1 ÚVODNÍ SLOVO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ÚVODNÍ SLOVO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2"

Transkript

1 Metodický materiál pro studenty studijního směru Rozhodčí kolektivních sportů Studijní program: Tělesná výchova a sport Směr: Rozhodčí kolektivních sportů - FOTBAL Inovace studijního programu Tělesná výchovaa sportů se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivníchsportů CZ.1.07/2.2.00/ , detaily na : OBSAH : stránka 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEŠITEL STUDIJNÍHO OBORU Garance studijního směru Rozhodčí OBOROVÁ RADA studijního programu TVS - směru Rozhodčí kolektivních sportů Korespondenční kontakty na řešitele Jak se dopravit na FSpS MU GARANTI OBORU Fotbalová asociace České republiky Unie českých fotbalových rozhodčích DESATERO kroků začínajícíhoposluchače FSpS MU, aneb co si zařídit první dny ve škole Informace pro studenty zapsané ke studiu v akademickém roce 2013/ Typy studia a základní informace / základní pojmy Co je třeba udělat před nástupem na FSpS MU Etický kodex studenta MU ZÁKLADNÍ INFORMACE, KTERÉ BY MĚL KAŽDÝ ZNÁT STUDIJNÍ PROGRAM Profilující předměty Uplatnění absolventů KATALOG PŘEDMĚTŮ FOTBAL Volba druhu bakalářského 3-letého studia Katalogy předmětů (1-6. semestr) Prezentace vybraných sylabů specifických předmětů (směr Rozhodčí fotbalu) Praxe rozhodčího fotbalu FOTOGALERIE

2 Metodický materiál pro studenty studijního směru Rozhodčí kolektivních sportů Studijní program: Tělesná výchova a sport Směr: Rozhodčí kolektivních sportů - FOTBAL Inovace studijního programu Tělesná výchovaa sportů se zaměřenímna směr Rozhodčí kolektivníchsportů CZ.1.07/2.2.00/ , detaily na : 1 ÚVODNÍ SLOVO Milé studentky a studenti, rád využívám této příležitosti, abych jménem akademické obce i jménem svým upřímně pozdravil vás, nové posluchače prvního ročníku Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, na prahu vašeho studia. Bylo by neobjektivní považovat školu za ryze vzdělávací instituci. Úroveň univerzity morální i odbornou určuje vedle její tradice také pedagogický sbor spolu se studenty. Jejich stálý příliv s jejich neotřelými názory a myšlenkami je zcela nezbytným předpokladem nejen proto, aby univerzita byla vrcholnou vzdělávací institucí, ale aby se také stala vědeckým pracovištěm. Inspirace, se kterou k nám přicházíte studovat, vaše neodbytné a často nečekaně formulované otázky se stávají cenným podnětem pro řešení řady společensko-vědních problémů, v případě sportovních studií pro korekci standardních limitů, metod i forem. Očekáváme od vás, že nebudete jen řádnými posluchači, ale předpokládáme vaše aktivní zapojení do procesu výuky, že se stanete našimi partnery. Nepochybuji o tom, že vaší prioritou je úspěšné ukončení studia, ale zatím stojíte na samém začátku dlouhé cesty. Úsilí vedení školy a jednotlivých fakult je zaměřeno na vytvoření co nejlepších podmínek pro vaše studium a vše ostatní, co s tím souvisí. Bude záležet především na vás, abyste se osobně či prostřednictvím zástupců studentské části akademické obce spolupodíleli na řešení problémů, které mohou ve vašem studiu, ve vztahu k fakultě vyvstat. Přeji vám, a to nejen studentům prvních ročníků, hodně sil, vytrvalosti, soustředění, hodně úspěchů v osobním životě a také trochu toho štěstí u zkoušek. Věřím také, že po celou dobu studia budete vždy vystupovat mezi sebou i na veřejnosti jako hrdí příslušníci naší univerzity, že budete hájit její dobré jméno a že vyvinete spolu s námi maximální úsilí, abyste pracovitostí a pílí i svým zájmem přispěli k její tradičně dobré pověsti. Do nastávajících let vašeho studia vám přeji mnoho úspěchů a uspokojení z dobře vykonané práce. doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D, děkan 2

3 Metodický materiál pro studenty studijního směru Rozhodčí kolektivních sportů Studijní program: Tělesná výchova a sport Směr: Rozhodčí kolektivních sportů - FOTBAL Inovace studijního programu Tělesná výchovaa sportů se zaměřenímna směr Rozhodčí kolektivníchsportů CZ.1.07/2.2.00/ , detaily na : 2 KOORDINÁTOR PROJEKTU Operační program : Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory : 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Název projektu : Inovace studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů Datum zahájení projektu: Ukončení projektu: Koordinátor: MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Kamenice 5, Brno 2.1 GARANCE STUDIJNÍHO SMĚRU ROZHODČÍ Masarykova univerzita (MU) je druhou největší veřejnou vysokou školou a jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí, jenž vzhledem ke kvalitě studijního prostředí a rozmanitostí studijních programů, je nejvyhledávanější vzdělávací institucí v České republice. Na svých 9 fakultách uskutečňuje 230 studijních programů a 1171 studijních oborů. Nelze opomenout na tradičně obsáhlou nabídku programů celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku. Trvale vysoký zájem o studium na MU dokazuje, že veřejnost stále více oceňuje parametry studijního prostředí nabízeného univerzitou. Za období svojí 90leté existence získala obrovské zkušenosti jak s realizací a organizováním studia, tak s řešením projektů vědeckého a vzdělávacího charakteru. Projekt inovace studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů řeší Fakulta sportovních studií (FSpS). Řešitelský tým má četné zkušenosti s realizací i řízením projektů rozvoje lidských zdrojů v národním i mezinárodním rámci. V řádném studiu MU vzdělává v současnosti studentů, z toho studentů v bakalářských, v magisterských a 3298 studentů v doktorských studijních programech. NaFSpS se v akademickém roce 2013/2014 bude vzdělávat cca 1500 studentů v řádném studiu bakalářských a magisterských studijních programech a 90 v doktorských studijních programech. 2.2 OBOROVÁ RADA studijního programu Tělesná výchova a sport - směru Rozhodčí kolektivních sportů OR je složena z akademiků Fakulty sportovních studií, odborníků Českého svazu ledního hokeje, Fotbalové asociace ČR a Unie českých fotbalových rozhodčích. Oblast působení oborové rady je dána problematikou vzdělávání rozhodčích v rámci bakalářského studia na FSpS MU. Oborová rada akceptuje mj. Stanovy sportovních svazů, Licenční řády pro rozhodčí, VŠ zákon, Statut MU, Studijní a zkušební řád FSpS MU. Mezi hlavní úkoly Oborové rady patří: - aktualizace a rozvoj bakalářského studijního programu směru Rozhodčí kolektivních sportů, - iniciace a korekce katalogu předmětů v rámci směru Rozhodčí, 3

