STALETÁ PRAHA I-XXIV AUTORSKÝ REJSTŘÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STALETÁ PRAHA I-XXIV AUTORSKÝ REJSTŘÍK"

Transkript

1 BIBLIOGRAFIE Staletá Praha I-XXIV autorský rejstřík STALETÁ PRAHA I-XXIV AUTORSKÝ REJSTŘÍK AMBROŽOVÁ, Olga / JANKOVÁ, Yvonne 1983: Dílo Josefa Gočára jako předmět památkové péče. XIII, 1983, AUGUSTA, Karel 1982: Ústředí uměleckých řemesel a restaurování památek. XII, 1982, BALATKA, Břetislav 1985: Geomorfologické členění pražského území. XV, 1985, BÁRTA, Jan 1977: Tambur kostela sv. Salvátora v Klementinu. VIII, 1977, BÁRTA, Jan / VODIČKOVÁ, Jana 1971: Zhodnocení výsledků uměleckohistorického průzkumu domu čp. 384/I v ulici Na můstku. V, 1971, BAŠEOVÁ, Olga 1980: Historické zahrady v současnosti. X, 1980, BAŤKA, Ivan 1991: Královská cesta a jak dál? XXI, 1991, BAŤKOVÁ, Růžena 1987: Vojenské motivy v pražské architektuře. XVII, 1987, BENEŠOVÁ, Marie 1969: Loosova vila v Praze. IV, 1969, BENEŠOVÁ, Marie 1975: Česká architektura VII, 1975, BENEŠOVÁ, Marie 1981: Dělnické kolonie 19. století v Praze. XI, 1981, BENEŠOVÁ, Marie 1982: Ochrana uměleckoprůmyslových památek v nechráněných objektech. XII, 1982, BENEŠOVÁ, Marie 1983: Veletržní palác v Praze. XIII, 1983, BENEŠOVÁ, Marie 1986: Problémy architektury 19. a 20. století. XVI, 1986, BENEŠOVÁ, Marie 1988: K vývoji metody práce na dějinách architektury 19. a 20. století. XVIII, 1988, BENEŠOVÁ, Marie 1990: Sto let vývoje rodinného domu na okraji Prahy. XX, 1990, BENEŠOVÁ, Marie 1997: Pražské fasády a domy Leonarda Josefa Řechky. XXIII, 1997, BENEŠOVÁ, Marie / HORNYCHOVÁ, Lenka 1986: K historii návrhů výstavby, přestaveb a dostavby Národního divadla. XVI, 1986, BIRNBAUMOVÁ, Alžběta / VOLEK, Miroslav 1967: Některé zahrady na severním svahu Petřína. III, 1967, BIRNBAUMOVÁ Alžběta / VOLEK, Miroslav 1969: Dvě nejkrásnější zahrady severního svahu Petřína. Zahrada Vrtbovská. Zahrada Lobkovicova. IV, 1969, BLAŽÍČEK, Oldřich J. 1969: Muzeum pražského baroku a jeho otázky. IV, 1969, BLAŽÍČEK, Oldřich J. 1980: Plastika v pražských historických zahradách. X, 1980, BLAŽÍČKOVÁ, Naděžda 1973: Tympanon od Panny Marie Sněžné. VI, 1973, BLAŽKOVÁ, Denisa 1985: Luční společenstva Prahy. XV, 1985, BLAŽKOVÁ, Jarmila 1982: Měsíce Černínského paláce. XII, 1982, BOHÁČOVÁ, Ivana (1992): viz FROLÍK, Jan / BOHÁČOVÁ, Ivana BOUŠE, Zdeněk / PREISS, Pavel 1971: Příběhy kaple sv. Barbory na Hradčanech. V, 1971, BRABEC, František 1975: Předpoklady památkové ochrany novodobých architektur. VII, 1975, BROFT, Miroslav 1984: Pražský obranný systém v době dobytí Prahy Jiřím z Poděbrad roku XIV, 1984, BROFT, Miroslav 1989: Vojenské aspekty v historickém vývoji pražského komunikačního systému. XIX, 1989, BRZOBOHATÝ, Viliam / ŠPAČEK, Ladislav 1983: Nález pozůstatků první pražské továrny na kameninu. XIII, 1983, BUCHNER, Alexander 1967: Dvě privilegia císaře Rudolfa II. III, 1967, BUKOVSKÝ, Jan 1971: Zaniklé pražské lorety. V, 1971, BUREŠ, Michal 2003:Sixtův dům: z historie výzkumu jednoho domu na Starém Městě. XXIV, 2003, BUREŠ, Michal / DRAGOUN, Zdeněk 1991: Archeologické výzkumy na trase Královské cesty. XXI, 1991, BUŘÍVAL, Zdislav 1965: Památková péče v Praze I, 1965, BUŘÍVAL, Zdislav 1966: Bohatá památkářská žeň jubilejního roku. II, 1966, BUŘÍVAL, Zdislav 1969: Pražská památková péče v roce IV, 1969, BUŘÍVAL, Zdislav 1971: Praha je jediná na světě. V, 1971, BUŘÍVAL, Zdislav 1973: Živá krása staré Prahy. VI, 1973, BUŘÍVAL, Zdislav 1975a: Praha památkovou rezervací. VII, 1975, BUŘÍVAL, Zdislav 1975b: Sympozium Praha VII, 1975, BUŘÍVAL, Zdislav 1977: Třicet let památkové péče v Praze. VIII, 1977, BUŘÍVAL, Zdislav 1979: Významná výročí roku IX, 1979, BUŘÍVAL, Zdislav 1980a: Nad desátým sborníkem Staleté Prahy. X, 1980, BUŘÍVAL, Zdislav 1980b: In memoriam Bohumíra Kozáka. X, 1980, BUŘÍVAL, Zdislav 1987a: Odešel Emanuel Poche. XVII, 1987, 5 7. BUŘÍVAL, Zdislav 1987b: In memoriam Zdeňka M. Zengera. XVII, 1987, ČAPEK, Albert 1985: Pražské potoky a nádrže a jejich krajinářský význam. XV, 1985, ČEŘOVSKÝ, Jan / SMETÁČKOVÁ, Helena 1971: Lapidea Columna. Z historie hradčanského domu. V, 1971, ČIHÁKOVÁ-DRAGANOVÁ, Jarmila 1992: K vývoji osídlení jádra Malé Strany v době Přemyslovců. XXII, 1992, ČIHÁKOVÁ, Jarmila 2003: Severní fronta Malostranského náměstí v rané gotice. XXIV, 2003, ČIŽINSKÁ, Helena 1991: K výzdobě Štorchova domu na Staroměstském náměstí. XXI, 1991, ROČNÍK XXV / 2009 / č.1

2 Staletá Praha I-XXIV autorský rejstřík BIBLIOGRAFIE ČIŽINSKÁ, Helena 1997: Opatství sv. Gabriela na Smíchově v Praze. XXIII, 1997, DITRICH, Tomáš 1990: Stavebně historické průzkumy pražských vesnic (Zličín, Lysolaje, Ďáblice, Klukovice). XX, 1990, DITRICH, Tomáš (1990): viz ŠKABRADA, Jiří / DITRICH, Tomáš / ZAHRADNÍK, Pavel DIVIŠ, Jan 1967: Loretánská klenotnice. III, 1967, DIVIŠ, Jan 1982: Poznámka k námětovým zdrojům pražského porcelánu. XII, 1982, DOLEŽEL, Alois 1975: Hledání slohu města a staveb v Praze 20. století jako zdroj nových trvalých hodnot. VII, 1975, DOSTÁL, Oldřich / KONEČNÁ, Eva 1966: Praha secesní. II, 1966, DRAGOUN, Zdeněk 1980: Archeologický výzkum Na Slovanech v roce X, 1980, DRAGOUN, Zdeněk 1987: Stav a perspektivy poznání staroměstského opevnění. XVII, 1987, DRAGOUN, Zdeněk 1988: Dosavadní výsledky archeologického výzkumu v Richtrově domě. XVIII, 1988, DRAGOUN, Zdeněk 1990: K stavebnímu vývoji kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři. XX, 1990, DRAGOUN, Zdeněk (1991): viz BUREŠ, Michal / DRAGOUN, Zdeněk DRAGOUN, Zdeněk 1992: K lokalizaci pobřežní partie opevnění Starého Města pražského. XXII, 1992, DRAGOUN, Zdeněk 2003: Výsledky archeologického výzkumu ve Staronové synagoze. XXIV, 2003, DRAGOUN, Zdeněk (2003): viz RYKL, Michael / RAKUŠAN, David / DRAGOUN, Zdeněk DRAGOUN, Zdeněk / OLMEROVÁ, Helena / TRYML, Michal 1992: K jubileu Huberta Ječného. XXII, 1992, 5 6. DRAGOUN, Zdeněk / STEHLÍKOVÁ, Dana 1992: Archeologické a stavebně historické výzkumy v areálu prelatury zbraslavského kláštera v letech XXII, 1992, DURDÍK, Tomáš (1980): viz SMETÁNKA, Zdeněk / DURDÍK, Tomáš / HRDLIČKA, Ladislav EBERL, Zdeněk 1973: Záchrana Prokopského údolí. VI, 1973, ENTNER, Hanuš 1983: Stará vápenka ve Velké Chuchli. XIII, 1983, ERNEST, Miroslav 1979: Karolinum zakladatelův dar české vědě. IX, 1979, FINKOVÁ, Kateřina 1997: Rekonstrukce Černínského paláce architektem Pavlem Janákem v letech XXIII, 1997, FLEGL, Michal 1965: Z dějin Husovy tradice v Praze. I, 1965, FLEGL, Michal 1984: Pražské památky husitské revoluce. XIV, 1984, FROLÍK, Jan 2003: Bývalý Tereziánský ústav šlechtičen / čp. 2 na Pražském hradě (archeologie a stavebně historický průzkum). XXIV, 2003, FROLÍK, Jan / BOHÁČOVÁ, Ivana 1992: Archeologický výzkum Pražského hradu v 80. letech. XXII, 1992, FROLÍK, Jan / CHOTĚBOR, Petr 2003: Nová zjištění o kapli Všech svatých na Pražském hradě. XXIV, 2003, FROLÍK, Jan / SIGL, Jiří 2003: Srovnání výsledků archeologického a stavebně historického průzkumu v Chrudimi Štěpánově ulici. XXIV, 2003, GEBHART, Jan / KUKLÍK, Jan 1989: Rozhlas a Pražské povstání v květnu XIX, 1989, HANÁK, Vladimír 1985: Přehled obratlovců Prahy. XV, 1985, HANZLÍKOVÁ, Kateřina / JUŘINA, Petr 2003: Vývoj osídlení na městišti Lossiovského paláce (Lidový dům) v Hybernské ulici od vrcholného středověku do časného novověku. XXIV, 2003, HAVEL, Josef / KOVÁŘÍK, Jan 1992: Minulost a současnost archeologického výzkumu pravěku na pražském území. XXII, 1992, HAVRDA, Jan (2003): viz PODLISKA, Jaroslav / HAVRDA, Jan / KOVÁŘ, Miroslav HEISLER, Václav 1997: Přehled rekonstrukcí a oprav pražského orloje v 19. a 20. století. XXIII, 1997, HEJDOVÁ, Dagmar 1982: Význam archeologických nálezů středověkého dutého skla. XII, 1982, HERBENOVÁ, Olga 1982: Restaurátorská péče o nábytek ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. XII, 1982, HEROUTOVÁ, Marie (1965): viz LÍBAL, Dobroslav / HEROUTOVÁ, Marie / KAŠIČKA, František / MUK, Jan ml. / PAVLÍK, Milan / VAJDIŠ, Jaroslav / VILÍMKOVÁ, Milada HEROUTOVÁ, Marie / LÍBAL, Dobroslav 1971: O jednom okrajovém malostranském bloku. V, 1971, HEŘMAN, Petr 1967: Obnova oken Arcibiskupského paláce. III, 1967, HEŘMAN, Petr 1981: Památník protifašistického odboje v Kobylisích. XI, 1981, HEŘMAN, Petr 1986: Počátky výstavby Anežského areálu a stručný přehled jeho vývoje až do 19. století. XVI, 1986, HEŘMAN, Petr 1987: Pražské tvrze. XVII, 1987, HEŘMAN, Petr 1988: Nové poznatky získané při obnově Anežského areálu v Praze. XVIII, 1988, HEŘMAN, Petr (1989): viz HOŘEJŠÍ, Jiřina / HEŘMAN, Petr HEŘMAN, Petr 1991a: Nejen o Královské cestě. XXI, 1991, HEŘMAN, Petr 1991b: Křižovnický kostel sv. Františka. XXI, 1991, HLOUŠEK, Antonín 1975: Problémy dokumentace památek 19. a 20. století. VII, 1975, HOLUB, Petr / KOLAŘÍK, Václav / MERTA, David / PEŠKA, Marek / ZŮBEK, Antonín 2003: Městská archeologie v Brně a SHP. XXIV, 2003, ROČNÍK XXV / 2009 / č.1 69

