VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu :55:02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02"

Transkript

1 Kat.u VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu :55:02 pfistupem do katastru pro u6ei ov fenl vystupu z infonvadnlho syst^mu vefejn6 sprivy ve smysiu 9 zdk /2000 Sb., ve zn6nl pozdsjslch pfedpisci. Karlovy Vary Obec: Jenisov Jenisov List vlastnictvi: 626 A Vlastnik, jiny opravneny Identifikatoi Podil Vlastnicke pravo Hluzek Milan, Moskevska 2035/21, Karlovy Vary /1882 B Nemovitosti Pozemky Parcela Vymera[m2] Druh pozemku Zpusob vyuziti Zpusob ochrany 671/1 671/ orna puda 98 zastavena plocha a nadvofi zemedelsky fond Stavby Typ stavby iast obce, c. budovy Zpusob vyuziti Zpusob ochrany Na parcele Jenisov, c.p. 287 rod.dum 671/2 pudni Bl Jina prava - Bez zapisu C Omezeni viastnic^eho prava Typ vztahu pohledavka ,- Kc s pfislusenstvim Hypotecni banka, a.s., Radlioka Parcela: 671/1 333/150, Radlice, Praha, Parcela: 671/2 RC/ICO: Listina Smlouva o zrizeni zastavniho prava podle obc.z. vkladu prava ke dni ze dne Pravni ucinky V-5825/ pohledavka ve vysi ,- Kc s pfislusenstvim Hypotecni banka, a.s., Radlicka Stavba: Jenisov, c.p. 287 V-2840/ /150, Radlice, Praha, RC/ICO: Listina Smlouva o zfizeni zastavniho prava podle obc.z. ze dne Pravni ucinky vkladu prava ke dni V-2840/ pohledavka ,- Kc s pfislusenstvim Hypotecni banka, a.s., Radlioka Parcela: 671/2 333/150, Radlice, Praha, Parcela: 671/1 RC/ICO: Stavba: Jenisov, c.p. 287 Listina Smlouva o zfizeni zastavniho prava podle obc.z. ze dne Pravni ucinky vkladu prava ke dni o Vecne bfemeno zfizovani a provozovani vedeni distribucni soustavy v rozsahu die geom. planu /2007 CEZ Distribuce, a. s., Teplicka Parcela: 671/1 Z-12195/ Nemovitosti jsou v uzemnim obvodu, ve kterem vykonava statni spravu katas tru CR Katastralni urad pro Karlovarsky kraj, Katastralni pracoviste Karlovy Vary, kod: 403. strana 1

2 projcazujici stav evidovany k datu :55:02 Vyhotoveno dilkovym pfistupem do katastru pro u6el ovsfeni vystupu z infomnadniho syst4mu vefejn6 sprivy ve smyslu 9 zik /2000 Sb., ve znsnl pozd jslch pfedpisci. Kat.U2emi: Jenisov List vlastnictvi: 626 Typ vztahu 874/8, Deoin IV-Podmokly, Decin, RC/ICO: Listina Smlouva o zfizeni vecneho bfemene - uplatna ze dne Pravni ucinky vkladu prava ke dni o Nafizeni exekuce Soudni exekutor Mgr.Pavel Pajer Hluzek Milan, Moskevska 2035/21, /1882 V-9082/ Z-18118/ Listina Usneseni soudu o nafizeni exekuce Okresni soud v Karlovych Varech 25 EXE-2481/ ze dne Pravni moc ke dni ; ulozeno na prac. Karlovy Vary Z-18118/ Listina Vyrozumeni soudniho exekutora o nabyti pravni moci usneseni Exekutorsky lifad Tachov 141 EX-7791/ ze dne ; ulozeno na prac. Karlovy Vary Z-15265/ Soudni exekutor Mgr.Pavel Pajer povefen usnesenim Okresniho soudu v Karlovych Varech ej.25 EXE 2481/ ze dne /1882, Parcela: 671/ /1882, Parcela: 671/ /1882, Stavba: Jenisov, c.p. 287 Listina Exekucni pfikaz k prodeji nemovitych veci Exekutorsky ufad Tachov 141 EX-7791/ ze dne o Nafizeni exekuce Soudni exekutor Mgr. David Koncz Hluzek Milan, Moskevska 2035/21, /1882 Z-18195/ Z-3118/ Listina Usneseni soudu o nafizeni exekuce Okresni soud v Karlovych Varech 27 EXE-3307/ ze dne ; ulozeno na prac. Karlovy Vary Z-3118/ Soudni exekutor Mgr. David Koncz povefen usnesenim Okresniho soudu v Karlovych Varech Gj. 27 EXE 3307/ ze dne Stavba: Jenisov, c.p. 287 Z-3184/ Parcela: 671/2 Z-3184/ strana 2

