Zpráva o činnosti organizace za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti organizace za rok 2009"

Transkript

1 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého Chlumec nad Cidlinou V Chlumci nad Cidlinou dne: Mgr. Jana Cabadajová Ředitelka

2 Organizace poskytuje pobytové služby sociální péče klientům v souladu se Zřizovací listinou a dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to: Domovy pro seniory ( 49) Domovy se zvláštním reţimem ( 50) Odlehčovací sluţby ( 44) Chráněné bydlení ( 51) Cílové skupiny jsou obsahem veřejného závazku organizace. Rozsah základních činností je dán Z. č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů a písemnou dohodou dvou smluvních stran. Organizace zajišťuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. V roce 2009 došlo ke změně názvu a sídla organizace. Veřejný závazek I. Základní informace Název: Domov V Podzámčí Sídlo: Palackého Chlumec nad Cidlinou Forma právní subjektivity: Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Kontakt: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí Hradec Králové Ředitelka : Mgr. Jana Cabadajová, Bankovní spojení: ČSOB /0300 Komunitní plánování: zapojení v Mikroregionu Chlumecko Domov pro seniory: Domovy pro seniory 49 Poslání

3 Posláním našeho domova je poskytovat seniorům takovou podporu, která by zajišťovala jejich klidný ţivot v bezpečném prostředí, v co největší moţné míře podporovat kontakt s rodinou, okolím a veřejným ţivotem. Principy přístupu ke klientovi: Princip: 1. Individuálního přístupu (uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup). 2. Důstojnosti (důstojný přístup a úcta ke klientovi). 3. Respektu ( respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek). 4. Diskrétnosti ( zachování důvěrných informací o klientovi základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem). 5. Empatie ( vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina, kapacita Cílová skupina: senioři, kteří si nemohou zajistit osobní péči sami a vyţadují naši pomoc (mobilní, imobilní) senioři, kteří vyţadují zvýšenou ošetřovatelskou péči Kapacita zařízení: 48 Domovy se zvláštním režimem 50 Poslání Domov pro lidi se zvláštním režimem: Posláním našeho domova je poskytovat seniorům takovou podporu, která by zajišťovala jejich klidný ţivot v bezpečném prostředí, v co největší moţné míře podporovat kontakt s rodinou, okolím a veřejným ţivotem. Principy přístupu ke klientovi: 1. Individuálního přístupu (uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup ). 2. Důstojnosti (důstojný přístup a úcta ke klientovi).

4 3. Respektu ( respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek). 4. Diskrétnosti ( zachování důvěrných informací o klientovi základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem). 5. Empatie ( vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina, kapacita Cílová skupina: senioři s demencemi, Alzheimerovou demencí Kapacita: 76 Odlehčovací služby 44 Poslání Odlehčovací služba: Posláním odlehčovací sluţby našeho domova je poskytnout osobám, které pečují o osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postiţení sníţenou soběstačnost, nezbytný odpočinek. Principy poskytování odlehčovací služby: 1. Individuálního přístupu (uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup). 2. Důstojnosti (důstojný přístup a úcta ke klientovi). 3. Respektu ( respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek). 4. Diskrétnosti ( zachování důvěrných informací o klientovi základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem). 6. Empatie ( vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina senioři, kteří si nemohou zajistit osobní péči sami a vyţadují naši pomoc (mobilní, imobilní) senioři s demencemi, Alzheimerovou demencí senioři, kteří vyţadují zvýšenou ošetřovatelskou péči Kapacita: Odlehčovací sluţby: 5

5 Chráněné bydlení 51 Poslání Chráněné bydlení: Posláním chráněného bydlení je poskytnout dospělým lidem s lehkým mentálním postiţením podporu začlenit se do běţného ţivota, upevňovat a rozvíjet pracovní dovednosti, osobní a společenské návyky. Principy Princip: 1.Individuální přístup: (služby jsou poskytovány podle individuálních potřeb a přání klientů). Kapacita : 8 2.Rovnost přístupu: (respektujeme klienty bez ohledu na míru postižení). 3.Empatie: (vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina, kapacita cílovou skupinu tvoří dospělí lidé s lehkým mentálním postiţením (od 20 let) Kontakty Ředitelka: tel., fax: mobil: Říhova ul.: Spojovatelka: Fax: Zdravotní úsek: Sociální pracovnice: kl Palackého ul.: , Vedoucí zdravotního úseku: kl Vedoucí sociálního úseku: kl. 109, mobil:

6 Personální, účetní: kl. 112,113 Chráněné bydlení: Vedoucí sociálního úseku: /541,klapka 109 Asistentky CHB: Adresa poskytovatele : Domov V Podzámčí Palackého Chlumec nad Cidlinou Pobočka: Domov V Podzámčí Říhova Chlumec nad Cidlinou Chráněné bydlení: Palackého Chlumec nad Cidlinou Adresa zřizovatele: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Pivovarské náměstí Hradec Králové

7 Konkrétní údaje o poskytované službě za rok 2009: Domov pro seniory 49 Rok 2009 Kapacita sluţby 48 Průměrný věk obyvatel 80,5 Počet ţen k Počet muţů k Průměrný počet uţivatelů 47,6 Počet nástupů 14 Počet úmrtí 13 Počet propuštěných do soukromí 0 Počet překladů na ZR 1 Domov se zvláštním režimem 50 Rok 2009 Kapacita zařízení 76 Průměrný věk obyvatel 79,2 Počet ţen k Počet muţů k Průměrný počet klientů v roce 74,8 Počet nástupů 22 Počet úmrtí 19 Počet propuštěných do soukromí 1 Odlehčovací služba 44 Rok 2009 Kapacita zařízení 5 Průměrný věk obyvatel 81,3 Počet ţen k Počet muţů k Průměrný počet klientů v roce 2,3/měsíc Počet nástupů 28 Počet propuštěných 25 Zemřelí 2 Chráněné bydlení 51 Rok 2009 Kapacita zařízení 8 Průměrný věk obyvatel 34,25 Počet ţen k Počet muţů k Průměrný počet klientů v roce 8 Počet nástupů 0 Počet propuštěných ukončení sluţby 0

8 Společenské, kulturní a sportovní aktivity pro klienty za rok 2009 Domovy pro seniory Program pravidelných aktivit pro klienty PONDĚLÍ Relaxační cvičení (H. Netolická) Četba knih a časopisů (H.Netolická) ÚTERÝ Relaxační cvičení (H. Netolická) Cvičení s dětmi z MŠ U Zámku - 1x za měsíc Kadeřnice 1x za 14 dní Četba knih, společný zpěv (H. Netolická) STŘEDA Pracovní terapie ( H.Netolická) Četba z knih a časopisů (H.Netolická) Kavárnička 1x za měsíc ČTVRTEK Rehabilitační cvičení (P.Rakouská) Individuální rehabilitační cvičení (P.Rakouská) PÁTEK Muzikoterapie (V.Klvaňová) 1 x za 14 dní Relaxační cvičení (H.Netolická) 1x za 14 dní Relaxační posezení ( H.Netolická) SOBOTA Bohosluţba (církev katolická) LEDEN 6.1. Tři králové 8.1. Promítání filmu Stolní hry Cvičení s dětmi z MŠ Country restaurace Promítání filmu ÚNOR 4.2. Kavárnička 5.2. Promítání filmu 6.2. Stolní hry Taneční kurzy - HK Setkání s kartářkou Celoroční akce

9 11.2. Valentýnské odpoledne Promítání filmu Derby v kuţelkách na D Country restaurace Stolní hry BŘEZEN 3.3. Stolní hry 6.3. Derby v kuţelkách na D Kavárnička k MDŢ Promítání filmu Hašlerovy písničky na D Cvičení s dětmi z MŠ Promítání filmu Josefovská zábava na D Country restaurace DUBEN 3.4. Turnaj v kuţelkách na D Promítání filmu Velikonoční pomlázka Cvičení s dětmi z MŠ Promítání filmu Koncert TV NOVA O2 Aréna Praha Kavárnička Čarodějnice zdobení májky, opékání párků KVĚTEN 5.5. Promítání filmu 6.5. Country restaurace Cvičení s dětmi z MŠ Výlet - Všejany Den matek Derby v kuţelkách na D Stolní hry Výlet ZOO Chleby Promítání filmu Kavárnička ČERVEN 2.6. Promítání filmu 3.6. Country restaurace 5.6. Derby v kuţelkách na D Cvičení s dětmi z MŠ Stolní hry Výlet zámek Častolovice Rehabilitační pobyt v Lipové na Jesenicku Promítání filmu Sportovní hry na D2

