1 ÚVODNÍ SLOVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ÚVODNÍ SLOVO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2"

Transkript

1 Metodický materiál pro studenty studijního směru Rozhodčí kolektivních sportů Studijní program: Tělesná výchova a sport Směr: Rozhodčí kolektivních sportů - FOTBAL Inovace studijního programu Tělesná výchovaa sportů se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivníchsportů CZ.1.07/2.2.00/ , detaily na : OBSAH : stránka 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEŠITEL STUDIJNÍHO OBORU Garance studijního směru Rozhodčí OBOROVÁ RADA studijního programu TVS - směru Rozhodčí kolektivních sportů Korespondenční kontakty na řešitele Jak se dopravit na FSpS MU GARANTI OBORU Fotbalová asociace České republiky Unie českých fotbalových rozhodčích DESATERO kroků začínajícíhoposluchače FSpS MU, aneb co si zařídit první dny ve škole Informace pro studenty zapsané ke studiu v akademickém roce 2013/ Typy studia a základní informace / základní pojmy Co je třeba udělat před nástupem na FSpS MU Etický kodex studenta MU ZÁKLADNÍ INFORMACE, KTERÉ BY MĚL KAŽDÝ ZNÁT STUDIJNÍ PROGRAM Profilující předměty Uplatnění absolventů KATALOG PŘEDMĚTŮ FOTBAL Volba druhu bakalářského 3-letého studia Katalogy předmětů (1-6. semestr) Prezentace vybraných sylabů specifických předmětů (směr Rozhodčí fotbalu) Praxe rozhodčího fotbalu FOTOGALERIE

2 Metodický materiál pro studenty studijního směru Rozhodčí kolektivních sportů Studijní program: Tělesná výchova a sport Směr: Rozhodčí kolektivních sportů - FOTBAL Inovace studijního programu Tělesná výchovaa sportů se zaměřenímna směr Rozhodčí kolektivníchsportů CZ.1.07/2.2.00/ , detaily na : 1 ÚVODNÍ SLOVO Milé studentky a studenti, rád využívám této příležitosti, abych jménem akademické obce i jménem svým upřímně pozdravil vás, nové posluchače prvního ročníku Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, na prahu vašeho studia. Bylo by neobjektivní považovat školu za ryze vzdělávací instituci. Úroveň univerzity morální i odbornou určuje vedle její tradice také pedagogický sbor spolu se studenty. Jejich stálý příliv s jejich neotřelými názory a myšlenkami je zcela nezbytným předpokladem nejen proto, aby univerzita byla vrcholnou vzdělávací institucí, ale aby se také stala vědeckým pracovištěm. Inspirace, se kterou k nám přicházíte studovat, vaše neodbytné a často nečekaně formulované otázky se stávají cenným podnětem pro řešení řady společensko-vědních problémů, v případě sportovních studií pro korekci standardních limitů, metod i forem. Očekáváme od vás, že nebudete jen řádnými posluchači, ale předpokládáme vaše aktivní zapojení do procesu výuky, že se stanete našimi partnery. Nepochybuji o tom, že vaší prioritou je úspěšné ukončení studia, ale zatím stojíte na samém začátku dlouhé cesty. Úsilí vedení školy a jednotlivých fakult je zaměřeno na vytvoření co nejlepších podmínek pro vaše studium a vše ostatní, co s tím souvisí. Bude záležet především na vás, abyste se osobně či prostřednictvím zástupců studentské části akademické obce spolupodíleli na řešení problémů, které mohou ve vašem studiu, ve vztahu k fakultě vyvstat. Přeji vám, a to nejen studentům prvních ročníků, hodně sil, vytrvalosti, soustředění, hodně úspěchů v osobním životě a také trochu toho štěstí u zkoušek. Věřím také, že po celou dobu studia budete vždy vystupovat mezi sebou i na veřejnosti jako hrdí příslušníci naší univerzity, že budete hájit její dobré jméno a že vyvinete spolu s námi maximální úsilí, abyste pracovitostí a pílí i svým zájmem přispěli k její tradičně dobré pověsti. Do nastávajících let vašeho studia vám přeji mnoho úspěchů a uspokojení z dobře vykonané práce. doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D, děkan 2

3 Metodický materiál pro studenty studijního směru Rozhodčí kolektivních sportů Studijní program: Tělesná výchova a sport Směr: Rozhodčí kolektivních sportů - FOTBAL Inovace studijního programu Tělesná výchovaa sportů se zaměřenímna směr Rozhodčí kolektivníchsportů CZ.1.07/2.2.00/ , detaily na : 2 KOORDINÁTOR PROJEKTU Operační program : Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory : 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Název projektu : Inovace studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů Datum zahájení projektu: Ukončení projektu: Koordinátor: MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Kamenice 5, Brno 2.1 GARANCE STUDIJNÍHO SMĚRU ROZHODČÍ Masarykova univerzita (MU) je druhou největší veřejnou vysokou školou a jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí, jenž vzhledem ke kvalitě studijního prostředí a rozmanitostí studijních programů, je nejvyhledávanější vzdělávací institucí v České republice. Na svých 9 fakultách uskutečňuje 230 studijních programů a 1171 studijních oborů. Nelze opomenout na tradičně obsáhlou nabídku programů celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku. Trvale vysoký zájem o studium na MU dokazuje, že veřejnost stále více oceňuje parametry studijního prostředí nabízeného univerzitou. Za období svojí 90leté existence získala obrovské zkušenosti jak s realizací a organizováním studia, tak s řešením projektů vědeckého a vzdělávacího charakteru. Projekt inovace studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů řeší Fakulta sportovních studií (FSpS). Řešitelský tým má četné zkušenosti s realizací i řízením projektů rozvoje lidských zdrojů v národním i mezinárodním rámci. V řádném studiu MU vzdělává v současnosti studentů, z toho studentů v bakalářských, v magisterských a 3298 studentů v doktorských studijních programech. NaFSpS se v akademickém roce 2013/2014 bude vzdělávat cca 1500 studentů v řádném studiu bakalářských a magisterských studijních programech a 90 v doktorských studijních programech. 2.2 OBOROVÁ RADA studijního programu Tělesná výchova a sport - směru Rozhodčí kolektivních sportů OR je složena z akademiků Fakulty sportovních studií, odborníků Českého svazu ledního hokeje, Fotbalové asociace ČR a Unie českých fotbalových rozhodčích. Oblast působení oborové rady je dána problematikou vzdělávání rozhodčích v rámci bakalářského studia na FSpS MU. Oborová rada akceptuje mj. Stanovy sportovních svazů, Licenční řády pro rozhodčí, VŠ zákon, Statut MU, Studijní a zkušební řád FSpS MU. Mezi hlavní úkoly Oborové rady patří: - aktualizace a rozvoj bakalářského studijního programu směru Rozhodčí kolektivních sportů, - iniciace a korekce katalogu předmětů v rámci směru Rozhodčí, 3

4 - kontrola a hodnocení probíhajícího studia, - ve spolupráci s Koordinátorem projektu a Partnery projektu řeší odborné a organizační otázky bakalářského studijního programu směru Rozhodčí, - projednává a navrhuje témata závěrečných prací, školitele, konzultanty, - ze svých zasedání zpracovává zápis se stanovisky a návrhy k jednotlivým projednávaným bodům daného programu. Zápisy zveřejňuje na stránkách 2.3 Korespondenční kontakty na řešitele : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií Kamenice 5, Brno tel.: , , Jak se dopravit na FSpS MU: Z hlavního vlakového nádraží (Brno hlavní nádraží) : Autobusy 60 a 61, zastávka Úzká) - směr Univerzitní kampus Z autobusového nádraží (ÚAN Zvonařka) : Autobusy 60 a 61 - směr Univerzitní kampus Z Mendlova náměstí : Trolejbus 25 směr Osová, zastávka Univerzitní kampus 4