3 prokazujici stav evidovany k datu :55:02 Vyhotoveno dilkovym pfistupem do katastru pro 06ei ov feni vystupu z informadnlho syst6mu vefejn6 sprivy ve smyslu 9 zik /2000 Sb., ve zn4nlpozdsjslch pi'edpiso. Typ vztahu, Listina Exekucni pfikaz k prodeji nemovitych -009 ze dne Parcela: 671/1 Z-3184/ veci Exekutorsky ufad Cheb 074 EX-20598/2011 Z-3184/ pohledavka ve vysi 3.112,- Kc s pfislusenstvim Soudni exekutor Mgr. David Koncz povefen usnesenim Okresniho soudu v Karlovych Varech o.j. 27 EXE 3307/ ze dne Ceska pojist'ovna a.s., Spalena Stavba: Jenisov, c.p. 287 Z-3581/ /16, Nove Mesto, Praha, Parcela: 671/1 Z-3581/ RC/ICO: Parcela: 671/2 Z-3581/ Exekutorsky ufad Cheb 074 EX-20598/ ze dne Pravni moc ke dni Z-3581/ pohledavka ve vysi ,00 Ko s pfislusenstvim Soudni exekutor JUDr. Vendula Flajshansova, povefen usnesenim Okresniho soudu v Karlovych Varech o.j. 24 EXE 933/ ze dne Vseobecna zdravotni pojist'ovna Parcela: 671/2 Z-11410/ Ceske republiky, Orlicka 2020/4, Stavba: Jenisov, c.p. 287 Z-11410/ Vinohrady, Praha, RC/ICO: Parcela: 671/1 Z-11410/ Exekutorsky ufad Plzen-sever 121 EX-1321/ ze dne Pravni moc ke dni Z-11410/ pohledavka ve vysi ,68 Kc s pfislusenstvim Soudni exekutor Mgr. Pavel Pajer, povefen usnesenim Okresniho soudu v Karlovych Varech G.j. 25 EXE 2481/ ze dne AUTO MYSLIVEC s.r.o., Hlubanska Parcela: 671/2 Z-15264/ , Podbofany, RC/ICO: Stavba: Jenisov, c.p. 287 Z-15264/ Parcela: 671/1 Z-15264/ Exekutorsky ufad Tachov 141 EX-7791/ ze dne Pravni moc ke dni Z-15264/ o Drazebni vyhlaska Parcela: 671/2 Z-15329/ Stavba: Jenisov, c.p. 287 Z-15329/ Parcela: 671/1 Z-15329/ Listina Usneseni soudniho exekutora o nafizeni drazebniho jednani Exekutorsky ufad Tachov 141 EX-7791/ ze dne Z-15329/ Listina Usneseni soudniho exekutora o nafizeni drazebniho jednani Exekutorsky ufad Tachov 141 EX-7791/ odroceni na neurcito ze dne Katastralni ufad pro Karlovarsky kraj, Katastralni pracovistg Karlovy Vary, kod: 403. strana 3

