost, subjektivní odraz objektivní skutečnosti, který bezprostředně probíhá prostřednictvím počitků, vjemů a představ a potom zprostředkovaně díky myšlení - proces vázaný na činnost organismu a charakter situace,v níž se organismus nachází. Hlavní dimense psychiky jsou prožívání a chování psychomotorika motorický projev vyjadřující duševní činnost člověka - pohybová aktivita zaměřená na prožitek z pohybu senzomotorika soubor procesů spojujících oblast receptorů a senzorického (smyslového) vnímání s oblastí motoriky v rámci psychické regulace činnosti člověka socializace proces, v němž se člověk jako biologická bytost postupně přetváří v bytost společenskou prostřednictvím učení vnímání je proces subjektivního odrážení objektivní reality v našem vědomí prostřednictvím receptorů činnosti smyslových orgánů vjem celistvý smyslový obraz předmětu a jevu, vzniklý bezprostředním působením reality na smyslové orgány zkušenost - soubor poznatků získaných smysly a souhrn prakticky osvojených znalostí a dovedností 14

15 15

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova 1/6 V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova V.8.2. I 1. stupeň V.8.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obor tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti:

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPORT POHYBOVÉ AKTIVITY A Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: POHYBOVÉ AKTIVITY TANEČNÍ AKTIVITY MÍČOVÉ HRY LOGICKÉ HRY SOUSTŘEDĚNÍ A SEZONNÍ AKTIVITY ZÁJMOVÉ ÚTVARY:

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

*Děti na startu. Zařazení projektu do výuky základních škol

*Děti na startu. Zařazení projektu do výuky základních škol *Děti na startu Zařazení projektu do výuky základních škol Možnosti zařazení projektu Třetí hodina TV Zájmový kroužek Školní dužina Školní klub - výuka v ZŠ - výuka sportovních ZŠ 45 min blok 1 učitel

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY OSOBNÍ OBLAST

PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY OSOBNÍ OBLAST Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 16. ročník březen 2012 METODICKÁ PŘÍLOHA 59 PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY OSOBNÍ OBLAST Autoři: Mgr. Jana Macečková, Mgr. Daniela Jonášová, Mgr. Veronika

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Příloha č. 7 učební osnovy

Příloha č. 7 učební osnovy Příloha č. 7 učební osnovy Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zastoupena vzdělávacím oborem Tělesná výchova. Je realizována ve všech

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná života Škola: Integrovaná

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ TV5101 TV5102 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Bezprostřední paměť dokáže podržet tisíce dat, ale jen dvě sekundy nebo méně.

Bezprostřední paměť dokáže podržet tisíce dat, ale jen dvě sekundy nebo méně. Otázka: Paměť a účení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): nadinr Druhy paměti: bezprostřední krátkodobá dlouhodobá Paměť je plně vyvinuta ve věku osmi let. Bez vnímání se paměť nemůže uplatnit.

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Tělesná výchova v 1. ročníku

Tělesná výchova v 1. ročníku Tělesná výchova v 1. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování pravidelné

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Činnosti ovlivňující zdraví Bezpečnost při pohybových činnostech. Hygiena při TV, osobní hygiena,

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

KLUCI, POZOR ČERVENÁ! /projekt pro dopravní výchovu dětí/

KLUCI, POZOR ČERVENÁ! /projekt pro dopravní výchovu dětí/ MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, příspěvková organizace KLUCI, POZOR ČERVENÁ! /projekt pro dopravní výchovu dětí/ Místo realizace - Mateřská škola Ostrava Dubina, F.Formana 13, příspěvková

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Jeho hlavním cílem je komplexní vzdělávání žáků v problematice

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více