7-8/2011. O měsíc dříve Hodpodářská komora Lávka bude nová Sport měsíce fotbal Evropské pálky v Třebíči

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7-8/2011. O měsíc dříve Hodpodářská komora Lávka bude nová Sport měsíce fotbal Evropské pálky v Třebíči"

Transkript

1 7-8/2011 O měsíc dříve Hodpodářská komora Lávka bude nová Sport měsíce fotbal Evropské pálky v Třebíči

2

3 Slovo na úvod Vážení čtenáři, léto a prázdniny jsou v plném proudu. Kromě obyvatel Třebíče, kteří tu museli zůstat a neodjeli na dovolenou, se v našem městě objevují turisté. Hlavní turistická sezóna právě vrcholí. Je naší povinností se o hosty dobře postarat a připravit jim zajímavou náplň pro prohlídku města. V prvé řadě máme památky UNESCO, které jsou pro laické i odborně fundované cestovatele velkým magnetem. Je potřeba mít ale nachystaný i nějaký program a nabídnout ho jako komplex. A to se dobře povedlo Městskému kulturnímu středisku v podobě Třebíčského kulturního léta. Po Zámostí, recitálu Lucie Bílé a Country Festu začal prázdninový program zajímavě s filmy otce a syna Svěrákových. Vzápětí jsme otevřeli výstavu obrazů Podoby Třebíče, která má asi větší význam pro místní než pro návštěvníky. Myslím si ale, že posilování patriotického ladění u obyvatel města je stejně důležité jako uspokojování návštěvníků. Kolekce obrazů, kterou se podařilo shromáždit, je naprosto unikátní a nikdo ji dosud v takto širokém souboru neviděl. Jedním z vrcholů sezóny je nyní probíhající festival židovské kultury Šamajim. Další věcí jsou Slavnosti tří kápí, které se konají 19. až 21. srpna u příležitosti 910. výročí založení benediktinského kláštera. Je to důležité datum, protože devět století a k tomu ještě deset let navrch, to už se blíží miléniu a něco to znamená. Jsme opravdu historického město. Že Třebíč přetrvala a rozvinula se do podoby, v jaké se nachází dnes, je výsledkem souhry okolností i úsilí lidí. Je potřeba vypnout hruď a hrdě se k tomu hlásit. V září nás pak čeká Třebíčský operní festival, na který se velice těším. Konečně dostane podobu, jakou si zaslouží. Pod křídly Městského kulturního střediska můžeme tuto akci uskutečnit precizněji. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na již tradiční Bramborobraní. Vážení Třebíčané, přeji Vám příjemnou a pohodovou druhou polovinu léta. Budu rád, když se s Vámi setkám na kulturních akcích v našem městě. Pavel Heřman, starosta města Třebíče V tomto čísle naleznete: Z RADNICE str. 4-7 STAVBY 20. STOLETÍ ŘÍČNÍ LÁZNĚ NA POLANCE str. 8 SPORT MĚSÍCE FOTBAL str. 11 Osmdesát let ve dvojici Koncem června oslavila kulaté jubileum - osmdesátiny - zřejmě nejstarší žijící třebíčská dvojčata Milada Krulová a Dagmar Benešová, obě nositelky rodného příjmení Petzová. Dvojčata se v Třebíči narodila a město je jim dosud domovem. K přání mnoha krásných chvil a spokojenosti v dalším životě se připojuje jménem občanů taktéž vedení třebíčské radnice. Pavel Pacal, místostarosta města Třebíče Foto na titulní straně: Třebíč hostila evropský šampionát baseballistů - kadetů. Dějištěm byl zbrusu nový stadión Na Hvězdě... Foto: Robert Vávra více na str Redakce Třebíčského zpravodaje , Třebíčský zpravodaj vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: Vychází jednou měsíčně. Zdarma do všech domácností. Náklad výtisků. Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům, tel.: , Evidenční č.: MK ČR E Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč, redaktor: František Jůza, tel.: Sazba a grafická úprava: František Jůza. Tisk a reklama: Yashica s. r. o., Třebíč. Roznos: Mediaservis s. r. o., Praha. Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází od 27. do 30. července Uzávěrka příštího čísla v pátek 2. září Distribuce Třebíčského zpravodaje Foto: rodinný archív Pouze reklamace roznosu! 3

