dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP"

Transkript

1 Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné chování a stolování ve školní jídelně hygiena stolování dodržování hygienických návyků zážitky z prázdnin četba pohádek na pokračování volné hry seznamovací hry kreslení a vybarvování omalovánek stolní hry dle výběru dětí omalovánky tělesná výtvarná pobyt na hřišti (míčové hry a pohybové hry) hry ve volném terénu průpravná cvičení pro hod jednoruč a obouruč nácvik disciplín na BO malba na určené téma (např. prázdniny) dokreslování obrázků barvy podzimu podzimní ovoce ilustrace k četbě pohádek sběr papíru třídění odpadu sebepoznávací hry nakresli kamaráda podzimní koláže dopravní pracovní dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP vystřihování a vytrhávání z papíru lepení výroba záložek, skládání z papíru - čepice práce s přírodním materiálem

2 dramatizace pohádek a příběhů podle fantazie dětí tvoření ze stavebnic, skládání puzzlí tématické hry vycházky do přírody a do okolí školy didaktické hry udržujeme pořádek ve školní aktovce, v penálu Místo, kde žijeme - u nás doma (můj domov, moje rodina) - vyprávění o rodičích a prarodičích, o životě naší rodiny. Naše škola - orientace ve škole, procházka školou, zaměstnanci školy. Naše obec - Obecní úřad Žalany, zajímavosti naší obce, orientace v ní. Kamarádi - sestavení si pravidel chování, práv a povinností ŠD. Jak se správně chovat - používání kouzelných slovíček, význam těchto slov (děkuji, prosím, omlouvám se, promiň). Školní a vnitřní řád školní družiny. Lidé kolem nás stolování, dopravní prostředky. Lidé a čas denní režim, režim ŠD - co vše stihneme během dne, zásady pravidelného denního režimu, rozdíl mezi povinností a zábavou. Rozmanitost přírody využití přírodnin k výtvarné činnosti, barvy podzimu, hrajeme si s listy, umělci v listí. Člověk a jeho zdraví odpočinek a relaxace. Celodružinová akce IV. ročník Babí olympiády - olympiády pro rodiče s dětmi.

3 ŘÍJEN četba pohádek, pohádky ČT Déčko vyprávění na téma podzim stolní hry dle výběru dětí pracovní - výroba draků, zvířátka z kaštanů, zpracovávání přírodnin výtvarná - kresba a malba na téma podzim, nakresli svůj kalendář, obrazy z listů tělesná - pobyt v tělocvičně, cvičení na nářadí, míčové hry, vycházky do lesa hudební - poslech hudby z CD, vytleskávání rytmu, hudební žánry a styly relaxační hudba vybarvování omalovánek samostatná činnost dle výběru dětí frotážování rostlin pavoučí sítě mezi stromy didaktické hry na procvičování paměti, pozornosti, postřehu jazyková a literární výchova pranostiky, přísloví, rýmy práce s Internetem, vyhledávání informací Místo, kde žijeme kreslení členů rodiny, důležitá místa v obci. Stavby z písku, kamínků, větviček apod. Lidé kolem nás vytváření pozitivního prostředí ve ŠD, vztahy se spolužáky, tolerance, respekt. Beseda o tom, jaké chování očekávají dívky od chlapců, chlapci od dívek, děti od dospělých a dospělí od dětí. Dodržování správných hygienických návyků při stolování a vzájemné hodnocení chování u stolu. Lidé a čas denní režim. Výběr jednotlivých činností denního režimu a odhad, kolik času jim věnujeme. Kolik času lidé promarní, příklady špatného využívání času. Náš kalendář výroba družinového kalendáře s družinovými akcemi. Přesnost jako vlastnost. Kdy má čas význam? Rozmanitost přírody pozorování změn v přírodě, krásy a barvy podzimu. Příroda okolo nás využívání listů a plodů pro koláže, frotáže a obtisky. Pozorování houfování ptáků a jejich odlet. Kam letí? Kresba siluet vymyšlených zvířat, společné vymýšlení jmen. Poznávání plodů stromů, pokus o předvedení pohybu různých zvířat. Roční období zpěv známých i nových písní o rostlinách, zvířatech, počasí, jednoduchý pohybový doprovod. Soutěž v poznávání ovoce a zeleniny podle chuti, hmatu a vůně. Člověk a jeho zdraví základní hygienické návyky a udržování pořádku v herně a v aktovce. Vyprávění o otužování a zdravém životním stylu. Kreslení ovoce a zeleniny. Vystřihování obrázků různých jídel z časopisů a letáků, třídění na zdravé a nezdravé potraviny výtvarné koláže Celodružinová akce Halloweenský (dušičkový) karneval