10 ČERVENEC 1.7. Kavárnička 8.7. Country restaurace Promítání filmu Stolní hry Anenská zábava Country restaurace Derby v kuţelkách na D2 SRPEN 4.8. Promítání filmu Kavárnička Stolní hry Promítání filmu Derby v kuţelkách na D2 ZÁŘÍ 2.9. Stolní hry Výlet - Krakonošova zahrada Odpoledne s písničkou Hašlerovy písničky na D Koncert Podkověnky Pod Loretou Výlet Zahrada Čech Litoměřice Svatováclavská zábava na D Kuţelkářská liga D1 ŘÍJEN Cvičení s dětmi z MŠ Výlet DD Hradec Králové Den otevřených dveří Kuţelkářská liga D Ples SPMP Výstaviště Praha Promítání filmu Kavárnička Vinobraní na D Ples Rokytnice v Orlických horách Návštěvy hřbitovů s klienty LISTOPAD Návštěvy hřbitovů s klienty Cvičení s dětmi z MŠ Martinské posvícení Derby v kuţelkách na D Posezení s hudbou HK Kavárnička Cvičení s dětmi z MŠ PROSINEC Výlet - Ratibořice

11 8.12. Vánoční koncert na D Vánoční besídka dětí z MŠ Poděbradova Vystoupení studentek SZŠ HK Besídka MŠ Beruška Setkání se starostou Chlumce n.c Vánoční posezení Silvestrovská kavárnička Domovy se zvláštním režimem Odlehčovací služby Program pravidelných aktivit pro klienty PONDĚLÍ Muzikoterapie (V. Fikejzová) Individuální pracovní terapie ( S.Holásková a L.Dundová) Kavárna Návštěvy klientů, poslech hudby, společenské hry ÚTERÝ Pracovní terapie ( S. Holásková a L.Dundová) Individuální návštěvy klientů (V.Fikejzová) Návštěvy lékaře MUDr. Loudy Individuální návštěvy po pokojích STŘEDA Skupinové cvičení, muzikoterapie (V.Fikejzová) Individuální pracovní terapie (S. Holásková a L.Dundová) Kavárna Individuální návštěvy klientů Bohosluţba - církev katolická ČTVRTEK Pracovní terapie ( S. Holásková a L.Dundová) Individuální návštěvy klientů (V.Fikejzová) Individuální návštěvy klientů PÁTEK Skupinové cvičení (V. Fikejzová) Individuální pracovní terapie (S.Holásková a L.Dundová) Kavárna Individuální návštěvy klientů Bohosluţba církev evangelická

12 Celoroční akce pro klienty LEDEN 6.1. Tři králové 7.1. Stolní hry Derby v kuţelkách Setkání s řemesly Country restaurace Kavárnička ÚNOR 6.2. Derby v kuţelkách Valentýnské odpoledne na D Country restaurace Hry zručnosti Kavárnička Stolní hry BŘEZEN 6.3. Derby v kuţelkách Cvičení s vrchní sestrou Stolní hry Hašlerovy písničky Josefovská zábava Kavárnička Promítání filmu DUBEN 3.4. Derby v kuţelkách 8.4. Velikonoční výstava Česká Skalice Velikonoční pomlázka Cvičení s vrchní sestrou Country restaurace Stolní hry Kavárnička Výlet zahradnictví Skochovice Zdobení májky, opékání párků KVĚTEN Vystoupení dětí z MŠ Beruška Den matek posezení s hudbou Derby v kuţelkách Cvičení s vrchní sestrou Kavárnička Stolní hry Country restaurace Promítání filmu

