Zpráva o činnosti organizace za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti organizace za rok 2009"

Transkript

1 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého Chlumec nad Cidlinou V Chlumci nad Cidlinou dne: Mgr. Jana Cabadajová Ředitelka

2 Organizace poskytuje pobytové služby sociální péče klientům v souladu se Zřizovací listinou a dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to: Domovy pro seniory ( 49) Domovy se zvláštním reţimem ( 50) Odlehčovací sluţby ( 44) Chráněné bydlení ( 51) Cílové skupiny jsou obsahem veřejného závazku organizace. Rozsah základních činností je dán Z. č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů a písemnou dohodou dvou smluvních stran. Organizace zajišťuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. V roce 2009 došlo ke změně názvu a sídla organizace. Veřejný závazek I. Základní informace Název: Domov V Podzámčí Sídlo: Palackého Chlumec nad Cidlinou Forma právní subjektivity: Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Kontakt: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí Hradec Králové Ředitelka : Mgr. Jana Cabadajová, Bankovní spojení: ČSOB /0300 Komunitní plánování: zapojení v Mikroregionu Chlumecko Domov pro seniory: Domovy pro seniory 49 Poslání

3 Posláním našeho domova je poskytovat seniorům takovou podporu, která by zajišťovala jejich klidný ţivot v bezpečném prostředí, v co největší moţné míře podporovat kontakt s rodinou, okolím a veřejným ţivotem. Principy přístupu ke klientovi: Princip: 1. Individuálního přístupu (uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup). 2. Důstojnosti (důstojný přístup a úcta ke klientovi). 3. Respektu ( respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek). 4. Diskrétnosti ( zachování důvěrných informací o klientovi základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem). 5. Empatie ( vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina, kapacita Cílová skupina: senioři, kteří si nemohou zajistit osobní péči sami a vyţadují naši pomoc (mobilní, imobilní) senioři, kteří vyţadují zvýšenou ošetřovatelskou péči Kapacita zařízení: 48 Domovy se zvláštním režimem 50 Poslání Domov pro lidi se zvláštním režimem: Posláním našeho domova je poskytovat seniorům takovou podporu, která by zajišťovala jejich klidný ţivot v bezpečném prostředí, v co největší moţné míře podporovat kontakt s rodinou, okolím a veřejným ţivotem. Principy přístupu ke klientovi: 1. Individuálního přístupu (uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup ). 2. Důstojnosti (důstojný přístup a úcta ke klientovi).

4 3. Respektu ( respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek). 4. Diskrétnosti ( zachování důvěrných informací o klientovi základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem). 5. Empatie ( vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina, kapacita Cílová skupina: senioři s demencemi, Alzheimerovou demencí Kapacita: 76 Odlehčovací služby 44 Poslání Odlehčovací služba: Posláním odlehčovací sluţby našeho domova je poskytnout osobám, které pečují o osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postiţení sníţenou soběstačnost, nezbytný odpočinek. Principy poskytování odlehčovací služby: 1. Individuálního přístupu (uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup). 2. Důstojnosti (důstojný přístup a úcta ke klientovi). 3. Respektu ( respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek). 4. Diskrétnosti ( zachování důvěrných informací o klientovi základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem). 6. Empatie ( vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina senioři, kteří si nemohou zajistit osobní péči sami a vyţadují naši pomoc (mobilní, imobilní) senioři s demencemi, Alzheimerovou demencí senioři, kteří vyţadují zvýšenou ošetřovatelskou péči Kapacita: Odlehčovací sluţby: 5

5 Chráněné bydlení 51 Poslání Chráněné bydlení: Posláním chráněného bydlení je poskytnout dospělým lidem s lehkým mentálním postiţením podporu začlenit se do běţného ţivota, upevňovat a rozvíjet pracovní dovednosti, osobní a společenské návyky. Principy Princip: 1.Individuální přístup: (služby jsou poskytovány podle individuálních potřeb a přání klientů). Kapacita : 8 2.Rovnost přístupu: (respektujeme klienty bez ohledu na míru postižení). 3.Empatie: (vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina, kapacita cílovou skupinu tvoří dospělí lidé s lehkým mentálním postiţením (od 20 let) Kontakty Ředitelka: tel., fax: mobil: Říhova ul.: Spojovatelka: Fax: Zdravotní úsek: Sociální pracovnice: kl Palackého ul.: , Vedoucí zdravotního úseku: kl Vedoucí sociálního úseku: kl. 109, mobil:

6 Personální, účetní: kl. 112,113 Chráněné bydlení: Vedoucí sociálního úseku: /541,klapka 109 Asistentky CHB: Adresa poskytovatele : Domov V Podzámčí Palackého Chlumec nad Cidlinou Pobočka: Domov V Podzámčí Říhova Chlumec nad Cidlinou Chráněné bydlení: Palackého Chlumec nad Cidlinou Adresa zřizovatele: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Pivovarské náměstí Hradec Králové

7 Konkrétní údaje o poskytované službě za rok 2009: Domov pro seniory 49 Rok 2009 Kapacita sluţby 48 Průměrný věk obyvatel 80,5 Počet ţen k Počet muţů k Průměrný počet uţivatelů 47,6 Počet nástupů 14 Počet úmrtí 13 Počet propuštěných do soukromí 0 Počet překladů na ZR 1 Domov se zvláštním režimem 50 Rok 2009 Kapacita zařízení 76 Průměrný věk obyvatel 79,2 Počet ţen k Počet muţů k Průměrný počet klientů v roce 74,8 Počet nástupů 22 Počet úmrtí 19 Počet propuštěných do soukromí 1 Odlehčovací služba 44 Rok 2009 Kapacita zařízení 5 Průměrný věk obyvatel 81,3 Počet ţen k Počet muţů k Průměrný počet klientů v roce 2,3/měsíc Počet nástupů 28 Počet propuštěných 25 Zemřelí 2 Chráněné bydlení 51 Rok 2009 Kapacita zařízení 8 Průměrný věk obyvatel 34,25 Počet ţen k Počet muţů k Průměrný počet klientů v roce 8 Počet nástupů 0 Počet propuštěných ukončení sluţby 0

8 Společenské, kulturní a sportovní aktivity pro klienty za rok 2009 Domovy pro seniory Program pravidelných aktivit pro klienty PONDĚLÍ Relaxační cvičení (H. Netolická) Četba knih a časopisů (H.Netolická) ÚTERÝ Relaxační cvičení (H. Netolická) Cvičení s dětmi z MŠ U Zámku - 1x za měsíc Kadeřnice 1x za 14 dní Četba knih, společný zpěv (H. Netolická) STŘEDA Pracovní terapie ( H.Netolická) Četba z knih a časopisů (H.Netolická) Kavárnička 1x za měsíc ČTVRTEK Rehabilitační cvičení (P.Rakouská) Individuální rehabilitační cvičení (P.Rakouská) PÁTEK Muzikoterapie (V.Klvaňová) 1 x za 14 dní Relaxační cvičení (H.Netolická) 1x za 14 dní Relaxační posezení ( H.Netolická) SOBOTA Bohosluţba (církev katolická) LEDEN 6.1. Tři králové 8.1. Promítání filmu Stolní hry Cvičení s dětmi z MŠ Country restaurace Promítání filmu ÚNOR 4.2. Kavárnička 5.2. Promítání filmu 6.2. Stolní hry Taneční kurzy - HK Setkání s kartářkou Celoroční akce

9 11.2. Valentýnské odpoledne Promítání filmu Derby v kuţelkách na D Country restaurace Stolní hry BŘEZEN 3.3. Stolní hry 6.3. Derby v kuţelkách na D Kavárnička k MDŢ Promítání filmu Hašlerovy písničky na D Cvičení s dětmi z MŠ Promítání filmu Josefovská zábava na D Country restaurace DUBEN 3.4. Turnaj v kuţelkách na D Promítání filmu Velikonoční pomlázka Cvičení s dětmi z MŠ Promítání filmu Koncert TV NOVA O2 Aréna Praha Kavárnička Čarodějnice zdobení májky, opékání párků KVĚTEN 5.5. Promítání filmu 6.5. Country restaurace Cvičení s dětmi z MŠ Výlet - Všejany Den matek Derby v kuţelkách na D Stolní hry Výlet ZOO Chleby Promítání filmu Kavárnička ČERVEN 2.6. Promítání filmu 3.6. Country restaurace 5.6. Derby v kuţelkách na D Cvičení s dětmi z MŠ Stolní hry Výlet zámek Častolovice Rehabilitační pobyt v Lipové na Jesenicku Promítání filmu Sportovní hry na D2

