Zpráva o činnosti organizace za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti organizace za rok 2009"

Transkript

1 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého Chlumec nad Cidlinou V Chlumci nad Cidlinou dne: Mgr. Jana Cabadajová Ředitelka

2 Organizace poskytuje pobytové služby sociální péče klientům v souladu se Zřizovací listinou a dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to: Domovy pro seniory ( 49) Domovy se zvláštním reţimem ( 50) Odlehčovací sluţby ( 44) Chráněné bydlení ( 51) Cílové skupiny jsou obsahem veřejného závazku organizace. Rozsah základních činností je dán Z. č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů a písemnou dohodou dvou smluvních stran. Organizace zajišťuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. V roce 2009 došlo ke změně názvu a sídla organizace. Veřejný závazek I. Základní informace Název: Domov V Podzámčí Sídlo: Palackého Chlumec nad Cidlinou Forma právní subjektivity: Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Kontakt: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí Hradec Králové Ředitelka : Mgr. Jana Cabadajová, Bankovní spojení: ČSOB /0300 Komunitní plánování: zapojení v Mikroregionu Chlumecko Domov pro seniory: Domovy pro seniory 49 Poslání

3 Posláním našeho domova je poskytovat seniorům takovou podporu, která by zajišťovala jejich klidný ţivot v bezpečném prostředí, v co největší moţné míře podporovat kontakt s rodinou, okolím a veřejným ţivotem. Principy přístupu ke klientovi: Princip: 1. Individuálního přístupu (uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup). 2. Důstojnosti (důstojný přístup a úcta ke klientovi). 3. Respektu ( respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek). 4. Diskrétnosti ( zachování důvěrných informací o klientovi základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem). 5. Empatie ( vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina, kapacita Cílová skupina: senioři, kteří si nemohou zajistit osobní péči sami a vyţadují naši pomoc (mobilní, imobilní) senioři, kteří vyţadují zvýšenou ošetřovatelskou péči Kapacita zařízení: 48 Domovy se zvláštním režimem 50 Poslání Domov pro lidi se zvláštním režimem: Posláním našeho domova je poskytovat seniorům takovou podporu, která by zajišťovala jejich klidný ţivot v bezpečném prostředí, v co největší moţné míře podporovat kontakt s rodinou, okolím a veřejným ţivotem. Principy přístupu ke klientovi: 1. Individuálního přístupu (uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup ). 2. Důstojnosti (důstojný přístup a úcta ke klientovi).

4 3. Respektu ( respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek). 4. Diskrétnosti ( zachování důvěrných informací o klientovi základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem). 5. Empatie ( vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina, kapacita Cílová skupina: senioři s demencemi, Alzheimerovou demencí Kapacita: 76 Odlehčovací služby 44 Poslání Odlehčovací služba: Posláním odlehčovací sluţby našeho domova je poskytnout osobám, které pečují o osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postiţení sníţenou soběstačnost, nezbytný odpočinek. Principy poskytování odlehčovací služby: 1. Individuálního přístupu (uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup). 2. Důstojnosti (důstojný přístup a úcta ke klientovi). 3. Respektu ( respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek). 4. Diskrétnosti ( zachování důvěrných informací o klientovi základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem). 6. Empatie ( vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina senioři, kteří si nemohou zajistit osobní péči sami a vyţadují naši pomoc (mobilní, imobilní) senioři s demencemi, Alzheimerovou demencí senioři, kteří vyţadují zvýšenou ošetřovatelskou péči Kapacita: Odlehčovací sluţby: 5