3 BIBLIOGRAFIE Staletá Praha I-XXIV autorský rejstřík HORA, Oldřich 1990: In memoriam prof. dr. ing. arch. Emanuela Hrušky, DrSc. XX, 1990, HORNEKOVÁ, Jana 1975: Památkové problémy ochrany interiérů z období VII, 1975, HORNYCHOVÁ, Lenka (1986): viz BENEŠOVÁ, Marie / HORNYCHOVÁ, Lenka HORSKÝ, Zdeněk 1979: Založení Karlova mostu a kosmologická symbolika Staroměstské mostecké věže. IX, 1979, HORYNA, Mojmír / LANCINGER, Luboš 1990: Kaple Nalezení sv. Kříže ve Stodůlkách a pozdní dílo Kiliána Dienzenhofera. XX, 1990, HOŘEJŠÍ, Jiřina 1987: Pozdně gotické opevnění Pražského hradu. Současný stav uměleckohistorického poznání a jeho perspektivy. In memoriam Dobroslavy Menclové. XVII, 1987, HOŘEJŠÍ, Jiřina / HEŘMAN, Petr 1989: Praga caput regni. Glosy ke kulturní historii Staroměstské radnice. XIX, 1989, HRDLIČKA, Ladislav (1980): viz SMETÁNKA, Zdeněk / DURDÍK, Tomáš / HRDLIČKA, Ladislav HRUŠKA, Emanuel 1975: Od památkové péče k ochraně i tvorbě životního prostředí. VII, 1975, HRUŠKA, Emanuel 1986: Architekt - urbanista k problémům památkové péče v oblasti Prahy. (K ochraně kulturních a přírodních hodnot v rámci vytváření životního prostředí člověka socialistické společnosti.) XVI, 1986, HRŮZA, Jiří 1988: Dvě století pražského urbanismu. XVIII, 1988, HUML, Václav 1973: Osada Újezd na Malé Straně. VI, 1973, HUML, Václav 1979: Archeologické poznámky k dějinám Koňského trhu na Novém Městě pražském. IX, 1979, HUML, Václav 1987: Stavební podoba nově objevené středověké tvrze v Praze 8 Čimicích. XVII, 1987, HÝZLER, Josef (1965): viz VILÍMKOVÁ, Milada / HÝZLER, Josef CHADRABA, Rudolf 1991: Staroměstská mostecká věž a její výzdoba ve vztahu ke korunovaci českých králů. XXI, 1991, CHOTĚBOR, Petr (2003): viz FROLÍK, Jan / CHOTĚBOR, Petr JANDA, M. / ROČEK, A. 1967: Lenin a Praha. III, 1967, JANKOVÁ, Yvonne (1983): viz AMBROŽOVÁ, Olga / JANKOVÁ, Yvonne JANKOVÁ, Yvonne 1983a: Pražské tržnice. XIII, 1983, JANKOVÁ, Yvonne 1983b: Palác Lucerna. XIII, 1983, JANKOVÁ, Yvonne 1986: Motivy z českých dějin na novorenesančních fasádách 19. století. XVI, 1986, JANKOVÁ, Yvonne 1988: Zpráva o Zlatém beránku a Zlaté huse. XVIII, 1988, JANKOVÁ, Yvonne 1989: Novostavby na novoměstských hradbách. XIX, 1989, JANKOVÁ, Yvonne 1990: Krč na přelomu 19. a 20. století. XX, 1990, JANSKÁ, Eva 1966a: Hromadný hrob bělohorských bojovníků. II, 1966, JANSKÁ, Eva 1966b: Nádoba se schematickým zobrazením lidské postavy. Nález z neolitického sídliště v Praze Bubenči. II, 1966, JANSKÁ, Eva 1973: K výzkumu pražského opevnění. VI, 1973, JANSKÁ, Eva 1977: K nálezům středověkých studní. VIII, 1977, JANSKÁ, Eva 1979: K pražským hradbám Karla IV. IX, 1979, JANSKÁ, Eva 1982: K novým nálezům gotického skla v Praze. XII, 1982, JANSKÁ, Eva viz dále ŠÁDOVÁ, Eva. JAROŠ, Miroslav 1981: Památník obětem nacismu v Pinkasově synagóze. XI, 1981, JÁSEK, Jaroslav 1983: Zaniklé objekty pražského vodárenství. XIII, 1983, JEČNÝ, Hubert 1965a: Soupis nemovitých památek v Praze. I, 1965, JEČNÝ, Hubert 1965b: Nové výzkumy v Praze. Karlov. I, 1965, JEČNÝ, Hubert 1965c: Nové výzkumy v Praze. Saský dům. I, 1965, JEČNÝ, Hubert 1965d: Nové výzkumy v Praze. Staroměstské domy. I, 1965, JEČNÝ, Hubert 1971a: Středověké paláce v Praze. V, 1971, JEČNÝ, Hubert 1971b: Dějiny pod dlažbou města. V, 1971, JEČNÝ, Hubert 1979: Praha 1278 sídelní město železného a zlatého krále. IX, 1979, JEČNÝ, Hubert 1980: Výsledky a výhledy výzkumu Prahy. X, 1980, JEČNÝ, Hubert 1986: Počátky pražských tržišť. XVI, 1986, JEČNÝ, Hubert 1987: Obranné systémy Prahy v raném středověku. XVII, 1987, JEČNÝ, Hubert 1988: Kampa a malostranský potok v raně středověkém osídlení pražského podhradí. XVIII, 1988, JEČNÝ, Hubert / OLMEROVÁ, Helena 1992: Historie a proměny jednoho bloku při hradbách Starého Města pražského. XXII, 1992, JEŘÁBKOVÁ, Olga 1985: Rostlinstvo pražských vodních nádrží. XV, 1985, JEŽEK, Alexandr 1981: Dům, v němž pobýval Lenin (Muzeum V.I.Lenina v Praze). XI, 1981, JIRÁSEK, Jan 1971: Deset let zákona o kulturních památkách. V, 1971, JOSEFÍK, Jiří 1980: O malířské výzdobě románského kostela v Dolních Chabrech. X, 1980, JUŘINA, Petr (2003): viz HANZLÍKOVÁ, Kateřina / JUŘINA, Petr KAŠE, Jiří 1983: Metoda komplexní dokumentace nemovitých a movitých kulturních památek. XIII, 1983, ROČNÍK XXV / 2009 / č.1

4 Staletá Praha I-XXIV autorský rejstřík BIBLIOGRAFIE KAŠE, Jiří / KOTALÍK, Jiří Tomáš 1983: K možnostem využití vedut, map a plánů v památkové péči. XIII, 1983, KAŠIČKA, František (1965): viz LÍBAL, Dobroslav / HEROUTOVÁ, Marie / KAŠIČKA, František / MUK, Jan ml. / PAVLÍK, Milan / VAJDIŠ, Jaroslav / VILÍMKOVÁ, Milada 1965: KAŠIČKA, František / LANCINGER, Luboš / PAVLÍK, Milan 1966: Nové objevy na území bývalého kláštera sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze. II, 1966, KAŠIČKA, František (1971): viz LÍBAL, Dobroslav / KAŠIČKA, František KAŠIČKA, František / LÍBAL, Dobroslav 1973: Na horním dílu Malostranského náměstí. VI, 1973, KAŠIČKA, František / NECHVÁTAL, Bořivoj 1977: Vyšehradské brány. VIII, 1977, KAŠIČKA, František / NECHVÁTAL, Bořivoj 1979: Vyšehrad a Karel IV. IX, 1979, KAŠIČKA, František / NECHVÁTAL, Bořivoj 1980: Pod násypy barokního Vyšehradu. X, 1980, KAŠIČKA, František / NECHVÁTAL, Bořivoj 1983: Počátky vyšehradské barokní citadely. XIII, 1983, KAŠIČKA, František / NECHVÁTAL, Bořivoj 1984: Vyšehrad v době husitské. XIV, 1984, KAŠIČKA, František / NECHVÁTAL, Bořivoj 1988: Děvín a Vyšehrad v historii a pověstech. XVIII, 1988, KAŠIČKA, František / NECHVÁTAL, Bořivoj 1990: Středověké tvrze a hrádky při východním okraji pražského území. XX, 1990, KAŠIČKA, František / VILÍMKOVÁ, Milada 1983: Minulost a budoucnost hradčanských hradeb. XIII, 1983, KIBIC, Karel 1966a: Novoměstská radnice v Praze, její stavební vývoj a problémy rehabilitace. II, 1966, KIBIC, Karel 1966 b: Výhledová zástavba Švermova mostu. II, 1966, KIBIC, Karel 1967a: K výsledkům soutěže na řešení předmostí Švermova mostu. III, 1967, KIBIC, Karel 1967b: Radnice Menšího Města pražského. III, 1967, KIBIC, Karel 1967c: Vyšehrad v nových perspektivách. III, 1967, KIBIC, Karel 1969a: Židovská radnice v Praze. K tisícímu výročí existence židovské obce. IV, 1969, KIBIC, Karel 1969b: Náměstí Republiky v Praze. IV, 1969, KIBIC, Karel 1971: Staroměstská radnice. V, 1971, KIBIC, Karel 1977a: Poválečné soutěže na dostavbu Staroměstské radnice. VIII, 1977, KIBIC, Karel 1977b: Pražské kašny a fontány. VIII, 1977, KIBIC, Karel 1979: Novoměstská radnice v Praze a její nejstarší část. IX, 1979, KIBIC, Karel 1984: Betlémská kaple v Praze a její rekonstrukce. XIV, 1984, KIBIC, Karel 1990: Radnice pražských předměstí. XX, 1990, KIBIC, Karel / MAYER, Josef 1967: Regenerace domu U zvonu. III, 1967, KLUČINA, Petr 1984: Organizace a dislokace vojsk husitské Prahy. XIV, 1984, KOLAŘÍK, Václav (2003): viz HOLUB, Petr / KOLAŘÍK, Václav / MERTA, David / PEŠKA, Marek / ZŮBEK, Antonín KONEČNÁ, Eva (1966): viz DOSTÁL, Oldřich / KONEČNÁ, Eva KOLBEK, Jiří / KUBÍKOVÁ, Jarmila 1985: Teplomilná skalní společenstva Prahy. XV, 1985, KOPECKÝ, Karel 1985: Ruderální společenstva a jejich současná proměna. XV, 1985, KOTALÍK, Jiří Tomáš (1983): viz KAŠE, Jiří / KOTALÍK, Jiří Tomáš KOTALÍK, Jiří Tomáš 1987: Bývalá pražská Invalidovna. XVII, 1987, KOTRBA, Viktor 1966: Historismus a počátky památkové péče v českých zemích v době barokní. II, 1966, KOTRBA, Viktor 1973: V. V. Štechovi k osmdesátým pátým narozeninám. VI, 1973, KOTRBA, Viktor / LÍBAL, Dobroslav 1969: Architektonická podstata Prahy a památková péče. IV, 1969, KOULA, Jan E. 1975: O stavu významných architektur 20. století. VII, 1975, KOVÁŘ, Miroslav (2003): viz PODLISKA, Jaroslav / HAVRDA, Jan / KOVÁŘ, Miroslav KOVÁŘÍK, Jan (1992): viz HAVEL, Josef / KOVÁŘÍK, Jan KOZÁK, Bohumír 1973: In memoriam Aloise Kubička. VI, 1973, KOZÁK, Jan 1977: Joris Hoefnagel a počátky ikonografi e Prahy. VIII, 1977, KREJČÍ, Karel 1967: Starý židovský hřbitov pražský v pověsti a legendě. III, 1967, KRISE, Jindřich 1986: K životnímu jubileu Emanuela Hrušky. XVI, 1986, 5 7. KROHA, Jiří 1975: Význam rozšíření památkové péče na ochranu moderní architektury. VII, 1975, KROPÁČEK, Jiří 1979: K fundacím Karla IV. na Novém Městě pražském. IX, 1979, KRŠÁKOVÁ, Světlana (1984): viz OLMEROVÁ, Helena / KRŠÁKOVÁ, Světlana KRŠÁKOVÁ, Světlana 1986: Poznámky k místopisu a dějinám farní osady svatohaštalské. XVI, 1986, KRUML, Miloš / PAVELKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena 1980a: Zahrada na Slovanech. X, 1980, KRUML, Miloš / PAVELKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena 1980b: Z historie úprav přírodních prostorů staré Prahy. X, 1980, KŘIVSKÝ, Pavel 1980: Strahovská zahrada. X, 1980, KŘIVSKÝ, Pavel 1983: Strahovský vodovod. XIII, 1983, KŘIVSKÝ, Pavel / POLÁK, Bedřich 1983: Sluneční hodiny a zahrada slunečních hodin na Strahově. XIII, 1983, KŘÍŽ, Jiří 1985: Geologický význam pražského území. XV, 1985, KSANDR, Karel 1997a: Mecenášův první výdělek aneb Účast Josefa Hlávky roku 1854 v první soutěži na stavbu Národního divadla v Praze. XXIII, 1997, KSANDR, Karel 1997b: Kolotoč na Letné unikátní technická památka evropského významu. XXIII, 1997, ROČNÍK XXV / 2009 / č.1 71

5 BIBLIOGRAFIE Staletá Praha I-XXIV autorský rejstřík KUBÍKOVÁ, Jarmila (1985): viz KOLBEK, Jiří / KUBÍKOVÁ, Jarmila KUČA, Otakar 1980: Zahradní nádvoří Valdštejnské jízdárny. X, 1980, KUČERA, Tomáš 1997: Železniční areál Holešovice Bubny. XXIII, 1997, KUKLÍK, Jan (1989): viz GEBHART, Jan / KUKLÍK, Jan LANCINGER, Luboš (1966): viz KAŠIČKA, František / LANCINGER, Luboš / PAVLÍK, Milan LANCINGER, Luboš (1971): viz LÍBAL, Dobroslav / LANCINGER, Luboš LANCINGER, Luboš (1990): viz HORYNA, Mojmír / LANCINGER, Luboš LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ, Milada 1966: Figurální sgrafi to Arcibiskupského paláce v Praze. II, 1966, LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ, Milada 1967: Gozzoburg v Kremži/D. rakouská analogie pražského domu U zvonu. III, 1967, LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ, Milada 1969: Altány, gloriety, saly terreny pražských zahrad a parků. IV, 1969, LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ, Milada 1971: Z valdštejnského nábytku v pražském paláci. V, 1971, LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ, Milada 1973: Malovaný kazetový strop Martinického paláce na Hradčanech. VI, 1973, LENCOVÁ, Jaroslava (1982): Dveře umělecké vizitky pražských domů. XII, 1982, LETOŠNÍKOVÁ, Liduše 1982: Puškařství a výzdoba zbraní v barokní Praze. XII, 1982, LÍBAL, Dobroslav (1969): viz KOTRBA, Viktor / LÍBAL, Dobroslav LÍBAL, Dobroslav (1971): viz HEROUTOVÁ, Marie / LÍBAL, Dobroslav LÍBAL, Dobroslav 1973: Emanuel Poche sedmdesátník. VI, 1973, LÍBAL, Dobroslav (1973): viz KAŠIČKA, František / LÍBAL, Dobroslav LÍBAL, Dobroslav 1975: Kontinuita historického i novodobého architektonického vývoje v Praze. VII, 1975, LÍBAL, Dobroslav 1977: Dvě dávno zaniklá architektonická díla pražské renesance. VIII, 1977, LÍBAL, Dobroslav 1979a: Přemysl Otakar II. a Praha. IX, 1979, LÍBAL, Dobroslav 1979b: Gotická architektura v Praze doby Karlovy. IX, 1979, LÍBAL, Dobroslav 1982: Umělecké řemeslo ve službách staré pražské architektury. XII, 1982, LÍBAL, Dobroslav 1991a: Zdislav Buříval zemřel. XXI, 1991, LÍBAL, Dobroslav 1991b: Ludmila Kubíková odešla. XXI, 1991, LÍBAL, Dobroslav a kol. 1965: Nové poznatky o stavebním vývoji Prahy. Dva úseky v Dlouhé ulici. I, 1965, LÍBAL, Dobroslav / HEROUTOVÁ, Marie / KAŠIČKA, František / MUK, Jan ml. / PAVLÍK, Milan / VAJDIŠ, Jaroslav / VILÍMKOVÁ, Milada 1965: Nové poznatky o stavebním vývoji Prahy. (Románské domy na Starém Městě, Dům Jana Velvara, Dům U supa, Kostel a klášter sv. Havla, Bývalý klášter sv. Anny, Dva úseky v Dlouhé ulici, Skupina domů v Jilské ulici). I, 1965, LÍBAL, Dobroslav / KAŠIČKA, František 1971: Staroměstské Pompeje. V, 1971, LÍBAL, Dobroslav / LANCINGER, Luboš 1971: Skupina historických domů při Havlíčkově ulici a Na poříčí na Novém Městě pražském. V, 1971, LÍBAL, Dobroslav / VAJDIŠ, Jaroslav 1967: Na Malostranském náměstí. III, 1967, LÍBALOVÁ, Jarmila 1975: Výsledky práce při realizování obnovy novodobé architektury. VII, 1975, LÍBALOVI, Jarmila a Dobroslav 1977: Profi l vývoje památkové péče v Praze v uplynulých třiceti letech. VIII, 1977, LIFKA Bohumír 1966: Pražské knihovny v tisíci letech. II, 1966, LIŠKA, Jiří 1985: K výskytu a ekologii lišejníků v Praze. XV, 1985, LORENC, Vilém 1967: Několik poznámek k půdorysu Nového Města pražského. III, 1967, LORENC, Vilém 1979: Několik poznámek ke stavbě českých měst v polovině 14. století. IX, 1979, LOYDA, Vladimír 1981: Národní kulturní památka hostinec U kaštanu. XI, 1981, LOYDA, Vladimír 1989: Vznik a vývoj samostatné budovy Městské spořitelny pražské. XIX, 1989, LOŽEK Vojen 1985a: Významné čvrtohorní lokality v Praze. XV, 1985, LOŽEK, Vojen 1985b: Měkkýši Prahy. XV, 1985, LUKEŠ, Zdeněk / POŠVA, Rudolf 1988: Neznámý Osvald Polívka. Pokus o rehabilitaci díla pražského architekta přelomu století. XVIII, 1988, LUNGA, Radek / VÁCHA, Petr 1997: Snahy o uchování původní podoby zvonů přelévaných pražskou hutí Diepoldů jako výraz zvonařské tradice. XXIII, 1997, MAHLER, Oldřich 1984: Vítkov 1420 Žižkov dnes. XIV, 1984, MAHLER, Oldřich 1989a: Po stopách Květnového povstání v Praze. XIX, 1989, MAHLER, Oldřich 1989b: Anglo-americké nálety na Prahu ( ). XIX, 1989, MAHLER, Oldřich / PODZEMSKÝ, Oldřich 1984: Praha husitská. XIV, 1984, MAHLER, Oldřich / PODZEMSKÝ, Oldřich 1987: Vojenské památky Prahy. XVII, 1987, MARTINEC, Vladimír 1977: Výzkum zaniklého hřbitova u sv. Benedikta v Praze. VIII, 1977, MASARYKOVÁ, Anna 1975: Důležitost kulturní atmosféry určitého období a zachování jejích stop. VII, 1975, MAŠEK, Norbert 1967: Zbytky středověké stavby v Záběhlicích. III, 1967, MAYER, Josef (1967): viz KIBIC, Karel / MAYER, Josef MAYER, Josef 1969: Zpráva o kazetovém stropě Martinického paláce. IV, 1969, MAYER, Josef 1971a: 70 let Klubu za starou Prahu. V, 1971, ROČNÍK XXV / 2009 / č.1

