VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a kondiční specialista (se specializací wellness) (SKS) Tematické okruhy SZZKb: I. KINEZIOLOGIE, TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE II. DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU A PSYCHOLOGIE SPORTU III. WELLNESS Průběh zkoušky: Z tématického okruhu I a II. si vylosuje student jednu otázku, která se skládá ze dvou částí. Z tematického okruhu wellness. Na přípravu každé části zkoušky má student min. 20 min. Samotná zkouška z každého okruhu trvá zpravidla 20 min. Její součástí je vedle připravené odpovědi na vylosované otázky také diskuse k danému tématu, při níž mohou členové komise klást doplňující otázky. Otázky se mohou týkat i obhájené bakalářské práce kandidáta. Vše v rozsahu odpovídajícímu studijnímu programu bakalářského studia. I. KINEZIOLOGIE, TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE 1. Stavba a mechanické vlastnosti kostí, chrupavek a vazů, kostní páky, vyšetření kloubní pohyblivosti. Reakce a adaptace kardiovaskulárního ústrojí na sportovní zátěž, prevence jeho poškození při sportu. 2. Stavba kosterního svalu, typy svalových vláken, svalový tonus a svalová kontrakce, tonické a fyzické, svaly, vyšetření svalové síly. Specifika sportu žen, fyziologie menstruačního cyklu a jeho možné poruchy při sportovní činnosti. 3. Osový systém těla: stavba, hybný segment, kinematika osového systému, úloha páteřního svalstva. Pohyb v ontogenezi: dětství a jeho vývojová období, vývoj lokomočních aktivit a pohybových schopností dítěte, působení pohybu na dětský organismus. 4. Kostra horní končetiny: artrokinematika kloubů horní končetiny, hlavní funkční svalové skupiny. Tělesná zátěž jako forma stresu, adrenergní systém neurohumorální regulace při zátěži, reakce a adaptace orgánů motoriky na sportovní zátěž. 5. Postavení a pohyby pánve, pánevní sklon, svaly ovládající držení pánve. Pohyb v léčbě tzv. civilizačních typů onemocnění (vč. psychosomatických onemocnění), vhodné pohybové aktivity při chronickém onemocnění oběhového a dýchacího systému. 6. Kostra volné dolní končetiny: artrokinematika nosných kloubů, hlavní funkční svalové skupiny. Reakce a adaptace respiračního ústrojí na sportovní zátěž, poruchy ventilace obstrukční a restrikční. 1

2 7. Klenba nohy, její stavby, význam a udržování, popř. poruchy, morfologické a funkční důsledky bipedie. Fyzická zdatnost a její význam pro prevenci především tzv. civilizačních nemocí (diabetes, hypertenze, ischemická choroba srdeční, obezita), měření a posuzování tělesné zdatnosti. 8. Podstata a příčiny svalových dysbalancí, hlavní syndromy, průkaz zkrácených a oslabených svalů. Energetický výdej při sportovních aktivitách, stanovení energetického příjmu a výdeje. 9. Základní principy biologické regenerace tkání: tkáň vazivová (pouzdro kloubní, vazy), kostní a svalová (kosterní sval, myokard). Sport a stáří: pohybové aktivity seniorů, specifika sportu starších osob. 10. Centrální nervový systém: stavební a funkční jednotky, motorika a senzitivita, fyziologie čidel, vegetativní nervový systém. Únava a zotavení, regenerace sil sportovce. 11. Řízení opěrné a volné (úmyslné) motoriky, úloha mozečku při udržování svalového tonu a rovnováhy těla, limbický systém, korové analyzátory, pyramidová dráha. Sport dětí, vhodné pohybové aktivity pro jednotlivé vývojové fáze dítěte. 12. Nervosvalová koordinace, paměťové stopy, dynamické stereotypy, motorická paměť a motorické učení. Různé druhy sportu z hlediska jejich působení na zdraví člověka, kontraindikace sportovních aktivit. 13. Vzpřímená poloha těla, posturální mechanismy, držení těla a hlavní typy vadného držení. Akutní přetížení a zchvácení, chronické přetrénování, hlavní příznaky přetížení a zchvácení Kineziologie sportovního pohybu: chůze, běh, skok, hod a vrh. Reakce a adaptace organismu na teplo a chlad, efektivní teplota, poškození organismu teplem a chladem, jejich prevence. 15. Kineziologie sportovního pohybu: plavání, gymnastika. Adaptace na vysokohorské prostředí, výšková nemoc 16. Kineziologie sportovního pohybu: cyklistika, hry, zimní sporty. Doping: zakázané a povolené podpůrné prostředky ke zvýšení výkonnosti, pozitivní a negativní vlivy dopingu na lidský organismu. 17. Krev, její složení a biologické vlastnosti, nespecifická a specifická obrana organismu. Rizikové sporty (sportovní potápění, horolezectví, box apod.), fyziologie potápění. 18. Srdce a cévy: stavba a funkce srdečního svalu, krevní oběh, úloha tepen, vlásečnic a žil. Profesní pohybové programy, negativní vliv inaktivity, sport invalidů. 19. Dýchací ústrojí: stavba a funkce plic a dýchacích cest, mechanika dýchání, regulace acidobázické rovnováhy. Specifika sportovních úrazů, základní zásady první pomoci a úrazové zábrany. 20. Spiroergometrie, ventilační, oběhové a metabolické ukazatele, anaerobní práh. Nejčastější sportovní úrazy osového systému a jejich prevence, poškození centrálního nervového systému při sportu. 21. Trávicí ústrojí: trávení, vstřebávání a zažívání, úloha jater v tzv. intermediárním metabolismu. Sportovní úrazy kloubů horní končetiny a jejich prevence, poškození kůže ve sportu. 2