5 Chráněné bydlení 51 Poslání Chráněné bydlení: Posláním chráněného bydlení je poskytnout dospělým lidem s lehkým mentálním postiţením podporu začlenit se do běţného ţivota, upevňovat a rozvíjet pracovní dovednosti, osobní a společenské návyky. Principy Princip: 1.Individuální přístup: (služby jsou poskytovány podle individuálních potřeb a přání klientů). Kapacita : 8 2.Rovnost přístupu: (respektujeme klienty bez ohledu na míru postižení). 3.Empatie: (vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina, kapacita cílovou skupinu tvoří dospělí lidé s lehkým mentálním postiţením (od 20 let) Kontakty Ředitelka: tel., fax: mobil: Říhova ul.: Spojovatelka: Fax: Zdravotní úsek: Sociální pracovnice: kl Palackého ul.: , Vedoucí zdravotního úseku: kl Vedoucí sociálního úseku: kl. 109, mobil:

6 Personální, účetní: kl. 112,113 Chráněné bydlení: Vedoucí sociálního úseku: /541,klapka 109 Asistentky CHB: Adresa poskytovatele : Domov V Podzámčí Palackého Chlumec nad Cidlinou Pobočka: Domov V Podzámčí Říhova Chlumec nad Cidlinou Chráněné bydlení: Palackého Chlumec nad Cidlinou Adresa zřizovatele: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Pivovarské náměstí Hradec Králové

7 Konkrétní údaje o poskytované službě za rok 2009: Domov pro seniory 49 Rok 2009 Kapacita sluţby 48 Průměrný věk obyvatel 80,5 Počet ţen k Počet muţů k Průměrný počet uţivatelů 47,6 Počet nástupů 14 Počet úmrtí 13 Počet propuštěných do soukromí 0 Počet překladů na ZR 1 Domov se zvláštním režimem 50 Rok 2009 Kapacita zařízení 76 Průměrný věk obyvatel 79,2 Počet ţen k Počet muţů k Průměrný počet klientů v roce 74,8 Počet nástupů 22 Počet úmrtí 19 Počet propuštěných do soukromí 1 Odlehčovací služba 44 Rok 2009 Kapacita zařízení 5 Průměrný věk obyvatel 81,3 Počet ţen k Počet muţů k Průměrný počet klientů v roce 2,3/měsíc Počet nástupů 28 Počet propuštěných 25 Zemřelí 2 Chráněné bydlení 51 Rok 2009 Kapacita zařízení 8 Průměrný věk obyvatel 34,25 Počet ţen k Počet muţů k Průměrný počet klientů v roce 8 Počet nástupů 0 Počet propuštěných ukončení sluţby 0

8 Společenské, kulturní a sportovní aktivity pro klienty za rok 2009 Domovy pro seniory Program pravidelných aktivit pro klienty PONDĚLÍ Relaxační cvičení (H. Netolická) Četba knih a časopisů (H.Netolická) ÚTERÝ Relaxační cvičení (H. Netolická) Cvičení s dětmi z MŠ U Zámku - 1x za měsíc Kadeřnice 1x za 14 dní Četba knih, společný zpěv (H. Netolická) STŘEDA Pracovní terapie ( H.Netolická) Četba z knih a časopisů (H.Netolická) Kavárnička 1x za měsíc ČTVRTEK Rehabilitační cvičení (P.Rakouská) Individuální rehabilitační cvičení (P.Rakouská) PÁTEK Muzikoterapie (V.Klvaňová) 1 x za 14 dní Relaxační cvičení (H.Netolická) 1x za 14 dní Relaxační posezení ( H.Netolická) SOBOTA Bohosluţba (církev katolická) LEDEN 6.1. Tři králové 8.1. Promítání filmu Stolní hry Cvičení s dětmi z MŠ Country restaurace Promítání filmu ÚNOR 4.2. Kavárnička 5.2. Promítání filmu 6.2. Stolní hry Taneční kurzy - HK Setkání s kartářkou Celoroční akce