10 ČERVENEC 1.7. Kavárnička 8.7. Country restaurace Promítání filmu Stolní hry Anenská zábava Country restaurace Derby v kuţelkách na D2 SRPEN 4.8. Promítání filmu Kavárnička Stolní hry Promítání filmu Derby v kuţelkách na D2 ZÁŘÍ 2.9. Stolní hry Výlet - Krakonošova zahrada Odpoledne s písničkou Hašlerovy písničky na D Koncert Podkověnky Pod Loretou Výlet Zahrada Čech Litoměřice Svatováclavská zábava na D Kuţelkářská liga D1 ŘÍJEN Cvičení s dětmi z MŠ Výlet DD Hradec Králové Den otevřených dveří Kuţelkářská liga D Ples SPMP Výstaviště Praha Promítání filmu Kavárnička Vinobraní na D Ples Rokytnice v Orlických horách Návštěvy hřbitovů s klienty LISTOPAD Návštěvy hřbitovů s klienty Cvičení s dětmi z MŠ Martinské posvícení Derby v kuţelkách na D Posezení s hudbou HK Kavárnička Cvičení s dětmi z MŠ PROSINEC Výlet - Ratibořice

11 8.12. Vánoční koncert na D Vánoční besídka dětí z MŠ Poděbradova Vystoupení studentek SZŠ HK Besídka MŠ Beruška Setkání se starostou Chlumce n.c Vánoční posezení Silvestrovská kavárnička Domovy se zvláštním režimem Odlehčovací služby Program pravidelných aktivit pro klienty PONDĚLÍ Muzikoterapie (V. Fikejzová) Individuální pracovní terapie ( S.Holásková a L.Dundová) Kavárna Návštěvy klientů, poslech hudby, společenské hry ÚTERÝ Pracovní terapie ( S. Holásková a L.Dundová) Individuální návštěvy klientů (V.Fikejzová) Návštěvy lékaře MUDr. Loudy Individuální návštěvy po pokojích STŘEDA Skupinové cvičení, muzikoterapie (V.Fikejzová) Individuální pracovní terapie (S. Holásková a L.Dundová) Kavárna Individuální návštěvy klientů Bohosluţba - církev katolická ČTVRTEK Pracovní terapie ( S. Holásková a L.Dundová) Individuální návštěvy klientů (V.Fikejzová) Individuální návštěvy klientů PÁTEK Skupinové cvičení (V. Fikejzová) Individuální pracovní terapie (S.Holásková a L.Dundová) Kavárna Individuální návštěvy klientů Bohosluţba církev evangelická

12 Celoroční akce pro klienty LEDEN 6.1. Tři králové 7.1. Stolní hry Derby v kuţelkách Setkání s řemesly Country restaurace Kavárnička ÚNOR 6.2. Derby v kuţelkách Valentýnské odpoledne na D Country restaurace Hry zručnosti Kavárnička Stolní hry BŘEZEN 6.3. Derby v kuţelkách Cvičení s vrchní sestrou Stolní hry Hašlerovy písničky Josefovská zábava Kavárnička Promítání filmu DUBEN 3.4. Derby v kuţelkách 8.4. Velikonoční výstava Česká Skalice Velikonoční pomlázka Cvičení s vrchní sestrou Country restaurace Stolní hry Kavárnička Výlet zahradnictví Skochovice Zdobení májky, opékání párků KVĚTEN Vystoupení dětí z MŠ Beruška Den matek posezení s hudbou Derby v kuţelkách Cvičení s vrchní sestrou Kavárnička Stolní hry Country restaurace Promítání filmu

13 ČERVEN 5.6. Derby v kuţelkách Stolní hry Cvičení s vrchní sestrou Kavárnička Promítání filmu Sportovní hry Výlet Muzeum Nový Bydžov ČERVENEC 3.7. Promítání filmu Stolní hry Kavárnička Anenská slavnost na D Derby v kuţelkách SRPEN 7.8. Promítání filmu Stolní hry Kavárnička Derby v kuţelkách ZÁŘÍ 4.9. Stolní hry Promítání filmu Hašlerovy písničky Promítání filmu Kavárnička Podkověnka Pod Loretou Cvičení s vrchní sestrou Svatováclavská slavnost Derby v kuţelkách ŘÍJEN Promítání filmu Derby v kuţelkách Promítání filmu Kavárnička Cvičení s vrchní sestrou Vinobraní Stolní hry LISTOPAD Promítání filmu Cvičení s vrchní sestrou Martinská zábava Stolní hry Kavárnička Derby v kuţelkách