4 - kontrola a hodnocení probíhajícího studia, - ve spolupráci s Koordinátorem projektu a Partnery projektu řeší odborné a organizační otázky bakalářského studijního programu směru Rozhodčí, - projednává a navrhuje témata závěrečných prací, školitele, konzultanty, - ze svých zasedání zpracovává zápis se stanovisky a návrhy k jednotlivým projednávaným bodům daného programu. Zápisy zveřejňuje na stránkách 2.3 Korespondenční kontakty na řešitele : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií Kamenice 5, Brno tel.: , , Jak se dopravit na FSpS MU: Z hlavního vlakového nádraží (Brno hlavní nádraží) : Autobusy 60 a 61, zastávka Úzká) - směr Univerzitní kampus Z autobusového nádraží (ÚAN Zvonařka) : Autobusy 60 a 61 - směr Univerzitní kampus Z Mendlova náměstí : Trolejbus 25 směr Osová, zastávka Univerzitní kampus 4

5 3 GARANTI OBORU 3.1 Fotbalová asociace České republiky FAČR je v ČR jedinou organizací, která zodpovídá za úroveň vzdělání fotbalových trenérů a rozhodčích, koordinuje veškerou sportovní, soutěžní i vzdělávací činnost. FAČR jako partner je garantem odborných předmětu specializace fotbalových rozhodčích včetně zodpovědnosti za udílení licencí fotbalovým rozhodčím. Inovace studijního oboru je ojedinělá a první svého druhu, proto je zde nezbytná přímá účast odborníků z praxe na projektu. FAČR poskytuje odborné konzultace k tvorbě sylabů odborných předmětu specializace. Monitoruje situaci v mezinárodním měřítku, zprostředkovává a organizuje kontakty s odborníky, získává další informační zdroje o vývoji vzdělávacího systému rozhodčích ve světě. Jako partner bude taktéž monitorovat situaci ve struktuře rozhodčích a bude kontinuálně vytvářet pracovní příležitosti pro absolventy studia a to i na mezinárodním poli, v zahraničních soutěžích. FAČR má dlouholeté zkušenosti z organizací soutěží ve fotbalu včetně práce s rozhodčími zahrnující přípravu jejich vzdělání, sledování a hodnocení jejich činností. Počet registrovaných subjektů FAČR: 4148 fotbalových klubů fotbalových mužstev dospělých hráčů mládež 3856 fotbalových rozhodčích. 3.2 Unie českých fotbalových rozhodčích UČFRsdružuje odborníky z řad rozhodčích. Tato organizace se dlouhodobě zabývá vzděláváním rozhodčích a je proto garantem v řadě oblastí, jejichž problematika je obsahem výuky. Členové UČFR se podílejí na tvorbě výukových textů a didaktických pomůcek, realizují výuku rozhodčích jako externí lektoři. V projektu využívají mj. zkušeností z projektu vývoje laboratorního simulátoru činností rozhodčího. UČFR má dlouholeté zkušenosti v řízení fotbalových utkání nejen v nejvyšších domácích soutěžích, ale taktéž utkání mezinárodních z turnajů mistrovství světa, mistrovství Evropy a olympijských her. UČFR usiluje o aplikaci vědeckých poznatků mj. do kondiční a psychologické přípravy rozhodčích v rámci jednosemestrálního semináře s přednáškami špičkových universitních pedagogů a fotbalových odborníků. 4 DESATERO kroků začínajícího posluchače FSpS MU, aneb co si zařídit první dny ve škole 1. Nechat se vyfotografovat, je to nutné pro vytvoření průkazu studenta. 2. Zapamatovat si své UČO (univerzitní číslo). 3. Přihlásit se do informačního systému MU ISu (login = UČO, heslo = základní heslo). 4. Změnit si sekundární heslo v ISu. 5. Seznámit se s harmonogramem. 6. Seznámit se s pokyny o bezpečnosti a požární ochraně. 7. Prostudovat studijní a zkušební řád MU určuje práva a povinnosti studenta. 8. Navštívit knihovnu univerzitního kampusu. 9. Seznámit se se studijní administrativou v ISu, zaregistrovat si studijní předměty. 10. Vytvořit si rozvrh a navštěvovat výuku 5

6 4.1 Informace pro studenty zapsané ke studiu v akademickém roce 2013/14 Na úvod je nutné se seznámit s právy a povinnostmi studenta, které jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu MU. Jeho znění je zveřejněno v Informačním systému MU i s výkladem (Nápověda: Student Výklad Studijního a zkušebního řádu). 4.2 Typy studia a základní informace / základní pojmy - Registrace předmětů - projev zájmu studenta plnit v následujícím období podmínky studijních předmětů - Zápis do semestru projev vůle studovat v dalším období bez ohledu na to, zda student splňuje podmínky pro postup do dalšího semestru - Zápis předmětů období, ve kterém ISu zapíše zaregistrované předměty a je možno dodatečně registrovat další předměty - Jednooborové studium - bakalářské nebo magisterské studium vedoucí k získání vysokoškolského diplomu v jednom studijním oboru - Dvouoborové stadium - bakalářské nebo magisterské studium vedoucí k získání jednoho vysokoškolského diplomu pro dva obory. Studijní zátěž obou oborů v průběhu studia je rovnocenná. Student plní i shodný počet kreditů jako v případě jednooborového studia - Prezenční stadium - denní forma studia, která umožňuje studentovi pravidelnou účast na přednáškách, seminářích, cvičeních apod. - Kombinované studium - forma studia s omezenou kontaktní výukou, konzultace s vyučujícími a výuka probíhají každý týden v pátek - Akademický rok se skládá z 2 semestrů podzimního a jarního, akademický rok je vždy půlený - Student studuje dle doporučených studijních plánů předměty, za které získává po jejich splnění kredity. Každý semestr musí student plnit optimálně 30 kreditů. 30 kreditů x 6 semestrů = 180 kreditů za 3 roky studia. Ke splnění podmínky pro zápis do dalšího semestru stačí splnit 20 kreditů. - Předměty a doporučené studijní plány pro jednotlivé obory naleznou studenti ve studijním katalogu zveřejněném na www stránkách FSpS - Každý předmět může student plnit v 1 řádném a ve 2 opravných termínech. Pokud student předmět v semestru nesplní, musí jej splnit v nejbližším dalším semestru, kdy bude předmět opět vypsán (obvykle jsou předměty vypisovány 1x ročně. V takové, případě může splnit již jen v 1 řádném a 1 opravném termínu - Pokud student zapíše volitelný předmět a nechce jej splnit, může požádat o jeho neopakování, a to maximálně v úhrnné výši 18 kreditů za celé Bc. studium. O neopakování je nutné požádat v ISu předtím, než se předmět zapíše do dalšího semestru jako opakovaný. 4.3 Co je třeba udělat před nástupem na FSpS MU? Při zápisu je studentovi vytvořen přístup do informačního systému MU, je nutno se s ním seznámit a v prvním kroku ověřit správnost všech vložených osobních dat. Seznámit se s organizací Informačního systémemu MU => v prohlížeči zadat kliknout na Osobní administrativa Informačního systému MU, zadat UČO a primární heslo a projít si všechny nabízené aplikace (Student, Studium). Zejména zkontrolujte své osobní údaje (Personální) a pokud naleznete nesrovnalosti, požádejte v ISu o jejich změnu. Pokud jsou údaje v pořádku, pak jejich správnost potvrďte. (Personální Kontrola a změny osobních údajů pokud jsou údaje správné, klikněte dole na Potvrzuji ) Zaregistrovat si předměty pro 1. semestr v období dle harmonogramu akademického roku, registrace předmětů v Informačním systému : Studium Přehled harmonogramů období fakult zvolte semestr Podzim V Informačním systému zaregistrujete předměty následujícím postupem: Student Registrace a zápis předmětů Vstup do registrace/zápisu pro studenty Přidat předměty dle šablony FSpS vyberte vámi studovaný obor/směr zvolte všechny předměty pro 1. semestr. POZOR, nezapomeňte změny vždy uložit! Rozvrh si tvoří každý student prezenční formy sám zápisem do seminárních skupin. Rozvrh bude zveřejněn v ISu (Rozvrh Zobrazení rozvrhu Prohlídka registračních šablon Registrační šablony vyberte obor vyberte 6

