NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 20 03 38. Úvod"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této automatické nabíječky olověných akumulátorů. Tato nabíječka odpovídá současnému stavu techniky a splňuje předpisy evropských norem a směrnic o elektromagnetické slučitelnosti. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými evropskými a národními normami. Doklady o této shodě jsou uloženy u výrobce. Tato nabíječka je vhodná pro olověné akumulátory (s kyselinou sírovou) s jmenovitým napětím 12 V. Hodí se pro udržování automobilových a motocyklových baterií, jakož i baterií v obytných přívěsech, ve sportovních člunech nebo v zemědělských strojích atd.. Obj. č.: Motocykly Osobní automobily Zemědělské stroje Sněžné skútry Motorová plavidla Motorové čluny Nabíjení olověných akumulátorových baterií s jmenovitým napětím 12 V. Přenosná nabíječka s jednoduchou obsluhou a s držákem kabelů. Integrovaný elektronický senzor, který brání jiskření při připojování krokosvorek ke kontaktům baterie. Tato 6-stupňová automatická nabíječka je vhodná k provádění údržby olověných akumulátorů s kapacitou od 4,5 do 135 Ah a s jmenovitým napětím 12 V. Po připojení krokosvorek k autobaterii nebo k motocyklové baterii s výše uvedeným jmenovitým napětím spustí tato nabíječka program údržby a nabíjení, který značně prodlužuje životnost akumulátorové baterie a přispívá tím k ochraně životního prostředí. Touto nabíječkou můžete nabíjet i bezúdržbové gelové akumulátory, akumulátory AGM a mikrovlysové akumulátory (MF). Důležité upozornění: Tento návod k obsluze v českém jazyce má poněkud jiné uspořádání než originální (vícejazyčný) návod k obsluze, který je přiložen k přístroji. Některé nepodstatné pasáže byly zkráceny, některé jsou naopak popsány podrobněji. Ochrana IP 65 (ochrana proti vniknutí vody a prachu do nabíječky), která zajišťuje možnost používání této nabíječky i ve venkovním prostředí. Pulsující nabíjecí proud, který rozpouští krystalky síranu olovnatého, čímž značně zvyšuje životnost baterie. Tuto nabíječku můžete přichytit na kapotu vozu nebo na blatník. 2

2 Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Tento výrobek opustil výrobní závod v bezvadném stavu a je technicky bezpečný. Aby byl tento stav zachován a abyste zajistili bezpečné používání této nabíječky, musíte respektovat následující bezpečnostní pokyny a varování: Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) nesmí být výrobek přestavován a nesmějí být prováděny žádné změny v jeho vnitřním zapojení. Dodržujte bezpodmínečně pokyny výrobců akumulátorů, které bývají většinou na akumulátorech vytištěny. Netahejte při odpojování nabíječky od síťového napájení za síťový kabel. Totéž platí i pro přenášení nabíječky. Nabíječku přenášejte pouze za její rukojeť. Tento přístroj používejte pouze k údržbě akumulátorů, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Nenabíjejte touto nabíječkou v žádném případě jiné typy akumulátorů (NiCd, NiMH atd.). Kontrolujte pravidelně tuto nabíječku, zda nedošlo k nějakému jejímu poškození. Zjistíte-li poškození krytu nabíječky, závady síťového kabelu (poškození jeho zástrčky nebo izolace), poškození izolace nabíjecích kabelů atd., nabíječku dále nepoužívejte a nechte ji opravit v autorizovaném servisu. Abyste zabránili poškození akumulátoru (autobaterie), dejte pozor na to, že u akumulátoru nesmí dojít v žádném případě k jeho úplnému vybití nebo k jeho přebití (za normálních okolností se toto u této nabíječky nemůže stát). Během nabíjení akumulátoru zajistěte dostatečné větrání prostoru. Nenabíjejte nikdy akumulátory ve zcela uzavřených prostorách a nezakrývejte je. U baterií (které lze udržovat) otevřete uzávěry jednotlivých článků a zkontrolujte před provedením nabíjení hustotu a hladinu kyseliny sírové (elektrolytu). Budete-li baterii nabíjet delší dobu, provádějte tyto kontroly i během nabíjení. Bezúdržbové akumulátory nikdy neotvírejte! Dejte pozor na to, že u otevřených akumulátorů můžete být při doplňování elektrolytu potřísněni kyselinou sírovou. Pokud se tak stane a kyselina Vám vnikne do očí, vypláchněte své oči okamžitě pod tekoucí vodou (10 minut) a vyhledejte lékařskou pomoc. Potřísněnou pokožku nebo oděv očistěte okamžitě v mýdlovém roztoku vody. U otevřených baterií dejte pozor na to, že se v jejich blízkosti nesmějí vyskytovat zdroje jiskření a otevřený plamen (hrozí nebezpečí exploze třaskavého plynu, vodíku). Z tohoto důvodu při nabíjení akumulátorů nekuřte. Nepokládejte nikdy nabíječku na nabíjený (otevřený) akumulátor. Plyny unikající z akumulátoru by mohly způsobit korozi nabíječky. Nenabíjejte nikdy poškozené (prasklé) a velmi podchlazené akumulátory, které byly delší dobu vystaveny mrazu. I když je tato nabíječka vybavena ochranou, která brání jiskření při připojování krokosvorek ke kontaktům baterie, doporučujeme Vám, abyste tyto krokosvorky připojovali ke kontaktům akumulátorové baterie pouze při odpojené nabíječce od síťového napájení. Tento přístroj nepatří do rukou malých dětí. Při manipulaci s elektrickými zařízeními dodržujte veškeré předpisy, které se týkají jejich provozu. Opravy přístroje může provádět pouze kvalifikovaný personál v příslušném autorizovaném servisu (v případě nutnosti opravy nabíječky se prosím obraťte na svého prodejce). Nebudete-li si vědět rady, jak tuto nabíječku správně používat a nenaleznete-li v tomto návodu k obsluze potřebné údaje nebo informace, obraťte se na kvalifikovaného odborníka nebo na naši technickou poradnu. Součásti nabíječky, ovládací tlačítka a kontrolky Horní strana nabíječky Spodní strana nabíječky 3 4

