Občanské sdružení. Ječmínek. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení. Ječmínek. Výroční zpráva"

Transkript

1 Občanské sdružení Ječmínek Výroční zpráva 2010

2

3 Slovo úvodem Ohlédnutí za rokem 2010 má několik aspektů. Stejně jako vloni nás čekala inspekce kvality sociálních služeb, tentokrát u pobytové služby. A neméně důležité bylo zahájení financování obou zaregistrovaných sociálních služeb pomocí individuálního projektu. Změna finančního zajištění byla určitě pozitivní. V prvním roce individuálního projektu jsme sice neměli o mnoho více peněz, než v předešlých letech, ale jistota toho, že vyúčtujeme náklady za tříměsíční období, napíšeme fakturu a v předem daném termínu obdržíme platbu, byla neocenitelná. Umožňuje nám to lépe plánovat výdaje a obnovu inventáře rozvrhnout v průběhu celého roku tak, že můžeme s rozmyslem využívat možnosti nabízených slev. V říjnu 2010 proběhla v Domově pro matky (otce) s dětmi inspekce kvality sociálních služeb. V hodnocení několika standardů jsme nedosáhli dostatečného počtu bodů a musíme tedy zajistit změnu pracovních postupů. Mgr. Miroslava Machková místopředsedkyně OS Ječmínek 3

4 Občanské sdružení Ječmínek Předseda: JUDr. Pavel Průša Členové rady: Anna Metzenauerová Bc. Ivana Musilová Mgr. Miroslava Machková Zorka Daňková Ing. Bohuslav Špinar Členové revizní komise: Mgr. Markéta Mrázková předseda Anna Dokulilová Jarmila Doležalová Člen sdružení: Jana Kopecká Občanské sdružení Ječmínek založili pracovníci oddělení prevence a oddělení péče o děti Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou v roce Občanské sdružení provozuje Domov pro matky (otce) s dětmi ve Žďáře nad Sázavou, Jiřího z Poděbrad 15. Domov pro matky (otce) s dětmi sídlí v budově bývalé mateřské školky, kterou jsme od Města Žďáru nad Sázavou dostali do výpůjčky na 12 let. Druhou poskytovanou sociální službou je terénní práce. 4

5 Účetní údaje Zdroje financování Občanského sdružení Ječmínek Kraj Vysočina Kč města a obce Kč NROS Kč Úřad práce Kč přijaté příspěvky a dary Kč ostatní výnosy Kč vlastní výnosy Kč celkem Kč Celkový objem nákladů spotřeba materiálu Kč spotřeba energie Kč opravy a udržování Kč cestovné Kč ostatní služby Kč osobní náklady Kč ostatní náklady Kč celkem Kč 5

6 Domov pro matky (otce) s dětmi Ředitelka: Mgr. Miroslava Machková Supervizor: Mgr. Martina Přibylová Zaměstnanci Domova pro matky (otce) s dětmi: Marie Zachová pracovník v sociálních službách Marie Wenhöferová pracovník v sociálních službách Mgr. Markéta Nováková Irovská pracovník v sociálních službách Vendula Marková, DiS. pracovník v sociálních službách Ing.Věra Daňková pracovník v sociálních službách Olga Kamenská pracovník v sociálních službách Anna Huláková pracovník v sociálních službách Bc. Naděžda Hořínková sociální pracovník Kateřina Matějková, DiS. sociální pracovník Eva Turinská administrativní pracovník Jiří Janda domovník Poslání Posláním Domova pro matky (otce) s dětmi je poskytnout přechodné ubytování (nejdéle na jeden rok) a pomoc těhotným ženám nebo rodičům s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a nedokážou ji řešit vlastními silami. Individuálním přístupem a prostřednictvím individuálního plánování jim pomáháme překonat tuto životní situaci, aby se mohli co nejdříve začlenit zpět do přirozeného prostředí. 6