7 1. semestr) od tohoto data vidíte všechny seminární skupiny. Vyberte si skupinu, která vám vyhovuje, a dále si můžete vytvořit vlastní rozvrh (Student Přihlašování/odhlašování seminárních skupin). Pokud zaváháte, budete se muset přihlásit do skupiny, ve které zbude místo. Přihlašování do seminárních skupin probíhá každý den Studenti kombinované formy studia mají rozvrh pevně stanoven, do seminárních skupin se ale také musí přihlásit v ISu způsobem uvedeným pro prezenční formy studia, rozvrh naleznou pod odkazem : Zápis předmětů probíhá automaticky. Student je povinen pečlivě zkontrolovat seznam zapsaných předmětů a odsouhlasit zápis předmětů (článek 11 odstavec 2 SZŘ): STUDENT, ZAPSANÉ PŘEDMĚTY A ZÍSKANÉ ZNÁMKY. V případě nesouhlasu kontaktujte studijní oddělení FSpSMU a to nejpozději do konce termínu pro zápis předmětů Výuka začíná v týdnu od pro prezenční studenty, kombinovaní studenti mají zahájení výuky stanoveno o týden dříve. Je povinností studenta sledovat Vývěsku Informačního systémumu a číst maily v ISu. Veškeré informace takto zveřejněné se považují za oficiální Koleje přiděluje Správa kolejí a menz. Informace jsou na a dotazy ohledně kolejí směrujte výhradně na V informačním systému si prezenční studenti mohou podat žádost o koleje, odkaz Ubytování a koleje Žádost o koleje a její stav.v průběhu podzimního semestru budou moci studenti prezenční formy studia požádat o ubytovací stipendium. Podmínky přidělení termín podání žádosti budou uvedeny v ISu odkaz Stipendia Průkaz studenta bude studentům 1. ročníku, kteří se v řádném termínu ( ) elektronicky vyfotografovali předán v prvním výukovém týdnu (sledujte Vývěsku v ISu a mail v ISu). Elektronické fotografování probíhá pro FSpS dne hod na Komenského nám. 2, místnost 014, v přízemí vlevo (před budovou je socha prezidenta Masaryka). V případě zastoupení u zápisu je nutné do zahájený výuky se k vyfotografování dostavit, termíny focení: Váš průkaz studenta je pro pohyb v rámci Masarykovy univerzity nezbytný pro vstup do učeben a počítačových sálů, přístup do budov, objednávání jídel v menze, kopírování apod.průkaz studenta je zpoplatněn. První karta na MU je pro studenta dotovaná, student hradí částku 150,-Kč za ISIC pro prezenční studenty, 120,-Kč za průkaz kombinovaného studenta (dálkové studium). Průkaz je nutné objednat prostřednictvím Obchodního centra v Informačním systému vyfotografování a zaplacení poplatku bude studentovi průkaz vytištěn a předán na studijním oddělení FSpS MU, student bude vyzván k převzetí em v ISu Imatrikulace se bude konat dne Jedná se o slavnostní akt uvedení studenta do akademické obce, aktu se účastní pouze studenti, rodičům je určena až promoce po absolvování studia. Podrobné informace vám budou zaslány mailem. Účast studentů prezenčního studia je podle opatření děkana č. 6/2010 povinná Od 2. semestru: Musíte požádat o zápis do semestru prostřednictvím IS MU, a tím dát najevo svou vůli pokračovat ve studiu: STUDENT ŽÁDOST O ZÁPIS DO DALŠÍHO SEMESTRU. Žádost se podává v období uvedeném v harmonogramu akademického roku nezávisle na tom, zda máte/nemáte splněny podmínky pro postup do dalšího semestru. Pokud nepožádáte, bude vám studium ukončeno. Tuto žádost lze podávat až poabsolvování 1. semestru studia (od do ). 7

8 Důležité připomínky: - Nezapomínejte, že musíte zvolit vždy aktuální semestr! (v pravém horním rohu ISu). - POUŽÍVEJTE NÁPOVĚDU V ISu! jsou tam odpovědi na minimálně 90% vašich dotazů, čtěte vždy pečlivě i drobné popisky! - Dotazy posílejte zásadně na - y pište z adresy přidělené v ISu 4.4 ETICKÝ KODEX STUDENTA Studenti Masarykovy univerzity Fakulty sportovních studií studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů respektují tento etický kodex: 1. Dobrovolně se účastní přednášek, seminářů a cvičení. Snaží se získat co nejvíce informací, které následně uplatní ve svém profesním životě. 2. Řádně se připravují na semináře a cvičení, následně na úspěšné složení všech zkoušek, které jsou třeba k úspěšnému ukončení studia. 3. Dostatečně se věnují harmonickému rozvoji své osobnosti, duševnímu i tělesnému zdraví. 4. Zodpovědně a poctivě plní praxi rozhodčího. 5. Uvědomují si, že na utkáních reprezentují nejen sportovní svaz, ale také Fakultu sportovních studií. 6. Vždy jsou dochvilní, řádně ustrojení a jejich chování se slučuje se základními pravidly slušného chování. 7. Ve výkonu funkce rozhodčího jsou vždy součásti hry, snaží se o její rozvoj, dodržují její pravidla, chrání ji před negativními jevy a brání se všem podvodům. 8. Vždy umí přijmout odpovědnost za svoje rozhodnutí a činy. 4.5 ZÁKLADNÍ INFORMACE, KTERÉ BY MĚL KAŽDÝ ZNÁT Průběh studia je vymezován právy a povinnostmi studenta, které určuje Studijní a zkušební řádmasarykovy univerzity. Stanovuje přesná pravidla pro všechny typy studijních programů uskutečňovaných fakultami a celoškolskými pracovišti MU. V případě potíží spojených se studiem najdete pomoc u studijních referentek nebo se můžete obrátit na studentské zástupce ve fakultním nebo univerzitním senátu. Ti vám sami pomohou nebo zprostředkují kontakt s osobou, jež studentovi dokáže poradit nejlépe. Harmonogram studia. Akademicky rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry - podzimní a jarní. Semestr se skládá z období výuky, zkoušek, odborných praxí a exkurzí a prázdnin. Přesné časové rozvržení těchto období je dáno harmonogramem, který najdete ISu. Každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím. Doporučujeme, abyste zvládli včas zápočty a nechali si dostatek času na samotné zkoušky. Nenechávejte všechno na poslední chvíli, protože by se mohlo stát, že poslední zkouškové termíny budou plně obsazené a vy se už na zkoušku nedostanete nebo nebudete mít dostatek času se řádně připravit. V takových případech se může stát, že budete nuceni předmět opakovat v některém z dalších semestrů. Registrace. Před začátkem každého semestru se provádí elektronická registrace, která slouží jako žádost o zápis předmětu. Zápisy a změny v zápisech předmětů. Následuje období zápisu, který probíhá opět elektronicky. K zápisu do studia ve druhém semestru je nutné získat za předchozí semestr minimálně 20 kreditů. V dalších semestrech je nutné získat vždy minimálně 45 kreditů v součtu za poslední dva semestry.. Doporučujeme, aby každý student v optimálním časovém intervalu sledoval svoji Osobni administrativu, kde jsou uváděny novinky, které se zpravidla týkají studia. Také si pravidelně čtěte nové zprávy či dokumenty, které jsou zasílány do poštovní schránky ISu. Pokud preferujete jinou ovou adresu, doporučujeme si včas nastavit přeposílání pošty. Co jsou to kredity? Zapomeňte na středoškolské hodnoceni svých znalostí. Na univerzitě se hodnotí úspěšnost nejen slovním hodnocením, ale i body v podobě kreditů. Kredity se získávají za absolvování předmětů ze studijního plánu a prezentují náročnost předmětu. 8