9 11.2. Valentýnské odpoledne Promítání filmu Derby v kuţelkách na D Country restaurace Stolní hry BŘEZEN 3.3. Stolní hry 6.3. Derby v kuţelkách na D Kavárnička k MDŢ Promítání filmu Hašlerovy písničky na D Cvičení s dětmi z MŠ Promítání filmu Josefovská zábava na D Country restaurace DUBEN 3.4. Turnaj v kuţelkách na D Promítání filmu Velikonoční pomlázka Cvičení s dětmi z MŠ Promítání filmu Koncert TV NOVA O2 Aréna Praha Kavárnička Čarodějnice zdobení májky, opékání párků KVĚTEN 5.5. Promítání filmu 6.5. Country restaurace Cvičení s dětmi z MŠ Výlet - Všejany Den matek Derby v kuţelkách na D Stolní hry Výlet ZOO Chleby Promítání filmu Kavárnička ČERVEN 2.6. Promítání filmu 3.6. Country restaurace 5.6. Derby v kuţelkách na D Cvičení s dětmi z MŠ Stolní hry Výlet zámek Častolovice Rehabilitační pobyt v Lipové na Jesenicku Promítání filmu Sportovní hry na D2

10 ČERVENEC 1.7. Kavárnička 8.7. Country restaurace Promítání filmu Stolní hry Anenská zábava Country restaurace Derby v kuţelkách na D2 SRPEN 4.8. Promítání filmu Kavárnička Stolní hry Promítání filmu Derby v kuţelkách na D2 ZÁŘÍ 2.9. Stolní hry Výlet - Krakonošova zahrada Odpoledne s písničkou Hašlerovy písničky na D Koncert Podkověnky Pod Loretou Výlet Zahrada Čech Litoměřice Svatováclavská zábava na D Kuţelkářská liga D1 ŘÍJEN Cvičení s dětmi z MŠ Výlet DD Hradec Králové Den otevřených dveří Kuţelkářská liga D Ples SPMP Výstaviště Praha Promítání filmu Kavárnička Vinobraní na D Ples Rokytnice v Orlických horách Návštěvy hřbitovů s klienty LISTOPAD Návštěvy hřbitovů s klienty Cvičení s dětmi z MŠ Martinské posvícení Derby v kuţelkách na D Posezení s hudbou HK Kavárnička Cvičení s dětmi z MŠ PROSINEC Výlet - Ratibořice

11 8.12. Vánoční koncert na D Vánoční besídka dětí z MŠ Poděbradova Vystoupení studentek SZŠ HK Besídka MŠ Beruška Setkání se starostou Chlumce n.c Vánoční posezení Silvestrovská kavárnička Domovy se zvláštním režimem Odlehčovací služby Program pravidelných aktivit pro klienty PONDĚLÍ Muzikoterapie (V. Fikejzová) Individuální pracovní terapie ( S.Holásková a L.Dundová) Kavárna Návštěvy klientů, poslech hudby, společenské hry ÚTERÝ Pracovní terapie ( S. Holásková a L.Dundová) Individuální návštěvy klientů (V.Fikejzová) Návštěvy lékaře MUDr. Loudy Individuální návštěvy po pokojích STŘEDA Skupinové cvičení, muzikoterapie (V.Fikejzová) Individuální pracovní terapie (S. Holásková a L.Dundová) Kavárna Individuální návštěvy klientů Bohosluţba - církev katolická ČTVRTEK Pracovní terapie ( S. Holásková a L.Dundová) Individuální návštěvy klientů (V.Fikejzová) Individuální návštěvy klientů PÁTEK Skupinové cvičení (V. Fikejzová) Individuální pracovní terapie (S.Holásková a L.Dundová) Kavárna Individuální návštěvy klientů Bohosluţba církev evangelická

12 Celoroční akce pro klienty LEDEN 6.1. Tři králové 7.1. Stolní hry Derby v kuţelkách Setkání s řemesly Country restaurace Kavárnička ÚNOR 6.2. Derby v kuţelkách Valentýnské odpoledne na D Country restaurace Hry zručnosti Kavárnička Stolní hry BŘEZEN 6.3. Derby v kuţelkách Cvičení s vrchní sestrou Stolní hry Hašlerovy písničky Josefovská zábava Kavárnička Promítání filmu DUBEN 3.4. Derby v kuţelkách 8.4. Velikonoční výstava Česká Skalice Velikonoční pomlázka Cvičení s vrchní sestrou Country restaurace Stolní hry Kavárnička Výlet zahradnictví Skochovice Zdobení májky, opékání párků KVĚTEN Vystoupení dětí z MŠ Beruška Den matek posezení s hudbou Derby v kuţelkách Cvičení s vrchní sestrou Kavárnička Stolní hry Country restaurace Promítání filmu