4 4Z RADNICE Třebíč obdržela kladný rating Obhájili jsme to nejlepší, co město naší velikosti může dostat. Finančně jsme byli pochváleni, řekl místostarosta pro oblast financí Pavel Pacal na krátké tiskové konferenci. Město Třebíč obdrželo před prázdninami certifikát o tom, že dobře hospodaří se svými penězi. Pravidelné roční hodnocení zpracovala uznávaná ratingová agentura Moody s Investors Service. Symbolický certifikát předal v Třebíči představitelům města osobně Petr Vinš, ředitel agentury Moody s pro střední Evropu. Zleva: Petr Vinš předal certifikát místostarostovi Pavlu Pacalovi Důvody pro udělení příznivého ratingu shrnul Petr Vinš takto: Národní rating Aa1.cz města Třebíče odráží zejména jeho dlouhodobě rozvážné rozpočtové hospodaření, solidní úroveň finančních rezerv a velmi nízký dluh. Udělený rating však také zohledňuje slabé vyhlídky na růst v oblasti sdílených daní, jež se stávají limitujícím faktorem pro opětovné zlepšení salda provozního hospodaření a kapacity samofinancování. Očekávaný nárůst zadlužení v letech 2011 až 2012 způsobený potřebou profinancovat rozsáhlejší investiční program je dalším limitujícím faktorem hodnocení. Důležitým aspektem ratingového hodnocení je také finanční rámec, ve kterém česká města působí, a který jim dává poměrně omezený prostor pružně ovlivňovat a řídit své provozní příjmy a výdaje. (ip) Nordic walking pro Zdravé město Kde jinde propagovat zdravý životní styl než v krásné lokalitě Podzámecké Nivy? Po celé sobotní odpoledne 11. června zde byly pro všechny zájemce připraveny workshopy chození s hůlkami (nordic walking), zumby, jógy i břišních tanců. Budoucí zdravotní sestřičky měřily zdarma tuk, cukr, cholesterol i krevní tlak. Nechybělo ani poradenství v oblasti dietologie, zdravého bydlení a péče o pleť. Fronta zájemců se vytvořila u přilehlé řeky, kde bylo možné na vlastní kůži vyzkoušet moderní aquazorbing. Na pódiu i pod ním vystoupily mažoretky a břišní tanečnice z Moravských Budějovic. Break dance v Rejoice Black show předvedla skupina TOP DOGZZZ. Pro děti byl přistaven skákací hrad. Akce byla finančně podpořena z dotace MPSV, kterou získalo město Třebíč za 3. místo v soutěži Obec přátelská rodině Iveta Ondráčková Čestní občané podle nových pravidel Třebíčané mají nová pravidla pro udělování čestného občanství města a ceny města. Schválilo je zastupitelstvo 23. června. Podle nového dokumentu se čestné občanství uděluje žijícím osobám, které se svou dlouhodobou činností významným způsobem zasloužily o rozvoj města, v případech hodných zvláštního zřetele i jiným osobám. Cena města se uděluje za vynikající výkony, výraznou aktivitu nebo mimořádný počin či dílo, kterými navržený přispěl k rozvoji a propagaci města. Návrhy na udělení obou druhů ocenění mohou lidé podávat prostřednictvím členů zastupitelstva vždy do 15. září. Plné znění pravidel je zveřejněno na internetových stránkách radnice v sekci Samospráva města / Zastupitelstvo město / Období / Usnesení / Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Třebíče ze dne 23. června Ivan Přibík STARTUJE ELEKTRONICKÝ SYSTÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK! Město Třebíč otestovalo a nyní spouští do plného provozu systém E-ZAK, elektronický nástroj pro veřejné zakázky. Více informací na elektronické adrese nebo přímo na webovém rozhraní zakazky.trebic.cz.

5 J. Fischerová v Třebíči V doprovodu senátora Vítězslava Jonáše a na jeho pozvání navštívila poslední červnové pondělí město Třebíč poslankyně Parlamentu ČR Jana Fischerová. Po pracovní návštěvě SPŠ, Denního centra Barevný svět v Borovině a nové teplárny Západ firmy TTS tamtéž, pobesedovala nad aktuálními, zejména legislativními problémy se starostou města Třebíče Pavlem Heřmanem a místostarosty. Závěr jejího pracovním programem nabitého dne patřil návštěvě rekonstruovaného zámeckého areálu a besedě s vedením Západomoravské vysoké školy Třebíč. (fj ) Zleva: senátor V. Jonáš,poslankyně PČR J. Fischerová, místostarostka M. Černá, ředitelka DC Barevný svět A. Hostašová Foto: Tereza Hanáčková Vrátka otevřená lidem Nová a netradiční kavárna s názvem Vrátka se nedávno objevila v Židovské čtvrti. Není to běžná komerční aktivita, ale zařízení zaměstnávající handicapované lidi. Kavárnu s pekárnou Vrátka najdou Třebíčané i turisté snadno, protože sídlí na konci ulice Leopolda Pokorného. Jen pár kroků dál je Zadní synagoga, za rohem pak Havlíčkovo nábřeží a lávka plukovníka Svobody. Kromě výtečné kávy mohou kolemjdoucí ochutnat v příjemném prostředí domácí štrúdl z listového těsta (jablečný nebo tvarohový) a originální židovské pečivo. Místo průmyslových oplatků dáváme zákazníkům ke kávě vzoreček židovského pečiva, pochlubila se Zdeňka Palátová, předsedkyně občanského sdružení Vrátka. K výhodné poloze kavárny v srdci Židovské čtvrti pomohla radnice. Poskytla dva nebytové prostory v přízemí domu čp. 29 v ulici Leopolda Pokorného, který je v majetku města. Slavnostního otevření v pátek 1. července dopoledne se zúčastnilo několik členů zastupitelstva. Podpořit projekt a ochutnat domácí speciality přišli Pavel Pacal, Marie Černá, Irena Hejzlarová, Marie Rynešová a Milan Šťastný. Novým zastupitelem Michal Šalomoun Zastupitelstvo města Třebíče má od minulého měsíce nového člena. Stal se jím právník Michal Šalomoun z Věcí veřejných. Šalomoun složil slib zastupitele na zasedání ve čtvrtek 23. června. Ve funkci nahradil svého kolegu, lékaře Petra Kotačku, který odchází z Třebíče za prací do zahraničí. (ip) Jsme občanské sdružení, které se snaží vytvářet místa pro handicapované lidi. Kavárna Vrátka je výcvikové pracoviště, kde se zaměstnanci učí novým pracovním dovednostem. Je to pro ně i praxe komunikační, taková praxe do života, popsala záměr Zdeňka Palátová. Podle jejích slov není cílem mít lidi zaměstnané ve Vrátkách natrvalo, ale něco je naučit a pak jim pomoci k práci v běžných restauracích či hotelech. Kromě kavárny se občanské sdružení Vrátka zabývá i jinými činnostmi například provozuje dvě trafiky, zabývá se osobní asistencí na školách a teď o prázdninách pořádá dva tábory pro děti se speciálních škol. (ip) Město Třebíč Foto: Ivan Přibík prodá: - dům č. p. 88 na ul. Hasskova v Třebíči (bývalá zdravotní škola ) formou výběrového řízení obálkovou metodou, nejnižší akceptovatelná cena činí Kč. - dům č. p. 963 na ul. Okružní v Třebíči ( podnikatelský a výzkumný inkubátor ) včetně věcí movitých ve výběrovém řízení formou aukce. Vyvolávací cena za nemovitost činí Kč. Kupní cena za věci movité činí Kč. Bližší informace včetně podmínek výběrových řízení na sekce úřední deska. 5