5 3 GARANTI OBORU 3.1 Fotbalová asociace České republiky FAČR je v ČR jedinou organizací, která zodpovídá za úroveň vzdělání fotbalových trenérů a rozhodčích, koordinuje veškerou sportovní, soutěžní i vzdělávací činnost. FAČR jako partner je garantem odborných předmětu specializace fotbalových rozhodčích včetně zodpovědnosti za udílení licencí fotbalovým rozhodčím. Inovace studijního oboru je ojedinělá a první svého druhu, proto je zde nezbytná přímá účast odborníků z praxe na projektu. FAČR poskytuje odborné konzultace k tvorbě sylabů odborných předmětu specializace. Monitoruje situaci v mezinárodním měřítku, zprostředkovává a organizuje kontakty s odborníky, získává další informační zdroje o vývoji vzdělávacího systému rozhodčích ve světě. Jako partner bude taktéž monitorovat situaci ve struktuře rozhodčích a bude kontinuálně vytvářet pracovní příležitosti pro absolventy studia a to i na mezinárodním poli, v zahraničních soutěžích. FAČR má dlouholeté zkušenosti z organizací soutěží ve fotbalu včetně práce s rozhodčími zahrnující přípravu jejich vzdělání, sledování a hodnocení jejich činností. Počet registrovaných subjektů FAČR: 4148 fotbalových klubů fotbalových mužstev dospělých hráčů mládež 3856 fotbalových rozhodčích. 3.2 Unie českých fotbalových rozhodčích UČFRsdružuje odborníky z řad rozhodčích. Tato organizace se dlouhodobě zabývá vzděláváním rozhodčích a je proto garantem v řadě oblastí, jejichž problematika je obsahem výuky. Členové UČFR se podílejí na tvorbě výukových textů a didaktických pomůcek, realizují výuku rozhodčích jako externí lektoři. V projektu využívají mj. zkušeností z projektu vývoje laboratorního simulátoru činností rozhodčího. UČFR má dlouholeté zkušenosti v řízení fotbalových utkání nejen v nejvyšších domácích soutěžích, ale taktéž utkání mezinárodních z turnajů mistrovství světa, mistrovství Evropy a olympijských her. UČFR usiluje o aplikaci vědeckých poznatků mj. do kondiční a psychologické přípravy rozhodčích v rámci jednosemestrálního semináře s přednáškami špičkových universitních pedagogů a fotbalových odborníků. 4 DESATERO kroků začínajícího posluchače FSpS MU, aneb co si zařídit první dny ve škole 1. Nechat se vyfotografovat, je to nutné pro vytvoření průkazu studenta. 2. Zapamatovat si své UČO (univerzitní číslo). 3. Přihlásit se do informačního systému MU ISu (login = UČO, heslo = základní heslo). 4. Změnit si sekundární heslo v ISu. 5. Seznámit se s harmonogramem. 6. Seznámit se s pokyny o bezpečnosti a požární ochraně. 7. Prostudovat studijní a zkušební řád MU určuje práva a povinnosti studenta. 8. Navštívit knihovnu univerzitního kampusu. 9. Seznámit se se studijní administrativou v ISu, zaregistrovat si studijní předměty. 10. Vytvořit si rozvrh a navštěvovat výuku 5

6 4.1 Informace pro studenty zapsané ke studiu v akademickém roce 2013/14 Na úvod je nutné se seznámit s právy a povinnostmi studenta, které jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu MU. Jeho znění je zveřejněno v Informačním systému MU i s výkladem (Nápověda: Student Výklad Studijního a zkušebního řádu). 4.2 Typy studia a základní informace / základní pojmy - Registrace předmětů - projev zájmu studenta plnit v následujícím období podmínky studijních předmětů - Zápis do semestru projev vůle studovat v dalším období bez ohledu na to, zda student splňuje podmínky pro postup do dalšího semestru - Zápis předmětů období, ve kterém ISu zapíše zaregistrované předměty a je možno dodatečně registrovat další předměty - Jednooborové studium - bakalářské nebo magisterské studium vedoucí k získání vysokoškolského diplomu v jednom studijním oboru - Dvouoborové stadium - bakalářské nebo magisterské studium vedoucí k získání jednoho vysokoškolského diplomu pro dva obory. Studijní zátěž obou oborů v průběhu studia je rovnocenná. Student plní i shodný počet kreditů jako v případě jednooborového studia - Prezenční stadium - denní forma studia, která umožňuje studentovi pravidelnou účast na přednáškách, seminářích, cvičeních apod. - Kombinované studium - forma studia s omezenou kontaktní výukou, konzultace s vyučujícími a výuka probíhají každý týden v pátek - Akademický rok se skládá z 2 semestrů podzimního a jarního, akademický rok je vždy půlený - Student studuje dle doporučených studijních plánů předměty, za které získává po jejich splnění kredity. Každý semestr musí student plnit optimálně 30 kreditů. 30 kreditů x 6 semestrů = 180 kreditů za 3 roky studia. Ke splnění podmínky pro zápis do dalšího semestru stačí splnit 20 kreditů. - Předměty a doporučené studijní plány pro jednotlivé obory naleznou studenti ve studijním katalogu zveřejněném na www stránkách FSpS - Každý předmět může student plnit v 1 řádném a ve 2 opravných termínech. Pokud student předmět v semestru nesplní, musí jej splnit v nejbližším dalším semestru, kdy bude předmět opět vypsán (obvykle jsou předměty vypisovány 1x ročně. V takové, případě může splnit již jen v 1 řádném a 1 opravném termínu - Pokud student zapíše volitelný předmět a nechce jej splnit, může požádat o jeho neopakování, a to maximálně v úhrnné výši 18 kreditů za celé Bc. studium. O neopakování je nutné požádat v ISu předtím, než se předmět zapíše do dalšího semestru jako opakovaný. 4.3 Co je třeba udělat před nástupem na FSpS MU? Při zápisu je studentovi vytvořen přístup do informačního systému MU, je nutno se s ním seznámit a v prvním kroku ověřit správnost všech vložených osobních dat. Seznámit se s organizací Informačního systémemu MU => v prohlížeči zadat kliknout na Osobní administrativa Informačního systému MU, zadat UČO a primární heslo a projít si všechny nabízené aplikace (Student, Studium). Zejména zkontrolujte své osobní údaje (Personální) a pokud naleznete nesrovnalosti, požádejte v ISu o jejich změnu. Pokud jsou údaje v pořádku, pak jejich správnost potvrďte. (Personální Kontrola a změny osobních údajů pokud jsou údaje správné, klikněte dole na Potvrzuji ) Zaregistrovat si předměty pro 1. semestr v období dle harmonogramu akademického roku, registrace předmětů v Informačním systému : Studium Přehled harmonogramů období fakult zvolte semestr Podzim V Informačním systému zaregistrujete předměty následujícím postupem: Student Registrace a zápis předmětů Vstup do registrace/zápisu pro studenty Přidat předměty dle šablony FSpS vyberte vámi studovaný obor/směr zvolte všechny předměty pro 1. semestr. POZOR, nezapomeňte změny vždy uložit! Rozvrh si tvoří každý student prezenční formy sám zápisem do seminárních skupin. Rozvrh bude zveřejněn v ISu (Rozvrh Zobrazení rozvrhu Prohlídka registračních šablon Registrační šablony vyberte obor vyberte 6