7 Okruh osob, kterým je služba poskytována Těhotná žena/rodič s nezletilými dětmi (v den uzavření smlouvy je dítě mladší 18 let), kteří: jsou bez přístřeší žijí v podmínkách ohrožující zdraví a výchovu dětí Služba je přednostně poskytována osobám s trvalým bydlištěm v okrese Žďár nad Sázavou, při nenaplněné kapacitě i odjinud. Osoby, které nespadají do okruhu osob: osoby, které nejsou schopny samostatně pečovat o dítě a o svoji osobu z důvodu závažného psychiatrického či jiného onemocnění, které by vyžadovalo hospitalizaci; osoby, které nejsou soběstačné v základní sebeobsluze z důvodu mentálního nebo tělesného postižení (nutná pomoc jiné fyzické osoby). Cíle: získat samostatné bydlení; získat příjem ze zaměstnání, ze sociálního systému; rozvoj schopností hospodařit s finančními prostředky; rozvoj dovedností při výchově a péči o děti; rozvoj dovedností při péči o domácnost; rozvoj mezilidských vztahů, budování sociálních vazeb v přirozeném prostředí. Zásady poskytování služby: respekt základních lidských práv uživatele; zachování soukromí a důstojnosti uživatele; podpora uživatele k vědomí zodpovědnosti sám za sebe; pomoc všem uživatelům bez jakékoliv formy diskriminace; podpora uživatele v aktivním hledání a využívání vlastních zdrojů, v hledání řešení, které mu umožní návrat do přirozeného prostředí; individuální přístup ke každému uživateli. 7

8 Události a aktivity v Domově v roce 2009 Buzení broučků Okresní knihovna ve Žďáře nad Sázavou nás každoročně zve na jarní buzení broučků. Průvod z náměstí na sídliště Libušín vedou naši, ale i přizvaní bubeníci. Letos bylo bubeníků mnoho, protože bubnovaly i děti, které navštěvovaly kroužek bubnování v DDM. Do kroužku chodil i jeden chlapec z Domova. Letní tábor O prázdninách se pět dětí zúčastnilo letního tábora u Bobrové, který každoročně pořádá sdružení MARACAIBO. Tábora se děti mohly zúčastnit díky podpoře městských úřadů, které rodičům poskytly příspěvek na zaplacení tábora. Vánoce Vánoce proběhly v rodinné atmosféře. Dárky děti obdržely prostřednictvím Hit rádia Vysočina. Na náměstí byl v polovině prosince umístěn vánoční strom, na kterém byly pověšeny visačky s přáním dětí. Občané města si vybrali nějaké přání, dárek zakoupili a předali jej na domluvené místo. Těsně před vánočními svátky pracovníci Hit rádia Vysočina zabalené dárky přivezli. 8

9 Klub Maminek V průběhu roku 2010 se pravidelně konal Klub maminek pro uživatele služby. Program jednotlivých setkání byl zaměřen na rozvoj schopností a dovedností uživatelů v oblastech výchovy dětí, aktivního trávení volného času rodičů s dětmi, rozvoje dovedností péče o domácnost, podpory vlastní iniciativy a tvořivosti uživatelů, podpory vztahů mezi uživateli - prevenci konfliktních situací, sebepoznání. Témata Klubu maminek byla volena dle aktuálních potřeb a zájmů uživatelů. Uskutečnila se tak následující setkání se zaměřením na téma: výchovy dětí: Radosti a strasti s dětmi aneb jak s výchovou; Odměna za výzo věnečky; podpory aktivního trávení volného času rodičů s dětmi, vlastní iniciativy a tvořivosti uživatelů: Ruční práce trochu jinak pleteme košíky z novinového papíru; Prázdninové hledání pokladů s překvapením; Posezení nad adventním věncem, předvánoční čas, lidové zvyky, dekorace; podpory vztahů mezi uživateli prevenci konfliktních situací, sebepoznání: Poznáváme sami sebe a sebe navzájem; podpory dovedností péče o domácnost: Jablka třikrát jinak; Pečeme velikonoční mazance; Podzim je tu pečeme cukeťák. 9