13 ČERVEN 5.6. Derby v kuţelkách Stolní hry Cvičení s vrchní sestrou Kavárnička Promítání filmu Sportovní hry Výlet Muzeum Nový Bydžov ČERVENEC 3.7. Promítání filmu Stolní hry Kavárnička Anenská slavnost na D Derby v kuţelkách SRPEN 7.8. Promítání filmu Stolní hry Kavárnička Derby v kuţelkách ZÁŘÍ 4.9. Stolní hry Promítání filmu Hašlerovy písničky Promítání filmu Kavárnička Podkověnka Pod Loretou Cvičení s vrchní sestrou Svatováclavská slavnost Derby v kuţelkách ŘÍJEN Promítání filmu Derby v kuţelkách Promítání filmu Kavárnička Cvičení s vrchní sestrou Vinobraní Stolní hry LISTOPAD Promítání filmu Cvičení s vrchní sestrou Martinská zábava Stolní hry Kavárnička Derby v kuţelkách

14 PROSINEC Barborky Vánoční koncert Stolní hry Vánoční posezení Setkání se starostou města na D Silvestrovská kavárnička LEDEN 6.1. Tři králové Chráněné bydlení Celoroční akce pro klienty ÚNOR 5.2. Turnaj v kuţelkách Taneční kurzy Hradec Králové Společenské hry Country restaurace BŘEZEN Společenský ples - České Meziříčí Beseda Policie ČR prevence rizikových situací Turnaj v šipkách DUBEN Koncert TV NOVA O2 Aréna Praha Čarodějný rej slavnost MÚ Chlumec n.c. KVĚTEN Sportovní hry Trhová Kamenice Májová veselice ÚSP Chotělice ČERVEN 6.6. Výstava psů Lysá nad Labem 6.6. Divadelní představení Praha Výlet zámek Častolovice Sportovní hry Chlumec n.c. ČERVENEC Výlet lodí - Poděbrady SRPEN Opékání párků ZÁŘÍ Krakonošova zahrada Havlovice

15 20.9. Koncert Podkověnky Muzeum Loreta ŘÍJEN Podzimní ples - Praha Vinobraní D Rytmus ples Rokytnice v Orl. horách LISTOPAD Martinská slavnost D Mikulášská zábava HK SPMP PROSINEC Vánoční posezení na D2

16 II. Plnění úkolů v personální oblasti 2009 Mzdový limit ,- Úspora 47,- Překročení 0 Dorovnání překročeného limitu z FO 0 Sníţení čerpání o refundované částky 0 Přehled údajů Průměrný fyzický stav zaměstnanců 87 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 85,84 Průměrný plat bez OON 17701,- Průměrný tarifní plat 16527,- Průměrná platová třída 5,3 Průměrný platový stupeň 9 Průměrný platový stupeň ve tř Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách Odměny celkem ,- Odměny na 1 zaměstnance/měs. 978,- Osobní příplatky celkem ,- Osobní příplatky na 1 zaměstnance/měs. 798,- Příplatky za vedení celkem ,- Příplatky za vedení na 1 vedoucího 3724,- zaměstnance/měs. Zvláštní příplatky celkem ,- Zvláštní příplatky na 1 zaměstnance, který 689,- má na to nárok Příplatky za Noc,So a Ne, svátky 1454,- Pohotovost 0 Celkem vyplaceno za dovolené a ost.náhrad ,- % nemocnosti 1 Placená přesčasová práce 0 %-ní podíl mimotarifních sloţek v celkovém 23,36 objemu vyplácených prostředků (mimo OON) Z toho pouze za odměny a OSOH ,-

17 OON Částka vyplácených OON Nárůst x pokles Odůvodnění, struktura (dohoda mimo prac.poměr apod.) 63826,- nárůst 1 x Dohoda o pracovní činnosti 3 x Dohoda o provedení práce Komentář 1) Nárůst mzdových prostředků je pouze v souvislosti se změnami legislativy. 2) OON nárůst oproti roku 2008, limit pro rok 2009 stanovený nebyl (součást specifického ukazatele pro rok 2009) - dohodami o provedení práce se řešily krizové provozní situace na zdravotním a stravovacím provozu / dlouhodobá pracovní neschopnost, ukončení pracovního poměru / - dohodou o pracovní činnosti se celoročně řešila výpomoc v kuchyni v Palackého ul. - dohoda o provedení práce byla sepsána pro pomoc v kuchyni a prádelně.