3 1 Rukojeť k přenášení nabíječky 2 Síťový kabel se zástrčkou. 3 Označení polarity krokosvorek. 4 Označení síťového kabelu. 5 Drážka k navinutí kabelů (pro síťový kabel a pro nabíjecí kabely). 6 Červený a černý nabíjecí kabel s krokosvorkami k připojení ke kontaktům baterie. 7 Tlačítko SNOW se žlutooranžovou (žlutou) svítivou diodou a se symbolem sněhové vločky (přepínač mezi normálním nabíjením akumulátoru a takzvaným sněžným režimem nabíjení akumulátoru). Tento přepínač funguje pouze v tom případě, přepnete-li nabíječku do režimu nabíjení automobilových nebo moto cyklových baterií viz dále 10 a 11. Rozsvítí-li se tato kontrolka žlutooranžovou (žlutou) barvou, pak to znamená přepnutí nabíječky do takzvaného sněžného režimu (= nabíjení akumulátoru při teplotách nižších než 0 C s nabíjecím napětím 14,7 V). Tuto funkci doporučujeme používat též k nabíjení akumulátorů AGM (dodržujte v tomto případě pokyny výrobce příslušného akumulátoru). Nebude-li tato kontrolka svítit, pak to znamená přepnutí nabíječky do normálního režimu nabíjení akumulátoru (= nabíjecí napětí 14,4 V). Funkce nabíječky 1. Odsíření (desulfatace): Tato funkce provádí oživení akumulátorové baterie pulsujícím vysokým nabíjecím proudem, který rozpouští krystalky síranu olovnatého usazené na olověných deskách baterie. U takto ošetřované baterie zabráníte sulfataci jejích elektrod. Usazeniny krystalického síranu olovnatého na olověných deskách vznikají u baterií, které jsou dlouho skladovány (například za účelem přezimování) nebo u baterií, které jsou málo používány či vybíjeny pouze slabým proudem (samovybíjením). 2. Jemné nabíjení (měkký start) : Zjištění vlastností a stavu baterie sníženým nabíjecím proudem. 3. Hlavní nabíjení: Do baterie je dodáván maximální nabíjecí proud 4 A (nebo 2 A) tak dlouho, dokud nedojde k úplnému nabití baterie. 4. Absorpce (časová fáze): V této fázi dochází k postupnému snižování nabíjecího proudu tak, aby akumulátor získal 100 % své kapacity. 5. Analýza: Kontrola stavu nabití akumulátorové baterie. 6. Udržovací nabíjení: Udržení dosažené kapacity akumulátorové baterie (která se snižuje jeho samovybíjením) velmi nízkým nabíjecím proudem a s napětím 13,7 V. Diagram znázorňující proces údržby akumulátorové baterie 8 Kontrolka Fault (červená svítivá dioda signalizující závady se symbolem vykřičníku). Tato kontrolka se rozsvítí červenou barvou po ukončení otestování nabíječky, pokud bude mít nabíječka nějakou závadu. V tomto případě se obraťte na svého prodejce, který zajistí opravu nabíječky v autorizovaném servisu. Tato kontrolka začne blikat, zjistí-li nabíječka nějakou závadu akumulátoru (poškozený nebo zcela podvybitý akumulátor). 9 Kontrolka Charging (žlutá svítivá dioda signalizující nabíjení akumulátoru se symbolem baterie). Bude-li tato kontrolka blikat, znamená to probíhající nabíjení akumulátoru. Bude-li tato kontrolka trvale svítit, znamená to, že je akumulátor nabitý. Nerozsvícená kontrolka signalizuje, že proces nabíjení akumulátoru nebyl zapnut. 10 Kontrolka Car (zelená svítivá dioda signalizující nabíjení automobilových baterií se symbolem osobního vozu) viz 7. Bude-li tato kontrolka svítit a bude-li současně svítit žlutooranžová kontrolka SNOW, pak bude autobaterie nabíjena max. proudem 4 A a nabíjecím napětím 14,7 V (sněžný režim). Bude-li tato kontrolka svítit a nebude-li svítit žlutooranžová kontrolka SNOW, pak bude autobaterie nabíjena max. proudem 4 A a nabíjecím napětím 14,4 V (normální režim). 11 Kontrolka Motorcycle (zelená svítivá dioda signalizující nabíjení motocyklových baterií se symbolem motocyklu) viz 7. Bude-li tato kontrolka svítit a bude-li současně svítit žlutooranžová kontrolka SNOW, pak bude motocyklová baterie nabíjena max. proudem 2 A a nabíjecím napětím 14,7 V (sněžný režim). Bude-li tato kontrolka svítit a nebude-li svítit žlutooranžová kontrolka SNOW, pak bude motocyklová baterie nabíjena max. proudem 2 A a nabíjecím napětím 14,4 V (normální režim). 12 Tlačítko MODE. Toto tlačítko slouží k přepínání z pohotovostního režimu do režimu nabíjení automobilových nebo motocyklových baterií (nabíjecí proud 4 A nebo 2A). 1. fáze = Odsíření (desulfatace) 2. fáze = Jemné nabíjení (měkký, šetrný start nabíjení) 3. fáze = Hlavní nabíjení 4. fáze = Absorpce (časová fáze timeru) 5. fáze = Analýza 6. fáze = Udržovací nabíjení Další důležité funkce nabíječky: Tato nabíječka je vybavena ochranou proti přehřátí, proti přepólování kontaktů baterie, proti zkratu a ochranou pro případy, že k nabíječce připojíte akumulátor s jiným jmenovitým napětím než 12 V. 13 Pryžové kryty magnetických držáků, které brání poškrábání karoserie vozu. 5 Signalizace kontrolkami 6

