Metodická zpráva č. 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická zpráva č. 7"

Transkript

1 Metodická zpráva č. 7 Témata: Odborná metodika pro praxi školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga. Škola: ZŠ Masarova 11, Brno Specialista Jméno: Martina Hájková Odborné zaměření: Školní psycholog Metodik: Výše úvazku: 0,5 z projektu, 0,5 hrazeno školou PhDr. Miloslava Svobodová Metody sběru dat: Termín odevzdání:

2 Podpůrná skupinka SKŘÍTCI Motto: Skřítek je někdy neposeda. Někdy pěkné kvítko a někdy hodný skřítek pomocník. Někdy dovede ostatní pořádně pozlobit a někdy přemýšlí, jak druhým udělat radost, jak je třeba rozveselit. A rád si hraje. A povídá. A někdy je unavený a potřebuje si odpočinout. Když se někdy dají skřítci dohromady, dokáží velké věci Teoretická východiska: Mladší školní věk je obdobím v životě dítěte, které může plynout poklidně (například oproti období dospívání), ale to může být i čas, kdy se objeví náročnější chvíle či potíže. Pro některé děti může být náročné vyrovnat se všemi novými změnami, s nároky školní výuky, vrstevnické či jiné vztahové skupiny, nebo se vypořádat se silnými emocemi. V některých případech se objevují i specifické potíže plynoucí z okolností a hraje v nich roli okolí dítěte. Toho, co může být pro dítě v tomto věku náročné, je nemalé množství. A očima dospělého nikdy nevidíme přesně, co všechno je pro dítě zátěží. Zároveň si dítě v tomto období teprve vytváří repertoár způsobů, jak se vyrovnávat s emočními i dalšími problémy a jak je zvládnout. (Stuchlíková, 2005). Ke zvládání všech nároků a případných potíží mohou pomoci následující, dobře rozvinuté emoční a sociální kompetence (Stuchlíková, 2005 ; Lisá, 2010): vnímat emoce přijímat vlastní pocity rozumět informacím, které tyto emoce nesou emoce řídit zvládat emoce ve stresu pochopit emocí jiných lidí neverbálně i verbálně komunikovat projevit empatii vůči ostatním jednat asertivitě řešit konflikty,

3 Právě tyto emoční a sociální kompetence jsou v období mladšího školního věku dobře formovatelné (Stuchlíková, 2005). A jedním z přirozených způsobů, jak jejich rozvoji pomoci, je dětmi výborně přijímaná hravá forma. V této souvislosti J. Elliot, M. Place (2002, s. 22 ) uvádějí: Hra je prostředkem, kterým dítě dosahuje poznání světa. Když je postaveno před problém nebo těžko pochopitelnou situaci, pak je přirozenou reakcí dítěte je zakomponovat do hry a pravidelným opakováním se dostaví objasnění a pochopení, které je dítě schopno přijmout. Cíl: Podpora dětí mladšího školního věku s nespecifickým spektrem potíží s využitím aktivit podporujících rozvoj komunikačních dovedností, empatie, sebedůvěry, spolupráce, zvládání zátěžových situací a podpora dalších sociálních a emočního kompetencí. Cílem takto koncipované skupinové práce je poskytnout dětem ve škole bezpečné podpůrné prostředí, psycholog se stává průvodcem dětí určitým obdobím. Děti se také při zkušenosti se setkáváním skupinky snadněji obrací v krizové situaci. Cílová skupina: Skupinka skřítci je určena žákům 1. stupně, kteří z různých důvodů potřebují podpořit. Může jít například o děti, které prožívají obtíže při hledání kamarádů, mají potíže s adaptací na školní prostředí, se zvládáním zátěžových situací, projevují se u nich potíže s neklidem či úzkostí nebo právě zažívají něco složitého. Skupinka není zaměřená na jeden specifický problém, aktivity skupinky se přizpůsobují potřebám členů slupinky. Rizikem se může stát nevhodná skladba skupinky: Při sestavování skupinky je důležité zvážit, zda specifické rysy a problémy dětí umožní společnou práci. Průběh setkávání skupinky: Skupinka je vedená školním psychologem a pracuje se souhlasem rodičů. Rodičům je tato aktivita nabídnuta osobně při konzultacích či formou letáčku přes třídního učitele, skrze nástěnku nebo web školy. Optimální počet dětí je Skupinka není uzavřená, děti se mohou během roku připojovat. Setkávání skupinky lze časově ohraničit např. čtvrtletním, půlročním či celoročním během. Zarámování aktivit: SKŘÍTCI POMOCNÍCI Celý rok nám pomáhají nejrůznější skřítci, které společně s dětmi vymýšlíme a uvádíme do života. 1) Úvodní seznámení se skřítky: Motivace: Každý člověk má někdy chvíli, kdy potřebuje s něčím pomoci. Představte si, že by tady ve škole byli skřítci pomocníci, které vidí pouze ti, co je potřebují. Představte si, že by k vám přišli, sedli

