Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi"

Transkript

1 CZ.1.07/2.2.00/ Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi PROGRAM a ČASOVÝ HARMONOGRAM Psychologické konference s mezinárodní účastí (nejen) pro doktorandy a o doktorandech PhD Existence

2 PO PhD Existence Mašinky v psychologii 1. den 8:00 Začátek registrace účastníků konference 09:00 09:15 Auditorium Maximum (109 1.p., kapacita 140 míst) Slavnostní zahájení konference (moderuje A. Neusar) Posluchárna R. Smetany (239 2.p., kapacita 35 míst) Velká posluchárna (225 2.p., kapacita 35 míst) Carolina (009 přízemí, kapacita 40 míst) prof. RNDr. Jaroslav Miller, CSc. rektor Univerzity Palackého Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. děkan Filozofické fakulty UP PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. vedoucí Katedry psychologie FF UP PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. vedoucí projektu Impuls 9:15 10:15 PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Vedoucí programového výboru Zvané přednášky (moderuje M. Lečbych) Preiss, M. Mašinka v hlavě - sociální žádoucnost Kulišták, P Cerebellum: kognitivní a afektivní funkce Coffeebreak (15 minut)

3 10:30 12:00 13:30 15:00 Zvané přednášky (moderuje R. Procházka) Novotný, M. Počítačová kognitivní remediace ADHD dětí cestou internetu Šlepecký, M. Využití měření stresového profilu v klinické praxi. Obědová pauza (12:00 13:30) Zvané přednášky/ Keynotespeakers (Chaired by Z. Sedláčková) v angličtině, netlumočeno) Dimov, A, Szabó, T. Functional Near Infrared Brain Optical Imaging and related techniques that help us infer psychological states from physiological data Šmahaj, J., Zielina, M, Procházka, R. Možnosti využití virtuální reality ve výzkumu a terapeutickém procesu Poláčková Šolcová, I Mašinky v psychologii? Raketky v psychologii! (moderuje M. Charvát) prezentace 20 minut. tematická podobnost) Friedlová, M., Obereignerů, R., Reiterová, E., Orel, M. Základní psychometrické ukazatele Pětifaktorového osobnostního dotazníku pro děti (FFPI-C) Obereignerů, R., Reiterová, E., Orel, M., Friedlová, M. Základní psychometrické ukazatele Škály sebepojetí u dětí Piers-Harris 2 (PHCSCS-2) Látalová, V., Pilárik, L. Overenie psychometrických vlastností a faktorovej štruktúry slovenskej verzie dotazníka TMMS (Trait Meta-MoodScale) Panelová diskuze (90min) Neusar, A., Mareš, J., Smékalová, E. Výuka psychologie pro nepsychology (moderuje A. Neusar) Czereová, L. Jak studovat Ph.D. studium v zahraničí, kde není Ph.D. studium? Doleček, J. Live action role-playing jako nástroj popularizace vědy ve vzdělávání Kundrát, J. Možnosti využití gamifikace v akademickém time managementu Workshop (90min) Dolejš, M. Jak zkonstruovat dotazník (max. 20 účastníků. Rezervace u registrace) (moderuje L. Šrámková) Skopal, O. Dolejš, M. Sebepojetí českých adolescentů ve vztahu k rizikovému chování dle Rosenbergovy koncepce sebehodnocení Dolejš, M., Skopal, O. Tvorba a standardizace dotazníku Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA) Čerešník, M. Sebapoňatie slovenských adolescentov vo vzťahu k rizikovému správaniu Coffeebreak (30 minut) Brabcová, D., Kršek, P., Kohout, J.Zárubová,J. Adaptace dotazníku kvality života u dětí s epilepsií CHEQOL-25: zkušenosti z doktorského studia