3 22. Přeměna látek v organismu, anabolismus a katabolismus, obezita a podvýživa, anorexie a bulimie. Hygiena tělesné výchovy a sportu: hygiena tělovýchovných zařízení, osobní hygiena sportovce. 23. Energetický metabolismus: složky energetického metabolismu, bazální metabolismus, zdroje energie pro svalovou činnost, energetický ekvivalent. Preventivní lékařské prohlídky sportovců, součinnost trenéra a TV lékaře. 24. Vylučovací ústrojí: stavba a funkce ledvin, fyziologie vylučování, hospodaření organismu s vodou a minerály. Výživa a sport: zásady dietologie sportu, trojpoměr živin, potravinové doplňky 25. Anatomie a funkce kůže, termoregulace organismu (chemické a fyzikální prostředky). Sportovní aktivity dynamického a statického typu, prevence poškození aktivního a pasivního pohybového aparátu při sportu. 26. Žlázy s vnitřní sekrecí: hypotalomo-hypofyzární systém, hormonální sekrece a její zpětnovazebná regulace, účinky základních hormonů. Trénink: vytrvalostní, silový, obratnostní, rychlostní a jejich vliv na lidský organismus, stádia trénovanosti. 27. Antropologie: složení těla z antropologického hlediska, základní antropometrické body a antropometrické postupy, metody měření procenta tělesného tuku. Sportovní úrazy kloubů dolní končetiny a jejich prevence, chondroprotektiva. 28. Rozdíly ve stavbě těla muže, ženy a dítěte, somatotypy, morfologické i funkční dispozice k různým formám pohybové aktivity. Příjem potravy a trénink, prevence poškození organismu nesprávným stravováním, pitný režim, iontové nápoje, výživa sportovců různých odvětví. II. PSYCHOLOGIE A DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 1. P Psychologická podstata sportu, typologie sportů z psychologického hlediska. D Didaktika obecná, didaktika TVS, teorie a výzkum kurikula, teorie a výzkum vyučování. Organizační formy vyučování /sportovního tréninku, metody vyučování / sportovního tréninku, didaktické prostředky, didaktické zásady (principy). 2. P - Historie psychologie sportu. D - Historie sportu sport v Antickém Řecku, antické hry, sport v Římě, středověk a sport, vznik novodobého sportu v Anglii, počátky sportu v Českých zemích, obnovení olympijských her.vývoj sportu ve 20. a na začátku 21. století. Historie a současnost vybraného sportu. 3. P - Psychologická charakteristika hry a herních prožitků. D - Tělesná kultura, vztah TK a kultury, složky TK TV, rekreace, sport a jejich charakteristika. Herní podstata sportu, hra v životě člověka, teorie hry, společné znaky hry a sportu. Specifické znaky sportu. Struktura sportu jako společenského jevu, sport a politika, ekonomika, výchova a vzdělání, věda, umění. 4. P - Metody psychologie sportu. D - Vymezení základních pojmů z oblasti sportovního tréninku (ST). Sportovní výkonnost, sportovní výkon. Struktura sportovního výkonu (SV), faktory SV, dynamika struktury SV. 5. P - Aspirační úroveň a volní úsilí ve sportu. D - Teoretická interpretace sportovního tréninku (ST). Sportovní výkon jako výsledek adaptace jedince. Systémové pojetí ST. Zatížení. Efekt sportovního tréninku: trénovanost, sportovní forma, přepětí a přetrénování. Zotavení a regenerace. 3