9 Imatrikulace. Imatrikulace je ceremoniál, při němž student poprvé zapsaný do fakultní matriky slibuje, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů a že bude akademickou obec ve studiu i v osobním životě reprezentovat. Pro tuto příležitost je nutné společenské oblečení. Důležité upozornění : NEZAPOMEŇTE zrušit všechna studia, na která jste se zapsali, ale nehodláte na ně nastoupit, nebo které jste se rozhodli ukončit. Dostavíte-li se v průběhu června nebo července k zápisu na vysokou školu, automaticky jste vedeni jako student a ubíhá vám doba bezplatného bakalářského studia (3 + 1 rok) daná zákonem. V případě, že budete přijati najinou VŠ a rozhodnete se studovat tam, zapíšete se na ni a neukončíte již probíhající studium na své první vysoké škole, běží vám odpočet času současně. Znamená to, že na první vysoké škole může dojit až k situaci, že budete vyloučeni ze studia, které ani neabsolvujete, a to v únoru - po ukončení zkouškového období z důvodu nesplnění požadavku pro zápis do dalšího semestru. To může znamenat, že začnete platit poplatky při prodloužení studia. Proto je dobré vždy kontaktovat studijní odděleni na fakultě, kde chcete toto studium ukončit. Každý den se započítává, a to i v případě následného navazujícího magisterského studia. Pobírání stipendia. Stipendijní řád Masarykovy univerzity v Brně stanovuje druhy stipendii, podmínky jejich přiznáváni a způsoby vypláceni. Detaily viz: nebo FSPS. Druhy stipendii : - Prospěchové stipendium - za vynikající studijní výsledky. - Ubytovací stipendium - na ubytování studentů. - Stipendium za tvůrčí činnost - za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky. - Sociální stipendium - v případech tíživé sociální situace studenta na částečnou úhradu povinných kursů - Mimořádné stipendium - v případech hodných zvláštního zřetele. Průkaz studenta. MUNI vydává studentům prezenčního studia mezinárodní studentskou kartu ISIC, která poskytuje mnoho výhod i mimo území univerzity. Studentům kombinovaného studia, kteří na kartu nemají nárok, je vystavován Průkaz kombinovaného studenta. Platnost katry ISIC. Časově je kartaomezená vždy do konce kalendářního roku (31.12.) a prodlužuje se známkou, kterou studenti získají na studijním oddělení. Prodlužovací poplatek stanovuje rektor MU. Jaké má karta ISIC funkce, kam má student s platnou kartou ISIC přístup? V rámci MU:Při stravování v menze, v univerzitní knihovně při vypůjčování knih, ke vstupu do učeben chráněných přístupovým systémem, k návštěvě informačního centra, počítačových studoven a čítáren, ke vstupu na koleje Mimo univerzitu:k zakoupení zlevněné jízdenky v MHD a integrovaném dopravním systému, k uplatnění dalších studentských slev. Eletronická podpora studia na MU.Univerzitní informační systém (ISu) vyvinutý na MU představuje rozsáhlý soubor aplikací a podpůrných nástrojů, použitelných nejen pro zajištění provozu a řízení všech hlavních činností vysoké školy, ale také výrazným způsobem zjednodušuje všechny administrativní úkony, které se na vysoké škole realizují. Přístup do ISuje umožněn z každého počítače připojeného na internet nebo z hlavní webové stránky univerzity. UIS obsahuje část veřejnou a neveřejnou. Veřejná část je dostupná jakémukoli uživateli pro možnost získání základních informací o univerzitě a to od studijních programů, oborů, až po základní informace o zaměstnancích aseznamy pracovišť. Neveřejná část je přístupná pouze po úspěšném přihlášení do systému a nabízí aplikace odpovídající roli uživatele. Tato část se nazývá Osobni administrativa. Přistup studenta do neveřejné části ISu. Přijetím studenta na studijním oddělení je studentovi automaticky generován univerzitní login (uživatelské číslo - UČo) a vstupní heslo při zápisu ke studiu. 9