4 15:30 17:00 (moderuje Z. Sedláčková) Dorazilová, A., Kozlíková, B., Dvořáček, T., Zamec, T. Neurorehabilitace a mobilní aplikace (moderuje O. Skopal) Drozdová, K. Test Reyovy-Osterriethovy figury v adaptaci podle Meyerse a Meyerse - návrh na jeho rozšíření (moderuje L. Šrámková) Charvát, M., Viktorová, L., Neusar, A. Interaktivní hlasovací systém ve výuce početných tříd (moderuje M. Zielina) Studená, H. Design výzkumu: Sociální determinanty rozvoje hudebního zájmu a talentu 17:15 18:30 Malůš, M., Kavková, V., Pšurný, M., Kupka, M. Vliv metod omezené zevní stimulace na variabilitu srdeční frekvence Šimáková, R. Exekutivní funkce u dětí s diabetem (moderuje O. Skopal) Kupčík, O., Skopalová, J. Klima třídy na 2. stupni základních škol z hlediska projevů rizikového chování ve třídě Šrámková, L., Cakirpaloglu, P. Postoje k dopravní policii v ČR Flaška, K., Šmahaj, J., Cakirpaloglu, P. Časová perspektiva v Jungově typologii osobnosti Cígler, H., Jabůrek, M., Straka, O., Portešová, Š. Test matematického nadání: Konstrukce psychodiagnostické metody s využitím IRT Dlhošová, K. Teoretický prehľad výskumov teórie mysle u pacientov s psychotickým ochorením vzhľadom k používaným metódam Mudrák, J., Zábrodská, K., Machovcová, K. Školitel (zlých) snů: zkušenost PhD studentů s neetickým chováním na pracovišti Workshop (120min.) Lečbych, M., Hosáková, K. Metody tréninku kognitivních funkcí (15:30-17:30) (max. 20 účastníků, rezervace u registrace. Místo konání: Katedra psychologie, Vodární 6) Workshop (90min.) Neusar, A. Jak se vyvarovat nejčastějších chyb v odborných článcích (max. 20 účastníků. Rezervace u registrace) Baník, G., Gajdošová, B. Hudobná preferencia, rizikové správanie, osobnosť a afektivita adolescentov Vavrysová, L., Charvát, M., Hutyrová, M., Zdráhalová, M., Růžička, M. Diferenciace adolescentů v ústavní výchově na základě osobnostních profilů pomocí shlukové analýzy (moderuje L. Viktorová) Prostor pro dodatečné prezentace 20:00 Začátek společenského programu (M trojka, Masarykova 3, Olomouc) a raut + hudba k poslechu. Hraje kapela Bujabéza

5 ÚT PhD Existence Mašinky v psychologii 2. Den 8:00 Registrace účastníků konference 09:00 10:30 Auditorium Maximum (109 1.p., kapacita 140 míst) Zvané ústní příspěvky (moderuje Z. Sedláčková) Praško, J. Neurofyziologické nálezy u pacientů s úzkostnými poruchami a jejich psychologické a psychopatologické koreláty Zemánková, P.Lungu, O. Zvyšování kapacity motorického učení u pacientů s Parkinsonovou nemocí: Využití rytmické počítačové hry Coffeebreak (30 minut) Posluchárna R. Smetany (239 2.p., kapacita 35 míst) (moderuje O. Skopal) Majerová, H. Mentální mapování prostoru u osoby se zrakovým postižením Haklová, K. Raná intervence jakožto významný resilientní faktor rodičovství v oblasti tyflopedické Vitásková, K., Říhová, A., Logoped a jeho role v rámci diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra Velká posluchárna (225 2.p., kapacita 35 míst) (moderuje A.Neusar) Doležel, M. Ukradený management: reflexe rozporů ve vnímání podstaty a poslání manerského výzkumu očima doktoranda Hrabovecká, M. DukeHealth Profile prehľad a analýza publikovaných výskumov Benediková, M. Komponenty osobnej a pracovnej morálky u zamestnaných a nezamestnaných v závislosti na vybraných sociodemografických ukazovateľoch Carolina (009 přízemí, kapacita 40 míst) (moderuje M. Charvát) Hubištová, M. Zábavná matematika Kövérová, E. Cesta zo školy do osady Kolářová, M. Všeobecně rozvíjející program pro předškoláky 11:00 12:30 (moderuje J. Šmahaj) Zielina, M., Šmahaj, J. Libetovy experimenty a svobodná vůle (moderuje L. Šrámková) Zedková, V. Vlivy podílející se na rozvoji komunikačních kompetencí u /Oral presentation (netlumočeno) 20min. (moderuje A. Neusar) Krok, D. (moderuje R.Procházka) Hamplová, M., Kolařík, M. Samostatnost u dětí mladšího školního věku

6 Němečková, Z., Stehlík, M. Sociální opora u českých vojáků nasazených v Afghánistánu Suda, S. Dialogické jednání - případová studie dospívajících osob s kombinovanými vadami Šebková, L., Vitásková, K. Afázie jako součást kognitivního deficitu osob po cévní mozkové příhodě Kasáčková, J. Zaměstnávání jako vlivný činitel kvality života osob s mentálním postižením The use of mediation models in exploratory studies on subjective and psychological well-being Gocman, M., Szarzyńska, M., Toro, P.A. Substance abuse after foster care: A comparison of those leaving institutional and family placements. Shangwei Li Reflection and outlook on basic education for the children with learning disorders Some thoughts from a case about a rural student in the southwest PRC Růžička, M., Hutyrová, M., Spěváček, J. Děti s problémy v chování v kontextu institucí síť nebo past? Kundrát, J. Live action role playing a rozvoj osobnosti Yuntong PENG, Ruqin Liu Applying Positive Behavior Support to Reduce Selfinjurious Behaviors of a Child with ASD Obědová pauza (12:30 14:00) 14:00 16:00 (moderuje M. Zielina) Durkáč, D. Koreláty interpersonálních cieľov (moderuje I. Velková) Trefilíková, T. Detekce a analýza současného stavu v oblasti (moderuje J. Šmahaj) Žilková, I. Počiatočná fáza kariérneho vývinu absolventov (moderuje M. Dolejš) Červinková, H., Svoboda, P. Diagnostika matematickým obtíží pomocí Číselné tabulky