6 6Z RADNICE Nejdříve kolem skály Třebíčská radnice nechala v červnu opravit lávku pro pěší spojující Hasskovu zahradu s Židovskou čtvrtí. Práce musely být hotové do konce měsíce, protože mostek teď bude sloužit jako jedna ze dvou náhradních tras při stavbě nové velké lávky za poštou. Zhruba desetidenní akce znamenala úplnou uzavírku, neboť se natírala ocelová nosná konstrukce a vyměňovala výdřeva podlahy. Mostek kolem skály jsme museli opravit ještě před zahájením stavby nové lávky přes řeku v Soukenické ulici. Kromě Novodvorského mostu budou chodit lidé z levého břehu do centra města také po něm. Výhodou byla probíhající stavba protipovodňových zdí, protože manipulační násep v korytě řeky umožnil pohodlný přístup k mostku, sdělil místostarosta Milan Zeibert. (ip) Na Hrádek po nových schodech Město se pustilo rovněž do opravy schodiště vedoucího na Masarykovu vyhlídku. Místo známého rozhledu na město získá pohodlný a bezpečný přístup ze Zdislaviny ulice. Součástí generální rekonstrukce Masarykovy vyhlídky před několika lety byla i oprava horního chodníku do lesoparku Hrádek. Nyní je předmětem díla dolní chodník, tedy delší úsek se schodištěm, který ústí do Zdislaviny ulice. Odbor komunálních služeb nechá přerovnat schodové stupně a zadláždit podesty, oboje s maximálním využitím původního kamenného materiálu. Součástí akce bude i výměna již nevyhovujícího zábradlí za nové, kované. Počítá se i s přípravou na zemní osvětlení. Celková cena zakázky ve výši 620 tisíc korun vzešla ze soutěže a bude hrazena z městského rozpočtu. Lidé se budou moci po nových schodech projít v druhé polovině srpna. (ip) Pro radu a dárek do Family Pointu Od května je rodičům i prarodičům k dispozici tzv. Family Point (místo pro krmení a přebalování dětí). Nachází se v budově radnice na Masarykově nám. (bývalý bufet). Vchod je z Martinského náměstí. Ve středu 7. září dopoledne zde bude přítomna odbornice na dětskou výživu, kosmetiku a masáže Martina Dvořáková z HIPP. Pro každého návštěvníka je připraven malý dárek. (io) Kruhový objezd v předstihu Potěšitelná zpráva pro řidiče přišla z odboru dopravy Městského úřadu Třebíč. Nový kruhový objezd ve čtvrti Týn bude otevřen o měsíc dříve! Co nejdříve vypadalo nesplnitelné, stalo se přičiněním všech zainteresovaných subjektů skutkem. Výstavba okružní křižovatky ulic Táborská, Marie Majerové a Budíkovická probíhala od dubna tohoto roku. Investorem byl kraj Vysočina, podílelo se i město. Před vybudováním vozovek a chodníků bylo nutné přeložit inženýrské sítě, především kanalizaci a vodovod. Původní termín dokončení celé akce byl stanoven na září. Nový rondel se však podařilo dokončit asi o měsíc dříve oproti původnímu plánu. Řidiči všech druhů vozidel tedy budou moci po novém kruhovém objezdu v Týně jezdit už od 1. srpna. Zkrácený termín předání do provozu výrazně pomůže třebíčské dopravě. Závěrečné práce na rondelu si vyžádaly odklon linek městské autobusové dopravy, které staveništěm dosud mohly projíždět. Změny se dotkly několika víkendových spojů v polovině července. (ip) Křižovatka v Týně dva týdny před dokončením