6 Staletá Praha I-XXIV autorský rejstřík BIBLIOGRAFIE MAYER, Josef 1971b: Architektonické dílo Jana Dominika de Barifi s. V, 1971, MAYER, Josef 1973: K sedmdesátému výročí Klubu Za starou Prahu. VI, 1973, MAYER, Josef 1977: Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v hlavním městě Praze. VIII, 1977, MAYER, Josef 1979: Kde bydlil Karel, syn Jana Lucemburského, na Starém Městě pražském? IX, 1979, MAYER, Josef 1983: Automatizovaný informační systém památkové péče. XIII, 1983, MAYER, Josef 1984: Kostel Panny Marie Sněžné středisko pražské chudiny. XIV, 1984, MAYER, Josef 1988: Uměleckohistorické a stavebněhistorické průzkumy. XVIII, 1988, MAYER, Josef 1991: Králův dvůr a Mincovna na Starém Městě. XXI, 1991, MAYER, Josef / ŠPAČEK, Ladislav / STREJČEK, Jaroslav / NEUMANNOVÁ, Alena 1981: Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v posledních letech. XI, 1981, MAYER, Josef / ŠPAČEK, Ladislav / STREJČEK, Jaroslav / NEUMANNOVÁ, Alena 1983: Přehled činnosti Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v roce XIII, 1983, MAYER, Josef / ŠPAČEK, Ladislav 1986: Památková péče v Praze za posledních deset let. XVI, 1986, MAYER, Josef / VODIČKOVÁ, Jana 1967: Nález domu U věže. III, 1967, MENCLOVÁ, Jarmila (1990): viz VOJTOVÁ, Eva / MENCLOVÁ, Jarmila MERTA, David (2003): viz HOLUB, Petr / KOLAŘÍK, Václav / MERTA, David / PEŠKA, Marek / ZŮBEK, Antonín MÍKA, Zdeněk 1984: Sto let Muzea hlavního města Prahy. XIV, 1984, MÜLLEROVÁ, Věra 1986: Záchrana kubistického kiosku. XVI, 1986, MUK, Jan (1965): viz LÍBAL, Dobroslav / HEROUTOVÁ, Marie / KAŠIČKA, František / MUK, Jan ml. / PAVLÍK, Milan / VAJDIŠ, Jaroslav / VILÍM- KOVÁ, Milada MUK, Jan 1967: Národní třída a budovy v ní zbořené v roce III, 1967, MUK, Jan 1971: Ještě k Havelské bráně. V, 1971, MUK, Jan 1973: K poznání gotického domu U zlatého jednorožce. VI, 1973, MUK, Jan 1977: Poznámky k profi lu architektury pražského baroka. VIII, 1977, MUK, Jan 1979: O klenbách Petra Parléře. IX, 1979, MUK, Jan / NOVOSADOVÁ, Olga 1984: Bývalý klášter karmelitánů u Panny Marie Sněžné ve středověku. XIV, 1984, MYSLIVEC, Josef 1969: Staroměstský Karmel. IV, 1969, NECHVÁTAL, Bořivoj (1977): viz KAŠIČKA, František / NECHVÁTAL, Bořivoj NECHVÁTAL, Bořivoj (1979): viz KAŠIČKA, František / NECHVÁTAL, Bořivoj NECHVÁTAL, Bořivoj (1980): viz KAŠIČKA, František / NECHVÁTAL, Bořivoj NECHVÁTAL, Bořivoj (1983): viz KAŠIČKA, František / NECHVÁTAL, Bořivoj NECHVÁTAL, Bořivoj (1984): viz KAŠIČKA, František / NECHVÁTAL, Bořivoj NECHVÁTAL, Bořivoj (1988): viz KAŠIČKA, František / NECHVÁTAL, Bořivoj NECHVÁTAL, Bořivoj (1990): viz KAŠIČKA, František / NECHVÁTAL, Bořivoj NEJEDLÁ, Věra 1977: K vývoji státní památkové péče v Praze. VIII, 1977, NEUHÄUSL, Robert 1985: Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí teoretické zdůvodnění koncepce. XV, 1985, NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka 1985: Lesní společenstva dnešní Prahy. XV, 1985, NEUMANNOVÁ, Alena (1981): viz MAYER, Josef / ŠPAČEK, Ladislav / STREJČEK, Jaroslav / NEUMANNOVÁ, Alena NEUMANNOVÁ, Alena (1983): viz MAYER, Josef / ŠPAČEK, Ladislav / STREJČEK, Jaroslav / NEUMANNOVÁ, Alena NOLL, Jindřich 1983a: Památková problematika sídlištních celků druhé poloviny 19. a počátku 20. století v Praze. XIII, 1983, NOLL, Jindřich 1983b: Pražské mosty. XIII, 1983, NOLL, Jindřich 1988: Poznámky k vývoji Vršovic XVIII, 1988, NOLL, Jindřich 1990: Pražský venkov v 19. století. XX, 1990, NOVÁK, Josef 1982: Několik poznámek k restaurování děl užitého umění. XII, 1982, NOVÁK, Ladislav 1969: Pražský hrad. IV, 1969, NOVÁK, Miloslav 1981: Úkoly a problémy péče o památky protifašistického odboje v Praze. XI, 1981, NOVOTNÝ, Antonín 1973: Praha Roelanta Saveryho. VI, 1973, NOVOTNÝ, Vladimír 1975: Objektivnost v hodnocení novodobé architektury. VII, 1975, NOVÝ, Otakar 1997: Dr. ing. Franci Müller, nejinteligentnější stavebník architekta Adolfa Loose. XXIII, 1997, OLMEROVÁ, Helena 1983: Nález středověkého pivovarského zařízení na Novém Městě. XIII, 1983, OLMEROVÁ, Helena 1987: Výzkum votivního kostela sv. Jana na Bojišti. XVII, 1987, OLMEROVÁ, Helena 1988: Loretánské náměstí ve středověku. XVIII, 1988, OLMEROVÁ, Helena (1992): viz DRAGOUN, Zdeněk / OLMEROVÁ, Helena / TRYML, Michal OLMEROVÁ, Helena (1992): viz JEČNÝ, Hubert / OLMEROVÁ, Helena OLMEROVÁ, Helena / KRŠÁKOVÁ, Světlana 1984: Novoměstské Charváty a jejich zakladatel. XIV, 1984, OUTRATA, Jan Jakub 1979: Severní dvoulodí u sv. Haštala v Praze. IX, 1979, OUTRATA, Jan Jakub 1984: K výsledkům stavebně historického průzkumu Novoměstské radnice v Praze. XIV, 1984, ROČNÍK XXV / 2009 / č.1 73

7 BIBLIOGRAFIE Staletá Praha I-XXIV autorský rejstřík OUTRATA, Jan Jakub 1986: Kostel Panny Marie před Týnem v Praze architektonický vývoj ve středověku a současná oprava. XVI, 1986, OUTRATA, Jan Jakub 1988: Nález gotického stropu z 15. století. (K výsledkům průzkumu čp. 459/I na Starém Městě. XVIII, 1988, OUTRATA, Jan Jakub 1997a: Kostel sv. Anny s bývalým klášterem karmelitánů na Žižkově. XXIII, 1997, OUTRATA, Jan Jakub 1997b: Obchodní a ochranný přístav v Holešovicích. XXIII, 1997, OUTRATA, Jan Jakub 1997c: Jak se stavěla Zemská banka. Osvald Polívka ve vzpomínce Otakara Wolfa. XXIII, 1997, OUTRATA, Jan Jakub 2003: Čp. 553/I, Sixtův dům. Stavebně historický průzkum stropů dvorních křídel objektu. (příspěvek k poznání pozdně gotických stropů na Starém Městě). XXIV, 2003, PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena 1985: Vývoj a pojetí přírodně krajinářské tvorby v Praze. XV, 1985, PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena 1997: Kovařovicova kubistická zahrada pod Vyšehradem. XXIII, 1997, PAŘÍK, Arno 2003: Obnova Staronové synagogy v letech XXIV, 2003, PAVELKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena 1979: Zahrady, vinice, rybníky v době Karla IV. IX, 1979, PAVELKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena (1980): viz KRUML, Miloš / PAVELKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena 1980a. PAVELKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena (1980): viz KRUML, Miloš / PAVELKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena 1980b. PAVLÍK, Milan (1965): viz LÍBAL, Dobroslav / HEROUTOVÁ, Marie / KAŠIČKA, František / MUK, Jan ml. / PAVLÍK, Milan / VAJDIŠ, Jaroslav / VILÍMKOVÁ, Milada PAVLÍK, Milan (1966): viz KAŠIČKA, František / LANCINGER, Luboš / PAVLÍK, Milan PAVLÍK, Milan 1991a: Obnova kostela sv. Mikuláše na Starém Městě (příspěvek k poznání urbanistické a tvarové stránky díla architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera). XXI, 1991, PAVLÍK, Milan 1991b: Obnova historické budovy Staroměstské radnice. XXI, 1991, PECHAR, Josef 1975: Architektura 20. století a problémy její památkové ochrany. VII, 1975, PEŠKA, Marek (2003): viz HOLUB, Petr / KOLAŘÍK, Václav / MERTA, David / PEŠKA, Marek / ZŮBEK, Antonín PETROVÁ, Sylva 1997: Sklo v Obecním domě v Praze. XXIII, 1997, PETROVSKÝ, Vladimír 1986: Některá nová zjištění o plastikách na košířské Cibulce. XVI, 1986, PIRKL, Pavel 1977: Pražské dvorce. VIII, 1977, PISTORIUS, Miloš 1969: Kubistická architektura v Praze. IV, 1969, PISTORIUS, Miloš 1975a: Smysl a problémy ochrany novodobé architektury a výtvarných památek. VII, 1975, PISTORIUS, Miloš 1975b: Výstava Praha VII, 1975, PISTORIUS, Miloš 1983: Ke vzájemnému vztahu ochrany památek techniky a památek architektury a výtvarného projevu. XIII, 1983, PÍŠA, Vladimír 1965: O vývoji Prahy v raném feudalismu. I, 1965, PÍŠA, Vladimír 1966a: Stavebně archeologický výzkum Prahy a jeho výsledky. II, 1966, PÍŠA, Vladimír 1966b: Neznámá kvádříková románská stavba pod Petřínem. II, 1966, PÍŠA, Vladimír 1967: Románský dvorec čp. 165/I na Starém Městě. III, 1967, PÍŠA, Vladimír 1969: Kostel sv. Vavřince pod Petřínem. Studie o výzkumu románského jednolodí s pravoúhlým kněžištěm. IV, 1969, PÍŠA, Vladimír 1971: Středověký Vyšehrad. V, 1971, PÍŠA, Vladimír 1973a: Historické jádro Prahy a podzemní urbanismus. (Výstavba metra.) VI, 1973, PÍŠA, Vladimír 1973b: Byla v Praze tržní ulice? VI, 1973, PÍŠA, Vladimír 1977: Rotunda sv. Pankráce v Praze. VIII, 1977, PÍŠA, Vladimír 1980: Výstavba metra a ochrana památek dosavadní výsledky a zkušenosti. X, 1980, PODLISKA, Jaroslav / HAVRDA, Jan / KOVÁŘ, Miroslav 2003: Dům čp. 249/III v Nerudově ulici na Malé Straně (příspěvek ke spolupráci archeologie a stavebně-historického průzkumu). XXIV, 2003, PODZEMSKÝ, Oldřich (1984): viz MAHLER, Oldřich / PODZEMSKÝ, Oldřich PODZEMSKÝ, Oldřich (1987): viz MAHLER, Oldřich / PODZEMSKÝ, Oldřich POCHE, Emanuel 1965: Soupis movitých památek v Praze. I, 1965, POCHE, Emanuel 1969: Václav Poláček a jeho Pražské nakladatelství. IV, 1969, POCHE, Emanuel 1975: Hodnoty české architektury v období v kontextu evropského vývoje. VII, 1975, POCHE, Emanuel 1977: Třicet let památkové péče na Pražském hradě. VIII, 1977, POCHE, Emanuel 1979: Pražské umělecké řemeslo za Karla IV. IX, 1979, POCHE, Emanuel 1980: Zaniklé pražské zahrady. X, 1980, POCHE, Emanuel 1982a: Památce akademika Zdeňka Wirtha. Projev Dr. E. Pocheho při odhalení pamětní desky na domě čp. 501/ III na Kampě XII, 1982, POCHE, Emanuel 1982b: Památková péče a umělecké řemeslo. XII, 1982, POCHE, Emanuel 1986: Pražské památky Braunova umění. XVI, 1986, POCHE, Emanuel 1987: Válečné škody v Praze za válek Marie Terezie. XVII, 1987, POCHE, Emanuel 1989: Zkáza a vzkříšení pražských Emauz. XIX, 1989, POLÁK, Bedřich 1983: Freskové sluneční hodiny v nádvoří Klementina. XIII, 1983, POLÁK, Bedřich (1983): viz KŘIVSKÝ, Pavel / POLÁK, Bedřich ROČNÍK XXV / 2009 / č.1