4 6. P Agrese ve sportu. D - Kondiční příprava stimulace silových schopností. 7. P - Emoce ve sportu. D - Kondiční příprava stimulace rychlostních schopností. 8. P - Motivace ve sportu. D - Kondiční příprava stimulace vytrvalostních schopností. 9. P - Osobnost a sport. D - Kondiční příprava stimulace koordinačních schopností, pohyblivost a její ovlivňování. 10. P - Představy ve sportu a jejich využití. D - Technická příprava ve sportu. 11. P - Poznávací funkce ve sportu a jejich zvláštnosti. D - Taktická příprava ve sportu. 12. P - Aktivační úroveň a výkon sportovce. D - Psychologická příprava ve sportu. 13. P - Psychologická charakteristika sociální skupiny ve sportu. D - Řízení sportovního tréninku. Technologie řízení. Prognózování, plánování, evidence, kontrola a vyhodnocování tréninku. 14. P - Socializace ve sportu a socializační vlivy sportovní činnosti. D - Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku, etapy sportovního tréninku. 15. P - Psychologické otázky vůdcovství ve sportu. D - Tréninkové cykly. Druhy tréninkových cyklů, přípravné, předzávodní, závodní a přechodné období, tréninková jednotka. Sportovní soutěže a příprava k nim. 16. P - Pohyb a ontogeneze psychiky. D - Výběr talentů a sportovní příprava dětí. Teoretické vymezení talentu, organizace výběru. Zvláštnosti sportovní přípravy dětí. 17. P - Vliv sociální skupiny na výkon, efektivita týmu. D - Sport zdravotně postižených. Sportovní organizace sportu handicapovaných, specifika sportovní přípravy handicapovaných. 18. P - Davové reakce a hromadné chování ve sportu. D - Sport pro všechny, sportovní služby, rekreační sport. 19. P - Psychická zátěž ve sportu, sport a stres. D - Východiska kondičního poradenství, individuální tréninkový plán a životní styl. 20. P - Sociopatogenní jevy ve sportu, psychologické otázky sportovní etiky. D - Motorické standardy, motorické testy, motorické kompetence moderního člověka. 4