4 Kontrolky (LED) Svítí Nesvítí Bliká Nesvítí Svítí Bliká Svítí Nesvítí Svítí Bliká Svítí Svítí Nesvítí Bliká Svítí Bliká Svítí Funkce nabíječky Pohotovostní režim: Kontrolky se rozsvěcují postupně po sobě. Nabíječka čeká na zvolení režimu údržby akumulátoru tlačítkem MODE. Normální režim nabíjení motocyklových baterií: Motocyklová baterie bude nabíjena max. proudem 2 A a nabíjecím napětím 14,4 V. Normální režim nabíjení automobilových baterií: Automobilová baterie bude nabíjena max. proudem 4 A a nabíjecím napětím 14,4 V. Ukončení procesu nabíjení akumulátoru. Přepnutí do režimu udržovacího nabíjení. Sněžný režim nabíjení automobilových baterií: Automobilová baterie bude nabíjena max. proudem 4 A a nabíjecím napětím 14,7 V. Sněžný režim nabíjení motocyklových baterií: Motocyklová baterie bude nabíjena max. proudem 2 A a nabíjecím napětím 14,7 V. Akumulátorová baterie je vadná. Nelze ji nabíjet. Poškozená nabíječka. Spojte se se svým prodejcem a dejte nabíječku opravit do autorizovaného servisu. Popis funkce oživení baterií (desulfatace) Olověné akumulátory jsou zkonstruovány takovým způsobem, aby (při správné manipulaci) vydržely dodávat potřebnou energii po dobu 8 až 10 let. V praxi však bývá doba životnosti těchto akumulátorů mnohem nižší a často dochází k jejich předčasnému opotřebení, neboť bývají používány pouze sezónně. Mnozí majitelé motocyklů, veteránů, motorových člunů, elektricky poháněných sekaček na trávu, obytných karavanů atd. znají nepříjemný problém s uváděním těchto akumulátorů do provozu po dlouhé zimní přestávce. Příčinou tohoto problému bývají zpravidla chemické reakce uvnitř akumulátorů, které jistě znáte jako sulfataci neboli zasíření olověných desek akumulátoru. Síran olovnatý vytváří na těchto deskách krystalické bloky. Toto se stává zvláště u akumulátorů, které jsou vybíjeny malými proudy nebo u kterých dochází k jejich samovybíjení. Tento chemický proces zmenšuje účinnost plochy olověných desek a takto usazený síran olovnatý snižuje kapacitu takto postižených akumulátorů. Čím více jsou tyto desky zaneseny, tím měně energie je možné do akumulátoru uložit. Usazeniny síranu olovnatého jsou hlavní příčinou zkrácení životnosti olověných akumulátorů. Po provedeném připojení akumulátoru k této nabíječce a po zvolení požadovaného režimu údržby začne tato nabíječka pomocí špičkových impulsů s vysokým proudem rozpouštět na olověných deskách usazené krystalky síranu olovnatého, a tím přispívá k prodloužení životnosti akumulátoru. Nabíjení akumulátorových baterií Akumulátorovou baterii můžete nabíjet přímo ve vozidle nebo vyndanou z vozidla. Nabíjení baterie přímo ve vozidle (doplňující bezpečnostní přepisy) Pokud budete nabíjet baterii přímo ve vozidle, vypněte nejdříve všechny přístroje uvnitř vozidla a řadící páku dejte do parkovací polohy. Dejte pozor na to, aby se nabíjecí kabely nedotýkaly žádných řemenů nebo ventilátoru chlazení motoru. V žádném případě nepřipojujte krokosvorku černého kabelu ke karburátoru, k rozvodu pohonných hmot nebo k plechu karoserie. Krokosvorku černého kabelu můžete připojit též ke vhodnému kovovému nelakovanému dílu pod kapotou motoru (na motoru) nebo na karoserii. Pokud bude kostra vozidla připojena k (+) kontaktu baterie, pak se tato opatření budou týkat krokosvorky červeného kabelu. Vlastní nabíjení baterie I když je tato nabíječka vybavena ochranou proti přepólování, dodržte bezpodmínečně správnou polaritu připojení krokosvorek ke kontaktům baterie: Červený kabel znamená (+) kontakt baterie, černý kabel znamená (-) kontakt baterie. Po provedeném připojení krokosvorek správnou polaritou ke kontaktům baterie, zapojte síťový kabel do síťové zásuvky (230 V / 50 Hz). Tlačítkem MODE zvolte požadovaný režim údržby baterie. Toto tlačítko slouží k přepnutí nabíječky z pohotovostního režimu do režimu nabíjení automobilových nebo motocyklových baterií (= nabíjecí proud max. 4 A nebo 2 A). Dále můžete zvolit přepínacím tlačítkem SNOW potřebné nabíjecí napětí 14,7 V nebo 14,4 V (= nabíjení akumulátoru při nízké teplotě neboli sněžný režim nebo režim normálního nabíjení akumulátoru) viz podrobný popis v kapitole Součásti nabíječky, ovládací tlačítka a kontrolky a v kapitole Signalizace kontrolkami.. Pokud bude akumulátor (baterie) v pořádku, začne na nabíječce blikat žlutá kontrolka Charging, což znamená, že byl spuštěn proces nabíjení k nabíječce připojeného akumulátoru. Začne-li tato kontrolka trvale svítit, je akumulátor zcela nabit. V tomto případě můžete nabíječku odpojit od síťového napájení (vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky) a odpojte krokosvorky od kontaktů akumulátoru. Pokud toto neučiníte, nic se nestane, neboť se nabíječka v tomto případě přepne do režimu udržovacího nabíjení a akumulátor bude dále dobíjen pouze malým proudem. Tato nabíječka kontroluje v určitých intervalech napětí akumulátoru a případě potřeby provede jeho dobití. V případě potřeby můžete akumulátor nechat připojený k nabíječce například po celé zimní období. 7 8