4 LISTOPAD rozhovory s dětmi samostatné hry dětí čtení na pokračování práce s dětskými časopisy : pracovní - stříhání, vystřihování, lepení, obkreslování, výroba draka z barevného papíru, úklid pracovního místa výtvarná - práce dětí ve skupinách, podzimní příroda, práce s temperami, hry s barvami tělesná - hry v tělocvičně, cvičení na hudbu, hry na rozvoj postřehu dopravní - chování na silnici, učíme se značky : malování, kreslení, omalovánky hry se stavebnicí samostatná činnost dětí výukové programy na PC, práce s Internetem upevňování a rozšiřování znalostí z prvouky Lidé kolem nás úcta k sobě samému, k druhým a starším. Co mám na sobě rád? V čem se mohu zlepšit? Co se mi líbí na ostatních lidech? Každý má v sobě něco krásného. Lidé a čas orientace v čase minulost. Pořady v televizi, v rozhlase, doporučení vhodných pořadů, argumentace, proč se nám líbí. Jak se správně chovat na koncertě. Kreslení portrétů našich vrstevníků, proč jsou našimi kamarády, z vystříhaných podobizen sestavení skupinového portrétu družiny. Na výkonech a chování našich spolužáků se snažíme vždy najít něco hezkého. Rozmanitost přírody modelování ovoce, péče o pokojové rostliny. Člověk a jeho zdraví životospráva, pohyb, zdravý životní styl. Návštěva kulturního zařízení divadlo, kino Zásady správného chování při návštěvě kulturních akcí.

5 PROSINEC relaxace, poslech pohádkových příběhů povídání o vánočních tradicích našich předků stolní hry dle výběru dětí výtvarná vánoční výzdoba, výroba papírových andělíčků tělesná - hry na sněhu, tělocvična (míčové hry) pracovní - vánoční výzdoba školní družiny a školy, výroba vánočních přáníček, vystřihování sněhových vloček z papíru hudební - poslech CD vánoční koledy, soutěž ve zpěvu přírodovědná - jak se starám o zvířátko, které mám doma, co dělají zvířátka v lese a čím je krmíme, encyklopedie, časopisy individuální hry dětí pexeso, omalovánky, mandaly hry se stavebnicí opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách správná životospráva Místo, kde žijeme důležitá místa v obci. Lidé kolem nás lidské vlastnosti. Lidé a čas orientace v čase přítomnost. Význam lidových tradic - Vánoce. Adventní čas. Proč slavíme Vánoce? Rozmanitost přírody sluneční soustava. Člověk a jeho zdraví stravovací návyky. Vánoční zvyky a tradice, výroba vánočních ozdob a dárků. Vánoční jarmark.

6 LEDEN volné hry a kreslení stolní a společenské hry vybarvování omalovánek a mandel výtvarná - kolektivní výkres na velký formát papíru, vybarvování geometrických tvarů podle čísel pracovní - práce s těstovinami (lepení, barvení, navlékání), výrobky z přírodního materiálu (koláže) tělesná - tělocvična (různé soutěže a hry) rozumová turnaj Člověče, nezlob se hry zaměřené na rozvoj postřehu, vnímání, pantomima (poznej povolání) Místo, kde žijeme významné památky v našem regionu. Malba. Lidé kolem nás lidé s různými poruchami. Lidé a čas orientace v čase budoucnost. Rozmanitost přírody den a noc. Naši zvířecí kamarádi. Člověk a jeho zdraví sestavování zdravého jídelníčku. Vaříme si ve školní družině studená kuchyně. Výlet do Liberce Lunapark, IQ park

7 ÚNOR individuální činnost dětí vycházky do přírody rozumová - turnaj v pexesu, skládání puzzlí, vědomostní soutěže dramatická divadlo - pohádka dle výběru dětí, obsazení postav, naučení textu, rozvoj myšlení, paměti a fantazie výtvarná - kresba různými technikami na téma zimní radovánky pracovní - jemná motorika rukou (navlékání korálků), práce se sádrou tělesná - sportovní a soutěživé hry v tělocvičně sledování videa relaxace na koberci četba knih na pokračování volné rozhovory s dětmi relaxace na koberci opakujeme - jak se správně chováme ke zvířátkům udržujeme pořádek ve školní tašce Místo, kde žijeme zvyky našeho kraje. Jak bychom se zachovali, kdybychom se ztratili, co bychom udělali, kdybychom našli malého kamaráda, který se ztratil? Lidé kolem nás kultura soužití v jiných zemích. Povolání našich rodičů. Lidé a čas členění roku na roční období. Oblíbené a neoblíbené předměty a proč? Rozmanitost přírody fauna a flora v cizích zemích. Člověk a jeho zdraví sportovní a pohybové hry. Jak telefonovat, když se stane úraz, hovory s krizovými centry, linkami důvěry, vytváření modelových situací. Bazar obnošených věcí