7 Strážníci zvítězili Ve středu 29. června dopoledne bylo na Základní škole Třebíč, Cyrilometodějská odehráno přátelské fotbalové utkání. Proti sobě nastoupili strážníci Městské policie Třebíč a žáci 8. ročníku hostitelské školy. Zápas zahájili ředitel Městské policie Třebíč Ing. Ladislav Prvák a místostarosta města Třebíče Milan Zeibert, který provedl i slavnostní výkop. Klání řídil zkušený fotbalový rozhodčí Štěpán Pinter, který důsledně dohlížel na dodržování pravidel. Obě strany bojovaly usilovně a s nadšením, povzbuzováni spolužáky a jejich rodiči. Utkání nakonec skončilo 13:7 ve prospěch městských strážníků. Bez ohledu na skóre, utkání splnilo nadmíru očekávání, proto bude zařazeno do každoročních akcí pořádaných v rámci prevence kriminali ty. Nikola Tesařová Slavnostní setkání nejlepších sportovců Vážení čtenáři, příznivci sportu, přátelé, v období končící jarní části sportovních soutěží je vždy vhodný čas pro rekapitulaci výsledků uplynulého období. Každoročně vyhodnotí komise pro volnočasové aktivity na základě předložených materiálů sportovce, kteří úspěšně reprezentovali svoje kluby a město Třebíč při významných sportovních událostech. Jedná se o mistrovství ČR, Evropy a světa. Jinak tomu nebylo ani v letošním roce. Komise vyhodnotila došlé přihlášky dle stanovených kritérií a doporučila ocenit 28 jednotlivců a 6 kolektivů. Rada města Třebíče na svém květnovém zasedání navržená ocenění schválila. Celková přiznaná částka pro oceněné dosáhla výše 100 tisíc korun. Ve středu 22. května pozvalo vedení města za přítomnosti členů zastupitelstva města Třebíče všechny úspěšné sportovce k přátelskému setkání do foyer kongresového centra Pasáž. O milý kulturní zážitek se zasloužila děvčata ( a jeden velmi šikovný chlapec) z tanečního kroužku Motus a pěvecký kroužek Akáda, působící při Obchodní akademii a JŠ Třebíč. Zatímco tanečnice předvedly skladbu Housle ve street dance zpracování, zpěváci potěšili nastudováním skladeb od Čechomoru. V hlavním bodu setkání pak byli jednotliví ocenění sportovci pozvání moderátorem s vý čtem jejich výsledků k převzetí pochvalného uznání, šeku na schválenou částku a drobných upomínkových předmětů od starosty města Třebíče Pavla Heřmana a všech místostarostů. Na závěr připravili pořadatelé milé překvapení, když na setkání pozvali také dlouholeté sportovní trenéry a funkcionáře, kteří v letošním roce oslavili významná životní jubilea. Ocenění byli: Zdena Vlčková, Viktor Jeřábek, Pavel Svoboda, Petr Houser, František Mikyska, Karel Foltýn a Rudolf Krůl. Na všech jubilantech bylo poznat, že práce s mládeží a na zdravém vzduchu vyvolává dojem, jako by se zastavil čas. Celé slavnostní odpoledne proběhlo ve velmi přátelské náladě, kterou zakončili účastníci společným přípitkem na zdraví (pro oslavence) a s přáním mnoha sportovních úspěchů i v následujícím období (pro všechny sportovce). Můžeme se tedy opět za rok těšit na vyhlášení nejlepších sportovců města Třebíče. Pavel Svoboda, místostarosta pro sport Seznam oceněných najdete na Téměř sto let stará lávka dosloužila S nutným uzavřením důležité pěší trasy na dobu tří měsíců musí nyní počítat obyvatelé Třebíče. Město v Soukenické ulici za poštou nechalo postavit novou lávku, stará bude odstraněna. Chodník přes lávku byl uzavřen v pondělí 18. července ráno. Jako náhradní trasy z levého břehu řeky Jihlavy do centra města teď lidem slouží jiné dva mostky pro chodce z Havlíčkova nábřeží ke Karlovu náměstí a z Cyrilometodějské ulice do ulice Smila Osovského. S dokončením nové lávky za poštou počítá radnice do 31. října. Oblíbená lávka pochází z roku 1923 a již nevyhovuje. Slouží již dlouhé desítky let a ocitla se na konci své životnosti. Vzhledem k technickému stavu je nutné postavit zcela novou. Radnice pro její výstavbu využije právě probíhající protipovodňovou rekonstrukci nábřeží. Obě stavební akce je výhodné časově sladit. Nová lávka bude pro chodce pohodlnější. Oproti současné bude asi o půl metru širší. Podstatné je také to, že řeku přemostí mírně šikmo a na pravém břehu se napojí přímo do Soukenické ulice. Lidé tak nebudou muset chodit kolem dvou pravých úhlů, které dosud zábradlí v místě vytváří. Současná lávka totiž ústí poněkud nevhodně přímo před zdí domu zvaného Na Valše. Novinkou bude vytvoření bočního schodiště z lávky do Hasskovy zahrady. Počítá se i s instalací veřejného osvětlení, které dosud na mostku chybí. Konstrukce, stejně jako vzhled lávky, byla projednána s památkáři i městským architektem. Dva zcela nové betonové pilíře budou opět obloženy kamenem podobně jako u dosavadní konstrukce. Ivan Přibík 7