7 1. semestr) od tohoto data vidíte všechny seminární skupiny. Vyberte si skupinu, která vám vyhovuje, a dále si můžete vytvořit vlastní rozvrh (Student Přihlašování/odhlašování seminárních skupin). Pokud zaváháte, budete se muset přihlásit do skupiny, ve které zbude místo. Přihlašování do seminárních skupin probíhá každý den Studenti kombinované formy studia mají rozvrh pevně stanoven, do seminárních skupin se ale také musí přihlásit v ISu způsobem uvedeným pro prezenční formy studia, rozvrh naleznou pod odkazem : Zápis předmětů probíhá automaticky. Student je povinen pečlivě zkontrolovat seznam zapsaných předmětů a odsouhlasit zápis předmětů (článek 11 odstavec 2 SZŘ): STUDENT, ZAPSANÉ PŘEDMĚTY A ZÍSKANÉ ZNÁMKY. V případě nesouhlasu kontaktujte studijní oddělení FSpSMU a to nejpozději do konce termínu pro zápis předmětů Výuka začíná v týdnu od pro prezenční studenty, kombinovaní studenti mají zahájení výuky stanoveno o týden dříve. Je povinností studenta sledovat Vývěsku Informačního systémumu a číst maily v ISu. Veškeré informace takto zveřejněné se považují za oficiální Koleje přiděluje Správa kolejí a menz. Informace jsou na a dotazy ohledně kolejí směrujte výhradně na V informačním systému si prezenční studenti mohou podat žádost o koleje, odkaz Ubytování a koleje Žádost o koleje a její stav.v průběhu podzimního semestru budou moci studenti prezenční formy studia požádat o ubytovací stipendium. Podmínky přidělení termín podání žádosti budou uvedeny v ISu odkaz Stipendia Průkaz studenta bude studentům 1. ročníku, kteří se v řádném termínu ( ) elektronicky vyfotografovali předán v prvním výukovém týdnu (sledujte Vývěsku v ISu a mail v ISu). Elektronické fotografování probíhá pro FSpS dne hod na Komenského nám. 2, místnost 014, v přízemí vlevo (před budovou je socha prezidenta Masaryka). V případě zastoupení u zápisu je nutné do zahájený výuky se k vyfotografování dostavit, termíny focení: Váš průkaz studenta je pro pohyb v rámci Masarykovy univerzity nezbytný pro vstup do učeben a počítačových sálů, přístup do budov, objednávání jídel v menze, kopírování apod.průkaz studenta je zpoplatněn. První karta na MU je pro studenta dotovaná, student hradí částku 150,-Kč za ISIC pro prezenční studenty, 120,-Kč za průkaz kombinovaného studenta (dálkové studium). Průkaz je nutné objednat prostřednictvím Obchodního centra v Informačním systému vyfotografování a zaplacení poplatku bude studentovi průkaz vytištěn a předán na studijním oddělení FSpS MU, student bude vyzván k převzetí em v ISu Imatrikulace se bude konat dne Jedná se o slavnostní akt uvedení studenta do akademické obce, aktu se účastní pouze studenti, rodičům je určena až promoce po absolvování studia. Podrobné informace vám budou zaslány mailem. Účast studentů prezenčního studia je podle opatření děkana č. 6/2010 povinná Od 2. semestru: Musíte požádat o zápis do semestru prostřednictvím IS MU, a tím dát najevo svou vůli pokračovat ve studiu: STUDENT ŽÁDOST O ZÁPIS DO DALŠÍHO SEMESTRU. Žádost se podává v období uvedeném v harmonogramu akademického roku nezávisle na tom, zda máte/nemáte splněny podmínky pro postup do dalšího semestru. Pokud nepožádáte, bude vám studium ukončeno. Tuto žádost lze podávat až poabsolvování 1. semestru studia (od do ). 7

8 Důležité připomínky: - Nezapomínejte, že musíte zvolit vždy aktuální semestr! (v pravém horním rohu ISu). - POUŽÍVEJTE NÁPOVĚDU V ISu! jsou tam odpovědi na minimálně 90% vašich dotazů, čtěte vždy pečlivě i drobné popisky! - Dotazy posílejte zásadně na - y pište z adresy přidělené v ISu 4.4 ETICKÝ KODEX STUDENTA Studenti Masarykovy univerzity Fakulty sportovních studií studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů respektují tento etický kodex: 1. Dobrovolně se účastní přednášek, seminářů a cvičení. Snaží se získat co nejvíce informací, které následně uplatní ve svém profesním životě. 2. Řádně se připravují na semináře a cvičení, následně na úspěšné složení všech zkoušek, které jsou třeba k úspěšnému ukončení studia. 3. Dostatečně se věnují harmonickému rozvoji své osobnosti, duševnímu i tělesnému zdraví. 4. Zodpovědně a poctivě plní praxi rozhodčího. 5. Uvědomují si, že na utkáních reprezentují nejen sportovní svaz, ale také Fakultu sportovních studií. 6. Vždy jsou dochvilní, řádně ustrojení a jejich chování se slučuje se základními pravidly slušného chování. 7. Ve výkonu funkce rozhodčího jsou vždy součásti hry, snaží se o její rozvoj, dodržují její pravidla, chrání ji před negativními jevy a brání se všem podvodům. 8. Vždy umí přijmout odpovědnost za svoje rozhodnutí a činy. 4.5 ZÁKLADNÍ INFORMACE, KTERÉ BY MĚL KAŽDÝ ZNÁT Průběh studia je vymezován právy a povinnostmi studenta, které určuje Studijní a zkušební řádmasarykovy univerzity. Stanovuje přesná pravidla pro všechny typy studijních programů uskutečňovaných fakultami a celoškolskými pracovišti MU. V případě potíží spojených se studiem najdete pomoc u studijních referentek nebo se můžete obrátit na studentské zástupce ve fakultním nebo univerzitním senátu. Ti vám sami pomohou nebo zprostředkují kontakt s osobou, jež studentovi dokáže poradit nejlépe. Harmonogram studia. Akademicky rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry - podzimní a jarní. Semestr se skládá z období výuky, zkoušek, odborných praxí a exkurzí a prázdnin. Přesné časové rozvržení těchto období je dáno harmonogramem, který najdete ISu. Každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím. Doporučujeme, abyste zvládli včas zápočty a nechali si dostatek času na samotné zkoušky. Nenechávejte všechno na poslední chvíli, protože by se mohlo stát, že poslední zkouškové termíny budou plně obsazené a vy se už na zkoušku nedostanete nebo nebudete mít dostatek času se řádně připravit. V takových případech se může stát, že budete nuceni předmět opakovat v některém z dalších semestrů. Registrace. Před začátkem každého semestru se provádí elektronická registrace, která slouží jako žádost o zápis předmětu. Zápisy a změny v zápisech předmětů. Následuje období zápisu, který probíhá opět elektronicky. K zápisu do studia ve druhém semestru je nutné získat za předchozí semestr minimálně 20 kreditů. V dalších semestrech je nutné získat vždy minimálně 45 kreditů v součtu za poslední dva semestry.. Doporučujeme, aby každý student v optimálním časovém intervalu sledoval svoji Osobni administrativu, kde jsou uváděny novinky, které se zpravidla týkají studia. Také si pravidelně čtěte nové zprávy či dokumenty, které jsou zasílány do poštovní schránky ISu. Pokud preferujete jinou ovou adresu, doporučujeme si včas nastavit přeposílání pošty. Co jsou to kredity? Zapomeňte na středoškolské hodnoceni svých znalostí. Na univerzitě se hodnotí úspěšnost nejen slovním hodnocením, ale i body v podobě kreditů. Kredity se získávají za absolvování předmětů ze studijního plánu a prezentují náročnost předmětu. 8