8 Staletá Praha I-XXIV autorský rejstřík BIBLIOGRAFIE POLÁK, Bedřich 1986: Příspěvek k historii řízení pražského orloje. XVI, 1986, POŠVA, Rudolf (1988): viz LUKEŠ, Zdeněk / POŠVA, Rudolf PRAHL, Roman 1997: Kapitola z dějin pražských galerií umění. XXIII, 1997, PREISS, Pavel 1966: Dekorativní malířství 17. století v Praze. II, 1966, PREISS, Pavel (1971): viz BOUŠE, Zdeněk / PREISS, Pavel PREISS, Pavel 1973: K dějinám paláce Maximiliána Thuna na Malé Straně. VI, 1973, PŘENOSILOVÁ, Věra 1997: Mac Nevenův palác Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra. XXIII, 1997, PŘIBILOVÁ, Jiřina 1991: Svědectví z baroka. Jan Antonín Lurago, stavitel jezuitského kostela sv. Klimenta v Praze. XXI, 1991, RAKUŠAN, David (2003): viz RYKL, Michael / RAKUŠAN, David / DRAGOUN, Zdeněk REŠ, Bohumil / SKALICKÁ, Anna / SVOBODA, Antonín M. 1980: Park na Karlově náměstí. X, 1980, ROČEK, A. (1967): viz JANDA, M. / ROČEK, A ROMAŇÁK, Andrej 1989: Praha jako pevnost. XIX, 1989, RUMLOVÁ, Stanislava 1989: Barikády v pražském Květnovém povstání. XIX, 1989, RYKL, Michael / RAKUŠAN, David / DRAGOUN, Zdeněk 2003: Poznámky k pokračujícímu výzkumu domů čp. 150, 151 a 153/I v Karlově ulici na Starém Městě pražském. XXIV, 2003, SEMERÁD, Matouš / TRYML, Michal 2003: Kvádříkové objekty v domě čp. 529/III v Karmelitské ulici na Malé Straně. XXIV, 2003, SIGL, Jiří (2003): viz FROLÍK, Jan / SIGL, Jiří SKALICKÁ, Anna (1980): viz REŠ, Bohumil / SKALICKÁ, Anna / SVOBODA, Antonín M SKALICKÝ, Vladimír 1985: Květena Prahy v minulosti a současnosti. XV, 1985, SLOUKA, Hubert 1969: Lidová hvězdárna na Petříně. IV, 1969, SLOUKA, Hubert 1973: Setkání s Keplerem. VI, 1973, SMETÁČKOVÁ, Helena (1971): viz ČEŘOVSKÝ, Jan / SMETÁČKOVÁ, Helena SMETÁNKA, Zdeněk / DURDÍK, Tomáš / HRDLIČKA, Ladislav 1980: Archeologické výzkumy na Pražském hradě od r X, 1980, SOKOL, Jan 1971: Starý palác Pražského hradu. V, 1971, SOLDÁN, Zdeněk 1985: K mechorostům Prahy. XV, 1985, SOMMER, Jan 1988: Ke stavebním proměnám kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a kostela sv. Františka Serafínského na Starém Městě. XVIII, 1988, SOMMER, Jan 1990: Gotické kostelíky ve východní části Prahy. XX, 1990, SOUKUP, Jaroslav 1981: Národní dům v Karlíně. XI, 1981, STAREC, Petr / VALTR, Ladislav 2003: Bastion U Božích muk v Praze na Karlově dosavadní poznatky archeologického a stavebně historického průzkumu. XXIV, 2003, STARÝ, Oldřich 1975: Několik slov k účinku Sympozia a jeho referátů. VII, 1975, STEHLÍKOVÁ, Dana 1981: Smíchov zmizelý a mizející. XI, 1981, STEHLÍKOVÁ, Dana 1983a: Litina v pražském domě 19. a začátku 20. století. XIII, 1983, STEHLÍKOVÁ, Dana 1983b: Zajištění kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici před výstavbou metra. XIII, 1983, STEHLÍKOVÁ, Dana 1984a: Zajištění a průzkum podzemních prostor kostela Panny Marie Sněžné před výstavbou metra. XIV, 1984, STEHLÍKOVÁ, Dana 1984b: Pražští zlatníci v letech 1400 až XIV, 1984, STEHLÍKOVÁ, Dana 1988: Nález gotické nástěnné malby v domě čp. 789/I na Haštalském náměstí. XVIII, 1988, STEHLÍKOVÁ, Dana (1992): viz DRAGOUN, Zdeněk / STEHLÍKOVÁ, Dana STEHLÍKOVÁ, Dana / TRYML, Michal 1986: Výzkum staroměstské osady Na louži. XVI, 1986, STREJČEK, Jaromír 1966: Pražská příroda, její minulost, přítomnost a budoucnost. II, 1966, STREJČEK, Jaromír 1967: Divoká Šárka. III, 1967, STREJČEK, Jaromír 1971: Vltavská soutěska na severu Prahy. V, 1971, STREJČEK, Jaromír 1977: Uplatnění státní ochrany přírody v Praze. VIII, 1977, STREJČEK, Jaromír 1980: Historická zeleň v Praze jako významný krajinářský a biologický činitel. X, 1980, STREJČEK, Jaroslav (1981): viz MAYER, Josef / ŠPAČEK, Ladislav / STREJČEK, Jaroslav / NEUMANNOVÁ, Alena STREJČEK, Jaroslav (1983): viz MAYER, Josef / ŠPAČEK, Ladislav / STREJČEK, Jaroslav / NEUMANNOVÁ, Alena STREJČEK, Jaromír 1985: Hmyz skalních stepí a lesostepí v Praze. XV, 1985, STUCHLÝ, František 1971: Na okraj životního jubilea. V, 1971, SVATOŠ, Michal 1990: Pražské univerzitní vesnice do roku XX, 1990, SVOBODA, Antonín M. 1980: Historie a dokumentace pražských zahrad. X, 1980, SVOBODA, Antonín M. (1980): viz REŠ, Bohumil / SKALICKÁ, Anna / SVOBODA, Antonín M SVOBODA, Antonín M. 1985: Okrasné dřeviny přírodních a krajinářských parků v Praze dendrologický vývoj na příkladu zahrady Kinských, Karlova náměstí, Klamovky, Riegrových a Havlíčkových sadů. XV, 1985, ROČNÍK XXV / 2009 / č.1 75

9 BIBLIOGRAFIE Staletá Praha I-XXIV autorský rejstřík SVRČEK, Mirko 1985: K výskytu hub v Praze. XV, 1985, ŠÁDA, Miroslav 1981: Letiště ve Kbelích památné místo bojových tradic Československé lidové armády a československo-sovětského přátelství. XI, 1981, ŠÁDOVÁ, Eva 1977: K otázce památek na protifašistický boj pražského lidu za druhé světové války. VIII, 1977, ŠÁDOVÁ, Eva 1979: Památná místa Vítězného února. IX, 1979, ŠÁDOVÁ, Eva 1981: Památková péče a památky pokrokových tradic. XI, 1981, ŠPAČEK, Ladislav (1986): viz MAYER, Josef / ŠPAČEK, Ladislav ŠANTL, Hynek 1982: Šedesát let družstva Štuko. XII, 1982, ŠKABRADA, Jiří / DITRICH, Tomáš / ZAHRADNÍK, Pavel 1990: Ruzyně architektura a dějiny jádra obce. XX, 1990, ŠPAČEK, Ladislav (1981): viz MAYER, Josef / ŠPAČEK, Ladislav / STREJČEK, Jaroslav / NEUMANNOVÁ, Alena ŠPAČEK, Ladislav 1983: Středověká vápenka na Velkopřevorském náměstí. XIII, 1983, ŠPAČEK, Ladislav (1983): viz BRZOBOHATÝ, Viliam / ŠPAČEK, Ladislav ŠPAČEK, Ladislav (1983): viz MAYER, Josef / ŠPAČEK, Ladislav / STREJČEK, Jaroslav / NEUMANNOVÁ, Alena ŠPAČEK, Ladislav 1988: Archeologické výzkumy. XVIII, 1988, ŠPERLING, Ivan 1965: Nové výzkumy v Praze. Oprava Reinerových fresek u sv. Tomáše. I, 1965, ŠPERLING, Ivan 1966: Nové poznatky o Michaelu Willmannovi a Janu Kryštofu Liškovi. II, 1966, ŠPERLING, Ivan 1969: Obnova interiéru kostela sv. Tomáše v Praze. IV, 1969, ŠPERLING, Ivan 1971a: František Preiss a jeho dílo na průčelí kostela sv. Voršily. V, 1971, ŠPERLING, Ivan 1971b: Nové objevy gotických maleb v Praze. V, 1971, ŠPERLING, Ivan 1973: K dějinám barokní plastiky v kostele sv. Tomáše na Malé Straně. VI, 1973, ŠPERLING, Ivan 1977: Barokní prospekty pražských varhan. VIII, 1977, ŠPERLING, Ivan 1981: Výzdoba domů na Žižkově. XI, 1981, ŠPERLING, Ivan 1982: Vývoj barokních kazatelen v Praze. XII, 1982, ŠPERLING, Ivan 1983: Pražské veřejné osvětlení v minulosti. XIII, 1983, ŠPERLING, Ivan 1986: Obnova fresek Jana Jakuba Steinfelse v kostele sv. Markéty v Praze Břevnově. XVI, 1986, ŠPERLING, Ivan 1988: K záchraně fresek Karla Kováře v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce na Novém Městě pražském. XVIII, 1988, ŠPERLING, Ivan 1989: Obnova fresek J. A. Schöpfa v kostele Cyrila a Metoděje (Karla Boromejského) v Resslově ulici na Novém Městě pražském. XIX, 1989, ŠTECH, V. V. 1967: Cena stáří. III, 1967, ŠTECH, V. V. 1971: Zrod Klubu za starou Prahu. V, 1971, ŠTORCH-MARIEN, Otakar 1967: O pragensistovi dr. Antonínu Novotném. III, 1967, ŠTURSA, Jiří 1975: Hodnoty a využití obytných čtvrtí z posledního sta let. VII, 1975, ŠTURSA, Jiří 1983: Budova bývalého nádraží Praha-Těšnov. XIII, 1983, ŠVÁCHA, Rostislav 1997: K dějinám Krejcarova Olympiku. XXIII, 1997, TRYML, Michal 1984: K některým výsledkům archeologického výzkumu Novoměstské radnice v Praze. XIV, 1984, TRYML, Michal 1986: K počátkům středověkého osídlení Haštalského náměstí a jeho okolí. XVI, 1986, TRYML, Michal (1986): viz STEHLÍKOVÁ, Dana / TRYML, Michal TRYML, Michal (1992): viz DRAGOUN, Zdeněk / OLMEROVÁ, Helena / TRYML, Michal TRYML, Michal (2003): viz SEMERÁD, Matouš / TRYML, Michal TRYML, Michal / ZAVŘEL, Jan 1992: K počátkům středověkého osídlení jižní části Malé Strany. XXII, 1992, UREŠOVÁ, Libuše 1982: Zlatnické práce v pražských památkových objektech. XII, 1982, VÁCHA, Petr (1997): viz LUNGA, Radek / VÁCHA, Petr VAJDIŠ, Jaroslav (1965): viz LÍBAL, Dobroslav / HEROUTOVÁ, Marie / KAŠIČKA, František / MUK, Jan ml. / PAVLÍK, Milan / VAJDIŠ, Jaroslav / VILÍMKOVÁ, Milada VAJDIŠ, Jaroslav (1967): viz LÍBAL, Dobroslav / VAJDIŠ, Jaroslav VALEŠOVÁ, Hildegarda 1985: Lesy na území Prahy, jejich historie a současnost. XV, 1985, VALTR, Ladislav (2003): viz STAREC, Petr / VALTR, Ladislav VARHANÍK, Jiří 2003: K institucionalizaci archeologického výzkumu a stavebně historického průzkumu v naší památkové péči. XXIV, 2003, VILÍMKOVÁ, Milada (1983): viz KAŠIČKA, František / VILÍMKOVÁ, Milada VILÍMKOVÁ, Milada (1965): viz LÍBAL, Dobroslav / HEROUTOVÁ, Marie / KAŠIČKA, František / MUK, Jan ml. / PAVLÍK, Milan / VAJDIŠ, Jaroslav / VILÍMKOVÁ, Milada VILÍMKOVÁ, Milada / HÝZLER, Josef 1965: Nové výzkumy v Praze. Románské nálezy na Malé Straně. I, 1965, VINTER, Vlastimil 1971a: K dějinám dokumentace pražských památek. V, 1971, VINTER, Vlastimil 1971b: Dvě pozapomenutá jubilea. V, 1971, ROČNÍK XXV / 2009 / č.1

10 Staletá Praha I-XXIV autorský rejstřík BIBLIOGRAFIE VLČEK, Emanuel 1979: Karel IV., jeho tělesné vlastnosti a zdravotní stav. IX, 1979, VLČEK, Emanuel 1984: Kosterní pozůstatky Jana Žižky z Trocnova. XIV, 1984, VLČEK, Pavel 1986: Carattiho neuskutečněný projekt Dietrichsteinského paláce. XVI, 1986, VLČEK, Pavel 1987: Carlo Lurago a vojenské stavby 17. století v Praze. XVII, 1987, VODIČKOVÁ, Jana (1967): viz MAYER, Josef / VODIČKOVÁ, Jana VODIČKOVÁ, Jana (1971): viz BÁRTA, Jan / VODIČKOVÁ, Jana VODIČKOVÁ, Jana 1986: Rekonstrukce ulice Na můstku a výsledky stavebně historického průzkumu přilehlých domů. XVI, 1986, VOJTOVÁ, Eva / MENCLOVÁ, Jarmila 1990: Územní a demografi cký vývoj Prahy. XX, 1990, VOKÁČOVÁ, Věra 1982: Reprezentace kovářské a zámečnické práce v pražských památkových stavbách. XII, 1982, VOLEK, Miroslav (1967): viz BIRNBAUMOVÁ, Alžběta / VOLEK, Miroslav VOLEK, Miroslav (1969): viz BIRNBAUMOVÁ Alžběta / VOLEK, Miroslav VOLEK, Miroslav 1971: Purkrabí Karel Chotek a pražská zeleň. V, 1971, VOLEK, Miroslav 1973: Úprava zahrady při bývalém klášteře alžbětinek. VI, 1973, VOLEK, Miroslav 1975: Pražské sady a zahrady období a jejich ochránci. VII, 1975, VOLEK, Miroslav 1977: Je možno vytvořit ve vnitřní Praze souvislou zeleň? VIII, 1977, VORLÍČEK, Jiří 1987: Pražské vojenské budovy a hřbitovy. XVII, 1987, VOŠAHLÍK, Aleš 1966: Příspěvek k problematice ochrany památek a historického prostředí při přestavbě centrální části hlavního města Prahy. II, 1966, VOŠAHLÍK, Aleš 1975: Konkrétní příspěvek na záchranu nádraží Praha Těšnov. VII, 1975, VYBÍRAL, Jindřich 1997: Moderna, či směr národní. Pražská architektonická diskuse kolem roku XXIII, 1997, ZAHRADNÍK, Pavel (1990): viz ŠKABRADA, Jiří / DITRICH, Tomáš / ZAHRADNÍK, Pavel ZAVŘEL, Jan (1992): viz TRYML, Michal / ZAVŘEL, Jan ZEMINOVÁ, Milena 1982: Význam textilního umění v pražských památkách. XII, 1982, ZENGER, Zdeněk M. 1967: Soupis obnovovacích prací pražských památek v roce III, 1967, ZENGER, Zdeněk M. 1969: Přehled obnovovacích prací pražských památek v roce IV, 1969, ZENGER, Zdeněk M. 1971: Přehled obnovovacích prací na pražských památkách v roce V, 1971, ZENGER, Zdeněk M. 1973: Přehled obnovovacích prací pražských památek v roce VI, 1973, ZENGER, Zdeněk M. 1975a: Za Viktorem Kotrbou. VII, 1975, ZENGER, Zdeněk M. 1975b: Přehled obnovovacích prací pražských památek v letech 1970 a VII, 1975, ZENGER, Zdeněk M. 1977: Přehled obnovovacích prací pražských památek v letech VIII, 1977, ZENGER, Zdeněk M. 1979: Přehled nejdůležitějších obnovovacích prací v roce IX, 1979, ZENGER, Zdeněk M. 1980a: Vilém Lorenc zemřel. X, 1980, ZENGER, Zdeněk M. 1980b: Přehled hlavních obnovovacích prací pražských památek v roce X, 1980, ZENGER, Zdeněk M. 1982: K životnímu jubileu Emanuela Pocheho. XII, 1982, 7 8. ZENGER, Zdeněk M. 1986: K nedožitému stému výročí V. V. Štecha. XVI, 1986, ZŮBEK, Antonín (2003): viz HOLUB, Petr / KOLAŘÍK, Václav / MERTA, David / PEŠKA, Marek / ZŮBEK, Antonín sine 1975: Rezoluce na ochranu kulturních památek století. VII, 1975, sine 1981a: Nad hrobem rudoarmějce. XI, 1981, sine 1981b: Bojiště heydrichiády. XI, 1981, sine 1981c: Petschkův palác památník smutku i hrdinství. XI, 1981, sine 1982: K významnému životnímu jubileu dr. Dobroslava Líbala. XII, 1982, 55. sine 1984: Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v roce XIV, 1984, sine 1987: Vojenské muzeum. XVII, 1987, ROČNÍK XXV / 2009 / č.1 77