18 PAM 2009 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou Vyplňuje se za organizaci jako celek ( hlavní i doplňková činnost ) Skutečnost Techn. jednotka minulé období sledované období Rozdíl 3-4 % Fyzický stav zaměstnanců k FO ,00 Přepočtený stav zaměstnanců FO 87,1 85,84 1,3 1,00 Platová třída 5,3 5,3 0 0,00 Platový stupeň 9,0 9,0 0,0 0,00 Tarifní plat Kč ,06 Příplatky ostatní Kč ,01 Odměny Kč Osobní příplatek Kč Hrubá mzda Kč ,96 nemocnosti % 6 1,0-5 0,06 Přesčasové práce hod zdy bez dohod celkem tis. Kč Dohody tis. Kč Mzdové náklady celkem tis. Kč ,4 Komentář k jednotlivým ukazatelům na samostatném listě s názvem " Komentář příloha č. 2 " ( vždy podrobný při změnách organizační struktury a změn vlivem Nařízení vlády ) Vypracovala: Térová Dana Dne: Podpis : Schválil :Mgr.Jana Cabadajová Podpis :

19 Vzdělávání pracovníků v Domově V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou za rok 2009 Vzdělávání zaměstnanců probíhá v souladu s plánem vzdělávání organizace a individuálních vzdělávacích plánů na daný kalendářní rok. Ten je rozpracován podrobněji do jednotlivých kroků a je v souladu plánem zařízení a osobním plánem jednotlivých zaměstnanců. Cíle vzdělávání jsou v souladu se zaváděním a prohlubováním standardů kvality SS a vzdělávání zaměstnanců je směřováno k cílovým skupinám klientů, samozřejmě v souladu s ekonomickými podmínkami našeho zařízení. A je směřováno ke zvýšení kvality poskytovaných sluţeb v zařízení. 1. Potřeby vzdělávání vycházejí z cílových skupin a potřeb klientů, z legislativních potřeb v souladu s novelou zákona o sociálních sluţbách a poţadavků na kvalifikační poţadavky zaměstnanců. 2. Vzdělávání je rovněţ výsledkem Hodnocení zaměstnanců a stanovení Osobního rozvojového plánu kaţdého pracovníka. 3. Za rok 2009 jsme investovali do vzdělávání personálu ,- Kč. 4. Vzdělávání pracovníků je dlouhodobým cílem našeho zařízení. 5. Všechny vzdělávací akce jsou zaznamenávány v osobní kartě vzdělávání dotyčného zaměstnance a doloţeny fotokopiemi osvědčení a certifikátů. 6. Supervize v zařízení probíhá pro pracovníky přímé péče a chráněného bydlení. 7. Ředitelka a vedoucí sociálního úseku se zúčastnily specializačního kurzu Interní manaţér kvality v sociálních sluţbách a získaly Certifikát. 8. Plán vzdělávání pracovníků. Za rok 2009 bylo provedeno periodické hodnocení zaměstnanců k a výsledkem jsou cenné informace a podněty pro další práci. Potřebné vzdělání na jednotlivé profese jsou součástí Specifikace pracovního místa. Organizační struktura pro jednotlivé typy sluţeb :( viz příloha)