4 si třeba za vaše pravé ucho a pomohli vám ve chvíli, kdy je něco těžké a složité. Pojďme se společně podívat, jací skřítci by ve škole nebo i u vás doma mohli být a jací by vám s něčím mohli pomoci. Pomůcky: předkreslené (pouze obrys) obrázky skřítků na kartónovém papíře, pastelky Úkol: Vyber si skřítka, který se ti líbí. Vymaluj ho a zkus vymyslet, s čím by ti mohl pomáhat. Pokud chceš, můžeš takových skřítků vytvořit více. Následná práce s vytvořenými obrázky a otázky k reflexi: Specifikace pomocné funkce skřítků (děti jich většinou vytvoří více) otevírá možnosti následné práce s konkrétními problémy dětí (jak skupinovou formou, tak i individuálněji), další společné povídání i volbu následných podpůrných a intervenčních aktivit. Příklady dětmi vymýšlených skřítků: Skřítek Jakub pomáhá se skamarádit s ostatními dětmi, Skřítek Usměváček pomáhá se usmát se na ostatní, Skřítek Líza pomáhá uklízet na lavici, Skřítek Darwin- pomáhá chovat zvířátka, Skřítek Matyáš pomáhá nebát se mluvit nahlas před ostatními ve třídě, Skřítek Úkolík myslí na domácí úkoly a připomíná je, Skřítek Lilo napovídá, Skřítek Nebojsa pomáhá nebát se známek, písemek, zkoušení, Skřítek Veselík umí rozveselit všechny smutné, Skřítek Nevzteka pomáhá nevybuchnout vzteky, Skřítek Karel pomáhá poprosit někoho o pomoc, když si nevím rady, Skřítek Pepa pomáhá být trpělivý, a řada dalších. Některé z otázek pro společné povídání: Proč sis vybral takového skřítka? Kdy by se ti takovýto skřítek hodil nejvíce?

5 Chtěl by někdo podobného skřítka? A kdo by naopak takového skřítka nepotřeboval? Co ti pomáhá, abys takového skřítka nepotřeboval? Po samostatném vytváření lze přidat k výběru již dříve jinými dětmi vytvořené skřítky. S výběrem se dá snadno pracovat podobně jako při samostatném tvoření. 2) Průběžná práce se skřítky Se skřítky lze pracovat pravidelně nebo jde práce uzpůsobit situacím, které se v průběhu běhu skupinky objevují. Možnosti dalších reflexí: Pamatujete si, jaké skřítky jste si vybírali na začátku / minule? Vybrali byste si takové skřítky znova? Jaké skřítky byste si vybrali dnes? Co se změnilo, že už takového skřítka nepotřebuješ?