11 BIBLIOGRAFIE Staletá Praha I-XXIV místní a tematický rejstřík STALETÁ PRAHA I-XXIV MÍSTNÍ A TEMATICKÝ REJSTŘÍK 1. HISTORICKÉ JÁDRO PRAHY (v rozsahu Městské památkové rezervace) ARCHEOLOGIE, HISTORIE BUCHNER 1967; JANSKÁ 1977; JEČNÝ 1986; KLUČINA 1984; LÍBAL 1979a; Líbal 1979b; MAHLER/PODZEMSKÝ 1984; MUK 1979; PÍŠA 1965; PÍŠA 1966a; PÍŠA 1973a; PÍŠA 1973b; PÍŠA 1980; ŠPAČEK 1988 FORTIFIKACE STŘEDOVĚKÁ BROFT 1984; BROFT 1989; DRAGOUN 1987; DRAGOUN 1992; HOŘEJŠÍ 1987; JANSKÁ 1973; JANSKÁ 1979; JEČNÝ 1987; KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1979; KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1984; PÍŠA 1971 FORTIFIKACE BAROKNÍ KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1977; KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1980; KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1983; KAŠIČKA/VILÍMKOVÁ 1983; MAHLER/PODZEMSKÝ 1987; ROMAŇÁK 1989; STAREC/VALTR 2003; VLČEK P Ročník I / 1965 Ročník II / 1966 STARÉ MĚSTO (I) ARCHEOLOGIE, HISTORIE Haštalská osada KRŠÁKOVÁ 1986 Haštalské nám. TRYML 1986 Metro A, stanice Kaprova JEČNÝ 1980 Opevnění DRAGOUN 1987; DRAGOUN 1992 Osada Na louži, Mariánské nám. STEHLÍKOVÁ/TRYML 1986 KOSTELY Kostel Matky Boží před Týnem, Staroměstské nám. FLEGL 1984; LÍBAL 1979; LUNGA/VÁCHA 1997; OUTRATA 1986; ŠPERLING 1977 Kostel sv. Anny, Anenské nám. ŠPERLING 1971b Kostel sv. Benedikta (zaniklý), nám. Republiky JEČNÝ/OLMEROVÁ 1992; MARTINEC 1977 Kostel sv. Františka, Křižovnické nám. HEŘMAN 1991b; SOMMER J. 1988; ŠPERLING 1966 Kostel sv. Havla, Havelská FLEGL 1984; LÍBAL A KOL. 1965; LUNGA/VÁCHA 1997; MYSLIVEC 1969; ŠANTL 1982 Kostel sv. Haštala, Haštalské nám. KRŠÁKOVÁ 1986; LÍBAL 1979; OUTRATA 1979 Kostel sv. Jakuba, Malá Štupartská LUNGA/VÁCHA 1997; ŠPERLING 1977; ŠPERLING 1982 Kostel sv. Jiljí, Husova FLEGL 1984 Kostel sv. Klimenta v Klementinu, Karlova KAŠE 1983; MAYER/ŠPAČEK 1986; POCHE 1986; PŘIBI- LOVÁ 1991; ŠPERLING 1977 Kostel sv. Martina ve zdi, Martinská DOSTÁL/KONEČNÁ 1966 Kostel sv. Mikuláše, Staroměstské nám. PAVLÍK 1991a; POCHE 1982b Kostel sv. Salvátora v Klementinu, Karlova BÁRTA 1977; LÍBAL 1982; ŠANTL 1982 Kostel sv. Vavřince v klášteře sv. Anny, Anenské nám. LÍBAL/HEROUTOVÁ/KAŠIČKA/MUK/PAVLÍK/ VAJDIŠ/VILÍMKOVÁ 1965 KAPLE Betlémská kaple, Betlémské nám. FLEGL 1965; KIBIC 1984 KLÁŠTERY Čp. 190/I, 1040/I Klementinum, Seminářská 1, Platnéřská 10, Mariánské nám. 5, Karlova 1 PO- LÁK 1983 Čp. 211/I klášter sv. Anny u kostela sv. Vavřince, Anenské nám. 2, Anenská 4, Liliová 9, Zlatá 1 LÍBAL/HEROUTOVÁ/KAŠIČKA/MUK/PAVLÍK/VAJDIŠ/VILÍMKOVÁ 1965; PÍŠA 1966a Čp. 234/I klášter dominikánů, Husova 8, Jilská 5 KRUML/PAVELKOVÁ 1980b Čp. 539/I karmelitánský klášter, Rytířská 31, Havelská 24, Železná 24, Havelská ulička 1 MYS- LIVEC 1969 Čp. 811/I Anežský klášter, Anežská 12, Na Františku 10 BUŘÍVAL 1965; HEŘMAN 1986; HEŘMAN 1988; MAYER/ŠPAČEK 1986; VORLÍČEK 1987 BRÁNY Havelská brána, Rytířská, Na Můstku MUK 1971 Prašná brána, Celetná, Na Příkopě BAŤKA 1991; MAYER 1991 VĚŽE Staroměstská mostecká věž, Křižovnické nám. BUŘÍVAL 1973; HORSKÝ 1979; CHADRABA 1991 DOMY, PALÁCE Čp. 1/I radnice, Staroměstské nám. 3,4, U Radnice 26 BUŘÍVAL 1975a; FLEGL 1984; HEISLER 1999; HOŘEJŠÍ/HEŘMAN 1989; KIBIC 1971; KIBIC 1977a; PAVLÍK 1991b Čp. 2/I Nová radnice, Mariánské nám. 2, Linhartská 1, Platnéřská 12, U Radnice 1 BAŤKOVÁ 1987 Čp. 3/I, Staroměstské nám. 2 HEŘMAN 1991a 78 ROČNÍK XXV / 2009 / č.1

12 Staletá Praha I-XXIV místní a tematický rejstřík BIBLIOGRAFIE Čp. 43/I Intercontinental, nám. Curieových 5, Pařížská 30 JEČNÝ 1971b Čp. 57/I, Valentinská 9 POCHE 1975 Čp. 71/I Na Kocandě, Křižovnická 14, Kaprova 2 NOVOTNÝ 1975 Čp. 79/I Rudolfi num, Alšovo nábř. 12, nám. Jana Palacha 1, 17. listopadu 1 LÍBALOVÁ 1975; MA- SARYKOVÁ 1975 Čp. 91/I, Valentinská 1, Platnéřská 15 JANKOVÁ 1986 Čp. 98/I Městská knihovna, Mariánské nám. 1, Žatecká 1, Valentinská 2,4 BUŘÍVAL 1975a Čp. 123/I (1021, 1037) učitelské domy, Elišky Krásnohorské 10, Bílkova 5 PISTORIUS 1969 Čp. 149/I, Karlova 21 MAYER 1988 Čp. 150/I, 151/I, Karlova 40, 42 MAYER 1988; RYKL/RAKUŠAN/DRAGOUN 2003 Čp. 153/I, Karlova 38 RYKL/RAKUŠAN/DRAGOUN 2003 Čp. 156/I, Husova 21, Karlova 34 JEČNÝ 1965d Čp. 158/I Clam-Gallasův palác, Husova 20, Mariánské nám. 3 BAŤKOVÁ 1987; JEČNÝ 1971a; POCHE 1986; STEHLÍKOVÁ/TRYML 1986 Čp. 165/I, Karlova 11,13 PÍŠA 1967 Čp. 174/I, Karlova 24 LUKEŠ/POŠVA 1988 Čp. 178/I, Karlova 22 LUKEŠ/POŠVA 1988 Čp. 181/I, Karlova 18, Liliová 17 BUŘÍVAL 1980a Čp. 201/I Smetanovo muzeum, Novotného lávka 1 BRABEC 1975 Čp. 222/I Pánů z Kunštátu a Poděbrad, Řetězová 3 FLEGL 1984; JEČNÝ 1971a Čp. 229/I, Husova 19 JEČNÝ 1965d Čp. 310/I, Bartolomějská 10,12 DRAGOUN 1987; PÍŠA 1966a; PÍŠA 1980 Čp. 313/I, Bartolomějská 2, Karoliny Světlé 2, Národní 13 DRAGOUN 1987 Čp. 341/I, Národní 23 PRAHL 1997 Čp. 347/I, Na Perštýně 11, Bartolomějská 14 PISTORIUS 1969 Čp. 357/I, Na Perštýně 10 LÍBAL/HEROUTOVÁ/KAŠIČKA/MUK/PAVLÍK/VAJDIŠ/VILÍMKOVÁ 1965 Čp. 371/I, 28. října 1, Perlová 5 DOLEŽEL 1975 Čp. 379/I, Na Můstku 10 VODIČKOVÁ 1986 Čp. 383/I, Na Můstku 1, Rytířská 14 VODIČKOVÁ 1986 Čp. 384/I, Na Můstku 3 BÁRTA/VODIČKOVÁ 1971; MAYER 1988; VODIČKOVÁ 1986 Čp. 385/I, Na Můstku 5, Provaznická 3 VODIČKOVÁ 1986 Čp. 386/I, Na Můstku 7, Provaznická 1 MAYER 1988; VODIČKOVÁ 1986 Čp. 390/I, Na Příkopě 3,5, Provaznická 4 LÍBALOVÁ 1975 Čp. 403/I, Rytířská 16 MUK 1971; VODIČKOVÁ 1986 Čp. 404/I Stará rychta, Rytířská 12, Na Můstku 2 MUK 1971; VODIČKOVÁ 1986 Čp. 406/I tržnice, Rytířská 10 HORNEKOVÁ 1975; JANKOVÁ 1983a; MAYER/ŠPAČEK 1986; PISTORIUS 1983 Čp. 416/I Platýz, Národní 37, Uhelný trh 11, Martinská 10 STEHLÍKOVÁ 1983a Čp. 421/I, Skořepka 5 LÍBAL/HEROUTOVÁ/KAŠIČKA/MUK/PAVLÍK/VAJDIŠ/VILÍMKOVÁ 1965 Čp. 436/I, Michalská 19, Jilská 18 PÍŠA 1966a Čp. 445/I, Jilská 6, Vejvodova 1 LÍBAL/HEROUTOVÁ/KAŠIČKA/MUK/PAVLÍK/VAJDIŠ/VILÍMKOVÁ 1965 Čp. 446/I, Jilská 8 LÍBAL/HEROUTOVÁ/KAŠIČKA/MUK/PAVLÍK/VAJDIŠ/VILÍMKOVÁ 1965 Čp. 447/I, Jilská 10, Michalská 7 LÍBAL/HEROUTOVÁ/KAŠIČKA/MUK/PAVLÍK/VAJDIŠ/VILÍMKOVÁ 1965 Čp. 448/I, Jilská 12 LÍBAL/HEROUTOVÁ/KAŠIČKA/MUK/PAVLÍK/VAJDIŠ/VILÍMKOVÁ 1965 Čp. 449/I, Jilská 14 LÍBAL/HEROUTOVÁ/KAŠIČKA/MUK/PAVLÍK/VAJDIŠ/VILÍMKOVÁ 1965 Čp. 458/I, Malé nám. 12 PÍŠA 1966a Čp. 459/I Richtrův dům, Malé nám. 11, Michalská 15 DRAGOUN 1988; OUTRATA 1988 Čp. 460/I, Staroměstské nám. 29 HEŘMAN 1991a Čp. 461/I, Staroměstské nám. 28 HEŘMAN 1991a Čp. 465/I, Melantrichova 11 LÍBAL 1982 Čp. 475/I Muzeum hl. m. Prahy, ředitelství, Kožná 1, Melantrichova 16 MÍKA 1984 Čp. 479/I, Staroměstské nám. 25 MUK 1977 Čp. 481/I, Staroměstské nám. 22 HEŘMAN 1991a Čp. 483/I, Staroměstské nám. 21, Železná 2 HEŘMAN 1991a Čp. 484/I, Staroměstské nám. HEŘMAN 1991a Čp. 487/I, Železná 8, Kožná 16 PÍŠA 1966a Čp. 512/I, Havelská 1, Uhelný trh 5, Michalská 2 LÍBAL/HEROUTOVÁ/KAŠIČKA/MUK/PAVLÍK/VAJDIŠ/VI- LÍMKOVÁ 1965 Čp. 527/I, Jilská 2, Skořepka 1 NOVOTNÝ 1975 Čp. 536/I Městská spořitelna pražská, Rytířská 29, Havelská 22, Melantrichova 2 LOYDA 1989 Čp. 541/I Karolinum, Železná 9, Ovocný trh 3, Kamzíková 2 BUŘÍVAL 1977; ERNEST 1979; FLEGL 1984; KROHA 1975; SVATOŠ 1990 Čp. 548/I, Staroměstské nám. 20, Železná 1 MUK 1973 Čp. 549/I, Staroměstské nám. 19 HEŘMAN 1991a Ročník III / 1967 Ročník IV / 1969 ROČNÍK XXV / 2009 / č.1 79