10 Volnočasové aktivity pro děti v roce 2010 Společně s dospělými klienty přicházejí do Domova pro matky (otce) s dětmi i dětští klienti. Těm chceme pobyt v našem zařízení nejen zpříjemnit, ale hlavně je něco nového naučit. Jednou v týdnu probíhají volnočasové aktivity pro děti. Protože naše děti většinou nechodí do placených kroužků, snažíme se jim předložit pestrou nabídku činností od her, sportování dle počasí a ročního období, přes výtvarné i hudební činnosti. Leden bobování a hry na sněhu zimní sporty výroba masek Únor hry, tanec, bubnování, výroba masek ze škrabošek (natáčela ČT) bobování, stavba bunkru zimní sporty Březen stopovaná s úkoly 4 km výroba leporel (pohádka) a velikonočních ozdob z papíru ČT velikonoce s kouzelníkem soutěže, hry se švihadlem i bez pletení pomlázky, zdobení vajíček malování, lepení Duben vybíjená, kuličky kolektivní hry v místnosti hry na zahradě a na hřišti hřiště průlezky, klouzačka 10

11 Květen výroba dárků pro maminky kolektivní hry v parku a na hřišti společenské hry hry v parku Červen malování, vyšívání, batikování ubrusu procházka ke studánce, hry, domečky, lodičky hry s míčem v parku, sbírání rostlin ubrus, hudební nástroje soutěže na náměstí hudební nástroje, rytmus, vánoční písně Září pověst O Litoše kreslení výroba draků stavění domečků pro skřítky Diamantová sekera, společenské hry Říjen pohádka, povídání o podzimu, výroba pavučin procházka Červená Karkulka, sběr listí, šišek, šípků deskové hry Listopad Poznávej se výstava IQ park Liberec kolektivní hry výroba adventního věnce, vánoční písničky Prosinec sáňkování, písničky s hudebním doprovodem sáňkování, hry v místnosti 11

12 Celodenní akce pro děti Masopust (14. 2.) S dětmi jsme smažili koblížky a boží milosti, povídali jsme si o masopustu. Dodělali jsme masky a šli jsme na karneval. Ovčí farma Věcov (24. 4.) Po důkladné prohlídce farmy s výkladem se děti mohly svézt v traktoru, což vyvolalo velké nadšení. V místní marcipárně si každý mohl koupit výborná zvířátka z marcipánu. V Dalečíně jsme zašli na oběd a pěšky jsme pokračovali krásnou krajinou do Vítochova. Odtud autobusem k rozhledně Karasín, kde si děti užívaly průlezky a vychutnaly si krásný rozhled. Slavnosti v Novém Městě na Moravě (19. 6.) Děti se povozily na loďkách, ochutnaly buchty a krupičnou kaši, prohlédli jsme si řemeslný Jarmark, v zahradě gymnázia si pak užívaly nejvíce lanový park, ale i hry, zápasy, malování obličejů, lukostřelbu a obří bublifuk. Po obědě jsme sledovali průvod Nových měst z Evropy s mažoretkami městem. 12

13 Záchranná stanice Pavlov (23. 7.) Dvouhodinová prohlídka záchranné stanice s výkladem, děti se o zvířata aktivně zajímaly. Největší oblibu si získal místní krkavec. Z Pavlova do Vilémovic na vlak jsme šli pěšky. Perníková chaloupka v Pardubicích (24. 8.) Prohlídka Perníkové chaloupky, pohádkové stezky a oběd. Pak procházka po okolí, hry v lese, procházka oborou jelen, zubr, pštros, páv, koza, ovce. 3. Adventní posezení ( ) S dětmi jsme pekli perníčky a sádlové koláčky, pak jsme zapálili 3. svíčku na Adventním věnci, povídali si o sv. Lucii, vyráběli jsme si anděly z ovčí vlny a maminkám děti zazpívaly připravené vánoční koledy s vlastním hudebním doprovodem. Od do byly volnočasové aktivity, keramika, celodenní akce a doučování částečně hrazeny z projektu,,volnočasové aktivity pro děti v azylovém domě. Projekt byl podpořen z 11. ročníku sbírkového Projektu pomozte dětem! Sbírkový projekt společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. NROS na tento projekt přispěla částkou Kč. 13

14 Statistické údaje Ubytovaní žadatelé v roce 2010 celkový počet z toho matek...33 z toho otcové...4 z toho dětí...79 Trvalé bydliště ubytovaných bydliště matky otcové děti celkem Žďár n. S Žďársko Bystřice n. P Nové Město n. M Novoměstsko Velkomeziříčsko ostatní z kr. Vysočina mimo kr. Vysočina Celkem Průměrná délka ubytování v roce 2010 byla 86 dní. 14