7 Gladyszová, E. Personalisty vnímaná manipulace u uchazečů u výběrového pohovoru Šejdová, Z., Šrámková, L. Riskantní jednání mladých řidičů - pilotní studie Jirmanová, E. Partnerské styly a osobnost vysokoškolských studentů diagnostiky SPU u žáků se zrakovým postižením Trefilíková, T., Švecová, V. Analýza komunikačních systémů u jedinců se senzorickým postižením Lacková, K. Problematika percepce vlastní identity u jedinců se získaným těžkým zrakovým postižením v dospělém věku. Švecová, V. Žák střední školy pro sluchově postižené v roli partnera študijného programu psychológia. Jokl, J., Vacková, K., Cakirpaloglu, P., Šmahaj, J. Co je málo a co už je moc? aneb Ideální počet sexuálních partnerů Chadimová, L. Vliv kognitivní komplexity na faktorovou strukturu osobnosti Drozdová, K. Test přísloví první zkušenosti Pulkrábková, A. Počítačová rehabilitace kognitivních funkcí pomocí programu NEUROP, kazuistika 16:00 16:30 Vyhlášení vítězů všech soutěží a slavnostní ukončení konference (moderuje M. Dolejš)

8 Posterová sekce I, II. Předsálí Auditoria Maxima (1. patro) (moderuje P. Cakirpaloglu) Posterová sekce I od 13:30-15:00 Od autorů se očekává krátká (3-5 minuty) ústní prezentace posteru během tohoto bloku (v níže uvedeném pořadí). 13:30 15:00 Karasová, J., Očenášová, L. Šmahaj, J., Cakirpaloglu, P. Václaviková, I. Karasová, J., Baranovská, A. Charvát, M., Vavrysová, L., Hutyrová, M., Zdráhalová, M. Dokulilová, D. Rovenská, D., Slavkovská, M. Zibrinyiová, V. Kavková, V., Vičar, M., Moudrá, L. Barátová, M., Mesárošová, B. Kubíková, K., Szachtová, A. Brožek, T. Šromová, E., Šmahaj, J. Šafárová, K. Urbánek,T. Testovanie psychometrických vlastností dotazníka The CoreSelf Evaluations Scale. Pilotná štúdia Výzkum osobnosti zaměřený na sociálně-pracovní a motivační charakteristiky s dopadem na diagnostiku osobnosti K otázke zisťovania sebaúčinnosti vo zvládaní konfliktu práce a rodiny prostredníctvom Self-efficacy for Work/Family Conflict Management Scale Identifikácia zdrojov stresu a stratégií zvládania v povolaní vysokoškolského pedagóga Srovnání osobnostních charakteristik adolescentů ve výchovných ústavech s normou populace a vztah těchto charakteristik k jejich problémovému chování Specifika neuropsychologické rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě Virtuálne vzťahy adolescentov v kontexte sebehodnotenia Rozdiely vo vnímaní osobnosti a nárokov práce IT špecialistu Jak měřit imaginaci ve sportu. Popis dotazníku VMIQ-2 Kresba rodiny ako nástroj merania reprezentácie vzťahovej väzby Rozvoj tvořivosti, komunikace, expresivity a kritického myšlení u budoucích učitelů. Psychodiagnostické metody v rámci dynamického modelu psychologických procesů při chronické bolesti Sebepojetí u intelektově nadaných dětí Kresba začarovaného zvířete (validizace projektivní metody)