10 Osobni administrativa Po úspěšném přihlášení do ISu má student MU k dispozici kompletní informační servis pro své studium. Je třeba si hlídat své přístupové heslo, aby nemohlo dojít k jeho zneužití. Skripta. Skripta a ostatní tiskové materiály potřebné ke studiu je možno zakoupit na adrese : PRODEJNA. On-line learningová podpora. Je v ISu jako součást stránky příslušného předmětu, v oddílu Studijní materiály. 5 STUDIJNÍ PROGRAM Studium bakalářského oboru Tělesná výchova a sport, studijního směrurozhodčí fotbalu je zaměřeno na přípravu absolventů pro uplatnění ve sportovních organizacích a organizacích volnočasových aktivit, dále na vybavení studenta základními schopnostmi a dovednostmi nutnými pro případné pokračování ve studiu vybraného oboru navazující magisterské formy a svojí jedinečností na vytvoření předpokladů rozhodčího pro řízení utkání soutěžích všech úrovní. Integrovaná výuka se záměrem propojování učiva, poznatkůa informací je podnětná, studenta aktivuje a inspiruje. 5.1 PROFILUJÍCÍ PŘEDMĚTY Předměty formují schopnosti získávat a interpretovat relevantní poznatky z oboru a dále je předávat odborné i laické veřejnosti, mj. aktivně se podílet na specifické výchově a vzdělání rozhodčích. V rámci licenčních kurzůnabízejí poznatky z mikroekonomie, marketingu, managementu pro možnost aktivního působení v řízení organizací, formují právní vědomí studentů získáním základní orientace v postavení sportovce, rozhodčího, trenéra a funkcionáře (sportovce) v českém právním řádu, právním řádu EU a v základním postavení fyzické a právnické osoby v nadnárodních sportovních asociacích. Nabízejí poznatky z oblasti usměrnění morálních aspektů a rezistenci rozhodčích a tím také ovlivnění palety profesí, která je z řad veřejnosti ke sportu připojena a na sportovním dění. Participují na stimulaci a rozvoje motorických schopností a sportovních dovedností. Nezbytným vybavením absolventa jsou komunikační schopnosti, jazykové kompetence, akceptování etických hodnot a principů usměrňujících lidské jednání, které jsou atributem relevantního jednání. 5.2 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ Vysoká škola představuje nejvyšší úroveň vzdělávacího systému v České republice. Vzdělání všeobecně a univerzitní zvláště, je pro každého člověka tou nejlepší investicí do jeho budoucnosti. S kvalitním univerzitním vzděláním získává student nejen sumu vědomostí a dovedností, ale komplexně formuje svoji osobnost, způsob myšlení, hierarchii hodnot a postojů, naučí se kritickému myšlení, korektní a věcné argumentaci, je schopen utvořit si vlastní názor. Bakalářský studijní program oboru Tělesná výchova a sport je zaměřen na přípravu k výkonu povolání, ale též ke studiu navazujícího magisterského studijního programu. Specifika studia Rozhodčí kolektivních sportů garantují předpoklady pro úspěšnou profesní kariéru rozhodčího fotbalu a taktéž pro flexibilitu na pracovním trhu. Příklady pracovních postů: - rozhodčí fotbalu s předpoklady řízení utkání národních popř. mezinárodních soutěží turnajů - mentor mladých rozhodčích - se schopnostmi analyzovat problematiku širokého spektra činností rozhodčího a tyto činnosti systematizovat - delegát - kontroluje a hodnotí činnosti rozhodčích v rámci utkání, může vnést do systému nové aspekty pro zkvalitnění práce stávajících rozhodčích. - lektor pravidel - uplatnění v manažerských i odborných činnostech v rámci sportovních svazů regionální či celostátní úrovně v rámci jednotlivých sportovních klubů. V případě jazykovýchkompetencí lze najít uplatnění v rámci klubů či sportovních svazů v zahraničí - vedoucí-koordinátor VPR - vzdělávacího programu rozhodčích (republikové, krajské úrovně) - předseda, sekretář - krajského, okresního sportovního svazu, sportovního klubu - manažer sportovního klubu - odborný pracovník magistrátu, obecního úřadu odboru školství a tělovýchovy - organizátor (sportovních) turnajů - expert na fotbalovou problematiku včetně terminologie (prezentace v masmédiích) aj. 10

11 6 KATALOG PŘEDMĚTŮ ROZHODČÍ FOTBALU 6.1 VOLBA DRUHU bakalářského 3letého studia: a) PREZENČNÍ forma (denní studium) studijní program Tělesná výchova a sport, jednooborové studium oboru Tělesná výchova a sport (TVS) -uchazeč zvolí 1 studijní směr : Rozhodčí fotbalu( kódy BP ) b) KOMBINOVANÁ FORMA (dálkové studium, výuka pravidelně každý týden v pátek, kurzy) ( kódy BK ) studijní program Tělesná výchova a sport, jednooborové studium oboru Tělesná výchova a sport (TVS) - uchazeč zvolí 1 studijní směr : Rozhodčí fotbalu 1. semestr Kód Název Předn. Sem. Ukonč. Kredity garant bp2001 Morfologie pohybového systému 1 1 zk 3 Hanzlová bp2004 Informatika 0 1 kz 2 Sebera bp2006 Odborná terminologie 1 0 zk 2 Vaculíková bp2007 Základní gymnastika 0 1 z 1 Vaculíková bp2009 Pohybové hry 0 1 z 1 Hrazdíra bp2064 Základy atletiky 0 1 z 1 Hlavoňová bp2065 Základy plavání 0 1 z 1 Lukášek bp1245 Dějiny sportu a rozhodcovství fotbalu 1 1 zk 5 Strachová, Amler bp1247 Sportovní hry z aspektu kineziologie 0 5D kz 4 Bedřich bp2165 První pomoc 0 1 kz 2 Kubíková bp1249 Management utkání 1 - Pravidla fotbalu I 1 1 kz 4 Racek bp1251 Základy fotbalu 0 1 kz 3 Večeřa Kredity celkem : semestr Kód Název Předn. Sem. Ukonč. Kredity garant bp2030 Anatomie 1 1 zk 4 Hanzlová bp2105 Základy bruslení, ledního hokeje a krasobruslení 0 2 kz 2 Starec Ekonomické činnosti ve sportu 1 - Ekonomie a bp1254 marketing 1 0 zk 5 Racek bp1255 Právní a sociální aspekty ve sportu z 3 Kubíček bp1256 Základy psychologie a sociologie 1 1 zk 5 Pacholík bp1257 Management utkání 1 - Pravidla fotbalu II. 0 1 zk 4 Racek bp1259 Praxe rozhodčího fotbalu z 6 Bedřich bp1261 Management utkání 2-Technika řízení tkání ve fotbalu 1 1 z 3 Amler Kredity celkem : 32 11

12 3. semestr Kód název Předn. Sem. Ukonč. Kredity garant bp2053 Antropomotorika 1 1 zk 3 Pavlík bp2055 Fyziologie 1 1 zk 3 Vomela bp2264 Psychologie sportu 1 1 zk 3 Pacholík bp2363 Jazyková příprava z 2 Prucklová bp2365 Praxe rozhodčího fotbalu z 6 Bedřich bp2367 Management utkání 3:Taktika řízení utkání ve fotbalu 1 0 z 3 Mitáš bp2289 Právní a sociální aspekty ve sportu zk 4 Kubíček bp2281 Kondiční cvičení kz 1 Vaculíková bp2301 Úvod do kineziologie sportu 1 0 zk 3 Zvonař Kredity celkem : semestr Kód Název Předn. Sem. Ukonč. Kredity garant bp2077 Metodologie bakalářské práce 1 0 kz 2 Hellebrandt bp2078 Sportovní medicína 1 0 zk 3 Novotný bp2080 Fyziologie zátěže 1 1 zk 5 Vomela bp2106 Kultura projevu a komunikace 0 1 kz 2 Charvát bp2372 Praxe rozhodčího fotbalu z 6 Bedřich Management utkání 4 - Strategie řízení utkání ve 1 0 zk 4 bp2375 fotbalu, řešení krizových situací Mitáš bp2371 Jazyková příprava zk 4 Prucklová bp2054 Biomechanika 1 1 zk 4 Baláž bp2378 Aplikované psychosociální vědy 1 0 zk 3 Sekot Kredity celkem : semestr Kód Název Předn. Sem. Ukonč. Kredity garant bp2022 Základy výživy ve sportu 1 1 zk 4 Hrnčiříková bp2099 Bakalářská práce z 5 Bedřich bp2101 Teorie sportovního tréninku zk 4 Bedřich bp2237 Kompenzační cvičení 0 2 kz 3 Kopřivová bp2380 Praxe rozhodčího fotbalu z 6 Bedřich bp2377 Etika a standardy chování ve sportu 1 0 kz 3 Amler bp2369 Ekonomické činnosti ve sportu 2 - Management 1 1 zk 3 Kudová bp2379 Regenerace a sportovní masáž 1 1 zk 3 Kapounková Kredity celkem : 31 12