5 Případné závady a jejich odstranění Po připojení nabíječky k síti se nerozsvěcují kontrolky na nabíječce postupně po sobě: V síťové zásuvce není žádné napětí nebo je toto síťové napětí příliš nízké. Nesvítí kontrolka Charging, svítí kontrolka Motorcycle nebo Car: Zkratované krokosvorky, nesprávná polarita (přepólování kontaktů baterie) nebo jste k nabíječce připojili akumulátorovou baterii s jiným jmenovitým napětím než 12 V. Nabíječka nereaguje na stisknutí tlačítka MODE nebo SNOW: Tato tlačítka musíte déle stisknout. Podržte je stisknuté minimálně 0,2 sekundy a pak jejich stisknutí uvolněte. Na nabíječce bliká kontrolka Fault: Baterie je podvybitá (má velmi nízké napětí). Pokuste se o nové nabití baterie. Pokud bude poté tato kontrolka dále blikat, je baterie vadná a nelze ji dále používat. Vadnou baterii zlikvidujte podle zákonných předpisů. Na nabíječce svítí trvale kontrolka Fault: Závada nabíječky (chyba mikroprocesoru). Zkuste nabíječku vypnout a znovu zapnout. Pokud bude tato kontrolka dále trvale svítit, pak se v tomto případě obraťte na svého prodejce, který Vám zajistí opravu nabíječky v autorizovaném servisu. Technické údaje Napájení: Nabíjecí napětí: Nabíjecí proud: Typy akumulátorů: Provozní teplota: Rozměry (průměr x výška): 200 až 240 V AC / 47 až 63 Hz 14,7 V DC (sněžný režim) 14,4 V DC (normální režim nabíjení) 13,7 V DC (udržovací nabíjení) 2 A (motocyklové baterie) 4 A (autobaterie) 12 V (olověné) / 4,5 až 135 Ah 0 až 40 C (max. relativní vlhkost vzduchu 95 %, nekondenzující) 156 x 75 mm 9

