Výchovný projekt INDIÁNSKÉ LÉTO. Obsah: - děti se prožitkovou metodou seznámí s životem jiných kultur a indiánskými tradicemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovný projekt INDIÁNSKÉ LÉTO. Obsah: - děti se prožitkovou metodou seznámí s životem jiných kultur a indiánskými tradicemi"

Transkript

1 Výchovný projekt INDIÁNSKÉ LÉTO Obsah: - děti se prožitkovou metodou seznámí s životem jiných kultur a indiánskými tradicemi Hlavní cíle: - seznamování se způsobem života jiných kultur - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - rozvoj tvořivosti - posilování smyslového vnímání - získání citového prožitku - utvrzení se v pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi Společné akce: - výlet MŠ na ranč Kostelany - výlet k Rosničce - táborák za hasičskou zbrojnicí Propojení s rodinou: - výroba koníka pro děti dom. úkol přes víkend pro rodiče a děti - obstarání (staršího) trika k výrobě indiánského oděvu - pomoc při stavbě indiánské vesnice, stavba týpí Propojení se školou: - návštěva dětí ze školní družiny v naší indiánské vesnici - využití školního ateliéru k tvorbě doplňků - škola v přírodě Propojení s veřejností: - spolupráce s místním mysliveckým sdružením výlet k Rosničce - výlet mateřské školy - ranč Kostelany

2 Očekávané výstupy: - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem - rozlišovat některé obrazové symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí, apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci - pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) - řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady - nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným - rozhodovat o svých činnostech - přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se sním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, respektive osobnostní odlišnosti jsou přirozené - uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou - respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se sním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. - vnímat a hodnotit umělecké a kulturní zážitky a umět je hodnotit (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo) - mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním, technickém prostředí i v jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte - vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) Dílčí vzdělávací cíle: - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky - osvojení si některých poznatků a vědomostí, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech - vytváření prosociálních postojů - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ke vztahu k sobě (uvědomění si své identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

3 - vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních - vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností - vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění - vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Vzdělávací nabídka: - lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti a jiné pohybové činnosti ( turistika míčové hry apod.) - konstruktivní a grafické činnosti - komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv - hry a činnosti procvičující orientaci v prostoru - činnosti zasvěcující děti do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami, vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů i událostí - činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování čím se lidé liší mezi sebou (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobni - kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi - hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. - aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur - příprava společných oslav - využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek životě a okolí dítěte k seznamování s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice - kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

4 Nabízené činnosti: Pohybové aktivity: - pozdrav slunci jóga, sestava dvanácti cviků, každý den ráno - PH Oheň, voda, blesk zaměřeno na chování v rizikových situacích - střelba z luku - hod sekyrkou - hod lasem - indiánská honička - závody na vyrobeném koni - hod barevnými kameny - žabky - hod oštěpem - střelba z praku papírovými kuličkami - soupeření ve družstvech kmenech Hudební aktivity: - tanec kolem ohně - sluchové hry spojené s hrou na tělo - dechová a relaxační cvičení (dýmka míru, indiánské pokřiky) - píseň Ho ho whatanay - využití vyrobených hudebních nástrojů - píseň Indiání Rozumové poznávací činnosti: - indiánský slovníček - posunková řeč - seznámení se: Kolumbus a objevení Ameriky - knihy s indiánskou tématikou encyklopedie, Pocahontas... - poznávání zvířat stopy, zvuky, obrázky - říkanky: Šamanovo zaříkávání, Indiánské holky, Indiánské říkadlo, Heso lej, Indiání ti se mají, Na válečné stezce

5 - rozdělávání ohně + vaření polívky kotlíkovky Pracovní a výtvarné činnosti: - hudební nástroje: chřestidlo z kelímku od jogurtu, chřestidlo ze žárovky, zvonek z květináče, bubínek z kulaté krabice od pracího prášku, bubínek z krabičky od sýru - dýmka míru: dřívko od zmrzliny, kinder vajíčko - indiánský oděv: stará prostěradla, povlečení, stará trička; pomocí batiky a domalování barvami a fixami na textil - doplňky, šperky: brčka, duté těstoviny, korálky, přírodniny, peříčka, provázky, mušle - čelenka: z papíru, s peřím, z gumy, z látky - tomahawk: rulička od papírových utěrek, ostří ze čtvrtky nebo lépe z kartonu - totem: dřevěný nebo z kartonové role od koberce, malé totemy z roliček toaletního papíru - šamanská hůlka: větev ve tvaru písmene Y, peří, ořechové skořápky, provázky - pracovní listy: indiánka v kotlíku, střílím šípy do terče - vymalovánky + následné svázání (?) do knihy, vše na tužším papíru - mandaly - stavba indiánské vesnice: stany, deky, ohniště, kožešiny, různé kúly, tyče, např. k výrobě týpí - malba přírodninami na papír trávy, pampelišky... - výroba luku, praku, oštěpu - malování na obličej, tělo válečné barvy - malování na kameny - indiánské talismany pytlíčky s bylinkami - indiánské masky vymalování připravené předlohy nebo z papírových tácků nebo kašírováním Další: - volba šamana zkusí si řešit spory každý den jiný šaman - kolíky v zemi kdo byl hodný, kdo méně

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Vzdělávací obsah naší MŠ

Vzdělávací obsah naší MŠ Vzdělávací obsah naší MŠ Školní vzdělávací program (ŠVP) naší mateřské školy včetně vzdělávacího obsahu vychází ze základního dokumentu,, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP), který

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Školní vzdělávací program Školní rok 2010-2011 Nebe není bez mraků, svět je plný zázraků

Školní vzdělávací program Školní rok 2010-2011 Nebe není bez mraků, svět je plný zázraků Školní vzdělávací program Školní rok 2010-2011 Název programu Modifikace pro tento rok Nebe není bez mraků, svět je plný zázraků Člověk není sám... Hlavní tematický okruh doba Svět je samá září pohádka.

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Všestrannost a aktivita Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka je pro naši školku dobrým příkladem.

Všestrannost a aktivita Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka je pro naši školku dobrým příkladem. Příloha č. 1 výroční zpráva (školní rok 2013/2014) VZDĚLÁVACÍ OBSAH Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem PO-ZEMŠŤANé. Jeho cílem je umožnit dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech,

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Motto: Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více