9 Imatrikulace. Imatrikulace je ceremoniál, při němž student poprvé zapsaný do fakultní matriky slibuje, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů a že bude akademickou obec ve studiu i v osobním životě reprezentovat. Pro tuto příležitost je nutné společenské oblečení. Důležité upozornění : NEZAPOMEŇTE zrušit všechna studia, na která jste se zapsali, ale nehodláte na ně nastoupit, nebo které jste se rozhodli ukončit. Dostavíte-li se v průběhu června nebo července k zápisu na vysokou školu, automaticky jste vedeni jako student a ubíhá vám doba bezplatného bakalářského studia (3 + 1 rok) daná zákonem. V případě, že budete přijati najinou VŠ a rozhodnete se studovat tam, zapíšete se na ni a neukončíte již probíhající studium na své první vysoké škole, běží vám odpočet času současně. Znamená to, že na první vysoké škole může dojit až k situaci, že budete vyloučeni ze studia, které ani neabsolvujete, a to v únoru - po ukončení zkouškového období z důvodu nesplnění požadavku pro zápis do dalšího semestru. To může znamenat, že začnete platit poplatky při prodloužení studia. Proto je dobré vždy kontaktovat studijní odděleni na fakultě, kde chcete toto studium ukončit. Každý den se započítává, a to i v případě následného navazujícího magisterského studia. Pobírání stipendia. Stipendijní řád Masarykovy univerzity v Brně stanovuje druhy stipendii, podmínky jejich přiznáváni a způsoby vypláceni. Detaily viz: nebo FSPS. Druhy stipendii : - Prospěchové stipendium - za vynikající studijní výsledky. - Ubytovací stipendium - na ubytování studentů. - Stipendium za tvůrčí činnost - za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky. - Sociální stipendium - v případech tíživé sociální situace studenta na částečnou úhradu povinných kursů - Mimořádné stipendium - v případech hodných zvláštního zřetele. Průkaz studenta. MUNI vydává studentům prezenčního studia mezinárodní studentskou kartu ISIC, která poskytuje mnoho výhod i mimo území univerzity. Studentům kombinovaného studia, kteří na kartu nemají nárok, je vystavován Průkaz kombinovaného studenta. Platnost katry ISIC. Časově je kartaomezená vždy do konce kalendářního roku (31.12.) a prodlužuje se známkou, kterou studenti získají na studijním oddělení. Prodlužovací poplatek stanovuje rektor MU. Jaké má karta ISIC funkce, kam má student s platnou kartou ISIC přístup? V rámci MU:Při stravování v menze, v univerzitní knihovně při vypůjčování knih, ke vstupu do učeben chráněných přístupovým systémem, k návštěvě informačního centra, počítačových studoven a čítáren, ke vstupu na koleje Mimo univerzitu:k zakoupení zlevněné jízdenky v MHD a integrovaném dopravním systému, k uplatnění dalších studentských slev. Eletronická podpora studia na MU.Univerzitní informační systém (ISu) vyvinutý na MU představuje rozsáhlý soubor aplikací a podpůrných nástrojů, použitelných nejen pro zajištění provozu a řízení všech hlavních činností vysoké školy, ale také výrazným způsobem zjednodušuje všechny administrativní úkony, které se na vysoké škole realizují. Přístup do ISuje umožněn z každého počítače připojeného na internet nebo z hlavní webové stránky univerzity. UIS obsahuje část veřejnou a neveřejnou. Veřejná část je dostupná jakémukoli uživateli pro možnost získání základních informací o univerzitě a to od studijních programů, oborů, až po základní informace o zaměstnancích aseznamy pracovišť. Neveřejná část je přístupná pouze po úspěšném přihlášení do systému a nabízí aplikace odpovídající roli uživatele. Tato část se nazývá Osobni administrativa. Přistup studenta do neveřejné části ISu. Přijetím studenta na studijním oddělení je studentovi automaticky generován univerzitní login (uživatelské číslo - UČo) a vstupní heslo při zápisu ke studiu. 9

10 Osobni administrativa Po úspěšném přihlášení do ISu má student MU k dispozici kompletní informační servis pro své studium. Je třeba si hlídat své přístupové heslo, aby nemohlo dojít k jeho zneužití. Skripta. Skripta a ostatní tiskové materiály potřebné ke studiu je možno zakoupit na adrese : PRODEJNA. On-line learningová podpora. Je v ISu jako součást stránky příslušného předmětu, v oddílu Studijní materiály. 5 STUDIJNÍ PROGRAM Studium bakalářského oboru Tělesná výchova a sport, studijního směrurozhodčí fotbalu je zaměřeno na přípravu absolventů pro uplatnění ve sportovních organizacích a organizacích volnočasových aktivit, dále na vybavení studenta základními schopnostmi a dovednostmi nutnými pro případné pokračování ve studiu vybraného oboru navazující magisterské formy a svojí jedinečností na vytvoření předpokladů rozhodčího pro řízení utkání soutěžích všech úrovní. Integrovaná výuka se záměrem propojování učiva, poznatkůa informací je podnětná, studenta aktivuje a inspiruje. 5.1 PROFILUJÍCÍ PŘEDMĚTY Předměty formují schopnosti získávat a interpretovat relevantní poznatky z oboru a dále je předávat odborné i laické veřejnosti, mj. aktivně se podílet na specifické výchově a vzdělání rozhodčích. V rámci licenčních kurzůnabízejí poznatky z mikroekonomie, marketingu, managementu pro možnost aktivního působení v řízení organizací, formují právní vědomí studentů získáním základní orientace v postavení sportovce, rozhodčího, trenéra a funkcionáře (sportovce) v českém právním řádu, právním řádu EU a v základním postavení fyzické a právnické osoby v nadnárodních sportovních asociacích. Nabízejí poznatky z oblasti usměrnění morálních aspektů a rezistenci rozhodčích a tím také ovlivnění palety profesí, která je z řad veřejnosti ke sportu připojena a na sportovním dění. Participují na stimulaci a rozvoje motorických schopností a sportovních dovedností. Nezbytným vybavením absolventa jsou komunikační schopnosti, jazykové kompetence, akceptování etických hodnot a principů usměrňujících lidské jednání, které jsou atributem relevantního jednání. 5.2 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ Vysoká škola představuje nejvyšší úroveň vzdělávacího systému v České republice. Vzdělání všeobecně a univerzitní zvláště, je pro každého člověka tou nejlepší investicí do jeho budoucnosti. S kvalitním univerzitním vzděláním získává student nejen sumu vědomostí a dovedností, ale komplexně formuje svoji osobnost, způsob myšlení, hierarchii hodnot a postojů, naučí se kritickému myšlení, korektní a věcné argumentaci, je schopen utvořit si vlastní názor. Bakalářský studijní program oboru Tělesná výchova a sport je zaměřen na přípravu k výkonu povolání, ale též ke studiu navazujícího magisterského studijního programu. Specifika studia Rozhodčí kolektivních sportů garantují předpoklady pro úspěšnou profesní kariéru rozhodčího fotbalu a taktéž pro flexibilitu na pracovním trhu. Příklady pracovních postů: - rozhodčí fotbalu s předpoklady řízení utkání národních popř. mezinárodních soutěží turnajů - mentor mladých rozhodčích - se schopnostmi analyzovat problematiku širokého spektra činností rozhodčího a tyto činnosti systematizovat - delegát - kontroluje a hodnotí činnosti rozhodčích v rámci utkání, může vnést do systému nové aspekty pro zkvalitnění práce stávajících rozhodčích. - lektor pravidel - uplatnění v manažerských i odborných činnostech v rámci sportovních svazů regionální či celostátní úrovně v rámci jednotlivých sportovních klubů. V případě jazykovýchkompetencí lze najít uplatnění v rámci klubů či sportovních svazů v zahraničí - vedoucí-koordinátor VPR - vzdělávacího programu rozhodčích (republikové, krajské úrovně) - předseda, sekretář - krajského, okresního sportovního svazu, sportovního klubu - manažer sportovního klubu - odborný pracovník magistrátu, obecního úřadu odboru školství a tělovýchovy - organizátor (sportovních) turnajů - expert na fotbalovou problematiku včetně terminologie (prezentace v masmédiích) aj. 10