13 BIBLIOGRAFIE Staletá Praha I-XXIV místní a tematický rejstřík Ročník V / 1971 Ročník VI / 1973 Čp. 550/I, Staroměstské nám. 18 HEŘMAN 1991a Čp. 551/I, Staroměstské nám. 17 BUREŠ/DRAGOUN 1991; HEŘMAN 1991a Čp. 552/I Štorchův dům, Staroměstské nám. 16 ČIŽINSKÁ 1991 Čp. 553/I Sixtův dům, Celetná 2, Kamzíková 7 BUREŠ 2003; HEŘMAN 1991a; OUTRATA 2003 Čp. 555/I, Celetná 6 HEŘMAN 1991a Čp. 556/I, Celetná 8, Kamzíková 9 HEŘMAN 1991a Čp. 557/I, Celetná 10, Kamzíková 10 HEŘMAN 1991a Čp. 558/I Hrzánský palác, Celetná 12, Kamzíková 8 HEŘMAN 1991a Čp. 559/I, Celetná 14 HEŘMAN 1991a Čp. 560/I, Celetná 16, Ovocný trh 5 HEŘMAN 1991a; VORLÍČEK 1987 Čp. 561/I, Celetná 18 HEŘMAN 1991a Čp. 562/I, Celetná 20, Ovocný trh 7 HEŘMAN 1991a Čp. 563/I, Celetná 22, Ovocný trh 9 HEŘMAN 1991a; LÍBAL/HEROUTOVÁ/KAŠIČKA/MUK/PAVLÍK/VAJDIŠ/ VILÍMKOVÁ 1965 Čp. 564/I, Celetná 24 HEŘMAN 1991a Čp. 565/I, Celetná 26 HEŘMAN 1991a Čp. 566/I, Celetná 28 HEŘMAN 1991a Čp. 567/I, Celetná 30, Ovocný trh 15 HEŘMAN 1991a Čp. 568/I, Celetná 32, Ovocný trh 17 HEŘMAN 1991a Čp. 569/I U Černé Matky Boží, Celetná 34, Ovocný trh 19 AMBROŽOVÁ/JANKOVÁ 1983; BENEŠOVÁ 1975; HEŘMAN 1991a; PISTORIUS 1969; PISTORIUS 1983 Čp. 584/I, Na Příkopě 29 PÍŠA 1966a Čp. 585/I, Celetná 31, Králodvorská 2 HEŘMAN 1991a Čp. 587/I mincovna, Ovocný trh 14, Celetná 36 LENCOVÁ 1982; MAYER 1991; VORLÍČEK 1987 Čp. 588/I, Celetná 29, Templová 2,4, Králodvorská 1 HEŘMAN 1991a Čp. 589/I, Celetná 27, Templová 1 HEŘMAN 1991a Čp. 590/I, Celetná 25, Štupartská 16 HEŘMAN 1991a Čp. 592/I, Celetná 23, Štupartská 14 HEŘMAN 1991a Čp. 593/I, Celetná 21 HEŘMAN 1991a; STEHLÍKOVÁ 1983a Čp. 594/I, Celetná 19 HEŘMAN 1991a; PÍŠA 1966a Čp. 595/I, Celetná 17, Štupartská 12 HEŘMAN 1991a Čp. 596/I, Celetná 15, Štupartská 10 HEŘMAN 1991a Čp. 597/I Milessimovský palác, Celetná 13, Štupartská 8 HEŘMAN 1991a; JEČNÝ 1965a Čp. 598/I, Celetná 11, Štupartská 6 HEŘMAN 1991a Čp. 599/I, Celetná 9, Štupartská 4 HEŘMAN 1991a Čp. 600/I, Celetná 7, Štupartská 2 HEŘMAN 1991a Čp. 601/I Týnská fara, Celetná 5 HEŘMAN 1991a Čp. 602/I, Celetná 3 HEŘMAN 1991a; LÍBAL 1979 Čp. 604/I Týnská škola, Staroměstské nám. 14, Týnská 2 PÍŠA 1966a Čp. 605/I U Zvonu, Staroměstské nám. 13, Týnská 1 KIBIC/Mayer 1967; LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1967 Čp. 610/I, Dlouhá 4, Týnská ulička 7 BAŤKOVÁ 1987 Čp. 627/I, Týnská 7, Týnská ulička 8 LÍBAL/HEROUTOVÁ/KAŠIČKA/MUK/PAVLÍK/VAJDIŠ/VILÍMKOVÁ 1965 Čp. 656/I Kotva, nám. Republiky 8, Králodvorská 15 JEČNÝ 1980 Čp. 660/I, U Obecního domu 3, nám. Republiky 6 HEŘMAN 1991a Čp. 709/I, Dlouhá 26 LÍBAL A KOL Čp. 711/I, Dlouhá 30 LÍBAL A KOL Čp. 712/I, Dlouhá 32 LÍBAL A KOL Čp. 713/I, Dlouhá 34 LÍBAL A KOL Čp. 717/I, Dlouhá 40 LÍBAL A KOL Čp. 718/I Zlatá čapka (zbořeno), Dlouhá 42 LÍBAL A KOL Čp. 732/I, Dlouhá 31, Rybná 25 LÍBAL A KOL Čp. 733/I, Dlouhá 29 LÍBAL A KOL Čp. 734/I, Dlouhá 27 LÍBAL A KOL Čp. 735/I, Dlouhá 25, Rámová 6 LÍBAL A KOL Čp. 736/I, Dlouhá 23 LÍBAL A KOL Čp. 737/I, Dlouhá 2, Rámová 2 LÍBAL A KOL Čp. 738/I, Rámová 4 LÍBAL A KOL Čp. 743/I, Dlouhá 9, Kozí 2 MASARYKOVÁ 1975 Čp. 749/I, Haštalská 4 LUKEŠ/POŠVA 1988 Čp. 751/I, Haštalská 12 LÍBAL A KOL Čp. 752/I, Haštalská 14 LÍBAL A KOL Čp. 784/I, Haštalské nám. 7, Řásnovka 2, Za Haštalem 1 MAYER/VODIČKOVÁ 1967; TRYML 1986 Čp. 788/I, Haštalské nám. 3, U Obecního dvora 14 TRYML ROČNÍK XXV / 2009 / č.1

14 Staletá Praha I-XXIV místní a tematický rejstřík BIBLIOGRAFIE Čp. 789/I fara u sv. Haštala, Haštalské nám. 4, Anežská 1 STEHLÍKOVÁ 1988; TRYML 1986 Čp. 901/I Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Dvořákovo nábř. 6 POCHE 1975 Čp. 930/I, Staroměstské nám. 7 LÍBAL A KOL Čp. 931/I Štencův dům, Salvátorská 8 BENEŠOVÁ 1975 Čp. 932/I, Staroměstské nám. 6, Salvátorská 6 LUKEŠ/POŠVA 1988 Čp. 934/I Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 5, Pařížská 2 BENEŠOVÁ 1986 Čp. 1010/I Topičův dům, Národní 9 LÍBALOVÁ 1975 Čp. 1011/I býv. pojišťovna, Národní 7 LÍBALOVÁ 1975; LUKEŠ/POŠVA 1988 Čp. 1012/I palác Lažanských, Smetanovo nábřeží 2, Národní 1, Divadelní 3 POCHE 1975 Čp. 1035/I, Karoliny Světlé 17 BAŤKOVÁ 1987 Čp. 1039/I Ministerstvo obchodu, Na Františku 32, Revoluční 27, Řásnovka 7 NOVOTNÝ 1975 Čp. 1072/I, Haštalská 6, Rámová 5 LUKEŠ/POŠVA 1988 Čp. 1073/I, Pařížská 1 BUŘÍVAL 1975a Čp. 1978/I a 1979/I, U Prašné brány 1,3 BENEŠOVÁ 1986; BUŘÍVAL 1975a; HEŘMAN 1991a Čp. 1090/I Obecní dům, U Prašné brány 2, U Obecního domu 2, nám. Republiky 5 BAŤKA 1991; DOSTÁL/KONEČNÁ 1966; HORNEKOVÁ 1975; MAYER 1991 (Králův dvůr); PETROVÁ 1997; POCHE 1982b; ŠANTL 1982 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ULICE Alšovo nábřeží HRŮZA 1988 Staroměstské náměstí BUREŠ/DRAGOUN 1991 SOCHY, PLASTIKY, KAŠNY A POMNÍKY Fontána před kostelem sv. Mikuláše, Staroměstské nám. KIBIC 1977b Kašna, Malé nám. KIBIC 1977b Krocínova kašna (odstraněna), Staroměstské nám. KIBIC 1977b Lví fontána před budovou Karolina, Ovocný trh BUŘÍVAL 1980a Pomník Františka I., Smetanovo nábřeží KIBIC 1977b Pomník Karla IV., Křižovnické nám. BUŘÍVAL 1979 Wimmerova kašna, Uhelný trh KIBIC 1977b NOVÉ MĚSTO (II) ARCHEOLOGIE, HISTORIE Bastion U Božích muk, Karlov STAREC/VALTR 2003 Blok domů určený k demolici, Spálená, Purkyňova OLMEROVÁ/KRŠÁKOVÁ 1984 Havlíčkova ul./na Florenci, továrna na jemnou kameninu BRZOBOHATÝ/ŠPAČEK 1983 Charvátova ul. OLMEROVÁ/KRŠÁKOVÁ 1984 Urbanistický vývoj LORENC 1967 Václavské nám. HUML 1979 KOSTELY Kostel Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého, Ke Karlovu LUNGA/VÁCHA 1997 Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa, Vyšehradská BUŘÍ- VAL 1977; DRAGOUN 1980 Kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. BLAŽÍČKOVÁ 1973; LÍBAL 1979; MAYER 1984; MUK/NOVOSADOVÁ 1984; STEHLÍKOVÁ 1984a Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Resslova ŠPERLING 1989 Kostel sv. Jana Evangelisty Na Bojišti, Kateřinská, Sokolská OLMEROVÁ 1987 Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Vyšehradská ŠPERLING 1988; ŠPERLING 1989 Kostel sv. Štěpána, Štěpánská FLEGL 1984; LUNGA/VÁCHA 1997 Kostel Nejsvětější Trojice, Spálená STEHLÍKOVÁ 1983b Kostel sv. Voršily, Národní ŠPERLING 1971a KLÁŠTERY Klášterní fundace Karla IV. na Novém Městě KROPÁČEK 1979; LORENC 1979 Čp. 139/II klášter voršilek, Národní 8, Voršilská 3,5, Ostrovní 11 PÍŠA 1966a Čp. 320/II Emauzský klášter, Vyšehradská 49, Pod Slovany 22 BUŘÍVAL 1977; DRAGOUN 1980; KROPÁČEK 1979; KRUML/PAVELKOVÁ 1980a; LÍBAL 1979; POCHE 1989 Čp. 448/II klášter Panny Marie Sedmibolestné alžbětinek, Na Slupi 6, Albertov 1, Apolinářská 2 VOLEK 1973 Čp. 450/II klášter servitů, Na Slupi 4, Albertov 2 LÍBAL 1979; VORLÍČEK 1987 Čp. 453/II klášter augustiniánů kanovníků, Ke Karlovu 1 JEČNÝ 1965b; LÍBAL 1979 Čp. 468/II klášter augustiniánů poustevníků, Kateřinská 30 VORLÍČEK 1987 Čp. 503/II jezuitská kolej, Karlovo nám. 41 VORLÍČEK 1987 Čp. 753/II klášter karmelitánů, později františkánů, Jungmannovo nám. 18 KROPÁČEK 1979; LEJ- SKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1969; MUK/NOVOSADOVÁ 1984 VĚŽE Zvonice u sv. Štěpána, Štěpánská LUNGA/VÁCHA 1997 Ročník VII / 1975 Ročník VIII / 1977 ROČNÍK XXV / 2009 / č.1 81

15 BIBLIOGRAFIE Staletá Praha I-XXIV místní a tematický rejstřík Ročník IX / 1979 Ročník X / 1980 DOMY, PALÁCE Braunův letohrádek na Zderaze BLAŽÍČEK 1980 Kiosek kubistický, Vrchlického sady MÜLLEROVÁ 1986 Čp. 1/II radnice, Karlovo nám. 23 KIBIC 1966a; KIBIC 1979; OUTRATA 1984; TRYML 1984 Čp. 26/II, Jungmannova 15 LUKEŠ/POŠVA 1988 Čp. 36/II Adrie, Národní 40 LÍBALOVÁ 1975 Čp. 53/II, Purkyňova 4 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1969 Čp. 63/II Šlikův palác (zbořeno), Národní 26 JANSKÁ 1977; OLMEROVÁ 1983 Čp. 65/II Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Klimentská 29, Stárkova 6 BENEŠOVÁ 1975 Čp. 75/II Olympik, Spálená 16 ŠVÁCHA 1997 Čp. 76/II Česká pojišťovna, Spálená 14 LUKEŠ/POŠVA 1988 Čp. 82/II Diamant, Spálená 4 PISTORIUS 1969 Čp. 112/II, Spálená 55 LUKEŠ/POŠVA 1988 Čp. 136/II (zbořeno), Národní 14 MÍKA 1984 Čp. 137/II (zbořeno), Národní 12 MUK 1967 Čp. 140/II Walterův palác, nunciatura, Voršilská 12 BENEŠOVÁ 1975 Čp. 147/II, V Jirchářích 3 BENEŠOVÁ 1988 Čp. 223/II Národní divadlo, Národní 2 BENEŠOVÁ/HORNYCHOVÁ 1986; KSANDR 1997a; POCHE 1975 Čp. 224/II První česká všeobecná zajišťovací banka, Masarykovo nábřeží 32, Na Struze 2 BE- NEŠOVÁ 1975 Čp. 226/II Žofín, Slovanský ostrov 8 BENEŠOVÁ 1975 Čp. 230/II, Na Struze 6 LUKEŠ/POŠVA 1988 Čp. 232/II, Vojtěšská 15 LUKEŠ/POŠVA 1988 Čp. 234/II, Masarykovo nábřeží 26 KOULA 1975 Čp. 248/II Hlahol, Masarykovo nábřeží 16 LÍBALOVÁ 1975 Čp. 307/II, Resslova 9 VORLÍČEK 1987 Čp. 375/II a 376/II Ministerstvo práce a sociálních věcí, Palackého nám. 4 DOLEŽEL 1975; KRO- HA 1975 Čp. 390/II Všeobecný penzijní ústav, Rašínovo nábřeží 42,44, Plavecká 1 DOLEŽEL 1975 Čp. 427/II býv. chudobinec sv. Bartoloměje, Vyšehradská 18 BRABEC 1975 Čp. 462/II Michnův letohrádek, Ke Karlovu 20 POCHE 1986 Čp. 562/II nádraží Těšnov (zbořeno), Těšnov 2 PISTORIUS 1975a; ŠTURSA 1983; VOŠAHLÍK 1975 Čp. 699/II U Nováků, Vodičkova 28, 30, V jámě 1,5 DOSTÁL/KONEČNÁ 1966; LUKEŠ/POŠVA 1988 Čp. 704/II Lucerna, Štěpánská 61, Vodičkova 36 JANKOVÁ 1983B Čp. 719/II Mac Nevenův palác, Palackého 7 PŘENOSILOVÁ 1997 Čp. 748/II Mozarteum, Jungmannova 30 POCHE 1975 Čp. 761/II, Jungmannovo nám. 1 POCHE 1975 Čp. 774/II obchodní dům Baťa, Václavské nám. 6 BENEŠOVÁ 1975; LÍBALOVÁ 1975 Čp. 776/II, Václavské nám. 10 MAYER/ŠPAČEK 1986 Čp. 777/II Peterkův dům, Václavské nám. 12 BENEŠOVÁ 1988; DOSTÁL/KONEČNÁ 1966; MAYER/ŠPA- ČEK 1986; VYBÍRAL 1997 Čp. 785/II, Václavské nám. 28 PECHAR 1975 Čp. 792/II Wiehlův dům, Václavské nám. 34 BENEŠOVÁ 1975; HUML 1979; LÍBALOVÁ 1975 Čp. 802/II Palác Fénix, Václavské nám. 54, 56, Ve Smečkách 34, Krakovská 27 AMBROŽOVÁ/JAN- KOVÁ 1983; LÍBALOVÁ 1975 Čp. 825/II Hotel Evropa, Václavské nám. 27 BENEŠOVÁ 1986 Čp. 831/II, Václavské nám. 21 HUML 1979 Čp. 839/II Hotel Zlatá Husa, Václavské nám. 7 JANKOVÁ 1988 Čp. 840/II Hotel Ambassador, Václavské nám. 5 JANKOVÁ 1988 Čp. 846/II Palác Koruna, Václavské nám. 1 BENEŠOVÁ 1975; MAYER/ŠPAČEK 1986 Čp. 857/II a 858/II Zemská banka, Na Příkopě 18 LÍBALOVÁ 1975; OUTRATA 1997c Čp. 929/II Petschkův palác, Opletalova 22, Politických vězňů 18 sine 1981c Čp. 997/II, Hybernská 2 BENEŠOVÁ 1997 Čp. 1001/II Hotel Central, Hybernská 10 DOSTÁL/KONEČNÁ 1966 Čp. 1025/II, Havlíčkova 4 LÍBAL/LANCINGER 1971 Čp. 1026/II, Havlíčkova 6 LÍBAL/LANCINGER 1971 Čp. 1014/II Masarykovo nádraží, Hybernská 13 JANKOVÁ 1989 Čp. 1020/II (zbořeno), Na Florenci 19 POCHE 1975 Čp. 1033/II Palác Lossiovský, Hybernská 7 HANZLÍKOVÁ/JUŘINA 2003; JEŽEK 1981 Čp. 1037/II, nám. Republiky 3 VORLÍČEK 1987 Čp. 1044/II, Na Poříčí 20 LÍBAL/LANCINGER 1971 Čp. 1045/II, Na Poříčí 22 LÍBAL/LANCINGER 1971 Čp. 1046/II Legiobanka, Na Poříčí 24 BAŤKOVÁ 1987; LÍBALOVÁ 1975; PISTORIUS 1969 Čp. 1072/II Hotel Imperial, Na Poříčí 15, Zlatnická 2 HORNEKOVÁ 1975; MASARYKOVÁ ROČNÍK XXV / 2009 / č.1