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži)

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 19 07 48 Tento speciální modul ve spojení s obyčejnou nabíječkou olověných akumulátorů (automobilových baterií) vytvoří z této nabíječky univerzální přístroj s automatickou

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 07 Tento inteligentní mikroprocesorem řízený přístroj s funkcí nabíjení, vybíjení a testování olověných baterií (akumulátorů) je dále vybaven funkcí diagnostiky a automatického

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 Kompaktní nabíječka olověných akumulátorů (autobaterií) s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V s nastavitelným nabíjecím proudem do 30 A (2 polohy přepínače)

Více

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití nabíječky... 3 3. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 4.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 11 01 73 Tento regulátor nabíjení je vybaven přepínačem pro nabíjení akumulátorů s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V a s ochranou proti podvybití (úplnému vybití) nabíjeného akumulátoru.

Více

Obj. č.: 20 13 00 NÁVOD K OBSLUZE. Nabíječka olověných akumulátorů HTDC 5000. Obsah Strana

Obj. č.: 20 13 00 NÁVOD K OBSLUZE. Nabíječka olověných akumulátorů HTDC 5000. Obsah Strana NÁVOD K OBSLUZE Nabíječka olověných akumulátorů HTDC 5000 Obj. č.: 20 13 00 Obsah Strana 1. Úvod (základní parametry nabíječky)...1 2. Technické údaje...3 3. Bezpečnostní předpisy a další důležité informace...3

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A) NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 51 21 82 (BC-012-15A) Obj. č.: 51 21 83 (BC-012-20A) Obj. č.: 51 21 84 (BC-024-10A) Tento přístroj představuje profesionální 3-stupňovou nabíječku pro rychlé a šetrné

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

FULLOAD 750 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory

FULLOAD 750 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory FULLOAD 750 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ NABÍJEČKY

Více

STARTMONKEY400 TM Uživatelský manuál

STARTMONKEY400 TM Uživatelský manuál STARTMONKEY400 TM Uživatelský manuál Startmonkey400 je jedním z nejmenších nouzových startovacích záložních zdrojů autobaterií na světě. Startmonkey400 dokáže vzkřísit náhle vybitou standardní 12V baterii

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

Automatická programovatelná spínaná nabíječka. olověné akumulátory

Automatická programovatelná spínaná nabíječka. olověné akumulátory Automatická programovatelná spínaná nabíječka pro olověné akumulátory Návod k použití 7673-8112-0000 1. Úvod Tato řada nabíječek je určena k nabíjení všech typu olověných baterií včetně baterií s gelovým

Více

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer)

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) MAC46/12G MAC612 MAC812 MAC1012 MAC1212 MAC524 MAC824 Obsah 1. Komplet nabíječe 2. Postup pro zapojení nabíječe k akumulátoru a nabíjení

Více

N V13-28/12/2015 NÁVOD K OBSLUZE

N V13-28/12/2015 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Tento návod k obsluze obsahuje pokyny o různých funkcích zařízení a bezpečnostní opatření. Předtím, než zapnete zařízení poprvé, přečtetě si pozorně návod k obsluze. Uschovejte si tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/99 Obj. č.: 85 17 44 Hlídač napětí automobilových baterií MW728 chrání autobaterii s připojeným spotřebičem před jejím podvybitím (úplným vybitím). Při vypnutém motoru hlídá tento

Více

Inteligentní nabíječka baterií KR Návod k použití

Inteligentní nabíječka baterií KR Návod k použití Inteligentní nabíječka baterií KR-31312 Návod k použití Nabíječka 3,8 A 12 V Shrnutí Bezpečná práce s přístrojem je možná pouze tehdy, pokud si přečtete kompletní návod k obsluze a všechna bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ PROFI AUTONABÍJEČKA AUTO/MOTO BATERIÍ CZ Model: TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí

Více

FULLOAD NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory. Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie

FULLOAD NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory. Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie FULLOAD 1000 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ NABÍJEČKY

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Obj. č.: 85 70 30 Toto zařízení Vám usnadní startování motoru Vašeho vozidla po jeho dlouhém stání nebo po dlouhé zimní přestávce. Položte jednoduše tuto solární ochranu proti