8 BŘEZEN četba pohádek hádanky, hlavolamy, kvízy povídání s dětmi o Velikonocích tradice, zvyky dopravní - chování na silnici, na přechodu, znalost značek výtvarná - dobarvování obrázků, malování velikonočních kraslic, velikonoční výzdoba školní družiny a školy pracovní - výroba různých tvarů krabiček přírodovědná - poznávání stromů, vycházky do přírody, pozorujeme změny v přírodě hudební - poslech hudby, poznávání různých žánrů, jarní písně tělesná hry v tělocvičně, rytmická cvičení relaxační hudba samostatná činnost dle výběru dětí tématické hry opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách výukové programy na PC, práce s Internetem Místo, kde žijeme hlavní město ČR. Památky a zajímavosti z Prahy. Logo ŠD. Lidé kolem nás člověk mezi lidmi. Chování na silnici, na přechodu a v dopravních prostředcích. Den učitelů výroba dárečků pro učitele a pracovníky školy. Lidé a čas měsíce v roce. Charakteristické znaky. Rozmanitost přírody ochrana živočichů a rostlin. Člověk a jeho zdraví prevence úrazů, zdravověda. Velikonoční jarmark Velikonoce zvyky a tradice

9 DUBEN samostatná činnost dle výběru dětí čtení knihy na pokračování práce s časopisy výtvarná - kreslení a malování jarní náměty pracovní - úpravy nástěnek, skládání mandel, práce s papírem tělesná - tělocvična (míčové hry, opičí dráha, házení, chytání), vycházky do přírody hudební - hudebně pohybové hry (dřívka, činely) přírodovědná péče o květiny vycházky do přírody, prohlubování znalostí o přírodě hry na školním hřišti skákání panáka jazyková a literární výchova pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby didaktické hry vyhledávání informací na Internetu Místo, kde žijeme Evropa a svět. Odlišnosti. Lidé kolem nás práva a povinnosti. Když něco od někoho žádám, měl bych pro něj také něco vykonat. Co je správné a co ne? Lidé a čas dny v týdnu. Rozmanitost přírody sběr papíru celoroční akce. Lesní pedagogika, život v lese. Správné chování v lese a v přírodě. Člověk a jeho zdraví první pomoc při úrazech, důležitá telefonní čísla. Lesní pedagogika Lesy ČR

10 KVĚTEN volné hry sledování pohádek na DVD stolní a společenské hry výtvarná - malování v přírodě - pastel, křída, jarní příroda tělesná - sportovní vyžití dětí na hřišti i v tělocvičně pracovní - výroba košíčků z papíru (vybarvování, stříhání, lepení) dopravní - znalost dopravních značek tvoření ze stavebnic, skládání puzzlí péče o květiny, sběr odpadků na hřišti dodržování správné životosprávy a hygienických návyků první pomoc Místo, kde žijeme vědomostní kvízy. Lidé kolem nás osobní vlastnictví. Lidé a čas znalost hodin, narozeniny a výročí v rodině a ve školní družině. Výroba narozeninového kalendáře. Svátek matek přáníčko. Moudrosti starých indiánských civilizací. Rozmanitost přírody třídění odpadu doma i v rodině. Člověk a jeho zdraví prevence projevů rizikového chování. Indiánská vesnička Rosehill Zvyky a tradice indiánských civilizací Mayové, Toltékové, Inkové, Aztékové

11 ČERVEN poslech relaxační hudby hry dle výběru dětí čtení na pokračování výtvarná - kreslení na téma prázdniny, kreslení tuží a perem tělesná - hry na dětském hřišti dle přání dětí, stavby s písku hudební - poslech hudby přírodovědná - příroda v létě pracovní práce s přírodním materiálem, práce s textilem vybarvování omalovánek samostatná činnost dle výběru dětí opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách správná životospráva Místo, kde žijeme zajímavosti ze světa. Lidé kolem nás společné vlastnictví. Lidé a čas časová osa, plánování prázdnin. Rozmanitost přírody ekologické katastrofy, živelné pohromy záplavy atd. Člověk a jeho zdraví prevence projevů rizikového chování (alkohol, drogy, kouření, šikana). Oslava konce školního roku hry, soutěže, opékání buřtů

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Vychovatelka: Jana Čermáková ZÁŘÍ Seznámení s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečnosti. Cesta do školy, základy dopravní výchovy. Vzájemné poznávání dětí v kolektivu družiny, seznamovací

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 a) Téma: podzimní období Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ pomoc, stolování, hygiena stolování, pravidla slušného

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola Nelahozeves; okres Mělník Adresa školy: Základní škola Školní 55 Nelahozeves

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS VE DRUŽINĚ SE NENUDÍME 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima.

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. STUDÁNECKÁ CESTA Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. Rádi venku soutěžíme, uvnitř zase vyrábíme, trávíme tu volný čas, pospíchej

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS V KLUBU JÁ RÁD BUDU 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem Školní vzdělávací program pro školní družinu s názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611 373 72 Lišov telefon: 387994343 e-mail: zs@zslisov.cz Ředitel školy: Zástupkyně

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 I.oddělení Poučíme děti o bezpečnosti při pobytu ve ŠD, v tělocvičně, v jídelně, na chodbách, na vycházkách, na školním hřišti, při přecházení ze třídy do ŠD

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více