11 6 KATALOG PŘEDMĚTŮ ROZHODČÍ FOTBALU 6.1 VOLBA DRUHU bakalářského 3letého studia: a) PREZENČNÍ forma (denní studium) studijní program Tělesná výchova a sport, jednooborové studium oboru Tělesná výchova a sport (TVS) -uchazeč zvolí 1 studijní směr : Rozhodčí fotbalu( kódy BP ) b) KOMBINOVANÁ FORMA (dálkové studium, výuka pravidelně každý týden v pátek, kurzy) ( kódy BK ) studijní program Tělesná výchova a sport, jednooborové studium oboru Tělesná výchova a sport (TVS) - uchazeč zvolí 1 studijní směr : Rozhodčí fotbalu 1. semestr Kód Název Předn. Sem. Ukonč. Kredity garant bp2001 Morfologie pohybového systému 1 1 zk 3 Hanzlová bp2004 Informatika 0 1 kz 2 Sebera bp2006 Odborná terminologie 1 0 zk 2 Vaculíková bp2007 Základní gymnastika 0 1 z 1 Vaculíková bp2009 Pohybové hry 0 1 z 1 Hrazdíra bp2064 Základy atletiky 0 1 z 1 Hlavoňová bp2065 Základy plavání 0 1 z 1 Lukášek bp1245 Dějiny sportu a rozhodcovství fotbalu 1 1 zk 5 Strachová, Amler bp1247 Sportovní hry z aspektu kineziologie 0 5D kz 4 Bedřich bp2165 První pomoc 0 1 kz 2 Kubíková bp1249 Management utkání 1 - Pravidla fotbalu I 1 1 kz 4 Racek bp1251 Základy fotbalu 0 1 kz 3 Večeřa Kredity celkem : semestr Kód Název Předn. Sem. Ukonč. Kredity garant bp2030 Anatomie 1 1 zk 4 Hanzlová bp2105 Základy bruslení, ledního hokeje a krasobruslení 0 2 kz 2 Starec Ekonomické činnosti ve sportu 1 - Ekonomie a bp1254 marketing 1 0 zk 5 Racek bp1255 Právní a sociální aspekty ve sportu z 3 Kubíček bp1256 Základy psychologie a sociologie 1 1 zk 5 Pacholík bp1257 Management utkání 1 - Pravidla fotbalu II. 0 1 zk 4 Racek bp1259 Praxe rozhodčího fotbalu z 6 Bedřich bp1261 Management utkání 2-Technika řízení tkání ve fotbalu 1 1 z 3 Amler Kredity celkem : 32 11

12 3. semestr Kód název Předn. Sem. Ukonč. Kredity garant bp2053 Antropomotorika 1 1 zk 3 Pavlík bp2055 Fyziologie 1 1 zk 3 Vomela bp2264 Psychologie sportu 1 1 zk 3 Pacholík bp2363 Jazyková příprava z 2 Prucklová bp2365 Praxe rozhodčího fotbalu z 6 Bedřich bp2367 Management utkání 3:Taktika řízení utkání ve fotbalu 1 0 z 3 Mitáš bp2289 Právní a sociální aspekty ve sportu zk 4 Kubíček bp2281 Kondiční cvičení kz 1 Vaculíková bp2301 Úvod do kineziologie sportu 1 0 zk 3 Zvonař Kredity celkem : semestr Kód Název Předn. Sem. Ukonč. Kredity garant bp2077 Metodologie bakalářské práce 1 0 kz 2 Hellebrandt bp2078 Sportovní medicína 1 0 zk 3 Novotný bp2080 Fyziologie zátěže 1 1 zk 5 Vomela bp2106 Kultura projevu a komunikace 0 1 kz 2 Charvát bp2372 Praxe rozhodčího fotbalu z 6 Bedřich Management utkání 4 - Strategie řízení utkání ve 1 0 zk 4 bp2375 fotbalu, řešení krizových situací Mitáš bp2371 Jazyková příprava zk 4 Prucklová bp2054 Biomechanika 1 1 zk 4 Baláž bp2378 Aplikované psychosociální vědy 1 0 zk 3 Sekot Kredity celkem : semestr Kód Název Předn. Sem. Ukonč. Kredity garant bp2022 Základy výživy ve sportu 1 1 zk 4 Hrnčiříková bp2099 Bakalářská práce z 5 Bedřich bp2101 Teorie sportovního tréninku zk 4 Bedřich bp2237 Kompenzační cvičení 0 2 kz 3 Kopřivová bp2380 Praxe rozhodčího fotbalu z 6 Bedřich bp2377 Etika a standardy chování ve sportu 1 0 kz 3 Amler bp2369 Ekonomické činnosti ve sportu 2 - Management 1 1 zk 3 Kudová bp2379 Regenerace a sportovní masáž 1 1 zk 3 Kapounková Kredity celkem : 31 12

13 6. semestr Kód Název Předn. Sem. Ukonč. Kredity garant bp2119 Bakalářská práce z 5 Bedřich bp2120 Netradiční hry 0 1 kz 1 Starec bp2123 Teorie sportovního tréninku zk 5 Bedřich bp2060 Průpravné úpoly pro TV a sport 0 1 z 2 Reguli bp2076 Základy pedagogiky a didaktiky 1 0 zk 4 Jůva bp2385 Praxe rozhodčího fotbalu z 6 Bedřich bp2270 Gymnastická příprava 0 1 z 1 Svobodová bp2370 Kondiční cvičení kz 3 Večeřa Kredity celkem : Prezentace vybraných sylabů specifických předmětů (směr Rozhodčí fotbalu) : Název předmětu : Semestr Rozsah : přednášky/cvičení bp1249 Management / 13 Pravidla fotbalu I. a II. 0 / 13 Způsob Zakončení : kz zk pís. test + ústní Kredity 4 5 Anotace : Student se seznámí s Pravidly fotbalu a jejich členěním (Pravidla FIFA, výklad FAČR, metodické pokyny Pravidlové komise FAČR). Naučí se je prakticky aplikovat na konkrétní herní situace. Téma přednášek 1. semestru : 1) Historický vývoj fotbalových pravidel. 2) Příloha E Mezinárodní výbor pro pravidla (IFAB). Stručný historický vývoj, Současný stav. Mechanismy rozhodování. Zásadní Aktuální rozhodnutí IFAB. Pravidlová komise FAČR. Aplikace Pravidel fotbalu v prostředí FAČR. Výklad pravidel. Mechanismy rozhodování. Metodické pokyny. 3) Pravidlo 12 Zakázaná hra a nesportovní chování. Stručný přehled historického vývoje 4) Pravidlo 12. Rozdělení pravidla (A, B, C, D). Osobní a herní tresty. 5) Pravidlo 11 Ofsajd. Stručný přehled historického vývoje. 6) Pravidlo 11. Mechanismy a techniky rozhodování (Wait and See, Rozhodnutí o aktivním zapojení do hry). 7) Pravidlo 1 Hrací plocha. Pravidlo 2 Míč. Pravidlo 3 Počet hráčů. Pravidlo 4 Výstroj hráčů. Pravidlo 7 Doba hry. 8) Pravidlo 5 Rozhodčí. Pravidlo 6 Asistent rozhodčího. 9) Příloha C Úloha čtvrtého rozhodčího a další formy rozhodování. AditionalAssistantReferee. Příloha D Spolupráce rozhodčích.pravidlové principy spolupráce rozhodčích. 10) Pravidlo 8 Zahájení a navázání hry. Navázání hry ve specifických případech. Pravidlo 9 Míč ve hře a míč ze hry. Pravidlo 10 Dosažení branky. 11) Pravidlo 13 Volné kopy. Pravidlo 14 Pokutový kop. Pravidlo 15 Vhazování. Pravidlo 16 Kop od branky. Pravidlo 17 Kop z rohu. 12) Přílohy Pravidel fotbalu. 13) Pravidla futsalu. Stručný přehled, rozdělení, principy. Pravidla dalších fotbalových her.beachsoccer. Minikopaná. Pravidla mládežnických forem fotbalu. Organizace soutěží. Způsoby vyhodnocení. 13