13 6. semestr Kód Název Předn. Sem. Ukonč. Kredity garant bp2119 Bakalářská práce z 5 Bedřich bp2120 Netradiční hry 0 1 kz 1 Starec bp2123 Teorie sportovního tréninku zk 5 Bedřich bp2060 Průpravné úpoly pro TV a sport 0 1 z 2 Reguli bp2076 Základy pedagogiky a didaktiky 1 0 zk 4 Jůva bp2385 Praxe rozhodčího fotbalu z 6 Bedřich bp2270 Gymnastická příprava 0 1 z 1 Svobodová bp2370 Kondiční cvičení kz 3 Večeřa Kredity celkem : Prezentace vybraných sylabů specifických předmětů (směr Rozhodčí fotbalu) : Název předmětu : Semestr Rozsah : přednášky/cvičení bp1249 Management / 13 Pravidla fotbalu I. a II. 0 / 13 Způsob Zakončení : kz zk pís. test + ústní Kredity 4 5 Anotace : Student se seznámí s Pravidly fotbalu a jejich členěním (Pravidla FIFA, výklad FAČR, metodické pokyny Pravidlové komise FAČR). Naučí se je prakticky aplikovat na konkrétní herní situace. Téma přednášek 1. semestru : 1) Historický vývoj fotbalových pravidel. 2) Příloha E Mezinárodní výbor pro pravidla (IFAB). Stručný historický vývoj, Současný stav. Mechanismy rozhodování. Zásadní Aktuální rozhodnutí IFAB. Pravidlová komise FAČR. Aplikace Pravidel fotbalu v prostředí FAČR. Výklad pravidel. Mechanismy rozhodování. Metodické pokyny. 3) Pravidlo 12 Zakázaná hra a nesportovní chování. Stručný přehled historického vývoje 4) Pravidlo 12. Rozdělení pravidla (A, B, C, D). Osobní a herní tresty. 5) Pravidlo 11 Ofsajd. Stručný přehled historického vývoje. 6) Pravidlo 11. Mechanismy a techniky rozhodování (Wait and See, Rozhodnutí o aktivním zapojení do hry). 7) Pravidlo 1 Hrací plocha. Pravidlo 2 Míč. Pravidlo 3 Počet hráčů. Pravidlo 4 Výstroj hráčů. Pravidlo 7 Doba hry. 8) Pravidlo 5 Rozhodčí. Pravidlo 6 Asistent rozhodčího. 9) Příloha C Úloha čtvrtého rozhodčího a další formy rozhodování. AditionalAssistantReferee. Příloha D Spolupráce rozhodčích.pravidlové principy spolupráce rozhodčích. 10) Pravidlo 8 Zahájení a navázání hry. Navázání hry ve specifických případech. Pravidlo 9 Míč ve hře a míč ze hry. Pravidlo 10 Dosažení branky. 11) Pravidlo 13 Volné kopy. Pravidlo 14 Pokutový kop. Pravidlo 15 Vhazování. Pravidlo 16 Kop od branky. Pravidlo 17 Kop z rohu. 12) Přílohy Pravidel fotbalu. 13) Pravidla futsalu. Stručný přehled, rozdělení, principy. Pravidla dalších fotbalových her.beachsoccer. Minikopaná. Pravidla mládežnických forem fotbalu. Organizace soutěží. Způsoby vyhodnocení. 13

14 Téma seminářů 1 semestru : 1) Historie fotbalových pravidel. Příčiny změny podstatných částí pravidel v důsledku vývoje hry. 2) Role FIFA a UEFA v praktické aplikaci Pravidla 12. Edukační materiály. 3) Nedbalá, bezohledná a surová hra. Rozlišení, principy a posuzování. Videoukázky. 4) Nedbalá, bezohledná a surová hra. Videotesty. 5) Nesportovní a hrubé nesportovní chování. Rozlišení, principy a posuzování.videoukázky. 6) Nesportovní a hrubé nesportovní chování. Videotesty. 7) Slibně se rozvíjející útočná akce, vyložená branková příležitost a změření možnosti dosáhnout branky. Rozlišení a trestání. 8) Nedovolená hra rukou. Principy a posuzování.videoukázky. 9) Vražení do soupeře. Principy a posuzování. Videoukázky. 10) Držení. Způsoby držení, principy trestání herními a osobními tresty. 11) Podražení. Principy a posuzování.videoukázky. 12) Pravidlo 12. Videotesty FIFA a UEFA. 13) Rozbor seminární práce zpráva ze sledování vybraného utkání Gambrinus ligy se zaměřením na aplikaci Pravidla 12. Téma seminářů 2. Semestru : 14) Ofsajd. Praktická aplikace a principy posuzování. Videoukázky. 15) Ofsajd. Nejčastější chyby v posuzování a jejich příčiny. Videoukázky. 16) Ofsajd. Videotest FIFA. 17) Rozhodčí. Pravidlové principy signalizace. Videoukázky. 18) Pravidlo 5 Výhody a simulování. 19) Asistent rozhodčího. Pravidlové principy signalizace. Videoukázky. 20) Spolupráce rozhodčích. Metodické zásady komunikace včetně používání dorozumívací elektroniky. Praktická aplikace. Videoukázky. 21) Spolupráce rozhodčích. Praktická aplikace. Videoukázky. 22) Praktická ukázka správné rozhodčího signalizace na sportovišti. 23) Praktická ukázka správné signalizace asistenta rozhodčího na sportovišti. 24) Praktická ukázka správného využití komunikační techniky na sportovišti. SignalBeep praporky a komunikátory. 25) Rozbor utkání nejvyšších soutěží FAČR. 26) Rozbor seminární práce zpráva ze sledování vybraného utkání Gambrinus ligy se zaměřením na spolupráci rozhodčích. bk bp1247 SPORTOVNÍ HRY Z ASPEKTU KINEZIOLOGIE Herní soustředění ROZHODČÍ Fo + LH (basketbal volejbal florbal házená) SH Místo Vyučující Přednáška A11/305 Volejbal Vinařská 5d, Brno, areál kolejí J. Šamšula Basketbal Pavilon A34 Hala míčových sportů Z. Janík Florbal Pavilon A34 Univerzální tělocvična M. Mikačová Házená Hala Bohunice M. Novotný Pondělí Prezence VOLEJBAL BASKETBAL FLORBAL HÁZENÁ Přednáška Přednáška Přednáška Přednáška Přednáška 14