14 PROSINEC Barborky Vánoční koncert Stolní hry Vánoční posezení Setkání se starostou města na D Silvestrovská kavárnička LEDEN 6.1. Tři králové Chráněné bydlení Celoroční akce pro klienty ÚNOR 5.2. Turnaj v kuţelkách Taneční kurzy Hradec Králové Společenské hry Country restaurace BŘEZEN Společenský ples - České Meziříčí Beseda Policie ČR prevence rizikových situací Turnaj v šipkách DUBEN Koncert TV NOVA O2 Aréna Praha Čarodějný rej slavnost MÚ Chlumec n.c. KVĚTEN Sportovní hry Trhová Kamenice Májová veselice ÚSP Chotělice ČERVEN 6.6. Výstava psů Lysá nad Labem 6.6. Divadelní představení Praha Výlet zámek Častolovice Sportovní hry Chlumec n.c. ČERVENEC Výlet lodí - Poděbrady SRPEN Opékání párků ZÁŘÍ Krakonošova zahrada Havlovice

15 20.9. Koncert Podkověnky Muzeum Loreta ŘÍJEN Podzimní ples - Praha Vinobraní D Rytmus ples Rokytnice v Orl. horách LISTOPAD Martinská slavnost D Mikulášská zábava HK SPMP PROSINEC Vánoční posezení na D2

16 II. Plnění úkolů v personální oblasti 2009 Mzdový limit ,- Úspora 47,- Překročení 0 Dorovnání překročeného limitu z FO 0 Sníţení čerpání o refundované částky 0 Přehled údajů Průměrný fyzický stav zaměstnanců 87 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 85,84 Průměrný plat bez OON 17701,- Průměrný tarifní plat 16527,- Průměrná platová třída 5,3 Průměrný platový stupeň 9 Průměrný platový stupeň ve tř Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách Odměny celkem ,- Odměny na 1 zaměstnance/měs. 978,- Osobní příplatky celkem ,- Osobní příplatky na 1 zaměstnance/měs. 798,- Příplatky za vedení celkem ,- Příplatky za vedení na 1 vedoucího 3724,- zaměstnance/měs. Zvláštní příplatky celkem ,- Zvláštní příplatky na 1 zaměstnance, který 689,- má na to nárok Příplatky za Noc,So a Ne, svátky 1454,- Pohotovost 0 Celkem vyplaceno za dovolené a ost.náhrad ,- % nemocnosti 1 Placená přesčasová práce 0 %-ní podíl mimotarifních sloţek v celkovém 23,36 objemu vyplácených prostředků (mimo OON) Z toho pouze za odměny a OSOH ,-

17 OON Částka vyplácených OON Nárůst x pokles Odůvodnění, struktura (dohoda mimo prac.poměr apod.) 63826,- nárůst 1 x Dohoda o pracovní činnosti 3 x Dohoda o provedení práce Komentář 1) Nárůst mzdových prostředků je pouze v souvislosti se změnami legislativy. 2) OON nárůst oproti roku 2008, limit pro rok 2009 stanovený nebyl (součást specifického ukazatele pro rok 2009) - dohodami o provedení práce se řešily krizové provozní situace na zdravotním a stravovacím provozu / dlouhodobá pracovní neschopnost, ukončení pracovního poměru / - dohodou o pracovní činnosti se celoročně řešila výpomoc v kuchyni v Palackého ul. - dohoda o provedení práce byla sepsána pro pomoc v kuchyni a prádelně.

18 PAM 2009 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou Vyplňuje se za organizaci jako celek ( hlavní i doplňková činnost ) Skutečnost Techn. jednotka minulé období sledované období Rozdíl 3-4 % Fyzický stav zaměstnanců k FO ,00 Přepočtený stav zaměstnanců FO 87,1 85,84 1,3 1,00 Platová třída 5,3 5,3 0 0,00 Platový stupeň 9,0 9,0 0,0 0,00 Tarifní plat Kč ,06 Příplatky ostatní Kč ,01 Odměny Kč Osobní příplatek Kč Hrubá mzda Kč ,96 nemocnosti % 6 1,0-5 0,06 Přesčasové práce hod zdy bez dohod celkem tis. Kč Dohody tis. Kč Mzdové náklady celkem tis. Kč ,4 Komentář k jednotlivým ukazatelům na samostatném listě s názvem " Komentář příloha č. 2 " ( vždy podrobný při změnách organizační struktury a změn vlivem Nařízení vlády ) Vypracovala: Térová Dana Dne: Podpis : Schválil :Mgr.Jana Cabadajová Podpis :