4 projcazujici stav evidovany k datu :55:02 Vyhotoveno dilkovym pfistupem do katastru pro u6el ov fenl vystupu z informadnlho syst mu vefejn sprivy ve smysiu 9 zik /2000 Sb., ve znsnl pozd jslch pfedpisci. Typ vztahu Z-420/ Soudni exekutor Mgr.Jan Krejsta povefen usnesenim Okresniho soudu v Karlovych Varech cj.24 EXE 2704/ ze dne Stavba: Jenisov, c.p. 287 Z-18163/ Parcela: 671/2 Z-18163/ Parcela: 671/1 Z-18163/ Listina Exekucni pfikaz k prodeji nemovitych 01244/ ze dne veci Exekutorsky ufad Brno-mesto 159 EX- Z-18163/ o Zastavni pravo soudcovske pohledavka ve vysi ,- Kc. Pofadi zastavniho prava se fidi dnem Okresni sprava socialniho Stavba: Jenisov, c.p. 287 Z-1775/ zabezpeceni Karlovy Vary, Krymska Parcela: 671/1 Z-1775/ /2a, Karlovy Vary Parcela: 671/2 Z-1775/ Listina Usneseni soudu o nafizeni vykonu rozhod.zfizenim soud.zastavniho prava Okresni soud V Karlovych Varech 26 E-450/ ze dne Pravni moc ke dni Z-1775/ pohledavka ve vysi ,60 Kc s pfislusenstvim Soudni exekutor Mgr.Jan Krejsta povefen usnesenim Okresniho soudu v Karlovych Varech cj.24 EXE 2704/ ze dne Credium, a.s., Bucharova 2657/12, Parcela: 671/2 Z-3778/ Stodulky, Praha, RC/ICO: Stavba: Jenisov, c.p. 287 Z-3778/ Parcela: 671/1 Z-3778/ Exekutorsky ufad Brno-mesto 159 EX-01244/ ze dne D Jine zapisy - Bez zapisu E Nabyvaci tituly a jine podklady zapisu Z-18164/ Listina o Smlouva kupni ze dne Pravni ucinky vkladu prava ke dni V-4737/ Pro: Hluzek Milan, Moskevska 2035/21, Karlovy Vary Rd/ICO: /1882 o Ohlaseni vlastnika pozemku-vlastnika stavby ze dne Pro: Hluzek Milan, Moskevska 2035/21, Karlovy Vary RC/ICO: /1882 F Vztah bonltovanych pudne ekologickych jednotek (BPEJ) k parcelam strana 4

5 prokazujici stav evidovany k datu :55:02 Vyhotoveno dilkovym pfistupem do katastru pro u6el ov6fenl vystupu z informadnlho systimu vefejni sprivy ve smysiu 9 zik /2000 Sb., ve zn nl pozd j lch pfedpisu. Parcela BPEJ Vymera [m2] 671/ Pokud je vymera bonitnich dilu parcel mens! nez vymera parcely. zbytek parcely neni bonitovan : Vyhotovil: Vyhotoveno: :07:56 Cesky ufad zememeficky a katastralni - SCD Ovefuji pod pofadovym cislem V 590/2013, ze tato listina, ktera vznikla pfevedenim vystupu z informacniho systemu vefejne spravy z elektronicke podoby do podoby listinne, skladajici se z ^.T j^.t" listu, odpovida vystupu z informacniho systemu vefejne spravy v elektronicke podobe. V l.^/^/t;" dne Podpis... Razitko Zdenka Chalupov^ not^fskd tajemnice povsren^ not^fkou strana 5

č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863

č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863 č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863 E x e k u č n í p ř í k a z Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Poděbradova 41, pověřený k provedení exekuce usnesením Okresního

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku)

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Katastrálnímu úřadu pro Katastrální pracoviště počet příloh: Potvrzuji zánik práva odpovídajícího věcnému břemeni k níže

Více

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná) ~------------~----:----~ Obecnf útad CI.;,i"Á USNESENÍ :.. ::;ŠIO, Pfi/ohf! č.j.: 167 EX 21999/ 0-9~ J?./O.!.o12. ---L~ 2.J..r-/1012."'...;.;, ~n4k. Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů.

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12.1 Katastr nemovitostí. 12.1.1 Historie KN na území ČR. 12.1.2 Současně platné právní předpisy pro KN. 12.1.3

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více