6 Podobné otázky lze využít, když se běh skupinky blíží ke konci. Práce s výběrem skřítků, reflexe jejich potřebnosti /nepotřebnosti také umožňuje sledovat vedoucímu skupinky vývoj prožívání dítěte, účinnosti podpůrného vedení. 3) Aktivity na jednotlivých setkáních: Na otázku, co dále ve skupince děláme, by děti pravděpodobně odpověděly: hrajeme si, malujeme, povídáme si, nacvičujeme, zkoušíme, pomáháme někomu, odpočíváme, smějeme se, blbneme. Aktivity je efektivní přizpůsobovat skupince, jež se sejde a dílčím potížím a přáním, které se objevují. Níže uvádím publikace, ve kterých je k nalezení řada konkrétních aktivit. Tématické zaměření aktivit (potřebné emoční a sociální kompetence a související témata, důležité pro zvládání nároků mladšího školního věku) : A) Seznámení a sebeprezentace B) Sebedůvěra C) Empatie D) Komunikace, základní zásady komunikace s druhými, naslouchání druhým E) Spolupráce F) Asertivita G) Emoce a jejich vyjádření H) Relaxace a uvolnění I) Konflikty a jak na ně J) Mám i jinou možnost? Nácvik sociálních situací v situačním kontextu K) a další Příklady některých konkrétních aktivit: Co bys dělal, kdybys : nácvik problémových situací Co bys poradil Pepovi sdílení rad u aktuálních problémů dětí Konference či hudební soutěž - nácvik sociálních dovedností či příprava na reálný očekávaný úkol Využití maňáskového divadla nácvik asertivity, ztvárňování konkrétních situací Společné stavění mostu ze stavebnice z lavice na lavici - trénink spolupráce Hry s PET-vršky - rozvoj dovednosti spolupráce, komunikace, sebeprezentace Pantomima emocí a nálad

7 Pohybové či klidové relaxace Evaluace Aktivitu skupinky a její účinnost lze hodnotit následujícími způsoby: zpětná vazba od dětí: Jak už bylo uvedeno, od dětí je zpětná vazba pro evaluaci získávána z průběžné i závěrečné práce se skřítky. Na konci setkávání lze využít také následující dotazník: SKŘÍTCI Co se ti ve skupince Skřítci líbilo? Co tvoji skřítci pomocníčci? Je nějaký, kterého už nepotřebuješ? Je nějaký, který by se ti ještě hodil? Co ses tu naučil/a nebo se ti nyní daří? O čem bychom si mohli ve Skřítcích ještě povídat? Co bychom mohli ještě dělat? zpětná vazba ze strany rodičů a učitelů

8 Informace ke zpětné vazbě lze sbírat průběžně při komunikaci s učitelem nebo rodičem. Nebo lze využít na začátku a pro porovnání na konci běhu skupinky například následující škály potíží - projevů chování a emocí, které mohou rodiče vnímat (pozn.: vytvořeno s častého označování potíží právě rodiči): : Prosím, označte u následujících potíží jejich velikost: 0 vůbec 1 toto dělá dítěti nejmenší potíže, téměř se u něj neobjevuje 10 - toto dělá dítěti největší potíže, objevuje se u něj často Nejistota a stydlivost před ostatními dětmi Nejistota a stydlivost před dospělými Smutné nálady Strach a úzkost Nervozita Nedůvěra v sama sebe Zlostné reakce Vzdorovité chování Konflikty s dětmi v okolí Konflikty s dospělými Nedodržování pravidel Agresivní jednání Jiné potíže:

9 Ze zkušeností: Tato skupinka běží na naší škole 3 roky. Její chod se v průběžně vyvíjel a upravoval v reakci na potřeby dětí i rodičů, na možnosti a ostatní souvislosti. Ze strany dětí i rodičů je chod skupinky pozitivně hodnocen. V obecných rysech jsou s nim seznámeni i pedagogové, z jejichž pohledu si beru také určité podněty pro naši práci. Chod skupinky a práce školního psychologa při ní umožňuje těžit z role odborníka působícího ve škole - má přehled o dění ve škole, které tvoří podstatnou část dětského života. Skupinka je i místem, kde si děti odpočinou, zažijí ve škole příjemný čas a například si užijí role, které jindy tolik nezažívají ( jsem ten, kdo vymýšlí skupině hru; kdo vede ostatní; kdo někomu pomohl nebo poradil, apod.). Osvědčilo se Skupinku navštěvují nejčastěji děti ze 2. až 4. ročníku umí již psát a zároveň je pro ně poutavá hravá forma naší práce. Z hlediska časového naplánování a nalezení vhodného času u dětí (množství nejrůznějších kroužků, v zimě je vyšší nemocnost, na jaře probíhají školy v přírodě, apod.) nedoporučuji příliš krátkou dobu. Osvědčil se mi půlroční či roční běh. Je užitečné průběžně reagovat na aktuální události a potřeby dětí, spojovat je s aktivitami skupinky a tím pomáhat dětem učit je zvládat zátěžové situace, které zrovna zažívají.