8 8STAVBY 20. STOLETÍ Říční lázně na Polance Autor: Bohuslav Fuchs 1934 Námětem sedmého dílu seriálu o významných třebíčských stavbách 20. století jsou Říční lázně na Polance. Po Městské spořitelně na Karlově náměstí se jedná o další dílo Bohuslava Fuchse, jednoho nejvýznamnějších československých architektů 20. století. V dnešní době pojmy léto a koupání patří nerozlučně k sobě. O tom, že tomu tak vždy nebylo, svědčí ukázka z knihy Karla Dvořáka - Ze staré Třebíče: Úřady kdysi přísně zapovídaly mládeži koupání v řece a školní správa zakročovala s krutou přísností proti žákům, kteří těchto zákazů nedbali. V černé knize hlavní školy v Třebíči je např. dne 5. srpna 1826 zapsáno: Maurer Franz, žák druhé klasy, již třetího roku proti všemu dobrému a spasytelnému napomínání svých duchovních y světských vůdců srdce zatvrzelé měl. On při své dětinské bezbožnosti všecky k jeho dobrému směřující příkaze s posměšnou ochotností přestupovali, všechny dle nejvyšších školních pravidel dovolené tresty na něj uložené bez očekávajícího účinku zůstali. Konečně když pro velykou nebezpečnost již po páté pro veřejné koupání kárán byl a posledně nejvyšší přísné přikázání c.k. Krayského ouřadu proti koupání dítek školních zřízené přestoupil, tak na památku a pro uvarování všech jeho následníků takové bezbožnosti, že do této knihy k hanbě a potupě zaznamenán jest. Časy se však postupně měnily a počátkem 20. století již bylo koupání v řece i četných rybnících v okolí Třebíče běžnou letní kratochvílí. První skutečná plovárna vznikla v našem městě po roce 1910 na louce tehdejšího Krajíčkova ostrova na Polance ( v dnešním prostoru hokejbalového hřiště). V roce1921 byl mlýnský náhon zasypán, Krajíčkův ostrov zanikl a v roce 1933 končí i historie staré plovárny. V té době však již vrcholily přípravy na otevření plovárny nové, která by svou úrovní odpovídala duchu doby a významu západomoravské metropole Třebíče. Na rok 1933 připadlo 70. výročí založení Městské spořitelny v Třebíči a právě tento peněžní ústav se stal garantem výstavby nové plovárny, umístěné na levém břehu Jihlavky, jen pár desítek metrů proti proudu od zrušené první plovárny. Potřebný pozemek levobřežní louka bezprostředně navazující na zámecký park byla odkoupena od Valdštejnského panství a již její poloha do značné míry předurčila budoucí atraktivní prostředí městských lázní. Přímá návaznost na kvalitní zeleň zámeckého parku i pobřežního porostu, nevelká vzdálenost od centra města a dobrá pěší dostupnost i dostatečné plošné rezervy pro budoucí rozvoj způsobily, že areál je dodnes plně funkční a slouží potřebám obyvatel i návštěvníků města. Přitom nemusí jít jen o jeho původní dominantní funkci - koupání a slunění. Doba dnes přeje spíše akvaparkům a podobným aktivitám. Ale klidné přírodní prostředí na dosah od historického centra bylo i svědkem řady akcí odlišného zaměření. Z těch nejvýznamnějších se sluší připomenout velkolepé celoměstské oslavy šestistého výročí povýšení městských práv v roce 1935 nebo celostátní finále mezi národní soutěže Hry bez hranic v roce Domácí třebíčské družstvo zde tehdy ve velkolepě osvětleném areálu zvítězilo a své vítězství zanedlouho potvrdilo i ve světovém finále na Azorských ostrovech. O velkorysosti prvorepublikového investora svědčí i skutečnost, že zpracování projektu se ujal jeden z našich nejvýznamnějších architektů Bohuslav Fuchs. Architektonicky nejpozoruhodnější částí Fuchsova návrhu jsou dřevěné převlékací kabiny. V dvoupodlažním objektu je 136 kabin rodinných separátních a 30 kabin společných, tzv. amerických s celkovou kapacitou 800 osob. Vnější vzhled kabin zaujme svými dokonalými proporcemi a důsledným přiznáním konstrukčního principu dřevěného skeletu. Na první pohled překvapí nezvykle výrazná žluto červeno-modrá barevnost, jež však má rovněž svou přísnou logiku - rozlišuje nosné a výplňové prvky konstrukce a dokonale naplňuje jeden z hlavních principů funkcionalismu - že totiž forma objektu vychází z jeho funkce. Funkcionalismus též nahradil komplikované tvarosloví předchozích historizujících slohů geometrickou čistotou jednoduchých tvarů. Nedílnou součástí lázní byly i parkové úpravy s dlážděnými chodníky, venkovními sprchami a brouzdalištěm pro nejmenší děti. Odrostlejší mládež a dospělí se koupali v řece, tehdy ještě čisté, přístupné z plovoucích dřevěných plošin. Součástí dřevěného přístupového mostu přes řeku byla i skokanská věž, jež byla vždy na zimu demontována. Po skončení II. světové války byl původní dřevěný most nahrazen vojenským příhradovým Foto: archív autora kovovým mostem systému Bailey - bridge, který slouží svému účelu dodnes. Zhoršující se kvalita vody v řece Jihlavě měla za následek, že zájem o využívání plovárny se postupně snižoval a objekty začaly rychle chátrat. A tak město přikročilo v 70. letech v rámci akce Z k zásadní rekonstrukci říčních lázní. Na rozšířené ploše byly zřízeny tři nové bazény s přihřívanou vodou (padesátimetrový plavecký bazén, bazén pro děti a skokanský bazén se skokanskými prkny i pětimetrovou věží). Při severní hranici koupaliště byl zbudován zcela nový objekt sociálních zařízení, včetně místnosti plavčíka, drobného občerstvení a dalších souvisejících provozů. Na jeho ploché střeše vznikly rozsáhlé plochy pro odpočinek a slunění. Součástí akce byla též generální oprava dřevěných šaten a zřízení nového hřiště pro minigolf. Obnovený areál začal sloužit veřejnosti od roku Přihřívaná voda prodloužila plaveckou sezónu a pomohla k oblíbenosti říčních lázní. Poslední velké úpravy areálu pochází z počátku 90. let 20. století. Došlo k rekonstrukci řady technických zařízení, návštěvníky nejvíc zaujme obnova původní barevnosti Fuchsových šaten, nová barevná zádlažba prostoru kolem bazénů a zejména pak nová dominanta říčních lázní 85 m dlouhý tobogán s dojezdovým bazénkem. Drobné úpravy zlepšující provoz i vzhled areálu zde probíhají i nadále. Akad. arch. prof. ing. Bohuslav Fuchs Dr.Sc. ( ), žák Jana Kotěry, profesor brněnské techniky a dě kan fakulty architektury a pozemního stavitelství v Brně je považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů československého meziválečného funkcionalismu. K tomuto architektonickému slohu se však propracoval postupně. Na fasádě rodiného domu Jakuba Demla v Tasově z roku 1922 se ještě uplatňoval bohatý barevný dekor a jen málokdo by hádal, že autorem stavby je tentýž Fuchs, který jen o několik let později proslul jako autor moderních paláců ze železobetonu, skla a oceli. Rovněž Klostermannova chata v šumavské Modravě z roku 1924 nebo o rok později postavená Masarykova chata na Šerlichu v Orlických horách svým romantickým konceptem, šikmými střechami a využitím tradičních přírodních stavebních materiálů připomínají spíše stavby Dušana Jurkoviče, než Fuchse v jeho nejznámějším, funkcionalistickém období. K nejvýznamnějším Fuchsovým stavbám této periody patří v Brně Zemanova kavárna (1926), Hotel Avion (1928), Moravská banka (1931) či Městské lázně v Zábrdovicích (1931), mimo morav skou metropoli pak Městská spořitelna (1933) a Říční lázně (1934) v Třebíči nebo termální lázně Zelená žába v Trenčianských Teplicích (1936). V roce 1968 byl Bohuslavu Fuchsovi udělen titul Národní umělec a jakkoli je tento titul u mnoha jiných oprávněně spojován s podbízením se komunistickému režimu, Fuchsův případ to rozhodně není. Lubor Herzán