20 Prostředek Škoda Fabia combi Škoda Octavia Počet ujetých km IV. Autoprovoz 2009 Spotřeba Průměrná spotřeba PHM/Kč Využití, opravy,vybavení ,25 9, Mytí vozidla 2.Provozní náplně 3.Roční prohlídka 4.Výměna kol ,84 7, ,70 1. Mytí vozidla 2. Provozní náplně 3. Dálniční známka 4.Výměna kol 5107 Mercedes Vito Renault Master ,20 9, ,20 1.Mytí vozidla 2.Dálniční známka 3. Provozní náplně 4.Výměna kol 5. Roční prohlídka 6. Nové pneu ,17 9, ,30 1.Potahy 2.Registrace 3. Výměna kol 4.Roční prohlídka Celkem: , , Corado (moped) 0 0 1, Malotraktor Trakt.zahr. Sekačka1+2 Mulčovač Vysavač listí Křovinořez Motorová pila l/h 1l/h 1l/h 1l/h 6719,90 1l/h 1l/h 1l/h 3214,30 Materiály + opravy Dieselagregát 18h 55min. 282,01 15 l/h 6427, Zhodnocení stavu a potřeb vozového parku: 1. Všechna auta organizace jsou pojištěna. 2. Do vozového parku patří i zahradní technika, vedení dokumentace je u vedoucího autoprovozu.

21 V. Kontrolní činnost 1. V roce 2009 byl přepracován Interní systém kontrol, aby se více předcházelo chybám a nedostatkům. Součástí systému kontrol je zpracován vţdy plán kontrol na daný měsíc. Témata jsou dána provozem zařízení a vedoucími pracovníky. Jsou pořizovány zápisy, kde jsou konstatovány opatření a sankce. 2. V letošním roce byly vnitřní kontrolou zjištěny některé nedostatky, které byly odstraněny a postupně napravovány. 3. Pro další období byla přijata opatření, aby k podobným nedostatkům nedocházelo. VI. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 1. Pro zajištění inventarizace pro rok 2008 byla stanovena ústřední inventarizační komise, která provedla fyzickou inventuru ke dni u DNM, DHM, DDNM, DDHM, materiálu na skladě. Za období od do byla provedena dokladová inventura a fyzická inventura OOPP k Nebyly zjištěny inventární rozdíly viz inventární zápis. Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a pokynem zřizovatele k provedení inventarizace. VII. Závěr Organizace ukončila účetní rok s hospodářským výsledkem ,86 Kč. Organizace nakládá s finančními prostředky úsporně, hospodárně a efektivně. V letošním roce jsme se podíleli na větší hospodárnosti s finančními prostředky organizace v souvislosti s přidělenými dotacemi na daný rok. Závěr patří poděkování zřizovateli za podporu a metodickou pomoc a všem zaměstnancům, kteří se podíleli na fungování organizace v roce Mgr. Jana Cabadajová Ředitelka

Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti organizace za rok 2011 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2011 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok 2014

Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok 2014 Domov důchodců Malá Čermná IČ: 71193961 Tel.: 491 482 580 Malá Čermná 42, 549 31 HRONOV DIČ: CZ71193961 e-mail: dd.mala.cermna@tiscali.cz Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok Domov důchodců

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV DŮCHODŮ JABLONECKÉ PASEKY, příspěvková organizace Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02, Jablonec nad Nisou Statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Fojtíková, ředitelka ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ rok 2011 V Bystrém dne 1.3.2012, č.j. 337/2012 DNZ-By 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV DŮCHODCŮ ČESKÝ DUB, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZÁMECKÁ 39/IV, 463 43 ČESKÝ DUB, IČ: 71220020 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Uživatelé služeb Domov důchodců Český

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Nedokončená akce v roce 2014

Nedokončená akce v roce 2014 Nedokončená akce v roce 2014 V roce 2014 nebyly žádné nedokončené akce V Teplicích nad Metují dne: 13.1.2015 Vypracoval: Schválila: Jan Postava Podpis: Dagmar Kušlová Podpis: rok 2014 v tis. Kč Skupina

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizace odešle výkaz elektronicky do 15. kalendářního dne

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974

Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974 Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Domov pro seniory Identifikátor: 5385508 Kapacita sluţby: 63 Počet lůţkodnů: 22,974 Maximální počet lůţkodnů: 22,995 Obloţnost v % 99,91 Zařízení

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno Zpráva o činnosti D o m o v a D ě d i n a Opočno za rok 2013 Název organizace: Domov Dědina Sídlo: Nádražní 709 517 73 Opočno IČ: 42886163 Statutární orgán: Mgr. Alena Goisová, ředitelka Domov Dědina /domov

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2015 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová Kontakty: 495 491 180 a 736 601 096

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2015 ředitel penzionu - 1 - OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více