13 ČERVEN 5.6. Derby v kuţelkách Stolní hry Cvičení s vrchní sestrou Kavárnička Promítání filmu Sportovní hry Výlet Muzeum Nový Bydžov ČERVENEC 3.7. Promítání filmu Stolní hry Kavárnička Anenská slavnost na D Derby v kuţelkách SRPEN 7.8. Promítání filmu Stolní hry Kavárnička Derby v kuţelkách ZÁŘÍ 4.9. Stolní hry Promítání filmu Hašlerovy písničky Promítání filmu Kavárnička Podkověnka Pod Loretou Cvičení s vrchní sestrou Svatováclavská slavnost Derby v kuţelkách ŘÍJEN Promítání filmu Derby v kuţelkách Promítání filmu Kavárnička Cvičení s vrchní sestrou Vinobraní Stolní hry LISTOPAD Promítání filmu Cvičení s vrchní sestrou Martinská zábava Stolní hry Kavárnička Derby v kuţelkách

14 PROSINEC Barborky Vánoční koncert Stolní hry Vánoční posezení Setkání se starostou města na D Silvestrovská kavárnička LEDEN 6.1. Tři králové Chráněné bydlení Celoroční akce pro klienty ÚNOR 5.2. Turnaj v kuţelkách Taneční kurzy Hradec Králové Společenské hry Country restaurace BŘEZEN Společenský ples - České Meziříčí Beseda Policie ČR prevence rizikových situací Turnaj v šipkách DUBEN Koncert TV NOVA O2 Aréna Praha Čarodějný rej slavnost MÚ Chlumec n.c. KVĚTEN Sportovní hry Trhová Kamenice Májová veselice ÚSP Chotělice ČERVEN 6.6. Výstava psů Lysá nad Labem 6.6. Divadelní představení Praha Výlet zámek Častolovice Sportovní hry Chlumec n.c. ČERVENEC Výlet lodí - Poděbrady SRPEN Opékání párků ZÁŘÍ Krakonošova zahrada Havlovice

15 20.9. Koncert Podkověnky Muzeum Loreta ŘÍJEN Podzimní ples - Praha Vinobraní D Rytmus ples Rokytnice v Orl. horách LISTOPAD Martinská slavnost D Mikulášská zábava HK SPMP PROSINEC Vánoční posezení na D2

16 II. Plnění úkolů v personální oblasti 2009 Mzdový limit ,- Úspora 47,- Překročení 0 Dorovnání překročeného limitu z FO 0 Sníţení čerpání o refundované částky 0 Přehled údajů Průměrný fyzický stav zaměstnanců 87 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 85,84 Průměrný plat bez OON 17701,- Průměrný tarifní plat 16527,- Průměrná platová třída 5,3 Průměrný platový stupeň 9 Průměrný platový stupeň ve tř Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách Odměny celkem ,- Odměny na 1 zaměstnance/měs. 978,- Osobní příplatky celkem ,- Osobní příplatky na 1 zaměstnance/měs. 798,- Příplatky za vedení celkem ,- Příplatky za vedení na 1 vedoucího 3724,- zaměstnance/měs. Zvláštní příplatky celkem ,- Zvláštní příplatky na 1 zaměstnance, který 689,- má na to nárok Příplatky za Noc,So a Ne, svátky 1454,- Pohotovost 0 Celkem vyplaceno za dovolené a ost.náhrad ,- % nemocnosti 1 Placená přesčasová práce 0 %-ní podíl mimotarifních sloţek v celkovém 23,36 objemu vyplácených prostředků (mimo OON) Z toho pouze za odměny a OSOH ,-