9 Hyenismus nezvítězil Opuštěného psa zachránili v pondělí 4. července třebíčští strážníci. Krátce před polednem přijala služebna městské policie oznámení od občana, že v Poušově se nachází uvázaný pes, podle odhadu asi tři dny. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že zvíře je v dobré fyzické kondici. Nemělo však známku ani jiný identifikační znak. Hlídka nalezeného čtyřnožce následně převezla do útulku pro opuštěná zvířata. (nt) Foto: archív autora 2x mek Kostelíčka ze 30. let minulého století, kde je tato lípa zachycena už jako vzrostlý strom. Tehdejší dvojici laviček pod lípou nahradila jedna novější, stojící však přibližně stále ve stejných místech. Zajímavostí snímku je to, že dokládá, že se v té době kdosi snažil napravit určitou kompoziční asymetrii stromu vůči kapličce další výsadbou. Na snímku jsou zachyceny dva mladé stromy a zdá se, že záměrem bylo rámovat Kostelíček hned čtveřicí stromů na pomyslných vrcholech čtverce s kaplí v těžišti. Žádný z nově dosázených stromů se dnešní doby nedožil, zůstává pouze původní stará lípa, rostoucí v severozápadním kvadrantu čtverce. I kdyby se býval byl tento záměr podařil, je otázkou, kdy a zda vůbec by bylo určité rovnováhy dosaženo, když nejstarší z lip měla v době dosadby nových náskok několika desetiletí života. Že to stromy na Kostelíčku nemají lehké, dokazuje i LÍPA u Kostelíčka Obvod 286 cm GPS: N, E Na vrcholu Strážné hory, v těsné blízkosti kaple sv. Jana, lidově zvané Kostelíček, roste další z význačných třebíčských stromů. Je jím lípa srdčitá (malolistá), Tilia cordata. Výška koruny dosahovala podle měření z r m, šířka koruny 14m. Obvod kmene v době původního měření činil 270 cm, strom tedy stále pozvolna přirůstá, momentálně zhruba o centimetr obvodu kmene za rok. Ačkoliv se z hlediska rozměrů nejedná o žádného velikána, jde o poměrně starý strom, jehož menší vzrůst je dán nejspíš horšími stanovištními poměry na vrcholu kopce, kde mělký půdní profil skýtá jen menší množství vláhy a živin, než je tomu v nižších polohách. Nezanedbatelný může být i vliv větru, kterému bylo stanoviště na vrcholu kopce vždy zcela otevřeno. Teprve v posledních desetiletích se charakter původně téměř holého kopce mění. Částečně to souvisí s městskou zástavbou, která se Kostelíčku přiblížila v poslední čtvrtině minulého století a dále i s ukončením hospodářského využití pozemků na Strážné hoře, odkdy dochází k jejich postupnému zarůstání povětšinou náletovými stromy. Pouze západní úbočí Strážné hory je už dlouhodobě kryto borovým lesem a pár starých borovic se uchytilo i na temeni kopce. Koruna této lípy je částečně asymetrická, neboť bohužel musejí být průběžně odstraňovány větve rostoucí do blízkosti kapličky, které by jinak mohly poškodit její cennou šindelovou střechu. Pod lípou je lavička s hezkým výhledem na město. V blízkosti lavičky se vinou výrazně vyčnívající povrchové kořeny lípy, částečně poškozené intenzivním pěším provozem. Stáří této lípy lze, stejně jako u většiny ostatních starých třebíčských stromů, pouze odhadovat. Může se pohyboval lehce nad hranicí 150 let, neboť už na starých fotografiích pořízených ve druhé polovině 19. století je v dálkových pohledech na Třebíč zachycena na pozadí Strážná hora s kapličkou a malým stromem v jejím sousedství. Že se nemůže jednat o jiný strom, než právě o popisovanou lípu, dokazuje pak snípříklad z novější doby. Na památku začátku třetího tisíciletí byly z iniciativy římskokatolické farnosti u sv. Martina a přičiněním bratří Bobků, majitelů firmy Vesas, vysázeny tři lípy v blízkosti stožáru televizního vysílače. Nové stromy měly nejen symbolizovat toto významné datum, ale měly rovněž pomoci částečně skrýt technickou stavbu příhradového stožáru, která jinak romantickou a přírodní atmosféru návrší Kostelíčku esteticky poněkud narušuje. Vinou vandalů se však i před několikeré dosazování stále nedaří tyto stromy uchovat. Naštěstí lípa po ulomení kmene dokáže úspěšně obrůstat i z pařezu a pokud nové přírůstky útokům vandalů v budoucnu uniknou, mohou být po několika letech péče znovu základem pro nový strom. Škoda jen, kolik práce navíc přináší tento projev neúcty k přírodě i k vynaložené lidské práci. Petr Urbánek VÝZNAMNÉ STROMY 9