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35940 Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Verze 06/04

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Verze 06/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 51 02 91 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA

EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA Uživatelská příručka 31889 Než tento produkt začnete používat, přečtěte si tuto příručku. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému úrazu. Děkujeme,

Více

Návod k obsluze. Nabíječka 25 A 12/24 V

Návod k obsluze. Nabíječka 25 A 12/24 V Návod k obsluze Nabíječka 25 A 12/24 V 31314 PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY. Shrnutí Model 1224250 je nabíječka baterií 25 A. Pro tento model nabíječky byl navržen nový typ svorek startovacích

Více

Digitální nabíječka autobaterií 12V 2A

Digitální nabíječka autobaterií 12V 2A 35903 Digitální nabíječka autobaterií 12V 2A Model: 35903 Napájecí napětí: AC 220-240V, odebíraný proud: 0,1 A Výstupní parametry: DC 12 V, 2 A DŮLEŽITÉ INSTRUKCE K BEZPEČNÉMU VYUŽÍVÁNÍ NABÍJEČKY 1. Tento

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Regulátor nabíjení olověných akumulátorů ze solárních modulů SCD 20 A 12 / 24 V - 20 A. Obj. č.: Obsah Strana

Regulátor nabíjení olověných akumulátorů ze solárních modulů SCD 20 A 12 / 24 V - 20 A. Obj. č.: Obsah Strana Regulátor nabíjení olověných akumulátorů ze solárních modulů SCD 20 A 12 / 24 V - 20 A Obj. č.: 11 02 09 1. Úvod a účel použití regulátoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

INT. Genius BOOST+ GB40. Návod k použití. Objednací číslo ACI:

INT. Genius BOOST+ GB40. Návod k použití. Objednací číslo ACI: INT Genius BOOST+ GB40 Návod k použití Objednací číslo ACI: 1 Nebezpečí Před použitím přístroje si přečtěte a pochopte bezpečnostní instrukce. Nedodržování bezpečnostních instrukcí může vést k úrazu elektrickým

Více

VOLBA PŘI CHLADNÉM. Poznámka: Pokud nabíječka aktivuje kontrolku STARTOVACÍ VÝKON (START

VOLBA PŘI CHLADNÉM. Poznámka: Pokud nabíječka aktivuje kontrolku STARTOVACÍ VÝKON (START CZ PŘÍRUČKA GRATULUJEME k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka a tester je jednou ze série profesionálních nabíječek od firmy akumulátorů.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 20 19 (FM-MASTER 1) Obj. č.: 57 20 20 (FM-MASTER 2) Obj. č.: 57 20 30 (FM-MASTER 3) Obj. č.: 57 20 21 (4 zásuvky) 2 Úvod Spolehlivé a pohodlné řešení připojení různých spotřebičů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Záruka a servis.. 8. Obsah. Úvod. Velmi důležité bezpečnostní instrukce.. Vlastnosti CORCEL O-04 regenerátoru & nabíječky.

Záruka a servis.. 8. Obsah. Úvod. Velmi důležité bezpečnostní instrukce.. Vlastnosti CORCEL O-04 regenerátoru & nabíječky. UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Úvod. O produktu CORCEL O-04.. Účel příručky.. 2 2 2 Velmi důležité bezpečnostní instrukce.. 3 Představení firmy SMART electronic s.r.o. Smart electronic s.r.o. je česká obchodní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si vybrali naši power banku DOCA 15000 se startovačem aut. Při manipulaci dbejte bezpečnostních zásad použití elektronických spotřebičů. Přečtěte si, prosím, pozorně

Více

NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ ELEKTRONICKÁ 12/6 V

NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ ELEKTRONICKÁ 12/6 V NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ ELEKTRONICKÁ 12/6 V 51.08-AN-0612-EL CZ 1) přepínač 2) kontrolka chybového stavu - ERROR 3) kontrolka pohotovostního režimu 4) displej 4 3 1 2 PIKTOGRAMY V tomto návodu, na přístroji

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Verze 08/05DF. Tuto speciální rychlonabíječku dodáváme včetně akumulátorů NiMH typu AAA s kapacitou 750 mah.