19 Vzdělávání pracovníků v Domově V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou za rok 2009 Vzdělávání zaměstnanců probíhá v souladu s plánem vzdělávání organizace a individuálních vzdělávacích plánů na daný kalendářní rok. Ten je rozpracován podrobněji do jednotlivých kroků a je v souladu plánem zařízení a osobním plánem jednotlivých zaměstnanců. Cíle vzdělávání jsou v souladu se zaváděním a prohlubováním standardů kvality SS a vzdělávání zaměstnanců je směřováno k cílovým skupinám klientů, samozřejmě v souladu s ekonomickými podmínkami našeho zařízení. A je směřováno ke zvýšení kvality poskytovaných sluţeb v zařízení. 1. Potřeby vzdělávání vycházejí z cílových skupin a potřeb klientů, z legislativních potřeb v souladu s novelou zákona o sociálních sluţbách a poţadavků na kvalifikační poţadavky zaměstnanců. 2. Vzdělávání je rovněţ výsledkem Hodnocení zaměstnanců a stanovení Osobního rozvojového plánu kaţdého pracovníka. 3. Za rok 2009 jsme investovali do vzdělávání personálu ,- Kč. 4. Vzdělávání pracovníků je dlouhodobým cílem našeho zařízení. 5. Všechny vzdělávací akce jsou zaznamenávány v osobní kartě vzdělávání dotyčného zaměstnance a doloţeny fotokopiemi osvědčení a certifikátů. 6. Supervize v zařízení probíhá pro pracovníky přímé péče a chráněného bydlení. 7. Ředitelka a vedoucí sociálního úseku se zúčastnily specializačního kurzu Interní manaţér kvality v sociálních sluţbách a získaly Certifikát. 8. Plán vzdělávání pracovníků. Za rok 2009 bylo provedeno periodické hodnocení zaměstnanců k a výsledkem jsou cenné informace a podněty pro další práci. Potřebné vzdělání na jednotlivé profese jsou součástí Specifikace pracovního místa. Organizační struktura pro jednotlivé typy sluţeb :( viz příloha)

20 Prostředek Škoda Fabia combi Škoda Octavia Počet ujetých km IV. Autoprovoz 2009 Spotřeba Průměrná spotřeba PHM/Kč Využití, opravy,vybavení ,25 9, Mytí vozidla 2.Provozní náplně 3.Roční prohlídka 4.Výměna kol ,84 7, ,70 1. Mytí vozidla 2. Provozní náplně 3. Dálniční známka 4.Výměna kol 5107 Mercedes Vito Renault Master ,20 9, ,20 1.Mytí vozidla 2.Dálniční známka 3. Provozní náplně 4.Výměna kol 5. Roční prohlídka 6. Nové pneu ,17 9, ,30 1.Potahy 2.Registrace 3. Výměna kol 4.Roční prohlídka Celkem: , , Corado (moped) 0 0 1, Malotraktor Trakt.zahr. Sekačka1+2 Mulčovač Vysavač listí Křovinořez Motorová pila l/h 1l/h 1l/h 1l/h 6719,90 1l/h 1l/h 1l/h 3214,30 Materiály + opravy Dieselagregát 18h 55min. 282,01 15 l/h 6427, Zhodnocení stavu a potřeb vozového parku: 1. Všechna auta organizace jsou pojištěna. 2. Do vozového parku patří i zahradní technika, vedení dokumentace je u vedoucího autoprovozu.