10 ITA - umělecký šéf Pravěk bigbítu v Třebíči ARTICULUS Kapela P.Lea.S skončila své působení v nejlepším. Podobně jako spousta jiných kapel... odchodem muzikantů na vojnu. Psal se rok Ale... vstali noví bojovníci! Bývalí členové skupiny ORION se zase ze zeleného vrátili a okamžitě založili novou grupu... BLUES IN CLASIC...Ita Strnad, Polda Sedlář, Standa Koukal, Luboš Myšák a Jarda Nejedlý. Hráli převážně blues. Měli jaksepatří našlápnuto. Když jsem přijel na opušťák a slyšel jsem je na zkoušce, tak mi málem vypadly uši s ďůlků, jak se mi to líbilo. No, ale to už nastupovala tvrdá husákovská normalizace a to se projevilo i v honu na bigbít. Kapela dělala přehrávky. Foto: archív autora 3 x V porotě seděli mimo zasloužilých hudebníků i hlídači socialistické kultury... říkali jsme jim MRCHOTRUBCI. Kluci mohli hrát jako bozi, ale ta angličtina a ten rachot... no to néééé... Přehrávky NEUDĚLALI! Dokonce v místním tisku TEP BOROVINY vyšel článek od kapelníka valečské dechovky:...zvuk BLUES IN CLASIC se podobal zvuku lokotraktoru... a to přece naši mládež nemůže zajímat! Po velkém rozčarování se nevědělo jak dál. Miloše Mikundu z kapely Kidd & Rovers napadla tehdy velice zvláštní myšlenka: My už taky ztrácíme nějak glanc, pojďte ty kapely spojit... Nápad se ujal, ale co název? Když je to spojení nebo skloubení, tak to bude ARTICULUS... V tu dobu už se skupiny nemohly jmenovat anglicky. Po vzoru Co český název... to těžká rána imperialismu! Jméno bylo latinské... tak prošlo. Mě osobně by nikdy nenapadlo, že spolu můžou hrát tak odlišní muzikanti. Nemyslím kvalitou, ta tam samozřejmě byla, ale cítěním... ale člověk míní a...? Začali hrát soul. To v těch dobách kapel Cream, Jima Hendrixe atd. bylo přinejmenším odvážné. Vždyť soul byla doména černých hráčů z Ameriky a v naší kotlině takovou muziku hráli pouze Framus five, Soulmen a Plameňáci s Maruškou Rotrovou (mám ji rád). Rytmiku tvořili Koukal - bicí, Polda - kytara, Myšák - varhany, Chrámecký - basa..., dechová sekce Ita - alt sax, Kida Janíktenor - sax, Eda Charvát - pozoun... zpěv Mikunda a Jarda Nejedlý. Repertoár přebírali od mistrů soulu OTIS REDDING, WILSON PICKETT, RAY CHARLES, ale i IKE&TINA TURNER. Samozřejmě uměleckým šéfem byl Ita Strnad. Psal všechny noty a tůroval dechaře. V tak velké kapele vždy dochází k personálním změnám. Myšáka nahradil Eda Bartl, Pavla Chrámeckého Laďa Matějka a toho zas já... Kidy Fous Přerovský, Charváta Honza Žalud, toho Jan Kubíček atd... a jeden čas s námi hrál Pračlověk Honza Nováček. To byl vinikající jazzman a nejsvéráznější člověk kterého jsem snad poznal. Můžete ho vidět v Praze na Karlově mostě, jak ždíme neuvěřitelně klarinet. Samozřejmě jsme měli i zvukaře a to hned radši dva. Byli to vlastně hromosvodiví chudáci... třeba když mi praskla strun, tak za to samozřejmě mohli zvukaři. Vlasta Caha a Pavel Smrž.Ale na druhou stranu si zvukaři užili víc než my na jevišti... neustále obleženi těma nejhezčíma holkama! - no, svět je nespravedlivej. Divný bylo, že jsme vlastně nebyli až tak bigbít, ale hrávali jsme po vesnicích pro rockový publikum a soudě podle návštěv jsme se líbili. Na festivalu v Lounech v roce 1972 jsme dost překvapili Jaroslava Tůmu (redaktor Melodie), který nevěřil, že na tuto hudbu chodí na Třebíčsku spousta lidí. Byl velký fanda soulu a my jsme mu prý vyrazili dech. Tak, a dosti chlubení... následuje drsná realita! V roce 1975 začala tzv. Honba na čarodějnice. Husák a jeho parta vyhlásili boj bigbítu a to tak, že ho u nás vyhladí! Takže se okresním kulturním střediskům zadal úkol toto provést.převážná většina pracovníků z toho měla vyrážku, ale našli se i tací, kterým to vyhovovalo! Na zpěváka Jardy Nejedlého začaly chodit anonymy typu má americký způsob vystupování, má dlouhý vlas - kazí nám děti a všelijaké takové bláboly, které se hodily k tomu, aby nás upálili. Tu dobu snad nejvíc vystihuje příhoda, kterou nám vykládal Jirka Stivín, když ho pozvala Majka Nejedlá na tzv. Čtvrteční jamsession... do kavárny Alfa. Všichni umělci v republice museli absolvovat REKVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY. Národní umělce nevyjímaje. Byly vytvořeny mrchotrubecké komise, které měly rozhodnout o dalším bytí či nebytí konkrétních lidí. Před takovou komisi předstoupil i národní umělec, pěvec Národního divadla Beno Blachut. Otevřel Dole zleva: Koukal, Ita, Eda Charvát, Mikunda, Vlasta Caha, nahoře zleva: Hlaváč, Eda Bartl, Jarda Nejedlý, Polda dveře... a co vidííí? Předseda vyhlazovací komise...strýček JEDLIČKA, joj! BENO se uklonil a zvučným hlasem prohlásil: PRASE NEUMÍM! A práskl dveřmi... A tak podobně přistupovali k nám. Poslední kapka byla, že jsme si dovolili zahrát na Mírové slavnosti u Kostelíčka dvě anglicky zpívané věci. Dostali jsme dopis... A BYLO PO PTÁKÁCH! Je pozdě chtít znát, co do ohně dát... když už nehoří..., výňatek z textu Jardy Nejedlého. Zdar bigbíťáci. A trochu se vrátíme... náměstí už šmirklují ruský tanky...! Pavel Hlaváč 10