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Verze 08/05DF. Tuto speciální rychlonabíječku dodáváme včetně akumulátorů NiMH typu AAA s kapacitou 750 mah. NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/05DF Obj. č.: 51 22 39 Tuto speciální rychlonabíječku dodáváme včetně akumulátorů NiMH typu AAA s kapacitou 750 mah. Obsah 2 Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 2 Popis

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

Jak pracovat s LEGO energometrem

Jak pracovat s LEGO energometrem Obnovitelná energie Jak pracovat s LEGO energometrem Obsah 1. Energometr popis zařízení... 3 2. Připojení zásobníku energie... 3 3. Nabití a vybití... 4 3.1 Nabití a vybití s použitím LEGO bateriového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Návod k použití Nabíječka autobaterií BX -1

Návod k použití Nabíječka autobaterií BX -1 Návod k použití Nabíječka autobaterií BX -1 Přepínatelná plně automatická 5 - kroková nabíječka, funkce udržování nabité baterie Pro nabíjení olověných akumulátorů s tekutým, gelovým i AGM elektrolytem

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

PŘÍRUČkA BLAHOPŘEJEME VÁM BEZPEČNOST

PŘÍRUČkA BLAHOPŘEJEME VÁM BEZPEČNOST PŘÍRUČKA BLAHOPŘEJEME VÁM k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních nabíječek od společnosti CTEK SWEDEN

Více

Záložní zdroj SinusPRO-500E

Záložní zdroj SinusPRO-500E Záložní zdroj SinusPRO-500E Obsah Obsah... 2 1. Popis zařízení... 3 1.1 Činnost zařízení... 3 1.2 Upozornění... 3 1.3 Ovládací prvky... 3 1.4 Popis displeje... 4 2. Uvedení do provozu a ovládání... 5 2.1

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÝ STARTOVACÍ ZDROJ

NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÝ STARTOVACÍ ZDROJ NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÝ STARTOVACÍ ZDROJ Důležité připomenutí: Před prvním použitím produktu je třeba jej na nejméně 12 hodin nabíjet prostřednictvím připojené nabíječky. 1. Důležité bezpečnostní pokyny

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní akustickým signálem s hlasitostí cca 85 db / 3 m na únik malého množství nebezpečného plynu. Zajistěte si včasnou ochranu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

PŘÍrUČKa XC 0.8 DESULPHATION BULK ABSORPTION. PLNĚ NaBiTO PULSE, UDrŽOVacÍ DOBÍJENÍ 8 CZ 6V/0.8A. NaPÁJEcÍ KaBEL. ZÁSTrČKa* ctek comfort connect

PŘÍrUČKa XC 0.8 DESULPHATION BULK ABSORPTION. PLNĚ NaBiTO PULSE, UDrŽOVacÍ DOBÍJENÍ 8 CZ 6V/0.8A. NaPÁJEcÍ KaBEL. ZÁSTrČKa* ctek comfort connect 6V/0.8A PŘÍrUČKa BLahOPŘEJEME VÁM k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních nabíječek od společnosti CTEK

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy... 3 Technické údaje... 3 Součásti nabíječky (ovládací tlačítka)... 4 Displej nabíječky... 5 Obj. č.: 23 07 69 Popis funkce nabíječky... 5 Funkce

Více

Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1. Obj. č.: Vážení zákazníci,

Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1. Obj. č.: Vážení zákazníci, Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1 Obj. č.: 84 14 21 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového cyklocomputeru 4 v 1. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

INT. Genius BOOSTHD GB70. Návod k použití. Objednací číslo ACI:

INT. Genius BOOSTHD GB70. Návod k použití. Objednací číslo ACI: INT Genius BOOSTHD GB70 Návod k použití Objednací číslo ACI: 1 Nebezpečí Před použitím přístroje si přečtěte a pochopte bezpečnostní instrukce. Nedodržování bezpečnostních instrukcí může vést k úrazu elektrickým

Více

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka 35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka Měnič z 1 V DC na AC Automatické 3-fázové nabíjení baterií 1 V Funkce zálohovaného zdroje (UPS) Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze. NÁVOD OBSAHUJE VELMI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE Verze 08/01 Obj. č.: 85 35 99 Tato sada osvětlení jízdního kola (pomocí baterií) obsahuje přední světlomet s výkonnou a jasnou xenonovou žárovkou a zadní svítilnu se 6 výkonnými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/06 Obj. č.: 51 21 45 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení nabíječky do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

PŘÍRUČKA. JAK NABÍJET 1. Připojte nabíječku k akumulátoru. Přečtěte si bezpečnostní pokyny

PŘÍRUČKA. JAK NABÍJET 1. Připojte nabíječku k akumulátoru. Přečtěte si bezpečnostní pokyny PŘÍRUČKA GRATULUJEME VÁM k zakoupení vašeho nového profesionálního nabíječe akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních nabíječek od firmy CTEK SWEDEN AB

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

PŘÍRUČKA JAK NABÍJET BLAHOPŘEJEME VÁM

PŘÍRUČKA JAK NABÍJET BLAHOPŘEJEME VÁM PŘÍRUČKA k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních nabíječek od společnosti CTEK SWEDEN AB a představuje

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

BS20 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie

BS20 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie BS20 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ NABÍJEČKY BATERIÍ