5 III. WELLNESS 1. Definice pojmů ve wellness (wellness, fitness, klimatoterapie, well-beinig, ). Různé přístupy k vymezení pojmu wellness. 2. Historie a současnost wellness. 3. Wellness aktivity a jejich přínos pro jednotlivce i skupiny klientů. 4. Regenerace jako součást komplexu wellness služeb. Definice pojmů kondice, rekondice, regenerace, rekreace, revitalizace, relaxace, rehabilitace, kompenzace, odreagování, harmonizace. 5. Specifika wellness programů pro klienty a skupiny s různými specifickými potřebami a požadavky. Hendikepovaní klienti. 6. Vstupní diagnostika při poskytování wellness služeb. Možnosti využití získaných dat vstupní diagnostiky pro tvorbu wellness programů a pro důkazy efektivity wellness služeb. Testovací baterie sloužící k testování tělesné zdatnosti. 7. Indoorové a outdoorové wellness aktivity. Animační programy jako součást wellness aktivit. 8. Kritéria pro posouzení konkrétní lokality pro wellness aktivity v přírodě, pravidla tvorby outdoorových programů s ohledem na ochranu životního prostředí. 9. Kondiční sportovní aktivity a wellness. Cvičení ve fitness centrech jako součást wellness nabídky. Rozdíl mezi fitness a wellness. Začlenění rozvoje kondičních schopností do wellness aktivit. 10. Význam zdravotně orientované zdatnosti pro wellness. Rozvoj jednotlivých složek zdravotně orientované zdatnosti jako jeden z cílů wellness programů. Definice a charakteristika zdravotní tělesné výchovy. 11. Další aktivity v rámci služeb wellness. Umělecké aktivity ve wellness službách. Cílové skupiny, možnosti propojení sportovních a dalších aktivit. 12. Světové trendy ve wellness a jejich využití v konkrétních wellness programech. 13. Wellness a lázeňství. Definice pojmů, rozdíly, společné oblasti služeb. Lázeňství v ČR a ve světě, současný stav a výhled do budoucnosti. 14. Koncepce wellness zařízení. Obecná pravidla tvorby koncepce wellness zařízení. Rozvoj stávajících zařízení a možnosti nově vytvářených zařízení. Oslovení cílové skupiny. 15. Charakteristika jednotlivých wellness aktivit (dotekové procedury, hydroterapie, péče o tělo a obličej, beauty wellness, aqua wellness, natur wellness a další). 16. Specifika managementu a marketinku v oblasti wellness. 17. Kooperace s organizacemi a poskytovateli wellness služeb v rámci města/obce, regionu, kraje. Zajištění publicity wellness aktivit. 18. Regionální specifika nabídky. Význam regionálního klimatu a využití specifických klimatických charakteristik pro wellness. 19. Wellness team. Odborné kvalifikace, motivace, vzdělávání, odměňování. 20. Wellness provoz. Vybavení podle zaměření daného centra. Bezpečnost a hygiena. 5

6 21. Hydroterapie. Definice, příklady, vodní procedury ve wellness. Otužování. 22. Cvičební aktivity ve vodním prostředí. Charakteristika jednotlivých druhů, cíle pohybových aktivit ve vodním prostředí. Výhody, nevýhody, zásady tvorby cvičební hodiny. 23. Obecná východiska wellness poradenství zaměřeného na změnu životního stylu. 24. Východiska wellness poradenství pro specifické skupiny klientů: senioři, klienti s disabilitou, osoby s hendikepem 25. Výživa jako součást wellness služeb. Dlouhodobá práce s klientem. 26. Výživové poradenství. Diagnostické metody. Obezita a specifika práce s obézními klienty. 27. Specifika potřeb klientů wellness center pocházejících z odlišných etnik a kultur. Charakteristika etických zásad při přípravě a realizaci wellness programů. 28. Wellness v kontextu životního stylu moderního člověka s poznatků o kvalitě života. STUDIJNÍ LITERATURA PLATÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 BIOMEDICÍNSKÉ PŘEDMĚTY Povinná HAVLÍČKOVÁ L. A KOL. Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. Praha: Karolinum, DYLEVSKÝ, I. Základy funkční anatomie člověka I.Praha: VŠTVS PALESTRA, DYLEVSKÝ, I. Základy funkční anatomie člověka. II. Praha: VŠTVS PALESTRA, MÁČEK M. Fyziologie tělesných cvičení. Praha: Palestra, Doporučená: ESTON R., REILLY, T. Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual. E&FN Spon, London, MÁČEK M., VÁVRA, J. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha: Avicenum, STEJSKAL, P. Proč a jak se zdravě hýbat. Břeclav: Presstempus Moraviapress a.s., VILIKUS Z., BRANDEJSKÝ P., NOVOTNÝ V. Tělovýchovné lékařství. Praha: Karolinum, 2004: - Základní lékařská prohlídka sportovce str Funkční antropologie str Spiroergometrie str Anaerobní práh str Energetický metabolizmus str Preskripce pohybových aktivit str Problematika dopingu str DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Povinná: DOVALIL, J. A KOL. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, HODAŇ, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: UP, KOSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum, PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál, (s ). RYCHECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: UK Karolinum, Doporučená: DOVALIL J A KOL. Olympismus. Praha: Olympia, DOVALIL, J., CHOUTKOVÁ, B. Abeceda tréninku chlapců a děvčat. Praha: Olympia, HOGENOVÁ, A. Etika a sport. Praha : FTVS UK,