9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga

9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga 9/2011 Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga MĚSTO TŘEBÍČ ZVE OBČANY NA SETKÁNÍ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA DESATERO PROBLÉMŮúterý

Více

DOTAZNÍK UVNITŘ! 17. listopad 1989 V Třebíči vyroste aquapark Farář Jakub Holík Osobnosti Třebíče: Zdeněk Kvíz Lávka opět spojila městské části

DOTAZNÍK UVNITŘ! 17. listopad 1989 V Třebíči vyroste aquapark Farář Jakub Holík Osobnosti Třebíče: Zdeněk Kvíz Lávka opět spojila městské části 11/2011 17. listopad 1989 V Třebíči vyroste aquapark Farář Jakub Holík Osobnosti Třebíče: Zdeněk Kvíz Lávka opět spojila městské části DOTAZNÍK UVNITŘ! Slovo na úvod Vážení spoluobčané, v tomto měsíci

Více

Třebíčský. zpravodaj. Osobnosti Vladimír Krajina Muzeum v židovské čtvrti Sport měsíce florbal Almanach třebíčské Čtyřky Blíží se Den Země 3/2011

Třebíčský. zpravodaj. Osobnosti Vladimír Krajina Muzeum v židovské čtvrti Sport měsíce florbal Almanach třebíčské Čtyřky Blíží se Den Země 3/2011 Třebíčský zpravodaj 3/2011 Osobnosti Vladimír Krajina Muzeum v židovské čtvrti Sport měsíce florbal Almanach třebíčské Čtyřky Blíží se Den Země Slovo na úvod Vážení čtenáři, milí Třebíčáci, na této straně

Více

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

10/2011. Ceny města Třebíče Stavby 20. století Atletika - královna sportů Jídelna v rohu náměstí Bramborobraní

10/2011. Ceny města Třebíče Stavby 20. století Atletika - královna sportů Jídelna v rohu náměstí Bramborobraní 10/2011 Ceny města Třebíče Stavby 20. století Atletika - královna sportů Jídelna v rohu náměstí Bramborobraní STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁŠKOLA TŘEBÍČ MANŽELŮ CURIEOVÝCH Základní informace o projektu Číslo kola

Více

Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť

Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť 6/2012 Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť Jak to (asi) bylo v pětačtyřicátém... Foto: Michal Jůza Více na str. 27 TÓRA Svitek

Více

Benediktini se přimluvili za počasí V Třebíči proběhly v srpnu. Pořádají Pohádkovou Třebíč. V Třebíči se otevřou kostely. Filmový maraton skončil ráno

Benediktini se přimluvili za počasí V Třebíči proběhly v srpnu. Pořádají Pohádkovou Třebíč. V Třebíči se otevřou kostely. Filmový maraton skončil ráno Pořádají Pohádkovou Třebíč Pátý ročník Pohádkové Třebíče pořádá pro milovníky dobrodružné turistiky Klub českých turistů Třebíč a Zdravé město Třebíč v pátek 16. září. Start akce je v době od 16 do 18

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Modernizace křižovatky u pošty Odsuny stále živé Ocenění pracovníci škol Rodák Miloslav Mejzlík Dětská a sportovní hřiště

Modernizace křižovatky u pošty Odsuny stále živé Ocenění pracovníci škol Rodák Miloslav Mejzlík Dětská a sportovní hřiště 4/2012 Modernizace křižovatky u pošty Odsuny stále živé Ocenění pracovníci škol Rodák Miloslav Mejzlík Dětská a sportovní hřiště osudové transporty 1942 Více na str. 5 a III Dobová fotografie: Fotoarchív

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

Rodačka Míla Myslíková Majáles 1956 nadlouho poslední Borovina živá dodnes Dopravní dopoledne s novinkou Carmen pod širým nebem

Rodačka Míla Myslíková Majáles 1956 nadlouho poslední Borovina živá dodnes Dopravní dopoledne s novinkou Carmen pod širým nebem 5/2012 Rodačka Míla Myslíková Majáles 1956 nadlouho poslední Borovina živá dodnes Dopravní dopoledne s novinkou Carmen pod širým nebem Jaro ve znamení motorismu a historie. Více na str. 20 Zvon na třebíčské

Více

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu starolískovecký Červen 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu O podobě přírodní zahrady

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK II., KVĚTEN 2007, 6750 VÝTISKŮ, ZDARMA V/2007 Noví zastupitelé se představují - Lenka Jobánková strana 1 a 5 Co lze spalovat a co nelze strana 5 Bystřický bigbít strana 10 a 11 Program Kulturního

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Třeboň 5. - 10. května 2003

Třeboň 5. - 10. května 2003 zpravodaj města Třeboně 5/2003 8 Kč z obsahu... dotace a granty na lince 156 cesta do pravěku ze společnosti - Karel Budín program ECM liturgický kalendář ptačí soutěž - 5 evropský den parků divadelní

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií Jarní běhání... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. května 15. května...9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Nabízejí více......zpráv aktualit

Více

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola!

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola! září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Jejda, zase škola! FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na

Více

zpravodaj Žáci ZŠ Husova, kterou zřizuje MČ Brno-střed, opět porazili Evropu v soutěži Schoolovision městská část osobnost měsíce

zpravodaj Žáci ZŠ Husova, kterou zřizuje MČ Brno-střed, opět porazili Evropu v soutěži Schoolovision městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 7 8 Prázdniny 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Cyklohrátky na straně 3 V polovině června vyvrcholila na mnoha místech v Brně akce Brno město

Více

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12 Změny v zastupitelstvu Novým zastupitelem se stal Martin Houška Čtěte na straně 2 Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu Čtěte na straně 12!!!! Mistrovství světa v bobbingu na Pustevnách

Více