17 OON Částka vyplácených OON Nárůst x pokles Odůvodnění, struktura (dohoda mimo prac.poměr apod.) 63826,- nárůst 1 x Dohoda o pracovní činnosti 3 x Dohoda o provedení práce Komentář 1) Nárůst mzdových prostředků je pouze v souvislosti se změnami legislativy. 2) OON nárůst oproti roku 2008, limit pro rok 2009 stanovený nebyl (součást specifického ukazatele pro rok 2009) - dohodami o provedení práce se řešily krizové provozní situace na zdravotním a stravovacím provozu / dlouhodobá pracovní neschopnost, ukončení pracovního poměru / - dohodou o pracovní činnosti se celoročně řešila výpomoc v kuchyni v Palackého ul. - dohoda o provedení práce byla sepsána pro pomoc v kuchyni a prádelně.

18 PAM 2009 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou Vyplňuje se za organizaci jako celek ( hlavní i doplňková činnost ) Skutečnost Techn. jednotka minulé období sledované období Rozdíl 3-4 % Fyzický stav zaměstnanců k FO ,00 Přepočtený stav zaměstnanců FO 87,1 85,84 1,3 1,00 Platová třída 5,3 5,3 0 0,00 Platový stupeň 9,0 9,0 0,0 0,00 Tarifní plat Kč ,06 Příplatky ostatní Kč ,01 Odměny Kč Osobní příplatek Kč Hrubá mzda Kč ,96 nemocnosti % 6 1,0-5 0,06 Přesčasové práce hod zdy bez dohod celkem tis. Kč Dohody tis. Kč Mzdové náklady celkem tis. Kč ,4 Komentář k jednotlivým ukazatelům na samostatném listě s názvem " Komentář příloha č. 2 " ( vždy podrobný při změnách organizační struktury a změn vlivem Nařízení vlády ) Vypracovala: Térová Dana Dne: Podpis : Schválil :Mgr.Jana Cabadajová Podpis :

19 Vzdělávání pracovníků v Domově V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou za rok 2009 Vzdělávání zaměstnanců probíhá v souladu s plánem vzdělávání organizace a individuálních vzdělávacích plánů na daný kalendářní rok. Ten je rozpracován podrobněji do jednotlivých kroků a je v souladu plánem zařízení a osobním plánem jednotlivých zaměstnanců. Cíle vzdělávání jsou v souladu se zaváděním a prohlubováním standardů kvality SS a vzdělávání zaměstnanců je směřováno k cílovým skupinám klientů, samozřejmě v souladu s ekonomickými podmínkami našeho zařízení. A je směřováno ke zvýšení kvality poskytovaných sluţeb v zařízení. 1. Potřeby vzdělávání vycházejí z cílových skupin a potřeb klientů, z legislativních potřeb v souladu s novelou zákona o sociálních sluţbách a poţadavků na kvalifikační poţadavky zaměstnanců. 2. Vzdělávání je rovněţ výsledkem Hodnocení zaměstnanců a stanovení Osobního rozvojového plánu kaţdého pracovníka. 3. Za rok 2009 jsme investovali do vzdělávání personálu ,- Kč. 4. Vzdělávání pracovníků je dlouhodobým cílem našeho zařízení. 5. Všechny vzdělávací akce jsou zaznamenávány v osobní kartě vzdělávání dotyčného zaměstnance a doloţeny fotokopiemi osvědčení a certifikátů. 6. Supervize v zařízení probíhá pro pracovníky přímé péče a chráněného bydlení. 7. Ředitelka a vedoucí sociálního úseku se zúčastnily specializačního kurzu Interní manaţér kvality v sociálních sluţbách a získaly Certifikát. 8. Plán vzdělávání pracovníků. Za rok 2009 bylo provedeno periodické hodnocení zaměstnanců k a výsledkem jsou cenné informace a podněty pro další práci. Potřebné vzdělání na jednotlivé profese jsou součástí Specifikace pracovního místa. Organizační struktura pro jednotlivé typy sluţeb :( viz příloha)