7 CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. Olomouc: UP v Olomouci, PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, TILINGER, P. Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu. Praha: Karolinum, PSYCHOLOGIE SPORTU Povinná: HOŠEK, V. Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum, JANSA, P., DOVALIL, J. a kol. Sportovní příprava. Příbram: Q-art, KERN, H., MEHL, CH., NOLZ, H., PETER, M., WINTERSPERGER, R. Přehled psychologie. Praha: Portál, MACÁK, I., HOŠEK, V. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Praha: SPN, SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, Doporučená: VANĚK, M., HOŠEK, V., RYCHECKÝ, A., SLEPIČKA, P. Psychologie sportu. Praha: SPN, WEINBERG, R.S., GOULD, D. Foundation of Sport and Exercise Psychology. Champaign, Human Kinetice, WELLNESS BENEŠOVÁ, M. Cvičení ve vodě: aquagymnastika, 2. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, BLAHUŠOVÁ, E. Wellness, fitness. Praha : Karolinum, ISBN X. CATHALA, H. Wellness. Praha: Grada, ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua- fitness. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003, 136 s. ISBN FOŘT, P. Výživa pro dokonalou kondici a zdraví. Praha : Grada. HOŠEK, V. a kol. Trendy ve wellness. Praha : PALESTRA, ISBN HOŠEK, V., TILINGER, P. (Eds.) Wellness jako odbornost. Praha : VŠTVS Palestra, HOŠEK, V, TILINGER, P. (Eds.) Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých. Praha: UK FTVS, JANDA V. a kol. Vyšetření hybnosti. Praha : Avicenum, JANDA, V. a kol. Svalové funkční testy. Praha : Grada, 2004, vyd. 1, ISBN JANDOVÁ, D. Balneologie. Praha: Grada,2009. ISBN JIRKA, J. Regenerace a sport.praha: Olympia KORVAS, P. a kol. Aktivní formy cestovního ruchu. Učební text. Brno : Masarykova univerzita, KOTLER, P. Marketing. Praha : Grada Publishing, ISBN MARTINČA, J., ŠKORPIL, M., LOJKOVÁ, D. Výživa. Praha : PALESTRA, ISBN MÜLLEROVÁ, A. Wellness jako životní styl. Praha : ERA, ISBN NEUMAN, J. Wellness a aktivity v přírodě. In HOŠEK,V., TILINGER,P. (Editoři) Wellness jako odbornost. Praha : PALESTRA, s PODĚBRADSKÝ, J. Wellness v ČR. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, ŘEHOŘ, P., STACKEOVÁ, D., KRUKOVÁ, J. Tvorba kondičních programů. Praha : Palestra, ŠMÍD, M. Legislativní systém pro bazény a wellness. [online]. Praha : Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér [cit ]. Dostupné z: Vyhláška 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. [online]. [cit ]. Dostupné z: TICHÝ, M. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Praha: TRITON, ISBN VECHETA, V. Outdoor aktivity. 50 aktivit pro trénink, školení a zábavu. Praha : Computer Press, VILIKUS,Z. Funkční vyšetření.praha: PALESTRA,

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL.SR.O.

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL.SR.O. - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL.SR.O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce (SZZKb) Studijní obor Sportovní a kondiční specialista (SKS) Tematické okruhy SZZKb: I.

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ jezdeckaakademie@email.cz TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ AKREDITOVANÉ STŘEDISKO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Škola Jezdecká akademie střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o IČO: 264 066 24 IZO: 151 011

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví 1) Předmět psychologie zdraví, historie předmětu, aplikační oblasti, hlavní literatura. 2) Způsoby chápání zdraví a nemoci (laické,

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE 1. TEORIE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU V LH 1.1. Koučink Profesní etika Základ koučování Vzdělanost a zkušenost jako základ pro koučování Inovace tréninku neustálý

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Správné odpovědi Navazující magisterský studijní program N 7401 Tělesná výchova a sport 3. 6. 2008

Správné odpovědi Navazující magisterský studijní program N 7401 Tělesná výchova a sport 3. 6. 2008 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Katedra tělesné výchovy Správné odpovědi Navazující magisterský studijní program N 7401 Tělesná výchova a sport 3. 6. 2008 Ostrava 2008 ANATOMIE 4. M.