16 Staletá Praha I-XXIV místní a tematický rejstřík BIBLIOGRAFIE Čp. 1078/II Kasárny Jiřího z Poděbrad, Nám. Republiky 1 VORLÍČEK 1987 Čp. 1247/II, Revoluční 26 HORNEKOVÁ 1975 Čp. 1264/II novoměstská přečerpávací stanice na Karlově, Sokolská 7 JÁSEK 1983 Čp. 1274/II, Jeruzalémská 6, U Půjčovny 9 HORNEKOVÁ 1975 Čp. 1369/II a 1370/II Kaurovy domy (zbořené), Národní BENEŠOVÁ/HORNYCHOVÁ 1986 Čp. 1393/II Nová scéna Národního divadla, Národní 4 BENEŠOVÁ/HORNYCHOVÁ 1986 Čp. 1435/II Nová scéna Národního divadla, Národní 6 BENEŠOVÁ/HORNYCHOVÁ 1986 Čp. 1554/II Muzeum hl. m. Prahy, Na Florenci 37, Na Poříčí 52 JANKOVÁ 1989; MÍKA 1984 Čp. 1571/II, Rašínovo nábřeží 62 BENEŠOVÁ 1997 Čp. 1601/II, Václavské nám. 47 BENEŠOVÁ 1997 Čp. 1700/II Národní muzeum, Václavské nám. 68 AUGUSTA 1982; BENEŠOVÁ 1975; BUŘÍVAL 1975a Čp. 1779/II, Jenštejnská 5 LUKEŠ/POŠVA 1988 Čp. 1922/II, Myslíkova 9 PISTORIUS 1975a Čp. 2017/II Masarykovo nábřeží 8 BENEŠOVÁ 1988 Čp. 2039/II Hlavův patologicko-anatomický ústav, Studničkova 2,4 PISTORIUS 1975a VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ULICE Karlovo náměstí REŠ/SKALICKÁ/SVOBODA 1980; SVOBODA 1985; VOLEK 1975 Na Příkopě HRŮZA 1988 Náměstí Republiky KIBIC 1969b Václavské náměstí DOSTÁL/KONEČNÁ 1966 ZAHRADY A PARKY, ZAHRADNÍ STAVBY Vrchlického sady JANKOVÁ 1989; VOLEK 1975 Zahrady Na Slovanech (ve středověku) PAVELKOVÁ 1979 SOCHY, PLASTIKY, KAŠNY A POMNÍKY Fontána, Karlovo nám. KIBIC 1977b Kašna před Národním muzeem, Václavské nám. KIBIC 1977b Kašna, Karlovo nám. KIBIC 1977b Pomník Františka Palackého, Palackého nám. DOSTÁL/KONEČNÁ 1966 Sloup kubistický, Jungmannovo nám. MASARYKOVÁ 1975 MALÁ STRANA (III) ARCHEOLOGIE Hladová zeď JANSKÁ 1973 Malá Strana v době Přemyslovců ČIHÁKOVÁ-DRAGANOVÁ 1992 Malá Strana, jižní část TRYML/ZAVŘEL 1992 Malostranské náměstí ČIHÁKOVÁ 2003; KAŠIČKA/LÍBAL 1973 Kampa JEČNÝ 1988 Újezd býv. osada, Újezd HUML 1973 Velkopřevorské nám., středověká vápenka ŠPAČEK 1983 Vlašská/Šporkova/Jánský vršek HEROUTOVÁ/LÍBAL 1971 Románský dům pod Petřínem PÍŠA 1966b KOSTELY Kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská LÍBAL 1979; ŠPERLING 1982 Kostel Panny Marie Vítězné, Karmelitská ŠPERLING 1982 Kostel sv. Jana Na Prádle, Říční HUML 1973; TRYML/ZAVŘEL 1992 Kostel sv. Maří Magdaleny, Karmelitská KAŠIČKA/LANCINGER/PAVLÍK 1966; TRYML/ZAVŘEL 1992 Kostel sv. Mikuláše, Malostranské nám. ŠPERLING 1977 Kostel sv. Prokopa, Prokopská VILÍMKOVÁ/HÝZLER 1965 Kostel sv. Vavřince, Hellichova PÍŠA 1969; TRYML/ZAVŘEL 1992 Kostel sv. Tomáše, Josefská ŠPERLING 1965; ŠPERLING 1969; ŠPERLING 1971b; ŠPERLING 1973; ŠPERLING 1977; ŠPERLING 1982 KLÁŠTERY Čp. 43/III klášter karmelitek, Josefská 4, Letenská 21, U Lužického semináře 17 BUKOVSKÝ 1971 Čp. 287/III konvent johanitů, Lázeňská 4 PÍŠA 1966a Čp. 485/III Velkopřevorský palác, Velkopřevorské nám. 4, Lázeňská 2 PÍŠA 1966a DOMY, PALÁCE Bludiště, Petřínské sady MAHLER/PODZEMSKÝ 1987 Hladová zeď, Petřínské sady ROMAŇÁK 1989 Metro A, stanice Malostranská, Klárov KUČA 1980 Čp. 1/III jezuitské gymnázium, Sněmovní 1, Malostranské nám. 16,17, Thunovská 7 ČIHÁKO- VÁ 2003 Čp. 5/III Malostranská kavárna, Malostranské nám. 28 MUK 1977 Ročník XI / 1981 Ročník XII / 1982 ROČNÍK XXV / 2009 / č.1 83

17 BIBLIOGRAFIE Staletá Praha I-XXIV místní a tematický rejstřík Ročník XIII / 1983 Čp. 6/III palác Smiřických, Malostranské nám. 18, Sněmovní 2, Thunovská 5 ČIHÁKOVÁ 2003 Čp. 7/III Šternberský palác, Malostranské nám. 19 ČIHÁKOVÁ 2003 Čp. 8/III, Tomášská 3, Thunovská 1 ČIHÁKOVÁ 2003 Čp. 16/III Auersperský palác, Valdštejnské nám. 1 MUK 1977 Čp. 17/III Valdštejnský palác, Valdštejnské nám. 4, Valdštejnská 1 BLAŽÍČEK 1980; BUŘÍVAL 1977; KUČA 1980; LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1971; PÍŠA 1966a; PREISS 1973; ŠANTL 1982 Čp. 35/III radnice, Malostranské nám. 21 KIBIC 1967b; VORLÍČEK 1987 Čp. 37/III Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23 MAYER/ŠPAČEK 1986 Čp. 47/III, Mostecká 16 MUK 1977 Čp. 55/III Saský dům, Mostecká 3 JEČNÝ 1965c; JEČNÝ 1971a; MAYER 1979; PÍŠA 1966a Čp. 58/III - 59/III, Mostecká 2,3, Dražického nám. 3 PÍŠA 1966a Čp. 126/III, Vítězná 1, Janáčkovo nábř. 63 NOVOTNÝ 1975 Čp. 130/III, U Železné lávky 16 BENEŠOVÁ 1997 Čp. 153/III Fürstenberský palác, Valdštejnská 8 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1969 Čp. 154/III Kolovratský palác, Valdštejnská 10 BAŠEOVÁ 1980; BUŘÍVAL 1980a; LEJSKOVÁ-MATYÁ- ŠOVÁ 1969 Čp. 158/III Pálffyovský palác, Valdštejnská 14 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1969 Čp. 162/III Ledeburský palác, Valdštejnské nám. 3 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1969 Čp. 176/III Thunovský palác, Sněmovní 4 PREISS 1973 Čp. 182/III, Thunovská 9, Zámecká 6 ČIHÁKOVÁ 2003 Čp. 184/III Hartigovský palác, Thunovská 20 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1969 Čp. 203/III, Malostranské nám. 14, Zámecká 2 VORLÍČEK 1987 Čp. 214/III Thun-Hohensteinský palác, Nerudova 20 POCHE 1986 Čp. 242/III, Nerudova 29 MUK 1977 Čp. 249, Nerudova 15 PODLISKA/HAVRDA/KOVÁŘ 2003 Čp. 258/III Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13 VORLÍČEK 1987 Čp. 260/III, Malostranské nám. 11 LÍBAL/VAJDIŠ 1967 Čp. 261/III Trostovský dům, Malostranské nám. 10 LENCOVÁ 1982 Čp. 262/III, Malostranské nám. 9 LÍBAL/VAJDIŠ 1967 Čp. 265/III, Malostranské nám. 6 LÍBAL/VAJDIŠ 1967 Čp. 266/III, Malostranské nám. 5 LÍBAL/VAJDIŠ 1967 Čp. 267/III, Malostranské nám. 4 LÍBAL/VAJDIŠ 1967 Čp. 286/III, Lázeňská 6, Saská 5 VILÍMKOVÁ/HÝZLER 1965 Čp. 331/III, Vlašská 26 HEROUTOVÁ/LÍBAL 1971 Čp. 332/III, Vlašská 28 HEROUTOVÁ/LÍBAL 1971 Čp. 333/III, Vlašská 30 HEROUTOVÁ/LÍBAL 1971 Čp. 334/III, Vlašská 32 HEROUTOVÁ/LÍBAL 1971 Čp. 335/III Vlašský špitál, Vlašská 34 VORLÍČEK 1987 Čp. 340/III, Vlašská 42 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1969 Čp. 347/III Lobkovický palác, Vlašská 19 BAŤKOVÁ 1987; BIRNBAUMOVÁ/VOLEK 1969 Čp. 365/III Palác Colloredovský, Schönbornský, Tržiště 15, Vlašská 1 BIRNBAUMOVÁ/VOLEK 1967; LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1969; LENCOVÁ 1982; LÍBAL 1977 Čp. 366/III Vratislavský palác, Tržiště 13 BIRNBAUMOVÁ/VOLEK 1967 Čp. 368/III, Tržiště 9 PÍŠA 1966a Čp. 373/III Vrtbovský palác, Karmelitská 25 BIRNBAUMOVÁ/VOLEK 1967; BIRNBAUMOVÁ/VOLEK 1969; BLAŽÍČEK 1980; LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1969; PÍŠA 1966a Čp. 376/III, Karmelitská 20, Prokopská 5 VILÍMKOVÁ/HÝZLER 1965 Čp. 382/III, Karmelitská 14 VILÍMKOVÁ/HÝZLER 1965 Čp. 387/III, Karmelitská 6 KAŠIČKA/LANCINGER/PAVLÍK 1966 Čp. 388/III, Karmelitská 2,4 KAŠIČKA/LANCINGER/PAVLÍK 1966 Čp. 425/III, Újezd 24 TRYML/ZAVŘEL 1992 Čp. 450/III Michnův palác, Újezd 40 BAŤKOVÁ 1987; TRYML/ZAVŘEL 1992; VORLÍČEK 1987 Čp. 464/III, Hellichova 2 TRYML/ZAVŘEL 1992 Čp. 484/III Malý Buquoyský palác, Velkopřevorské nám. 3 MAYER 1988 Čp. 485 Velkopřevorský palác, Velkopřevorské nám. 4 PÍŠA 1966a Čp. 486/III, Velkopřevorské nám. 2, Nosticova 10 PÍŠA 1966a Čp. 518/III, Malostranské nám. 20, Tomášská 1 ČIHÁKOVÁ 2003 Čp. 528/III, Karmelitská 1 TRYML/ZAVŘEL 1992; SEMERÁD/TRYML 2003 Čp. 529/III, Karmelitská 5,7 SEMERÁD/TRYML 2003 Čp. 539/III, Říční 2 TRYML/ZAVŘEL 1992 Čp. 553/III (kostel sv. Vavřince), Hellichova 18 TRYML/ZAVŘEL 1992 Čp. 558/III Jechenthalovy domy, Malostranské nábřeží 1 BENEŠOVÁ 1997 Čp. 560/III, Všehrdova 2 BENEŠOVÁ 1997 Čp. 563/III Jechenthalovy domy, Malostranské nábřeží 3 BENEŠOVÁ ROČNÍK XXV / 2009 / č.1