15 Úvod do teorie SH Historie Analýza hry Pravidla Historie Analýza hry Pravidla Historie Analýza hry Pravidla Historie Analýza hry Pravidla Bedřich Šamšula Janík Mikačová Novotný Úterý PrezRFo Volejbal praxe Basketbal praxe Komb RFo Basketbal praxe Florbal praxe Prez RLH Florbal praxe Házená praxe Komb RLH Házená praxe Volejbal praxe Středa PrezRFo Florbal praxe Házená praxe Komb RFo Házená praxe Volejbal praxe Prez RLH Volejbal praxe Basketbal praxe Komb RLH Basketbal praxe Florbal praxe Čtvrtek PrezRFo Volejbal praxe+ dovednostní test Basketbal praxe+ dovednostní test Komb RFo Basketbal praxe+ dovednostní test Florbal praxe+ dovednostní test Prez RLH Florbal praxe+ dovednostní test Házená praxe+ dovednostní test Komb RLH Házená praxe+ dovednostní test Volejbal praxe+ dovednostní test Pátek PrezRFo Florbal praxe+ dovednostní test Házená praxe+dovednostní test Komb RFo Házená praxe+ dovednostní test Volejbal praxe+ dovednostní test Prez RLH Volejbal praxe+ dovednostní test Basketbal praxe+ dovednostní test Komb RLH Basketbal praxe+ dovednostní test Florbal praxe+ dovednostní test Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Sportovní hry z aspektu kineziologie Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu 5denní soustředěná výuka Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky Přednáška cvičení Vyučující Bedřich, Šamšula, Janík, Novotný, Mikačová Stručná anotace předmětu Úspěšné absolvování herního soustředění garantuje adekvátní úroveň herních dovedností i specifických vědomostí studenta, jeho orientaci v problematice historie volejbalu, basketbalu, házené a florbalu systémů soutěží a základních pravidlech volejbalu, basketbalu, házené a florbalu, základních činností rozhodčího v řízení uvedených sportovních her. Student prokáže schopnost analýzy sportovní hry (herních situací, fází hry, herních systémů), analýzy herního výkonu jednotlivce a týmu (herní činnosti jednotlivce, herních kombinace). Student bude seznámen a osobně zainteresován na aplikaci výzkumných technik a metod kineziologie, zabývajících se studiem lidského pohybu, tzn. monitorování fyziologických funkcí různých prostřednictvím kardio-systému. Úroveň herních dovedností studenta bude ověřována a hodnocena v dovednostních testech (řetězce herních činností) Rozsah a obsahové zaměření, způsob kontroly Florbal základy malého a velkého florbalu, pravidla. Základní herní dovednosti - postoj a držení hokejky Volejbal Odbití spodem a vrchem; volejbalové podání; útok; blokování; bránění v poli Dovednostní test: 15

16 - pohyb po hřišti - průpravné hry Herní činnosti jednotlivce - dribling - vedení míčku - zpracování a přihrávka - uvolňování bez míčku - uvolňování s míčkem - střelba - obsazování hráče bez míčku - obsazování hráče s míčem - doražení a tečování - blokování střel Herní kombinace - přihrej a běž - zpětné přihrávky - osobní bránění Basketbal Herní činnosti jednotlivce, herní kombinace Nácvik: - driblink P a L rukou, střelba z krátké vzdálennosti od koše/l i P rukou/, technika přihrávek na místě i v pohybu uvolnění hráče na místě a v pohybu/s míčem, bez míče/, nácvik obrany jednotlivce nácvik řešení situací 1-1, nácvik řešení situací 2-1 nácvik základní herní kombinace-hoď a běž. Dovednostní test - technika driblinku výměny driblující ruky - kužele, - technika driblinku při výměně míče před tělem zakončené dvojtaktem z pravé a levé strany - přihrávky zakončené střelbou - provedení kombinace hoď a běž, následuje zastavení skokem a provedení zavřeného úniku (2úderový driblink)zakončeného střelbou po zastavení - řešení situace 3-3 přes celé hřiště, do poloviny hřiště se hráči pohybují bez driblinku, pouze pomocí přihrávek, od poloviny hřiště je dovolen driblink. 10 x odbít obouruč vrchem na 6 m 10 x odbít obouruč spodem na 6 m 2 x provést vrchní podání ze 3 pokusů Házená: A. Útočné systémy B. Útočnékombinace C. Útočnéčinnostijednotlivce bezmíče 1. zaujímáníútočnéhopostavení 2. uvolňováníhráčebezmíče s míčem 3. přihrávání 4. uvolňováníhráče s míčem 5. střelba útočnéčinnostibrankáře A. Obrannésystémy B. Obrannékombinace C. Obrannéčinnostijednotlivce 1. zaujímáníobrannéhopostavení 2. obsazováníútočníkabezmíče 3. získávánímíče 4. obsazováníútočníka s míčem 5. jednoblok Dovednostní test: 1. střelba - ze země - z výskoku (L únik, situace 1na1) 2. přihrávka - ve dvojici - na místě - v pohybu zakončení střelbou 3. dribling - slalomová řada - zakončení střelbou 4. situace přihrej a běž - 1 uder. dribling s nahrávkou - zakončení střelbou 5. herní situace - obr. x útoč. na postech Úkoly pro samostudium: Nedostatky v dovednostní oblasti budou konzultovány v individuálních formách doučování, zpravidla doporučením volby volitelného předmětu. Kontrola úkolů: Znalost pravidel Studijní literatura a studijní pomůcky JANÍK, Z., PĚTIVLAS, T., FUNKOVÁ, V. Nácvik činností jednotlivce v basketbalu v herních cvičeních. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně Fakulta sportovních studií, s. ISBN SOBOTKA, V. Volejbal - učebnice pro trenéry III. třídy. Praha: Český volejbalový svaz, s. ISBN CÍSAŘ, V. Volejbal: technika a taktika hry, průpravná cvičení. Edited by. 1.vyd. Praha: Grada, s. ISBN

17 KAPLAN, O. Volejbal: technika, pravidla, herní systémy, průpravná cvičení. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN ROUBAL, B. et kol. Základy florbalu. Praha, 1996 ZLATNÍK, D. et kol. Florbal-učebnice pro trenéry. Praha, JANČÁLEK, S., TÁBORSKÝ, F. Házená [Jančálek, 1973]. Vyd. 1. Praha : Olympia, s. Šafaříková, Jana. Házená. Vyd. 1. Praha : NS Svoboda, s. ISBN TŮMA, M., TKADLEC, J. Házená :herní trénink, kondiční trénink, průpravná a herní cvičení. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN info KONEČNÝ, J. Pravidla házené. Praha: Český svaz házené, 2005 PĚTIVLAS, Tomáš a Zdeněk JANÍK a Lucie DRÁSALOVÁ. Nácvik herních činností jednotlivce v basketbalu vyd. Brno: PAIDO, s. CD rom a instruktážní knížka. ISBN BUCHTEL, Jaroslav a Miloslav EJEM. Odbíjená : metodika nácviku a trénink. 2. vyd. Praha: Olympia, s. : i. EJEM, Miloslav. Volejbal : [průpravná a herní cvičení]. Vyd. 1. Praha: Olympia, s. Název studijního předmětu Management utkání 2 Technika řízení utkání ve fotbalu Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 Rozsah studijního předmětu 1/1 hod. za týden 1/1 kreditů 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zápočet Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta 100% účast Vypracování seminární práce na zadané téma Vyučující prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. Stručná anotace předmětu : Úspěšné absolvování předmětu garantuje: - nabytí a uplatnění adekvátních teoretických poznatků a praktických dovedností včetně specifických vědomostí - orientaci v problematice přípravy na řízení fotbalového utkání po technické stránce schopnosti vést přípravu kolektivu rozhodčích na okresních a krajských úrovních řízení - schopnost řízení utkání ve všech aktuálně používaných systémech rozhodování - schopnost užití moderních komunikačních technologií. - Student bude dále zevrubně obeznámen se zápasovými reáliemi, obeznámí se s fungováním fotbalových struktur národních i mezinárodních. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Osnova: Příprava na utkání Rozhodcovská výstroj a vybavení Kontext utkání Očekávaná úroveň utkání Historie zápasu Odhad současné formy obou týmů a jejich cílů Příprava rozhodčích na specifická utkání Televizní utkání Mezinárodní utkání Specifické komunikace v rámci utkání 17