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Aerobní kapacita množství energie uvolněné oxidativním způsobem Vyjadřuje se hodnotou VO 2 max (ml

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Cyklistika a zdraví. J. Chaloupka LF UK a FN Hradec Králové

Cyklistika a zdraví. J. Chaloupka LF UK a FN Hradec Králové Cyklistika a zdraví J. Chaloupka LF UK a FN Hradec Králové 1 Některé rysy současného období V popředí zajišťování ekonomických podmínek života Zrychlené životní tempo Zvyšování psychických tlaků Zhoršování

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Prázdninový certifikovaný intenzivní kurz k získání živnostenského listu. Poradce pro výživu

Prázdninový certifikovaný intenzivní kurz k získání živnostenského listu. Poradce pro výživu !!! Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) pořádá Prázdninový certifikovaný intenzivní kurz k získání

Více

Mgr. Milena Špačková Doc. PhDr. Jaroslav Brožová Kamila Využití volného času klientů - seniorů

Mgr. Milena Špačková Doc. PhDr. Jaroslav Brožová Kamila Využití volného času klientů - seniorů Autor Název Vedoucí Oponent Andrlík Jan Regulace tělesné hmotnosti a výživa při vrcholovém tréninku juda Doc. Zdeněk Vilikus Dylevský Overenie ročného tréninkového plánu v šport.príprave 6-7 roč.detí v

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3)

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Autor: Mgr. Šárka Vopěnková Vytvořeno: leden až duben 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují anatomii a fyziologii člověka, seznamují žáky s

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2107 (Stavba cvičební jednotky)

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy)

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Zápočtové požadavky Docházka Výstup Test (didaktické zásady TV) Seminární práce příprava na hodinu v tělocvičně, seminární práce na zadané téma pro

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) a Fitness Institut (www.fitnessinstitut.cz) pořádá Základní

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

3. 8. května (mája) 2013

3. 8. května (mája) 2013 NYNÍ I NA SLOVENSKU! Společnost Nutris organizátor odborných kurzů a seminářů o výživě a doplňcích stravy od r. 2004 (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliancie-vyziva.cz)

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2105 (Metody posilování) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Hodnocení pohybové aktivity v kontextu výzkumných projektů

Hodnocení pohybové aktivity v kontextu výzkumných projektů Hodnocení pohybové aktivity v kontextu výzkumných projektů Irena Zounková, Veronika Hlaváčová, Stanislav Machač, Kryštof Slabý, Michal Procházka, Jiří Radvanský, Jan Vejvalka Fakultní nemocnice v Motole

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Životní

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy O vlivu podvodních masáží na lidský organismus existuje řada teorií, všechny se však jednoznačně shodují v příznivém účinku na fyzickou a psychickou stránku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Seminární práce Školení trenérů III. třídy Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Barbora Binhaková Liberec 2014 Obsah Úvod... 3 Obratnost... 4 Oblasti obratnostních schopností... 4 Obratnost a technika pohybu...

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

ZDRAVÁ A PRÁCE 26.11. 2010, Brno Mgr. gr Dagmar Králová

ZDRAVÁ A PRÁCE 26.11. 2010, Brno Mgr. gr Dagmar Králová ZDRAVÁ PRÁCE 26.11. 2010, Brno Mgr. Dagmar Králová Osnova: definice zdraví; kategorizace práce; psychologie a fyziologie práce; ergonomie; nařízení vlády z r. 2007; rizikové faktory a jejich účinky; práce

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Zdravý Plzeňský kraj PROGRAM PERSONALIZOVANÉHO PŘÍSTUPU V PRIMÁRNÍ PREVENCI A POSILOVÁNÍ POZITIVNÍHO ZDRAVÍ

Zdravý Plzeňský kraj PROGRAM PERSONALIZOVANÉHO PŘÍSTUPU V PRIMÁRNÍ PREVENCI A POSILOVÁNÍ POZITIVNÍHO ZDRAVÍ Zdravý Plzeňský kraj P pro ZDRAVÍ PROGRAM PERSONALIZOVANÉHO PŘÍSTUPU V PRIMÁRNÍ PREVENCI A POSILOVÁNÍ POZITIVNÍHO ZDRAVÍ Program zaměřený na individuální vyšetřování a poradenství v oblasti optimalizace:

Více

Koordinační schopnosti

Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti dříve nazývané obratnostní schopnosti, též koordinačně-psychomotorické, zaujímají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní postavení, vyplývající z různorodosti

Více