21 V. Kontrolní činnost 1. V roce 2009 byl přepracován Interní systém kontrol, aby se více předcházelo chybám a nedostatkům. Součástí systému kontrol je zpracován vţdy plán kontrol na daný měsíc. Témata jsou dána provozem zařízení a vedoucími pracovníky. Jsou pořizovány zápisy, kde jsou konstatovány opatření a sankce. 2. V letošním roce byly vnitřní kontrolou zjištěny některé nedostatky, které byly odstraněny a postupně napravovány. 3. Pro další období byla přijata opatření, aby k podobným nedostatkům nedocházelo. VI. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 1. Pro zajištění inventarizace pro rok 2008 byla stanovena ústřední inventarizační komise, která provedla fyzickou inventuru ke dni u DNM, DHM, DDNM, DDHM, materiálu na skladě. Za období od do byla provedena dokladová inventura a fyzická inventura OOPP k Nebyly zjištěny inventární rozdíly viz inventární zápis. Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a pokynem zřizovatele k provedení inventarizace. VII. Závěr Organizace ukončila účetní rok s hospodářským výsledkem ,86 Kč. Organizace nakládá s finančními prostředky úsporně, hospodárně a efektivně. V letošním roce jsme se podíleli na větší hospodárnosti s finančními prostředky organizace v souvislosti s přidělenými dotacemi na daný rok. Závěr patří poděkování zřizovateli za podporu a metodickou pomoc a všem zaměstnancům, kteří se podíleli na fungování organizace v roce Mgr. Jana Cabadajová Ředitelka

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Nedokončená akce v roce 2014

Nedokončená akce v roce 2014 Nedokončená akce v roce 2014 V roce 2014 nebyly žádné nedokončené akce V Teplicích nad Metují dne: 13.1.2015 Vypracoval: Schválila: Jan Postava Podpis: Dagmar Kušlová Podpis: rok 2014 v tis. Kč Skupina

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice. rok 2014

Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice. rok 2014 Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice rok 2014 Osnova zprávy o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice: I. Základní údaje o organizaci

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2009 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012-Domov důchodců Proseč u Pošné, p.o. Stránka 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Z á p i s. RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Ing. Pavel Bradík, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka Moravcová

Z á p i s. RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Ing. Pavel Bradík, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka Moravcová Z á p i s z 14. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 24. 8. 2010 od 14 hod. Domov Dolní zámek Teplice nad Metují Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny RNDr.

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2010 www.domovjedli.cz Základní informace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizace odešle výkaz elektronicky do 15. kalendářního dne

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Ústav sociální péče Rokytnice, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í za rok 2007 Z P R Á V A

Ústav sociální péče Rokytnice, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í za rok 2007 Z P R Á V A Ústav sociální péče Rokytnice, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í za rok 2007 Z P R Á V A 2 O b s a h 1. Úvod, kontaktní údaje. 3 2. Přehled o činnosti, organizační struktura. 3-6 3. Personální údaje.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 JEDLIČKŮV ÚSTAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LUŽICKÁ 920/7 LIBEREC 460 01 IČO 70932522, DIČ CZ 70932522 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. VLADIMÍR PTÁČEK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Metodický pokyn B16. Nepřítomnost uživatele v zařízení. pro službu Chráněné bydlení

Metodický pokyn B16. Nepřítomnost uživatele v zařízení. pro službu Chráněné bydlení Domov sociálních služeb Skřivany Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Nepřítomnost uživatele v zařízení Číslo: B16 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh:

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová Koncepce rozvoje sociálních služeb DD Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace v letech 2010 2012

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2013 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto:

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 395 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 3 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern VIZE: Naším cílem

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Směrnice č. 19 Veřejné informace o službě I. Základní informace právní forma: Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje zřizovatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

SeniorCentrum Skuteč. Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář. Smetanova 946, Skuteč, 539 73

SeniorCentrum Skuteč. Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář. Smetanova 946, Skuteč, 539 73 SeniorCentrum Skuteč Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář Smetanova 946, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva za rok 2009 Obsah Obsah str. 1 Charakteristika

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2015 ředitel penzionu - 1 - OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

- Hlavní účet č. 0387202319/0800 u Čs. spořitelny 620 062,56 Kč - Podúčet č. ú. 27-0387202319/0800 u čs. spořitelny 18 824,80 Kč

- Hlavní účet č. 0387202319/0800 u Čs. spořitelny 620 062,56 Kč - Podúčet č. ú. 27-0387202319/0800 u čs. spořitelny 18 824,80 Kč Okresní organizace SPMP ČR Kladno Hornická 410, Stochov, 273 03 Z P R Á V A O H O S PO D A Ř E N Í Okresní organizace SPMP ČR Kladno za rok 2005. Okresní organizace SPMP ČR Kladno byla zřízena jako občanské

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Český Brod 24.2.2014 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Od začátku roku do 30.6., 31.12. 1) 2009 IČO PČZ Zpravodajská

Více