9 Posterová sekce II od :30 Od autorů se očekává krátká (3-5 minut) ústní prezentace posteru během tohoto bloku (v uvedeném pořadí). 11:00 12:30 Viktorová, L., Charvát, M. Baňasová, K. Benka, E. Reichelová, E. Krivá, L. Sedláčková, Z., Procházka, R. Holubová, A., Horáková, P. Holubová, M. Očenášková, V., Sobotková, I. Moudrá L., Vičar, M., Kavková V., Válková, H. Nilius, P., Krulová, P., Beránková, D., Ressner, P., Minarčíková, J, Vantuch, J. Ticháková, Z., Pauknerová, D. Suchá, J. Štefková, I. Klimeš, P. Piroska Palasicsné Szövényi Obsahová validita testů studijních předpokladů Víme, co (ne)měříme? Problémy, reziliencia a kvalita života slovenských detí Predikcia školského prospechu testom inteligencie a dynamickým testom latentnej učebnej schopnosti Aplikace funkční MR v neuropsychologickém výzkumu: Adaptace na konflikt a jeho kognitivní regulace u pacientů s mozkovými lézemi Psychofyziologie Narcismus u manerů a jeho vliv na pracovní atmosféru Míra úzkosti u příslušníků Hasičského záchranného sboru Psychická zátěž hasičů Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních Agresivita u dětí vs bojové sporty a umění Kognitivní rehabilitace u pacientů s neurodegenerativním typem onemocnění Analýza časových snímků studentů VŠE Vztah mezi sebehodnocením, impulzivitou a rizikovým chováním u čtrnáctiletých žáků v ČR Strategie zvládání zátěžových situací u adolescentů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež Vztah sebehodnocení a chování souvisejícího se zdravím Examining the relation between student burnout, dysfunctional attitudes and social support Organizační a programový výbor si vyhrazuje právo na případné změny v programu. Za název příspěvku odpovídá autor příspěvku.

PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech

PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků PHD EXISTENCE 2014 czech & slovak psychological conference (not only) for

Více

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 A) Kognitivní a obecná psychologie Spánek a snění Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., PhDr.

Více

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I Dialogické jednání s vnitřním partnerem (Acting with the inner partner) Josef Nota, Magdalena

Více

Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků

Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků (bulletin abstraktů) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XIV. 2. - 3. 2. 2015 Umělecké centrum Konvikt, Olomouc Neoprávněné

Více

REKTORÁT Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC Tel.: +420 585 631 002 Fax: +420 585 631 012 +420 585 631 019

REKTORÁT Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC Tel.: +420 585 631 002 Fax: +420 585 631 012 +420 585 631 019 REKTORÁT Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC Tel.: +420 585 631 002 Fax: +420 585 631 012 +420 585 631 019 Vážená paní Ing. Jana Říhová MŠMT Karmelitská 7 118 12 Praha 1 V Olomouci dne 26. 3. 2015 Čj.: UPOL-51024/9310-2015

Více

Role školy v primární prevenci rizikového chování

Role školy v primární prevenci rizikového chování Regionální konference Role školy v primární prevenci rizikového chování Program a bulletin abstraktů 26. leden 2011 Olomouc společně organizuje Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařská fakulta

Více

PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE Praha 24. 25. 10. 2014 STÁRNUTÍ 2014 studentská vědecká konference Praha, 24. 25. října, 2014 PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT Konference je realizována

Více

XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Program a bulletin abstraktů XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Téma konference Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky Umělecké centrum Konvikt

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

I. Tyflopedická konference

I. Tyflopedická konference 1 S t r á n k a Program a bulletin abstraktů I. Tyflopedická konference Umělecké centrum Konvikt a Cyrilometodějská teologická fakulta UP 14. 03. 2012 Olomouc 2 S t r á n k a Organizátoři a partneři konference:

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X.

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. P R O G R A M. 27. 28. listopadu 2013 Pedagogická fakulta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Podklady připravili: pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín Kompletace, zpracování a úpravy: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, ředitel organizace Zlín

Více

Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice

Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY pořádané u příležitosti 440. výročí Univerzity Palackého v Olomouci XIV. Mezinárodní

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra)

Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra) Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchami

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice

Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice Miluše Hutyrová a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D. Mgr. Martin

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

SOCIÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ U SOCIÁLNĚ A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH A JINÝCH SKUPIN POPULACE. sborník výstupů projektu

SOCIÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ U SOCIÁLNĚ A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH A JINÝCH SKUPIN POPULACE. sborník výstupů projektu SOCIÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ U SOCIÁLNĚ A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH A JINÝCH SKUPIN POPULACE sborník výstupů projektu Peter Tavel, Zuzana Půžová (eds.) Univerzita Palackého v Olomouci 2014 Sociální determinanty

Více

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ XVII. Opařanské dny Dětská psychiatrická nemocnice 20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ Dětská psychiatrická nemocnice ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Vědecký výbor konference

Vědecký výbor konference ZA FINANČNÍ PODPORY Vědecký výbor konference JUDr. Miroslav Antl (předseda Ústavně právního výboru Senátu České republiky, senátor Parlamentu České republiky; Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz pe agogika Vanda Hájková Iva Strnadová Inkluzivní vzdělávání zaměření na speciální vzdělávací potřeby kulturní, etnické, jazykové aj. aspekty ve

Více

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012 PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012 Prostor v nás a mezi námi respekt, vzájemnost, sdílení Sborník z konference XXX. Psychologické dny 12. 14. září 2012, Olomouc Editoři: Daniel Heller Jindřiška Kotrlová Irena Sobotková

Více