14 Téma seminářů 1 semestru : 1) Historie fotbalových pravidel. Příčiny změny podstatných částí pravidel v důsledku vývoje hry. 2) Role FIFA a UEFA v praktické aplikaci Pravidla 12. Edukační materiály. 3) Nedbalá, bezohledná a surová hra. Rozlišení, principy a posuzování. Videoukázky. 4) Nedbalá, bezohledná a surová hra. Videotesty. 5) Nesportovní a hrubé nesportovní chování. Rozlišení, principy a posuzování.videoukázky. 6) Nesportovní a hrubé nesportovní chování. Videotesty. 7) Slibně se rozvíjející útočná akce, vyložená branková příležitost a změření možnosti dosáhnout branky. Rozlišení a trestání. 8) Nedovolená hra rukou. Principy a posuzování.videoukázky. 9) Vražení do soupeře. Principy a posuzování. Videoukázky. 10) Držení. Způsoby držení, principy trestání herními a osobními tresty. 11) Podražení. Principy a posuzování.videoukázky. 12) Pravidlo 12. Videotesty FIFA a UEFA. 13) Rozbor seminární práce zpráva ze sledování vybraného utkání Gambrinus ligy se zaměřením na aplikaci Pravidla 12. Téma seminářů 2. Semestru : 14) Ofsajd. Praktická aplikace a principy posuzování. Videoukázky. 15) Ofsajd. Nejčastější chyby v posuzování a jejich příčiny. Videoukázky. 16) Ofsajd. Videotest FIFA. 17) Rozhodčí. Pravidlové principy signalizace. Videoukázky. 18) Pravidlo 5 Výhody a simulování. 19) Asistent rozhodčího. Pravidlové principy signalizace. Videoukázky. 20) Spolupráce rozhodčích. Metodické zásady komunikace včetně používání dorozumívací elektroniky. Praktická aplikace. Videoukázky. 21) Spolupráce rozhodčích. Praktická aplikace. Videoukázky. 22) Praktická ukázka správné rozhodčího signalizace na sportovišti. 23) Praktická ukázka správné signalizace asistenta rozhodčího na sportovišti. 24) Praktická ukázka správného využití komunikační techniky na sportovišti. SignalBeep praporky a komunikátory. 25) Rozbor utkání nejvyšších soutěží FAČR. 26) Rozbor seminární práce zpráva ze sledování vybraného utkání Gambrinus ligy se zaměřením na spolupráci rozhodčích. bk bp1247 SPORTOVNÍ HRY Z ASPEKTU KINEZIOLOGIE Herní soustředění ROZHODČÍ Fo + LH (basketbal volejbal florbal házená) SH Místo Vyučující Přednáška A11/305 Volejbal Vinařská 5d, Brno, areál kolejí J. Šamšula Basketbal Pavilon A34 Hala míčových sportů Z. Janík Florbal Pavilon A34 Univerzální tělocvična M. Mikačová Házená Hala Bohunice M. Novotný Pondělí Prezence VOLEJBAL BASKETBAL FLORBAL HÁZENÁ Přednáška Přednáška Přednáška Přednáška Přednáška 14

15 Úvod do teorie SH Historie Analýza hry Pravidla Historie Analýza hry Pravidla Historie Analýza hry Pravidla Historie Analýza hry Pravidla Bedřich Šamšula Janík Mikačová Novotný Úterý PrezRFo Volejbal praxe Basketbal praxe Komb RFo Basketbal praxe Florbal praxe Prez RLH Florbal praxe Házená praxe Komb RLH Házená praxe Volejbal praxe Středa PrezRFo Florbal praxe Házená praxe Komb RFo Házená praxe Volejbal praxe Prez RLH Volejbal praxe Basketbal praxe Komb RLH Basketbal praxe Florbal praxe Čtvrtek PrezRFo Volejbal praxe+ dovednostní test Basketbal praxe+ dovednostní test Komb RFo Basketbal praxe+ dovednostní test Florbal praxe+ dovednostní test Prez RLH Florbal praxe+ dovednostní test Házená praxe+ dovednostní test Komb RLH Házená praxe+ dovednostní test Volejbal praxe+ dovednostní test Pátek PrezRFo Florbal praxe+ dovednostní test Házená praxe+dovednostní test Komb RFo Házená praxe+ dovednostní test Volejbal praxe+ dovednostní test Prez RLH Volejbal praxe+ dovednostní test Basketbal praxe+ dovednostní test Komb RLH Basketbal praxe+ dovednostní test Florbal praxe+ dovednostní test Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Sportovní hry z aspektu kineziologie Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu 5denní soustředěná výuka Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky Přednáška cvičení Vyučující Bedřich, Šamšula, Janík, Novotný, Mikačová Stručná anotace předmětu Úspěšné absolvování herního soustředění garantuje adekvátní úroveň herních dovedností i specifických vědomostí studenta, jeho orientaci v problematice historie volejbalu, basketbalu, házené a florbalu systémů soutěží a základních pravidlech volejbalu, basketbalu, házené a florbalu, základních činností rozhodčího v řízení uvedených sportovních her. Student prokáže schopnost analýzy sportovní hry (herních situací, fází hry, herních systémů), analýzy herního výkonu jednotlivce a týmu (herní činnosti jednotlivce, herních kombinace). Student bude seznámen a osobně zainteresován na aplikaci výzkumných technik a metod kineziologie, zabývajících se studiem lidského pohybu, tzn. monitorování fyziologických funkcí různých prostřednictvím kardio-systému. Úroveň herních dovedností studenta bude ověřována a hodnocena v dovednostních testech (řetězce herních činností) Rozsah a obsahové zaměření, způsob kontroly Florbal základy malého a velkého florbalu, pravidla. Základní herní dovednosti - postoj a držení hokejky Volejbal Odbití spodem a vrchem; volejbalové podání; útok; blokování; bránění v poli Dovednostní test: 15

16 - pohyb po hřišti - průpravné hry Herní činnosti jednotlivce - dribling - vedení míčku - zpracování a přihrávka - uvolňování bez míčku - uvolňování s míčkem - střelba - obsazování hráče bez míčku - obsazování hráče s míčem - doražení a tečování - blokování střel Herní kombinace - přihrej a běž - zpětné přihrávky - osobní bránění Basketbal Herní činnosti jednotlivce, herní kombinace Nácvik: - driblink P a L rukou, střelba z krátké vzdálennosti od koše/l i P rukou/, technika přihrávek na místě i v pohybu uvolnění hráče na místě a v pohybu/s míčem, bez míče/, nácvik obrany jednotlivce nácvik řešení situací 1-1, nácvik řešení situací 2-1 nácvik základní herní kombinace-hoď a běž. Dovednostní test - technika driblinku výměny driblující ruky - kužele, - technika driblinku při výměně míče před tělem zakončené dvojtaktem z pravé a levé strany - přihrávky zakončené střelbou - provedení kombinace hoď a běž, následuje zastavení skokem a provedení zavřeného úniku (2úderový driblink)zakončeného střelbou po zastavení - řešení situace 3-3 přes celé hřiště, do poloviny hřiště se hráči pohybují bez driblinku, pouze pomocí přihrávek, od poloviny hřiště je dovolen driblink. 10 x odbít obouruč vrchem na 6 m 10 x odbít obouruč spodem na 6 m 2 x provést vrchní podání ze 3 pokusů Házená: A. Útočné systémy B. Útočnékombinace C. Útočnéčinnostijednotlivce bezmíče 1. zaujímáníútočnéhopostavení 2. uvolňováníhráčebezmíče s míčem 3. přihrávání 4. uvolňováníhráče s míčem 5. střelba útočnéčinnostibrankáře A. Obrannésystémy B. Obrannékombinace C. Obrannéčinnostijednotlivce 1. zaujímáníobrannéhopostavení 2. obsazováníútočníkabezmíče 3. získávánímíče 4. obsazováníútočníka s míčem 5. jednoblok Dovednostní test: 1. střelba - ze země - z výskoku (L únik, situace 1na1) 2. přihrávka - ve dvojici - na místě - v pohybu zakončení střelbou 3. dribling - slalomová řada - zakončení střelbou 4. situace přihrej a běž - 1 uder. dribling s nahrávkou - zakončení střelbou 5. herní situace - obr. x útoč. na postech Úkoly pro samostudium: Nedostatky v dovednostní oblasti budou konzultovány v individuálních formách doučování, zpravidla doporučením volby volitelného předmětu. Kontrola úkolů: Znalost pravidel Studijní literatura a studijní pomůcky JANÍK, Z., PĚTIVLAS, T., FUNKOVÁ, V. Nácvik činností jednotlivce v basketbalu v herních cvičeních. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně Fakulta sportovních studií, s. ISBN SOBOTKA, V. Volejbal - učebnice pro trenéry III. třídy. Praha: Český volejbalový svaz, s. ISBN CÍSAŘ, V. Volejbal: technika a taktika hry, průpravná cvičení. Edited by. 1.vyd. Praha: Grada, s. ISBN