15 Účetní údaje Zdroje financování provozních nákladů Úplný objem nákladů byl spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR. Úplný objem nákladů spotřeba materiálu Kč spotřeba energie Kč opravy a údržba Kč cestovné Kč ostatní služby Kč osobní náklady Kč daně a poplatky Kč ostatní náklady Kč poskytnuté příspěvky Kč celkem Kč 15

16 Terénní práce Vedoucí projektu: Mgr. Miroslava Machková Supervizor: Mgr. Martina Přibylová Terenní sociální pracovníci: Ivana Rálišová Mgr. Renata Horká Administrativní pracovník: Eva Turinská Poslání Terénní práce Posláním Terénní práce s ohroženými skupinami je poskytovat služby uživatelům v jejich přirozeném prostředí. Prostřednictvím prováděného základního poradenství a dalších služeb se snažíme podpořit uživatele ke zvládnutí jejich nepříznivých životních situací. Služba je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů, aktivně je vede a respektuje základní lidská práva a jejich nároky vyplývající z dalších obecně závazných norem. Zásady poskytované sociální služby: respekt základních lidských práv uživatele; zachování soukromí a důstojnosti uživatele; podpora uživatele k vědomí zodpovědnosti sám za sebe; pomoc všem uživatelům bez jakékoliv formy diskriminace; podpora uživatele v aktivním hledání a využívání vlastních zdrojů; individuální přístup ke každému uživateli. 16

17 Cíle poskytované služby Cílem poskytované sociální služby je pomoc a podpora osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo jeho prohloubením. Pomocí terénní práce se zvyšují sociální kompetence a sociální mobilita uživatele s využitím v lokalitě dostupných zdrojů. Okruh osob, kterým je poskytována terénní práce: mladí dospělí ohrožení společensky nežádoucími jevy; dospělé osoby ohrožené sociálním vyloučením, u kterých dochází ke kumulaci problémů (chudoba, dluhy, nezaměstnanost ); rodiče s dětmi v nepříznivé sociální situaci; osoby, které jsou na pokraji bezdomovectví; s místem pobytu na území okresu Žďár nad Sázavou. Sociální služba Terénní práce v roce 2010 Sociální služba Terénní práce byla v roce 2010 poskytována 49 uživatelům; 18 uživatelů přecházelo z roku 2009, 31 uživatelů bylo nově nakontaktováno. Okruh poskytovaných služeb se převážně týkal pomoci při řešení dluhové problematiky. Velmi často spolupráce s uživatelem začínala vysvětlením úředních dopisů vztahujících se k jeho dluhům, případně exekučním řízením. Následným krokem pak bylo navázání telefonického kontaktu s exekutorem, podpora uživatele dohodnout se na možnosti a způsobu splácení dluhu, aktivní pomoci při sepisování žádostí o splátkové kalendáře. Další rozsáhlou oblastí, které jsme se s uživateli v roce 2010 věnovali, bylo zachování stávající formy bydlení, případně získání nového kvalitnějšího bydlení; motivace uživatelů k aktivnímu přístupu hledat si zaměstnání. Spolupráce s uživateli byla tedy zaměřena převážně na podporu optimálního zvládání finančního hospodaření domácnosti. Podstatnou součástí okruhu poskytovaných služeb bylo i nadále zprostředkování informací o sociálních dávkách, zejména dávkách státní sociální podpory a dávkách poskytovaných v hmotné nouzi, vč. pomoci při vyplňování žádostí a vyřizování dávek, doprovodů na jednání na instituce. V rámci řešení rodinných vztahů byla uživatelům poskytována podpora při řešení konfliktních situací, pomoc zorienovat se v problémové situaci, nahlédnout na problém z jiného úhlu pohledu, byly posilovány rodinné vazby. 17

18 Statistické údaje V roce jsme poskytli sociální službu 49 uživatelům. Bylo u nich provedeno 709 intervencí a 607 kontaktů. Trvalé bydliště uživatelů služby bydliště počet uživatelů počet intervencí počet kontaktů Žďár n. S Žďársko Nové Město n. M Novoměstsko Bystřice n. P Bystřicko Velké Meziříčí Velkomeziříčsko ostatní z kr. Vysočina mimo kr. Vysočina celkem Tabulka je rozdělena podle trvalého bydliště uživatelů. S uživateli je však pracováno v místě jejich přechodného pobytu, a to na území okresu Žďár nad Sázavou. 18