18 Staletá Praha I-XXIV místní a tematický rejstřík BIBLIOGRAFIE Čp. 610/III, U Železné lávky 14 BENEŠOVÁ 1997 Čp. 625/III (býv. kostel sv. Prokopa), Prokopská 3 VILÍMKOVÁ/HÝZLER 1965 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ULICE Malostranské náměstí ČIHÁKOVÁ 2003 HŘBITOVY Bývalý hřbitov a vinice nad domy čp. 381 a 378, Karmelitská BIRNBAUMOVÁ/VOLEK 1967 ZAHRADY A PARKY, ZAHRADNÍ STAVBY Kampa, park BUŘÍVAL 1980a Petřínské sady BIRNBAUMOVÁ/VOLEK 1967; VOLEK 1971 Palácové zahrady LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1969 Vojanovy sady, U Lužického semináře LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1969 SOCHY, PLASTIKY, KAŠNY A POMNÍKY Zápasníci, A. de Vries, čp. 17 Valdštejnský palác, zahrada BLAŽÍČEK 1980 Fontána, čp. 17 Valdštejnský palác, zahrada KIBIC 1977b Socha Merkus a Andronika (odlitek), Metro A Malostranská POCHE 1987 HRADČANY (IV) KOSTELY Katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava, Pražský hrad AUGUSTA 1982; BUŘÍVAL 1979; LÍBAL 1979 Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, Strahovské nádvoří ŠPERLING 1977 Kostel Všech Svatých, Pražský hrad, Jiřské nám. FROLÍK/CHOTĚBOR 2003 KAPLE Kaple Panny Marie Loretánské, Loretánské nám. POCHE 1987 Kaple sv. Barbory, Loretánská BOUŠE/PREISS 1971 KLÁŠTERY Čp. 33/IV Jiřský klášter, Jiřské nám. 10 VORLÍČEK 1987 Čp. 132 klášter premonstrátů, Strahovské nádvoří KŘIVSKÝ 1980; KŘIVSKÝ 1983; KŘIVSKÝ/POLÁK 1983; LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1969; LÍBAL 1982 VĚŽE Juditina věž u Karlova mostu JEČNÝ 1979 DOMY, PALÁCE Dietrichštejnský palác, neuskutečněný na místě čp. 173/IV-177/IV, Loretánská ul. VLČEK P Čp. 1/IV Pražský hrad BLAŽÍČEK 1980; BUŘÍVAL 1979; FROLÍK/BOHÁČOVÁ 1992; HOŘEJŠÍ 1987; MA- HLER/PODZEMSKÝ 1987; NOVÁK L. 1969; PISTORIUS 1975a; POCHE 1977; SMETÁNKA/DURDÍK/HRDLIČKA 1981; SOKOL 1971 ČP. 2/IV Ústav šlechtičen, Jiřská 3 FROLÍK 2003 Čp. 53/IV Jízdárna Pražského hradu, U Prašného mostu 7 POCHE 1982b; VORLÍČEK 1987 Čp. 56/IV Arcibiskupský palác, Hradčanské nám. 16 HEŘMAN 1967; LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1966 Čp. 57/IV Šternberský palác, Hradčanské nám. 15 MUK 1977 Čp. 67/IV Martinický palác, Hradčanské nám. 8 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1973; MAYER 1969 Čp. 72/IV, Kanovnická 5 VORLÍČEK 1987 Čp. 73/IV, Kanovnická 7 VORLÍČEK 1987 Čp. 90/IV, Nový Svět 25 LENCOVÁ 1982 Čp. 100/IV Loreta, Loretánské nám. 7 DIVIŠ 1967; JEČNÝ 1965a Čp. 101/IV Černínský palác, Loretánské nám. 5 BLAŽKOVÁ J. 1982; FINKOVÁ 1997; LEJSKOVÁ-MATY- ÁŠOVÁ 1969; PISTORIUS 1975a; PREISS 1973 Čp. 110/IV, Pohořelec 26 VORLÍČEK 1987 Čp. 112/IV, Pohořelec 24 PÍŠA 1966a Čp. 114/IV Kučerův palác, Pohořelec 22 BUŘÍVAL 1973 Čp. 120/IV, Parléřova 3 VORLÍČEK 1987 Čp. 121/IV, Pohořelec 21 MAHLER/PODZEMSKÝ 1987 Čp. 160/IV, Úvoz 24 ČEŘOVSKÝ/SMETÁČKOVÁ 1971 Čp. 181/IV Martinický palác, Loretánská 4 VORLÍČEK 1987 Čp. 205/IV hvězdárna, Strahovská SLOUKA 1969 Čp. 207/IV, Strahovská 7 VORLÍČEK 1987 Čp. 208/IV Písecká brána 20, U Písecké brány ROMAŇÁK 1989 Čp. 214/IV, Kapucínská 2 VORLÍČEK 1987 Čp. 221/IV, Na Valech 1 VORLÍČEK 1987 Čp. 269/IV, Tychonova 4 PECHAR 1975 ZAHRADY A PARKY Chotkovy sady VOLEK 1971; VOLEK 1975 Královská zahrada BLAŽÍČEK 1980; BUŘÍVAL 1980a Palácové zahrady LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1969 Ročník XIV / 1984 ROČNÍK XXV / 2009 / č.1 85

19 BIBLIOGRAFIE Staletá Praha I-XXIV místní a tematický rejstřík Zahrada Na Valech PISTORIUS 1975a VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ULICE Loretánské náměstí BUŘÍVAL 1977; OLMEROVÁ 1988 SOCHY, PLASTIKY, KAŠNY A POMNÍKY Kašna dle návrhu arch. Fragnera, čp. 1 Pražský hrad, 2. nádvoří KIBIC 1977b Kašna se sv. Jiřím, čp. 1 Pražský hrad, 3. nádvoří KIBIC 1977b Kašna, čp. 1 Pražský hrad, Královská zahrada KIBIC 1977b Kašny, čp. 100 Loreta, Loretánské nám. 7 KIBIC 1977b Kohlova kašna, čp. 1 Pražský hrad, 2. nádvoří AUGUSTA 1982; KIBIC 1977b Náhrobek Přemysla Otakara II., katedrála sv. Víta BUŘÍVAL 1979 Socha Alegorie Noci, Míčovna, Královská zahrada POCHE 1987 Socha Herkula s Kerberem, J. J. Bendl, čp. 1 Pražský hrad, Královská zahrada BLAŽÍČEK 1980 Zpívající fontána, čp. 1 Pražský hrad, Královská zahrada BLAŽÍČEK 1980; KIBIC 1977b Ročník XV / 1985 JOSEFOV (V) HISTORIE Asanace LÍBAL/KAŠIČKA 1971 SYNAGOGY Staronová synagoga, Maiselova, Pařížská, Červená AUGUSTA 1982; DRAGOUN 2003; JEČNÝ 1965a; PAŘÍK 2003 Čp. 23/V Pinkasova synagoga, Široká 3 JAROŠ 1981 Čp. 63/V Maiselova synagoga, Maiselova 10, Jáchymova 3 BUŘÍVAL 1975a DOMY Čp. 2/V Uměleckoprůmyslové muzeum, 17. listopadu 2, Široká 1 HERBENOVÁ 1982 Čp. 16/V, Žatecká 8, Kaprova 9 HORNEKOVÁ 1975 Čp. 96/V, Široká 9 BENEŠOVÁ 1988 Čp. 250/V Radnice, Maiselova 18 KIBIC 1969a Veřejná prostranství, ulice Pařížská ulice HRŮZA 1988 HŘBITOVY Starý židovský hřbitov KREJČÍ 1967; KRUML/PAVELKOVÁ 1980b VYŠEHRAD (VI) KOSTELY Kostel sv. Petra a Pavla, Štulcova SOMMER J KAPLE Kaple Panny Marie Šancovské (Na Hradbách), V Pevnosti BUKOVSKÝ 1971 Kaple sv. Martina, V Pevnosti PÍŠA 1971 Kaple Stětí sv. Jana Křtitele, V Pevnosti BUKOVSKÝ 1971 BRÁNY Brána Špička JANSKÁ 1979; KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1977; MAHLER/PODZEMSKÝ 1987 Leopoldova brána, V Pevnosti VLČEK P DOMY Pevnost, národní kulturní památka BUŘÍVAL 1975A; BUŘÍVAL 1979; KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1977; KAŠIČ- KA/NECHVÁTAL 1979; KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1980; KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1983; KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1984; KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1988; KIBIC 1967c; MAHLER/PODZEMSKÝ 1987; PÍŠA 1966a; PÍŠA 1971; VLČEK P Čp. 49/VI, Rašínovo nábřeží 28 PACÁKOVÁ 1997; PISTORIUS 1969 Čp. 89/VI Nové proboštství, Štulcova 1 BUŘÍVAL 1975a Čp. 98/VI, Neklanova 30, Přemyslova 11 BUŘÍVAL 1975a ZAHRADY A PARKY, ZAHRADNÍ STAVBY Sady VOLEK KATASTRY VELKÉ PRAHY BENICE Čp. 7 tvrz HEŘMAN 1987 BĚCHOVICE Tvrz KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1990 BOHNICE Čp. 1 statek Vraných, Bohnická 36 PIRKL ROČNÍK XXV / 2009 / č.1

20 Staletá Praha I-XXIV místní a tematický rejstřík BIBLIOGRAFIE BŘEVNOV Kostel sv. Markéty, Markétská MAYER/ŠPAČEK 1986; ŠPERLING 1986 Obytné domy pro chudé, Ul. Mládeže BENEŠOVÁ 1975 Historické jádro obce HRŮZA 1988 Čp. 1 klášter benediktinů, Markétská 28 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1969 Čp. 201 U Kaštanu, Bělohorská 150 LOYDA 1981 Čp Makromolekulární ústav, Heyrovského nám. 2 ŠTURSA 1975 BUBENEČ Královská obora PACÁKOVÁ 1985 Výstaviště JANKOVÁ 1986 Výstaviště, secesní brána DOSTÁL/KONEČNÁ 1966 Ul. U Bubenečského hřbitova, ul. Vietnamská, Ždanova JANSKÁ 1966b Čp. 1 Lannova vila, Pelléova 24, V Sadech 1 BENEŠOVÁ 1990 Čp. 5, Krupkovo nám. 2 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1969 Čp. 8 radnice, Krupkovo nám. 5 KIBIC 1990 Čp. 20 Šlechtova restaurace, Královská obora PREISS 1973 Čp. 56 Místodržitelská letohrádek, Královská obora PÍŠA 1966a Čp. 153 vila, Slavíčkova 17 BENEŠOVÁ 1990 Čp. 172 Vysoká škola architektury, U Akademie 2,4 PECHAR 1975 Čp. 196, Slavíčkova 7 LÍBALOVÁ 1975 Čp. 248 Suchardova vila, Slavíčkova 6 BENEŠOVÁ 1975; BENEŠOVÁ 1990 Čp. 284 vila, Suchardova 2, U Vorlíků 9 BENEŠOVÁ 1990 Čp. 416 Průmyslový palác, Výstaviště HORNEKOVÁ 1975 Čp. 728 Skleněný palác, nám. Svobody 1 BENEŠOVÁ 1975 Čp. 816 Gabiánova vila, Charlese de Gaula 22 KROHA 1975 Čp vodárna, Na Výšinách 1 JÁSEK 1983 Ročník XVI / 1986 ČIMICE Tvrz Huml 1987 DEJVICE Baba, vilová kolonie ŠTURSA 1975 Dejvické nám. ŠTURSA 1975 Pomník V. I. Lenina, nám. Dejvické JEŽEK 1981 Šárecké hradiště JEČNÝ 1987 Čp. 17 Špitálka, Na Špitálce 12 NOLL 1990 Čp. 229 Vojenské zásobárny, Generála Píky 1 VORLÍČEK 1987 Čp. 330 gymnázium, Evropská 33 KROHA 1975 Čp Janákova vila, Nad Paťankou 16 KROHA 1975 Čp býv. francouzská škola, Božkova 3 PISTORIUS 1975a DOLNÍ CHABRY Kostel sv. Jana Křtitele, Bílenecké nám. JOSEFÍK 1980 DOLNÍ POČERNICE Čp. 1 tvrz KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1990 DUBEČ Tvrz KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1990 Zaniklá ves Litožnice KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1990 DUBEČ DUBEČEK Kostel sv. Petra, Lipové nám. SOMMER J ĎÁBLICE Vesnické jádro DITTRICH 1990 Čp. 8, Na Štamberku 12 DITTRICH 1990 Čp. 23, Na Kopci 5 DITTRICH 1990 Čp. 30, U Parkánu 4 DITTRICH 1990 HÁJE Milíčovské rybníky ČAPEK 1985; JEŘÁBKOVÁ 1985 HLOUBĚTÍN Kostel sv. Jiří, Hloubětínská SOMMER J ROČNÍK XXV / 2009 / č.1 87

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000 Z odborného tisku PrÛzkumY památek II/2000 PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999 MONOGRAFIE 1. Babička Václav, Všeradice a jejich kostel. Nadace pro obnovu kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

K prûzkumûm památek v odborném tisku v roce 1995. Zdenûk Dragoun - Jaroslav Pe ka

K prûzkumûm památek v odborném tisku v roce 1995. Zdenûk Dragoun - Jaroslav Pe ka z odborného tisku Milevsko (okr. Písek)...12 Mladá Boleslav...97, 98, 99, 101 Mnichovo Hradiště (okr. Mladá Boleslav)...97, 99 Moldava (okr. Teplice)...68, 69 Most...15, 17, 40, 51, 59, 60, 73, 150 Mstěnice,

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011. 1 Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku

Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011. 1 Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2011 vydat podle 44 odst. 3

Více

TÉMA 14. Architektonicky cenné stavby a soubory. 1. Textová část

TÉMA 14. Architektonicky cenné stavby a soubory. 1. Textová část ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY TÉMA 14 Architektonicky cenné stavby a soubory 1. Textová část Objednatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace, Vyšehradská 57/2007, 128 00

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik PrÛzkumY památek II/1996 Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik Při zpracovávání předkládané anotace archeologických výzkumů publikovaných

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu. www.prazskevychazky.

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu. www.prazskevychazky. PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA Pražská informační služba - Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00 tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční

Více

TÉMA 19. Místa významných událostí v Hlavním městě Praze do r. 2002 2. TABULKY - MÍSTO VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

TÉMA 19. Místa významných událostí v Hlavním městě Praze do r. 2002 2. TABULKY - MÍSTO VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY TÉMA 19 Místa významných událostí v Hlavním městě Praze do r. 2002 2. TABULKY - MÍSTO VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI Objednatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková

Více

0. den pátek 28.7. (cca 2km)

0. den pátek 28.7. (cca 2km) (cca 360km) vysvětlivky: 4km silnice: silnice druhé a nižší třídy. 3km silnička: většinou zpevněná ale i nezpevněná nebo polní nebo lesní cesta. 2km cyklostezka: značená cyklo-turistická trasa. 1km červená:

Více

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města Památky UNESCO Praha historické centrum - zápis 1992; hlavní město ČR Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický

Více

Urbanistický vývoj města

Urbanistický vývoj města Urbanistický vývoj města Výstup pro územně analytické podklady Textová část Objednavatel: Zhotovitel: Spolupráce: Útvar rozvoje hl.m. Prahy příspěvková organizace Vyšehradská 59 128 00 Praha 2 Ing. arch.

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

13. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. o školských obvodech základních škol

13. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. o školských obvodech základních škol 13. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o školských obvodech základních škol Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 11. 9. 2014 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

Urbanismus 3 územní plánování

Urbanismus 3 územní plánování Urbanismus 3 územní plánování Cvičení: Limity území Údaje opřené o legislativu, vyplývající z nějakého zákona. Na internetu pražský územní plán výkres limitů, neobsahuje: - památkově chráněné objekty památkářský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Slovo úvodem. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference

Slovo úvodem. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference Slovo úvodem Z okna své pracovny mohu hledět na noční panorama Prahy. Jakoby pod okny se tyčí věž P. Marie Vítězné domova Pražského Jezulátka. Vidím osvětlená nábřeží Vltavy, Národní divadlo a další siluety

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/35 ze dne 15.12.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o školských obvodech základních

Více

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Průvodce Prahou tak, jak bylo vydáno Nakladatelským družstvem Máje v roce 1905 (GUTH- JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav. Průvodce Prahou: pro mládež. Praha: Nakladatelské družstvo

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU)

PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) . MGR. MILAN JANČO NPÚ ÚP PRAHA PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) NEDOCENĚNÝ, OPOMÍJENÝ, NEBO PŘEHLÍŽENÝ ZDROJ INFORMACÍ O MINULOSTI HLAVNÍHO MĚSTA? ARCHEOLOGICKÉ VYKOPÁVAJÍCÍ

Více

prosinec 2014 /leden 2015

prosinec 2014 /leden 2015 stopy histor ie v Libereckém kraji Týdenní poznámkový kalendář Foto Milan Drahoňovský 0 LIBERECKÝ KRAJ XII I II vrtek Nový rok Den obnovy samostatného českého státu Karina Světový den míru Radmila Diana

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více