17 KAPLAN, O. Volejbal: technika, pravidla, herní systémy, průpravná cvičení. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN ROUBAL, B. et kol. Základy florbalu. Praha, 1996 ZLATNÍK, D. et kol. Florbal-učebnice pro trenéry. Praha, JANČÁLEK, S., TÁBORSKÝ, F. Házená [Jančálek, 1973]. Vyd. 1. Praha : Olympia, s. Šafaříková, Jana. Házená. Vyd. 1. Praha : NS Svoboda, s. ISBN TŮMA, M., TKADLEC, J. Házená :herní trénink, kondiční trénink, průpravná a herní cvičení. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN info KONEČNÝ, J. Pravidla házené. Praha: Český svaz házené, 2005 PĚTIVLAS, Tomáš a Zdeněk JANÍK a Lucie DRÁSALOVÁ. Nácvik herních činností jednotlivce v basketbalu vyd. Brno: PAIDO, s. CD rom a instruktážní knížka. ISBN BUCHTEL, Jaroslav a Miloslav EJEM. Odbíjená : metodika nácviku a trénink. 2. vyd. Praha: Olympia, s. : i. EJEM, Miloslav. Volejbal : [průpravná a herní cvičení]. Vyd. 1. Praha: Olympia, s. Název studijního předmětu Management utkání 2 Technika řízení utkání ve fotbalu Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 Rozsah studijního předmětu 1/1 hod. za týden 1/1 kreditů 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zápočet Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta 100% účast Vypracování seminární práce na zadané téma Vyučující prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. Stručná anotace předmětu : Úspěšné absolvování předmětu garantuje: - nabytí a uplatnění adekvátních teoretických poznatků a praktických dovedností včetně specifických vědomostí - orientaci v problematice přípravy na řízení fotbalového utkání po technické stránce schopnosti vést přípravu kolektivu rozhodčích na okresních a krajských úrovních řízení - schopnost řízení utkání ve všech aktuálně používaných systémech rozhodování - schopnost užití moderních komunikačních technologií. - Student bude dále zevrubně obeznámen se zápasovými reáliemi, obeznámí se s fungováním fotbalových struktur národních i mezinárodních. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Osnova: Příprava na utkání Rozhodcovská výstroj a vybavení Kontext utkání Očekávaná úroveň utkání Historie zápasu Odhad současné formy obou týmů a jejich cílů Příprava rozhodčích na specifická utkání Televizní utkání Mezinárodní utkání Specifické komunikace v rámci utkání 17

18 Komunikace s trenéry a vedoucími týmů před, v době a po utkání Komunikace s klubovými funkcionáři Komunikace s médii Řízení rozhodcovského týmu Příprava rozhodcovského týmu na utkání Týmová práce jako základ úspěšného řízení zápasu Řízení týmu rozhodčích Umění asistenta akceptovat hlavního rozhodčího jako vůdce týmu Konsistence a jednotnost řízení utkání Strategická příprava rozhodcovského týmu na utkání a předzápasová analýza Aktuální způsoby řízení fotbalového utkání Klasický systém tří rozhodčích Další systémy v rámci vrcholového a mezinárodního fotbalu Moderní komunikační systémy a jejich využití v práci rozhodcovského týmu Signal-beep praporky Elektronické komunikační systémy Zápasové reálie pro fotbalové rozhodčí Zápis a další dokumentace k utkání Příprava před utkáním Cestování k zápasu Výstroj a výbava Výbava rozhodčího na hrací plochu Řízení fotbalových struktur Fotbalové organizační jednotky a jejich řízení Struktura FIFA, UEFA a FAČR Komise FIFA a UEFA a jejich řízení, Panely UEFA Řízení fotbalu v ČR a jeho financování ze státních a soukromých zdrojů Klubová struktura Spolupráce rozhodčí a RefereeObserver Hodnocení fotbalového rozhodčího Pedagogické principy hodnocení Práce s posudkem Studijní literatura a studijní pomůcky : - Pravidla fotbalu. Praha: Olympia s. ISBN Soubor předpisů Fotbalové asociace ČR. Praha: Olympia GÜNTER, S., ROHR, B. (2005). Fotbal velký lexikon. Praha: Grada, 496 s. ISBN KOLLATH, E. (2006). Fotbal technika a taktika hry. Praha: Grada,. 140 s. ISBN MARKO, J. (1985).Prípravafutbalovéhorozhodcu. Bratislava. - MITÁŠ, V. a kol. (2103). Management utkání technika řízení utkání ve fotbalu. Brno: FsPS MU. - PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání. Praha: Grada ISBN VYBÍRAL, Zdeněk. Psychologie komunikace. Praha: Portál, s. ISBN VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací. Praha. Grada, s. ISBN

19 6.4 PRAXE ROZHODČÍHO FOTBALU Praxe je rozdělena podle toho, které soutěže rozhodčí řídí (v průběhu studia mohou být po dohodě koordinátora projektu a FAČR počet odřízených utkání i úroveň soutěží korigovány). PRAXE 1(2. semestr):rozhodčí OFS nebo KFS: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 15 utkání v soutěžích řízených OFS a KFS(5 utkání v kategorii mužů v pozici HR nebo AR). Rozhodčí ŘK Čechy, Rozhodčí ŘK Morava: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 10 utkání v soutěžích řízených ŘK pro Čechy nebo ŘK pro Moravu(4 utkání v kategorii mužů v pozici HR nebo AR) KR FAČR: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 5 utkání v soutěžích řízených Komisí rozhodčích FAČR. PRAXE 2(3. semestr) :Rozhodčí OFS nebo KFS: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 15 utkání v soutěžích řízených OFS a KFS (10 utkáni v kategorii mužů v pozici HR nebo AR). Rozhodčí ŘK Čechy, Rozhodčí ŘK Morava: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 10 utkání v soutěžích řízených ŘK pro Čechy nebo ŘK pro Moravu (7 utkání v kategorii mužů). KR FAČR:Rozhodčí doloží doklad o odřízení 7 utkání v soutěžích řízených Komisí rozhodčích FAČR. PRAXE 3(4. semestr):rozhodčí OFS nebo KFS: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 20 utkání v soutěžích řízených OFS a KFS(10 utkání v kategorii mužů z toho minimálně 3 utkání v pozici HR ). Rozhodčí ŘK Čechy, Rozhodčí ŘK Morava: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 12 utkání v soutěžích řízených ŘK pro Čechy nebo ŘK pro Moravu (7 utkáni v kategorii mužů). KR FAČR: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 9 utkání v soutěžích řízených Komisí rozhodčích FAČR. PRAXE 4(5. semestr):rozhodčí OFS nebo KFS: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 20 utkání v soutěžích řízených OFS a KFS(10 utkání v kategorii mužů z toho minimálně 5 utkání v pozici HR). Rozhodčí ŘK Čechy, Rozhodčí ŘK Morava: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 12 utkání v soutěžích řízených ŘK pro Čechy nebo ŘK pro Moravu (7 utkáni v kategorii mužů z toho minimálně 2 v pozici HR).KR FAČR: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 10 utkání v soutěžích řízených Komisí rozhodčích FAČR. PRAXE 5(6. semestr): Rozhodčí OFS nebo KFS: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 20 utkání v soutěžích řízených OFS a KFS(15 utkání v kategorii mužů z toho minimálně 6 utkání v pozice HR). Rozhodčí ŘK Čechy, Rozhodčí ŘK Morava: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 15 utkání v soutěžích řízených ŘK pro Čechy nebo ŘK pro Moravu (10 utkání v kategorii mužů z toho minimálně 4 v pozici HR). KR FAČR: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 12 utkání v soutěžích řízených Komisí rozhodčích FAČR. Poznámky : Ve zkouškovém období předloží studenti tabulku se seznamem odřízených utkání. Dále doloží požadovaný počet zápisů o utkání. V případě, že rozhodčí nebude moci splnit požadavky v soutěžích, ve kterých je evidován, může 30 % požadavků splnit v nižších soutěžích (opodstatněnost je třeba doložit). Na základě předložených dokumentů bude studentovi udělen zápočet. 19