19 Účetní údaje Zdroje financování terénní sociální práce Úplný objem nákladů byl spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR. Úplný objem nákladů spotřeba materiálu Kč spotřeba energie Kč opravy a udržování Kč cestovné Kč ostatní služby Kč osobní náklady Kč ostatní náklady Kč náklady celkem Kč 19

20 Veřejná služba a OPP OS Ječmínek je významným poskytovatelem a zprostředkovatelem práce klientům OPP (odsouzení k prospěšným pracem) a pracovníkům VS (veřejná služba). Ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR, Sociálním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou a Správou budov MěÚ Žďár nad Sázavou byl vytvořen systém, který spočívá ve využití těchto pracovníků především při úklidu různých městských částí a venkovní údržbě budov ve správě MěÚ Žďár nad Sázavou, jako jsou například mateřské a základní školy, veřejná prostranství a budovy úřadů. Tito také zajišťují po všechna období roku úklid posečených travin, úklid ulic a parků od listí, sněhu, posypového materiálu a odpadků. V roce 2010 bylo při zvelebování a úklidu města Žďár nad Sázavou celkem odpracováno dvaceti osmi klienty VS hodin a osmi klienty OPP 926,5 hodin. Jejich pracovní úsilí významně přispělo k čistotě prostředí města a zlepšení kvality života občanů. Naši činnost tedy považujeme za všeobecně prospěšnou. lokality počet hodin odpracovaných v rámci VS počet hodin odpracovaných v rámci OPP mateřské školy ,5 základní školy ,5 úklid ulic a městských částí úklid městské zeleně 366,5 45,5 MěÚ Žďár nad Sázavou ,5 OS Ječmínek 1271,5 377,5 celkem ,5 20

21 Pohled do budoucna Máme za sebou první rok financování prostřednictvím individuálního projektu. Sice musíme více zdůvodňovat, proč zrovna potřebujeme to, či ono, ale spolupráce s pracovníky krajského úřadu zatím probíhá dobře. V polovině roku jsme převzali, díky podnájemní smlouvě s městským úřadem, přízemí domu na ul. Brněnská ve Žďáře nad Sázavou. Zadali jsme vypracování stavebního projektu na přestavbu tří bytů na následné bydlení pro uživatele služby azylový dům. Dvě místnosti budou sloužit jako zázemí pro pracovníky, kteří kontrolují výkon veřejné služby. V příštím roce budeme muset zajistit finanční prostředky na přebudování získaných prostor. 21

22 Poděkování Děkujeme všem našim dobrovolníkům i studentům, kteří k nám přicházejí na praxi. Děkujeme občanům města, kteří zakoupili pro naše děti vánoční dárky. Děkujeme za poskytnuté věcné dary jako jsou hračky, oděvy, nábytek, které dostáváme od spoluobčanů. Dík patří těm, kteří přispívají na základní i fakultativní činnosti Domova a terénní práce. Jsou to: Krajský úřad kraje Vysočina Město Žďár nad Sázavou Město Bystřice nad Pernštejnem Město Velké Meziříčí Město Nové Město na Moravě pracovníci Okresního státního zastupitelství Žďár nad Sázavou Česká televize Erteple a Hmla, o.s. Diecézní charita Brno oblastní charita Žďár nad Sázavou Jitka Kadavá 22

23

24 Domov pro matky (otce) s dětmi Terénní práce s ohroženými skupinami provozované Občanským sdružením Ječmínek Jiřího z Poděbrad 15 Žďár nad Sázavou Tel.: web: IČO: Číslo účtu.: / 0800

Občanské sdružení. Ječmínek. Výroční zpráva

Občanské sdružení. Ječmínek. Výroční zpráva Občanské sdružení Ječmínek Výroční zpráva 2008 Slovo úvodem Stojím v čele Domova pro matky (otce) s dětmi sedmým rokem. Za tu dobu našlo v Domově ubytování a podporu při vyřizování svých záležitostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 2013 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra VÝROČNÍ ZPRÁVA OSNOVA co přinesl rok 2013 naše zařízení služby nabízené našim klientům k veřejnosti přesídlovací programy centra na podporu integrace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více