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZ2145A www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 12 55 (12 V) / 51 12 67 (24 V)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 12 55 (12 V) / 51 12 67 (24 V) NÁVOD K OBSLUZE Střídač 12 / 24 V DC 230 V AC SW-1200 Obj. č.: 51 12 55 (12 V) / 51 12 67 (24 V) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho

Více

Věžový ventilátor

Věžový ventilátor 10031517 10031518 Věžový ventilátor Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

WOC Fig. 1 Copyright 2016 VARO

WOC Fig. 1 Copyright 2016 VARO 1 WOC210003 2 5 3 4 9 8 10 6 7 Fig. 1 Copyright 2016 VARO www.varo.com WOC210003 Fig. 2 Fig. 3 Copyright 2016 VARO www.varo.com WOC210003 Fig. 4 Fig. 5 Copyright 2016 VARO www.varo.com NABÍJECÍ SVĚTLOMET

Více

Návod k použití Multifunkční startovací zdroj (Mini Jump Starter)

Návod k použití Multifunkční startovací zdroj (Mini Jump Starter) Návod k použití Multifunkční startovací zdroj (Mini Jump Starter) LED 1 W LED 90 Lumenů Li-Ion 67 Wh 5-6 h 18 000 mah -20 C - 60 C Číslo výrobku: 31318 www.kraftwerktools.com OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Návod k použití záložních zdrojů MTN.

Návod k použití záložních zdrojů MTN. Návod k použití záložních zdrojů MTN www.zdroje.cz Rozsah dodávky: Záložní zdroj MTN... 1ks Síťová šňůra délka 1,8m (1,5m pro řadu W). 1ks Teplotní čidlo 3 m..... 1ks Svorky pro připojení baterie 0,5m

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Tak jednoduché, tak bezpečné: Nabíječky akumulátorů C3 a C7 společnosti Bosch

Tak jednoduché, tak bezpečné: Nabíječky akumulátorů C3 a C7 společnosti Bosch Tak jednoduché, tak bezpečné: Nabíječky akumulátorů C3 a C7 společnosti Bosch Zajišťujeme spolehlivé nabíjení při maximální bezpečnosti Novinka! Funkce Memory: Uložení posledního nastvení do paměti Novinka!

Více

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE. MOBITRONIC PowerStarter. Obsah Strana. Dříve než použijete PowerStarter, přečtěte prosím si návod k obsluze.

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE. MOBITRONIC PowerStarter. Obsah Strana. Dříve než použijete PowerStarter, přečtěte prosím si návod k obsluze. NÁVOD K OBSLUZE MOBITRONIC PowerStarter Obj. č.: 85 40 48 Dříve než použijete PowerStarter, přečtěte prosím si návod k obsluze. Obsah Strana POKYNY K POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... 2 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35929 Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 20-300 ah

návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 20-300 ah návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 20-300 ah cz Děkujeme Vám, že jste si vybrali nabíječku od Exide Technologies Vaše nová nabíječka Vám umožní udržet baterii ve stavu plného nabití, optimalizovat

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

PROTECO. nabíječka autobaterií MAX-15 230V 12/24V PROTECO 51.08-AN-1224

PROTECO. nabíječka autobaterií MAX-15 230V 12/24V PROTECO 51.08-AN-1224 nabíječka autobaterií MAX-15 230V 12/24V PROTECO 51.08-AN-1224 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha

Více

PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ

PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ NÁVOD K POUŽITÍ NAPÁJECÍ ZÁSUVKA DO AUTA PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ Obsah VLASTNOSTI... 2 ZÁKLADNÍ OPERACE... 2 ZVLÁŠTNÍ DOPORUČENÍ... 3

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Návod pro obsluhu. Ver SKC Inc. Chromservis s.r.o.

Návod pro obsluhu. Ver SKC Inc. Chromservis s.r.o. Chromservis s.r.o. Univerzální nabíječka PowerFlex Návod pro obsluhu Ver. 170718 Chromservis s.r.o. Jakobiho 327 109 00 Praha 10-Petrovice Tel: +420 2 74021211 Fax: +420 2 74021220 E-mail: prodej@chromservis.eu

Více

Čistý sinusový měnič řady NP 300W / 400W / 600W / 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 1700W / 2000W / 2200W / 2500 / 2700W / 3000W / 3500W / 4000W

Čistý sinusový měnič řady NP 300W / 400W / 600W / 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 1700W / 2000W / 2200W / 2500 / 2700W / 3000W / 3500W / 4000W Návod k obsluze Čistý sinusový měnič řady NP 300W / 400W / 600W / 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 1700W / 2000W / 2200W / 2500 / 2700W / 3000W / 3500W / 4000W Uživatelský manuál Tento obrázek je pouze orientační

Více

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel CZ Návod k obsluze Nabíječka akumulátoroů 42,0410,1280 012005 NĚMČINA VÁŽENÝ

Více