10 Literatura, ze které lze čerpat konkrétní aktivity: Hermochová S., Neuman J., a kol.: Hry do kapsy I - X. Praha: Portál, Kříž, P.: Kdo jsem, jaký jsem. Kladno: AISIS Lisá E. a kol: Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně. Praha: Portál, Millerová, M.: Příběhy z měsíční houpačky. Praha: Portál, Portmannová,R.: Hry pro posílení psychické odolnosti. Praha: Portál Šimanovský Z., Mertin V.: Hry pomáhající s problémy. Praha: Portál, Šimanovský,Z., Šimanovská, B.: Hry pro rozvoj zdravé osobnosti. Praha: Portál, Šimanovský, Z.: Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha: Portál, Vopel, K.W.: Skupinové hry pro život I. - IV. Praha: Portál, Zelinová, M.: Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Praha: Portál, Další použitá literatura: Elliot, J., Place, M.:. Dítě v nesnázích. Praha: Grada, Stuchlíková, I. a kol.: Zvládání emočních problémů školáků. Praha: Portál, 2005.

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metodická zpráva č. 7 Témata: Odborná metodika pro praxi školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga. Škola: Specialista Jméno: Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady školní speciální pedagog

Více

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD Metodika Asistence pedagoga u dítěte s ADHD vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD Mgr. Zuzana Masopustová,

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Klapkova 2 182 00 Praha 8 Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz Učitelům, kteří usilují o aktivní přístup k vyučování a žákům

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

5.3 Metodické náměty pro přípravu a realizaci interakčních her

5.3 Metodické náměty pro přípravu a realizaci interakčních her 5.3 Metodické náměty pro přípravu a realizaci interakčních her Pro realizaci interakčních her rozvíjejících sociální dovednosti žáků základní školy se osvědčuje: Vytvořit ucelený program her a postupně

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM IVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE rizová intervence

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Úvod Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách 3 AUTORSKÝ KOLEKTIV: Zuzana Bedřichová Aneta Horká Vendula Karasová

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

Metodická příručka. Nejčastější poradenské problémy a jejich řešení pro učitele mateřských škol

Metodická příručka. Nejčastější poradenské problémy a jejich řešení pro učitele mateřských škol Metodická příručka Nejčastější poradenské problémy a jejich řešení pro učitele mateřských škol 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracovala: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D Název

Více

Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět

Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, Luže, Košumberk 37 Č.j. Jen/438/2015 Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět Platnost dokumentu je od 1.9.2015 1 Obsah

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Identifikační údaje... 3 3 Charakteristika školy... 4 4 Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte METODIKA PRO NADANÉ DĚTI Vyhledávání nadaných = identifikace - je proces, obvykle s několika fázemi 1) Nominace - nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat?

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat? PRÁCA S TRIEDOU C 1.1 Škola, třída, učitel B 1.1 Management třídy PhDr. Václav Mertin, katedra psychologie FF UK? Setkali? Víte,? Jakých jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli

Více

ODBORNÁ METODIKA PRO PRAXI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NEBO ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

ODBORNÁ METODIKA PRO PRAXI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NEBO ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA Metodická zpráva č. 7 ODBORNÁ METODIKA PRO PRAXI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NEBO ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Sylva Hönigová 1. Úvod V projektu Realizace školních poradenských

Více

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU A ALKOHOLU. I. díl. Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. Jana Nedbalová a kolektiv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU A ALKOHOLU. I. díl. Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. Jana Nedbalová a kolektiv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZNAK PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Inspirováno programem Kouření a já prof. MUDr. Drahoslavy Hrubé, CSc. Materiál byl zpracován v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více