20 Metodický materiál pro studenty studijního směru Rozhodčí kolektivních sportů Studijní program: Tělesná výchova a sport Směr: Rozhodčí kolektivních sportů - FOTBAL Inovace studijního programu Tělesná výchovaa sportů se zaměřenímna směr Rozhodčí kolektivníchsportů CZ.1.07/2.2.00/ , detaily na : 7 FOTOGALERIE(talentovky, studenti-rozhodčí a České akademické hry, výuka) 20

Studijní program: Tělesná výchova a sport Směr: Rozhodčí kolektivních sportů

Studijní program: Tělesná výchova a sport Směr: Rozhodčí kolektivních sportů Studijní program: Tělesná výchova a sport Směr: Rozhodčí kolektivních sportů www.rozhodci-ks.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Název projektu:

Více

1 ÚVODNÍ SLOVO. 2. 3 GARANT OBORU... 3.1 Český svaz ledního hokeje..

1 ÚVODNÍ SLOVO. 2. 3 GARANT OBORU... 3.1 Český svaz ledního hokeje.. Metodický materiál pro studenty studijního směru Rozhodčí kolektivních sportů Studijní program: Tělesná výchova a sport Směr: Rozhodčí kolektivních sportů LEDNÍ HOKEJ Inovace studijního programu Tělesná

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C

ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C Systém vzdělávání trenérů Trenérsko metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Zásady licencování trenérů. Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů. Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené září 2016 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU IS MU Jan Hlava 27. 8. 2014 http://is.muni.cz/ K čemu slouží IS? K zajištění veškerých úkonů spojených se studiem student studijní oddělení student vyučující student student Jak se do ISu přihlásím?

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Obsah ČÁST

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

ŘÁD TRENÉRŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD TRENÉRŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD TRENÉRŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto spolek se širokou základnou členů, jejichž podstatnou

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Popis předmětu. Akademický rok 2015/2016. Tisknuto: :52. Pracoviště / Zkratka KTS / VO Název Volejbal.

Popis předmětu. Akademický rok 2015/2016. Tisknuto: :52. Pracoviště / Zkratka KTS / VO Název Volejbal. Popis předmětu Zkratka předmětu: KTS/VO Strana: 1 / 5 Název předmětu: Volejbal Akademický rok: 2015/2016 Tisknuto: 28.12.2016 23:52 Pracoviště / Zkratka KTS / VO Název Volejbal Akademický rok 2015/2016

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 89. upravující. licence rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 89. upravující. licence rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 89 upravující licence rozhodčích 1. Základní ustanovení Směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje z.s. (dále

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: XXXX Účinnost od: XXXX Účinnost

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující. licence rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující. licence rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující licence rozhodčích 1. Základní ustanovení Směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje, podmínky a

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x )

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x ) Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x... 2016) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 21. listopadu 2014x...2016 Toto aktuální znění Pravidel

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 17/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích REALIZACE STUDIA VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY VŠTE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ STUDIA V

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

Vyhodnocení EVALUAČNÍHO DOTAZNÍKU studijního směru ROZHODČÍ kolektivních sportů

Vyhodnocení EVALUAČNÍHO DOTAZNÍKU studijního směru ROZHODČÍ kolektivních sportů Místo a čas konání dotazníkové akce : březen 2013 Počet respondentů : 108 / Krátce úvodem : Téměř před třemi lety bylo zahájeno řešení projektu Inovace studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující. licence rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující. licence rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující licence rozhodčích 1. Základní ustanovení Směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje, podmínky a

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Přihlašování k SZZK v akademickém roce 2013/2014 metodický pokyn

Přihlašování k SZZK v akademickém roce 2013/2014 metodický pokyn Přihlašování k SZZK v akademickém roce 2013/2014 metodický pokyn Vážení studenti posledních úseků studia, pokud hodláte v letošním akademickém roce ukončit svoje studium státní závěrečnou zkouškou (dále

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/05/16 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku ZÁSADY PRO TRENÉRY Platnost od 1. 8. 2016 1 1. Z Á S A D Y P L A T N É P R O T R E N É R Y 1.1. Na základě

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů Inovace obsahu a forem výuky v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/18.0020 Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě studia

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM Článek 1 - Rozsah platnosti (1) Stipendijní řád Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD) je

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

Zkrácený přehled úvodu do studia. pro bakalářské a magisterské obory

Zkrácený přehled úvodu do studia. pro bakalářské a magisterské obory Zkrácený přehled úvodu do studia pro bakalářské a magisterské obory Univerzitní informační systém (UIS) Univerzitní informační systém (UIS) http://is.czu.cz Získání přístupových údajů Přihlašovací údaje

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Zásady školení rozhodčích licence C

Zásady školení rozhodčích licence C Zásady školení rozhodčích licence C Článek I Systém vzdělávání rozhodčích licence C 1. Komise rozhodčích Českého svazu házené na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovídá za realizaci systému

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující trenérské licence Článek I - Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje jednotlivé úrovně a typy trenérských licencí (dále také jako

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Univerzitní informační systém (UIS)

Univerzitní informační systém (UIS) Univerzitní informační systém (UIS) http://is.czu.cz Získání přístupových údajů Přihlašovací údaje do UIS (login a heslo) máte zobrazené ve své elektronické přihlášce (https://is.czu.cz/prihlaska/) po

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, Praha 6 IČ: , DIČ: CZ , bankovní spojení: /0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, Praha 6 IČ: , DIČ: CZ , bankovní spojení: /0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel.: +420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA Studentští poradci MASARYKOVA UNIVERZITA Bezpečně studiem Vlasta a Vašek Obsah o Neznalost neomlouvá o Jak projít o Co když se nedaří o Jak je to s přerušením či studiem v zahraničí o Peníze od školy o

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30.1.2015 Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně Lesnická a dřevařská fakulta budova B, Zemědělská 3,linka 9 a 11 Mendelova univerzita v Brně areál Lesnická

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

VŠTE. Co znamená dynamicky se rozvíjející profesně zaměřená vysoká škola?

VŠTE. Co znamená dynamicky se rozvíjející profesně zaměřená vysoká škola? ODBORNÁ PRAXE NA VŠTE KLÍČEM K UPLATNITELNOSTI STUDENTŮ NA TRHU PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ludmila Opekarová INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ

Více