18 Komunikace s trenéry a vedoucími týmů před, v době a po utkání Komunikace s klubovými funkcionáři Komunikace s médii Řízení rozhodcovského týmu Příprava rozhodcovského týmu na utkání Týmová práce jako základ úspěšného řízení zápasu Řízení týmu rozhodčích Umění asistenta akceptovat hlavního rozhodčího jako vůdce týmu Konsistence a jednotnost řízení utkání Strategická příprava rozhodcovského týmu na utkání a předzápasová analýza Aktuální způsoby řízení fotbalového utkání Klasický systém tří rozhodčích Další systémy v rámci vrcholového a mezinárodního fotbalu Moderní komunikační systémy a jejich využití v práci rozhodcovského týmu Signal-beep praporky Elektronické komunikační systémy Zápasové reálie pro fotbalové rozhodčí Zápis a další dokumentace k utkání Příprava před utkáním Cestování k zápasu Výstroj a výbava Výbava rozhodčího na hrací plochu Řízení fotbalových struktur Fotbalové organizační jednotky a jejich řízení Struktura FIFA, UEFA a FAČR Komise FIFA a UEFA a jejich řízení, Panely UEFA Řízení fotbalu v ČR a jeho financování ze státních a soukromých zdrojů Klubová struktura Spolupráce rozhodčí a RefereeObserver Hodnocení fotbalového rozhodčího Pedagogické principy hodnocení Práce s posudkem Studijní literatura a studijní pomůcky : - Pravidla fotbalu. Praha: Olympia s. ISBN Soubor předpisů Fotbalové asociace ČR. Praha: Olympia GÜNTER, S., ROHR, B. (2005). Fotbal velký lexikon. Praha: Grada, 496 s. ISBN KOLLATH, E. (2006). Fotbal technika a taktika hry. Praha: Grada,. 140 s. ISBN MARKO, J. (1985).Prípravafutbalovéhorozhodcu. Bratislava. - MITÁŠ, V. a kol. (2103). Management utkání technika řízení utkání ve fotbalu. Brno: FsPS MU. - PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání. Praha: Grada ISBN VYBÍRAL, Zdeněk. Psychologie komunikace. Praha: Portál, s. ISBN VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací. Praha. Grada, s. ISBN

19 6.4 PRAXE ROZHODČÍHO FOTBALU Praxe je rozdělena podle toho, které soutěže rozhodčí řídí (v průběhu studia mohou být po dohodě koordinátora projektu a FAČR počet odřízených utkání i úroveň soutěží korigovány). PRAXE 1(2. semestr):rozhodčí OFS nebo KFS: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 15 utkání v soutěžích řízených OFS a KFS(5 utkání v kategorii mužů v pozici HR nebo AR). Rozhodčí ŘK Čechy, Rozhodčí ŘK Morava: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 10 utkání v soutěžích řízených ŘK pro Čechy nebo ŘK pro Moravu(4 utkání v kategorii mužů v pozici HR nebo AR) KR FAČR: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 5 utkání v soutěžích řízených Komisí rozhodčích FAČR. PRAXE 2(3. semestr) :Rozhodčí OFS nebo KFS: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 15 utkání v soutěžích řízených OFS a KFS (10 utkáni v kategorii mužů v pozici HR nebo AR). Rozhodčí ŘK Čechy, Rozhodčí ŘK Morava: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 10 utkání v soutěžích řízených ŘK pro Čechy nebo ŘK pro Moravu (7 utkání v kategorii mužů). KR FAČR:Rozhodčí doloží doklad o odřízení 7 utkání v soutěžích řízených Komisí rozhodčích FAČR. PRAXE 3(4. semestr):rozhodčí OFS nebo KFS: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 20 utkání v soutěžích řízených OFS a KFS(10 utkání v kategorii mužů z toho minimálně 3 utkání v pozici HR ). Rozhodčí ŘK Čechy, Rozhodčí ŘK Morava: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 12 utkání v soutěžích řízených ŘK pro Čechy nebo ŘK pro Moravu (7 utkáni v kategorii mužů). KR FAČR: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 9 utkání v soutěžích řízených Komisí rozhodčích FAČR. PRAXE 4(5. semestr):rozhodčí OFS nebo KFS: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 20 utkání v soutěžích řízených OFS a KFS(10 utkání v kategorii mužů z toho minimálně 5 utkání v pozici HR). Rozhodčí ŘK Čechy, Rozhodčí ŘK Morava: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 12 utkání v soutěžích řízených ŘK pro Čechy nebo ŘK pro Moravu (7 utkáni v kategorii mužů z toho minimálně 2 v pozici HR).KR FAČR: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 10 utkání v soutěžích řízených Komisí rozhodčích FAČR. PRAXE 5(6. semestr): Rozhodčí OFS nebo KFS: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 20 utkání v soutěžích řízených OFS a KFS(15 utkání v kategorii mužů z toho minimálně 6 utkání v pozice HR). Rozhodčí ŘK Čechy, Rozhodčí ŘK Morava: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 15 utkání v soutěžích řízených ŘK pro Čechy nebo ŘK pro Moravu (10 utkání v kategorii mužů z toho minimálně 4 v pozici HR). KR FAČR: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 12 utkání v soutěžích řízených Komisí rozhodčích FAČR. Poznámky : Ve zkouškovém období předloží studenti tabulku se seznamem odřízených utkání. Dále doloží požadovaný počet zápisů o utkání. V případě, že rozhodčí nebude moci splnit požadavky v soutěžích, ve kterých je evidován, může 30 % požadavků splnit v nižších soutěžích (opodstatněnost je třeba doložit). Na základě předložených dokumentů bude studentovi udělen zápočet. 19

20 Metodický materiál pro studenty studijního směru Rozhodčí kolektivních sportů Studijní program: Tělesná výchova a sport Směr: Rozhodčí kolektivních sportů - FOTBAL Inovace studijního programu Tělesná výchovaa sportů se zaměřenímna směr Rozhodčí kolektivníchsportů CZ.1.07/2.2.00/ , detaily na : 7 FOTOGALERIE(talentovky, studenti-rozhodčí a České akademické hry, výuka) 20

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Informace pro studenty

Informace pro studenty Informace pro studenty vysoké školy CEVRO Institut akademický rok 2014 2015 Obsah Úvodní slovo rektora 3 Orgány vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. 4 Studijní obory a programy 5 Kontakty 6 Knihovna

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3.

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3. Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST STRUKTURA ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STR.4 1.1 Název ŠVP 1.2 Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž školní vzdělávací program ŠVP SPgŠ Kroměříž - 3. verze Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více