20 Prostředek Škoda Fabia combi Škoda Octavia Počet ujetých km IV. Autoprovoz 2009 Spotřeba Průměrná spotřeba PHM/Kč Využití, opravy,vybavení ,25 9, Mytí vozidla 2.Provozní náplně 3.Roční prohlídka 4.Výměna kol ,84 7, ,70 1. Mytí vozidla 2. Provozní náplně 3. Dálniční známka 4.Výměna kol 5107 Mercedes Vito Renault Master ,20 9, ,20 1.Mytí vozidla 2.Dálniční známka 3. Provozní náplně 4.Výměna kol 5. Roční prohlídka 6. Nové pneu ,17 9, ,30 1.Potahy 2.Registrace 3. Výměna kol 4.Roční prohlídka Celkem: , , Corado (moped) 0 0 1, Malotraktor Trakt.zahr. Sekačka1+2 Mulčovač Vysavač listí Křovinořez Motorová pila l/h 1l/h 1l/h 1l/h 6719,90 1l/h 1l/h 1l/h 3214,30 Materiály + opravy Dieselagregát 18h 55min. 282,01 15 l/h 6427, Zhodnocení stavu a potřeb vozového parku: 1. Všechna auta organizace jsou pojištěna. 2. Do vozového parku patří i zahradní technika, vedení dokumentace je u vedoucího autoprovozu.

21 V. Kontrolní činnost 1. V roce 2009 byl přepracován Interní systém kontrol, aby se více předcházelo chybám a nedostatkům. Součástí systému kontrol je zpracován vţdy plán kontrol na daný měsíc. Témata jsou dána provozem zařízení a vedoucími pracovníky. Jsou pořizovány zápisy, kde jsou konstatovány opatření a sankce. 2. V letošním roce byly vnitřní kontrolou zjištěny některé nedostatky, které byly odstraněny a postupně napravovány. 3. Pro další období byla přijata opatření, aby k podobným nedostatkům nedocházelo. VI. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 1. Pro zajištění inventarizace pro rok 2008 byla stanovena ústřední inventarizační komise, která provedla fyzickou inventuru ke dni u DNM, DHM, DDNM, DDHM, materiálu na skladě. Za období od do byla provedena dokladová inventura a fyzická inventura OOPP k Nebyly zjištěny inventární rozdíly viz inventární zápis. Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a pokynem zřizovatele k provedení inventarizace. VII. Závěr Organizace ukončila účetní rok s hospodářským výsledkem ,86 Kč. Organizace nakládá s finančními prostředky úsporně, hospodárně a efektivně. V letošním roce jsme se podíleli na větší hospodárnosti s finančními prostředky organizace v souvislosti s přidělenými dotacemi na daný rok. Závěr patří poděkování zřizovateli za podporu a metodickou pomoc a všem zaměstnancům, kteří se podíleli na fungování organizace v roce Mgr. Jana Cabadajová Ředitelka

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2014 1 OBSAH: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 IČO 70876258 tel. 469 695 121, 469 695 683, e-mail: domov@domov-hm.cz,

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov důchodců HUMBURKY Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013-1- I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace,

Více

Nedokončená akce v roce 2014

Nedokončená akce v roce 2014 Nedokončená akce v roce 2014 V roce 2014 nebyly žádné nedokončené akce V Teplicích nad Metují dne: 13.1.2015 Vypracoval: Schválila: Jan Postava Podpis: Dagmar Kušlová Podpis: rok 2014 v tis. Kč Skupina

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2014 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace sluţby 5 Pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 Brno, únor 2012 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Domova Na Hrádku, poskytovatele sociálních služeb IČO 00873624

Domova Na Hrádku, poskytovatele sociálních služeb IČO 00873624 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření organizace Domova Na Hrádku, poskytovatele sociálních služeb IČO 00873624 zastoupeném ředitelkou Mgr. Janou Pilnou v roce 2010 Ι. Základní informace o organizaci

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ a DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace

DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ a DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ a DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2012 OBSAH: 1. Základní údaje o zpracovateli

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více